Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-H50 NO DK For nærmere informasjon om avansert bruk må du lese "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og "Videregående veiledning for Cyber-shot" på CD-ROM-en (inkludert) ved hjelp av en datamaskin. For yderligere oplysninger om avancerede betjeninger, læs venligst "Cyber-shot Håndbog" (PDF) og "Cyber-shot Vejledning til næste trin" på cd-rom en (medfølger) ved hjælp af en computer. Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne instruksjonsboken og oppbevare den for fremtidig bruk. Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning grundigt og gemme den til senere reference Sony Corporation (1)

2 Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. [ Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) Forsiktig Bytt batteri kun med et batteri av den angitte typen. Bruk av andre batterityper kan medføre brann eller helseskader. Ikke utsett batteriene for urimelig stor varme som solskinn, brann eller lignende. \ For kunder i Europa Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter. [ NB! De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten. Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter. Gjeldende tilbehør: Fjernkontroll [ Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). 2

3 Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner) Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier. For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet. [ Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For all service eller garantisaker vennligs henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller garantidokumentene. NO 3

4 Merknader ved bruk av kamera [ Sikkerhetskopiering av internminne og "Memory Stick Duo" Ikke slå av kameraet, fjern batteripakken eller fjern "Memory Stick Duo" mens adgangslampen lyser. Ellers kan det interne minnet eller "Memory Stick Duo" bli skadet. Husk å ta en sikkerhetskopi for å beskytte dataen din. [ Om opptak/avspilling Før du starter opptak, bør du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal. Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller vanntett. Les "Forholdsregler" (side 38) før du begynner å bruke kameraet. Unngå å utsette kameraet for vann. Hvis det kommer vann inn i kameraet, kan det oppstå en feilfunksjon. I noen tilfeller kan ikke kameraet repareres. Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Det kan føre til at kameraet slutter å fungere som det skal. Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til radioaktivitet eller sterke radiobølger. Det kan da hende at kameraet kanskje ikke vil kunne ta opp eller spille opp bilder på riktig måte. Hvis du bruker kameraet på steder med mye sand eller støv, kan det oppstå feil. Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må denne fjernes før du bruker kameraet (side 38). Ikke rist eller slå på kameraet. Det kan forårsake en feilfunksjon, og det kan hende at du ikke er i stand til å ta bilder. Videre kan opptaksmedia bli ubrukelig eller bildedata kan skades. Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra blitslyset kan misfarge eller brenne fast urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi dårligere blitsstyrke. [ Merknader om LCD-skjermen, LCD-søkeren og linsen LCD-skjermen og LCD-søkeren produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme små svarte og/ eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) på LCD-skjermen eller LCD-søkeren. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket. Når batterinivået blir lavt, kan det hende at linsen stopper å bevege seg. Sett inn en oppladet batteripakke og slå på kameraet igjen. Ikke hold kameraet etter LCD-skjermen. [ Om kompatibilitet av bildedata Kameraet oppfyller kravene til DCF (Design rule for Camera File system), en universell standard etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Sony garanterer ikke at kameraet vil avspille bilder som tas eller redigeres med annet utstyr, eller at annet utstyr vil avspille bilder som tas med kameraet. [ Advarsel om opphavsrettigheter TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt material kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven. [ Ingen erstatning for skadet innhold eller opptaksfeil Sony kan ikke kompensere for opptaksfeil eller tap eller skade på innspilt innhold på grunn av en feil i kameraet eller opptaksmedia osv. 4

5 Innhold Merknader ved bruk av kamera... 4 Komme i gang... 6 Kontrollere tilbehørene som er inkludert... 6 Linsehette/Fjernkontroll Klargjøre batteripakken Sette i batteripakken/"memory Stick Duo" (ikke inkludert) Slå på kameraet/stille inn klokken Ta bilder enkelt Modusvelger/Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Display Opptak i Smilutløser-modus Opptak med manuell justering Vise/slette bilder Lære de ulike funksjonene HOME/Meny Bruke HOME skjermbildet HOME elementer Bruke menyelementer Menyelementer Få glede av din datamaskin Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare (inkludert) Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" Indikatorer på skjermen Batterilevetid og minnekapasitet Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises Antall innspillingsbare stillbilder og innspillingstid for filmer Feilsøking Batteripakke og strøm Ta stillbilder/filme Vise bilder Forholdsregler Spesifikasjoner NO 5

6 Komme i gang Kontrollere tilbehørene som er inkludert Batterilader BC-CSGB/BC-CSGC (1) Skulderreim (1) Fjernkontroll (1) Strømledning (1) (ikke inkludert i USA og Canada) Linsehette (1)/Adapterring (1) Oppladbar batteripakke NP-BG1 (1) / Batterietui (1) Linselokk (1)/Reim for linselokk (1) USB, A/V-kabel for flerbruksterminal (1) CD-ROM (1) Programvaren Cyber-shot "Brukerhåndbok for Cyber-shot" "Videregående veiledning for Cyber-shot" Bruksanvisning (denne manualen) (1) Fest skulderreimen og reimen for linselokket for å forhindre at kameraet slippes og skades. 6

7 Linsehette/Fjernkontroll [ Feste linsehetten NO 1 Fest adapterringen (A) mens strømmen er av. 2 Snu [a]-området på adapterringen i retning av pilen og plasser indikatoren for 1 til indikatoren for 2. 3 Plasser indikatoren for 3 på linsehetten (B) til indikatoren for 2 og fest linsehetten. Snu linsehetten i retning av pilen til den klikker på plass. 4 Kontroller at "TOP"-indikasjonen er plassert som vist i illustrasjonen. Linsehetten vil være korrekt festet som vist i illustrasjonen. Etter at linsehetten (B) er festet, kan ikke området [a] på adapterringen snus. Hvis linsehetten er festet feil, vises mørke skygger i hjørnene på skjermen. Fjern linsehetten straks og start på nytt fra trinn 2. Oppbevare linsehetten Plasser linsehetten som vist på høyre side og snu linsehetten med klokken til den klikker på plass. 7

8 [ Fjernkontroll Du kan enkelt betjene kameraet med fjernkontrollen. NB A Overfører B HOME-knapp C (Lysbildevisning)-knapp D MENU-knapp E SHUTTER-knapp F for opptak: Zoom (W/T)-knapp for visning: / (Avspillingszoom)/ (Indeks)-knapp G Kontrollknapp H Fjernkontrollsensor Fjern isoleringsarket før du bruker fjernkontrollen. Isoleringsark Bytte batteriet i fjernkontrollen 1 Mens du trykker inn klaffen, sett fingerneglen din inn i sprekken for å trekke ut batterirommet. 2 Sett inn et nytt batteri med + siden opp. 3 Sett batterirommet tilbake i fjernkontrollen til det klikker på plass. Klaff ADVARSEL Batteri kan eksploderes hvis de misbrukes. Ikke lad ut, demonter eller brenn. Når litium-batteriet blir svakt, kan operasjonsavstanden for fjernkontrollene være kortere, eller fjernkontrollen kan ikke fungere som normalt. Hvis dette er tilfelle, bytt ut batteriet med et Sony CR2025 litium-batteri. Bruk av et annet batteri kan utgjøre en fare for brann eller eksplosjon. 8

9 1 Klargjøre batteripakken For kunder i USA og Canada For kunder i land/regioner utenfor USA og Canada Plugg CHARGE-lampe CHARGE-lampe Strømledning 1Sett inn batteripakken i batteriladeren. 2Koble batteriladeren til et strømuttak. CHARGE-lampen lyser, og ladingen begynner. Når CHARGE-lampen slås av, er ladingen fullført (normal opplading). Hvis du fortsetter å lade batteripakken i omtrent en time lenger (fullstendig oppladning), vil batteriet vare litt lenger. NO [ Ladetid Fullstendig oppladning Ca. 330 min. Normal opplading Ca. 270 min. Tabellen ovenfor viser tiden som kreves til å lade en fullstendig utladet batteripakke ved en temperatur på 25 C. Oppadingen kan ta lenger tid avhengig av bruksforhold og omstendigheter. Se side 33 for å finne ut hvor mange bilder som kan tas. Koble batteriladeren til nærmeste vegguttak. Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Når oppladingen er fullført, kobler du strømledningen fra vegguttaket og tar ut batteripakken fra batteriladeren. Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier. 9

10 2 Sette i batteripakken/"memory Stick Duo" (ikke inkludert) Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel Sett inn "Memory Stick Duo" med terminal-siden mot linsen, inntil det klikker på plass. Sett i batteripakken mens du trykker på batteriutløseren med tuppen på batteripakken. 10 1Åpne batteri/"memory Stick Duo"-dekselet. 2Sett inn "Memory Stick Duo" (ikke inkludert). 3Sett i batteripakken. 4Lukk batteri/"memory Stick Duo"-dekselet. [ Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo" Spiller kameraet inn/av bilder ved hjelp av internminnet (Ca. 15 MB). [ Slik kontrollerer du gjenværende batteriladning Trykk på POWER for å slå på og kontrollere gjenværende batteritid på LCD-skjermen. Indikator for gjenværende batteritid Status Tilstrekkelig strøm igjen Batteriet er nesten fullstendig oppladet Batteriet er halvfullt Batteriet er nesten tomt, opptak/ avspilling vil stoppe snart. Bytt ut batteriet med et fullstendig oppladet batteri, eller lad opp batteriet. (Advarselslampen blinker.) Hvis du bruker batteripakken NP-FG1 (ikke inkludert), vises også minuttene etter indikatoren for gjenværende batteritid ( 60 min). Det tar omtrent ett minutt før korrekt visning av gjenværede batteritid vises. Indikatoren for gjenstående ladetid kan være feil, avhengig av bruksforhold og omstendigheter. Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet for første gang (side 12).

11 [ Slik tar du ut batteripakken/"memory Stick Duo" Åpne batteri/"memory Stick Duo"-dekselet. "Memory Stick Duo" Kontroller at tilgangslampen ikke lyser og skyv så "Memory Stick Duo" inn én gang. Batteripakke Skyv batteriutløseren. Pass på at du ikke mister batteripakken. Du må aldri ta ut batteripakken/"memory Stick Duo" når tilgangslampen lyser. Dette kan forårsake skade på data i "Memory Stick Duo"/internt minne. NO 11

12 3 Slå på kameraet/stille inn klokken POWER-knapp z-knapp Kontrollknapp HOME-knapp 1Trykk på POWER. 2Still inn klokken med kontrollknappen. 1 Velg datovisningsformat med v/v, og trykk deretter z. 2 Velg hvert element med b/b og angi den numeriske verdien med v/v. Trykk deretter på z. 3 Velg [OK], og trykk deretter z. Kameraet har ikke en funksjon for å kopiere inn datoer på bilder. Ved å bruke "Picture Motion Browser" på CD-ROM (inkludert), kan du skrive eller lagre bilder med dato. Midnatt er indikert som 12:00 AM, og midt på dagen som 12:00 PM. [ Endre dato og klokkeslett Trykk på HOME-knappen, og velg [ Klokkeinnstillinger] i (Innst.) (sider 23, 24). [ Merknader om når enheten slås på Når batteripakken er installert i kameraet kan det ta litt tid før operasjonen blir tilgjengelig. Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker kameraet i omlag tre minutter, slås kameraet av automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp (Automatisk strøm av-funksjon). 12

13 Ta bilder enkelt Blits Søker Selvutløser-lampe/ Smilutløser-lampe Lukkerknapp Modusvelger W/T (Zoom)-knapp MENU-knapp Makroknapp DISP-knapp Mikrofon Kontrollknapp Skruehull for stativ (på undersiden) Blitsknapp Selvutløserknapp 1Velg ønsket funksjon med modusvelgeren. Når du tar stillbilder (Autojustering-modus): Velg. Når du filmer: Velg. NO 2Hold kameraet med albuene presset mot kroppen for å gjøre det stødig. Plasser motivet midt i fokuseringsrammen. 3Ta bilde med lukkerknappen. Når du tar stillbilder: 1 Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede. Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal og indikatoren slutter å blinke og lyser jevnt. 2 Trykk lukkerknappen helt ned. Indikator for AE/AF-lås Når du filmer: Trykk lukkerknappen helt ned. Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket. Minste fotograferingsavstand er ca. 1 cm (W)/120 cm (T) (fra fremsiden på linsen). 13

14 Modusvelger/Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Display [ Bruke modusvelgeren Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen. Autojustering Gir deg mulighet å fotografere med innstillinger som justeres automatisk. Enkelt opptak Gjør det enkelt å fotografere med enkelt-å-se indikatorer. Batteristrømmen synker fortere fordi lysstyrken på LCD-baklyset automatisk øker. Du kan ikke ta bilder med søkeren. P Program Auto Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan justere andre innstillinger ved bruk av menyen. S Prioritetsopptak med lukkerhastighet Lar deg ta bilder etter manuell justering av lukkerhastigheten. A Fotografering med blenderprioritet Lar deg ta bilder etter manuell justering av blenderverdien. M Fotografering med manuell eksponering Lar deg ta bilder etter manuell justering av eksponeringen. Filmmodus Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd. Høy følsomhet Tar bilder uten blits selv med lav belysning. Smilutløser Når kameraet oppdager et smil, utløser lukkeren seg automatisk. For detaljer, se side 17. Portrett Tar bilder med uskarp bakgrunn, og motivet er gjort skarpere. Avansert sportsfotografer. Tar bilder ved å forutsi bevegelsen til motivet og sette fokus. SCN* Scenevalg Velger en innstilling fra Scenevalg-menyen. * Scenevalg i SCN-modus Trykk på MENU og velg en innstilling. Landskap Tar bilder med fokus på et objekt på avstand. Halvlysportrett Tar skarpe bilder av mennesker på mørke plasser uten å miste nattatmosfæren. Halvlys Tar nattscener uten å miste nattatmosfæren. Strand Tar bilder ved kysten eller ved innsjø ved å fange blåfargen i vannet på en livlig måte. Snø Tar snøscener i hvitt klarere. Fyrverkeri Tar bilder av fyrverkeri i all sin skjønnhet. 14

15 [ W/T Bruke zoom Trykk på T for å zoome, og trykk på W for å gå tilbake. Trykk lett på knappen for sakte zooming, og trykk helt ned for rask zooming. [ Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder) Trykk på B ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt. : Autoblits Blinker når det er for lite lys eller baklys (standardinnstilling). : Blits tvunget på : Sakte synk (Blits tvunget på) Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises klart. : Blits tvunget av Blitsen vises automatisk og tenner. Lukk blitsen med hånden etter bruk. [ Makro (Opptak på nært hold) Trykk på b ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt. : Auto Kameraet justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til nærbilder. Sett kameraet normalt på dette modus. : Makro Kameraet justerer automatisk fokus med prioritering på nærbildemotiv. Sett Makro på når du fotograferer motiver i nærbilde. [ Bruke selvutløser Trykk på V ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt. : Bruker ikke selvutløser : Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser : Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og du hører en pipelyd til lukkeren aktiveres. NO [ DISP Endre skjermbildet. Trykk på v (DISP) på kontrollknappen. Hver gang du trykker på v (DISP), endres bildet og lysstyrken som følger: Indikatorer på r Indikatorer på* r Histogram på* r Indikatorer av* * Lysstyrken har økt for LCD-baklyset. 15

16 [ Ta bilder i mørket Night Shot-funksjonen lar deg ta bilder av motiver på mørke steder uten å bruke blitsen. Sett NIGHTSHOT-bryteren til ON. NIGHTSHOT-bryter [ Fotografere med søkeren Med FINDER/LCD-knappen kan du velge å enten ta bilde med søkeren eller LCD-skjermen. Når du bruker søkeren vises ikke bildet på LCD-skjermen. Juster søkerjusteringshjulet etter synet ditt slik at bildet vises klart innenfor søkeren, og ta deretter bildet. FINDER/LCD-knapp Søkerjusteringshjul [ Justere vinkelen på LCD-skjermen Du kan justere vinkelen på LCD-skjermen for å møte ulike opptakssituasjoner. Hvis du tvinger LCD-skjermen mer enn det den kan beveges kan det føre til feil. 16

17 Opptak i Smilutløser-modus Når kameraet oppdager et smil, utløser lukkeren seg automatisk. 1Velg (Smilutløser)-modus med modusvelgeren. 2Pek kameraet mot motivet og trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet. 3Trykk lukkerknappen helt ned for å sette Smilregistrering-modus. Smilutløser går i standby-status. Markering for smilregistrering/antall bilder Ramme for smilregistrering (oransje) Indikator for følsomhet i smilregistrering Dette indikerer rådende smilnivå. Hver gang smilnivået oppnår innstilt følsomhet i smilregistrering (vises av b), aktiverer kameraet automatisk lukkeren og tar opp til seks bilder. Når bildet er tatt, vil smilutløserlampen lyse. NO 4Trykk lukkerknappen helt ned for å gå ut av modus for smilutløsning. Når smilutløseren er i standby, blinker innspillingslampen (oransje). Fotografering med smilutløseren slutter automatisk når enten "Memory Stick Duo" eller det interne minne er fullt eller når seks bilder er tatt. Du kan velge motivet som har prioritet for smilregistrering med [Smilregistrering] (side 26). Hvis et smil ikke oppdages, still inn [Smilfølsomhet] (side 26). Du kan la kameraet ta bildet automatisk når en person som er innen rammen for smileregistrering (oransje) smiler etter at lukkerknappen er trykket helt ned. Det er mulig at bildet ikke er godt fokusert hvis avstanden mellom kameraet og motivet er endret etter at lukkerknappen er trykket helt ned. Det er mulig at det ikke blir god eksponering hvis omgiende lys er endret. Det er mulig at ansikt ikke blir korrekt registrert når: Det er alt for mørkt eller alt for lyst. Ansiktet skjules delvis av solbriller, masker, hatter, osv. Motivet ikke er vendt mot kameraet. Det er også mulig at smil ikke registreres avhengig av omgivelsene. Du kan ikke bruke funksjonen for digital zoom. Du kan ikke endre zoomforhold når smilutløseren er i standby. 17

18 Opptak med manuell justering [ Bruke innstillingshjulet Du kan endre følgende innstillinger med innstillingshjulet. ISO-verdi Lukkerhastighet Blenderverdi Eksponeringsverdi (EV) Indikator for AFavstandssøkerramme Indikator for AF-avstandssøkerramme Når manuelt fokus er valgt, justeres avstanden for Eksponeringsverdi hvor fokuset er satt. Blenderverdi Lukkerhastighet ISO-verdi Velg Sett Innstillingshjul Kontrollknapp For å velge elementet 1 Snu på innstillingshjulet for å velge elementet som du vil stille inn. Flytt den gule indikasjonen V for å velge elementet. 2 Trykk på z på kontrollknappen. Verdien blir gul. Snu innstillingshjulet for å sette verdien mens verdien vises i gult. Den viste verdien er satt. 3 For å sette andre elementer, trykk på z og utfør deretter følgende operasjoner. Elementene som ikke kan velges vises i grått. 18

19 [ Ta bilder med Seriemodus/Nivåmodus Velger om kameraet bruker Serie/Nivå-opptak eller ikke når du trykker på lukkerknappen. Trykk på /BRK (REC-modus)-knappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt. /BRK (REC-modus)-knapp : Normal Fotograferer ikke kontinuerlig. : Serie Tar opptil 100 bilder i rekkefølge mens du trykker og holder inne lukkerknappen. BRK: Nivå Tar en serie med tre bilder i en nivåopptakstype som er valgt fra Eksponering, Hvitbalanse eller Fargemodus. Still inn nivåtypen med [Nivåtrinn] i meny-skjermbildet (side 26). Blitsen er stilt inn på (Blits tvunget av). NO [ Velge målemodus Velger målemetoden som stiller inn hvilken del av motivet som lysstyrken skal måles for, for å bestemme riktig eksponering. Trykk på (Målemodus)-knappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt. (Målemodus)-knapp : Multi Bestemmer eksponeringen basert på lysstyrken til hele bildet. : Senter Bestemmer eksponeringen basert på lysstyrken til midten av bildet. : Punkt (kun for stillbilder) Måler kun lysstyrken på en del av motivet. Sett posisjonen til + (Trådkors for punktmåling) til den delen som du vil måle lysstyrken i bildet for. Du kan kun velge målemodus når [Ansiktsregistrering] er innstilt på [Av] (side 26). 19

20 Vise/slette bilder (Avspilling)-knapp (Lysbildevisning) -knapp Multikontakt (siden) Høyttaler (under LCD-skjermen) (Indeks)/ (Avspillings zoom)-knapp (Avspillingszoom)- knapp MENU-knapp Kontrollknapp HOME-knapp 1Trykk på (Avspilling). Hvis du trykker på når kameraet er slått av, slås kameraet automatisk på og stilles inn på avspillingsmodus. Hvis du vil bytte til opptaksmodus, trykker du på en gang til. 2Velg et bilde med b/b på kontrollknappen. Film: Trykk på z for å spille av en film. (Trykk z på nytt hvis du vil stoppe avspillingen.) Trykk på B for å spole fremover. b for å spole bakover. (Trykk z for å gå tilbake til normal avspilling.) Trykk på V hvis du vil vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/b for å justere volumet. Det er mulig at bilder som er tatt med tidligere Sony modeller ikke kan avspilles. Trykk HOME knappen, velg [ Mappevisning] fra (Vise bilder), spill deretter av bildene. Når du snur innstillingshjulet, kan du også enkelt se på neste/forrige bilde. [ Slette bilder 1 Vis bildet du vil slette, og trykk deretter på MENU. 2 Velg [Slett] med v/v og velg [Dette bildet] med b/b, trykk siden z. 3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z. [ Vise et forstørret bilde (Avspillingszoom) Trykk på mens du viser et stillbilde. Trykk på for å angre zoomen. Juster posisjon med v/v/b/b. For å avbryte avspillingszoom, trykk på z. 20

21 [ Vise en indeksskjerm Trykk på (Indeks) for å vise indeksskjermen mens et stillbilde vises. Deretter velger du et bilde med v/v/b/b. Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z. I standardinnstilling, vises bildene i Datovisning (når "Memory Stick Duo" brukes) eller i Mappevisning (når internminnet brukes). Du kan endre visningsmodus ved å velge (Vise bilder) på HOME-skjermen (side 24) når du bruker "Memory Stick Duo". Hver gang du trykker på (Indeks), økes antall bilder i indeksskjermbildet. [ Slette bilder i indeksmodus 1 Trykk på MENU mens indeksskjermen vises. 2 Velg [Slett] med v/v og velg [Flere bilder] med b/b, trykk siden z. 3 Velg bildet du vil slette, med v/v/b/b, deretter trykker du på z. -merket er avkrysset i avmerkingsboksen for bildet. Hvis du vil avbryte en sletting, velger du et bilde du har merket for sletting og trykker z på nytt. 4 Trykk MENU, og velg [OK] med v, og trykk deretter z. Hvis du vil slette alle bilder på en dato eller i en mappe, velger du [Alle bilder i datoområdet]/[alt i denne mappen] i trinn 2, trykk siden z. NO [ Spille av en serie bilder med effekter og musikk (Lysbildevisning) 1 Trykk på (Lysbildevisning)-knappen. Oppsett-skjermen vises. 2 Trykk (Lysbildevisning)-knappen igjen. Dette er det samme som å trykke på (Lysbildevisning)-knappen på fjernkontrollen. Musikken vil endres sammen med [Effekter]. Du kan også overføre og endre musikken til den du ønsker. For å overføre og endre musikken, må du utføre disse trinn. 1 Trykk HOME-knappen. Velg deretter [ Musikkverktøy] t [Last ned musikk] i (Lysbildevisning) (sider 23, 24). 2 Installer programvaren på CD-ROM (inkludert) på datamaskinen. 3 Koble sammen kameraet og datamaskinen med USB kabelen. 4 Start "Music Transfer" som er installert på datamaskinen og endre musikken. For videre detaljer om hvordan du endrer musikk, vennligst les Help (hjelp) i "Music Transfer". 21

22 [ Vise bilder på en TV Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminal (inkludert). Til multikontakten Til lyd-/ videoinngangsko ntakter Kabel for flerbruksterminal (inkludert) For å se på HD (High Definition) TV, trengs en adapterkabel for HD-utgang (ikke inkludert). Hvis du stiller bildestørrelse på [16:9], kan du ta bilder i den størrelsen som fyller hele skjermen på HD- TV. Du kan ikke se filmer som kommer i [HD(1080i)]-signalformat. Still inn [COMPONENT] på [SD] når du filmer. 22

23 Lære de ulike funksjonene HOME/Meny Bruke HOME skjermbildet HOME-skjermen er portskjermen til alle funksjonene på kameraet og kan kalles opp uansett modusinnstilling (ta bilder/vise). z-knapp Kontrollknapp HOME-knapp NO 1Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet. Kategori Element Veiviser 2 Velg en kategori med b/b på kontrollknappen. 3 Velg et element med v/v, og trykk deretter på z. [ Når du velger kategorien (Administrer minne) eller (Innst.) 1 Velg ønsket innstilling med v/v, og trykk z. HOME-skjermen vises når du trykker på b. 2 Velg en innstilling med v/v, og trykk z. Kameraet stilles inn på opptaks- eller visningsmodus ved å trykke på HOME-knappen igjen. 23

24 For detaljer om operasjon 1 side 23 HOME elementer Ved å trykke på HOME vises følgende elementer. Kun de tilgjengelige elementene vises på skjermen. Detaljer om elementene vises i veilederen på skjermens nedre del. 24 Kategorier Opptak Vise bilder Lysbildevisning Utskrift Administrer minne Innst. Elementer Opptak Datovisning Mappevisning Favoritter Lysbildevisning Musikkverktøy Last ned musikk Utskrift Minneverktøy Memory Stick-verktøy Format Endre REC-mappe Internt minneverktøy Format Hovedinnstillinger Hovedinnstillinger 1 Pip Initialiser Hovedinnstillinger 2 USB-tilk. Video ut Opptaksinnstillinger Opptaksinnstillinger 1 AF-lys AF-modus Konvert.-linse Opptaksinnstillinger 2 Blitssynk. Autovisning Klokkeinnstillinger Language Setting Formater musikk Ny REC-mappe Kopier Funksj.veiv. Smildemomodus COMPONENT Vid zoomevisning Rutenettlinje Digital zoom Auto-orient. Utvidet fokus

25 Bruke menyelementer MENU-knapp z-knapp Kontrollknapp 1Trykk MENU for å vise menyen. NO Funksj.veiv. Menyen vises bare under opptaks- og avspillingsmodus. Ulike elementer vil bli synlige, avhengig av modusen som er valgt. 2Velg et ønsket menyelement med v/v på kontrollknappen. Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på v/v til elementet vises på skjermen. 3Velg ønsket innstilling med b/b. Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å trykke på b/b til elementet vises på skjermen. Velg en gjenstand i avspillingsmodus, og trykk siden på z. 4Trykk MENU for å slå av menyen. 25

26 For detaljer om operasjon 1 side 25 Menyelementer De tilgjengelige menyelementene varierer avhengig av innstillingsmodus (opptak/visning) og modusvelgerposisjonen i opptaksmodus. Kun de tilgjengelige elementene vises på skjermen. Opptaksmeny Scenevalg Bildestørr. Blits Ansiktsregistrering Smilregistrering Smilfølsomhet Nivåtrinn Scenegjenkjenning Hvitbalanse Blitsnivå Rødøyered. DRO Støyreduksjon Fargemodus Fargefilter Fargemetning Kontrast Skarphet SteadyShot (Opptaksinnstillinger) Velg innstillingene som er forhåndsjustert til å passe de ulike scenebetingelsene. Velger stillbildestørrelse. Velg innstillinger for blits i Enkelt opptak modus. Velger motivet som har prioritet for justering av fokus når ansiktsregistrering brukes. Velg prioriteringsmotivet for Smilutløser-modusen. Still inn nivå for følsomhet av smilregistrering. Stiller inn nivåopptakstypen. Registrerer automatisk vilkårene for fotografering og tar bildet. Justerer fargetonene. Justerer mengden blitslys. Er satt til å redusere problemet med røde øyne. Optimaliserer lys og kontrast. Justerer oppløsningen og støybalansen. Endrer livaktigheten til bildet eller legger til spesialeffekter. Legger til fargeeffekter som om et fargefilter brukes. Justerer fargemetningen. Justerer kontrasten. Justerer skarpheten. Velger modus for fjerning av uskarphet. Velger opptaksinnstillingene. 26

27 For detaljer om operasjon 1 side 25 Visningsmeny (Slett) (Visningsmodus) (Datoliste) (Filtrer etter ansikt) (Legge til/fjerne Favoritter) (Lysbildevisning) (Retusjere) (Div. størrelser for endring) (Beskytt) (Utskrift) (Rotere) (Velg mappe) Sletter bilder. Veksler visningsmodus. Velger dato for avspilling. Spiller av bildene med filter for å oppnå bestemte vilkår. Legger bilder til favoritter eller fjerner bilder fra favoritter. Stiller inn og utfører lysbildeserier (avspilling av en serie bilder). Retusjerer bilder. Endrer bildestørrelse i forhold til bruk. Hindrer utilsiktet sletting. Tilføyer et utskriftsrekkefølgemerke til bilder du vil skrive ut. Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver. Roterer et stillbilde. Velger mappe for visning av bilder. NO 27

28 Få glede av din datamaskin Du kan vise bilder som er tatt med kameraet på en datamaskin. Ved å bruke programvare på CD-ROM (inkludert), kan du nyte stillbilder og filmer fra kameraet mer enn noen gang tidligere. Du finner mer informasjon i "Brukerhåndbok for Cyber-shot" på CD-ROM (inkludert). Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare (inkludert) USB kobling Programvaren "Picture Motion Browser" For Windows-brukere Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista* Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista* * 64-bit utgaver og Starter (Edition) støttes ikke. For Macintosh-brukere Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5) ikke kompatibel Datamaskinen må ha et forhåndsinstallert OS som er oppført ovenfor. OS-oppgraderinger støttes ikke. Hvis ditt OS ikke støtter USB-tilkoblinger, kopier bilder ved å sette inn "Memory Stick Duo" i Memory Stick-kortplassen på datamaskinen, eller bruk en Memory Stick-leser/skriver som er tilgjengelig på markedet. For mer informasjon om driftsmiljøet for "Picture Motion Browser" Cyber-shot-programvaren, se "Brukerhåndbok for Cyber-shot". 28

29 Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" "Brukerhåndbok for Cyber-shot" på CD- ROM (inkludert) forklarer detaljert hvordan du bruker kameraet. Adobe Reader kreves for å vise denne. [ For Windows-brukere 1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen. Skjermbildet nedenfor vises. [ For Macintosh-brukere 1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen. 2 Velg mappen [Handbook] og kopier "Handbook.pdf" som er lagret i mappen [NO] på datamaskinen. 3 Etter at kopieringen er fullført, dobbeltklikk på "Handbook.pdf". NO Når du klikker på [Cyber-shot Handbook]- knappen, vises skjermen for kopiering av "Brukerhåndbok for Cyber-shot". 2 Følg instruksjonene på skjermen for å kopiere. Når du installerer "Brukerhåndbok for Cyber-shot", installeres "Videregående veiledning for Cyber-shot" automatisk. 3 Når installeringen er fullført, dobbeltklikker du på snarveien som er opprettet på skrivebordet. 29

30 Indikatorer på skjermen Hver gang du trykker på v (DISP) på kontrollknappen, endres bildet (side 15). [ Når du tar stillbilder A Gjenværende batteritid Advarsel om lite batteristrøm Bildestørrelse Modusvelger/Meny (scenevalg) Indikatorene er begrenset i Enkelt opptakmodus. [ Når du filmer P S A M BRK Modusvelger Night Shot Hvitbalanse Seriemodus/Nivåmodus Målemodus Ansiktsregistrering/ Smilregistrering SteadyShot DRO Nivåtrinn [ Når du viser Støyreduksjon Vibrasjonsvarsel Indikator for markering av smilregistrering/antall bilder Zooming Fargemodus Fargefilter 30

31 VOL. B Kontrast Skarphet Fargemetning PictBridge kobler til Visningsmodus Filtrer etter ansikt Favoritter Beskytt Merke for utskriftsrekkefølge (DPOF) Zooming Volum PictBridge kobler til z AE/AF-lås ISO400 ISO-tall Støyreduksjon NR med sakte lukker 125 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi +2.0EV Eksponeringsverdi Indikator for AFavstandssøkerramme Semi-manuell 9 Manuelt fokus Makro z SET z OK MOVE MOVE Operasjonsveiledning for opptak av bilde Linje for manuelt fokus REC Standby/Spiller inn film Standby 0:12 Opptakstid (minutter : sekunder) Mappe-fil-nummer :30 AM z STOP z PLAY BACK/NEXT V VOLUME C Dato/tid for opptak av det avspilte bildet Operasjonsveiledning for bildeavspilling Velge bilder Justere volumet REC-mappe Avspillingsmappe 96 Antall bilder som kan tas 8/8 12/12 Bildenummer/Antall bilder tatt opp i valgt mappe 00:25:05 Opptakstid (timer : minutter : sekunder) Opptak/avspilling av medier ("Memory Stick Duo", internt minne) Bytte mappe Scenegjenkjenning AF-lys Rødøyereduksjon Målemodus Blitsmodus Blitsen lades Hvitbalanse C:32:00 Egendiagnose-display ISO400 ISO-nummer +2.0EV Eksponeringsverdi 500 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi Konverteringsobjektiv REAR Blits synkro 31 NO

32 D C:32:00 Selvutløser Egendiagnose-display Databasen er full AF-avstandssøkerramme + Trådkors for punktmåling N Avspilling Avspillingsindikator Histogram vises når histogramdisplayet deaktiveres. 32

33 Batterilevetid og minnekapasitet Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises Tallene som vises i følgende tabeller antar at en fulladet batteripakke (inkludert) brukes ved en omgivelsestemperatur på 25 C. Tallene som vises for bilder du kan ta opp/vise er omtrentlige og gjør det mulig med skifte av "Memory Stick Duo" etter behov. Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt i tabellen, avhengig av bruksforholdene. [ Når du tar stillbilder LCDskjerm/ Batteritid (min.) Antall bilder Søker LCDskjerm Ca. 150 Ca. 300 Søker Ca. 165 Ca. 330 Opptak i følgende situasjoner: [REC-modus] er satt til [Normal]. [AF-modus] er satt til [Enkel]. [SteadyShot] er satt til [Opptak]. Ett opptak hvert 30. sekund. Zoomen reguleres vekselvis fra W til T. Blitsen blinker en gang for annethvert bilde. Strømmen slås på og av en gang for hvert tiende bilde. Målemetoden er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Batteritiden og antall bilder endres ikke, uansett bildestørrelse. [ Når du viser stillbilder Batteritid (min.) Antall bilder Ca. 360 Ca Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre sekunders intervaller [ Merknader om batteripakken Batteriets kapasitet reduseres over tid og ved hyppig bruk. Batteriets levetid og antall bilder som kan tas opp/vises, reduseres under følgende betingelser: Lav omgivelsestemperatur. Blitsen brukes ofte. Kameraet er slått på og av mange ganger. Zoomen brukes ofte. Lysstyrken har økt for LCD-baklyset. [AF-modus] er satt til [Skjerm]. [SteadyShot] er satt til [Fortsett]. Det er lite strøm på batteriet. Funksjonen ansiktsregistrering er aktivert. NO 33

34 Antall innspillingsbare stillbilder og innspillingstid for filmer Antall stillbilder og lengde på film kan variere avhengig av opptaksforholdene. Selv om kapasiteten på opptaksmediet er den samme som den vist i tabellen nedenfor, kan antallet stillbilder og tidslengden på filmene være forskjellig. Du kan velge bildestørrelsen fra menyen (side 25, 26). [ Omtrentlig antall innspillingsbare stillbilder (Enheter: bilder) Bildeantallet som står oppført gjelder når [REC-modus] er satt til [Normal]. Når det gjenværende antall bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999". Når bilder som er tatt opp med tidligere Sony modeller spilles av med dette kameraet, kan visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen. [ Omtrentlig innspillingsbar tid for filmer Tallene i tabellen nedenfor viser omtrentlig maksimal opptakstid som oppnås ved å legge sammen alle filmfiler. Maksimal tidslengde du kan spille inn kontinuerlig er ca. 10 minutter. (Enheter: time : minutt : sekund) Kapasitet Internminne "Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet Størrelse Ca. 15 MB 256 MB 512 MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16 GB 9M M M VGA :2 (8M) :9 (6M) :9 (2M) Kapasitet Internminne "Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet Størrelse Ca. 15 MB 256 MB 512 MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16 GB 640 (fin) 0:02:50 0:06:00 0:12:30 0:25:10 0:49:50 1:40:10 3:23: (std.) 0:00:40 0:10:30 0:22:00 0:45:00 1:30:50 2:59:40 6:01:00 12:12: :02:50 0:42:30 1:28:00 3:00:00 6:03:10 11:59:00 24:04:10 48:48:30 Filmer med størrelsen [640 (fin)] kan bare spilles inn på en "Memory Stick PRO Duo". Kameraet støtter ikke HD opptak eller avspilling av filmer. 34

35 Feilsøking Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter: 1 Kontroller elementene nedenfor og se "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF). Hvis det vises en kode, for eksempel "C/E:ss:ss" på skjermen, henvis til "Brukerhåndbok for Cyber-shot". 2 Ta ut batteripakken, vent omtrent ett minutt, og sett inn batteripakken igjen og slå på strømmen. 3 Initialiser innstillingene (side 24). 4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret. Vær oppmerksom på at hvis du sender kameraet inn til reparasjon, gir du ditt samtykke til at innholdet på det interne minnet og musikkfiler kan kontrolleres. NO Batteripakke og strøm Kan ikke sette inn batteripakken. Sett inn batteripakken riktig ved å skyve på batteriutløserspaken (side 10). Kan ikke slå på kameraet. Etter å ha satt inn batteripakken i kameraet, kan det ta litt tid før kameraet blir strømført. Sett i batteripakken på korrekt måte (side 10). Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn en oppladet batteripakke (side 9). Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny. Bruk en anbefalt batteripakke. Strømmen slås plutselig av. Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter etter at det er slått på, slås kameraet av automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet igjen (side 12). Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny. 35

36 Indikatoren for gjenstående batteritid er ikke korrekt. Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder. En uoverensstemmelse oppsto mellom indikatoren for gjenstående batteritid og faktisk gjenstående batteritid. Lad batteripakken helt en gang og deretter opp igjen for å få korrekt visning. Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn den oppladede batteripakken (side 9). Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny. Kan ikke lade batteripakken. Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (ikke inkludert). Bruk batteriladeren for å lade opp batteriet. Ta stillbilder/filme Kan ikke ta bilder. Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo" (side 34). Hvis det er fullt, må du gjøre ett av følgende: Slett unødvendige bilder (side 20). Skift "Memory Stick Duo". Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades. Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn. Still inn modusvelgeren på når du filmer. Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du filmer. Gjør ett av følgende: Sett bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)]. Sett inn en "Memory Stick PRO Duo". Linselokket er på. Fjern den. Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted. Det oppstår et fenomen med uklart bilde og hvite, sorte, røde, purpurfargede eller andre striper vises på bildet. Dette fenomenet er ikke en feil. 36

37 Vise bilder Kan ikke spille av bilder. Trykk (Avspilling) (side 20). Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen. Sony garanterer ikke avspilling av bildefiler på kameraet hvis filene er behandlet ved bruk av en datamaskin eller tatt med et annet kamera. Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen. Avspilling er umulig hvis smilutløseren er i standbymodus. Gå ut av standbymodus ved å trykke lukkerknappen helt ned. Dette forårsakes av kopiering av bilder på PC-en til "Memory Stick Duo" uten å bruke "Picture Motion Browser". Spill av slike bilder i Mappevisning (side 24). Noen ganger kan ikke et "Memory Stick Duo" som inneholder bilder som er tatt med tidligere Sony-modeller spilles av. Spill av disse bilder i Mappevisning (side 24). NO 37

38 Forholdsregler [ Ikke bruk/oppbevar kameraet på følgende steder På svært varme, kalde eller fuktige steder I en bil som er parkert i solen, eller på lignende steder, kan kamerahuset bli deformert, noe som kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal. I direkte sollys eller nær en ovn Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, noe som kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal. På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser I nærheten av sterke magnetfelt På sandete eller støvete steder Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det kunne oppstå feil som ikke kan repareres. [ Når du bærer Ikke sitt ned på en stol med kameraet plassert i baklommen på buksene eller skjørtet ditt, da dette kan resultere i dårlig funksjon eller skade på kameraet ditt. [ Om rengjøring Rengjøre LCD-skjermen Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne fingeravtrykk, støv osv. Rengjøre linsen Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne fingeravtrykk, støv osv. Rengjøre overflaten av kameraet Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. For å forhindre skade på overflatebehandlingen eller huset: Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem eller insektgift. Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte stoffer på hånden. Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl. [ Om driftstemperaturer Kameraet er konstruert for bruk ved temperaturer mellom 0 C og 40 C. Fotografering på svært kalde eller varme steder som overskrider dette temperaturintervallet, er ikke å anbefale. [ Om kondens Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og utenpå kameraet. Denne kondensen kan få kameraet til å slutte å virke som det skal. Hvis det oppstår kondens Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen har fordampet. Merk at om du fotograferer med kondens i linsen, vil bildene ikke bli klare. [ Om det interne, oppladbare tilleggsbatteriet Kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart batteri som styrer datoen og klokken og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller av. Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så fall må du passe på å lade opp dette oppladbare batteriet før du bruker kameraet. Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet, kan du likevel bruke kameraet, men dato og tid vil ikke vises. Lademetode for internt, oppladbart tilleggsbatteri Sett inn en ladet batteripakke i kameraet, og la kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen avslått. 38

39 Spesifikasjoner Kamera [System] Bildeenhet: 7,70 mm (1/2,3 type) farge CCD, primærfargefilter Kun 7,30 mm (tilsvarende 1/2,5 type) område brukes i kameraet. Totalt pikselantall for kamera: Ca. 10,3 megapiksler Kameraets effektive pikselantall: Ca. 9,1 megapiksler Linse: Carl Zeiss Vario-Tessar 15 zoomlinse f = 5,2-78 mm ( mm (tilsvarende 35 mm film)) F2,7(W) - 4,5(T) Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering, Lukkerhastighetprioritet, Blenderprioritet, Manuell eksponering, Scenevalg (10 moduser) Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet, fluorescerende 1, 2, 3, hvitglødende, blits, ett trykk Filformat (DCF-kompatibel): Stillbilder: Exif ver JPEG kompatibel, DPOF-kompatibel Filmer: MPEG1-kompatibel (mono) Opptaksmedia: Internminne (ca. 15 MB), "Memory Stick Duo" Blits: Blitsavstand (ISO følsomhet (anbefalt eksponeringsverdi) satt til Auto): Ca. 0,2 til 9,1 m (W)/ca. 1,2 til 5,5 m (T) Kamerasøker: Elektronisk kamerasøker (farge) [Inngangs- og utgangskontakter] Multikontakt: Videouttak Lyduttak (Mono) USB-kommunikasjon USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibel) [LCD-skjerm] LCD-skjerm: 7,5 cm (3,0 type) TFT drive Totalt antall punkter: ( ) punkter [Søker] Skjerm: 0,5 cm (0,2 type) farge Totalt antall prikker: Tilsvarende ca prikker [Strøm, generelt] Strøm: Oppladningsbar batteripakke NP-BG1, 3,6 V NP-FG1 (ikke inkludert), 3,6 V AC-LS5K vekselstrømadapter (ikke inkludert), 4,2 V Strømforbruk under (ved fotografering: LCDskjerm på): 1,1 W Driftstemperatur: 0 til 40 C Lagringstemperatur: 20 til +60 C Mål: 116,1 81,4 86,0 mm (B/H/D, ekskludert fremspring) Masse: Ca. 547 g (inkludert NP-BG1 batteripakke, reim, osv.) Mikrofon: Mono Høyttaler: Mono Exif Print: Kompatibel PRINT Image Matching III: Kompatibel PictBridge: Kompatibel BC-CSGB/BC-CSGC batteriopplader Strømkrav: Vekselstrøm 100 V til 240 V, 50/60 Hz, 2,6 W (BC-CSGB)/2 W (BC-CSGC) Utgangsspenning: DC 4,2 V, 0,25 A Driftstemperatur: 0 til 40 C Lagringstemperatur: 20 til +60 C Mål: Ca mm (B/H/D) Masse: Ca. 75 g Batteripakke NP-BG1 Batteri som brukes: Lithium-ion batteri Maksimal spenning: Likestrøm 4,2 V Nominell spenning: Likestrøm 3,6 V Kapasitet: 3,4 Wh (960 mah) Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten nærmere varsel. NO 39

40 Varemerker, "Cyber-shot" er varemerker som tilhører Sony Corporation. "Memory Stick",, "Memory Stick PRO",, "Memory Stick Duo",, "Memory Stick PRO Duo",, "Memory Stick PRO-HG Duo",, "Memory Stick Micro", "MagicGate" og er varemerker som tilhører Sony Corporation. "PhotoTV HD" er et varemeke som tilhører Sony Corporation. "Info LITHIUM" er et varemeke som tilhører Sony Corporation. Microsoft, Windows, DirectX og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh, Mac OS, imac, ibook, PowerBook, Power Mac og emac er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. Intel, MMX, og Pentium er varemerker eller registrerte varemerker som tillhører Intel Corporation. Adobe og Reader er varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. I tillegg er system- og produktnavn som brukes i denne håndboken, som regel varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive utviklere eller produsenter. Merkene eller brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne håndboken. 40

41

42 Dansk ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. [ Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) FORSIGTIG Udskift kun batteriet med den angivne type. I modsat fald kan der opstå brand eller ske personskade. Udsæt ikke batterierne for høj varme, f.eks. sollys, åben ild eller lignende. \ Til kunder i Europa Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter. [ OBS! De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede. Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Tilgængeligt tilbehør: Fjernbetjening [ Bemærk! Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl). 2

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruk opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W150/W170 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W300 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950/S980 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke funksjonene til å ta opp Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-H10 NO DK Hvis du vil vite mer om de avanserte operasjonene, vennligst les"brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-T20/T25 NO DK Hvis du vil vite mer om de avanserte operasjonene, kan du åpne "Brukerhåndbok for Cyber-shot" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-33-906-3() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-H20 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S800 Før du bruker enheten, vennligst les nøye gjennom denne Brukerhåndbok og "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T500 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-21(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera Digitalt Stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-S750/S780 NO DK For detaljer om avanserte operasjoner, se "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og "Videregående veiledning

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-H2/H5 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-140-273-32(1) Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W210/W215/W220/W230 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne instruksjonsboken og oppbevare den for fremtidig

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Bruke kameraet Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot Bruke Oppsettskjermbildet Bruke datamaskinen DSC-S500 Skrive ut stillbilder Koble kameraet til TVen Digital Still Camera "Bruksanvisning"

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-30-25-32() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W270/W275/W290 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T77/T700 2008 Sony Corporation 4-000-948-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. informasjon sortert etter funksjon.

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50/W70. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50/W70. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-W30/W40/W50/W70 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-W30/W40/W50 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S1900/S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-188-767-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-T500 NO DK For nærmere informasjon om avansert bruk må du lese "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og "Videregående

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-43-379-32() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W80/W90 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning DK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-N1. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-N1. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding DK DSC-N1 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-T50 NO DK CD-ROM (inkludert/ medfølger) For detaljert beskrivelse av avansert bruk, se i "Brukerhåndbok for Cyber-shot"

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digital Still Camera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-T10 NO DK CD-ROM (inkludert/ medfølger) Hvis du vil ha nærmere informasjon om de avanserte operasjonene, kan du se i "Brukerhåndbok for Cybershot".

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096859

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096859 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-32-059-32() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-HX Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX1 2009 Sony Corporation 4-148-679-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter etter

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalt stillbildekamera

Digitalt stillbildekamera 4-546-358-12(1) (NO) NO Digitalt stillbildekamera Bruksanvisning DSC-QX30 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet PlayMemories Home fra følgende

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-206-12(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-S930 NO DK Hvis du vil ha detaljerte opplysninger om avanserte operasjoner, kan du lese "Brukerhåndbok for Cybershot"

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T110/T110D 2011 Sony Corporation 4-269-983-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-546-411-12(1) (NO) NO Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning E-fatning ILCE-QX1 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Vektbegrensning: 850 g Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter 3-218-420-51 (1) Memory Stick Duo ExpressCard -adapter Brukerhåndbok MSAC-EX1 Norsk Før du begynner å bruke enheten, må du lese disse instruksjonene nøye og oppbevare dem for senere bruk. ADVARSEL! For

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-S650/S700 NO DK For detaljer om avanserte operasjoner, vennligst få tilgang til "Brukerhåndbok for Cyber-shot" som

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX7/TX7C 2010 Sony Corporation 4-165-178-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-22(1) NO Slik bruker du denne brukerhåndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Bruksanvisning for Looky4 Digital lupe

Bruksanvisning for Looky4 Digital lupe Bruksanvisning for Looky4 Digital lupe 1. Introduksjon Gratulerer med din nye elektroniske lupe Looky4! I denne bruksanvisningen vil du finne beskrivelse for alle funksjonene lupen har. Vi anbefaler at

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BILDESENSOR. Type 1/2,5" CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi

BILDESENSOR. Type 1/2,5 CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi Spesifikasjoner PowerShot A470 BILDESENSOR Effektive piksler 1/2,5" CCD Ca. 7,1 megapiksler Fargefiltertype Primærfarge BILDEPROSESSOR DIGIC III med isaps-teknologi OBJEKTIV Brennvidde Zoom Største blenderåpning

Detaljer

Brukerhåndbok/ feilsøking

Brukerhåndbok/ feilsøking 2-654-495-32(1) Digital Still Camera Brukerhåndbok/ feilsøking Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først" (egen bok), og oppbevare dem

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO BRUKERVEILEDNING COBR HD PRO 01. Dette har du mottatt...3 02. Samling og tilkobling... 4 03. Kombinasjonsmuligheter... 6 04. Installer TGRNO HD VisionLab-programvaren på PC en din... 7 05. Brug TGRNO HD

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer