Europeisk mål 20% reduksjon av klimagassutslipp og energibruk samt 20% mer fornybar energi i Nasjonalt mål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europeisk mål 20% reduksjon av klimagassutslipp og energibruk samt 20% mer fornybar energi i 2020. Nasjonalt mål"

Transkript

1

2 Europeisk mål For å få ned den samlede CO2 belastningen i Europa fremhever EU gjennom EU-direktivet: 20% reduksjon av klimagassutslipp og energibruk samt 20% mer fornybar energi i Nasjonalt mål For at Norge skal imøtekomme sine forpliktelser er det satt konkrete mål og iverksatt konkrete planer. Noen av disse er: Klimameldingen og Klimaforliket i Stortinget legger grunnlaget for en opptrapping av arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Reduksjon i energiforbruket fra 80 TWh til 70 TWh innen 2020 og til 40 TWh innen 2040 i følge KRD s Arbeidsgruppe for energieffektivisering i bygg. Etablering av 11 Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME er), herunderthe Research Centre on Zero Emission Buildings for å finne svaret for byggsektoren.

3 Lokalt mål (Klimaplan for Hordaland 2014) Reduksjon av klimagassutslipp på 20% innen 2030 og 40% innen 2030 Reduksjon av energibruk i bygg på 20% innen 2020 og 25% innen 2030 Utslipp av klimagasser fra byggesektoren skal reduseres ved konvertering til alternative fornybare energikilder og klima- og miljøvennlig materialbruk Energibehovet til alle formål skal i størst mulig grad dekkes av fornybare energikjelder uten tap av naturmangfold Lokal handling i tråd med overordnede mål Zero Village Bergen skal gjennom å bli Norges første og største boligområde med nullutslippsbygg, fremskaffe kunnskap, pilotbygge og gjøre erfaringer som gir svar på hvordan Norge innen 2020 skal stramme inn forskrifter mot nullutslippskrav.

4 The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) Driftes av SINTEF Byggforsk og NTNU og består av 21 partnere Norges fremste kompetansesenter for forskning, innovasjon og implementering av energieffektive nullutslippsbygg. Utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygg som leder til markedsgjennombrudd for bygg med null utslipp av drivhusgasser med tanke på produksjon, drift og riving. Senteret omfatter både bolig- og næringsbygg og offentlige bygg. Skal finne løsninger for å eliminere Co2 utslipp fra bygg og skal danne grunnlaget for innstramming av energikrav i byggeforskriftene i tråd med nasjonale mål.

5

6 Zero Village Bergen Norges største nullutslippsprosjekt for boliger. Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i ZEB. Med ca m² boliger med nullutslippstandard og egen energiproduksjon, vil Zero Village Bergen blir et foregangseksempel for energiløsninger i boliger, og skal vise vei for fremtidens boligkrav som støtter statens mål om energieffektivisering i bygg.

7 Zero Village Bergen ligger i gangavstand og sykkelavstand til de største arbeidsplassene i Bergen som er samlet i områdene rundt Kokstad, Sandsli og Flesland. Et område i stadig utvikling, med mange arbeidsplasser og stort underskudd av boliger Zero Village Bergen ligger ca. 16 km sør for Bergen sentrum og ca. 700 meter fra Blomsterdalen sentrum. I dette området finner vi den største konsentrasjonen av arbeidsplasser i regionen med næringsklynger som Kokstad, Sandsli, Espeland og Flesland. Her er det etablert et stort antall arbeidsplasser innen mange næringer og det planlegges fortetting av alle disse områdene slik at det skapes enda flere arbeidsplasser. Andre viktige funksjoner som finnes i umiddelbar nærhet til området er Bergen Lufthavn Flesland, idrettsanlegg samt barne- og ungdomsskoler m.fl.

8 I gang- og sykkelavstand til den største tettheten av arbeidsplasser i regionen og underdekning av boliger Et område i utvikling med over 7000 nye arbeidsplasser Like ved Blomsterdalen Bydelssenter Like ved Bybanestopp (1500m) Tett på barneskoler og ungdomsskoler Tett på naturen Illustrasjon: Snøhetta «Departementet har i sin avgjørelse vektlagt at det er underdekning av boliger i denne bydelen i forhold til arbeidsplasser og at det er mulig å legge til rette for miljøvennlige transportløsninger.» Brev fra Miljøverndep. til Fylkesmannen i Hordaland

9 Nært alle dagligdagse gjøremål Gå 30 min Sykle 10 min Gå 15 min Sykle 5 min Gå 5 min Arbeidsplasser Flotte og store turterreng Flesland Bybanestopp Busstopp på torget Gode gang- og sykkelveger Barne- og ungdomsskoler Sandsli videregående skole Barnehager Anlegg for idrett og trening

10 Mobilitet, transport og tilgjengelighet «Selv om man bor tett på det meste, har man et behov for å forflytte seg. Det bør gjøres så miljøvennlig som mulig.» Det er lagt mye ressurser i å komme frem til gode mobilitet og miljøvennlige transportløsninger. Siden prosjektet ble godkjent som byggeområde har vi utviklet løsninger og konsepter for dette i tråd med Miljøverndepartementets og Fylkesmannen i Hordaland sine ønsker og føringer og gjort Zero Village Bergen ennå mer fremtidsrettet. Til sammen medfører disse konseptene og løsningene at beboere i området utelukkende kan basere seg av miljøvennlige transportøsninger. BUSS

11 Mobilitet Gjennomarbeidet system for gang og sykkelvei ut av området Busstopp er etablert på eiendommen. Økt frekvens som følge av ny Hjellestadvei og åpning av bybanen. Delering for EL-bil og EL-sykkel. Lades av solceller. Avstander: Til bybane: Avstand: 1,4 km El-sykkel: 3 min Sykkel: 6 min Buss: 5 min Gange: 14 min Til buss: Avstand: På tomten Sykkel: 1 min Gange: 5 min

12 Husbanken definerer god byggeskikk som Vi er opptatt av god byggeskikk og at våre kunder trives i boligen sin og rammene rundt. «En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk/energi, universell utforming og estetikk inngår i en stedlig helhet». I Zero Village Bergen skal det finnes en bolig for alle uansett alder eller livssituasjon. For å skape en helhet som favner alle faser i en boligeiers livsløp og legge til rette for et inkluderende miljø, har vi laget et omfattende boligkvalitetsprogram som er lagt til grunn i planlegging og regulering av området.

13 Sambruksområder Torg med matbutikk, kafé, «hub»/ møteplasser. Delering for EL-sykler og EL-biler Sykkelverksted Lekeplasser Barnehage Parsellhager Verktøy-pool Kajakhus Områder for trening og lek inne og ute Fantastiske turmuligheter Vitensenter for fremtidens grønne teknologiløsninger

14 Området som helhet skal kompensere for utslipp fra drift Innen 2 år etter prosjektstart skal bygningene kompensere både for utslipp fra drift og utslipp fra materialer Innen 4 år etter prosjektstart skal bygningen kompensere for utslipp fra bygging, drift og materialer. Bygninger med ambisjoner om kompensasjon for drift skal ha et separat ambisjonsnivå til utslipp fra materialer.

15 Planlegge og bygge hus med minimalt behov for oppvarming Bruke materialer som har minimalt utslipp av CO2 i produksjon og transport Produksjon av ny fornybar energi ved hjelp av sol til elektrisk kraft og til varmepumpe Fremtidens bygg med minimal miljøpåvirkning

16 Takflater med solceller mot sør Klimaskall og dagslys Materialer og byggeteknikk Komplekst energisystem P-kjeller i trekonstruksjon Mobilitet og CO 2

17 Utvikling og fremdrift for Zero Village Bergen For at prosjektet skal kunne realiseres er man avhengig av at reguleringsplanen blir godkjent. Reguleringsplanen sendes inn i desember 2014 og skal behandles parallelt med pågående kommunedelplan for området. Med mindre man møter på store fremdriftsmessige utfordringer vil reguleringsplanen kunne være ferdigbehandlet i løpet av 2015 med mulig oppstart i Det betyr at boliger kan overleveres i 2018/2019.

18 Det må politisk vilje og kommunal handling til for å sørge for at det ikke legges reguleringsmessige hindre i veien for fremdriften for Zero Village Bergen. I tråd med krav fra Miljøverndep. er reguleringsplan samkjørt med KDP og bør kunne godkjennes og uavhengig av tidspunkt for godkjenning av KDP. Ellers vil tidsfaktorer og usikkerheter sørge for at man ikke kommer i gang. Brev fra Miljøverndep. til FMHO Departementet godkjenner byggeområde for boliger på Aadland. Miljøvennlige transportløsninger, avgrensning av byggeområdet, omfang av utbyggingen og hensyn til flystøy skal inngå i en helhetlig vurdering i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for Birkeland, Liland, Aadland og Espeland. Etablering av et velfungerende gang- og sykkelvegnett med god tilknytning til bybanen og funksjonell sykkelparkering skal også inngå i dette arbeidet. Aktuelle tiltak skal innarbeides i reguleringsplanen for området. Departementet har i sin avgjørelse vektlagt at det er underdekning av boliger i denne bydelen i forhold til arbeidsplasser og at det er mulig å legge til rette for miljøvennlige transportløsninger. Departementet ser også positivt på at det planlegges nullutslippsboliger som vil gi viktig erfaring for nye prosjekter.

19 Utfordringer som kan hindre realisering Det er vesentlig for ZEB å komme i gang med bygging og erfaringsinnhenting. I KDP foreslår Bergen kommune at ny omkjøringsvei (i tillegg til Hjellestadveien) skal være ferdig utbygget før noen kan bygge i området. Omkjøringsvei er ikke valgt, ikke regulert og ikke prosjektert. Denne usikkerheten medfører at ingen utbyggere i Ytrebygda kan starte utbygging før vei er avklart. Dermed hindrer rekkefølgekrav realisering av planen. Det må kreves at Bergen kommune regulerer og planlegger denne veien og at det tillates bygging mens vei bygges.

20 Illustrasjon: Snøhetta Byggeområde

21 Mer informasjon på

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Innspill til DiBK (post@dibk.no), innen 18.05.15 Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Forslag til Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Foreliggende dokument er et forslag til plan pr. november 2009 for politisk behandling. Endelig plan vil foreligge etter Fylkestingets

Detaljer

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune 200-205 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Handlingsplan til Klima- og Energiplan...3 2. Kommunale vedtak 3 3 Gjennomføring...3 3. Prosess4 4 Ansvarsfordeling

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

klimavennlig arealplanlegging

klimavennlig arealplanlegging klimavennlig arealplanlegging -EKSEMPEL FRA PLANLEGGING AV DYSTER ELDOR II i Ås kommune 2 KLIMAVENNLIG AREALPLANLEGGING FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Kommunesektorens interesse- og

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER Stavanger 2012 / karakteristikk av byen med et positivt og et negativt ord i en sky, fra seminar 4.mai med Ecosistema Urbano HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har lest Skedsmos kommuneplan, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen. De utfordringene kommunen

Detaljer

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien, talsperson 30. oktober 2012 LS- 3-1213- 042 Energieffektivisering i bygg Bakgrunn Landsstyret i Grønn Ungdom vedtok 8. september

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger Veilederen er utarbeidet i forskningsprosjektet UPGRADE Solutions. Prosjektet handler om å kartlegge potensialet for energioppgradering, utvikle og samle gode for å i større grad få i stand ambisiøse oppgraderinger

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2010-2014 Egengodkjent i kommunestyret 21.6.2010 Innledning I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til

Detaljer

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s.

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s. 1 2 INNHOLD: 1. Bakgrunn s. 6 1.1 Næringspolitikk s. 7 1.2 Klima- og energiperspektiv s. 7 2. Arbeidsområdet for planen s. 8 3. Mindemyren - et område i endring s. 9 4. Planstatus s. 11 5. Planoppgaven

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn 1 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...6 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER...7 3 GJELDENDE KOMMUNESPESIFIKKE DOKUMENTER, MÅL OG STRATEGIER...8 3.1 SKIEN KOMMUNE:...8 3.1.1 MELDING OM MILJØVERN OG LOKAL AGENDA

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

Regional strategi for energi- og varmeløsninger

Regional strategi for energi- og varmeløsninger Regional strategi for energi- og varmeløsninger Strategien omfatter følgende kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Klepp og Time. Rogaland fylkeskommune, Lyse Energi AS, IVAR, Rambøll

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Planprogram Brøset. -En klimanøytral bydel. Trondheim kommune

Planprogram Brøset. -En klimanøytral bydel. Trondheim kommune Planprogram Brøset -En klimanøytral bydel Trondheim kommune 15.9.2009 Planprogram Brøset Forord Denne rapporten er et høringsutkast til planprogram for Brøset. Hensikten med rapporten er å få en måldiskusjon

Detaljer

3. Det vil være viktig å få til en sammenhengende grønnstruktur og et nettverk av stier. Der det er mulig bør det åpnes opp mot elva.

3. Det vil være viktig å få til en sammenhengende grønnstruktur og et nettverk av stier. Der det er mulig bør det åpnes opp mot elva. Forhåndshøring 19.09.2012 - Uttalelser fra offentlige myndigheter Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, 23.10.2012: 1. Økonomi vil være viktig å ta hensyn til fordi dette legge premisser for oppføringen

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Tlf. 73 86 60 00 www.stfk.no Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Vedtatt i

Detaljer

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 Vestby kommune Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 INNHOLD 1 INNLEDNING - ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR VESTBY KOMMUNE...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HISTORISKE LOKALE UTSLIPP AV

Detaljer