B1R. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken Årnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B1R. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes"

Transkript

1 Installasjon- og driftsinstruks B1R LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf.: Fax.: Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt. 167 / Laksevåg Tlf.: Fax.: Avdeling Nord: Trondheim Brøttem 7540 Klæbu Tlf.: Fax.:

2

3 Innhold 01. GENERELT... 5 Beskrivelse... 5 Samsvarserklæring... 6 Garanti og ansvar... 7 Sikkerhetstiltak TEKNISKE DATA... 8 Typebetegnelse B1R... 8 Dimensjoner... 8 Anbefalt dyse... 8 Brennereffekt kw... 8 Dysetabell MONTERING... 9 Leveransekontroll... 9 Forberedelser før montering... 9 Oljedistribusjon... 9 Elanslutning... 9 Valg av dyse... 9 Innstilling av bremseskive og lufttilførsel GRUNNINNSTILLINGER Pumpetrykk, bar...10 Innsatsinnstilling...10 Luftinnstilling...10 Trykk foran bremseskive SERVICE PÅ BRENNEREN Opphenging av brenneren Fjerning av brennerrøret Bremseskiven Innstilling av tennelektroder Kabelgjennomføring Innsugningsplate...12 Rengjøring av viftehjul...12 Innjustering...12 Selvstengende spjeld PUMPEINSTRUKSJON BFP 41L Tekniske data...13 Komponenter...13 Utlufting...13 Funksjon BFP41L Sugledningstabeller...15 Montering/demontering returplugg OLJEFORVARMER ELUTRUSTNING LMO Tekniske data...17 Funksjon...17 Komponentliste...18 Tennkabler...18 Fargekoder...19 Feilkoder...19 Funksjon, display...20 Menyforklaring, display FEILSØKING... 22

4

5 01. GENERELT Beskrivelse 1. Viftehus overdel 2. Viftehus mellomdel 3. Oljerør 4. Forvarmer 5. Elektroder 6. Bremseskive 7. Brennerrør 8. Rammme 9. Oljefyringsautomat 10. Lyddemperplate 11. Selvstengende spjeld 12. Oljepumpe 13. Luftregulering 14. Motor 15.Viftehjul 16. Innsugningsplate 17. Display Typegodkjenning: DBE nr.: , CE /

6 01. GENERELT Samsvarserklæring Produsent: Bentone Besøksadresse:Näsvägen Ljungby Adresse: Box Ljungby Produkt: Oljebrennere Type: B1R Bentone forsikrer under eget ansvar at overnevnte produkterer er i overenstemmelse med følgende standarder eller andre gjeldende dokumenter. Dokument: EN 267 og oppfyller tillempelige deler i følgende EU direktiv: 89/336/EEG Elektromagnetisk kompatibilitet 73/23/EEG Lavspenningsdirektivet 89/392/EEG Maskindirektivet 92/42/EEG Virkningsgradsdirektivet Ved at brenneren oppfyller ovennevntestandarer og direkiver oppnår bernneren CE - merkiingen. Bentone er kvalitetssikret i.h.t. ISO 9001 Ljungby juni 2001 Ulf Bondeson

7 01. GENERELT Garanti og ansvar Sikkerhetstiltak Kondens i skorstenen Innstilling av brenneren - Denne manualen bør alle som arbeider med brenneren og tilhørende systemdeler, ta hensyn til. - Denne manualen henvender seg spesielt til fagpersoner. - Denne manualen er å betrakte som en del av brenneren og skal alltid befinne seg i nærheten av hvor brenneren er montert. - Sørg for at frisklufttilførselen til rommet der hvor brenneren er montert, alltid er åpen. - Bentone anbefaler at brenneren stoppes i den perioden olje fylles på tanken, og i 6 timer efterpå, for på den måten å redusere risikoen for igjentetting. - Sørg for at brenneren beskyttes mot vannsprut, for det er den ikke konstruert for. - Forfilter bør benyttes. Brenneren skal installeres av en fagmann i h.h.t. våre installasjonsanvisninger og i h.h.t. gjeldende forskrifter. Se plan og bygningsloven 93 og DBE veiledningen om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel, HR-2012 november ( Garantien gjelder ikke feil som ligger utenfor brennerens konstruksjon og funksjon, så som avbrudd i oljetilførselen, sugelekasje, feil dimensjonering av oljeledning fra tank, feil kombinasjon kjele / oljebrenner, ikke tilstrekkelig med friskluft i fyrrommet, dårlig trekk i skorstenen, feil oljekvalitet, forurensninger i oljen, spenningsvariasjoner, elektriske feilkoblinger etter levering o.s.v.). Den elektriske installasjonen skal utføres i h.h.t. gjeldende sterkstrøms forskrifter, samt utføres på en fagmessig måte, slik at risiko for oljelekkasje, brann eller personskade unngås. En moderne brenner arbeider med mindre luftoverskudd og ofte med mindre dyse enn eldre typer. Dette høyner virkningsgraden, men øker risikoen for kondens i skorstenen. Risikoen øker om tverrsnittet på skorstenen er for stort. Røkgassenes temperatur bør ligge over 60, - målt en 0,5 mtr. ned i skorstenen fra toppen. Tiltak som kan gjøres for å høyne temperaturen: Isoler skorstenen i på kalde loft. Sett inn foringsrør. Installer pipeventilator. For å komme frem til en riktig innstilling av brenneren, skal det foretaes røykgassanalyse og temperatur måling. Ellers er det risiko for å få sotdannelse, dårlig virkningsgrad eller kondensutfelling i skorstenen. CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for brenner i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med den leverte brenneren eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil for

8 02. TEKNISKE DATA Typebetegnelse B1R Dimensjoner B 156 ø ø89,5 21 Brennereffekt kw Brennerrørslengde Kjelens overtrykk, mbar Utstikk fra flens, mål B 131N mbar 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0-0,4 10, ,3-3,5 kg/h 15,0-42,0 kw kw Brennerens effekt kw Anbefalt dyse 80 H eller 80 S. I visse brennkammere og ved høyere effekter, kan 60 S være et alternativ. Dysetabell Med forvarmer 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar Gph kg/h kw kg/h kw kg/h kw kg/h kw kg/h kw 0,40 1,15 13,6 1,22 14,4 1,28 15,2 1,35 16,0 1,41 16,7 0,45 1,35 16,0 1,43 17,0 1,51 17,9 1,58 18,8 1,65 19,6 0,50 1,57 18,6 1,67 19,8 1,76 20,8 1,84 21,8 1,93 22,8 0,55 1,79 21,2 1,90 22,5 2,00 23,8 2,10 24,9 2,20 26,0 0,60 2,04 24,1 2,16 25,6 2,28 27,0 2,39 28,3 2,49 29,5 0,65 2,32 27,5 2,46 29,1 2,59 30,7 2,72 32,2 2,84 33,6 0,75 2,58 30,5 2,73 32,4 2,88 34,1 3,02 35,8 3,16 37,4 0,85 2,90 34,4 3,08 36,5 3,24 38,4 3,40 40,3 3,55 42,1 1,00 3,26 38,6 3,46 41,0 3,65 43,2 3,82 45,3 3,99 47,

9 03. MONTERING Leveransekontroll Forberedelser før montering Oljedistribusjon Elanslutning Obs! Kontroller at alt er levert og at varen ikke er transportskadet. Om det er noe feil med leveransen, så gi beskjed til leverandøren. Transportskader meldes til speditøren. Kontroller at brennerens mål og kapasitetsområde passer til den aktuelle kjelen. Effektopplysningene på brennerens typeskilt, angir brennerens min. - og maks. effekt. For å få god driftsikkerhet, er det viktig at oljedistribusjonssystemet er korrekt utført. Vær oppmerksom på følgende: - Valg av rørdiameter, rørlengde og høydeforskjell (Se pumpeinstruksjonen) - Rørene legges med minimalt antall koblinger. - Rørene legges slik at oljeslangene ikke utsettes for strekkpåkjenninger eller bøyes for mye, når brenneren svinges ut eller tas ut for service. - Oljefiltret monteres slik at filterinnsatsen lett kan skiftes. Før elinstallasjonen påbegynnes, må hovedstrømsbryteren slås av. Om kjelen har en 7-polig eurokontakt, passer den som oftest på brenneren Ellers må den medleverte kontakten benyttes. Da denne brenneren er utrustet med et display, må den kobles med fast tilførsel og drifts- og sikkerhetstermostatene inn på T1 og T2. Dette på grunn av at man skal kunne lese av displayet selv om brenneren ikke er i drift. Valg av dyse Se under Tekniske data: Anbefalt dyse og dysetabell. Innstilling av bremseskive og lufttilførsel Ved levering er brenneren forhåndsinnstilt i h.h.t. dysen som sitter inmontert. Byttes dysen, kan brenneren grunninnstilles i h.h.t. Grunninnstilling. Vær oppmerksom på at det er bare snakk om en grunninnstilling, som må efterjusteres når brenneren startes. Man skal da foreta røkgassanalyse og sotmåling

10 04. GRUNNINNSTILLINGER Pumpetrykk, bar 16 0,45gph 0,50gph 0,55gph 0,60gph 0,65gph 0,75gph Pumpetrykk, bar ,85gph Brennereffekt kw Innsatsinnstilling Innsugningsplate=4 Insugningsplatta=4 Innsats, skala Insugningsplatta=1 Innsugningsplate= Luftinnstilling 20 Innsugningsplate=1 Innsugningsplate=4 Luft, skala Trykk foran bremseskive Viftetrykk Viftetrykk, mbar 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,

11 05. SERVICE PÅ BRENNEREN Opphenging av brenneren Ved service kan brenneren henges opp på skruen i brennerflensen. Brennerrør, bremseskive, dyse, forvarmer og elektroder er da lette å komme til. Fjerning av brennerrøret 1.Skru opp begge festeskruene en omdreining. 2.Vri til høyre og ta brennerrøret ut. Bremseskiven Forvarmerkontakten og elektrodene skal sitte på hver sin side av dyserøret Hullet i brenseskiven skal være opp for å øke lyset til fotomotstanden. Innstilling av tennelektroder 1,8-2,2 1,2-1,6 6,0-7,0 For at brenneren skal fungere pålitlig, er en riktig innstilling av tennelektrodene avgjørende. Om gnisten slår mot gods, forringes effekten og gir opphav til radiostøy. Det er også risiko for at det kan oppstå en koksbro. Eftersom tennelektrodene er av typen fabrikkinnstilt dobbelelektrode, må trådene bøyes ved en eventuell justering. Kabelgjennomføring Kontroller at gummigjennomføringene sitter ordentlig på plass, slik at det ikke blir unødvendig luftlekkasje

12 05. SERVICE AV BRENNEREN Innsugningsplate Ved høyere effekter og på kjeler med overtrykk i brennkammeret, er det en mulighet for å få et høyere viftetrykk med å endre posisjonen till innsugningsplate. Denne sitter under ytre viftehushalvdelen, se bilde: Rengjøring av viftehjul. Posisjon 1 brukes normalt for dyser opp til 0,6 gph. og posisjon 4 for større dyser. Posisjon 2 og 3 er mellom stadier. Posisjon 5 og oppover gir ikke noe mere trykk og benyttes derfor ikke. Vær nøye med å plassere platen i riktig posisjon, for ellers får man ikke justert luften til riktig verdi. Rengjøring av viftehjul Skru løs de 5 skruene som holder viftehushalvdelen på plass og ta vekk halvdelen. Kontroller så innsugningsplatens posisjon ( posisjon 1 opp tilogmed dysestørrelse 0,6 gph ). Fjern så innsugningsplaten. Kontroller og rengjør viftehjulet ved behov. Inn montering av innsugningsplaten gjøres lettest om brenneren heller forover. Innjustering Om man bytter dysestørrelse er det enklest å først stille inn insatsen og luftmengden i h.h.t. avsnittet Grundinnstillinger. På det enkelte kjeleanlegg, kan man siden gjøre en innjustering, slik at økonomi, driftsikkerhet og godt miljø kan opptimeres. De viktigste redskapene er et instrument for røkgassanalyse og en sotmåler. Fremgangsmåten ved injustering er følgende: - Reduser luftmengden, enten med luftreguleringen eller med innsatsen, slik at man får frem et sottal 0, Fra dette punktet økes så luften, slik at man får en sikkerhetsmargin 0,5-1 % CO 2 før sotdannelesen begynner. Å strupe mere med bremseskiven = mindre utslag på innsatsens skala, gir en kort, mer blåaktig flamme og ofte en bedre forbrenning, men går man for langt, blir det startproblemer. Å strupe mindre med bremseskiven, gir en lengre og gulere flamme og kan gi en mykere start. Trykket i brenneren før bremseskiven kan brukes som et hjelpemiddel ved innjusteringen. Anbefalt trykk, se under Grunninnstillinger. Glem ikke å sette tilbake den lille gummihetten på trykkuttaket etter målingen. Selvstengende spjeld Det selvstengende spjellet er utrustet med en liten fjær ved høyre akseltapp. Kontroller at spjellet beveger seg lett

13 06. PUMPEINSTRUKSJON BFP 41L3 Tekniske data Komponenter Utlufting Viskositetsområde: 1,3-12,0 mm 2 /s Trykkområde: 7-15 bar Oljetemperatur: -10 till+70 C 1. Anslutning for dyse G 1/8" 2. Manometeranslutning G 1/8" 3. Trykkregulering 4 mm umbraco 4. Patronfilter 5. Vakummeteranslutning G 1/8" 6. Returledning G 1/4" 7. Sugeledning G 1/4" 8. Returplugg Utlufting er bare nødvendig når det er et-rørssystem. Med to-rørssystem utluftes pumpen automatisk igjennom returledningen. Bytte av patronfilter Skru ut filterskruen med en 4 mm umbraconøkkel og dra filterinnsatsen ut. Bruk en skrutrekker til forsiktig å vippe filteret av filterskruen. Erstatt det gamle filteret med et nytt og press det på filterskruen. Monter så innsatsen og dra lett til. Glem ikke å bytte O - ring!

14 06. PUMPEINSTRUKSJON BFP 41L3 Funksjon BFP41L3 V P NC E H S G C P 1 D A R Når pumpen startes, suges olje fra sugestussen (S) gjenom filtret (H) til drivhjulsatsens sugeside (C). Der efter transporteres oljen til trykksiden av drivhjulsatsen, hvor oljen settes under trykk. Trykket styres og holdes konstant på innstilt verdi av reguleringsventilen (P 1 ) med membranen (D). Reguleringsventilen (P 1 ) fordeler oljen som kommer fra drivhjulsatsen (C) mellom dyseanslutningen (E) og pumpens returside (R). Hvor stor oljemengde som forbrukes, bestemmes av trykket som stilles inn på reguleringsventilen (P 1 ) og av størrelsen av dysen i dyseanslutningen. Ventilen (P 1 ) fungerer på følgende sett:: - Når oljen når åpningstrykket, åpnes passasjen til retursiden. - Membranen og fjæren holder pumpetrykket konstant på innstilt verdi. - Ved overbelastning av pumpen, dvs. om man forsøker å ta ut mer olje enn drivhjulsatsen klarer å levere under de rådende forhold, synker oljetrykket under den innstilte verdien, og med dette stenger ventilen mot retursiden (R) med membranen (D) og går til startposisjon. Dette kan man unngå ved å: - Senke pumpetrykket. - Senke kapasiteten dvs. bytte til en mindre dyse. - Bytte til en pumpe med større kapasitet. NC = Magnetventil

15 06. PUMPEINSTRUKSJON BFP 41L3 Sugledningstabeller H H Et-rørssystem Høyde Ledningsdiameter H ø4 mm ø5 mm ø6 mm m m m m 4, , , , , , , , To-rørsysstem Høyde Ledningsdiameter H ø6 mm ø8 mm ø10 mm m m m m 4, , , , , , , , Et-rørssystem Høyde Ledningsdiameter H ø4 mm ø5 mm ø6 mm m m m m Ved underliggende tank, anbefales ikke et-rørssystem. To-rørsysstem Høyde Ledningsdiameter H ø6 mm ø8 mm ø10 mm m m m m , , , , , , , , Montering/demontering returplugg Et-rørssystem Sugeledningstabellene består av teoretisk utregnede verdier, der rørdimensjonen og oljehastigheten er tilpasset, slik at det ikke oppstår turbulente strømninger. Turbulente strømninger medfører økt trykktap og ulyder i rørsystemet. Et rørsystem består som regel av dragne kobberrør og 4 albuer, tilbakeslagsventil, avstengningsventil og et forfilter. Summen av disse motstandene er så liten at man kan se bort i fra dem. I tabellene forekommer det ikke lengder på over 100 meter, da erfaringene tilsier at større lengder ikke behøves. Tabellene gjelder for standard fyringsolje av normal handelskvalitet i.h.t. gjeldende normer. Ved oppstart, med tomt rørsystem, bør ikke oljepumpen kjøres uten olje i mer enn 5 minutter. (Det forutsettes at pumpen smøres med olje ved drift ). Tabellene gir den totale sugeledningslengden i meter med dyse kapasitet 2,5 kg/h. Maks. tillat trykk på suge- og returanslutningen er 2,0 bar To-rørssystem

16 08. OLJEFORVARMER Forvarmeren reguleres fra automaten LMO 85. Bare typen Danfoss FPHD får benyttes. Den gamle typen av forvarmere fungerer ikke og ødelegger LMO 85. Funksjon Når forvarmeren er kald, får den full effekt fra automaten. Når startverdien, 70 C, er oppnådd, starter brenneren. Under starten og en liten stund efterpå, holdes temperaturen konstant på startverdien. Derefter reguleres temperaturen ned til driftsverdien 50 C. Temperaturen måles kontinuerlig ved hjelp ev en sensor lengst frem i forvarmeren.den høyere temperaturen i starten sørger for en god og sikker start og den lave temperaturen under drift minsker risikoen for koksing under drift og koksing p.g.a. tilbakestråling fra kjelen når brenneren har stoppet

17 09. ELUTRUSTNING LMO 85 Generelt Tekniske data Funksjon Startfase LMO 85 er en mikroprosessorstyrt oljefyringsautomat. Den styrer brennerens oppstart og overvåker at det ikke oppstår noe feil. Den styrer også forvarmerens start- og driftstemperatur og ved hjelp av en innebygget elektronisk transformator, tar den hånd om tenningen. Resettknappen har har en integrert 3 - farget lysdiode for drift- og feilinformasjon. Brennerens elkomponenter er tilkyttet automaten med plugginn kontakter. Den 7 - polige Eurokontakten er integrert i LMO 85. Et display viser data for driften og eventuelle feilkoder. Forventilasjonstid 16 s Etterventilasjonstid 5 s Fortenningsstid 15 s Sikkerhetstid <10 s Reaksjonstid ved flammeavbrudd < 1 s Ventetid efter blokkering Ingen Omgivelsestemperatur ved drift C Omgivelsestemperatur vid transport C 1. Driftstermostat på Forvarmeren får spenning og forvarmningstiden begynner. Er forvarmeren koblet fra, går automaten direkte til punkt Forvarmeren er blitt varm Brennermotoren starter og gisten danne under forventilasjonenstiden. 3. Magnetventilen åpner Oljetåken dannes og antennes. Flammeovervåkningen indikerer at flamme er etablert. 4. Sikkerhetstid a. Om flammen uteblir under denne perioden, går automaten i blokkering. b. Om flammen av en eller annen årsak forsvinner efter denne perioden, gjør brenneren et nytt startforsøk. Etfter 3 forsøk blokkeres automaten. Underspenningsbeskyttelse Blokkering Forvarmerstyring Time-out Falskt lys Termostatkrets Om spenningen understiger 165 V stopper brenneren. Når spenningen igjen kommer over 175 V starter brenneren. Sikkerhetstid mm. påvirkes ikke. Ved blokkering lyser den røde lampen i knappen. Gjennstart kan gjøres umiddelbart om knappen holdes nedtrykkt i ca. 1 sekund. Gjennstart kan også foretas fra et annet sted enn fyrrommet. Det kan gjøres via den 7 - polige kontakten med en potensialfri kontakt. Ved hver start forvarmes oljen til 70 C. Efter 25 sekunder minskes tempersturen til 50 C. Bare forvarmere av typen Danfoss FPHD får benyttes. Den gamle typen FPHB5 forårsaker kortslutning i automaten. Om forvarmingstiden overstiger 30 sekunder, tyder det på at forvarmeren eller kabelen er feil og automaten går i blokkering. Om flameovervåkningen ser lys under forventilasjonstiden, går automaten i blokkering. Spenningen i termostatkretsen er 147V. Dette har ingen innvirkning på termostatene, men om man i termostatkretsen kobler inn noe som krever en styrespenning, må man være oppmerksom på at spenningen der er 147V

18 09. ELUTRUSTNING LMO 85 Komponentliste A1 Fyringsautomat R1 Fotomotstand E1 Forvarmer Y1 Magnetventil M1 Brennermotor A1 X1 Elkontakt, brenner X2 Elkontakt, kjele P1 Timeteller (Tilbehør) H1 Alarmlampe (Tilbehør) A2 Dobbeltermostat S15 Ekstern reset (Tilbehør) S16 Katastrofbryter S3 Hovedstrømsbryter F1 Sikring, maks. 10A Ytre elanslutning Om kjelen ikke har ferdig koblet eurokontakt, så benytt den medleverte kontakten, X2 i h.h.t. koblingsskjema. S15 Ekstern reset (Tilbehør) Tabell 1 Svart L1 2 Gul/Grønn 3 Blå N 4 Brun T1 5 Grå T2 Tennkabler De små byggemålene har gjort at man ikke direkte kan komme til undere tennkabelanslutning for LMO 85. Fjern først de 3 festeskruene til automaten. Ta eventuelt også bort stikkontakten til motoren. Tennkablene kan så tas ut med hjelp av en nebbtang

19 09. ELUTRUSTNING LMO 85 Fargekoder Når brenneren starter, viser 3 signallamper i resettknappen det normale forløpet, - eller om noe er unormalt, i h.h.t. nedenforstående tabell: Forvarmer i drift Tenning innkoblet Normal drift Drift, dålig flammesignal Underspenning eller intern sikring Feil, alarm Falskt lys Fast gult Blinkende gult Fast grønt Blinkende grønt Blinkende gult-rødt Fast rødt Blinkende rødt-grønt Feilkoder Når den røde lampen lyser for blokkert automat, kan man ved å holde inne resettknappen i minst 3 sekunder, få informasjon om hva som er årsaken til feilen. Antall blinkninger nedenfor gjentas med korte mellomrom. 2 blink Ikke noe flammesignal ved sikkerhetstidens utløp 4 blink Falskt lys ved start 7 blink Flammesvikt under drift 8 blink Time-out for forvarmeren 10 blink Feilkobling, intern feil eller at to feil har oppstått samtidig. For å gå tilbake til normal drift, så holdes knappen inne i 1 sekund. Om man derefter holder resettknappen inne i minst 3 sekunder, kan en med en interface få frem tilsvarende informasjon på en datamaskin eller røkgassanalysator. Skal man så gå tilbake til normal drift, holdes knappen inne i 1 sekund. Display Displayet er tilkoblet med en seriell anslutning på LMO 85. Den viser både aktuell drift og statistik overdriften bakover i tiden

20 09. ELUTRUSTNING LMO 85 Funksjon, display Man blar frem de ulike verdiene med hjelp av 2 menyer. 1. Man flytter seg nedover i en meny ved å trykke ca. 1 sekund på knappen ved siden av vinduet. 2. Man bytter til den andre menyen ved å trykke i minst 3 sekunder. 3. Man kommer tilbake til normalvisning ved å trykke i minst minst 10 sekunder. 4. Om man ikke trykker på knappen iløpet av 10 sekunder, kommer displayet i noen tilfeller å gå tilbake til normalvisning av seg selv. Normalvisning = Timeteller, totalt eller aktuellt oljeforbruk (om brenneren er igang). Visning av oljeforbruket, forutsetter at det er montert en oljemengdemåler. Meny 1 Meny 2 Timeteller,* total h Antall starter OC Timeteller. 0 - stille h >3 sek =nullstilles Oljetemperatur. **** 888 o C Total oljemengde L Strøm igiennom fotomod. **** 888 Oljemendemåler 0 - stille L >3 sek =nullstilles Feil tilfelle, type nr. H1 Err 88 Feilkode nr. *** Err 88 Feil, antall starter H Aktuell oljestrøm ** Knappen inntrykt 1 sek Knappen inntrykt 3 sek Feil type nr. H5 Err 88 * Grunninnstilling uten oljestrøm ** Grunninnstilling med oljestrøm *** Grunninstilling ved feilkode i automaten eller kommunikasjonsfeil med automaten **** Kontinuerlig visning av oljetemperatur eller strøm igjennom fotomotstanden Feil tilfelle, antall starter H

21 09. ELUTRUSTNING LMO 85 Menyforklaring, display Meny 1 h Driftstid for automaten i hele timer h Nullstilling av driftstid. Ved å trykke på knappen >3 sekunder nullstilles tiden L Total oljemengde siden oppstart (med oljemengdemåler). L Nullstilling av oljemengde. Ved å trykke på knappen >3 sekunder nullstilles mengden Err 88 Om automaten står i utløst posisjon vises her en feilkode I normal posisjon vises Err no. Om kommunikasjon savnes mellon automaten og displayen vises no Co. Når feil oppstår, vises feilkoden automatiskt efter 10 sekunder Aktuell oljemengde uttrykt i liter per tim. Meny 2 Ved å stå i posisjon i Drifttidmätare, total eller Störningskod nr og trykke i ca. 3 sekunder på knappen, vises meny 2 0C Totalt antall starter 888 O C Oljetemperatur målt i forvarmeren 888 o I o Strøm igennom fotomotstanden uttrykt som % av 45 ma som er anbefalt min.strøm. H1 Err 88 5 st feilmeldinger spares. En feilmelding består av en feilkode og verdien Totalt antall starter ved feiltilfellet. Om knappen holdes intrykt > 3 sekunder når man står i Meny 1, Störningskod nr, vises feilkoden for den første = eldste feiltilfellet. Gjennom et kort ( =1 sekund) trykk på knappen, vises totalt antall starter ved dette feiltilfellet. Ved å fortsette med korte trykk på knappen, vises alle de lagrede feilene efter hverandre. Tabell feilkoder Err 2 Ingen flamme ved sikkerhetstidens utgang Err 4 Falskt lys ved start Err 7 Flammmesvikt under drift Err 8 Time-out for forvarmeren Err 10 Feilkoppling, intern feil eller 2 feil samtidig Err no Ingen feil no Co Ingen kommunikasjon

22 10. FEILSØKING Eurokontakt ikke tilkoblet Termostaten legger ikke inn Sikkerhetstermostaten utløst Sikringen defekt Releet defekt Nei Lyser displayet Ja 2 blink Ingen flamme ved sikkerhetstidens utgang Ja Nei Starter motoren? Ja 4 blink Falskt lys ved start Utett magnetventil Fotomotstanden ser gnisten Gnisten tenner oljesot under forventilasjonsperioden Motorkabel Kondensator Pumpen går tregt Motorfeil Nei Er bremseskiven fuktig? Dannes det flamme? Ja Puffer eller pulserer brenneren? 22 Nei Ja For mye luft For høyt trykkfall Tett dyse For lavt oljetrykk Ev. tidligere feil finnes lagret se Menyforklaring, Meny 2 7 blink Flammesvikt under drift Dålig flamme Smuss på fotomotstanden 8 blink Time-out for forvarmaren Feil på forvarmeren, kabler eller releet 10 blink Feilkoppling eller internt feil Olje på tanken? Oljeslanger Pumpe Magnetventil Pumpekoppling Transformator Tennkabler Elektroder Nei Er gnisten OK? Ja Ja For mye luft For høyt trykkfall Tett dyse For lavt oljetrykk Feil spredningsvinkel Feil dyse størrelse

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type F-50

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type F-50 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER Type F-50 Godkjenninger: DSB 001-535/536 1 - 2 - INNHOLD Generelle opplysninger Side 4 Tekniske data Side 6 Montering og tilkobling Side 8 Innregulering.

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Parca El 150 OX 2001. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

Parca El 150 OX 2001. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Parca El 150 OX 2001 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil A/S forbeholder

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN 30. mai 2003 INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN KAP. INNHOLD SIDE 1.0 INNLEDNING 3 2.0 SIKKERHETSREGLER 4 3.0 GENERELL INFORMASJON OM BALLEPAKKING 10 4.0 KLARGJØRING / MONTERING AV MASKINEN 12

Detaljer

INNSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING TS5060 PMH

INNSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING TS5060 PMH INNSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING TS5060 PMH FOKUS PÅ DRIFTS- TILGJENGELIGHET, ØKONOMI OG MILJØ Vi tilbyr kundene hjelp til å få satt vedlikeholdsarbeidet i system, ved bl.a. å inngå ettersynsavtaler,

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Må leses før montering og igangkjøring!

Må leses før montering og igangkjøring! N Må leses før montering og igangkjøring! Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller føre til personskader. Monterings-

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

DOVRE 1000 DV GASSPEIS

DOVRE 1000 DV GASSPEIS Utgave 02.2006 Trykket 02.2006 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 1000 DV GASSPEIS CLASSIC/DIAMOND INNHOLD Forord med viktig informasjon...2 Innledning...3 Sikkerhet...3 Installasjon...4 Forberedelser...4

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

ACS A. Automatisk Båttrimsystem Bruksanvisning. www.mente-marine.com. Copyright Mente Marine

ACS A. Automatisk Båttrimsystem Bruksanvisning. www.mente-marine.com. Copyright Mente Marine ACS A Automatisk Båttrimsystem Bruksanvisning Mente Marine P.O. Box 472 FIN-65101 Vaasa, Finland Email: info@mente-marine.com www.mente-marine.com Copyright Mente Marine Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA W130 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra Premium-kontrollpanel 4 Filterbytte 5 Alarm

Detaljer

Freedom 3x230V / 3x400V

Freedom 3x230V / 3x400V MOS NO 0941-1 03146 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 3x30V / 3x400V LEK Innhold Til huseieren Generelt Systembeskrivelse Virkemåte 3 Vedlikeholdsrutiner Generelt 4 Til installatøren Generelt for installatøren

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470

Installatørhåndbok NIBE F470 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1338-1 231492 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer