B1R. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken Årnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B1R. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes"

Transkript

1 Installasjon- og driftsinstruks B1R LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken Årnes Tlf.: Fax.: Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt. 167 / Laksevåg Tlf.: Fax.: Avdeling Nord: Trondheim Brøttem 7540 Klæbu Tlf.: Fax.:

2

3 Innhold 01. GENERELT... 5 Beskrivelse... 5 Samsvarserklæring... 6 Garanti og ansvar... 7 Sikkerhetstiltak TEKNISKE DATA... 8 Typebetegnelse B1R... 8 Dimensjoner... 8 Anbefalt dyse... 8 Brennereffekt kw... 8 Dysetabell MONTERING... 9 Leveransekontroll... 9 Forberedelser før montering... 9 Oljedistribusjon... 9 Elanslutning... 9 Valg av dyse... 9 Innstilling av bremseskive og lufttilførsel GRUNNINNSTILLINGER Pumpetrykk, bar...10 Innsatsinnstilling...10 Luftinnstilling...10 Trykk foran bremseskive SERVICE PÅ BRENNEREN Opphenging av brenneren Fjerning av brennerrøret Bremseskiven Innstilling av tennelektroder Kabelgjennomføring Innsugningsplate...12 Rengjøring av viftehjul...12 Innjustering...12 Selvstengende spjeld PUMPEINSTRUKSJON BFP 41L Tekniske data...13 Komponenter...13 Utlufting...13 Funksjon BFP41L Sugledningstabeller...15 Montering/demontering returplugg OLJEFORVARMER ELUTRUSTNING LMO Tekniske data...17 Funksjon...17 Komponentliste...18 Tennkabler...18 Fargekoder...19 Feilkoder...19 Funksjon, display...20 Menyforklaring, display FEILSØKING... 22

4

5 01. GENERELT Beskrivelse 1. Viftehus overdel 2. Viftehus mellomdel 3. Oljerør 4. Forvarmer 5. Elektroder 6. Bremseskive 7. Brennerrør 8. Rammme 9. Oljefyringsautomat 10. Lyddemperplate 11. Selvstengende spjeld 12. Oljepumpe 13. Luftregulering 14. Motor 15.Viftehjul 16. Innsugningsplate 17. Display Typegodkjenning: DBE nr.: , CE /

6 01. GENERELT Samsvarserklæring Produsent: Bentone Besøksadresse:Näsvägen Ljungby Adresse: Box Ljungby Produkt: Oljebrennere Type: B1R Bentone forsikrer under eget ansvar at overnevnte produkterer er i overenstemmelse med følgende standarder eller andre gjeldende dokumenter. Dokument: EN 267 og oppfyller tillempelige deler i følgende EU direktiv: 89/336/EEG Elektromagnetisk kompatibilitet 73/23/EEG Lavspenningsdirektivet 89/392/EEG Maskindirektivet 92/42/EEG Virkningsgradsdirektivet Ved at brenneren oppfyller ovennevntestandarer og direkiver oppnår bernneren CE - merkiingen. Bentone er kvalitetssikret i.h.t. ISO 9001 Ljungby juni 2001 Ulf Bondeson

7 01. GENERELT Garanti og ansvar Sikkerhetstiltak Kondens i skorstenen Innstilling av brenneren - Denne manualen bør alle som arbeider med brenneren og tilhørende systemdeler, ta hensyn til. - Denne manualen henvender seg spesielt til fagpersoner. - Denne manualen er å betrakte som en del av brenneren og skal alltid befinne seg i nærheten av hvor brenneren er montert. - Sørg for at frisklufttilførselen til rommet der hvor brenneren er montert, alltid er åpen. - Bentone anbefaler at brenneren stoppes i den perioden olje fylles på tanken, og i 6 timer efterpå, for på den måten å redusere risikoen for igjentetting. - Sørg for at brenneren beskyttes mot vannsprut, for det er den ikke konstruert for. - Forfilter bør benyttes. Brenneren skal installeres av en fagmann i h.h.t. våre installasjonsanvisninger og i h.h.t. gjeldende forskrifter. Se plan og bygningsloven 93 og DBE veiledningen om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel, HR-2012 november ( Garantien gjelder ikke feil som ligger utenfor brennerens konstruksjon og funksjon, så som avbrudd i oljetilførselen, sugelekasje, feil dimensjonering av oljeledning fra tank, feil kombinasjon kjele / oljebrenner, ikke tilstrekkelig med friskluft i fyrrommet, dårlig trekk i skorstenen, feil oljekvalitet, forurensninger i oljen, spenningsvariasjoner, elektriske feilkoblinger etter levering o.s.v.). Den elektriske installasjonen skal utføres i h.h.t. gjeldende sterkstrøms forskrifter, samt utføres på en fagmessig måte, slik at risiko for oljelekkasje, brann eller personskade unngås. En moderne brenner arbeider med mindre luftoverskudd og ofte med mindre dyse enn eldre typer. Dette høyner virkningsgraden, men øker risikoen for kondens i skorstenen. Risikoen øker om tverrsnittet på skorstenen er for stort. Røkgassenes temperatur bør ligge over 60, - målt en 0,5 mtr. ned i skorstenen fra toppen. Tiltak som kan gjøres for å høyne temperaturen: Isoler skorstenen i på kalde loft. Sett inn foringsrør. Installer pipeventilator. For å komme frem til en riktig innstilling av brenneren, skal det foretaes røykgassanalyse og temperatur måling. Ellers er det risiko for å få sotdannelse, dårlig virkningsgrad eller kondensutfelling i skorstenen. CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for brenner i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer defor ikke for skader som kan ha oppstått med den leverte brenneren eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne installasjons - og driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil for

8 02. TEKNISKE DATA Typebetegnelse B1R Dimensjoner B 156 ø ø89,5 21 Brennereffekt kw Brennerrørslengde Kjelens overtrykk, mbar Utstikk fra flens, mål B 131N mbar 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0-0,4 10, ,3-3,5 kg/h 15,0-42,0 kw kw Brennerens effekt kw Anbefalt dyse 80 H eller 80 S. I visse brennkammere og ved høyere effekter, kan 60 S være et alternativ. Dysetabell Med forvarmer 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar Gph kg/h kw kg/h kw kg/h kw kg/h kw kg/h kw 0,40 1,15 13,6 1,22 14,4 1,28 15,2 1,35 16,0 1,41 16,7 0,45 1,35 16,0 1,43 17,0 1,51 17,9 1,58 18,8 1,65 19,6 0,50 1,57 18,6 1,67 19,8 1,76 20,8 1,84 21,8 1,93 22,8 0,55 1,79 21,2 1,90 22,5 2,00 23,8 2,10 24,9 2,20 26,0 0,60 2,04 24,1 2,16 25,6 2,28 27,0 2,39 28,3 2,49 29,5 0,65 2,32 27,5 2,46 29,1 2,59 30,7 2,72 32,2 2,84 33,6 0,75 2,58 30,5 2,73 32,4 2,88 34,1 3,02 35,8 3,16 37,4 0,85 2,90 34,4 3,08 36,5 3,24 38,4 3,40 40,3 3,55 42,1 1,00 3,26 38,6 3,46 41,0 3,65 43,2 3,82 45,3 3,99 47,

9 03. MONTERING Leveransekontroll Forberedelser før montering Oljedistribusjon Elanslutning Obs! Kontroller at alt er levert og at varen ikke er transportskadet. Om det er noe feil med leveransen, så gi beskjed til leverandøren. Transportskader meldes til speditøren. Kontroller at brennerens mål og kapasitetsområde passer til den aktuelle kjelen. Effektopplysningene på brennerens typeskilt, angir brennerens min. - og maks. effekt. For å få god driftsikkerhet, er det viktig at oljedistribusjonssystemet er korrekt utført. Vær oppmerksom på følgende: - Valg av rørdiameter, rørlengde og høydeforskjell (Se pumpeinstruksjonen) - Rørene legges med minimalt antall koblinger. - Rørene legges slik at oljeslangene ikke utsettes for strekkpåkjenninger eller bøyes for mye, når brenneren svinges ut eller tas ut for service. - Oljefiltret monteres slik at filterinnsatsen lett kan skiftes. Før elinstallasjonen påbegynnes, må hovedstrømsbryteren slås av. Om kjelen har en 7-polig eurokontakt, passer den som oftest på brenneren Ellers må den medleverte kontakten benyttes. Da denne brenneren er utrustet med et display, må den kobles med fast tilførsel og drifts- og sikkerhetstermostatene inn på T1 og T2. Dette på grunn av at man skal kunne lese av displayet selv om brenneren ikke er i drift. Valg av dyse Se under Tekniske data: Anbefalt dyse og dysetabell. Innstilling av bremseskive og lufttilførsel Ved levering er brenneren forhåndsinnstilt i h.h.t. dysen som sitter inmontert. Byttes dysen, kan brenneren grunninnstilles i h.h.t. Grunninnstilling. Vær oppmerksom på at det er bare snakk om en grunninnstilling, som må efterjusteres når brenneren startes. Man skal da foreta røkgassanalyse og sotmåling

10 04. GRUNNINNSTILLINGER Pumpetrykk, bar 16 0,45gph 0,50gph 0,55gph 0,60gph 0,65gph 0,75gph Pumpetrykk, bar ,85gph Brennereffekt kw Innsatsinnstilling Innsugningsplate=4 Insugningsplatta=4 Innsats, skala Insugningsplatta=1 Innsugningsplate= Luftinnstilling 20 Innsugningsplate=1 Innsugningsplate=4 Luft, skala Trykk foran bremseskive Viftetrykk Viftetrykk, mbar 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,

11 05. SERVICE PÅ BRENNEREN Opphenging av brenneren Ved service kan brenneren henges opp på skruen i brennerflensen. Brennerrør, bremseskive, dyse, forvarmer og elektroder er da lette å komme til. Fjerning av brennerrøret 1.Skru opp begge festeskruene en omdreining. 2.Vri til høyre og ta brennerrøret ut. Bremseskiven Forvarmerkontakten og elektrodene skal sitte på hver sin side av dyserøret Hullet i brenseskiven skal være opp for å øke lyset til fotomotstanden. Innstilling av tennelektroder 1,8-2,2 1,2-1,6 6,0-7,0 For at brenneren skal fungere pålitlig, er en riktig innstilling av tennelektrodene avgjørende. Om gnisten slår mot gods, forringes effekten og gir opphav til radiostøy. Det er også risiko for at det kan oppstå en koksbro. Eftersom tennelektrodene er av typen fabrikkinnstilt dobbelelektrode, må trådene bøyes ved en eventuell justering. Kabelgjennomføring Kontroller at gummigjennomføringene sitter ordentlig på plass, slik at det ikke blir unødvendig luftlekkasje

12 05. SERVICE AV BRENNEREN Innsugningsplate Ved høyere effekter og på kjeler med overtrykk i brennkammeret, er det en mulighet for å få et høyere viftetrykk med å endre posisjonen till innsugningsplate. Denne sitter under ytre viftehushalvdelen, se bilde: Rengjøring av viftehjul. Posisjon 1 brukes normalt for dyser opp til 0,6 gph. og posisjon 4 for større dyser. Posisjon 2 og 3 er mellom stadier. Posisjon 5 og oppover gir ikke noe mere trykk og benyttes derfor ikke. Vær nøye med å plassere platen i riktig posisjon, for ellers får man ikke justert luften til riktig verdi. Rengjøring av viftehjul Skru løs de 5 skruene som holder viftehushalvdelen på plass og ta vekk halvdelen. Kontroller så innsugningsplatens posisjon ( posisjon 1 opp tilogmed dysestørrelse 0,6 gph ). Fjern så innsugningsplaten. Kontroller og rengjør viftehjulet ved behov. Inn montering av innsugningsplaten gjøres lettest om brenneren heller forover. Innjustering Om man bytter dysestørrelse er det enklest å først stille inn insatsen og luftmengden i h.h.t. avsnittet Grundinnstillinger. På det enkelte kjeleanlegg, kan man siden gjøre en innjustering, slik at økonomi, driftsikkerhet og godt miljø kan opptimeres. De viktigste redskapene er et instrument for røkgassanalyse og en sotmåler. Fremgangsmåten ved injustering er følgende: - Reduser luftmengden, enten med luftreguleringen eller med innsatsen, slik at man får frem et sottal 0, Fra dette punktet økes så luften, slik at man får en sikkerhetsmargin 0,5-1 % CO 2 før sotdannelesen begynner. Å strupe mere med bremseskiven = mindre utslag på innsatsens skala, gir en kort, mer blåaktig flamme og ofte en bedre forbrenning, men går man for langt, blir det startproblemer. Å strupe mindre med bremseskiven, gir en lengre og gulere flamme og kan gi en mykere start. Trykket i brenneren før bremseskiven kan brukes som et hjelpemiddel ved innjusteringen. Anbefalt trykk, se under Grunninnstillinger. Glem ikke å sette tilbake den lille gummihetten på trykkuttaket etter målingen. Selvstengende spjeld Det selvstengende spjellet er utrustet med en liten fjær ved høyre akseltapp. Kontroller at spjellet beveger seg lett

13 06. PUMPEINSTRUKSJON BFP 41L3 Tekniske data Komponenter Utlufting Viskositetsområde: 1,3-12,0 mm 2 /s Trykkområde: 7-15 bar Oljetemperatur: -10 till+70 C 1. Anslutning for dyse G 1/8" 2. Manometeranslutning G 1/8" 3. Trykkregulering 4 mm umbraco 4. Patronfilter 5. Vakummeteranslutning G 1/8" 6. Returledning G 1/4" 7. Sugeledning G 1/4" 8. Returplugg Utlufting er bare nødvendig når det er et-rørssystem. Med to-rørssystem utluftes pumpen automatisk igjennom returledningen. Bytte av patronfilter Skru ut filterskruen med en 4 mm umbraconøkkel og dra filterinnsatsen ut. Bruk en skrutrekker til forsiktig å vippe filteret av filterskruen. Erstatt det gamle filteret med et nytt og press det på filterskruen. Monter så innsatsen og dra lett til. Glem ikke å bytte O - ring!

14 06. PUMPEINSTRUKSJON BFP 41L3 Funksjon BFP41L3 V P NC E H S G C P 1 D A R Når pumpen startes, suges olje fra sugestussen (S) gjenom filtret (H) til drivhjulsatsens sugeside (C). Der efter transporteres oljen til trykksiden av drivhjulsatsen, hvor oljen settes under trykk. Trykket styres og holdes konstant på innstilt verdi av reguleringsventilen (P 1 ) med membranen (D). Reguleringsventilen (P 1 ) fordeler oljen som kommer fra drivhjulsatsen (C) mellom dyseanslutningen (E) og pumpens returside (R). Hvor stor oljemengde som forbrukes, bestemmes av trykket som stilles inn på reguleringsventilen (P 1 ) og av størrelsen av dysen i dyseanslutningen. Ventilen (P 1 ) fungerer på følgende sett:: - Når oljen når åpningstrykket, åpnes passasjen til retursiden. - Membranen og fjæren holder pumpetrykket konstant på innstilt verdi. - Ved overbelastning av pumpen, dvs. om man forsøker å ta ut mer olje enn drivhjulsatsen klarer å levere under de rådende forhold, synker oljetrykket under den innstilte verdien, og med dette stenger ventilen mot retursiden (R) med membranen (D) og går til startposisjon. Dette kan man unngå ved å: - Senke pumpetrykket. - Senke kapasiteten dvs. bytte til en mindre dyse. - Bytte til en pumpe med større kapasitet. NC = Magnetventil

15 06. PUMPEINSTRUKSJON BFP 41L3 Sugledningstabeller H H Et-rørssystem Høyde Ledningsdiameter H ø4 mm ø5 mm ø6 mm m m m m 4, , , , , , , , To-rørsysstem Høyde Ledningsdiameter H ø6 mm ø8 mm ø10 mm m m m m 4, , , , , , , , Et-rørssystem Høyde Ledningsdiameter H ø4 mm ø5 mm ø6 mm m m m m Ved underliggende tank, anbefales ikke et-rørssystem. To-rørsysstem Høyde Ledningsdiameter H ø6 mm ø8 mm ø10 mm m m m m , , , , , , , , Montering/demontering returplugg Et-rørssystem Sugeledningstabellene består av teoretisk utregnede verdier, der rørdimensjonen og oljehastigheten er tilpasset, slik at det ikke oppstår turbulente strømninger. Turbulente strømninger medfører økt trykktap og ulyder i rørsystemet. Et rørsystem består som regel av dragne kobberrør og 4 albuer, tilbakeslagsventil, avstengningsventil og et forfilter. Summen av disse motstandene er så liten at man kan se bort i fra dem. I tabellene forekommer det ikke lengder på over 100 meter, da erfaringene tilsier at større lengder ikke behøves. Tabellene gjelder for standard fyringsolje av normal handelskvalitet i.h.t. gjeldende normer. Ved oppstart, med tomt rørsystem, bør ikke oljepumpen kjøres uten olje i mer enn 5 minutter. (Det forutsettes at pumpen smøres med olje ved drift ). Tabellene gir den totale sugeledningslengden i meter med dyse kapasitet 2,5 kg/h. Maks. tillat trykk på suge- og returanslutningen er 2,0 bar To-rørssystem

16 08. OLJEFORVARMER Forvarmeren reguleres fra automaten LMO 85. Bare typen Danfoss FPHD får benyttes. Den gamle typen av forvarmere fungerer ikke og ødelegger LMO 85. Funksjon Når forvarmeren er kald, får den full effekt fra automaten. Når startverdien, 70 C, er oppnådd, starter brenneren. Under starten og en liten stund efterpå, holdes temperaturen konstant på startverdien. Derefter reguleres temperaturen ned til driftsverdien 50 C. Temperaturen måles kontinuerlig ved hjelp ev en sensor lengst frem i forvarmeren.den høyere temperaturen i starten sørger for en god og sikker start og den lave temperaturen under drift minsker risikoen for koksing under drift og koksing p.g.a. tilbakestråling fra kjelen når brenneren har stoppet

17 09. ELUTRUSTNING LMO 85 Generelt Tekniske data Funksjon Startfase LMO 85 er en mikroprosessorstyrt oljefyringsautomat. Den styrer brennerens oppstart og overvåker at det ikke oppstår noe feil. Den styrer også forvarmerens start- og driftstemperatur og ved hjelp av en innebygget elektronisk transformator, tar den hånd om tenningen. Resettknappen har har en integrert 3 - farget lysdiode for drift- og feilinformasjon. Brennerens elkomponenter er tilkyttet automaten med plugginn kontakter. Den 7 - polige Eurokontakten er integrert i LMO 85. Et display viser data for driften og eventuelle feilkoder. Forventilasjonstid 16 s Etterventilasjonstid 5 s Fortenningsstid 15 s Sikkerhetstid <10 s Reaksjonstid ved flammeavbrudd < 1 s Ventetid efter blokkering Ingen Omgivelsestemperatur ved drift C Omgivelsestemperatur vid transport C 1. Driftstermostat på Forvarmeren får spenning og forvarmningstiden begynner. Er forvarmeren koblet fra, går automaten direkte til punkt Forvarmeren er blitt varm Brennermotoren starter og gisten danne under forventilasjonenstiden. 3. Magnetventilen åpner Oljetåken dannes og antennes. Flammeovervåkningen indikerer at flamme er etablert. 4. Sikkerhetstid a. Om flammen uteblir under denne perioden, går automaten i blokkering. b. Om flammen av en eller annen årsak forsvinner efter denne perioden, gjør brenneren et nytt startforsøk. Etfter 3 forsøk blokkeres automaten. Underspenningsbeskyttelse Blokkering Forvarmerstyring Time-out Falskt lys Termostatkrets Om spenningen understiger 165 V stopper brenneren. Når spenningen igjen kommer over 175 V starter brenneren. Sikkerhetstid mm. påvirkes ikke. Ved blokkering lyser den røde lampen i knappen. Gjennstart kan gjøres umiddelbart om knappen holdes nedtrykkt i ca. 1 sekund. Gjennstart kan også foretas fra et annet sted enn fyrrommet. Det kan gjøres via den 7 - polige kontakten med en potensialfri kontakt. Ved hver start forvarmes oljen til 70 C. Efter 25 sekunder minskes tempersturen til 50 C. Bare forvarmere av typen Danfoss FPHD får benyttes. Den gamle typen FPHB5 forårsaker kortslutning i automaten. Om forvarmingstiden overstiger 30 sekunder, tyder det på at forvarmeren eller kabelen er feil og automaten går i blokkering. Om flameovervåkningen ser lys under forventilasjonstiden, går automaten i blokkering. Spenningen i termostatkretsen er 147V. Dette har ingen innvirkning på termostatene, men om man i termostatkretsen kobler inn noe som krever en styrespenning, må man være oppmerksom på at spenningen der er 147V

18 09. ELUTRUSTNING LMO 85 Komponentliste A1 Fyringsautomat R1 Fotomotstand E1 Forvarmer Y1 Magnetventil M1 Brennermotor A1 X1 Elkontakt, brenner X2 Elkontakt, kjele P1 Timeteller (Tilbehør) H1 Alarmlampe (Tilbehør) A2 Dobbeltermostat S15 Ekstern reset (Tilbehør) S16 Katastrofbryter S3 Hovedstrømsbryter F1 Sikring, maks. 10A Ytre elanslutning Om kjelen ikke har ferdig koblet eurokontakt, så benytt den medleverte kontakten, X2 i h.h.t. koblingsskjema. S15 Ekstern reset (Tilbehør) Tabell 1 Svart L1 2 Gul/Grønn 3 Blå N 4 Brun T1 5 Grå T2 Tennkabler De små byggemålene har gjort at man ikke direkte kan komme til undere tennkabelanslutning for LMO 85. Fjern først de 3 festeskruene til automaten. Ta eventuelt også bort stikkontakten til motoren. Tennkablene kan så tas ut med hjelp av en nebbtang

19 09. ELUTRUSTNING LMO 85 Fargekoder Når brenneren starter, viser 3 signallamper i resettknappen det normale forløpet, - eller om noe er unormalt, i h.h.t. nedenforstående tabell: Forvarmer i drift Tenning innkoblet Normal drift Drift, dålig flammesignal Underspenning eller intern sikring Feil, alarm Falskt lys Fast gult Blinkende gult Fast grønt Blinkende grønt Blinkende gult-rødt Fast rødt Blinkende rødt-grønt Feilkoder Når den røde lampen lyser for blokkert automat, kan man ved å holde inne resettknappen i minst 3 sekunder, få informasjon om hva som er årsaken til feilen. Antall blinkninger nedenfor gjentas med korte mellomrom. 2 blink Ikke noe flammesignal ved sikkerhetstidens utløp 4 blink Falskt lys ved start 7 blink Flammesvikt under drift 8 blink Time-out for forvarmeren 10 blink Feilkobling, intern feil eller at to feil har oppstått samtidig. For å gå tilbake til normal drift, så holdes knappen inne i 1 sekund. Om man derefter holder resettknappen inne i minst 3 sekunder, kan en med en interface få frem tilsvarende informasjon på en datamaskin eller røkgassanalysator. Skal man så gå tilbake til normal drift, holdes knappen inne i 1 sekund. Display Displayet er tilkoblet med en seriell anslutning på LMO 85. Den viser både aktuell drift og statistik overdriften bakover i tiden

20 09. ELUTRUSTNING LMO 85 Funksjon, display Man blar frem de ulike verdiene med hjelp av 2 menyer. 1. Man flytter seg nedover i en meny ved å trykke ca. 1 sekund på knappen ved siden av vinduet. 2. Man bytter til den andre menyen ved å trykke i minst 3 sekunder. 3. Man kommer tilbake til normalvisning ved å trykke i minst minst 10 sekunder. 4. Om man ikke trykker på knappen iløpet av 10 sekunder, kommer displayet i noen tilfeller å gå tilbake til normalvisning av seg selv. Normalvisning = Timeteller, totalt eller aktuellt oljeforbruk (om brenneren er igang). Visning av oljeforbruket, forutsetter at det er montert en oljemengdemåler. Meny 1 Meny 2 Timeteller,* total h Antall starter OC Timeteller. 0 - stille h >3 sek =nullstilles Oljetemperatur. **** 888 o C Total oljemengde L Strøm igiennom fotomod. **** 888 Oljemendemåler 0 - stille L >3 sek =nullstilles Feil tilfelle, type nr. H1 Err 88 Feilkode nr. *** Err 88 Feil, antall starter H Aktuell oljestrøm ** Knappen inntrykt 1 sek Knappen inntrykt 3 sek Feil type nr. H5 Err 88 * Grunninnstilling uten oljestrøm ** Grunninnstilling med oljestrøm *** Grunninstilling ved feilkode i automaten eller kommunikasjonsfeil med automaten **** Kontinuerlig visning av oljetemperatur eller strøm igjennom fotomotstanden Feil tilfelle, antall starter H

21 09. ELUTRUSTNING LMO 85 Menyforklaring, display Meny 1 h Driftstid for automaten i hele timer h Nullstilling av driftstid. Ved å trykke på knappen >3 sekunder nullstilles tiden L Total oljemengde siden oppstart (med oljemengdemåler). L Nullstilling av oljemengde. Ved å trykke på knappen >3 sekunder nullstilles mengden Err 88 Om automaten står i utløst posisjon vises her en feilkode I normal posisjon vises Err no. Om kommunikasjon savnes mellon automaten og displayen vises no Co. Når feil oppstår, vises feilkoden automatiskt efter 10 sekunder Aktuell oljemengde uttrykt i liter per tim. Meny 2 Ved å stå i posisjon i Drifttidmätare, total eller Störningskod nr og trykke i ca. 3 sekunder på knappen, vises meny 2 0C Totalt antall starter 888 O C Oljetemperatur målt i forvarmeren 888 o I o Strøm igennom fotomotstanden uttrykt som % av 45 ma som er anbefalt min.strøm. H1 Err 88 5 st feilmeldinger spares. En feilmelding består av en feilkode og verdien Totalt antall starter ved feiltilfellet. Om knappen holdes intrykt > 3 sekunder når man står i Meny 1, Störningskod nr, vises feilkoden for den første = eldste feiltilfellet. Gjennom et kort ( =1 sekund) trykk på knappen, vises totalt antall starter ved dette feiltilfellet. Ved å fortsette med korte trykk på knappen, vises alle de lagrede feilene efter hverandre. Tabell feilkoder Err 2 Ingen flamme ved sikkerhetstidens utgang Err 4 Falskt lys ved start Err 7 Flammmesvikt under drift Err 8 Time-out for forvarmeren Err 10 Feilkoppling, intern feil eller 2 feil samtidig Err no Ingen feil no Co Ingen kommunikasjon

22 10. FEILSØKING Eurokontakt ikke tilkoblet Termostaten legger ikke inn Sikkerhetstermostaten utløst Sikringen defekt Releet defekt Nei Lyser displayet Ja 2 blink Ingen flamme ved sikkerhetstidens utgang Ja Nei Starter motoren? Ja 4 blink Falskt lys ved start Utett magnetventil Fotomotstanden ser gnisten Gnisten tenner oljesot under forventilasjonsperioden Motorkabel Kondensator Pumpen går tregt Motorfeil Nei Er bremseskiven fuktig? Dannes det flamme? Ja Puffer eller pulserer brenneren? 22 Nei Ja For mye luft For høyt trykkfall Tett dyse For lavt oljetrykk Ev. tidligere feil finnes lagret se Menyforklaring, Meny 2 7 blink Flammesvikt under drift Dålig flamme Smuss på fotomotstanden 8 blink Time-out for forvarmaren Feil på forvarmeren, kabler eller releet 10 blink Feilkoppling eller internt feil Olje på tanken? Oljeslanger Pumpe Magnetventil Pumpekoppling Transformator Tennkabler Elektroder Nei Er gnisten OK? Ja Ja For mye luft For høyt trykkfall Tett dyse For lavt oljetrykk Feil spredningsvinkel Feil dyse størrelse

Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt. 167 / 169 5162 Laksevåg. Tlf.: 56 15 92 90 Fax.: 56 15 92 91

Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt. 167 / 169 5162 Laksevåg. Tlf.: 56 15 92 90 Fax.: 56 15 92 91 Installasjon- og driftsinstruks B2KSV Classic LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.: 63 90 40 01 www.ctcferrofil.no Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt.

Detaljer

B2S. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken Årnes

B2S. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken Årnes Installasjon- og driftsinstruks B2S LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.: 63 90 40 01 www.ctcferrofil.no Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt.

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Installasjon- og driftsinstruks B55-2R B65-2R

Installasjon- og driftsinstruks B55-2R B65-2R Installasjon- og driftsinstruks B55-2R B65-2R 171 134 07 05-01 178 008 66 Innhold 01. GENERELT... 6 Beskrivelse B55/B65... 6-7 Samsvarserklæring... 8 Garanti og ansvar... 9 Sikkerhetstiltak... 9 02. TEKNISKA

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

BEO 30A2. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken Årnes

BEO 30A2. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken Årnes Installasjon- og driftsinstruks BEO 30A2 LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.: 63 90 40 01 www.ctcferrofil.no Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt.

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC FerroLux. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC FerroLux Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

SIME 1R9-2R7 OF. Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold. CE312BO3964. Jan. - 08

SIME 1R9-2R7 OF. Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold.  CE312BO3964. Jan. - 08 SIME 1R9-2R7 OF Installasjon Funksjon - Drift - Vedlikehold CE312BO3964 www.ctc.no Jan. - 08 STIKKORDSLISTE SIME 1R - 2R Brennkammer 3 Drift 5 El. installasjon 5 Fyrrom og skorstein 1 Instrumentpanel

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

BEO 70. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken Årnes

BEO 70. Installasjon- og driftsinstruks LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken Årnes Installasjon- og driftsinstruks BEO 70 LEVERES I NORGE AV: CtC Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.: 63 90 40 01 www.ctcferrofil.no Avdeling Vest: Bergen Damsgårdsgt.

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 420. Novt.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 420. Novt.- 05. WWW.ctcferrofil.no Teknisk bruksanvisning Remeha P 420 WWW.ctcferrofil.no Novt.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 2 DRIFTSSKJEMA 7 5 6 4 2 3 1 14 11 9 12 13 8 10 Fig. 1 1 FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 DRIVSTOFFPUMPE 6 MOTOR

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

MODELL: HF-300-3,5V OG HF-300-3,5VK

MODELL: HF-300-3,5V OG HF-300-3,5VK OPPBEVARES I FYRROMMET! MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER TYPE HF-300 MODELL: HF-300-3,5V OG HF-300-3,5VK MILJØVENNLIG NORSKPRODUSERT BRENNER, TILFREDSSTILLER DE EUROPEISKE KRAV TIL FORBRENNING

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 320. Nov.- 05. www.ctc.no

Teknisk bruksanvisning. Remeha P 320. Nov.- 05. www.ctc.no Teknisk bruksanvisning Remeha P 320 www.ctc.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46 FUNKSJONSDIAGRAM FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 PUMPE 6 MOTOR 7 VIFTE 8 DRIVSTOFFILTER 9 DRIVSTOFFKRETS 0 HÅNDTAK HJUL 2 DRIVSTOFFTANK 3 RESETKNAPP MED VARSELLAMPE 4 AV/PÅ BRYTER

Detaljer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjon- og driftsinstruks BEO70

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjon- og driftsinstruks BEO70 178 006 63-2 2016-11-22 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjon- og driftsinstruks BEO70 LEVERES I NORGE AV: CtC Ferroil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE Tekniske spesifikasjoner 2200 TRIO utf. Komplett CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM 2200 utførelse Komplett er et tre kombinasjons system som gir en mulighet til å fyre med ved, olje eller strøm.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med Mikrofonføler Art.nr 323001 Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type F-50

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type F-50 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER Type F-50 Godkjenninger: DSB 001-535/536 1 - 2 - INNHOLD Generelle opplysninger Side 4 Tekniske data Side 6 Montering og tilkobling Side 8 Innregulering.

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Dantherm IMA varmluftsaggregater

Dantherm IMA varmluftsaggregater IMA 61/ 111/ 150/ 185 Instruksjonsmanual Rev. 16.11.2015 Dantherm IMA varmluftsaggregater Instruksjonsmanual 1 Kapittel Side Veiledning før bruk 3 1. Sikkerhetsregler ved installasjon 3 2. Funksjonsbeskrivelse

Detaljer