Årsberetning for Larvik Dykkeklubb. Året 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Larvik Dykkeklubb. Året 2009"

Transkript

1 Årsberetning for Larvik Dykkeklubb. Året 2009 Styrets sammensetning Leder: Lene Borgersen Nestleder: Magnus Petersen Sekretær: Simen Boye Johannessen Styremedlem: Liv Åse Schjerven Varamedlemmer: i Espen larsen, Tryggve Karlsen Valgkomité: Bendik Eliassen, Ronny Smith Bakkane, Thorstein Christiansen, Revisorer: Thomas Nilsson, Bjørn Aasrum. Styrets arbeid Styremøter Det er inneværende år avholdt 11 styremøter hvor 187 saker er behandlet. Spesielle oppgaver Inneværende års styrearbeid har båret preg av mye opprydning i dokumenter, arkivering og oppgradering av adresser, medlemsliste, etterslep i forhold til tidligere avholdte kurs, utestående fordringer ol. Likeledes har dugnadsarbeid, vedlikeholdsarbeid av hytta, opprydning på kontor, mapper, datamaskin, og i kjeller tatt mye tid. Styret har: Ryddet opp i Bewator kort liste, kjøpt nye kort. Sendt ut 4 Bunn & Grunn. Opprettet og drifter nye hjemmesider CMS system Forsøkt å puste liv i sms tjenesten. (Nå i orden) Holde kontinuerlig regnskap. Flyttet postadresse. Ryddet opp i inn og utmeldinger.(fra 2007-d.d.) Rettet adresser, med mer i medlemsregisteret. Avholdt 12 dugnader (se under) Avholdt klubbkvelder med foredrag (se under) Organisert trening i svømmehall Deltagelse på møter i andre utvalg Leder i klubben har deltatt ved Dykketinget i Trondheim, ved 2 møter i VDK, og et møte i utvalg for Dykketinget Nestleder har deltatt ved 1 møte i VDK og et møte i Larvik Idrettsråd. Det har vært holdt 52 klubbkvelder hvorav 1 ble forbeholdt sikkerhetskurs den 26. mai, 3 ble forbeholdt foredrag, og 5 forbeholdt forefallende dugnadsarbeid. Det har vært gjennomført 12 dugnader, hvorav 3 i Hølen båthavn, 5 klubbkvelder og to helger til beising av hytta. Bjørn Aasrum holdt foredrag 5. Mai om vrak i Tønsberg området og i området vi dro til på Pinsetur. Thomas Nilsson holdt foredrag 2. Juni om turen til lille Fiskebank som flere av medlemmene var med på. Tryggve Karlsen holdt foredrag om Wasa og Kronan 8. desember, 15 stk møtte opp, Det ble servert gløgg og pepperkaker. Det har vært trening i svømmehallen på søndager og mandager i samarbeid med Svenner dykkeklubb. Besøkende har variert sterkt, med 18 deltagere på det meste. Treningen har foregått mellom og på søndager, og på mandager. 4 Bunn & Grunn er sendt ut. Webredaktør har vært Lene Borgersen. Vi har prøvd å sende ut flest mulig per epost, og ønsker å avikle papirversjonen på sikt. Larvik dykkeklubb årsmøte 13. februar

2 Klubbens eiendeler Antall Utstyr: 1 Klubbhus med dobbel garasje 1 Alarmanlegg med kortleser 1 Kompressor 240L Commander E Mod Kompressor 240L Commander E Mod Flaskebank 50 l m/ røropplegg 1 Bensinmotor Honda til kompressor 1 55 HK Mercury mod Gummibåt type Zodiac 470 m 1 Gummibåt type Bombard C5 mod Mercury 55HK, kort stamme, mod Båthenger type Foglestad mod Båthenger type Tredal mod Enmanns trykkammer type Nemrod mod O2-koffert 2 VHF radio Mod Diverse Sjøkart 10 Sett fridykker abc utstyr 8 Sett våtdrakter junior (drakt, hette, sokker, hansker, blybelte) 1 Annedukke 1 Gardena slange, kobling og rulle 2 Ekstra bensintanker 1 Boks med diverse tau og bøyer 1 Skyllekar på utsiden. Kontor Utstyr: 1 Overhead projektor med 2 stk. lerret. 1 Projektor ASK (Kjøpt nyoverhalt 2009) 1 Datamaskin AMD 1,7 Mhz 1 Multifunksjons maskin. Rex-Rotary SP C210SF 1 Brother HL-1230, Serie printer Annet inventar: 1 Oppvaskmaskin type Electrolux. (Kjøpt ny 2008) 2 Bruskjøleskap enkelt 1 Kombiskap (Kjøpt ny 2009) 1 Mikrobølgeovn 1 Cd spiller 1 Liten tv 1 Dekketøy til 60 personer 1 OB Wiik, # & #803382, krabbetelt 1 Vaffeljern 1 Kiosk kasse 1 Elram smørbrødgrill 10 Madrasser 1 Sofa, bord, stol. 18 Gardinfag 60 Stable stoler. Larvik dykkeklubb årsmøte 13. februar

3 6 Bord 2 Entre møbler Skostativ, Klesstativ. Aktiviteter året 2009 Rapport fra skoleavdelingen for året Leder: Magnus Petersen Medlemmer: Liv Åse, Lene Borgersen og Simen Boye Johannessen I 2008 valgte styret å ikke holde kurs i regi av Larvik dykkeklubb, grunnet prioritering av andre oppgaver. Styret ønsket derfor å ta opp skolevirksomheten i regi av klubben i Bakgrunnen for drive skolevirksomhet var et ønske om å øke aktiviteten i klubben og skaffe nye medlemmer. Det ble innhentet priser fra 2 instruktører fra distriktet. Etter gjennomgang av mottatte tilbud, besluttet styret å innkalle Jan Kirkemyrs dykkeskole til kontraktsforhandliger. I kontraktsmøte ble partene enige og kontrakt ble skrevet med Jan Kirkemyrs dykkeskole for 1 år. Det har i 2009 blitt avholdt: Kurs Kursholder Deltagere Dato CMAS * Grunnkurs Jan Kirkemyr CMAS * Grunnkurs Jan Kirkemyr CMAS Dykkelederkurs. Jan Kirkemyr Sikkerhetskurs Jan Kirkmyr? Kurs i båtførerprøven. Ivar Tronsmo Det var planlagt gjennomført et kurs i marinbiologi på initiativ fra Vestfold dykkerkrets ved Dag Deberitz, men dette kurset ble avlyst grunnet for få påmeldte. Etter gjennomførte kurs ble det avholdt et evalueringsmøte med Jan Kirkemyrs dykkerskole. Det ble i dette møte diskutert hvordan ting hadde fungert og hva som evt. måtte endres på for en videre avtale om kursing. Det kom også frem på møtet at det evt var ønskelig med flere kurs dersom det ble inngått ny kontrakt. Konklusjonen på møtet var at både skoleavdelingen og Jan Kirkemyr var fornøyd med kursene under de gitte forutsetningene, men at det også var forbedringspotensiale. Nestleder fikk muligheten til å gå gjennom evalueringsskjemaer fra kursdeltagerne på de to grunnkursene. Tilbakemeldingene på disse viste at deltagerne var fornøyde med instruktør og gjennomføring av kursene. Skoleavdelingen har avholdt 7 møter i Det har blitt søkt om VO- midler for Grunnkurs og Dykkelederkurs. Skoleavdelingen, Larvik Larvik dykkeklubb årsmøte 13. februar

4 Årsrapport fra Arrangementskomiteen for året 2009 Arrangementer Dato Ansvar Oppsummering Nyttårsfest 30. januar Liv - Åse 20 personer. Spekemat. 170 kr. Pinsetur 29. mai 1. Juni Nina Moysand Camping. 2 hytter, 16 personer, 3 hunder. Krabbedykk 21. august Liv - Åse? Krabbefest 22. august Liv - Åse 20 deltagere, 70 kr. Høsttur 2-4. oktober Celina Langøytangen fyr, 17 personer og 4 hunder, bodde i to hytter, pris 300, hadde 3 båter og kompressor Julebord 21. november Nina 20 pers, servering av julemat fra Blinken, pris kr Divers Night 3. desember Simen 15 personer på Vadskjæret. Det ble servert varm sjokolade, kaffe, gløgg og kaker. Årsrapport fra hyttekomiteen for året 2009 Komiteen har bestått av: Thorstein Christiansen, Tryggve Karlsen, Espen Larsen, Liv Åse Schjerven og Hugo Sandholmen. Hytta har hvert utleid 16 ganger i Arbeider utført på huset: Verandadøren er listet ferdig. To sider av hytta er vasket og beiset, vegg mot parkeringsplass og endevegg mot toaletter. Utgangsdør oppe er skiftet. Vask og rydding av hytta innvendig. Nytt kjøleskap er innkjøpt og satt i drift. Projektor for bildeframvisning er innkjøpt. Ryddet ute rundt hytta. To brannslukkingsapparater er innkjøpt og montert. Arbeider som bør utføres i løpet av nest år: Takrenner med beslag på gamle del er ikke montert. Nytt sluk under oppvaskmaskin bør monteres. Døren til badet opp må skiftes. De to resterende vegger på hytta bør vaskes og beises. Rekkverk på veranda må gjøres tettere. Alarmen bør kunne brukes atskilt oppe og nede slik at opp kan brukes alene og nede kan være låst. Takhjørne ved inngang oppe må løftes så taket blir rett. Bedre ventilasjon i presserom. Lage fall ut mot dører i garasjer. Større lerret for bildeframvisning bør innkjøpes. Skifte glass i vinduet i kontor. For hyttekomiteen Thorstein Christiansen Larvik dykkeklubb årsmøte 13. februar

5 Fridykker gruppa: Leder: Tryggve Karlsen. Medlem: Espen Larsen. Ingen aktivitet Beredskapsgruppa: Leder: Bjørn Aasrum. Ingen aktivitet Årsrapport fra båtansvarlig: Knut Henriksen. Det er byttet vinsj og vaier på båthenger. Begge motorene har vært på full service hos Hølen Marina. Det er montert vannutskiller på Zodiaken Det er kjøpt inn 2 dregger. Det er kjøpt inn 2 bensintanker.(for å ta med på Påske/Høst/Pinsetur). Knut L. Henriksen. Årsrapport fra kompressoransvarlig 2009 Inneværende år har vi utført en del tiltak både med luft kompressorer og med annet utstyr.. Presse nr 1 bruker fortsatt litt olje, men det er ikke noe problem med tanke på luft kvaliteten Presse nr 2 funger tilfredsstillende Luftanalyse er blitt tatt, resultat ok Det er satt i gang en prosess vedr nedkjøling av kompressor rom, som er et problem på varme sommer dager. Vidar Mathisen skal prøve å skaffe større luftinntak som skal monteres på yttervegg Flaskebanken er nå blitt trykkprøvd og er godkjent for 5 nye år. I tilegg er det montert nye syrefaste kraner Bensin motor til tur pressa er godt over, men den trenger en stor service. Anbefaler at vi sender den inn til Bjerknes Vi må sjekke /supplere drifts reim mellom presse og bensin motor. Lage rutiner vedr.v oppbevaring av feste for bensin motor til tur kompressoren Vil også takke Simen og Hugo som har bidratt for å utbedre en del av disse tingene som jeg har nevnt over. Da jeg av personlige grunner ikke har hatt tid til å gjøre alt det selv. Til slutt vil jeg takke for meg, da jeg ikke stiller til gjenvalg. Presseansvarlig Morten Nilsen Larvik dykkeklubb årsmøte 13. februar

6 Årsrapport fra Sikkerhetsleder LDK 2009 I løpet av 2009 ble det gjennomført sikkerhetskurs og gjennomgang av sikkerhetsinstruks for dykkeledere og medlemmer. Det er ikke rapportert inn ulykker eller skade ved dykking fra medlemmene. Sikkerhetsutstyret klubben har er optimalt og i fungerende tilstand. Det er gjort nyinnkjøp av noe sikkerhets materiell dykkelogger og alarmplaner fra NDF. I løpet av året ble det utdannet nye dykkeledere som er satt inn i rullering. Det er viktig også i året som kommer å utdanne nye dykkerledere for å holde tilbudet til medlemmer om sikker dykking på det nivået det er i dag. Mvh Sikkerhetsleder Vurdering av aktivitet i forhold til mål Styret er fornøyd med aktiviteter gjennomført for året Særlig er vi fornøyde med å få noen flere dykkeledere. Styret hadde dog ønsket flere kursaktiviteter, som videregående kurs, fridykkerkurs og marinbiologi, marinarkeologikurs. Primærårsaken til at dette ikke er gjennomført er manglende påmeldinger. Styret ønsker for neste år å videreføre samme antall kurs som ble satt opp ved årets start. Dvs. 2 stk. cmas*,**,***. Marinbiologi, marinarkeologi, 2 stk. båtførerprøven, 1 dykkeleder, og 1 fridykkerkurs *,**. Det har blitt foretatt ca. 474 luftfyllinger i Det hadde også vært ønskelig med flere mennesker på dugnadene våre. Tiltak settes i verk for å bedre rekrutteringen neste år. Medlemstall Medlemstall for år 6-12 år år år 26 år og Totalt eldre Kvinner Menn Totalt Medlemsutvikling Kvinner 37 Menn 168 Totalt Økonomi (resultatregnskap med balanse) Se vedlegg 2. Larvik dykkeklubb årsmøte 13. februar

7 Revisor rapport Revisorer anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet, som er meget ryddig. Underskudd er en følge av gamle utestående fordringer og budsjetteringer. I tillegg kan det nevnes at driftutgiftene på klubbhytta har økt. Luftfylling og båt utleie system med loggbøker er svært tidkrevende å drifte. Bensin fyllinger genererer også et lite underskudd. Bjørn Aasrum Kontrollkomiteens beretning 2 Klubber med profesjonell registrert/statsautorisert revisor må ha en valgt kontrollkomité. i Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes i idrettslagets lover. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, således at man isteden for å velge tre styremedlemmer kan velge for eksempel kasserer, sekretær og materiellforvalter. 1 Klubben må ha revisor uansett, men klubber med en omsetning på over kr ,- må ha en profesjonell registrert/statsautorisert revisor. 2 Kontrollkomiteens oppgaver står definert i NIFs lov Larvik dykkeklubb årsmøte 13. februar

1. Det nye styret. 2. Pinseturen 3. CMAS kurs i klubbregi 4. Gruvetur til Kragerø 5. Foredrag fra Lille Fiskebank 6.

1. Det nye styret. 2. Pinseturen 3. CMAS kurs i klubbregi 4. Gruvetur til Kragerø 5. Foredrag fra Lille Fiskebank 6. Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 2 - År 2009 ~~~~~ Innhold: 1. Det nye styret. 2. Pinseturen 3. CMAS kurs i klubbregi 4. Gruvetur til Kragerø 5. Foredrag fra Lille

Detaljer

Kurs i Larvik Dykkeklubb 2009

Kurs i Larvik Dykkeklubb 2009 Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 3 - År 2009 ~~~~~ Innhold: 1. Høsttur til Langøytangen Fyr 2. Referat fra Pinseturen 3. CMAS kurs i klubbregi 4. Sms tjeneste for

Detaljer

1. Det nye styret. 2. Pinseturen. 4. Fridykkerkurs. 5. Familietur til Svenner

1. Det nye styret. 2. Pinseturen. 4. Fridykkerkurs. 5. Familietur til Svenner Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 3 - År 2008 ~~~~~ Innhold: 1. Det nye styret 2. Pinseturen 3. Utlysning av ledige stillinger 4. Fridykkerkurs 5. Familietur til

Detaljer

HUSK!!! Årets påsketur og pinsetur!!! Se mer info inne i heftet...

HUSK!!! Årets påsketur og pinsetur!!! Se mer info inne i heftet... Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 1 - År 2004 ~~~~~ INNKALLING TIL 2. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2004 Tirsdag 13. april, klokken 19.00 på klubbhytta (Gon) Saker: 1.

Detaljer

Er det noen som vil være med til Rødehavet?

Er det noen som vil være med til Rødehavet? Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 3 - År 2006 ~~~~~ Les mer om dette på side 11. Er det noen som vil være med til Rødehavet? L Lederens Hjørne april 2006 Snøen er

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 1 - År 2005 ~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 1 - År 2005 ~~~~~ Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 1 - År 2005 ~~~~~ UNDERSLAG PÅ KLUBBENS KONTOER. Styret har i forbindelse med at det er oppdaget at klubbens kontoer har blitt

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Informasjon fra Larvik Dykkeklubb. Julebord 2005. Lørdag 26. november inviteres alle medlemmer til årets julebord.

Informasjon fra Larvik Dykkeklubb. Julebord 2005. Lørdag 26. november inviteres alle medlemmer til årets julebord. Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 4 - År 2005 ~~~~~ Julebord 2005 Lørdag 26. november inviteres alle medlemmer til årets julebord. Full julemiddag m/dessert. Ta

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

NR.94*JUNI* 2008*ÅRGANG 16 - et organ om TNDK for TNDK!

NR.94*JUNI* 2008*ÅRGANG 16 - et organ om TNDK for TNDK! NR.94*JUNI* 2008*ÅRGANG 16 - et organ om TNDK for TNDK! Turliste 2. halvår Vårspretten omtale Tjømetreffen innbydelse Marinbiologikurs innbydelse Historikk 1986 1996 båtplass m.m. Lederens Hjørne! Da står

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Innholdsfortegnelse Årsmøte 5.03.13 for Horten Seilforening... 2 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift... 3 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna... 5

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12

Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12 Årsberetning 2011 Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Bærheim Nestleder: Lise Johannesen Styremedlemmer: Nils Ludvig Dahl, Kjersti Finsland, Knut Seglem-Larsen,

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011)

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011) Melhus idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2011 Melhus 14/3-2012 LEDELSE Styret Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende personer : Styreleder: Nestleder: Styremedlem, Leder Aldersbestemt

Detaljer

HPK sin formann på vei utfor! Årsberetning Halden Padleklubb 2013

HPK sin formann på vei utfor! Årsberetning Halden Padleklubb 2013 HPK sin formann på vei utfor! Årsberetning Halden Padleklubb 2013 Styrets sammensetning Verv Navn Valgperiode Valg 2013 Leder Mario Hoffmann Nestleder Kjartan Halstvedt 2 år Gjenstår Kasserer Espen Olsen

Detaljer

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015 Velkommen Onsdag 15. april 2015 Protokoll Årsmøte 2015 Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede og innkalling. Antall medlemmer med stemmerett: 23 Vedtak: Innkallingen

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer