Det er ditt val bruk stemmeretten!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er ditt val bruk stemmeretten!"

Transkript

1 Møre Ung INFORMASJON HAVNEVIK Et lønnsomt tilbud til deg mellom 18 og 33 år Hvorfor si ja til Møre Ung? Først og fremst fordi du kan spare noen kroner. Du får også din egen rådgiver, som svarer på alt fra hverdagsøkonomi til spørsmålene du har den dagen du skal kjøpe egen bolig. Se sbm.no eller ring Kundeservice, tlf FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr Vi må sikre tiltak for turistane. Kjekt at 16-åringar får stemme. Eg vil ha meir praktisk skole. Eg vil ha heildagsskole. Det er ditt val bruk stemmeretten!

2 SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr Fem med stemmerett s. 6-7 Bruk stemmeretten Ansvarleg utgivar: Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvarleg redaktør: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Redaksjonsgruppe: Svein Magne Harnes, Terje Heggem, Per Vidar Kjølmoen, Ingrid Kvande, Inger S. Moene, Ove Rødal. Grafisk utforming: TIBE Reklamebyrå AS Trykk: Mediatrykk Opplag: eks Foto framside: Ingrid Kvande, Espen A. Istad, Dreamstime.com Veier, avgifter og sykehus s Spring og stem s. 28 Hard kamp om å bli fylkesordførar s Norges Tyrol s Hindre fråfall i vgs viktigaste sak s Kva skjer om ditt parti får makta? s Fylkeskommunen er din medspelar s. 15 Gleder seg til lokalvalet s september er det kommune- og fylkestingsval. Då har du moglegheit til å påverke i kva retning kommunen og fylkeskommunen skal gå. I Noreg har vi generelt vore flinke til å støtte opp om demokratiet i val. Trenden har likevel vore svakare oppslutnad, og fylkesvala er av dei som ligg mest utsett til. Ved siste fylkestingsval i Møre og Romsdal var frammøteprosenten 56,3. Med andre ord er dette berre litt over annankvar veljar som tek seg bryet med å påverke kva veg fylkeskommunen skal ta dei neste fire åra. Eit lyspunkt for Møre og Romsdal er likevel at vi fekk ein auke i talet på stemmer ved skulevala for fire år sidan. Det var vi som fylke åleine om å klare. Fylkeskommunen leverer ei rekkje tenester til deg og meg. Ikkje berre har vi ansvaret for over 4/5 deler av vegnettet, samt kollektivtrafikk og ferje. Vi driv alle dei offentlege vidaregåande skulane i fylket, vi tek hand om det offentlege tannhelsetilbodet og vi tek ansvar på ei rekkje område innanfor kulturliv, næringsliv og overfor kommunane. Men skal vi satse på by- eller bygdeskulane i åra framover? Prioriterer vi riktig mellom veg, buss og ferje? Skal vi satse meir på kultur, eller kanskje næringsutvikling? Desse spørsmåla kan du påverke med di stemme. Det er heller ikkje slik at di stemme ikkje betyr noko. I eit fylkesval kan berre nokre få stemmer påverke kva kandidatar som blir valt inn i fylkestinget, og dermed korleis styrkeforholdet blir mellom dei ulike partia i fylkestinget. Hugs at om du held deg heime på valdagen, støttar du dei du er mest usamd med. Godt val. Ottar Brage Guttelvik Fylkesrådmann Kontakt: SPOR på nett: Visste du at Møre og Romsdal fylkeskommune... For 100 år sidan MILJØMERKET 241 Trykksak 599 ISSN Fem med stemmerett Hard kamp om å bli fylkesordførar Fylkeskommunen er din medspelar Kort sagt Mykje på hjartet Veier, avgifter og sykehus Hindre fråfall i vgs viktigaste sak Ærlig talt: Ingeborg Midttømme Spring og stem Kva skjer om ditt parti får makta? Spaltist: Thomas Bjørnager Norges Tyrol Kort sagt Gleder seg til lokalvalget Ordførar for ein dag Hjernetrim har eit viktig samfunnsoppdrag som leverandør av velferdstenester og har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Fylkeskommunen er også ein demokratisk arena som gir innbyggjarane høve til å delta og ha innverknad på den regionale utviklinga. løyser oppgåver innan vidaregåande opplæring, samferdsel, kultur, næringsutvikling, tannhelse, fylkesplanlegging og folkehelse. er styrt av fylkestinget (47 representantar), som det øvste folkevalte organet. Leiar for fylkestinget er fylkesordføraren. Andre sentrale utval er fylkesutvalet samt hovudutval for utdanning, samferdsel, kultur og næringog miljø. Da Romsdals amtsting kom saman i 1911 fekk ein lagt fram Beretning om Nordmøre amtsskoles virksomhed : Med henblik paa, hvad der i den paagaaende sprogstrid offentlig er fremført af usandferdige beskyldninger mod Nordmøre amtsskole finder jeg det min pligt nærmere at gjøre rede for ordningen af undervisningen i morsmaal, idet jeg forudskikker den bemerkning, at jeg anser det for ungdomsskolens opgave ikke at paatvinge eleverne nogen lærerens opfatning af tidens stridsspørgsmaal, men derimod at lægge tilrette materialer for de unge og hjælpe dem til at danne sig selvstændige meninger om, hvad der gjærer i samtiden. Saalænge kun enkelte elever anmodede om en fyldigere undervisning i landsmaal, blev dette krav ikke imødekommet, og da væsentlig af den grund, at eleverne deltes i klasser efter forkundskaber. Skulde vi tillige have sprogdeling, vilde der kræves 4 klasser, hvad vi ikke havde lærerkræfter til. Enhver der har nærmere forstaaelse af skolearbeide, vil indse, at den her paabudte valgfrihed til at affatte skriftlige arbeider paa landsmaal eller bogmaal maa blive en papirbestemmelse for det sprogs vedkommende, hvori eleven ikke undervises gjennem grammatik og diktat. 2 3

3 Batnfjordsøra 2. til 4. sept i Gjemnes kommune Velkommen til Bli med på moroa du og... Prosjektering Administrasjon ØYVIND REKKEDAL KOKK N ROLL ØYVIND REKKEDAL KOKK N ROLL HAVNEVIK FOTO: TONY HALL HAVNEVIK FOTO: TONY HALL Folkefest Helhetlig styring av store og små prosjekter. Salg og administrasjon av reklame på flyplasser, ferger og trafikkterminaler. Guttelvik kommer Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik åpner Dyregod-dagane Mye moro for store og små... Fesjå Salgsmesse Marked Underholdning Eventyrskog Oppvisninger Kurs og konferanser Demonstrasjoner Aktiviteter/opplevelser Drengatlon NRK kommer I forbindelse med kommunevalget blir det direktesendt NRK valgdebattsending fredag 2. sept. se mer info og program på «Farmen Gaute» kommer Gaute Grøtta Grav kommer fredag 2. sept. Han er engasjert som konferansier og mentor for skoleelevene. Kommer du?...velkommen:-) Centi Media, Molde Produksjon Skilt, selvklebende dekor, storformat print, displaysystemer og digital reklame. Montering Erfarne montører. Egen liftbil for effektiv montering i høyden. Reklameservice AS Eikremsvingen Molde Telefon: Møreaksen et samlet fylke! Møreaksen er et veiprosjekt som vil gjøre det mulig å reise fergefritt mellom Kristiansund, Molde og Ålesund. Knyttes nærmere I denne aksen er det stor næringsaktivitet. Møreaksen vil samle Møre og Romsdal og knytte nye spennende bånd mellom ulike næringsklynger. Sunnmøre knyttes nærmere gassetableringene på Aukra, engineeringmiljøet i Romsdal knyttes nærmere det maritime miljøet på Følg utviklingen på Sunnmøre og det sterke oljemiljøet i Kristiansund knyttes nærmere de solide klyngene sør i fylket. Bare for å nevne noe. I gang med planleggingen Statens Vegvesen er i gang med planleggingen av Møreaksen. Nå er det viktig at regjering og storting finner finansieringsløsninger for fergefri E39, slik at Møreaksen og andre prosjekter kan realiseres. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR VAKSNE Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har rett til vidaregåande opplæring frå og med det året dei fyller 25 år. Kva tyder dette for deg? Du har rett til informasjon og rettleiing om vidaregåande opplæring. Du har rett til å få din realkompetanse (samla kompetanse frå utdanning og praksis) vurdert og godkjend. Du har rett til avkorta opplæring tilpassa ditt behov når det gjeld tid og stad for opplæringa. Du kan få opplæring med sikte på generell studiekompetanse (allmennfag) eller yrkeskompetanse (til dømes fag- eller sveinebrev). Ta kontakt med næraste vidaregåande skole/ressurssenter for fleire opplysingar. Meir info på våre heimesider: Sjå under vidaregåande opplæring/ vaksenopplæring TINDEKRAFT SMÅBEDRIFT EIN JUBELAVTALE TINDEKRAFT SMÅBEDRIFT SOM VARMAR EIN JUBELAVTALE TINDEKRAFT SMÅBEDRIFT er ein enkel avtale for bedrifter som brukar under kwh i året. Du betaler det same som SOM vi kjøper straumen VARMAR for på NordPool + 3,- pr. dag. Avtalen set krav til elektronisk kommunikasjon og e-postfaktura må nyttast som betalingsmåte. TINDEKRAFT SMÅBEDRIFT er ein enkel avtale for bedrifter som brukar under kwh i året. Du betaler det same som vi FORDELANE kjøper straumen DINE: for på NordPool + 3,- pr. dag. Avtalen set krav Innkjøpspris til elektronisk på straum kommunikasjon + 3,- pr. dag. og e-postfaktura må nyttast som Inga betalingsmåte. binding Ikkje fakturagebyr Ikkje påslag på spotprisen FORDELANE DINE: 100% fornybar energi inkl. i kraftavtalen Innkjøpspris på straum + 3,- pr. dag. Månadsrapport Inga binding Di side med økonomioversikt Ikkje fakturagebyr Eiga kundeside med oppdatert informasjon knytt til avtalen, den Ikkje einskilde påslag målar på spotprisen og kraftforbruket. 100% fornybar energi inkl. i kraftavtalen Månadsrapport Di side med økonomioversikt Eiga kundeside med oppdatert informasjon knytt til avtalen, den einskilde målar og kraftforbruket. 4 5

4 Sannsynlegvis god valdeltaking Ole Kristian Karlsen Erfaringar frå andre land viser at 16- åringar stemmer i noko større grad enn eldre ungdomsgrupper opp mot 30 år, seier samfunnsforskar Guro Ødegård. Fem med stemmerett Guro Ødegård Josefine Rørstad Tekst: Ingrid Kvande Tekst og foto: Ingrid Kvande Ann Sylvia Fredly, Rebekka Refsnes, Josefine Rørstad, Espen Emaus og Ole Kristian Karlsen er 16 år i år, og sidan dei bur i Ålesund kommune har dei stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalet no i haust. Vi møtte dei like før skole ferien tok til. Om å få stemmerett: Som ein av 20 kommunar i landet er Ålesund plukka ut i forsøksordning der 16-åringane får stemme ved valet i september. Kva tykkjer de om det? Josefine: Det er kult. Det viser at dei vil vi skal engasjere oss i samfunnet. Rebekka: Det er kjekt at vi får vere med å bestemme korleis det skal bli. Ann Sylvia: Fleirtalet i vår klasse kjem til å stemme. Om partia Har de bestemt dykk for kva parti de skal stemme på? Rebekka: Det er vanskeleg å skilje partia. Eg kan ikkje så mykje om dei enno. Ann Sylvia: Eg tykkjer det er mange som er like, 16-åringane som gjekk ut frå Spjelkavik ungdomsskole i sommar skal nytte seg av stemmeretten, med dei har ikkje bestemt seg for parti. så vi må lære meir. Ole Kristian: Eg har ikkje følgt med så mykje, men ordføraren sa det var bra at vi unge fikk vere med å bestemme. For meg er det viktig at partia har eit ungdommeleg preg. Det kan vere lett å skilje mellom blått og raudt, men elles vanskeleg. Saker Korleis skal dei politiske partia klare å overtyde deg om dei er det rette partiet? Josefine: Partia må vere opptekne av saker som angår oss, slik som skole og utdanning korleis vi kan få det best mogleg i den alderen vi er i no. Ann Sylvia: Vi er opptekne av lokale fritidsaktivitetar. Espen: Som til dømes skatepark. Ole Kristian: Eg vil gjerne ha ein litt meir praktisk skole, ikkje så mykje teori. Espen: Vi vil ha det mest ungdommelege partiet. Det er litt vanskeleg å skilje, i enkelte saker er det veldig likt, medan det kan vere lettare å skilje på andre. Som for og mot bompengar, til dømes. Ann Sylvia: Det er noko vi kan vi ein del om, for det har vi hatt ei sak om på skolen. Om lita valdeltaking: Ved førre kommuneval stemte berre 57,4 prosent av dei med stemmerett i Ålesund kommune. Kva meiner de om det? Rebekka: Det er dumt å ikkje bruke retten til å stemme, men kan hende dei er usikre på kva dei skal velje. Josefine: Kanskje folk trur dei har liten innverknad? Ann Sylvia: Eller kanskje dei ikkje orkar å følje med? Ålesund: Yngre veljarar og elektronisk avstemming Ålesund er ein av 20 kommunar i landet der 16-åringane får stemme. Det var 146 kommunar som søkte om å vere med i prosjektet. Ålesund er også med på forsøksprosjekt der veljarane kan stemme via sin eigen pc. Espen Emaus Ann Sylvia Fredly Rebekka Refsnes Saman med Jacob Aars har Guro Ødegård skrive rapporten Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett en kunnskapsoversikt, utgjeve ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Forskarane har analysert argumenta for og i mot senking av stemmeretten i ei rekkje europeiske land, og sett nokre av argumenta opp mot forskingsbasert kunnskap. Trur du valdeltakinga vil bli større blant 16-åringane enn i befolkninga elles? Sannsynlegvis vil den samla valdeltakinga falle noko i dei aktuelle forsøkskommunane, då 16- og 17-åringar vil ha ei noko lågare valdeltaking enn gjennomsnittet. Erfaringar frå andre land viser at 16-åringar stemmer i noko større grad enn eldre ungdomsgrupper opp mot 30 år. 18-åringar er i ein alder der mange har avslutta vidaregåande, har flytta heimanfrå og er i ferd med å etablere nye nettverk. Dette er ein krevjande situasjon som synest å redusere valdeltakinga. Auka valdeltaking i Norge Ødegård meiner vi på kort sikt vil kunne anta at valdeltakinga blant 16-åringane vil vere høgare enn for eldre ungdomar. Korleis ein slik stemmerettsreform slår ut på lang sikt vil vi likevel først kunne sjå på valdeltakingsstatistikken når desse 16-åringane blir eldre. Å stemme blir betrakta som en vane. Det er meir sannsynleg at dei som stemmer ved første moglege val, brukar stemmeretten også ved seinare val. Ettersom 16-åringar synest å delta i noko større grad enn ordinære førstegangsveljarar, altså dei på 18 år, kan ei senking bidra til å auke valdeltakinga på lengre sikt, seier forskaren. Rapporten viser at det er lite som tyder på at valresultatet vil bli nemneverdig påverka. Til det er den nye stemmegruppa for lita. I tillegg viser erfaringar frå Tyskland og Austerrike at 16-åringane i all hovudsak stemmer som resten av veljarne. Er det ein naturleg del av demokratiet at 16-åringar har stemmerett, burde det bli gjennomført i hele landet? Nei, ikkje i dag men det var heller ikkje en naturleg at 18-åringar hadde stemmerett før dei faktisk fekk det. Men demokratiet er i stadig utvikling og når stadig fleire grupper får demokratiske rettar, tek det kort tid før det blir oppfatta som ein naturleg del. Ser du trugsmål med at 16-åringar får stemme? Nei, men heilt klart nokre utfordringar. Skolen vil måtte få ein tydelegare rolle som demokratiskolerande arena dersom 16-åringar får stemmerett. Kunnskap om det politiske systemet, valdemokratiet og politiske parti er ein viktig faktor for å få unge menneske til å stemme. Den politiske dagsorden må også bli lagt til rette for ei yngre veljargruppe. Vil politiske parti og politikarar vere i stand til å nå denne gruppa med relevante bodskap og ta opp saker yngre veljarar er opptekne av? 6 7

5 Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival september 2011 Samarbeidspartnere: Møre og Romsdal fylkeskommune, Norsk Kulturråd, Møre Bispedømme, Kristiansund Kirkelige Fellesråd, Kristiansund kommune, Sunndal kommune, Surnadal kommune, Ello, Kontali, Bilsentrum, Norske Kirkeakademier, Driva og Operaen i Kristiansund. Terje Bjørklund: «Te Deum» Lars-Erik Larsson: «Förklädd gud» Johnny Cash livet, troen og kjærlighet «Draumkvedet» Sondre Bratland, Henning Sommerro og John Pål Inderberg Sigvart Dagsland Kirkekunst i Firenze Lise Fjeldstad og Festivalkvartetten «Eclipse» - a tribute to Pink Floyd Kristiansund Sinfonietta Lise Fjeldstad (Molde) Bjørn Kleppe Luftforsvarets Musikkorps Sølvguttene Luftforsvarets Musikkorps Festivalgudstjeneste Mozarts Kroningsmesse Foto: Massimo Leardini Det spiller ingen rolle om du bare skal på en kort kjøretur hvis du ikke kommer tilbake. Kollisjon i 50 km/t tilsvarer et fall på 10 meter Usikret person i baksetet er til stor fare for de foran, og kan selv bli skadet eller drept Airbag er et supplement til bilbelte - ikke en erstatning Husk bilbelte! vegvesen.no/bilbelte hoppid.no er Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge si programsatsing med mål om fleire og betre nyetableringar i Møre og Romsdal. Programmet har mellom anna som mål å gi tilbod om auka kompetanse til bedrifter i etableringsfasen. Les meir om programmet på Etablerarkurs for nye næringsdrivande Ny i Norge, skatt, mva og rekneskapsplikt Ålesund Skal Skal ikkje Sunnmøre Skatt, mva og rekneskapsplikt Kristiansund Skatt, mva og rekneskapsplikt Ålesund Skatt, mva og rekneskapsplikt Molde Innføring i forretningsplan Sunnmøre Påmelding og meir informasjon om etablerarkurs i din kommune sjå Kursa er gratis eller kun ein liten eigenandel. 8 9

6 Hard kamp om å bli fylkesordførar Måndag 12. september er det kommune- og fylkestingval i Møre og Romsdal, nokre stader er vallokala også opne søndag 11. september. Mange kjempar om å ta over vervet som fylkesordførar etter Olav Bratland. SPOR presenterer partia sine kandidatar. Tekst: Ove Rødal Gunn B. Gjerde Venstre Hareid Randi K. Asbjørnsen Sunnmørslista Ålesund Helge Orten Høgre Midsund Oddbjørn Vatne Senterpartiet Vatne Frank E. Sve Framstegspartiet Stranda Steinar Reiten Bjørn Jacobsen Sosialistisk Venstreparti Molde Kristeleg Folkeparti Averøy Helge Orten (H) Alder: 44 år Bustad: Midsund Politisk røynsle: 4 periodar i kommunestyret i Midsund, ordførar frå vara til samferdsleutvalet. Leiar av Møre og Romsdal Høgre. Medlem i Høgre sitt sentralstyre. Yrkesbakgrunn: Siviløkonom. Økonomisjef i Sjøvik AS fra Før det eitt år som revisor. Beste eigenskapar som fylkesordførarkandidat: Eg er løysningsorientert. Liker å få ting gjort. Stor arbeidskapasitet. Utålmodig, men likevel tålmodig nok til å byggje alliansar og etablere gode samarbeidsløysingar. Tre viktigaste politiske saksfelt for deg dei neste fire åra: 4 Møre og Romsdal Noregs beste fylke å bu og drive næring i. 4 Samferdsle byggje Møre og Romsdal til ein sterk bu- og arbeidsmarknadsregion. 4 Utdanning auka kvalitet og gjennomføring i vidaregåande skole. Ja eller nei til fylkeskommune: Fylkeskommunen er sett til å styre mange viktige samfunnsoppgåver. Vi meiner å ha den beste politikken for å løyse desse oppgåvene og søkjer politisk innverknad for å få gjennomslag for vår politikk. Høgre har programfesta at vi ynskjer eit framtidig forvaltningssystem med to nivå. Jon Aasen (AP) Alder: 60 år Bustad: Åheim Politisk røynsle: 16 år som ordførar i Vanylven, 4 år som fylkesordførar, i dag medlem av næringsutvalet, fylkesutvalet og gruppeleiar i Arbeiderpartiet. Lang fylkeskommunal erfaring. Yrkesbakgrunn: Adjunkt/ politikar/ prosjektleiar. Beste eigenskapar som fylkesordførarkandidat: Kjenner Møre og Romsdal veldig godt. God kontakt med næringslivet, særleg dei maritime næringane. Erfaring som fylkesordførar og trivdes veldig godt i det vervet. Meiner sjølv eg er ein samlande politikar med eit breitt interessefelt og brei politisk kontaktflate. Tre viktigaste politiske saksfelt for deg dei neste fire åra: 4 Framleis trykk på samferdsel og ferjeavløysingsprosjekt, samt tryggare ferdsel for gåande og syklande og dermed fremje folkehelsa. Samferdselsutbygging er også viktig næringspolitikk. 4 Knyte dei tre store byane tettare saman og medverke til større bu- og arbeidsmarknad til beste for både innbyggjarar og næringsliv. Også eit viktig kulturformidlingstiltak. 4 Oppgradering av dei vidaregåande skolane og eit tettare samarbeid mellom høgskolane. Fagskolane i Ålesund og Kristiansund skal styrkast i samråd med og i samarbeid med næringslivet. Oppbygging av lokal kompetanse er viktig og tiltrekkingskraft på kompetanse utanfrå. Jon Aasen Arbeidarpartiet Åheim Ja eller nei til fylkeskommune: Ubetinga ja til fylkeskommunen som ein viktig samfunnsbyggar og medspelar. Fylkeskommunen sin rolle i eit fylke som M&R er svært viktig

7 Frank Edvard Sve (Frp) Alder: 43 år Bustad: Stranda Politisk røynsle: Formannskap/kommunestyre i Gunn Berit Gjerde (V) Stranda frå 1999, ordførar frå 2003-, medlem fylkes- Alder: 57 år tinget frå 2003, medlem fylkesutvalet frå 2007 og leiar Bustad: Hareid kontrollutvalet i Møre og Romsdal fylke Oddbjørn Vatne (Sp) Politisk røynsle: Ordførar i Hareid i 8 år, fylkesutvalet Leiar i samferdsleutvalet i Møre og Romsdal fylke Alder: 62 år 8 år, nærings- og miljøutvalet 4 år, utdanningsutvalet frå 2007, nestleiar i Trafikktryggingsutvalet frå 2007 Bustad: Vatne 4 år. og gruppeleiar for FrP si fylkestingsgruppe frå Politisk røynsle: Ordførar i Haram to periodar, med- Yrkesbakgrunn: Journalist/vaktsjef/redaktør i Fylkesformann i Møre og Romsdal FrP i 6 år. lem fylkestinget 12 år, gruppeleiar i Sp, fylkesutvalet lokalavis og NRK. Yrkesbakgrunn: Utdanna industrisnekker. 12 år i og samferdselsutvalet. Har møtt som varamann på møbelindustri, alt frå produksjon til fabrikkleiing. Stortinget. Nestleiar i Tafjord kraft. Fire år som sjølvstendig næringsdrivande. Yrkesbakgrunn: Utdanna adjunkt, lærar og rådgjevar Beste eigenskapar som fylkesordførarkandidat: Eg er kreativ og villeg til å tenkje nytt om politikken vi driv i fylket. Eg ser mulegheiter for teknologiutvikling i næringslivet i Møre og Romsdal på bakgrunn i dei energi - og miljøutfordringane fylket har. Eg har solid erfaring frå alle saksfelt som fylket skal drive politikk innan, ikkje minst trur eg at vi innan utdanning har mykje å hente for å sikre oss kreative ungdommar til fylket. Og eg er kvinne. Tre viktigaste politiske saksfelt for deg dei neste fire åra: 4 Rekruttering av unge kvinner til bygdene og byane i fylket. Dette er vår største utfordring per idag. Vi må samarbeide med kommunar og næringslivet slik at fylket vårt står fram som attraktivt for unge kvinner å slå seg ned i. Eg har idear om korleis vi skal rekruttere dei. Og der det er kvinner, er det også menn. 4 Sikre at vi har ein vidaregåande skole som har elevane i fokus. Vi må få til null mobbing, betre læring og betre gjennomføringsprosent for elevane. Rekruttering av engasjerte lærarar, utdanning og oppfølging av lærarane er nøkkelen i dette arbeidet. 4 Samhandling med eit internasjonalt næringsliv og større satsing på forskning og høgare utdanning. Fylket vårt er for dårleg når det gjeld internasjonalt arbeid og vi kan vere mykje meir bevisste i satsinga vår på miljøteknologi i næringslivet. i ungdomsskolen, gardbrukar, medeigar i samdrift. Beste eigenskapar som fylkesordførarkandidat: Resultatorientert, handlekraftig. Har stor arbeidskapasitet, og er truverdig, klar og tydeleg. Brei og relevant politisk og anna næringsretta erfaring. Tre viktigaste politiske saksfelt for deg dei neste fire åra: 4 Samferdsel: Auka satsing på ferjedrift og nye ferjekaier. Vegvedlikehaldet må styrkast kraftig. Aktivt arbeide for ferjefri E-39 kyststamveg, prioritere prosjekt på E-136 og Riksveg 70, lyfte fram Sande fastlandssamband og Langfjordtunnellen, gjennomføre Nordøyvegen og realisere Trollheimstunnellen og Stadt skipstunnel. Kraftig auke av rassikring. 4 Vidaregåande skole: Bygge skolebygg og satse på ei god og framtidsretta drift til det beste for elevane. Vidareføre fritt skoleval. Sikre drifta av fagskolane. 4 Nærings- og regionsutvikling. Styrking av kraftsituasjonen med bygging av straumtilførsel samt gasskraftverk snarast råd. Ferjedrift og infrastruktur er avgjerande for næringslivet. FrP krev ein kraftig auke i løyvingane. Beste eigenskapar som fylkesordførarkandidat: Evne til å skjere igjennom og finne praktiske framgangsmåtar for å få løyst saker på kortast muleg tid. Tre viktigaste politiske saksfelt for deg dei neste fire åra: Det overordna er å skape bulyst og attraktive/ konkurransedyktige arbeidsplassar. Det skal skje gjennom satsing på: 4 Samferdsle: Ei kraftig satsing på å byggje fylket vårt saman vil gje eit meir attraktivt tilbod til familiar som treng to arbeidsplassar. 4 Utdanning: Ein vidaregåande skole og ein høgskole nært knytt til næringslivet og kompetansekravet i regionen. 4 Kultur: Eit breitt tilbod over heile fylket som skaper trivsel og samhald. Ja eller nei til fylkeskommune: Ja Ja eller nei til fylkeskommune: Så lenge det er fleirtal i Stortinget for det tredje forvaltningsnivået, som fylkeskommunen er, vil FrP vere aktivt med å styre fylket. Ja eller nei til fylkeskommune: Ja 12 13

8 FAKTA: Sunnmørslista n Møre og Romsdal fylkeskommune si historie går nesten 300 år tilbake i tid. Fylket er eitt av 19 i Noreg. I fylket bur det ein kvart million menneske. n Fylkeskommunen er ein politisk styrt organisasjon med fylkestinget (47 representantar) som det øvste folkevalte organet. n Møre og Romsdal fylkeskommune er ein av dei største arbeidsgivarane i fylket med ca tilsette. n Fylkeskommunen sitt budsjett for 2011 er på omlag 3,1 mrd. kroner. Steinar Reiten (KrF) Alder: 48 år Bustad: Steinsgrenda, Averøy Politisk røynsle: Varaordførar i Åsnes (Hedmark) , medlem i Averøy formannskap og gruppeleiar i Averøy KrF Kommunestyremedlem og gruppeleiar i Averøy KrF vara til fylkestinget i Møre og Romsdal , møtte fast Medlem i fylkestinget i Møre og Romsdal Gruppeleiar for KrF i fylkestinget Yrkesbakgrunn: Lærar ved Averøy ungdomsskole, tidlegare lærar ved Bjerkely folkehøgskole i Hedmark. Randi Karin Asbjørnsen (Sunnmørslista) Alder: 62 år Bustad: Ålesund Politisk røynsle: Medlem av Ålesund Bystyre siste 12 år. Leiar av Komite for Helse og Velferd i Ålesund kommune dei siste 8 år. Styreleiar i kommunal stifting ; Stiftelsen Ålesund Utleieboliger (eigd av Ålesund kommune). Medlem av representantskapet i ÅRIM IKS, Ålesundsregionens Interkommunale Miljøselskap, styremedlem i Tafjord og Åknes Beredskap IKS. Yrkesbakgrunn: Dagleg leiar i Data Pro AS, eit programvarehus i Ålesund. Beste eigenskapar som fylkesordførarkandidat: Eg vil hevde at eg er politisk melodiøs, lydhør, ærleg og modig. Torer å stå for mine standpunkt. Er løysingsorientert og målretta. Tre viktigaste politiske saksfelt for deg dei neste fire åra: 4 Samferdsle: Binde saman Møre og Romsdal som fylke. Sikre stamvegar både langs kysten og til innlandet. Sikre næringslivet god kommunikasjon inn og ut av fylket. Spesielt viktig er reiselivsnæringa. 4 Næring: Eksisterande næringsliv må få betre rammevilkår, og vi må leggje til rette for nyetableringar. Dette er alfa og omega for fortsatt vekst. Skal ein klare den utvikling ein ønskjer, må ein få inn ny og fornybar energi til Møre og Romsdal. 4 Utdanning: Sikre gode utdanningsmulegheiter, slik at ungdommen kan utdanne seg utan å forlate fylket. Gode utdanningsinstitusjonar trekkjer også ungdom frå andre delar av landet, som vonleg satsar på å bli i fylket og er med å sikre busetninga. Ja eller nei til fylkeskommune: Nei! Bjørn Jacobsen (SV) Alder: 51 år Bustad: Molde Politisk røynsle: Medlem i fylkesstyret Møre og Romsdal SV og 8 år på Stortinget. Yrkesbakgrunn: Landbruk, fiskeri, bistand og miljøorganisasjon. Beste eigenskapar som fylkesordførarkandidat: Eg kan lage politikk ut av saker som betyr noko for folk. Når ein treng gang- og sykkelvegar, ein god miljøpolitikk og leksehjelp i skolen så er eg i stand til å få desse sakene opp til avrøysting i fylkestinget. I opposisjon og med eit raudgrønt samarbeid, vil desse sakene vere ein sjølvsagt del av eit felles program å styre etter. Tre viktigaste politiske saksfelt for deg dei neste fire åra: 4 Styrkje fylkeskommunen gjennom å få helse tilbake til lokal politisk kontroll og sjølvsagt nei til å selje MRF/Fjord1. Det gir meir folkestyre lokalt. Vi må få vår rettmessige del over budsjettet frå Stortinget. Regionalisering og utsal/nedleggingar med tapping av arbeidsplassar ut av fylket må stoppast. 4 Ein meir aktiv næringspolitikk. No er det på tide å gjere det same som fekk Ormen til Møre på fornybar energi. Gasskraft med reinsing og å sende CO2 tilbake til havbotnen er neste steg. La oljeindustrien utnytte felta heller enn å la dei sleppe til på dei verna gyteområda for silda på Mørebankane. 4 Eg vil arbeide for ein arbeidgjevar-garanti i helse og omsorgsyrka. Skal våre eldre ha det bra, må vi starte med å gje folka som arbeider med omsorg gode arbeidstilhøve. Det vil seie likeløn og rett til heiltid valfri deltid, redusert bruk av vikarar og mellombelse stillingar og nei til sosial dumping. Ja eller nei til fylkeskommune: Ja Beste eigenskapar som fylkesordførarkandidat: Eg set meg klare politiske mål og arbeider hardt og målbevisst for å nå desse måla. Politikk består av samarbeid, harde forhandlingar, gode samtalar og verbale konfrontasjonar. I alle desse situasjonane er det å vere godt førebudd svært viktig for å vinne fram med synspunkta til partiet mitt. Tre viktigaste politiske saksfelt for deg dei neste fire åra: 4 Halde fram arbeidet med kvalitetsutvikling i vidaregåande opplæring. 4 Halde fram arbeidet med å betre standarden på vegnett og ferjetilbod i fylket. Ras-sikring og trafikktrygging er prioriterte område. Vil utvide ordninga med ungdomskort. Det er også viktig å halde trykket oppe for å få ferjefri stamveg mellom byane i fylket, og mellom søre Sunnmøre og Ålesund. 4 På kulturområdet vil eg arbeide for at Romsdalsmuseet og Nordmøre museum får gode og tenlege nybygg. Det er også viktig å sikre finansiering til permanent drift av kulturverkstaden SEANSE ved Høgskolen i Volda. Ja eller nei til fylkeskommune: Eit rungande ja! Fylkeskommunen er din medspelar Møre og Romsdal fylkeskommune gir innbyggjarane viktige velferdstenester, og tek seg av oppgåver som går på tvers av kommunegrensene. Oppgåvene blir løyst i samspel med mange aktørar. Fylkeskommunen sine viktigaste oppgåver i dag er: n Vidaregåande opplæring n Samferdsel, inkludert planarbeid for riksvegnett og fylkesvegnett, kollektivtransport og trafikktryggingstiltak. n Tannhelsetenesta n Fylkesplanlegging n Næringsutvikling n Å forvalte regionale utviklingsmidlar n Kultur inkludert fylkesbibliotek, spelemidlar til idrettsanlegg, midlar til kulturbygg, driftstilskot mm. n Kulturminneforvaltning n Folkehelse (pådrivar for regionalt og lokalt folkehelsearbeid) n Internasjonalt arbeid VISJON Møre og Romsdal fylkeskommune har ein visjon om å vere ein tydeleg medspelar med kjerneverdiane openheit, respekt, likeverd, medråderett og ansvar for fellesskapet

9 Kort sagt Gir seg i fylkespolitikken Olav Bratland har vore fylkesordførar i Møre og Romsdal i fire år, men varsla i samband med nominasjonsprosessen at han ikkje var kandidat til valet i åringen frå Stordal har ei lang politisk karriere bak seg i fylket, mellom anna som ordførar i Stordal, leiar i Møre og Romsdal Høgre, samt leiar av samferdselsutvalet og gruppeleiar for Høgre i Møre og Romsdal fylkeskommune. Spennande jazzgass 2011 Jazzgass 2011 vart arrangert 19. juli, med 200 deltakarar. Ressursar og infrastruktur var tema, og saman med olje- og energiminister Ola Borten Moe var ei rekkje toppleiarar innan olje- og energisektoren med som innleiarar; mellom andre direktør Auke Lont i Statnett, direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet og Thor Otto Lohne frå Gassco. Vi opplever at JazzGass-konferansen blir tillagt stor vekt innan olje- og gassektoren og også generelt i næringslivet og er sjølvsagt svært tilfreds med at dei mest sentrale aktørane, både politisk og fagleg, er med, seier prosjektleiar Bengt Endreseth i Energiregion Møre. Val-SPOR til alle vidaregåande elevar Denne utgåva av fylkesmagasinet SPOR blir distribuert til alle elevar ved dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal. Gjennom artiklar, intervju og presentasjonar løftar magasinet fram sentrale forhold knytt til val, røysterett og demokrati. Siktemålet er at dette kan medverke til å styrkje den politiske interessa og auke valdeltakinga mellom ungdom. SPOR blir også distribuert til alle husstandar i fylket, samt til kommunar, politikarar, organisasjonar m.m. Nykommarar på topp Sosialistisk Venstreparti og Høgre er av partia som stiller med nye namn øvst på lista til fylkestingsvalet. Bjørn Jacobsen toppar lista for SV, medan Høgre har Helge Orten på topp. Sjølv om begge er nye i fylkestingspolitikken, har det brei politisk erfaring. Jacobsen har mellom anna vore på Stortinget, medan Orten er ordførar i Midsund kommune. Slik vart valresultatet i 2007 Parti %-vis fordeling endring frå førre f.-val mandat (endring) A ,7 12 (+3) SV 4,4-3,4 2 (-2) RV 0,8 +0,2 0 (0) SP 11,6 +0,6 5 (0) KRF 10,3-0,5 5 (0) V 5, (0) FRP 20, (0) DEM 0,2 +0,0 0 (0) KYST 0,5-0,2 0 (0) MDG 0, (0) SUNML 5,3-0,5 3 (0) Vann valet, tapte fylkesordføraren Arbeidarpartiet vart den store valvinnaren ved fylkestingsvalget i 2007, med ein framgang på 5,7 prosentpoeng frå førre fylkestingsval. Likevel mista partiet fylkesordføraren, etter at Framstegspartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Sunnmørslista gjekk saman om Olav Bratland (H) som fylkesordførar. Sosialistisk Venstreparti gjekk mest tilbake ved 2007-valet, med ein tilbakegang på 3,4 prosent. Færre utan tilbod 2. inntaket til vidaregåande opplæring vart klart i august. Inntaket viser at det er færre søkjarar som står utan tilbod enn på same tid i fjor. Alle søkjarane med ungdomsrett får tilbod om skoleplass før skolestart. Det var flest søkjarar på Vg2 som ved 2. inntaket enno ikkje hadde fått tilbod og desse finn ein i hovudsak innanfor utdanningsprogramma elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Inntakstala ved 2. inntaket viste at sjølv om det ikkje var alle som hadde fått skoleplass enno, så var det også mange ledige plassar på ein del til tilbod. Kven skal få likestillingsprisen? Kom med forslag på kandidatar til likestillingsprisen 2011, oppmodar rådgivar Åse Ellen Bergdal Slatlem (bildet) i Møre og Romsdal fylkeskommune. Møre og Romsdal er mellom dei fylka som skårar lågast på likestilling, difor fortener alle som arbeider for likestilling særleg merksemd, seier ho. Tal frå 2010 viser at heile 17 av kommunane i Møre og Romsdal er blant landets minst likestilte, medan tre er blant dei mest likestilte (Molde, Stranda og Ørskog). Dette illustrerer at det framleis er store utfordringar innan likestilling i Møre og Romsdal og at å satse vidare på dette vil vere viktig for å fremje ei berekraftig regional utvikling, seier Bergdal Slatlem. Ho viser til det viktige arbeidet som likestillingsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune gjer, gjennom å setje søkjelyset på likestilling mellom kvinner og menn på alle område og å arbeide for likestillingsrettane til funksjonshemma, innvandrarar og andre grupper. Forslag kan sendast til: Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshusa, 6404 Molde. E-post: Frist: 1. september Betre publikumsinformasjon frå ferjene Samferdselsavdelinga har i samarbeid med Statens Vegvesen starta eit prosjekt for å betre publikumsinformasjonen i samband med avvik på ferjene sine ruteplanar. Målsetjinga er å å gje sanntidsinformasjon i samband med avvik. Denne informasjonen skal presenterast på ein slik måte at reisande kan bruke den til å endre reiserute eller reisetidspunkt samt gje informasjon på ferjeleier. Eit mulegheitsstudium skal vere ferdig i løpet av august Deretter skal ein arbeide fram ein kravspesifikasjon på eit slikt system i løpet av hausten Målet er å få opp ei pilotløysing i løpet av Suksess i Madrid! Atech SB frå Høgskolen i Ålesund vann den prestisjefylte prisen Citi Sustainability Award under EM for Studentbedrifter i Madrid i juli. Studentbedrifta Atech SB har utvikla eit system som reinsar lensevatn frå båtar på ein helt ny måte, og som gir null utslepp kontra dagens langt meir forureinande løysing. Juryen let seg imponere og premierte bedrifta med prisen Citi Sustainability Award, der miljøomsyn mellom anna er vekta. Studentbedrift er Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogram i høgare utdanning. I april vart Atech SB kåra til Norges beste studentbedrift Karrieredagar for 10. trinn Alle ungdommar på 10. trinn blir også i år inviterte til å delta på Karrieredagane. Dagane er ein stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjonar, næringsliv og kommunar i fylket. Målet med dagane er mellom anna å gi avgangselevane i grunnskolen eit levande bilete av utdanningsog arbeidstilhøva i Møre og Romsdal/eigen region. Tid og stad for de ulike arrangementa: Veke 37: Region Romsdal: 13., 14. og 15. september Veke 38: Region Nordmøre: 19. september i Halsa kommune og 20. september i Kristiansund. Veke 38: Region Søre Sunnmøre: 21. og 22. september Veke 39: Region Nordre Sunnmøre: 27. og 28. september

10 Mykje på hj rtet På Einset i Tingvoll møter vi Elisabeth Osen (37), Unni Skjevling Aasen (33) og Lone Leirvik Bjørbekk (35). Kva politiske tema er dei opptekne av før valet? Det blir ein samtale om skole, vegar, ferjer, helse og integrering. Tekst og foto: Ingrid Kvande Unni Skjevling Aasen: Vi treng fleire barnehageplassar og kompetanseløft i skolen. Elisabeth Osen: Vi treng opprusting av dei eksisterande vegane og styrking av ferjetilbodet. Lone Leirvik Bjørbekk: Vi treng fleire lærarar og assistentar og vi må styrkje kulturskoletilbodet. Skole Unni: Eg er oppteken av skole og barnehage i og med at eg har barn her. Vi har fått ny skole, men det er også behov for ny barnehage. Det er så mange små barn her at vi har vakse ut av den barnehagen vi har. Når Krifast (fastlandssambadet til Kristiansund) er nedbetalt trur eg vi kan vente befolkningsauke i Straumsnes, og då treng vi fleire barnehageplassar. Det er også behov for eit kompetanseløft i skolen når det gjeld lærarar, styrka skoleleiing og innhaldet i skolen. Elisabeth: Ja, bruk meir på vidareutdanning av lærarar; på kompetanseheving. Det er også viktig at lærarane i heile Tingvoll blir flinkare til å samarbeide slik at elevane på dei ulike skolane i kommunen blir betre kjent. Då blir det betre samhald, og ein unngår krangling og oppgjer. Lone: Eg meiner det er for få assistentar og lærarar. Ein skulle satsa meir på skole når ein budsjetterer. Unni: Når det gjeld kulturskolen, skulle den vore lagt inn i skoletida. Den skulle også vore billegare, slik at fleire får sjansen til å vere med. Lone: Det har vore svært mykje vikarar og utskiftingar på kulturskolen, det bør bli meir stabilt. Vegar og ferjer Unni: Det er veldig bra at vegen mellom Straumsnes og Tingvoll er utbetra, den var veldig dårleg. Elisabeth: No gjeld det at vegen inn til Sunndal blir rusta opp snarast. På strekninga mellom Tingvoll og Meisingset og vidare til Ålvundfossen er det svært mykje telehiv. Det er forresten bra at ein har tatt tak i den rasfarlege vegen inn mot Sunndal. Lone: Ja, ein øydelegg bilane, bilverkstadane har fått merke at det er mykje telehiv på denne vegen. Og trafikkfarleg er det også. Unni: Eg likar godt at det er ferje mellom Kanestraum og Halsa. Ein treng gjerne litt pause, difor er det kjekt med ferjer. Elisabeth: Ja, eg er også glad i ferje. Ferjene gjer at ein får ein kvilepause der ein kan sove, slappe av, lese avis, rett og slett lade opp batteria. Ein treng ikkje tunnelar overalt. Eg vil behalde Halsa- Kanestraum, og eg tykkjer også det er unødvendig å fjerne ferja mellom Kvanne og Rykkjem. Ein må heller bruke ressursane til å ruste opp dei vegane vi har. Lone: Ja, vi kvifor ikkje starte med det. Det er betre prioritering. Elisabeth: Vi kan heller ha fleire nattopne ferjer. Unni: Eg meiner det skulle vore bygd fleire gangog sykkelvegar. Til dømes frå Einset til Kanestraum. Der er det mykje trafikk, mellom anna langtransport, så det er ikkje trygt å vere mjuk trafikant. Lone: Innpå Tingvoll er det ganske bra utbygd. Elisabeth: Det er viktig å bygge ut utkant-tingvoll også, ikkje berre kommunesenteret. Om vi samanliknar med Eide, har vi noko å lære her i kommunen. På Eide er det bra utbygd, der er det gang- og sykkelveg frå Vevang til Eide sentrum og til Nås. Helse Unni: For oss er det viktig å behalde nærsjukehuset i Kristiansund. Eg har sjølv vore på fødeavdelinga i Kristiansund, og det er heilt fantastisk der. Gode opplevingar kombinert med at det er så nær gjer at eg tykkjer det er ekkelt å tenkje på nedlegging av fødeavdelinga og akuttfunksjonane i Kristiansund. Lone: Ja, tenk på dei som bur på Tustna og Smøla, det blir lange avstandar. Elisabeth: Då må ein i alle fall ha inn fleire helikopter og slikt, ein må ruste opp den delen av verksemda med meir materiell og fleire tilsette. Innvandring og integrering Elisabeth: Når det gjeld innvandrarpolitikken må vi bli flinkare på integrering. Dei som kjem hit må være interessert og villige til å lære seg norsk språk og kultur, på same måte som vi må ha gjort om vi flytta ut. Dei må respektere måten vi lever på. Lone: Kanskje det er for lett å komme hit. Unni: Kanskje vi heller skulle passe betre på våre eigne. Lone: Ein må vere i stand til å følgje opp og ta vare på dei som kjem. Og då må ein kunne vurdere talet som kjem inn til landet utan å bli sett på som rasist. Rettssystemet Elisabeth: Ein kan ikkje sitje på gjerdet og vere naiv når ein ser all kriminaliteten rundt oss. Ran, vold og narkotikabruk - det har blitt meir av det. Kvifor er det slik? Lone: Og i fengsla er det kø. Samstundes slepp dei kanskje for lett ut, det vil seie utan oppfølging. Elisabeth: Generelt meiner eg vi burde hatt eit strengare rettssystem. Mellom anna burde straffa for drap, incest, valdtekt og pedofili vore mykje strengare enn i dag. Vi må også setje av meir pengar til politiet, ei nedtrapping her er svært dumt. Vi treng fleire til å handheve lova

11 Bengt Arne Jørgensen (31) fra Elnesvågen, Ola Tynes (23) fra Molde og Karl Erik Sørdal (24) fra Tornes jobber til daglig i bygningsbransjen. Innimellom arbeidet tar de seg tid til litt politisk diskusjon. Hvilke saker er de opptatt av? Veier, avgifter og sykehus Tekst: Ingrid Kvande Foto: Espen A. Istad Sykehus Karl Erik: Sjukehussaka engasjerer i Molde. Det er fordi det er et løftebrudd og fordi vi blir direkte berørt. Vi har blitt lovet nytt sykehus i veldig mange år, og nå vet ingen hva som skjer. Bengt Arne: Jeg synes dere er bra bortskjemt. Jeg kommer fra Finnmark og der har vi bare ett sykehus. Her er det jo sykehus både i Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda. Karl Erik: Det er ikke vi som skulle hatt færre, men dere som burde hatt flere sykehus. Ola: Det er både positive og negative ting ved å ha ett eller flere. Ved ett blir mer kompetanse samlet på ett sted, mens det er dumt i forhold til arbeidsplasser på de eksisterende sykehusene samt at pasientene får lengre reisetid. Uvissheten gir også andre negative konsekvenser. Samfunnet øst for sentrum her i Molde står på vent i påvente av reguleringsarbeid i forbindelse med sykehustomta. All boligbygging står stille. Veier Bengt Arne: Jeg er i mot bompenger. Vi har latterlig dårlig veistandard, men mye bompenger. Hele verden har bedre veier enn oss. Ola: Til og med Øst-Europa har tatt oss igjen på veier. Jeg kjørte nylig fra Molde til Bergen, og der var det dårlig stelt! Det er overhodet ikke plass til å møtes om det kommer to lastebiler. Man må kjøre i 10 km/t og svinge inn på lommer for å komme seg fram. Karl Erik: Og det er en hovedvei... Bengt Arne: Ja, vi har altfor smale veier, de er mye bedre i Sverige. Karl Erik: Kvaliteten på veidekket er også dårlig. Ola: Og så er det slik at når budsjettet til veiarbeid er oppbrukt, må man vente på nytt år og nytt budsjett for å gjøre det skikkelig. Selv om man vet at det er 99 % sjanse til å få mer penger, kan man ikke gjøre det mens man er i gang. Det er urasjonelt. Bengt Arne: Ja, vi burde hatt bedre og bredere veier fra begynnelsen. Så slipper man problemet med sporete veier, som er trafikkfarlig. Avgifter Karl Erik: Vi betaler både veiavgift, bompenger og bensinavgift. Jeg tror ikke man bruker alle pengene på vei. Bengt Arne: Engangsavgiften på biler er også skyhøy her i landet. Det er nok derfor vi har Europas dårligste bilpark. Ola: I Sverige koster det 150 kroner å omregistrere en bil, i Norge er det flere tusen. Nylig kjøpte jeg meg nytt hus. Da måtte jeg betale 3,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten og hvert år må jeg betale eiendomsskatt. Bengt Arne: Ja, vi betaler skatt mange ganger på pengene vi har tjent. Først er det inntektsskatt, moms og avgifter på alt vi kjøper. Når vi dør må arvingene betale arveavgift og arver de nok verdier blir det kanskje formueskatt også. Politikere Ola: Jeg har forresten inntrykk av at det er mye trynefaktor i politikken. Hvis du kjenner noen er det lettere å få til ting. Skal du bygge ut en garasje eller noe, får du det enklere om du har kontakter. Bengt Arne: Det er også mye administrasjon som koster mye og som burde vært sentralisert. Ola: Det er selvsagt greit å administrere noen saker lokalt. Hvis folk i Oslo skal bestemme ting her kjenner de jo ikke lokalforholdene. Karl Erik: Jeg synes det er sjelden politikerne svarer på det de blir spurt om. Det er vanskelig å få ja/nei-svar. Ola: Kanskje de ikke har makt til å si ja/nei heller

12 Boligkontoret i Rauma åpner i løpet av september Vi hjelper deg med: Husbankens støtteordninger Informasjon om regelverk Kommunale utleieboliger Klagebehandling Thomas Enstad Trana Du finner oss i Servicetorget i 1. etasje i Rauma rådhus. Istad er et industrikonsern med hovedkontor i Molde og med virksomheter lokalisert på flere steder i Midt-Norge. Vi har vår virksomhet innenfor energibransjen og entreprenørrettet virksomhet. I 2010 omsatte Istad for ca. 2,0 mrd kroner. Vi er ca dyktige og motiverte medarbeidere i konsernet. Konsernet har en solid finansiell basis, og vi har ambisjoner om videre vekst. Se for nærmere informasjon. Istad Kraft AS er en stor lokal kraftleverandør. Istad Kraft AS har ansvar for Istadkonsernets kundesenter, salg av kraft til sluttbrukermarkedet, fakturering, måling og avregning. Selskapet har også ansvaret for kraftproduksjonen i konsernet. I 2010 var omsetningen i Istad Kraft AS ca 525 mill. kroner. Det er 27 ansatte i Istad Kraft AS. KUNNSKAPSPARKEN: LEdigE LoKALER m2 kontorlokaler Kan leies totalt eller som enkeltkontorer (ca 10 m2). Ferdig møblert, muligheter for tilkopling til felles infrastruktur Felles møterom og ekspedisjon Fleksible innredningsmuligheter Gode parkeringsmuligheter Kontorer i Kunnskapsparken på Kvam gir nærhet til blant andre Molde Kunnskapspark, Høgskolen i Molde, Logistikksenteret og Møreforsking; ca studenter, 300 ansatte og 20 bedrifter har tilhold her. Kontakt: EPRO Eiendomsutvikling AS, Jon Kjetil Gram, mob: , e-post: Postadresse: Boligkontoret i Rauma kommune Vollan 8A6300 Åndalsnes Telefon Vi produserer alt av mobile løsninger for din bedrift Apps for ipad, iphone, android eller mobile websider. Til en utfordrende jobb i et spennende konsern søker vi nå: daglig leder istad kraft Daglig leder vil blant annet ha ansvaret for ledelse, planlegging og organisering av driften, kontakt og oppfølging mot marked og media, utvikling av produkter, samt økonomisk oppfølging av selskapet. Stillingen inngår i konsernledelsen. Kompetanse og egenskaper: Høyere utdanning Solid ledererfaring Erfaring med markedsarbeid og kundeoppfølging Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Vi ser etter deg som kan kombinere utvikling og strategi samtidig som du evner å være til stede i hverdagen og bidra inn i den operative driften. Du må like å jobbe i et hektisk miljø hvor godt humør er en forutsetning. Arbeidssted vil være Molde. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser. For mer informasjon, kontakt: Konsernsjef Ivar Kosberg, mobil , e-post: Søknad og CV for stillingen sendes til HR-sjef i Istad AS, Erland Pettersen innen 2. september. Årets tema: i samarbeid. Kontoradresse: Britvegen 4, 6411 Molde Molde, 28. september 2011 Med blant andre Eirik Bergsvik, Elin Ørjasæter, Kjetil Siem, Elsa Almås, Espen Esther Pirelli Benestad og Karita Bekkemellem. Sted: Rica Seilet Hotel Påmelding på: Tlf: e-post:

13 Når byrja du med politikk? Dette er første året 1-3 år sidan 3-5 år sidan Lenger sidan Ole Bjørn Sandøy (H) Marit Nerås Krogsæter (Sp) Når byrja du med politikk? Dette er første året 1-3 år sidan 3-5 år sidan Lenger sidan Kva for område interesserer du deg mest for? Kva for område interesserer du deg mest for? Samferdsel Kultur Skole Ungdomspolitikk Helse Samferdsel Kultur Skole Ungdomspolitikk Helse Er det enkeltsaker du brenn for? Er det enkeltsaker du brenn for? Ja, kva for saker? Gjennomføringsprosenten i den vidaregåande skolen. Nei, eg tenkjer heilskap. Ja, kva for saker? Fråfallet i den vidaregåande skolen. Nei, eg tenkjer heilskap. Kva for politiske ambisjonar har du? Bli statsminister Bli ordførar Bli gruppeleiar Få nettverk Lære om samfunnslivet Gjere ein skilnad Ingen spesiell Alle Hindre fråfall Kva for politiske ambisjonar har du? Bli statsminister Bli ordførar Bli gruppeleiar Få nettverk Lære om samfunnslivet Gjere ein skilnad Ingen spesiell Alle Har du politisk førebilete? Ja - Ronald Reagan Nei i vgs viktigaste sak Har du politisk førebilete? Ja Nei Til slutt nokre faktaspørsmål: Kor mange kommunar er det i Møre og Romsdal? YNGST: Ole Bjørn Sandøy og Marit Nerås Krogsæter blir sannsynlegvis dei yngste politikarane på fylkestinget frå hausten. Sandøy er nr 5 på Høgres liste og Krogsæter er nr 4 på lista til Senterpartiet. Desse partia har høvesvis 7 og 5 kandidatar på fylkestinget i inneverande periode. Tekst: Ingrid Kvande Foto: Espen A. Istad Til slutt nokre faktaspørsmål: Kor mange kommunar er det i Møre og Romsdal? Kor mange byar er det i Møre og Romsdal? Kva heiter kommunesentret i Surnadal? Surnadal Skei Betna Rindal Om vi tek utgangspunkt i same valresultat og partisamansetjing som ved valet for fire år sidan, vil Ole Bjørn Sandøy (H) frå Aukra og Marit Nerås Krogsæter (Sp) frå Haram bli dei yngste politikarane på fylkestinget dei neste fire åra. Dei er begge 19 år og avslutta russefeiringa i vår. Talarstolen neste: Ole Bjørn Sandøy og Marit Nerås Krogsæter besøkte sommarens fylkesting. Kor mange byar er det i Møre og Romsdal? Kva heiter kommunesentret i Surnadal? Surnadal Skei Betna Rindal 24 25

14 kom deg ut ærlig talt Vi snakker med en innflyttet møre og romsdaling. Hugs å stemme Viktige valg Gjennom året arrangerer Turistforeningene i Møre og Romsdal hundrevis av fellesturer under ledelse av erfarne turledere. Vi har også en rekke hytter til disposisjon. Les mer på våre nettsider. Her kan du også melde deg inn og se medlemsfordelene. MeLd deg inn Storfjordkonferansen 2011 Tema: Kven kan kommunane samhandle med og korleis? Sted/dato: Valldal samfunnshus 6. september Ingeborg Midttømme, Biskop Ingeborg Midttømme er biskop i Møre bispedømme siden Aldri før har betydningen av unge menneskers valg fått så umiddelbare og enorme ringvirkninger som det vi erfarte den siste uken i juli. Alle de unge som så brutalt ble drept på Utøya har rystet oss. Det har rystet en hel verden. Lenge før vi som satt på trygg avstand og fulgte nyhetssendingene rakk å velge noe som helst, hadde de unge som var der og overlevde allerede tatt et valg. En av dem satt ord på det: Han tok fra dem livet, men ingen skal ta fra oss det de stod for. Vi gir oss ikke i kampen for det vi tror på. Det er et modig valg som har berørt en hel verden. I sommerferien leste jeg om igjen Snorres kongesagaer. Den viser en tid hvor det gjaldt å forsvare sin ære; sloss og ta hevn ved å drepe for å oppnå en form for rettferdighet. Om Olav Digre skriver Snorre: Kristenretten satt han ( ) og han la all makt på å avskaffe hedenskap og gamle sedvaner, som han mente var mot kristendommen. Til slutt samtykte bøndene i de lovene kongen satte. Folket valgte kristenretten som ga en helt annen måte å tenke på og et nytt syn på menneskeverdet. Denne sommeren har det blitt tydelig hva det virkelig betyr når vi litt i forlegenhet har snakket om at Norge er tuftet på vår kristne kulturarv. Vi møter terror med kjærlighet. Vi tar ikke hevn med å drepe. Rosene vi brakte med oss ut på torgene ble symbolet på kjærlighet; på det å møte det onde med det gode. De unge som har gjort noen uhyre dyrekjøpte erfaringer, har tatt sitt valg. De som satt og ventet på døden har gitt oss en retning for vår veg videre. Vi som skal leve videre sammen med dem som overlevde, valgte i sommer uansett hvilken bakgrunn vi har, uansett etnisitet, politisk eller religiøs overbevisning å stå sammen. Vi valgte å bekjempe det onde med det gode. Ingen har sagt det bedre enn den unge jenta fra Nordmøre som twitret det som har nådd ut til hele verden: «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise». Kanskje uten å være klar over det, satte hun dagens ord på noe av kristenarven vår? Som biskop er det viktig for meg å si at den terror vi har erfart, ikke har noe med Guds vilje å gjøre. Guds bud er at vi skal elske vår neste som oss selv. Det er en del av den kristenarv som landet vårt er bygget på. Våre verdier og holdninger har blitt og vil bli utfordret fra mange hold. Vi har vist hverandre at vi har vilje til å stå opp mot uretten. Vi har vist evne til å verdsette hverandre som søsken, bygge broer og stå sammen. Det er den retningen de unge pekte ut for oss. Nå er det opp til oss å velge. Deltakeravgift: Kr 900,- inkl lunsj Påmelding til innan 31. august Vi arrangerer Storfjordkonferansen 2011: Norddal kommune 26 27

15 Spring og stem! Ved valet i haust blir det avgjort kven som skal styre Møre og Romsdal. Men kor stor skilnad er det eigentlig på partia? Vi spurde 1. kandidatane. Kva skjer om ditt parti får makta? Mange veljarar synest det kan verke litt skremmande å kome inn i eit vallokale ikkje minst om det er for fyrste gong. Men berre slapp av. Inne i lokalet er det dugande og røynde valfunksjonærar som hjelper deg om det er noko du lurer på. Avlukket er ditt! Du må fylle 18 år i valåret for å stemme. Ved å stemme kan du vere med å påverke samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal i kommunen din og fylket. Det er viktig for demokratiet! Valdagen for kommune- og fylkestingsvalet er 12. september I nokre kommunar opnar vallokala allereie søndag 11. september. På valdagen(e) må du stemme i den kommunen du er manntalsført. Du er manntalsført i den kommunen du var registrert som busett den 30. juni i Her er nokre tips til deg som veljar: Skal du førehandsstemme, er fristen seinast 9. september. Du må ta med deg legitimasjon! Det er ikkje nødvendig med valkort, men det forenklar valfunksjonærane sitt arbeid dersom du tar det med og det går raskare for deg å stemme. Stemmesetlane skal brettast og stemplast før dei vert putta i valurna. Røystesetlane til kommunestyrevalet er kvite, til fylkestingsvalet blå. Partia/gruppene kan på førehand avgjere at enkelte kandidatar til kommunestyrevalet skal stå sterkare enn andre. Desse kandidatane sitt namn står med utheva skrift, øvst på stemmesetelen. Partia/gruppene har då gjeve kandidatene eit stemmetillegg. Ved fylkestingsvalet er det ikke høve for partia /gruppene til å gje kandidatar stemmetillegg. Endring av stemmesetlar Ved kommunestyre- og fylkestingsval kan du gi kandidatar på stemmeseelen ei personstemme. Dette gjer du ved å setje eit merke ved namnet på kandidaten. Ved kommunestyreval kan du også gi ei personsemme til kandidatar på andre vallister. Dette gjer du ved å føre namna på kandidatane opp på stemmesetelen (det vi kallar slengarar ). Les meir på: Slik gjer du: Tekst: Ove Rødal 1. Når du skal stemme, går du inn i eit avlukke i eit vallokale og finn stemmesetelen til partiet/vallista du vil stemme på. 2. Du kan endre på stemmesetelen ved å gje personstemme til ein kandidat. Sjå meir på valg.no 3. Når du er ferdig, brettar du saman stemmesetelen slik at ingen ser kva du har stemt. Du leverer stemmesetelen til ein valfunksjonær, som kontrollerer at du er registrert i manntalet, og at du ikkje er kryssa av for å ha stemt allereie. 4. Du skal vise legitimasjon. Til slutt stemplar valfunksjonæren stemmesetelen. 5. Du legg stemmesetelen i valurna. Levér eín setel for fylkestingsvalet og eín setel for kommunestyrevalet

16 Fokus på bygdene, kompetanse og samferdsel. Bra for unge familiar og unge kvinner. Oddbjørn Vatne, 1. kandidat Senterpartiet I posisjon vil Senterpartiet med sine sterke listekandidatar prege utviklinga i fylket. Vi har slagordet: Med hjarte for heile Møre og Romsdal. Vi ynskjer at bygdene skal ha sterk fokus i vårt arbeid. Kompetanseutvikling og storsatsing på samferdsel skal også stå sentralt. Vidaregåande opplæring: Sp vil vidareutvikle det desentraliserte tilbodet og knyte skolane nært til det lokale næringslivet. Kampen mot fråfallet skal intensiverast. Nybygging og vedlikehald på byskolane skal halde fram, men også distriktskolane skal få eit vedlikehaldsløft. Sp vil skreddarsy skoleskyssen for distriktskolane. Samferdsletiltak: Sp vil ha auka vedlikehald av vegane og større ferjekapasitet. Alle fylkesvegane skal få fast dekke. Den ferjefrie kyststamvegen skal planleggjast og finansierast. Nordøyvegen og rassikring Stranda-Hellesylt går inn i sluttfasen. Tresfjordbrua/ Vågetunnelen og Tingvoll- Meisingset skal ferdigstillast. Næringsutvikling: Sp vil auke løyvingane til høgskolane og forskingsinstitutta og vidareutvikle det nære samarbeidet mellom desse og næringslivet. Vi vil arbeide for fast høgskole i Kristiansund og styrke fagskolane. Kraftlina Fardal-Ørskog skal ferdigstillast. Landbruk og fiskeri skal vere med i kompetansehevinga. Kultursatsing: Sp vil støtte både det profesjonelle og det frivillege kulturlivet. Nybygga på musea må på plass. Den kulturelle skolesekken og barnehagesekken skal vidareutviklast. Kulturmidlane vil kome fleire kommunar til gode. Ungdomskortet skal også gjelde for kultur- og bibliotektenester. Steinar Reiten, 1. kandidat Kristeleg Folkeparti Menneske er den viktigaste ressursen i fylket. Difor må regionale verkemiddel brukast aktivt for å gjere Møre og Romsdal til ein attraktiv bu- og arbeidsregion for unge familiar. Spesielt viktig er det å tilretteleggje for at unge kvinner skal finne høvelege og interessante tilbod på arbeidsmarknaden. Vidaregåande opplæring: Arbeidet med å auke gjennomføringsgraden i opplæringa skal halde fram, slik at Møre og Romsdal blir best i landet på dette området. Kampen mot mobbing i skolen vil ha høg prioritet. Fagskolane i Ålesund og Kristiansund skal ha eit variert utdanningstilbod der dei maritime linjetilboda blir vidareført. Samferdsletiltak: Satsing på vedlikehald skal gje stadig betre kvalitet på vegane i fylket. Gassterminalar for fylling av ferjer vert etablert for å rydde opp i problema som gasstransport med vogntog medfører. Nordøyvegen skal byggast. Arbeidet med Trollheimstunnelen startar, etter ei grundig trasé-utgreiing. Næringsutvikling: Ny 420 kv kraftline mellom Ørskog og Fardal blir bygd ved sanering av noverande kraftline. Sykkylven kommune må få økonomisk kompensasjon for ulempene med ny trafostasjon. Auka tilgang på energi gjer at gass frå nye felt blir ført til Nyhamna. Smelteverk med gass-energi kjem på Tjeldbergodden. Kultursatsing: Det skal arbeidast kontinuerleg for å få bukt med etterslepet i utbetaling av tippemidlar og for å sikre at kulturverkstaden SEANSE i Volda får tilstrekkelege årlege tilskot til drifta. Molde og Kristiansund får nye, tenlege museumsbygg, og Kristiansund får kulturhus med moderne og velutstyrt operascene. Satsing på unge kvinner! Føregangsfylke på klima. Gunn Berit Gjerde, 1. kandidat Venstre Venstre satsar i denne perioden stort på å gjere fylket meir attraktivt for ungdom og særleg då for unge kvinner. Dette er hovudutfordring nr. 1 i Møre og Romsdal for alt: for busetnad, for næringslivet, for kreativitet og trivsel i bygd og by, for kulturutvikling og for folketalsutvikling. Vidaregåande opplæring: Vi vil bruke meir pengar på rekruttering og vidareutdanning av lærarar, då læraren er den viktigaste faktoren for trivsel eller mistrivsel i skolen. Vi startar eit nærare samarbeid med kommunane for tilbod i grunnskolen, spesielt for gutar som ikkje ser vitsen med opplæringa dei får. Vi satsar sterkare på innhaldet i skolen. Samferdsletiltak: Venstre driv eit langsiktig arbeid for eit ferjefritt fylke, men arbeider samstundes med å få til heildøgnsopne ferjesamband med kort tid mellom avgangane. Ferjeoppstillingsplassane og ferjekaiene blir oppgraderte. Alle vegar i fylket blir asfalterte, og det blir ei storsatsing på gang- og sykkelvegar. Næringsutvikling: Vi forenklar byråkratiet slik at næringslivet får raskt svar på søknader om utbygging. Vi samarbeider med bedriftene om utvikling. Dei stimuleringsmidlane vi rår over blir brukte til utvikling av miljøteknologi og energiteknologi for å skape framtidsretta arbeidsplassar i fylket. Kultursatsing: Vi satsar sterkt på kulturbasert næring. Vi startar eit eige program i samarbeid med kommunane for å utvikle kulturopplevingar. Vi legg også til rette for utvikling av kulturhus, idrettsanlegg og turstiar. Vi samarbeider med kommunane om gode folkehelseprogram og vi vil prioritere helseførebygging. Bjørn Jacobsen, 1. kandidat Sosialistisk Venstreparti Kommunane og fylkeskommunen er store i arbeidslivet slik at rett til heiltid, bort med ufrivillig deltid og kamp mot sosial dumping vert prioritert. Klimautsleppa skal ned, gjennom ENØK, fornybar energi og betre kollektivtilbod. Gjennomføring av klima- og energiplanen skal gjere oss til eit føregangsfylke på klima! Vidaregåande opplæring: Vi vil innan teorifag hjelpe fleire til å gjennomføre vidaregåande skole, og ha gratis læremiddel. Vi vil hindre fråfall i skolen med meir varierte læringsformer, betre samarbeid med næringslivet, meir praksis i yrkesfaga. Fagskolestyret bør leggast ned og kome inn i utdanningsutvalet. Samferdsletiltak: Vi vil ha ulike tiltak: Utvida Timeekspress. Gods frå veg til båt og bane. Stadt skipstunnel. Meir bygging av gang- og sykkelvegar. Vi skal også bytte ut ferjer med bru og tunnel, men i ei fart som gjer det muleg å vedlikehalde vegane vi allereie har. Rassikring står også først på vår prioriteringsliste. Næringsutvikling: SV vil gjere fylket til ein pådrivar for miljøvenleg vekst. Vi vil verne matjorda, og ta vare på dei rike fiskeressursane på Mørebankane. Fødestova til silda skal vernast mot olje- og gassutvinning. Vi ynskjer rask tilførsel av kraft til fylket sørfrå, og gasskraftverk med CO 2 -handtering i Elnesvågen. Kultursatsing: Samhandlinga mellom dei profesjonelle kulturinstitusjonane i fylket og barn og ungdom må bli utvikla vidare. Fylkesbiblioteket og kulturnista må få midlar til å utvikle samarbeidsprosjekt. Den planlagde forsøksordninga med kulturkort for ungdom må bli ei varig og fylkesomfattande ordning

17 Sunnmørslista Sterk auke i folketalet. Fornying av fylkeskommunen. Randi Karin Asbjørnsen, 1. kandidat Sunnmørslista Vi trur på ein sterk auke i folketalet. Samhandlingsreformen kan sette fart i endringane i kommunestrukturen, slik at vi får færre og sterkare kommunar. Skal ein klare det ein ynskjer i næringsutvikling, må ein få inn ny, fornybar energi til Møre og Romsdal. Vidaregåande opplæring: Vi ser for oss eit Møre Universitet, eit samarbeid mellom høgskolane i fylket. Vi vil styrkje det generelle samarbeidet og auke forskningssamarbeidet mellom vidaregående utdanning og næringsliv. Vi vil arbeide for at det maritime utdanningsmiljøet og fagskolene må styrkast. Samferdsletiltak: Vi vil betre infrastrukturen, prioritere ferjefritt samband der det er muleg og sikre at ferjeavløys-ningmidlar til faste samband går inn som ein naturleg del av finansieringa. Vi vil forbetre sambandet Ålesund Måløy Florø Bergen og byggje ut Ålesund Lufthavn til hovudflyplass i fylket. Næringsutvikling: Sunnmørslista vil arbeide for å betre rammevilkåra for eksisterende næringsliv samt leggje til rette for nyetableringar. Vi vil styrkje reiselivsnæringa, landbruket, skogbruket og lokalmiljøa, og vidareutvikle havbruksnæringa. Samstundes vil vi styrkje Sunnmøre si leiarrolle innan fiskeri og fiskeindustri. Kultursatsing: For oss er det viktig å styrkje dei kristne og demokratiske grunnverdiane i samfunnet. Det frivillige kulturarbeidet må stimulerast og vi ønskjer gode rammer for musea og andre kulturorganisasjoner. Vi støtter opp om dei historiske spela. Ålesund Symfoniorkester må sikrest midlar som landsdelsorkester. Jon Aasen, 1. kandidat Arbeidarpartiet Fylkeskommunen skal vere ein aktiv medspelar overfor næringsliv og kommunar, lag og organisasjonar. Vi vil motivere til samarbeid og vil fornye fylkeskommunen. God økonomistyring er avgjerande for at vi kan vere ein påliteleg samarbeidspart og ein trygg arbeidsgjevar. Vidaregåande opplæring: Regjeringa sin Ny giv -satsing er viktig. Vi vil arbeide for auka gjennomføringsprosent, følgje elevane tettare opp og styrkje samhandlinga mellom ungdomsskole og vidaregåande skole. Vi vil styrkje etterutdanninga av lærarar og gi sommarskoletilbod til elevar. Talet på lærlingar må aukast. Samferdsletiltak: Vi vil arbeide for å realisere prosjekta som er med på å auke bu- og arbeidsmarkedsregionane. Vegane må bli tryggare, og det må gjerast eit krafttak for kollektivtrafikken. Ungdomskortet er eit godt distriktspolitisk verkemiddel og prisen må ikkje aukast. Vi ynskjer fleire ferjefrie fjordkryssingar. Næringsutvikling: Vi vil vere ein aktiv medspelar overfor næringslivet vårt og motivere til meir internasjonalt samarbeid. Vi har petroleumsnæring og kraftforedlande industri i fylket. Desse vil vere viktige satsingsområde i mange tiår framover. Landbruk og fiske er viktige næringar også i framtida. Kultursatsing: Kulturtilbodet vert viktigare og viktigare for både bulyst og livskvalitet, men også som næringsgrunnlag. Fleire må ha høve til å hente si inntekt frå kultur- og naturbasert næring. Vi vil prioritere heilårs arbeidsplassar. Våre regionsentra må i enda større grad vere motorane i arbeidet. Enklare og betre for alle. Best i landet på vidaregåande opplæring. Frank Edvard Sve, 1. kandidat Framstegspartiet FrP vil ha eit fylke som set folk flest og næringslivet i fokus, utan unødig innblanding frå byråkratiet. Vi ynskjer å gjere kvardagen enklare og betre for næringslivet og for folk flest, og vil styre fylket med handlekraftig politikk på dei fleste område, dette gjennom klare prioriteringar. Vidaregåande opplæring: Nye skolebygg, renovering og auka løyvingar til skole har FrP/fleirtalet levert i inneverande periode. Dette ynskjer vi å vidareutvikle også i dei neste fire åra. FrP vil også sikre vidare drift og utvikling av fagskolane i fylket i dei neste fire åra. Forbetra skoleskyss vil vere eit prioritert område for partiet. Samferdsletiltak: FrP satsar sterkt på samferdsle i fylket, og vil auke løyvingane til drift av ferjene i fylket samt å byggje ut nye ferjekaier. Veg-vedlikehaldet i fylket må aukast og rassikring av 3. byggesteg FV 60 Røyr Hellesylt må gjennomførast. FrP satsar sterkt på gang- og sykkelveg og redusert pris for ungdomskortet. Næringsutvikling: FrP vil ha eit aktivt næringsliv og krev sikring av kraftsituasjonen, med bygging av to gasskraftverk i fylket samt bygging av nødvendig linjenett. FrP seier nei til bompengar, og nei til bomring ikring Ålesund og Molde. FrP vil at mest mogeleg av statlege midlar til forsking kjem næringslivet til gode. Kultursatsing: Kultur generelt er viktig for utviklinga i fylket. FrP meiner at å ta vare på kulturarven er eit offentleg ansvar, og eit viktig ledd i kulturpolitikken. I dette arbeidet står dei tre regionsmusea samt verdsarv-området sentralt, samt mange frivillige lag og organisasjonar som gjer eit utruleg flott kulturarbeid. Helge Orten, 1. kandidat Høgre Møre og Romsdal skal vere dei unge sitt førsteval. Vi vil vere best på vidaregåande opplæring i landet. Vi går inn for gode og trygge vegar, ferjefrie fjordkryssingar og fleksibelt kollektivtilbod og vil jobbe for eit svært sterkt og konkurransedyktig næringsliv. Vidaregåande opplæring: Vi vil utvide undervisningsevalueringa til all undervisning, sikre at minst 80 % gjennomfører vidaregående opplæring i løpet av fem år og investere i fleire nye skolebygg. Lærarane må få betre mulegheiter for kompetanseheving. Vi ynskjer forsøksordning med valfritt sidemål og vil gje fleire elevar mulegheit til eitt år i utlandet. Samferdsletiltak: Høgre vil ta i bruk nye finansieringsløysingar for å få fortgang i vegbygginga og presse på for ferjefri E39. Vi ynskjer hyppigare ferjeavgangar på dei mest trafikkerte strekningane, og vil arbeide for å utvide ordninga med ungdomskort og redusere prisen på kortet til 250 kroner. Næringsutvikling: Vi vil utvikle fagskolane i samarbeid med næringslivet. Rask sakshandsaming og mindre offentleg styring, byråkrati og skjemavelde er viktig. Vi satsar på prosjekt som tiltrekker kompetanse til fylket og vil jobbe for at selskapsskatten vert tilbakeført til kommunane. Det er god næringspolitikk. Kultursatsing: Vi vil vidareutvikle spleiselaget mellom stat og fylke om kulturrabatt for ungdom og støtte kulturelle fyrtårn i fylket. Det er viktig å tilpasse kultursekken meir til kva elevane ynskjer. Høgre vil leggje til rette for kulturbasert næringsutvikling og arbeide for at all skatt på frivilligheit vert fjerna

18 TIBE ÅLESUND Fra scenen Thomas Bjørnager er påtroppende teatersjef ved Teatret Vårt Unnskyld at jeg forstyrrer! Skaper løsn ger Thomas Bjørnager Thomas Bjørnager er påtroppende teatersjef ved Teatret Vårt. Han kommer fra Danmark. Det er vanskelige tider for spaltister og humorister. Det virket plutselig så upassende å anlegge en skeiv betraktning på samtiden. En komisk vri mens hele Norge gråter. På teatret som på alle andre arbeidsplasser fortsetter hverdagen. Vi holder på med alvor og humor som før. Det er det vi er der for. Og folk har betalt billetten og selv valgt å komme. Men jeg er ikke vant med å bli kastet inn gjennom brevsprekken. Helt inn i stuen til folk. Som ikke engang har bedt om det. Så derfor mener jeg det virkelig på alvor når jeg sier: Unnskyld jeg forstyrrer. Nå er tiden kommet for fylkes- og kommunevalget, og for at samfunnet skal fungere må vi trekke i arbeidstøyet og kaste oss ut i det. Den offisielle sørgeperioden er muligens slutt i det politiske landskapet, men det tar lang tid før øynene mine slutter å løpe i vann når noen nevner noen eller noe som har med drapene i Oslo og på Utøya å gjøre. Jeg har aldri vært medlem av noe politisk parti. Jeg har naturligvis vært ung og sint og skreket vilt ut natten: Jeg er mot ALLE!!!. Kunstnere må kunne tenke fritt og svare på livets spørsmål med en personlig stemme. Som ikke først må avstemmes med et partiprogram. Så på en måte er jeg ennå mot alle. Selv om alder og erfaring har fått meg til å omformulere dette til; Jeg er for det meste! Og en ting har livet lært meg. Flertallet har ikke alltid rett. Det de fleste vil, kan være feil. Jeg sier ikke flertallsdemokrati er farlig. Jeg tror det er bra! Det som er farlig er når noen begynner å tenke at det kunne være litt fint om de andre ikke fantes. Dem som vi er uenige med. Når noen tenker at bare alle tenkte som jeg, da ville verden være fri for problemer. Det kalles dialektikk. Når jeg sier en ting og du sier det motsatte, skjønner vi begge, at sannheten ligger et sted midt imellom. Det funker bra i samfunnet såvel som i parforholdet. Den, som bare lar elsklingen snakke, for å bevare husfreden, men tenker sitt og ikke sier noe, ender fort i sin egen side av sengen. Et helt liv. Mens den som lytter, og tenker grundig over hva det er som plager den andre, kan finne inn til sin elskede, utvikle seg, og kanskje også forandre sin skjebne. Handler det kanskje i virkeligheden om å leve sammen i lykkelig uenighet? Langlo er en komplett leverandør av skyvedørsgarderober og WalkIN løsninger. Fokuset for utvikling hos Langlo er detaljer i møbelinnredningen og lekre og tidsløse frontdesign. Å velge en komplett garderobeleverandør betyr at du får et gjennomtenkt oppbevaringssystem med funksjonelle detaljer som overgår alle forventninger. Med Langlo har du mulighet til å skape en praktisk og funksjonell garderobe, designet etter din smak og stil. I butikken kan du få tegnet og få pris på din drømmeløsning, direkte i tegneprogrammet Langlo Designer mens du venter. Telefon Fax

19 På Spor-et i byene våre. Denne gang: Åndalsnes Norges Tyrol Jeg vil til Romsdalen, Norges Tyrol! Det syng trubadurane Polka Bjørn og Kleine, frå hhv Tomrefjord og Molde. Det ville også vi, og tok turen til byen mellom Romsdalsalpene, Åndalsnes. Togstasjonen: Åndalsnes er kjend som trafikk-knutepunkt, og den einaste togstasjonen i Møre og Romsdal er på Åndalsnes. Toget (Raumabanen) går til Dombås, der ein kan fortsetje vidare mot Trondheim eller Oslo. Lokførar Harald Elvestad og konduktør Jan Olav Presthus helsar velkomen om bord! Bystatus i 1996: På servicetorget i Åndalsnes møter vi Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim. Ho meiner at Åndalsnesingane er litt unorske ved at dei er gode på smalltalk. Ho er også svært fornøgd med korleis folk har teke i bruk kommunen sitt slagord verdas beste kommune for naturglade menneske. Dagens Rauma består av fire og ein halv kommune (Halve Veøy gjekk til Molde, halve gjekk til Rauma), men først no er vi verkeleg blitt ein kommune, seier Liv. Cruiseby: I løpet av denne sommaren legg 36 cruisebåtar til kai i Åndalsnes. Ned landgangen kjem utanlandske turistar som er her for å sjå på bratte fjell, grøne lier og blå fjord. Mange av turistane stig om bord i turbussar som fraktar dei opp Trollstigen og opp på Trollstigplatået. alpebyen: Åndalsnes tek fjellturisme på alvor, og kvar morgon heile sommaren fram til 1. september går det ein buss frå sentrum til Vengedalen, som er utgangspunktet for å gå Romsdalseggen, ein god dagstur der endepunktet er ned byfjellet Aksla i sentrum (I bakgrunnen på dette biletet). Åtte forventingsfulle turkledde går om bord i bussen ein morgon tidleg i august. aksla: Åndalsnes sitt byfjell heiter Nesaksla, aller Aksla. Oppstigninga startar eit steinkast frå sentrum, og er eit ynda turmål for lokalbefolkninga. Ja, somme er her omtrent kvar dag. På toppen av det 715 meter høge fjellet er det panoramautsikt. Tekst: Ingrid Kvande Foto: Espen A. Istad rockebyen: I år vart festivalen Raumarock arrangert før tiande gong, og Frode Nakken og dagleg leiar Tonje Dahle Hovde kunne helse 7000 publikummarar velkomen til alpebyen og rockebyen Åndalsnes. Industriby: På Øran Øst og Øran Vest ligg industriområdet i Åndalsnes, og her er det hektisk verksemd. Her blir det mellom anna produsert madrassar og plast i ulike former. Her er også Norges største importør av campingvogner og bobilar, Kroken Caravan. Kortreist økologisk vin: På Veblungsnes, eit steinkast frå Åndalsnes, finn vi landets einaste tilbydar av vinkurs på eigenprodusert vin med råvarer frå hagen og naturen. Eg har vinkurs kvar veke med gjestar frå heile verda. I kveld kjem ein gjeng italienarar, og dei skal mellom anna få smake på 13 ulike typar jordbærvin, fortel Johan Setnes. Han starta opp med vinproduksjon i 1980, og 17 år seinare blei det første vinkurset arrangert. grand hotell: Grand Hotel Bellevue i Åndalsnes vart oppført i 1890 og har sidan starten hatt mykje storfint besøk. På ein skrytevegg i lobbyen heng bilete og helsingar frå mellom andre Cliff Richard, Kong Olav og hertugen av Edinburgh (prins Phillip, gift med dronning Elizabeth). Det ærverdige hotellet brann ned under krigen, men var raskt på fote igjen. Ordet bellevue betyr utsikt, noko som passar godt i desse omgjevnadene

20 Kort sagt Regional planstrategi på høyring Kva skal vere dei viktigaste satsingsområda til Møre og Romsdal fram mot 2016? Det kan du vere med på å påverke! Regional planstrategi peikar på at det vil vere viktig å styrkje fylket sin samla attraktivitet og medverke til vekst og utvikling, livskvalitet og folkehelse. Prioriterte område for vidare regional planlegging er alt frå senterstruktur og infrastruktur, til delplanar for kystsone, tannhelse og klima. Det vil i høyringsperioden blir arrangert to opne høyringsmøte, etter følgjande plan: Kristiansund 18. oktober, kl på Rica Hotel Kristiansund, Ålesund 28. oktober, kl på Rica Parken Hotel. Har du innspel til prosessen? Send gjerne høyringsuttalar på e-post til Merk e-posten med Høyringsuttale til regional planstrategi Høyringsfrist: 15. desember til internasjonale klasser ved Spjelkavik vgs Nærings- og miljøutvalet i fylket har løyvd inntil kr. til planlegginga av IB-klasser ved Spjelkavik videregående skole. Løyvingane støttar satsinga på å få godkjend eit internasjonalt vidaregåande skoletilbod ved skolen, det første tilbodet på dette nivået i fylket. Spjelkavik videregående skole arbeider målbevisst med å fullføre kvalifiseringsprogrammet som ligg til grunn for godkjenninga og er no komen til den fasen i godkjenningsprosessen der ein skal søkje om å bli godkjend som kandidatskole. IB står for International Baccaleurate og er ein internasjonal standard på eit skoletilbod på ulike nivå som finst i mange land, og der engelsk er undervisningsspråk. Det er viktig at Spjelkavik videregående skole kan få støtte til å vidareføre den gode utviklinga av prosjektet for å bli godkjend etter reglane til The International Baccaleureate Organization, seier regional- og næringssjef Bergljot Landstad. Første steg mot rassikker fv. 60 opna 17. juni tok trafikantane i bruk heile første byggesteget i rassikringa av fv. 60 mellom Røyr og Hellesylt. Fylkesordførar Olav Bratland opna den forlenga og rehabiliterte Streketunnelen. Dermed er heile første byggesteget opent for trafikk. Det er bygd om lag 1200 meter ny tunnel og den 700 meter lange Streketunnelen er utvida og oppgradert: Vegen er senka, tunnelen er sikra, det er sett opp ny sikring mot vatn og frost og montert heilt nye elektriske installasjonar. Heile tunnelen har fått nytt sikkerheitsutstyr, som til dømes naudtelefonar og brannslokkingsapparat. Desse har direkte kopling mot Statens vegvesen sin vegtrafikksentral. I tillegg er det bygd ein 650 meter lang rasvoll i Herdalen og veg og nytt kryss ned til Hellesylt. Prislappen er 228 millionar kroner. Vil du vere praktikant i NORA Nordatlantisk samarbeidsråd? Arbeidsoppgåvene er knytt til sekretariatet si drift med m.a. prosjekt- og nettverksarbeid i det nordatlantiske området. Stillinga inneberer eit breitt spekter av oppgåver, m.a. research og vurdering av prosjekt. Praktikantopphaldet er meint å vere ein praksisdel i eit utdanningsløp, dersom din studiestad tillet det. Søkarane bør ha bachelorgrad og vere interessert i informasjonsinnhenting og -presentasjon. Ved sidan av gode kunnskapar i eitt av de skandinaviske språka er det ein fordel med gode engelskkunnskapar. NORA tilbyr eit halv år med spennande oppgåver i internasjonal atmosfære. Praktikantopphaldet er ulønna, men ein får eit månadleg tilskot på 4000 kroner til kost og losji. Ut- og heimreise blir betalt av NORA. Det er høve til å starte to gongar årleg; enten i august/september eller i januar/februar. For tilsetjing i august er søknadsfristen i april, og for tilsetjing frå januar er fristen primo november. Søknad med vedlagt CV og relevante eksamenspapir vert å sende i elektronisk format til: Ytterlegare informasjon får ein ved å vende seg til NORA sitt sekretariat i Tórshavn. eller tlf Søk midlar til styrking av gründerfylket For å nå målet om fleire og betre nyetableringar søkjer fylkeskommunen etter prosjekt som kan fremje innovasjon og gründerånd i Møre og Romsdal. Vi utfordrar kommunar, næringsforeningar, bransjeorganisasjonar, og andre som jobbar med næringsutvikling om å søkje støtte til prosjekt innan: Mobilisering av lokale etablerarar, utvikling av lokale mentorordningar, samarbeid skule og næringsliv, møteplassar mellom nyetablerarar og lokalt næringsliv og knoppskyting (utvikling av nye idèar frå etablert næringsliv). Vi ser særleg etter prosjekt som satsar på kvinner, unge eller innvandrarar. Prosjekta bør byggje vidare på den heilskaplege satsinga på entreprenørskap i Møre og Romsdal hoppid.no Bruk vårt elektroniske søknadsskjema på grundersoknad søk innan 1. oktober Søknadane vil bli behandla etter retningslinene for midlar til regional utvikling. Svar kan ventast innan utgangen av Over ga si stemme Frammøteprosenten ved førre fylkestingsval i Møre og Romsdal fylke enda på 56,3, noe som utgjer røyster. Talet på røysteføre i Møre og Romsdal var på i Fire premiar til Møre og Romsdal i NM for UB Fem Ungdomsbedrifter frå Møre og Romsdal deltok i NM for Ungdomsbedrifter på Lillestrøm i mai. Dei fem ungdomsbedriftene frå vårt fylke hadde førebudd seg grundig, og gjorde ein flott innsats. Mange var interessert i dei spennande produkta og fine utstillingane, og ungdomsbedriftene deltok i mange ulike konkurransar der nivået var svært høgt. Totalt 49 prisar vart delt ut i løpet av dei to dagane, og fire vart henta heim til Møre og Romsdal. Frå Møre og Romsdal deltok: Circum UB, Ålesund vgs Stape UB Sykkylven vgs Support UB, Kristiansund vgs, samt Smart- Pack UB og FleeceIT UB begge Spjelkavik vgs. Dei som fekk prisar frå fylket var: Stape UB, Sykkylven vgs 3. plass i reklamefilm. FleeceIT UB, Spjelkavik vgs 2. premie for utstilling. FleeceIT UB fekk og 3. premie for rekneskap. Circum UB, Ålesund vgs 3. plass for utstilling. Vestlandet med fellesstand på Aqua-Nor Bedrifter og kommunar frå fylket deltok saman med Møre og Romsdal fylkeskommune på Vestlandet sin fellesstand på Aqua-Nor i Trondheim august. Den internasjonale havbruksmessa Aqua-Nor vert arrangert annan kvart år i Trondheim, og samlar om lag besøkande frå meir enn 50 nasjonar. På årets messe var det over 300 utstillarar som representerte vel 600 produsentar og leverandørar frå heile verda. På Vestlandet sin fellesstand vart verdiskapingsregionen Vestlandet synleggjort, og standen var ein viktig møteplass for næring, offentleg kompetansemiljø og forvaltning. Det var Møre og Romsdal fylkeskommune som saman med fylkeskommunane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland samt Business Region Bergen som finansierte fellesstanden for Vestlandet

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Helse og omsorg For at Vågsøy kommune skal vere ein slagkraftig kommune også i framtida må ein satse på tiltak som gir auka tilflytting til kommunen. Arbeidarpartiet

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Møre og Romsdal er eitt av 19 fylke i Noreg budde det ca menneske her.

Møre og Romsdal er eitt av 19 fylke i Noreg budde det ca menneske her. Møre og Romsdal er eitt av 19 fylke i Noreg. 1.1.2012 budde det ca. 260.000 menneske her. Området har eksistert som administrativ eining i om lag 300 år. Ålesund, Molde og Kristiansund er dei største byane.

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20.

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20. Behandling i fylkesutvalet - 15.10.2012 Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: Med forventning om en raskere finansiering enn det som det er gitt signaler om i dag, og der Helse Midt-Norge

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden.

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden. Behandling i Fylkestinget - 18.10.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma følgjande fellesforslag: «Saker til Statsbudsjettet: Samferdsel Tunnelsikring Ny tunnelsikringsforskrift krev at tunnelane på fylkesvegnettet

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17)

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17) saksframlegg Dato: Referanse Vår saksbehandlar: 28.04.2017 54223/2017 Laila H. Tretnes Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 11.05.2017 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2017 51768/2017 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Bakgrunn

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 19/ Kommunestyret 11/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 19/ Kommunestyret 11/ Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/639-52 Saksbehandler: Olaug Haugen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 19/2016 08.03.2016

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Om informasjonsarbeidet

Om informasjonsarbeidet Om informasjonsarbeidet Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Info er ei eining under administrasjonsavdelinga

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008 ARBEIDSNOTAT Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes Dato: 29.02.2008 Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal Gjennom ulike publikasjonar og prosjekt har Møre og Romsdal fylke sett fokus på

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008 Ordføraren innleidde og ønskte alle velkomne. Stikkord frå innlegga til bidragsytarane fritt gjengjeve. Anne Lise Börlin - Flytta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du INNBYGGERUNDERSØKELSE: Skodje kommune Skodje kommune har inngått to intensjonsavtalar og vurderer no å danne ei ny kommune med: a. «Ålesund kommune» = Giske, Haram, Hareid, Sandøy, Skodje, Stordal, Sula,

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen

Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Fylkeskommunen tek seg av oppgåver som er for store for kommunane eller som går

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå.

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 13.10.2014 Tid: 12.00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, tlf 71 25 85 99/900 99 422 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Resultat fra folkemøte 8. april 2015

Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Regionkommune Sunnmøre Styrker: Sterk region God tilgang på fagfolk/sterkare fagmiljø Gode utdanningsinstitusjonar Betre kvalitet og meir likeerdige tenester Profesjonell

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Program: Fredag 27. januar Kl Møtestart Kl Overrekking av prisen for Årets Ungdomskommune til Smøla ungdomsråd/smøla kommune

Program: Fredag 27. januar Kl Møtestart Kl Overrekking av prisen for Årets Ungdomskommune til Smøla ungdomsråd/smøla kommune Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Smøla, Hopen Brygge Dato: 27.01 29.01.2017 Tid: 18:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, 71 25 87 21/900 13 983 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no.

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer