MENIGHETSBLADET for. I mørke e ved v. vår side står han som steg inn i våre e kår. Hver. entslys skal minne om at Jesus, J. e; kom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLADET for. I mørke e ved v. vår side står han som steg inn i våre e kår. Hver. entslys skal minne om at Jesus, J. e; kom."

Transkript

1 MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr. 4 DESEMBER årgang Mens frost og vintermørke e rår, begynner kirkens nye n e år, og g våre e sinn skal være e vendtv mot lyset l som på jord d er tent. I mørke e ved v vår side står han som steg inn i våre e kår. Hver ert t adventsl entslys skal minne om at Jesus, J lysets Herre; e; kom. Norsk salmebok 23, 1. og g 3. vers

2 ... tidlig en søndags morgen... Kling no, klokka En av klokkene i Kornstad kirke. Hvorfor all denne ringingen tidlig en søndagsmorgen? Fra 1. søndag i adventstiden er gudstjenestereformen innført i alle menigheter i Den norske kirke. Redaksjonen i menighetsbladet har derfor funnet ut at det er på tide med en serie i menighetsbladet som tar for seg de ulike leddene i gudstjenesten vår. Hva er det vi gjør i kirken tidlig en søndags morgen og hvorfor gjør vi det? Full av historie En gudstjeneste er full av historie, av symbolikk og av handlinger som vi ikke finner igjen så mange andre steder i hverdagen vår. De neste numrene av menighetsbladet tar vi for oss de ulike leddene i gudstjenesten, og ser nærmere på hvor de kommer fra og hva de forteller oss. Og det naturlige stedet er å begynne med det første tegnet på at en gudstjeneste er i anmarsj: Klokkeringingen. Ringing, kiming og klemting Hver søndag ringes det med kirkeklokkene. Ifølge retningslinjene for bruken av kirkeklokker i Den norske kirke har klokkene fire funksjoner: 1) De forkynner Guds ære, 2) de samler Guds folk til gudstjeneste, 3) de kaller til bønn og forbønn, og 4) de minner om det evige livet hos Gud. Det ringes én time før hver gudstjeneste, igjen en halvtime før, og det sammenringes like før gudstjenesten begynner. Også i selve gudstjenesten ringer vi: Hver gudstjeneste har tre bønneslag i starten, og avsluttes med tre ganger tre slag med kirkeklokkene. Det ringes med klokkene, som er når selve klokken svinger frem og tilbake; det klemtes ved å slå med kolben mot klokken i langsomt tempo; og det kimes ved å slå med kolben i høyere tempo.vi ringer ved gudstjenester, klemter ved enkle klokkeslag og ved gravferd, og kimer til høytid og fest. Kalle på englene Skikken med kirkeklokker kom til Europa fra klostre i Nord-Afrika i 535. Da kristendommen kom til Norge, var ikke kirkeklokkene langt bak. I et islandsk middelaldermanuskript står det om kirkeklokken at den ringer for at «Guds englar [må] kome for å vitje menneska, og gje støtte til bønene deira og føre dei til Gud». For middelalderens mennesker var det flere enn de vi kan se som hørte kirkeklokkene. Vi kjenner tradisjonen med å ringe med klokkene for å skremme tusser og troll og vonde makter men klokkene gjør mer enn dét: De er med på å bringe en bit av den evige, himmelske gudstjenesten hit til oss. Gud er aldri alene, men lovsynges i all evighet av engleskarene, og i gudstjenesten tar vi del i dette evig lovprisningskoret. Og klokkene både lovpriser Gud og kaller englene til oss for å styrke vår lovsang, ville middelaldermennesket sagt. «jeg kalder hver søgende sjæl» På kirkeklokken fra en nå nedbrent dansk kirke i Wisconsin i USA finner man følgende sitat fra en Grundtvigsalme: Til badet og bordet, til bønnen og ordet, jeg kalder hver søgende sjæl. Verset sier noe om det som har vært klokkenes viktigste oppgave i vår tradisjon: Nemlig å peke utover seg selv, og kalle til gudstjeneste og til det viktigste med gudstjenesten: til dåpen, til nattverden, til bønnen og til lesningen og forkynnelsen av Guds ord. Klokkeklangen går ut til «hver søgende sjæl» her er det ikke noe skille mellom de som kommer ofte og de som kommer sjeldnere. Kallet til gudstjeneste går ut til alle som har bruk for Gud, og som søker etter Gud (kanskje uavhengig om de vet at de gjør det eller ikke). Kallet til fellesskap med Gud og hverandre går egentlig ut til alle mennesker. 2 ORDNING FOR HOVED- GUDSTJENESTER I AVERØY OG EIDE 1 SAMLING Forberedelse - Klokkeringing - Informasjon v/medliturg - Stillhet og 3 klokkeslag Prosesjon og inngangssalme Inngangsord v/liturg Samlingsbønn v/medliturg Syndsbekjennelse (plasseres her i Averøy) Bønnerop KYRIE Lovsang GLORIA (Dåp) 2 ORDET Første bibellesning Salme Andre bibellesning Evangelielesning Preken Trosbekjennelse CREDO Salme 3 FORBØNN Kunngjøringer Syndsbekjennelse (plasseres her i Eide) Forbønn Takkoffer 4 NATTVERD Nattverdsalme og forberedelse av måltidet Takksigelse og bønn Herrens bønn Nattverdmåltid Måltidets avslutning 5 SENDELSE Salme Velsignelse Postludium (Eide: Informasjon) Utsendelsesord «Klokka ringjer for deg»* Dét er også noe av poenget i en av de mest berømte tekstene om kirkeklokkene og deres klang. Den engelske presten og poeten John Donne ( ) skriver i sin meditasjon nr. 17 om kirkeklokkene som ringer for en som skal gravlegges, og maler med kjente vendinger som at «ikkje noko menneske er ei øy» og «[klokka] ringjer for deg» et bilde av en menneskehet der vi alle sammen angår hverandre. Hos John Donne er vi alle sammen biter av den samme helheten, slik at når klokkene ringer, minnes vi om at ikke noe menneske er helt fremmed for oss. Ingen står så langt fra oss at deres liv og død ikke berører også oss. (Fortsettelse nede på neste side)

3 Nyttårsforsett? Kjære leser. I det du mottar dette bladet er et nytt år i kirken i ferd med å starte. 1. søndag i adventstiden markerer kirkens nyttår. Jeg tror jeg har til gode å stå på kirketrappen 1. søndag i advent og høre mennesker diskutere sine kirkelige nyttårsforsett. Men om det hadde skjedd ville det kanskje høres slik ut: «I år skal jeg bli flinkere til å gå fast til kirken på søndager.» «I år skal jeg ta med barna oftere på søndagsskolen.» «Fra og med i dag skal vi aldri glemme å takke Gud for maten når vi som familie samles til middag.» «Nå skal jeg gi tiende av min inntekt, jeg tror virkelig at det vil bli velsignelse!» «Jeg skal begynne å lese regelmessig i Bibelen.» Alle slike «kirkelige nyttårsforsett» har én ting til felles: De kommer til å gripe inn i hverdagen vår, og kreve at noe forandres! Alle nyttårsforsetter, kirkelige eller ikke, skaper dilemmaer for oss. Mange av oss føler at vi ikke har rom for noe mer i hverdagen. Enda en liten ting vil bare skape stress og travelhet. Ukeplanen veltes, og den dårlige samvittigheten kommer krypende. Eller kan det hende at et kirkelig nyttårsforsett kan hjelpe oss til å sortere i alt vi driver med, og gi oss nye rom i hverdagen? I skrivende stund huser undertegnede seks dedikerte ungdommer som går på skole for å bli misjonærer. De møter konfirmantene våre og ungdommene på ungdomsklubben, og de misjonerer for dem! Det lyder som et paradoks at vi, som så ofte argumenterer med at vår identitet er knyttet til «kristne verdier» og «kristen kulturarv», trenger misjonærer! Men vi trenger å få formidlet kristen hverdag og praksis. Og særlig unge trenger å møte Når klokkene ringer uansett om de ringer til gudstjeneste, til høytid eller til gravferd så ringer de for deg. De kaller til bønn og til lovprisning, til fellesskap om det viktigste, og de minner om at ingen av oss lever bare for vår egen skyld. «Kling no, klokka!» En serie om gudstjenesteledd i menighetsbladet som starter i advents- og julenummeret må begynne med kirkeklokkene og klokkeklangen. Det nærmer seg høytid, og den skal ringes inn fra kirketårnene våre. Og akkurat som når vi feirer gudstjeneste når klokkene har ringt, da begynner det. Da er vi i gang. kristne som lever ut forskjellige eksempler på «kirkelige nyttårsforsetter», og som vitner om at et liv med Jesus gir livet mening. De løper ikke av gårde til ulike gjøremål før de har snakket med Herren om det. Selvsagt har de en timeplan og mange avtaler, men like fullt innledes dagen med en bønn - «Herre, vis oss hva du vil at vi skal gjøre med denne dagen» - og med påfølgende stillhet og tid til å lytte etter Hans svar! Alle måltid starter med takk og bønn, og ingen måltid avsluttes med at masse mat går i søpla. De insisterer på minst mulig overforbruk. Dagen avsluttes med refleksjon over det som har skjedd. Noen ganger er konklusjonen at noe ikke gikk så bra, og det føltes egentlig som om man gikk av gårde på egen hånd uten å spørre Gud om ledelse. I det vi går inn i et nytt kirkeår ønsker jeg å dele disse erfaringene med våre lesere i håp om at noen lar seg inspirere til å begynne et nytt kirkeår med forsett om å la Jesus få mer plass i hverdagens beslutninger. Tiden vi lever i fokuserer på stressmesting, livsmestring, tilstedeværelse eller metoder for såkalt «mindfulness». Mange synes å være stolte av at vi har en kristen kulturarv, samtidig som viljen til å leve i denne arven kanskje ikke er den største? Det er et paradoks som jeg håper at de kirkelige nyttårsforsettene utfordrer mange av leserne våre til å ta et oppgjør med. I vår kristen tro har så mye verdifull kunnskap om livsmestring og nærvær.ta det i bruk! Godt nytt år, med Herren! Carina prest HØSTKRYSSORDET Løsningsordet i dette siste kryssordet i min serie kalt «De fire årstidene» var SOLGUL. Vinnere ble Astrid Stene Melingen-Folland og Marit Leithaug fra Averøya. Gratulerer! Takker hjertligst for deltakelsen i denne hjernetrimmen! Oddmund Kvernes Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusund tårn! Tona um frelsa! Kalla og helsa, kalla og helsa med fred Guds born! Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusund tårn! Elias Blix 1889 Neste gang: «Samling på søndag» Sitatene fra John Donnes «Meditasjon nr. 17» er fra Johannes Gjerdåkers oversettelse til norsk. Sigurd A.W. Haugen Menighetsbladet Utgiver: Menighetsrådene i Eide og Averøy Redaksjonskomite/styre: Harriet V. Nerland, Marit Rangøy, Kari Sørdal (leder), og Ann Elisabet Gjersvik. Redaktør: Tommy Stormo Kasserer: Ann Elisabet Gjersvik. Frivillige gaver til bladets drift mottas med STOR takk. SpareBank1Nordvest Bladets adresse: Postboks 18, Bruhagen, 6538 AVERØY Grafisk produksjon: FriFoto - Tommy Stormo Trykk: Fræna Trykk, Fræna KIRKENS FOLK I EIDE Kirkekontor: tlf man, tirs, tors og fre eideprestegjeld.no Sokneprest Ragnhild Annie Fuglseth Mob: Kirkeverge: Anne Lise Johnsen tlf Organist: Anders Robert Sandvik tlf / Menighetsrådsekretær/ klokker/trosopplærer: Tommy Stormo tlf / KIRKENS FOLK I AVERØY Kirkekontor: Tlf /faks man/ons/tors v/ kontorfullmektig Gerd Meek. Sokneprest i Bremsnes Sigurd Andreas Widvey Haugen Sokneprest i Kvernes og Kornstad Carina Møller tlf Kirkeverge Leif-Helge Seljehaug Tlf / Kantor Chris Clifton Tlf / Trosopplærer (se under Eide) Forsidefoto: Ragnhild Fuglseth

4 Glimt fra menighetene KVERNES KYSTPILEGRIMSLEIA og event. pilegrimsmottak på Kvernes var tema for en samling på Kvernes 5. okt. Biskopen og fylkeskonservator deltok på møtet sammen med kommune, museet, fortidsminneforeningen og menighetsrådet. Leder for prosjektet Kulturminnenæring Jon Eikrem arbeider videre med saken. ELDRETREFF i Klippen 11. okt. samlet fullt hus. Menighetsrådet inviterer hver høst til en festlig samling for eldre som bor hjemme eller på eldreboliger. Det blir alltid servert god mat og satt av tid til prat med kjente. Sigurd W. Haugen holdt andakt. Asbjørg Ingeborgvik hadde med seg fløyta si og sammen med Sigurd på e-piano ble det mye fin musikk å høre. KLIPPEN er et hus som stadig er i bruk. Menighetsrådet gleder seg over at Klippen er blitt et godt møtested i så mange sammenhenger. I husboka for Klippen er det notert samling ved dåp, konfirmasjon, bryllup, minnesamvær, årsmøter, konserter, misjonsmøter, menighetsrådsmøter. I tillegg kommer kirkekaffe og åpent hus ved alle konserter og utstillingene om sommeren. Det er for inneværende år notert 61 ulike samlinger. Menighetsrådet takker hjertelig de mange frivillige som trofast stiller opp og gjør dette mulig. KIRKESKYSS er nødvendig for alle som ikke kjører selv, og som ønsker å komme til gudstjeneste. Menighetsrådet vil organisere et tilbud om henting. Det blir i prekenlista for hver gudstjeneste satt opp et telefonnummer hvor skyss kan avtales. Skyss skal slik ikke være et hinder for å komme til gudstjeneste. Menighetsrådet vil samtidig oppfordre at så mange som mulig gjør det til en «god vane» å gå til gudstjeneste på søndag. NY LITURGI ble lagt frem for menighetsmøte 29/9 og oversendt biskopen for godkjenning. Ordningen er godkjent og tas i bruk fast fra 1. s. adventstiden. MENIGHETEN har mottatt en gave til kirken fra Kåre og Bjørg Novik. Menighetsrådet takker for gaven. EIDE EIDE kirkelige fellesråd har vedtatt en prøveordning fram til og med 2015, der fellesrådet dekker kremasjonsavgiften for innbyggere i Eide. Bakgrunnen for dette er stengingen for kistebegravelser på et felt på Eide kirkegård. Feltet kan brukes til urnenedsettelser. Økonomisk støtte til kremasjon avhjelper også behovet for utvidelse eller opprettelse av gravfelt. Kostnadene ved kremasjon dekkes over budsjettet. Vedtaket gjelder alle gravstedene i Eide, ikke bare det stengte feltet ved Eide kirkegård. Ordningen gjelder kun Eides egne innbyggere. For utenbygds boende gjelder egne satser som tidligere vedtatt. LOKAL GRUNNORDNING er oversendt biskopen for godkjenning, og den er godkjent med atterhald. Det er noen få småting som bispekontoret ba om presisering på. I EIDE KIRKE har man i over 30 år overført gudstjenestene og andre kirkelige handlinger til institusjonene i Eide. Etter at overføringskabelen ble ødelagt for to år siden, har det vært lite med gudstjenester og annet å se for beboere ved Slettatunet og Furutoppen. Nå har endelig arbeidet med nytt opplegg gitt et konkret tall på bordet. Et tall som kan skremme alle og en hver: for et digitalt overføringssystem. Men dette er fullt utbygget og vel sådet. En kan fort spare inn med å redusere opplegget noe i første omgang. Spørsmålet er om folket i Eide vil ha dette tilbudet til sine eldre, de som skal ha barnedåp og opptak derfra, vielser med opptak, ja til og med begravelser der ikke alle rekker hjem for å være med. Da kan også de få muligheten til å få se og høre hva som blir gjort og sagt. Har folket en mening om dette? Skal vi satse på et anlegg og vil privat og bedrifter være med på innsamlingen til det? FOTOGRAFERING og filming i forbindelse med dåp, vielser og annet som skjer i kirka kan fra tid til annen ta mye oppmerksomhet. Menighetsrådet har vedtatt at fotografering og privat videofilming ved dåp, konfirmasjon og lignende først og fremst skal foregå under inngangsprosesjonen, ved selve dåpen/ konfirmasjonen og etter gudstjenesten. En ber også om at det er hovedsakelig en person pr. dåpsbarn/konfirmant som tar bilder/video og at dette skjer på en diskret måte. Bilder og film tatt under gudstjenesten eller andre kirkelige sammenhenger skal ikke legges ut på nettet uten tillatelse. KORNSTAD MENIGHETSRÅDET vil ønske dere alle ei riktig god advents og julehøytid. Og minne om at dere alle er hjertelig velkommen til kirken. Se på gudstjenestelista og sett av datoene på din egen kalender. MEDHJELPERE til ulike oppgaver i gudstjenesten er ønskelig. Om noen har lyst til å bidra med sang, dikt, tekstlesning, servere kirkekaffe, være kirkeverter, hjelpe barna i lekekroken eller andre oppgaver, takker vi for at dere tar kontakt med noen i menighetsrådet, prest eller kirkekontoret. NY LITURGI ble lagt frem for menighetsmøte 29/9 og oversendt biskopen for godkjenning. Ordningen er godkjent og tas i bruk fast fra 1. s. adventstiden. KIRKESKYSS: Har du behov for skyss til kirken kan du kontakte Ellen Aae, Bjørg Aae, Elin Seljehaug eller Dagny Vågen. BREMSNES NY LITURGI ble lagt frem for menighetsmøte 29/9 og oversendt biskopen for godkjenning. Ordningen er godkjent og tas i bruk fast fra 1. s. adventstiden. MENIGHETEN har mottatt en gave til kirken fra Kåre og Bjørg Novik. Menighetsrådet takker for gaven. Ny prestevikar Asbjørn Græsli blir prestevikar på Averøy fra nyttår til påske mens Carina Møller skal ta etterutdanning i sjelesorg i Oslo. Asbjørn er førkrigsmodell, født i Tydal i Sør-Trøndelag i Han var tømmerhogger, før han tok lærerskole og fordypning i noen fag, bl.a kristendom. Fra 1965 til 2004 arbeidet han som lærer og rektor ved Bjerkely folkehøgskole. Han bor nå i Stange ved Hamar, og har en spennende pensjonisttid med mye snekkerarbeid og diverse vikariater i kirken: Menighetsforvalter i Skøyen og Rødtvet, prestevikar på Helgeland i 4 perioder en fortsettelse av et engasjement som lek gudstjenesteleder i Solør fra Han er også fritidsforkynner i Normisjon. - Det er spennende å møte nye mennesker og nye utfordringer. Jeg gleder meg til en periode på Nordmøre, med base i Kristiansund, og ser fram til å møte små og store i ulike livssituasjoner, sier Asbjørn. Han er lykkelig gift med Bjørg fra Helgeland og har 4 barn og 11 barnebarn fra Trondheim i nord til Oslo i sør. - Hva er viktig? Å få bruke livet i aktiv formidling av det glade budskap: At Jesus lever! At han elsker oss alle og vil være vår Frelser og Herre. «Mer kunne ei engler begjære, enn gå med så salig et bud!» Ta godt i mot Asbjørn når han begynner 1. januar til ca. medio mars.

5 Andakten Jeg ble rik «Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik, men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.» (2. verset i julesangen: En krybbe var vuggen) Gud er for alle, han kjenner oss og vet hvem du og jeg er! Helt enkelt og stille sendte han sin egen sønn Jesus til jorden for å frelse oss. For en fantastisk julegave vi fikk av Gud, da han sendte Jesus til vår jord. Jesus bar all vår synd på korset og vi er så privilegert at vi gjennom tro på Gud har et evig liv. Til disiplene sine sa Jesus om seg selv: «Jeg er veien sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» (Johannes Marianne N. Aae leder i Kornstad 14. v. 6) menighetsråd Har du lyst til å bli bedre kjent med Jesus? Det kan anbefales! Ta en smak på det levende vann Jesus vil gi deg. Husk det er bedre å ta i mot en klem, enn bare å lese om hva en klem er. Det levende vann blir aldri tomt, slik vannet i vannflasken blir. Levende vann er mottoet for trosopplæringsplan til menighetene på Averøya og er like aktuelt for voksne som for barn. Jesus elsker deg like mye om du er barn, ungdom eller voksne. Han kjenner deg og vil gi deg av det levende vann, med den smakstilsetting som passer best for deg. I Johannes 4. v.14 står det: «den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Drikk av det levende vann ved å la deg berøre av Jesus og få dine egne opplevelser. Er du villig til å la Gud forme deg og lede deg i livet, ja da vil han gi deg av det levende vann. Inviter Jesus inn i livet dit, slå deg ikke til ro med at du vet at han kom til oss i jula for 2012 år siden. «Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos deg!» (3. verset i julesangen: En krybbe var vuggen) Les Bibelen på 6-8 år med «Logos» Bibelleseringen De fleste har bladd i Bibelen. Men ikke alle har lest den tvers gjennom. Kanskje du trenger litt hjelp og støtte til dette? Da har Bibelleseringen et godt tilbud som fungerer som en bibelnøkkel. Bibeleseringen er et tiltak der du får lest gjennom hele Bibelen i løpet av 6-8 år med små daglige lesninger, forteller Hans Futsæter, kontaktperson for Bibelleseringen lokalt. Bibelleseringen ble startet for 120 år siden, og i dag har man abonnenter i landet. På denne måten kan Bibelen låses opp for mange. Det kommer ut 4 hefter for året. Disse varer et kvartal om gangen, og de er datert, for å hjelpe med lesningen. Dette fører en altså gjennom hele Bibelen i løpet av 6-8 år, forklarer Futsæter. Opplegget passer godt for voksne som har en viss kjennskap til Bibelen, men alle kan i prinsippet følge bibelleseplanen «Logos», selv uten noen spesiell bibelkunnskap. Forfatterne i heftet har små forklaringer til ord og hendelser som bibeltekstene forteller om. I tillegg finnes det i versjoner for barn (Alfa Super) og ungdom (Siesta). Tekster som tales over i kirkene og på bedehusene dekker ikke på noen måte hele Bibelen, så dette blir noe annet enn kirke- og bedehusgang. Om man vil gjøre seg mer kjent med Bibelen, så er dette en veldig god måte, mener Hans. Det er ikke meningen at vi gjennom dette opplegget skal lese Bibelen fra A til Å. En periode kan vi holde på med GT, og i neste er det NT. Ofte tar en ikke hele bøker av gangen heller, men de fleste brevene i Det nye testamentet er jo såpass korte at de kan avsluttes på et kvartal. Da får man også sammenhengen, mener han. For tiden holder vi på i 2. Samuelsbok. Der er det høydramatikk, der Absalom gjorde opprør og det skjer saker og ting. Forfatterne av kommentarene skifter jevnlig, akkurat som prestene og predikantene kan utlegge Ordet på forskjellig vis og med ulike tilnærmingsmåter i kirker og bedehus. I Averøy er det 17 abonnenter, mens det på Eide er bare 3. Potensialet er stort for begge steder, slår Hans fast. I tillegg til små kommentarer til den aktuelle bibelteksten, er det også noen spørsmål til samtale, beregnet for bibelgrupper eller familien hjemme for den del. Hva koster et slik opplegg? Prisene fra nyåret blir 348 kroner for Logos, beregnet for voksne. Honnørprisen er 300 kroner. Ungdomsversjonen, Siesta, koster 300, mens barneversjonen har fått nytt format etter at de ble slått sammen med et annet blad og nå heter det Alfa Super og koster 312 kroner pr. år. Noe å anbefale for store og små altså, slår Hans fast. En kjempeide til julegave? Både til de som har fadderbarn eller gi det til ektepar eller single for den del. Ta gjerne kontakt med Bibelleseringen på tlf eller send en bestilling til: Bibelleseringen, Kristian Kroghs gate 34, Boks 9285 Grønland, 0134 Oslo Om noen ønsker å ringe, men heller vil snakke med en lokal person, så ring gjerne meg, så skal jeg videreformidle kontakt med de i Oslo. lover Hans Futsæter.

6 6-åringene i Eide fikk kirkebok og var med på å sette sitt håndtrykk som blader på treet. Kirkerottene i Averøy trakk både 5-åringer fra hele øya de to kveldene. Kirkerottene i Eide trakk både 5og 6-åringer de to kveldene. 4-årsboken Det var stort oppmøte i kirka da 4-åringene i Eide fikk sin kirkebok. Etter å ha møtt kl. 10, fikk de også være med på deler av prekenen og gudstjenesten. Her er det Jesus i båten som blir vekket av en redd disippel. Stort engasjement av de unge var det, og veldig artig for alle oss som fikk oppleve det. Ragnhild prest fikk ungene med seg på alle måter. «Kirkerottene» er et tilbud til 5- (og 6-)åringene der vi viser filmene «Kirkerottene» og «Kirkerottene på sirkus». Som en liten bonus fikk de også se filmen med juletemaet «Kirkerottene og Gabrielle». Litt kinogodt ble det også plass til og en del pepperkaker. Takk til foreldrene som bisto på Averøy med kaffekoking og kinogodtutdeling, og Wenche på Eide som bisto med det samme der. Tommy trosopplærer Sigurd Andreas Haugen var en av to prester på ungdomsgudstjenestene i Eide og Kvernes til allehelgen/halloween. Han snakket blant annet om lyset og hva vi bruker dette til på en slik dag. Småbarnstreff og søndagsskole Søndag 18. november var det småbarnstreff i Eide for første gang. Barn fra 1-4 år sammen med foreldre møttes til sang, rytmer og lek på Eide bedehus. Ane Tjugen Røynstrand, Annette Ug- Småbarnstreffet med blant annet Ane Tjugen elstad Klave- Røynstrand fikk kjempeoppslutning og om man legnes og Lill Iren ger til søndagsskolen i etasjen over, var det 60 barn Dyrhaug Ness til stede... ledet an barn med en eller to foreldre/foresatte hadde funnet veien til ungdomsklubbens lokaler. Samtidig var det søndagsskole med 23 barn til stede i etasjen over, og til slutt møttes alle til mat og prat. Nesten 60 barn var på bedehuset denne søndagen! Fantastisk! Det er SVÆRT hyggelig at så mange ville være med og vi håper på minst like mange neste gang og på de andre tiltakene våre. LysVåken i Kvernes nov. overnattet 20 11åringer i Kvernes kirke. Mer tekst og større bilder kan finnes i nettutgaven på kirkeniaveroy.no. Gjelder også de andre sakene her.

7 Eide Konfirmantleir anno årskonfirmantene i Eide 50-årskonfirmantene i Eide samlet seg til mimring søndag 23. september. Først til gudstjeneste i Eide kirke, der blant annet Eide og Hustad fellesskor bidro med flott sang. Nypresten i Eide, Ragnhild Fuglseth fikk alle tilstedeværende konfirmantene anno 1962 fram og de ble presentert ved navn, og intervjuet litt om hva de gjorde den gang. Etter den tradisjonelle kirkebakkekaffen og fotografering gikk turen ned til Bella Panorama og en god middag med påfølgende dessert og kaffe og kaker. Underveis ble det mye tid til historier fra hine hårde dager, og mye latter ble det på denne flotte søndagen i september. Første rekke fra venstre: Eva Visnes Talset, Aslaug Lyngstad Melsæter, Hildegunn Naas Brandshaug, Svanhild Brandsæter Johnsrød og Anne Karin Johansen. Andre rekke fra venstre: Freidun Grøttjord Kjøl, Pernille Ugelstad Riksheim, Anne-Mari Grønås Stene, Gunn Lorentzen Nerland, Bodil Naas Bjørnhaug, Kirsten Hov. Tredje rekke fra venstre: Kirsten Naas Vestavik, Anne Britt Haga Grislingås, Astrid Eide og Kolbjørg Øyen. Fjerde rekke fra venstre: Magne Vassgård, Bård Vassgård, Jakob Ugelstad, Gunnar Silnes og Bodil Ugelstad Settem. Femte rekke fra venstre: Inge Eidem, Bjørn Krakeli, Erling Lyngstad, Kåre Sandnes, Ove Lyngstad, Bjørn Haukås og Leif Eide. Konfirmantleiren på Vassbotn endte med gudstjeneste i Kornstad kirke. - Konfirmantleir har jeg ikke vært på siden jeg sjøl var konfirmant i Har noen vage minner om å være på... oj, jeg husker ikke engang navnet. Et kapell. Solmyrås? Hm. Der kom jeg plutselig på det, mens jeg skrev. Den gjengen jeg skulle være sammen med, var på Vassbotten leirsted på Tingvoll. Leiren ble så veldig givende at jeg gjerne vil skrive noen ord. Tre sterke og flotte stemmer. Marie,Tonje og Liv Grete var forsangere under salmesangen. Sammen med Ruth Smenes (organist). Fjortiser er jo en utskjelt aldersgruppe. Livet lever intenst der det er nesten førti av dem samla. Og en hel helg må jo innebære mye artig, en del sprell, en hel del nattebråk, men også tid for stillhet, vennskap og ettertanke. Bibeltimer, lek og annet Det er godt å komme vekk fra hverdagens kav og mas. Vekk fra internett med alt det innebærer. Vi voksne fikk god til å prate, strikke og rusle rundt. Ungdommene hadde forskjellige leker, bibeltimer, en slags natursti med mange morsomme oppgaver som vi på engelsk kaller teambuilding. Jeg nytta sjansen til å spille piano. Dessuten deltok jeg i mange av konfirmantaktivitetene. Leda en tidebønn og hadde ansvar for forsangergruppe. Vi forberedte nemlig en gudstjeneste. Bare det å spise sammen med så mange, det er jo så flott! Utkledning Høsten er vakker. På Vassbotten viste årstida seg fra sitt vakreste. Utkledningen på lørdagen gjorde sitt til at jeg har en drøss med morsomme bilder som forblir private. Vi hadde det gøy. Jeg håper de kommer til å huske I koffertløpet var en av stasjonene: Sett krittmerke så høyt opp på veggen som mulig. denne helga, også etter at de blir spredt for alle vinder. Det er en rar tid, disse tenårene. Man er så oppi alt. Men så vips, sitter man der som gråhåra førtiåring og er med som foreldre. Super innsats Som om ikke det var nok; jeg er eldre enn begge sogneprestene som var med. Takk for super innsats, Sigurd og Carina! Så kom da bussen, som skulle ta oss med til Kornstad kirke. Alle konfirmantene hjalp til i den gudstjenesten. Det ble en fin opplevelse! Litt trøtte var vi jo alle. Jeg måtte flytte på en redbullboks som trilla på gulvet da jeg stod i nattverdkø ;) Kremt! Tekst og foto: Merete Bratsberg Aae - nattevakt og medhjelper.

8 Vi går til kirken ADVENT- OG JULETID des. - Lørdag Kvernes kirke kl Julekonsert Messias av Hândel med Kristiansund kammerkor, solister og barokkorkester. Billetter kr. 300, des. 01. s. i advent Prekentekst: Matt 21,10-17 Kvernes kirke kl Lysmesse v/møller og konfirmantene. Offer til Frelsesarmeen i Kr.sund Kornstad kirke kl : Lysmesse v/møller, konfirmantene og BHU musikkorps. Offer til menighetsarb. Eide kirke kl Lysmesse v/fuglseth og konfirmantene. Barnekoret. Kirkekaffe. 04. des. Tirsdag Kornstad kirke kl Julekonsert v/averøy kulturskole. 09. des. 2. s. i advent Prekentekst: Joh 16,21-24 Kårvåg bedehus kl Gudstjeneste v/haugen. Offer til Kårvåg bedehus. Bremsnes kirke kl : Lysmesse v/haugen og konfirmantene. Offer til Kirkens Nødhjelps ungdomsorg. Gaustad kapell kl v/fuglseth. Ofring og nattverd. Eide kirke kl Adventskonsert med Eide hornmusikk og Eide og Hustad felleskor. 13. des. Torsdag Bremsnes kirke kl : Julekonsert med Averøy ungdomskorps. Helene Seljehaug, sang. Kollekt. 14. des. Fredag Kvernes kirke kl Poesikonserten «Musikken eller livet». Dikt, sanger og historier med Edvard Hoem, Hilde Brunsvik, vokal og Dag-Filip Roaldset, klaver. Billetter kr. 200, des- 3. s. i advent Prekentekst: Joh 5,31-36 v/carina Møller. Kirkekoret. Offer til KIA Møre. Kvernes kirke kl Julekonsert v/kvernes musikkorps. Andakt. Kollekt. Eide bedehus kl Adventsgudstjeneste og juleverksted for store og små. 23. des. 4. s. i advent Prekentekst: 2 Kor Kvernes kirke kl «En stille stund før jul» v/averøy gospelgruppe. 24. des. JULAFTEN Prekentekst: Lukas 2,1-20 Averøy sykehjem kl v/møller og ordf. Sørvik. Musikk og sang. Langøy kapell kl Julegudstjeneste v/haugen. Offer til Frelsesarmeen i Kr.sund. Kornstad kirke kl Julegudstjeneste v/møller. Offer til Kirkens Nødhjelp. Kvernes kirke kl Julegudstjeneste v/møller. Offer til Kirkens Nødhjelp. Bremsnes kirke kl : Julegudstjeneste v/haugen. Sang ved Tarrakarrain. Offer til Frelsesarmeen i Kr.sund. Eide kirke kl Julaftensgudstjeneste m/krybbespill. Eide menighets barne- og aspirantkor. Ofring. Eide kirke kl Julaftensgudstjeneste v/fuglseth. Sang og musikk. Ofring. 25. des. 1. juledag Prekentekst: Joh 1,1-14 Høytidsgudstjeneste for hele øya v/haugen og Møller. Offer til Redd Barna. Eide kirke kl Høytidsgudstjeneste v/fuglseth. Nattverd. Ofring. 26. des. 2. juledag Prekentekst: Joh 16,1-4a Kvernes kirke Høytidsgudstj. for hele øya v/haugen. Offer til NMS. 30. des. Romjulssøndag Prekentekst: Luk 2,25-35 Langøy kapell kl Gudstjeneste v/møller. Dåp. Offer til Sjømannskirken. 31. des. Nyttårsaften Prekentekst: Matt 11,25-30 Eide kirke kl v/fuglseth. Nattverd. Ofring januar 2013 Nyttårsdag (Jesu navnedag) Prekentekst: Matt 18,19-20 Kornstad kirke kl Nyttårsgudstjeneste v/møller. Offer. 06. januar Kristi åpenbaringsdag Prekentekst: Joh 12,42-47 Kvernes kirke kl v/prestevikar Asbjørn Græsli. Offer. Eide: Ingen gudstjeneste i Eide. 13. januar 2. s. i åpenbaringstiden Prekentekst: Kol 1,15-20 Langøy kapell kl v/haugen. Bibelutdeling 5. klasse Henda skole. Offer. Eide: Ingen gudstjeneste i Eide. 20. januar 3. s. i åpenbaringstiden Prekentekst: Joh 1,15-18 Kornstad kirke kl : v/haugen. Bibelutdeling 5. klasse Utheim skole. Offer. Eide kirke kl v/fuglseth.takkoffer og nattverd. 27. januar Såmannssøndag Prekentekst: Matt 13,24-30 Kvernes kirke kl v/græsli. Bibelutdeling 5. klasse Meek skole. Offer. Bremsnes kirke kl v/haugen. Bibelutdeling 5. klasse Bruhagen og Bodalen skoler. Offer. Eide kirke kl v/fuglseth. Gudstjeneste for store og små med LysVåken-avslutning og bibelutdeling for 6.-klassinger.Takkoffer og nattverd. 03. februar Kristi forklarelsesdag Prekentekst: Luk 9,28-36 Kornstad kirke kl Eide kirke kl v/fuglseth.takkoffer og nattverd. 10. februar Fastelavnssøndag Prekentekst: Luk 18,31-34 Kvernes kirke kl Langøy kapell kl v/haugen. Offer.

9 Min salme: Kor stort, min Gud Jeg heter Tor Moe, og kommer opprinnelig fra Flatanger i Nord- Trøndelag. Jeg begynte å spille orgel i 13-årsalderen, og var først organist hjemme i Flatanger i noen år. Senere ble det studier i Trondheim - først Examen Philosophicum og deretter kirkemusikk høyere grad (kantor) etter 4 år. Jeg har vært ansatt som kantor i Namsos kirke fra Jeg har hatt permisjon fra denne stillingen siden april i år, og bor nå på Eide. Min kone er herfra, og hun jobber nå i Molde. Jeg har i denne perioden vikariert en del rundt i området her, både på Eide,Averøy og Fræna, og således fått treffe og samarbeide med mange nye og hyggelige mennesker! Så er jeg blitt utfordret på temaet «Min salme». Det er ingen enkel utfordring, for det finnes jo så mange gode og fine salmer! Men hvis jeg skal plukke fram en bestemt, tror jeg valget faller på NoS «Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera». Sang i begravelser Det har sin bakgrunn i flere forhold. Pappa ble ofte spurt om å synge ved forskjellige anledninger da jeg var organist i kirkene hjemme i Flatanger, særlig i begravelser. Han var veldig glad i denne salmen, og tok den ofte fram. Etterhvert som folk lærte den å kjenne, ble den ofte ønsket sunget. Nært forhold Slik fikk også jeg et nært forhold til akkurat denne salmen. Min søster og jeg valgte også denne salmen til utgang ved både pappas og mammas begravelse. Melodien er enkel, men god og iørefallende. Jeg oppfatter "farge" på de forskjellige toneartene, og D-dur har en tykk, hvit farge. Det passer veldig godt til melodien, som repeterer (bekrefter) den siste musikalske setningen i hvert vers. Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera, og leva i di frie nådepakt! /: Det alt er ferdig, eg skal inkje gjera, men bare kvila i det du har sagt. :/ Eg bed deg: Lei du meg i gjennom verda, eg er så veik og er i framandt land! /: Det mange var som gjekk seg vill på ferda og sleppte taket i di frelsarhand. :/ Men visst eg veit: Du maktar fast meg halda, det har du lova i ditt eige ord. /: Du visste alt om meg før du meg kalla, og gav meg plass ved nådens rike bord. :/ Lat meg få sjå på deg når synda dårar, lat meg som barn ditt faderauga sjå! /: Då veit eg visst at gjennom tvil og fårar eg ved din nåde skal til himlen nå. :/ Lys farge Hvit er jo en lys farge, og det passer også glimrende til teksten. Den representerer kanskje den kristne tro i et nøtteskall. Den handler om trengsel, men mest om håp. Denne salmen er et veldig godt produkt når vi ser på tekst og melodi sammen, den "taler" til både hjerne og hjerte.trengsel og håp er vel motsatte størrelser de fleste kjenner på i løpet av livet, og her i denne salmen er det håpet som vinner til slutt. Eide kirke kl Fastelavnsgudstjeneste for store og små. Aspirantkoret deltar.takkoffer og nattverd. 13. februar Askeonsdag Prekentekst: Mark 2,18-20 Bremsnes kirke kl v/haugen. Nattverd. Eide kirke kl v/fuglseth. 17. februar 1. s. i fastetiden Prekentekst: Matt 26,36-45 v/haugen. Offer. Kornstad kirke kl Gaustad kapell kl Gudstjeneste for store og små.takkoffer og nattverd. Grilling og uteaktiviteter etter gudstjenesten. 24. februar 2. s. i fastetiden Prekentekst: Luk 13,22-30 Eide: Ingen gudstjeneste i Eide. 03. mars 3. s. i fastetiden Prekentekst: Luk 22,28-34 Kornstad kirke kl Eide kirke kl v/fuglseth.takkoffer og nattverd. 08. mars - Fredag Eide kirke kl Ungdomsgudstjeneste v/fuglseth. Nattverd. 10. mars 4. s. i fastetiden Prekentekst: Joh 6,24-36 Kvernes kirke kl v/haugen. Offer. Langøy kapell kl mars Maria budskapsdag Prekentekst: Luk 1,39-45 v/haugen. Offer. Kornstad kirke kl Eide kirke kl v/fuglseth.takkoffer og nattverd. 24. mars Palmesøndag Prekentekst: Jon 12,1-13 v/haugen. Offer. Eide kirke kl Gudstjeneste for store og små. Palmevandring, nærmere informasjon kommer.takkoffer og nattverd.

10 DØPTE Kvernes sokn Amanda Natalie Sande Jakob Leithe William Ansnes Kornstad sokn Celina Eikrem David Aron Bremsnes sokn Ulrik Henden (døpt i Nordlandet) Elvira Madelen Folland Strand Eide sokn William Arthur Gautvik Visnes Eva Hustad Sofia Ophelia Meland Bedehusspalten AVERØY Bruvoll bedehus 1. des kl Julemarked. Salg av lefser, julebakst, julemat, håndarbeid m.m. Julegrøt fra kl. 12. Adventssamling kl. 13, kirkekoret deltar. 3. juledag: Juletrefest. Kårvåg bedehus Familiefest 3.juledag. Hans Orset taler. Hele familien hjertelig velkommen! Nyttårsfest 1. januar kl 15 Gudmund Eikrem (Den Indre Sjømannsmisjon taler.tradisjonell fest med bevertning, åresalg og juletregang. Bådalen bedehus 4. juledag des kl Juletrefest Henda bedehus 5. juledag kl Juletrefest. Lynghaug bedehus 29. desember kl Julefest.Tale v/sigurd prest. Ekkilsøy kr. fors.hus 29. desember kl 16.00: Juletrefest for hele familien og hele øya! Søndagsskolebarna deltar med sang og opptrinn. Andakt. Nissen kommer. Oscar Lyngstad Holvik Leon Romuld Morsund Fredrik Gimnes Herskedal Sigurd Hovland Timo Augustin Krakeli Synne Haukås Vevang Ingrid Sofie Evara Løvli Lillevevang VIGDE Kvernes sokn Cecilie Helen Veiset og André Bendiksen Bremsnes sokn Anita Iren Brekstad og Stig Arne Eriksen Heidi Sørvik og Odd Steinar Folland Eide sokn Ramona Aarseth Sæternes og Kjetil Smørholm Kjønnøy bedehus Juletrefest 2. juledag fra kl. 15 Langøy kapell: Juletrefest 3. juledag. Se plakater og TK for nærmere tidspkt. Stene bedehus 4. juledag kl Juletrefest. Det blir variert program for unge og eldre. 13. desember kl. 12: Formiddagstreff: Ole Petter viser bilder fra Roma.Varm mat og god tid til prat. 10. januar kl. 12?: Formiddagstreff. Sjekk plakater og avisa for nærmere info. Vi planlegger allerede nytt treff andre torsdag i januar som blir 10. januar.vel møtt til en sosial stund på Stene bedehus. EIDE Formiddagstreff 3. desember Møte på bedehuset kl des. / 11. des. / 18. des. Juletrefest 27. des kl 16 Vevang bedehus 30. november kl Adventsfest. Barnekoret og Nine+. Åresalg. Bevertning. Følg også med på plakater og notiser i avisene. DØDE Kvernes sokn Ole Arvid Skarset f Knut Johan Avset f Arne Koksvik f Kornstad sokn Peder Edvin Hjertvik f Bremsnes sokn Irene Odny Wiik f Anders Trygve Gundersen f Kåre Hermann Frantzvåg f Oddrun Edvarda Kløven f Eide sokn Olav Arnfinn Haaheim f Idar Emil Årsbog f Jan Meinhard Vikanes f Hanna Skjelvik f Barna er det mest dyrebare vi eier - derfor er det viktig at det vi gir dem er av høy kvalitet. barnevakten.no gir deg gode råd om valg av spill og DVD 10

11 Hva har du lyst til å bidra med i gudstjenesten? Gudstjenesten er hele menighetens gudstjeneste, derfor er det naturlig at mange er med på å sette preg på den. Hvis du kunne tenke deg å delta i gudstjenesten med en eller flere av oppgavene som er nevnt nedenfor - eller andre oppgaver - så send oss en e-post om det. Oppgi også ditt mobilnummer eller fasttelefonnummer. I god tid før du skal være med, vil presten ta kontakt med deg for å høre når det passer og gjøre avtaler rundt gudstjenesten. Ønske velkommen og dele ut informasjon eller salmebøker før/i begynnelsen av gudstjenesten. Lese samlingsbønnen Hjelpe til under dåp (tenne lys, helle i dåpsvann etc.) Lese bibeltekster Bære lys hvis det evangelieprosesjon Lede trosbekjennelsen (innlede med «La oss bekjenne vår hellige tro») Ta opp takkeoffer i kirkebenkene Være med og utforme forbønn Lede/lese forbønn Være med og dele ut nattverden når det er intinksjon Være med og dele ut nattverden ved alterrringen Bake/koke kaffe etc. til kirkekaffe Være kirkevert (se egen instruks) Kjøre kirkeskyss Delta som forsanger Andre ting: Du kan bidra med så mye du selv ønsker. Send meldingen med dine «gudstjenestebidrag» til: eller Lurer du på hva det innebærer å være kirkevert? Les «Instruks for kirkeverter» som er laget til Bremsnes menighet. Litt om medliturg: Medliturgen deltar på forskjellige måter i gudstjenesten, ved å lese samlingsbønn, bønn etter nattverden og forbønn og er som oftest med på å dele ut nattverd. Det kan også være andre oppgaver - det kommer an på gudstjenesten og på medliturgen selv. Det er helt nytt, så det kommer til å gå seg til etterhvert, og det betyr også at du ikke trenger å være noen ekspert selv for å være med. For Eides del: Ta kontakt med sokneprest Ragnhild (tlf , e-post: facebook.com/eidemenighet) dersom du har lyst til å være medliturg eller ha andre oppgaver i gudstjenesten. Trosopplæring advent 2012 og nyåret 2013 Bremsnes 2. des 16. des Ekkilsøy 2. des m/julev.sted 16. des m/førj.skos Henda 9. des. 20. januar 3. februar 3. mars 17. mars Eide Søndagsskolen 2. des 16. des - adventsgudstjeneste og juleverksted, 13. januar 27. januar 10. februar 10. mar 24. mar - kirka Søndagsskolene Averøy familieklubb 9. des kl. 14:00: Julegrøt gamma på Meek. Bruhagen 16. des Steinsgrenda 2. des 16. des Barneforeningen Sennepsfrøet 11. desember Besøk av Karoline Fonn (NLM) Ungdomsklubb 14. des 11. jan 25. jan 8. feb 22. feb 8. mar m/ungdomsgudstjeneste 22. mar Trosopplæringen i Averøy og Eide 8. desember - Eide bedehus Hakasleppet - Ruben Gazki holder show. Kl : 6-9 år (foreldre må gjerne være med) Kl : år Kl : år ca kl. 19 åpner klubblokalene og det blir ungdomsklubb til kl Torsdag 13. desember Babysang på Eide bedehus kl Kode B: Eide: 4 kvelder i jan. -se invitasjon Averøy: 4 kvelder etter bibelutdelingene i januar. Bibelkurs for de som skal på LysVåken/Bibelutdeling jan (Eide) / etter bibelutdeling (Averøy) LysVåken (Eide) (11-åringene/6.-kl). 26. januar Overnatting i kirka før bibelutdeling søndag 27. januar Gudstjeneste med bibelutdeling. 20. jan kl 14:00 Ski- og akedag Lillerånes mars Vinterhelg på Bjorli Følg med på invitasjoner og nettsidene våre om andre tiltak som skal arrangeres. Småbarnstreff, babysang og DET SKJER PÅ KVERNES Tenning av julegran ved kirkene Søndag 2. des. er det lysmesse i Kvernes kirke. Etter lysmessa tennes julegrana på kirkebakken, akkompagnert av korpsmusikk. Kvinne- og familielaget serverer gløgg og pepperkaker. Etterpå er det nykokte smultringer i Klippen. Adventsfest i Klippen 5. des. Kvernes misjonsforening inviterer til adventsfest i Klippen 5. des. kl.16. Karen Flatø m/flere blir med. Det blir bevertning, åresalg, sang og musikk.velkommen. Juletrefest i Klippen Tradisjonen tro inviterer man til juletrefest i Klippen 6. juledag (30.des.) kl.16. Enkel samling med gang rundt juletreet, god bevertning, tale, sang og musikk. Alle velkommen. ADVENT & JUL Konserter Lørdag 1. desember. Kvernes kirke, kl.17 «Messias» av Handel. Kristiansund kammerkor, solister og Barokkorkester Billett: kr.300,- Tirsdag 4. desember. Kornstad kirke, kl.19 Julekonsert med Averøy kulturskole Torsdag 13. desember. Bremsnes kirke, kl.20 Julekonsert med Averøy ungdomskorps. Helene Seljehaug, sang Fredag 14. desember. Kvernes kirke, kl.19 Poesikonserten «Musikken eller livet» Dikt, sanger og historier. Edvard Hoem, med Hilde Brunsvik, vokal, og Dag-Filip Roaldset, klaver Billett: kr.200,- Arr: Averøy kulturkafé Søndag 16. desember. Kvernes kirke, kl.19 Julekonsert med Kvernes musikkorps Søndag 23. desember. Kvernes kirke, kl.21 «En stille stund før jul». Averøy gospelgruppe, Aksel Sandvik, saksofon Averøy Barnekor 6. des. kl på Bruvoll bedehus - vi synger på sykehjemmet ca. kl Følg med på datoer for våren i avisa og på nettet. Barabas (5-6-åringene) Påskehistorien fortalt med duploklosser. (Like før påske - invitasjon kommer til både Averøy og Eide) annet: eideprestegjeld.no og Velkommen på tiltakene som du hører til!

12 Vi ser verden i lyset fra Ham! Returadresse: Menighetsbladet i Eide og Kvernes Postboks 18, 6530 Averøy Alt som er synlig i bildet er opplyst av barnet i krybben. Menneskene rundt Jesusbarnet ser hverandre i lyset fra Ham. Han viser oss veien, sannheten og livet. «Hyrdenes tilbedelse» av Rembrandt På ulike måter har Bibelens profeter annonsert Ham som skal komme lenge før den første julenatt. Tekstene som leses i advents - og juletiden proklamerer det store under: at Gud blir menneske, født inn i verden som en av oss! Rembrandts maleri av «Hyrdenes tilbedelse» (1649) formidler evangeliet på en helt unik måte. Se på bildet: Hvor kommer lyset fra? Alt som er synlig i bildet er opplyst av barnet i krybben, Han viser oss veien, sannheten og livet. Rembrandts bilde uttrykker julens mysterium og forklarer Johannesprologen: Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. (Joh 1: 3b-4, 9) Jesus sier senere om seg selv: Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys (Joh 8:12). I adventstiden tenner vi fire lys i staken, en sterk påminnelse om at Lyset vil tilta i styrke. Første søndag i advent skimter vi Lyset i det fjerne på samme måte som profeten Bileam får se Ham som Gud vil sende: Jeg ser ham, men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel. (4. Mos 24: 17) I Salmenes bok leser vi profetier om Kristus som skal komme og være kongen over alle konger: Alle konger skal kaste seg ned for ham, alle folkeslag skal tjene ham. Han berger en fattig som roper, en stakkar som ingen hjelper. (Salme 72: 11-12) 300 år senere taler profeten Jesaja følgende ord om Ham som skulle komme: Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. (Jesaja 9: 2, 6) Og profeten Mika forteller hvor Frelseren skulle bli født: Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. (Mika 5: 1) Og så skjer underet, at Guds Lys kommer til verden, slik som det var sagt ved profetene: 2 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. (Lukas 2: 1-18)

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Kirkerottene på Averøy og i Eide

Kirkerottene på Averøy og i Eide Kirkerottene på Averøy og i Eide Kirkerottene i Averøy trakk 5-åringer fra hele øya de to kveldene. «Kirkerottene» er et tilbud til 5- (og 6-)åringene der vi viser filmene «Kirkerottene» og «Kirkerottene

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR LTERNTIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg = alle Sist revidert 19.11.2015 Side 1 I. SMLING Klokkeringing

Detaljer

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE Vandringen rundt krybben begynner i det sydøstre hjørnet og går kronologisk med klokken. God vandring! ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA 26 Men da Elisabet

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Oppstillingen er slik: (lengst bak) evt. Oliver Bjørnar. VII Silje Jacob. VI Laila Hansa. V Kristina Leander. IV Edvard Lars Andreas III

Oppstillingen er slik: (lengst bak) evt. Oliver Bjørnar. VII Silje Jacob. VI Laila Hansa. V Kristina Leander. IV Edvard Lars Andreas III Lysmessen innledes med at konfirmantene står oppstilt på to rekker bakerst i kapellet. Alle bærer konfirmantkapper, og alle holder hvert sitt hvite lys. Lysene er ikke tent. Kapellet er mørkt. Det eneste

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

La oss tenne det første lys i adventskransen Vi synger 1. vers av Nå tenner vi!

La oss tenne det første lys i adventskransen Vi synger 1. vers av Nå tenner vi! Lysmesse 2015 Inngang Preludium/Inngang: Konfirmantene kommer inn i to rekker med utente lys og ikledd kapper, går opp midtgangen. Foran alteret deler de seg og går ut til høyre og venstre side. Konfirmantene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN PREKEN Treenighetssøndag Fjellhamar kirke 11. juni 2017 Matteus 28,16-20 Å, KJÆRE BARN KOM HJEM I dag har vi hørt prekenteksten to ganger allerede, og det holder. Men, altså: 11 vanlig arbeidsfolk - bønder,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing Før

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning HEDALEN sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt Hedalen menighetsråd 24_/05_/_2012. A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Hakadal menighet opprettet et gudstjenesteutvalg 14. november 2011 for å arbeide frem et forslag til ny lokal grunnordning for gudstjenester

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Opplegget for konfirmasjonstiden Totalt omfang av konfirmasjonstiden:60 timer Samlinger i kirken ca. annenhver uke: - Sandefjordskonfirmanter

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer