ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELVERUM FLYKLUBB/SEIL"

Transkript

1 ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2007 STYRET: Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: André Ebert Nestleder: Geir Raudsandmoen Styremedlem: Svein Birkeland (sekretær) Styremedlem: Gunnar Øxseth (kasserer) Styremedlem: Terje Lillegård Varamedlem: Ole Marskar Varamedlem: Knut Eggestad Revisorer: Åse Gunnhild Flatner og Marit Lindstad Fagstillinger: Skolesjef: Teknisk sjef: Operativ leder: Vinsjansvarlig: Terje Lillegård Geir Raudsandmoen Geir Raudsandmoen Arne Gjelten STYREMØTER I 2007: Det har blitt avholdt 3 ordinære styremøter. Sakene har dreiet seg om klubbens daglige drift og innspill fra medlemmene. I tillegg har det vært en rekke mindre mail/telefonmøter i forbindelse med overtagelsen av hangaren og andre saker. GENERELT OM 2007-SESONGEN: Sesongstart på vanlig måte med årsusjekksflyging i midten av april. Frem til St.Hans var det høy aktivitet på linje med fjoråret. Det ble avholdt et vinsjkurs i mai som ble dessverre ble avkortet pga dårlig vær. Flere puljer med besøkende grupper bl.a. elever fra Elvis i mai og 20 elever fra Bjerkely Folkehøyskole har vært med oss på En dag på flyplassen hvor de bl.a. har fått informasjon om seilflyging og har vært med på en vinsjstart. I ferieukene var været ikke på vår side og aktiviteten var lav. Gledelig at flere nye elever kom godt gang på både sommerkurset og videre i sesongen. Høstens vinsjkurs ble av mange karakterisert som det beste hittil. Jan Arild Lindstad har utarbeidet en rapport til bruk ved fremtidige kurs. Flere av klubbens funksjonshemmede medlemmer har benyttet LN-GBZ, som er spesialutrustet for bruk av funksjonshemmede piloter, gjennom hele sesongen. Progresjonen har vært meget bra og flyet har vært i flittig bruk. På slutten av året kom også den glade melding om at TL prosjektet er tildelt kr ,- til LN-GBZ. Dette betyr at finansieringen nå er sikret og at flyet vil forbli på plassen slik at hovedbrukergruppen for flyet er sikret tilgang til det fremover. 1

2 Sesongen har forløpt uten skader på fly eller øvrig materiell. Det har vært innrapportert til sammen 5 hendelser til SUK hvor de flyene vi disponerer har vært involvert. Noen av disse kunne ha utviklet seg til alvorlige ulykker. Dette viser oss nok en gang viktigheten av å ha et bevist forhold til sikkerhet og å følge fastlagte sjekklister og instrukser til punkt å prikke. Vinsjen har også i år gått uten større problemer. Totalt har det vært utført 424 starter i Dette er en liten nedgang fra 2006 og kan omtrent i sin helhet tilskrives at det første vinsjkurset ble delvis kansellert pga dårlig vær. Flere klubber begynner å bli interessert i vinsjing og den kompetanse vi innehar rundt dette. Medlemmer fra EFKS har deltatt på to møter med interessenter. Den ene, Seilflyhistorisk, er allerede i gang med sin vinsj og har allerede utført ca 100 starter i Klubbhuset har vært aktivt benyttet både av klubbens medlemmer og eksterne til overnatting. På våren ble det lagt nytt gulv i stua. Campingområdet har også vært benyttet jevnlig. Styret har takket ja til de fleste forespørsler om utleie av rom til eksterne leietakere, Dette gir ekstra inntekter til klubben. Kapasiteten for overnatting er god. Noen nøkkeltall vedrørende medlemmer, deres aktivitet og tilknytning til klubben i 2007(tallene fra 2006 i parentes): Medlemstall pr : 85 (83) Antall kjøpte årskort: 12 (9,5) Antall betalte brukertilskudd: 23(25) Antall betalte sjølassuranser: 27 (30) Antall tandem-/introturer (flyslep): 27 (24) Antall tandem-/introturer (vinsj): 73 (92) Antall hyggeturer egne medlemmer flyr med venner: 63 (36) turer (alle fly, alle startmetoder.) STARTMETODER: Aktiviteten fordelte seg på følgende startmetoder: Flyslep: 32% (27%) Vinsj: 66% (68%) Motorglider: 2% (5%) Totalt antall starter 2007: 747 (870) VINSJEN Vinsjen har fungert godt denne sesongen. Det har ikke vært uhell eller driftsstans i 2007 sesongen. Vi har fått en ny vinsjfører, Jan Arild Lindstad, og en som er godt på vei, Svein Erik Schulze. Det er nå 8 godkjente vinsjførere i klubben og en under utdannelse. Det vises for øvrig til egen årsmelding for vinsjen. 2

3 FLY: Alle våre fly har fungert godt også denne sesongen. Denne sesongen har vi hatt 5 operative fly: LN-GBY (LS3): Flyet har også denne sesongen fungert bra. En hendelse med brist i et stag førte til at piloten ikke fikk trukket inn understellet. Landing foregikk normalt og staget ble skiftet. Totalt har flyet gått 16 starter og fløyet 18 timer i LN-GEL (Super Blanik L23): Vårt trofaste skolefly har vært i drift hele sesongen og har gått 396 starter og fløyet 91 timer i Årlig ettersyn foretatt våren LN-GLU (Super Blanik L23): Flyet har som tidligere år vært disponert av EFKS ved behov i bytte mot at ORS låner vår GEL når de har behov for det. Årlig ettersyn er gjennomført på våren. Flyet har gått 122 starter og fløyet 22 timer i EFKS regi i LN-GHO (Club Astir II): Bruken av dette flyet har tatt seg noe opp i forhold til 2006, men fortsatt er det god kapasitet på både GBY og GHO. GHO har gått 36 starter og fløyet 19 timer i LN-GBZ (ASK 21): Dette flyet eies av TL, tilrettelagt luftsport, hvor EFKS pr. 31/ har en eierandel på 8,97%. I november fikk TL innvilget sin søknad om midler til finansiering av flyet og ved utbetaling av de første ,- i 2008 vil EFKS eierandel øke til 34,67%. Det ligger også nå an til at de siste vil bli utbetalt over 2 år. EFKS vil da øke sin eierandel ytterligere. EFKS har vedlikeholdsansvar/kostnad på dette flyet mens SNLF står for forsikring og øvrige avgifter. Bevegelseshemmede piloter har prioritet på flyet, men det kan benyttes av alle EFKS medlemmer. Alle turer som flys i EFKS regi faktureres av EFKS. Flyet har gått 151 starter og fløyet 46 timer i EFKS regi i LN- GBE (HB-2400): Ble dessverre ikke ferdigstilt i Det har vært en god progresjon i arbeidet og stor innsats av noen få ildsjeler. Det har imidlertid vist seg vanskelig å få koordinert arbeidet med inspeksjon av fagpersonell slik at det dessverre har vært lange perioder med stillstand. Klubbens leder har bedt om en konkret fremdriftsplan for sluttføring av arbeidene på flyet og forventer flyet på vingene til St. Hans Det er meget viktig at flyet får luftdyktighetsbevis før EASA PART M trer i kraft. VEDLIKEHOLD Geir Raudsandmoen har også i 2007 vært teknisk sjef for flyparken og har lagt ned et stort antall timer i vedlikehold og ettersyn av flyene. Knut Eggestad er i ferd med å revitalisere sin teknikerlisens slik at Geir kan få støtte av en tekniker til. UTSTYR og KLUBBHUS: Blanikhengeren har vært brukt til vinterlagring i forbindelse med vedlikehold. Hengeren har vært leid ut for til sammen kr ,- i 2007 Ole har skaffet nytt gulv til stuen samt nye sofaer. Jan Arild har montert opp lysskilt på veggen ut mot veien. Nå ser alle hvor vi holder til! Vi har i løpet av 2007 kjøpt halvparten av hangaren vi har disponert sammen med Gardermoen. Denne er trukket om med ny duk som skal vare i minst 20 år. Litt arbeid 3

4 på endeveggene gjenstår. Vinsjen vinterlagres nå i denne og vi har sagt opp plassen i motorhangaren fra 1/ Jan Arild har også i år sammen med Marit utført en mengde vedlikeholdsjobber samt ført løpende tilsyn med klubbhuset og grøntarealene. I tillegg har han utført all loggføring og registrering på data inkl. utsendelse av regninger. WEBSIDER Sidene har vært regelmessig oppdatert og det har vært sendt ut jevnlig informasjon til medlemmene. Besøkstallene på hjemmesiden har vært jevnt stigende siden starten med desember som den best besøkte måneden hittil. FLYAKTIVITET MED KLUBBFLY 2007: Vår flyaktivitet har i 2007 i all hovedsak foregått ut fra Starmoen. Starter/timer de siste 6 år: 14 % nedgang i antall starter og 11 % nedgang i flytid fra år 2006 Grafisk framstilling av utviklingen i EFKS I denne tabellen er også klubbens inntekter tatt med. 4

5 SKOLING/UTDANNING/KURS: Klubben har denne sesongen hatt til sammen 10 aktive elever. De fleste har deltatt på sommerkurs og/eller vinsjkurs. Flere av klubbens elever flyr nå solo med vinsj som startmetode. Elever som har fløyet hos EFKS i 2007: Anja Havelin Terje Hunnestad Mikkel Gaarder Øyvind Øien Ida Mellesdal Svein Erik Schulze Bjørn Kjellberg Pål Vindfallet (fløy opp til flygebevis i høst) Øivind Habberstad Vegard Stillingen (deltok på sentralt grunnkurs) En ny vinsjfører, Jan Arild Lindstad, ble utdannet i I tillegg har klubben fått et nytt medlem som innehar stor kompetanse på vinsj fra Tyskland nemlig Dörthe. Klubben har nå 8 godkjente vinsjførere. To av klubbens medlemmer, Ole Marskar og André Ebert gikk på I-kurs i 2007 og en er ferdig utdannet. John Amundgaard har gjennomført acrokurs. Instruktørsiden har fått påfyll av både instruktører fra andre klubber og nye i egne rekker og har således vært meget god i sommer. Aktive instruktører i 2007 har vært: Terje Lillegård (Skolesjef) Svein Birkeland Jan Arild Lindstad Arne Gjelten Kor van Hoegee Kjell Pettersen André Ebert KONKURRANSER OG REKORDER Også denne sesongen har Geir Raudsandmoen deltatt i flere konkurranser og på en hederlig måte representert klubben. Elverum Open, åpen handicappet klasse: 4. plass av 13. NorgesCup 1: 6. plass av 15 Norgesmesterskap, kombinert Std/15m klasse: 5

6 3. plass av 12 Sabina-Glide, prøve-vm standardklasse, Riieti, Italia: 17.plass av 21 Landskonkurransen i seilflyging 2007: 1. plass av 31 Online Contest (OLC) Norway 2007: 1. plass av 18 Oppnådd 750 km diplom : Tellende distanse 752 km Ikke noe tellende resultat (unntatt til LK og OLC), men: Personlig rekord; Distanse 963,9 km, oppnådd under 1000km forsøk Gledelig at også Ole Marskar har deltatt i konkurranser i 2007: Deltagelse i Norges Cup 1, 4 og 5. med en delt 1.plass i siste NC5 som beste resultat. Distansediamant på 510 km. EKSTERNE VERV Klubbens medlemmer har i 2007 vært representert i flere utvalg. Geir Raudsandmoen er medlem av Teknisk komité. Gunnar Øxset var medlem i SNLF seksjonsstyre. Svein Birkeland er medlem av NAKs miljøutvalg. Ole Marskar satt i seksjonsstyret og er i anleggskomitéen. ØKONOMI Gunnar har også i 2007 vært kasserer og har ført regnskap og stått for inn og utbetaliger over bank. I tillegg har han forestått formaliteter ved søknad om lån i Seilflymateriellfondet til hangaren. Driftsåret 2007 gått med et lite overskudd. Det har vært store uforutsette utgifter til overtagelse av hangar. Styret har valgt å kjøre mest mulig av disse utgiftene over drift, men har måttet ta opp et lån i seilflymateriellfondet på kr ,- For detaljert oversikt vises det til regnskapet. SLUTTKOMMENTAR Det store emnet i seilflymiljøet for tiden er hvordan man skal rekruttere flere medlemmer. Dette er selvsagt viktig, men minst like viktig er det å beholde og aktivisere de man allerede har. Gjennom økt aktivitet blant eksisterende piloter og et nettverk som fanger opp de som er på vei ut vil vi kunne sikre en stabil og oppadgående aktivitetskurve. Aktivitet genererer aktivitet. Klubben vår er en god skoleklubb og det skal vi være stolte av. Med større instruktørstab kan vi nå tilby enda bedre opplæring neste sesong. Nå må vi også forsøke å få sertifikatpilotene til å fly mer og lenger. For å klare dette må vi fokusere på flere sider ved klubbdrift og flyging. Vi må være attraktive for både ferske og erfarne piloter. Fokus på strekk, temahelger, klubbkonkurranser og lignende kan være en måte å stimulere flere til å fly 6

7 mer. Vi er så heldige å ha mange resurspersoner i klubben med kompetanse på mange områder innen flyging. Dette bør vi benytte enda bedre enn i dag til å videreutvikle piloter på alle nivåer. Til slutt vil jeg også i år minne om den gode og uformelle tonen vi har på terrassen og under operasjon på sletta. Med glimt i øyet og full fokus på sikkerhet er jeg sikker på at vi nå går en av våre beste sesonger i møte. For styret André Ebert Leder EFKS 16/

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2011 STYRET OG TILLITSVALGTE: Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Fagstillinger: Skolesjef:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008 Sted: Klubbhuset, Starmoen Antall stemmeberettigede: 17 Leder André Ebert ønsket velkommen Sak 1 Godkjenning av innkalling Enstemmig godkjent Sak 2 Valg av møteleder,

Detaljer

Årsmelding NTNU Flyklubb 2013

Årsmelding NTNU Flyklubb 2013 Årsmelding NTNU Flyklubb 2013 Oppsummering 2013 har vært et år med oppturer og nedturer. Årets største utfordring har vært LN-NTH. Flyet har tilbrakt nesten hele året, fra april 2013 til starten av 2014,

Detaljer

Årsmelding. NTNU Flyklubb 2014

Årsmelding. NTNU Flyklubb 2014 Årsmelding NTNU Flyklubb 2014 Oppsummering 2014 har vert et svært turbulent år med mange oppturer og nedturer. Utskiftning av slepefly ble en hastesak da LN-NTH stod på verksted fra april 2013 til starten

Detaljer

PROTOKOLL FRA ARSM0TET 11. FEBRUAR 2012 I ELVERUM FLYKLUBB/SEILFLYGRUPPA.

PROTOKOLL FRA ARSM0TET 11. FEBRUAR 2012 I ELVERUM FLYKLUBB/SEILFLYGRUPPA. PROTOKOLL FRA ARSM0TET 11. FEBRUAR 2012 I ELVERUM FLYKLUBB/SEILFLYGRUPPA. Sted: Klubbhuset Antall framm0tte med stemmerett: 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling: Enstemmig godkjent. Sak 2: Valg av meteleder

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle.

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. Visjonen står som kjent i klubbens virksomhetsplan for perioden 2013-2017. Den

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Årsmøte i MOC for driftsåret 2014 Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00 Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent

Detaljer

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 1. Årsberetning for Borg flyklubb 2014... 3 1.1 Styrets sammensetning... 3 1.2 Fagpersonell... 3 1.3 Selvassuransefondet... 3 1.4 Hangar- og hyttekomité... 3 1.5

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

Styremøte i Seilflyseksjonen, 25. januar 2011 i NLFs lokaler, Oslo Møte 1/11

Styremøte i Seilflyseksjonen, 25. januar 2011 i NLFs lokaler, Oslo Møte 1/11 Styremøte i Seilflyseksjonen, 25. januar 2011 i NLFs lokaler, Oslo Møte 1/11 Deltagere: Meldt forfall: Jan Erik Kregnes Ida Mellesdal Ole Baartvedt Tommy Kristiansen Ole Andreas Marskar Michael Koch Steinar

Detaljer

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Norges Luftsportforbund Årsrapport 2012 1 Innhold Presidentens innledning 4 Styret årsberetning 2012 7 Økonomisk årsberetning 21 Resultatregnskap og balanse 2012 og 2011 25 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 Årsberetning for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 1) Styrets sammensetning 2011 Styret; Velges for to år Leder: Kai Gjessing (Valgt 2009) Nestleder: Frode Flaa (Valgt 2009) Styremedlemmer: Johanne

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1 INNHOLD: BORG FLYKLUBB- ÅRSMELDING FOR ÅRET 2011 3 STYRETS SAMMENSETNING.. 3 FAGSJEFER 3 SELVASSURANSEFONDET.. 3 HANGAR- OG HYTTEKOMITE.. 3 RYGGE BRUKERFORUM.. 3 MØTER

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Slepeflyutredning. NTNU Flyklubb

Slepeflyutredning. NTNU Flyklubb Slepeflyutredning NTNU Flyklubb 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 4 3 Alternativer... 5 3.1 HK 36 TTC Super Dimona som slepefly... 6 3.1.1 Tekniske data... 6 3.1.2 Beskrivelse... 6 3.1.3 Flyets grunndata

Detaljer

Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer