Ny teknologi nye muligheter Samhandlingsløsning med pasienten i sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny teknologi nye muligheter Samhandlingsløsning med pasienten i sentrum"

Transkript

1 Ny teknologi nye muligheter Samhandlingsløsning med pasienten i sentrum Cornelia Ruland, Forskningssjef Lillian Sofie Eng Erfaringskonsulent Brukerorientert helsetjeneste 17. april 2013 Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

2 Stortingsmelding 10 God kvalitet- trygge tjenester Styrke pasienten/ brukerens rolle Støtte til egenomsorg og mestring Se tjenestene fra pasientens perspektiv Bruker som aktiv deltaker Bedre kommunikasjon med brukere Koordinerte tjenester Krever verktøy

3 Hovedfokus for senteret Styrke brukeren styrke samhandling Utvikler, forsker på og tilgjengeliggjør verktøy og metoder for å: styrke brukernes egenkompetanse involvere dem aktivt i behandlingen /beslutninger om egen helse bedre pasient-behandler kommunikasjon bedre samhandling mellom brukere og helsepersonell

4 Hovedperspektiver bak løsninger og forskning Pasientmedvirkning Pasientens rolle i egenbehandling Forskning om hva skal til for å mestre helseutfordringer i eget liv hva virker Bygger på pasientens egne styrker og ressurser Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

5 Pasientmedvirkning Pasient Sykdomserfaringer Preferanser Kommunikasjon Informasjon/Kunnskap Kliniske /helserelaterte beslutninger omsorgsbehov Helsepersonell Beste kunnskap/ Forskningsresultater Klinisk ekspertise Helseadferd Helseresultater (Tilpasset etter Gafni & Charles)

6 Pasientens rolle i egenbehandling (Self-management) Lorig K, et al: Living a Healthy Life with Chronic Conditions, 2000 Håndtering av sykdommen medisiner, kosthold, livsstil, smerte, samhandling med helsetj, osv Håndtering av roller ektefelle, foreldre, arbeid, skole Håndtering av emosjoner sinne, bekymringer, depresjon, osv. Egenbehandling (self-management) 90% Profesjonelle helsetjenester 10%

7 Egenbehandling har effekt Analyse av 67 review-studier (Coulter, BMJ, 2007) Prosent av studier som fant positive effekter: Pasient kunnskap Pasient tilfredshet Helsetjeneste forbruk/kostn. Helse Aktiv involvering i egenomsorg 100 % 60 % 56 % 78 % Hvordan tilrettelegge helsetjenester som understøtter den som har den primære behandlingsrollen, dvs pasienten?

8 Eksempler på våre verktøy og forskningen rundt Sisom kommunikasjonsverktøy for barn Connect egenmestring og samhandling med brukeren i sentrum Min personlige plan Utviklet med omfattende brukermedvirkning

9 SISOM: Interaktivt kommunikasjonsverktøy for barn Barn med kronisk sykdom: Mange, problemer i lang tid Barn spesielt sårbare mangler ressurser og erfaring til å forstå og mestre problemene Begrenset språkutvikling, vanskelig å gi uttrykk for hva de opplever og trenger Problemer og symptomer lett oversett

10 Hensikt: SISOM: Si det Som det er Hjelpe barna til å formidle sine symptomer og problemer til helsepersonell- Gi barn en stemme Forbedre kommunikasjonen mellom barnet, foreldre og helsepersonell Bedre individuelt tilpasset behandling og sykepleie Grafisk grensesnitt trenger ikke kunne lese og skrive

11 Vis Sisom Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning

12 Bedre kommunikasjon:: Studieresultater: Dobbelt så mange problemer tatt opp uten at det økte konsultasjonslengde Barnet deltok mer Helsepersonell: flere oppfølgende spørsmål, mer forklaringer, mer empatisk kommunikasjon (Vatne et al, 2013) Anvendelig for mange barnegrupper, e.g. diabetes, adferdsvansker, overvekt, mm Kreftversjonen tilgjengelig gjennom SKB nettsider til foreldre med barn med kreft Tilsvarende resultater for voksen modulen- Choice

13 Connect 2.0 Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

14 Connect 2.0 Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

15

16

17

18 Tiltak

19

20

21 Hva Moduler er Connect i Connect 2.0? 2.0

22 Hva Moduler er Connect i Connect 2.0? 2.0

23 Hva Moduler er Connect i Connect 2.0? 2.0

24 Connect 2.0 Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

25 WebChoice: Studieresultater RCT: 325 bryst- og prostatakreftpasienter fra hele landet Intervensjonsgruppen: Signifikant mindre symptomer Mindre depresjon Oppretteholdt livskvalitet og mestring (selfefficacy), mens kontrollgruppen ble verre Ruland et al., Cancer Nursing 2012

26 Connect 2.0 Dialog - Samhandlingsløsning Pasient/bruker Pasientkooridnator Lege Syke pleier Sosionom

27 Connect 2.0 Samhandlingsløsning KITH meldinger Norsk Helsenett Integrasjon m/ Winmed/Dips m fl Pasient/bruker Pasientkooridnator Lege Syke pleier Spesialist tjenester Sosionom

28 Connect 2.0 Løsning for interkommunalt samarbeid BankID Standard meldinger Norsk Helsenett Integrasjon m/ Winmed/Dips etc Pasient/bruker Kommune A Pasientkooridnator Diabetessykepleier Sted B

29 Connect 2.0 Løsning for interkommunalt samarbeid BankID KITH meldinger Norsk Helsenett Integrasjon m/ Winmed/Dips etc Pasient/bruker Kommune A Pasientkooridnator Diabetessykepleier Sted B

30 Connect Pårørende Flere moduler

31 Connect Pårørende Connect Ungdom

32 Neste generasjon Connect Pårørende Connect Ungdom Sisom Foreldre

33 Neste generasjon Connect Pårørende -> Connect Ungdom Sisom Foreldre -> Min Plan

34 Ny forskning: PsyConnect for brukere av psykiske helsetjenester

35 Connect plattform- byggesett

36 Verktøyene Klart dokumentert nytte Connect fremhevet sommest fremtidsrettedt av HSØ Underbygget med solid forskning i mange år Utviklet i samarbeid med brukerne Krever ingen avanserte brukere Fungerer i praksis På tide at de kommer pasientene til gode

37 Veien videre Åinnføre samhandlingsløsninger tar tid jus, organisasjon, holdninger, etc Hvor lenge skal brukerne vente for å få tilgang? Hvordan skal man få erfaringer? Brukere begynner å bli utålmodig

38 Muligheter: Samarbeid med brukere /brukerorganisasjoner? Gi verktøyene ut til brukerne gjennom organisasjonene (se Sisom) F. eks. fult mulig a frikoble egenmestring i Connect /Sisom / Min plan fra samhandling Samhandling kan føyes til etterhvert Verktøyene klar til bruk Gir viktig læring og erfaring hvilke verktøy trenger vi for å styre liv og helse? Hva virker, virker ikke, hvilke tilpasninger trenger vi?

39 Veien videre IKT i stadig i utvikling. Men uten erfaringer gjennom bruk vil vi ikke lære hva som fungerer best, for hvem, når hvordan, hvorfor etc Løsninger bør komme ut slik at en får et erfaringsgrunnlag i tett samarbeid med brukerne

40 Samarbeid med brukere /brukerorganisasjoner? Invitasjon til samarbeid og dialog: Kan vi samarbeide? Hvordan utveksle erfaringer? Hva ønsker man seg fra brukersiden? Hvordan sammen få frem den beste kunnskapen om hvordan fremtidens pasientsentriske løsinger skal se ut Liste over interessenter til samarbeid Skape et forum? Hva kan vi gjøre sammen?

41 Perspektiv fra brukersiden Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

42 Connect- muligheter En personlig plan bevisstgjøring og oversikt Øvelser og handlinger Se egen utvikling over tid, med variasjoner Hva hjelper og hva hjelper mindre samt når. Samlet info på et sted Kommunikasjon gjennom verktøy Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

43 Min rolle i Deltager i utvikling av verktøyet Implementering i lokalt prosjektteam Produkt eier Connect Plan, PsyConnect Medforsker Opplæring av brukere og helsepersonell Moderator i Forum Ansvarlig for brukergrupper Innhenting av data sammen med stipendiat Publisering Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

44 Medforsker Brukergrupper Hvordan bli mer aktiv i eget liv Brukermedvirkning Hvordan ta opp vanskelige ting Diskutere intervjuguide, temaer i utviklingen og bruk av verktøyet Forskningsassistent Skape entusiasme rundt verktøyet Opplæring, moderator Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

45

46

47

48

49 Invitere brukere med i utviklingen Er Connect /personlig plan/sisom meningsfullt? Skaper den engasjement i en utviklingsprosess? Nyttig innhold og funksjonalitet? Hvordan tilpasse brukernes ønsker? Hva kan vi gjøre sammen for å realisert intensjonene med stortingsmelding 10? Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

50 Invitasjon til samarbeid og dialog: Hvordan kan vi samarbeide? Hvordan utveksle erfaringer? Hva ønsker brukerne seg? Hvordan sammen få frem den beste kunnskapen om hvordan fremtidens pasientsentriske løsinger skal se ut Skriv på liste, snakk med oss etterpå Arrangere forum?

51 Takk for oppmerksomheten! Kontakt: Cornelia Ruland Tel Se mer om våre verktøy

52 Funksjoner i PsyConnect : Sikker pålogging Bank ID Min Status Livsområder Verdier Stryker/ressurser Nettverk Mine mål for tiden Øvelser/forpliktende handlinger Meldinger Dagbok Kalender Linker Info-utveksling med kliniske journaler Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

53 Kontrollpanel i Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning

54

55 Les mer om prosjektet og utviklingen på

56 Samhandling: Chronic Care Model Wagner Journal of Nursing Care Quality 2002;16(2):

57

58

59

60 Samhandling: Chronic Care Model Wagner Journal of Nursing Care Quality 2002;16(2):

61

62

63

Connect 2.0 og PsyConnect: Samhandling med pasienten i sentrum

Connect 2.0 og PsyConnect: Samhandling med pasienten i sentrum Connect 2.0 og PsyConnect: Samhandling med pasienten i sentrum Deede Gammon, forsker SPS/OUS og NST/UNN Nan Kirsti Holmenes, Connect 2.0 bruker Balsfjord kommune Anne Karin Sjøthun, Connect 2.0 bruker

Detaljer

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Alle presentasjoner er lagt ut på www.innomed.no/møteplasser. Nedenfor er trukket frem korte poeng fra de forskjellige innleggende Hva er egentlig

Detaljer

Pårørendes utfordringer

Pårørendes utfordringer Tema: Pårørende Pårørendes utfordringer Pårørende til pasienter med kreft møter en rekke utfordringer som helsepersonell kan hjelpe dem til å håndtere, ved blant annet å gi informasjon, støtte og avlastning.

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Utdrag fra rapporten om forprosjektet Interaktiv livsstilsstøtte - forebyggende og helsefremmende e-helseprogrammer

Utdrag fra rapporten om forprosjektet Interaktiv livsstilsstøtte - forebyggende og helsefremmende e-helseprogrammer Utdrag fra rapporten om forprosjektet Interaktiv livsstilsstøtte - forebyggende og helsefremmende e-helseprogrammer Mirjam Smedsrød Marianne Rolfsen Foto By Ed Yourdon, flickr Prosjektorganisering Prosjekteier:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET

SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET 13.11.15 SIMONE KIENLIN Regionsfunksjonen for kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Dette er den grunnleggende modellen HVA ER SAMVALG? Samvalg

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Rapport IS-0426 Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling September 2014 Publikasjonens tittel: Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Utgitt: 09/14

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

Nyhetsbrev oktober 2007

Nyhetsbrev oktober 2007 NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS FAGGRUPPE FOR IKT OG DOKUMENTASJON Nyhetsbrev oktober 2007 NSFID vervekampanje avsluttet Nummer 3 / 2007 NSFIDs vervekampanje er nå avsluttet. Totalt tilkom det 14 nye medlemmer

Detaljer

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater Unique SamPro En individuell plan som gir resultater En lønnsom plan Unique SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP). Løsningen

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Hva kan en som sykepleier gjøre for at pasienter med KOLS skal oppnå best mulig livskvalitet? Kandidatnummer: 5 Antall ord: 7651 Innleveringsfrist: 23.02.09. Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere INNHOLD Om visjonen... 3 Bakgrunn... 4 1. Fagmiljø... 6 2. Forskning... 8 3. Rettigheter... 10 4. Tilgjengelighet... 12 5. Overganger... 14 6. Miljø... 16

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Hvilken metode? Hvilken metode?

Hvilken metode? Hvilken metode? Hvilken metode? Tjenester er komplekse og designprosessen likeså. Da er det godt å få litt hjelp på veien.. Dette kortet hjelper deg å velge riktig metode til riktig formål i prosessen! Hvilken metode?

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen HELSETJENESTEN 2014 Planen skal gi retning for hvordan kommunen skal tilby aktiviteter

Detaljer

Fokus på pasienten. e-læring i et e-helse perspektiv. Vår elektroniske hverdag. Pasientene må ta større ansvar. Kompleks informasjon

Fokus på pasienten. e-læring i et e-helse perspektiv. Vår elektroniske hverdag. Pasientene må ta større ansvar. Kompleks informasjon e-læring i et e-helse perspektiv Fokus på pasienten og et individualisert opplæringsbehov ved sikker samhandling i helsesektoren, et fremtidens tele-home-care scenario Rune Fensli Førstelektor Høgskolen

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer