Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 09:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Epost: Møtesekretær innkaller vararepresentanter Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Terje Bremnes Granmo Ordfører Randi Hammer Fosmo sekretær Side1

2 Saksliste Innhold Untatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side Saker til behandling PS 65/14 Prioritering av årets spillemiddelsøknader 2013/ PS 66/14 Kriterier for tildeling av praktisk bistand 2014/ PS 67/14 Betalingssatser for 2015, SFO, kulturskolen, 2014/ foreldrebetaling og kostpris i barnehager, kommunale idrettshaller Øvrig agenda: Administrasjonsutvalg Sakskart formannskap Side2

3 Sakertilbehandling Side3

4 Sakertilbehandling Side4

5 Arkiv: 243 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Håkon Andersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 65/ Prioritering av årets spillemiddelsøknader Vedlegg: Rapport rullering høst 2014 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Søknadsfristen for å søke spillemidler 2015 gikk ut 1. oktober Det er kommet inn 7 søknader til ordinære anlegg og 3 søknader til nærmiljøanlegg totalt 10 søknader. Av de 10 søknadene er 6 gjentatte og 4 er nye. Vurdering Det er først etter at et anlegg er realisert at tildelte spillemidler blir betalt ut. Det er viktig å prioritere realiserte anlegg høyt slik at tildelte midler blir utbetalt og at regnskap for disse anleggene kan sluttføres. Det er praksis å operere med en «køordning» - nye søknader prioriteres etter gamle. Malvik Idrettsråd slutter seg til følgende innstilling: Ordinære anlegg 1. Fastdekke friidrett gjentatt søknad 2. Abrahallen kunstgressbane rehabilitering gjentatt søknad 3. Abrahallen fotballhall gjentatt søknad 4. Elektroniske skyteskiver Hønstad gjentatt søknad 5. Saksvik kunstgressbane gjentatt søknad 6. Idrettshus Hommelvik stadion ny søknad 7. Malvik vgs Idrettshall ny søknad Nærmiljøanlegg 1. Saksvik skole aktivitetsflate og isflate gjentatt søknad 2. Muruvik kunstgressbane ny søknad Side5

6 3. Vikhammeråsen ballbinge ny søknad Rådmannens innstilling Malvik kommune prioriterer årets spillemiddelsøknader som følger: Ordinære anlegg 1. Fastdekke friidrett gjentatt søknad 2. Abrahallen kunstgressbane rehabilitering gjentatt søknad 3. Abrahallen fotballhall gjentatt søknad 4. Elektroniske skyteskiver Hønstad gjentatt søknad 5. Saksvik kunstgressbane gjentatt søknad 6. Idrettshus Hommelvik stadion ny søknad 7. Malvik vgs Idrettshall ny søknad Nærmiljøanlegg 1. Saksvik skole aktivitetsflate og isflate gjentatt søknad 2. Muruvik kunstgressbane ny søknad 3. Vikhammeråsen ballbinge ny søknad Side6

7 Idrett og friluftsliv i Malvik Analyse og utviklingsplan 2014/2015 Side7

8 Innhold 1. Innledning... 4 Malvik kommunes målsetting for satsing på idrett og fysisk aktivitet... 4 Malvik kommunes målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv Analyse over kortsiktige behov/tiltak/planer på idrettsarenaer... 5 Viksletta Idrettspark Vikhammer... 5 Øya Stadion Hommelvik... 6 Jervskogen Skisenter... 7 Løypenettet i Malvikmarka... 7 Sveberg Abrahallen... 7 Hommelvik Idrettsbygg... 8 Malvikhallen... 8 Sveberghallen... 8 Sveberg kunstgressbane... 8 Saksvik kunstgressbane og aktivitetsflate... 8 Hønstad skytebane... 8 Malvik videregående skole idrettshall... 8 Leiret nærmiljøanlegg... 9 Planetringen ballbinge... 9 Langsiktige behov for anlegg uprioritert liste... 9 Malvik som vertskap for regionanlegg... 9 Basishall... 9 Idrettshall(er)... 9 Jervskogen som helårsanlegg for ski Analyse over status ved tilrettelagte friluftsområder... 9 Vikhammerløkka... 9 Midtsandtangen Flatholman Stasjonsfjæra på Vikhammer Stasjonsfjæra i Hommelvik Homlastien Stavsjøen Foldsjøen Sammenhengen med andre planer og virksomheter i Malvik kommune Handlingsprogram for utbygging av idrettsanlegg/aktivitetsflater Side8

9 6. Økonomi knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende anlegg Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Malvik Idrettsråd Hvordan markedsføre mulighetene for fysisk aktivitet? Skisporet.no Sykkeltur i Malvik brosjyre? Natur, kultur, søndagstur Skilting av turveger Side9

10 1. Innledning Dette er en rapport som gjennomgår de etablerte utendørs idretts- og friluftslivsanleggene i Malvik kommune. Den ser også på videreutviklingen av disse. Det er gjennomført møter med de to store idrettslagene i Malvik, Malvik IL og Hommelvik IL, for å gjennomgå status og videreutvikling. Malvik kommunes målsetting for satsing på idrett og fysisk aktivitet Alle skal kunne utøve idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg Malvik kommunes målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv I samarbeid med idretten i Malvik, skal det sikres at arealer til idrett- og friluftslivsformål er lett tilgjengelige og i tidsriktig stand. Å legge til rette for fysisk aktivitet er viktig og sees i sammenheng med godt folkehelsearbeid. Det skal være tett samarbeid mellom Malvik kommune og frivillige lag/ organisasjoner. Det er viktig å bygge anlegg som: Stimulerer til et mangfold av aktiviteter og inkluderer nye brukergrupper Har høyt brukspotensial og flerbruksmuligheter, spesielt for barn og unge og egenorganisert aktivitet 4 Side10

11 2. Analyse over kortsiktige behov/tiltak/planer på idrettsarenaer Viksletta Idrettspark Vikhammer Består av 1 kunstgressbane (11-bane), 1 gressbane (11-bane), 1 grusbane (11- bane), treningsarena for friidrett (2 løpebaner), Malvikhallen idrettshall og klubbhus. Malvik Idrettslag har utviklet Viksletta Idrettspark til slik det fremstår i dag. Viksletta Idrettspark er «deres» anlegg. Det ligger på kommunal grunn og drifta er fordelt mellom Malvik IL og Malvik kommune. Malvik Idrettslag har følgende planer: Rehabilitere kunstgressbanen i 2013/2014 Status: Gjennomført 2014 Etablere 2 tennisbaner på grusbanen Etablere en 7-bane kunstgress på grusbanen Utvide fra 2 til 4 løpebaner på friidrettsanlegget Ny tribune ved kunstgresset Status: Gjennomført 2014 Tidtakerbod ved friidrettsbanen Malvik Idrettslag vinterbrøyter kunstgressbanen og er ansvarlig for drift av denne. Også løpebanene er det Malvik IL som drifter og vedlikeholder. Gressbanen er det Malvik kommune som drifter og vedlikeholder. Tiltak som det bør sees på: Støttemur ved kunstgressbanen mot Vikhammeråsvegen utbedres Status: Gjennomført 2014 Fjerne trær rundt kunstgressbanen og sette opp ballfangernett Status: Gjennomført 2014 Sette opp kantstein slik at overflatevann føres vekk fra nedgangen til friidrettsbanen Viksletta Idrettspark benyttes av Malvik IL, Malvik videregående skole og Malvik kommune (skoler, sfo og barnehager). 5 Side11

12 Øya Stadion Hommelvik Består av 1 kunstgressbane (11-bane), 2 kunstgressbaner (5-bane), 1 gressbane (11-bane), fullverdig friidrettsarena (ferdig sommeren 2013), 1 grusbane (11- bane) og klubbhus. Hommelvik Idrettslag har sitt klubbhus og sin aktivitet knyttet til Øya Idrettsanlegg. Anlegget er kommunalt, men driften er fordelt som på Viksletta. Kunstgressbanene er det Hommelvik IL som drifter og vedlikeholder. Hommelvik IL har følgende planer: Nytt friidrettsanlegg er ferdig sommeren 2013 Status: Gjennomført Rehabilitering/nybygging av tribunefasilitetene ved friidrettsanlegget Speakerbod/arrangementshus tilknyttet friidrettsstadion og gressbane Status: Under prosjektering Gressbanen blir oppgradert ifbm etableringen av friidrettsanlegget Status: Gjennomført Grushjørnet nordøst av kunstgressbanene Grusbanen fremtidig arena for nye kunstgressbaner. Muligheter for kombinasjonsarena med skolen (isflate og balleik). Status: Under prosjektering Tiltak som bør sees på: Hommelvik IL ønsker å ta over driftsbygningen på Øya til sitt utstyr og sine behov Status: Gjennomført Fjerne lauvtrær rundt hele anlegget (unngå løv på banen om høsten) Skog i nordøst av kunstgressbanen ryddes/tynnes Status: Gjennomført Øya Idrettsanlegg benyttes av Hommelvik IL og Malvik kommune (skole, sfo og barnehager). 6 Side12

13 Jervskogen Skisenter Skistadion med 5 km lysløypenett, smørebu, arenabygg og 2 klubbhus (hhv. HIL klubbhus og MIL klubbhus). Utvidet vinteren 2012/2013 med ca. 3 km dagslysløypenett mot vest. Jervskogen skistadion er opparbeidet, bygd og driftet av Hommelvik IL skiavdeling siden starten i Hommelvik IL skiavdeling er tildelt junior NM nordiske grener i I den anledning utvides løypenettet med ca. 3 km vestover og ca. 1 km på sørsiden av fylkesvegen. Tiltak: Vanntilførsel til anlegget (gjennomføres 2014) Status: Realisert Forberede rør til snøproduksjon Status: Realisert Legge fiber til anlegget Status: Realisert Løypenettet i Malvikmarka Med utspring fra Jervskogen skisenter, strekker det seg et skiløypenett ut i marka. Dette skiløypenettet har lysløype fra skistadion til Sveberg. Ut fra hovedfartsåra går nettet rundt Vulusjøen og ned til sørenden av Hønstadvannet, og til parkeringsplassen ved Stavsjøen (Abrahallen). I dalføret Hønstad-Hyllvatnet-Vulusjøen er det utfordringer med tanke på tømmertransport/uttak av skog/drift og det er en utfordring med parkeringsplasser. Tiltak det bør sees nærmere på: Parkeringsplasser (Hønstad, Hyllvatnet, Skjeltjønna). Egen «friluftsport» inn til skiløypenettet for ytre Malviks befolkning. Det er lang veg til Jervskogen fra denne delen av kommunen. Videre er det ønskelig at deler av løypenettet blir tilpasset brukere med særskilte behov (eksempelvis tilrettelagt tursti til Vulusjøhytta fra nærmeste parkeringsplass sommerstid). Våren 2014 ble arbeidet med grunneieravtaler mellom Hønstad og Vollan sluttført. Det betyr at løypenettet i Malvikmarka er koblet opp med løypenettet i Ranheimsmarka. Sveberg Abrahallen Abrahallen A/S som eies av Rosenborg ballklubb og Malvik Idrettslag bygger ny innendørs fotballhall i 2013 på Sveberg (ved Stavsjøen). Tidligere «Abrahallen» har vært bygd som «boblehall». Dette går man nå vekk ifra og bygger hall i stålkonstruksjon. Nye Abrahallen er godkjent i Kulturdepartementet (idrettsfaglig forhåndsgodkjenning) og byggingen startet sommer/ høst Status: Realisert 7 Side13

14 Hommelvik Idrettsbygg Som en del av Hommelvik Ungdomsskole, er det en gymsal (13 x 25 meter) og et svømmebasseng (12,5 x 25 meter) i Hommelvik Idrettsbygg. Svømmebassenget og gymsalen er tilgjengelig på kveldstid for trening og folkebad. Det er ikke foretatt teknisk vurdering av Hommelvik Idrettsbygg i denne rapporten. Det anbefales at dette sees i sammenheng med fremtidig ungdomsskole i Hommelvik. Malvikhallen Idrettshall i full størrelse. Benyttes av Vikhammer skole, Vikhammer ungdomsskole og Malvik videregående skole på dagtid. Kveldstid er hallen benyttet av frivillige lag/organisasjoner. Tiltak: Skifte idrettsgulv i 2014/2015. Berettiget til 1/3 spillemidler av totalkostnad opp til kr ,- Status: Ikke gjennomført Sveberghallen Sveberghallen (idrettshall i full størrelse) er en del av Sveberg skole, og benyttes av skolen på dagtid. Sveberghallen er åpen på kveldstid for frivillige lag/organisasjoner. Har også eget styrketreningsrom. Status: Realisert Sveberg kunstgressbane Etablert ifbm byggingen av Sveberghallen. Benyttes av Hommelvik IL til trening og avvikling av kamper for sjuerfotball. Nærhet til skole, barnehage og boligområder. Status: Realisert Saksvik kunstgressbane og aktivitetsflate Grusbanen ved Saksvik skole prosjekteres i 2013 slik at en kunstgressbane kan bygges i Vil bli stor nok til å avvikle kamper for sjuerfotball i regi av Malvik IL. Umiddelbar nærhet til skole, barnehage og boligområder. Aktivitetsflaten etableres i nærhet til kunstgressbanen. Ulike typer ballspill. Islegges vinterstid. Status: Under prosjektering Hønstad skytebane Etablering av elektroniske skyteskiver 100 meter og utbedring av anleggsbygg. Status: Under prosjektering Malvik videregående skole idrettshall Det bygges fullskala idrettshall i tilknytning til Malvik videregående skole 2014/2015. Status: Under bygging 8 Side14

15 Leiret nærmiljøanlegg Muruvik Vel utvikler nærmiljøanlegget sitt med kunstgressbane (ballbinge). Status: Under prosjektering Planetringen ballbinge Vikhammeråsen Sør Velforening ønsker å etablere ballbinge på leikeplassen. Status: Under prosjektering Langsiktige behov for anlegg uprioritert liste Malvik som vertskap for regionanlegg Idrettsanlegg i Malvik dekker i all hovedsak et lokalt behov. På fylkesnivå og i idrettskrets tenkes enkelte større idrettsanlegg i regionalt nivå. Malvik kommune ligger sentralt til og er tiltenkt en rolle her å være vertsskap for et større idrettsanlegg. Regionale idrettsanlegg, hvor flere kommuner samarbeider, prioriteres i spillemiddeltildelingen. Basishall En basishall vil være en idrettshall tilrettelagt spesielt med tanke på basisøvelser alle idretter vil ha nytte av. Denne bør plasseres i nærheten til Malvikhallen hvor det er garderobefasiliteter. Det er også i denne delen av kommunen denne type aktivitet har tilhold (Malvik Turn og RG). Status: Under prosjektering Idrettshall(er) Etter at Sør-Trøndelag Fylkeskommune har reist idrettshall nr. 3 i Malvik (etableres ved Malvik videregående skole), anbefales det at fremtidig idrettshall (nr. 4 totalt i Malvik) etableres i forbindelse med bygging av ny ungdomsskole i Hommelvik og erstatter dagens gymsal i Hommelvik Idrettsbygg. Med idrettshall menes en minimumstørrelse godkjent «håndballhall». Verd å merke seg er at man fra sentralt hold fjerner seg fra begrepet «flerbrukshall» i og med at det er en misforståelse i begrepet. Begrepet «flerbrukshall» er ment å bety «fleridrettshall». Misforståelsen har vært i at begrepet «flerbrukshall» har blitt forstått at den også er egnet til kultur- og messeformål. Jervskogen som helårsanlegg for ski Jervskogen skisenter har et godt utviklet løypenett, men er kun tilrettelagt for skirelatert aktivitet vinterstid. Ved å etablere deler av løypenettet på skisenteret også til å ivareta rulleski, vil man bli et helårs idrettsanlegg. Trafikksikkerhetsmessig er det også en fordel at det er egne anlegg for rulleski. 3. Analyse over status ved tilrettelagte friluftsområder Vikhammerløkka Grøntareal med tilrettelagte stier. Tilrettelagt toalett ved parkeringsplass. Status som statlig sikret friluftsområde. Det må skiltes parkeringsrestriksjoner og camping forbudt. Status: Skilting er realisert 9 Side15

16 Midtsandtangen Tidligere militærleir som ble statlig sikret til friluftsområde. Består av grøntstruktur, beplantning, installasjoner og servicebygg (Pæra) med toaletter. Det må skiltes parkeringsrestriksjoner og camping forbudt. Status: Skiltingen er gjennomført. Videre utvikling av området hva aktivitetsflater angår: frisbeegolf, beach fotballbane Flatholman Naturområde i sjøkanten i Muruvik. Består stort sett av svaberg og tilrettelagte stier. Enkle toalettforhold. Stor parkeringsplass. Det er behov for bedre tilrettelegging for de med nedsatt funksjonsevne, både tilkomst til området og til toalettene. Stasjonsfjæra på Vikhammer Badestrand med benker. Ikke tilgang til toalett. Må krysse jernbanespor ved inngangen til området. Stasjonsfjæra i Hommelvik Badestrand med parkeringsplass og enkle toalettforhold. Homlastien Langs elva Homla er det laga en sti, slik at man kan følge elva fra Hommelvik og til Storfossen på vestsida. Nedre del av elva er stien lett tilgjengelig. Utfordring å holde stien farbar store deler av sesongen pga vegetasjon. Status: Vassdraget er under arbeid mot «frivillig vern». I praksis betyr dette at alt av skog vernes, og at tilrettelegging og vedlikehold av sti avsluttes. Stavsjøen Tilrettelagt med stier og gapahuk. Stor parkeringsplass og god tilgang til marka. Utfartssted vinterstid med lysløype over til Jervskogen Skisenter. Stavsjøen er å regne som en regional «friluftsport» til Malvikmarka sommer og vinter. Status: I samarbeid med grunneiere og Trondheimsregionens friluftsråd arbeides det å promotere Stavsjøen som en friluftsport i forbindelse med «Friluftsårets år 2015» Foldsjøen Malvik største innsjø. Noe tilrettelagt for bading og friluftsliv ved langskjæret. Noe parkeringsmulighet, men ikke nok. 4. Sammenhengen med andre planer og virksomheter i Malvik kommune Utvikling av idrettsanlegg er viktig for å legge til rette for fysisk aktivitet. Tidsriktige arenaer vil også kreve «tidsriktig drift». 10 Side16

17 Malvik kommune drifter idrettsanlegg i samarbeid med idrettslagene. Det vil alltid være behov for dugnadsarbeid på et idrettsanlegg, og enkle driftsoppgaver kan idretten selv forvalte. De arenaene som trenger spesiell maskinpark og utstyr for å vedlikeholdes, må Malvik kommune ta ansvar for enten gjennom å selv gjennomføre vedlikehold eller å leie tjenesten: Vinterbrøyting av kunstgressbaner Lufting av gressbaner Etterfylling av gummigranulat i kunstgressbaner Dyprensing av løpebaner 5. Handlingsprogram for utbygging av idrettsanlegg/aktivitetsflater Ordinære anlegg Fastdekkefriidrett Abrahallen kunstgressbane rehabilitering Abrahallen fotballhall Elektroniske skyteskiver Hønstad Saksvik kunstgressbane Idrettshus Hommelvik stadion Malvik vgs Idrettshall Nærmiljøanlegg Saksvik skole aktivitetsflate og isflate Muruvik kunstgressbane Vikhammeråsen ballbinge 6. Økonomi knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende anlegg Det er FDV kommunalteknikk som har ansvar for drift av idrettsanleggene Viksletta og Øya, men for at disse anleggene skal bli vedlikeholdt optimalt ift. idrettslagenes behov (eks. vinterbrøyting) har Malvik IL og Hommelvik IL selv driftet kunstgressbanene. Malvik IL og Hommelvik IL mottar p.t. kr ,-/år fra Malvik kommune til drift av Viksletta Idrettpark og Øya Idrettsanlegg. 11 Side17

18 Jervskogen skistadion er i si helhet driftet av Hommelvik IL skiavdeling. Malvik kommune betaler forsikring på bygninger og kjøretøy, elektrisitet, renovasjon og brøyter parkeringsplassen ved anlegget. For å drifte skisenteret og løypenettet i Malvikmarka mottar Hommelvik IL skiavdeling p.t. kr ,-/år fra Malvik kommune. 7. Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Malvik Idrettsråd Malvik Idrettsråd består av representanter fra idrettslagene i Malvik. Malvik idrettsråd er et idrettspolitisk organ og har en viktig rolle på vegne av idretten i Malvik. Malvik idrettsråd fordeler blant annet SMIL-midler og de fordeler treningstid i idrettshallene. I saker hvor flere parter i idretten er involvert, skal Malvik idrettsråd inn og løse eventuelle tvister. Det inngås i 2013 en formell samarbeidsavtale mellom Malvik Idrettsråd og Malvik kommune. Dette for å gjøre samarbeidet mer forpliktende begge veger. I tillegg er det viktig at idretten selv benytter idrettsrådet. Status: Avtale signert 8. Hvordan markedsføre mulighetene for fysisk aktivitet? Skisporet.no I 2008 investerte Malvik kommune i GPS-sendere og tilgang til systemet «skisporet.no». GPS-sendere er festet på tråkkemaskinene. Via hjemmesidene til kan man i skisesongen være oppdatert i sann tid på løypeforholdene i Malvik. Sykkeltur i Malvik brosjyre? Malvik er godt egnet for sykkeltur, både langs tettstedene ved sjølinja og lenger inn i bygda og marka. En egen brosjyre for sykkelturer i Malvik ville kunne gjort folk mer oppmerksomme på de mulighetene som ligger her. Status: Urealisert Natur, kultur, søndagstur Malvik kommune lanserte i 1999 en brosjyre som heter «Natur, kultur, søndagstur». Denne markedsfører kulturhistoriske vandringer i Malvik. Severdigheter er markert i kart og de er omtalt i brosjyren. Brosjyren fikk en 2. utgave i 2010 og ble distribuert til alle postkassene i Malvik. Den har blitt svært godt mottatt og opplaget er nå tomt. Status: Under revidering og nylansering 12 Side18

19 Skilting av turveger God skilting som hjelper turgåere, er en positiv opplevelse. I tillegg til retningsangiving, er det også skilting av historiske steder etc en spennende dimensjon til trimturen. Status: høsten 2014 blir skiløypenettet i Malvikmarka skiltet ihht nasjonal standard 13 Side19

20 Arkiv: G00 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Aslaug Skarsaune Svenning Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 21/ Formannskapet 66/ Kommunestyret Kriterier for tildeling av praktisk bistand Vedlegg: Kriterier for tildeling av praktisk bistand Standarder for praktisk bistand og opplæring i hjemmet- Kvalitetsstandard 2000 Regler og betalingssatser innen helse velferd gjeldende fra 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Helse- og omsorgstjenesteloven Morgendagens omsorg Forskrift om egenandel Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene Verdighetsgarantien Pasient- og brukerrettighetsloven Habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Side20

21 Saksopplysninger Malvik kommune har jfr. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester ( 3-2 6b) ansvar for å tilby praktisk bistand og opplæring. Malvik kommune benytter pr. i dag Standarder for praktisk bistand og opplæring i hjemmet som ble vedtatt av Kommunestyret i Tjenesten er i hovedsak begrenset til renhold. Helse- og omsorgstjenesteloven skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. I merknader til 3-2 i Helse og omsorgstjenesteloven, kommunens ansvar for helse og omsorgstjenester beskrives personlig assistanse, herunder praktisk bistand omfatter hjelp til egenomsorg og personlig stell og det som i dag omtales som personrettet praktisk bistand. Videre omfattes hjemmehjelp og annen hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen, for eksempel innkjøp av varer, matlaging og vask av klær mv. Det er et formål å bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet, og tjenesten skal hvis det er hensiktsmessig, også innebære opplæring i dagliglivets gjøremål. Opplæring må være målrettet og tidsavgrenset og skal evalueres. Bestemmelsen pålegger ikke kommunene noen bestemt organisasjonsform eller bestemte krav til tjenestens innhold eller omfang, men det er i merknadene til loven understreket at utbygging av disse tjenestene vil være avgjørende for at hjelp i hjemmet kan være et alternativ til institusjonsomsorg. Tjenesten kan gis av ansatte uten helsefaglig utdanning. Praktisk bistand i hjemmet tildeles innbyggere i kommunen som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie nødvendige gjøremål. Ved tildeling tas hensyn til husstandens samlede ressurser for å ivareta nødvendige gjøremål. Tjenesten vektlegger verdien av egenmestring. Utgangspunktet er at tjenestemottaker bidrar så langt som mulig med det man kan, eller kan trenes opp til. Sentrale føringer som Meld. St. 29 Morgendagens omsorg viser blant annet til at helse- og omsorgstjenestene skal ha fokus på forebygging og helsefremming slik at innbyggerne kan bo i egen bolig lengst mulig. Videre påpekes viktigheten av ressursorienterte tilnærmingsmetoder, tilpasning til brukernes individuelle behov og fleksibilitet i tjenestene. Malvik kommunes Standarder for praktisk bistand og opplæring i hjemmet som ble vedtatt av Kommunestyret i 2000 er i hovedsak begrenset til renhold. Dette medfører lite fleksibilitet og mulighet for individuell tilpasning ut fra innbyggers behov. Dagens og framtidens utfordringsbilde vil være å legge til rette for gode og fleksible tjenester der brukeren bor, med fokus på medbestemmelse og ressursorienterte tilnærmingsmetoder. Malvik kommunes satsing på Hverdagsmestring, kvalitetsarbeid og helsefremmende pasientforløp må også se i sammenheng med utvikling av tjenesten. I tråd med sentrale føringer og behov for en mer fleksibel tjeneste er det utarbeidet nye kriterier for tildeling av praktisk bistand og opplæring (se vedlegg). Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester legger føringer for egenbetaling for tjenesten. Viser til sak 71/14, vedtatt i kommunestyre Side21

22 Vurdering Malvik kommunes Standarder for praktisk bistand og opplæring i hjemmet som ble vedtatt av Kommunestyret i 2000, innebærer at tjenesten praktisk bistand, normalt sett, er begrenset i forhold til innhold (kun renhold) og omfang (1,5 time, hver 3 uke). Pr i dag tilbys praktisk hjelp kun dagtid i ukedager. For å tilby individuelt tilrettelagt bistand slik at den enkelte kan bo lengst mulig i eget hjem, kreves en tjeneste med fleksibilitet både til innhold i tjenesten og til omfang. Samhandlingsreformen stiller krav til økt fleksibilitet og mulighet for individuell tilrettelegging fra kommunene. Kommunen forventes å ha rask responstid både i forhold til pasienter som skrives ut fra sykehus til kommunen og hjemmeboende med økt behov. Dette krever tjenester som raskt kan iverksettes. For å tilby rett tjeneste til den enkelte bruker er det nødvendig med økt fokus på kontinuerlig kartlegging og evaluering av brukers situasjon. Tilpassing av tjenester må gjøres fortløpende. Dette krever at man har systematisk oppfølging av brukere og at situasjonen og behovet evalueres fortløpende gjennom metodisk arbeid. Rådmannens innstilling Fremlagte forslag til kriterier for tildeling av praktisk bistand, vedtas. Behandling i Utvalg for helse- og velferd Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling til formannskapet fra Utvalg for helse- og velferd Fremlagte forslag til kriterier for tildeling av praktisk bistand, vedtas. Side22

23 Kriterier for tildeling av praktisk bistand Malvik kommune har et lovmessig ansvar for å tilby praktisk bistand 1. I merknadene til loven beskrives personlig assistanse, herunder praktisk bistand omfatter hjelp til egenomsorg og personlig stell og det som i dag omtales som personrettet praktisk bistand. Videre omfattes hjemmehjelp og annen hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Praktisk bistand kan være hjelp til for eksempel innkjøp av varer, matlaging, vask av klær, personlig stell, rengjøring, bære ut søppel, betale regninger, følge til lege/sykehus, ærend til bank, postkontor og andre offentlige kontorer, samt andre daglige praktiske gjøremål. 1. Formål Å bidra slik at tjenestemottaker settes i stand til å ta større ansvar for eget liv og egen helse. Dvs. å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen, samt bidra til aktivitet og deltagelse sosialt og i samfunnet. Hvis det er hensiktsmessig, skal tjenesten skal også innebære opplæring i dagliglivets gjøremål. Opplæring skal være målrettet og tidsavgrenset, og skal evalueres. Å yte praktisk hjelp til personer som er helt eller delvis avhengig av tjenester for å greie dagliglivets gjøremål 2. Målgruppe Personer som har behov for bistand til praktiske gjøremål for å kunne mestre dagliglivets gjøremål, eksempelvis bo i eget hjem, delta i utdanning eller arbeidsliv eller øvrig samfunnsliv. Dette kan også omfatte bistand til praktiske gjøremål som gjør det mulig for vedkommende å ha et sosialt fellesskap med andre. 3. Saksbehandlingsprosess og kriterier for tildeling I forkant av tildeling av praktisk bistand, skal det foretas en kartlegging av søkerens ressurser og potensiale for mestring. IPLOS 2 score og søkers nettverk skal inngå som en del av kartleggingen. Kartleggingen skal ha fokus på «hva er viktige aktiviteter for deg?» 1 Jfr. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, 3-2, 6 b) 2 IPLOS= individbasert pleie og omsorgsstatistikk Side23

24 Det skal iverksettes tiltak som skal bidrar til at søkeren får benyttet og benytter egne ressurser, før praktisk bistand tildeles. Dersom søkerens situasjon anses kjent på søknadstidspunktet og dette anses uhensiktsmessig fra saksbehandler, kan det fravikes. Søker må være over 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal saksbehandling, vurdering og innvilgelse skje i samarbeid med verge eller pårørende og tjenesteapparat Tildeling av praktisk bistand gjøres på grunnlag av gjennomført individuell kartlegging og vurdering (som tar utgangspunkt i brukers ressurser og sosiale nettverk) Søker må være helt eller delvis avhengig av hjelp for å klare dagliglivets gjøremål. Det må etableres rutiner som kontinuerlig sikrer evaluering, og at tjenesten er i tråd med formål skissert i pkt.1 4. Regler for egenbetaling og betalingssatser K. sak 71/14, vedtatt i kommunestyre Er tjenesten definert som opplæring, er den gratis. 5. Lovgrunnlag Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2, 6 b) Lov om folkehelsearbeid Lov om pasient- og brukerrettigheter Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om en verdig eldreomsorg Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Side37

38 Side38

39 Side39

40 Side40

41 Side41

42 Side42

43 Vedtatt i kommunestyret (k.sak 71/14) Regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/ velferd i Malvik kommune, gjeldende fra Innledning Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er personlig stell og egenomsorg. Med personlig stell og egenomsorg menes 1 : hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. Egenandel kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes tjenester i hjemmet på grunn av et mindreårig barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. Beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring skal ikke overstige kommunens egne utgifter til tjenesten, dvs. det skal være til selvkost 2. Betales abonnementsordning, kan egenandelen ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet omfatter. Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Det kan ikke kreves dekning i vedkommende sin formue. Beregning av egenandeler foretas ihht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester G = Folketrygdens grunnbeløp = pr kr ,- (justeres pr. jan 2015) 1 Jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester utenfor institusjon 8 2 Se pkt. 2.1 for kommunens begrunnelse og beregning for selvkost. Side43

44 Vedtatt i kommunestyret (k.sak 71/14) 2. Forslag til nye betalingssatser gjeldende f.o.m Praktisk bistand, pris pr måned (abonnement pris) (Hjemmehjelp/familiehjelp og miljøarbeidertjenester, matlaging, handling og andre praktiske gjøremål i.h.h.t. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt. 6, bokstav b) Grunnstønad Pris pr måned Forslag til nye satser gjeldende fra : Under 2 G 175 Under 2G (fastsettes av staten og oppdateres automatisk ved endring) 180 Fra 2 G til 2,5 G 536 Fra 2-3G 685 Fra 2,5 til 3 G 793 Fra 3-4G 1463 Fra 3 G til 3, Fra 4-5G 2513 Fra 3,5 G til 4 G 1648 Over 5G 3249 Fra 4 G til 4,5 G 2192 Ny betaling når timepris er lavere enn abonnementsprisen Fra 4,5 G til 5 G Over 5 G 3154 Betaling når timepris er lavere enn abonnementsprisen 262 Rådmannen foreslår at betalingssatsene knyttet til praktisk bistand og opplæring økes med 3 %. Unntaket er for husstander under 2G, som har et avgifts tak på 180,- pr mnd. (Jfr. Forskrift om egenandel for kommunale tjenester.) Betalingen omfatter praktisk bistand og opplæring i hjemmet som ikke er personlig stell og egenomsorg. Eksempel på dette er: hjemmehjelp/ familiehjelp og miljøarbeidertjenester, renhold, tilberedning av mat, husholdning, handling, vedbæring/brensel, klesvask, sengetøyskifte, koppvask, hente posten, vask av kjøleskap, bære ut søppel, betale regninger, følge til lege/sykehus, ærend til bank, postkontor og andre offentlige kontorer, og liknende daglige gjøremål. I henhold til Forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon mv. 8-3 annet og tredje ledd, må ikke prisen overstige kommunes egne utgifter til tjenesten. Brukere av denne tjenesten skal derfor ikke betale mer enn de faktiske kostnadene pr måned. Side44

45 Vedtatt i kommunestyret (k.sak 71/14) I beregningen av timetallet avrundes dette til nærmeste halvtime. Hvis antallet timer for praktisk bistand og opplæring overstiger abonnementsprisen i måneden, skal brukeren kun betale abonnementspris i forhold til inntekt (hvilken G). Betalingen gjelder også beboere i bokollektiv/bofellesskap/omsorgsbolig/hjemmeboende. For beboere i bemannet omsorgsbolig med fellesareal (nye leiligheter på Vikhammer) beregnes det 30 min praktisk bistand pr. dag (vask av leilighet, daglig renhold, vedlikehold, klær, koppvask, bistand til handling etc), Dette betyr at disse automatisk vil betale abonnementspris ut i fra inntektsnivå. 2.2 Trygghetsalarm, pris pr. måned 3 Gammel sats Forslag til ny sats gjeldende fra Grunnstønad Pris kr. Pris kr. Under 2 G 0,- 0,- Over 2 G kr. 121,- 0,- Brannvarsler (innføres i løpet av2015) Gebyr for flytting av trygghetsalarm internt i huset/ flytting til annen adresse. 0,- 64,- 0,- 350,-/700,- 2.3 Matpriser 4 Varm mat (middag og dessert)pris pr dag inkl. drikke kr. 90,- Frokost, lunsj og kveldsmat pr dag inkl. drikke 60,- Frokost, lunsj, varm mat og kveldsmat pr. dag 150,- Abonnement pr måned alle måltider 4200,- 3 Tjenesten faktureres i dag to ganger årlig 4 Gjelder matombringing fem dager i uken for hjemmeboende. For brukere i bemannet omsorgsbolig («nye VIBOS») vil en abonnementsordning bety at det tilbyd mat syv dager i uken. Side45

46 Vedtatt i kommunestyret (k.sak 71/14) 2.4 Husholdning- leie og vask av tøy, pris pr måned Gjelder beboere som bor i bemannede omsorgsboliger med fellesareal. Betalingen gjelder driftskostnader (bruk av maskin, vaskemidler, vedlikehold) Tilbud Abonnement; vask av privattøy(ikke dyner, puter, håndklær, sengetøy) Kr. 300,- 2.5 Dag- og aktivitetstilbud, pris pr dag Utlån fra hjelpemiddellageret Dagtilbud; pris pr dag inkluderer frokost, kaffe, middag. Transport til dagtilbud (t/r pr dag) Leie av sengetøy, dyne, pute, håndklær(flattøy) 500,- 128,- 41,- Hjelpemiddellageret (levering/henting pris pr tur) Dagtilbud i hjemmet 76,- 103,- 3. Betaling Regning utsendes etterskuddsvis hver måned. 4. Søknad om redusert eller fritak fra betaling Brukere med særlig høye utgifter kan søke om reduksjon fra betalingsordninger (jfr. skjønnsmessig vurdering av husleie for leietakere i omsorgsbolig i borettslag PS 13/14 vedtatt k.styret ). For å beregne de reelle utgiftene skal SIFO-normen benyttes. 5. Klageadgang Vedtak om betaling kan påklages. Klagen må fremsettes skriftlig og klagefristen er 3 tre uker fra mottakeren av betalingsvedtaket. Klagen sendes den virksomheten som har utferdiget vedtaket i Malvik kommune. Klagen kan også fremsettes av nærmeste pårørende eller verge. 6. Virkningstidspunkt Satsene gjøres gjeldende fra Revidering Betalingssatsene revideres årlig i forbindelse mede budsjett og økonomiplan, og fastsettes av Kommunestyret. Side46

47 Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 67/ Kommunestyret Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris i barnehager, kommunale idrettshaller. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Meld. St. 1 ( ) Melding til Stortinget, Nasjonalbudsjettet 2015: 3.3 Kommuneforvaltningens økonomi FOR nr. 1478: Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen Betalingssatser fra andre kommuner i regionen (Trondheim, Melhus, Stjørdal, Selbu) Saksopplysninger Brukerbetalinger utgjør til sammen ca 4 % av Malvik kommunes inntekter. Lønnsutgiftene (inkl. feriepenger, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift) utgjør ca 66 % av kommunens utgifter. Malvik kommunes betalingssatser er omtrent på samme nivå som andre kommuner i regionen. Rådmannen legger fram en samlet sak om betalingssatser for 1. Foreldrebetaling og kostpris i barnehager 2. Skolefritidsordning (SFO) 3. Kulturskolen 4. Kommunale idrettshaller 1. Foreldrebetaling og kostpris i barnehage Side47

48 Foreldrebetaling og kostprisen ble vedtatt av Kommunestyret (PS 67/13), gjeldende fra Skolefritidsordningen Betalingsregulativ for SFO ble vedtatt av Kommunestyret (PS 67/13), gjeldende fra Kulturskolen Satser for Kulturskolen ble vedtatt av Kommunestyret (PS 67/13), gjeldende fra Kommunale idrettshaller Betalingsregulativ for Kommunale kulturhus og idrettshaller ble vedtatt av Kommunestyret (PS 67/13), gjeldende fra Vurdering Saken må sees og vurderes i forhold til økonomi- og handlingsplanen og budsjett for Det er viktig at det er sammenheng mellom mål for tjenesteproduksjon og tilgjengelige midler. Kommunens kostnader øker årlig, og betalingssatsene bør ut fra dette økes i takt for å ha handlingsrom for å yte gode tjenester. Rådmannen legger kommunal deflator (prisvekst på kommunal tjenesteyting) på 3,0 % til grunn for økningen av betalingssatsene for 2015 (jfr. Nasjonalbudsjettet 2015: 3.3 Kommuneforvaltningens økonomi). Foreldrebetaling og kostpris i barnehager Malvik Kommunestyret har vedtatt følgende satser per måned for betaling av kommunale barnehageplasser med virkning fra (PS 67/13). Foreldrebetaling for deltidstilbud settes lavere enn for heltidstilbud. Sats for en heltids barnehageplass økes med 175 kroner per måned til kroner per måned i henhold til maksimalprisen fastsatt av Stortinget for 2015.Rådmannen foreslår at Malvik kommune øker sin sats med et tilsvarende beløp. Plasstilbud/Oppholdstid Gjeldende sats Ny sats fra Heldag 5 dager 48 t/u Heldag 4 dager 39 t/u Heldag 3 dager 29 t/u Heldag 2 dager 19 t/u Heldag 1 dag 19,5 t/u Deltplass 24 t/u Kjøp av enkelttimer 55,- kr. per time 60,- kr. per time Malvik kommune viderefører søskenmoderasjon i betalingssatsene på 30 % for søsken nr.to og 50 % fra og med søsken nr. tre. Kostpris i barnehager Betalingsregulativ for kostpris i barnehager ble sist endret i Kommunestyret (PS 67/13), gjeldende fra Satsene økes med 3,0 % fra Side48

49 Gjeldende sats Ny sats fra Heldag 5 dager Heldag 4 dager Heldag 3 dager Heldag 2 dager Heldag 1 dag Delt plass Inntekter fra matpenger er inkludert i tillegg til ordinær foreldrebetaling. Utgiftene til mat er lagt inn i budsjettet med tusen kroner for 505 heltidsplasser i de kommunale barnehagene. 2. Skolefritidsordning (SFO) Betalingsregulativ for SFO ble sist endret i Kommunestyret (PS 67/13), gjeldende fra Satsene økes med 3,0 % fra Gjeldende sats Ny sats fra SFO Hel plass SFO Halv plass SFO Timekjøp Søskenmoderasjon opprettholdes for alle med søsken i både privat og offentlig barnehage for SFO med barn i 1. klasse. Søskenmoderasjon bortfaller for alle fra og med 2. klasse. Tabellen under viser regnskap 2013 og budsjett 2014 og 2015 for SFO. Budsjett 2015 for SFO er redusert med 2,5 årsverk og det tilsvarer innsparing på lønn med 6 % i forhold til budsjett Oppholdsbetaling er økt med 3 %. Per 1. oktober er det 549 elever som benytter SFO tilbud i kommunen (333 helplasser og 216 halvplasser). Beregnet oppholdsbetaling basert på nye satser er tusen kroner per måned. Gjennomsnittlig oppholdsbetaling SFO per måned ved nytt skoleåret er tusen kroner. Økning med 3 % viser et beløp på tusen kroner eller tusen kroner per år. Betalingssats 2015, Oppholdsbetaling Oppholdsbetaling Antall elever prisjustert med 3 % SFO per mnd. SFO per år Helplass Side49

50 Halvplass Totalt Gjennomsnittlig oppholdsbetaling SFO per måned for august-november Økt med 3 % Det er lagt inn i budsjettet lavere oppholdsbetaling med 600 tusen kroner basert på uforutsigbarhet for antall elever fra høst 2015 og søskenmoderasjon. 3. Kulturskolen Betalingsregulativ for Kulturskolen ble sist endret i Kommunestyret (PS 67/13), gjeldende fra Satsene økes med 3,0 % fra *)Unntak er satsen for tredje elevplass, som settes til halv pris av første elevplass. Gjeldende sats Ny sats fra Første elevplass Andre elevplass Tredje elevplass*) Fjerde elevplass Gratis Gratis Netto budsjetterte driftskostnader eks. husleie er tusen kroner 81 % subsidieres av kommunen. 4. Kommunale idrettshaller Side50

51 Satsene for leie av idrettsbygg ble sist endret i Kommunestyret (PS 67/13), gjeldende fra Satsene økes med 3,0 % fra Det er gratis halleie for barn og unge under 19 år. Sveberghallen: Andel av sal Gjeldende sats Ny sats fra / / Malvikhallen Andel av sal Gjeldende sats Ny sats fra / / / / Hommelvik Idrettsbygg - gymsal Andel av sal Gjeldende sats Ny sats fra / / / Hommelvik Idrettsbygg - svømmehall Gjeldende satser Nye satser fra Timepris lag/organisasjoner Ekstern leie Helg (4 timers minimumsleie) - Påfølgende timer Hommelvik Idrettsbygg - badstue Gjeldende satser Nye satser fra Timepris lag/organisasjoner Side51

52 Rådmannens innstilling Rådmannen foreslår at betalingssatsene innen Oppvekst økes med 3,0 prosent. Foreldrebetaling forutsetter vedtak i statsbudsjettet. 1. Foreldrebetaling i barnehager Plasstilbud/Oppholdstid Ny sats fra Heldag 5 dager 48 t/u Heldag 4 dager 39 t/u Heldag 3 dager 29 t/u Heldag 2 dager 19 t/u Heldag 1 dag 19,5 t/u 516 Deltplass 24 t/u Kjøp av enkelttimer 60,- kr. per time Malvik kommune viderefører søskenmoderasjon i betalingssatsene på 30 % for søsken nr.to og 50 % fra og med søsken nr. tre. Kostpris i barnehager Ny sats fra Heldag 5 dager 307 Heldag 4 dager 244 Heldag 3 dager 183 Heldag 2 dager 102 Heldag 1 dag 54 Delt plass Skolefritidsordning (SFO) Ny sats fra SFO Hel plass per måned SFO Halv plass per måned SFO Timekjøp per time 71 Søskenmoderasjon opprettholdes for alle med søsken i både privat og offentlig barnehage for SFO med barn i 1. klasse. Søskenmoderasjon bortfaller for alle fra og med 2. klasse. 3. Kulturskolen Ny sats fra Første elevplass Andre elevplass Tredje elevplass* Fjerde elevplass Gratis 4. Kommunale idrettshaller Sveberghallen Andel av sal Ny sats fra Side52

53 1/ /3 128 Malvikhallen Andel av sal Ny sats fra / / / /4 84 Hommelvik idrettsbygg - gymsal Andel av sal Ny sats fra / / /3 78 Hommelvik idrettsbygg - svømmehall Nye satser fra Timepris lag/organisasjoner 141 Ekstern leie 283 Helg (4 timers minimumsleie) - Påfølgende timer Hommelvik idrettsbygg - badstue Nye satser fra Timepris lag/organisasjoner 141 Rådmannens innstilling Side53

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/3903-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2015. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2014. Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen,

Detaljer

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller.

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3673-2 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2016. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 02.12.2014 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 11:00-13:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:30

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 14:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: postmottak@malvik.kommune.no

Detaljer

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3070-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/16 14.11.2016 Formannskapet 112/16 21.11.2016 Kommunestyret 82/16 12.12.2016 Betalingssatser

Detaljer

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m Arkiv: 205 Arkivsaksnr: 2014/3074-1 Saksbehandler: Helge Holtskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 18/14 16.10.2014 Kommunestyret Forslag til regler for egenbetaling

Detaljer

Forslag til betalingsregulativ for tjenester innen helse og velferd gjeldende fra

Forslag til betalingsregulativ for tjenester innen helse og velferd gjeldende fra Arkiv: 205 Arkivsaksnr: 2016/2867-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Forslag til betalingsregulativ for tjenester

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 - Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-13 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Betalingssatser - gebyrer 2018

Detaljer

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Namsos s kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe:2013/8512-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Utvalg Namsos Eldres råd Namsos Råd

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Helse og omsorgsetaten Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2013/705-/100/SEN Øksfjord 06.11.2013 Særutskrift; Påvirkbare egeninntekter 2014 - Helse og omsorg Vedtak i Kommunestyre

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2016/9360-1 Saksbehandler: Tore Flosand Saksframlegg Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos råd for

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR 1.1.2009 Arkivsaksnr.: 08/44963 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at betalingssatsene for 2009 forblir uendret sammenlignet med satsene

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester i Drammen kommune

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester i Drammen kommune Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester i Drammen kommune Eldrerådet 12. oktober 2017 Toril Løberg Virksomhetsleder Tjenestetildeling og samordning 13.10.2017 Endringer i egenbetalingsordningen Innføring

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 07.12.2016 Kl. 10:30-12:30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 01.12.2016. Møte med

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.10.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mats Ulstad AP Randi Hansen AP Geir Roar Larsen AP Anne Grete. H Thorstensen Morten Olafsen H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mats Ulstad AP Randi Hansen AP Geir Roar Larsen AP Anne Grete. H Thorstensen Morten Olafsen H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2014 Utvalg for helse- og velferd Møterom teknisk, Herredshuset Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mats Ulstad AP Randi

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011 HITRA KOMMUNE Fillan den: 19.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2009/8505-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.12.2016 Tid:

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2012/8684-1 Saksbehandler: Anita Iversen Saksframlegg Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Eldres

Detaljer

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min.

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2017 Tid:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2017/716-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 7/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 11/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.09.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2016/9768-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/9228-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Fagstaben Saksmappe: 2008/6069-2 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/1377-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Kriterier

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2016/9380-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Praktisk bistand - daglige gjøremål

Praktisk bistand - daglige gjøremål Praktisk bistand - daglige gjøremål Generelt Alternativt navn Praktisk bistand i hjemmet Ingress Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.11.2014 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo

Detaljer

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester Deanu gielda/tana kommune Betalingssatser - Hjemmetjenester (Vedtatt i kommunestyret i sak 84/2013) 1. Hjemmetjenester 1.1. Alternativ Inntektsgrunnlag G = kr. 85 122,- pr 1.5.13 Abonn.grense Abonn.pris

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Saksframlegg. EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR Arkivsaksnr.: 10/47925

Saksframlegg. EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR Arkivsaksnr.: 10/47925 Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR 1.1 2011 Arkivsaksnr.: 10/47925 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at betalingssatsene for

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 15:15-16:50

Møteprotokoll. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 15:15-16:50 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 15:15-16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Møteinnkalling til Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Eventuelle tilbakemeldinger sendes Servicekontoret i Fosnes, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, e- postadresse:

Eventuelle tilbakemeldinger sendes Servicekontoret i Fosnes, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, e- postadresse: kommune Betalingssatsene for oppvekst og kultur og helse og omsorg for 2018 til høring. Betalingssatsene ble behandlet i formannskap den 15.11.2017, siden betalingssatsene er en forskrift skal disse legges

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Leka kommune Helse/sosial/omsorg Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-11 Saksbehandler: Tove Kvaløy Særutsrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Egenbetaling

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 15.04.02 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Kultur næring og miljø Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Kultur næring og miljø Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2011/5445-1 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Kultur næring og miljø Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Arkivsaksnr: 12/1103-7 Arkiv: K1-231 Saksbehandler: Ola Sellie Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Driftsstyret 02.11.2015 007/15 Kommunestyret

Detaljer

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester Utskriftsdato: 20.12.2017 07:23:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2011 Nummer: FOR-2011-12-16-1349 Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet Dokumenttype:

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå Sandøy kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.09.2013 2013/415-0 / 231 Saksbeh.: Ann Kristin Røyset Utvalssaksnr Utval Møtedato 13/64 Formannskapet 25.11.2013 Kommunestyret Eigenandel for tenester - helse-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /16

SAKSFRAMLEGG. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /16 SAKSFRAMLEGG Egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester Arkivsaksnr: 16/2197-2 Arkiv: K1-231 Saksbehandler: Jan Olav Gjeldnes Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 14.12.2016 083/16

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55 Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Harald Isaksen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 62/13 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014 Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 52/ Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 52/ Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe:2013/8716-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet 05.06.2014 Kommunestyre 18.06.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet 05.06.2014 Kommunestyre 18.06. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet 05.06.2014 Kommunestyre 18.06.2014 Arkivsaksnr: 2014/4619 Klassering: 231/F21 Saksbehandler: Iren Hovstein

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

MELD AL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg

MELD AL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg MELD AL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg Møtested: Møterom Meldal Helsetun Møtetid: 03.12.2014, kl. 09:00 13.10 Dialogmøte med Eldrerådet kl. 09.00 Skriftlig innkalling med

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møteinnkalling Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Innholdsfortegnelse TILLEGGSSAKSLISTE FOR MØTE I FORMANNSKAPET 19.01.2018 PS 4/18 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer