VEDLIKEHOLD OG GARANTIHEFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLD OG GARANTIHEFTE"

Transkript

1 VEDLIKEHOLD OG GARANTIHEFTE

2 PEUGEOT-garantibevis PEUGEOT kontraktfestede garantier For at den kontraktfestede garantien på 5 år skal være gyldig må denne attesten være fylt ut og påført stempel fra forhandleren som har solgt bilen. For at disse garantiene skal gjelde må det periodiske vedlikeholdet på bilen overholdes med de intervaller som oppgis i vedlikeholdsplanen. De korrekt utfylte kupongene i dette heftet er bevis på dette. PEUGEOTs garantier gjelder fra og med den dato bilen overleveres kunden (den dato for start av garanti som står oppgitt på denne siden). Detaljene for PEUGEOTs garantier overfor kunden og betingelsene for disse er oppgitt i dette heftet. SELGERS IDENTITET Klargjøring, levering av bil i henhold til bilprodusentens anvisninger. Identifikasjon av bilen V.I.N. Garantien gjelder fra Garantien gjelder til Modell: Drivstoff: Motor: Effekt: kw/hk Land : Forhandlernr : Forhandlers stempel PEUGEOT Registreringsnummer: Sammen med bilen fikk du utlevert vedlikeholdsplanen med det periodiske vedlikeholdet som gjelder spesielt for din bil. Dette dokumentet befinner seg i bilens vognmappe. Dersom du ikke finner dette dokumentet i bilen, - kan du få et eksemplar hos din forhandler eller hos et godkjent merkeverksted eller - du kan skrive den ut fra din personlige side* på merkets nettsted. * tilgjengelig avhengig av land Vi anbefaler deg å oppbevare fakturaer og dokumenter som vedrører vedlikeholdet som er utført på bilen din. Hvis bilen selges er det nødvendig å levere alle bildokumentene til den nye eieren.

3 Innholdsfortegnelse Dersom din bil er utstyrt med denne funksjonen, kan du ved å trykke på denne knappen tilkalle Peugeot Assistanse * * Ring gratis grønt nummer Fra utlandet dager / 7 24 timer / 24 I II III IV Dette vedlikeholdsheftet hører med til bilens vogndokumenter. I dette heftet får du presentert bilens vedlikeholdsoperasjoner og garantibetingelsene. Garantier, salgsbetingelser s Gratulerer s. 2 Kortfattet oversikt over PEUGEOTs-kontraktfestede garantier s. 3 Kontraktfestet garanti mot fabrikasjonsfeil s. 4-7 Lakkgaranti s. 8 Antiperforeringsgaranti s PEUGEOT Assistanse s Periodisk vedlikehold PEUGEOT s Råd om vedlikehold s Vedlikehold av karosseriet s Vedlikehold av skinn s. 21 Smøremidler, restriksjoner s Oppfølging av vedlikehold s Kontroll, antiperforeringsgaranti s Skifte av kilometertelleren Adresseendring eller eierskifte s. 35 1

4 Gratulerer Kjære kunde, I Du har nettopp gått til anskaffelse av en ny PEUGEOT, og vi takker deg for den tillit du viser vårt merke. Fordi vi hos PEUGEOT har utmerket kjennskap til våre biler, anbefaler vi at du overlater vedlikeholdet av bilen din til et godkjent PEUGEOT-verksted. De vil kunne gi deg råd om hvilke vedlikeholdsoperasjoner som passer best i forhold til bruksbetingelsene for din bil. Dermed er du garantert en sikker og pålitelig bil som yter maksimalt. Takket være kompetansenivået i PEUGEOT-forhandlernettet, kan du være sikker på at alle de vedlikeholdsoperasjoner som er beregnet på bilen, blir korrekt utført. I dette heftet finner du nøyaktig beskrivelse av garantibetingelsene, oppfølging av vedlikehold og anbefalinger når det gjelder bruk av bilen. Vi ber deg derfor lese dette heftet nøye, og oppbevare det slik at du kan fremvise det hver gang det utføres vedlikeholdsarbeid hos et offentlig autorisert verksted. 2

5 Rask oversikt over PEUGEOTs-kontraktfestede garantier KONTAKTFESTET GARANTI MOT FABRIKASJONSFEIL: Alle deler (ekskl. vedlikehold og slitasje) Elementer i den hybride drivlinjen som erkjennes defekte* LAKKGARANTI: Opprinnelig feil på bilens lakk eller klarlakk ANTIPERFORERINGSGARANTI: Gjennomrustning som kommer innenfra PEUGEOT ASSISTANSE : Uhell som hindrer fortsatt kjøring dekket av den kontraktfestede garantien * Se avsnittet som spesielt omhandler hybride bilers elektriske elementer på side 7. 2 år varebil 3 år personbil Ønsker du å få vite mer? Se garantibetingelsene som står oppført på baksiden av bestillingsdokumentet for din bil. Garantien gjelder fra 2 år 5 år eller km** 8 år varebil 12 år personbil år ** den første av de to fristene som inntreffer, er den gjeldende I Bestemmelser som gjelder for alle de forskjellige PEUGEOT-garantiene: Hver enkelt PEUGEOT-garanti for din nye bil gjelder fra og med datoen som tilsvarer begynnelsen på garantien og som står oppført på garantibeviset i vedlikeholdsheftet. Garantien gjelder i den oppgitte periode med mindre du har kjennskap til andre gjeldende bestemmelser. Reparasjoner som skal utføres på bilen i forbindelse med de forskjellige garantiene som spesifiseres av Automobiles PEUGEOT skal utelukkende utføres i PEUGEOTs forhandlernett. Det er ingen betingelse for at PEUGEOTs garantier skal gjelde, at reparasjon eller vedlikehold som ikke dekkes av garantien, gjøres av et PEUGEOTautorisert verksted. Betingelsene i PEUGEOTs garantier kan ikke redusere eller oppheve den lovfestede reklamasjonsrett mot skjulte mangler og den lovfestede forbrukergaranti (hvis ordlyd gjengis på side 12). PEUGEOTs kontraktfestede garantier gjelder all den tid bilen er registrert og kjører i et EU-land* eller i de følgende land: Albania, Andorra, Bosnia Hercegovina, Gibraltar, Island, Kosovo, Liechtenstein, Makedonia, Monaco, Montenegro, Norge, San Marino, Serbia, Sveits, Vatikanstaten. Ved salg av bilen vil de påfølgende eiere dra nytte av de forskjellige PEUGEOT-garantiene til hver enkelt garanti utløper, på den betingelse at hver og en av eierne har overholdt de betingelser som gjelder for disse garantiene. Hver eier forplikter derfor å informere neste eier om de gjeldende garantibetingelsene * På den datoen dette vedlikeholdsheftet ble utgitt bestod EU av følgende land: Belgia, Bulgaria, Kypros, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Tsjekkia, Tyskland, Spania, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Sverige, Ungarn, Østerrike, NB: franske oversjøiske områder (DOM-TOM) (med endrede benevnelser; DROM: Guadeloupe, Martinique, Réunion og Guyana, COM: Mayotte, Saint-Pierre og Miquelon, POM: fransk Polynesia, Ny Caledonia og andre territorier på Wallis-og-Futuna øyene og sørlige og antarktiske områder) inngår som en del av det EUROPISKE territorium, på samme linje som landene på det europeiske kontinent. 3

6 Kontraktfestet garanti mot fabrikasjonsfeil I Tillegg til den lovfestede garanti mot skjulte mangler og den lovfestede konformitetsgarantien garanterer AUTOMOBILES PEUGEOT - 75, Avenue de la Grande-Armée PARIS alle nye PEUGEOT-biler mot fabrikasjonsfeil i 5 år eller km, bortsett fra dersom du blir gjort oppmerksom på spesielle unntak. Garantien gjelder fra og med den datoen bilen overleveres deg eller din representant. Denne garantien gjelder i 5 år eller km for elementene i drivlinjen på hybride biler, som er listet opp på side 7. Den første av de to fristene som inntreffer er den gjeldende. Den kontraktfestede garantien mot fabrikasjonsfeil dekker: Med unntak av restriksjonene som nevnes under, dekker den kontraktfestede garantien deler og arbeidsomkostning ved istandsetting eller utskifting av deler som er kjent defekte av Automobiles PEUGEOT eller dennes representant. Istandsetting eller utskifting kan gjøres med nye deler eller standard byttedeler. Det er fabrikanten eller dennes representant som avgjør dette. Dersom bilen ikke er i kjørbar stand som følge av et problem som dekkes av garantien, vil Automobiles PEUGEOT eller dennes representant dekke eventuelle utgifter til bilberging på stedet, eller tauing av bilen til nærmeste PEUGEOT-verksted, innen en avstand på 100 kilometer. Bemerk: Arbeidsoperasjoner som gjennomføres og som dekkes av den kontraktfestede garantien vil ikke ha som virkning å forlenge denne garantien. Utskifting av en del i forbindelse med garantien vil ikke forlenge denne. Den kontraktfestede garantien som dekker de utskiftede delene utgår den dagen bilens garanti utgår. Dersom bilen ikke kan brukes i 7 dager eller mer på grunn av et problem som dekkes av den kontraktfestede garantien og du ikke er ansvarlig for problemet, vil denne garantien forlenges med en varighet som tilsvarer avsavnet. Deler som skiftes ut i forbindelse med den kontraktfestede garantien forblir i Automobiles PEUGEOTs eie. 4

7 Kontraktfestet garanti mot fabrikasjonsfeil Den kontraktfestede garantien mot fabrikasjonsfeil dekker ikke: I Vedlikehold og reguleringer: vedlikehold og kontroller som er nødvendige for at bilen skal fungere, og som oppgis i vedlikeholdsheftet, tilsetting og utskifting av partikkelfilter ved angitt kilometerstand samt utskifting av forbruksdeler som oljefilter, luftfilter, drivstoff-filter eller kupéfilter, reguleringer og justeringer (parallellisme, avbalansering av hjul, foraksel, dører ) utskifting av deler som er utsatt for normal slitasje knyttet til bruk av bilen, dens kilometerstand, de geografiske og klimatiske omgivelsene dersom denne utskiftingen ikke skyldes et defekt element. Det dreier seg om følgende deler: bremseklosser, bremsebelegg og bremseskiver, dekk, clutch, remmer, støtdempere, vindusviskerblader, tennplugger, lyspærer, batterier og sikringer, hjullagre, matter. Bruk av bilen: vibrasjoner og støy knyttet til bilens funksjon, forfall av deler i form av fargeendringer eller deformasjon som skyldes normal aldring, skader som følge av bruk av væsker, deler eller tilbehør som ikke er originale eller av tilsvarende kvalitet, samt bruk av drivstoff* som ikke er tilpasset eller er av dårlig kvalitet og bruk av andre tilsetningsmidler som ikke anbefales av Automobiles PEUGEOT, skader som følge av naturfenomen, som for eksempel haglskur, oversvømmelser, lynnedslag, storm eller andre atmosfæriske hendelser, samt skader som følge av bilulykke, brann eller tyveri, følger av reparasjoner, ombygginger eller endringer utført av bedrifter som ikke er godkjent av fabrikanten, samt montering av tilbehør som ikke er godkjent av fabrikanten, dekk, som dekkes av dekkfabrikantens garanti. PEUGEOTforhandlerne kan bistå med henvendelser overfor denne, andre ikke-spesifiserte utgifter som ikke inngår i den kontraktfestede garantien eller i den lovfestede reklamasjonsretten, spesielt utgifter i forbindelse med avsavn, som bruk- eller driftstap, 5

8 Kontraktfestet garanti mot fabrikasjonsfeil I Hva du må gjøre for å dra full nytte av denne kontraktfestede garantien: Fremlegge et vedlikeholdshefte som er oppdatert, og som spesielt har et garantibevis som er korrekt utfylt av forhandleren. Få alt vedlikehold og alle kontroller av bilen utført i henhold til Automobiles PEUGEOTs forholdsregler, og kunne fremlegge bevis på dette (dokumenter som viser utført vedlikehold, fakturaer...). Med en gang problemet oppstår skal bilen vises frem til et PEUGEOTautorisert verksted, som skal kunne reparere bilen under sine alminnelige åpningstider. Dette har som mål å garantere din og passasjerenes sikkerhet og å unngå forverring av problemet som kan føre til enda mer omfattende reparasjoner enn det som opprinnelig var nødvendig. Følgelig vil ikke den kontraktfestede garantien mot fabrikasjonsfeil dekke problemet og konsekvensene av dette dersom du ikke har gjort det nødvendige med en gang problemet oppstod. Du må dessuten etterfølge enhver oppfordring fra en godkjent reparatør om istandsettelse av bilen for å gjøre den konform. Dersom dette ikke overholdes, er du ansvarlig for alle direkte eller indirekte konsekvenser som måtte følge når det gjelder bilens funksjon. Den kontraktfestede garantien gjelder ikke dersom: 6 det har blitt foretatt ombygginger eller endringer som ikke er godkjent av Automobiles PEUGEOT eller uten av fabrikantens tekniske forskrifter overholdes, problemet skyldes at brukeren av bilen bruker den på en skjødesløs måte eller ikke overholder de forskrifter som gis i instruksjonsboken og vedlikeholdsheftet, bilen brukes på en unormal måte eller til konkurranseformål, eller er overbelastet, selv for kortere tidsrom, bilens kilometerteller har blitt endret eller bilens reelle kilometerstand ikke kan fastslås med sikkerhet. (Ved skifte av kilometertelleren skal skjemaet skifte av kilometer-teller i vedlikeholdsheftet fylles ut av en reparatør som er godkjent av PEUGEOT).

9 Kontraktfestet garanti mot fabrikasjonsfeil på elementer i den hybride drivlinjen 5 år og/eller km Den kontraktfestede garantien mot fabrikasjonsfeil på elementer i den hybride drivlinjen dekker følgende: I Visse elementer i drivlinjen er garantert i 5 år eller km. Det er den første av disse to fristene som inntreffer, som er den gjeldende. Disse elementene er de følgende: Fremdriftsbatteri med styreenhet, For å kunne dra nytte av denne spesielle garantien må de betingelsene som gjelder for den kontraktfestede garantien og som fremstilles over, være overholdt i sin helhet (overholdelse av vedlikeholdsplanen, unntak av spesielle betingelser...). Elektrisk fremdriftsmotor, Hybrid styreenhet, Høyspenningskabler. 7

10 Lakkgaranti I I tillegg til den kontaktfestede garantien mot fabrikasjonsfeil garanterer Automobiles PEUGEOT din nye bil mot enhver feil i lakken eller klarlakken på det opprinnelige karosseriet. Varigheten for denne lakkgarantien regnes fra den dato bilen overleveres kunden og som står oppført på garantibeviset i vedlikeholdsheftet, og gjelder i: - 3 år for alle biler, Lakkgarantien dekker: Lakkgarantien dekker ikke: Lakkgarantien dekker utbedring av berørte felter eller hellakkering (med lakk eller klarklakk) dersom Automobiles PEUGEOT eller dennes representant påviser en lakkeringsfeil. Denne garantien er gyldig under forutsetning av at bilen alltid har blitt vedlikeholdt i henhold til de vedlikeholdssyklusene som er fastsatt av Automobiles PEUGEOT og at istandsettelser av eventuelle degraderinger har blitt gjort i henhold til fabrikantens normer. For å kunne dra nytte av PEUGEOTs lakkgaranti, må du få reparert skader som skyldes ytre årsaker innen to måneder etter at disse skadene har blitt oppdaget. Reparasjonen av disse skadene dekkes av brukeren. skader som er påført lakken på karosseriet av ytre årsaker som atmosfærisk nedfall av kjemisk, animalsk eller vegetabilsk art, sand, salt, steinsprut eller naturfenomener (haglskur, oversvømmelser) eller andre ytre faktorer (som følge av bilulykker eller ikke), skader som skyldes at brukeren har vært skjødesløs, har ventet for lenge med å få skader utbedret eller ikke har overholdt fabrikantens forskrifter, skader som skyldes hendelser som ikke dekkes av den kontraktfestede garantien. følger av reparasjoner, ombygginger eller endringer utført av bedrifter som ikke er godkjent av fabrikanten. 8

11 Antiperforeringsgaranti Automobiles PEUGEOT garanterer bilen mot korrosjon av karosseriet innenfra og ut (antiperforeringsgaranti). Varigheten for denne garantien regnes fra den dato bilen overleveres kunden og som står oppført på garantibeviset i vedlikeholdsheftet, og gjelder i: - 12 år for alle personbiler. - 8 år for alle varebiler. Bemerk: I Antiperforeringsgarantien dekker : Antiperforeringsgarantien dekker istandsetting eller utskifting av deler der det forekommer gjennomrustning som kommer innenfra, og som er kjent defekte av Automobiles PEUGEOT eller dennes representant. Denne garantien er gyldig under forutsetning av at bilen har blitt reparert i overensstemmelse med fabrikantens normer og at kunden har fått utført følgende i rett tid: 1) det periodiske vedlikeholdet som står oppført i vedlikeholdsheftet, 2) garantikontrollene for antiperforering som omtales under, og 3) istandsetting av eventuelle skader på bilen. Vedlikeholdssyklusen for antiperforeringsgarantien består av fire periodiske kontroller som brukeren betaler selv. Disse kontrollene skal utføres 4 år etter den datoen antiperforeringsgarantien trådte i kraft for personbiler, og 2 år etter den samme datoen for nyttekjøretøy, og deretter annethvert år for alle biler. Ved disse kontrollene vil reparatøren først vaske hele bilen, og deretter undersøke hvilke reparasjoner som eventuelt skal utføres, og hvilke som dekkes av PEUGEOTs antiperforeringsgaranti. Skader som skyldes ytre årsaker og som kan fremkalle gjennomrustning noteres på sidene i vedlikeholdsheftet som er forbeholdt dette formål. Enhver reparasjon på karosseriet (som følge av kollisjon, forfall...) skal systematisk etterfølges av en kontroll som skal gjennomføres under de samme betingelser. Du plikter innen to måneder etter at kontrollen har vært utført å få reparert, på egen bekostning og i overensstemmelse med de normer som fastsettes av Automobiles PEUGEOT, alle skader som skyldes ytre årsaker. Denne reparasjonen skal føres opp i vedlikeholdsheftet, og man skal oppgi verkstedets firmanavn, dato for reparasjonen, bilens kilometerstand og referansen for den betalte fakturaen. Ved enhver bruk av PEUGEOTs antiperforeringsgaranti vil kunden måtte fremlegge dette vedlikeholdsheftet, som viser at periodisk vedlikehold og kontroller har blitt utført. 9

12 Antiperforeringsgaranti I Antiperforeringsgarantien dekker ikke følgende elementer: skader som skyldes at brukeren bruker bilen på en skjødesløs måte eller ikke overholder fabrikantens forskrifter, skader som skyldes forhold som ikke dekkes av den kontraktfestede garantien, ødeleggelse av rustbeskyttelsen som følge av tilleggsbehandling som ikke er forutsatt i vedlikeholdsprogrammet, følger av reparasjoner, ombygginger eller endringer utført av bedrifter som ikke er godkjent av PEUGEOT, rust som følge av montering av tilleggsutstyr som ikke er godkjent av fabrikanten, eller som er montert uten at det blir tatt hensyn til fabrikantens monteringsanvisninger, karosseriombygginger av bilen, samt tipp eller lasteplan dersom det er snakk om et nyttekjøretøy, hjul og mekaniske deler som ikke utgjør en integrert del av karosseriet. 10

13 PEUGEOT ASSISTANSE Dette dokumentet er et tillegg til PEUGEOTs kontraktmessige garanti. Det gjelder kun nye biler som selges av Bertel O. Steen A/S i NORGE, og som dekkes av den kontraktmessige garantien. Ved uhell som hindrer fortsatt kjøring med en bil som er kjøpt i Norge når denne bilen befinner seg i et EU-land eller i ett av følgende land: Andorra, Azorene, Gibraltar, Island, Kroatia, Liechtenstein, Madeira, Makedonia, Monaco, Norge, San Marino, Sveits, vil brukeren i tillegg til den berging og tauing som dekkes av den kontraktmessige garantien, få tilbud om transport eller overnatting, enten ved å kontakte PEUGEOT ASSISTANSE (24 timer i døgnet) på gratis telefonnummer eller på telefonnummer (fra utlandet), eller ved å ta kontakt med nærmeste PEUGEOT-forhandler. I A Personer som omfattes av denne ordningen Føreren av den PEUGEOT-bilen som dekkes av den kontraktmessige garantien samt passasjerene, begrenset til det antall sitteplasser som oppgis på bilens registreringsdokument. De omtalte tjenestene gjelder ikke for ambulanser, lette sykebiler, drosjer, firmaer som driver kortidsutleie av biler og deres kunder, samt biler som brukes til transport av personer mot betaling. Se forøvrig brosjyren Hjelpen er aldri langt unna som ligger i bilens vognpapirer. B - Tjenester Ved problem som hindrer fortsatt kjøring med en bil når dette problemet dekkes av den kontraktmessige garantien og dersom problemet ikke kan repareres i løpet av den dagen det har oppstått, kan det bli stilt en lånebil, som maksimalt er i samme kategori, til disposisjon for kunden, avhengig av den lokale disponibilitet. Kostnadene for denne lånebilen dekkes opp til et beløp på kr. 3680,-inkl. mva. Varighet for utlånet kan ikke overstige mer enn 2 dager pluss eventuelt 2 tilstøtende helgedager. Lånebilen skal leveres inn på det stedet den ble utlånt. Føreren forplikter å overholde alle betingelsene som oppgis i lånekontrakten eller leiekontrakten for denne erstatningsbilen. Utgifter i forbindelse med bruk av denne lånebilen, og da spesielt utgifter til drivstoff, bompenger, parkering, eventuelle tillegg eller egenandeler til forsikring, samt ethvert beløp som gjør at utlånsbeløpet overstiger kr. 3680,-inkl. mva., dekkes av kunden. Dersom bilen som dekkes av den kontraktmessige garantien ikke kan repareres i løpet av den dagen problemet har oppstått, dette problemet hindrer fortsatt kjøring og brukeren av bilen befinner seg over 100 kilometer fra sitt vanlige bosted, kan han/hun velge mellom: - utlån av en bil for å kunne fortsette reisen, til et beløp som er begrenset til kr. 3680,-inkl. mva. og med de samme betingelsene som nevnt over. - reise videre til bostedet eller til bestemmelsesstedet, innenfor det landet der problemet har oppstått, eller fortsettelse av reisen tilsvarende et beløp som ikke kan overstige kostnadene for hjemreise. Reisen dekkes da for føreren og passasjerene i førsteklasse på tog eller turistklasse på fly (dersom reisen tar mer enn 8 timer med tog). Det blir deretter utstedt en enveis togbillett for én person på førsteklasse eller en enveis flybillett for én person på turistklasse (dersom reisen tar mer enn 8 timer med tog) slik at den reparerte bilen kan hentes når den er ferdig. - overnatting på stedet, til et beløp på opp til kr. 488,-inkl. mva per natt og per passasjer, begrenset til 3 netter. 11

14 PEUGEOT ASSISTANSE I Dersom bilen ikke kan repareres innen den dagen problemet oppstod, vil det også stilles til disposisjon for kunden en erstatningsbil med de samme betingelser som nevnt over, enten på stedet dersom personen er innlosjert der, eller på hjemstedet dersom personen har fortsatt sin reise. C - Begrensninger - Fritak Dersom bilens problem blir reparert samme dag, har kunden krav på tauing og bilberging, men ikke på de andre tjenestene som er beskrevet over. Kunden har da ikke krav på dekning av utgifter til mat, telefon, drivstoff, bompenger eller parkeringsutgifter. Tilbakebetaling av eventuelle utgifter som kunden måtte ha, kan kun gjøres ved at et medlem av PEUGEOT-forhandlernettet får fremlagt originale regninger på hotellutgifter og fly- eller togbilletter, og det i overensstemmelse med de betingelser som beskrives over. Videre vil ikke kunden kunne gjøre krav på erstatning i bytte for de tjenestene som nevnes over dersom han ikke har gjort bruk av disse. Hvordan kontakte PEUGEOT ASSISTANSE Telefonnummeret til PEUGEOT ASSISTANSE står oppført på baksiden av dette heftet. For å komme raskt i kontakt med oss, anbefaler vi at du bruker den lokaliserte assistanseoppringningstjenesten Peugeot Connect dersom bilen er utstyrt med det. Ha følgende informasjon tilgjengelig når du ringer til assistansetjenesten: - Nøyaktig indikasjon på hvor bilen befinner seg: kommune, gate/vei og nummer, kilometerindikasjon for veien, visuelle indikasjoner, - Identifikasjon av bilen: VIN eller chassis-nummer som du finner på vognkortet (merket E) eller nederst på frontruten (til venstre), registreringsnummeret, - Ditt mobiltelefonnummer for at bilbergingsfirmaet skal kunne ringe deg, - Antallet passasjerer i bilen. For alle spørsmål som ikke gjelder assistanse kan du ringe til KUNDEKONTAKTSENTERET Se nummeret på baksiden av dette heftet. 12

15 Notater I 13

16 Periodisk vedlikehold PEUGEOT II For at bilen skal beholde en optimal funksjon når det gjelder sikkerhet, ytelse og komfort, er det helt nødvendig å følge programmet for ettersyn som hører til bilen. Dette programmet består av kontroller, etterfyllinger av væske og operasjoner som er uunnværlige for at bilen skal fungere som den skal. Innholdet og frekvensen av ettersynene avhenger av kilometerstanden og bilens alder. Intervallet på periodisk vedlikehold bestemmes av tid og kjørte kilometer. Det er viktig at den grensen som inntreffer først overholdes. Hvis bilen brukes under ett eller flere av følgende vanskelige forhold, vil det det være nødvendig med et spesifikt vedlikehold: budbil bykjøring (taxi, ambulanse, gjennomsnittshastighet under 20 km/t, kjøreskole) gjentatt kjøring over korte strekninger (under 10 km) med kald motor (etter stans over 1 time) lengre opphold i: land med mye støv i luften, land med drivstoff som ikke er tilpasset anvisningene til PEUGEOT bruk, selv midlertidig, av biodrivstoff av typen B20 eller B30 (dieselbiler) eller bensin med over 3 % metanol w Sammen med bilen fikk du utlevert vedlikeholdsplanen med det periodiske vedlikeholdet som gjelder spesielt for din bil. Dette dokumentet befinner seg i mappen i bilen. Dersom du ikke finner dette dokumentet i bilen, - kan du få et eksemplar hos din forhandler eller i et godkjent merkeverksted eller - du kan skrive den ut fra din personlige side* på merkets nettsted. * tilgjengelig avhengig av land Overholdelse av PEUGEOT vedlikeholdsprogram er obligatorisk under bilens garantiperiode og for alle biler med servicekontrakt. 14

17 Periodisk vedlikehold PEUGEOT PEUGEOT ettersynene består av operasjoner som systematisk skal utføres på alle biler ved hvert ettersyn og tilleggsoperasjoner som avhenger, for hver bil, av alder og kilometerstand. Kontroll inne i bilen (horn, parkeringsbrems osv.) Holdbarhetsdatoen til settet for midlertidig reparasjon av dekk* De viktigste standardoperasjonene for alle biler * avhengig av utstyr. Kontroller under bilen, deriblant: - kontroller når det gjelder sikkerhet (bremser, styring,...) - kontroller når det gjelder forurensning (tetthet i kretsløp, girkassen,...) Kontroller rundt bilen (dekkenes og lyktenes tilstand,...) Kontroller i motorrommet, inkludert etterfylling om nødvendig (vindusspylervæske,...) Kontroller avhengig av gjeldende lovgivning i landet (ikke inkl. PKK) Diagnose av styreenheter Drenering av dieselfilter* Skifte av motorolje Skifte av oljefilter Nullstilling av vedlikeholdsindikatoren II 15

18 Råd om vedlikehold II Olje nivå Registerrem og tilbehørsrem Vedlikehold av funksjonen partikkelfilter HDi Dekk Kontroller oljenivået regelmessig (hver 3000 km til 5000 km) i henhold til bilens bruk, etterfyll om nødvendig med en egnet olje (se side 24). En etterfylling av olje mellom to ettersyn er normalt. Er det for lavt eller altfor høyt oljenivå innebærer dette en risiko for store ødeleggelser av motoren. Registerremmen og tilbehørsremen er under permanent belastning, helt fra motoren startes til den stoppes. Det er derfor normalt at disse remmene utsettes for slitasje. En defekt registerrem eller tilbehørsrem kan være skadelig for motoren. For å sørge for en optimal funksjon av partikkelfilteret, anbefaler PEUGEOT bruk av oljen TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 eller TOTAL ACTIVA / QUARTZ INEO ECS 5W30, eller alle andre oljer som oppfyller normen PSA PEUGEOT B eller B Tilføyelse av additiv, slik som renseprodukter og lignende, er forbudt. Kontroller dekktrykket regelmessig, og likeledes dekkenes slitasje ved hjelp av den visuelle indikatoren som er laget til dette formål. Når indikatoren er på samme nivå som rullebanen, er dybden på dekkmønsteret under 1.6 millimeter. Utskifting av dekkene er nødvendig. Støtdempere Det er vanskelig for eieren å merke at støtdemperne er slitte. De har imidlertid en sterk innvirkning på bremseeffekten og veigrepsevnene. Det er derfor nødvendig å få utført en regelmessig kontroll av deres effektivitet av en fagmann for å ivareta din sikkerhet og kjørekomfort. Lys og lykter Utskifting av en pære, spesielt hvis den er defekt, medfører en systematisk ubalanse i lyset. Det anbefales derfor alltid å skifte pærene parvis. 16

19 Råd om vedlikehold Vindusviskerblad En regelmessig kontroll og rengjøring med en fuktig klut forlenger levetiden til vindusviskerbladene. En årlig utskifting gir bedre sikt under alle værforhold og hindrer striper på frontruten. Klimaanlegg Bilen din er utstyrt med et klimaanlegg som bidrar til å opprette komfort ved at du velger den temperaturen du ønsker i kupeen, noe som reduserer stress og gjør kjøringen mindre slitsom. Systemet gir dessuten effektiv avdugging, noe som bidrar til å øke sikkerheten under kjøring. Klimaanlegget er utstyrt med et kupéfilter som bedrer luftkvaliteten i bilen ved å filtrere visse forurensende partikler, støv og pollen. Dette reduserer risiko for allergi, og dersom systemet er utstyrt med et aktivt kullfilter, slipper du også vond lukt og fettavleiringer. Ved å få klimaanlegget kontrollert en gang i året sørger du for at det fungerer korrekt. Denne kontrollen tar hensyn til bilens spesielle bruksforhold. II 17

20 Råd om vedlikehold Vedlikehold av karosseriet (blank lakk og perlemorslakk) PEUGEOT benytter seg av de mest sofistikerte teknologier for å oppnå lakk med et perfekt utseende og optimal motstand mot aggresjoner utenfra. Men etter at du har gått til anskaffelse av bilen, er det også opp til deg å ta vare på karosseriet. Ved å foreta korrekt vedlikehold, vil du kunne bevare lakkens beskyttende egenskaper og dens opprinnelige glans. På den måten vil du bevare bilens verdi gjennom årene. HVA BØR DU GJØRE FOR VEDLIKEHOLD AV KAROSSERIET? NÅR HVORDAN SPESIELLE FORHOLDSREGLER SOM SKAL OVERHOLDES ANBEFALTE PRODUKTER II Håndvask: Fjern først støv som kan fremkalle riper ved å spyle bilen rikelig før du vasker. Etter at bilen har vært vasket og skylt, tørk over bilen med et pusseskinn for å unngå flekker som skyldes at vannet er kalkholdig. Bruk ikke slipende svamper. Rene svamper Mild sjampo Pusseskinn Mikrofiberklut Vaske karosseriet: Vaske karosseriet: Fjerne smuss, støv, søle fugleekskrementer, kvae, insekter, tjære Ofte Så fort som mulig når det gjelder fugleskitt, kvae, insektsekreter, pollen, tjære som inneholder kjemiske substanser som kan angripe lakken Håndvask ELLER Høytrykksspyling ELLER Vask i automatisk vaskehall Høytrykksspyling: Overhold forholdsreglene når det gjelder sprøyteavstand (30 cm), spesielt på steder der bilen kan ha vært utsatt for steinsprut, rundt klebemerker og rundt sensorene for parkeringsassistanse. Vask i automatisk vaskehall: Påse at vaskehallen har børster som er godt vedlikeholdt for å unngå ørsmå riper, noe som synes spesielt godt på mørke lakkfarger. Gni ikke på karosseriet når det er tørt Vask ikke bilen i direkte solskinn eller når det er veldig kaldt Bilen bør vaskes oftere om vinteren, og dersom du bor ved kysten eller i et industriområde (f.eks. ). Dette er for å fjerne saltvann, søle, sot eller strøsalt som virker korroderende på bilen. Rengjør nøye understellet og hjulhusene. Visse flekker (tjære ) kan kreve en ekstra spyleomgang. Gni ikke direkte på tørket tjære, fugleskitt, kvaedråper, osv Denne typen urenheter skal skylles/fuktes nøye før de fjernes. Bruk ikke løsemidler eller bensin til rengjøringen. Kvaefjerningsprodukt Insektsfjerner Ren klut Rent vann 18 Rengjøring av forkrommede elementer: Bruk ikke skuremidler eller kjemiske løsemidler. Såpevann med nøytral PH, tørk av med en myk og tørr klut.

21 Råd om vedlikehold HVA BØR DU GJØRE FOR VEDLIKEHOLD AV KAROSSERIET? NÅR HVORDAN SPESIELLE FORHOLDSREGLER SOM SKAL OVERHOLDES ANBEFALTE PRODUKTER Beskytte lakken: Ved å polere Polere minst 2 ganger i året (om høsten og våren) ELLER ved å bruke regelmessig vaskeprogrammer med voksmiddel i automatisk vaskehall Etterpolering for hånd ELLER i vaskehall med voksprogram Bilen må være helt ren og tørr før den etterpoleres Skal ikke påføres i direkte solskinn Overhold bruksanvisningen for produktet Bruk ikke produktet på plast- eller gummideler. Poleringsprodukt som anbefales av forhandlerne (uten slipende bestanddeler) Polérgarn Mikrofiberklut II Fjerne ørsmå riper Kun dersom det oppstår ørsmå riper Polish for hånd eller kontakte forhandleren Bilen må være helt ren og tørr før den pusses med polish. Bruk av et polishmiddel med for sterkt slipende bestanddeler eller uriktig bruk av polishmaskin kan etterlate merker og/eller går ut over lakkens glans. Overhold bruksanvisningen for det produktet som brukes. Bruk ikke produktet på plast- eller gummideler. Etter polish, skal bilen etterpoleres. Polishmiddel som anbefales av forhandlerne Polérgarn Mikrofiberklut Reparere småskader på lakken: Riper, avskalling, steinsprutmerker Raskt, dersom stålplaten er synlig, for å unngå rust Lakkstift. Dersom stålplaten er synlig, kontakt forhandleren. Les nøye produktets bruksanvisning for reparasjon av overflateskader. Lakkstift som finnes tilgjengelig i de forskjellige lakkfargene Bruk ikke løsemiddel, bensin eller petroleum for å rengjøre karosseriet. Etter vask, brems gradvis for å fjerne vann fra bremsebelegget. Bruk ikke høytrykksspyler for vask av motorrommet. 19

22 Råd om vedlikehold Vedlikehold av karosseriet (matt lakk og strukturert lakk) Vask aldri karosseriet uten vann. Vask aldri bilen i en automatisk vaskehall med vaskeruller. Karosseriet og aluminiumsfelgene må ikke poleres. Det gjør nemlig lakken blank. II Spesielt vedlikehold for matt lakk* Bruk ikke rengjøringsmidler beregnet på lakk, slipende eller polerende midler eller blanke konserveringsmidler (som for eksempel voks) for vedlikehold av lakken. Denne typen produkter er utelukkende beregnet på blanke overflater. Dersom du bruker dem på karosserier med matt lakk, vil dette skade overflaten, og blanke soner eller flekker vil da vises definitivt. Bruk heller ikke høytrykksspyler med børste, da det kan ripe opp lakken. Du må heller aldri velge vaskeprogram med avsluttende behandling med varmvoks. Spesielt vedlikehold for strukturert lakk** Overhold Råd om vedlikehold av matt lakk, med unntak av Vask aldri bilen i en automatisk vaskehall med vaskeruller som ikke trenger å overholdes for strukturert lakk. * Tilgjengelig avhengig av versjon, finishnivå og spesifikasjoner i hvert land. 20

23 Råd om vedlikehold Vedlikehold av skinn Skinninteriøret i bilene har blitt spesielt utviklet av PEUGEOT ved hjelp av de aller siste teknologier for å sikre skinnet lang levetid, optimal komfort og ypperlig motstand mot aggresjoner utenfra. Skinn er et naturprodukt. Det er derfor nødvendig å overholde visse forholdsregler når det gjelder bruk og vedlikehold. Det er opp til deg å ta vare på skinninteriøret i din bil. For at skinnet skal vare lenge, er det nødvendig med tilpasset og regelmessig vedlikehold. Skinnet må beskyttes og behandles for at det skal bevare sin mykhet og sitt opprinnelige utseende så lenge som mulig. VEDLIKEHOLD AV SKINN NÅR HVORDAN SPESIELLE FORHOLDSREGLER SOM SKAL OVERHOLDES ANBEFALTE PRODUKTER Før du begynner rengjøringen av skinnet, må du fjerne alle partikler som kan fremkalle riper i skinnet under rengjøringen. II Rengjøring Regelmessig, samt punktvis ved behov Vask for hånd Fukt deretter en myk klut med såpevann, og vask forsiktig over skinnet. Ikke gni for hardt. Tørk deretter over skinnet med en myk klut. Dersom det er fettflekker på skinnet, må du ALDRI rengjøre med væske. Trekk først fettet ut av flekken (med en svamp eller et spesialprodukt, for eksempel). Dersom en væske har laget en flekk på skinnet, trekk raskt opp væsken med en klut eller et absorberende papir for å unngå at væsken trenger inn i skinnet. Svamp ph-nøytral Såpe Myk klut Rengjør deretter om nødvendig. Støvfjerning 2 til 3 ganger i året Vask for hånd Bruk en klut som er fuktet i rent vann og vridd opp, til å tørke over skinnet for å fjerne støv fra porene. Ikke gni hardt og unngå kalkholdig (hardt) vann. Myk klut Vedlikehold Hvert år For hånd Fjern støv og rengjør skinninteriøret før påføring av et vedlikeholdsprodukt. Spesielt produkt for skinn Bruk ikke løsemidler, rensemidler, bensin, ren alkohol eller rengjøringsprodukter for rengjøring av skinn. Dersom bilen din har delskinninteriør, må du være forsiktig så du ikke beskadiger de andre materialene i bilen (tekstil, alkantara ) med produktet som er beregnet på skinn. Dersom skinninteriøret har større skader (brennmerker, ), kontakt et PEUGEOT-verksted der du vil få råd. 21

24 ANBEFALER PEUGEOT & TOTAL, PARTNERE SOM JOBBER FOR HØYERE YTELSER! Innovasjon som gir suksess FoU-teamene hos TOTAL har for PEUGEOT utviklet smøremidler som svarer til de aller siste tekniske innovasjoner i våre bilmodeller. For deg er det en garanti på en motor med topp ytelser og maksimal levetid. Med 208 HYbrid FE er bevis på PEUGEOTs og TOTALs innovative teknologier som varsler om en annerledes fremtid. III 208 HYbrid FE, et teknologisk vidunder med eksepsjonelle egenskaper: 1,9 l/100 km og 8 sek. fra 0 til 100 km/t. Reduksjon av forurensende utslipp en realitet Smøremidlene fra TOTAL er spesielt utviklet for å skulle optimalisere motorenes ytelser og beskytte avgassrensesystemene. For å være garantert korrekt funksjon er det viktig at PEUGEOTs vedlikeholdsråd blir fulgt. 22 ANBEFALER

25 Smøremidler: forholdsregler ANBEFALER Motoroljer som svarer til normene PSA PEUGEOT har høyere spesifikasjoner enn de som defineres av ACEA normen (Association des Constructeurs Européens d Automobiles) De tilfredsstiller derfor de seneste tekniske innovasjonene i bilen din og optimaliserer funksjonene til PEUGEOTmotorene (ytelse, forurensende utslipp, drivstoffbesparelse, levetid og slitasje). For å skifte olje på bilen din, bruk utelukkende en olje som svarer til normene PSA PEUGEOT. Ved etterfylling, skal følgende ACEA-norm overholdes: helst C2, eller C3 For ytterligere informasjon, ta kontakt med ditt autoriserte PEUGEOT-verksted. Viskositetsgrader avhengig av brukstemperaturen. III 23

26 Smøremidler: forholdsregler ANBEFALER BESKRIVELSE OLJE SAE-GRAD HALVSYNTETISK 10W-40 SYNTETISK 5W-40 SYNTETISK ANTI FORURENSNING 5W-30 SYNTETISK ANTI FORURENSNING 0W-30 NORMER PSA PEUGEOT B B B B Motor Anbefalt olje TOTAL ACTIVA TOTAL QUARTZ W-40 TOTAL ACTIVA TOTAL QUARTZ W-40 TOTAL ACTIVA TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 1,0 l VTi o o 1,0 l og 1,2 l Pure Tech o o o o Bensin 1,4 l og 1,6 l VTi 1,2 l Pure Tech Turbo 1,6 l THP o o o III Andre motorer o o o o HDi FAP : 1,4 l - 1,6 l - 1,8 l - 2,0 l - 2,2 l (204 HK) o o 24 Diesel HDi FAP : 1,3 l - 2,2 l (UNNTATT 204 CH) - 3,0 l Blue HDi Andre motorer o tillatt. TOTAL er det eneste merket som tilbyr et komplett utvalg produkter som er godkjent av PSA PEUGEOT, og som anbefales for vedlikehold av PEUGEOT-biler. Det nye smøremiddelet TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 er det produktet som anbefales av PEUGEOT for å oppnå lavere drivstofforbruk, lavere CO 2 -utslipp og forurensende utslipp. o o o o

27 Oppfølging av vedlikehold De påfølgende sidene er beregnet på at den forhandleren eller det verkstedet som utfører vedlikeholdet skal sette sitt stempel når arbeidet er utført. Få et offentlig godkjent verksted til å fylle ut disse feltene (dato, kilometerstand, neste kontroll,...) avhengig bruksforhold. Det anbefales å ta vare på alle fakturaer og dokumenter som gjelder vedlikehold og reparasjoner utført på bilen. Glem ikke å overlevere alle papirene til den nye eieren dersom du selger bilen. For at fabrikantens garanti skal være gyldig, skal alt pålagt periodisk Peugeot vedlikehold være utført på bilen. Dato: / / km : Årlig vedlikeholdskontroll Stempel fra offentlig godkjent verksted Dato: / / km : Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted III Neste kontroll ved km eller den / / Neste kontroll ved km eller den / / 25

28 Oppfølging av vedlikehold Dato: / / km : Dato: / / km : Neste kontroll Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted ved km eller den / / Neste kontroll Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted ved km eller den / / III Dato: / / km : Dato: / / km : Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted 26 Neste kontroll ved km eller den / / Neste kontroll ved km eller den / /

29 Oppfølging av vedlikehold Dato: / / km : Dato: / / km : Neste kontroll Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted ved km eller den / / Neste kontroll Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted ved km eller den / / Dato: / / km : Dato: / / km : III Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted Neste kontroll ved km eller den / / Neste kontroll ved km eller den / / 27

30 Oppfølging av vedlikehold Dato: / / km : Dato: / / km : Neste kontroll Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted ved km eller den / / Neste kontroll Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted ved km eller den / / III Dato: / / km : Dato: / / km : Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted 28 Neste kontroll ved km eller den / / Neste kontroll ved km eller den / /

31 Oppfølging av vedlikehold Dato: / / km : Dato: / / km : Neste kontroll Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted ved km eller den / / Neste kontroll Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted ved km eller den / / Dato: / / km : Dato: / / km : III Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted Neste kontroll ved km eller den / / Neste kontroll ved km eller den / / 29

32 Kontroll for Antiperforeringsgaranti KONTROLLER SOM SKAL UTFØRES Første Andre Tredje Fjerde Personbiler 4 år etter levering 6 år etter levering 8 år etter levering 10 år etter levering Nyttekjøretøy etter 2 år etter 4 år etter 6 år For at antiperforeringsgarantien skal være gyldig må kunden fremlegge alle kontrollkupongene, nøye utfylt av det verkstedet som har utført disse kontrollene. Første kontroll Dato:... Kilometerstand:... Planlagt arbeid i forbindelse med antiperforeringsgarantien: O ja O nei Andre kontroll Dato:... Kilometerstand:... Planlagt arbeid i forbindelse med antiperforeringsgarantien: O ja O nei ISTANDSETTING SOM ER ANBEFALT KUNDEN: FORETATT ISTANDSETTING: ISTANDSETTING SOM ER ANBEFALT KUNDEN: FORETATT ISTANDSETTING: Kontrollens saksnr:... Ordre nr:...dato:... Kontrollens saksnr:... Ordre nr:... Dato:... III Anmerkninger: VERKSTEDETS STEMPEL Ordre nr:... Dato:... Anmerkninger: VERKSTEDETS STEMPEL Ordre nr:... Dato:... VERKSTEDETS STEMPEL VERKSTEDETS STEMPEL VERKSTEDETS STEMPEL VERKSTEDETS STEMPEL 30 VERKSTEDETS STEMPEL NESTE KONTROLL: før den... VERKSTEDETS STEMPEL NESTE KONTROLL: før den...

33 Kontroll for Antiperforeringsgaranti Vask om nødvendig (karosseri, understell, innerskjermer) og utfør antiperforeringskontrollen (fastpris til lokale tariffer). Tredje kontroll Dato :... Kilometerstand:... Planlagt arbeid i forbindelse med antiperforeringsgarantien: O ja O nei ISTANDSETTING SOM ER ANBEFALT KUNDEN: Kontrollens saksnr:... Anmerkninger: FORETATT ISTANDSETTING: Ordre nr:...dato:... VERKSTEDETS STEMPEL Ordre nr:...dato:... Fjerde kontroll Date :... Kilometerstand:... Planlagt arbeid i forbindelse med antiperforeringsgarantien: O ja O nei ISTANDSETTING SOM ER ANBEFALT KUNDEN: Kontrollens saksnr:... Anmerkninger: FORETATT ISTANDSETTING: Ordre nr:... Dato:... VERKSTEDETS STEMPEL Ordre nr:... Dato:... III VERKSTEDETS STEMPEL VERKSTEDETS STEMPEL VERKSTEDETS STEMPEL VERKSTEDETS STEMPEL VERKSTEDETS STEMPEL NESTE KONTROLL: før den... VERKSTEDETS STEMPEL NESTE KONTROLL: før den... 31

34 Notater IV 32

35 Notater IV 33

36 Notater IV 34

37 Følgende skjema skal fylles ut ved utskifting av bilens kilometerteller: Dato for utskifting :.../.../ Kilometerstand på utskiftet kilometerteller: Utskifting Av Kilometerteller Og Oppfølging Av Adresseendring Eller Ny Eier Dersom du skifter adresse, eller dersom du selger bilen, fyll ut kupongen under og send til nærmeste PEUGEOT-verksted. ADRESSEENDRING NY ADRESSE V.I.N. SALG AV BILEN Kilometerstand på ny kilometerteller: V.I.N. Navn, adresse, underskrift og stempel fra verkstedet som har utført utskiftingen: ADRESSEENDRING NY ADRESSE SALG AV BILEN Verkstedets stempel ADRESSEENDRING NY ADRESSE V.I.N. SALG AV BILEN IV 35

38 Notater IV 36

39 Gjengivelse eller oversettelse, selv i utdrag, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra AUTOMOBILES PEUGEOT SA. Norvégien 07/15

40 * * Ring gratis grønt nummer Fra utlandet Dersom din bil er utstyrt med denne funksjonen, kan du ved å trykke på denne knappen tilkalle Peugeot Assistance Følgende opplysninger skal gis til assistansepersonalet: - nøyaktig angivelse av stedet der bilen befinner seg: kommune, gate/vei og nr., evnt. km-angivelse, visuell indikasjon... - identifikasjon av bilen: VIN eller chassis-nr. som er synlig på vognkortet eller nederst på frontruten, registreringsnummer - ditt mobiltelefonnummer (mobil) slik at bilbergingstjenesten kan få tak i deg - antallet passasjerer i bilen 7 dager / 7 24 timer / 24 NO 15CPE0100C

CITROEN BERLINGO 4x4 DANGEL. BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING (Tillegg til instruksjonsboken)

CITROEN BERLINGO 4x4 DANGEL. BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING (Tillegg til instruksjonsboken) CITROEN BERLINGO 4x4 DANGEL BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING (Tillegg til instruksjonsboken) V36 BERLINGO 4x4 REF : 5572H 01/2015 Kjære kunde, Vi takker deg for valget du har gjort ved å kjøpe en bil med

Detaljer

PROFESJONELL OVER HELE LINJEN

PROFESJONELL OVER HELE LINJEN NY PEUGEOT PARTNER PARTNER PROFESJONELL OVER HELE LINJEN Med sitt store lastevolum på 3,7m 3 *, sin eksemplariske modularitet og sin nye og økonomiske e-hdi motorer, er den nye Partner et naturlig valg

Detaljer

ESTETIKK PÅ SITT BESTE

ESTETIKK PÅ SITT BESTE PEUGEOT 308 CC Med sine nye linjer er 308 CC ikledd Peugeots siste stilkoder. Bilens eleganse er mer teknologisk, noe som blant annet kommer til uttrykk med frontlyktene med LED-rekke. Bi-Xenon* frontlys

Detaljer

Generelle garantivilkår

Generelle garantivilkår Generelle garantivilkår Tesla Motors Nederland B.V., Atlasstraat 7-9, 5047 RG Tilburg, Nederland («Tesla») vil utføre reparasjoner på Model S-kjøretøyet under garantitiden i samsvar med de vilkår, betingelser

Detaljer

OPEL Assistance. Opel. Fresh thinking - better cars.

OPEL Assistance. Opel. Fresh thinking - better cars. OPEL Assistance Opel. Fresh thinking - better cars. Garantert hjelp på veien. 800 31611 Fra utlandet +47 800 316 11. Opel Assistance Med din nye Opel har du gjort et svært godt valg. Du har en bil som

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

100% ELEKTRISK PEUGEOT

100% ELEKTRISK PEUGEOT 100% ELEKTRISK PEUGEOT ion imagine EN NY URBAN MOBILITET Peugeot, et hakk foran Mange har lurt på hvordan den etterlengtede 100% elektriske bilen av ny generasjon skulle bli. Nå er den en realitet. Peugeot

Detaljer

100% ELEKTRISK PEUGEOT

100% ELEKTRISK PEUGEOT 100% ELEKTRISK PEUGEOT ion imagine EN NY URBAN MOBILITET Peugeot, et hakk foran Mange har lurt på hvordan den etterlengtede 100% elektriske bilen av ny generasjon skulle bli. Nå er den en realitet. Peugeot

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet 2012-2013 TESLA MOTORS, INC. Med enerett. All informasjon i dette dokumentet og all MODEL S -programvare er underlagt opphavsrett

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 ! Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

Last ned applikasjonen 208 «Let your body drive» Tilgjengelig i App Store og Android Market.

Last ned applikasjonen 208 «Let your body drive» Tilgjengelig i App Store og Android Market. PEUGEOT 208 Last ned applikasjonen 208 «Let your body drive» Tilgjengelig i App Store og Android Market. FORNYELSE VEKK SANSENE Sammen med nye og spennende høyteknologiske produkter vi befatter oss med

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

EN BIL MED STERK PERSONLIGHET

EN BIL MED STERK PERSONLIGHET NYE PEUGEOT 308 EN BIL MED STERK PERSONLIGHET Nye PEUGEOT 308 er en bil du straks legger merke til. Ved første øyekast er det de raffinerte linjene som fanger blikket ditt. Bak rattet er det de smarte

Detaljer

PEUGEOT 308 EFFEKTIV OG ELEGANT Nye Peugeot 308 har linjer som på en subtil måte integrerer merkets nye stilkoder. Modellens to karosserivarianter har fått en mer teknologisk eleganse, noe som blant annet

Detaljer

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for YAMAHA XVS1100-2002. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på YAMAHA XVS1100-2002 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Opels internasjonale garantibetingelser

Opels internasjonale garantibetingelser reviderte Garantibetingelser Opels internasjonale garantibetingelser for Norge. Disse reviderte betingelser erstatter betingelsene i «OPEL SERVICE- OG GARANTIHEFTE, KTA-2671/7-NO-no», sidene 25-29, fra

Detaljer

rapport Din bil ditt verkstedsvalg

rapport Din bil ditt verkstedsvalg rapport Din bil ditt verkstedsvalg RAPPORT Din bil ditt verkstedsvalg Prosjektgruppe Ingrid Gullaksen (prosjekteier) Hanne Aanstad Lund (prosjektleder) Rebekka Søvik Ruth Øijordsbakken Foto: Helge Skodvin

Detaljer

Bilen din "live" på Internett!

Bilen din live på Internett! Instruksjonsbok Bilen din "live" på Internett! Få tilgang til seneste informasjon. Ved hjelp av Internettstedet SERVICE BOX gir PEUGEOT deg gratis og enkel tilgang til alle bilens dokumenter. Gå inn på

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens navn: Tohatsu Marine Corporation (TMC) Mercury Marine Joint

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. m FARE Hvis det lukter gass: ) Steng av gasstilførselen

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Før du bruker produktet,

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 00 77 0 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer