Årsmelding Holbergprisen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Holbergprisen 2009 2"

Transkript

1

2

3

4 1. Om fondet I henhold til brev av 23. januar 2009 opplyser Kunnskapdsdepartementet, kap. 287 post 56, at Universitetet i Bergen bevilges kroner ,03 for året Dette tilsvarer et års avkastning av Ludvig Holbergs minnefond. Avkastningen disponeres av styret for Ludvig Holbergs minnefond som er nedsatt av styret for Universitetet i Bergen. Ludvig Holbergs minnefond består av sekretariat, styret og egne fagkomiteer for de tre prisene Holbergs internasjonale minnepris, Nils Klimprisen og Holbergprisen i skolen. Se vedlegg for mer informasjon. 2. Arrangementer 2-3. april, Lærerseminar, Bergen August/september, besøk og metodeforelesninger, vg skoler i Norge 25. august, Kunngjøring Holbergprisen/Nils Klimprisen september, Forskningsdagene i Bergen september, Julia Kristeva-dagene i Oslo 23. november, Velkomstmiddag, Bergen 24. november, Holbergprisens symposium, Bergen 24. november, Holbergprisens fest, Bergen 24. november, Fagdag for elever, Holbergprisen i skolen, Bergen 25. november, Prisutdeling Holbergprisen i skolen, Bergen 25. november, Prisutdeling Holbergprisen og Nils Klimprisen, Bergen 25. november, Regjeringens bankett, Bergen 26. november, Ian Hacking og Lars Fr H Svendsen i samtale, Litteraturhuset, Oslo 3. Informasjon Årsmelding Holbergprisen

5 Mediedekningen var høyest i 2005 da Jürgen Habermas vant prisen. I årene etterpå har prisen krevd aktivt arbeid med media nasjonalt og internasjonalt, og vi ser en gradvis økning. Vi har siden 2005 jobbet med prisvinners nettverk og hans/hennes institusjoner hvert år, samt har tett relasjon til ambassader, redaktører i norske medier og internasjonale pressenettverk. Holbergprisen har blitt bedre kjent gjennom strukturert arbeid gjennom de siste fire årene. Det er en utfordring å få journalister fra foregående år til å skrive om årets prisvinner pga det er annet fagområde og annen prisvinner. Likevel ser vi en økning i Det er flere årsaker til at de internasjonale oppslagene i aviser og nettsteder økte; - vi har jobbet aktivt med prisvinnernes nettverk: institusjoner og journalister - vi har gode relasjoner til norske redaktører/journalister/medier - vi er aktive brukere av Facebook og Twitter - vi arrangerte seminar med Holbergprisvinner 2004 Julia Kristeva i samarbeid med Høgskolen i Oslo i Oslo i september - vi opplever stadig økende interesse for Holbergprisen i skolen - mediene blir mer åpne, og på den måten blir det lettere å registrere medieoppslag, blogging osv. Nominasjonsprosessen: Professorer ved universitet og høyere utdanningsinstitusjoner i Europa, USA samt i noen grad også i Asia og Afrika inviteres per post og e-post til å nominere til Holbergs internasjonale minnepris. Nordiske mottagere får informasjon om utlysningene av både Holbergs internasjonale minnepris og Nils Klim-prisen. Alle videregående skoler i Norge inviteres til å delta i Holbergprisen i skolen. Nominasjonsutlysning og informasjon om årets vinner av Holbergs internasjonale minnepris annonseres i New York Review of Books (USA), Chronicle of Higher Education (USA), London Review of Books (UK) og Forschung und Lehre (Tyskland). For Nils Klim-prisen ble det i tillegg annonsert i Morgenbladet (Norge). Holbergprisen i skolen annonserer i Lektorbladet. Holbergs internasjonale minnepris 2009: Det ble mottatt 74 nominasjoner på 43 kandidater. Nils Klim-prisen 2009: Det ble mottatt 10 nominasjoner på 10 kandidater. Holbergprisen i skolen: I 2009 deltok 11 skoler med totalt 29 elevprosjekter. Årsaken til at det ble sendt inn færre elevprosjekter i 2009 (2008: 14 skoler og totalt 53 prosjekter), er at hver enkelt skole foretok en lokal utsiling, hvor de til slutt sendte inn de 3 beste bidragene. Nettsidene er en viktig kanal for formidling av prisene. Her legger vi ut informasjon om prisvinnere, informerer om arrangementer og legger ut opptak fra symposium/intervju. Vi får årlige tilbakemeldinger om at dette er nyttige verktøy verden over, og at de brukes som pensum i bl.a. England. Sosiale medier som Facebook og Twitter benyttes også i formidlingen av Holbergprisen og arrangementene. Holbergprisens nettsider hadde anslagsvis besøk i Besøkstallene til Holbergprisens nettsider har økt med ca 7 % sammenlignet med % av besøkende på Holbergprisens nettsider kommer fra Norge. USA er nest størst med ca 14 %, dernest Canada (prisvinner Ian Hackings hjemland) med 7 %. Omtrent 37 % av norsk trafikk kommer fra Bergen og 29 % kommer fra Oslo. Årsmelding Holbergprisen

6 4. Kommentar Det er vår vurdering at avviklingen av arrangementene i forbindelse med utdelingen av Holbergprisen, Nils Klimprisen og Holbergprisen i skolen 2009 var svært vellykket. Tilbakemeldinger i etterkant av arrangementene tyder også på at gjester og publikum oppfattet gjennomføringen som profesjonell, høytidelig og i tråd med forventningene. Målsettingen om å ha internasjonale gjester ble innfridd gjennom de internasjonale professorene som deltok i Holbergprisens symposium. Men på grunn av nødvendige økonomiske innsparinger så valgte vi å lage et kortere symposium med færre deltakere. Holbergprisen har økende mediedekning lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg var publikumstallene tilfredsstillende. Det vi vil fremheve som satsingsområder for 2010 er å fortsette arbeidet med å få flere publikummere til arrangementene. Her må fagmiljøene oppfordres i større grad til å delta, samt at Holbergprisen må evaluere arrangementene som tilbys. Vi vil også inngå samarbeid med flere aktører lokalt i Bergen. I tillegg vil vi fortsette arbeidet med å satse på internasjonalt informasjonsarbeid generelt. 5. Økonomi Hovedtall Budsjett 2009 Regnskap 2009 Inntekt fra KD (avkastning) Andre inntekter Overført fra Totalt til disposisjon Totale kostnader Resultat * Spesifikasjon kostnader Budsjett 2009 Regnskap 2009 Sum kostnader prispenger Skoleprosjektet Styre og fagkomité Arrangementene Informasjon Drift Sum kostnader sekretariatet Totale kostnader * Husleie og administrasjonskostnader har blitt betalt av Universitetet i Bergen for inneværende år. Dette utgjør kr (for 2,8 årsverk). Årsmelding Holbergprisen

7 6. Vedlegg: Holbergprisens sekretariat Trine Kleven prosjektleder i 100 % stilling. Bent Sigmund Olsen førstekonsulent i100 % stilling informasjon/logistikk Barbara Wendelbo førstekonsulent, ansvar for Holbergprisen i skolen i 80 % stilling. Student fra Praktisk informasjonsarbeid ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen hospiterte hos Holbergprisen i fem uker høsten Styret for Ludvig Holbergs minnefond Professor Jan Fridthjof Bernt, Universitetet i Bergen (styreleder) Professor Arild Underdal, Universitetet i Oslo Professor Marit Aamodt Nilsen, Universitetet i Agder Professor Petter Aaslestad, NTNU Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde, fylkesmannen i Hordaland Holbergprisens fagkomité Professor Turid Karlsen Seim Professor Henning Koch (tom juni 09) Professor Toril Moi, Duke University (tom juni 09) Professor Kwame Anthony Appiah Professor Helga Nowotny Professor Lars Björne (fom juli 09) Professor Mary Jacobus (fom juli 09) Nils Klimprisens fagkomité Professor Britt Louise Gunnarsson Professor Páll Skulason Professor Björn Wittrock Professor Kirsti Strøm Bull Professor Martti Nissinen Jury Holbergprisen i skolen Professor Arild Raaheim Lektor Anita Pedersen Forsker Henrik Bastiansen Professor Thorolf Kruger Årsmelding Holbergprisen

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Årsberetning fra styret 2014

Årsberetning fra styret 2014 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsberetning fra styret 2014 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting SKUP skal være sentral i utviklingen av den undersøkende

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Årsberetning fra styret 2012

Årsberetning fra styret 2012 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsberetning fra styret 2012 Til behandling på SKUPs årsmøte 15. mars 2013 Visjon og målsetting SKUP skal være sentral i utviklingen av den undersøkende

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Oslo, 27. mars 2014 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter

Kunnskapsdepartementet Oslo, 27. mars 2014 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter Kunnskapsdepartementet Oslo, 27. mars 2014 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter Vi ønsker med dette å søke Kunnskapsdepartementet (KD)

Detaljer

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013]

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] 2013 [ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] Innhold 1. Innledning... 2 2. Ombudsordningen... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Ombudets plassering og mandat... 3 2.3 Økonomi... 4 2.4 Undersøkelse... 5 3. Informasjonsarbeid...

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2008 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2008 INNHOLD 1 > INNLEDNING / side 3 2 > ORGANISERING / side 4 3 > INFORMASJONSVIRKSOMHET OG FAGLIGE AKTIVITETER / side 5 - mediebildet

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006.

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006. 2 Forord Prosjektet Skolebesteforeldre er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet er gjennomført ved ti utvalgte grunnskoler i ulike deler av landet. Skolene ble valgt ut etter samråd

Detaljer

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6.

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 3 Innhold Styreleiaren har ordet 3 Hovedsatsningsområder 4 FN-dagen 5 FN-sambandet på nett 6 FN-stafetten 10 Vervekampanjen 12 Prosjekter 13 Internasjonal

Detaljer

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning Utarbeidet av: Rikke Andersen, National President Silje Willumsen, National Secretary Utarbeidet i henhold til: regnskapslovens 3-3 2014 Virksomhetens

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4 REGIONKONTOR FOR AUST OG VEST-AGDER BESØKSADR.: FYLKESHUSENE I KR.SAND OG ARENDAL ORG. NUMMER: 982 310 970 KONTONUMMER: 3126.24.15247 Telefon: 38 17 68 28 ÅRSMELDING 2008 Vi støtter Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret Side 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Oppdragsbrevet for 2015... 5 1. Kommunikasjon... 5 1.1 Aktivitet...

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011.

Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011. Norges idrettshøgskole Adm. direktør 19. mai 2011 STY-O-SAK 16/11: Rapport studentrekruttering 2010-2011 Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av

Detaljer

Akademisk enfold. Det såkalte mangfoldsåret er akkurat over. Har akademia sluppet for billig unna diskusjonen om mangfold i egne rekker?

Akademisk enfold. Det såkalte mangfoldsåret er akkurat over. Har akademia sluppet for billig unna diskusjonen om mangfold i egne rekker? JANUAR 2009 NUMMER 1 ÅRGANG 41 F Akademisk enfold Det såkalte mangfoldsåret er akkurat over. Har akademia sluppet for billig unna diskusjonen om mangfold i egne rekker? Side 12-17 Konferanse på Oscarsborg

Detaljer