Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital"

Transkript

1 1936 Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital

2 Martina Hansens Hospital Sykehuset ligger i stille, landlige omgivelser ved siden av Sykehuset Asker og Bærum HF. Martina Hansens Hospital er eiet av Stiftelsen Martina Hansens Hospital og er et spesialsykehus i ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi. Hospitalet inngår i regional helseplan for Helseregion Øst og har primært behandlingsansvar for pasienter fra Akershus fylke, men mottar pasienter fra hele landet i samsvar med fritt sykehusvalg. Sykehuset har i løpet av de siste årene blitt betydelig spesialisert, og er det sykehus i Norge som setter inn flest leddproteser (proteser i hofte, kne, skulder, albue, håndledd, finger og stortåledd). Hospitalet operer ca pasienter pr. år, og foruten protesekirurgi utføres det et stort antall artroskopiske operasjoner i knær og andre ledd, ryggoperasjoner og andre typer ortopediske inngrep. Revmatologisk avdeling drives som en "combined unit" med et nært samarbeid mellom revmatologer og revmakirurger i pasientbehandlingen. Revmatologisk avdeling behandler også pasienter med osteoporose og har egen benscanner. Sykehuset har fått god omtale i de 3 pasienttilfredsundersøkelsene som er utført av Stiftelse for helsetjenesteforskning. Martina Hansens Hospital har svært moderne og oppdatert utstyr med bl.a. egen MRmaskin for nøyaktig diagnosering av sykdommer og lidelser i muskel og skjelett. Hospitalet har ca. 400 ansatte og er et kostnadseffektivt privateid sykehus i offentlig sektor. Besøksadr.: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum Postadr: Postboks 23, 1306 Bærum Postterminal Tlf: Inntakskontor: E-post: Internett: Sengepost /75, MHH/emf 2

3 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...4 BEHANDLINGSFORLØPET...5 SMERTER:...7 ETTER OPERASJONEN:...7 FYSISK AKTIVITET/RÅD I REHABILITERINGSFASEN:...7 LIGGESTILLINGER:...8 SITTE:...8 BRUK AV KRYKKER...9 GÅ I TRAPP:...9 UTSKRIVNING:...10 KOMPLIKASJONER:...10 ØVELSER FØR OG ETTER HOFTEOPERASJON ANNEN INFORMASJON:...14 INFORMASJON/SAMTYKKE FOR BENDONASJON...15 INFORM ASJON OG SAMTYKKEERKLÆRING FOR LEDDREGISTERET

4 Innledning Røntgenbilde av en Exeter totalprotese Dette heftet er skrevet for å gi deg en forståelse for hva en hofteproteseoperasjon innebærer. Heftet beskriver det du bør vite om rutiner før og etter operasjonen. Den skal være med å kvalitetssikre den behandling og oppfølging personalet ved Martina Hansens Hospital gir hver enkelt pasient. Det er likevel viktig å forholde seg til den informasjon og de retningslinjer som trekkes opp av behandlende lege, da det i noen tilfeller kan bli nødvendig med avvik fra det vi har som standard behandlingsopplegg. Personalet og pasienten har et felles ansvar for å oppnå målet: En komplikasjonsfri operasjon og et smertefritt hofteledd med bedret funksjon. TA MED DETTE HEFTET DERSOM DU SKAL PÅ HOFTESKOLEN OG NÅR DU SKAL LEGGES INN FOR OPERASJON Hvem får hofteprotese: Et nedslitt hofteledd (artrose) gir smerter, dårlig funksjon og redusert livskvalitet. Man forsøker å behandle dette med øvelser, betennelsesdempende og evt. smertestillende tabletter før man vurderer å sette inn en protese. Generelt er det fornuftig å utsette en proteseoperasjon i det lengste fordi vi vet at alle proteser slites over tid, og som følge av dette kan løsne. Det er bare pasienten selv som kan avgjøre hvor invalidiserende plagene fra hofteleddet har blitt, og vi legger derfor stor vekt på pasientens mening ved valg av operasjonstidspunkt. Det er viktig at pasienten har fått god muntlig og skriftlig informasjon, og forstår hva en hofteproteseoperasjon består i før man tar valget om operasjon. Poliklinisk undersøkelse og diagnostikk: Vi foretrekker at pasienten først blir undersøkt av ortoped ved poliklinikken. Vi vil der kunne stille riktig diagnose utfra sykehistorie, undersøkelse av pasienten og gransking av røntgenbilder. Vi ønsker å forklare behandlingsalternativene, forventet resultat og om evt. komplikasjoner slik at pasientene har et godt grunnlag for å velge behandling og har realistiske forventninger til denne. Vi ønsker at du tar med deg et resymé over dine tidligere lidelser og en liste over medisiner som du tar. Dersom du har spesielle ønsker om operasjonstidspunkt kan du ta dette opp her. 4

5 Anestesipoliklinikk: Noen pasienter har økt risiko for å utvikle komplikasjoner i forbindelse med en operasjon. Vi vil vurdere opplysninger om din helsetilstand og innkalle de pasientene vi mener trenger en ekstra undersøkelse til anestesipoliklinikken noen uker før operasjonen. Hofteskole: To til tre uker før du skal opereres får du og pårørende tilbud om å møte ved Martina Hansens Hospital til MHHs hofteskole. Dere vil der få ytterligere informasjon om operasjonen, oppholdet ved hospitalet og hva vi forventer i forløpet etter operasjonen. Hva er en hofteproteseoperasjon? Ved en hofteproteseoperasjon skifter man ut det slitte hofteleddet med en protese. Det finnes mange forskjellige typer hofteproteser. Hofteprotesen består av en stamme, et leddhode og en kopp. Prinsippene for innsetting av hofteprotese har i hovedtrekk vært de samme siden 1970-tallet. Pasienten blir vanligvis operert i spinalbedøvelse dvs. at man er følelsesløs fra livet og ned, men ved bevissthet. Operasjonen varer vanligvis 1-2 timer. Under operasjonen fjernes lårhalsen med lårbenshodet. I bekkenbenet settes enten en sementert protesekopp som er laget av hardplast eller en usementert der benet gror fast på protesens metalloverflate. I lårbenet settes det enten en sementert stamme eller en usementert stamme som festes ved at benet gror inn på proteseoverflaten. På toppen av stammen settes det et leddhode som så danner et ledd mot plastoverflaten i proteseskålen. Valg av protesetyper ved MHH er gjort etter nøye overveielse av forskning, nasjonale og internasjonale erfaringer. Ved Martina Hansens Hospital bruker vi i hovedsak tre protesetyper: 1. Sementert protese (Exeter) 2. Hybrid protese (kombinasjon usementert kopp og sementert stamme) 3. Usementert protese Det er gode sjanser for at hofteprotesen din skal fungere bra i mange år. Statistikk viser at 90% av pasientene er fornøyd etter innsetting av hofteprotese, og at over halvparten av pasientene fortsatt har sin protese 20 år etter at den er satt inn. Behandlingsforløpet Forberedelse til operasjon, hjemme: Vær aktiv slik at du er i best mulig fysisk form før inngrepet. Prøv og gjør øvelser etter treningsprogrammet (se bakerst i heftet) daglig. Reduser forbruk av smertestillende midler. Betennelsesdempende tabletter(naproxen, Voltaren etc.) kan gi økt blødning så vi anbefaler å slutte med disse ca. 1 uke før innleggelsen. Hormoner som brukes i forbindelse med overgangsalder eller P-piller bør ikke brukes de siste 21 dagene før innleggelse. Ta kontakt med hospitalet dersom du bruker blodfortynnende medikamenter som Marevan eller Albyl-E. Gi oss beskjed dersom du får forkjølelse, urinveisinfeksjon eller andre infeksjoner. Lever urinprøve til fastlegen dersom du har misstanke om urinveisinfeksjon. Røyking å slutte/eller redusere i god tid før operasjonen vil redusere risikoen for komplikasjoner. Tannbehandling. Større behandling (rotfylling, kronebehandling) 5

6 Innleggelsesdagen: gjøres i god tid før operasjon. Kosthold Møt på hospitalet som angitt i innleggelsesbrevet. Mye skal foregå, og noe ventetid må påregnes. Inntakskontoret: Gjennomgang/sjekk av personlige opplysninger og opplysninger om pårørende. Laboratoriet: Røntgen: I avdeling: Ettermiddagen før operasjonen: Operasjonsdagen: Innledning til operasjon: Levere urinprøve. Nødvendige blodprøver tas. Gi beskjed dersom du bruker blodfortynnende medisin eller har sukkersyke. Røntgen av lunger tas av alle over 60 år. Du blir mottatt av sykepleier/hjelpepleier og får en omvisning i avdelingen. Rom og seng blir tildelt, og du får generell informasjon om rutiner i avdelingen og forberedelser til operasjon. Vi vil også kartlegge evt. andre sykdommer og behov for hjelp og tilrettelegging. Vi noterer hvilke medisiner du bruker regelmessig og oppbevarer dine private medisiner i vårt medisinrom. Under oppholdet får du alle medisiner utlevert av oss, dersom ikke annen avtale gjøres. Supplerende undersøkelser gjøres (høyde/vekt, blodtrykk/puls, EKGhjertekardiogram). Ortoped undersøker deg og informerer om inngrepet. Anestesilege informerer om bedøvelsen. Operasjonsprogrammet for neste dag er klart kl , og du får beskjed om tidspunkt for operasjon. Operasjonen er i utgangspunktet planlagt til dagen etter innleggelse, men noen ganger kan det bli utsettelser. Du gjøres klar til operasjon etter faste prosedyrer min. før du skal til operasjonsavdelingen får du en beroligende pille. Legen gir beskjed dersom du skal ta noen av dine faste medisiner. Operasjonsfeltet skal være merket med tusj. På innledningsrommet blir du møtt av en anestesisykepleier, som følger deg gjennom hele operasjonen. Anestesisykepleier kobler deg til div. overvåkningsutstyr. Det legges en kanyle i armen og et kateter inn i urinblæren for lettere å kunne gi medikamenter og for å bedre overvåkningen. Vi bruker vanligvis spinalbedøvelse. Denne settes i ryggen av anestesilegen. Du blir da følelsesløs fra livet og ned, og kan være våken under operasjonen. Du kan høre på musikk eller få medikamenter å sove på under operasjonen. Du blir så flyttet over på operasjonsbordet og trillet inn i en operasjonsstue. Operasjonssykepleier klargjør deg her til selve operasjonen. Operasjonsfeltet blir desinfisert og du blir lagt i riktig leie for operasjon. 6

7 Overvåkning etter operasjon: Sengeleie etter operasjon: Du ligger på en overvåkningsstue, er koblet til div. overvåkningsutstyr og blir passet på av en intensivsykepleier etter operasjonen. Protesen tåler full belastning. Når spinalbedøvelsen avtar, ca. 6-8 timer etter operasjonsslutt, vil vi la deg stå ved sengen og du kan også gå noen skritt. Det er ikke uvanlig at man trenger blodoverføring etter en hofteprotese operasjon. Etter operasjonen ligger du på ryggen med en fast pute (Oberst) mellom bena. Denne skal holde det opererte benet i riktig stilling og hindre deg i å gjøre gale bevegelser. Smerter: Bedøvelsen fra operasjonen vil etter hvert slutte å virke, og du får annen smertestillende behandling. Dette består av en grunnmedisin som blir gitt etter faste klokkeslett. I tilegg kan du få smertestillende etter behov. Gi sykepleier beskjed når du føler behov for smertestillende. Etter operasjonen: Alle slanger og alt overvåkningsutstyr fjernes når din tilstand tillater det. Vi mener at det er viktig at du raskt kommer opp fra sengen og blir selvhjulpen. Sykepleier og fysioterapeut bistår med hjelp og instruksjoner de første dagene slik at du raskt kan klare deg på egenhånd. Bandasjeskifte og stell av sår gjøres etter behov. Fysisk aktivitet/råd i rehabiliteringsfasen: For å hindre at det oppstår komplikasjoner som blodpropp, lungebetennelse og liggesår er det viktig å komme i gang med fysisk aktivitet så snart som mulig. Øvelser i seng kan man starte med rett etter operasjonen. Følg de instruksjonene som blir gitt. Egeninnsatts er viktig! Benet med hofteprotesen kan vanligvis belastes fullt etter operasjonen, og trenden internasjonalt er at pasientene nå mobiliseres tidligere enn før. Målet for oppholdet er å redusere kvalme, kontrollere smerter og få følelse av å mestre daglige gjøremål. Inntil du selv har kontroll over musklene i det opererte benet, ber du om hjelp ut og inn av sengen. Faren ved å bevege benet feil er at hoften kan går ut av ledd. 7

8 De første 8-10 ukene bør du ikke: Bøye over 90 i hofteleddet, ikke sitte på lav stol eller sitte på huk. Krysse bena, dvs. føre det opererte benet over kroppens midtlinje. Bøye i hoften og samtidig vri benet. Sette tyngde på benet og vri. Du skal endre gangretning ved å gå rundt med små skritt. Liggestillinger: Når du ligger på ikke operert side, er det viktig å stabilisere det opererte benet med f.eks. en pute og derved forhindre at benet kommer i feil stilling. Du skal ha hjelp av personalet til å snu deg. Vent helst 2 mnd. etter operasjonen før du ligger på den siden du ikke er operert i når du sover (pga. faren for at hoften kan gå ut av ledd). Den opererte siden kan du ligge på så snart såret tillater det. Det er gunstig å ligge på magen hver dag. Sitte: Du bør sitte på høy stol de første 2 mnd. etter operasjonen. Når du setter deg ned er det lurt å sette det opererte benet litt foran det andre for å ha bedre kontroll med bøyen i hofta. La det opererte benet skli litt fram med lett bøy i hofte og kne når du sitter. Pass på så vinkelen i hoften ikke blir for stor. Sitt korte stunder av gangen. Mange har glede av høy arbeidsstol og skråpute til bruk i stol eller bilsete. Vi forventer et sykehusopphold på 3-6 dager etter en hofteproteseoperasjon. Det er for de fleste best å reise rett hjem etter dette. Målet for treningen etter operasjonen er at du skal bli selvhjulpen i daglig stell, sitte oppe ved måltidene, og beherske bruk av krykker også i trapper. Sykepleier og fysioterapeut vil gi deg instruksjon i dette. De vil også instruere i bruk av hjelpemidler. Tips i denne perioden: All aktivitet gjøres i mange små porsjoner. Gå mange små turer. Gjør øvelser i korte økter gjerne x 1 pr. time. Sitt på stol i maksimum ½ time om gangen (pga. hevelsen og trykket i operasjonsområdet). Det er vanlig at benet blir hovent etter operasjonen. Det skyldes delvis blodrester og sårvæske som sprer seg ned i benet når du står oppreist. Muskelpumpen som skal motvirke tyngdekraften virker heller ikke før det er gått noen uker etter operasjonen. Hevelsen vil avta dersom du legger deg med benet høyt. Ved uttalt hevelse kan du få tilpasset en elastisk strømpe. 8

9 Bruk av krykker Du bør bruke krykker inntil gangmønsteret er normalisert. Dersom du halter er det et tegn på at muskulaturen ennå ikke er sterk nok til å stabilisere hofta. Bruk da krykker et par uker til. Ved bruk av en krykke/stokk skal denne brukes på ikkeoperert side. Bruk is-pigger på krykkene når det er glatt. Gå i trapp: Opp Løft det friske beinet først, så krykkene og det opererte beinet opp på trinnet. Ned Sett krykkene ned på det første trinnet, så det opererte benet og det friske til slutt. Sosionom: Ergoterapeut: Noen pasienter opplever at hofteleddsartrose kan føre til endringer og utfordringer på sosiale områder. Eksempler på dette kan være forhold vedrørende arbeidssituasjon, økonomi, trygdespørsmål mv. Pasienter som har behov for informasjon og veiledning i forhold til dette, kan be om å få kontakt med sosionom på sykehuset. Kartlegger behov og bestiller evt. hjelpemidler. Aktuelle hjelpemidler: Langt skohorn, gripetang, strømpepåtrekker og skråpute kan kjøpes på sykehuset. Sengeforhøyer, toalettforhøyer og høy stol kan lånes fra kommunens hjelpemiddelutlån. Dette kan dere selv ordne før innleggelsen. 9

10 I løpet av oppholdet skal du ha lært/fått informasjon om (kryss av): Komme ut/inn av seng Gå med krykker Skråpute Sitte på høy stol Gå i trapp Bruk av klype Øvelsesprogram etter operasjon Ligge i sideleie Bruk av langt skohorn Bruk av strømpepåtrekker Hjelpemidler hjemme (toalettforhøyer, sengeførhøyer, høy stol) Komplikasjoner som kan oppstå og som du bør være oppmerksom på Hvor du skal henvende deg dersom noe uforutsett skjer Utskrivning: Trenden internasjonalt er at pasientene reiser rett hjem etter oppholdet på sykehuset. Det er gjort flere studier som viser at resultatet blir like bra, pasienttilfredsheten like høy og at komplikasjonsfrekvensen ikke blir høyere dersom man reiser rett hjem. Det er data som tyder på at sluttresultatet blir bedre når man reiser rett hjem. I Danmark og Sverige reiser nå 80% av pasientene rett fra sykehuset til egen bolig. Resepter på: Blodfortynnende sprøyter eller tabletter. Smertestillende tabletter. Stingene: Skal fjernes 2-3 uker etter operasjonen. Kontroll: Alle får tilbud om en kontroll 6 mnd. etter operasjonen, vanligvis hos sykepleier. Fysioterapirekvisisjon: For bruk til veiledning i rehabiliteringen etter operasjon. Dersom operasjonssåret blir mer hovent, rødt eller begynner å væske etter at du har kommet hjem, skal du kontakte sykehuset eller fastlegen. Videre trening etter utskrivelse: De første 8-10 ukene er grotid dvs. at operasjonsområdet er i tilheling. Det skal da dannes nytt stabiliserende arrvev rundt det nye leddet. Du skal i denne tiden også gjøre aktive øvelser etter retningslinjene/treningsprogrammet for å få en god samhandling mellom viljen(hjernen) og muskulaturen. Øvelsene gjøres konsentrert og i rolig tempo. Målet for denne perioden er å gjenopprette daglige aktiviteter og normal funksjon. Deretter dvs. etter ca 2 mnd. kan du gradvis gjenoppta vanlige aktiviteter som for eksempel bilkjøring (imidlertid er bilføreren selv ansvarlig for å vurdere sin egen skikkethet), hobbyer, seksuell omgang osv. Smerter og redusert funksjon i tiden før operasjonen har i betydelig grad svekket muskulaturen rundt hofteleddet, og det kan derfor ta opp til 1 år før du gjenvinner maksimal funksjon i den nye hoften. Turer i frisk luft, sunt kosthold og evt. tilskudd av jern og vitaminer er gunstig. Vanligvis blir pasienter sykmeldt i 2 mnd. etter en hofteproteseoperasjon. Tidligere friskmelding eller forlenget sykmelding kan ordnes mellom deg og fastlegen. Komplikasjoner: Alle operasjoner medfører risiko. Ved protesekirurgi er gevinsten for pasientene stor og risikoen for komplikasjoner liten. Det finnes behandling for de fleste komplikasjoner og det er lagt opp rutiner for i størst mulig grad å unngå dem. Dersom det oppstår skader eller uheldige hendelser kan du klage dette inn for Norsk Pasientskadeerstatning. (Adresse s. 14). 10

11 Blodpropp: Blødning: Nerveskade: Infeksjon: Forhold knyttet til bedøvelsen: Benlengdeforskjell Hoften ut av ledd (luksasjon): Løsning av protesen og slitasje av protesedelene: Dannes ofte i leggen og forårsakes av selve operasjonen og nedsatt aktivitet i forbindelse med denne. Risikoen reduseres ved at man raskt mobiliseres, gjør øvelser i seng, og tar mange små turer. Alle pasienter får medikamenter som skal forebygge blodpropp vanligvis en sprøyte som bør tas daglig i 35 dager etter operasjonen. Tegn på blodpropp er økende smerter, rødhet og hevelse i benet. Totalt blodtap i forbindelse med operasjonen og blodprosenten før operasjonen vil variere hos pasientene. Noen trenger blodoverføring under eller etter operasjonen. Blødning som blir liggende inni muskulatur og hud kan gi hevelse og smerter, huden blir gul/blå/grønn. Dette går vanligvis over av seg selv. Fall i blodprosent gjør at man føler seg slapp og blir fort sliten. Under og etter operasjonen kan nerver nært operasjonsområdet bli skadet vanligvis pga klem eller høyt trykk. Det kan føre til nummenhet i lår, fot eller legg og noen ganger også svekket muskelkraft. De fleste nerveskader blir spontant bedre eller helt bra over tid. Det kan gå opp i mot 1 år før man kan vurdere sluttresultatet. Risikoen for å få infeksjon etter å ha blitt operert med en hofteprotese er ca 1-2% til tross for at operasjonen foregår på spesielle operasjonsstuer med et meget rent miljø. Ofte er det pasientens egne hudbakterier som gir disse infeksjonene. Behandlingen av infeksjon kan innebære ny operasjon og langvarig behandling med antibiotika. Alle pasientene får antibiotika operasjonsdøgnet i et forsøk på å hindre infeksjon. Det kan også oppstå infeksjoner lang tid etter selve operasjonen. Dersom det oppstår infeksjon andre steder i kroppen, f.eks. en verkebyll, og noen av bakteriene derfra sendes ut i blodbanen, kan de ofte feste seg ved fremmedlegemer (f.eks. hofteprotese). Du oppfordres til å oppsøke fastlegen dersom du mener du har symptomer på infeksjon. Spinal bedøvelsen settes med en nål i ryggkanalen og noen pasienter opplever hodepine, kvalme, ryggsmerter eller nedsatt følelse i et område på benet etter operasjon. Operasjonstekniske og anatomiske forhold kan medføre at en må akseptere en forskjell i benlengde. Mange føler at benet har blitt lenger etter operasjonen. Det skyldes vanligvis hevelsen forårsaket av inngrepet. Måling av benlengde er vanskelig men kan gjøres når pasienten kommer til kontroll 6 mnd. etter operasjonen. En såle i skoen på den siden man føler seg kortest kan avhjelpe problemet. Dette vil føles som en akutt voldsom smerte, med forkortning og rotasjon av det opererte benet. Risikoen reduseres dersom man følger instruksjonene som er gitt for bevegelse av benet de første 8-10 ukene etter operasjonen. Luksasjon må behandles på nærmeste sykehus. Av og til må man operere for å få hoften på plass og for å stabilisere hofteleddet. Noen ganger tilpasses en spesiell støtteskinne som pasientene anbefales å bruke i 2 mnd. og som ved tidlige luksasjoner har gitt gode resultater. Protesen må da som regel byttes ut med en ny. Reoperasjon er oftest større og vanskeligere enn førstegangs operasjon, det er hyppigere komplikasjoner, og man kan ikke forvente fullt så godt resultat. 11

12 Øvelser før og etter hofteoperasjon. Disse øvelsene bør du gjøre i tiden før operasjonen, på sykehuset og etter utskrivelse. Hver øvelse gjentas ganger. 1. Ligg med strake ben, bøy og strekk godt opp og ned i anklene. 2. Knip sammen musklene i setet, hold og slipp. 3. Knip sammen musklene i lår og legg, press kneet ned i madrassen hold og slipp. 4. Ligg på ryggen, bøy opp det ene benet samtidig med at fotsålen føres langs underlaget, og skyv benet tilbake. 5. Ligg på ryggen, beveg det ene benet så langt det går ut til siden. Benet føres langs underlaget med rett kne. 6. Ligg på ryggen med strake eller bøyde knær. Løft opp hodet og skulderpartiet armene strekkes fremover. Hold og senk ned. 7. Ligg på ryggen. Stekk armene ovenfor hodet press armene bak og nedover. Ta evt. en arm om gangen. Pust dypt inn når du løfter armene, og slipp luften ut når armene føres frem og ned. 12

13 8. Ligg på ryggen. Plasser en pute under det ene kneet. Strekk til benet er rett hold og slipp. 9. Ligg på magen. Bøy kneet hel mot bak hold bekkenet mot underlaget. 10. Stå og hold i en stol. Ha tyngden på det ene benet. Beveg det andre benet bakover. Hold tærne mot golvet. Strekk i hofte og kne. 11. Stå på et ben og hold i en stol. Løft benet mot magen. Bøy ikke mer enn 90 grader i hoften. 12. Hold deg i en stolrygg. Gjør langsomme tåhevinger. Etter hvert står du uten å støtte deg (6-8 uker etter operasjonen) og lar øvelsene bli balansekrevende også. God balanse og styrke i vektbærende stillinger er viktig for å kunne ha et aktivt dagligliv. 13

14 Annen informasjon: Det foregår undervisning av helsepersonell, utvikling og forskning ved Martina Hansens Hospital noe som er viktig for å opprettholde god pasientbehandling. Vi vil derfor oppfordre pasientene til å være positiv til henvendelser vedrørende dette. Hoftedatabase: Det samles inn data vedrørende din operasjon, resultat og evt. komplikasjoner som følge av denne i en egen database. Disse opplysningene kan brukes i produktkontroll og det kan også være aktuelt å se på problemstillinger som kan være av interesse for andre ortopeder/pasienter og dermed bør publiseres. Det er krav fra myndighetene (personvern) om at pasientene godkjenner slik innsamling og behandling av data. Ved at du underskriver skjemaet for smerte og funksjon (Womac) anser vi at du samtykker til innsamling og bruk av disse data om deg. Leddregister: Alle proteser som settes inn rapporteres til Det Norske Leddregister (www.haukeland.no\nrl\). Dette krever ditt samtykke. Se infoskriv og samtykke underskrift. Bendonasjon: Lårbenshodet som vi fjerner under operasjonen kan brukes ved operasjoner der proteser må skiftes ut. Vi ber derfor om samtykke til å beholde ditt lårbenshode og lagre dette i en dypfryser inntil vi har bruk for det hos egnet pasient. Se infoskriv. Komplikasjon: Dersom du opplever å ha fått en komplikasjon eller det har oppstått en uheldig hendelse kan dette innklages for Norsk Pasientskadeerstatning, Postboks 3, St. Olavs plass, 0130 Oslo, eller på adresse: Spørsmål vedrørende dette kan rettes til personalet. Vi tilstreber å gjøre alt som står i vår makt for at du skal få en vellykket hofteproteseoperasjon og et godt opphold her ved Martina Hansens Hospital. Velkommen! Heftet er utarbeidet av: Fagutviklingssykepleier Elisabeth Raanaa Sjeffysioterapeut Gerty Lund Seksjonsoverlege Pål Borgen Utgave 3. revidert

15 Alle proteser som settes inn rapporteres til Nasjonalt register for leddproteser 15

16 Informasjon/samtykke for bendonasjon Ved innsettelse av totalprotese i ledd vil det være nødvendig å fjerne en del benvev. Dette benvev kan komme andre pasienter til gode hvis det foreligger store defekter i knoklene. For at benvevet kan brukes av andre pasienter, må den som gir ben ta noen blodprøver. Disse prøvene er de samme som blodgivere testes med. Eks. Hepatitt B og C (HBV, HCV), syfilis og HIV. Imidlertid er ikke en negativ blodprøve nok. For å utelukke at giver ikke nylig er smittet, er det nødvendig med nye blodprøver 6 mnd etter at de første ble tatt. Benvevet blir oppbevart i fryseboks til svar på prøve nr. 2 foreligger. I visse situasjoner er en særlig utsatt for å få HIV-smitte. De som har vært i slike risikosituasjoner og tilhører risikogruppene skal ikke gi benvev til benvevsbanken, selv om HIV-testen er negativ. Risikogruppene er: 1 Personer som har fått blodtransfusjon siste 6 mnd. 2. Menn som har hatt seksuell kontakt med andre menn etter Prostituerte og personer som har hatt seksuell kontakt med prostituert etter Personer som har hatt ubeskyttet sex med tilfeldig / ukjent seksualpartner siste 6 mnd 5. Personer som er eller har vært sprøytenarkomane 6. Personer som har vært bosatt i Sentral-Afrika, Karibien eller i andre georafiske områder hvor HIV positive hvor HIV ER utbredt i befolkningen, samt personer som har mottatt blodtransfusjoner i disse land 7. Personer som har hatt seksuell kontakt med personer som er HIV positive 8. Personer som har eller har hatt seksuell kontakt med noen som tilhører risikogruppene eller med blødere som behandles med blodpreparater De som tilhører noen av risikogruppene, kan henvende seg til egen lege, helseråd eller rådgivningskontor for testing. Der vil en få råd, veiledning og medisinsk behandling om nødvendig. Du påtar deg et stort ansvar ved bevisst å bryte disse retningslinjer. En eventuell smitteoverføring vil kunne spores tilbake til giveren. KONTRAKT FOR DONOR Jeg tillater at sykehuset overtar eiendomsretten til benvev som har blitt fjernet fra meg under operasjonen, slik at dette benvev kan komme andre pasienter til gode. Jeg gir mitt samtykke til at sykehuset tar de nødvendige blodprøver for å utelukke at jeg har en smittsom sykdom både før operasjonen og ved kontrollundersøkelse 6 mnd. etter inngrepet. Jeg bekrefter at jeg ikke har mottatt blodtransfusjon / blodprodukter siste 6 mnd. Jeg tilhører ikke noen av risikogruppene og har forstått informasjonen jeg har mottatt. Jeg har full rett til å trekke meg når som helst fra denne avtale innen 6 mnd. etter at benvevet er tatt ut, og vil i så fall underrette sykehuset straks. Benvevet blir da kassert. Givers navn vil ikke bli offentliggjort. Dato: Signatur: 17

17 nform asjon og samtykkeerklæring for leddregisteret 19

18 20

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kunstig hofte. Det beskriver

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver

Detaljer

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en ryggoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Til deg som skal. hjerteopereres. Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Til deg som skal. hjerteopereres. Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet Til deg som skal hjerteopereres Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet Foto: Oslo universitetssykehus HF Dette informasjonsheftet er en orientering til deg som skal hjerteopereres. Vi håper du har anledning

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

Velkommen til Blodbanken. trygghet når du trenger det mest

Velkommen til Blodbanken. trygghet når du trenger det mest Velkommen til Blodbanken trygghet når du trenger det mest Hvorfor trenger vi blodgivere? Det finnes ingen erstatning for blod. Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres i nakken

Informasjon til deg som skal opereres i nakken Informasjon til deg som skal opereres i nakken Nevrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Generell informasjon Anatomi Virvelsøylen består av en rekke virvler: 7 nakkevirvler,

Detaljer

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi Velkommen til Døgnenhet for kirurgi og gynekologi ved Molde sjukehus! Du skal

Detaljer

Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning

Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning RIKSHOSPITALET Kvinneklinikken Foto: Xxxxx Xxxxxxxxx, Rikshospitalet HF, illustrasjonsfoto Spermier Modent egg Innhold Ufrivillig barnløshet

Detaljer

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2005. Opptrykk Helsedirektoratet 2011. Brosjyren bestilles fra Trykksakekspedisjonen Helsedirektoratet Pb 7000.

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Revidert utgave Revidert for Helsedirektoratet av: Elisabet Helsing, Statens helsetilsyn; Eli Heiberg,

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer