Nr. 4:2011 høyremagasinet muligheter. Din guide til landsmøtet side 18 Bygde-Høyre tilbake side 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4:2011 høyremagasinet muligheter. Din guide til landsmøtet side 18 Bygde-Høyre tilbake side 20"

Transkript

1 Nr. 4:2011 høyremagasinet muligheter Din guide til landsmøtet side 18 Bygde-Høyre tilbake side 20 Det er store utfordringer i norsk skole. Det er uro i klasserommet, kunnskapsnivået er for lavt og aldri før har det vært større forskjell mellom regjeringspartiene og Høyre. Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1

2 Kunnskap i skolen Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Det viktigste er en økt satsing på lesing, skriving og regning og å løfte lærerens kompetanse og styrke skoleledelsen. Her er noen aktuelle utdrag fra Høyres prinsipprogram:. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv. Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle, og frihet til å velge.. Det er ikke et problem at noen er rike, men det er et problem at noen forblir fattige. Alle må derfor ha muligheten til å utvikle sine egne evner. Det oppnås best ved å gjøre mer for dem som trenger det mest, og ved å sørge for en god utdanning som gir alle mennesker en sjanse til å lykkes.. En kunnskapsbasert skole skal gi alle et godt grunnlag for læring tilpasset den enkeltes forutsetninger. Det skal legges vekt på de grunnleggende ferdighetene og utvikling i både teoretiske og praktiske fag.. Et velfungerende utdanningssystem er avgjørende for samfunnets utvikling og velstand og for den enkeltes velferd. Staten har et ansvar for å sørge for at utdanningssektoren utvikles og ivaretas på en forsvarlig måte.. Menneskenes evne til å ta ansvar og til å skape gjennom ny kunnskap og teknologi gir grunnlag for optimisme. 2 / Muligheter 2-10 / Høyremagasinet

3 m innhold: Høyremagasinet muligheter nr. 4:2011 5kronikk Det er ikke bare i Nord-Afrika det skjer revolusjoner. Den svenske regjeringen og Riksdagen har besluttet å legge svenske militære under NATO-kommando i Libya-operasjonen. Men fortsatt er spørsmålet om NATO-medlemskap noe av et politisk tabu. Vekker dette noen assosiasjoner? spør Vidar Helgesen, generalsekretær i IDEA. 6Nå kommer skoleløftet Aldri tidligere har det vært større forskjell på regjeringspartienes skolepolitikk og den Høyre vil ha når det kommer til handling. Nå vil Høyre stille høyere krav til elever og foreldre, til lærere, rektorer og skoleeiere. Og reaksjonsmidlene vil være der dersom resultatene uteblir. 14 sikter høyt 18 JUST DO IT! er oppfordringen fra Erik Unaas. Til høsten er mediagründeren og deltidsbonden ordførerkandidat for Eidsberg Høyre. 13 Impulser Se hva som rører seg i parti, lag og foreninger. leder 4 Nå stiller vi lister i alle kommunene både i Finnmark og Sogn og Fjordane. I Hordaland dekker vi flere kommuner enn Arbeiderpartiet. Listene er ingen garanti for et godt valg. Men kvaliteten på kandidatene, bredden og engasjementet er viktige forutsetninger som gjør meg optimistisk. 23 Nytt fra Stortinget Smakebiter fra Stortinget. 20 Bygde-høyre Høyre har nå flere medlemmer i Senterparti-bastionen Hedmark enn Senterpartiet! Nå er det trygt å si at Bygde-Høyre er tilbake! Les mer om kunnskap i skolen på side 6 Din guide til Høyres landsmøte Høyres landsmøte mai er en viktig begivenhet før høstens lokalvalg. Kvalitet i omsorgen og mer kunnskap i skolen er sentrale tema disse maidagene, og Høyres mange ordførerkandidater vil få litt ekstra oppmerksomhet. Du vil også kunne følge landsmøtet fra time til time. 24sistesiden Høyremagasinet / Muligheter 4-11 / 3

4 kolofon: nr. 4 : 2011 Høyremagasinet Muligheter ISSN «M, Høyremagasinet Muligheter» er et registrert varemerke og kommer ut til Høyres betalende medlemmer åtte ganger i året. Redaktør: Berit Tenden Ansvarlig redaktør: Lars Arne Ryssdal Redaksjonen: Mudassar Kapur Thomas Berg Olsen Christian Angell Martin Engeset Sigbjørn Aanes Karsten Karlsøen Rune Aale-Hansen Gunnar Kongsrud Tips oss: E-post: SMS/MMS: muligheter <din melding> til 2012 (1 krone per melding) Vil du annonsere i Muligheter? Kontakt Kari Kronberg E-post: Vil du abonnere på Muligheter? Nå kan du få Muligheter i postkassen selv om du ikke er medlem. Åtte utgaver koster 100 kroner for privatpersoner og 1000 for bedrifter. Bestill per e-post: Adresse: Muligheter Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 Oslo Telefon: Opplag: Foto forside: Bo Mathisen Design: Itera Gazette Trykk: GRØSET Denne trykksaken er klimanøytral, CO 2-utslippet er kompensert. Leder Høyre i 400 kommuner Vi satte i fjor som mål at Høyre skal stille liste i 400 kommuner ved dette valget. Det målet har vi nådd ren Høyre-liste i 379 kommuner, samarbeid i de andre. Når Høyre samles til vårens vakreste eventyr, landsmøtet, mai, er det med om lag 9000 listekandidater i ryggen. Vi har nær 500 kandidater over 70 år, og vi har som vanlig mange flinke ungdommer på listene. En av byggesteinene i Høyres fremgang de siste årene var at vi fikk stortingsrepresentanter fra alle fylker ved forrige valg, for første gang siden 80-tallet. Nå stiller vi lister i alle kommunene både i Finnmark og Sogn og Fjordane. I Hordaland dekker vi flere kommuner enn Arbeiderpartiet. Listene er ingen garanti for et godt valg. Men kvaliteten på kandidatene, bredden og engasjementet er viktige forutsetninger som gjør meg optimistisk. Og Høyres folkevalgte skal gjøre en betydelig forskjell. Resultatet fra nasjonale prøver viser at Høyre-ledede kommuner er fremst i arbeidet med Kunnskap i skolen, for at alle barn skal få ta ut potensialet sitt, og gjennom god innsats på skolen sikre seg en fremtid ut fra sine egne forutsetninger. Høyre-ledede kommuner satser på Kvalitet i omsorgen, og er villige til å gå nye veier for å realisere det målet, både ved å satse mer ressurser, skaffe gode medarbeidere i tjenestene og ved å la brukerne få velge tjenester ut fra egne behov. Det er ikke bare i Oppegård, Stavanger og Harstad velgerne nå etterspør Høyres oppskrifter. Holtålen, en liten kommune nord for Røros, på veien mot Trondheim, opplevde knapt nok Høyre-bølgen på 80-tallet. Arbeiderpartiet har styrt med rent flertall i over 100 år. Holtålen Høyre var sist representert i kommunestyret på 90-tallet, siden har det vært felleslister der «Høyre har slitt med å markere seg. Resultatet fra nasjonale prøver viser at Høyreledede kommuner er fremst i arbeidet med Kunnskap i skolen, for at alle barn skal få ta ut potensialet sitt. Leder Geir Jensås forteller at partilaget de siste par årene har markert seg tydeligere i lokalsamfunnet med kvalitet i det kommunale tilbudet som det viktigste budskapet. Likevel var det tvil om grunnlaget for liste ved juletider, men styret gjorde et forsøk. Tvilen har blitt ettertrykkelig fjernet, liste ble levert inn med 27 navn, det maksimalt tillatte. Medlemstallet er doblet, det har vært tilstrømning også fra andre partier, og mange engasjerte medarbeidere er klare til å velte Ap-flertallet i september. Det finnes mange slike gladhistorier. På landsmøtet nå i mai skal vi legge på plass de siste trinnene før valgkamp. Vi kommer til å møte hard motstand fra et maktbevisst Arbeiderparti som vil ty til skremsler om hva Høyre og et blått alternativ står for, det demonstrerte min partisekretærkollega Raymond Johansen på Ap-landsmøtet nylig. I Larvik har Ap rykket ut med annonse med bilde av en eldre mann: Lagt ut på anbud. Solgt til laveste pris. Som Geir Jensås slår fast: Høyre skal drive en valgkamp for kvalitet i det kommunale tilbudet. I 400 kommuner skal vi slåss for Trygge lokalsamfunn, Bedre veier og kollektivtransport, Kunnskap i skolen og Kvalitet i omsorgen. Så får Arbeiderpartiet drive med sitt. lars arne ryssdal 4 / Muligheter 4-11 / Høyremagasinet

5 kronikk illustrasjon: trude tjensvold «Allianslöshet ger maktlöshet» for Norge som for Sverige Det er ikke bare i Nord-Afrika det skjer revolusjoner. Den svenske regjeringen og Riksdagen har besluttet å legge svenske militære under NATO-kommando i Libyaoperasjonen. I motsetning til Norge, som i kraft av sitt medlemskap er integrert i NATOs kommandostruktur, har Sverige ingen med- Vidar Helgesen Generalsekretær i International bestemmelse over hvordan deres Institute for Democracy and Electoral Assistance styrker anvendes. Det er etablert en konsultasjonsordning, det er alt. Men medlemskap er tabu. Riksdagens beslutning samlet støtte fra samtlige partier med unntak av ekstremistpartiet Sverigedemokraterna. Fra Moderaterna og helt ut til Vänsterpartiet var det enighet. Hele saksgangen tok to uker. Det er ikke lite oppsiktsvekkende, på bakgrunn av den nærmest hellige status nøytraliteten har hatt i svensk politikk. Men fortsatt er spørsmålet om NATO-medlemskap noe av et politisk tabu. Vekker dette noen assosiasjoner? Bare fire dager før Sveriges innlemmelse i NATO-operasjonen i Libya ble det kjent at Norge er det nest lydigste landet i EU hvilket ikke er noen dårlig prestasjon av et ikke-medlem. Norge hadde på det tidspunkt innlemmet 99,8 prosent av de hittil 1777 EUdirektiver under EØS-avtalen. Få dager senere vedtok Stortinget å innlemme også det hittil mest omstridte: Datalagringsdirektivet. På løpende bånd blir lovbestemmelser som er vedtatt av EUs organer, gjennomført i norsk lov og oftest skjer det som en nesten teknisk formalitet. Vetorett og selvråderett. Norge og Sverige er undergitt den samme paradoksale dynamikk, nemlig at man som ikke-medlem må bevise sin lojalitet i enda større grad enn medlemsstatene. Det er trolig et flertall mot Datalagringsdirektivet i det norske storting. Et avgjørende argument for direktivet er at for mye står på spill hvis Norge legger ned veto i EØS. Når Norge ikke engang kan si nei i et prinsippspørsmål i kjerneområdet av enkeltmenneskets integritet, sier det ikke bare sitt om vetoretten: Det forteller alt vi behøver å vite om den norske selvråderetten. For Sveriges del har mange pekt på at flere NATO-land ikke bidrar i Libya, mens Sverige som ikke-medlem har et behov for å vise sin vilje og evne til å ta ansvar. Den svenske statsviteren Mike Winnerstig formulerer Sveriges situasjon slik: «Allianslöshet ger maktlöshet.» NATO-spørsmålet i Sverige og EU-saken i Norge er eksempler på at politiske konfliktspørsmål kan få en egendynamikk som er helt løsrevet fra tidens realiteter. Sverige kan gå til krigshandlinger under NATOs kommando, men medlemskap er en farlig tanke. Norge kan adoptere EUs samlede innenriks- og utenrikspolitikk nærmest som en administrativ prosedyre: Det er å ønske medbestemmelse som er det politisk kontroversielle. I en verden som stadig byr på overraskelser, kan intet utelukkes. En dag kan Sverige bli medlem av NATO. En dag kan Norge bli medlem av EU. Mitt tips er at Sverige går med i militæralliansen før Norge går med i den politiske alliansen. Høyremagasinet / Muligheter 4-11 / 5

6 KUNNSKAP I SKOLEN 2011 trygge lokalsamfunn Flere, bedre og tryggere veier Kunnskap i skolen Kvalitet i omsorgen / tekst André Strand og Berit Tenden / foto Bo Mathisen MULIGHETER tar for seg fire sentrale valgkampsaker. Dette er den siste i serien. Nå kommer skoleløftet 6 / Muligheter / Høyremagasinet

7 Aldri tidligere har det vært større forskjell på regjeringspartienes skolepolitikk og den Høyre vil ha når det kommer til handling. Nå vil Høyre stille høyere krav til elever og foreldre, til lærere, rektorer og skoleeiere. Og reaksjonsmidlene vil være der dersom resultatene uteblir. p Høyremagasinet / Muligheter 4-11 / 7

8 KUNNSKAP I SKOLEN / tekst André Strand og Berit Tenden / foto Bo Mathisen 2011 trygge lokalsamfunn Flere, bedre og tryggere veier Kunnskap i skolen Kvalitet i omsorgen Jeg ønsker å utdanne meg til idrettspsykolog. Grethe Tenden Jeg vil bli lege eller proff basketballspiller. Petter Axel Dølvik Jeg vil bli rik! He, he!. Elin Meinich Riise Kanskje SV-politiker? Tulla. Kanskje noe med biler? Markus Boug Flere av elevene ved Seiersten ungdomsskole i Drøbak har klart for seg hva de ønsker å utdanne seg til, men vil støy og uro parkere drømmene? For mye bråk, sier Grethe. Noen bråker mer enn det som er ok, sier Petter. Litt bråk, men jeg klarer å konsentrere meg, sier Elin. Jeg blir ikke forstyrret i timene, sier Markus. Vi har hørt det før: Én av fem elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive godt nok. Norske skoler oppnår stadig middels resultater i internasjonale undersøkelser. Nå forteller den internasjonale PISAundersøkelsen at norsk skole også ligger på topp i uro og forstyrrelser. Daglig går det bort 25 minutter i bråk og uro i skolen det tilsvarer ett helt år i løpet av et skoleløp. Dette matcher dårlig med Høyres målsetting om at Norge skal ha verdens beste skole. Dette matcher dårlig med et ønske om at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å bo i, og med våre krav til et stadig bedre velferdssamfunn. Dette er bakgrunnen for at Høyre har nedsatt to utvalg som har utarbeidet rapporter om grunnskolen og om videregående opplæring. Nå foreligger konklusjoner og tiltak som skal behandles på landsmøtet. Hovedbudskapet i rapportene er klart: Høyre vil ha slutt på «skolesnillisme» og går i strupen på Regjeringens skolepolitikk. Nå kommer skoleløftet! Tigerforeldre Fedre som kom til Norge fordi de drømte om arbeid, har døtre som tar utdanning og drømmer om en karriere. Mødre som er analfabeter, har sønner som studerer medisin og deltar i samfunnsdebatten. Dette nevnte Erna Solberg i sin tale til over 500 kampanjemedarbeidere og toppkandidater tidligere i våres. Hun kjenner selvsagt veldig godt til vårens hete debatt i USA om «tigerforeldre», som startet etter at en ekstrem «tigermor», kinesisk-amerikanske Amy Chua, slapp boken «Battle Hymn of the Tiger Mother». Chua skriver om egne mål for sine to døtre nemlig fremtidig suksess. Veien frem innebærer ingen TV, ingen spill eller overnatting hos venner, men derimot timevis med jobbing. Her øver man til man kan det, om det så er på både tom mage og full blære. Bare karakteren A er akseptert, bare piano og fiolin har verdi. I mer moderat form kan vi si at tigerforeldre ikke syr puter under armene på barna sine og krever i stedet resultater når det gjelder prestasjoner på skolen og disiplin. I motsatt ende av skalaen har du «curlingforeldre», som koster rent for barna sine, slik at de får minste motstands vei. Altså mer typisk norske foreldre. Flesteparten av våre barn vil bo og arbeide i Norge. Men de vil være i konkurranse med verden. Og vi kommer ikke utenom at den konkurransen vil bli tøff. Det handler også om kulturelle forskjeller, sa Erna på konferansen. Oslo-skolen er den mest internasjonale skolen i landet, med over 120 forskjellige språk. Mange foreldre som kommer hit, har båret med seg den litt tøffere og mer ambisiøse læringskulturen fra hjemlandet og videreført den til sine barn. Her har norske foreldre noe å lære. Vi skal både satse på dem som 8 / Muligheter 4-11 / Høyremagasinet

9 Gode løfter. strever, og på talentene. For at våre elever skal kunne konkurrere på et internasjonalt arbeidsmarked, så må vi stille harde krav til innsats. Men da må også foreldrene på banen. De må følge med, følge opp og hjelpe til med lekser. Noe gikk tapt under radikaliseringsbølgen i Norge på 1970-tallet. Disiplin og høflige omgangsformer forsvant. Mangel på disiplin er en av våre største utfordringer. Flere enn 30 prosent av elevene i norsk skole sier at det er så mye uro i klassen at det går ut over læringen. Derfor vil vi nå gjeninnføre ro og orden, og respekt for hverandre. Alle skal få et bedre læringsmiljø, sier skolebyråd i Oslo Torger Ødegaard (H). Lærerne Å få foreldrene på banen er viktig. Men det må mer til for å få bukt med problemene i norsk skole. Høyre vil gjøre grep også når det gjelder lærere. For å gi barna de kunnskaper og ferdigheter som de trenger, må vi beholde de dyktigste lærerne. I dag er situasjonen den at flere tusen av de eldste, mest erfarne og høyest utdannede lærerne er på vei ut av skolen. Derfor vil Høyre la eldre og mer erfarne lærere veilede de yngre. Dette vil være av uvurderlig betydning, sier Høyres utdanningspolitiske talskvinne Elisabeth Aspaker. Høyre vil også øke kompetanse- og karakterkrav for lærerstudenter ytterligere. Aspaker er ikke bekymret for at skolene vil miste dyktige lærere på denne måten. Her mener jeg man må kunne ha to tanker i hodet samtidig. En god lærer er både en god fagperson og flink med mennesker. Problemet til nå er at man kanskje har lagt for mye vekt på det menneskelige og for lite vekt på fagkunnskap. Jeg sier: Se til Finland! Der har lærerne masterutdanning med tung faglig fordypning, og elevene ligger i toppsjiktet. Vi må lære av naboen i øst. I tillegg vil Høyre sertifisere lærere og passe på at denne sertifiseringen oppdateres gjennom lærernes yrkesløp. Aspaker frykter ikke at en slik ordning vil skape A- og B-lærere i skolen. Jeg tror folk forstår at de kunnskaper en lærer får under utdanningstiden, ikke vil være tilstrekkelig når en lærer står år i jobben. Så derfor er det viktig at lærerne har både en rett og en plikt til å kvalifisere seg fortløpende. I dag er dette frivillig. Det er også helt nødvendig å gi lærerne mer administrativ støtte i skolehverdagen, slik at de kan bruke tid på å lære bort og utvikle det pedagogiske tilbudet. For at lærerne skal kunne gjøre dette, må andre yrkesgrupper ønskes velkommen inn i skolen, sier Aspaker og forklarer: Vi må ha helsesøstre, miljøarbeidere og folk som kan ta seg av kopiering og rapportering. Samtidig er det viktig å understreke at staten må bidra med penger. Reformer Stortinget vedtar, må være fullfinansiert av staten. Skoleledelsen Videre krav fra Høyre rettes mot skoleledelsen og skoleeierne. Nå skal det være mulig for skoleeier å sørge for at dårlig skoleledelse og manglende resultater får konsekvenser, og man vil se på modeller for å gjøre det mulig å sanksjonere og overstyre skoler som over tid ikke klarer å forbedre seg. Det er lokalpolitikernes plikt å forvisse seg om at rektorene er gode ledere. Er de ikke det, så skal de i ytterste konsekvens gis andre oppgaver. Overstyring er ikke et ord vi liker. Men vi trenger noen nasjonale kjøreregler, sier Aspaker. På denne måten vil Høyre gi mer frihet til skoleeier og skoleledere Høyres to skoleutvalg har kommet med en rekke forslag for å bedre kunnskapen til våre elever. Tiltakene hører hjemme delvis i barne- og ungdomsskolen, og delvis i videregående skoler. Tiltakene er her forsøksvis sortert under de ulike involverte. Mange av tiltakene kan loves i lokalvalgkampen og gjennomføres i neste periode. Skoleeierne (kommunestyrer og fylkesting) tilstandsrapporter om skolene evaluere skoler og sammenligne dem offentlig kunnskapsutveksling og sunn konkurranse mellom skoler redusere rapportering og byråkratisering ha nullvisjon for frafall gi rask tilpasset tilbud der avgangselever ikke mestrer grunnleggende ferdigheter deling av informasjon mellom skolenivåene spesialtilpasset opplegg ved stor risiko for frafall ingen under 26 år skal være passive trygde- og sosialhjelpsmottakere rådgivernettverk på tvers av fylker etablere karrieresentre i alle fylker fritt skolevalg også over fylkesgrenser øke lærlingtilskuddet for flere læreplasser måltall for offentlige virksomheters inntak av lærlinger erstatte Vg3 med to år skole og utplassering videreutvikle tilbud om mastergradsstudier for yrkesfaglærere fagbrev gir mulighet til opptak i høyere utdanning i det aktuelle faget medier og kommunikasjon - et studieforberedende løp åpne for fagbrev på engelsk opplæring i entreprenørskap til alle praksisbrevet - en permanent ordning statlig stykkprisfinansiering av alle fagskoler Rektorer krav til skolelederutdanning økt frihet og ansvar mangel på resultater kan føre til tap av stilling utvikle skole-hjem-samarbeid styrke innsatsen mot mobbing mulighet til å fjerne mobbere Læreren strengere kompetansekrav til lærerstudenter krav om faglig påfyll krav om faglig fordypning i barne- og ungdomsskole coaching mellom lærere fokus på fag og ikke skjemaer attraktive veilederroller for gode lærere sertifisering elevevaluering av alle lærere Elev obligatorisk 4-årskontroll evaluere evner ved skolestart tettere oppfølgning av utvikling de første årene eventuell spesialundervisning må settes i gang tidlig målrettet tilbud i SFO-tiden strengere krav til orden og oppførsel mer gradert karakter i orden og oppførsel de som forstyrrer kan vises bort fravær på vitnemålet fra grunnskolen utfordringer tilpasset hver enkelt elev faglig sterke elever skal tilbys pensum på høyere årskurs alternative utdanningsløp f.eks. yrkesfaglignende ungdomsskoleløp kurs i studieteknikk ved start på ungdomsskolen mer faglig spesialisering, både teoretisk og praktisk, i ungdomsskolen anonym retting av prøver rett til å komme inn på ett av fem søkte programområder Foreldre bli en viktig partner for lærerne retningslinjer der foreldre deltar lite Høyremagasinet / Muligheter 4-11 / 9

10 KUNNSKAP I SKOLEN / tekst André Strand og Berit Tenden / foto Bo Mathisen 2011 for hvordan skolen organiseres, men samtidig sette klare nasjonale mål for hva elevene skal lære. I bunnen ligger en visshet om at en god skoleledelse spiller en rolle for skolens resultater. Er du redd at noen rektorer vil gå ut over sine fullmakter hvis de utvides? Nei. Det vil i så fall være en ny situasjon. Skulle det likevel skje, må trygge lokalsamfunn Flere, bedre og tryggere veier Kunnskap i skolen Kvalitet i omsorgen skoleeier ta tak i det lokalt. Venter du reaksjoner fra rektorene nå som jobbene deres står i fare? Det er ingen spøk å være skoleleder. De bærer et kolossalt viktig ansvar for elevenes læring, og de må akseptere at det stilles krav til resultater til dem som til ledere ellers i samfunnet. Ifølge Aspaker er det innlysende at rektorene rundt om på norske skoler bør ha lederutdanning. Skolen er en av de største og mest komplekse bedriftene vi har i mange lokalsamfunn. Da må man ha en klar struktur og en tydelig ledelse som gjør riktige prioriteringer. Ofte har rektor vært hentet fra lærerværelset, som en fremst blant likemenn. Det kan iblant gjøre det vanskelig å ta upopulære avgjørelser men det kreves! Rektor må være kaptein på skuta og prioritere det viktigste først. Hva bør rektor prioritere? Lærerne er skolens viktigste ressurs. Når du spør en lærer når han sist hadde besøk av rektor i en time, når han sist fikk tilbakemelding på jobben, trenger de fleste lærere tenketid. Det er alvorlig. Hvilke muligheter har lærerne da til å påvirke sine egne prestasjoner i klasserommet? Jeg mener alle skoleledere må stille seg dette spørsmålet: Hvis jeg ikke har tid til å prioritere skolens viktigste ressurs læreren, hva må jeg da gjøre mindre av? Videregående opplæring Høyre vil ha en videregående skole som gir den enkelte elev mulighet til å utnytte sine evner, for å kunne lykkes i arbeidslivet gjennom kunnskap og kompetanse: lære mer, fullføre og bestå. I virkeligheten er det dessverre et stort frafall av elever i den videregående opplæringen. Størst er frafallet blant dem som ikke får læreplass. Høyre vil innføre en nullvisjon for frafall og ansvarliggjøre kommunene slik at elever som går ut av ungdomsskolen uten nødvendige ferdigheter, skal få muligheten til å rette opp dette i løpet av kort tid, gjennom et tilpasset tilbud. I tillegg vi Høyre gi samtlige elever i den videregående skole tilbud om opplæring i entreprenørskap. Aspaker sier at behovet for denne undervisningen er viktig for å motvirke frafall. Det er kjempeviktig at elever får muligheten til å lære å bli sin egen arbeidsgiver. Småbedrifter utgjør en stor del av norsk næringsliv. Her vil elevene bli inspirert til å lære å bygge opp noe på egen hånd og skape noe selv. Dette vil gi dem mange muligheter når de etter hvert kommer ut i arbeidslivet. Vi må også jobbe forebyggende for å hindre at elever dropper ut av skolen, sier hun. Lærerne må følge med fra dag én. Vi har nasjonale prøver og kartleggingsprøver nettopp for å fange opp elever som sliter i grunnskolen. Vi har for lengst sett resultatene av denne «vent-og-se» -holdningen vi har i dag, der elever går ti år på skolen uten å ha lært å lese og skrive skikkelig. Det er jo helt katastrofalt! For når det svikter i barneskolen, er faren for frafall stor senere i opplæringen. - Undervisningstimene blir mer effektive dersom elever som avbyter og forstyrrer kan bli sendt ut av klasserommet. Det kan til en viss grad gjøres i dag, men da må vi igjen dokumentere hvorfor eleven er sendt ut og hva vi kunne gjort annerledes, sier Karin Prebe Kjølhamar. Stort lokalt handlingsrom Skolebyråd Torger Ødegaard i Oslo sier at Høyre blir motarbeidet av regjeringspartiene gang på gang i Stortinget. Likevel er det et stort handlingsrom lokalt som vi må utnytte, sier han. Og en del skoler, kommuner og fylkeskommuner er kreative: Gran skole i Oslo er et eksempel på en skole som har klart å få tilbake disiplin og respekt i skolen. I fjor vant skolen konkurransen om å være den beste skolen til å redusere bråk og uro. Høflighetsregler, respekt, hilsing og nulltoleranse for mobbing ble gjeninnført og systematisert. Oslo har innført skriftlige standardiserte tilbakemeldinger til elevene hvert halvår fra 1. trinn. Til høsten innføres også muntlige karakterer fra 7. trinn som et forsøksprosjekt på noen utvalgte skoler i hovedstaden. Vi vil gi skriftlige karakter til elevene fra 5. trinn, men da må vi endre opplæringsloven først. Det skal vi få til når vi vinner regjeringsmakten om to år, sier Ødegaard. Er du redd for reaksjonene fra bekymrede foreldre? Nei. Vi vil bare at flere elever skal lykkes og få muligheten til å virkeliggjøre sine evner og anlegg. Da er det viktig at vi gir dem klare tilbakemeldinger. Karakterer motiverer til økt innsats og gir sammen med muntlig og skriftlig tilbakemelding alle mulighet til å lære mer. På Hellerud videregående skole i Oslo starter elevene på Vg1 med seks ukers undervisning knyttet til yrkene innen programområdet. Gjennom dette introduksjonsprogrammet får elevene en første erfaring med 10 / Muligheter 4-11 / Høyremagasinet

11 Noe bråk, men jeg takler det, sier Kine. Innimellom for mye bråk kommer an på hvilken lærer vi har, avslører Andrea. Jeg blir ikke forstyrret legger ikke så mye merke til bråket, sier Kamil. Nei, det er ikke for mye bråk, slår Arthur fast. Jeg ønsker å bli dyrlege! Andrea Olsen Jeg vil bli sanger og makeup-artist. Kine Hole Jeg har lyst til å bli arkitekt. Kamil Morawski Og jeg har ikke peiling på hva jeg skal bli... Arthur Visedo Eriksen Høyremagasinet / Muligheter 4-11 / 11

12 KUNNSKAP I SKOLEN / tekst André Strand og Berit Tenden / foto Bo Mathisen 2011 trygge lokalsamfunn Flere, bedre og tryggere veier Kunnskap i skolen Kvalitet i omsorgen yrkesfeltet de tenker seg inn på. Dersom elevene oppdager at linjen de har valgt, likevel ikke er noe for dem, så gir skolen dem anledning til å bytte linje etter de første ukene etter skolestart. Dermed gir skolen dem et alternativ til å droppe ut og vente til neste skoleår før de kan ta fatt på utdanningen igjen. På Tromsdalen videregående skole i Troms tilbys elevene å ta andre året på Cambridge Regional College i England en skole som spesialiserer seg på realfag. Skolen tilbyr også elevene muligheten til å ta 3. året ved en norsk-russisk videregående skole i Murmansk. Skolen har vist seg å bli et veldig populært tilbud på begge sider av grensen. I fjor fikk yrkesfagelevene i Tromsø også muligheten til å ta opp matte og naturfag gjennom et intensivkurs på sommeren. Dette har vist seg å være en stor suksess. Ifølge fylkesråd for utdanning i Troms Kent Gudmundsen (H) har alle 40 elever som gikk opp til eksamen, fått ståkarakter eller bedre og dermed fått på plass faget for å gjennomføre videregående. Noen av elevene trengte bare å forbedre karakteren i ett eller to fag for å fortsette. Litt tilpasset undervisning er ofte alt som skal til for å knekke «matte-koden». Dette vil nå bli et permanent tilbud for elevene og etter hvert vil vi utvide tilbudet til også å gjelde flere fag på flere trinn. I år er også første år med undervisning i påskeferien. Bakgrunnen for tiltakene er at vi har slitt med veldig stort frafall. Med dette viser vi at det ikke skal så mye til for å gjøre en stor forandring. Med leksehjelp har vi som mål å halvere frafallet. Det kreves mer tid til kontorarbeid og møtevirksomhet som kontaktlærer. Dette går ut over tiden som kunne blitt brukt til å forberede undervisningstimer med litt morsomt innhold morsomme opplegg. Det blir det liten tid til slik det er lagt opp i dag med krav om skriftlig dokumentasjon på veldig mye av det vi foretar oss i klasserommet og i møter med foresatte, elever og skoleledelse og ppt, sier Karin Prebe Kjølhamar, lærer ved Seiersten ungdomsskole i Drøbak.! hvilken forelder er du? Tigerforeldre Tigerforeldre syr ikke puter under armene på ungene, men krever tvert imot at ungene skal prestere. De presser barna til å jobbe hardt på skolen og i livet ellers. De godtar ikke middelmådighet, og kun det beste er godt nok. Curlingforeldre Er foreldre som gjør alt for å koste rent foran barna sine, slik at de raskt, lett og smertefritt skal ta seg frem i livet. Begrepet ble lansert av den danske barnepsykologen Bent Hougaard. Han mener foreldrene forveksler omsorg med service, og derfor får hjelpeløse barn. Helikopterforeldre Er foreldre som sirkler over barna sine og skal ordne alt for dem, selv om de er så store at de har begynt på universitetet. På amerikanske universiteter og colleger har det de siste årene vært et problem at foreldre ringer for å ordne opp på barnas vegne. De klager på barnas hybler, romkamerater og karakterer. Kilde: VG Nett 12 / Muligheter 4-11 / Høyremagasinet

13 i impulser Sakene med mer utfyllende stoff på er merket Landbruksmelding til Stortinget I 2009 bodde nesten én av ti på en landbrukseiendom. Landbrukets bygninger, hold av dyr og pleiing av jord gir Norge det utseende vi alle kjenner som typisk norsk. Utviklingen har vært stor, og det er ikke gitt at norsk landbruk kan fortsette å ha denne rollen i bygdene våre. Høyre har i lang tid gitt uttrykk for at situasjonen er alvorlig, og vi har ved flere anledninger fremmet forslag om å få en ny landbruksmelding til Stortinget. Disse forslagene har Stoltenberg-regjeringen stemt ned, men Regjeringen har nå lovet å legge frem en landbruksmelding, trolig i juni, som vil bli behandlet i høst. Landbruksmeldingen skal skissere politikk for minst ti år fremover, og det er ikke til å legge skjul på at utfordringene som må legges Stor dørbank-villighet frem i den kommende meldingen, er store. Riksrevisjonen fant i 2010 at det er svakheter ved måloppnåelse for flere av målene Stortinget har satt for jordbruket. Høyres stortingsgruppe vil i kjølvannet av Stortingets behandling utferdige Høyres landbruksmelding. Vårt mål er at den landbrukspolitikk Høyres stortingsgruppe skal meisle ut i forbindelse med behandlingen av landbruksmeldingen, skal være bra for norsk landbruk og stå seg godt i årene som kommer. Da er det viktig at bøndene gis mulighet til å drive lønnsomt. Stortingsgruppens næringsfraksjon tar gjerne imot innspill! I Oppegård Høyre fant de ut at de ville ringe sine medlemmer for å spørre dem personlig om å delta aktivt i valgkampen. Det ble en suksess. Vi ønsker at våre listekandidater skal rekke over så mange dører som mulig under våre dørbankaksjoner. I stedet for at kandidatene skal gå to og to, og for de skal slippe å gå alene, la vi særlig vekt på å skaffe medlemmer som kunne stille som «ledsagere» for hver enkelt kandidat. Slik kunne vi doble kapasiteten, sier ordfører Ildri Eidem Løvaas om bakgrunnen for ringerunden. Vi har nå kommet gjennom omtrent halvparten av medlemslisten vår og i tillegg til dagens kommunestyregruppe og våre kandidater til høstens valg har vi nå sikret oss ledsagere til kandidatene våre. Mange av dem har vært tidligere aktive i kommunepolitikken, og de vil vi sette sammen med helt ferske kandidater. Andre medlemmer, som i mindre grad har vært politisk engasjert, får følge de mer rutinerte kandidatene. Av dem som vi har snakket med, og som ikke ønsket å være ledsager på dørbank-aksjoner, spurte vi om de heller kunne tenke seg å være blant dem vi kan mobilisere til stands, morgenaksjoner og annet som kan dukke opp i valgkampen. Det har gitt oss omtrent «nye» medarbeidere til valgkampen, sier en overveldet ordfører. Det som er mest overraskende, er resultatet sett under ett: Av de 173 som er oppringt til nå, har 79 medlemmer sagt seg villig til å være disponible i valgkampen! Pris for det lille ekstra Tradisjonen tro ble det også på årets årsmøte i Akershus Høyre delt ut en aktivitetspris til en person eller forening som har bidratt med det lille ekstra over en lengre periode. I år gikk aktivitetsprisen til ordføreren i Bærum, Odd Reinsfelt. I begrunnelsen heter det blant annet: «Reinsfelt har i alle sine år i lokalpolitikken hatt et engasjement og aktivitetsnivå langt utover det som er forventet. Han utviser stor klokskap overfor innbyggere og medarbeidere. Reinsfelt er en inspirator for å finne de kloke og smidige løsningene både for kommunen, fylket og nasjonalt. Det er svært motiverende for andre tillitsvalgte i partiet å arbeide sammen med Reinsfelt, som alltid deler av sin kunnskap til beste for partiet og sine medarbeidere. Han er en god mentor for dem som ønsker å bidra i politikken. I tillegg blir han omtalt som en hedersmann blant de andre partiene.» Best ever? Gratulerer med første pit-stop-resultat! Dere har gjort en fantastisk innsats så langt, sier kampanjesjef Mudassar Kapur og sikter til antall H:partnere som tikker inn. Det er vervet over 247 H:partnere så langt i år. På knappe tre måneder er det vervet flere H:partnere enn i hele Får vi 100 til så slår vi året 2004 (lanseringsåret) og dermed det beste året noensinne. H:partner: Mens LO bruker millioner på de rødgrønnes valgkamp, er Høyre avhengig av deg og meg for å finansiere valgkampen. H:partnere gir økonomisk støtte gjennom en fastgiver-avtale. Private bidrag er en viktig inntektskilde for god Høyrepolitikk der du bor, valgseier og en ny borgerlig regjering. For mer informasjon, se Partileder: Erna Solberg Høyremagasinet // Muligheter / 13

14 profilen / tekst Eirik Løkke / foto Tomas Moss Erik Unaas sikter høyt JUST DO IT! er mottoet til Erik Unaas. Og selv lever han opp til det. Nå, for eksempel, jakter mediagründeren og deltidsbonden på ordførerkandidaturet i Eidsberg. Unaas mener Høyres landsbrukspolitikk er mye bedre enn sitt rykte. Det første man legger merke til ved Erik Unaas, er hans allsidige interesse og store samfunnsengasjement. For Unaas er det mulighetene, ikke begrensningene som har vært det førende prinsipp. Denne holdningen har ført med seg suksessfulle år innen både næringsliv, idrett og politikk. Det er derfor ikke til å undres over at det var Høyre som ble partiet til ordførerkandidaten i landsbrukskommunen Eidsberg en kommune som kanskje er mer kjent for Mysen og Momarkedet. Det faktum at han også er bonde, representerer muligens en anomali et avvik fra bildet av en klassisk Høyre-mann. Skjønt Unaas mener Høyres landsbrukspolitikk er mye bedre enn sitt rykte. Journalist Erik Unaas er på alle måter «a selfmade man» og fattet tidlig interesse for journalistikk. Dagen etter avsluttet videregående startet Unaas i lokalavisen, før han var vernepliktig informasjonskonsulent sammen med Dagfinn Høybråten i Forsvarsdepartementet. Hans tidlige arbeidserfaring var ikke bare en fordel. Det å være sin egen herre og tjene gode penger gjorde det vanskeligere å akseptere livet som student. Derfor ble det med ex.phil. før jeg vendte tilbake til arbeidslivet som journalist. Det er nok hardere å komme inn i arbeidslivet i dag uten formell utdanning, det har heldigvis ungene mine skjønt, men tilbake på 1980-tallet var det en mulighet jeg kunne benytte meg av, sier Erik Unaas til Muligheter. Interessen og bakgrunnen fra idretten gjorde at Unaas arbeidet som sportsjournalist for Dagbladet på midten av 80-tallet, men den økende fokuseringen på det utenomsportslige gjorde at han så seg om etter andre muligheter. Det var en eskalerende tendens hvor riksmediene fokuserte stadig mer på kjendiseri fremfor faglig analyse. Min interesse var idrettsfaglig. Derfor skiftet jeg beite til forlaget Media Visjon for å dyrke interessen som idrettsjournalist, sier Unaas. Sportmedia Media Visjon ble hardt rammet av jappetida, som gjorde at forlaget måtte nedskalere. Sett i ettertid kaller Unaas hendelsen for sin store sjanse. Jeg fikk en mulighet, og jeg tok den, sier han til Muligheter. Og utdyper: Vi som jobbet i selskapet, fikk muligheten til å ta med oss noen av produktene. Jeg tok i 1988 med meg Hockeymagasinet og Idrett & Anlegg for å starte som gründer, noe jeg ikke har angret på siden. Noen grunn til å angre skulle det heller ikke være. Selskapet Erik Unaas startet i sin egen kjeller i Askim i 1987, har i dag vokst til å bli et profesjonelt konsern med 30 ansatte og en omsetning på 50 millioner. Porteføljen inkluderer 15 titler (10 trykte medier og 5 elektroniske) hvor alle de store aktørene i norsk idrett er involvert. Unaas eide selskapet frem til 2001 da A-pressen kjøpte seg inn. Internettbølgen kom for alvor med tusenårsskifte og jeg så tidlig at vi måtte investere mye i vår nettsatsing. Det innebar at vi måtte profesjonalisere driften. Jeg er veldig fornøyd med at A-pressen kom inn på eiersiden. I høst gikk vi over til en ny lederstruktur, som innebærer en todeling i form av en administrerende direktør og meg som ansvarlig redaktør. Omstillingen har gjort det lettere for meg å skrive artikler, hvilket jeg har savnet, samtidig som jeg kan jobbe med innholdsutvikling, nye produkter 14 / Muligheter 4-11 / Høyremagasinet

15 profilen Navn: Erik Unaas Sivilstatus: Gift m/to barn Utdannelse: Ex.phil. UiO og en rekke kurs innen media og ledelse Yrkeserfaring: Journalist i ulike medier, blant annet i Dagbladet. Startet i 1988 Sportmedia, hvor han fremdeles arbeider som redaktør Aktuell: Ordførerkandidat for Eidsberg Høyre 2011 Høyremagasinet / Muligheter 4-11 / 15

16 profilen / tekst Eirik Løkke / foto Tomas Moss «Det er altfor mye lovverk som regulerer landbruket, og det er mer hemmende enn skapende.» Begge mine foreldre har vokst opp på gård, og jeg kaller meg bonde med stolthet. og vårt store nettverk innen norsk idrett. Unaas er, i motsetning til redaktørene i riksmediene, mindre bekymret for gratisutfordringen som Internett har medført. Vi greier å balansere dette. Våre papirprodukter klarer seg bedre enn avisene ettersom vi har opplags- og annonsevekst. Dette greier vi fordi magasiner har fått en renessanse i en tid med «information overload». Det å ha et blad som ser delikat ut, som man kan lese på sengen eller toget når det passer en selv, er et produkt jeg tror folk gjerne vil ha og som ikke går av moten med det første. Våre produkt har muligheten til å gjenspeile bredden i idretten på en helt annen måte enn riksmediene, sier Unaas. Totalt har Sportmedia et samlet opplag på og over én million lesere, sier Unaas. Idretten har brakt Unaas verden rundt. Blant annet har han vært akkreditert i syv OL, fotball-vm og havnet som styreformann for Vasaloppet og Birkebeinerrittet i Kina. Deltidsbonde Med hensyn til det allsidige engasjementet kan det være vanskelig å vite hva som er hobby, og hva som er jobb. Ikke sjelden får han spørsmål om redaktørjobben i Sportmedia er fritidsinteresse eller heltidsjobb. Svaret er jobb. Det er likevel ikke til hinder for hans arbeid som deltidsbonde. Begge mine foreldre har vokst opp på gård, og jeg kaller meg bonde med stolthet. Jeg synes det er fantastisk å bo landlig omgitt av natur midt i Indre Østfold, samtidig som jeg kun er en time fra Oslo med bil, sier en fornøyd deltidsbonde. Familien har som mange andre, leid ut driften av kornjorda, like fullt er det mange plikter som følger av det å eie gård. Husdyra skal passes på, høyet tørkes, skogen pleies og bygninger vedlikeholdes. Men hva tenker Unaas om norsk landbrukspolitikk? Norsk landbruk er avhengig av støtteordninger. Bønder blir mer mobba for disse, men også mange andre næringer, mediebransjen inkludert, er avhengig av støtteordninger. Om Høyre kommer i posisjon, må vi naturligvis se på hvordan disse er innrettet slik at vi unngår at det blir en sovepute. Unaas understreker at også bønder er gründere og næringsdrivende, og legger til: Det er altfor mye lovverk som regulerer landbruket, og det er mer hemmende enn skapende. Odelsloven har for så vidt noe for seg, men den er for omfattende og kan få uheldige konsekvenser. Det er videre for store restriksjoner på arealbruken og uttak av skog. Vi må begrense mengde fredning og vern, som kan redusere mulighet til å disponere egen eiendom. Eksempelvis er fradeling ekstremt krevende. En annen sak som er minst like krevende, er oppgaven med å forene interessene mellom bønder og rovdyr. Unaas etterlyser nyanser i debatten. Dette er en sak med enorme følelser i sving. Jeg er forbauset over at så mange ser svart-hvitt på saken. Vi må ha respekt for hverandres synspunkter og jeg er overrasket over at ikke flere i byene ser saken fra perspektivet til dem som har husdyr og barn i områder med mye rovvilt, sier en engasjert Unaas. Han mener videre det sitter for mange politikere og byråkrater i Oslo og lager regler som ikke er tilpasset virkeligheten. Ulven beveger seg over store områder, hvilket ikke gjør det mulig å fotfølge, ei heller lage egne ulvesoner. Er det selvstendig verdi å ha ulv i Norge? Jeg tror ikke Norge hadde vært et dårligere samfunn uten ulv. Men det er urealistisk å fjerne all ulv i Nord-Europa. Men vi trenger en sterkere regulering. I tillegg må vi innse at ulven ikke forholder seg til verken kommuneeller riksgrenser. Vi må også kunne handle i nødverge for å forsvare husdyr. Straffen for å felle ulovlig ulv er større enn for grove voldtekter. Da føler man seg provosert. Vi må naturligvis forsøke å finne en balanse i rovdyrpolitikken, men jeg er opptatt av at interessen til oss som bor på landet, blir sterkere ivaretatt, uttaler Unaas. Høyre-mann Erik Unaas ble aktiv i Askim Unge Høyre i 1978 under det avsluttende året på videregående. Favorittlæreren var ordførerkandidat i Askim og for å gi støtte, startet Unaas sammen med venner en Unge Høyre-forening på skolen. Unaas har særlig tatt med seg én lærdom fra oppstarten. Jeg husker vi var mange unge som gikk inn med store ambisjoner, men opplevde å bli skviset ut og strøket av listen. Jeg tålte for så vidt det, men synes det er bra at det ikke er tillatt med strykning i dag. Hva med den demokratiske retten til velgerne selv å preferere kandidater? Jeg ser motargumentene. Men jeg er opptatt av å få flere til å engasjere seg og jeg har opplevd at mange ikke vil stille på grunn av frykten for å bli strøket, og det er ikke bra for politikerrekrutteringen. Ved heller å gi tilleggsstemme oppnår vi i praksis det samme. I 1991 (frem til 2007) ble Unaas valgt inn i kommunestyret i Askim. Det var på samme tid som hjørnesteinsbedriften Viking-Dekk ble flyttet ut av landet. Unaas mener perioden ble særlig interessant nettopp på grunn av utflaggingen. Jeg fikk være med på en snuoperasjon hvor vi måtte reetablere arbeidsplasser og utvikle byen på ny. Ved valget i 1995 gjorde Høyre et kanonvalg, blant annet fordi vi gikk til valg på å skape et stort badeland, en idé vi lanserte en uke før valget, til stor ergrelse for SV og Ap. Men lovnaden om å komme i gang med prosjektet i inneværende periode forpliktet. Etter 41 behandlinger i bystyret og formannskapet med en kostnadsramme på 67,5 millioner, hvilket vi for øvrig traff på krona, kunne jeg sette spaden i jorden for Opplevelsessenteret Østfoldbadet i august 1999, uttaler Unaas, som frontet prosjektet hele veien. Ordførerkandidat Ti år etter har badeland i Askim et årlig besøkstall på , det er flere enn estimert, noe som gjør det til både en næringsmessig, kulturell og kommersiell suksess. I 16 / Muligheter 4-11 / Høyremagasinet

17 Da ungdommen i Eidsberg lurte på om jeg hadde lyst til å være med og utfordre 100 år med rødgrønn dominans, tenkte jeg meg litt om, samtidig som idrettsmannen i meg våknet, og jeg konkluderte med at dette skal vi prøve. samme periode benyttet Unaas anledningen etter at Kommunaldepartementet hadde åpnet for at kommuner selv kunne bestemme om de ville ha bystatus til å fremme et forslag i formannskapet om å gjøre Askim om til by. Et forslag som naturligvis fikk flertall, og som medførte at Askim var den første kommunen som fikk bystatus på 50 år. En hendelse som førte til positiv oppmerksomhet. Fra 2007 har Unaas vært fylkestingsmedlem i Østfold og hadde ingen planer om å stille til valg i lokalpolitikken. Men det skulle endre seg. Vi flyttet til Eidsberg og overtok konas slektsgård. Da ungdommen i Eidsberg lurte på om jeg hadde lyst til å være med og utfordre 100 år med rødgrønn dominans, tenkte jeg meg litt om, samtidig som idrettsmannen i meg våknet, og jeg konkluderte med at dette skal vi prøve, sier ordførerkandidaten. Eidsberg Høyre var tidlig ute med nominasjonsmøte. Allerede i mai 2010 ble møte avholdt. Siden den gang har lokalforeningen arbeidet etter en 15 måneders plan. Vi er i rute og jeg får mange oppmuntringer, men det er 12. september som avgjør, og frem til valget må vi jobbe systematisk og tålmodig med å fronte Høyres saker tilpasset våre forhold. Ellers gjelder det å finne de gode, lokale sakene. Vi har blant annet foreslått å revitalisere området Høytorp Fort, med landets største innenlandsfestning, og Mysenelva som går gjennom sentrum. Den kan gi stedet samme preg som tyske og franske elvebyer. Vi kan få til mye på Monaryggen, skapt under istiden for år siden og Nord-Europas største morenerygg. Vi er stadig på utkikk etter gode måter å utvikle kommunen på. Unaas er svært opptatt av å involvere hele lokalforeningen og mener at erfaringene fra idretten er viktig å ta med seg. Min oppgave er å motivere teamet til innsats. Jeg er glad for at oppgavene er fordelt på mange. På den måten skaper vi inkludering. Det politiske arbeidet er selvfølgelig i sentrum, men det sosiale er også svært viktig når vi skal arbeide sammen frem mot valget 12. september. Er du optimist? Jeg hadde ikke stilt om jeg ikke trodde jeg kom til å vinne, avslutter konkurransemennesket Erik Unaas.

18 landsmøtet /tekst Tonje Sølland / foto Tomas Moss Din guide til landsmøtet Høyres landsmøte mai er en viktig begivenhet før høstens lokalvalg. Kvalitet i omsorgen og mer kunnskap i skolen er sentrale tema disse maidagene, og Høyres mange ordførerkandidater vil få litt ekstra oppmerksomhet. Landsmøtet er hvert år den store møteplassen og det politiske verkstedet som legger grunnlaget for det politiske arbeidet i partiet fremover. I år vil landsmøtet være preget av det forestående lokalvalget og av gode meningsmålinger. Hovedtemaene på møtet er «Kvalitet i omsorgen» og «Kunnskap i skolen». Temaene vil bli utdypet i flere ulike sekvenser, med ulike innfallsvinkler. Dessuten skal ny valgkomité velges. Du kan følge landsmøtet på: Høyres hjemmeside: Facebook: Twitter: #hlm2011 Flickr: Youtube: Hvor: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Når: mai Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i programmet etter at Magasinet Muligheter er gått i trykken. Tema i innmeldte resolusjoner Flere muligheter for omsorgsyrkene Det er lov å være flink i Norge/en skole som utfordrer alle elever Språklig og kulturelt mangfold en ressurs for skole og samfunn Styrk barns rettigheter Likestillingsbonus for mer likestilling i familien og arbeidslivet Ja til økt fleksibilitet i arbeidsmarkedet Alternativ turnus Nei til forskjellsbehandling i skattepolitikken Privat eiendomsrett og kommunal selvråderett Høyre sier ja til styrking av eiendomsretten Lokal forvaltning i samspill med eiendomsretten Eiendomsskatt for verker og bruk Gi landbruket mer frihet Redningsselskapet Få fart på samferdselsutbyggingen Kraftsamling for trafikksikkerhet Samhandlingsreform uten inndekning? Lik rett til helsehjelp for alle Høyre krever at kommunene får tilført tilstrekkelig økonomi til å ivareta det faglige innholdet i Samhandlingsreformen Styrking av brannvernkompetanse Oppland Høyre erklærer kriminelle MCklubber uønsket Mer makt til enkeltmennesket og kommunene Dårligere kvalitet med flere skjemaer Gjennomgang av fylkeskommunens eierskap i næringslivet Demokrati og menneskerettigheter må gis større plass i norsk bistandspolitikk Forsvaret må styrkes. Rygge flystasjon må opprettholdes som militær flybase 18 / Muligheter 4-11 / Høyremagasinet

19 Program Fredag 6. mai Åpning Lederens landsmøtetale Politisk debatt/beretningsdebatt Avslutning Oslo-aften i Høyres Hus Landsmøtets fokusområder Kvalitet i omsorgen Landsmøtet vil ta stilling til hva vi mener med kvalitet i omsorgen, og om teknologi kan gi oss noe nytt innen omsorgen. Omsorg berører ulike brukere med ulike behov både funksjonshemmede, eldre og mange andre grupper. Kunnskap i skolen Høyre ønsker mer kunnskap i den norske skolen. Under landsmøtet vil vi fokusere både på lærernes viktige rolle, og at de må få bedre muligheter til å gjøre en god jobb. Dessuten vil vi se nærmere på yrkesfagene og hvordan de kan få et løft.. Lørdag 7. mai Omsorg innledninger og debatt. Behandling av utvidet resolusjon Lunsj m/diverse lunsjarrangementer Internasjonal sekvens med utdeling av Lindebrække-prisen Avslutning «Bokbad» på Scandinavia Scene v/torbjørn Røe Isaksen Middag Søndag 8. mai Skole innledninger og debatt. Behandling av utvidet resolusjon Ungdomskolen Avslutningstale/avslutningsseremonier Alt slutt innen kl Hva er landsmøtet? Ifølge Høyres lover skal landsmøtet avholdes hvert år. Landsmøtets viktigste funksjon er å behandle sentralstyrets årsberetning, vedta partiets programmer og partiets lover. I tillegg blir det selvfølgelig valg av ledelse. På landsmøtet velges også leder og nestledere i tillegg til fire medlemmer av sentralstyret og ett medlem av Arbeidsutvalget. Lederen av Høyres Kvinneforum velges også på landsmøtet. De som møter på landsmøtet, er sentralstyret, stortingsgruppen, regjeringsgruppen, Høyres fylkesordførere eller gruppeledere i fylkestinget, en representant for Høyres Kvinneforum fra hvert fylke, representanter fra fylkene, representant fra Svalbard Høyre, 20 representanter fra Unge Høyre, seks representanter fra Høyres Studenterforbund, fem representanter fra Senior Høyres Landsforbund, styreleder i Høyres Studieforbund og generalsekretæren. samlinger Torsdag: Kommunalutvalget Kvinneforum frokostseminar Fredag: Bedriftskanalen EU-utvalget lunsjseminar Lørdag: Næring: «Hvordan utvikle industrien i Norge?» Unge Høyre: Frafall i skolen Internasjonalt: «Libya/Midtøsten» Arbeid: «Arbeidsgiverpolitikk i det offentlige» Modernisering: «Modernisering av offentlig sektor og IKT» Omsorg: «Omsorgsutvalget og velferdsteknologi» Justis: «Trygge lokalsamfunn» Skole: «Ungdomsskolen» Sjur Lindebrækkes pris Også i år skal «Sjur Lindebrækkes pris for demokrati og menneskerettigheter» deles ut på landsmøtet. Prisen gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som i Sjur Lindebrækkes ånd aktivt og konsekvent fremmer grunnleggende politiske og økonomiske friheter og rettigheter, og som arbeider for å styrke demokratiske institusjoner og prosesser, i samfunn der demokrati og menneskerettigheter er undertrykket eller truet. I fjor ble prisen gitt til The Maldivian Democratic Party, og den ble mottatt av deres partileder Ibrahim Hussain Zaki. Internasjonalt besøk Flere internasjonale gjester kommer til landsmøtet. Vi får besøk fra våre søsterpartier i Sverige og Storbritannia. Det kommer ambassadører og andre ambassadeansatte fra mange land, deriblant Tyskland, Frankrike, Nederland, Spania, Danmark, Finland, Irland, Tsjekkia, Slovakia, Serbia, Marokko, Israel, Sør-Korea og Serbia. I tillegg venter vi besøkende fra USA, Tunisia og Indonesia. Delta på landsmøtet Alle medlemmer i Høyre kan delta på landsmøtet selv om de ikke har stemmerett. Hvis du ikke skal til Oslo, kan du likevel følge landsmøtet på nettet. På Høyres nettsider og på partiets Facebook-side vil du kunne følge landsmøtet direkte på web-tv, og bilder blir lagt ut på Høyres bildestrøm på Flickr. Vedtak og nyheter vil bli lagt ut på Twitter med hashtag #hlm2011. Både på Facebook og Twitter kan du poste kommentarer og spørsmål. Høyremagasinet / Muligheter 4-11 / 19

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Et Norge skodd for fremtiden Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 dilemma Under de tre hovedutfordringene

Detaljer

Hightech oldemor. Tryggere alderdom med moderne teknologi. Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter

Hightech oldemor. Tryggere alderdom med moderne teknologi. Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter Valg-kick-off side 14 Profilene: Møt Michael Birkeland og Turid Wickstrand Iversen side 16 Hightech oldemor Tryggere alderdom med moderne teknologi Høyremagasinet /

Detaljer

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 GRÜNDERSKAP OG INTEGRERING Gründere skal slippe å drukne

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

tryggere veier Høyre vil ha flere, bedre og Nr. 2:2011 høyremagasinet muligheter En mester i inspirasjon side 14 Blå vårløsning side 18

tryggere veier Høyre vil ha flere, bedre og Nr. 2:2011 høyremagasinet muligheter En mester i inspirasjon side 14 Blå vårløsning side 18 Nr. 2:2011 høyremagasinet muligheter En mester i inspirasjon side 14 Blå vårløsning side 18 Høyre vil ha flere, bedre og tryggere veier Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 Flere, bedre og tryggere veier

Detaljer

livsfarlig helsevesen

livsfarlig helsevesen Nr. 6:2012 høyremagasinet muligheter Nesten 20 prosent av alle personer som legges inn på norske sykehus, får pasientskader. Mange dør. livsfarlig helsevesen pasientsikkerhet Nye teknologiske og medisinske

Detaljer

TRYGG ELLER OVERVÅKET?

TRYGG ELLER OVERVÅKET? NR. 2:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Profilen: Lars Arne Ryssdal side 14 Status Kina Taiwan side 22 TRYGG ELLER OVERVÅKET? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 EUs datalagringsdirektiv Datalagringsdirektivet

Detaljer

Gode ideer trygge arbeidsplasser

Gode ideer trygge arbeidsplasser Nr. 1:2013 høyremagasinet muligheter Møt Fabian Stang, hele Oslos ordfører side 14 Mønster-kommunen Rissa har oppskriften på brakseier i valget side 20 Gode ideer trygge arbeidsplasser skape Trygge arbeidsplasser

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT!

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! EGEN VALGKAMP-SPESIAL I DENNE UTGAVEN SIDE 19-38 VALGKAMP 07: MULIGHETER FOR ALLE TEMA SIDE 12-18 HØYRE VIL

Detaljer

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21 NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER SIGRID HAMMER TENKER SKOLEPOLITIKK 8000 MOH. SIDE 6 DU BESTEMMER HVORDAN NORGE SKAL SE UT I 2013 SIDE 15 HØYRES NYE JERNBANEPROSJEKT: KONGSBERG BERGEN PÅ UNDER TO

Detaljer

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER Dette betyr Høyre for ditt fylke side I IV Høyre er 125 år side 12 Portrettet: Arne Hjeltnes side 16 Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? HØYRES VALGKAMPSAKER: SKOLE, SKATT

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 HØYRE MENER:. PERSONVERN Høyre mener det må stilles strenge krav til personvern

Detaljer

GLEMT? GAMMEL & HØYRE VIL HA TILPASSET OMSORG NR. 04:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 13-17

GLEMT? GAMMEL & HØYRE VIL HA TILPASSET OMSORG NR. 04:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 13-17 NR. 04:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER PAUL CHAFFEY: SER TIL HØYRE SIDE 6 ORDFØREREN I PORSANGER: POPULÆR OG I MINDRETALL SIDE 18 NYE TIDER FOR HØYRE SIDE 9 GAMMEL & GLEMT? HØYRE VIL HA TILPASSET OMSORG

Detaljer

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER MØT BORGERMESTEREN AV VESTRE AKER SIDE 14 SLIK SKAL HØYRE VINNE VELGERE SIDE 20 HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: PENGENE ELLER LIVET TEMA SIDE 6-11 HØYRE VIL SØRGE FOR RASKERE

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Møte torsdag den 25. mars 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 63):

Møte torsdag den 25. mars 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 63): 25. mars Dagsorden 2619 Møte torsdag den 25. mars 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 63): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20 NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER MED HØYRE 71 GRADER NORD SIDE 6-9 NYTT FRA STORTINGET SIDE 12 NIELS CHR. GEELMUYDEN MØTER ERNA SOLBERG SIDE 22-26 700 000 PÅ TRYGD: HØYRE TAR GREP LES OM TEMA SIDE

Detaljer

LÆRING FOR LIVET SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 10. www.fagbladet.no. Nr. 8-2015

LÆRING FOR LIVET SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 10. www.fagbladet.no. Nr. 8-2015 Forsidefoto: June Witsøe Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 8-2015 SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: www.fagbladet.no LÆRING FOR LIVET SIDE 10 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD Frokostvert

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder SKOLELEDEREN Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse Landsmøtet 2015 s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder s 10: Professor Røvik: Skolelederen må være en etterdikter s 22: Eli Bjørhusdal:

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer