Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Hilde Rollefsen Næss Medlem AP Jonas Valle Paulsen Medlem AP Tom Kristian Hermo Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Britt-Jorunn Sjøtun Medlem AP Chris Jørgensen Medlem AP Kurt Methi Medlem AP Dan Andersen Medlem AP Erik Johannessen Medlem AP Willy Olsen Medlem AP Leif Arne Asphaug-Hansen Medlem AP Haldis Olsen Medlem AP Elisabeth Wæraas Medlem H Håkon Rønbeck Medlem H Fred Johansen Medlem H Thomas F. Øien Medlem H Reidar Johansen Medlem SV Mia Hansen Medlem FRP Lars Mathisen Medlem FRP Anne-Mette Bæivi Medlem (ankom 09:20) KYST Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP Bente Orvik MEDL SV Raymond Robertsen MEDL H Grethe E. Johansen MEDL AP Håvard Hargut-Jensen MEDL AP Varamedlemmer som møtte: Navn

2 Jarle Edvardsen Grethe E. Johansen AP Liv Mari Bakkeby Håvard Hargut-Jensen AP Hans-Petter Rasmussen Elin Mølmann Holmgren AP Tom Christian Robertsen Raymond Robertsen H Vigdis Guleng Bente Orvik SV 28 representanter (av 29) til stede. Anne Mette Bæivi ankom kl 09: representanter (av 29) til stede. Britt Jorunn Sjøtun fikk innvilget permisjon kl. 13:15 27 representanter (av 29) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Espen Rønning, økonomisjef Trond Rognlid, kommunalsjefene Kaj Gunnar Dahl, Geir Nesse og Grethe Nissen, virksomhetsleder Arvid Isaksen, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen og plansjef Maria Wirkola. Fra Hammerfest Havn KF møtte rådgiver Roll Stiansen og økonomisjef Trond Nilsen. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Saksliste Saksnr PS 79/11 Innhold Endring av vedtekter for Hammerfest havn KF PS 80/11 Valg av styre for Hammerfest Havn KF for perioden PS 81/11 Valg av eldreråd for perioden PS 82/11 Valg av representanter til Rådet for for funksjonshemmede for perioden PS 83/11 Valg av møtefullmektiger for forliksrådet for perioden PS 84/11 PS 85/11 PS 86/11 PS 87/11 PS 88/11 PS 89/11 PS 90/11 PS 91/11 PS 92/11 PS 93/11 PS 94/11 Tilleggssak PS 95/11 Søknad om permisjon. Nyvalg til formannskap og MU Plan for sammenhengende sykkelvegnett i Hammerfest kommune. Gjenreisningsmuseet - oppjustering av prosjektkostnad og låneopptak Hybelbygg i Meridiangata - husleie Ettervernbolig - fastsetting av husleie Ny fastlegehjemmel - Hammerfest kommune Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest eiendom KF Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest havn KF Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest parkering KF Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest kommune Godkjenning av møteprotokoll Kontrollutvalget endring av valg foretatt

3 Innkalling enstemmig vedtatt. Sakslista / dagsorden: Ordfører ønsket i tillegg til den ordinære sakslista å behandle tilleggssak 95/11 godkjent. Sakslista med tilleggssak 95/11 - godkjennes PS 79/11 Endring av vedtekter for Hammerfest havn KF Kommunestyret vedtar endringer i vedtektene for Hammerfest Havn KF slik disse fremgår av styrets vedtak av 17. oktober Endringene trer i kraft fra og med 10. november Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Ordet havnekasse endres til havnekapitalen i vedtekter. Votering: Som innstillingen m/vedtak enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar endringer i vedtektene for Hammerfest Havn KF slik disse fremgår av styrets vedtak av 17. oktober Endringene trer i kraft fra og med 10. november 2011 med følgende endring: Ordet havnekasse endres til havnekapitalen i vedtekter. PS 80/11 Valg av styre for Hammerfest Havn KF for perioden Berit Hågensen fremmet følgende fellesforslag: Varamedlem 1. John Wahl 1. Snorre Sundquist 2. Caroline Greiner 2.Turid Leseth Andreassen 3. Jonas Valle Paulsen 3. Kurt Methi

4 4. Liv Mari Bakkeby 4. Haldis Olsen 1.Ole Martin Rønning 1. Stina Halvorsen 2. Åse Marie Småvik 2. Reidar Johansen Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Følgende brukerorganisasjoner / brukerrepresentanter velges inn i havnestyret: Hammerfest Fiskarlag Geir Skogheim med personlig varamedlem Svein Lyder. Bring Polarbase AS Ulf Rønquist med personlig varamedlem Randi Næss Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Leder John Wahl Nestleder Caroline Greiner Votering: Forslagene ble enstemmig vedtatt. Styret for Hammerfest Havn KF Varamedlem 1. John Wahl, leder 1. Snorre Sundquist 2. Caroline Greiner, nestleder 2.Turid Leseth Andreassen 3. Jonas Valle Paulsen 3. Kurt Methi 4. Liv Mari Bakkeby 4. Haldis Olsen 1.Ole Martin Rønning 1. Stina Halvorsen 2. Åse Marie Småvik 2. Reidar Johansen Hammerfest Fiskarlag: Geir Skogheim 1.Svein Lyder Bring Polarbase AS: Ulf Rønquist 1. Randi Næss

5 PS 81/11 Valg av eldreråd for perioden Berit Hågensen fremmet følgende fellesforslag: Varamedlem 1. Tom Mortensen 1. Tom Rønquist 2. Ellen Steinheim 2. Svanhild Paulsen 1. Rolf Fjellstad 1. Anne Line Nora Pensjonistforeningen: 2. Olav Sigurd Tessem 3. Anne Lise Mortensen 1. Sanny Weile Johansen 1. Jessie Planting 2. Tor Magne Olsen 2. Ellinor Riise 3. Randi Simonsen 3. Idun Johansen 4. Petter Karlsen 4. Toralf Pettersen 5.Egil Jeremiassen 6. John Sandal Votering: Som forslaget enstemmig vedtatt. Eldrerådet Varamedlem 1. Tom Mortensen 1. Tom Rønquist

6 2. Ellen Steinheim 2. Svanhild Paulsen 3. Rolf Fjellstad 1. Anne Line Nora 2. Olav Sigurd Tessem 3. Anne Lise Mortensen Pensjonistforeningen: 4.Sanny Weile Johansen 5.Tor Magne Olsen 1. Jessie Planting 2. Ellinor Riise 6. Randi Simonsen 3. Idun Johansen 7. Petter Karlsen 4. Toralf Pettersen 5.Egil Jeremiassen 6. John Sandal PS 82/11 Valg av representanter til Rådet for for funksjonshemmede for perioden Berit Hågensen fremmet følgende fellesforslag: Varamedlem 1. Ole I. Hansen 1. Bjørn Dagfinn Johansen 2. Eva Sjøtun 2. Haldis Olsen 3. Liv Hanna Ellingsen 3. Mia Hansen 1. Grethe Elverum NHF Hammerfest Handikaplag: 2. Gunnar Hansen 4. Erik Lemika 1. Trine Hustad Olsen Hammerfest og Omeng Psoriasisforening

7 5. Ole Harald Sjøtun 1. Astor Johansen Mental Helse 6. Anne Lise Moe 1. Trude Kristiensen Norges blindeforbund 7. Stein Wiggo Olsen 1. Margit Løkken Berit Hågensen fremmet følgende fellesforslag: Leder: Ole I. Hansen Nestleder Eva G. Sjøtun Votering: Som forslagene enstemmig vedtatt. Rådet for funksjonshemmede Varamedlem 1. Ole I. Hansen, leder 1. Bjørn Dagfinn Johansen 2. Eva Sjøtun, nestleder 2. Haldis Olsen 3. Liv Hanna Ellingsen 3. Mia Hansen 1. Grethe Elverum NHF Hammerfest Handikaplag: 2. Gunnar Hansen 4. Erik Lemika 1. Trine Hustad Olsen Hammerfest og Omeng Psoriasisforening 5. Ole Harald Sjøtun 1. Astor Johansen Mental Helse 6. Anne Lise Moe 1. Trude Kristiensen Norges blindeforbund 7. Stein Wiggo Olsen 1. Margit Løkken

8 PS 83/11 Valg av møtefullmektiger for forliksrådet for perioden Berit Hågensen fremmet følgende fellesforslag: 1. Bjørn Meedby 2. Solbjørg Olsen 3. Stål Jakobsen Votering: Som forslaget enstemmig vedtatt. Forliksrådet møtefullmektiger 1. Bjørn Meedby 2. Solbjørg Olsen 3. Stål Jakobsen PS 84/11 Søknad om permisjon. Nyvalg til formannskap og MU 1. Grethe Ernø Johansen gis i medhold av kommuneloven 15 nr 2 fritak fra sine verv som medlem av formannskapet og medlem/leder av MU-styret så lenge hun innehar stilling som fylkesråd. 2. Som nytt midlertidig medlem av formannskapet velges 3. Som nytt midlertidig medlem av MU-styret velges. 4. Som ny midlertidig leder av MU-styret velges 5. Som ny midlertidig nestleder til MU-styret velges

9 Ordfører informerte om at det er mottatt en ny søknad som også omhandler fritak fra kommunestyret. Kommuneadvokat Espen Rønning fremmet endring i 1. punkt med å legge til kommunestyret. Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag: 1. Grethe Ernø Johansen gis i medhold av kommuneloven 15 nr 2 fritak fra sine verv som medlem av kommunestyret, formannskapet og medlem/leder av MU-styret så lenge hun innehar stilling som fylkesråd. 2. Som nytt midlertidig medlem av formannskapet velges Elin M. Holmgren 3. Som nytt midlertidig medlem av MU-styret velges Bjørn Dagfinn Johansen 4. Som ny midlertidig leder av MU-styret velges Erik Johannessen 5. Som ny midlertidig nestleder til MU-styret velges Kurt Methi Votering: Som innstilling/forslag m/endring enstemmig vedtatt. 1. Grethe Ernø Johansen gis i medhold av kommuneloven 15 nr 2 fritak fra sine verv som medlem av kommunestyret, formannskapet og medlem/leder av MU-styret så lenge hun innehar stilling som fylkesråd. 2. Som nytt midlertidig medlem av formannskapet velges Elin M. Holmgren 3. Som nytt midlertidig medlem av MU-styret velges Bjørn Dagfinn Johansen 4. Som ny midlertidig leder av MU-styret velges Erik Johannessen 5. Som ny midlertidig nestleder til MU-styret velges Kurt Methi PS 85/11 Plan for sammenhengende sykkelvegnett i Hammerfest kommune. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar plan for sammenhengende sykkelvegnett i Hammerfest kommune slik den er lagt frem til behandling. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Som innstillingen enstemmig vedtatt.

10 1. Hammerfest kommunestyre vedtar plan for sammenhengende sykkelvegnett i Hammerfest kommune slik den er lagt frem til behandling. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar plan for sammenhengende sykkelvegnett i Hammerfest kommune slik den er lagt frem til behandling. PS 86/11 Gjenreisningsmuseet - oppjustering av prosjektkostnad og låneopptak 1. Kommunestyret tar saken til orientering 2. Saken realitetsbehandles i forbindelse med budsjett 2012 og økonomiplan Saksprotokoll i Formannskapet Kommunestyret tar saken til orientering 2. Saken realitetsbehandles i forbindelse med budsjett 2012 og økonomiplan Votering. Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar saken til orientering 2. Saken realitetsbehandles i forbindelse med budsjett 2012 og økonomiplan PS 87/11 Hybelbygg i Meridiangata - husleie

11 1. Kommunestyret fastsetter differensierte husleiesatser for hybelbygget på Fuglenes ved Hammerfest videregående skole i 2 kategorier; lærlinger/elever/studenter og egne ansatte/øvrige leietakere. 2. Satsene fastsettes slik: a. Lærlinger/elever/studenter. b. Satsene følger de til en hver tid gjeldende husleiesatser for Finnmark fylkeskommune, p.t: c. Kr pr. måned for alternativ 1 (16,2 m2) d. Kr pr. måned for alternativ 2 (23.2 m2) e. Kr pr. måned for alternativ 3 (25,0 m2) f. Egne ansatte/øvrige leietakere. g. Kr pr. måned for alternativ 1 (16,2 m2) h. Kr pr. måned for alternativ 2 (23.2 m2) i. Kr pr. måned for alternativ 3 (25,0 m2) 3. Satsene reguleres i samsvar med gjeldende bestemmelser i Husleieloven. 4. Hammerfest Eiendom KF har ansvar for drift, vedlikehold og utleie av hybelbygget. 5. Når endelige investeringskostnader foreligger, fremmes sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret. Saksprotokoll i Formannskapet Kommunestyret fastsetter differensierte husleiesatser for hybelbygget på Fuglenes ved Hammerfest videregående skole i 2 kategorier; lærlinger/elever/studenter og egne ansatte/øvrige leietakere. 2. Satsene fastsettes slik: a. Lærlinger/elever/studenter.

12 b. Satsene følger de til en hver tid gjeldende husleiesatser for Finnmark fylkeskommune, p.t: c. Kr pr. måned for alternativ 1 (16,2 m2) d. Kr pr. måned for alternativ 2 (23.2 m2) e. Kr pr. måned for alternativ 3 (25,0 m2) f. Egne ansatte/øvrige leietakere. g. Kr pr. måned for alternativ 1 (16,2 m2) h. Kr pr. måned for alternativ 2 (23.2 m2) i. Kr pr. måned for alternativ 3 (25,0 m2) 3. Satsene reguleres i samsvar med gjeldende bestemmelser i Husleieloven. 4. Hammerfest Eiendom KF har ansvar for drift, vedlikehold og utleie av hybelbygget. 5. Når endelige investeringskostnader foreligger, fremmes sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret. Administrasjonen fremmet behov for et nytt punkt 6: Husleiesatsene trer i kraft fra Votering: Som innstillingen m/tillegg enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret fastsetter differensierte husleiesatser for hybelbygget på Fuglenes ved Hammerfest videregående skole i 2 kategorier; lærlinger/elever/studenter og egne ansatte/øvrige leietakere. 2. Satsene fastsettes slik: a. Lærlinger/elever/studenter. b. Satsene følger de til en hver tid gjeldende husleiesatser for Finnmark fylkeskommune, p.t: c. Kr pr. måned for alternativ 1 (16,2 m2) d. Kr pr. måned for alternativ 2 (23.2 m2) e. Kr pr. måned for alternativ 3 (25,0 m2) f. Egne ansatte/øvrige leietakere. g. Kr pr. måned for alternativ 1 (16,2 m2)

13 h. Kr pr. måned for alternativ 2 (23.2 m2) i. Kr pr. måned for alternativ 3 (25,0 m2) 3. Satsene reguleres i samsvar med gjeldende bestemmelser i Husleieloven. 4. Hammerfest Eiendom KF har ansvar for drift, vedlikehold og utleie av hybelbygget. 5. Når endelige investeringskostnader foreligger, fremmes sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret. 6. Husleiesatsene trer i kraft fra PS 88/11 Ettervernbolig - fastsetting av husleie 1. Kommunestyret fastsetter husleien på ettervernsboligene til kr Kommunens andel husleie beregnes ut ifra 130,8 m², og husleien beregnes i tråd med kommunens ordinære rutiner for dekning av renter, avdrag og FDVU-kostnader, maksimalt kr ,- pr år. Saksprotokoll i Formannskapet Kommunestyret fastsetter husleien på ettervernsboligene til kr Kommunens andel husleie beregnes ut ifra 130,8 m², og husleien beregnes i tråd med kommunens ordinære rutiner for dekning av renter, avdrag og FDVU-kostnader, maksimalt kr ,- pr år. Vigdis Guleng fremmet på vegne av SV følgende forslag: - Rådmannen må i samarbeid med kommunens boligansvarlige sørge for at leietakere i ettervernbolig har en månedlig bokostnad som står i et rimelig forhold til faktisk inntekt. - Rådmannen sørger for at planlagt base i bygget bemannes med kompetent og tilstrekkelig personale. KOU holdes løpende orientert om situasjonen. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. SV s forslag fikk 22 stemmer for og 7 stemmer mot.

14 1. Kommunestyret fastsetter husleien på ettervernsboligene til kr Kommunens andel husleie beregnes ut ifra 130,8 m², og husleien beregnes i tråd med kommunens ordinære rutiner for dekning av renter, avdrag og FDVU-kostnader, maksimalt kr ,- pr år. - Rådmannen må i samarbeid med kommunens boligansvarlige sørge for at leietakere i ettervernbolig har en månedlig bokostnad som står i et rimelig forhold til faktisk inntekt. - Rådmannen sørger for at planlagt base i bygget bemannes med kompetent og tilstrekkelig personale. KOU holdes løpende orientert om situasjonen. PS 89/11 Ny fastlegehjemmel - Hammerfest kommune 1. Kommunestyret godkjenner opprettelsen av 1 ny fastlegehjemmel, gjeldende fra 1. januar 2012, og ber administrasjonen søke om ny legehjemmel til fylkeslege og Helseog Omsorgsdepartementet. 2. Kostnader til kontorinventar og utstyr dekkes med ekstra leieinntekter fra den nye legehjemmelen. 3. Ny legehjemmel vil etter fastlegeavtalen utløse behovet for ekstra årsverk hjelpepersonalet. Kommunestyret godkjenner opprettelse av inntil 1 årsverk hjelpepersonale. 4. Alle kostnader for ny fastlegehjemmel og hjelpepersonell innarbeides i budsjett 2012 og videre år, og ses i sammenheng med disponeringen av økt rammetilskudd som følge av samhandlingsreformen. Saksprotokoll i Formannskapet Kommunestyret godkjenner opprettelsen av 1 ny fastlegehjemmel, gjeldende fra 1. januar 2012, og ber administrasjonen søke om ny legehjemmel til fylkeslege og Helseog Omsorgsdepartementet. 2. Kostnader til kontorinventar og utstyr dekkes med ekstra leieinntekter fra den nye legehjemmelen. 3. Ny legehjemmel vil etter fastlegeavtalen utløse behovet for ekstra årsverk hjelpepersonalet. Kommunestyret godkjenner opprettelse av inntil 1 årsverk hjelpepersonale. 4. Alle kostnader for ny fastlegehjemmel og hjelpepersonell innarbeides i budsjett 2012 og videre år, og ses i sammenheng med disponeringen av økt rammetilskudd som følge av samhandlingsreformen.

15 1. Kommunestyret godkjenner opprettelsen av 1 ny fastlegehjemmel, gjeldende fra 1. januar 2012, og ber administrasjonen søke om ny legehjemmel til fylkeslege og Helseog Omsorgsdepartementet. 2. Kostnader til kontorinventar og utstyr dekkes med ekstra leieinntekter fra den nye legehjemmelen. 3. Ny legehjemmel vil etter fastlegeavtalen utløse behovet for ekstra årsverk hjelpepersonalet. Kommunestyret godkjenner opprettelse av inntil 1 årsverk hjelpepersonale. 4. Alle kostnader for ny fastlegehjemmel og hjelpepersonell innarbeides i budsjett 2012 og videre år, og ses i sammenheng med disponeringen av økt rammetilskudd som følge av samhandlingsreformen. PS 90/11 Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest eiendom KF Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest eiendom KF til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Votering. Som innstillingen enstemmig vedtatt,. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest eiendom KF til etterretning.

16 Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest eiendom KF til etterretning. PS 91/11 Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest havn KF 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest eiendom KF til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest havn KF til etteretning. 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest havn KF til etterretning. PS 92/11 Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest parkering KF Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest perkering KF til etteretning. Saksprotokoll i Formannskapet Som innstillingen enstemmig vedtatt.

17 Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest parkering KF til etterretning. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest parkering KF til etterretning. PS 93/11 Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest kommune 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 2. tertial 2011 for Hammerfest kommune til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 2. tertial 2011 for Hammerfest kommune til etterretning. Britt Jorunn Sjøtun fikk innvilget permisjon og fratrådte møte. 28 representanter (av 29) til stede. 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 2. tertial 2011 for Hammerfest kommune til etterretning.

18 PS 94/11 Godkjenning av møteprotokoll Protokoll fra møtene den og godkjennes. PS 95/11 Valg av kontrollutvalg for perioden Saksprotokoll i Kommunestyret Ordfører Alf E. Jakobsen fremmet følgende fellesforslag: Kontrollutvalget for perioden Varamedlem 1. Jon Erik Hansen, leder 1. Jan Egil Sørensen 2.Anne Line Nora 2.Eirin Hagerupsen 3. Geir Sneve 4. Marianne Arild 1.Solbjørg Olsen, nestleder 2.Leif Arne Asphaug Hansen 3.Trond Eirik Henriksen 1.Line Jensen 2.Marit Kjøll 3.Terje Amundsen 4.Knut Hjalmar Andersen 5.Ann Kristin Engstad Det ble avholdt avtalevalg. Valg av leder og nestleder ble holdt som flertallsvalg.

19 Votering: Fellesforslaget - enstemmig vedtatt. Forslag på leder enstemmig vedtatt. Forslaget på nestleder enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget for perioden Varamedlem 1. Jon Erik Hansen, leder 1. Jan Egil Sørensen 2.Anne Line Nora 2.Eirin Hagerupsen 3. Geir Sneve 4. Marianne Arild 1.Solbjørg Olsen, nestleder 2.Leif Arne Asphaug Hansen 3.Trond Eirik Henriksen 1.Line Jensen 2.Marit Kjøll 3.Terje Amundsen 4.Knut Hjalmar Andersen 5.Ann Kristin Engstad Berit Hågensen fremmet endring av vedtak i kommunestyret : Kontrollutvalget for perioden Varamedlem 1. Jon Erik Hansen, leder 1. Jan Egil Sørensen 2.Anne Line Nora 2. Geir Sneve 3. Ellinor Johanne Holmgren

20 1.Solbjørg Olsen, nestleder 2.Leif Arne Asphaug Hansen 3.Trond Eirik Henriksen 1.Line Jensen 2.Solbjørg Mikkelsen 3. Ketil Rødland 4.Knut Hjalmar Andersen 5.Ann Kristin Engstad Som forslaget enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget for perioden Varamedlem 1. Jon Erik Hansen, leder 1. Jan Egil Sørensen 2.Anne Line Nora 2. Geir Sneve 3. Ellinor Johanne Holmgren 1.Solbjørg Olsen, nestleder 2.Leif Arne Asphaug Hansen 3.Trond Eirik Henriksen 1.Line Jensen 2.Solbjørg Mikkelsen 3. Ketil Rødland 4.Knut Hjalmar Andersen 5.Ann Kristin Engstad

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 09:00 12: 55 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Ole Martin Rønning Medlem H Monique Jørgensen Medlem H

Ole Martin Rønning Medlem H Monique Jørgensen Medlem H Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.09.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 12:25

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 12:25 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.02.2019 Tid: 09:00 12:25 Faste medlemmer som møtte: Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - kommunestyresalen, Dato: 31.10.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 09:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 12:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 12:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2012 Tid: 12:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 04.10.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, John

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2015 Tid: 09:00 12.:40 Faste medlemmer som møtte: Anne Grethe Pedersen Medlem FRP/KYST Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 25.10.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Bente Orvik

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2016 Tid: 09:00 13:20 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Maria Reite Nilsen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP Frank

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tid: 10:55 - Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.02.2011 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.02.2015 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00-15:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00-15:25 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 22.05.2014 Tid: 09:00-15:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00)

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.10.2015 Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.10.2016 Tid: 09:00 12:50 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tom-Kristian Tommen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.08.2017 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.03.2013 Tid: 09:00-12:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP Sara

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 31.10.2013 Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 27.04.2010 Tid: 09:00 10:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Jarle Edvardsen Leder AP Wenche Stenvoll

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.09.2015 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen, endret fra 30.09.14 Dato: 01.10.2014 Tid: 10:0 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.06.2012 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:20

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:20 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.06.2014 Tid: 09:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Varaordfører

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksansvarlige: Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnummer: F22/17 Fellesnemnd Protokoll fra Fellesnemndsmøte 25.9.17 Vedlegg: Fellesnemnda 25.9.17 - protokoll

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt Sjøtun

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 22.01.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 27.01.2014 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.05.2017 Tid: 13:00 15:35 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:35 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:35 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.11.2012 Tid: 09:00 13:35 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.05.2015 Tid: 11:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Fellesnemnda for kommunesammenslåing

Fellesnemnda for kommunesammenslåing Fellesnemnda for kommunesammenslåing Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.10.2018 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Leder AP Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall:

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall: Møteprotokoll Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 01.11.2017 Tid: 10:00 11:25 Til stede: Fra Hammerfest møtt: Marianne Sivertsen Næss (AP),

Detaljer