GULLKORN ROADSHOW OM ALLERGI 20. MAI -15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GULLKORN ROADSHOW OM ALLERGI 20. MAI -15"

Transkript

1 GULLKORN ROADSHOW OM ALLERGI 20. MAI -15 med Professor Douglas DeBoer fra Universitetet i Wisconsin Albert Carre -Llopis fra Heska Allergitesting/ IgE testing Påviser ikke allergi, men viser hvilke allergener individet har vært eksponert for. Diagnosen stilles klinisk - vi tester for å kunne tilby en individspesifikk immunterapi og evt. for å kunne unngå/redusere kontakt med aktuelle allergener i miljøet. Antihistamin, ciklosporin (eller oclacitinib) affiserer ikke de serologiske testene. Kortison affiserer trolig ikke IgE testene i særlig grad. Studier viser at man får prosentvis like god effekt av immunterapi enten den er basert på intradermaltest eller serologisk testing selv om testene måler to helt forskjellige reaksjoner i kroppen. Negativ test ved typiske allergisymptomer og utelukkelse andre årsaker til kløe (fôrallergi, parasitter, infeksjoner/overvekst) kan skyldes: 1) At dyret er for ung 2) At det er feil tid på året. (Optimal tid for å teste pollenallergi er på sensommeren/tidlig høst) 3) % av allergiske hunder viser ikke økning i IgE. Man kan forsøke å intrakutanteste disse individene noen få vil kunne vise på denne testen og ikke IgE testen. Valg av allergener Se på hele gruppen av allergener under ett og ikke på enkeltallergener. Sammenlign ikke styrken på utslaget mellom de ulike gruppene. Hvis middene er veldig sterke betyr det ikke at pollen er av mindre betydning selv om de er svake så lenge mange pollen er positive. Valg av allergener må alltid korreleres til hundens anamnese og kjent eksponering for allergenene, samt kjente kryssreaksjoner; ikke bare på bakgrunn av positive utslag. Det er sjelden at et individ er allergisk mot bare ett eller to pollen. Utslag på Malassezia: gi behandling slik at man kan vurdere hvor mye kløe som vedvarer, når soppen er under kontroll. Hvis behandling hjelper bør Malassezia inkluderes i immunterapien.

2 Fôrallergi Kun eliminasjonsdietter og etterfølgende provokasjon kan brukes for å stille en fôrallergidiagnose! Å bruke IgE tester for å vurdere eksponering for fôrallergener er ikke anbefalt. Man kan få mange falskt negative reaksjoner fordi forallergi kan være relatert til reaksjonsmønstre som ikke er IgE mediert (intoleranse f.eks). Man vil se mange falske positive reaksjoner fordi allergener tas opp over munn og GIslimhinnen som et ledd i kroppens toleranseutvikling. Fôrallergi er sjelden hundens eneste problem, men ofte et medvirkende problem, og e-dietter må derfor gjøres som ledd i en utredning for atopi. En hund med hudproblemer bør alltid spise et prescription brand fôr. De store produsentene er svært nøye på at allergiforene skal være frie for spor av andre allergener enn det som står på innholdsfortegnelsen. DeBoer bruker mye hydrolyserte dietter. Minst 3 studier viser at fôr kjøpt i dyrebutikk ikke inneholder det som står på innholdsfortegnelsen. De kan inneholde flere eller færre ting enn det som står der. Det er sannsynlig at det forekommer kryssreaksjoner mellom ulike kjøttslag og at storfe vil ha en viss grad av kryssreaksjon med lam, viltkjøtt, gris osv (alle klauvdyr). Infeksjoner En ubehandlet stafylokokkinfeksjon vil gjøre, at kløen og hudlesjonene vedvarer uansett om du starter med kortison, diett eller immunterapi. Det blir umulig å bedømme effekten av slik behandling, hvis man ikke først fjerner infeksjonen og kontrollerer den frem til annen behandling (diett, ciklosporin, immunterapi) får effekt. En mild til moderat overflatisk infeksjon: behandles med desinfiserende sjampo (klorhexidin 2-4%, benzoylperoxid) 2 ganger i uken. På dagene mellom vask skal man bruke desinfiserende spray, mousse, våtservietter etc. Behandlingen skal pågå i 3-6 uker. Det anbefales ikke å bruke steroider samtidig med sjampoen Det vil gjøre at eier opplever hunden som frisk for tidlig og avbryter behandlingen før infeksjonen virkelig er under kontroll. Om mulig bør pelsen klippes kort (1-2 cm pels kan stå igjen).

3 Behandling ved oppbluss Atopi er en kronisk sykdom oppbluss må forventes fra tid til annen. Ved oppbluss skal man: 1. Forsøke å finne ut hvorfor den blusser opp (pollen, matvarer, parasitter, sek. infeksjon). Ofte er årsaken at det har blitt en sekundærinfeksjon. 2. Starte hygienetiltak. Om infisert: desinfiserende sjampo som klorhexidin 2-4 %. Hvis ikke infisert vil den likevel ha godt av bad med en mild sjampo 2ggr/uke. Langtidsbehandling Allergi kan ikke kureres men lindres. Behandlingen er livslang. 1. Unngå kontakt med aktuelle allergener så langt det er mulig. 2. Tenk hygiene - reglemessig sjamponering er viktig. Mild sjampo eller desinfiserende sjampo etter behov. 3. Unngå perkutant vanntap. Fettsyretilskudd, fuktighets spray/sjampo, spot on produkter osv. OBS! tar 2-3 mnd før man ser effekt. 4. Medisinering: (lokalt og/eller systemisk) immunterapi, steroider, ciklosporin.

4 Immunterapi ( ASIT) Eneste form for behandling som kan reversere sykdomsprosessen uten bruk av medisiner og med veldig liten fare for bivirkninger. Behandlingen kan i noen få tilfeller kurere hunden helt. ASIT virker ved å snu immunresponsen slik at kroppen, når den møter på et allergen, aktiverer Th1 cellene som igjen aktiverer B-cellene til å produsere IgG, istedenfor å aktivere Th2 cellene som aktiverer B-cellene til å produsere IgE. Omtrent 60-70% av pasientene med atopi vil få effekt av SLIT, dvs at de vil få >50 % reduksjon av kløen. Plukke ut en riktig sammensetning av allergenene: Forskning viser at større doser av et allergen vil trigge en IgG respons, mens små mengder vil trigge en IgE respons. Derfor er det viktig å ikke inkludere for mange allergener i immunterapien. Heska sin limit er 8 (max 10 i spesielle tilfeller). Annen medisinering med immunterapi: Det anses som uproblematisk å bruke andre former for allergibehandling i starten av immunterapien (antihistaminer, fettsyretilskudd, ciklosporin, lav-dose kortison og trolig oclacitinib). Som immunterapien begynner å få effekt vil man som regel kunne trappe ned på annen medisinering (3-6 mnd, men kan ta opptil 12 mnd). Det er viktig å fortelle kunden: 1. ASIT vil være en livslang behandling hos de fleste. 2. Det tar tid (mange måneder) før den virker. 3. ASIT må brukes i kombinasjon med andre tiltak, sjelden nok helt alene. 4. Oppbluss av sykdommen vil likevel kunne forekomme. 5. Kontroll hver 3dje mnd er viktig for å sjekke at den ikke har utviklet en sekundærinfeksjon, og for å vurdere om andre tiltak må trappes opp eller ned. Anafylaktiske reaksjoner ses svært sjelden - hos under 1 % av pasientene. I milde tilfeller kan slike reaksjoner ofte forhindres ved at man bruker antihistaminer oralt 1-2 timer før injeksjonen. Hos noen få ekstra sensitive individer vil selv en normal start dose være for konsentrert og man må fortynne immunterapien 1:2 eller helt opp til 1:10. Man øker så forsiktig mengden opp til den maksimale dose som det enkelte hypersensitive individet kan tåle.

5 SLIT (sublingual immunterapi) SLIT gis 2x hver dag (alltid), men ikke nødvendigvis med 12 timer mellom. Glemmer man morgendosen kan man gi ettermiddag og kveld. SLIT må ikke gis med mat (effekten avhenger av god kontakt og kontakttid med munnslimhinnen). Det bør gå minst 5-10 minutter mellom behandling og mat. SLIT kan oppbevares i romtemperatur. Effekten er omtrent like god som for injeksjonsformen av immunterapi. Omtrent 50% av de som ikke får effekt av injeksjoner får effekt av SLIT. De fleste eiere foretrekker dråper fremfor injeksjoner. Konsentrasjon økes gradvis slik som for injeksjonene og prisen er omtrent lik på årsbasis. Hvis hunden ikke hadde effekt av injeksjonene, men vil prøve SLIT; start på flaske 1 (A). Oppfølging bør gjøres etter 3, 6 og 12 mnd for å vurdere effekt, faktorer som gir oppbluss, registrere bivirkninger og justere bruk av andre medisiner. Effekten kommer ofte litt raskere enn ved injeksjoner. Bivirkninger ses veldig sjelden (ca 4 %). Det vanligste er kløe i munnen og er et forbigående problem etter få dager. Anafylaktiske reaksjoner er ikke beskrevet. Oppkast ses av og til de første gangene SLIT gis. Hos hypersensitive individer kan man noen ganger se en forverring av de kliniske symptomene. Dosen må da muligens justeres. Hvis hunden har hatt en anafylaktisk reaksjon på injeksjoner må man være ekstra forsiktig ved overgang til SLIT. Man kan vurdere å fortynne SLIT også. Hvis pasienten fungerer bra på injeksjoner men eier likevel vil bytte til SLIT så kan man gå rett på flaske 3 (C).

6 Andre behandlingsformer for atopi EFA - synergistisk effekt med antihistaminer og kortison (dose sparing effect) NAVDF 2015 studie Müller et al. Antihistaminer -ofte ikke nok i seg selv. Kortison - bra for oppbluss og behov for korttidsbehandling. Bruk lokalbehandling der det er mulig. Cortavance er spesielt bra lokalt. Proactive therapy - betyr at man bør fortsette med kortison behandling lokalt 2 ganger i uken i en lengre periode etter avsluttet intensiv kur, fordi inflammasjonen i huden vedvarer i lengre tid enn det ser ut som klinisk. Ciklosporin - god effekt hos mange allergikere. Dosen reduseres etter 4 uker hos en del pasienter. Langtidsbehandling med kortison og ciklosporin i kombinasjon kan gi fatale systemiske soppinfeksjoner. Nyhet! Det har kommet en ny medisin på markedet som vi håper skal komme til Norge i løpet av 2015/216. Oclacitinib (Apoquel) er en kinase inhibitor -JAK. Kinaser er en del av cellenes signalsystemer og ved å hemme denne nedreguleres den inflammatoriske responsen. Apoquel har svært raskt innsettende effekt (få timer) og har like god kløestillende effekt som kortison. Omtrent 60-70% får god effekt. Registrert til hund over 12 mnd og gis 2x daglig i 14 dager, deretter 1 gang daglig ved langtids bruk. Det ses lite bivirkninger (oppkast av og til). Samtidig bruk av andre immundempede medisiner bør unngås pga ukjent effekt. Samtidig bruk av antihistaminer, anti fungale medisiner, NSAIDs, immunterapi og antibiotika er ok. Apoquel ser ikke ut til å ha effekt på serologisk IgE testing eller intradermal testing. Karin Andersen Veterinær, Cert VD Dr. Baddaky as

Dr. Baddakys allergitestprogram

Dr. Baddakys allergitestprogram Dr. Baddakys allergitestprogram Unik Fc-epsilon-receptor test HESKA ALLERCEPT Sammen med veterinæren til det beste for dyrene Dr. Baddaky teamet Babette Baddaky Taugbøl, Dr med vet, CertVD, spesialist

Detaljer

Allergier. Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier presenterer:

Allergier. Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier presenterer: Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier presenterer: Allergier Rasegruppe i Norsk Terrier Klub Informasjonsheftet er laget for å samle publisert informasjon om emnet og representerer på ingen måte Rasegruppen

Detaljer

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

10/11/2013 ALLERGISKE HUDLIDELSER HOS BOXER ALLERGISKE HUDLIDELSER HVA ER DET? Hva er det? Hvorfor får noen boxere dette? Hvordan stilles diagnosen?

10/11/2013 ALLERGISKE HUDLIDELSER HOS BOXER ALLERGISKE HUDLIDELSER HVA ER DET? Hva er det? Hvorfor får noen boxere dette? Hvordan stilles diagnosen? ALLERGISKE HUDLIDELSER HOS BOXER Cecilie Strømstad 2013 ALLERGISKE HUDLIDELSER Hva er det? Hvorfor får noen boxere dette? Hvordan stilles diagnosen? Hvordan kan det behandles? Hva kan vi gjøre for å hindre

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BARNELEDDGIKT (JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT)

www.pediatric-rheumathology.printo.it BARNELEDDGIKT (JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT) www.pediatric-rheumathology.printo.it BARNELEDDGIKT (JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT) Hva er det? JIA er en kronisk sykdom som kjennetegnes ved vedvarende leddbetennelse (min.6uker). Typiske tegn på leddbetennelse

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI Hva er det? Juvenil spondyloartropati utgjør en gruppe kroniske inflammatoriske sykdommer hos barn der betennelsen angriper ledd (artritt)

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund www.naaf.no

Norges Astma- og Allergiforbund www.naaf.no 120983 naaf pollenbrosjyre.qxd:naaf brosjyre 9>tonje 25-03-09 16:33 Side 1 g y g y pp y pollen allergi Norges Astma- og Allergiforbund www.naaf.no 120983 naaf pollenbrosjyre.qxd:naaf brosjyre 9>tonje 25-03-09

Detaljer

POLLENALLERGI. Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1. Foto: Colourbox

POLLENALLERGI. Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1. Foto: Colourbox POLLENALLERGI Foto: Colourbox Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1 Innhold Pollenallergi Pollenallergi 3 Pollen 5 Undersøkelse og behandling 8 Allergimedisiner 10 Pollenkalender 12 Målestasjoner 13 Pollenvarsling

Detaljer

POLLENALLERGI. Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1. Foto: Colourbox

POLLENALLERGI. Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1. Foto: Colourbox POLLENALLERGI Foto: Colourbox Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1 Innhold Pollenallergi 3 Pollen 5 Undersøkelse og behandling 8 Allergimedisiner 10 Pollenkalender 12 Målestasjoner 13 Pollenvarsling

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Oslo kommune Bydel Grorud GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN INFORMASJON TIL FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? Du kommer sikkert

Detaljer

Behandling av psoriasis

Behandling av psoriasis Behandling av psoriasis Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Allergivaksinasjon. Hvilken virkning kan man forvente seg ved immunisering? Benedikte Nordvik Morvik

Allergivaksinasjon. Hvilken virkning kan man forvente seg ved immunisering? Benedikte Nordvik Morvik Allergivaksinasjon Hvilken virkning kan man forvente seg ved immunisering? Benedikte Nordvik Morvik Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: Vårterminen 2014 Handledare:

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE).

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE). www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE). Hva er det? Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sykdom som kan angripe ulike organer, spesielt hud, ledd,

Detaljer

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub På noen områder er hunder ganske like oss mennesker. Et sunt og godt liv er i stor grad avhengig av miljøet

Detaljer

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Skrevet av Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub (NKK) link til NKK her En takk til Astrid Indrebø og NKK for at Potefaret Kennel får låne artikkelen

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå på skolen i dag? Hensikten med denne

Detaljer

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle LES PAKNINGSVEDLEGGET NøYE. NØYE. Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle bivirkninger 10 Følg legens

Detaljer

EKSEMBEHANDLING. Vi gjør Norge friskere BEHANDLING AV ATOPISK EKSEM OG KONTAKTEKSEM 1

EKSEMBEHANDLING. Vi gjør Norge friskere BEHANDLING AV ATOPISK EKSEM OG KONTAKTEKSEM 1 EKSEMBEHANDLING Vi gjør Norge friskere BEHANDLING AV ATOPISK EKSEM OG KONTAKTEKSEM 1 Innhold Hva er eskem?... 3 Fakta om huden... 4 Atopisk eksem... 5 Kontakt og kjærlighet... 7 Gode råd ved eksem... 8

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema 2011 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Følg Astma- og Allergiforbundet på Facebook. Her vil det komme informasjon om bl. a. AstmaKolsTuren Se også: www.naaf.no/astmakolstur Astma-

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

& kontakt. Norges Astma- og Allergiforbund www.naaf.no

& kontakt. Norges Astma- og Allergiforbund www.naaf.no atopiskeksem & kontakt Norges Astma- og Allergiforbund www.naaf.no INNHOLD Atopisk eksem og kontakt eksem Hva er eksem? 3 Fakta om huden 3 Atopisk eksem 4 Kontakt og kjærlighet 5 Gode råd ved eksem 6 Behandlingsformer

Detaljer

KUNNSKAPSHEFTET - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Et dokument fra prosjekt HEL HUD

KUNNSKAPSHEFTET - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Et dokument fra prosjekt HEL HUD KUNNSKAPSHEFTET - LEVE MED ATOPISK EKSEM Et dokument fra prosjekt HEL HUD INNHOLD FORORD... 3 HUDEN OG ATOPISK EKSEM... 4 HUDENS OPPBYGGING... 4 ATOPISK EKSEM... 5 FOREKOMST OG PROGNOSE... 7 FOREBYGGE

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Veksthormonmangel Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn som nylig har fått

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Malteser

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Malteser Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Malteser Versjon 1 Gyldig t.o.m 01.01.2019 Innholdsfortegnelse 1 Innledning side 4-6 1.1 Generelt 1.2 Rasens historie 1.3 Overordnet mål for rasen 2 Rasens populasjon

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer