KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15"

Transkript

1 KUNNSKAPSBYEN SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagens organisering...4 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Dagsrytme...4 Terminliste 2014/ Omsorg, lek og læring...6 Tilknytning / tilvenning...7 Sosial kompetanse...7 Barns medvirkning...7 Danning...8 Foreldresamarbeid...8 Våre satsingsområder for 2014/ Fysisk aktivitet/aktiv i naturen...9 Bravo...10 Kosthold og ernæring...11 Skolespira...12 Voksenrollen...12 DEL 2 Generell del Espira...14 INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform FAKTA Åpningstid: Åpent 12 mnd. i året. Ligger idyllisk til med skog, dyrket mark, bakker og ikke minst et rikt dyreliv i nærmiljøet. Her finnes blant annet ekorn, rådyr, rev og fugler. Flotte muligheter for aking, ski og skøyter, når det er snø nok. Stort og unikt utelekeområde som stimulerer til fysisk aktivitet for både liten og stor. Turområde med egen Gamme, grillplass og bakerovn. Turområdet Trollskogen med ildsted. Kjøkkenhage. Skolespira for førskolebarna (F-16). 2-5-åringene, går på tur minst en gang i uken. Fokus på sunt kosthold, maten blir lagd fra bunnen av. Varm lunsj fire dager i uka. Flotte innelokaler. Spesialrom som: forming, musikk, eventyr, mediatek, vannlekerom og store fellesarealer. Ett stort fellesrom i midten som brukes til felles arrangement, eller fysiske aktiviteter. Vi har kopplam som vi passer på fra juniseptember. 2 3

3 BARNEHAGENS ORGANISERING Espira Kunnskapsbyen åpnet i august Barnehagen vår ligger på Kjeller i Skedsmo kommune. Vi har vært en Espirabarnehage fra juli Vi har 6 avdelinger med plass til ca. 130 barn i alderen 0 6 år. Sea King, Safari og Cessna er småbarnsavdelinger for barn i aldersgruppen 0 3 år. Dakota, Hercules og Orion er storbarnsavdelinger for barn i aldersgruppen 2 6 år. På grunn av vår beliggenhet har vi mye fokus på bruk av naturen. Naturen byr på positive utfordringer for alle, og et mangfold av muligheter. Espira Kunnskapsbyen Barnehage er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver 75 barnehager med rundt 7000 barn og over 2000 ansatte. Les mer på KONTAKTINFORMASJON E-post: Hjemmeside: Besøksadresse: Elvengvn. 14, 2007 Kjeller Hovednummer : Styrer: Nina Feie Styrerassistent: Anne Reite Sea King : Safari: Cessna: Dakota: Hercules: Orion: F-16: PERSONALET Styrer: Nina Feie Styrerassistent/matmor: Anne Reite. Ped.ledere: Elisabeth Krogvold, Halldis Løkken, Linn Baardseth, Hege Anita Ring, Camilla Andersson, Lise Hansen Hernæs. Førskolelærere: Elisabeth Westengen, Eirik Wold Falla, Ingrid Tolgensbakk, Sigrun Paulsen, Irina Tupeyko. Fagarbeidere: Inger Lise Grotli, Inger Gundersen, Mette Jensen, Ståle Nereng, Kristine Grøndahl. Assistenter/pedagogiske medarbeidere: Marie Langberget, Lene Søilen, Siw Arctander, Jonas Fossberg Hasle, Hege Olaisen, Anders Martinsen, Terese Nyhus, Brita Gustavsen, Christine Hernæs, Hajrija Katkic, Kanta Idrees Khan, Anna Klauza, Farzaneh Mohebi. DAGSRYTME En vanlig dag i barnehagen kan se slik ut: Barnehagen åpner 07.45/ : Frokost på stor/frokost på små : Lek Ca På små: Lek ute/temabasert arbeid/bruk av grupperom På stor: Turgrupper/lek inne el. ute/temabasert arbeid Ca Samlingsstund på stor 11.00/11.15: Lunsj på små/ lunsj på stor Ca : Soving på små/lek Ca : Lek ute på stor/ soving for de som trenger det Ca : Fruktmåltid Ca : Lek ute eller inne 17.00: Barnehagen stenger Terminliste 2014/15 MÅNED PERSONALET BARNA FORELDRE August September Oktober November Desember Planleggingsdag 29. Planleggingsdag, kurs i Espiras filosofi og barnesyn 4. Personalmøte 16. Foreldremøte, store barn 17. Foreldremøte, små barn 8. Høstaktivitetsdag 15. Personalmøte 20./21. Fotografering (Barnehagefotografene.no) 24. FN-dagen 25. Personalmøte Personalmøte, eget møte med de private bhg. i Skedsmo (dato ikke bestemt) 1. Julegrantenning 12. Lucia 16. Nissefest 28. Barnehagen stengt 29. Barnehagen stengt 8. Høstaktivitetsdag 20./21. Fotografering (Barnehagefotografene.no) 24. FN-dagen 1. Julegrantenning 12. Lucia 16. Nissefest 28. Barnehagen stengt 29. Barnehagen stengt 16. Foreldremøte, store barn 17. Foreldremøte, små barn 12. Lucia Januar 2. Planleggingsdag 2. Barnehagen stengt 2. Barnehagen stengt Februar Mars April Mai Juni 2. Personalmøte Vinteraktivitetsdag Espiradagen / kunstutstilling 4. Pysjamasfest 12. Personalmøte 26. Påskelunsj og -samling 17. Planleggingsdag 18. Planleggingsdag 13. Øve til 17.mai 15. Planleggingsdag 20. Personalmøte 9. Foreldremøte for nye barn og overflyttere 9. Sommersamling Sommerfest arrangert av FAU Vinteraktivitetsdag Espiradagen / kunstutstilling 4. Pysjamasfest 26. Påskelunsj og -samling Espiradagen / kunstutstilling 17. Barnehagen stengt 17. Barnehagen stengt 13. Øve til 17.mai 15. Barnehagen stengt 15. Barnehagen stengt 9. Sommersamling Sommerfest arrangert av FAU 9. Foreldremøte for nye barn og overflyttere Sommerfest arrangert av FAU 4 5

4 OMSORG, LEK OG LÆRING Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. (R- 2006,revidert 2011 s29) Omsorg er en viktig del av barnehagehverdagen og kommer til syne i alle hverdagssituasjoner som lek og læring, måltider, av og på kledning og i stell. Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner mellom voksne og barn og hvordan barn yter empati og omsorg i relasjon til hverandre i hverdagen. Omsorg er grunnsteinen til barns utvikling, læring og danning. En omsorgsfull voksen hører på og legger vekt på barnas interesser og meninger, og setter seg inn i de ulike barnas situasjon og gir dem den nærhet de trenger. En omsorgsfull voksen har godt samspill med barna i de ulike situasjoner som barna er i, i løpet av en barnehagehverdag. Lek Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2. ledd) Et viktig kjennetegn ved leken er at den er frivillig og lystbetont. Lek er en vesentlig del av barndommen og barns hverdag, og skal ha en fremtredende plass i barnehagen slik at barn kan få tid og rom til å fordype seg i og utvikle leken. Lek og læring går hånd i hånd, gjennom leken bearbeider barna inntrykk, nye erfaringer og den styrker deres læring og utvikling. Gjennom leken får barn mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og prøve ut ferdigheter det ikke helt mestrer i en ufarlig setting siden leken er bare på lat. Barnehagen skal legge til rette for et variert lekemiljø både ute og inne. Vi skal styrke barns lek og støtte den slik at barna i barnehagen får de verktøy de trenger for å være i lek over tid og kunne utvikle sin egen og andres lek. Læring Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 5. ledd) Gjennom å bruke barnas interesser som grunnlag for ulike temaer som barnehagen jobber med, er vi med på å skape et læringsmiljø som er preget av vitebegjærlighet og nysgjerrighet hvor barna er indremotivert til å lære mer. Læring skjer på flere plan, både formelle og uformelle læringsarenaer. De formelle læringsarenaer er planlagte og voksenstyrte aktiviteter som for eksempel Bravo-leken, mens de uformelle læringsarenaer finnes i leken, i her og nå situasjoner og i andre samspills situasjoner. De uformelle læringsarenaer er minst like viktige som de formelle. For å legge til rette for et godt læringsmiljø i barnehagen må vi voksne være tilstede i barnas hverdag og ha kompetanse til å styrke barnas læring i hverdagen. Like viktig som voksnes nærvær i hverdagen for barns læring, er at barnehagens rom innbyr til lek, læring og kreativitet. TILKNYTNING / TILVENNING Barn har et grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Når barn føler seg trygge og ivaretatt, er utgangspunktet for læring det beste. Måten den voksne svarer og bekrefter barna på, er avgjørende for hva barn lærer og hvordan de opplever seg selv. Sensitive, trygge voksne hjelper barna å utvikle seg ut fra sine forutsetninger. Ved tilvenning av barn i barnehagen er det viktig at barnet får en positiv førsteopplevelse. I den første tiden trenger barnet særlig mye voksenkontakt og mulighet til å knytte seg til en bestemt voksen. Barnets positive identitet utvikles gjennom samspill preget av bekreftelse og anerkjennelse. Hvert barn får sin tilknytningsperson som fungerer som en sikker base og trygg havn for barnet. De voksne skal være fysisk og følelsesmessig tilgjengelig for barnet, en som barnet kan søke trøst eller kos hos mange ganger i løpet av en dag. En de kan vende tilbake til når de i eget tempo utvider sin horisont. Sosial kompetanse Barnehagen skal møte barn med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3. ledd) Sosial kompetanse er viktig for at barn skal kunne samhandle og kommunisere med andre i ulike situasjoner, dette har stor betydning for at barn skal ha det bra i hverdagen og for at vennskap skal bli etablert. Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Tidlige erfaringer med jevnaldrede har stor betydning for barns samspillsferdigheter. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser empati, evne til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse. Opplevelser av egenverd og mestring, lek med jevnaldrede og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagehverdagen. I samhandling med andre blir barna utfordret til å mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Barnehagen skal møte barn med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Personalet skal bidra til trivsel og glede i lek og læring. Barnehagen skal være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Vi skal støtte barnas utvikling av sosiale ferdigheter, både som enkeltindivider og som barn i gruppe. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kapitel 2.4) Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. De har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. (Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd og 3 Barns rett til medvirkning). 6 7

5 Personalet skal legge til rette for barns medvirkning ved å observere, vise åpenhet og oppriktig interesse for alle barns innspill, ønsker og behov. Barns ytringer kommer til uttrykk på ulike måter som blant annet kroppslige signaler, verbale utsagn, sang, tegning og lek. Ved å vise at vi ser, hører, støtter og følger opp barna, tar vi barns medvirkning på alvor. Personalet møter barna med følelsesmessig nærvær, empati og engasjement når de tar initiativ. Vi må være vare for barns intensjoner i lek og hverdagssituasjoner. God kommunikasjon mellom personalet og barna og mellom personalet og foreldrene er en forutsetning for barns medvirkning. Personalet må gi rom for å lytte og samtale med barna. Barna oppmuntres til å sette ord på egne tanker, meninger og opplevelser. Dette krever at personalet møter dem med anerkjennelse og respekt. Danning Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1.ledd) Danning er en livslang prosess som også handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte i forhold til å kunne håndtere verden rundt oss. Sammenheng mellom barnehagens og hjemmets verdier gjør at barnet opplever helhet og gjenkjennelse noe som igjen kan gi gode danningsprosesser for barnet. Barnehagen skal gi barna mulighet til gode danningsprosesser. Dette setter barnet i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evne til nyskjerrighet og forholde seg prøvende til verden rundt seg. Dette er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. I barnehagen er gjensidig samhandling mellom barn og voksen, gjennom lek og læring, og omsorg og hensyn til hverandres forutsetninger et godt grunnlag for barnas danning. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. FORELDRESAMARBEID «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Barnehageloven 1 Formål, 1.ledd) Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldrene skal oppleve at personalet tar de på alvor og lytter til det de har å si. Det er også viktig at barnehagen har gode tilvenningsrutiner for barnet og foreldrene. Det er i denne perioden grunnlaget for trygghet, tillit og respekt legges. Samarbeidsarenaer Hente- og bringesituasjoner: Nødvendig informasjon utveksles for at barnet skal få en best mulig dag i barnehagen. Foreldrene får beskjed om hvordan barnet har hatt det i barnehagen i løpet av dagen. Foreldremøter: Tidlig på sommeren har vi foreldremøter for barn som skal begynne i august og for barn som skal flytte fra småbarnsbasen til storbarnsbasen. I september har vi foreldremøter for alle foreldre. Her blir det gitt en del praktisk informasjon felles, eller avdelingsvis. Det blir også valgt foreldrerådsrepresentanter fra hver avdeling. Foreldresamtaler: I løpet av barnehageåret får alle tilbud om minst en foreldresamtale. Nye barn og barn som flytter fra en avdeling til en annen får også tilbud om en samtale rundt oppstart. Hvis det er behov/ ønske om flere samtaler kan man ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen og avtale tid til dette. Samarbeidsutvalget (SU): Består av foreldrerepresentanter og ansatterepresentanter. SU skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. SU skal blant annet godkjenne årsplanen. VÅRE SATSNINGSOMRÅDER FOR 2014/2015 Fysisk aktivitet/aktiv i naturen Barna i vår barnehage tilbys et variert fysisk inne- og utemiljø med mulighet og plass til mange ulike aktiviteter. Dette er av stor betydning for utviklingen av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Her skal det være rom for fysisk utfoldelse, ulike typer lek, kulturutrykk, mulighet til utforsking og å benytte ulike typer materialer og mulighet til ro og konsentrasjon. Barnehagens mange rom, som vannleksrom, eventyrrom, formingsrom, mediatek, grupperom og Hangaren gir muligheter til å tilby ulike aktiviteter med en liten gruppe barn av gangen. Rommenes utforming kan også forandres etter behov. Noen av rommene bruker vi til Bravo, Mini-røris og Yoga samt andre aktiviteter. Fysisk aktivitet i grupper gir gode opplevelser, trivsel, styrker fellesskapsfølelsen og gir økt sosial kompetanse. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser, aktiviteter, undring og glede. Vi har en stor, flott uteplass som innbyr til varierte fysiske aktiviteter, og vi har lavvoområdet og Trollskogen som er to flotte arenaer for nye mestringsopplevelser for barna. Her finnes det muligheter for utfordringer for alle uansett alder, størrelse, ferdighetsnivå og interesser. Flere forskere hevder at naturen er den beste lekeplassen for barn og flere studier viser at det er mindre konflikter mellom barna når de leker ute. Studier viser at barn som leiker ute i naturen får bedre koordinasjon, bedre muskelstyrke og bedre balanse enn barn som leiker på leikeplasser (Temaheftet om naturen og miljø s. 30). Alle barna i storebarnsbasen har minst en turdag hver uke. På småbarnsbasen går de eldste barna på tur hver fredag. Vi benytter oss mye av lavvo-området og Trollskogen og vi ønsker å gi alle barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv uansett årstid og i all slags vær sammen med engasjerte og aktive voksne. Ofte blir disse opplevelsene den første byggesteinen i grunnlaget for en livslang interesse og glede av å være ute i naturen og vi ønsker at alle barna etter hvert skal skape engasjement til å ta vare på naturområdene, eksempelvis ved å rydde etter oss, plukke opp søppel, ikke ødelegge maurtuer, osv. I dette ligger også at vi voksne skal være gode rollemodeller som viser omsorg og respekt for naturen. Vi vil også benytte andre turmål i nærmiljøet som Månetoppen og lekeplassen ved Justervesenet. 8 9

6 For de aller minste vil det i begynnelsen være nok å få utforske utelekeplassen i barnehagen. Bravo: Fysisk aktivitet er en viktig del av språkleken Bravo. (Se eget avsnitt om Bravo). Yoga: En liten gruppe fra storbarnsbasen og småbarnsbasen har en gang i uken yoga på ettermiddagen. De ulike øvelsene innenfor yoga styrker kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk. Dette gjelder særlig balanse og stabilitet, koordinasjon og ikke minst konsentrasjon, disiplin og fokus. Dette igjen har flere gode ringvirkninger for barnet, også når det gjelder selvtillit og kreativitet. Den siste delen med avslapning er spesielt viktig for å roe ned og barna får trening i å ha fokus på seg selv gjennom pust og kontroll. Barna ligger rett ut på ryggen med en bamse på magen som skal vugges i søvn. Gjennom pust og avslapping får barna mulighet til å hente ny energi på en positiv måte. Dette kan være et verktøy for å fremme mestring av stress og selvkontroll. Mini Røris er et lekfullt program rettet mot barn som stimulerer koordinasjon, balanse og styrke med ulike bevegelse til fengende musikk. Hvert program tar ca. 20 minutter. Barna går, hopper, hinker, vinker, vifter, kryper og hviler seg - for å nevne noe. Bravo I tillegg til den daglige språkstimuleringen gjennomfører vi Bravo. Bravoleken er en min. lek som vi leker sammen med barna, ute og inne. Målet er å fremme språkutviklingen ved å bedre forståelsen og øke ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser sammen med trygge voksne. Vi leker Bravo fordi forskning viser at barn som lærer tidlig, lærer mer og raskere senere i livet. (nettsiden: bravoleken.no) Bravoleken starter vi med allerede på småbarnsbasen, og fortsetter til barna slutter i barnehagen. Tanken bak Bravo er at det er en helhetlig tilnærming til barnet som vil si: Trygghet i nære relasjoner: Tryggheten i nære relasjoner starter allerede ved oppstart i barnehagen ved at barnet får faste voksne og forholde seg til. Tryggheten er avgjørende for at barnets hjerne skal utvikles. Når barn og voksne er sammen skapes nære relasjoner. Språk- og sansestimulering: Språkstimulering og sanseopplevelser er en viktig del av det helhetlige læringssynet. Det betyr at varierte språkerfaringer og bruk av alle sansene har en stor betydning for barns språktutvikling. Det er derfor viktig at sanser og språk blir brukt aktivt. Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet er avgjørende for utviklingen av kroppen og hjernen. Grunnlaget for grovmotorikk, talespråk og læreevne blir lagt de første to årene mens barnet åler og krabber, men aktivitet er viktig hele livet. Sansemotoriske aktiviteter bidrar til å bedre transport og fordeling av signaler i hjernen Kosthold: Maten barna spiser legger grunnlaget for evnen hjernen har til å ta i mot, bearbeide og lagre informasjonen de får i selve Bravo-runden. Maten spiller altså en viktig rolle for alle læringserfaringer både små og store gjør seg i løpet av en dag. Kilde: Heidi Aabrekk, ekstra tidlig og helhetlig innsats(2012) Bravorunden Vi organiserer Bravoleken slik: Vi legger ut tre stasjoner med 5 ord og billedkort på hver stasjon, kortene blir presentert av en voksen for barna i et hurtig tempo. I avstanden mellom stasjonene bruker vi sansemotoriske aktiviteter som rulle, åle, krabbe, snurre, henge og fly. På de ulike stasjonene blir ord og bildekortene brukt for systematisk å bygge opp om barnas ordforråd. I leken trekker vi også inn ulike sanseerfaringer. Disse sansefaringene kan være å smake, kjenne, lukte og høre noe som er knyttet opp mot ord og bildekortene. Hver dag går en kategori med ord og bildekort ut og en ny kategori blir satt inn, da får alltid barna tilgang på nye ord. Når barna har fått presentert en del ord så legger vi til en fjerde stasjon som vi kaller puslestasjon. Der tar vi inn kort som barna er kjent med, og lar dem få prøve ut sine ferdigheter. Vi setter for eksempel sammen konkreter med ordbilde, gul penn på ordet gul. Dette er ikke noen test på hva barna kan, så de som ikke klarer får den hjelp de trenger for å mestre. Leken skal etterfølges av hurrarop for oss selv-bravo! Bokstaver I året som kommer skal vi bruke bokstaver i Bravorunden. Det finnes mange ulike måter å gjøre dette på. For eksempel kan vi finne frem forbokstaven i navnene våre og bli kjent med hva den heter og hvordan den høres ut. En annen mulighet er å bruke bokstavene til et av ordbildene i Bravorunden. I tillegg til å snakke om hva bokstavene heter og hvilken lyd de har, kan vi finne hvilke bokstaver som er like og prøve å sette bokstavene sammen til andre ord. Vi kan også finne andre ord eller ting i omgivelsene som starter på den samme bokstaven/lyden. Det er utallige arbeidsmåter, men vi velger en arbeidsmåte om gangen. Ukesopplegg og Maxibøker Intempo har i samarbeid med minstemme.no utarbeidet noen ukesopplegg i forbindelse med grunnlovsjubileet. Disse skal vi bruke en del av. De ulike ukesoppleggene handler om nestekjærlighet, FN og respekt og likestilling. Vi bruker i tillegg Maxibøker om påsken, 17. mai, jul og samene. Maxibøkene brukes på forskjellige måter. Vi bruker dem i bravorunden, til samlesing og i samlingsstunden. Når vi leser dem, presenterer vi mange ord og begreper som skaper både undring, diskusjoner, fine samtaler og masse læring. Kosthold og ernæring Personalet skal bidra til at barna får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold (Rammeplanen s. 42). Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barnas totale kosthold, og er derfor av stor betydning for deres utvikling og helse. Kostholdet påvirker hjernens utvikling og den motoriske utviklingen. Det er derfor viktig at maten som lages i barnehagen og maten som tas med hjemmefra til sammen gir et sunt og variert kosthold. Vi har også gode rutiner for håndvask og vask av bord før måltidene, som er en del av helseaspektet. Barnehagen har et forholdsvis nytt og velutstyrt kjøkken, hvor vår egen matmor tilbereder lunsj fire dager i uken. Det meste av maten som serveres i barnehagen er av ernæringsmessig god kvalitet, laget fra bunnen av og menyen er variert og godt gjennomtenkt. Vi tistreber også at den skal se fristende ut og selvfølgelig smake godt. Måltidene er satt sammen av flere ulike matvarer som bl.a. alltid grønnsaker, gjerne fisk og eventuelt fullkornsprodukter. Det blir brukt mye urter, hvitløk og ulike oljer som smakstilsettinger. Under måltidene legger vi vekt på å skape ro og rom for samtale. Samtalene kan for eksempel handle om maten vi spiser, hvor den kommer fra, hva som skjer med maten i kroppen fordøyelsen osv. Vi snakker også om å være sulten, tørst og metthet, for at barna skal lære å bli bevisste på dette. De samme rettene serveres flere ganger, da det tar tid for barna å venne seg til nye smaker. Etter hvert introduseres nye matretter. Vi legger stor vekt på å oppmuntre barna til å smake på det som er nytt. Personalet spiser sammen med barna for å være gode rollemodeller. Barnas individuelle behov og allergier blir tatt hensyn til. Det serveres ekstra lett melk til frokost og vann til lunsj og fruktmåltidet. Barna blir tilbudt vann mellom måltidene. Barna i storebarnsbasen er direkte deltagende i forberedelser til lunsjmåltidet, og de er med og pakker ut varene når de kommer til barnehagen. Flere dager i uken er barna med i matgrupper. Noen barn er med hver gang, mens andre er med når de har lyst. Matgruppene skreller og kutter opp grønnsaker, baker ut rundstykker og smaker på ulike ingredienser. De fleste markeringer og feiringer gjennomføres uten servering av søt mat og drikke. Det gjelder også bursdager

7 Skolespira Barnehagen har en egen førskolegruppe F-16, som har utgangspunkt i å drive skoleforberedende aktiviteter med tanke på overgangen barnehage skole. Vårt ønske er å bidra til at barna gjennom lek og læring skal kjenne glede og forventning for videre læring. Skolespirene samles på tvers av avdelingene minst tre dager i uka. En dag har vi skoleforberedende aktiviteter i barnehagen. De to andre dagene er vi på tur i skog og mark, ettersom et av våre satsningsområder er fysisk aktivitet/aktiv i naturen. I den anledning får alle F-16 barna tove hvert sitt sitteunderlag. Det lages en egen faglig plan for F-16 som sier noe om målet for de ulike periodene og hva vi vil ha fokus på. Her skal barna øve på å ta i mot muntlige og kollektive beskjeder, vente på tur, høre på hverandre, oppøve konsentrasjon og utholdenhet rundt en oppgave. Innhold for skoleforberedende aktiviteter i barnehagen Språk Oppmerksomhet på lyd (lytte, konsentrasjon) Rim og regler Stavelsesdeling (for eksempel, klappe stavelse i navnet) Forlydanalyse (lytte etter hvilke lyd som kommer først i et ord) Matematikk Geometriske former (trekant, kvadrat, rektangel, sirkel og etter hvert tredimensjonale former) Rom og posisjon (plassering i rommet, posisjoner som foran, bak, ved siden av, over, under osv) Mål og vekt Mengder (telle, tallbegrep, større, mindre osv) Tur Naturen er en arena som gir mulighet for lek og læring. Naturen byr på ulike sanseerfaringer, opplevelser og utfordringer i et miljø som er i stadig forandring. Her har barna rik tilgang på førstehåndserfaringer der de lærer om årsak og virkning, likheter og forskjeller og de lærer å se sammenhenger og helhet. Vi benytter deler av skoggruppemetoden, der barna er med på å dokumentere hva de har opplevd i egne F- 16 bøker. På turdagene får også barna god erfaring og kjennskap til de ulike årstidene og dens forandring, dyr, fugler, innsekter og planter. Vi tar også i bruk ulike verktøy som er med på å øke barnas oppmerksomhet og nysgjerrighet. De lærer også å ta vare på naturen og får en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Det pedagogiske innholdet blir også videreført i språk og matematikk gjennom bruk av naturmaterialer, digitale verktøy og gjenkalling (kamera, datamaskin, IPAD, fargeskriver m.m.) Noen av turene blir lagt til nærmiljøet, der barna får kjennskap til ulike bedrifter og institusjoner. Barna på F-16 øver også på det å være selvstendig og holde orden på både sekk og klær. Voksenrollen Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro. Synet på barn og barndom vil ha konsekvenser for hvordan personalet forstår barns medvirkning. Å forstå barns ulike uttrykk er av stor betydning. Barnehageloven 1 Formål 4. ledd I barnehagen kreves det bevisste og kompetente voksne. Dette inngår i ulike prosesser, aktiviteter og hverdagslige gjøremål. Omsorg og trygghet er en grunnleggende forutsetning for at barna i barnehagen skal kunne utvikle og utfolde seg i samspill med andre barn, voksne og omgivelsene rundt seg. Voksenrollen i barnehagen innebærer å vite noe om hvilke kommunikasjonsmåter som bidrar til å utvikle selvstendighet, selvrespekt og selvtillit - og hvilke måter som undergraver de samme holdningene. Det rettes fokus mot å se alle barns individuelle behov, ha en anerkjennende væremåte og være var på barns ulike følelsesuttrykk. Det fokuseres også på å se ulike situasjoner med barnlige øyne, og å se det enkelte barns behov. I barnehagen brukes det ulike verktøy for å fremme disse holdningene hos de voksne i barnehagen. Her rettes det fokus mot å være deltaker eller tilskuer i observasjon av barns lek og samspill. Reflektere over og løfte frem barns intensjoner fremfor å være definerende uten å forstå barnets hensikt. I et helhetlig bilde vil det si å være gode omsorgspersoner, veiledere og rollemodeller ovenfor barna i alle situasjoner i løpet av en dag. Observasjoner i barnehagen brukes til refleksjon og diskusjon i barnehagen for å bevisstgjøre personalets holdninger og syn på barn. Det drives et utviklingsarbeid i barnehagen i regi av kommunen som en del av dette

8 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VÅR FILOSOFI - BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi - barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verk-tøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. Spirene Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOSbarnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst

9 Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjen-nom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SPIREPORTALEN Spireportalen er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol).dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi - barnesyn, Rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne reflek-sjonsmøter osv. EGET AKADEMI FOR ANSATTE Espira Akademiet er vårt program for kompetanseutvikling. Vi tror på livslang læring ved refleksjon, tilføring av ny kunnskap og trening på ferdigheter. Espira Akademiet skal sikre at våre ansatte til enhver tid har god kunnskap om barn og barnehage. Espira har kompetansestiger for alle grupper av ansatte med fokus på både fag og ledelse. SkolEspira SkolEspira er vårt pedagogiske tilbud til de eldste barna i barnehagen. SkolEspira har sin forankring i vår filosofi og sørger for en helhetlig tilnærming til læring. Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid blir barna kjent med LekEspiras 7 fagområder og får det beste grunnlaget for livslang læring, samtidig som de opplever sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. I tillegg til SkolEspira standarden er det utarbeidet en SkolEspira veileder. Småspirene Med mål om å være Nordens beste barnehagedriver er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi - barnesyn som bakgrunn skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av omsorg og utforskning. Spedbarnsalderen har de siste årene blitt viet mye oppmerksomhet. Dette er noe vi tar på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. I denne perioden lærer barna seg bl.a. å snakke og gå. Ferdigheter som er helt avgjørende for den utviklingen som skjer videre. Dette er også en fase som har stor betydning for den emosjonelle og kognitive utviklingen hos barna. Våre ansatte skal gjennom økt kunnskap om barns utvikling, og refleksjon i forhold til egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer denne utviklingen og bidrar til at de utvikler en sunn selvfølelse. For å øke bevisstheten i forhold til arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsningen navnet Småspirene. Det skal utarbeides en egen veileder for Småspirene

10 18 19

11 ESPIRA KUNNSKAPSBYEN Elvengveien 14, 2007 Kjeller Telefon: Epost:

K U N N S K A P S B Y E N. Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2013-14

K U N N S K A P S B Y E N. Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2013-14 K U N N S K A P S B Y E N Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagens organisering...3 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Dagsrytme...4 Terminliste 2013/14...5 Omsorg,

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2014-15

Espira Åbol Årsplan 2014-15 Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Omsorg, lek og læring...4 Relasjoner...4 Mangfold...4 Danning...4 Barns medvirkning...4 Prosjektarbeid som metode...4

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Satsningsområde...4 Fullkostbarnehage...4 Bursdagsfeiringer...4

Detaljer

O P S A H L. Espira Opsahl Årsplan 2013/14

O P S A H L. Espira Opsahl Årsplan 2013/14 O P S A H L Espira Opsahl Årsplan 2013/14 INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Satsningsområder...4 Foreldresamarbeid...5 Skolespira...5 Lek...6 Årshjul...7 DEL 2 Generell del Espira...8

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Espira Skåredalen Årsplan 2013-14

Espira Skåredalen Årsplan 2013-14 S K Å R E D A L E N Espira Skåredalen Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering av barnehagen...4 Overgang barnehage - skole...5 Barnesyn og barns medvirkning...5 Utvikling

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Espira Opsahl Årsplan 2014-15

Espira Opsahl Årsplan 2014-15 Espira Opsahl SOLKNATTEN OPSAHL Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Om barnehagen...4 Personalet...6 Satsningsområder...6 Fagområdene - LekEspira...7 Årshjul...8 Foreldresamarbeid...9 Skolespira...9 Spireportalen...9

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2013/14 Å B O L

Espira Åbol Årsplan 2013/14 Å B O L Espira Åbol Årsplan 2013/14 Å B O L INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Lek og læring, omsorg og danning, barns medvirkning...4 Relasjoner...4 Felles tema...4 Mangfold...5 Skolespira...5 Planlegging,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2016 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vi vil gjøre hver dag verdifull 2 BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka og Brannposten naturbarnehage

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Espira Årølia SOLKNATTEN ÅRØLIA. Årsplan 2014-15

Espira Årølia SOLKNATTEN ÅRØLIA. Årsplan 2014-15 Espira Årølia SOLKNATTEN ÅRØLIA Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontakt...4 Personalet...4 Organisering...4 Nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Espira Skjeraberget Årsplan 2013/14

Espira Skjeraberget Årsplan 2013/14 Espira Skjeraberget Årsplan 2013/14 INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Satsingsområder...4 Barns medvirkning og vurdering...5 Overgang barnehage/skole...5 Om foreldresamarbeid...6 Planleggingsdager...6

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Espira Furuholmen Årsplan 2013/14

Espira Furuholmen Årsplan 2013/14 Espira Furuholmen Årsplan 2013/14 F U R U H O L M E N INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Organisering...4 Personalsamarbeid...4 Samarbeid mellom hjem og barnehage...4 Samarbeid med andre

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Espira Ulvenvatnet Årsplan 2013/14

Espira Ulvenvatnet Årsplan 2013/14 Espira Ulvenvatnet Årsplan 2013/14 U L V E N V A T N E T INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Om barnehagen...3 Kontaktinfo...4 Fokusområder 2013/14...4 Fagkortene...6 Relasjon...6 Foreldresamarbeid...6 Miljøfyrtårn...6

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2015-16

Espira Åbol Årsplan 2015-16 Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL Årsplan 2015-16 Del 1 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Dagsrytmen...4 Barnehagens innhold...4 Samspill i arbeidet vårt...5 Kalender 2015/16...6 DEL 2 Generell del

Detaljer

Espira Furuholmen. Årsplan 2014-15 FURUHOLMEN SOLKNATTEN

Espira Furuholmen. Årsplan 2014-15 FURUHOLMEN SOLKNATTEN Espira Furuholmen FURUHOLMEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering...4 Personalsamarbeid...4 Samarbeid mellom hjem og barnehage...4 Samarbeid med andre

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Espira Grønnestølen Årsplan 2013/14

Espira Grønnestølen Årsplan 2013/14 Espira Grønnestølen Årsplan 2013/14 G R Ø N N E S T Ø L E N INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Del 1 Personalet...4 Planleggingsdager...4 Foreldresamarbeid...4 Espira Vigilo

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer