Ny nordisk hverdagsmat og svangerskapshelse i den norske mor og barnundersøkelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny nordisk hverdagsmat og svangerskapshelse i den norske mor og barnundersøkelsen"

Transkript

1 Ny nordisk hverdagsmat og svangerskapshelse i den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa) Elisabet Rudjord Hillesund Stipendiat i folkehelse ved Universitetet i Agder

2 BAKGRUNN God ernæring er viktig i alle livets faser, men spesielt i tiden i mors mage! Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 2

3 Siste år økende dokumentasjon på fosterlivets betydning for livslang helse (Barker et al. 2013) Fosterlivet påvirkelig fase for både positive og negative påvirkninger (næringsstoffer, miljøgifter, røyking, alkohol osv) (Lillycrop et al. 2012) Holdepunkter for vedvarende metabolske effekter av påvirkninger i fosterlivet (epigenetikk) (Heerwagen 2010) Økt risiko for senere metabolske sykdommer både ved underskudd og overskudd på næring i fosterlivet. Mors vektøkning i svangerskapet kan påvirke barnets tilgang på næring (Institute of Medicine 2009). Behov for mer dokumentasjon på betydningen av kostholdsfaktorer i svangerskapet. Mer forskning på kostholdsmønster etterlyses (Tobias DK 2014) Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 3

4 Middelhavskosthold versus regionale kosthold? Helseaspekter Hensyn til miljø og bærekraftig utvikling Kultur og tradisjon Gastronomi Bere E & Brug J (2009). Towards health-promoting and environmentally friendly regional diets - a Nordic example. Public Health Nutrition. 2009;12(1):91-6. Mithril et al Dietary composition and nutrient content of the New Nordic Diet. Public Health Nutrition, 1-9. Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 4

5 Helseeeffekter av et sunt nordisk kosthold Olsen et al. Healthy aspects of the Nordic diet are related to lower total mortality. The Journal Of Nutrition. 2011;141(4): Adamsson et al. Effects of a healthy Nordic diet on cardiovascular risk factors in hypercholesterolaemic subjects: a randomized controlled trial (NORDIET). Journal Of Internal Medicine. 2011;269(2): Kyrø et al Adherence to a healthy Nordic food index is associated with a lower incidence of colorectal cancer in women: The Diet, Cancer and Health cohort study. The British Journal Of Nutrition, 1-8. Uusitupa et al Effects of an isocaloric healthy Nordic diet on insulin sensitivity, lipid profile and inflammation markers in metabolic syndrome - A randomized study (SYSDIET). Journal Of Internal Medicine. Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 5

6 Forskningsspørsmål : Overordnet: Er et miljøvennlig regionalt kosthold forenlig med et bra kosthold for mor og barn i svangerskapet? Mer spesifikt: Er det sammenheng mellom det å ha et sunt og bærekraftig nordisk kosthold og - mors vektøkning i svangerskapet? - fosterets vekst? - mors risiko for pre-eklampsi (svangerskapsforgiftning)? - risiko for prematur fødsel? Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 6

7 METODE Den norske mor-barn undersøkelsen (MoBa) Overordnet formål med undersøkelsen: Økt kunnskap om årsaker til sykdom Prospektiv kohortstudie som har inkludert gravide i første halvdel av svangerskapet barn og mødre er inkludert i studien (40.6% av de spurte) Inklusjonsperiode Forespørsel om deltakelse i forbindelse med ultralyd i uke Spørreundersøkelser i uke 17, 22, 30 og 6 mnd etter fødsel (og mange undersøkelser seinere). Frekvensspørreskjema om mat og kosthold i uke 22. Kopling til medisinsk fødselsregister (MFR) og andre helseregistre Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 7

8 Ny nordisk hverdagsmat Poteter Rotgrønnsaker Nordisk frukt (eple, pære, plomme) Bær Grove kornprodukter (havre, bygg, rug) Fisk, sjømat og vilt Rapsolje Melk Vann Belgfrukter Nøtter Ville vekster Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 8

9 Metode Utvikle en «New Nordic Diet»-score som et samlet mål på tilhørighet til et sunt og bærekraftig nordisk kosthold Utfallsvariabler: Vektøkning i svangerskapet (ca. 50% øker mer enn anbefalt) Fostervekst (lav og høy) (ca. 10% av hver) Pre-eklampsi (inntreffer i ca. 4% av norske svangerskap) Tidlig pre-eklampsi (ca. 0.5%) Spontan prematur fødsel (ca. 3%) Påvirkningsvariabel: New Nordic Diet (NND)-score Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 9

10 Ny nordisk hverdagsmat Poteter Rotgrønnsaker Nordisk frukt (eple, pære, plomme) Bær Grove kornprodukter (havre, bygg, rug) Fisk, sjømat og vilt Rapsolje Melk Vann Belgfrukter Nøtter Ville vekster Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 10

11 Oppbygging av NND-score fra 10 sub-skalaer Antall hovedmåltider per uke 4 spørsmål Grovt versus fint brød 6 spørsmål Havregrøt 1 spørsmål Nordisk frukt 5 spørsmål (eple, pære, plomme, jordbær) Rotgrønnsaker (rå og kokt)- 6 spørsmål Kålgrønnsaker (rå og kokt) - 7 spørsmål Poteter vs ris og spaghetti 3 spørsmål Vilt, fisk og bær 18 spørsmål Usøtet melk vs juice 6 spørsmål Vann vs søtet og usøtet brus og saft 13 spørsmål Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 11

12 Oppbygging av New Nordic Diet (NND)- scoren For hver subskala delte vi deltakergruppen på midten (ca. 50% i hver gruppe) Sumscore under median = «0» Sumscore over median = «1» Sammenlagt NND-score fra 0-10 (økende score innebærer økende etterlevelse av den nordiske kosten) For sammenligning og statistisk analyse deles scoren i tre grupper i forhold til «lav» (0-3), «middels» (4-5) og «høy» (6-10) etterlevelse av NND Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 12

13 Statistiske analyser Multinomial logistisk regresjon med vektøkningskategori og barnets vekstkategori som utfallsvariabler Multivariat logistisk regresjon med preeklampsi, tidlig preeklampsi og prematur fødsel som utfallsvariabler Den tredelte NND-scoren som uavhengig variabel. Kontrollvariabler: mors alder, utdannelse, paritet, BMI, høyde, røyking, fysisk aktivitet, energiinntak, diabetes og kronisk hypertensjon. Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 13

14 Resultater Økende score innebar Høyere energiinntak Høyere inntak av alle næringsstoffer Mindre sukker Mer kostfiber Generelt mer næringsrik kost (næringsinntak per 10 MJ) Kvinner med høy score var eldre og hadde oftere barn fra før, mer aktive, røykte mindre og var sjeldnere overvektige. spiste mer frukt, bær og grønnsaker, (mye) mer grovbrød, mer potet, fisk og vilt (og litt mer kaker og dessert) drakk mer melk og vann og mindre søte drikker Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 14

15 Sammenligning av næringsinntak ut fra tilhørighet til det nordiske hverdagskostholdet Variable Lav tilhørighet (n=17533) Middels tilhørighet (n=34534) Høy tilhørighet (n=14697) Pre pregnancy BMI Energy (kj/d) Energy (kcal/d) Protein (g/d) 76 (14.8 E%) 85 (15.3 E%) 95 (15.7 E%) Total fat (g/d) 72 (31.5 E%) 76 (30.8 E%) 80 (29.7 E%) Saturated fat (g/d) 28 (12.2 E%) 29 (11.7 E%) 31 (11.5 E%) Trans fat (g/d) 1.9 (0.8 E%) 2.1 (0.9 E%) 2.2 (0.8 E%) MUFA (g/d) 23 (10.1 E%) 24 (9.7 E%) 26 (9.7 E%) PUFA fat (g/d) 13 (5.7 E%) 14 (5.7 E%) 15 (5.6 E%) Cholesterol (mg/10 MJ) Carbohydrates (g/d) 274 (53 E%) 295 (53 E%) 322 (53 E%) Added sugar g/d (E%) 56 (10.9 E%) 52 (9.4 E%) 51 (8.4 E%) Dietary fibre (g/10 MJ) Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 15

16 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 16

17 NND score og mors vektøkning Sammenliknet med lav NND score hadde de med høy NND score Lavere odds for å øke for mye i vekt i svangerskapet (OR: 0.93, 95%CI: ). (bare blant normalvektige) Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 17

18 NND score og barnets vekst Sammenliknet med lav NND score hadde de med høy NND score Lavere odds for å få barn med lav fødselsvekt (OR: 0.92; 95% CI: ), men også høyere odds for å få store barn (OR: 1.07; 95% CI: ) Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 18

19 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 19

20 NND score og preeklampsi Sammenliknet med de som hadde lav NND score, hadde de med høy NND score Lavere odds for preeklampsi (OR: 0.86; 95% CI: ), spesielt blant røykere (OR: 0.56; 95% CI: 0.37, 0.86) Lavere odds for tidlig preeklampsi (OR: 0.71; 95% CI: ) Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 20

21 NND score og spontan prematur fødsel Sammenliknet med de som hadde lav NND score, hadde de med høy NND score Lavere odds for spontan prematur fødsel blant førstegangsfødende (OR: 0.77; 95% CI: ) Høyere odds for prematur fødsel blant fleregangsfødende (OR: 1.24; 95% CI: ) Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 21

22 Sammenheng mellom NND-score og pre-eklampsi ut fra utdannelsesnivå Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 22

23 Sammenheng mellom NND-score og pre-eklampsi hos røykere og ikke-røyere Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 23

24 Sammenheng mellom NND-score og preeklampsi ut fra pregravid BMI Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 24

25 Sammenheng mellom NND-score og tidlig preeklampsi ut fra utdannelsesnivå Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 25

26 Sammenheng mellom NND-score og preeklampsi med og uten diabetes Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 26

27 Sammenheng mellom NND-score og pre-eklampsi ut fra rapportert treningsnivå i svangerskapet Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 27

28 Sammenheng mellom NND-score og pre-eklampsi ut fra treningsnivå i svangerskapet Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 28

29 Sammenhengen mellom NND-score og (spontan) prematur fødsel ut fra mors utdannelsesnivå Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 29

30 Sammenhengen mellom NND-score og spontan prematur fødsel Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 30

31 Betydning av funnene Optimal vektøkning i svangerskapet kan forebygge Komplikasjoner i svangerskapet og under fødsel Overvekt og metabolske sykdommer hos mor overvekt og metabolske sykdommer hos barnet Lavere forekomst av preeklampsi kan forebygge organskader og hjerte/karsykdom hos mor dårlig fostervekst for tidlig fødsel Lavere forekomst av (spontan) for tidlig fødsel forebygger hjerneskader og forsinket kognitiv utvikling Senere metabolske forstyrrelser hos barnet Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 31

32 Ernæringseffekter over generasjoner (BARKER, D. J. P., LAMPL, M., ROSEBOOM, T. & WINDER, N Resource allocation in utero and health in later life. Placenta, 33 Suppl 2, e30-e34). Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 32

33 Konklusjon NND-scoren fanger opp kostholdskvalitet og kan brukes til å kategorisere gravide ut fra grad av tilhørighet til et sunt og bærekraftig kosthold Den nordiske kosten med regelmessige måltider og stort innslag av grovbrød, havre, poteter, frukt, bær, grønnsaker, vilt, fisk, melk og vann er forbundet med bedre svangerskapshelse i MoBa Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 33

34 Videre forskning Følge mor og barn videre for å se om mors kosthold i svangerskapet har innvirkning på helse og utvikling videre i livet. Undersøke om det er forskjell på videre vekst og helse hos gruppen av barn med høy fødselsvekt ut fra hvordan mor spiste i svangerskapet. Undersøke sammenhengen mellom mors og barnets videre kosthold og hvordan begge deler bidrar til videre helse Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 34

35 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 35

36 Medforfattere Nina C. Øverby, UiA Elling Bere, UiA Margaretha Haugen, FHI Kari Klungsøyr, Medisinsk fødselsregister og UiB Stephanie Engel, University of North Carolina Quaker Harmon, National Institute of Environmental health Sciences (ikke bilde) Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst' 36

Gravides drikkevaner mer enn et spørsmål om alkohol. Marianne Skreden 29. okt.14

Gravides drikkevaner mer enn et spørsmål om alkohol. Marianne Skreden 29. okt.14 Gravides drikkevaner mer enn et spørsmål om alkohol Marianne Skreden 29. okt.14 Disposisjon «Fit for fødsel» studien Norske anbefalinger for ulike type drikke graviditet Beskrive denne understudien Diskutere

Detaljer

www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no

www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no Guro B. Smedshaug Seniorrådgiver Folkehelsedivisjonen Stavanger(gsm@helsedir.no) 9.Januar 2012 13.01.2012 1 Disposisjon Litt om Helsedirektoratet Litt om den

Detaljer

Masteroppgave. Mat, ernæring og helse 2011. En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon. Av Mette Hanneborg

Masteroppgave. Mat, ernæring og helse 2011. En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon. Av Mette Hanneborg Masteroppgave Mat, ernæring og helse 2011 Hvordan oppleves ernæringskommunikasjonen i svangerskapsomsorgen? En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon Av Mette Hanneborg Institutt

Detaljer

Einar og Eskil Ola har på hver sine måter gitt meg inspirasjon og motivasjon gjennom prosessen, takk skal dere ha.

Einar og Eskil Ola har på hver sine måter gitt meg inspirasjon og motivasjon gjennom prosessen, takk skal dere ha. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Masteroppgave 2015 30 stp Norske kostholdsanbefalinger av mettet

Detaljer

Matlaging for bedre helse

Matlaging for bedre helse Matlaging for bedre helse Student Therese M. Aa. Iversen Veileder Nina Cecilie Øverby Biveileder Elling Bere Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Rapport IS 2170 Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Innhold Forord 4 Formål 6 Anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 7 Kostråd 7 Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2010 En kartlegging av kostvaner til gravide kvinner i seks ulike grupper basert på fødeland i Groruddalen, Oslo øst. A survey of dietary habits among pregnant women

Detaljer

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer 29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Basert på dokumentasjonsgrunnlaget (kap. 3-28) er det utarbeidet 13 råd om kosthold og fysisk aktivitet.

Detaljer

Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn

Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn HiT skrift nr 4/2008 Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn Inger M. Oellingrath 1), Martin Veel Svendsen 2), og Michael

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge Oppsummering av kostrådene Kostrådene er hovedsakelig rettet mot primærforebygging av kroniske kostrelaterte sykdommer hos voksne

Detaljer

Endring i kostvaner etter migrasjon blant pakistansk fødte innvandrere i Oslo

Endring i kostvaner etter migrasjon blant pakistansk fødte innvandrere i Oslo Gerd Holmboe-Ottesen Endring i kostvaner etter migrasjon blant pakistansk fødte innvandrere i Oslo Michael 2009;6:445 52. Denne artikkelen er en gjennomgang av forskning foretatt av kolleger, meg selv

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

Nasjonale kostholdsanbefalinger. Guro.smedshaug@helsedir.no

Nasjonale kostholdsanbefalinger. Guro.smedshaug@helsedir.no Nasjonale kostholdsanbefalinger Guro.smedshaug@helsedir.no Hva betyr mat for deg? Hvorfor spiser vi? - Biologisk betydning - Fokus på matens innhold - Fremme helse/forebygge sykdom - Kulturell betydning

Detaljer

Nye nasjonale kostråd: Bakgrunn, prosess og foreløpige konklusjoner

Nye nasjonale kostråd: Bakgrunn, prosess og foreløpige konklusjoner Nye nasjonale kostråd: Bakgrunn, prosess og foreløpige konklusjoner Haakon E. Meyer Leder, Nasjonalt råd for ernæring Professor, dr.med. Universitetet i Oslo & Nasjonalt folkehelseinstitutt Oversikt Bakgrunn

Detaljer

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn www.fedon.no/spedbarn Mat for spedbarn Bryst er best La det ikke herske noen tvil. Det finnes ingen fullgod erstatning for morsmelk som den første og tidligste føden for spedbarn. Uansett hvor avansert

Detaljer

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger MoBa magasin2014 s.6 Folat kan redusere forekomst av autisme s. 20 Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger Forskningsfunn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen MOBA MILEPÆLER

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013 Utvikling, testing og vurdering av 24-timers kostintervju Metodeutvikling og pilotstudie for kartlegging av kosthold blant 12 måneder gamle barn av irakiske innvandrere

Detaljer

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder

Detaljer

Sunne ØKENDE OVERVEKT BLANT BARN I NORGE. farlig? Er melkefett. mellommåltider. Astrid Grydeland Ersvik: Gjeninnfør veiing i skolen

Sunne ØKENDE OVERVEKT BLANT BARN I NORGE. farlig? Er melkefett. mellommåltider. Astrid Grydeland Ersvik: Gjeninnfør veiing i skolen Nr 1 2007 meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap Er melkefett farlig? Sunne mellommåltider Astrid Grydeland Ersvik: Gjeninnfør veiing i skolen ØKENDE OVERVEKT BLANT BARN I NORGE 4 innhold 1.07 4 Barn

Detaljer

Har kostholdet betydning for type 2 diabetes?

Har kostholdet betydning for type 2 diabetes? Har kostholdet betydning for type 2 diabetes? Solstrandkurs 20.05.2014 Anne-Marie Aas Klinisk ernæringsfysiolog, PhD Oslo universitetssykehus, Aker Førsteamanuensis, Med. Fak., Universitetet i Oslo Kost

Detaljer

anbefalinger for spedbarnsernæring

anbefalinger for spedbarnsernæring TIL HELSEPERSONELL anbefalinger for spedbarnsernæring Anbefalinger for spedbarnsernæring Opplag 2001: 15 000 Design: Tank Design AS Foto: Astrid Hals Trykk: Zoom Grafisk AS Papir: Munken Lynx Innhold Forord

Detaljer

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Professor II, UiB

Detaljer

Mat og måltider for aktive eldre - en studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser

Mat og måltider for aktive eldre - en studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser Rapport 24/2013 Utgitt desember 2013 Mat og måltider for aktive eldre - en studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser Ida Synnøve Grini, Annechen Bahr Bugge, Britt Signe Granli, Hilde

Detaljer

Sunt kosthold ved overvekt og fedme

Sunt kosthold ved overvekt og fedme Sunt kosthold ved overvekt og fedme Myter og fakta Hanne Reiersen Revheim Klinisk ernæringsfysiolog HABU, BUK STHF Tema 1. Overvekt og fedme 2. Sunne og gode matvarevalg 3. Sunt kosthold i hverdagen Overvekt

Detaljer

Healthy children in healthy families Levevaner og viktigheten av sosial støtte

Healthy children in healthy families Levevaner og viktigheten av sosial støtte Healthy children in healthy families Levevaner og viktigheten av sosial støtte Christin Waage, fysioterapeut, MPH Bydel Sagene 24. januar 2012 Helsetilstanden i Norge Vi har fått bedre helse generelt og

Detaljer

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse?

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Ellinor F. Major, dr. philos (2015) Årsakene til psykiske lidelser er mange og sammensatte. De utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske

Detaljer

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Den 31. januar i år ble de nye norske kostrådene lansert i lokalene til Helsedirektoratet i Oslo.

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2012 Matvaner hos aktive eldre Ida Synnøve Bårvåg Grini Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse ii Forord Tema aktive eldre har vært mer spennende

Detaljer

Hva skjedde med en joggetur og grove brødskiver?

Hva skjedde med en joggetur og grove brødskiver? 01 15 MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Hva skjedde med en joggetur og grove brødskiver? Komiker Nils-Ingar Aadne Lav jodstatus blant gravide Jod viktig for normal vekst og hjernefunksjon Prøv

Detaljer