Prosjektbeskrivelse: SUNNE OG AKTIVE LIUNGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse: SUNNE OG AKTIVE LIUNGER"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse: SUNNE OG AKTIVE LIUNGER Livslang bevegelsesglede e n time fysisk aktivitet hver dag Gode matvaner variert og sunt kosthold Lier, august 2013

2 Sammendrag Prosjektet AKTIVE OG SUNNE LIUNGER ønsker å videreutvikle barnas læringsmuligheter ved å gi barna helsefremmende levevaner. Prosjektet består av 2 deler: En times fysisk aktivitet hver dag livslang bevegelsesglede Variert og sunt kosthold gode matvaner Motivasjonsskapende arbeid og utvikling av grunnleggende ferdigheter innen fysisk aktivitet og gode matvaner vil stå sentralt i prosjektet. Prosjektet innføres som et treårig prøveprosjekt ved Sylling og Oddevall skoler f.o.m. august Tre barnehager i skolenes nærområde deltar også i prosjektet. Prosjektet evalueres årlig og ved endt prosjektperiode. Kost-/nytteeffekten og overføring til de andre skolene og barnehagene i kommunen vil bli vurdert. Aktive barn er glade barn Målet for prosjektet Målet for prosjektet er økt fysisk aktivitet og sunt kosthold hos barn og unge. Hensikten med prosjektet er å legge grunnlag for livslang bevegelsesglede og gode matvaner. Prosjektets delmål er: 1. Bedre helse hos elevene (subjektive og objektive mål) 2. Økt trivsel for elever og lærere 3. Forbedret adferd i klasserommet 4. Bedre prestasjoner på nasjonale prøver Bakgrunn: fysisk aktivitet og gode matvaner i et folkehelseperspektiv Som den eneste arenaen hvor en når alle i en gitt aldersgruppe er skolen en unik arena for folkehelsetiltak som tar sikte på økt fysisk aktivitet og sunnere matvaner i befolkningen. Fysisk aktivitet: Undersøkelser viser at norske barn sitter mer stille enn noen gang. Dette er urovekkende når man vet at fysisk aktivitet er avgjørende for å fremme god folkehelse og hindre sykdom. Økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og redusert bruk av tobakk og alkohol kan forebygge 80 % av alle hjerte- og karsykdommer, KOLS og diabetes, samt mer enn 1/3 av alle krefttilfeller [1]. Fysisk aktivitet virker også positivt for psykisk helse. Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Legeforeningen, Idrettsforbundet og Fysioterapeutforbundet har tatt et felles 2

3 initiativ for å innføre én time fysisk aktivitet på skolen hver dag. Enkelte skoler har allerede innført dette med gode erfaringer, eksempelvis Trudvang skule i Sogndal [2]. Én time fysisk aktivitet på skolen hver dag er viktig av flere grunner: 1) Hvis vi får barn og unge til å oppleve mestring og glede ved fysisk aktivitet på skolen, legger vi et grunnlag for økt fysisk aktivitet resten av livet. 2) Fysisk aktivitet er nødvendig for å fremme god helse og forebygge helseplager. Forskning viser at økt fysisk aktivitet i skolen gir helseeffekt. De største effektene ses hos de som trenger det mest, i følge en nylig avlagt doktoravhandling fra Idrettshøgskolen [3]. 3) I tillegg til de nevnte helseeffektene, kan fysisk aktivitet føre til bedre skoleprestasjoner, bedre trivsel for elevene og bedre adferd i klasserommet [4][5]. Gode matvaner : Grunnlaget for våre kostvaner legges i barndommen. Det er derfor viktig at barn fra starten av får en sunn og balansert kost, som bidrar til god helse. Barn er avhengige av jevn tilførsel av energi og næringsstoffer for å vokse, trives og utvikle seg. [6, Helsedirektoratet, ernæring] Undersøkelser viser at norske barn spiser for mye fett og sukker, og for lite frukt, grønt, grovt brød og fisk. Det trekkes frem spesielt 3 utfordringer. Den første utfordringen er at energiinntaket er for høyt, dvs. at barn får i seg for mange kalorier i forhold til det kaloriantallet de forbrenner - og at de får i seg for mye fett og sukker. Nesten alle som deltok i undersøkelsen hadde større inntak av fett totalt sett enn det anbefalingene tilsier. Hele 32 prosent av kaloriinntaket kom fra fett, mot anbefalt ikke over 30 prosent. Den andre utfordringen handler om sukker. Flertallet av barna fikk 15 prosent av energien fra sukker, anbefalingen er ikke over 10 prosent. Den siste utfordringen handler om kostfiber, hvor norske barn får for lite. Faktisk spiste de fleste i undersøkelsen bare halvparten av den anbefalte mengden frukt og grønnsaker.[ 7, Helsedirektoratet, ung kost 2000] Gode matvaner for barn er viktig av flere grunner: 1) Barn som har sunne matvaner lærer mer, men det er også en investering for resten av livet. [8, Kunnskapsminister Kristin Halvorsen]. 2) Barn som selv smører matpakken er de som i større grad spiser opp maten sin. [9, Forskningsrådet 2011]. 3) Gode kostvaner gjør barna bevisst på hva de putter i munnen og hva mat kan gjøre for oss og mot oss (10, ernæringsspesialisten Laura Pensierio). Prosjekteier Lier kommune ved Kommunalsjef for skole og Buskerud idrettskrets er prosjekteier. Lier kommune er en mellomstor kommune med ca innbyggere som ligger sentralt på østlandet. Kommunen består av 47 virksomheter og 3 av kommunens virksomheter vil delta i prosjektet (Sylling skole, Oddevall skole og Dambråtan barnehage) I tillegg vil 2 private barnehager også delta i prosjektet. Les mer om kommunen på Buskerud idrettskrets er et organisasjonsledd under Norges Idrettsforbund. I tillegg til det som er kretsens kjerneoppgaver (administrasjon og klubbutvikling) har man siden 2002 hatt økt fysisk aktivitet som et satsningsområde. Dette har blant annet ledet til prosjektene og «Aktiv365». Les mer om buskerud idretskrets på 3

4 Virksomhetene som deltar i prosjektet Her følger en kort presentasjon av de to skolene og de tre barnehagene som vil delta i prosjektet. Sylling skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med 285 elever. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser øverst i Lierdalen, rett ved Tyrifjorden, med et fantastisk uteområde: Tilrettelagt lekeplass og aktivitetsområde, store gressområder der barna kan drive med de aktiviteter de måtte ønske både i kroppsøvingstimer og pauser, samt kommunens eneste friidrettsbane med tennisanlegg, ballbinge, grusbane (skøytebane om vinteren), og sandhåndball- og sandvolleyballbane. Skolen har egen idrettshall som også brukes utenfor skoletiden. Like ved skolen ligger «Indianerskogen», og kun 500 meter unna ligger Tyrifjordens sydlige fjordarm, Holsfjorden, med et stort kommunalt friområde. Oddevall skole er en barneskole med 91 elever. Skolen ligger på vestsiden av Lierdalen med flotte uteområder, som ligger godt skjermet fra veien. Skolens SFO er meget populær, med utelek, fysiske aktiviteter og faste arrangementer. Skolen bruker uteområdene mye, og har en skolegård med ballbinge, basketkurv og oppmerkede paradiser, foruten vippehuske, sandkasse og husker. På grøntområdet sparkes fotball om sommeren og anlegges skøytebane om vinteren. Elevene fra Oddevall skole fortsetter på Sylling skole etter 7. klasse. Meierikroken barnehage har plass til 40 barn og ligger på vestsiden av Lierdalen. Barnehagen har et stort uteområde med en slette som benyttes mye til ballspill, og en stor uteplass med gapahuk oppe i skogen. Barnehagen bruker gymsalen på Oddevall skole to dager i uken. Personalet er opptatt av at barn trenger å være i bevegelse store deler av dagen og barna tilbringer mye av dagen utendørs. Valstadhaug barnehage har plass til 28 barn og ligger sentralt i Sylling, med en liten inngjerdet hage og bålplass. Nærmeste nabo er Valstad gård, der barna får ri på hestene annenhver uke. Barnehagen benytter seg også av de andre mulighetene i nærområdet; «Trollskogen», «Indianerskogen», Svangstrand og uteområdet ved Sylling skole. Dambråtan barnehage har plass til 85 barn og ligger på vestsiden av Sylling, omkranset av et flott uteområde med akebakke, bålplass og gapahuk. Alle barna har minst én turdag i uka, og de to eldste årskullene er i utegruppe hele dagen (hver 3. uke). Hver uke går barna til Sylling skole for å ha aktiviteter i hallen. Barnehagen har innredet et eget gymrom for de yngre barna. Livslang bevegelsesglede og gode matvaner Prosjektet innføres som et treårig prøveprosjekt og er planlagt i tre trinn, hvorav finansieringen er sikret for første trinn. Avhengig av ytterligere finansiering vil hhv. annet og tredje trinn kunne iverksettes. Dette kan illustreres slik: Trinn 1 Satsning innenfor eksisterende rammer Trinn 2 Moderat satsning Trinn 3 Storstilt satsning 4

5 Prosjektet er en dobbel 3 trinns rakket som har fokus både på fysisk aktivitet og gode matvaner Én times fysisk aktivitet hver dag styres av kroppsøvingslærere, og alle elever skal inkluderes. Av den daglige timen med fysisk aktivitet, skal minst 30 minutter være lærer-styrt og minst 15 minutter være av høy intensitet. Motivasjonsskapende arbeid og utvikling av grunnleggende ferdigheter innen fysisk aktivitet skal stå sentralt. Gjennom økt fysisk aktivitet i skolen skapes et grunnlag for livslang bevegelsesglede. Målet er at lek og fysisk aktivitet skal oppleves like spennende som TV og dataspill. For å få til dette, trengs nytt, spennende og utfordrende utstyr. Det er ønskelig å investere i utstyr og apparater som er utviklet i Danmark av Per Kølle, prosjektleder, oppfinner og tidligere eliteturner. Det er utarbeidet følgende modell for opptrapping av satsning på fysisk aktivitet i prosjektperioden Trinn 1 En times fysisk aktivitet daglig i skoletiden Trinn 2 Moderat satsning på utstyr til bruk i fysisk aktivitet Trinn 3 Storstilt satsning på utstyr og kompetanse til bruk i fysisk aktivitet Variert og sunt kosthold legger til rette for fysisk aktivitet, trivsel og læring. Barna vil i prosjektperioden få kunnskap og erfaring med helsefremmende og gode matvaner. Både elever og foreldre vil i prosjektperioden få bl.a. tilbud om temakveld om ernæring. Gjennom å lage, smake og lære om variert kosthold skapes et grunnlag for gode matvaner. Det er utarbeidet følgende modell for opptrapping av satsning på godematvaner i prosjektperioden Trinn 1 Dobbel matpakke Temakvelder om ernæring Trinn 2 Frukt og grønt Enkelte fellesmåltider på skolen Trinn 3 Skolefrokost Skolelunsj Frukt og grønt Framdriftsplan Tid Aktivitet Beslutning Jan- juli ) Planleggingsfase Aug - des ) Etablere fase 1 Jan des ) Etablere fase 2 utvide tilbudet Politisk beslutning vedr ressursbruk, utvidelse og nivå Jan-juni ) Evaluere og videreutvikle tilbudet Aug des ) Overføring fra prosjekt til ordinær drift 5 Politisk beslutning vedr ressursbruk, utvidelse og nivå

6 Det vil i planleggingsfasen bli ansatt en prosjektleder Øyvind Thorsen, Buskerud idrettskrets, i en 30 % stilling, og etablert en styringsgruppe og to arbeidsgrupper med følgende medlemmer: Styringsgruppe Arbeidsgruppe fysisk aktivitet Arbeidsgruppe kosthold Prosjektleder, Buskerud idrettskrets Kommunalsjef skole og barnehage, Lier kommune Kommuneoverlege, Lier kommune Folkehelsekoordinator, Lier kommune Rektor Sylling skole Rektor Oddevall skole Lokal prosjektansvarlig/kroppsøvingslærer Sylling skole Lokal prosjektansvarlig/kroppsøvingslærer Oddevall skole Kroppsøvingslærer Oddevall skole Kroppsøvingslærer Sylling skole Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), Sylling skole Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), Oddevall skole Tjenesteutvalget, Lier kommune Lærer i faget «Mat og helse» Oddevall skole Lærer i faget «Mat og helse» Sylling skole Helsesøster grunnskole 1-7 og barnehage Helsesøster grunnskole 8-10 (ungdomskole) Foreldrerepresentanter Øyvind Thorsen leder arbeidsgruppe om fysisk aktivitet og Live Brekke leder arbeidsgruppe om kosthold Samarbeidspartnere Prosjektet ønsker samarbeidspartnere og støtte til gjennomføring Støtte kan gis på flere måter og prosjektet er åpne for andre løsninger enn de som er skissert under. Støtteerklæring og bruk av logo fra samarbeidspartner Bruk av infomateriell fra samarbeidspartner Bruk av personalressurser fra samarbeidspartner på f.eks. temakvelder ol. Økonomisk støtte fra samarbeidspartner Prosjektet støttes pr 20. mai 2013 av følgende : Idrettsforbundet v/buskerud idrettskrets - Prosjektleder i 30 % stilling Geir Kåre Resaland, Trudvang skule/høgskulen i Sogn og Fjordane Ungdoms-OL 2016 Hedmark/Oppland-prosjektet v/barnelege Jacob Grundt NOVA (kartlegging av psykisk helse m.v) Vestregionen (arena for 26 kommuner i Buskerud/Vestfold) Per Kølle, Danmark FAU v/sylling og Oddevall skoler Sylling IF og Sjåstad/Vestre Lier IL Nasjonalforeningen for folkehelsen Vi ønsker flere på lag for å legge grunnlag for livslang bevegelsesglede og gode matvaner 6

7 Ressursbehov og finansiering Som tidligere beskrevet har prosjektet ressurser til satsning på trinn 1. Prosjektet defineres da som et utviklingsprosjekt og gjennomføres innenfor eksisterende rammer i virksomhetene som deltar. I tillegg har Buskerud idrettskrets bidratt med prosjektleder 30% stilling Skal satsningen økes til trinn 2 og 3 trengs ytterligere midler til bl.a. aktivitetsutstyr og mat på skolen. Under følger et grovmasket budsjett. Trinn 1 Fysisk aktivitet Gode matvaner Totalt Innenfor eksisterende Innenfor eksisterende rammer rammer Frukt & grønt og enkelte fellesmåltider på skolen Trinn moderat satsning på utstyr og kompetanse til bruk i fysisk aktivitet Trinn storstilt satsning på utstyr og kompetanse til bruk i fysisk aktivitet Skolefrokost, skolelunsj og frukt og grønt For mer konkretisering av ressursbehov og finansiering kontakt prosjektleder Prosjektleder Øyvind Thorsen, Buskerud idrettskrets, tel Evaluering av effekt Før under og ved avslutning av prosjektperioden vil man kartlegge: Faglig resultater, målt på nasjonale prøver for Sylling og Oddevall skole Resultater fra elevundersøkelser, foreldreundersøkelser og lærerundersøkelser i regi av Utdanningsdirektoratet Gymnastikk-prestasjoner vurdert av gymlærer Objektive og subjektive mål på fysisk form/kondisjon og helsetilstand Kostvaner vurdert av helsesøster Resultater fra kartleggingen vil synligjøres for det enkelte barn/elev og deres foreldre. Dataene vil også brukes som grunnlag for statistikk i tertial- og årsrapport slik at man kan beskrive kost-/nytteeffekter av prosjektet. Kontaktinformasjon Henvendelser vedrørende prosjektet kan rettes til: Prosjektleder Øyvind Thorsen, Buskerud idrettskrets, tel Kommuneoverlege Kristian Sandbukt, Lier kommune, tel

8 Litteratur [1] Helsedirektoratet, «Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle,» Helsedirektoratet, Oslo, [2] Trudvang skule, «http://www.trudvang.skule.no/index.php?pageid=261&page=fysisk_aktivitet,» [Internett]. [Funnet 20 Juni 2012]. [3] G. K. Resaland, Cardiorespiratory fitness and cardiovascular disease risk factors in children : effects of a two-year school-based daily physical activityintervention, Oslo: Idrettshøgskolen, [4] Robert Wood Johnson Foundation, «http://www.activelivingresearch.org/files/active_ed.pdf,» [Internett]. [Funnet 20 Juni 2012]. [5] A. Singh, «Physical Activity and Performance at School: A Systematic Review of the Literature Including a Methodological Quality Assessment,» Arch Pediatr Adolesc Med., vol. 166, pp , [6] Helssedirektoratet.no [7] Helsedirektoratet, ung kost 2000 [8] Kunnskapsminister Kristin Halvorsen [9] Forskningsrådet 2011 [10] Ernæringsspesialisten Laura Pensierio [6] Helse- og omsorgsdepartementet, «http://www.regjeringen.no/upload/hod/dokumenter%20kta/fordeling_2012_til_publisering _ pdf,» [Internett]. [Funnet 20 Juni 2012]. [7] Helsedirektoratet, «Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. Nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten.,» juli [Internett]. Available: 1734_Forebygging_325109a.pdf. [Funnet 1 desember 2011]. [8] Folkehelseinstituttet, «Folkehelserapport 2010: Helsetilstanden i Norge,» Folkehelseinstituttet, Oslo,

9 9

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Innholdsfortegnelse: 1.0: Innledning og bakgrunn 2.0: Prosjektets målsettinger 3.0: Prosjektorganisering

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet Juni 2006 Innhold

Detaljer

Kartleggingsrapport september 2011. Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder.

Kartleggingsrapport september 2011. Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder. Kartleggingsrapport september 2011 Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder. Det er ikke så mye som skal til, for å få til mye! (Rektor ved Byremo videregående skole) Innholdsfortegnelse

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE Telemarksmodellen Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole Utgitt av Telemark fylkeskommune, oktober 2010 Folkehelseprogrammet Tekst: Jorunn Borge Westhrin, leder

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Evalueringsrapport III. Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring

Evalueringsrapport III. Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring Evalueringsrapport III Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring Oddrun Samdal Ellen Haug Mari Manger Rebecca Fredbo Åshild Hasnes Hilde Slåtten HEMIL-senteret Universitetet i Bergen Rapporten

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

Folkehelse i Telemark 2012-2016

Folkehelse i Telemark 2012-2016 Regional strategi for Folkehelse i Telemark 2012-2016 www.telemark.no/folkehelse Utgitt av: Telemark fylkeskommune januar 2014 Adr.: Postboks 2844, 3702 Skien Tlf.: 35 91 70 00 Epost: post@t-fk.no Foto:

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter ReHabiliteringssenteret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.07.2011 43054/2011 2011/6307 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komite for helse og sosial 25.08.2011 11/7 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

Fysisk aktivitet og måltider i skolen

Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen ble i 2004 satt i gang av Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet.

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter Innhold: Kap 0 Sammendrag Side 3 Kap 1 Innledning Side 4 Kap 2 Hva er folkehelse Side 5 Kap 2.1 Folkehelsebegreper Side 5 Kap 2.2 Folkehelse: hva hvem og hvor Side 5 Kap 2.3 Sosial ulikhet i helse Side

Detaljer

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20 2.1 Befolkningssammensetning (Demografi) Fram mot 2040 vil befolkningssammensetningen i Nordland og Hattfjelldal endres mot en gradvis større andel eldre. En konsekvens av den demografiske endringen er

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12. 2013 Jevnaker Kommune FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12.-13 12.12. 2013 14.06.2013 0 Innhold 1. Innledende del... 1 1.1 Bakgrunn... 1 Kommunens planstrategi... 1 Levekårsundersøkelser

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag

Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag En analyse av et utvalg relevant litteratur og prosjekter i og utenfor Nordland Vidar Hammer Brattli Kolbjørn Hansen Pris kr. 55,- ISBN

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer