en god jul og Levende giver av nyre i Norge PD-ambassadørenes seminar Besøkstjenestekurset 2012 Donasjonsdagen 2012 LNTs ledermøte Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en god jul og Levende giver av nyre i Norge PD-ambassadørenes seminar Besøkstjenestekurset 2012 Donasjonsdagen 2012 LNTs ledermøte Nr."

Transkript

1 Nr. 4 Desember 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Levende giver av nyre i Norge PD-ambassadørenes seminar Besøkstjenestekurset 2012 Donasjonsdagen 2012 LNTs ledermøte LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! ISSN ISSN

2 LNT-nytt Kjære medlemmer! Så nærmer nok et år seg slutten, og vi er vel mange som lurer på hvor tiden ble av. Men hvis vi ser oss litt tilbake, vil vi fort finne ut at det tross alt har vært en del som har skjedd i løpet av året. For noen av dere regner jeg med at 2012 vil bli et årstall dere alltid vil huske, og da tenker jeg spesielt på de av dere som fikk det livgivende organet dere har gått og ventet på. For LNTs vedkommende ble også 2012 et år med mye aktivitet, og det er mange hyggelige hendelser å se tilbake på. Hvis jeg skal nevne noen høydepunkt, så vil kurset vi hadde for de som nettopp hadde fått diagnosen nyresvikt, komme høyt opp på listen. Det at vi klarer å gi tilbud som en får tilbakemelding om at har betydd noe for noen, gir alltid gode opplevelser. I etterkant av kurset, er vi nå i ferd med å legge siste hånd på en brosjyre, og vi gleder oss til den blir ferdig. Vi har tidligere ikke hatt informasjon rettet direkte mot denne gruppen, men det er noe vi har savnet når vi har fått henvendelser fra disse pasientene. Brosjyren vil være klar til distribusjon på nyåret. Å få reise på besøk til fylkeslagene kommer også høyt opp på listen, og i år har jeg fått anledning til å delta på jubileum både i Trondheim og i Bodø. LNT har arrangert landsmøte, ledermøte, besøkstjenestekurs og PDseminar. Det betyr at mange av de som driver LNTs viktige arbeid ute i fylkeslagene får møtes, og vi som deltar fra sekretariatet får virkelig føle at vi er en del av «LNT-familien». Mye av dette kommer jeg nok til å savne når jeg nå ved årsskiftet gir meg som daglig leder i LNT. Jeg når om ikke mange dagene en alder av 67 år, så da føler jeg det er riktig at jeg lar andre overta. Det er ansatt ny daglig leder som starter opp 1. januar. Hun heter Marit Gonsholt, og dere vil få en skikkelig presentasjon av henne i neste nummer av LNT-nytt. Hun vil da også overta som ansvarlig redaktør av LNT-nytt, så dermed er dette siste «Kjære medlemmer» fra min hånd. Litt tid vil jeg nok fortsatt bruke i LNT, men da blir det mer prosjektbaserte saker jeg skal jobbe med. Så engasjementet for LNT og LNTs medlemmer vil være der fortsatt. Det har vært en glede å få jobbe i LNT i alle disse årene, og det har vært spesielt morsomt å få jobbe med LNT-nytt. Jeg har mange fine opplevelser å minnes, ikke minst all kontakt jeg har hatt med medlemmene i LNT. Så da vil jeg til slutt sende en spesiell hilsen til dere alle, og ønske dere en hyggelig julefeiring og et godt nytt år! Utgiver: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Postboks 6727 Etterstad, 0609 Oslo Tlf Fax: Ansvarlig redaktør: Berit Molton Worren Redaksjonskomité: Odd Bjørnstad, Arve Nordlie, Alf Zetterstrøm, Berit Molton Worren Medlemskontingent for 2012: Hovedmedlemmer kr. 300,- Støttemedlemmer kr. 150,- Firmaer o.l. kr. 350,- Ved nyinnmelding etter 1. august betales halv medlemskontingent. Annonser: LNT Postboks 6727 Etterstad, 0609 Oslo Tlf.: Fax: LNT-nytt utgis 4 ganger i året Opplag: 3600 eksemplarer Utgis også på Daisy-format for de som ønsker det. Ved adresse- eller navneendring glem ikke å gi oss beskjed. Oppgi gjerne ditt medlemsnummer, dette letter ajourføringen av medlemsregisteret. Signerte artikler står for forfatterens egen regning. Siste frist for innlevering av stoff er 20.1., 20.4., og Frist for annonser etter avtale med redaksjonen. Artikler kan kun brukes etter skriftlig avtale med redaksjonen. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg. Innsendte tekster representerer forfatterens og ikke redaksjonens syn. Redaksjonen er avsluttet Produksjon: Beck Grafisk, 2015 Leirsund 2 Distribusjon: Postklart Distribusjon A/S Sinsenvn. 11, 0572 Oslo

3 Innhold Levende giver av nyre i Norge s. 4 PD-ambassadørene har s. 6 hatt nytt seminar Besøkstjenestekurset 2012 s. 7 LNTs ledermøte s. 8 Poesihjørnet s. 9 Livskvalitet hos pårørende s. 10 På tur til La Nucia s. 11 Europamesterskap i Zagreb s. 12 Informasjon om de XIX World s. 14 Transplant Games LNTBU-sidene Kieltur s. 15 Kunsten å kose seg på sykehus s. 16 Hemodialyse og ferie s. 17 Donasjonsdagen 2012 s. 18 Rett fra lever n Ny leverkontakt i Oslo/Akershus s. 20 Seminar for levertransplanterte s. 22 Levertransplantasjon s. 24 nummer 1000 gjennomført Hva skjer i LNT? Medlemsmøte i Sogn og Fjordane s. 25 LNT Hordalands 30-årsjubileum s. 26 Den gang da... s. 28 Våre informasjonshefter s. 30 Styret informerer Levende givere av nyre har gitt mange et bedre liv, og LNT er opptatt av at giverne blir verdsatt og ivaretatt deretter. Oppfølgingen av giverne har dessverre ikke alltid fungert optimalt alle steder. I sommer sluttførte Helsedirektoratet «Nyredonasjon fra levende giver Utvelgelse og oppfølging av giver», en veileder til helsepersonell og andre som er involvert i nyredonasjon. En veileder beskriver hvordan det bør gjøres, hva som er beste praksis. (Dette er noe svakere enn Helsedirektoratets retningslinjer som er ufravikelige.) Det skal likevel gode grunner til for å avvike fra veilederen. Behovet for veilederen er absolutt til stede. LNT har nylig mottatt to saker fra levende donorer som ikke har fått oppfølging i tråd med beskrivelsene i veilederen. Den ene gjelder dekning av økonomisk utgifter, den andre gjelder medisinsk oppfølging. Om det er behandlerne eller systemet som svikter skal vi ikke ta stilling til. Men det er en oppgave å gjøre for noen. Vi anbefaler å starte med å lese veilederen, for deretter å korrigere praksis i tråd med denne. Veilederen er et tillegg til Handlingsplan for forebygging og behandling av kronisk nyresykdom ( ) som Helsedirektoratet også står bak. Handlingsplanen inngår i oppdragsdokumentet til helseforetakene fra staten. Den er derved en del av oppgavene sykehusene skal ivareta. Helsedirektoratet arbeider riktignok fortsatt med detaljer om implementering og hvordan oppgavene praktisk skal løses, men det hindrer ikke sykehusene i å endre kursen i tråd med handlingsplanen. Mye går på bevissthet og praktisk organisering av behandlingen. Dokumentene er et resultat av påtrykk fra LNT, og LNT har også hatt påvirkning på resultatet. LNT utgjør en forskjell for pasientgruppen. Vi har på flere områder hatt betydning for behandlingstilbudet for nyrepasienter og transplanterte, det er bare ikke alltid like lett å formidle nytteverdien av foreningen. Dette kan være en årsak til at under halvparten av dialysepasienter og nyretransplanterte er medlemmer i LNT. Her har vi alle en oppgave å gjøre! Vi må bli flinkere til å formidle hva LNT har oppnådd og betyr for pasientene. Skryt er tillatt når det bygger på realiteter! Skal vi alle sette oss som mål å verve minst ett hovedmedlem og ett støttemedlem i 2013? Når dette bladet kommer i posten er julen nært forestående, med god mat og sosiale aktiviteter. Dette er en viktig del av et godt liv. Men den sosiale delen trenger ikke foregå stillesittende. Det kan være like sosialt å gå en tur, og samtidig få litt frisk luft og kanskje et bidrag til bedre helse. For egen del håper jeg på godt skiføre; det finnes knapt noen bedre måte å restituere både hode og kropp på. Og skulle du falle for fristelsen å ville komme i bedre form i det nye året, er VM for transplanterte til sommeren et utmerket arbeidsmål. Ønsker alle en god, aktiv juletid! 3

4 Levende giver av nyre i Norge Geir Mjøen Lege Geir Harald Mjøen har i sitt doktorgradsprosjekt vurdert komplikasjoner hos levende givere av nyre i Norge. Prosjektet er ett av mange som etter hvert har fått midler fra ExtraStiftelsen gjennom LNT. Nyretransplantasjon er den beste behandlingen av alvorlig nyresvikt. Norge er på verdenstoppen både når det gjelder antall transplantasjoner, kortest ventetid og hvor lenge den transplanterte nyren varer. Den viktigste årsak er at vi har en høy andel (ca. 35 %) nyrer som kommer fra levende giver. Donoren er oftest en nær slektning, men også fjernere slektninger, ektefeller og nære venner kan være nyredonorer. Lege Geir Harald Mjøen 4 Ved hjelp av data fra Norsk Nyreregister og Norsk Levende Donorregister ble det gått gjennom 2269 nyredonasjoner i perioden Vi undersøkte komplikasjonsfrekvensen i forbindelse med fjerning av donornyren, forandringer i blodtrykk og nyrefunksjon, selvopplevd livskvalitet i tiden etter donasjon og lang tids overlevelse. Mengden alvorlige komplikasjoner i forbindelse med det kirurgiske inngrepet er lav og fullt på høyde med resultater fra andre vestlige land. Denne delstudien omfattet 1022 operasjoner i perioden Gjennomsnittsalder var 48 år og 42 % var menn. Hos en tredjedel ble høyre nyre fjernet, men hos de fleste valgte man venstre nyre. Under ellers like forhold velger man venstre nyre på grunn av lengre nyrevene som gjør det lettere å sy inn den nye nyren hos mottageren. 24 % av operasjonene ble utført laparoskopisk (kikkhullsteknikk). I tre tilfeller måtte man i løpet av inngrepet gå over til åpen kirurgi på grunn av komplikasjoner. Totalt opplevde 3 % en alvorlig komplikasjon, de fleste av disse var sårinfeksjoner som krevde kirurgisk inngrep. Mindre komplikasjoner forekom hos 18 % som er et ganske høyt tall, men de fleste av disse var bare urinveisinfeksjoner. Seksten givere av de 1022 hadde stor blødning og halvparten av disse trengte blodtransfusjon. Sårinfeksjon var vanligere blant givere med overvekt og som røyket, dette er i overensstemmelse med internasjonal litteratur. Det var økt forekomst av alvorlige komplikasjoner, blødning eller intraoperative hendelser med kikkhullskirurgi. Dette er kanskje fordi kikkhullskirurgien var i en oppstartsfase i perioden som undersøkes i studien. Siden 2008 har alle operasjoner blitt utført med denne metoden, og komplikasjonsfrekvensen har vært betydelig lavere. Ved oppfølging etter donasjonen utvikler en andel av donorene høyt blodtrykk. Det er kjent fra internasjo- nal litteratur at tidligere donorer har høyere blodtrykk enn tilsvarende kontrollpersoner. I en del av studien som omfattet 908 givere i perioden var det tilgjengelige oppfølgingsdata på 665 tidligere givere etter ett år og 250 etter fem år. At man ikke hadde oppfølgingsdata på alle skyldes både at ikke alle møtte til kontroll, men også at det var variabel innrapportering. Ved kontroll ett år etter donasjon hadde 11.7 % av giverne høyt blodtrykk og en femtedel av disse brukte blodtrykksmedisin. Denne andelen var enda høyere blant de som møtte til kontroll etter 5 år der nesten 20 % brukte blodtrykksmedisin. Det er naturlig at blodtrykket øker etter hvert som man blir eldre, og de fleste donorene er rundt 50 år gamle. Økningen i blodtrykk kunne dermed kanskje skyldes alder og ikke nødvendigvis nyredonasjon, men dette vet vi altså ikke. Vi hadde nemlig ingen tilgjengelig kontrollgruppe for denne studien, slik at vi ikke kunne avgjøre om denne økningen var mer enn hva man kunne forventet ut fra en sammenlikning.

5 Tabellen viser overlevelse mellom donorer og generell befolkning tralbyrå, sammenliknet vi norske givere av nyre med gjennomsnittlig oppfølgingstid på 14,7 år. Etter fjerning av donornyren og stabilisering av den nye nyrefunksjonen er det ikke tegn til ytterligere tap av nyrefunksjon i den gjenværende nyren etter hvert som tiden går. Noen donorer får økt mengde protein i urinen. Dette er i vanlig praksis et tegn på nyresykdom, men det har nok ikke en slik betydning hos giverne, kun en indikasjon på at man har fjernet en nyre. Det var sterk sammenheng mellom nyrefunksjonen ved utskrivelse og etter 1 og 5 år. Det betyr at man kanskje burde følge de som har stor endring i nyrefunksjon etter operasjonen ekstra nøye. ingen anger i forhold til donasjonen. Ved nøyere gjennomgang av materialet så det ut til at det var en større tendens til å angre hos de donorene som var ubeslektede enn hos genetisk beslektede donorer, men på grunn av små tall er det usikkert i hvor stor grad denne tendensen gjenspeiler virkeligheten. Langtidsoverlevelsen er bedre enn i kjønns- og aldersmatchet norsk bakgrunnsbefolkning, men dette skyldes først og fremst at donorene er friskere enn denne befolkningen i utgangspunktet. Ved hjelp av Statistisk sen- Vi fant der også redusert dødelighet hos donorene når vi undersøkte kun de dødsfallene som skyldtes hjerte- og karsykdommer, men det er lite sannsynlig at kontrollgruppen er frisk nok til at vi kan trekke sikre konklusjoner på bakgrunn av denne sammenlikningen. Avhandlingen viser at den norske praksisen med levende giver av nyre er forsvarlig. De som har donert nyre i Norge går til kontroll hos sin lokale nyreavdeling hvert år de første fem årene og deretter hvert femte år resten av livet. Det er viktig med oppfølging av levende givere for å fange opp modifiserbare risikofaktorer som høyt blodtrykk da noen utvikler dette. Det er også viktig med kontinuerlig registrering og kvalitetssikring av virksomheten, spesielt i form av langtidsresultater. Livskvaliteten er god sammenliknet med generell befolkning, og det var få som angret på donasjonen. I denne studien fikk 1984 nålevende givere tilsendt et spørreskjema med spesielle spørsmål relatert til donasjonen og et spørreskjema som er laget for å måle helserelatert livskvalitet. Det kom svar fra 76 % og svarene ble sammenliknet med en befolkning fra Akershus, og justert for utdanningsnivå, røyk, kjønn og alder. Helserelatert livskvalitet var litt bedre for donorene enn for kontrollgruppen. Alle ble spurt om de ville gått gjennom donasjonen igjen, i lys av det de vet i dag. Bare 5 % var usikre eller tvilende i forhold til dette. De fleste uttrykte 5

6 PD-ambassadørene har hatt nytt seminar Seminaret brukte også mye av programmet til å drøfte nordisk samarbeid for økt bruk av PD og hjemmedialyse. Kolbjørn Breivik fra LNT ga en oversikt over hvordan situasjonen for PD er i Norge, og oppfordret til økt samarbeid mellom de nordiske pasientforeningene. Våre svenske gjester fra Njurförbundet ga uttrykk for at et samarbeid absolutt er av interesse, og vi ble enige om å ta opp dette på det neste møtet for de nordiske nyreforeningene som skal avholdes i Helsinki. Helga 23. og 24. november møttes PD-ambassadørene til sitt 6. seminar, på Hotel Opera i Oslo. Denne gangen var det totalt 18 som deltok på seminaret, og blant disse var det fire som var med for første gang. Seminaret hadde et omfattende program, i tillegg til en trivelig middag i det flotte operabygget i Bjørvika. Lørdagen startet med et foredrag av Erik Trondsen, som Erik Trondsen er spesialist i gastroenterologisk kirurgi ved Ullevål sykehus. Han fortalte oss om siste nytt om innsetting av PD-kateter, og viste også en film om hvordan selve inngrepet foregår. om PD, og at det har innvirkning på statistikken over brukere. Grith Overgaard Fosnæs fra Baxter satte i sitt foredrag PD i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og fikk oss alle til å forstå at PD er både lønnsomt og bra. Norge ligger dessverre et godt stykke bak både Danmark og Sverige når det gjelder bruk av peritonealdialyse. Forsamlingen fikk også presentert den nye maskinen for hjemmehemodialyse. Stein Fagerlund fra OneMed viste oss hvordan NXStage-maskinen fungerer, og han mente at dette var framtidens løsning for hjemmedialyse. PD-seminaret er ikke bare foredrag og diskusjoner om viktige faglige spørsmål. Det er nyttig å treffes til uformelle samtaler over en kopp kaffe eller et glass vin, og utveksle erfaringer fra den daglige virksomheten som PD-ambassadør. Vi trives åpenbart i hverandres selskap, og ser allerede fram til neste samling. I mellomtiden oppfordrer vi alle helsearbeidere og pasienter til å ta godt imot PD-ambassadørene. Om noen skulle være interessert i mer informasjon om PD-prosjektet, så ring LNT. Og selv om det var fire nye på seminaret, mangler vi fortsatt PD-ambassadører i Nord-Trøndelag, Rogaland, Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold. Så er du interessert i å bli PD-ambassadør, er det bare å ta kontakt med LNTsekretariatet. Kolbjørn Breivik 6 PD-sykepleier Britt Dahl fra dialyseavdelingen ved sykehuset i Kristiansand fortalte oss om det arbeidet som drives der. Det er spesielt hyggelig for oss Britt Dahl PD-ambassadører å høre om hvordan det på de fleste avdelingene prioriteres å gi god informasjon også Våre svenske gjester

7 Besøkstjenestekurset 2012 LNTs årlige besøkstjenestekurs ble avholdt helgen oktober på Rica Helsfyr Hotel i Oslo. En inspirerende kursleder, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus Bennedichte C.R. Olsen, utfordret 23 kursdeltakere til å reflektere over sin rolle som besøker/likemann. Besøkstjenesten er LNTs mest omfattende form for likemannsarbeid. Besøkerne går jevnlig på besøk til dialyseavdelinger og nyremedisinske avdelinger. Besøkerne har selv vært gjennom dialyse og/eller transplantasjon, vært donor, eller har som pårørende fulgt noen gjennom sykdomsperioden. Alle som er nye i besøkstjenesten, må ta LNTs besøkstjenestekurs, men kurset er også åpent for erfarne besøkere. Blandingen av nye og erfarne deltakere gir kurset en fin dynamikk. De fleste kursdeltakerne i år var relativt nye, men vi hadde også med noen gamle ringrever. Besøkstjenestekurset er også åpent for LNTs øvrige likemenn familieog leverkontaktene. Av årets 23 deltakere var 4 leverkontakter. Ingen familiekontakter hadde anledning til å delta denne gangen. En likemann er et medmenneske, en medgåer. Gjennom egne erfaringer vet han «hva det dreier seg om». Han vet hvor skoen trykker. Slik er likemannen forskjellig fra de ansatte i helsevesenet, ikke en erstatter, men et supplement. En engasjert og engasjerende kursleder Gruppearbeid Kurset berørte en rekke temaer, som hva likemannsarbeid er, møtet mellom likemann og pasient, etiske perspektiver og sorg- og sorgreaksjoner. Kurslederen legger opp til refleksjon omkring de ulike temaene og bidrar til at kursdeltakerne henter fram og reflekterer over den erfaring og kunnskap de selv er i besittelse av. Ved å lytte til den andre, men også fokusere på muligheter, kan likemannen bidra til at den andre mestrer tilværelsen at livet oppleves som håndterbart. Den viktigste etiske leveregelen for likemannen er å vise den andre respekt, ved å se den andre og la den andre komme fram i samtalen. En likemann må være forberedt på å komme i en del situasjoner som utfordrer hans egne grenser. Vi har alle ulike grenser og det er viktig å ta hensyn til dem. Men vi kan også utfordre dem. Hva gjør du for eksempel hvis den du besøker, vil at du skal be Fadervår sammen med ham, og du selv ikke er kristen? Som likemann skal du jo møte den andre, ikke være avvisende. Hva hvis den du besøker, vil snakke politikk, og hans synspunkter er svært forskjellige fra dine? Det er viktig å ha tenkt igjennom slikt og annet på forhånd, for når man står midt oppe i en situasjon, har man ikke betenkningstid. Praktiske oppgaver / refleksjonsøvelser er derfor en viktig del av kurset. Kursleder Bennedichte er flink til å provosere fram refleksjon. Som en av kursdeltakerne uttrykte det i evalueringsskjemaet etter kurset: «Bennedichte må fortsette å være krevende og utfordrende; da må man virkelig yte litt = reflekterende og bevisstgjørende for oss.» I stedet for å komme ut av en vanskelig situasjon, kan man trene på å være i situasjonen uten ubehag. Og da må man ha tenkt igjennom slike spørsmål på forhånd. Kurset var også innom det praktiske rundt besøkstjenesten, som retningslinjer og regnskap samt praktiske kjøreregler. Vi takker både kursleder og kursdeltakere for et godt kurs. Kari Fosser 7

8 LNTs ledermøte Som så mange ganger før ble LNTs ledermøte holdt på Rica Helsfyr Hotel i oktober, nærmere bestemt 13. og 14. oktober. Det var god oppslutning om møtet denne gangen med totalt 28 deltagere. 13 av LNTs 15 fylkeslag var til stede, og mange av fylkeslagene stilte med flere enn en deltaker. For første gang på veldig lenge, var det også med deltakere fra Sogn og Fjordane, ett av de fylkene der vi foreløpig ikke har fylkeslag. Besøk fra Studieforbundet Funkis tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund var første post på programmet. Seniorrådgiver Jørn Rosland og rådgiver Tove Eriksen, skulle si litt om hvordan vi kan søke midler og hva vi kan søke om. Det var satt av 1 ½ time til dette, men etter interessen å dømme, kunne de godt ha holdt på dobbelt så lenge. Jørn Rosland Fra Funkis 8 Tove Eriksen fra Funkis Vi har ved flere anledninger forsøkt å stimulere til å søke midler gjennom Funkis, uten å lykkes helt. Representantene fra Funkis klarte imidlertid å legge dette fram på en slik måte at deltakeren fikk øynene opp for denne muligheten. LNT hadde denne gang invitert en del medisinske firmaer knyttet opp mot våre pasientgrupper til å ha en utstilling i forbindelse med ledermøtet. De skulle også få anledning til et kort innlegg på ledermøtet og besøkstjenestekurset som gikk parallelt. Kun ett firma takket ja, nemlig One- Med representert ved Stein Fagerlund. De ønsket å presentere NxStage-maskinen, et hjemmehemodialysesystem. Fagerlund fortalte litt om maskinen, og i tillegg var vi så heldige at en av deltakerne på Besøkstjenestekurset, Svanhild Antonsen, brukte denne type maskin. Alle ble derfor invitert til å se maskinen i bruk mens Svanhild var koblet til.

9 Fra Stiftelsen Organdonasjon fikk vi besøk av Yina Chang som fortalte litt om Stiftelsen, og fylkeslagene fikk si litt om hvilke planer de hadde for donasjonsdagen 20. oktober. Neste Landsmøte skal både LNTs Helsepolitisk program og LNTs Handlingsplan opp til revisjon, og LNTs helsepolitiske utvalg har allerede begynt å jobbe med dette. Leder i utvalget, Kolbjørn Breivik, presenterte et forslag Stein Fagerlund fra OneMed som fylkeslagene skulle ta med seg hjem og komme med tilbakemeldinger på til styret senere. LNTBU er etter hvert blitt både mange og aktive, og Siri Horsrud fortalte litt om deres aktiviteter. Etter en oppsummering av dagen ved leder Lars Skar var lørdagens program over og det var tid for middag og hyggelig sosialt samvær sammen med deltakerne fra Besøkstjenestekurset. Medlemstallet i LNT holder seg ganske jevnt på like oppunder 3 000, men alle er enige om at det burde være en økning sett i forhold til pasienttallet. Søndagens program startet med å stille spørsmål om hvordan vi skal få dette til. Her ble deltakerne samlet i grupper for å jobbe fram gode ideer, og mange gode forslag kom opp. Deretter fikk vi en presentasjon av den nye veilederen «Nyredonasjon fra levende giver» og utkast til ny transplantasjonslov. Presentasjonene ble gitt av henholdsvis Olav Fikse og Kolbjørn Breivik. Møtet ble avsluttet med «Åpen post», som gir fylkeslagene en mulighet til å ta opp aktuelle saker. Berit Molton Worren Poesihjørnet Dagens rose Når du våkner Husker du din drøm? Føler du at du lever eller har livet gjort deg øm? Daglige rutiner Som får deg til å føle at sjelen blir til ruiner at kroppen smuldrer opp og livet faller som domino fordi du vil være en mikado og klare alt selv uten å påføre byrde Du prøver å leve for andre Du prøver å hjelpe og forandre Du gir verden håp og tro om du så må gi av ditt blod for å skape litt ro I denne verdenen vi lever i der folk ofte glemmer å gi Om du blir glemt i denne verden og om du ikke får nok takk Vil du bli husket i din himmel og du vil aldri være blakk Det du har gjort vil bli igjen på denne jord for det som er gjort er gjort og vil aldri visne bort Fradragsrett for gaver til LNT Skattytere kan kreve fradrag for gave til LNT etter skattelovens Gaven må være pengebeløp og minst kr 500 til sammen i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag er kr Ønsker du på denne måten å gi en gave til LNT for å støtte oss i vårt arbeid, kan du benytte bankkonto: Vår adresse er: Pb Etterstad, 0609 OSLO. LNT vil sende oppgaver over givere og beløp til Skattedirektoratet, og giver vil motta et brev der det fremgår at likelydende opplysninger er sendt likningsmyndighetene. NB! Husk fødselsnummer på innbetalingen! Du kan lese mer om ordningen på Nå kan du legge deg og drømme søtt Ikke glem deg selv Vi trenger en rose som deg Jarek André Gjelstad Fjerdingby

10 LIVSKVALITET HOS PÅRØRENDE Mary Kalfoss 10 Om Mary Kalfoss Mary Kalfoss har arbeidet som sykepleier innen kreftomsorg i mange år. Som forsker har hun fokusert på stress, mestring og livskvalitet i mange grupper: Kreftpasienter og deres familier, eldre med forskjellige kroniske lidelser, voksne født med ryggmargsbrokk og deres nærmeste. Hun er en av de som i 2011 fikk tildelt midler fra LNTs forskningsfond til sitt arbeid. LNT har som mål å arbeide med å fremme optimal livskvalitet for alle sine medlemmer inkludert pårørende og har tidligere arrangert kurs for pårørende med støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. At LNT vektlegger et familieperspektiv og viktigheten av tiltak for pårørende, synes jeg som forsker er svært viktig. Som mamma selv har jeg opplevd å være pårørende til en liten gutt som fikk kreft for mange år siden. I den tiden følte jeg og min mann oss veldig sårbare og alene med våre tanker og følelser. Forståelse for pårørendes behov var svært begrenset på den tiden. Heldigvis har tidene forandret seg. I dag er det flere frivillige organisasjoner, som LNT, som tilbyr verdifull støtte til pårørende. Dette trengs og bør prioriteres fordi mye av forskningen bekrefter hvor viktig det er å sikre god livskvalitet for de pårørende. Å leve sammen med en som er nyresyk gir mange utfordringer. Mange pårørende kan kjempe med vanskelige følelser knyttet til mulighet for transplantasjon, lange ventetider, sykehusinnleggelser, bivirkninger av medikamenter, frykt for komplikasjoner og begrensninger mht. til kosthold. Noen kan føle seg hjelpeløse og utrygge for fremtiden. Andre kan erfare angst, depresjon, frustrasjon og skyld og harme. Noen kan føle skam fordi en er så trett, sint og frustrert. Å være pårørende utfordrer balansegangen mellom egne personlige behov og behovene til familien. Noen opplever mindre frihet fordi man ønsker å være tilgjengelig for sin kjære. For noen kan det være vanskelig å planlegge egne aktiviteter. Andre kan muligens oppleve utmattelse og ensomhet. Noen kan trekke seg fra å fortelle andre om sin situasjon eller er redd for å være til bry. Noen kan neglisjere sin egen helse. Forskjellige behandlinger og bivirkninger kan også påvirke samlivet. Livskvaliteten til foreldre med barn som er nyresyke har også mange utfordringer. Foreldre kan også oppleve mye stress, usikkerhet, depresjon og angst. Andre kan føle seg isolert og alene med sine omsorgsplikter. For eksempel: Weidebusch og kolleger (2010) utforsket de psykososiale belastninger som ble oppfattet av 195 foreldre med nyresyke barn i alderen 12 +/-5 år. De fant en større reduksjon i livskvaliteten til foreldre med barn i hemodialyse sammenlignet med foreldrene til barn som hadde transplantasjoner og var under konservativ behandling. I denne studien opplevde mødrene mer redusert livskvalitet i forhold til fedre. Forfatterne anbefalte kartlegging av psykososiale belastninger og mestringsstrategier som en viktig del av familieomsorg. Kronisk nyresykdom hos barn kan også ha en betydelig påvirkning på livskvaliteten til deres søsken. Søsken kan også erfare store bekymringer og angst. For eksempel: Batte, Watson og Amess (2006) intervjuet 15 søsken i alderen 8-12 år og fant at flere søsken hadde en rekke spørsmål vedrørende egen helse og var bekymret og redd for å bli atskilt fra foreldrene. Søsken mente også at de var nødt til å beskytte sine søsken og følte at de selv trengte å bli mer voksne. Tross disse vanskelige følelser kan flere pårørende oppleve fornyet håp, glede og dype følelser av nærhet og solidaritet. Slik jeg ser det, er det svært viktig og nødvendig at pårørende også får muligheter til å sette ord på sine egne tanker, følelser og reaksjoner. Selv om opplevelsen av å tilpasse seg et liv med kronisk nyresykdom varierer fra familie til familie og fra pårørende til pårørende, må man forstå de pårørendes grunnleggende utfordringer, bekymringer og problemer. Det er også viktig å utvikle tiltak for familier som opplever redusert livskvalitet fordi de har vanskeligheter med tilpasning. Det er også viktig at pårørende får mulighet til å dele sine positive opplevelser med andre. Jeg håper at LNT i årene fremover vil fortsette å skape tiltak for de pårørende. Hjelp til selvhjelp kan øke livskvalitet til både pårørende og deres nærmeste. Hvis det er noen pårørende som ønsker å dele sine tanker og erfaringer, vær så snill å ta kontakt med meg. Mary H Kalfoss, dr.ph. professor Diakonova Høyskolen Telefon: Mobil: Referanser Batte S., Watson A.R., Amess K. (2006). The effects of chronic renal failure on siblings. Pediatr Nepho. 21, l Weidebusch, S., Konrad, M., Foppe H., Reichwald-Klugger, E., Schaefer, F., Schrelber, V., Muthny F.A. (2010). Pediatric Nephrology, 25, 8,

11 På tur til La Nucia Siri Horsrud På vegne av Landsstyret reiste to trøndere på tur til Alicante og La Nucia for å besøke nyåpnede Sanasol Apartamentos. Damene på Sanasol Utsikt fra terrassen Reisen fra Gardermoen tok ca. 3 1/5 time og vel framme ble vi møtt av hyggelige Heidi Stangnes som er daglig leder av Sanasol, og etter ca. 45 minutter var vi framme ved leilighetssenteret. Vi reiste fra minusgrader i Oslo til strålende sol og 26 grader, så herlig! Sanasolsenteret har til sammen 46 leiligheter i forskjellige størrelser. 28 med 1 soverom, 16 med 2 og 2 med 3 soverom. Rommene med flere soverom har også et ekstra baderom. Leilighetssenteret fremstår som flunkende nytt og moderne. Alt er bygd etter "Norsk Standard" og er godt tilrettelagt, også for rullestolbrukere. Alle leilighetene er fullt møblert, kjøkkenet har alt du måtte trenge; fryser, kjøleskap, oppvaskmaskin og kaffetrakter. Det er innlagt varmekabler i gulvet og air condition. Til og med dynene og putene er fra Høie i Norge og sendt nedover, alt for at den Norske Standarden blir godt gjennomført. Det er lagt opp til at gjestene skal klare seg mest mulig selv, med et av områdets beste supermarked knappe 100 meter unna, men det er også restaurant med bar i senteret. Svømmebasseng, takterrasse, vaskeri og egen parkeringskjeller står også til disposisjon. Leilighetssenteret er i tillegg døgnbemannet. (Og egen nattevakt som går runder hele natta for å passe på.) For tiden er det bare 5 ansatte som arbeider på komplekset og foreløpig har de åpent for private arrangementer (middagsselskaper) mens de jobber med markedsføringen av Sanasol. Det er absolutt marked for akkurat denne typen bedrift i La Nucia. Heidi forteller at hun vil satse på helsereiser for gjestene sine og ordet «Sanasol» betyr faktisk «Helse i solen». Hun ser for seg å skreddersy feriereiser for reisende med behov for behandlinger. Innenfor 1 mils omkrets finner du det meste av helsetilbud. Det er treningssenter med fysioterapi, varmtvannsbasseng og kaldtvannsbasseng og utallige legesenter og tannleger i nærheten. De fleste helsetilbudene har også norsktalende eller skandinavisktalende eiere og ansatte. Den private klinikken Imed, hvor jeg fikk dialyse den ene dagen, har også en hel rekke andre avdelinger som dekker alt fra topp til tå, og servicen og standarden var meget bra. Her var vi også i kontakt med svenske Carolina som tok oss med på omvisning i hele bygget, sammen med daglig leder Heidi fra Sanasol. Det er ca. 4 km inn til Benidorm hvor de fineste sandstrendene ligger, men det er også noen steinstrender i Albir og Altea. I nærheten finner du dyrepark, vannpark, spa og golfbaner, noe for alle og enhver. På grunn av avstandene mellom de forskjellige fasilitetene har Heidi allerede ordnet samarbeid med transportfirma, og det er kort vei til drosjeholdeplass og buss-stopp. I La Nucia ligger du omtrent midt mellom Benidorm og Alfaz del Pi. Da kan du velge å ta en rolig middag på noen av de koselige restaurantene i Alfaz del Pi eller ta turen inn til Benidorm og oppleve «storbyen». God tur! Vil du vite mer om priser på Sanasol, og hvor du kan henvende deg, så ta kontakt med LNTs sekretariat. 11

12 EUROPAMESTERSKAP MELLOM ØST OG VEST, FORTID OG NÅTID I ZAGREB 12 For 7. gangen var det klart for Europamesterskap for transplanterte og dialysepasienter. Her kan alle kategorier av transplanterte og i tillegg dialysepasienter delta, fordi under EM stiller arrangøren opp med plasser på sentrene sine. Fra 18. til 25. august skulle vi møte gamle kjente og få nye venner gjennom konkurranser på idrettsbanen. Årets arrangør var Kroatia og hovedstaden Zagreb. I de senere år har mange nordmenn reist til dette landet på ferie for å nyte varme, badestrender, seiling og kulturskatten Dubrovnik. Derfor ble det et nytt bekjentskap å få besøke Zagreb. Byen med mennesker er i dag en moderne by, men har likevel beholdt den kulturelle, politiske og vitenskapelige arv fra eldre tider, som vi ofte finner i eldre mellomeuropeiske byer. Smekkfulle cafeer og barer med bord på fortau, så tett i tett at du ikke ser hvor det ene serveringsstedet starter eller slutter. Eller blandingen av gammelt og nytt i skjønn forening. Noen av oss kom dagen før og fikk rom på overnattingsstedet vårt som i år var på et studenthjem. Her var også sekretariatet, sosiale ting og medaljeutdeling. Til sentrum tok T-banen 12 minutt så det var kort vei for bybesøk også. Med alle 8 nordmenn på plass var vi klar for åpningen som foregikk om kvelden første dagen. Tradisjonen tro med nasjonene etter hverandre i en innmarsj som endte på en utendørs svømmestadion. Fra tribunen fikk vi oppleve et flott show med sang, dans og taler. Leder av ETDSF (medlemsorganisasjonen vår), Judit Berente fra Ungarn, sa at pga. finanskrisen i Europa var vi litt færre denne gangen enn normalt. 250 er i dag samlet her på denne vakre, varme og fuktige kveld i Zagreb. En annen tale ble avsluttet på denne måten I don t know more to say, only I love you all. Et vakkert innslag var også en oppvisning med en gruppe synkronsvømmere. Til slutt under åpningen gikk vi til en liten slette for å sende opp kinesiske lyslamper som et symbol på vår takk til mennesker som er døde og som vi har fått vårt nye liv fra. Veldig stemningsfylt og rørende mens mørket senket seg. I dagene som kom var det full fart på de forskjellige arenaer. En normal dag starta med frokost i matteltet som var satt opp for anledningen nær der vi bodde. Ingen norsk frokost med mørkt brød her nei, mer loffbrød. Men med pålegg, ost og frokostblandinger ble vi likevel mette. Så var det å finne sykkelen, racketen, løpesko, bowlingkula og annet vi skulle ta med ut på arenaen. I lag med de andre som skulle være med i din konkurranse dro vi i felles buss ut til der vi skulle være. Framme på arenaen var det gjerne registrering og oppvarming, før vi var klar til start. Nervøsiteten er alltid stor, men når vi kommer i gang er alt bare bra. Følelsen av takknemlighet for at vi har overlevd en alvorlig sykdom og kan delta på dette er belønning god nok. Etterpå eller i en pause mellom

13 idretten, var det lunsjpakke å få, eller hvis vi var på en stor arena, varm mat. Ofte ble det lange dager før vi kom tilbake. Da var det best å slappe av litt og stelle oss før vi gjekk til middag i 19- tida. Her skulle vi bruke matkuponger som vi hadde fått utdelt. Middagen besto av 2 hovedretter med ris, poteter og grønnsaker til. Om kvelden var vi samla rundt bord ute ved sekretariatet. Her kunne vi få nytt om neste dag, sjekke resultata våre og diskutere konkurransedagen. Her var det og premieutdeling med stor jubel når medaljene ble delt ut. Og med god drikke å få kjøpt var det en flott stemning i den varme zagrebske kvelden. Noen avsluttet også kvelden med et lite barbesøk før vi gjekk til ro. Sportslig gjorde vi det veldig bra denne gangen. 17 medaljer totalt av alle valører. En som har erfaring med dette er Moldes nest største sønn (etter Ole Gunnar), Arild Bryhn, som tok hele 5 medaljer. 2 gull, diskos og kule. 2 sølv, bowling og lengde og bronse i lagbowling med Jan Andersen. (Ifølge Jan nærmest vunnet på egenhånd). Vi som såg på vil heller si at det kunne blitt gull, dersom Jan hadde vært skadefri. Vi kommer heller ikke utenom Monica Fuglesang som med totalt 5 medaljer gjorde en imponerende innsats med sitt sprudlende humør. Vår debutant Mona Askmann fra Oslo, som syntes dette var en ny og flott opplevelse å være med på, tok likeså godt 3 medaljer, alle i friidrett. Erlend Gjerde forsvarte gullet i fellesstart 20 km sykkel fra sist EM. Dessverre ble det en punktering på tempodistansen, uten sure miner for det. Erling Holtan tok bronse på favorittøvelsen 5 km løping. Geir Dagfinn Heggland tok sølv i golf. Vår siste deltaker, 2 m høye Olaf Taksdal mistet sjansen til medalje då sandvolleyballkonkurransen ble avlyst. Travelt ja, men vi hadde også tid til å bli nærmere kjent med Kroatia på en heldagstur for å besøke Trakoscan slott. Et autentisk hjem som inneholdt møbler fra talet gjennom perioder med barokk, rokokko og klassisk stil. Fra guiden som var med oss hele dagen fikk vi lære mye om landet også. På tilbaketuren var vi innom en vanlig landsby der vi besøkte en kirke som hadde hedret sine falne i borgerkrigen som foregikk på 1990-talet. Dype sår som ennå ikke hadde blitt leget helt. I selve Zagreb var vi turister som besøkte kjente steder, som byens Katedral med de kjente tvillingtårnene. Vi tok en spesiell trikk som tar oss med fra nedre delen til øvre delen av byen. Banen er fra 1888 og er med sine 66 m den korteste banestrekning i drift i hele verden. Vi besøkte galleri og museum. Avslutningen av lekene foregikk i vårt kjente mattelt som var festpyntet for anledningen. Mange taler før vi fikk en nydelig 3 retters middag med lokal drikke til. Utover kvelden ble det mer taler og prisutdelinger før orkesteret tok over med musikk. Tiden var ute for denne gangen, men Polen og byen Krakow, kunne love et enda bedre EM i Geir Dagfinn Heggland Bak fra v. Erling Holtan, Mona Askmann, Erlend Gjerde og Olaf Taksdal Foran fra v. Jan Andersen, Monica Fuglesang, Geir Dagfinn Heggland og Arild Bryhn To stolte medaljevinnere 13

14 Informasjon om de XIX World Transplant Games Disse idrettsleker blir arrangert i Durban, Sør-Afrika i tiden 28. juli 04. august Dette er et idrettsstevne for transplanterte mennesker. Her møtes vi i vanlige sommerøvelser som svømming, sykling, tennis, friidrett, bordtennis, bowling, squash og petanq. Det sportslige og sosiale går hånd i hånd. Vi treffer likesinnede fra hele verden, kvinner, menn, gutter og jenter. Å delta her er et minne for livet. Vi kan også delta uten å tevle i noen øvelser. Norge har ingen sportslige krav for deltakelse. På hjemmesidene til lekene kan vi nå lese at påmeldinga er fra 7. januar til 3. mai Dette skjer på lekene sine hjemmesider. Vi får en bekreftelse når vi er registrert. Betaling for å delta er ZAR (5610 NKR). Dette dekker opphold, mat, transport og sosiale tilstelninger. Betaling skjer som regel i løpet av mai/juni. Et eget legeskjema skal også sendes ned på denne tiden. Ta også kontakt med lege om vaksinasjon. Reisekostnader kommer i tillegg. Vi prøver å reise samla fra Oslo/København. Men merk av dagene og ha det som et mulig mål at du vil delta på dette. For første gang skal VM for transplanterte være i Afrika. Tradisjonelle ting som velkomstmiddag, åpning, kulturkveld og gallamiddag vil helt sikkert bli spennende opplevelser i Durban. Overnatting vil skje på hoteller langs byens strandpromenade. Følg med på og Ta gjerne kontakt om du vil vite mer. Sportslig hilsen Transplantertes idrettsforening v/leder Geir Dagfinn Heggland E-post: Mobil:

15 Julen, julen, julen den er her snart i hvert fall Foto: Olav Fikse Da er høsten forbi og vinteren kommer krypende, og med vinteren kommer julen. Julen betyr forskjellige ting for ulike mennesker, men jeg vil oppfordre alle, både store og små, til å stoppe opp, senke skuldrene, legge merke til de små gledene i hverdagen og ta litt ekstra vare på hverandre når julen nærmer seg og kveldene blir lengre og mørkere. Det er så mange koselige og morsomme aktiviteter man kan gjøre med venner og familie nå, både ute og inne, så her er det ingen unnskyldninger! I LNTBU går det også mot jul og slutten på nok et flott år. Det var Kiel-tur med julebord og møte for styret og ungdomskontaktene i november, noe som var en stor suksess! Nedenfor kan dere lese mer om store og små sprell som ble gjennomført på turen. år også! Dette er virkelig noe å få med seg, så følg med for mer informasjon på nyåret! En virkelig gladnyhet er at vi har fått flere ungdomskontakter som unge kan kontakte dersom de har ideer om aktiviteter, har spørsmål, vil ta en kaffe eller prate. Er du usikker på om det finnes en ungdomskontakt i ditt fylke eller ønsker du å komme i kontakt med en av dem, send en e-post til så får du mer informasjon. Ønsker du selv å arrangere en aktivitet i ditt fylke, er det mange muligheter både til aktiviteter og ulike støtteordninger som kan finansiere disse. Kontakt meg eller ditt fylkeslag så hjelper vi deg så godt vi kan. Du kan også gå inn på eller for tips og råd. Til slutt vil jeg oppfordre alle til å like vår nye facebookside, Da får du oppdateringer om hva som planlegges, nyttige lenker og andre ting du ikke vil gå glipp av! Jeg gleder meg til et nytt år med nye aktiviteter, nye ansikter og nye muligheter. LNTBU-sidene Med et nytt år rett rundt svingen må planleggingen begynne, og tradisjonen tro arrangerer vi ungdomstur neste Med det vil jeg ønske alle en god jul og et riktig godt nytt år! Benedikte Vivaas Kise Kiel-tur Helgen november inviterte LNTBUs sentralstyre ungdomskontakter til felles brainstorming, konferanse og julebord på Kiel-fergen. 11 personer deltok på denne turen som skulle ta for seg hvordan året 2012 har vært og veien videre for LNTBU i året som kommer. Til tross for faglig program ble det sosiale viet mye tid slik at ungdomskontakter og styremedlemmer hadde mulighet til å bli bedre kjent og fremme et bedre samarbeid i tiden fremover. På fredagen ble kvelden avsluttet med en nydelig julebuffé og et storartet show, som hele gjengen syntes var en strålende start på turen og helgen. På lørdagen startet noen av oss dagen med juleshopping i Kiel, mens andre hadde en rolig morgen på fergen. Etter dette var det en god felles lunsj før vi satte i gang med det faglige som lederen vår, Jørn, stod for. Det ble gode diskusjoner om hvor LNTBU står i dag, hvilke mål vi skal ha og hvilke fremgangsmåter vi skal bruke for å kunne oppnå disse målene. Etter en lang og konstruktiv dag var det klart for en treretters middag for å avslutte den så langt flotte Kiel-turen. Latteren satt løst, og showet som fulgte etter middagen var om mulig mer vellykket enn kvelden før og hele gjengen fikk, slik som foregående kveld, testet musikkkunnskapene sine med sang og dans. Styret i LNTBU vil benytte anledningen til å takke alle for en meget hyggelig tur, og vi håper å se deltakerne fra Kielturen og alle dere andre på våre arrangementer i Jørn Willy Andersen 15

16 LNTBU-sidene Kunsten å kose seg på sykehus ExtraStiftelsen gav i 2009 støtte til Foreningen for Muskelsyke til prosjektet «Syk igjen?». Målgruppen i prosjektet var barn som av ulike grunner har gjentatte sykehusinnleggelser. I løpet av de to årene prosjektet har vart, har prosjektleder Laila Bakke snakket med mange barn som har erfaring fra sykehusinnleggelser. Disse har fortalt sine historier, og hvordan de har mestret sykehusinnleggelsene. Resultatet av samtalene er boka: «Kunsten å kose seg på sykehus». I denne boka møter du Mie og Mats som møter hverandre for første gang på sykehuset. Begge har vært innlagt før, og har lært seg noen triks for å gjøre sykehusoppholdet triveligere. Disse triksene deler de med leseren. De legger ikke skjul på at det kan være tøft og vanskelig å være innlagt på sykehus. Boka kan danne et godt grunnlag for å snakke med barn om dette, på barnas premisser. Boken tar også for seg noen av de vanligste avdelingene barn er innom. Det blir gitt en enkel forklaring på ulike typer undersøkelser, hvem du møter hvor, og hvorfor ulike ting blir gjort. Tanken med historiene er at barna skal kunne kjenne seg igjen i opplevelsene, og få satt ord på sine tanker. Tips til aktiviteter som er fine å gjøre på sykehus er samlet i en egen del. De er illustrert og det er lagt vekt på at det skal være enkle og billige aktiviteter som kan tilpasses ulike aldersgrupper. Leseren skal ikke være hobbyekspert for å mestre dem! Bakerst i boka er det en litteraturliste med tips til bøker for de som ønsker å gjøre det hele mer avansert. Boken kan bestilles på Licentia Forlag, på nettbutikken deres eller bestilles i vanlig bokhandel. Laila Bakke 16 FAMILIEKONTAKTER: (foreldre, med barn mellom 0 og 15 år) Østfold Navn: Ingunn og Per Ingar Skar / Mob: (Ingunn) / (Per Ingar) Akershus Navn: Marianne og Roger Aamodt Mob: (Marianne) / (Roger) Buskerud Navn: Kristin Helgeland Mob: / Telemark Navn: Nina og Petter Sørdalen Mob Nina: / Aust-Agder Navn: Nina og Geir Roland / Mob: Vest-Agder Navn: Runar Nilsen og Monica H. Nilsen / Mob: (Runar)/ (Monica) Møre og Romsdal Navn: Liv Janne og Vegard Nedregotten / Mob: (Liv Janne) / (Vegard) Sør-Trøndelag Navn: Berit og Jon Håkon Slungård Mob: (Berit) / (Jon Håkon) Nordland Navn: Anita S. Jentoft og Jens Jentoft Mob:

17 Hemodialyse og ferie LNTBU-sidene Dialyse i Spania Jeg har vært så heldig at jeg har fått reist en del det siste året, men dessverre er det ikke bare å kjøpe en sjansebillett og hoppe på første fly til sol og varme. Som hemodialysepasient må det en god del planlegging til i forveien. Første gangen jeg skulle ut på tur var jeg inne på LNTs nettsider og fant to nyttige linker til selskaper som kan hjelpe deg med planlegging og tilrettelegging. Der finner du Eurodial som har flotte tilbud for opphold i Frankrike. Har du kanskje lyst til å tilbringe 8 dager på et slott ute på landet i Provence? Eller hvis du er interessert i franske viner, kan du velge et opphold på et slott i Alsace og besøke pittoreske landsbyer og vingårder. Jeg valgte å bruke Global Dialysis som samarbeider med dialyseklinikker over hele verden. Lyst på en tur til Barbados eller Egypt? Eller kanskje til Bali eller bare en tur til Sverige? Global Dialysis har oversikt over alle mulige dialyseklinikker. De krever at du oppretter passord og brukernavn for å få tilgang til telefon, adresse og kontaktpersoner på de forskjellige klinikkene. Da kan du enten ta kontakt med klinikken selv, eller du kan be Global Dialysis om hjelp. De tilbyr seg å ta kontakt med den gjeldende klinikken for deg og arrangere alt av bestilling og transport til og fra hotellet. Jeg fant kontaktdetaljene selv til noen aktuelle klinikker og sendte mailer til alle og spurte pent om gjestedialyse. Bare husk å starte i god tid i forveien da ting kan ta litt tid! Det kan høres litt skummelt ut å reise utenlands og få behandling, men de sentrene jeg har vært på har vært rene og fine og hatt gode rutiner på hygiene. Jeg tror man bør gå for private klinikker, da ikke alle kommunale sykehus har samme standard. Vær også obs på at ikke alle er like stødige i engelsk, men maskinene ser stort sett like ut og prinsippet er jo det samme. Man klarer alltids å gjøre seg forstått på et vis. Jeg ble tatt av ventelisten for transplantasjon da jeg var ute og reiste, så det er jo også noe man må være forberedt på. Dette fordi man må ta forskjellige smitteprøver både før avreise og når man kommer tilbake og så lenge man skal ha behandling i utlandet, må disse prøvene komme tilbake negative før du kan settes tilbake på ventelisten. Jeg har den innstillingen at «det man ikke vet har man ikke vondt av», altså hadde det vært en nyre som passet meg mens jeg er utenlands, så får ikke jeg telefon om det siden jeg er på pause fra listen. Og da vet jeg ikke heller hva jeg går glipp av, jeg vil leve livet mens jeg kan. Jeg elsker å reise og oppleve nye ting og jeg nekter å sette livet på vent. Så hvis noen vurderer å ta en velfortjent ferie til sol og sommer nå under disse mørke vintermånedene, så anbefaler jeg det på det varmeste. Ta en titt på linkene fra LNTs nettside og la deg bli inspirert! Siri Horsrud 17

18 Donasjonsdagen 2012 Årets donasjo og som vanlig var det Stiftelsen Organdonasjon sørget for dono all registrering av stands og utsendelse av engasjement, og LNT vet at de aller Flere fylkeslag fikk inn stoff i lokala Tilbakemeldingene fra fylkes interesse for saken og et st En stor takk fra LNT til alle som va 18

19 nsdag var 20. oktober, stor aktivitet over hele landet. rkort og annet materiell, og i år påtok de seg også materiellet. LNTs fylkeslag viste som vanlig stort fleste fylkeslagene hadde stand flere steder. visene, noe dere ser et par eksempler på her. lagene er veldig positive det var stor ort antall donorbrosjyrer ble delt ut. r med og gjorde en viktig jobb denne dagen! 19

20 Rett fra lever n Rett fra lever n Ny leverkontakt i Oslo/Akershus Marit-Helen Olsen Marit-Helen (t.h.) sammen med sin flotte familie, f.v. Arve, Philip og Maja. Foto: Model Day Studio 20 Selv følte jeg meg veldig alene den gangen og følte meg som den eneste i verden som var ung, transplantert og mamma, sier Marit-Helen Olsen fra Sofiemyr like utenfor Oslo om tiden som nytransplantert og småbarnsmamma. 28 år gamle Marit-Helen ble syk som 17-åring og forteller om den første sykdomsperioden. Etter en stund med utredning fikk jeg diagnosen pbc primær biliær chirrose. Jeg ble medisinert for det og hadde noen fine år uten at sykdommen plaget meg så veldig. Jeg fikk samtidig hyperthyrose (høyt stoffskifte). I 2006 ble Marit-Helen gravid og kan fortelle om et svangerskap som ikke var av de letteste: Jeg ble veldig syk og fikk en vanvittig kløe. Datteren min, Maja, måtte forløses sju uker før tiden. Men det har gått veldig bra med henne, hun er frisk og rask, forsikrer Marit-Helen. Etter graviditeten ble imidlertid Marit-Helen akutt syk og måtte slutte i jobb. Jeg begynte å jobbe litt som forsikringsrådgiver, men ble så akutt dårlig at jeg ikke klarte å jobbe mer! Jeg hadde en vanvittig kløe og var helt utmatta til enhver tid! Dette kan ikke ha vært lett for en nybakt mamma? Nei, men jeg er heldig som hele veien har hatt en fantastisk samboer, Arve. Han har alltid stilt opp og tatt vare på både meg og Maja og på hus og hjem! Men så fikk du etter hvert transplantert lever? Ja, i 2008 var jeg så syk at jeg havnet på transplantasjonslisten, og etter 40 dager var jeg levertransplantert! Marit-Helen er takknemlig og synes hun har vært heldig. Jeg lærte på leverkurset at ting tar tid og det har det gjort. Men jeg har vært veldig heldig som ikke har hatt store komplikasjoner! Det er virkelig en utfordring å være syk og samtidig skulle fungere som mamma og kjæreste. Men det har gått! Med god hjelp fra venner og familie rundt meg og fra helsevesenet, smiler Marit-Helen. Og så ble du gravid igjen? Ja, i 2011 ble jeg gravid med sønnen min. Jeg fikk god oppfølging fra Rikshospitalet fordi jeg måtte kutte ut noen av de viktige medisinene. Igjen fikk jeg denne kraftige kløen, og

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Nr. 4 desember 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Cytomegalovirusinfeksjon hos nyretransplanterte pasienter Nordisk treff i Finland Filmpremiere og representantskapsmøte LNTs besøkstjenestekurs

Detaljer

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på?

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på? Nr. 4 Desember 2011 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Kreti og pleti Møte med en PD-ambassadør Tannlegebehandling - hva har du krav på? Donordagen

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010.

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010. Nr. 1 Mars 2010 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Ny tur til Kreta i september Vinter-VM 2010 2009 ble et nytt rekordår HENT-studien Helse etter

Detaljer

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Tema: Transplantert og i full jobb s. 11 God jul og godt nyttår! Nr. 4 Desember 2013 ISSN 0803-3749 LNTnytt NAVNET ER NYTT. MEN VÅRT ENGASJEMENT

Detaljer

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent...

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent... Nr. 1 Mars 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Boken En gave for livet PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo Tur til Tenerife i november Rekord

Detaljer

NNS-møte på Island. 40 år med nyretransplantasjoner. Møte med en veteran vetaran. En ny sjanse. PD-ambassadører

NNS-møte på Island. 40 år med nyretransplantasjoner. Møte med en veteran vetaran. En ny sjanse. PD-ambassadører Nr. 3 - Oktober 2009 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E En ny sjanse 40 år med nyretransplantasjoner Møte med en veteran vetaran NNS-møte på Island

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

LNTnytt. Norsk gullfangst i VM for transplanterte s. 14. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Nr. 1 Mars 2014 ISSN 0803-3749

LNTnytt. Norsk gullfangst i VM for transplanterte s. 14. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Nr. 1 Mars 2014 ISSN 0803-3749 LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Norsk gullfangst i VM for transplanterte s. 14 Nr. 1 Mars 2014 ISSN 0803-3749 PASIENTEN KOMMER ALLTID FØRST Vår historie forplikter Vi er stolte

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

Behandling av sykdom forårsaket av polyomavirus BK. Landsmøte i Kristiansand. Ambassadører for organdonasjon. Nr. 2 Mai 2013

Behandling av sykdom forårsaket av polyomavirus BK. Landsmøte i Kristiansand. Ambassadører for organdonasjon. Nr. 2 Mai 2013 Nr. 2 Mai 2013 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Behandling av sykdom forårsaket av polyomavirus BK Landsmøte i Kristiansand Ambassadører for

Detaljer

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk Nr. 2 juni 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff Nr. 4 oktober 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Trønderan på jubileumstur Utredning og oppfølging av levende givere av nyre Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge Hva skjer i LNT

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Graviditet etter Nyretransplantasjon

Graviditet etter Nyretransplantasjon Nr. 1 februar 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Kostråd ved urinsyregikt Graviditet etter Nyretransplantasjon LNTs handlingsplan Jubileumsstoff Organdonasjon og transplantasjonskoordinatorenes

Detaljer

LNTnytt. Tema: Hudkreft hos organtransplanterte s. 8. Les også: Dialyse i campingvogna s. 22. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

LNTnytt. Tema: Hudkreft hos organtransplanterte s. 8. Les også: Dialyse i campingvogna s. 22. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Tema: Hudkreft hos organtransplanterte s. 8 Les også: Dialyse i campingvogna s. 22 Nr. 2 Juni 2014 ISSN 0803-3749 LNTnytt PASIENTEN KOMMER ALLTID

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Våre Barn. 335-skvadrontur. Jeg er bare en vanlig mamma. Fysisk aktivitet, viktig etter kreft

Våre Barn. 335-skvadrontur. Jeg er bare en vanlig mamma. Fysisk aktivitet, viktig etter kreft Våre Barn Nr. 4 2012 27. årgang Utgitt av Støtteforeningen for Kreftsyke Barn SKB Kunsten å kose seg på sykehus Fysisk aktivitet, viktig etter kreft Jeg er bare en vanlig mamma 335-skvadrontur LEDER Fra

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Afrodite. Likemann 8-9 10-13. Ring oss! Tlf: 02561. Lærer livsmestring. Vant sak om HPV-test. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Likemann 8-9 10-13. Ring oss! Tlf: 02561. Lærer livsmestring. Vant sak om HPV-test. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 4 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Likemann Pårørende trenger også likemenn. 8-9 Lærer livsmestring Bassengtrening og sosialt fellesskap er bare noen av ingrediensene på

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om:

H ertebarnet. Les mer om: Nr. 3 2013 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Foreldrerollen i endring side 9-11 En tøff start, men vi takler det sammen side 12-17 Søsken må bli sett, hørt og forstått side

Detaljer

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 1-10. årgang 2011 Siv Jorunn Fossum ble hardt skadd: - Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 Skal forske på ungdomsulykker s. 7 LTN-skepsis

Detaljer