Hans Trøym Om slektene Borch, Heiberg, Thoresen, Røhrt, Henriksen og Brun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hans Trøym Om slektene Borch, Heiberg, Thoresen, Røhrt, Henriksen og Brun"

Transkript

1 Opptegnelser av Hans Trøym Om slektene Borch, Heiberg, Thoresen, Røhrt, Henriksen og Brun Innhold: Brev av Brev av Brev av med tillegg: 1. Søren Røhrts testamente av 5/ Hans Thorn Thoresens testamente av 1/ Maren M. Borchs familieopptegnelser. 4. Brev av 9/ fra Emil Gamborg Andresen til Hans og Julie Henriksen. Brev av Brev av Oversikt over søsken til IV 6 Bredine Jensine Henriksen, f: Brev fra Hans Trøym til hans kusine Malla den : (En fotostatkopi jeg fikk kopiere av Signe Lund ca Den er på enkelte steder meget utydelig og knapt lesbar. Usikre ord og avsnitt er merket med (?) ) Øverst i venstre hjørne av brevet er følgende navn notert: Henrik Guttormsen skredder i Lier, død som eier av gården Doverud i Lier 1730, 66 år gl. Ole Henriksøn Semb g 1734 m Barbro Olsdatter Brun, d. 1789, ca 75 år gl på Strømsø...(?) på Strømsø d henved 70 år gl Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift: Notat etter Hans Trøym: c:\br doc

2 Kjære Malla! Stabekk Sammen med denne utredningen om farsslekten vår vil jeg sende deg en hjertelig gratulasjon til fødselsdagen 6. juli og ønske deg god helse og alt godt fremover.- Her er en liten oversiktstavle: viet Strømsø Hans Olsen Brun g.m. Marthe Sophie Reiersdatter Slakterborger, d:17/ på Tangen Døpt Bragernes , begr Tangen 11/ begr. 21/7, 70 år gl Henrik Hansen Brun g.m. Dorthe Gulliksdatter Slakterborger, døpt Strømsø 17/8-1781, død 26/ på Tangen, begr 1/7 s.år d: 1853, Bragernes født i Modum Brede Henriksen g.m. Live Halvorsdatter Slakterborger, f: 4/ på Tangen, Døpt i Hemsedal døpt 31/10 s.a., død 4/ i Drammen Død i Oslo, Armfeldtsgt 5, 30/6-1864, 60 år gl Hans Henrik Henriksen g.m. Julie Karine Thoresen Slakterborger, f. i Drammen 25/ f på Nordtvedt i Aker. Døpt i Akers kirke død i Chr.a., Oslogt 7, 24/ /11-36, d i Chr.a., Oslogt 7 Det var jo vanlig i eldre tid at et håndverk gikk i arv i generasjoner. Hos oss var det slakterborgere i alle grener av slekta. «Slakteradelens blod ruller i våre årer», sa Georga («Jørga») Rua (f. 1858, d Hennes far var slakterborger Erik Henriksen, sønn av sl.b. Gunder Henriksen, sønn av sl.b. Henrik Hansen.) Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift: Notat etter Hans Trøym: c:\br doc

3 Om opprinnelsen til navnet Brun (Bruun, en enkelt gang skrevet «Bron») og mulig forbindelse med andre slekter av dette navn vet jeg ikke noe. I tiden føyes det stadig til Hans Olsens og Henrik Hansens navn i kirkebøkene, men kan ikke sees å være anført der i det hele tatt før og etter denne tiden Hans Olsen Brun kalles «Hans Dragon» ved konas død 1801, og ved hans egen finner vi «Enkemand Hans Olsen Dragon». - Hans kone Martha Sophies foreldre var Reier Jensen Sandaker (døpt i Frogner kirke, Lier, 20/1-1704) og Berthe Chatrine Nickolasdtr. De ble viet 2/ i Frogner kirke, Lier. Reier J. Sandaker eide gården Sandaker i Lier. Henrik Hansen Brun ble konfirmert på Tangen 15/ Han var gift to ganger, Første gang med Dorthe Gulliksdtr. De ble viet ca Deres eldste barn var sønnen Hans. Deres sønn Gullik 1 ½ år gl. og datteren Marthe 4 år gl. ble begravet i 1807, henholdsvis 9/10 og 17/10. Andre av deres barn var Gunder Henriksen (døpt på Tangen, 19/ , død i Drammen 1875, slakterborger), Brede Henriksen, Barbro Bolette Henriksdtr, (f. på Tangen 12/5-1814, døpt der 2/6 s.a.), Henrik Henriksen (f. på T. 9/9-1816, døpt der 13/10 s.a. - Blev slakterborger i Chr.a., døde 7/ i Ekebergvn. 7, som han eide. «Onkel Hans i Bakken».), Peter Andreas Henriksen (f.12/3-1819, døpt 21/3 s.a., død 28/5-1837), Dorthea Henriksdtr. (f. 1/ på T., død i Chr.a som enke etter Johan Kristiansen. «Tante Thea på Hammersborg» var et sjelden fint og godt menneske). Henrik Hansen Skal ha vært velstående, men det gikk ut med ham, fortelles det. - Han ble 27/ i Tangen kirke viet til «Pige Anne Sørensdtr., 48 år.» - Hans datter Bolette var misnøyd med dette nye ekteskapet, gjemte bort nøklene for stemoren. - Bolette emigrerte senere med sin mann Torger Hansen til Wisconsin, U.S.A. Dem var det onkel Halvor og fetteren Hagbart Henriksen besøkte, og deres barn var det vel Albert Henriksen startet hos «over there». Bolette brakte med noe jord fra Gamlelandet og hadde sine andaktsstunder ved denne jorden der borte. Den fulgte henne også i graven. - Bolette og Torger har atskillig etterslekt i U.S.A. Vår oldefar Brede Henriksen var jo kveghandler i stor stil og ble rik ved sin handelsvirksomhet. Bestefar fortalte fra sine tokter sammen med faren at denne i svenske byer kjøpte opp hester og krøter, tekstiler og jernvarer, han handlet i det hele med alt som lot seg omsette, og dro vidt omkring. Sønnene til Brede måtte være med ham fra de var små. De var ofte slitsomme disse turene, guttene måtte ut i kulde og all slags vær, ofte var det smått med kost og losji også. En gang Hans som guttunge kom hjem helt elendig fra en slik reise, grep moren, Live, så energisk inn at han slapp å bli med mer. Onkel Halvor trivdes vel bedre med dette livet og muntret mangt et lag når han på sine gamle dager med sitt fortellertalent ga til beste av sine opplevelser Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift: Notat etter Hans Trøym: c:\br doc

4 sammen med «far min, han Brede». Tante Sally husker atskillige av disse episodene. Du har nok hørt denne historien: Bjørnstjerne Bjørnson gikk en gang i Stockholm sammen med en svensk ledsager forbi den norske vakta (?). Bjørnson ville vise sin ledsager hvor kjent han var av den menige mann i Norge, gikk bort til vakta og sa: «Si meg, vet ikke du hvæm jæg ær, gutten min?» «Jo, er nte du han Brede Henriksen fra Drammen?» var svaret. - Lektor Jørgen Møller fra Drammen (f. 1868, d. 1938) fortalte meg uoppfordret historien nøyaktig slik som jeg hadde hørt den av tante Sally. «Alle i Drammen kjente den historien», sa Møller. - «Nei, er han sønnesønn til Brede?» sa bestemor Thagaard da hun hørte om far første gang. Bred husket hun godt fra sin barndom i Drammen. Han gikk foran svær og mektig, Live liten (like?) etter med pengeveska (? utydelig kopi). Brede skaffet seg etter hvert adskillige eiendommer - i Gamlebyen, f.eks. Tannlege Ragnvald Henriksen (f i Ekebergvn.7, d i Oslo), sønn av Bredes bror Henrik, fortalte meg at når han som gutt hadde med kamerater på løkkene ved Locha (?), kunne han med stolthet si til dem at «Alt dette vi ser her, eier onkelen min.» - Alnagata (?) i Gamlebyen het tidligere Henriks gade, var oppkalt etter Brede. - Ragnvald hadde inntrykk av at Brede eide hele Konggata i Drammen, sa han til meg. Brede sat i vogna og ropte så det runget mot de...forskjellige(?) hus: «Marthe! Anna! Kom og hilse (?)!» Ragnvald (?) fikk (?)... (?) byen (?) der han sat ved siden av onkelen. -...(uleselig)... På denne naboeiendommen til Ekeberg vokste (?) de opp. Brede kunne ikke skrive, alle sine regnskaper hadde han i hodet, men han visste på en prikk hva enhver skyldte ham. - Far husker ham godt fra sitt hjem, Brede var ikke sjelden der til middag, han husker hans svære skikkelse og kraftige røst. En tid etter Lives død (1864) giftet Brede seg igjen. Det han etterlot seg ved sin død, arvet nok «bestemor Randi», hans annen kone. Brede døde i Drammen. Far var med i begravelsen sammen med sin far og onkel Halvor. Vår oldemor Live Halvorsdatter døde av kreft 30/6-1864, 60 år gl., Armfeldtsgt 5, Gamlebyen, begr 5/7 på Oslo kirkegård. Hennes datter Dorthea ble viet ved morens seng 23/ Live var født på gården Trøim i Hemsedal. Hennes foreldre var Halvor Olsen (f i Hemsedal) og Olaug Monsdatter Venåsen (døpt i Hemsedal 30/9-1781). Olaugs forfedre eide gården Venåsen (som bærer sitt navn med rette). I 1780 ble gården solt, men ætta beholdt et bruk, og der har en gren av slekta holdt seg til vår tid. - Halvor Olsen døde i 1828 på Bragernes. (Overstrøket i brevet: Et års tid etter drog Olaug med barna til Eiker.) Lives brorsønn, prost Aug. Weenaas (f. 1835, d. 1924) forteller i sine «Livserindringer» (Bibliotheca Norvegiæ saeræ (?) XII, Bergen 1935) om sin far Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift: Notat etter Hans Trøym: c:\br doc

5 (Hans) Jørgen Halvorsen Weenaas (f i Hemsedal) og Lives barndom i Hemsedal. Om Olaug sier han at «hun synes å ha været en sjælden øm, forstandig og trofast Kvinde.» Det var harde år i den isolerte fjellbygden i krigstiden etter 1807, særlig hungeråret Live talte senere om dette til yngre folk fra Hemsedal som besøkte henne i Drammen. Lives og Bredes barn var: Hans Henrik Henriksen, Halvor Henriksen (f. i Drammen 20/1-1840, d. i Skien 6/7-1924), Dorthea Olava (f. på Holtet i Aker 9/4-1842, døpt i Oslo kirke 26/6, d. 11/ på Randsfjord som enke etter bakermester Thomas Thomasen), Bernhard Ludvig (f. på Holtet 3/8-1844, d. i Drammen 14/2-1920). Tradisjonen tro ble de tre brødrene slakterborgere. Hans Henrik Henriksen ble 18/ i Oslo kirke viet til Julie Karine Thoresen fra Ekeberg. Bryllupet ble feiret på Ekeberg. De første år av sitt ekteskap var bestefar gårdbruker, bodde i et lite hus som nå står rett nedenfor Ekeberg hovedgård (det er visst komponisten Eivind Groven som bor der nå), og som hørte til den. Der er tante Live, tante Dina og onkel Just født. (Onkel Just er vel oppkalt etter onkel (?) Just Hans Henrik Schultz, hovedbokholder i Andresens Bank, død i Chr.a. 28/ , 42 år gl.? Schultz var en av hans faddere). Det var nok ved skiftet etter moren (1864) bestefar fikk St. Halvardsgt. 20, der de øvrige barna, unntatt onkel Arne, er født. I slutten av 1870-årene måtte bestefar gå fra denne eiendommen på grunn av en kausjon han hadde gitt. Det ser visst lite rimelig ut at jeg skal fortelle deg om bestefar. Jeg husker ham bare i en tåke. Men litt vil jeg si likevel. Da Hans og Julie skulle gifte seg, sa Brede til Julie: «Du kommer til å forsørge ham, mor!» - Om bestefar kan det vel trygt sies at han kom på feil hylle i livet. Forretningsmann skulle han sikkert ikke ha vært. Han var en ekspert når det gjaldt kjøtt, og hans innkjøp til forretningen (noen år hadde de jo forretning i Torvgaten også foruten den på Youngstorv-basaren, der bestemor arbeidet hele dagen) var førsteklasses. Men ekspedere kunder klarte han ikke. Når han en sjelden gang måtte overta den jobben, likte han seg lite. Hvis kunden ikke kjøpte det han foreslo, slengte han vekk kjøttet og satte seg gretten bort i kroken sin. Kunden hadde da ikke annet å gjøre enn å gå sin vei. - Når bestefar kom hjem etter endt arbeid, satte han seg til med bøkene sine. Og det var gode ting han leste! Snorre, Holberg og Wessel f.eks. kjente han godt og siterte lange rader av dem utenat. Om kvelden hørte han stadig foredrag i Arbeiderakademiet og var ofte i Christiania Theater, der han hadde en venn blant kontrollørene som slapp ham inn, alene eller sammen med noen av barna. Han var en ypperlig taler. Han var en av stifterne av Slakterborgernes Forening og formann der i flere år. Til slutt ble han æresmedlem, og foreningen lot hans portrett male og henge opp i foreningen. Han var medlem av 17.mai-komitéen og...(?) for Høyre i mange år. Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift: Notat etter Hans Trøym: c:\br doc

6 Bestemors foreldre var stamhusbesitter Jens Thoresen (f. i Chr.a. 3/8(?)-1812, døpt der 16/12 s.a., død på Ekeberg 10/1-1866) og Maren Margrethe Borch (f. i Chr.a. 28/7-1804, døpt den 7/8, død i Chr.a., St. Halvardsgt 20 27/6-1879). Jeg er lei for at jeg ikke har sett vår bestemor. Det må ha vært en sjelden fin personlighet. For tantene på Stubben var hun idealet, men også av andre enn av barna har jeg hørt henne omtale med beundring og respekt. Til slutt sender jeg en vennlig tanke til trofaste tradisjonsbærere som tante Maja, tante Ragnhild og tante Sally. Jeg beklager at jeg ikke har utnyttet de eldre i familien mer mens det var anledning, de er jo på mange måter de verdifulleste kilder vi har. Og til syvende og sist beklager jeg oppriktig deg hvis du har lest hele dette opuset. Det var så vanskelig å begrense seg da jeg omsider kom i gang. God sommer, og hjertelig hilsen farfar og Hans P.S. Om du en gang ved leilighet ville sende meg data om svigerinner, ekteskapsinngåelser, nevøer, nieser og deres barn, ville jeg være meget takknemlig. Det siste jeg noterte var Just Henrik Henriksen f. 3/ Hans (Som vedlegg til brevet var to avskrifter:) AVSKRIFT. 1) Her Lensmand Abrahamsen Henriksen. Efter anmodning skal jeg tillade mig at afgive min erklæring om min handel med Brede Jeg kjøbte af ham en Svart Hoppe for sexti Kroner og vorpaa er betalt firti Kroner, da jeg kom jem med den vilde den værken ede eller drike jeg henvent mig da til ham om etpar dage og sagde at Hoppen var sÿg og bad at han maatte tage den igjæn vilken han ikke vild, men sagd at jeg fik henvende mig til en Dyrlege vilken Jeg ogsaa gjorde men til inge jelp den Døde om en 8 a 9 Dage efter at jeg fik den; en tid efter at jeg havde betalt de siste 20 Kroner sagde jeg til ham at jeg Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift: Notat etter Hans Trøym: c:\br doc

7 ikke vilde betale mer og da han siden engang krævede mig renter, sagde jeg at vis han jorde fordring paa mere vilde jeg kome med Erstatning krav paa ham og siden har jeg ikke hørt noget fra ham før efter hans død. - Jeg tror forvist at vis jeg havde forstaaet og vist saa meget dengang som senere skulde han ikke faaet et Øre jeg havde udleg og bryderi aligevel. Mørk i Lier den 9 August 1891 Ærbødigst H. L. Mørk 2) Hr: Lensmand Abrahamsen. Deres Brev af 18 d: har jeg modtaget! Grunden til at jeg ikke har kunnet svare før er, at jeg bor paa Landet, og de Breve jeg faaer adr: til Kjøbmand Boksrud og dertil kommer sjelden Bud uden hver Lørdag naar de skal handle. Denne Gjeld til Brede Henriksen s Boe kjender jeg ikke til, jeg ved ikke andet end, at have betalt den Husleie jeg skylder og jeg tror, at, Brede var saa godt kjendt til ikke at betroe nogen noget. For blev jeg Ham f: E.: skyldig nogle Kroner saa var jeg sikker paa enten jeg traf Ham paa Torv eller Gade og med hvem som helst jeg var ifølge at faa høre det hør Du Mester har Du noen Peng*) til mig idag og saaledes var Han vist almindelig kjendt blandt alle og mod alle, derfor kan ikke jeg være Ham noget skyldig da jeg bestandig har været bange for dette tilraab og har betalt Ham naar Leilighed gaves for at undgaa dette. Med Agtelse Kielberg Murmester ( * fremhevet slik i originalen) Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift: Notat etter Hans Trøym: c:\br doc

8 Brev fra Hans Trøym til sin kusine Malla den : (En fotostatkopi jeg fikk kopiere av Signe Lund ca 1979.) Stabekk Kjære Malla, Tusen takk for den hyggelige julehilsen og for de mange slektsopplysninger som jeg også ble glad for. Vær så snill ved leilighet å overbringe en hjertelig takk til alle sammen som har vært så vennlige å svare. Og en ekstra takk til deg som har tatt initiativet. - Henriksen-slekten er sikret et langt liv, ser det ut til. Og så var det 2. del av vår slektshistorie: bestemors slekt. Vi tar for oss eierne av stamhuset Ekeberg og deres nærmeste familieforbindelser, dermed behandler vi hennes farsslekt. Til slutt ser vi litt på hennes morsslekt og føyer til avskrifter av Søren Røhrt og Hans Thorn Thoresens testamenter m.m. Dessverre er stoffet blitt nokså omfangsrikt, men av hensyn til sammenhengen vil jeg nødig skjære bort for mye. Jeg foreslår da at vi arrangerer en slags fortsettelsesfortelling. Det skal ikke ta lang tid, det meste har jeg ferdig. N.N. gift med 1) Fredrik 2) Søren Røhrt i Aarhus Karen Fredriksdatter Elen Fredriksdtr Helle Sørensdtr Røhrt Søren Sørensen Røhrt begravet i Chr.a. 23/1-1778, 60 år gl. gift med Rasmus Michelsen, d 1786, ca 65 år gl f. i Aarhus 12/ g.m. tollvisitør Johan Andreas Heiberg skipstømmermann, Aarhus begravet i Chr.a. 13/2 d. i Chr.a. 13/3-1781, begravet 20/3 d. 8/ , 75 år gl., begr Asker kirke Ugift Kjøpmann. - Ugift Stamhusbesitter Opprettet 5/ stamhuset Ekeberg 1) Jacob Friedrich Heiberg Frederik Rasmussen og Maria Elisabeth Rasmusdtr d. på Ekeberg 17/ , 65 år gl d. 1789, 30 år gl, på Ekeberg Stamhusbesitter begravet 29-4 i Aker Stamhusbesitter ) Kirstine Margrethe Heiberg d. på Ekeberg 29/5-1847, 91 år gl Stamhusbesitter g.m. 1) Jens Thorn Thoresen 2) Lorentz Caspar Schnitler Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift: Notat etter Hans Trøym: c:\br doc

9 Kirkeboka oppgir at Helle Røhrt var 70 år ved sin død. Med 65 år er vi sikkert nærmere det riktige, det viser halvsøskenforholdet. Søren Sørensen Røhrt, oppretteren av stamhuset, var dansk, innvandret fra Aarhus. Han fikk borgerbrev som kjøpmann i Christiania 28/6-1757, døde som kjøpmann der 1781, begravet 20/3 på Vor Frelsers kirkegård (som omgav byens kirke, Vor Frelsers kirke). - Røhrt kjøpte ved auksjon av 10. okt 1768 en «Korn og Engelykke» på «byens Mark» (auksjonsskjøte av 5/1-1769, tinglest 11/1-1770) for 330 riksdaler desember 1777 kjøpte han ved auksjon eiendommen Store Ekeberg i Aker (skjøte av 5/6-1778). Den hadde inntil da vært benefisert justissekretæren ved overhoffretten i Chr.a. - Ved testamente av 5. mars 1781 gjorde Søren Røhrt Ekeberg til stamhus for sin slekt. [(Aftenposten 22/6-1927, nr. 305:) «Ved stamhus forstaar man som bekjendt eiendommer som retsgyldig er bestemt til at gaa udelt fra mand til mand i en familie (efter nærmere angitte suksessionsregler), saaledes at ingen besidder kan avhænde eller pantsætte eiendommene, i hvilke hans kreditorer heller ikke kan søke utlæg.» Grundlovens 108 forbød at oprette stamhus for ettertiden, men rørte ikke ved de allerede (dvs. i 1821) bestaaende stamhus. Ved lov nr. 3 av 23de juni 1888 er der aapnet adgang for stamhusbesiddere til med departementets samtykke at avhænde leilændingsgods i enkelte gaardsbruk eller mindre parceller; kjøpesummen maa lægges til stamhuskapitalen og kan ikke disponeres av besidderen. Men bortsett herfra er retsforholdet vedkommende bestaaende stamhus det samme nu som før grundloven.] [Ved en særlig lov ble Jarlsberg i 1842 gjort til stamhus. Det er nå det siste norske stamhus. Rosendal (opprettet 1749) gikk ved en lov av 1927 over til fri eiendom, hvoretter den siste eier, som kjent, overdrog Rosendal til Universitetet.] I tilfelle at slekten dør ut, skal eiendommen, iflg. testamentet, tilfalle Christiania Opfostringshus (Waisenhuset) som fri eiendom. Men så lenge den er i slektens besittelse, skal det til enhver tid «være possessor aldeles forbuden, enten at Sælge, Pantsætte eller abalienere enten Gaarden Egeberg eller Løkken paa Byens Mark, eller nogen deel deraf, eller samme paa nogen slags maade at behæfte» (Se Røhrts testamente.) - Hvordan man i for første gang - omgikk dette strenge forbudet, skildres i A. Collett: «Gamle Christiania Billeder» (Ny Udg. 1912, s. 270) på følgende måte: «Bagenfor Fredrikslyst - paa Nordsiden af den Vei, som nu fra Statsministerboligen fører op til Slottet - laa en mindre, ubebygget Løkke, som voldte Slotskommisionen stor Uleilighed. Den tilhørte nemlig Stamhuset Ekeberg, hvis Eiendomme, bestaaende af Hovedgaarden paa Ekeberg og denne Byløkke, ifølge Oprettelsesdokumentet af 1781 aldrig maatte sælges, men skulde gaa i Arv til Opretterens, Kjøbmand Søren Røhrts Søster og Søsterbørn med Efterkommere efter en bestemt Arvegang og hvis disse uddøde, tilfalde Christiania Opfostringshus. Slotskommissionen maatte Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift: Notat etter Hans Trøym: c:\br doc

10 nødvendigvis have denne Løkke, der laa midt i den paatænkte Slotspark. Den troede, Løkken hørte til Fredrikslyst og var kjøbt sammen med denne, men blev ubehagelig overrasket ved at høre at den var en egen Eiendom, som det var forbudt at sælge. Sagen blev dog tilsidst ordnet med en kongelig Resolution af 4de Februar 1826, som tillod den daværende Stamhusbesidder Enkefru Schnitler, trots Oprettelsesdokumentet at afhænde Løkken til Staten, og samme Aar gik Salget i Orden mod en Betalning af 1250 Spd. i Statsobligationer, hvoraf Stamhusbesidderen faar Renten.» Denne renten eller årlige avgiften var 50 spd., senere 200 kr. Størstedelen av hovedgården ble solt til Oslo kommune i 1911 (kgl. res. 25. febr. 1911). Den gjenværende del utgjorde ca. 200 mål. (Eiendommen var i 1781 visstnok på godt og vel 1700 mål.) Stamhusets kontantformue utgjorde etter salget i 1911 ca ¼ million kroner. Ved skjøte av 31/ i henhold til lov av 23/ kjøpte Oslo kommune også de resterende 200 mål av den siste eier Sverre Thorn Munch Røhrt (f. 1910), sønn til vår tremenning Thorn Gustav Jørgen Røhrt (f. 1880, d. 14/ ). Dermed opphørte stamhusforholdet. De forskjellige stamhusbesittere var, bortsett fra James Røhrt Thorn Røhrts far, f. 1852, d. 1906), lite jordbruksinteressert, og stamhusets økonomi var derfor jevnlig i en mindre god forfatning. Husene ble etter hvert også noe ustelt. Visstnok ble det ved hvert dødsbo foretatt åbotsforretning (se S. Røhrts testamente), og åboten tilfalt som en priviligert fordring i boet den suksesjonsberettigede til istandsettelse og vedlikehold av husene. Men da det i regelen (i eldre tid iallfall) var fallittboer det gjaldt, fikk etterfølgeren neppe noen gang hele den fastsatte åboten. Dessuten ble det visstnok overlatt helt til den som fikk åboten, hvordan han ville bruke den. Det ble vel da så som så med vedlikeholdet. Et par eksempler: Ved åbotsforretning av 6/ ble åbotsansvaret satt til 913 spd. Søren Thoresen fikk imidlertid bare 91 spd. 38 sk. (og deri var inkludert andre av skifteretten godkjente krav fra hans side). - Åboten ble ved forretning av 5/ bestemt til 951 spd. 114 sk. (Uthusene var nylig brent ned, det var nok vesentlig derfor summen ble så høy.) Av denne sum fikk Jens Thoresen bare 408 spd. 62 sk. Arkitekt Arno Berg uttalte en gang at våningshuset på Ekeberg hørte til de gamle bygninger i Aker som en burde bevare. Etter Søren Røhrts død overtok hans søster Helle Sørensdatter Ekeberg i henhold til ereksjonsdokumentet av Iflg. hennes testamente av 21/3-1784, konfirmert 17/2-1786, tilfaller ved hennes død hennes «iboende Gaard» med løsøre i Skippergaten Jens Thoresens to barn Søren Thoresen og Helle Carine Thoresen, som dessuten sammen får 2500 riksdaler. Hennes søstersønn Fredrik Rasmussen får husdyr, løsøre og avling på gården Ekeberg samt 500 rd., hennes søstersønn Jacob Heiberg 500 rd. [Helle Røhrts kurator skal ha 2042 rd., «Stadens Opfostringshus» 200 rd., et Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift: Notat etter Hans Trøym: c:\br doc

11 pikebarn hun har tatt i huset til oppdragelse, 100 rd..] Det som av hennes midler blir til overs, tilfaller hennes søsterdatter Kirstine Margrethe Heiberg. Ved Helle Røhrts død tilfalt den vestre del av stamhuset Ekeberg med hovedgården Fredrik Rasmussen. Hans i Søren Røhrts testamente nevnte søster, Maria Elisabeth Rasmusdatter, må være død uten livsarvinger allerede før 21/ da hun ikke nevnes i Helle Røhrts testamente. - Fredrik Rasmussen døde på Ekeberg allerede 1789, begravet 29/4, ca. 30 år gl.. Han var gift, men etterlot ingen livsarvinger. Dermed bortfalt betingelsene for den i ereksjonsdokumentet fastsatte deling av Ekeberg, og Jacob Friedrich Heiberg overtok hele eiendommen. Jacob Friedrich og Kirstine Margrethe Heibergs foreldre var Johan Andreas Heiberg og Karen Fredriksdatter. [Denne J. A. Heiberg er nok identisk med den «Sergeant Johan Andreas Christian Heiberg» som ble trolovet i Vinger 7/ med og viet 2/5 til Christina Marie Margrethe Munch (datter av foged i Nedre Romerike Johan Henrik M.). Deres sønn Jacob Andreas Heiberg ble døpt i Vinger 10/7-1740, begr. der 17/7). Jacob Fr. H. må være født ca. 1755, hans søster ca / får Johan Andreas Heiberg bevilling som høker og øltapper i Christiania (forevist for politimesteren 7/ ). Hans kone Karen Fredriksdatter ble begravet i Chr.a. 23/1-1778, 60 år gl.. Han var da og kalles også i 1787 «Kgl. Visiteur ved Christiania Toldbod». Han ervervet ved skjøte av 26/ en halvpart i gården Thorstad i Asker, solgte den ved skjøte av 6/ Han lånte ved obligasjon av 16/ (avlest(?) 5/ ) av Jens Thoresen 1600 rdl. av de penger som var tilfalt dennes to barn iflg. Helle Røhrts testamente. J. A. Heiberg kjøpte ved skjøte av 6/ gården Næss i Asker. Her døde han 8/ , 75 år gl., begr. 15/12 ved Asker kirke. Næss ble solgt ved skjøte av 7/ Iflg. skiftet etter J. A. Heiberg av 30/ var arvingene hans barn Jacob Friedrich Heiberg og Kirstine Margrethe Heiberg samt hans svigersønn kjøpmann i Chr.a. Jens Thorn Thoresen. Jacob Friedrich Heiberg fikk 5/ borgerskapsbevilling som kjøpmann i Christiania (anvist 11/9). Han overtok som nevnt den østre del av stamhuset Ekeberg i 1786 og dertil den vestre i 1789 og har vel samtidig oppgitt sitt kjøpmannsskap. Han ble 5/ i Aker viet til Marte Marie Hansdatter. Folketellingen av 1/ oppgir 4 familier på Ekeberg gård, den første er Heibergs, i nr. 2 og 4 er husbonden husmann og jordbruker, i nr. 3 arbeider. - J. F. Heiberg døde på Ekeberg 19/4-1820, begr. i Aker 24/10. Hans enke døde på Ekeberg 19/4-1844, 80 år gl., (i 1801 oppgis alderen riktignok til 32 år) begr. i Gamlebyen 25/4. De etterlot seg ingen barn. Ved brorens død tilfalt stamhuset Kirstine Margrethe Heiberg. Hun er som nevnt født ca. 1756, ble 29/ i Chr.a. gift med kjøpmann der Jens Thorn Thoresen. Han ble begravet 14/6- Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift: Notat etter Hans Trøym: c:\br doc

12 1791, 65 år gl., på Vor Frelsers kirkegård. («Ringen med alle Klokker og med den store Klokke forud.») «Jens Thoresen Opsloe» fikk borgerskapsbevilling som øltapper og høker i Chr.a. 14/ (anv. 18/12). På ny 17/ som kjøpmann (anvist 24/9). I sitt første ekteskap (med Lisbeth Hansdtr.) hadde han 6 barn, av hvilke visstnok bare Hans Thorn Thoresen nådde voksen alder. (Se slektstavlen s. 7). - Av de 6 barn i hans 2. ekteskap (m. Kirstine Margrethe Heiberg) var det bare Rasmus Th. som døde liten. Jens Thorn Thoresen nevnes som nr 8 av de 10 første næringsdrivende...(?) i Christiania i 1770-årene iflg. en utligning av næringsskatt for... (?). Hans skatt for det år var 138 rdl. (A. Collett: Gamle Christiania Billeder 2. Udg. s. 415). Han regnes blant «Kornhandlere i Chr.a.» i 1780 («Stats- og Handelsspeil for 1780»). Det var vel i første rekke trelasthandelen som gjorde Hans Thorn Thoresen velstående. Det er mulig det samme er tilfelle med hans far. - Pantebøker for Chr.a. viser at både far og sønn har eid atskillige gårder, gårdparter, sjøboder, løkker og tomter i Chr.a. på 1700-tallet. Etter tradisjonen bodde Jens Th. Thoresen i og var eier av et hus på hjørnet av nåv. Carl Johans gate og Dronningens gate. (Carl Johans gate 8, der Hotel Scandinavia holdt til omkr ) Der er vel da vår tipp-oldefar Christian Thoresen og hans søsken født. J. Th. Th. kjøpte eiendommen Hauketo i Aker ved auksjonsskjøte av 29/ (solgt av krigsråd Schnitler ved skjøte av 21/3-1793). - Skiftet etter Jens Thorn Thoresen er dessverre ikke bevart. Hans enke Kirstine Margrethe Heiberg giftet seg 21/-1792 med krigsråd Schnitler. - Conradine Dunker gir i sine «Gamle Dage» (2. Udg. 1909) en levende skildring av Lorentz Caspar Schnitler: Hun sier bl. a.: (side 61) «Jeg hørte en Lieutenant Schnitler (dvs. L. C. Schnitler), der gjerne vilde gjøre sin Lykke ved et rigt Giftermaal, spørge vor Fader, om han kjendte en ret riig Pige her af Byen...» - (Side 137:) «Hans militaire Løbebane var snart tilende, og nu blev han givt med Madame Thoresen, en aldrende riig Enke, og han fik Charakter af Krigsraad.» - (Kirstine Margrethe Heiberg var 35 år da hun ¾ år etter Jens Th. Thoresens død ble gift med Schnitler.) [S. var født i Norderhov 1767 som sønn av prost Baltazar S., ble fenrik à la suite 1788, virkelig fenrik Avskjed 23/ med krigsråds karakter]. Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift: Notat etter Hans Trøym: c:\br doc

13 Jens Thorn Thoresen Kjøpm. i Chr.a., f. ca begr i Chr.a. 14/ Gift 1.g. i Chr.a. 22/ Gift 2.g. 29/ med Kirstine Margrethe Heiberg, d. 29/ på Ekeberg, 91 år gl. med Lisbeth Hansdtr., begr. i Chr.a., 61 år gl Stamhusbesitter (Hun gift 2.g. 21/ m. krigsråd L. C. Schnitler, d. 17/1-1822, vel 54 år gl. på Ekeberg) Hans Thorn Thoresen Søren Røhrt Th. Helle Carine Christen Thoresen,*) Karen Elisabeth Rasmus Th. Anna Kirstine Kjøpm. i Chr.a., døpt der 15/9-1761, døpt i Chr.a. 1/ Røhrt Thoresen, døpt i Chr.a. 21/ Thoresen, døpt i døpt C. 2/3- Thoresen, døpt i C. d. Chr.a. 13/5-1823, begr. 21/5. d. på Ekeberg 14/ døpt i Chr.a. 24/ d. 1826, 42 år gammel Chr.a. 21/ , begr. 25/9-178?, d Gift i Chr.a. 21/ m. Maria Oppen, Stamhusbes g.m. kjøpm. i Moss Skipskaptein d. 5/ i Ås s.s. 24/ g. 6/ i C m døpt i Chr.a. 14/9-1759, begr s.s. 3/ Ugift. Andreas Diesen g.1.g.m. Anne Carine g.m. Vincenz Stol- Fredrik Christian Ingen barn. Engelbrechtsen, d. 20/11, tenberg, sogneprest Wexsahl, f ¼ 1785, begr. i Chr.a. 24/ , til Spydeberg, f 1771, d. 22/ i Chr. 44 år gammel. d g.2.g. 24/ i Chr.a. m. Karen Arnesen 1. ekteskap: 2. ekteskap: Hans Emil Diesen, sogneprest Jens Thoresen, f. i Chr.a. 3/8-1812, Karen Marie Thoresen f. i Moss 27/3-1813, døpt s.s. 16/12, d. på Ekeberg 10/1-1866, f. i Sigdal 11/5-1821, døpt s.s. 20/5 d. i Chr.a. 20/ begr i Gamlebyen 17/1. g. 1/ i Aker ( ): i Gamlebyen) Stamhusbesitter G. 23/ m gårdbr. Martin Christiansen Ljan. (i Aker kirke) m. Maren Margrethe Borch, f. i Chr.a. 4/8-1804, døpt s.s. 7/8, d. 27/ i C. begr 2/7 i Gamlebyen Hansine Therese Marie Thoresen Julie Charine Thoresen Hans Thorn Thoresen Aimar Ivanhoe Thoresen Helvine Kirstine Thoresen («tante Schultz») Fridtjof Thoresen Stamhusbesitter d 26/ på E. f. 28/ på Nordtvedt, døpt 18/11 f. 30/ , f. 9/ på Nordtvedt, døpt 18/10 f. 2/ på Nordtvedt, døpt 10/1 f. 25/ f. 26/ på Nordtvedt, g. 4/ m i Akers kirke, d 24/ i Chr.a., d. 29/ i Akers kirke, d. 1/ på i Akers kirke, d 16/2-1915, b i Gamlebyen, på Nordtvedt, Gustav Martin Michelsen, f 1827, d 1918 g. 18/ m Hans Henrik Henriksen, Grønland (Aker) g 24/ m Just Hans Henrik Schultz, døpt 25/1 i f i Drammen 25/9-1834, d 25/ i C. f i Bergen, d 28/ i Chr.a., 42 år gl Aker kirke begr i Gamlebyen. 1 sønn, død som liten. d. 2/ James Ivanhoe, f 8/ på Nordtvedt, d 17/ på Ekeberg. Fridtjof Emil Ingeborg Maja Margrethe Stamhusbesitter , g. 20/ m Valborg Michelsen, f. 17/ på Nordtvedt f. 4/ f 1854, d 7/ på Ekeberg, antok ved kgl. res av 12/ fam.navnet Røhrt. d. ca i Kr.a. død ung på Ekeberg Thorn Gustav Jørgen Røhrt, f: 1880, d: 14/ Stamhusbesitter gift m Elise Munch Hanssen, f: *) Christen Thoresens barn av 1. ekteskap: 1. Jens Thoresen 2. Hans Thorn Thoresen 3. Hans Thorn Thoresen Sverre Thorn Munch Røhrt, f f. 1812, d 1866, begr i Chr.a. 25/6-1814, f. 15/ i Chr.a., døpt 24/11, begr. 2/ , Stamhusbesitter år gammel. 4 dager gammel. 17 dager gammel Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift: Notat etter Hans Trøym: c:\br doc

14 L. C. Schnitler fikk borgerbrev 14/ (anv. november. 1792) som kjøpmann i Chr.a. [«mod at give 500 rdl. til byens bedste»]. - I 1792 kjøpte han (uten tvil for pengene etter Jens Th. Thoresen) Thorsø herregård ved Fredrikstad. «På Thorsø er han representanten for jordbrukspionérene i John Colletts slektsledd. Man har funnet koninger(?) i åkrene etter hans grøfter. Da den gamle hovedbygningen brente i 1801, bygde han opp den nye som stod like til For sin tid var den svært moderne med høye, store rom.» (Axel Coldevin: Norske Storgårder, Oslo 1950, Bind I, s. 120 og 122.) I sitt ekteskap med Kirstine Margrethe Heiberg hadde han to døtre: Kirstine Margrethe Heiberg g.m. Lorentz Caspar Schnitler Anne Carine Elisabeth («Nanna») Schnitler Christine Lorentze Schnitler hjemmedøpt 24/ , dåp konfirmert i Holens kirke 27/11, hj.døpt 8/1-1795, dåp konf i Holms d. 19/ i Fr.vern (?) kirke 1/2, g.m. grosserer, fransk gift1.g.m. kjøpmann på Moss Hans Mathiesen. konsul i Fr.hald David Brunius 1 sønn, død 19 år gammel. (svensk) til Mjølkerud i Båhuslen, gift 2.g.m. oberstløytnant Peter Christian Ring, f. 1787, d f. 1786, d. 18/ i Fr.vern. Ingen barn. Gomer Laurentius Brunius Mariane Christine Brunius døpt i Fr.hald 6/6-1817, f. 25/ i Fr.hald, f. 29/ døpt 19/10. Gift 2 ganger. Norsk student i 1834 Iflg. folketellingen 1801 bestod husstanden på Thorsø av ekteparet Schnitler samt hennes barn Christen Thoresen, Helle Carine Thoresen og Karen Elisabeth Thoresen og ekteparets to døtre. I 1810 solgte Schnitler Thorsø til Hans Angell Gude for rdl. (skjøtet tinglest 8/3-1811). På grunn av valutaforringelsen svarte dette til 10 à spesiedaler sølvverdi. Det var visstnok godt ut med Schnitler, derfor solgte han. I 1820 overtok fru Schnitler som nevnt Ekeberg, og der døde krigsråden 17/1-1822, vel 54 år gl.. Hans Thorn Thoresen (se s.? og s.?) fikk borgerbrev som kjøpmann i Christiania 29/ (anvist for politimesteren 3/11). Han nevnes blant butikkhandlere i Chr.a. i Stats- og Handelsspeil for I 1801 bodde i hans og hans kones Maria Oppens hjem i Tollbodgaten en kusine av henne, Karine Engebrechtsen, 26 år. Hun ble senere gift med Thoresens halvbror Christen Thoresen og er vår tipp-oldemor. Jeg tror jeg har hørt at det var et meget godt forhold mellom Hans Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift:

15 Th. Thoresen og hans kone. Hun døde i «For Kiøbmand Hans Thorn Thoresens Kone Maria Oppen, 47 Aar gammel, er Jorden og Ringning med alle Klokker og den store Kl. forud betalt, og givet Alter Lys, der kostede 30 rd., til Kirken», sier kirkeboken i den anledning. - Christen Pram regner Hans Th. Thoresen til «Folk af Formue (i Chr.a.), der sidde i driftig Handel». (Christen Pram: Indberetning til Økonomi- og Kommercekollegiet om en krise(?) (En hovedkilde for denne tiden.)) - Thoresen bidrog 600 rdl. ved opprettelsen av arbeidsanstalten «Prinds Christian Augusts Minde» i Chr.a. og gav rdl. til Universitetets opprettelse Ved auksjonsskjøte av 5/ kjøpte han gården Nordtvedt, ved skjøte av 14/ Øvre (Østre) Høibråte (solgt ved skjøte av 1/3-1824), begge i Aker. - Hans Th. Thoresen var med da alle trelasthandlerne i Christiania 16/ ansøkte regjeringen om at det måtte åpnes underhandlinger om en nedsettelse av den engelske tollen, da handelen allerede i flere år hadde vært i avtagende, bare ubetydelige mengder var solgt til lave priser, og utsiktene for neste års utskipning var enda slettere enn hittil. (J. S. Worm- Müller: Christiania og krisen efter Napoleonskrigene (Kr.a., 1922). - Trelasthandelen måtte i atskillige år ennå arbeide under meget vanskelige forhold. - I 1817 begynte enkelte fallitter, og flere fulgte etter. Landets største trelastbedrift, det Ankerske fideikommis(?), fallerte i 1819, omtrent samtidig Paul Thrane m.fl., i 1821 det store firma Collett & Søn, alle i Christiania. - Den store brannen på bordtomtene i Christiania 4/ påskyndet denne utviklingen. - Hans Thorn Thoresen døde 13/ i kjøpmann Erichsens gård i Storgaten som Thoresen tidligere hadde eid. [I «Gamle Christiania Billeder» og «Christiania og krisen efter Napoleonskrigene» (Worm-Müller) forveksles H. Th. Th. delvis med en samtidig kjøpmann Hans Thoresen i Christiania.] Skiftet etter Hans Thorn Thoresen varte fire år. Skiftedokumentene er interessant lesning på flere måter. Boet hadde mange gårder og skogeiendommer, bl. a. i Solør, Odalen og Sigdal, foruten Nordtvedt og Høybråte. I Christiania eide boet: 1) Et teglverk ved Sagene med tilhørende løkke, taksert for spd. 2) Et sagbruk sammesteds 500 spd. 3) En 3 á 4 etasjer høy sjøbod ved Borkehullet, som ble solgt for spd. 4) En mindre sjøbod på samme sted, solgt for spd. - Et lite trekk: Av de under registreringen i Storgaten oppskrevne gullpenger ble man enig om å «benytte 4 danske dukater til den sædvanlige gave til de 4 Skole Disciple som under den afdødes Begravelse skal bære Liigklædet.» H. Th. Thoresens nærmeste familie var hans halvsøsken og deres barn. Søren Thoresen og skipskaptein Christen Thoresen arbeidet delvis i hans tjeneste. - 2/ fremkommer Søren Thoresen med krav på spd., 2 ort, 16 sk. som lønn for utført arbeid. S. Th. har ikke hatt og tilkommer ingen lønn, blir det svart, og han oppnår intet. - Senere krever Søren Thoresen betaling for 8 års bestyrerarbeid på Nordtvedt og Høybråte og blir 25/ innrømmet 500 spd. av skifteretten for dette arbeid. Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift:

16 Fra møtet 13/ : «Kjøbmand Jacob Nielsen fremviiste et originalt (?) Forliig af 17. f.m. imellem Comparenten som Mandatarius for Henry Lambert et Comp. i London, og Skipper Christen Thoresen, hvorefter sidstnævnte har givet den Første Ret til at erholde udlagt Sølv- Specier med Renter og Omkostninger, udlagt i den Arv som Christen Thoresen i dette Boe maatte tilfalde; og forbeholdt Comparenten sig at fremkomme med nærmere Beregning over Renter og Omkostninger, og paastod at Thoresen ikke udlægges Noget paa sin Arv forinden denne fordring er afgjort.» Hans Th. Thoresens nevøer Jens Thorn Thoresen Wexsahl /f. 5/2-1811, døpt i Chr.a. 17/5) og den noe yngre Hans Thorn Wexsahl mistet sin far, skipper W., i 1820, sin mor visstnok i 1824 (se s. 7(?)). Den eldste ble helt forsørget av onkelen ved hans død, muligens også den yngste. Skifteretten betaler 2. kvartals kontingent for året 1823 til Borgerskolen for Hans Thorn Wexsahl, og arvingene erklærer seg (7/6-1823) enig i så lenge boet er under behandling, å betale utgiften til losji, kost, klær m. v. for J. W., så at han fortsatt kan bo hos politibetjent Halvorsen, som hadde kontrakt med Thoresen om å underholde dennes nevø for 80 spd. årlig; skifteretten betalte også alle ekstra utgifter for J. W. i anl. av at han i 1823 begynner på latinskolen (): katedralskolen / erklærer skifteretten at når gutten nå til påske er konfirmert, bortfaller dens forpliktelser overfor ham. (Begge guttene døde visstnok unge.) Noen av de største kreditorer i boet var: 1. Martin og søn i Dublin spd. 107 sk. 2. «W. og G. Dorville eller nu Jens Wolf (London)» spd. 3. Wolf og Dorvilles bo spd. 4. Fontain Pieters (fransk) spd. 104 sk. 5/ anmeldes en kausjonsforpliktelse for avdøde krigsråd Schnitler, «hvis Boe er insolvent.» (704 spd.) Søren Thoresen får ved det endelige oppgjør 236 spd. (resten av de nevnte 500 spd. har han mottatt tidligere). - Dette fant sted 3/ og gav som netto-overskudd spd. 84 sk.. Denne sum tilfalt enearvingen Jens Thoresen (vår oldefar). Han beholdt nok ikke hele denne summen. I et aller siste møte 5/ påla skifteretten ham å betale to tilleggsfordringer med 367 spd. 73 sk.. Hans virkelige arv ble derfor spd. 11 sk., som ble utlagt i Nordtvedt gård, taksert for spd., løsøre på Nordtvedt, taksert for spd. 14 sk.. Da Nordtvedt + løsøre hadde en verdi av spd. 14 sk., måtte Jens Thoresen altså avgi 442 spd. 3 sk. At boets stilling ikke var bedre, skyldes sikkert i første rekke de krisetider man da lenge hadde befunnet seg i. Booppgjøret gir derfor neppe noen riktig forestilling om hva dette Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift:

17 handelshuset har formådd i sin glanstid. At Hans Thorn Thoresen selv har regnet med en langt gunstigere status, fremgaar av det at hovedarvingen Jens Thoresen fikk 442 spd. 3 sk. mindre enn han skulle ha forlodds etter testamentet (av 1/8-1822), og at de mange andre personer (i og utenfor familien) som Hans Th. Thoresen hadde betenkt i sine testamenter, ikke oppnådde noen arv i det hele tatt. (Enkelte av arvingene bad under bobehandlingen om forskudd på den arven de ventet å få, og fikk det også av skifteretten på betingelse av å stille kausjon og betale tilbake hvis det ble nødvendig. En av dem kjøpte boets eiendom Høybråte, men frafalt sitt bud senere da hun erfarte at hun ikke ville få den ventede arv.) Ser en boets overskudd på bakgrunn av de harde tider med de mange fallitter både i Christiania og atskillige andre norske byer, må en vel si at det er ganske respektabelt tross alt. Gården Nordtvedt med sagbruk, teglverk og brennevinsbrenneri har i Hans Th. Thoresens tid etter alt å dømme vært en god inntektskilde. Etter Jens Thoresens tid var Nordtvedt visstnok stadig bortforpaktet. Så lenge vår oldemor Maren Thoresen levde, ble forpaktningsavgiften delt med en halvpart til henne, en halvpart til hennes tre døtre. Etter hennes død (1879) delte søstrene inntektene, inntil den lengstlevende, fru Schultz, fikk det hele. Etter overenskomst mellom fru Schultz arvinger ble Nordtvedt som kjent solgt ved auksjon for kr.. (Skjøte av 14/ til Lars Bolstad.) Denne sum ble delt med en halvpart til fru Michelsens etterkommere og en del til bestemors. Det ser ut til at Hans Th. Thoresen har vært noe influert av Søren Røhrts stamhus-idé da han skrev sitt Nordtvedt-testamente av 1/ Jeg synes dette supplerer på en fin måte det vi ellers vet om Thoresens familiefølelse. - Dets bestemmelser om arvegangen var vel neppe alle juridisk bindende - således kunne vel de tre søstre ha solgt Nordtvedt til egen fordel om de hadde ønsket det - men først i 1916 satte man altså testamentet ut av kraft. (Unnskyld en liten personlig bemerkning: Som åring fulgte jeg skiftet etter tante Schultz og Nordtvedt-saken med stor interesse. Jeg syntes vår fjerne slektning Hans Thorn Thoresen trådte oss - hans nærmeste slektninger anno lys levende imøte gjennom sitt familievennlige testamente. Denne saken ble et vesentlig utgangspunkt for mine slektshistoriske interesser.) Christen Thoresen, døpt i Chr.a. 21/ (se s.7 og 12 (?)) er i 1801 «Søefarende» (se s.9), blir senere skipskaptein. - Han er ofte til stede ved skiftemøtene etter Hans Th. Thoresen. Men etter denne tid har jeg ikke funnet noesomhelst spor etter Christen Thoresen; tradisjonen har ikke bevart annet om ham enn hans navn. Under registreringen på Ekeberg 30/ etter hans mors død blir det under oppregningen av arvingene opplyst at Chr. Thoresen er død. Han døde på Hoff møllebruk i Solør januar Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift:

18 var: Christen Thoresen var gift 1 med Anne Carine Engelbrechtsen (se s.7 og 10). Deres barn 1) Jens (han kalles i skiftesamlingene etter H. Th. Th. et par ganger Jens Thorn Thoresen, men er døpt bare Jens og undertegner seg alltid bare Jens Thoresen), født 3/ i Chr.a., døpt 16/12. 2) Hans Thorn Thoresen, f. i Chr.a., hjemmedøpt, begr. 25/6-1814, 4 dager gl.. 3) Hans Thorn Thoresen, f. 15/ i Chr.a., døpt 24/11, begr. 2/ Anne Carine Engelbrechtsen døde i Chr.a. 20/ , 44 år gl., begr. 24/11. (Hennes far, Hans Engebretsen, eide Wøyen gård i Vestre Bærum der hun ble født i 1771.) Christen Thoresen kjøpte i 1812 hus i Raadhusgaten (skjøte tinglest 20/2) [solgt til Henry Lambert i London ved auksjonsskjøte av 27/ for sølvspesier]. I dette huset er vel Jens Thoresen født. Christen Thoresen ble gift 2 24/ i Chr.a. med «Jomfru Karen Arnesen. Ægteviede i Huset efter Vielse-Brev.» De hadde visst bare ett barn: Karen Marie Thoresen, f. 11/5-1821, døpt i Sigdal kirke 20/5. Christen Thoresen oppholdt seg sikkert i Sigdal i et eller annet oppdrag for Hans Th. Thoresen (s.11). - Karen («Kaia») Marie Thoresen representerer i 1844 sin gamle farmor fru Schnitler under skiftet på Ekeberg etter Marte Marie Hansdtr. Heiberg, enke etter Jacob Fr. Heiberg (s.6). «Kaia» Thoresen ble gift med Martin Christiansen Ljan (s.7). Denne overtok ved skjøte av 27/ gården Nedre Ljan i Aker etter sin far og gården Øvre Ljan etter sin bror (hjemmel av 30/3-1857). I 1869 solgte Martin Christiansen begge disse gårdene, som senere har fulgt Ljangodset (Stubljan). Det gikk ut med ham, har jeg hørt. Hans kone, oldefars halvsøster, «tante Ljan», minnet av vesen om tante Schultz, sa tante Dina. Tante Maja og tante Ragnhild snakket mye om henne, hadde ofte sett henne i sitt barndomshjem. - Da Bredo vikarierte som prest på Ullevål sykehus i 1925, presenterte en av pasientene seg som slektning. Det var skipper Christian Martinsen, født på Ljan Det var sønn av «tante Ljan». - (Da jeg innfant meg for å snakke med ham, var han dessverre borte; en av de chansene som er gått meg forbi.) Kirstine Margrethe Heiberg, den gang gift med Schnitler, overtok som nevnt (s.6) Ekeberg etter brorens død 1820 (se også s.7). - Schnitler døde på Ekeberg 1822 (s.10). Det var i fru Schnitlers tid løkken på byens mark ble solgt til Slottskommisjonen (s.2). - Hun var over 91 år da hun døde på Ekeberg 29/ Bestemor (f. 28/7-1836) kunne huske denne oldemoren sin. Julie og hennes to søstre ble pyntet og stelt son til en audiens når de skulle opp og hilse på «bestemor Schnitler» i 2. etasje. Der satt den gamle oldemoren strunk og morsk i en høyrygget ørelapp-stol og hadde hvitt bind om pannen - hun hadde kreft. Om Søren Røhrt Thoresen (s.4, 7, 11, 13) fortalte tante Maja og tante Ragnhild (far har også hørt det hjemme av sin mor at han ble dømt i England til å henges for sjørøveri, men at han ble Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift:

19 benådet ved dronning Victorias tronbestigelse (1837). Senere drog han hjem og tok opphold på Ekeberg. Han og moren var ikke venner. «Onkel Søren» hadde en hest som han kalte Victoria etter den store dronning. Noe av det første han gjorde om morgenen, var å gå ned i stallen og inspisere Victoria - han lettet på halen til hesten. Lille Julie pleide å følge med på disse turene. Hun var så munter og livlig da hun var ung: «Du skulle vært gutt du, Julie», sa «onkel Søren». - Han satte nok i det hele pris på hester: En hest i stallen i Storgaten var hans, erklærer han under skiftet etter Hans Thorn Thoresen, «han medbrakte den ved sin Indflyttelse til sin afdøde Halvbroder». Under skiftet etter moren fremhever han likeledes at 4 hester på Ekeberg er hans private eiendom. - Etter sin mors død foreslo «onkel Søren», som var ungkar, at brorsønnen Jens og familie skulle flytte til Ekeberg, «så kan Maren styre huset for oss alle sammen», sa «onkel Søren». Og slik ble det(1. mai 1848 bodde Jens Thoresen o familie på Grønland, så flytningen til Ekeberg har foregått etter den tiden). - I desember 1849 brente uthusene ned på Ekeberg. Et par dager senere mens Søren Thoresen tok sin vanlige middagslur på en hestehårs sofa *), døde han av slag (14/12). Maren Thoresen (oldemor) lot ham obdusere og ble derved kvitt noe ymt blant tjenestefolkene om at Søren ikke hadde fått en naturlig død. *) Tante Ragnhild la merke til denne sofaen da hun vanket på Ekeberg senere. Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift:

20 Brev fra Hans Trøym til hans kusine Malla den : (En fotostatkopi jeg har fått kopiere av Signe Lund ca 1979.) Stabekk Kjære Malla! Hjertelig gratulasjon til fødselsdagen 6. juli fra oss begge to og de beste ønsker for ditt nye år. - Takk for besøket på Stabekk, vi håper at du snart gjentar visitten - vi syntes alle det var hyggelig å se deg. Og så går vi over til resten av slektshistorien: Vår oldefar Jens Thoresen overtok stamhuset etter sin farbrors død. Jens Thoresen ble født i Christiania 3/8-1812, mistet sin mor i 3 års alderen, faren giftet seg om igjen 1 ½ år senere. Den lille Jens ble en tid oppdratt hos slektninger i Smålenene, hadde tantene hørt (mon det var hos presten Stoltenberg i Spydeberg?). Han må ha vært onkelen Hans Thorn Thoresens øyesten. Når onkelen spurte strengt hvem som hadde gjort det og det gale på Nordtvedt og fikk høre at det var Jens (Thoresen), fant han at alt var i skjønneste orden. Jens ble vel bortskjemt fra barnsben av, lærte visst aldri å arbeide. Men han fikk nok en god utdannelse. (Hans Th. Thoresens bo betalte utgifter til Jens oppdragelse, klær, underhold m.v. av inntektene av Nordtvedt og overleverte 4/ gården med inntektene for de tre siste årene til Jens Thoresens verge.) Jens Thoresen skulle blitt offiser, nådde så langt som til kadett. Et par beviser på hans militære interesser: På Ekeberg demonstrerte han for bestefar ved hjelp av stoler og bord slaget ved Balaklava, i det hele arméenes bevegelser og operasjoner under Krimkrigen. - Det hendte når han var nede i Kongshavn, at han ble lenge borte. En gang (det hendte flere ganger) ble «Jomfru Thoresen» (tante Schultz) og Johanne sendt ned etter ham. Omsider gikk han med dem, det bar opp igjennom svarte skogen til Ekeberg. Jentene syntes de så skikkelser mellom trærne i mørket og likte seg ikke. Men Jens Thoresen marsjerte strunk i spisen og ropte: «Her kommer Garibaldi med sin garde!» Han var gavmild, gav gjerne bort alt han eide, var snill og medgjørlig som en guttunge, men kunne også være ansvarsløs som en guttunge. En gang hans kone bad ham skaffe ved, gikk han opp på loftet og fikk løs en bjelke av veggen der. (Fru Elise Røhrt fortalte om denne episoden i jan. 1923, den eneste gang jeg har vært på Ekeberg mens vår familie hadde det.) «Er du sint nå da, morungen min?» sa han når hans kone hadde grunn til å være misnøyd med ham.- Også om ham ble Slektstre I 1 Carl Bredo Dahl Utskrift:

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Thorleif Waaler Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Opphavsrett Thorleif Waaler ISBN 978-82-303-1657-3 3 Forord Denne boken har jeg

Detaljer

Scripta manent (det skrevne består)

Scripta manent (det skrevne består) Scripta manent (det skrevne består) BIDRAG TIL EN SLEKTSHISTORIE Nedtegnet av Astrid Charlotte Øverbye f. Hofsvang Index: SLEKTEN PÅ FARSIDEN inkl. tidlig historie 3 FARFAR ("Bestefar på Hadeland") 12

Detaljer

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside:

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside: Nr 1 2003 - Årgang 2 Det er stort format over «Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500-årene» som her vises av Hoelstad-ætlingen Odd-Lauritz Aamodt. Se også neste side. Bidrag til Slektsveven sendes/

Detaljer

Adolph Arenfeldt (1824-1909)

Adolph Arenfeldt (1824-1909) Adolph Arenfeldt (1824-1909) En herremann mellom tradisjon og modernitet Et bidrag til Gimle Gårds historie April 2008 Kathrin Pabst Vest-Agder-museet Gimle Gård Innhold Innledning s. Holm- og Arenfeldt-slekten

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER 1848-1855. Merete Sønsterud

Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER 1848-1855. Merete Sønsterud Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER 1848-1855 Merete Sønsterud Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Født på Flakstad... 5 Familien på Karmøy... 8 7 år på Karmøy... 13 Hendelser

Detaljer

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter Utdrag av oppgaver fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter KURS PRIVATRETT GRUNNFAG Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland DEL II SMÅ OPPGAVER

Detaljer

Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett

Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett Oppgaver/utdrag fra Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett for nettpublisering DEL II SMÅ OPPGAVER....... 35 Familierett... 36 Samboerrett. 47 Arverett... 49 Hva vil du

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet.

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Side 1 ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 1 2008 - Årgang 7 Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Medlemsmøte

Detaljer

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen

Nye Stokke bygdebok: Preben von Ahnen Preben von Ahnen Gnr. 148 Fossnes En beskrivelse av Fossnes må falle i to ad skilte deler. Selve gården er en sak for seg. Folkene som eide den, er noe helt annet. Oftest er det jo en nær sammenheng mellom «gården sjøl»

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 2 SEVALD SIMONSEN Etterkommerne til Simon Asbjørnsen Haustveit og Malena Eilevsdatter Soma EGET FORLAG Stavanger 1962 Ny og noe oppdatert utgave 2010 ved Asbjørn Simonsen

Detaljer

HEIERSTADPROSJEKTET Gården Heierstad i skriftlige kilder

HEIERSTADPROSJEKTET Gården Heierstad i skriftlige kilder HEIERSTADPROSJEKTET Gården Heierstad i skriftlige kilder 1. HOF BYGDEBOK Det eldste kjente skriftlige dokument om Heierstad Hof bygdebok fra 1960 er en viktig kilde til kunnskap om Heierstad gårds historie.

Detaljer

ULSTED-SLEKTEN 1 FRA. ESAIAS OG ROSINA ANJORG født i 1624. til etterkommerne deres frem til 2010 fra Breslau i Tyskland til Tromøya i Norge

ULSTED-SLEKTEN 1 FRA. ESAIAS OG ROSINA ANJORG født i 1624. til etterkommerne deres frem til 2010 fra Breslau i Tyskland til Tromøya i Norge ULSTED SLEKTEN FRA ESAIAS OG ROSINA ANJORG født i 1624 til etterkommerne deres frem til 2010 fra Breslau i Tyskland til Tromøya i Norge Her er litt historie og mye slekt gjennom 385 år ULSTED-SLEKTEN 1

Detaljer

Stamfaren Jacob Carlsen

Stamfaren Jacob Carlsen Nr. 4 Desember 2008 Årg. 28 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Stamfaren Jacob Carlsen God jul til unge og gamle Drøbak er blitt en helårs juleby, den trekker publikum fra hele landet, ja, utlandet

Detaljer

Forord i anledning Wladimir Moe s samlede opplysninger om det Dramatiske Selskabs første år.

Forord i anledning Wladimir Moe s samlede opplysninger om det Dramatiske Selskabs første år. Forord i anledning Wladimir Moe s samlede opplysninger om det Dramatiske Selskabs første år. Dette er etter beste evne et forsøk på å gjengi - oversette - Wladimir Moe`s skrifter om det Dramatiske Selskab.

Detaljer

Christen Joensen fra Gangsaa

Christen Joensen fra Gangsaa Christen Joensen fra Gangsaa og hans familie fra storbonde på Rosfjord til vognmand i Mandal Myten om Rosfjord Eventyret på Rosfjord er en oppdiktet historie basert på fortellinger og myter om slekten

Detaljer

RAMNESIANA 1999. Forord

RAMNESIANA 1999. Forord INNHOLD Forord... Side 3 Hans Ramm til minne... " 5 Hans Jacobsen Bjune, ordfører 1932-34 " 7 Butikkene i Ramnes... " 10 Attesten som kom tilbake fra Amerika... " 32 Det nye orgelet... " 35 Dansemusikk

Detaljer

16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1

16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1 16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1 Proband Nora Fredrike Jensine Nilsdatter. Opvartningsjomfru/husmor. Født 30.06.1888 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Døpt 01.10.1888 i Tromsøysund (TR).

Detaljer

ALEXANDER L. KIELLAND

ALEXANDER L. KIELLAND GUNNAR A. SKADBERG: ALEXANDER L. KIELLAND I SLEKT MED HELE BYEN KIELLAND OG HANS NÆRMILJØ SETT FRA LOKALHISTORISK STÅSTED 1 VIKTIGE BEGIVENHETER I KIELLANDS LIV - GJENNOM DATOER OG ÅRSTALL 1849 (18.2)

Detaljer

R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 ROMEHII(E HISTORIELAG FOR. Redaktør: Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer.

R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 ROMEHII(E HISTORIELAG FOR. Redaktør: Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer. Arboknemnd: ASBJØRN DØRUMSGARD MAGNUS RØED KR. VIKNE R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 FOR ROMEHII(E HISTORIELAG BIND VI Redaktør: ASBJØRN DØRUMSGARD Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer. UTGITT

Detaljer

GUNVOR & RASMUS HÅLAND

GUNVOR & RASMUS HÅLAND GUNVOR & RASMUS HÅLAND - EN SLEKTSHISTORIE I TEKST OG BILDER FORORD: Å kjenne sine egne røtter er vel noe som blir viktigere etter hvert som en blir eldre selv, og selv om jeg fremdeles har noen skrevne

Detaljer

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG Huset, slik det så ut i 1909, og presenteres på bokpermen og tittelsiden, er tegnet av fhv. byantikvar Einar He& Illustrasjonene på sidene 9, 45, 61, 93, 95 og 99, er utført

Detaljer

Stavangeren. Nr 1 2012 årgang 21

Stavangeren. Nr 1 2012 årgang 21 Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Sammen for en levende by Hjemløs på Egenesløkkene Jens Zetlitz ettermæle Engels Minde Anders Bertinius Bærem Turisttrafikk og TTK Nr 1 2012 årgang

Detaljer

KULTURMINNEDAGEN 2004

KULTURMINNEDAGEN 2004 KULTURMINNEDAGEN 2004 SØNDAG 12. SEPTEMBER KL 1300 ØSTRE VOKSEN GÅRD Sørkedalsvn. 301 JORDBRUK OG GÅRDSANLEGG I VESTRE AKER Gårdbruker Johannes Woxen og lektor Finn Holden vil snakke om det som var og

Detaljer

Keramiske figurer fra Drøbak

Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2 Juni 2013 Årg. 33 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2/2013 Årgang 33 www.pensjonistnytt.org Pensjonist-nytt utgis av pensjonister ved Eldresenteret. De

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer