l[rl!1t{r WWryI HAMMERFEST &.+.,, KOMMUNE til Elvit Hyllest dfs'\ .#firf 4.Å ii#r: $rmk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "l[rl!1t{r WWryI HAMMERFEST &.+.,, KOMMUNE til Elvit Hyllest dfs'\ .#firf 4.Å ii#r: $rmk"

Transkript

1 l[rl!1t{r WWry HAMMERFEST &.+.,, KOMMUNE W Hyllest tl Elvt dfs'\.#frf 4.Å #r: $rmk

2 Kjære publkum! Arktsl< kultursenter har gleden av å presentere det l<unstnersl<e programmet for januar, februar og mars. Det er l<ke frtt for at det er med ærefrykt v begr oss ut "et landsl<ap" som så stor grad er tuftet på mennger og smal<. V tror v har et rmelg varert program, bestående av lol<ale "helter", nasjonale størrelser og nternasonale verdensartster. l<l<e tl forklenelse for noen av artstene, men v er speselt fornøyd over å ha fått The Real Group tl Hammerfest. Denne svenske vokal kvntetten, av nternasjonal størrelse, hadde undertegnede gleden av å høre under festspllene Harstad sst sommer. Og det må bare ses: Uansett sjanger, så var det en fantastsk musl<alsl< opplevelse. Gled dere! At Rksteatret, forbndelse med stt 6o års jubteum, har valgt Arktsk kultursenter som arena for sn premere av "Stormen" og åpnng av jubleumsåret, ser v på som en ære. Vt også trekke frem l<ultursl<olens storsatsnng; "Peer Gynt" med lokale krefter. Den blr spennende og spenstg! Da håper v mange fnner veen tlarktsk kultursenter, og får en opplevelse som er med på å berke hverdagen. Velmøtt! Mvh Knut Munkvold Arrangements ansvarlg Tom Wulff Vrksomhetsleder t&^*".'.,

3 Ole Olsensalen Prs ord. kr 3oo,Prs honnør kr z4o,-, Pylspyuppg,5 elter ftere kr,,aao,bleu t1tlent/ban kr,pns ea, h4kespeares magsl(e eventyr fortalt på en fotkelg og fantasfu[[ tl måte. cled d'es vsuelt og val<l<ert teater * nsprert norfl"lysets l<[are.ff;m,qff på,musl<l<,r ' 5C h 11.,,#W r,{v Fredog 6. februor kl. tgoo Lordog 7. februor kl. tgoo Hondlngen Kulturskolen setter opp "Peer Gynt" Ole Olsensalen Prospero er hert AV Mlano, men ha e fratatt mal<ten av sn ut på havet om råttent skp. H datter Mranda r og satt på et hans land på en øy, hvor en Calban og [u bor. Prospero Arel tl å underkast,og te,ne ham. En dag p,$; fendel,øya, k[rns! r får å,forl e. Då' "r kådde; -;!,pu[.st"p,! { begge t {

4

5 ffåtu1ff ff ff ff fl#æ ffff T KOAÆflfft ht ff :å &*& *d L{r0 l\trs.r rr r{jr ted{,rrr fr!1;: *fsclt åpnng Ap.:r frtl crcqrt {z q*xre,'*rt : : : :rr!v.d tltc< & LSrd*, lr*ta au., t$ u3 Rhsteatre 1!!Cllra{, :*^-l- * Nt*r"-.!t; Onc.r!"rr" e:.;e: rrcrls - ***:a : :.: :: : 'r,.,:r' tå *13;* :!ltr u.t}, g!^fn r lrtrll:rt r-jlg \-1,_qe,..: :-:. ::::-:::.: M,,l+,,vc-^1.-n ':p*t*l*r *æ:r,*g*r:,'vå* *r'1 '', ' '. {rrrf F rlkqsn, *;vvas 5*ml Thealer!/r 'r,, : --rtl:'- --. : -.--, lt:,r.:r ':: l lle -)l () ]l '\, )uv )':". [arrners arked J*glql,rq l"*xrtse!?,,,r..,.,: Hål*galane *;:ler f*r:rlsc:... & *. l.^^1,' fl*fe'1",,:, l*t Flern ',r,dfn.*"., r,o',' "L-l','!s lr;:rrl,r" Å ' te.\trylt,?nrcr rc :::Y:: t r-".*^ r-1,- rn,^* Åpen leslfo:'*stllng *xs<jc, Åpr,;t., (rrrt:ls:, lng " erf*n *ne på n*r ranc l"vll.r,lcc':,, :l ^^ ftt \)å:t!,:,å \ : -,':-',. rrru,luu lllrec:*rs{ årr*d*g {*l*r.rr*kr:en Trsdar ÅK ', 1 :ta(:11 **e- r,"l-.,---- "Mn f*rssttlr:g om rnor" '' l,ea- r-,-, -.:'-, -:..:'r, _..,_.11^ /\,.^- ::!_--, åt l\t",-lt":u rl"' fatr.'* us'' U!{M ){:J::rc:. K,.r, ; r.:;ro + les vr.lrrt -rl5t*tj c';rt, f nrr r1 a aå1;:r-n f,lt tn:'.; rne.--^^-*,1"' jru-rlr-l.:

6 e-6, mors vflngjerd Laurttæn GallerFleen j. mors kl. tggo Hålogotond teoter "Hærmennene på Helgelond" ov Henrk lbsen Ole Olsen salen Prs kr z5o,prs gruppe kr zoo,- Prs moderasjon kr ryo,- Hærmennene på Hetgeland er et ntenst famledrama skrevet av Henrk lbsen da han var bare 3o år gammel. denne spennende hstoren er drvkreftene erotkk, hevn og vold. På en strand på Helgeland møter en far tlfetdg på sn datter ved gården t sn fosterdatter. Han har rest fra lsland t Norge Ka;De;.oru o;or"r,*,r.,,n rå,,n".. o.= få hevn fører tl at gamle konflkter gjen kommer tl overflaten og fører med seg en nrj[:x-,tf#h;;*å'""'r"'rr Hærmennenenf,!ers1!nool":\*y"_l av tclge dramatkk er dette stykket full temprament. Hstoren handler om tradsjoner og uskrevne regler som preger vårt samfunn. lngen husker helt hva gamle reglene er tuftet på, bare at de er tl vår kultur. For at samfunnet skal kunne vdere må v g rom for forandrnger - selv HÆR M EN N ou,.'.u.*", EN L E de Ensemblet består av flere kraftfutle bltt skuespllere som er både kjente og ukjente gå for Hålogaland Teaters pubtkum. V møter om blant annet Ketl Høegh og Lena Krstn Ellngsen som sp[[er far og datter det kan være en smertefull prosess. lbsens verk tar utgangspunkt sagatden, suksesseren Hmmelbtå. Hærmennene men regssør Mart Moum Aune har denne møtes de gjen som far og datter, men her er forholdet mellom de to _noe mer anstren-st-:. oppsetnngen lagt handlngen tl vår td. -..._... : :- -,:-*;*--***-":.::;-*-.**"*

7 tt. mors kl. t93o 'Yllønden festrus" m / b uktø le r Yo n n - Robert H e n r ksen Ole Olsen salen Prs kr zoo,prs moderasjon kr ryo,- Forårets sommershowsuksess Krstansand, Vllanden festrus, med komker, stand-up?er og buktaler Yann-Robert Henrksen kommer tl Arktsk Kultursenter. Det unke ved Yann-Robert Henrksen og showet er at, tltegg tl å være vetdg god stand-up'er med temaer fotk flest kenner seg gjen, er Yann-Robert blant verdens 3-4 ' 'bestq buktalerg. og på et nvå ngen andre ""- orgd dr-nælheten ay. Fgurene hans er usefan{g.m.e n ;lgsbergtt gete og morsomme tttegg tl å være svært levende. tllegg snakker det meste av det som befnner seg på scenen. Så tl de grader levende og menngsberettget oppfatter pubtkum fgurene, at ved et av showene på Rca Hotell Klubben Tønsberg desember zoo5, entret en publkummere scenen og begynte å argumentere med den frekke anda, Konrad Anton von Gåsehud! Yann-Robert Henrksen er en av Norges bes bevarte hemmelgheter blant l<omkere og humorster. Med hylende morsomme skråbtkk stand-up format om hverdagslge forhold, og vsue[[ framsttlng av komske gags, er han helt alene om sn form Norge. Vllanden festrus er et fyrverker av en forestltng hvor Yann-Robert raser gjennom Ungdommens kulturmønstrng (UKM) er et l<ulturtltak for barn og unge hele Norge. Gennom små og store festvaler, (kulturmønstrnger) har du en enestående mulghet tl å vse frem det du drver med og tl å treffe lkesnnede. Alle er velkommen, enten de sampler på beats &loops, danser hallng, sl<jærer store tresl<ulpturer med motorsag, spller klasssk pano eller lager 3-D anmasjoner på PC. de fleste kommuner kan du delta fra du er ro år, men på landsmønstrngen og på mange fylkesmønstrnger er aldersgrensen r3 år. UKM er delt nn tre nvåer; l<ommunemønstrng, fylkesmønstrng og landsmønstrng. Atte som melder seg på tl l<ommunemønstrngen får være med. Herfra btr det plukket ut noen deltagere som representere l<ommunen fyll<esmønstrngen. fylkesmønstrngene blr det sendt tl landsmønstrngen, som vanlgvs arrangeres Trondhem. Fra ca. z5 deltagere UKM er ngen konkurranse. Juryenes utvelgelse skfer på grunnlag av orgnaltet, kreatvtet, publkumsl<ontakt og kvaltet, og de utvalgte deltagerne skal spele bredden den lokale mønstrngen. Premen for de som går vdere er å få stå på en enda større scene, og treffe andre ungdommer fra andre steder. Årets fulkesmønstrng fnner sted Honnngsvåg t7.-ry.aprl

8 22. mors kl. tgso The Reol Group Prs kr 4zo,Prs moderoson kr 35o,- En svensl< vol<algruppe verdensklasse The Rea[ Group er en a cappella gruppe, bane brytende nnen vokalgru ppesan ger. Tdtg gruppens snart z5-årge hstore utvl<[et de en egen stl med kompossjoner og arrangement. Arl(tsk Kultursenter er stolt av og kunne presentere denne gruppen 22. mars 2oo9. \ #&) Mesteparten av stt lv tl kamp mot urettferdghet og vold. - Hun følte det var best at barna ble huset hos far, at hun l<ke hadde noe å tlby oss, men v var ofte hos herrne. Mor var mtt frsted da jeg var barn og ungdom. Hun var klok, ukonvensjonel[ og tvers gjennom ærtg atl sn ferd. På sne lldre dager sa mor ofte at hun angret på at hun forlot oss, ser Bente Børsum. Medvrkende: Bente Børsum. På fotn alternerer Susanne Schwarz, Ragnhld Len og lngrd Berg Mehus. Dramatserng og reg: Anne-Karen Hytten. Scenograf : Chrstne Lohre. Lysdesgn: Magnus Mkaelsen mors Kulturskolefestfuol Ole Olsen salen

9 Jonas Feld har hatt en sval<het for country og spesett bluegrass muskk hele lvet. Det har vært en [ang drøm om å få gøre et samarbed med bluegrass muskere som har denne muskken "under hllden", og kke mnst splle muskken stk den bør framføres, uten lednng gtaren og hvor dynamkken skjer forhold tl hvor du står foran mkrofonen. Dette synes tydetgvs publkum også, som har uttrykt stor begestrng på konsertene. Chatham County Lne, fra North Carolna, står frem som det ypperste og mest spennende som sker nnen Bluegrass dag. Bandet har gtt ut 4 krtkerroste album, og 6 det nytg utgtte albumet "Chatham County Lne lv fl<l< ternngkast 5 VG. Bluegrass har hatt et fantastsk oppsvng de sste årene, d q og er på fu[[fart nn, som en veldg populær E g genre Norge Fjelds stemnngsfulle sanger sammen med Chatham-guttas vrtuose Bluegrassfurverker og sprudlende countrymuskatske glede er en fantastsk match. Publkum kan glede seg. t Kontaktnformason Strandgata 3o 96oo Hammerfest Telefon:78 4 o2olg 3 3 r= = E t E _g

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

TermoRens AS med suksess offshore

TermoRens AS med suksess offshore Rent vann - rene rør - ren energ - en ren kundes TermoRens AS med suksess offshore Les mer på sde: 6 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Les mer på sde: 4 Anodsk oksdasjon Kjemsk rens + = Rene rør!

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG LEDER Rydd ve Herrs komme Advtstd er over oss v begynner berede oss juleferng, alt hører. Kanskje v tradsjoner v ønsker opprettholde, kanskje v lang julegelste

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen Boka Mljøproblemene Boka Mljølære En Nr. 6 22/3-1991 ISSN: 0802-5924 UTGITT AV NATURVERNFORBUNDET 0 Televerket dumpet ulovlg sste sde ENØK potensalet 40 TWh sde 3 Grove naturnngrep på Svalbard sde 7 Verden

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Innholdsfortegnelse Hvorfor får man lyst til å danse av musikk?... 1 5A forsker ved

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

Høstjevndøgn. På ski til himmelen!

Høstjevndøgn. På ski til himmelen! Høstjevndøgn Fjellet høstprakten er motvekt. Alltd på nytt må v oppdage det: Jorden er.god der hvor mennesket kke har strukket sne hender ut. Her, det uberørte, kan"hmmlen ennu ha noe å spele seg. Vannene

Detaljer