MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Kl Møteslutt: Kl Tilstede: Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Synnøve S. Olsen møtte for Arne Fr. Andersen Ben Tommy Eriksen møtte for Fred O. Hanssen Kjell Richardsen Geir-Viggo Pedersen Harry - Erik Hanssen Anita Andreassen møtte for Steinar Lihaug Lillian Olsen møtte for Frode Pettersen Ivan O. Andreassen Hilde Nilsen Viggo Willassen Atle Olsen Svein Helge Martinussen Solveig P. Pettersen møtte for Brith-Unni Willumsen Tor Andersen Svein A. Tobiassen Anne Ma. Vik Fra Eldrerådet møtte: Fredrik Schreier Kristiina Kristoffersen møtte Einar F. Johnsen Dessuten møtte: Rådmann Merethe Skille Formannskapssekretær Grete F. Olsen Skole- og barnehagesjef Gundar Jakobsen Kultursjef Katie Hanken Økonomisjef Trond Robertsen Teknisk sjef Einar Botnmark Tiltakskonsulent Arne Osnes

2 Helse- og sosialsjef Jim Gundersen Fra NAV Gørild Johnsen Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent. Til sakslisten / spørsmål: Svein Tobiassen etterspurte rutiner for videre ekspedering av vedtak fra politiske møte, som ordfører besvarte. Forslag fra ordfører: Som tilleggssaker oppføres følgende: 11/1026 FORSLAG TIL TJENESTEAVTALER MED NORDLANDSSYKEHUSET HF 11/1589 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I VESTERÅLENS KOMMUNER 12/353 FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE VEDRØRENDE DRIFT AV KRISESENTER I VESTERÅLEN 12/476 SØKNAD OM KJØP AV DEL AV GNR/BNR 65/79 - FRADELING 12/489 KJØP KOMMUNAL TOMT STEINESJØEN 12/495 URAVSTEMMING - TARIFFOPPGJØRET PR /480 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - BØ RESTAURANTDRIFT / BØ MILANO 12/481 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SKAGENKAIA 12/509 UTLÅNSMIDLER STARTLÅN 2012

3 Tor Andersen hadde på forhånd sendt inn et spørsmål om liggekai i Steinesjøen. Ordfører opplyste at man ville komme tilbake til spørsmålet senere i møtet. Saksliste med foreslåtte tilleggssaker enstemmig vedtatt. Sunniva Dahl og Tor Andersen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 35/12 12/20 REFERATER OG MELDINGER 36/12 12/21 ORDFØRERENS HJØRNE 37/12 12/273 SKOLESTRUKTUR 38/12 12/289 RUSMIDDEL POLITISK HANDLINGSPLAN 39/12 12/292 FORSLAG TIL BEVILLINGSREGLEMENT - BØ KOMMUNE 40/12 12/436 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - FORRETNINGSDRIFT BØ AS 41/12 12/437 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - BØ LAVPRIS AS 42/12 12/438 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - EIDET BUTIKKDRIFT AS

4 43/12 12/440 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - STRAUME ØLUTSALG 44/12 12/442 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - COOP PRIX 45/12 12/443 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - VEABØ INVEST AS 46/12 12/444 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RUNES BAR AS 47/12 12/445 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RESTAURANT DELFINEN 48/12 12/446 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FJORDCAMP 49/12 12/447 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RINGSTAD SJØHUS 50/12 12/448 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ÅSAND-BRYGGEN ANS 51/12 11/1725 PLANSTRATEGI 52/12 12/455 EVALUERING FLYKTNINGER /12 11/51 BILORDNING BØ KOMMUNE 54/12 12/212 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE /12 12/366 TINGRETTEN: VALG AV MEDDOMMERE 56/12 12/369 FORSLAG PÅ SKJØNNSMEDLEMMER

5 57/12 11/1708 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31.DESEMBER /12 12/462 LEDELSE AV SKOLER OG BARNEHAGER I BØ KOMMUNE 59/12 12/360 EIENDOMSKATT BØ 60/12 11/1026 FORSLAG TIL TJENESTEAVTALER MED NORDLANDSSYKEHUSET HF 61/12 11/1589 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I VESTERÅLENS KOMMUNER 62/12 12/353 FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE VEDRØRENDE DRIFT AV KRISESENTER I VESTERÅLEN 63/12 12/476 SØKNAD OM KJØP AV DEL AV GNR/BNR 65/79 - FRADELING 64/12 12/489 KJØP KOMMUNAL TOMT STEINESJØEN 65/12 12/495 URAVSTEMMING - TARIFFOPPGJØRET PR /12 12/480 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - BØ RESTAURANTDRIFT / BØ MILANO 67/12 12/481 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SKAGENKAIA 68/12 12/509 UTLÅNSMIDLER STARTLÅN 2012 Kulturinnslag: Chanette Bang og Ivan Andreassen orienterte om forberedelsene til årets Reginedager.

6 35/12 REFERATER OG MELDINGER Forslag til vedtak: Referater og meldinger tas til orientering. Referater og meldinger tas til orientering. 36/12 ORDFØRERENS HJØRNE Ordfører orienterte om: - Fylkesveiene - Kommunale veier - Utmarksgjerder - Regionalt bolystprosjekt, ungdom tilbake, jobb for 2, prosjekt sammen med departement og næringsliv. - Regionalt prosjekt, Fiskerispørsmål, hjelp til etablering, strukturering, fornying - Trålerkvoter - Fiskerimessen i Trondheim august - Vesterålen Sjømatkonferanse - Kobbvågen

7 Det ble ikke fattet særskilt vedtak. 37/12 SKOLESTRUKTUR Forslag til vedtak: Nåværende skolestruktur opprettholdes. Forslag fra Sture Pedersen: Nåværende skolestruktur opprettholdes. Den økonomiske utfordringen dette medfører, søkes løst gjennom arbeid med reduksjon av kommunens lånegjeld. Det arrangeres en skolefaglig dag for kommunestyret høsten Det nedsettes i denne forbindelse en egen komite bestående av politikere, administrasjon og representanter fra alle skoler, som skal arbeide for en best mulig skole i Bø. Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. Nåværende skolestruktur opprettholdes. Den økonomiske utfordringen dette medfører, søkes løst gjennom arbeid med reduksjon av kommunens lånegjeld.

8 Det arrangeres en skolefaglig dag for kommunestyret høsten Det nedsettes i denne forbindelse en egen komite bestående av politikere, administrasjon og representanter fra alle skoler, som skal arbeide for en best mulig skole i Bø. Svein Tobiassen ble midlertidig permittert, og kom tilbake før behandling av sak 39/12. 38/12 RUSMIDDEL POLITISK HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: Bø Kommune vedtar foreliggende forslag til Rusmiddel politisk handlingsplan Tilleggsforslag fra Venstre v/ Svein Helge Martinussen: Kommunestyret ser med bekymring på at ungdom i Bø har en lavere debutalder for bruk av alkohol sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det iverksettes derfor straks nødvendige og konkrete tiltak med sikte på å heve debutalderen. Kommunestyret ber om at det i kommunens årsrapport informeres om arbeidet for å nå vedtatte mål i rusmiddelpolitisk handlingsplan samt graden av måloppnåelse. Kommunestyret ber også om at det gjennomføres årlige rusundersøkelser blant ungdom og at resultatet presenteres i kommunestyret.

9 Ved votering over tilleggsforslag fra Martinussen, fikk dette 6 stemmer og falt dermed. Ordfører opplyste at forslaget vil bli oversendt til dem som arbeider med kommuneplanen. Bø Kommune vedtar foreliggende forslag til Rusmiddel politisk handlingsplan Forslag fra Martinussen blir oversendt til dem som arbeider med kommuneplanen. NB: (Se slutten av protokollen der saken ble tatt opp til ny avstemming: Martinussen protesterte på ordførerens tilleggsforslag som omhandlet oversending av hans forslag. Ordfører opplyste at saken vil bli tatt opp igjen til slutt i møtet for å avklare hva man har stemt over. Kun innstillingen ble vedtatt.) 39/12 FORSLAG TIL BEVILLINGSREGLEMENT - BØ KOMMUNE Forslag til vedtak: Bø Kommune vedtar foreliggende forslag til bevillingsreglement Forslag fra Svein Helge Martinussen: Hva angår punkt 5 om delegering til formannskapet. Det foreslås ikke delegering, men at kommunestyret skal ha seg forelagt saken. Forslag fra Martinussen fikk 4 stemmer og falt dermed.

10 Bø Kommune vedtar foreliggende forslag til bevillingsreglement /12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - FORRETNINGSDRIFT BØ AS Ref. innstillingen. Svein Helge Martinussen: Det skal innhentes uttalelse fra politiet og sosialtjenesten i denne type saker. Er dette gjort da det ikke fremgår av saksfremlegget. Osnes opplyste at slik uttalelse er innhentet, og det foreligger ingen anmerkninger i noen av sakene. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Forretningsdrift Bø AS med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Forretningsdrift Bø AS Sture Pedersen Mona Pedersen

11 Utsalgssted: Ølutsalget, Torget, Vinje, Bø i Vesterålen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,75 volumprosent alkohol Omfang: Alminnelig Salgstid: Hverdager mellom kl og kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 41/12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - BØ LAVPRIS AS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Bø Lavpris AS med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Utsalgssted: Alkoholvare: Omfang: Bø Lavpris AS Sølvi Andersen Jan Andersen Butikklokale dagligvarebutikken Ica Nær, Vinje Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,76 volumprosent alkohol Alminnelig Salgstid: Hverdager 0900 til 2000

12 Dager før søn- og helligdager 0900 til 1800 Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 42/12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - EIDET BUTIKKDRIFT AS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Eidet Butikkdrift AS: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Utsalgssted: Alkoholvare: Omfang: Eidet Butikkdrift AS Beate Ingebrigtsen Nina Jensen Butikklokale Joker-Bø AS Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,76 volumprosent alkohol Alminnelig Salgstid: Hverdager 0900 til 2000 Dager før søn- og helligdager 0900 til 1800 Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling.

13 43/12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - STRAUME ØLUTSALG Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Straume Ølutsalg v/ Torstein Willassen med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Utsalgssted: Alkoholvare: Omfang: Straume Ølutsalg DA v/ Torstein Willassen Torstein Willassen Tove Catrine Willassen Samlokalisert med butikk med salg av diverse utstyr, i forretningsbygg S. Willassen & Sønn Eiendom ANS, 8475 Straumsjøen Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,75 volumprosent alkohol Alminnelig Salgstid: Hverdager mellom kl og kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling.

14 44/12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - COOP PRIX Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Coop Sambo BA med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Coop Sambo BA Styrer: Helge Hansen Stedfortreder: Carina Skagtun Utsalgssted: Butikklokale Prix Straumsjøen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,76 volumprosent alkohol Omfang: Alminnelig Salgstid: Hverdager 0900 til 2000 Dager før søn- og helligdager 0900 til 1800 Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. Rådmannens korrigering: KORREKTSJON ALLE SAKER OM SKJENKEBEVILLING: I forslag til vedtak, under tabell for skjenketider, står det: Daglig åpningstid må minimum vare 30 minutter utover skjenketid slutt. Dette blir feil i forhold til Alkohollovens 4-4,6. ledd, hvor det fremgår at:

15 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningnstid må tilpasses dette kravet. 45/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - VEABØ INVEST AS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling fra Veabø Invest AS, for Bø Hotell og Smutthullet pub, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Bevertningssted: Veabø Invest AS Guttorm Veabø Tor Anders Veabø Bø Hotell, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang: Skjenkeareal: Skjenketid: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alminnelig Festsal, spisesal, lobby, pub med tilknyttet veranda. Mandag - torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 10:00 02:00 10:00 01:00

16 Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) :00 10:00 02:00 10:00 01: :00 13:00 02:00 13:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne- og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. 46/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RUNES BAR AS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Runes Bar AS med følgende betingelser: Tidsrom: til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Bevertningssted: Runes Bar v/ Rune Både Rune Både Hans Roger Både Runes Bar, Steine, 8470 Bø i Vesterålen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3

17 Omfang. Skjenkereal: Skjenketider: Alminnelig Restaurant/bar 1. etasje, samt tilknyttet avgrenset uteterasse. Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) Mandag - torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 12:00 02:00 14:00 01: :00 12:00 02:00 14:00 01: :00 12:00 02:00 14:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne-og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. 47/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RESTAURANT DELFINEN

18 Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Restaurant Delfinen v/ Odd-Olav Knedahl med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Restaurant Delfinen v/ Odd-Olav Knedahl Styrer: Odd-Olav Knedahl Stedfortreder: Cecilie Kristin Knedahl Bevertningssted: Restaurant Delfinen, Steine Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Alminnelig Skjenkereal: Bar, spisesal og diskotek, samt veranda 2. etasje og veranda/terasse første etasje ved baren. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) Mandag torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 14:00 02:00 13:00 01:00 16:00 01:00 14:00 02:00 13:00 01: :00 14:00 02:00 13:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne-og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. 48/12

19 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FJORDCAMP Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Fjordcamp AS med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Bevertningssted: Fjordcamp v/ottar Bergersen Laila Lauritsen Tommy Bergersen Fjordcamp, Kråkberget Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang: Skjenkeareal: Skjenketid: Alminnelig Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) Tårn, restaurant, selskapslokale/konferanserom, vinterhage, grillhus og avgrenset uterestaurant på kaiområde. Mandag torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 08:00 02:00 08:00 01: :00 08:00 02:00 08:00 01: :00 08:00 02:00 13:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter

20 skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne-og utearealer. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 49/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RINGSTAD SJØHUS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Ringstad Sjøhus Drift v/ Ann Karina Jakobsen, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Ringstad Sjøhus Drift v/ Ann Karina Jakobsen Styrer: Ann Karina Jakobsen Stedfortreder: Arnbjørg Danielsen Bevertningssted: Ringstad Sjøhus, Ringstad, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, 2 og 3 Omfang: Alminnelig Skjenkeareal: Bar, spisesal og avgrenset uteareal med tilgang fra spisesal. Skjenketid: Mandag torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag

21 Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest :00 10:00 02:00 12:00 24:00 4,7 vol. prosent) :00 10:00 02:00 12:00 24:00 Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under :00 10:00 02:00 12:00 24:00 22 vol. prosent) :00 10:00 02:00 12:00 24:00 Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og :00 10:00 02:00 13:00 24:00 vol. prosent) :00 10:00 02:00 13:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne-og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. 50/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ÅSAND-BRYGGEN ANS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Åsand Brygge ANS med følgende betingelser: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Åsand-Bryggen ANS v/rolf Nicolaisen Øystein Juliussen Rolf Nicolaisen

22 Bevertningssted: Åsand-Bryggen, Eidet i Bø Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Alminnelig Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) Mandag torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 08:00 02:00 08:00 01: :00 08:00 02:00 08:00 01: :00 08:00 02:00 13:00 24:00 Skjenkestedets åpningstid: Daglig åpningstid må minimum være 30 minutter utover skjenketid slutt. Skjenketid gjelder likt for inne-og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. 51/12 PLANSTRATEGI Teknisk sjef Einar Botnmark orienterte i saken.

23 vedtar vedlagte forslag til planstrategi for Lillian Olsen ble permittert og Anne Lise Kvalmo overtok hennes plass. Harry Hanse ble innvilget permisjon. Det var ikke innkalt vara for han. 52/12 EVALUERING FLYKTNINGER 2012 Forslag til vedtak: Det gjennomføres ikke ytterligere bosetting av flyktninger i økonomiplanperioden Flyktningtjenesten avvikles i tråd med at eksisterende flyktninger er tilstrekkelig integrert. Anne Ma. Vik ba om at navnet på saken ble endret. Rådmann Merethe Skille orienterte i saken. Innstillinga enstemmig vedtatt. Det gjennomføres ikke ytterligere bosetting av flyktninger i økonomiplanperioden Flyktningtjenesten avvikles i tråd med at eksisterende flyktninger er tilstrekkelig integrert. 53/12

24 BILORDNING BØ KOMMUNE 1. vil i hovedsak godgjøre bruk av egen bil i tjeneste hvor bilbruk er nødvendig med følgende unntak: A. Leasing/kjøp av bil for bruk i tjeneste benyttes når årlig kjørelengde overstiger 12000km. B. Leasing/kjøp av bil for bruk i tjeneste benyttes når bruken er av en slik karakter at den ikke er forenelig med privat bruk, eksempel feiebil, avløpsbil, røykdykkerbil etc. C. Leasing/kjøp av bil kan i helt spesielle tilfeller vurderes som følge av sårbarhet/sikkerhet og spesielle transportbehov samt forventet årlig kjørelengde. 54/12 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE Forslag til vedtak: Valgnemndas innstilling ble fremlagt i møtet. Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

25 JORDSKIFTEMEDDOMMERE Menn: 1. Nils E. Klaussen 2. Rolf Hugo Eriksen 3. Rolf A. Edvardsen 4. Guttorm E. Paulsen Kvinner: 1. Svanhild P. Johnsen 2. Randi Nordberg 3. Solbjørg Solheim 4. Ann H. Pedersen 55/12 TINGRETTEN: VALG AV MEDDOMMERE Valgnemndas forslag ble fremlagt i møtet. Ref. valgnemndas innstilling. Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. TINGRETTEN: VALG AV MEDDOMMERE Kvinner: 1. Arnbjørg Danielsen, Vea 2. Linda M. Haug, Nykvåg 3. Elin A. Skog, Skårvågen 4. Mai-Liss Hansen, Øyjord 5. Ordis Edvardsen, Snarset 6. Carina Skagtun, Husvågen

26 7. Brith Unni Willumsen, Steine 8. Line Eide, Straume 9. Kari Bjørhovde, Steine 10. Hilde Nilsen, Vinje 11. Inger J. Rygg, Kvalvik 12. Liv Karin Andreassen, Mårsund 13. Siv Solheim Welle 14. Cecilie Andersen, Skagen 15. Elisabeth Veabø, Straume 16. Inger Torbjørnsen, Øyjord 17. Linn With, Vinje Menn: 1. Svein Bruun, Steine 2. Vidar Jakobsen, Søberg 3. Guttorm Paulsen, Vea 4. Kurt Dahl, Kleppelv 5. Fred O. Hanssen, Steine 6. Helge Martinsen. Steine 7. Kjell B. Andersen, Skagen 8. Jan Å. Strangstad, Steinsvik 9. Odd-Håkon Bjugn, Gimstad 10. Viggo Willassen, Straumsjøen 11. Jack R. Lihaug, Steine 12. Ronny Karlsen, Øyjord 13. Geir Viggo Pedersen, Steine 14. Fred T. Fagereng, Lynghaug 15. Stig Olaisen, Gimstad 16. Frode Pettersen, Skagen 17. Ola Pedersen, Steine 56/12 FORSLAG PÅ SKJØNNSMEDLEMMER Forslag til vedtak: Valgnemndas innstilling ble fremlagt i møtet.

27 Ref. valgnemndas innstilling. Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. FORSLAG PÅ SKJØNNSMEDLEMMER 1. Nils E. Klaussen, Fjærvoll, 8470 Bø i Vesterålen, bonde, / Randi Nordberg, Pollen, 8475 Straumsjøen, / , tidl. bonde/nå skoleass. 3. Maud Jennie Hansen, Skålbrekk, 8475 Straumsjøen, bonde, Ottar Kristoffersen, Veggemo, 8475 Straumsjøen, bonde, / /12 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 Forslag til vedtak: Valgnemndas forslag ble fremlagt i møtet. Ref. valgnemndas innstilling. Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. Valg av lagrettemedlemmer / meddommere for perioden : Hanne Hopland Andersen Tove Botnmark Arvid Pedersen

28 Kjell Richardsen 58/12 LEDELSE AV SKOLER OG BARNEHAGER I BØ KOMMUNE Den eksisterende lederstruktur i skole- og barnehageavdelingen opprettholdes. 59/12 EIENDOMSKATT BØ Forslag til vedtak: Som følge av s økonomiske utfordringer, ber kommunestyret om at saken om eiendomsskatt blir utsatt til kommunestyremøte i juni, da saken om skolestruktur også skal opp. Kommunestyret ønsker seg forelagt en utredning på lederstrukturen i skole og barnehageavdelingen. Utredningen skal inneholde en vurdering av reduksjon i det totale antallet rektorer og barnehagestyrere. Kommunestyret ønsker også at administrasjonen ser på muligheten for en 1-10 skole med avdelinger tilhørende i sine bygg på Steine, Straume, Eidet og Astersett, og hva som vil være konsekvensene av dette.

29 Forslag fra Anne Ma. Vik: Alternativ 2: - Det innføres eiendomsskatt i fra Eiendomsskatt skrives ut til hele kommunen - Arbeidet med innføring av eiendomsskatt starter når nytt lov og rammeverk for den kommunale eiendomsskatten er vedtatt Forslag fra ordfører Sture Pedersen: Rådmannen legger inn eiendomsskatt fra 2014 som et mulig tiltak i økonomiplanarbeidet høsten Endelig vedtak på Eiendomsskatt fattes i kommunestyret desember 2012, ved økonomplan og budsjettbehandlingen. Alternativ votering: Forslag om å innføre eiendomsskatt falt da det ble det avgitt 4 stemmer for å innføre eiendomsskatt i vår kommune. Rådmannen legger inn eiendomsskatt fra 2014 som et mulig tiltak i økonomiplanarbeidet høsten Endelig vedtak på Eiendomsskatt fattes i kommunestyret desember 2012, ved økonomplan og budsjettbehandlingen. 60/12 FORSLAG TIL TJENESTEAVTALER MED NORDLANDSSYKEHUSET HF Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar forslag til Tjenesteavtale nr. 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester

30 Tjenesteavtale nr. 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr. 8: Samarbeid om jordmortjenesten Tjenesteavtale nr. 9: Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 10: Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden slik det fremgår av vedlegg til saken. 2. Det delegeres til rådmannen å vedta ikke- prinsipielle endringer i avtalene. 1. Kommunestyret vedtar forslag til Tjenesteavtale nr. 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester Tjenesteavtale nr. 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr. 8: Samarbeid om jordmortjenesten Tjenesteavtale nr. 9: Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 10: Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden slik det fremgår av vedlegg til saken. 2. Det delegeres til rådmannen å vedta ikke- prinsipielle endringer i avtalene. 61/12 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I VESTERÅLENS

31 KOMMUNER Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar oppstart av kartlegging av friluftslivsområder i i tråd med saksfremlegget. Administrasjonen får fullmakt til nedsetting av arbeidsgruppe. Kommunestyret vedtar oppstart av kartlegging av friluftslivsområder i i tråd med saksfremlegget. Administrasjonen får fullmakt til nedsetting av arbeidsgruppe. 62/12 FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE VEDRØRENDE DRIFT AV KRISESENTER I VESTERÅLEN Forslag til vedtak: 1) vedtar å slutte seg til interkommunalt samarbeid om drift av krisesentertilbud i Vesterålen. 2) Samarbeidet drives med hjemmel i kommuneloven 28b 3) Sortland kommune er vertskommune og Hadsel kommune, Andøy kommune, Øksnes kommune, og Lødingen kommune er samarbeidskommuner. 4) Vertskommunen, samt samarbeidskommunene utgjør samlet Deltakerkommunene. 5) Det økonomiske grunnlaget for tiltaket framkommer gjennom å ta utgangspunkt i rammen for drift av Krisesenteret Vesterålen for Tilskuddet justeres årlig i henhold til deflator bestemt av staten i statsbudsjettet, for 2012 utgjør dette 3,25 %.

32 6) Samarbeidet baserer seg for øvrig på vedlagte samarbeidsavtale. 7) Økonomiske konsekvenser/manglende finansiering for i 2012 kr innarbeides ved første budsjettregulering. 1) vedtar å slutte seg til interkommunalt samarbeid om drift av krisesentertilbud i Vesterålen. 2) Samarbeidet drives med hjemmel i kommuneloven 28b 3) Sortland kommune er vertskommune og Hadsel kommune, Andøy kommune, Øksnes kommune, og Lødingen kommune er samarbeidskommuner. 4) Vertskommunen, samt samarbeidskommunene utgjør samlet Deltakerkommunene. 5) Det økonomiske grunnlaget for tiltaket framkommer gjennom å ta utgangspunkt i rammen for drift av Krisesenteret Vesterålen for Tilskuddet justeres årlig i henhold til deflator bestemt av staten i statsbudsjettet, for 2012 utgjør dette 3,25 %. 6) Samarbeidet baserer seg for øvrig på vedlagte samarbeidsavtale. 7) Økonomiske konsekvenser/manglende finansiering for i 2012 kr innarbeides ved første budsjettregulering. 63/12 SØKNAD OM KJØP AV DEL AV GNR/BNR 65/79 - FRADELING Forslag til vedtak: Kommunestyret viser til søknad fra Kurt Ove Hanssen datert den Søker tilbys omsøkte parsell for kroner 4.000,-.

33 Søker må dekke omkostningene i forbindelse med fradeling og overføring/tinglysing. Det anføres på skjøtet at 65/108 har veirett over omsøkte parsell, og at parsellen får veirett over 65/79 frem til Astersetveien. Tilbudet står ved lag frem til november Kommunestyret viser til søknad fra Kurt Ove Hanssen datert den Søker tilbys omsøkte parsell for kroner 4.000,-. Søker må dekke omkostningene i forbindelse med fradeling og overføring/tinglysing. Det anføres på skjøtet at 65/108 har veirett over omsøkte parsell, og at parsellen får veirett over 65/79 frem til Astersetveien. Tilbudet står ved lag frem til november /12 KJØP KOMMUNAL TOMT STEINESJØEN Forslag til vedtak: 1. Sørensen eiendommer as tilbys at opparbeidelseskostnader innarbeides i festekontrakt på 30 år. 2. Festekontrakten gjelder opparbeidet område. 3. Sørensen eiendommer as gis oppsjon på tilleggsareal i 5 år ihht. vedlagte kartskisse 4. Sørensen eiendommer as gis anledning til kjøp av arealet i stedet for festekontrakt

34 Svein Helge Martinussen: Hva er prisen for kommunalt areal? Hvem betaler? Hva skjer dersom bedriften opphører, og hvem bærer opparbeidede utgifter, hvor er utgiftene ført? Teknisk sjef Einar Botnmark orienterte i saken. 1. Sørensen eiendommer as tilbys at opparbeidelseskostnader innarbeides i festekontrakt på 30 år. 2. Festekontrakten gjelder opparbeidet område. 3. Sørensen eiendommer as gis oppsjon på tilleggsareal i 5 år ihht. vedlagte kartskisse 4. Sørensen eiendommer as gis anledning til kjøp av arealet i stedet for festekontrakt 65/12 URAVSTEMMING - TARIFFOPPGJØRET PR Forslag til vedtak: Kommunestyret viser til anbefalt forslag til tariffrevisjonen pr ny hovedtariffavtale for tariffperioden Kommunestyret vedtar å stemme JA til det anbefalte forslaget.

35 Kommunestyret viser til anbefalt forslag til tariffrevisjonen pr ny hovedtariffavtale for tariffperioden Kommunestyret vedtar å stemme JA til det anbefalte forslaget. 66/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - BØ RESTAURANTDRIFT / BØ MILANO Forslag til vedtak: Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Bø Restaurantdrift AS ( Bø Milano), med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Bø Restaurantdrift AS Styrer: Hend Nawaf Mostafa Stedfortreder: Helmi Mousa Bevertningssted: Bø Milano, Straumsjøen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, 2 og 3 Omfang: Alminnelig Skjenkeareal: Bar, spisesal og diskotek samt veranda/terrasse bak baren Skjenketid: Mandag - torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag Alkoholholdig drikk gruppe :00 10:00 01:30 13:00 21:00

36 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) :00 10:00 01:30 13:00 21: :00 10:00 01:30 13:00 21:00 Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Bø Restaurantdrift AS ( Bø Milano), med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Bø Restaurantdrift AS Styrer: Hend Nawaf Mostafa Stedfortreder: Helmi Mousa Bevertningssted: Bø Milano, Straumsjøen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, 2 og 3 Omfang: Alminnelig Skjenkeareal: Bar, spisesal og diskotek samt veranda/terrasse bak baren Skjenketid: Mandag - torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag Alkoholholdig drikk gruppe :00 10:00 01:30 13:00 21:00

37 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) :00 10:00 01:30 13:00 21: :00 10:00 01:30 13:00 21:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. 67/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SKAGENKAIA Forslag til vedtak: Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Cafe Gamle Posthuset AS, skagen, v/ Lone Lamark, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Bevertningssted: Cafe Gamle Posthuset AS Lone Lamark fravikes pga. liten omsetning Cafe Gamle Posthuset, Skagen (Skagakaia) Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, 2 og 3 Omfang: Skjenkeareal: med Skjenketid: Alminnelig Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Innelokaler hovedbygning, terasse ved inngang mot sør, samt uteområde benker og bord nedenfor veg mot havet. Mandag - torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 11:00 02:00 11:00 01:00

38 Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) :00 11:00 02:00 11:00 01: :00 11:00 02:00 13:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne-og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Cafe Gamle Posthuset AS, skagen, v/ Lone Lamark, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Cafe Gamle Posthuset AS Styrer: Lone Lamark Stedfortreder: fravikes pga. liten omsetning Bevertningssted: Cafe Gamle Posthuset, Skagen (Skagakaia) Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, 2 og 3 Omfang: Alminnelig Skjenkeareal: Innelokaler hovedbygning, terasse ved inngang mot sør, samt uteområde med benker og bord nedenfor veg mot havet.

39 Skjenketid: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) Mandag - torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 11:00 02:00 11:00 01: :00 11:00 02:00 11:00 01: :00 11:00 02:00 13:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne-og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. 68/12 UTLÅNSMIDLER STARTLÅN 2012 Forslag til vedtak: Kommunestyret delegerer utlånsfullmakt for opptak av Startlån, inntil 5 mill., for videre utlån til rådmannen. Kommunestyret delegerer å ta opp Startlån, inntil 5 mill., for videre utlån til rådmannen.

40 NY BEHANDLING : Sak 38/12 Rusmiddel politisk handlingsplan. Uklart hva som ble vedtatt. Dette blir derfor en ny voteringsrunde i saken. Ref. tilleggsforslag fra Martinussen. Tilleggsforslag fra Martinussen fikk 6 stemmer og dermed falt. Vedtak; Kun innstilingen ble vedtatt. Spørsmål fra Tor Andersen:

41 SVAR PÅ SPØRSMÅL OM LIGGEKAI STEINESJØEN Når det gjelder hvilke vilkår som gjelder for liggekai Steinesjøen er dette avhengig av kategori: Liggekaier som er ment for å dekke hjemmeflåte Allmenningskaier som er ment å være åpen for alle. Fiskerikaier: er allment tilgjengelig faste og flytende laste og lossekaier. Når det gjelder stengsel så er det helt vanlig at flytekaianlegg har stengsel som hindrer tyveri etc. Rutiner på hvor de kan henvende seg for å få nøkkel kan nok bli bedre, men i fiskerisesongen har det ikke vært noe problem da porten ikke har vært låst og båtene har ligget utenpå hverandre både to og tre båter i bredden.

42 Det kan nok være et behov for å utvide utvide flytekaianlegget. vil gjennomgå alle flytkaianlegg i kommunen med tanke på at hjemmeflåten kan kjøpe seg fast plass på de kaianlegg og en bedre tilrettelegging for fremmedflåten. En slik ordning vil skape økonomi til å investere i flere flytekaianlegg. En slik ordning vil kunne løse behov for flytekaianlegg både i Jennskaret og Steinesjøen. Rett utskrift: Sture Pedersen Grete F. Olsen Sunniva Dahl Tor Andersen Ordfører Fsk-sekr. Varaordfører Repr.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.05.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 16.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Geir Viggo Pedersen Steinar Lihaug Ivan Andreassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 16.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2009 Møtestart: Møteslutt: Tilstede: Kl.12.00. Kl.18.30. Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Kjell Andersen møtte for Hilde Nilsen Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.05.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jack Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen (ble permittert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2012 Møtestart: Kl. 11.00 Møteslutt: Kl. 14.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 12.12.05 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.20.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2010 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 14.00. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Litløy Møtedato: 20.09.2006 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 18.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen Dessuten møtte:

Detaljer

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30).

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30). MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.00 Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen. Møtedato: 13.11.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Viggo Willassen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 01.07.2010 Møtestart: Kl. 11.30. Møteslutt: Kl.15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen Hilde Nilsen Tor Andersen Viggo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2008 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 11.03.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.11.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/10-114/10 Møte nr: 8/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/2 TID: 16.03.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer