MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Kl Møteslutt: Kl Tilstede: Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Synnøve S. Olsen møtte for Arne Fr. Andersen Ben Tommy Eriksen møtte for Fred O. Hanssen Kjell Richardsen Geir-Viggo Pedersen Harry - Erik Hanssen Anita Andreassen møtte for Steinar Lihaug Lillian Olsen møtte for Frode Pettersen Ivan O. Andreassen Hilde Nilsen Viggo Willassen Atle Olsen Svein Helge Martinussen Solveig P. Pettersen møtte for Brith-Unni Willumsen Tor Andersen Svein A. Tobiassen Anne Ma. Vik Fra Eldrerådet møtte: Fredrik Schreier Kristiina Kristoffersen møtte Einar F. Johnsen Dessuten møtte: Rådmann Merethe Skille Formannskapssekretær Grete F. Olsen Skole- og barnehagesjef Gundar Jakobsen Kultursjef Katie Hanken Økonomisjef Trond Robertsen Teknisk sjef Einar Botnmark Tiltakskonsulent Arne Osnes

2 Helse- og sosialsjef Jim Gundersen Fra NAV Gørild Johnsen Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent. Til sakslisten / spørsmål: Svein Tobiassen etterspurte rutiner for videre ekspedering av vedtak fra politiske møte, som ordfører besvarte. Forslag fra ordfører: Som tilleggssaker oppføres følgende: 11/1026 FORSLAG TIL TJENESTEAVTALER MED NORDLANDSSYKEHUSET HF 11/1589 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I VESTERÅLENS KOMMUNER 12/353 FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE VEDRØRENDE DRIFT AV KRISESENTER I VESTERÅLEN 12/476 SØKNAD OM KJØP AV DEL AV GNR/BNR 65/79 - FRADELING 12/489 KJØP KOMMUNAL TOMT STEINESJØEN 12/495 URAVSTEMMING - TARIFFOPPGJØRET PR /480 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - BØ RESTAURANTDRIFT / BØ MILANO 12/481 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SKAGENKAIA 12/509 UTLÅNSMIDLER STARTLÅN 2012

3 Tor Andersen hadde på forhånd sendt inn et spørsmål om liggekai i Steinesjøen. Ordfører opplyste at man ville komme tilbake til spørsmålet senere i møtet. Saksliste med foreslåtte tilleggssaker enstemmig vedtatt. Sunniva Dahl og Tor Andersen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 35/12 12/20 REFERATER OG MELDINGER 36/12 12/21 ORDFØRERENS HJØRNE 37/12 12/273 SKOLESTRUKTUR 38/12 12/289 RUSMIDDEL POLITISK HANDLINGSPLAN 39/12 12/292 FORSLAG TIL BEVILLINGSREGLEMENT - BØ KOMMUNE 40/12 12/436 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - FORRETNINGSDRIFT BØ AS 41/12 12/437 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - BØ LAVPRIS AS 42/12 12/438 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - EIDET BUTIKKDRIFT AS

4 43/12 12/440 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - STRAUME ØLUTSALG 44/12 12/442 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - COOP PRIX 45/12 12/443 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - VEABØ INVEST AS 46/12 12/444 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RUNES BAR AS 47/12 12/445 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RESTAURANT DELFINEN 48/12 12/446 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FJORDCAMP 49/12 12/447 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RINGSTAD SJØHUS 50/12 12/448 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ÅSAND-BRYGGEN ANS 51/12 11/1725 PLANSTRATEGI 52/12 12/455 EVALUERING FLYKTNINGER /12 11/51 BILORDNING BØ KOMMUNE 54/12 12/212 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE /12 12/366 TINGRETTEN: VALG AV MEDDOMMERE 56/12 12/369 FORSLAG PÅ SKJØNNSMEDLEMMER

5 57/12 11/1708 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31.DESEMBER /12 12/462 LEDELSE AV SKOLER OG BARNEHAGER I BØ KOMMUNE 59/12 12/360 EIENDOMSKATT BØ 60/12 11/1026 FORSLAG TIL TJENESTEAVTALER MED NORDLANDSSYKEHUSET HF 61/12 11/1589 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I VESTERÅLENS KOMMUNER 62/12 12/353 FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE VEDRØRENDE DRIFT AV KRISESENTER I VESTERÅLEN 63/12 12/476 SØKNAD OM KJØP AV DEL AV GNR/BNR 65/79 - FRADELING 64/12 12/489 KJØP KOMMUNAL TOMT STEINESJØEN 65/12 12/495 URAVSTEMMING - TARIFFOPPGJØRET PR /12 12/480 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - BØ RESTAURANTDRIFT / BØ MILANO 67/12 12/481 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SKAGENKAIA 68/12 12/509 UTLÅNSMIDLER STARTLÅN 2012 Kulturinnslag: Chanette Bang og Ivan Andreassen orienterte om forberedelsene til årets Reginedager.

6 35/12 REFERATER OG MELDINGER Forslag til vedtak: Referater og meldinger tas til orientering. Referater og meldinger tas til orientering. 36/12 ORDFØRERENS HJØRNE Ordfører orienterte om: - Fylkesveiene - Kommunale veier - Utmarksgjerder - Regionalt bolystprosjekt, ungdom tilbake, jobb for 2, prosjekt sammen med departement og næringsliv. - Regionalt prosjekt, Fiskerispørsmål, hjelp til etablering, strukturering, fornying - Trålerkvoter - Fiskerimessen i Trondheim august - Vesterålen Sjømatkonferanse - Kobbvågen

7 Det ble ikke fattet særskilt vedtak. 37/12 SKOLESTRUKTUR Forslag til vedtak: Nåværende skolestruktur opprettholdes. Forslag fra Sture Pedersen: Nåværende skolestruktur opprettholdes. Den økonomiske utfordringen dette medfører, søkes løst gjennom arbeid med reduksjon av kommunens lånegjeld. Det arrangeres en skolefaglig dag for kommunestyret høsten Det nedsettes i denne forbindelse en egen komite bestående av politikere, administrasjon og representanter fra alle skoler, som skal arbeide for en best mulig skole i Bø. Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. Nåværende skolestruktur opprettholdes. Den økonomiske utfordringen dette medfører, søkes løst gjennom arbeid med reduksjon av kommunens lånegjeld.

8 Det arrangeres en skolefaglig dag for kommunestyret høsten Det nedsettes i denne forbindelse en egen komite bestående av politikere, administrasjon og representanter fra alle skoler, som skal arbeide for en best mulig skole i Bø. Svein Tobiassen ble midlertidig permittert, og kom tilbake før behandling av sak 39/12. 38/12 RUSMIDDEL POLITISK HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: Bø Kommune vedtar foreliggende forslag til Rusmiddel politisk handlingsplan Tilleggsforslag fra Venstre v/ Svein Helge Martinussen: Kommunestyret ser med bekymring på at ungdom i Bø har en lavere debutalder for bruk av alkohol sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det iverksettes derfor straks nødvendige og konkrete tiltak med sikte på å heve debutalderen. Kommunestyret ber om at det i kommunens årsrapport informeres om arbeidet for å nå vedtatte mål i rusmiddelpolitisk handlingsplan samt graden av måloppnåelse. Kommunestyret ber også om at det gjennomføres årlige rusundersøkelser blant ungdom og at resultatet presenteres i kommunestyret.

9 Ved votering over tilleggsforslag fra Martinussen, fikk dette 6 stemmer og falt dermed. Ordfører opplyste at forslaget vil bli oversendt til dem som arbeider med kommuneplanen. Bø Kommune vedtar foreliggende forslag til Rusmiddel politisk handlingsplan Forslag fra Martinussen blir oversendt til dem som arbeider med kommuneplanen. NB: (Se slutten av protokollen der saken ble tatt opp til ny avstemming: Martinussen protesterte på ordførerens tilleggsforslag som omhandlet oversending av hans forslag. Ordfører opplyste at saken vil bli tatt opp igjen til slutt i møtet for å avklare hva man har stemt over. Kun innstillingen ble vedtatt.) 39/12 FORSLAG TIL BEVILLINGSREGLEMENT - BØ KOMMUNE Forslag til vedtak: Bø Kommune vedtar foreliggende forslag til bevillingsreglement Forslag fra Svein Helge Martinussen: Hva angår punkt 5 om delegering til formannskapet. Det foreslås ikke delegering, men at kommunestyret skal ha seg forelagt saken. Forslag fra Martinussen fikk 4 stemmer og falt dermed.

10 Bø Kommune vedtar foreliggende forslag til bevillingsreglement /12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - FORRETNINGSDRIFT BØ AS Ref. innstillingen. Svein Helge Martinussen: Det skal innhentes uttalelse fra politiet og sosialtjenesten i denne type saker. Er dette gjort da det ikke fremgår av saksfremlegget. Osnes opplyste at slik uttalelse er innhentet, og det foreligger ingen anmerkninger i noen av sakene. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Forretningsdrift Bø AS med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Forretningsdrift Bø AS Sture Pedersen Mona Pedersen

11 Utsalgssted: Ølutsalget, Torget, Vinje, Bø i Vesterålen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,75 volumprosent alkohol Omfang: Alminnelig Salgstid: Hverdager mellom kl og kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 41/12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - BØ LAVPRIS AS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Bø Lavpris AS med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Utsalgssted: Alkoholvare: Omfang: Bø Lavpris AS Sølvi Andersen Jan Andersen Butikklokale dagligvarebutikken Ica Nær, Vinje Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,76 volumprosent alkohol Alminnelig Salgstid: Hverdager 0900 til 2000

12 Dager før søn- og helligdager 0900 til 1800 Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 42/12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - EIDET BUTIKKDRIFT AS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Eidet Butikkdrift AS: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Utsalgssted: Alkoholvare: Omfang: Eidet Butikkdrift AS Beate Ingebrigtsen Nina Jensen Butikklokale Joker-Bø AS Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,76 volumprosent alkohol Alminnelig Salgstid: Hverdager 0900 til 2000 Dager før søn- og helligdager 0900 til 1800 Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling.

13 43/12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - STRAUME ØLUTSALG Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Straume Ølutsalg v/ Torstein Willassen med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Utsalgssted: Alkoholvare: Omfang: Straume Ølutsalg DA v/ Torstein Willassen Torstein Willassen Tove Catrine Willassen Samlokalisert med butikk med salg av diverse utstyr, i forretningsbygg S. Willassen & Sønn Eiendom ANS, 8475 Straumsjøen Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,75 volumprosent alkohol Alminnelig Salgstid: Hverdager mellom kl og kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling.

14 44/12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - COOP PRIX Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4 a, innvilges søknaden om salgsbevilling for Coop Sambo BA med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Coop Sambo BA Styrer: Helge Hansen Stedfortreder: Carina Skagtun Utsalgssted: Butikklokale Prix Straumsjøen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, inntil 4,76 volumprosent alkohol Omfang: Alminnelig Salgstid: Hverdager 0900 til 2000 Dager før søn- og helligdager 0900 til 1800 Bevilling forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. Rådmannens korrigering: KORREKTSJON ALLE SAKER OM SKJENKEBEVILLING: I forslag til vedtak, under tabell for skjenketider, står det: Daglig åpningstid må minimum vare 30 minutter utover skjenketid slutt. Dette blir feil i forhold til Alkohollovens 4-4,6. ledd, hvor det fremgår at:

15 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningnstid må tilpasses dette kravet. 45/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - VEABØ INVEST AS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling fra Veabø Invest AS, for Bø Hotell og Smutthullet pub, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Bevertningssted: Veabø Invest AS Guttorm Veabø Tor Anders Veabø Bø Hotell, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang: Skjenkeareal: Skjenketid: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alminnelig Festsal, spisesal, lobby, pub med tilknyttet veranda. Mandag - torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 10:00 02:00 10:00 01:00

16 Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) :00 10:00 02:00 10:00 01: :00 13:00 02:00 13:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne- og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. 46/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RUNES BAR AS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Runes Bar AS med følgende betingelser: Tidsrom: til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Bevertningssted: Runes Bar v/ Rune Både Rune Både Hans Roger Både Runes Bar, Steine, 8470 Bø i Vesterålen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3

17 Omfang. Skjenkereal: Skjenketider: Alminnelig Restaurant/bar 1. etasje, samt tilknyttet avgrenset uteterasse. Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) Mandag - torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 12:00 02:00 14:00 01: :00 12:00 02:00 14:00 01: :00 12:00 02:00 14:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne-og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. 47/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RESTAURANT DELFINEN

18 Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Restaurant Delfinen v/ Odd-Olav Knedahl med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Restaurant Delfinen v/ Odd-Olav Knedahl Styrer: Odd-Olav Knedahl Stedfortreder: Cecilie Kristin Knedahl Bevertningssted: Restaurant Delfinen, Steine Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Alminnelig Skjenkereal: Bar, spisesal og diskotek, samt veranda 2. etasje og veranda/terasse første etasje ved baren. Skjenketider: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) Mandag torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 14:00 02:00 13:00 01:00 16:00 01:00 14:00 02:00 13:00 01: :00 14:00 02:00 13:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne-og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. 48/12

19 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FJORDCAMP Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Fjordcamp AS med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Bevertningssted: Fjordcamp v/ottar Bergersen Laila Lauritsen Tommy Bergersen Fjordcamp, Kråkberget Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang: Skjenkeareal: Skjenketid: Alminnelig Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) Tårn, restaurant, selskapslokale/konferanserom, vinterhage, grillhus og avgrenset uterestaurant på kaiområde. Mandag torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 08:00 02:00 08:00 01: :00 08:00 02:00 08:00 01: :00 08:00 02:00 13:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter

20 skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne-og utearealer. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. Bevillingen forutsetter at det ikke fremkommer anmerkninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene som kan vurderes å være til hinder for bevilling. 49/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RINGSTAD SJØHUS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Ringstad Sjøhus Drift v/ Ann Karina Jakobsen, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Ringstad Sjøhus Drift v/ Ann Karina Jakobsen Styrer: Ann Karina Jakobsen Stedfortreder: Arnbjørg Danielsen Bevertningssted: Ringstad Sjøhus, Ringstad, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, 2 og 3 Omfang: Alminnelig Skjenkeareal: Bar, spisesal og avgrenset uteareal med tilgang fra spisesal. Skjenketid: Mandag torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag

21 Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest :00 10:00 02:00 12:00 24:00 4,7 vol. prosent) :00 10:00 02:00 12:00 24:00 Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under :00 10:00 02:00 12:00 24:00 22 vol. prosent) :00 10:00 02:00 12:00 24:00 Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og :00 10:00 02:00 13:00 24:00 vol. prosent) :00 10:00 02:00 13:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne-og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. 50/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ÅSAND-BRYGGEN ANS Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Åsand Brygge ANS med følgende betingelser: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Åsand-Bryggen ANS v/rolf Nicolaisen Øystein Juliussen Rolf Nicolaisen

22 Bevertningssted: Åsand-Bryggen, Eidet i Bø Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Alminnelig Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) Mandag torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 08:00 02:00 08:00 01: :00 08:00 02:00 08:00 01: :00 08:00 02:00 13:00 24:00 Skjenkestedets åpningstid: Daglig åpningstid må minimum være 30 minutter utover skjenketid slutt. Skjenketid gjelder likt for inne-og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. 51/12 PLANSTRATEGI Teknisk sjef Einar Botnmark orienterte i saken.

23 vedtar vedlagte forslag til planstrategi for Lillian Olsen ble permittert og Anne Lise Kvalmo overtok hennes plass. Harry Hanse ble innvilget permisjon. Det var ikke innkalt vara for han. 52/12 EVALUERING FLYKTNINGER 2012 Forslag til vedtak: Det gjennomføres ikke ytterligere bosetting av flyktninger i økonomiplanperioden Flyktningtjenesten avvikles i tråd med at eksisterende flyktninger er tilstrekkelig integrert. Anne Ma. Vik ba om at navnet på saken ble endret. Rådmann Merethe Skille orienterte i saken. Innstillinga enstemmig vedtatt. Det gjennomføres ikke ytterligere bosetting av flyktninger i økonomiplanperioden Flyktningtjenesten avvikles i tråd med at eksisterende flyktninger er tilstrekkelig integrert. 53/12

24 BILORDNING BØ KOMMUNE 1. vil i hovedsak godgjøre bruk av egen bil i tjeneste hvor bilbruk er nødvendig med følgende unntak: A. Leasing/kjøp av bil for bruk i tjeneste benyttes når årlig kjørelengde overstiger 12000km. B. Leasing/kjøp av bil for bruk i tjeneste benyttes når bruken er av en slik karakter at den ikke er forenelig med privat bruk, eksempel feiebil, avløpsbil, røykdykkerbil etc. C. Leasing/kjøp av bil kan i helt spesielle tilfeller vurderes som følge av sårbarhet/sikkerhet og spesielle transportbehov samt forventet årlig kjørelengde. 54/12 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE Forslag til vedtak: Valgnemndas innstilling ble fremlagt i møtet. Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

25 JORDSKIFTEMEDDOMMERE Menn: 1. Nils E. Klaussen 2. Rolf Hugo Eriksen 3. Rolf A. Edvardsen 4. Guttorm E. Paulsen Kvinner: 1. Svanhild P. Johnsen 2. Randi Nordberg 3. Solbjørg Solheim 4. Ann H. Pedersen 55/12 TINGRETTEN: VALG AV MEDDOMMERE Valgnemndas forslag ble fremlagt i møtet. Ref. valgnemndas innstilling. Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. TINGRETTEN: VALG AV MEDDOMMERE Kvinner: 1. Arnbjørg Danielsen, Vea 2. Linda M. Haug, Nykvåg 3. Elin A. Skog, Skårvågen 4. Mai-Liss Hansen, Øyjord 5. Ordis Edvardsen, Snarset 6. Carina Skagtun, Husvågen

26 7. Brith Unni Willumsen, Steine 8. Line Eide, Straume 9. Kari Bjørhovde, Steine 10. Hilde Nilsen, Vinje 11. Inger J. Rygg, Kvalvik 12. Liv Karin Andreassen, Mårsund 13. Siv Solheim Welle 14. Cecilie Andersen, Skagen 15. Elisabeth Veabø, Straume 16. Inger Torbjørnsen, Øyjord 17. Linn With, Vinje Menn: 1. Svein Bruun, Steine 2. Vidar Jakobsen, Søberg 3. Guttorm Paulsen, Vea 4. Kurt Dahl, Kleppelv 5. Fred O. Hanssen, Steine 6. Helge Martinsen. Steine 7. Kjell B. Andersen, Skagen 8. Jan Å. Strangstad, Steinsvik 9. Odd-Håkon Bjugn, Gimstad 10. Viggo Willassen, Straumsjøen 11. Jack R. Lihaug, Steine 12. Ronny Karlsen, Øyjord 13. Geir Viggo Pedersen, Steine 14. Fred T. Fagereng, Lynghaug 15. Stig Olaisen, Gimstad 16. Frode Pettersen, Skagen 17. Ola Pedersen, Steine 56/12 FORSLAG PÅ SKJØNNSMEDLEMMER Forslag til vedtak: Valgnemndas innstilling ble fremlagt i møtet.

27 Ref. valgnemndas innstilling. Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. FORSLAG PÅ SKJØNNSMEDLEMMER 1. Nils E. Klaussen, Fjærvoll, 8470 Bø i Vesterålen, bonde, / Randi Nordberg, Pollen, 8475 Straumsjøen, / , tidl. bonde/nå skoleass. 3. Maud Jennie Hansen, Skålbrekk, 8475 Straumsjøen, bonde, Ottar Kristoffersen, Veggemo, 8475 Straumsjøen, bonde, / /12 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 Forslag til vedtak: Valgnemndas forslag ble fremlagt i møtet. Ref. valgnemndas innstilling. Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. Valg av lagrettemedlemmer / meddommere for perioden : Hanne Hopland Andersen Tove Botnmark Arvid Pedersen

28 Kjell Richardsen 58/12 LEDELSE AV SKOLER OG BARNEHAGER I BØ KOMMUNE Den eksisterende lederstruktur i skole- og barnehageavdelingen opprettholdes. 59/12 EIENDOMSKATT BØ Forslag til vedtak: Som følge av s økonomiske utfordringer, ber kommunestyret om at saken om eiendomsskatt blir utsatt til kommunestyremøte i juni, da saken om skolestruktur også skal opp. Kommunestyret ønsker seg forelagt en utredning på lederstrukturen i skole og barnehageavdelingen. Utredningen skal inneholde en vurdering av reduksjon i det totale antallet rektorer og barnehagestyrere. Kommunestyret ønsker også at administrasjonen ser på muligheten for en 1-10 skole med avdelinger tilhørende i sine bygg på Steine, Straume, Eidet og Astersett, og hva som vil være konsekvensene av dette.

29 Forslag fra Anne Ma. Vik: Alternativ 2: - Det innføres eiendomsskatt i fra Eiendomsskatt skrives ut til hele kommunen - Arbeidet med innføring av eiendomsskatt starter når nytt lov og rammeverk for den kommunale eiendomsskatten er vedtatt Forslag fra ordfører Sture Pedersen: Rådmannen legger inn eiendomsskatt fra 2014 som et mulig tiltak i økonomiplanarbeidet høsten Endelig vedtak på Eiendomsskatt fattes i kommunestyret desember 2012, ved økonomplan og budsjettbehandlingen. Alternativ votering: Forslag om å innføre eiendomsskatt falt da det ble det avgitt 4 stemmer for å innføre eiendomsskatt i vår kommune. Rådmannen legger inn eiendomsskatt fra 2014 som et mulig tiltak i økonomiplanarbeidet høsten Endelig vedtak på Eiendomsskatt fattes i kommunestyret desember 2012, ved økonomplan og budsjettbehandlingen. 60/12 FORSLAG TIL TJENESTEAVTALER MED NORDLANDSSYKEHUSET HF Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar forslag til Tjenesteavtale nr. 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester

30 Tjenesteavtale nr. 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr. 8: Samarbeid om jordmortjenesten Tjenesteavtale nr. 9: Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 10: Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden slik det fremgår av vedlegg til saken. 2. Det delegeres til rådmannen å vedta ikke- prinsipielle endringer i avtalene. 1. Kommunestyret vedtar forslag til Tjenesteavtale nr. 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester Tjenesteavtale nr. 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr. 8: Samarbeid om jordmortjenesten Tjenesteavtale nr. 9: Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 10: Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden slik det fremgår av vedlegg til saken. 2. Det delegeres til rådmannen å vedta ikke- prinsipielle endringer i avtalene. 61/12 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I VESTERÅLENS

31 KOMMUNER Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar oppstart av kartlegging av friluftslivsområder i i tråd med saksfremlegget. Administrasjonen får fullmakt til nedsetting av arbeidsgruppe. Kommunestyret vedtar oppstart av kartlegging av friluftslivsområder i i tråd med saksfremlegget. Administrasjonen får fullmakt til nedsetting av arbeidsgruppe. 62/12 FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE VEDRØRENDE DRIFT AV KRISESENTER I VESTERÅLEN Forslag til vedtak: 1) vedtar å slutte seg til interkommunalt samarbeid om drift av krisesentertilbud i Vesterålen. 2) Samarbeidet drives med hjemmel i kommuneloven 28b 3) Sortland kommune er vertskommune og Hadsel kommune, Andøy kommune, Øksnes kommune, og Lødingen kommune er samarbeidskommuner. 4) Vertskommunen, samt samarbeidskommunene utgjør samlet Deltakerkommunene. 5) Det økonomiske grunnlaget for tiltaket framkommer gjennom å ta utgangspunkt i rammen for drift av Krisesenteret Vesterålen for Tilskuddet justeres årlig i henhold til deflator bestemt av staten i statsbudsjettet, for 2012 utgjør dette 3,25 %.

32 6) Samarbeidet baserer seg for øvrig på vedlagte samarbeidsavtale. 7) Økonomiske konsekvenser/manglende finansiering for i 2012 kr innarbeides ved første budsjettregulering. 1) vedtar å slutte seg til interkommunalt samarbeid om drift av krisesentertilbud i Vesterålen. 2) Samarbeidet drives med hjemmel i kommuneloven 28b 3) Sortland kommune er vertskommune og Hadsel kommune, Andøy kommune, Øksnes kommune, og Lødingen kommune er samarbeidskommuner. 4) Vertskommunen, samt samarbeidskommunene utgjør samlet Deltakerkommunene. 5) Det økonomiske grunnlaget for tiltaket framkommer gjennom å ta utgangspunkt i rammen for drift av Krisesenteret Vesterålen for Tilskuddet justeres årlig i henhold til deflator bestemt av staten i statsbudsjettet, for 2012 utgjør dette 3,25 %. 6) Samarbeidet baserer seg for øvrig på vedlagte samarbeidsavtale. 7) Økonomiske konsekvenser/manglende finansiering for i 2012 kr innarbeides ved første budsjettregulering. 63/12 SØKNAD OM KJØP AV DEL AV GNR/BNR 65/79 - FRADELING Forslag til vedtak: Kommunestyret viser til søknad fra Kurt Ove Hanssen datert den Søker tilbys omsøkte parsell for kroner 4.000,-.

33 Søker må dekke omkostningene i forbindelse med fradeling og overføring/tinglysing. Det anføres på skjøtet at 65/108 har veirett over omsøkte parsell, og at parsellen får veirett over 65/79 frem til Astersetveien. Tilbudet står ved lag frem til november Kommunestyret viser til søknad fra Kurt Ove Hanssen datert den Søker tilbys omsøkte parsell for kroner 4.000,-. Søker må dekke omkostningene i forbindelse med fradeling og overføring/tinglysing. Det anføres på skjøtet at 65/108 har veirett over omsøkte parsell, og at parsellen får veirett over 65/79 frem til Astersetveien. Tilbudet står ved lag frem til november /12 KJØP KOMMUNAL TOMT STEINESJØEN Forslag til vedtak: 1. Sørensen eiendommer as tilbys at opparbeidelseskostnader innarbeides i festekontrakt på 30 år. 2. Festekontrakten gjelder opparbeidet område. 3. Sørensen eiendommer as gis oppsjon på tilleggsareal i 5 år ihht. vedlagte kartskisse 4. Sørensen eiendommer as gis anledning til kjøp av arealet i stedet for festekontrakt

34 Svein Helge Martinussen: Hva er prisen for kommunalt areal? Hvem betaler? Hva skjer dersom bedriften opphører, og hvem bærer opparbeidede utgifter, hvor er utgiftene ført? Teknisk sjef Einar Botnmark orienterte i saken. 1. Sørensen eiendommer as tilbys at opparbeidelseskostnader innarbeides i festekontrakt på 30 år. 2. Festekontrakten gjelder opparbeidet område. 3. Sørensen eiendommer as gis oppsjon på tilleggsareal i 5 år ihht. vedlagte kartskisse 4. Sørensen eiendommer as gis anledning til kjøp av arealet i stedet for festekontrakt 65/12 URAVSTEMMING - TARIFFOPPGJØRET PR Forslag til vedtak: Kommunestyret viser til anbefalt forslag til tariffrevisjonen pr ny hovedtariffavtale for tariffperioden Kommunestyret vedtar å stemme JA til det anbefalte forslaget.

35 Kommunestyret viser til anbefalt forslag til tariffrevisjonen pr ny hovedtariffavtale for tariffperioden Kommunestyret vedtar å stemme JA til det anbefalte forslaget. 66/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - BØ RESTAURANTDRIFT / BØ MILANO Forslag til vedtak: Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Bø Restaurantdrift AS ( Bø Milano), med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Bø Restaurantdrift AS Styrer: Hend Nawaf Mostafa Stedfortreder: Helmi Mousa Bevertningssted: Bø Milano, Straumsjøen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, 2 og 3 Omfang: Alminnelig Skjenkeareal: Bar, spisesal og diskotek samt veranda/terrasse bak baren Skjenketid: Mandag - torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag Alkoholholdig drikk gruppe :00 10:00 01:30 13:00 21:00

36 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) :00 10:00 01:30 13:00 21: :00 10:00 01:30 13:00 21:00 Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Bø Restaurantdrift AS ( Bø Milano), med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Bø Restaurantdrift AS Styrer: Hend Nawaf Mostafa Stedfortreder: Helmi Mousa Bevertningssted: Bø Milano, Straumsjøen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, 2 og 3 Omfang: Alminnelig Skjenkeareal: Bar, spisesal og diskotek samt veranda/terrasse bak baren Skjenketid: Mandag - torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag Alkoholholdig drikk gruppe :00 10:00 01:30 13:00 21:00

37 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) :00 10:00 01:30 13:00 21: :00 10:00 01:30 13:00 21:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. 67/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SKAGENKAIA Forslag til vedtak: Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Cafe Gamle Posthuset AS, skagen, v/ Lone Lamark, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Bevertningssted: Cafe Gamle Posthuset AS Lone Lamark fravikes pga. liten omsetning Cafe Gamle Posthuset, Skagen (Skagakaia) Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, 2 og 3 Omfang: Skjenkeareal: med Skjenketid: Alminnelig Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Innelokaler hovedbygning, terasse ved inngang mot sør, samt uteområde benker og bord nedenfor veg mot havet. Mandag - torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 11:00 02:00 11:00 01:00

38 Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) :00 11:00 02:00 11:00 01: :00 11:00 02:00 13:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne-og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Cafe Gamle Posthuset AS, skagen, v/ Lone Lamark, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Cafe Gamle Posthuset AS Styrer: Lone Lamark Stedfortreder: fravikes pga. liten omsetning Bevertningssted: Cafe Gamle Posthuset, Skagen (Skagakaia) Alkoholvare: Alkoholholdig drikk Gruppe 1, 2 og 3 Omfang: Alminnelig Skjenkeareal: Innelokaler hovedbygning, terasse ved inngang mot sør, samt uteområde med benker og bord nedenfor veg mot havet.

39 Skjenketid: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol. prosent og høyest 4,7 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol. prosent og under 22 vol. prosent) Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol. prosent og 60 vol. prosent) Mandag - torsdag Fredag- lørdag Søndag/helligdag :00 11:00 02:00 11:00 01: :00 11:00 02:00 11:00 01: :00 11:00 02:00 13:00 24:00 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Daglig åpningstid må tilpasses dette kravet. Skjenketid gjelder likt for inne-og utelokaler. Bevillingen er betinget av at det ikke kommer inn vesentlige anmerkninger fra sosialtjenesten, politiet eller avgiftsmyndighetene. 68/12 UTLÅNSMIDLER STARTLÅN 2012 Forslag til vedtak: Kommunestyret delegerer utlånsfullmakt for opptak av Startlån, inntil 5 mill., for videre utlån til rådmannen. Kommunestyret delegerer å ta opp Startlån, inntil 5 mill., for videre utlån til rådmannen.

40 NY BEHANDLING : Sak 38/12 Rusmiddel politisk handlingsplan. Uklart hva som ble vedtatt. Dette blir derfor en ny voteringsrunde i saken. Ref. tilleggsforslag fra Martinussen. Tilleggsforslag fra Martinussen fikk 6 stemmer og dermed falt. Vedtak; Kun innstilingen ble vedtatt. Spørsmål fra Tor Andersen:

41 SVAR PÅ SPØRSMÅL OM LIGGEKAI STEINESJØEN Når det gjelder hvilke vilkår som gjelder for liggekai Steinesjøen er dette avhengig av kategori: Liggekaier som er ment for å dekke hjemmeflåte Allmenningskaier som er ment å være åpen for alle. Fiskerikaier: er allment tilgjengelig faste og flytende laste og lossekaier. Når det gjelder stengsel så er det helt vanlig at flytekaianlegg har stengsel som hindrer tyveri etc. Rutiner på hvor de kan henvende seg for å få nøkkel kan nok bli bedre, men i fiskerisesongen har det ikke vært noe problem da porten ikke har vært låst og båtene har ligget utenpå hverandre både to og tre båter i bredden.

42 Det kan nok være et behov for å utvide utvide flytekaianlegget. vil gjennomgå alle flytkaianlegg i kommunen med tanke på at hjemmeflåten kan kjøpe seg fast plass på de kaianlegg og en bedre tilrettelegging for fremmedflåten. En slik ordning vil skape økonomi til å investere i flere flytekaianlegg. En slik ordning vil kunne løse behov for flytekaianlegg både i Jennskaret og Steinesjøen. Rett utskrift: Sture Pedersen Grete F. Olsen Sunniva Dahl Tor Andersen Ordfører Fsk-sekr. Varaordfører Repr.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2012 Møtestart: 12.00. Møteslutt: 15.15. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Fr. Andersen Kjell A. Richardsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Møtestart: Kl. 08.00 Møteslutt: Kl. 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tor Andersen Fred O. Hansen møtte for Sunniva Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve Solsem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.06.2008 Møtestart: Kl. 14.00. Møteslutt: Kl. 18.00. Til stede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Møtestart: Kl. 09.00 Møteslutt: Kl. 09.20. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Arne Fr. Andersen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen

MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.04.2008 Møtestart: Kl. 12.00 / 16.00 Møteslutt: Kl. 16.00 / 17.30 Utvidet formannskapsmøte behandlet sak 0033/08. Formannskapsrepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 12.45. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Geir Viggo Pedersen møtte for Sunniva Dahl Tom Tobiassen

Detaljer

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30).

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30). MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.00 Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 10.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Anne Ma. Vik Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen møtte for Tor Andersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen møtte for Tor Andersen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.07.2012 Møtestart: 1200 Møteslutt: 1330 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen møtte for Tor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Litløy Møtedato: 20.09.2006 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 18.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen Dessuten møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2006 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.40 Tilstede: Anne Ma Vik Kjell Richardsen møtte kl. 15.10. Hilde Nilsen Marianne Dahl møtte for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2012 Møtestart: Kl. 11.00 Møteslutt: Kl. 14.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Sak 0005/10 flyttes opp og behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Sak 0005/10 flyttes opp og behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2010 Møtestart: 12.00 Møteslutt: Ca. kl. 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Viggo Willassen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 01.07.2010 Møtestart: Kl. 11.30. Møteslutt: Kl.15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen Hilde Nilsen Tor Andersen Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen vara kunne møte for Viggo Johnsen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen vara kunne møte for Viggo Johnsen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Møtestart: kl. 09.00. Møteslutt: kl. 09.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 31.05.2012 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 17.00 Tilstede: Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Fr. Andersen Synnøve S. Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2008 Møtestart: 09.00 Møteslutt: 10.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested Kafeen på Vinje til Kvinner på tvers i Bø Møtedato: 04.07.2007 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested Kafeen på Vinje til Kvinner på tvers i Bø Møtedato: 04.07.2007 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kafeen på Vinje til Kvinner på tvers i Bø Møtedato: 04.07.2007 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14.15 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyremøte Møtedato: 02.05.07 Møtestart: Kl. 17.00 Møteslutt: Kl. 19.30 Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 28.05.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl.16.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Frode Pettersen møtte for Tom Tobiassen Arne Fr. Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 29.04.2010 Møtestart: Møtet startet med befaring på Bjørkengen gård, hvoretter man fortsatte med møteforhandlingene på kommunestyresalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Veabø ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Veabø ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.06 Møtestart: Kl. 16.15. Møteslutt: Kl. 20.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2010. Møtestart: kl. 12.30. Møteslutt: kl. 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.06 Møtestart: Kl. 15.00. Møteslutt: Kl. 18.35 Tilstede: Viggo Johnsen Kjell Richardsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Jan Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Bøheimen Møtedato: 31.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Ann Helen Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.05.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14.45 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Marit Pedersen møtte for Tor Andersen Arne Andersen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 13.03.08 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 16.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Møtestart: Kl. 12.30. Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Torbjørn Pedersen møtte for Tom Tobiassen Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2009 Møtestart: 14.20 Møteslutt: 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.07 Møtestart: Ca. 14.15. Møteslutt: Kl. 15.30. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Sture Pedersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2007 Møtestart: Kl.10.00 Møteslutt: 11.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Steine skole Møtedato: 11.09.2014 Møtestart: 0830 Møteslutt: 1030 Tilstede: Sture Pedersen,ordfører Geir Viggo Pedersen Kjell Richardsen møtte for Sunniva Dahl Tom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.10.07 Møtestart: 16.30 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Roy Andersen møtte for Anne Ma. Vik Sture Pedersen Arne Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.05.05 Tilstede: Anne-Ma Vik, møteleder Kjell Richardsen Guttorm Veabø Jan Andersen Berit Hansen møtte kl. 1540. Forfall: Viggo Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2010 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 14.00. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 16.30 Tilstede: Fra Eldrerådet: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen møtte kl. 14.00.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.05.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 16.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Geir Viggo Pedersen Steinar Lihaug Ivan Andreassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2009 Møtestart: 11.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Fred Oluf Hanssen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra fungerende ordfører: Som tilleggssak føres opp Gang- og sykkelbane Eidet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra fungerende ordfører: Som tilleggssak føres opp Gang- og sykkelbane Eidet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.06 Møtestart: Kl. 16.00 Møteslutt: Kl. 20.30 Tilstede: Fungerende ordfører Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.02.06 Møtestart: 16.40 Møteslutt: 19.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at sakene 0088-, 0089- og 0090/05 behandles samlet som 1 sak.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at sakene 0088-, 0089- og 0090/05 behandles samlet som 1 sak. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Fjordcamp, Kråkberget Møtedato: 07.09.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen Kjell Richardsen Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne.

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.06.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Sakene: 023/06-033/06 Dato: 11.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresal Tidspunkt: 9:00 11.30 Følgende medlemmer møtte: Jorunn Romsdal, Annfrid

Detaljer

Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016

Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00157-18 Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 19.06.2012 054/12 Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til innkallingen: Tor Andersen presiserte at man ønsket saksdokumentene utsendt før man kommer i møtene.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til innkallingen: Tor Andersen presiserte at man ønsket saksdokumentene utsendt før man kommer i møtene. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 20.08.2009 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Tor Andersen Viggo Johnsen Hilde

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 06.09.2012 Tilstede: Tilstede: Fra adm: Ole G Koch H Evy Nordby AP unntatt sakene 22/12 og 23/12 Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.05.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jack Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen (ble permittert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 03.06.2008 Tid: KL. 11.30 16.20 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Hvaler ungdomsskole Dato: 19.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2013 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 17.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve Solsem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 285/15 Regdato:30.01.2015 Arkivkode:PER Saksnr: 14/579-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HS/HSS/IRPE Journalenhet: Navn: Allan Torres Dok.beskr: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 409/15 Regdato:30.01.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP Den 26.03.2008 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på rådhuset ordførerens kontor. Møtet var berammet med sakliste den 13.03.08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Kjell Andersen møtte for Hilde Nilsen Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget Vefsn kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Omsorgsutvalget Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fast representant Cathrine Tokle FO Fast representant Per Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtedato: 04.03.2014 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Lars Foss *Gunnar Tellnes

Detaljer

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer:

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: varaordfører Kristine Jørstad Bock, Tom Mortensen (for ordfører Alf E.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ingen vara kunne møte i sak 15 hvor Tor Andersen var inhabil.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ingen vara kunne møte i sak 15 hvor Tor Andersen var inhabil. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2010 Møtestart: 1200. Møteslutt: 1330. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Viggo Johnsen Hilde Nilsen Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.02.2008 Møtestart: Kl. 14.00 Møteslutt: Kl. 16.10. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Ingen vara møtte for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag om at følgende 3 tilleggssaker føres opp på sakslista:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag om at følgende 3 tilleggssaker føres opp på sakslista: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 29.05.08 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 13.10 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Johnsen Viggo Willassen Arne Andersen møtte for Hilde

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30 BØ KOMMUNE Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Jørn Erik Bosness, Heidi Klaussen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Jørn Erik Bosness, Heidi Klaussen Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.08.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bår Anders Langø, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne Wiig, Tore ikedal

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 16.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Torbjørn Pedersen møtte for Hilde

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Lisa Hetzler,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 06.06.07 Møtestart: Kl. 1545 Møteslutt: Kl. 2020 Tilstede: Forfall: Ordfører Viggo Johnsen Sture Pedersen Astrid Ramberg Kjell Richardsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen. Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 12.11.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer