Kjære doktorer, gjester, studenter og kolleger: Gratulere med dagen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære doktorer, gjester, studenter og kolleger: Gratulere med dagen!"

Transkript

1 Kjære doktorer, gjester, studenter og kolleger: Gratulere med dagen! Hva er et universitet? Jo, det er et sted hvor studentene pløyer seg gjennom haugevis med bøker. Et sted med mange forelesninger, lange pensumlister, og professorens evigvarende enetale. Her stappes studentene fulle av fakta, metoder og teorier. Til slutt skal de prestere på eksamensdagen, for så å forlate universitetet. Nei. Et universitet er ikke helt slik. I dag tenker vi annerledes om hva et universitet er og bør være. Her har vi et universitet! Her ser vi bachelorstudentene i hotell- og reiselivsledelse, Nicole Gola og Line Katrine Lie. De plukker blader fra vinrankene slik at flere druer kan få varme seg i sola og bli modne. Når studentene arbeider på vingården, tenker de sannsynligvis ikke først og fremst på hva som er pensum. De tenker på hvordan vinrankene skal beskjæres og bindes opp, og hvordan rankene skal behandles. Gjennom faget ansvarlig vertskap tar de aktivt del i den økologiske driften av vingården her på Ullandhaug. Slik får de kunnskapen om vin og vertskapsrollen inn under huden. God læring innebærer at studenten får ta del. God læring skjer når vi får ta del i diskusjoner om faget på seminarer og kollokvier. God læring skjer når vi får være med å utforske faget gjennom forskning og praksis. Vi har i dag et nytt ideal for forskningsbasert undervisning og livslang læring: den aktive studenten som er med på å dyrke og utvikle kunnskapen. Samfunnsoppdraget fra vår eier, Kunnskapsdepartementet, innbefatter i dag et tydelig krav om innovasjon både til innovasjonskunnskap og Side1 1

2 innovasjonsutbytte. I vårt verdigrunnlag vektlegger vi nytenking og bærekraftig utvikling. Ved å møte utfordringer i samfunnet med kreativitet, nyskaping og innovasjon, skal vi styrke grunnlaget for gode levekår og livskvalitet. I våre planverk understreker vi at våre studenter skal bli introdusert for forskning og metode, nyskaping og gründervirksomhet. Gjennom å gi studentene evne til å tenke og skape noe nytt, skal de være rustet til å håndtere utfordringene som finnes i et samfunn i stadig endring. Målet er å tilby studentene en undervisning der studentene er aktive. Det skjer i mange miljø ved UiS. Her kommer noen eksempler på det. Ved Senter for organelleforskning CORE er studenter integrert inn i pågående forskningsprosjekter. For eksempel fikk bachelorstudentene i biologi Kathrine Auestad og Kristin Aaser ta del i et større forskningsprosjekt ved CORE i samarbeid med Universitetet i Bergen og universitetet i Heidelberg. De fikk i oppgave å analysere og karakterisere to proteiner som er involvert i viktige prosesser i planter. Og de ble så ivrige at de også brukte fritiden sin på forskningen. Resultatet de kom fram til blir i høst publisert i en artikkel hvor begge studentene er medforfattere. Forskerspirene Auestad og Aaser tar nå masteroppgave ved senteret. Førsteamanuensis Udo Zimmermann ved Institutt for petroleumsteknologi er en av mange faglig ansatte ved UiS som er flink til å trekke studentene inn i forskningsverdenen. Han tar med seg studentene på ekskursjoner ut i verden. Her ser vi Zimmermann på nordkysten av Spania sammen med bachelorstudenter. Hans erfaring er at studentene blir raskere klar over styrker og interesser innenfor faget sitt når de får delta i forskning. Her ser vi en av studentene til Zimmermann. Nina Frøyland er i ferd med å hente ut et bergartfunn på Bornholm. På denne ekskursjonen fant hun en 185 Side2 2

3 millioner år gammel hai-tann. Denne fossilen kan si oss noe om hvordan landskapet har vært på det aktuelle stedet millioner av år tilbake. Sammen med Zimmermann har hun skrevet et abstrakt som skal legges fram på Vinterkonferansen i januar den viktigste arenaen for geologer i Norge. I det nasjonale forskningsprosjektet Det nye barnevernet har bachelor- og masterstudenter ved Institutt for sosialfag vært med på å rekruttere og intervjue foreldre som har vært i kontakt med Barnevernstjenesten. Masterstudent Anne Kristin Bruns gjorde i vår en kvalitativ studie hvor hun tok for seg foreldres utfordringer og forventninger til seg selv, til barnet og til hjelpetjenesten. Slik har hun bidratt til ny kunnskap om foreldre til barn som er i kontakt med barnevernet. Denne kunnskapen skal brukes til å gjøre barnevernet bedre. Det er professor Elisabeth Willumsen og førsteamanuensis Ingunn Studsrød som har involvert Anne Kristin Bruns og hennes medstudenter i denne type forskningssamarbeid. Slik får studentene reflektere over forskerrollen og over ulike måter å produsere kunnskap på. Samtidig som de er med på å løse aktuelle problemstillinger knyttet til brukerne av barnevernet, får de også anledning til å opptre som aktive medborgere. Institutt for sosialfag deltar også i et EU-prosjekt som nettopp handler om hvordan man kan involvere studenter i forskningsoppgaver. Noen av våre studenter gjør bachelor- eller masteroppgaven sin i tett samarbeid med næringslivet. Andre er med på å skape nye næringer. Venture Cup er en konkurranse i entreprenørskap og utvikling av forretningsideer. Den er Nordens største i sitt slag. Vår egen petroleumsstudent Vladimir Marchenkov var i år blant finalistene. Han laget en forretningsplan for gründerselskapet Solid Solutions. Her er forretningsideen at stoffet bitumen kan brukes som lim mellom gatestein på en effektiv og energisparende måte. Firmaet Solid Solutions er tuftet på ideene til John Grønli ved Institutt for konstruksjonsteknikk og Side3 3

4 materialteknologi, og stiftet sammen med UiS sitt kontor for teknologioverføring, Prekubator. Dette prosjektet er et glitrende eksempel på hvordan studenter tar del i forskings- og nyskapingsarbeid. I dag skal vi feire våre doktorer. Vibeke Jensen har nylig disputert på doktorgradsprogrammet i Lesevitenskap. Hun har deltatt i et større internasjonalt forskerfellesskap som ledes av professor Merja Stenroos ved UiS, og som gjøres i samarbeid med Universitetet i Glasgow og Universitetet i Oxford. Gjennom dette forskerfellesskapet, har Jensen hatt tilgang til noen av de største ekspertene på mellomengelsk språk og historisk lingvistikk i England og Norge. Hver enkelt forsker i gruppa bidrar med resultater til et større felles mål: å gi en utdypende beskrivelse av det engelske språks utvikling i middelalderen. Forskergruppa har de siste årene bygget opp en digital tekstsamling for andre forskere og arbeider nå med en fagbok basert på funnene hittil. Forskerne kan fortelle oss nye spennende ting om språkhistorien og språkkulturers kontakt og samhandling gjennom tidene. Universitetet i Stavanger har nylig fått doktor nummer 100. Det er Roger Flage. Hans forskning omhandler blant annet nye måter å framstille usikkerhet på innenfor fagområdet risikoanalyse. Flage har vært del av et sterkt fagmiljø ved UiS med professor Terje Aven som veileder. UiS-miljøet samarbeider med flere toppmiljø verden rundt. Flage har hatt to utenlandsopphold i forbindelse med sin doktorgrad, og han har i den sammenheng skrevet to artikler i samarbeid med forskere ved Politecnico di Milano og en artikkel sammen med forskere ved Rutgers University i USA. Flage har hatt gleden av å arbeide med noen av de aller beste innen fagfeltet. Jeg har trukket fram noen eksempler som alle viser hvordan vi satser på å gi våre studenter og stipendiater et inspirerende fagmiljø. Dette er fagmiljø som får Side4 4

5 fram ny kunnskap og viten. Ved å innlemme bachelor- og masterstudenter i forskningsverdenen dyrker vi fram selvstendige og kreative medborgere samtidig som vi kan rekruttere dyktige stipendiater. Slik styrker vi forskning og innovasjon til beste for samfunnet. I løpet av 2012 har alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge krav om at BAstudentene skal kjenne til innovasjonsprosesser, at MA-studentene skal bidra til innovasjonsprosesser og at PhD-studentene skal gjennomføre innovasjonsprosesser. Dette er helt i tråd med vår egen utviklingsidé. Vi er et moderne universitet med vekt på nyskaping og innovasjon. Jeg er sikker på at vi også i framtiden vil lykkes på dette området. Apropos innovasjon. UiS er i front på et spennende område. I høst har UiS lagt ut de store fellesforelesningene i naturfag på nettet. Det betyr at dersom du ikke fikk med deg professorens forklaring av ligningen da du var på forelesning, kan du se hele forelesningen om igjen på nettet når du kommer hjem. Nettopp dette er blitt populært blant studentene. Vi registrerer for tiden rundt visninger hver dag. I tillegg har UiS-studentene i sykepleie mulighet for å ta deler av utdanningen via nettet. Avanserte nettkompendier tas i bruk og ny metodikk fra dataspill gjør det både enkelt og morsomt å få inn kunnskapen. Det er universitetets enhet for nettbasert opplæring, NettOp, som har gjort dette mulig og som gjør at UiS i tillegg til tradisjonelle undervisningsformer, kan levere tidsriktige undervisningstilbud til en ny generasjon studenter. Ja, hva er et universitet? Det er et sted for livslang læring og kunnskapsutvikling et levende forskerfelleskap som innlemmer studentene til en aktiv og deltakende studenthverdag. Et universitet er en fellesskapsarena, her illustrert ved Zumba-danse-trening på Samskipnadens sportssenter. Zumba beskrives av utøverne som så morsom at de glemmer at de faktisk trener. For kanskje er det Side5 5

6 slik at vi er mest kreative når vi er så engasjerte og så deltakende at vi faktisk glemmer at det er pensum vi holder på med? Det kreves egeninnsats for å lære noe, og det kreves at man leser bøker. Men kanskje kan aktiv deltakelse i fagdiskusjoner og forskning være så kjekt at vi faktisk glemmer at det er læring vi holder på med? Det er helse og livskvalitet og mening i et slikt liv. Side6 6

En faglærers bekjennelse

En faglærers bekjennelse En faglærers bekjennelse AV KJELL-ARNE DYBVIK Førstelektor HiØ, Avd. for helse- og sosialfag Forskningsbasert undervisning, det er kanskje lettere sagt enn gjort hos oss? Nedenfor vil jeg forsøke å problematisere

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Innhold. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er Universitetet i Oslos enhet for studier i matematikk, teknologi og VI UTDANNER DE KREATIVE!

Innhold. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er Universitetet i Oslos enhet for studier i matematikk, teknologi og VI UTDANNER DE KREATIVE! Inno va sjon INNOVASJON Innhold 3 Innhold VI UTDANNER DE KREATIVE! 4 VIL SETTE FOTAVTRYKK 8 VIL GJØRE CO 2 VAKKERT 12 PÅ SPORET AV EN MEDISIN MOT FEDME 16 LIDENSKAP FOR SPRØ IDEER 20 FRA BLINDERN TIL SILICON

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk 2014002662 Høringsuttalelse Høringsuttalelse: Utdanning

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

29. oktober 2004 vedtok Kongen i statsråd etablering av Norges femte universitet, Universitetet i Stavanger. Gratulerer med 7 års dagen!

29. oktober 2004 vedtok Kongen i statsråd etablering av Norges femte universitet, Universitetet i Stavanger. Gratulerer med 7 års dagen! Kjære doktorer, studenter, ansatte, venner og familie 29. oktober 2004 vedtok Kongen i statsråd etablering av Norges femte universitet, Universitetet i Stavanger. Gratulerer med 7 års dagen! Vi var det

Detaljer

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland Returadresse: Postboks 845 4008 Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

UniverS. Stavanger-regionen løfter sammen. Slik skapes verdier. Tema verdiskaping side 3-11

UniverS. Stavanger-regionen løfter sammen. Slik skapes verdier. Tema verdiskaping side 3-11 LEDER Side 2 VERDISKAPING Side 3 Regional verdiskaping gjennom samarbeid. Side 4 Samhandling regionens største fortrinn. Side 6 Gir gode ideer luft under vingene. Side 8 Gjennomslag for samfunnsforskinga.

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

SFU-MAGASINET 1/2014

SFU-MAGASINET 1/2014 SFU-MAGASINET 1/2014 SFU-Magasinet 1/2014. Utgitt av NOKUT i samarbeid med SFU-sentrene bioceed, CEMPE, MatRIC og ProTed. Ansvarlig redaktør: Helen Bråten Co-redaktør: Emilie Valebjørg Layout: Magnolia

Detaljer

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter NORDLANDSFORSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1008/2005 Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole.

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole. Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole En litteraturstudie Kandidatnummer: 4015 Diakonhjemmet Høgskole Bacheloroppgave Bachelor i sosialt arbeid Kull: SOSDel11 Antall ord: 8154 29.04.2015

Detaljer

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT INNHOLD Sammendrag... 2 Bakgrunn for prosjektet... 2 Målsettinger... 4 Gjennomføring... 4 Faglærerutviklingen... 5 «Skapende yrkesutøvelse»... 7 «Innovasjon

Detaljer

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole Fredrik Hasler Innledning Det er ikke alltid slik med nytilsatte ledere at de faktisk bidrar til den type

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE

Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE Å LYKKES HANDLER OM Å GJØRE DE RIKTIGE VALGENE 1 2 HVORFOR WIERSHOLM? Wiersholm er et av landets største advokatfirmaer med 130 advokater og 50 stabsmedarbeidere samlet under ett tak i Oslo. Firmaet har

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer