Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012"

Transkript

1 Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / Elever og undervisningspersonale Antall elever på Kråkstad: År Antall elever Antall lærere på Kråkstad: År Antall lærere Herav kontaktlærere Gjennomsnittlig antall elever pr. lærerårsverk 10 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 17,6 Antall elever på Skotbu: År Antall elever Antall lærere på Skotbu: År Antall lærere Herav kontaktlærere Gjennomsnittlig antall elever pr. lærerårsverk 9 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 9 Skolens vurdering Kråkstad skole er en 1 10 skole og har et elevtall der det enten blir en stor klasse på trinnet eller to små. De små klassene på 30 til 32 elever er svært kostnadsdrivende og reduserer handlingsrommet vårt. Skotbu skole er en 1 4 skole med to klasser og to trinn i hver klasse. Det fører til at Kråkstad skole stort sett får to små klasser på hvert trinn fra 5. trinn. Lærertettheten blir derfor høy i de fleste fag, men lav i andre, da økonomien tilsier at vi ikke ka ha full deling på alle trinn fra 5. til 10.

2 2. Læringsmiljø basert på elevundersøkelsen 7.trinn Sosial trivsel 4,3 4,1 4,5 4,4 Trivsel med lærerne 4,0 3,9 4,4 4,3 Mestring - 4,0 4,0 4,0 Elevdemokrati 3,8 3,8 4,2 3,8 Fysisk læringsmiljø 2,8 2,9 3,9 3,1 Mobbing på skolen 1,3 1,6 1,2 1,1 Motivasjon 4,2 4,3 4,3 4,2 Faglig veiledning 3,5 3,2 3,5 3,4 10.trinn Sosial trivsel 3,9 4,3 4,2 4,3 Trivsel med lærerne 3,5 3,9 3,6 3,9 Mestring - 3,9 4,0 3,9 Elevdemokrati 3,4 3,8 3,3 3,5 Fysisk læringsmiljø 2,2 3,3 2,6 2,7 Mobbing på skolen 1,6 1,5 1,5 1,2 Motivasjon 3,3 3,5 3,8 3,8 Faglig veiledning 3,1 3,3 3,2 3,4 Medbestemmelse 2,3 2,2 2,3 2,2 Karriereveiledning 3,1 3,7 2,9 3,1 Skolen har stabile resultater på elevundersøkelsen. Mobbing har gått ned, og det er et resultat av systematisk arbeid med elevenes læringsmiljø og rask reaksjon på mistanke om mobbing. Vi jobber konkret og systematisk med Klasseledelse Klassemiljø Underveisvurdering med konkrete og faglige tilbake- og framovermeldinger Sterkere grad av elevmedvirkning

3 3. Resultater på nasjonale prøver 5.trinn Lesing 2,0 1,8 2,0 2,2 Regning 2,1 2,2 2,0 2,1 Engelsk 2,1 1,8 2,1 - Fritaksprosent Lesing 0,0 0,0 0,0 0,0 Regning 0,0 0,0 0,0 0,0 Engelsk 0,0 0,0 0,0 - Lesing: Hva vi ser: Vi ligger over gjennomsnittet i Ski. Der er ganske få på nivå 1, og de er vi klar over. Vi har ei stor gruppe på nivå 2 og ligger litt under gjennomsnittet for nivå 3. Hva vi vil gjøre: Vi vil jobbe grundig med den andre leseopplæringa. Kontaktlærerne på 5. trinn skal ha møte med småskoletrinnet for tilbakemelding på resultatene, der de vil drøfte videre arbeid. Vårt mål er å få flere elever fra prøveklasse 2 opp et hakk eller to. Regning: Hva vi ser: Vi ligger på gjennomsnittet for Ski. Hva vil vi gjøre: Vi vil analysere prøven og finne ut hvilke elever som ligger på nivå 1. Hva kan vi gjøre for å heve disse? Hva kan vi gjøre for å heve de som ligger opp under nivå to og tre? 8.trinn Lesing 3,3 3,7 3,4 3,6 Regning 3,1 3,7 3,5 3,4 Engelsk 3,2 3,5 3,2 3,3 Fritaksprosent Lesing 0,0 0,0 0,0 0,0 Regning 0,0 0,0 0,0 0,0 Engelsk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lesing: Hva vi ser: Trinnet ligger over gjennomsnittet for Ski. Vi har få elever på det to laveste nivåene og en stor gruppe på nivå tre. Hva vil vi gjøre: Vi vil fortsette vår grundige arbeid med lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Skolen har vektlagt faglesing.

4 Regning: Hva vi ser: Trinnet ligger over gjennomsnittet for Ski og har hatt en mer positiv utvikling i regning som grunnleggende ferdighet enn snittet i Ski. Hva vil vi gjøre: Vi tilrettelegger for svært tilpasset undervisning i matematikk der den enkelte elev opplever mestring og får tydelige forventninger. Engelsk: Hva vi ser: Trinnet ligger over gjennomsnittet for Ski og har hatt en mer positiv utvikling i engelsk enn snittet i Ski. Hva vil vi gjøre: Vi tilrettelegger for svært tilpasset undervisning i engelsk der den enkelte elev opplever mestring og får tydelige forventninger 9.trinn Lesing - - 4,1 4,0 Regning - - 3,6 3,6 Engelsk Fritaksprosent Lesing - - 0,0 0,0 Regning - - 0,0 0,0 Engelsk Lesing Hva vi ser: Mange elever har gått opp ett til to nivåer i lesing. Hva vil vi gjøre: Vi vil fortsette den systematiske arbeide med lesing i alle fag. Regning: Hva vi ser: Elevene har framgang fra 8. trinn. Hva vil vi gjøre: Vi tilrettelegger for svært tilpasset undervisning i matematikk der den enkelte elev opplever mestring og får tydelige forventninger og konkrete tilbakemeldinger.

5 4. Eksamensresultater Norsk - skriftlig * - 3,8-3,9 Norsk muntlig * 4,9 4,3-5,0 Matematikk - skriftlig 4,0-3,1 - Matematikk - muntlig 4,4 4,2 5,0 3,7 Engelsk - skriftlig 4,1 4,1 3,8 3,8 Engelsk - muntlig 4,8-4,4 5,4 * hovedmål Eksamensresultatene holder seg stabilt over gjennomsnittet for Ski. Det skyldes bl.a høy kompetanse hos lærerne, svært tilrettelagt undervisning i hovedfagene, tydelige mål på hva elevene skal lære og konstruktive faglige tilbakemeldinger. Skolen nærmer seg et generasjonsskifte, og i den forbindelse er det viktig at den faglige kompetansen ikke blir borte. Skolen jobber med Ny Giv. Vi vil ha tydelige forventninger til elevene gjennom klare mål, der eleven opplever mestring og har noe å strekke seg etter.

6 5. Tilpasset opplæring og spesialundervisning 2011 / 2012 Tilpasset opplæring Gjennomfører kommunal prøvekalender: Etablert og definert ressursteam: Ja Ja Systemtiltak i henhold til grunnleggende ferdigheter Tiltak Kommentarer Lesekurs basert på Helhetslesing utarbeidet Lesekurs har blitt gjennomført på småskolen og av Bredtvet kompetansesenter på mellomtrinnet Matematikkurs med fokus på grunnleggende Matematikkurs er gjennomført på mellomtrinnet ferdigheter (evt. basert på Tilpasset matematikkopplegg utarbeidet av Torshov kompetansesenter) Språkverksted utarbeidet av Bredtvet kompetansesenter Arbeidsplangrupper basert på Crissmetodikk Mestringsgrupper basert på SNAP (Stop Now And Plan) eller ART (Aggression Replacement Training) SISU (sjekk inn sjekk ut) basert på og tilrettelagt for norske forhold av Atferdssenteret evt. andre tiltak Samarbeid med PPT og spesialundervisning Antall elever henvist til PPT pr. juni elever Spesialundervisningsprosent pr. juni ,5 % Skolens vurdering av ståsted for tilpasset opplæring (systemtiltak) og spesialundervisning og kort redegjørelse for igangsatte eller planlagte tiltak På grunn av for lite budsjett fram til feb. 2012, hadde ikke skolen ressurser til å igangsette flere systemtiltak. Det har vært en nøye gjennomgang av alle elevene som har spesialundervisning for å vurdere hvem som kan gå over på tilpasset opplæring (les systemtiltak) for å kunne frigjøre ressurser til systemtiltak. Fra høsten 2012 har det vært mulig med flere systemtiltak, som arbeidsplangrupper, studietid og sos.ped tiltak. Vi planlegger å opprette sinnemestringsgruppe. For Kråkstad og Skotbu skoler Marit Rismyhr rektor

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Hebekk skole Møtedato: 30.01.2013 Møtetid:

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Kan inneholde data under publiseringsgrense. Innhold Innledning... 4 1. Hva er Tilstandsrapporten... 4 1.1. Deltagelse i KS Skoleeierprogram Den gode skoleeier... 4 1.2. Hamarskolens årshjul for kvalitetsvurdering...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører:

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon... 3 2. Virksomhetsplan... 4 3. Sammendrag 2011... 4 4. Verdigrunnlag... 6 5. Presentasjon av enheten... 7 5.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer