Samarbeidet mellom barne-og mellomtrinn og mellom mellom-og ungdomstrinn, bør være på plass slik at overgangene ikke blir for store.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidet mellom barne-og mellomtrinn og mellom mellom-og ungdomstrinn, bør være på plass slik at overgangene ikke blir for store."

Transkript

1

2 Forord Engelsk er det første fremmedspråket elevene skal lære i skolen. Dette språket omgir elevene daglig, først og fremst gjennom media, men også ved at mange møter engelsktalende på reiser eller i nærmiljøet. Denne praktiske utøvelsen i faget er viktig. Motivasjon i faget kan ofte gis gjennom å vise og verdsette den engelsk de greier å tilegne seg på egen hånd. Så kan vi lærere hjelpe de med den systematiske delen av faget. Grunnlaget vi skal gi elevene gjennom systematisk opplæring i faget, er svært viktig. Denne planen skal i så måte være hjelp for lærerne til å kunne gi et faglig forsvarlig nivå til elevene. Samarbeidet mellom barne-og mellomtrinn og mellom mellom-og ungdomstrinn, bør være på plass slik at overgangene ikke blir for store. Vi håper disse fagplanene skal hjelpe lærerne i arbeidet med å forberede elevene til å bli gode engelsktalende- og skrivende mennesker. Formål med faget For å klare oss i en verden der engelsk benyttes i internasjonal, mellommenneskelig kommunikasjon, er det nødvendig å mestre det engelske språket. Det betyr å utvikle ordforråd, ferdigheter i grammatikk, uttale, setningog tekstbyggingssystemer. Elevene må kunne bruke disse for å lytte, snakke, lese og skrive språket. De må lære å tilpasse språket i stadig voksende og varierende kommunikasjonssituasjoner. Elevene må kunne skille mellom muntlig og skriftlig språkføring, og de må forstå forskjellen på og kunne bruke formell og uformell språkbruk. De må også lære de kulturelle omgangsformer og høflighetskonvensjoner som finnes i det engelske språk. Engelsk er både redskaps- og dannelsesfag. Det skal gi mulighet til å delta i kommunikasjon både skriftlig og muntlig. Faget skal også gi innsikt i hvordan mennesker tenker og lever i den engelskspråklige verden. ii

3 Hovedområder i faget SPRÅKLÆRING omfatter kunnskap om språket, språkbruk og innsikt i egen læring. KOMMUNIKASJON dreier som om å bruke det engelske språket for å kommunisere. KULTUR, SAMFUNN OG LITTERATUR dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I FAGET Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i faget. Å kunne lese med forståelse. Å kunne regne i engelsk. Å kunne bruke digitale verktøy. Planen er skrevet av: 1.-4.trinn: Brit Marie Kloster og Svanhild Lohne trinn: Brita Nærheim og Øystein Grønnevik trinn: Håvard Helgøy, Kirsten Øvregaard Redigering og koordinering: Anne Marie Sydnes Helland iii

4 Engelskplan for 1. trinn Kompetansemål med konkretisering og grunnleggende ferdigheter i faget. Kunne hilse på engelsk og presentere seg selv. Kunne spørre hva andre heter. Kunne telle til seks på engelsk. One, two, three, four, five, six Kunne rekketelle oppover og nedover. Lese og si tallbilder og tallord Farger Kunne spørre om hvilken farge som er vist fram. Red, blue, green, yellow Kunne engelske ord for frukt og bær. Banana, strawberry, apple, orange Kunne snakke om været. Bli kjent med og kunne bruke begrepene for i dag, i morgen og i går. Sun, rain, fog, snow, clouds, wind, thunder and lightening, rainbow, umbrella Sanger, rim og regler. Fraser og strukturer Good morning/ hello What s your name? My name is.. How many..? What colour is..? Kunne gi uttrykk for noe de ønsker. Today/ yesterday/ tomorrow What s the weather like today? It s sunny 1

5 Materiell/metode Flashcards Cd Ikt Arbeidsbok Spill Lærerveiledning med kopier Internett: Steps sin nettside 2

6 Engelskplan for 2. trinn Kompetansemål med konkretisering og grunnleggende ferdigheter i faget. Kunne presentere seg selv og fortelle hvor gamle de er. Kunne spørre på engelsk hva de heter og hvor gamle de er. (se kolonne for fraser og strukturer) Kunne gi utrykk for noe de ønsker, liker å spise eller ikke liker å spise. Kunne telle til 12: Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve Kunne engelske ord for ni farger: Black, orange, pink, white, brown. Fra 1.trinn red, blue, yellow, green Kunne engelske namn på noen frukter og bær: Fruit, berries, pears, grapes, plum, peach, strawberry milkshake, orange juice. Kunne navnene på de engelske ukedagene: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tomorrow, today, yesterday Kunne huske ti vanlige engelske juleord: Christmas present, Christmas stocking, Father Christmas, candle, Christmas tree, Christmas card, angel, star, Christmas bauble, Christmas fairy Kunne elleve enkle ord til temaet gård: Farm, cow, pig, horse, dog, cat, sheep, goat, calf, bull, roost Kunne kroppsord på engelsk: Head, hair, foot, leg, eye, nose, ear, arm, body, hand Kunne ti ord for klesplagg: Trousers, jacket, jumper, scarf, dress, T-shirt, cap, hat, socks, shoes 1

7 Kunne utrykke hva klokka er: One o`clock, two o`clock, three o`clock. four o`clock, five o`clock, six o`clock, seven o`clock, eight o`clock, nine o`clock, ten o`clock, eleven o`clock, twelve o`clock Kunne 12 klasseromsord: Classroom, window, door, book, desk, chair, pencil, pencil case, rubber, schoolbag, boy, girl. Kunne noen sanger, rim og regler. Mål for faget Kunne telle til 12 Kunne gi utrykk for noe de ønsker, liker å spise eller ikke liker å spise. Kunne ønske hverandre god jul på engelsk. Ha kjennskap til engelsk julefeiring (mat, kultur, og tradisjoner). Kunne synge og formidle noen kjente engelske julesanger. Kunne spørre og fortelle hva de har på seg i dag. Kunne spørre hvor klærne deres er. Kunne spørre og svare på engelsk om antall dyr av hvert slag. Kunne forstå en engelsk tekst som også har illustrasjoner. Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er (bare hele timer). Grammatikk Bli kjent med noen verb: Play, sleep, see, hear, write, speak and dance. Bli kjent med noen adjektiv: Big, small, fat, long, thin, tall, short, little and angry. Bli kjent med noen preposisjoner: In, on, under 2

8 Fraser og strukturer Goodbye/ See you later. What is your name? My name is... How old are you? Good morning! Hello! How are you today? I`m fine, thank you. How many.? Two plus one is three. What colour is Who are you? I am.i`m.. You are You`re Do you speak English? Yes, I do It`s my It`s your I`d like please. I don`t like Can I have please? Yes you can No, you can`t. Would you like..or? What day is it today? It is.. /it`s In days,.days ago Yes/ no Merry Christmas, What do you want for Christmas? I want a Guess what I`ve got? I wish.. Happy new year! Left-right Big-small Tall-short This is It`s 3

9 I have. It`s my Have you got? I have got What are you wearing? I`m wearing. Where`s my Put on your.. Take off your Repetere: Who are you? What`s your name? His / her name is I am I have got.. Have you got.? Can you go to / give me / find me/ point at the please! Where is the? There is There are I can see Flertall-s What`s the time? It`s o`clock Excuse me, what time is it? Materiell/metode Flash-cards CD IKT Workbook Internett: Steps sin nettside 4

10 Engelskplan for 3. trinn Kompetansemål med konkretisering og grunnleggende ferdigheter i faget. Tall: Kunne rekketall fra en til tjue Thirteen, fourteen, fiftheen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty Farger: Kunne 12 farger (4 nye) Purple, violet, grey, turquoise Årstider: Kunne årstidene og begrep knyttet til tid Seasons, winter, spring, summer, autumn, day, night, evening, Hjem: Kunne de vanligste ord knyttet til hus/mat 15 ord knyttet til hus og hage 16 vanligste ord til frokostmåltid Alfabetet: Lære 11 nye ord knyttet til skole Tid: Lære klokka Half past, quarter to, quarter past, short hand Dyr: Lære om dyr på bondegård og kjæledyr Kunne 13 nye ord knyttet til en bondegård, og 11 navn på kjæledyr Familie: Lære ord om familien Parents, wife, husband, grandparents, grandmother, grandfather, children, sister, brother Skole: Lære 11 nye ord knyttet til skole 1

11 Bær og grønnsaker: Cherries, blueberries, raspberries, pineapple, lemon carrot, cucumber, tomato, onion, potato, lettuce, cabbage, peas, broccoli, corn. Klær: Skirt, boots, mittens, shirt, raincoat, sweatshirt, gloves, sweater, suit, trainers, shorts, jeans, blouse, underwear. Sanger, rim og regler Mål for faget Kunne tlf.nr. Kunne kjenne igjen ordbildene til fargene og bruke disse. Kjenne igjen og bruke navn og begrep knyttet til årstidene. Kunne forstå og bruke ordene skriftlig og muntlig. Forstå og uttrykke seg om klær og påkledning. Kunne navn på grønsakene og bruke de muntlig og skriftlig. Kunne fortelle dette på en høflig måte. Kunne navn, adresse, bosted. Muntlig tale. Kunne beskrive mat og drikke. Spørre om hva andre liker/har lyst på. Bruke ordene sammen med verb og preposisjoner. Kunne det engelske alfabetet. Bli kjent med staving og mestre staving av småord. Bruke enkle klokkeord skriftlig og muntlig. Kunne lese og forstå og snakke om dyr på gården og hjemme. Kunne bruke preposisjoner som passer. Kunne intervjue hverandre. Lære familieord og adjektiv knyttet til livet. Kunne stave ordbildene Grammatikk Flertallsformer substantiv. Lære flertalls-s Adjektiv : Wet, tired, cold, warm, awake, sad, angry, happy old, young, tall, short, big, small, little, strong 2

12 Ubestemt artikkel: A/an Eiendomspronomen: 1. person entall Preposisjoner: Behind, in front of, between, next to, in, on, under Verbet- to be i entall Fraser og strukturer - Left/right - How old are you? - I`m / he is / she is years - What is your telephone number? How many..? There is/are. I have / who has? What colour is,,, Times and day Which season is it now? What`s the weather like? Would you like? Manners / being polite Where is/are my.? What are you wearing? What do you like? I would like please. I like/don`t like Would you like? Neither do I Could you pass me the, please? What`s your address? Where do you live? 3

13 Have/has Can you open /shut.. Can I please? Sorry I`m late It s quarter past It s half past. What`s the time? Have you got a pet? Yes I have a. Who is.? His/her name is Materiell/metode My English Book Lærerveiledning Elevene lager ordbankkort til My desk box Flashcards Lage English wall i klasserommet IKT Muntlig tale Parhest (veiledning) Drama Fortellinger Sanger 4

14 Engelskplan for 4. trinn Kompetansemål med konkretisering og grunnleggende ferdigheter i faget. Tall: Bruke det grunnleggende lydsystemet. Angi priser, mengder og størrelser. Zero, ten, twenty etc hundred. Mat: Sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i engelskpråklige land og Norge. Bruke noen faste utrykk som er vanlig i kjente situasjoner, muntlig og skriftlig. Diverse ord knyttet til mat og måltid. På skolen: Kunne 10 skolegårdsord Året: Kunne bruke ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser (både muntlig og skriftlig) Navn på alle årstider og måneder. Vite hvilken hver måned hører til, regel om stor forbokstav i navn på måneder. Jeg og familien min: Lære familieord: aunt, uncle, twins, son, daughter, baby. Lære spørreordene: who, what, why, when, where. Kroppen: Lære flere ord som beskriver kroppen Huset: Ord for å beskrive eget hus, møbler etc. Valentine s day: Lære om levesett, tradisjoner og skikker. Lære oppsett for postkort og brev. 1

15 Klokka: Kunne noen uttrykk for ulike klokker. Minutes, hour, schoolbell, alarmclock, watch Kunne spørre hva klokka er. Hele og halve timer, kvart over og kvart på. I byen: Kunne ord som forbindes med bymiljø. Zebra crossing, traffic lights, bus, park, pavement, the underground, police, church, cafe, road, bridge, bench, pond, sign, policeman, zoo, cinema. Bli kjent med London. Kunne be om hjelp til å finne veien og forklare veien. Shopping: Kunne ord som forbindes med besøk i butikker. Shop, money, note, coin, wallet, purse, hairdresser s, plastic bag, supermarket, toyshop, bookshop. Kunne be om regningen og forstå hvor mye de skal betale. Ville dyr: Lære navnene på 17 ville dyr fra hele verden. Kunne beskrive dyrene, utseende, levevis og hvor de bor. Sport: Lære navn på 12 sportsgrener og utstyr som hører til. Fritid: Lære 9 ord for fritidsaktiviteter. Kunne intervjue hverandre, registrere og lese resultater i statistisk materiale. Ferie: Kunne 25 ord knyttet til ferie. Land og byer. Kunne fortelle om reiseplaner og beskrive reisemål og ferieaktiviteter. Sanger, rim og regler 2

16 Grammatikk Present tense Vanlig presens av Have/ has Flertall av substantiv Verb: Play, ski, dance, make, skate, ride, throw Entallspresens s he/she plays, throws Adjektivene: Tall, short, fat, thin, young, old Alfabetet Staving Ubestemt artikkel: A/an Få kjennskap til preposisjonene: In, on, under, in front of, behind, next to, between, beside, over, outside, above. opposite, next to, outside, in front of, near, at the bottom of, on the left of, on the right of, Ordenstall Fraser og strukturer Like / dont`like I`m hungry, I`m starving, Today, tomorrow. See you later. Mr./Mrs. When is your birthday? My birthday is in Next month, last month Trick or treat 3

17 Left right What`s your adress? Where do you live? Do you live in a house or a flat? Excuse me, what time is it? It`s minutes to It`s..minutes past. Thank you, good bye! Straight ahead, Excuse me, can you tell me Excuse me, where can I find How much is the please? I`d like to pay please? Once, twice, three times a week Can see, visit, do, stay, I`m going to I have got Materiell/metode Tekstbøker, arbeidsbøker, flashcards, Lærerveiledning med kopieringsoriginaler. CD Film Lettlestbøker Internett: Steps sin nettside Lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur. Skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør. Identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk. Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og å skape tekst. Bruke ordbøker og andre hjelpemidler til egen språkopplæring. Bruke drama, rollespill og improvisasjon, angi priser, mengder og størrelser. 4

18 Engelskplan for 5. trinn Lesing Mål for lesingen: Øke leseferdighet i engelsk Finne en fin flyt i lesingen (fokus på uttale av engelske ord) Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere. Skal kunne: Elevene bør etter 5. trinn kunne være komfortable med tekster på rundt 250 ord. Lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner. Svare på enkle spørsmål til tekster som leses/lyttes til Finne raskt frem til ukjente ord i tekster (bruk av ordbok) Lese og forstå en engelsk kalender Lese valuta og kunne samtale rundt temaet Shopping Skal være kjent med: Tekster fra ulike kulturer og land St Valentine`s Day, Christmas og Halloween Forslag til arbeidsmetode: Gjenfortelle og skrive sammendrag fra tekster (kort) Lesingen må varieres (Stillelesing, lesing en og en, i store og små grupper) Lage rollespill av tekster Markere ord som er vanskelig å uttale, og slå opp de man ikke forstår. Svare på spørsmål fra teksten (også åpne spørsmål) og samtale om teksten. Lytte til innleste tekster og sanger Praktiske oppgaver og øvelser. Læringsstrategier (VØL-skjema etc, loggbok Spill og leker Forslag til nettsider med tekster: Mange kjekke tekster på minskole sine engelsksider 1

19 Skriving Mål for skrivingen: Skrive lengre sammensatte tekster (1/2 1 ½ A5) Bli trygge på spørresetninger og besvarelse av slike Skal kunne: Kunne svare på spørsmål med korte fullstendige setninger Skrive spørresetninger ut fra spørreordene Skrive korte dikt (vise de kan bruke rimeord og synonymer) Beskrive seg selv Beskrive sin hobby Skrive korte sammenhengende tekster ut fra bilde(-r) Beskrive familien, familielivet og fritiden Skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør. Skrive tekstbobler/dialoger på engelsk til en tegneserie (tegn selv) Skrive i dagbokform (Dear Diary, trening i ordinaler, kardinaler og dagene) Skrive handleliste (gjerne med priser/valuta) Forslag til arbeidsmetode: Skrive ut fra bildeserier Brevutveksling mellom klasser/skoler/venner Skrive handlingsreferat fra tekster som er lest Frie tekster Skrivestafett Praktiske oppgaver og øvelser Læringsstrategier (VØL-skjema, loggbok etc.) Spill og leker Feilkonvolutt Forslag til nettsider innen engelsk skriving: (ordbok) (ordbok) 2

20 Grammatikk Mål for grammatikk: skal komme gradvis inn som begrep skal forklare at engelsk er bygget opp litt annerledes enn norsk. Skal kunne: forskjellen på it is/they are bruke is/are - was/were vite forskjellen på og bruke a/an bruke pronomen: he/his, she/her vite når man bruker have/has forskjellen på vanligvis og akkurat nå: does the dishes/doing the dishes at det er noe som heter regelrette og uregelrette substantiv; horse/horses, mouse/mice Forslag til arbeidsmetode: Praktiske oppgaver og øvelser Integrert i tekster/oppgaver. Forslag til nettsider med grammatikk: (spelling) _for_deg_som_vil_trene_mer/ (hefte) 3

21 Muntlig/kommunikasjon Mål for muntlig/kommunikasjon: Elevene skal få økt kommunikasjonskompetanse. Elevene skal bruke språket aktivt. Elevene skal bli trygge på å snakke om dagligdagse ting som været og hvordan man har det. Skal kunne: Fortelle om seg selv på engelsk Beskrive/fortelle på engelsk om familien, familielivet og fritiden Kunne engelske ord og uttrykk (samtale) knyttet til måltider, fritid og skole. Hilse på, takke for etc Bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått. Bruke høflighetsuttrykk og delta i enkle dagligdagse dialoger. Gi noen eksempler på engelskspråklige land. Bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått. Bruke engelsk valuta Snakke om tid (klokka etc.) Skal være kjent med: Sanger, steder, kultur, personer og lignende fra engelsktalende land Forslag til arbeidsmetode: Samtale grupper og storklasse Rollespill Praktiske oppgaver og øvelser Læringsstrategier (VØL-skjema,loggbok etc) Spill og leker Lytte Forslag til nettsider: 4

22 Engelskplan for 6. trinn Lesing Mål for lesingen: Øke leseferdighet i engelsk. Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere. Få flyt i språket (ordlyd og uttale). Skal kunne: Elevene bør etter 6. trinn kunne være komfortable med tekster på rundt 400 ord. Lese og uttale matematiske uttrykk på engelsk (pluss, minus, times etc.). Samtale om tekstene som leses (konkrete og åpne spørsmål). Gjenfortelle en/flere engelske vitser. Noen utvalgte engelske sanger. Lese og uttale tall, datoer, måleenheter, valuta, klokke og lignende. Skal være kjent med: De britiske øyer (geografi, historie og kultur) Tekster fra ulike kulturer og land Forslag til arbeidsmetode: Gjenfortelle og skrive sammendrag fra tekster (kort) Lesingen må varieres (Stillelesing, lesing en og en, i store og små grupper) Lage rollespill av tekster Markere ord som er vanskelig å uttale, og slå opp de man ikke forstår. Svare på spørsmål fra teksten (også åpne spørsmål) og samtale om teksten. Lytte til innleste tekster og sanger Bruke lydskrift, ordbok, etc. Hvordan lærer jeg best? Praktiske oppgaver og øvelser Læringsstrategier (VØL-skjema,loggbok etc.) Spill og leker Forslag til nettsider med tekster: Mange kjekke tekster på minskole sine engelskside 1

23 Skriving Mål for skrivingen: Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på. Skrive lengre sammensatte tekster (1 2 sider A5) Tenke rettskriving (bruke ordbøker) Utnytte lært grammatikk, ordforråd og evne til å skrive mest mulig utfyllende Skal kunne: Skrive en tekst på 1-2 sider (A5) ut fra en gitt oppgave Beskrive seg selv i et brev (seg selv, interesser, familie, bosted og lignende) Svare med fullstendige setninger på ulike spørsmål. Skrive spørresetninger til tekster ved hjelp av alle spørreordene Bruke lært grammatikk i skriveprosessen, være bevisst på grammatikk og rettskriving Skrive om en hobby, et kjæledyr eller lignende. Forslag til arbeidsmetode: Læringsstrategier (VØL-skjema etc) Loggbok Hvordan lærer jeg best.. Praktiske oppgaver og øvelser Spill og leker Feilkonvolutt Forslag til nettsider innen engelsk skriving: (ordbok) 2

24 Grammatikk Mål for grammatikk: Bli bevisst det å bruke det engelske språket. Lære å bruke byggesteinene rett, lære de grunnleggende reglene i rettskriving og grammatikk Bli mer bevisst setningsmønsteret i engelsk språk Skal kunne: To be i presens: I, you, he/she/it, we, you, they Stille spørsmål i presens: Do/does. Forskjellen på there is/there are og vite når det brukes. Gradbøying av adjektiv: fast, faster, fastest. Positiv, komparativ og superlativ. Preteritum av svake verb: -ed ending Preteritum av svake OG sterke verb: eks. called, stood Svare på spm i rett grammatikalsk tid, bruke verbtider rett ; nåtid/fortid Entall og flertall av substantiv, regelrett og uregelrett; horse-horses, pony-ponies, bus-buses, mouse-mice Forskjell på to be i nåtid og fortid; I am I was, we are-we were. Lære å lage spørsmål med ulike spørreord; is, are, can, will, must,do, does, who, where, what, why, when, how Bruke apostrof s: kortversjon for is, has eller us Bruke futurum; will /going to. Sjelden shall Bruke samtidsform i nåtid og fortid; is playing/was reading Forslag til arbeidsmetode: Elevene får presentert grunnregelen. Skal jobbe med utfyllingsoppgaver Elevene blir oppfordret til å pugge regelen Skal bruke de nye grammatikkemnene i oppgaver. Det er test-deg-selv sider på slutten av hvert kapittel. Her kan en se måloppnåelsen og forståelsen Det kommer hele tiden repetisjon. Bør brukes i ulike skrivetekster for å gjøre best mulig nytte av ny grammatikk. 3

25 Forslag til nettsider med grammatikk: (spelling) (hefte) 4

26 Muntlig/kommunikasjon Mål for muntlig/kommunikasjon: Elevene skal få økt kommunikasjonskompetanse. Elevene skal bruke språket aktivt. Gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk. Presentere en hobby, et kjæledyr eller lignende Skal kunne: Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner. Kunne samtale om fritidsinteresser, hobbyer, ferier, musikk, film etc. Bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått. Skal være kjent med: Sanger, steder, kultur, personer og lignende fra engelsktalende land. Forslag til arbeidsmetode: Samtale Presentasjon/foredrag innen et valgt emne som er jobbet med. Hvordan lærer jeg best.. Praktiske oppgaver og øvelser. Læringsstrategier (VØL-skjema, loggbok etc). Spill og leker. Skuespill/rollespill. Lytte. Forslag til nettsider: 5

27 Engelskplan for 7. trinn Lesing Mål for lesingen: Øke leseferdighet i engelsk. Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere. Utvide ordforrådet gjennom mer avanserte tekster enn tidligere, og gjennom andre typer tekster. Bli bevisst egen lesing, og kjenne sine egne utfordringer innen lesing og uttale. Skal kunne: Elevene bør etter 7. trinn kunne være komfortable med tekster på rundt 400 ord. Bruke ordboken aktivt i leseprosessen Lese faglitteratur, skjønnlitteratur og aviser Samtale om tekstene som leses (Konkrete og åpne spørsmål, og så utfyllende som mulig) Et utvalg sanger Snakke om temaet lyd på engelsk (vibrations, sound, decibels, louder than etc.) Naturfenomen (Kjenne til disse, og kunne samtale rundt emnet) Skal være kjent med: USA, Irland, Australia, Sør Afrika, Canada og New Zealand (geografi, historie og kultur) Lydskrift i engelsk talemål Ulike dialekter/engelsktalende land. Høre forskjell på disse/beskrive hva ulikhetene er. Ulik engelsk skjønnlitteratur (for eksempel C.S. Lewis) Hva som forventes på ungdomstrinnet. Forslag til arbeidsmetode: Gjenfortelle og skrive sammendrag fra tekster Lesingen må varieres (Stillelesing, lesing en og en, i store og små grupper) Lage rollespill av tekster. Markere ord som er vanskelig å uttale, og slå opp de man ikke forstår. Svare på spørsmål fra teksten (også åpne spørsmål) og samtale om teksten. Lytte til innleste tekster og sanger. Bruke lydskrift, ordbok, etc. Læringsstrategier (VØL-skjema,loggbok etc). Hvordan lærer jeg best.. Spill og leker 1

28 Forslag til nettsider med tekster: Mange kjekke tekster på minskole sine engelsksider 2

29 Skriving Mål for skrivingen: Skrive lengre sammensatte tekster (2-3 sider A5) Uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier. Ta i bruk den grammatikken som frem til nå er innlært Lese kritisk gjennom egne produserte tekster, og tilegne seg metoder for å skrive feilfritt Skrive mer levende tekster enn tidligere trinn (beskrive/skildre) Skal kunne: Skrive en tekst på 3-4 sider (A5) ut fra en gitt oppgave Svare med gode fullstendige setninger på enkle og mer avanserte spørsmål Bruke Engelsk-Norsk/Norsk-Engelsk ordbok Lese sine egne tekster med kritiske øyne, og tenke rettskriving i den prosessen. Skrive med et levende språk (bruk av adjektiv og adverb. Beskrive) Bruke lært grammatikk i skriveprosessen, være bevisst på grammatikk og rettskriving Fordype seg i et selvvalgt emne, innhente faktastoff fra aviser, magasiner, faktabøker, lærebøker etc. Skal være kjent med: Ordbok på Internett Hva som forventes på ungdomstrinnet Forslag til arbeidsmetode: Oppgaveløsning Frie tekster Dialogskriving (skuespill) Skrive handlingsreferat fra bøker/tekster de leser Lage spørsmål til tekster/emner de har lest eller snakket om Skriving på data (bruke engelsk stavekontroll) Læringsstrategier (VØL-skjema etc) Loggbok Hvordan lærer jeg best.. Spill og leker Feilkonvolutt Forslag til nettsider innen engelsk skriving: (ordbok) 3

30 Grammatikk Mål for grammatikk: Identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål. Skal kunne bruke grunnleggende begrep fra grammatikken. At elevene skal kunne strukturen i det engelsk språket. At elevene skal kunne bruke grunnleggende grammatikk i rettskriving. Å kunne utvide grammatikkunnskapene fra 6. klasse. Skal kunne: Had to - fortid av must. Forskjellen på regular/irregular verbs Bruke ulik tegnsetting: full stop, comma, question mark, exclamation mark, apostrophe, quotation mark Some/any - bruke disse på rett måte. Vite at noen verb i ing form får dobbel konsonant. Bruke de ulike ordene som betyr som på norsk: who, which, that Vite forskjell på adjektiv og adverb: quiet/quietly. Kunne lage adverb av adjektiv; legg til - ly Forslag til arbeidsmetode: Lære reglene for ulik grammatikk Se om man kan finne forskjeller og lage reglene selv Fyll-ut oppgaver Å bruke det man har lært i skiving av tekst. Vise at man mestrer det man har lært. 4

31 Forslag til nettsider med grammatikk: (spelling) (hefte) 5

32 Muntlig/kommunikasjon Mål for muntlig/kommunikasjon: Elevene skal få økt kommunikasjonskompetanse. Elevene skal bruke språket aktivt. Beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner. Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging. Fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land. Uttrykke seg om valuta, mål og vekt. Uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier. Skal kunne: Gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne. Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner (hjem, fritid, skole/jobb etc.). Fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land. Guide andre geografisk (Kunne fraser og preposisjoner). Kunne samtale om fritidsinteresser, hobbyer, ferier, musikk, film etc. Gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk. Presentasjon av selvvalgt emne. Kunne si sine egne meninger, for eksempel gjennom å si In my opinion... Samtale og bruke det engelske språket spontant (Ikke ut fra gitte oppgaver). Skal være kjent med: Hva som forventes av dem når de kommer til 8.trinn. Sanger, steder, kultur, historie, personer og lignende fra engelsktalende land. Ulike kommunikasjonsformer (Sign language, finger spelling, body language, Braille and signs). Forslag til arbeidsmetode: Samtale Skuespill/rollespill Hvordan lærer jeg best.. Læringsstrategier (VØL-skjema etc) Loggbok Spill og leker Presentasjon/foredrag innen et valgt emne som er blitt jobbet med Lytte Forslag til nettsider: 6

33 Engelskplan for 8. trinn Written Genre Report Story Interview Informal letter Diary Poetry Essays/compositions with reference to background topics Idiomatic expressions put into use Syntax ref. to column syntax Grammar drills + tests All written texts focus on ongoing grammar drills / applied grammar (ref. grammar column) Student s book, grammar rules, expressions, spelling, phonetics, genres etc. Objective achieved after 8 th grade. Be able to write in defined and various genres/writing styles. Be able to write minimum 500 words. 1

34 Grammar Nouns Regular/irregular Uncountable Genitive s/ s / of Pronouns Personal pronouns/personlig pronomen, subjects/subjekts- and objects/objektsform Reflexive pronouns/refleksive pronomen It is/ there is/ there are To learn asking questions/ Interrogatives (spørrepronomen) Indefinite pronouns (ubestemt pronomen) Some, any, none, no one Relative pronouns Possessive pronouns Demonstrative pronouns Adjectives Comparison Irregular/regular Nationalities Adverbs Distinguish adverbs and adjectives. Verbs Revision of present simple, past simple. Irregular verbs Passive and simple present and present progressive (continuous) ing form, simple past and past progressive ing form. 2

35 Tag-questions Using infinite or gerund (-ing) and modalities Future Subject and predicate agreement Indefinite articles An/a Prepositions The metric system Punctuation Capital letters Formal letters format Quotation marks Comma To each grammar topic there is a test. Syntax Word order. Dependent and independent clauses/sentences. Learn that: In restrictive clauses the information is essential, while in nonrestrictive clauses the information is not essential to the grammar and meaning of the sentence. Adjectives Adverbs Verbs Irregular verbs Indefinite article Prepositions 3

36 Communication/oral/comprehension Comprehension (tekstforståelse) Pronunciation and intonation. Vocabulary Phonetics Presentations Conversation Discussion, small talk Idiomatic expressions Put them into use Listening skills Poetry Short stories Novels- extracts Objective achieved after 8 th grade Be able to master small talk To master communication situations based on topics from background material. Presentation for a small group, based on mind maps/clue words. Talk freely about a topic chosen. 4

37 Background The British Isles: Geography - History (The Vikings) Culture: music, food, fashion England London Scotland Wales Northern Ireland Republic of Ireland Objective achieved. Basic knowledge about the countries. 5

38 Engelskplan for 9. trinn Written Genre Fiction and prose Short story Essay (artikkel) Summary of fiction Formal letters Letter to the editor Ideomatic expressions put into use Syntax reference to column syntax All written texts, focus on ongoing grammar drills / applied grammar (ref. grammar column) Student s book, grammar rules, expressions, spelling, phonetics, genres etc. Objective achieved: Be able to write in defined and various genres/writing styles. Be able to write minimum 700 words. Grammar Nouns Proper nouns Common nouns Regular plural nouns -s nouns ending o- es nouns ending y- ies nouns ending:f/ fe-ves Irregulars Man - men Mouse - mice 1

39 Genitive s: Singular: girl s Plural: girls Genitiv of: A friend of ours Pronouns Personal pronouns I-me He-him We-us Reflexive pronouns Myself, themselves Indefinite pronouns / Ubestemt pronomen There/it There is / there was / there are / there were / it is / it was Interrogatives What/when/where/which/who/whose/who/why Question sentences with do/does/did Have/has/had Is/are/was/were Idefinite pronouns / Ubestemt pronomen Some/any someone/something/anything etc Adjectives Comparison/gradbøying Regular: -r/ -est -y/ ier/ iest -er/ er/ -rest beautiful/more/most demanding / less / the least Irregular: good / better / the best little / less / the least 2

40 Nationalities a Welshman / Welsh a Dane / Danish etc. Verbs Regular -ed / ed Present tense / simple past / present perfect simple/ Irregular verbs Fight/fought/fought swim/swam/swum put/run Contractions I m / we ve He hasn t Passive She was robbed/ They were beaten up Simple present / Present - and past progressive (continuous) She eats / She is eating She ate / She was eating Question Tags She is your sister, isn t she? You have done it, haven t you? Shall not/ don t / didn t / aren t / hasn t Infinite / the gerund to like swimming (svømming- altså ikke verb) Modal auxiliaries Can / could / will / would / shall / should / may/ might / must / ought to 3

41 Future / future continuous Shall / will / ikke planlagte aktiviteter going to / planlagte aktiviteter Subject / verb agreement Sally is/was nice They are/were nice My sister and I are/were They are/were Adverbs Separate adverbs from adjectives Happily/happy Well - both adjective and adverb (but good can never be an adverb) Adverbs of time (tidsadverb) Tomorrow/often/never/always/today Adverbs of place (Stedsadverb) upstairs/downstairs/everywhere Conjunctions and subordinating conjunctions Sideordnende: and/but/or Underordnende: Because/after/who/whom/which/that Determiners Indefinite articles: a boy / an apple Definite article: The Possessives my/mine/you/your/he/his/she/hers our/ours/your/your/their/theirs Demonstratives this/these that/those Prepositions At/on/in/ago/during (for/by/until) 4

42 Linking words and phrases and/because/but/or/so/therefore/if although / in spite of / nevertheless / however/ moreover / which Matching British and American words Measures and weights Length/heights/weights/volume/temperatures To each grammar topic there is a test. Syntax Dependent and independent clauses (leddsetn. og helsetninger) Vary the structure of the clauses, start a sentence by using different dependent clauses and different word classes Communication/oral/comprehension Effortless English Intensive programme To learn to speak English as a native Intonation Pronunciation Vocabular expansion Idiomatic expressions and put them into use News/information and discussion Drama/Plays Poetry Short stories Novels- extracts 5

43 Presentations Objective achieved Present topics using Power Point, or other visual aids etc: for a larger group. More advanced small talk. Discussion. News topics, put across using relevant arguments. Background USA Political geography Institutions History New York LA Culture Ethnicity Objective achieved: Basic knowledge about the countries. 6

44 Engelskplan for 10. trinn Written Genre Revise basic genres Read a book Book review Analysis of fiction literature Motif Theme Message Use of symbols Film review Main focus: Writing texts starting with a minimum of 700 words, expanding during the year to at least 900 words. Moderate / muffle down the language Grammar corrections, to learn grammar in context, stress verbs, abbreviations and contractions (abolish them if not learned). Spelling and syntax Syntax expand and in depth. Student s book. Tailor-made for tests and exam Adjusted expressions for each genre. At least 30 sentences for each genre. Characteristic features within the various genres. A few Pay attention / reminders as: is/are, was/were, where/were then/than,who/how/so, with/whit/white/, which/witch,then/when as/like etc. 1

45 Objective achieved. Be able to write in defined and various genres/writing styles. Be able to write minimum 900 words. Grammar Reference to grammar tests in teacher s guide. Revise and polish repetitive grammar mistakes as they appear in students texts. Syntax Dependent and independent clauses (leddsetn. og helsetninger) Vary the structure of the clauses, start a sentence by using different dependent clauses and different word classes Idiomatic language, expand into upper level Sophisticated idiomatic expressions Communication/oral/comprehension Refine: Intonation Pronunciation Fluency: Improve speed vocabulary and idiomatic expressions Power Point presentations On a variety of topics: Entertainment: Music, musicals, films, dance, theatre, cabarets 2

46 Literature: Classic and modern world literature, ref. to appendix, list and books Global issues: People on the move/migration across borders, regional damages from global warming, The energy challenge etc Countries: Australia, India, Kenya, South Africa Tourism and culture Topics (advanced) from senior high school curriculum Objective achieved. Power Point presentations used as a visual enforcement. Discussion on a higher./.more advanced level as to literature, background Topics, news topics etc.. Small talk Background Topics from curriculum in senior high school: Objective achieved. Basic knowledge about the countries. 3

47 Internet addresses : (Fun-Page for Children, lower level) (Choose stories. Many nicely animated stories, good language, all levels) (Choose published student works and Lessons from Literary Cavalcade. Guideline about writing various texts upper level) (Net-book: Natalie s Secret, upper level ) =1&ThisPage=2&PageCount=3 (How to Write a Diary, intermediate ) Comic Strips with Just Enough Information in the Window. Enjoyable Reading and Comprehension, intermediate) (Anything You Can Dream about, all levels ) (Different Interactive Games, all sorts for all levels) (Games for all levels. Recognize, remember, guess, concentrate, all levels) (Maths etc, drills for all levels) (Language through games from easy to more advanced.) (Grammar, reading comprehension, writing, listening, all levels ) 4

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Halvårsplan høst 2.klasse. Læreverk vi bruker: My English book Flash cards Cd. Engelsk

Halvårsplan høst 2.klasse. Læreverk vi bruker: My English book Flash cards Cd. Engelsk Halvårsplan høst 2.klasse Læreverk vi bruker: My English book Flash cards Cd Engelsk Periode emner kompetansemål Numbers: Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve August Kunne presentere seg og fortelle

Detaljer

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 ..Antall timer pr uke:1 time Lærere: Gro Åkerlund Læreverk: Stairs My English Book 1+2 Nettstedet: www.stairs.cappelen.no Eget vedlegg om lokal plan. Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 Grunnleggende

Detaljer

Repetisjon, og innlæring, av fleire ferdigheiter/gloser/setningar. Kunne rekkjetelje frå 1 20 Kunne lese tala 1 12 Kunne skrive tala 1-6

Repetisjon, og innlæring, av fleire ferdigheiter/gloser/setningar. Kunne rekkjetelje frå 1 20 Kunne lese tala 1 12 Kunne skrive tala 1-6 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34 36 Numbers - Gje eksempel på nokre situasjonar der det kan vera nyttig å kunne - Forstå og bruke nokre e ord, uttrykk omgivnader og eigne - Helse,

Detaljer

Fagplan i 3. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag. til læreverk Angi priser, Stairs 3 mengder og

Fagplan i 3. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag. til læreverk Angi priser, Stairs 3 mengder og Fagplan i 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag Angi priser, Kunne rekketelle fra en tjue. Jeg kan noen Jeg kan tallene mengder og Kjenne igjen, forstå og lese ordbildene tall. fra

Detaljer

Årsplan i engelsk. 2.klasse

Årsplan i engelsk. 2.klasse Årsplan i engelsk 2.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Lærer: Linn-Olav Arntzen Læreverk:

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 UKE 34 35 Elevene skal kunne Bruke tall i kommunikasjon. Hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål. Forstå enkle instruksjoner på engelsk. Uttrykke

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016 34 35 36 37 38 39 40 Språklæring Identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk Samtale med eget arbeid med å lære engelsk Finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i

Detaljer

Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3

Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3 Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3 Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kap. Fra arbeidsbok Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August Identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk Bruke

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2012-2013

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2012-2013 6 sept.2012 Uke Fagemne (Hentet fra Fagplan) Ukemål Språklære (Konkretiserte mål fra Fagplan) Læringsstrategier, metode Lærebøker, undervisningsmateriell og organisering 34 Repetisjon Jeg kan gi eksempler

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Lærere: Erlend Andresen, Karina Verpe, Åshild Ruud, Trude Thun Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan i engelsk 2. trinn 2014/2015

Årsplan i engelsk 2. trinn 2014/2015 Årsplan i engelsk 2. trinn 2014/2015 VEKE EMNE 34-36 NUMBERS 37-38 COLOURS LÆRINGSMÅ L- KUNNSKAPS LØFTET Bruka tal i kommunikasjo n. presentera seg og fortelja kor gamle dei er. kvarandre på engelsk om

Detaljer

Kopioriginal 3a, 3b, 4 og 5. Activity cards: Colours 1, 2,

Kopioriginal 3a, 3b, 4 og 5. Activity cards: Colours 1, 2, I have You have We have My Textbook side 10 15 My Workbook side 9 13 Lærerveiledning side 29 37 Kopioriginal 3a, 3b, 4 og 5 Activity cards: Colours 1, 2, 3, 4 og 6 Stairs Readers 1 + 2: Sophie the Artist

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2015/2016 Læreverk: Stairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2015/2016 Læreverk: Stairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug ÅRPLN I ENGELK FOR 4. TRINN 20152016 Læreverk: tairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug U G U T E P T. MÅL (K06) TEM RBEIDFORM VURDERING Numbers amtaleundervisning- felles med lærer Elevene skal: som bruke

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Dagfinn/ Espen Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse. Bli

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 FORFATTERE: Cecilie Thorsen og Hege Dahl Unnerud FORLAG: Cappelen Damm

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Hilde E. Lewin Warren Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse.

Detaljer

Årsplan Stairs 3. Kapittel og tema. Ordforråd Fraser og strukturer Elevbok, lærerveiledning, kopioriginaler Ferdighetsmål

Årsplan Stairs 3. Kapittel og tema. Ordforråd Fraser og strukturer Elevbok, lærerveiledning, kopioriginaler Ferdighetsmål Årsplan Kapittel og tema Ordforråd Fraser og strukturer Elevbok, lærerveiledning, kopioriginaler Ferdighetsmål Kapittel 1 Numbers, 13 20 thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen,

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014-15

Årsplan Engelsk 2014-15 Årsplan Engelsk 2014-15 Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Fax: 23 29 25 01 post@stsunniva.no Årstrinn: 2. trinn Lærere: Karina Møgster Verpe, Roci Paez Rokseth, Trude Thun, Judy Guneriussen Kompetansemål

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 ÅRSPLAN I Engelsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Stairs 1+2 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig

Detaljer

Innhald/Lærestoff/ Grammatikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6:

Innhald/Lærestoff/ Grammatikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6: Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunne: 33-40 SPRÅKLÆRING identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk beskrive eget arbeid med å lære engelsk

Detaljer

Chapter 1 Down Under. Stairs 7

Chapter 1 Down Under. Stairs 7 Chapter 1 Down Under Australia, geografi og historie dagligtale, presentasjon av seg selv Gloser Textbook side 252 253 Kompetansemål i Kunnskapsløftet Språklæring identifisere noen språklige likheter og

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2015 Faglærere: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2015 Faglærere: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2015 Faglærere: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger A U G U S T MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Språklæring Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur,

Detaljer

Fagplan i Engelsk 4. trinn

Fagplan i Engelsk 4. trinn Angi priser, mengder og størrelser identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk NUMBERS Kunne rekketelle med ti og ti opp til hundre Zero,Ten,Twenty, Thirty,Forty,Fifty Sixty,Seventy,Eighty Ninety,One

Detaljer

Årsplan engelsk 3. trinn 2015-2016

Årsplan engelsk 3. trinn 2015-2016 Årsplan engelsk 3. trinn 2015-2016 Tidspunkt (uke) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: identifisere situasjoner

Detaljer

Årsplan i engelsk for 3. klasse 2015-2016

Årsplan i engelsk for 3. klasse 2015-2016 Årsplan i engelsk for 3. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærer: Adeleid K Amundsen Læreverk: Stairs, Cappelen Nettstedet: http://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1110241

Detaljer

Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012

Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012 Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012 Læreverk: Cappelen: Stairs 4, Textbook, Workbook, CD med tekstar og songar, Teacher`s book med metodisk rettleiing, leiker, songar, kapitteltestar og kopioriginalar.

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3.klasse

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3.klasse ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆREVERK: Stairs 3 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Chapter 1 Radio Ratpack

Chapter 1 Radio Ratpack Chapter 1 Radio Ratpack Medier. Radiosending fra rottene i kloakken Gloser Textbook side 193-194 Kompetansemål i Kunnskapsløftet Språklæring Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging

Detaljer

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke Warming up 34 35 36 40 Me and my family Nasjonale Prøver varierende omfang frå forskjellige kilder -Bruke digitale

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7.

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7. Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: 4. Ve ke 34 35 36 Emne i henhold til læreverk Memory Quiz Leikar og glosetrening Achieving liftoff Mål Elevane skal: kunne repetere ord og uttrykk frå 3 bruke

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: STAIRS

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: STAIRS ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: STAIRS Veke TEMA LÆRINGSMÅL OG KO6 INNHALD (Lærebøker..) 34-37 Fruit and berries Bruka språket gjennom fleire sansar og media. 38-39 Numbers Bruka

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3.klasse

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3.klasse ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: Turid Nilsen LÆREVERK: Stairs 3 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne:

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Trinn 2 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: Stairs 4 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

ENGELSK ÅRSPLAN. 6.TRINN. 2015/2016. BOK:A new scoop 6.

ENGELSK ÅRSPLAN. 6.TRINN. 2015/2016. BOK:A new scoop 6. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne Innhald Metode Vurdering 34 35 Unit 1, Back to forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner I can find London, Belfast and Edinburgh on the map.

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Eli Aareskjold, Hege Almås Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema:

Detaljer

Årsplan ENGELSK 6.trinn

Årsplan ENGELSK 6.trinn Skoleåret 2015/2016 Årsplan ENGELSK 6.trinn Uke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34 Repetisjon fra 5.trinn - Forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner. - Innlede, holde i gang

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6.KLASSE 2015/ 2016

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6.KLASSE 2015/ 2016 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6.KLASSE 2015/ 2016 WEEK TOPICS GRAMMAR REMEMBER KOMPETANSEMÅL 34-38 «Radio Rat Pack» Textbook p. 6-27 Workbook p. 4-15 - Nouns - Adjectives - Words and sentences - Missing person

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK - 5.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK - 5.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK - 5.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Chapter 1: All 35 about me 36 37 Språkopplæring: Identifisere noen språklige

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for skoleåret 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for skoleåret 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for skoleåret 2012/2013 Fag: Engelsk År: 2012/2013 Trinn og gruppe: 5ab Lærer: Mona Brurås & Dårdi Flåm Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering 34-39

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Bruke lytte og talestrategier Uttrykke seg for å få hjelp

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK 1.TRINN 2015-16 Uke Emne/ Ordforråd/Uttrykk 34 Dette blir som en innholdsfortegnel se.

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK 1.TRINN 2015-16 Uke Emne/ Ordforråd/Uttrykk 34 Dette blir som en innholdsfortegnel se. Uke Emne/ 34 Dette blir som en innholdsfortegnel se. Finn riktig mål fra Her lager du mål du kan kunnskapsløftet: kopiere inn på ukebrev. kopier inn fra udir.no. Jeg kan /Jeg vet Her skriver stikkord om

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2015-2016 KLASSE: 9 B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Elin Johannesen Monstad ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships Obj135 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Unni Soltun Tveit Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering lytte og August og

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 5. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013

ÅRSPLAN I ENGELSK 5. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 ÅRSPLAN I ENGELSK 5. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 5, av Thoresen og Unnerud, Cappelen Damm. Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Øystese Barneskule-Årsplan for fag.

Øystese Barneskule-Årsplan for fag. Øystese Barneskule-Årsplan for fag. Skuleår: 2010 Fag: Trinn: 4 Grunnbok: Engelsk Stairs, Heidi Håkensstad, Marianne Undheim Vestgård Mål frå Emne Tidsperiode Læremiddel Arbeidsmåtar Grunnleggjande Komment

Detaljer

Årsplan i engelsk 8.klasse 2013-2014

Årsplan i engelsk 8.klasse 2013-2014 Årsplan i engelsk 8.klasse 2013-2014 34-38 Working with the text: find information in texts understand the importance of the English language use English when working with maps use English in everyday

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 5. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I ENGELSK 5. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I ENGELSK 5. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 5, av Thoresen og Unnerud, Cappelen Damm. Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger

Detaljer

Kompetansemål etter 10.trinn

Kompetansemål etter 10.trinn Kompetansemål etter 10.trinn SPRÅKLÆRING Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk kommentere eget

Detaljer

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 timer Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk: 6 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan i engelsk - 5. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 3 time Lærere: Randi Minnesjord Lærerverk: 5 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de

Detaljer

Øystese Barneskule-Årsplan for fag.

Øystese Barneskule-Årsplan for fag. Øystese Barneskule-Årsplan for fag. Skuleår: 2010 Fag: Engelsk Trinn: 4 Grunnbok: Stairs Mål frå Tidsperiode Arbeidsmåtar Grunnleggjande Komment ar Kunna rekkjetelja med ti om gongen til hundre. Veta kva

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK - 5.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK - 5.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Chapter 1: All 35 about me 36 37 Identifisere noen språklige engelsk og eget morsmål. - uttrykke seg om enkle beregninger, valuta og måleenheter i kommunikasjon om dagligdagse situasjoner. - Bruke høflighetsuttrykk

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål Målark Chapter 1 Bokmål Jeg kan lese en dialog sammen med andre. Jeg kan lese og lytte til nyheter og annonser. Jeg kan lese en enkel faktatekst med mange bilder. Jeg kan lese mer avanserte faktatekster

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

Første time etter sommerferien

Første time etter sommerferien Første time etter sommerferien Læringsmål Repetisjon fra i fjor. Motivasjonstime. Materiell Ordkort: Food and drink (142 172) og Animals (101 134) Quest 1 CD, spor 3: The goodbye song Forarbeid (Circle

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 5. årstrinn Hanna Guldhaug, Lisbeth Larsen og Måns Bodemar

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 5. årstrinn Hanna Guldhaug, Lisbeth Larsen og Måns Bodemar Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Hanna Guldhaug, Lisbeth Larsen og Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli

Detaljer

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 Love and friendship Kapittel 1: Say you ll be there - verb som ikke vanligvis tar refleksivt pronomen - adjektiv

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Lesson plans for the 8 graders in English (2008-2009)

Lesson plans for the 8 graders in English (2008-2009) Lesson plans for the 8 graders in English (2008-2009) Faglærerrapport i engelsk 8. kl. 2007-2008 Lærer: Serge Licius Tekstbok: Flight 8. av: Berit Haugnes Bromseth og Lisbeth Wigdahl Undervisningen har

Detaljer

. Numbers 1 12 (Flash Cards 371 382). How old are you? I am / he is / she is... years old.. Left/right, How many...? There is... / there are...

. Numbers 1 12 (Flash Cards 371 382). How old are you? I am / he is / she is... years old.. Left/right, How many...? There is... / there are... Kapittel 1 Numbers 1-20 Kompetansemål Ferdighetsmål Ordbankkort Repetisjon Uttrykk og strukturer Grammatikk Sanger Litteratur Leker / spill Henvisninger Bruke enkle lytte- og talestrategier Identifisere

Detaljer

Sandefjordskolen. Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours

Sandefjordskolen. Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours av tekst Lese, forstå og snakke om seg selv Kunne anvende to be og to

Detaljer

Lokal Læreplan i engelsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 1 Periodeplan 1. Engelsk. Trinn 1-7

Lokal Læreplan i engelsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 1 Periodeplan 1. Engelsk. Trinn 1-7 Trinn 1 Periodeplan 1 Engelsk Lokal læreplan Trinn 1-7 1 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Periodeplan 1 1 2 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke

Detaljer

LOKAL FAGPLAN ENGELSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN ENGELSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN ENGELSK -7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende

Detaljer

Årsplan i engelsk 9.klasse 2015-2016 Veke: Kompetansemål: Emne: Arbeidsmåtar: Vurdering:

Årsplan i engelsk 9.klasse 2015-2016 Veke: Kompetansemål: Emne: Arbeidsmåtar: Vurdering: Årsplan i engelsk 9.klasse 2015-2016 33-39 Sjå måla nedanfor bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon kjenne til personvern og opphavsrett og velge

Detaljer

Fag: Engelsk Trinn/gruppe: 10

Fag: Engelsk Trinn/gruppe: 10 Fag: Engelsk Trinn/gruppe: 10 Planen er basert på New Flight 3, Cappelen 2007 Aug./Sept. Friendship Ch.1 Say you ll be there Text A What is friendship all about, side 10 Text B Love, oh love, side 16 Text

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK, skoleåret 2015/16

ÅRSPLAN I ENGELSK, skoleåret 2015/16 ÅRSPLAN I ENGELSK, skoleåret 2015/16 Faglærer: Katrine Thelle Fagbøker/lærestoff: Quest 3, textbook + workbook Mange av kompetansemålene er gjennomgående for all undervisning. Disse står samlet i begynnelsen,

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted)

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) 1 Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver Årsplaner, Nordhordland Kristne Grunnskole, 2012/2013 LÆREBOK: Searching 10, Gyldendal Norsk Forlag, 2008 MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning. Faglærer:

Detaljer

Årsplan : ENGELSK Klasse: 7A 2015/16. Vurderingskriterium Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Årsplan : ENGELSK Klasse: 7A 2015/16. Vurderingskriterium Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Årsplan : ENGELSK Klasse: 7A 2015/16 Tid Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Arbeidsmåtar Aktuelle arbeidsmåtar i faget: Vurderingskriterium Kjenneteikn på kompetanse:

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Engelsk Tema: Engelsk grammatikk Trinn: 7 ----------------------------------------------------------------------------- Skole: Lunner barneskole Lærernavn: Ole Bjørn Hasli

Detaljer

Even though these texts are built on the videos, they are extended and also include the vocabulary needed for achieving the A1 level in Norwegian.

Even though these texts are built on the videos, they are extended and also include the vocabulary needed for achieving the A1 level in Norwegian. Introduction to the course: The structure of each chapter is ordered in a manner to be a supplement to the free videos on our site. The aim here is therefore to be more structured than what you will find

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 11 COPY CORRECT CHOOSE Denne aktiviteten er beskrevet med utgangspunkt i enkeltord. Den kan også gjennomføres med uttrykk. (copy) Avskrift er en enkel måte å lære å skrive ord riktig på. La elevene

Detaljer

Arbeidsmåtar Aktuelle arbeidsmåtar i faget: Munnleg øving/samtale. Oppgåver i arbeidsboka, syngja, læra dikt, tekstar og praktiske øvingar.

Arbeidsmåtar Aktuelle arbeidsmåtar i faget: Munnleg øving/samtale. Oppgåver i arbeidsboka, syngja, læra dikt, tekstar og praktiske øvingar. Årsplan i engelsk, 2. klasse, 2015-2016 Læreplan for kunnskapsløftet (LK06) Læreverk: Quest My own book, Cristine Røen Hansen, Tormod Lien, Patricia Pritchard Forlag: Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 2012,

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Engelsk År: 2010-11 Trinn og gruppe: 8.trinn Lærer: Utarbeidet av Andreas Reksten og Perdy Røed Uke Årshjul 33-38 39-44 Hovedtema Kompetansemål Delmål

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Periode 1: 34-39 Kunne ha samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet. Kunne bruke språkets alfabet

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Lærer: Kristin Tynes Vågen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Språklæring

Detaljer

Lokal plan. Elevene skal:

Lokal plan. Elevene skal: 1. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet

Detaljer