Samarbeidet mellom barne-og mellomtrinn og mellom mellom-og ungdomstrinn, bør være på plass slik at overgangene ikke blir for store.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidet mellom barne-og mellomtrinn og mellom mellom-og ungdomstrinn, bør være på plass slik at overgangene ikke blir for store."

Transkript

1

2 Forord Engelsk er det første fremmedspråket elevene skal lære i skolen. Dette språket omgir elevene daglig, først og fremst gjennom media, men også ved at mange møter engelsktalende på reiser eller i nærmiljøet. Denne praktiske utøvelsen i faget er viktig. Motivasjon i faget kan ofte gis gjennom å vise og verdsette den engelsk de greier å tilegne seg på egen hånd. Så kan vi lærere hjelpe de med den systematiske delen av faget. Grunnlaget vi skal gi elevene gjennom systematisk opplæring i faget, er svært viktig. Denne planen skal i så måte være hjelp for lærerne til å kunne gi et faglig forsvarlig nivå til elevene. Samarbeidet mellom barne-og mellomtrinn og mellom mellom-og ungdomstrinn, bør være på plass slik at overgangene ikke blir for store. Vi håper disse fagplanene skal hjelpe lærerne i arbeidet med å forberede elevene til å bli gode engelsktalende- og skrivende mennesker. Formål med faget For å klare oss i en verden der engelsk benyttes i internasjonal, mellommenneskelig kommunikasjon, er det nødvendig å mestre det engelske språket. Det betyr å utvikle ordforråd, ferdigheter i grammatikk, uttale, setningog tekstbyggingssystemer. Elevene må kunne bruke disse for å lytte, snakke, lese og skrive språket. De må lære å tilpasse språket i stadig voksende og varierende kommunikasjonssituasjoner. Elevene må kunne skille mellom muntlig og skriftlig språkføring, og de må forstå forskjellen på og kunne bruke formell og uformell språkbruk. De må også lære de kulturelle omgangsformer og høflighetskonvensjoner som finnes i det engelske språk. Engelsk er både redskaps- og dannelsesfag. Det skal gi mulighet til å delta i kommunikasjon både skriftlig og muntlig. Faget skal også gi innsikt i hvordan mennesker tenker og lever i den engelskspråklige verden. ii

3 Hovedområder i faget SPRÅKLÆRING omfatter kunnskap om språket, språkbruk og innsikt i egen læring. KOMMUNIKASJON dreier som om å bruke det engelske språket for å kommunisere. KULTUR, SAMFUNN OG LITTERATUR dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I FAGET Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i faget. Å kunne lese med forståelse. Å kunne regne i engelsk. Å kunne bruke digitale verktøy. Planen er skrevet av: 1.-4.trinn: Brit Marie Kloster og Svanhild Lohne trinn: Brita Nærheim og Øystein Grønnevik trinn: Håvard Helgøy, Kirsten Øvregaard Redigering og koordinering: Anne Marie Sydnes Helland iii

4 Engelskplan for 1. trinn Kompetansemål med konkretisering og grunnleggende ferdigheter i faget. Kunne hilse på engelsk og presentere seg selv. Kunne spørre hva andre heter. Kunne telle til seks på engelsk. One, two, three, four, five, six Kunne rekketelle oppover og nedover. Lese og si tallbilder og tallord Farger Kunne spørre om hvilken farge som er vist fram. Red, blue, green, yellow Kunne engelske ord for frukt og bær. Banana, strawberry, apple, orange Kunne snakke om været. Bli kjent med og kunne bruke begrepene for i dag, i morgen og i går. Sun, rain, fog, snow, clouds, wind, thunder and lightening, rainbow, umbrella Sanger, rim og regler. Fraser og strukturer Good morning/ hello What s your name? My name is.. How many..? What colour is..? Kunne gi uttrykk for noe de ønsker. Today/ yesterday/ tomorrow What s the weather like today? It s sunny 1

5 Materiell/metode Flashcards Cd Ikt Arbeidsbok Spill Lærerveiledning med kopier Internett: Steps sin nettside 2

6 Engelskplan for 2. trinn Kompetansemål med konkretisering og grunnleggende ferdigheter i faget. Kunne presentere seg selv og fortelle hvor gamle de er. Kunne spørre på engelsk hva de heter og hvor gamle de er. (se kolonne for fraser og strukturer) Kunne gi utrykk for noe de ønsker, liker å spise eller ikke liker å spise. Kunne telle til 12: Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve Kunne engelske ord for ni farger: Black, orange, pink, white, brown. Fra 1.trinn red, blue, yellow, green Kunne engelske namn på noen frukter og bær: Fruit, berries, pears, grapes, plum, peach, strawberry milkshake, orange juice. Kunne navnene på de engelske ukedagene: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tomorrow, today, yesterday Kunne huske ti vanlige engelske juleord: Christmas present, Christmas stocking, Father Christmas, candle, Christmas tree, Christmas card, angel, star, Christmas bauble, Christmas fairy Kunne elleve enkle ord til temaet gård: Farm, cow, pig, horse, dog, cat, sheep, goat, calf, bull, roost Kunne kroppsord på engelsk: Head, hair, foot, leg, eye, nose, ear, arm, body, hand Kunne ti ord for klesplagg: Trousers, jacket, jumper, scarf, dress, T-shirt, cap, hat, socks, shoes 1

7 Kunne utrykke hva klokka er: One o`clock, two o`clock, three o`clock. four o`clock, five o`clock, six o`clock, seven o`clock, eight o`clock, nine o`clock, ten o`clock, eleven o`clock, twelve o`clock Kunne 12 klasseromsord: Classroom, window, door, book, desk, chair, pencil, pencil case, rubber, schoolbag, boy, girl. Kunne noen sanger, rim og regler. Mål for faget Kunne telle til 12 Kunne gi utrykk for noe de ønsker, liker å spise eller ikke liker å spise. Kunne ønske hverandre god jul på engelsk. Ha kjennskap til engelsk julefeiring (mat, kultur, og tradisjoner). Kunne synge og formidle noen kjente engelske julesanger. Kunne spørre og fortelle hva de har på seg i dag. Kunne spørre hvor klærne deres er. Kunne spørre og svare på engelsk om antall dyr av hvert slag. Kunne forstå en engelsk tekst som også har illustrasjoner. Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er (bare hele timer). Grammatikk Bli kjent med noen verb: Play, sleep, see, hear, write, speak and dance. Bli kjent med noen adjektiv: Big, small, fat, long, thin, tall, short, little and angry. Bli kjent med noen preposisjoner: In, on, under 2

8 Fraser og strukturer Goodbye/ See you later. What is your name? My name is... How old are you? Good morning! Hello! How are you today? I`m fine, thank you. How many.? Two plus one is three. What colour is Who are you? I am.i`m.. You are You`re Do you speak English? Yes, I do It`s my It`s your I`d like please. I don`t like Can I have please? Yes you can No, you can`t. Would you like..or? What day is it today? It is.. /it`s In days,.days ago Yes/ no Merry Christmas, What do you want for Christmas? I want a Guess what I`ve got? I wish.. Happy new year! Left-right Big-small Tall-short This is It`s 3

9 I have. It`s my Have you got? I have got What are you wearing? I`m wearing. Where`s my Put on your.. Take off your Repetere: Who are you? What`s your name? His / her name is I am I have got.. Have you got.? Can you go to / give me / find me/ point at the please! Where is the? There is There are I can see Flertall-s What`s the time? It`s o`clock Excuse me, what time is it? Materiell/metode Flash-cards CD IKT Workbook Internett: Steps sin nettside 4

10 Engelskplan for 3. trinn Kompetansemål med konkretisering og grunnleggende ferdigheter i faget. Tall: Kunne rekketall fra en til tjue Thirteen, fourteen, fiftheen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty Farger: Kunne 12 farger (4 nye) Purple, violet, grey, turquoise Årstider: Kunne årstidene og begrep knyttet til tid Seasons, winter, spring, summer, autumn, day, night, evening, Hjem: Kunne de vanligste ord knyttet til hus/mat 15 ord knyttet til hus og hage 16 vanligste ord til frokostmåltid Alfabetet: Lære 11 nye ord knyttet til skole Tid: Lære klokka Half past, quarter to, quarter past, short hand Dyr: Lære om dyr på bondegård og kjæledyr Kunne 13 nye ord knyttet til en bondegård, og 11 navn på kjæledyr Familie: Lære ord om familien Parents, wife, husband, grandparents, grandmother, grandfather, children, sister, brother Skole: Lære 11 nye ord knyttet til skole 1

11 Bær og grønnsaker: Cherries, blueberries, raspberries, pineapple, lemon carrot, cucumber, tomato, onion, potato, lettuce, cabbage, peas, broccoli, corn. Klær: Skirt, boots, mittens, shirt, raincoat, sweatshirt, gloves, sweater, suit, trainers, shorts, jeans, blouse, underwear. Sanger, rim og regler Mål for faget Kunne tlf.nr. Kunne kjenne igjen ordbildene til fargene og bruke disse. Kjenne igjen og bruke navn og begrep knyttet til årstidene. Kunne forstå og bruke ordene skriftlig og muntlig. Forstå og uttrykke seg om klær og påkledning. Kunne navn på grønsakene og bruke de muntlig og skriftlig. Kunne fortelle dette på en høflig måte. Kunne navn, adresse, bosted. Muntlig tale. Kunne beskrive mat og drikke. Spørre om hva andre liker/har lyst på. Bruke ordene sammen med verb og preposisjoner. Kunne det engelske alfabetet. Bli kjent med staving og mestre staving av småord. Bruke enkle klokkeord skriftlig og muntlig. Kunne lese og forstå og snakke om dyr på gården og hjemme. Kunne bruke preposisjoner som passer. Kunne intervjue hverandre. Lære familieord og adjektiv knyttet til livet. Kunne stave ordbildene Grammatikk Flertallsformer substantiv. Lære flertalls-s Adjektiv : Wet, tired, cold, warm, awake, sad, angry, happy old, young, tall, short, big, small, little, strong 2

12 Ubestemt artikkel: A/an Eiendomspronomen: 1. person entall Preposisjoner: Behind, in front of, between, next to, in, on, under Verbet- to be i entall Fraser og strukturer - Left/right - How old are you? - I`m / he is / she is years - What is your telephone number? How many..? There is/are. I have / who has? What colour is,,, Times and day Which season is it now? What`s the weather like? Would you like? Manners / being polite Where is/are my.? What are you wearing? What do you like? I would like please. I like/don`t like Would you like? Neither do I Could you pass me the, please? What`s your address? Where do you live? 3

13 Have/has Can you open /shut.. Can I please? Sorry I`m late It s quarter past It s half past. What`s the time? Have you got a pet? Yes I have a. Who is.? His/her name is Materiell/metode My English Book Lærerveiledning Elevene lager ordbankkort til My desk box Flashcards Lage English wall i klasserommet IKT Muntlig tale Parhest (veiledning) Drama Fortellinger Sanger 4

14 Engelskplan for 4. trinn Kompetansemål med konkretisering og grunnleggende ferdigheter i faget. Tall: Bruke det grunnleggende lydsystemet. Angi priser, mengder og størrelser. Zero, ten, twenty etc hundred. Mat: Sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i engelskpråklige land og Norge. Bruke noen faste utrykk som er vanlig i kjente situasjoner, muntlig og skriftlig. Diverse ord knyttet til mat og måltid. På skolen: Kunne 10 skolegårdsord Året: Kunne bruke ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser (både muntlig og skriftlig) Navn på alle årstider og måneder. Vite hvilken hver måned hører til, regel om stor forbokstav i navn på måneder. Jeg og familien min: Lære familieord: aunt, uncle, twins, son, daughter, baby. Lære spørreordene: who, what, why, when, where. Kroppen: Lære flere ord som beskriver kroppen Huset: Ord for å beskrive eget hus, møbler etc. Valentine s day: Lære om levesett, tradisjoner og skikker. Lære oppsett for postkort og brev. 1

15 Klokka: Kunne noen uttrykk for ulike klokker. Minutes, hour, schoolbell, alarmclock, watch Kunne spørre hva klokka er. Hele og halve timer, kvart over og kvart på. I byen: Kunne ord som forbindes med bymiljø. Zebra crossing, traffic lights, bus, park, pavement, the underground, police, church, cafe, road, bridge, bench, pond, sign, policeman, zoo, cinema. Bli kjent med London. Kunne be om hjelp til å finne veien og forklare veien. Shopping: Kunne ord som forbindes med besøk i butikker. Shop, money, note, coin, wallet, purse, hairdresser s, plastic bag, supermarket, toyshop, bookshop. Kunne be om regningen og forstå hvor mye de skal betale. Ville dyr: Lære navnene på 17 ville dyr fra hele verden. Kunne beskrive dyrene, utseende, levevis og hvor de bor. Sport: Lære navn på 12 sportsgrener og utstyr som hører til. Fritid: Lære 9 ord for fritidsaktiviteter. Kunne intervjue hverandre, registrere og lese resultater i statistisk materiale. Ferie: Kunne 25 ord knyttet til ferie. Land og byer. Kunne fortelle om reiseplaner og beskrive reisemål og ferieaktiviteter. Sanger, rim og regler 2

16 Grammatikk Present tense Vanlig presens av Have/ has Flertall av substantiv Verb: Play, ski, dance, make, skate, ride, throw Entallspresens s he/she plays, throws Adjektivene: Tall, short, fat, thin, young, old Alfabetet Staving Ubestemt artikkel: A/an Få kjennskap til preposisjonene: In, on, under, in front of, behind, next to, between, beside, over, outside, above. opposite, next to, outside, in front of, near, at the bottom of, on the left of, on the right of, Ordenstall Fraser og strukturer Like / dont`like I`m hungry, I`m starving, Today, tomorrow. See you later. Mr./Mrs. When is your birthday? My birthday is in Next month, last month Trick or treat 3

17 Left right What`s your adress? Where do you live? Do you live in a house or a flat? Excuse me, what time is it? It`s minutes to It`s..minutes past. Thank you, good bye! Straight ahead, Excuse me, can you tell me Excuse me, where can I find How much is the please? I`d like to pay please? Once, twice, three times a week Can see, visit, do, stay, I`m going to I have got Materiell/metode Tekstbøker, arbeidsbøker, flashcards, Lærerveiledning med kopieringsoriginaler. CD Film Lettlestbøker Internett: Steps sin nettside Lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur. Skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør. Identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk. Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og å skape tekst. Bruke ordbøker og andre hjelpemidler til egen språkopplæring. Bruke drama, rollespill og improvisasjon, angi priser, mengder og størrelser. 4

18 Engelskplan for 5. trinn Lesing Mål for lesingen: Øke leseferdighet i engelsk Finne en fin flyt i lesingen (fokus på uttale av engelske ord) Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere. Skal kunne: Elevene bør etter 5. trinn kunne være komfortable med tekster på rundt 250 ord. Lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner. Svare på enkle spørsmål til tekster som leses/lyttes til Finne raskt frem til ukjente ord i tekster (bruk av ordbok) Lese og forstå en engelsk kalender Lese valuta og kunne samtale rundt temaet Shopping Skal være kjent med: Tekster fra ulike kulturer og land St Valentine`s Day, Christmas og Halloween Forslag til arbeidsmetode: Gjenfortelle og skrive sammendrag fra tekster (kort) Lesingen må varieres (Stillelesing, lesing en og en, i store og små grupper) Lage rollespill av tekster Markere ord som er vanskelig å uttale, og slå opp de man ikke forstår. Svare på spørsmål fra teksten (også åpne spørsmål) og samtale om teksten. Lytte til innleste tekster og sanger Praktiske oppgaver og øvelser. Læringsstrategier (VØL-skjema etc, loggbok Spill og leker Forslag til nettsider med tekster: Mange kjekke tekster på minskole sine engelsksider 1

19 Skriving Mål for skrivingen: Skrive lengre sammensatte tekster (1/2 1 ½ A5) Bli trygge på spørresetninger og besvarelse av slike Skal kunne: Kunne svare på spørsmål med korte fullstendige setninger Skrive spørresetninger ut fra spørreordene Skrive korte dikt (vise de kan bruke rimeord og synonymer) Beskrive seg selv Beskrive sin hobby Skrive korte sammenhengende tekster ut fra bilde(-r) Beskrive familien, familielivet og fritiden Skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør. Skrive tekstbobler/dialoger på engelsk til en tegneserie (tegn selv) Skrive i dagbokform (Dear Diary, trening i ordinaler, kardinaler og dagene) Skrive handleliste (gjerne med priser/valuta) Forslag til arbeidsmetode: Skrive ut fra bildeserier Brevutveksling mellom klasser/skoler/venner Skrive handlingsreferat fra tekster som er lest Frie tekster Skrivestafett Praktiske oppgaver og øvelser Læringsstrategier (VØL-skjema, loggbok etc.) Spill og leker Feilkonvolutt Forslag til nettsider innen engelsk skriving: (ordbok) (ordbok) 2

20 Grammatikk Mål for grammatikk: skal komme gradvis inn som begrep skal forklare at engelsk er bygget opp litt annerledes enn norsk. Skal kunne: forskjellen på it is/they are bruke is/are - was/were vite forskjellen på og bruke a/an bruke pronomen: he/his, she/her vite når man bruker have/has forskjellen på vanligvis og akkurat nå: does the dishes/doing the dishes at det er noe som heter regelrette og uregelrette substantiv; horse/horses, mouse/mice Forslag til arbeidsmetode: Praktiske oppgaver og øvelser Integrert i tekster/oppgaver. Forslag til nettsider med grammatikk: (spelling) _for_deg_som_vil_trene_mer/ (hefte) 3

21 Muntlig/kommunikasjon Mål for muntlig/kommunikasjon: Elevene skal få økt kommunikasjonskompetanse. Elevene skal bruke språket aktivt. Elevene skal bli trygge på å snakke om dagligdagse ting som været og hvordan man har det. Skal kunne: Fortelle om seg selv på engelsk Beskrive/fortelle på engelsk om familien, familielivet og fritiden Kunne engelske ord og uttrykk (samtale) knyttet til måltider, fritid og skole. Hilse på, takke for etc Bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått. Bruke høflighetsuttrykk og delta i enkle dagligdagse dialoger. Gi noen eksempler på engelskspråklige land. Bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått. Bruke engelsk valuta Snakke om tid (klokka etc.) Skal være kjent med: Sanger, steder, kultur, personer og lignende fra engelsktalende land Forslag til arbeidsmetode: Samtale grupper og storklasse Rollespill Praktiske oppgaver og øvelser Læringsstrategier (VØL-skjema,loggbok etc) Spill og leker Lytte Forslag til nettsider: 4

22 Engelskplan for 6. trinn Lesing Mål for lesingen: Øke leseferdighet i engelsk. Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere. Få flyt i språket (ordlyd og uttale). Skal kunne: Elevene bør etter 6. trinn kunne være komfortable med tekster på rundt 400 ord. Lese og uttale matematiske uttrykk på engelsk (pluss, minus, times etc.). Samtale om tekstene som leses (konkrete og åpne spørsmål). Gjenfortelle en/flere engelske vitser. Noen utvalgte engelske sanger. Lese og uttale tall, datoer, måleenheter, valuta, klokke og lignende. Skal være kjent med: De britiske øyer (geografi, historie og kultur) Tekster fra ulike kulturer og land Forslag til arbeidsmetode: Gjenfortelle og skrive sammendrag fra tekster (kort) Lesingen må varieres (Stillelesing, lesing en og en, i store og små grupper) Lage rollespill av tekster Markere ord som er vanskelig å uttale, og slå opp de man ikke forstår. Svare på spørsmål fra teksten (også åpne spørsmål) og samtale om teksten. Lytte til innleste tekster og sanger Bruke lydskrift, ordbok, etc. Hvordan lærer jeg best? Praktiske oppgaver og øvelser Læringsstrategier (VØL-skjema,loggbok etc.) Spill og leker Forslag til nettsider med tekster: Mange kjekke tekster på minskole sine engelskside 1

23 Skriving Mål for skrivingen: Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på. Skrive lengre sammensatte tekster (1 2 sider A5) Tenke rettskriving (bruke ordbøker) Utnytte lært grammatikk, ordforråd og evne til å skrive mest mulig utfyllende Skal kunne: Skrive en tekst på 1-2 sider (A5) ut fra en gitt oppgave Beskrive seg selv i et brev (seg selv, interesser, familie, bosted og lignende) Svare med fullstendige setninger på ulike spørsmål. Skrive spørresetninger til tekster ved hjelp av alle spørreordene Bruke lært grammatikk i skriveprosessen, være bevisst på grammatikk og rettskriving Skrive om en hobby, et kjæledyr eller lignende. Forslag til arbeidsmetode: Læringsstrategier (VØL-skjema etc) Loggbok Hvordan lærer jeg best.. Praktiske oppgaver og øvelser Spill og leker Feilkonvolutt Forslag til nettsider innen engelsk skriving: (ordbok) 2

24 Grammatikk Mål for grammatikk: Bli bevisst det å bruke det engelske språket. Lære å bruke byggesteinene rett, lære de grunnleggende reglene i rettskriving og grammatikk Bli mer bevisst setningsmønsteret i engelsk språk Skal kunne: To be i presens: I, you, he/she/it, we, you, they Stille spørsmål i presens: Do/does. Forskjellen på there is/there are og vite når det brukes. Gradbøying av adjektiv: fast, faster, fastest. Positiv, komparativ og superlativ. Preteritum av svake verb: -ed ending Preteritum av svake OG sterke verb: eks. called, stood Svare på spm i rett grammatikalsk tid, bruke verbtider rett ; nåtid/fortid Entall og flertall av substantiv, regelrett og uregelrett; horse-horses, pony-ponies, bus-buses, mouse-mice Forskjell på to be i nåtid og fortid; I am I was, we are-we were. Lære å lage spørsmål med ulike spørreord; is, are, can, will, must,do, does, who, where, what, why, when, how Bruke apostrof s: kortversjon for is, has eller us Bruke futurum; will /going to. Sjelden shall Bruke samtidsform i nåtid og fortid; is playing/was reading Forslag til arbeidsmetode: Elevene får presentert grunnregelen. Skal jobbe med utfyllingsoppgaver Elevene blir oppfordret til å pugge regelen Skal bruke de nye grammatikkemnene i oppgaver. Det er test-deg-selv sider på slutten av hvert kapittel. Her kan en se måloppnåelsen og forståelsen Det kommer hele tiden repetisjon. Bør brukes i ulike skrivetekster for å gjøre best mulig nytte av ny grammatikk. 3

25 Forslag til nettsider med grammatikk: (spelling) (hefte) 4

26 Muntlig/kommunikasjon Mål for muntlig/kommunikasjon: Elevene skal få økt kommunikasjonskompetanse. Elevene skal bruke språket aktivt. Gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk. Presentere en hobby, et kjæledyr eller lignende Skal kunne: Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner. Kunne samtale om fritidsinteresser, hobbyer, ferier, musikk, film etc. Bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått. Skal være kjent med: Sanger, steder, kultur, personer og lignende fra engelsktalende land. Forslag til arbeidsmetode: Samtale Presentasjon/foredrag innen et valgt emne som er jobbet med. Hvordan lærer jeg best.. Praktiske oppgaver og øvelser. Læringsstrategier (VØL-skjema, loggbok etc). Spill og leker. Skuespill/rollespill. Lytte. Forslag til nettsider: 5

27 Engelskplan for 7. trinn Lesing Mål for lesingen: Øke leseferdighet i engelsk. Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere. Utvide ordforrådet gjennom mer avanserte tekster enn tidligere, og gjennom andre typer tekster. Bli bevisst egen lesing, og kjenne sine egne utfordringer innen lesing og uttale. Skal kunne: Elevene bør etter 7. trinn kunne være komfortable med tekster på rundt 400 ord. Bruke ordboken aktivt i leseprosessen Lese faglitteratur, skjønnlitteratur og aviser Samtale om tekstene som leses (Konkrete og åpne spørsmål, og så utfyllende som mulig) Et utvalg sanger Snakke om temaet lyd på engelsk (vibrations, sound, decibels, louder than etc.) Naturfenomen (Kjenne til disse, og kunne samtale rundt emnet) Skal være kjent med: USA, Irland, Australia, Sør Afrika, Canada og New Zealand (geografi, historie og kultur) Lydskrift i engelsk talemål Ulike dialekter/engelsktalende land. Høre forskjell på disse/beskrive hva ulikhetene er. Ulik engelsk skjønnlitteratur (for eksempel C.S. Lewis) Hva som forventes på ungdomstrinnet. Forslag til arbeidsmetode: Gjenfortelle og skrive sammendrag fra tekster Lesingen må varieres (Stillelesing, lesing en og en, i store og små grupper) Lage rollespill av tekster. Markere ord som er vanskelig å uttale, og slå opp de man ikke forstår. Svare på spørsmål fra teksten (også åpne spørsmål) og samtale om teksten. Lytte til innleste tekster og sanger. Bruke lydskrift, ordbok, etc. Læringsstrategier (VØL-skjema,loggbok etc). Hvordan lærer jeg best.. Spill og leker 1

28 Forslag til nettsider med tekster: Mange kjekke tekster på minskole sine engelsksider 2

29 Skriving Mål for skrivingen: Skrive lengre sammensatte tekster (2-3 sider A5) Uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier. Ta i bruk den grammatikken som frem til nå er innlært Lese kritisk gjennom egne produserte tekster, og tilegne seg metoder for å skrive feilfritt Skrive mer levende tekster enn tidligere trinn (beskrive/skildre) Skal kunne: Skrive en tekst på 3-4 sider (A5) ut fra en gitt oppgave Svare med gode fullstendige setninger på enkle og mer avanserte spørsmål Bruke Engelsk-Norsk/Norsk-Engelsk ordbok Lese sine egne tekster med kritiske øyne, og tenke rettskriving i den prosessen. Skrive med et levende språk (bruk av adjektiv og adverb. Beskrive) Bruke lært grammatikk i skriveprosessen, være bevisst på grammatikk og rettskriving Fordype seg i et selvvalgt emne, innhente faktastoff fra aviser, magasiner, faktabøker, lærebøker etc. Skal være kjent med: Ordbok på Internett Hva som forventes på ungdomstrinnet Forslag til arbeidsmetode: Oppgaveløsning Frie tekster Dialogskriving (skuespill) Skrive handlingsreferat fra bøker/tekster de leser Lage spørsmål til tekster/emner de har lest eller snakket om Skriving på data (bruke engelsk stavekontroll) Læringsstrategier (VØL-skjema etc) Loggbok Hvordan lærer jeg best.. Spill og leker Feilkonvolutt Forslag til nettsider innen engelsk skriving: (ordbok) 3

30 Grammatikk Mål for grammatikk: Identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål. Skal kunne bruke grunnleggende begrep fra grammatikken. At elevene skal kunne strukturen i det engelsk språket. At elevene skal kunne bruke grunnleggende grammatikk i rettskriving. Å kunne utvide grammatikkunnskapene fra 6. klasse. Skal kunne: Had to - fortid av must. Forskjellen på regular/irregular verbs Bruke ulik tegnsetting: full stop, comma, question mark, exclamation mark, apostrophe, quotation mark Some/any - bruke disse på rett måte. Vite at noen verb i ing form får dobbel konsonant. Bruke de ulike ordene som betyr som på norsk: who, which, that Vite forskjell på adjektiv og adverb: quiet/quietly. Kunne lage adverb av adjektiv; legg til - ly Forslag til arbeidsmetode: Lære reglene for ulik grammatikk Se om man kan finne forskjeller og lage reglene selv Fyll-ut oppgaver Å bruke det man har lært i skiving av tekst. Vise at man mestrer det man har lært. 4

31 Forslag til nettsider med grammatikk: (spelling) (hefte) 5

32 Muntlig/kommunikasjon Mål for muntlig/kommunikasjon: Elevene skal få økt kommunikasjonskompetanse. Elevene skal bruke språket aktivt. Beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner. Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging. Fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land. Uttrykke seg om valuta, mål og vekt. Uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier. Skal kunne: Gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne. Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner (hjem, fritid, skole/jobb etc.). Fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land. Guide andre geografisk (Kunne fraser og preposisjoner). Kunne samtale om fritidsinteresser, hobbyer, ferier, musikk, film etc. Gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk. Presentasjon av selvvalgt emne. Kunne si sine egne meninger, for eksempel gjennom å si In my opinion... Samtale og bruke det engelske språket spontant (Ikke ut fra gitte oppgaver). Skal være kjent med: Hva som forventes av dem når de kommer til 8.trinn. Sanger, steder, kultur, historie, personer og lignende fra engelsktalende land. Ulike kommunikasjonsformer (Sign language, finger spelling, body language, Braille and signs). Forslag til arbeidsmetode: Samtale Skuespill/rollespill Hvordan lærer jeg best.. Læringsstrategier (VØL-skjema etc) Loggbok Spill og leker Presentasjon/foredrag innen et valgt emne som er blitt jobbet med Lytte Forslag til nettsider: 6

33 Engelskplan for 8. trinn Written Genre Report Story Interview Informal letter Diary Poetry Essays/compositions with reference to background topics Idiomatic expressions put into use Syntax ref. to column syntax Grammar drills + tests All written texts focus on ongoing grammar drills / applied grammar (ref. grammar column) Student s book, grammar rules, expressions, spelling, phonetics, genres etc. Objective achieved after 8 th grade. Be able to write in defined and various genres/writing styles. Be able to write minimum 500 words. 1

34 Grammar Nouns Regular/irregular Uncountable Genitive s/ s / of Pronouns Personal pronouns/personlig pronomen, subjects/subjekts- and objects/objektsform Reflexive pronouns/refleksive pronomen It is/ there is/ there are To learn asking questions/ Interrogatives (spørrepronomen) Indefinite pronouns (ubestemt pronomen) Some, any, none, no one Relative pronouns Possessive pronouns Demonstrative pronouns Adjectives Comparison Irregular/regular Nationalities Adverbs Distinguish adverbs and adjectives. Verbs Revision of present simple, past simple. Irregular verbs Passive and simple present and present progressive (continuous) ing form, simple past and past progressive ing form. 2

35 Tag-questions Using infinite or gerund (-ing) and modalities Future Subject and predicate agreement Indefinite articles An/a Prepositions The metric system Punctuation Capital letters Formal letters format Quotation marks Comma To each grammar topic there is a test. Syntax Word order. Dependent and independent clauses/sentences. Learn that: In restrictive clauses the information is essential, while in nonrestrictive clauses the information is not essential to the grammar and meaning of the sentence. Adjectives Adverbs Verbs Irregular verbs Indefinite article Prepositions 3

36 Communication/oral/comprehension Comprehension (tekstforståelse) Pronunciation and intonation. Vocabulary Phonetics Presentations Conversation Discussion, small talk Idiomatic expressions Put them into use Listening skills Poetry Short stories Novels- extracts Objective achieved after 8 th grade Be able to master small talk To master communication situations based on topics from background material. Presentation for a small group, based on mind maps/clue words. Talk freely about a topic chosen. 4

37 Background The British Isles: Geography - History (The Vikings) Culture: music, food, fashion England London Scotland Wales Northern Ireland Republic of Ireland Objective achieved. Basic knowledge about the countries. 5

38 Engelskplan for 9. trinn Written Genre Fiction and prose Short story Essay (artikkel) Summary of fiction Formal letters Letter to the editor Ideomatic expressions put into use Syntax reference to column syntax All written texts, focus on ongoing grammar drills / applied grammar (ref. grammar column) Student s book, grammar rules, expressions, spelling, phonetics, genres etc. Objective achieved: Be able to write in defined and various genres/writing styles. Be able to write minimum 700 words. Grammar Nouns Proper nouns Common nouns Regular plural nouns -s nouns ending o- es nouns ending y- ies nouns ending:f/ fe-ves Irregulars Man - men Mouse - mice 1

39 Genitive s: Singular: girl s Plural: girls Genitiv of: A friend of ours Pronouns Personal pronouns I-me He-him We-us Reflexive pronouns Myself, themselves Indefinite pronouns / Ubestemt pronomen There/it There is / there was / there are / there were / it is / it was Interrogatives What/when/where/which/who/whose/who/why Question sentences with do/does/did Have/has/had Is/are/was/were Idefinite pronouns / Ubestemt pronomen Some/any someone/something/anything etc Adjectives Comparison/gradbøying Regular: -r/ -est -y/ ier/ iest -er/ er/ -rest beautiful/more/most demanding / less / the least Irregular: good / better / the best little / less / the least 2

40 Nationalities a Welshman / Welsh a Dane / Danish etc. Verbs Regular -ed / ed Present tense / simple past / present perfect simple/ Irregular verbs Fight/fought/fought swim/swam/swum put/run Contractions I m / we ve He hasn t Passive She was robbed/ They were beaten up Simple present / Present - and past progressive (continuous) She eats / She is eating She ate / She was eating Question Tags She is your sister, isn t she? You have done it, haven t you? Shall not/ don t / didn t / aren t / hasn t Infinite / the gerund to like swimming (svømming- altså ikke verb) Modal auxiliaries Can / could / will / would / shall / should / may/ might / must / ought to 3

41 Future / future continuous Shall / will / ikke planlagte aktiviteter going to / planlagte aktiviteter Subject / verb agreement Sally is/was nice They are/were nice My sister and I are/were They are/were Adverbs Separate adverbs from adjectives Happily/happy Well - both adjective and adverb (but good can never be an adverb) Adverbs of time (tidsadverb) Tomorrow/often/never/always/today Adverbs of place (Stedsadverb) upstairs/downstairs/everywhere Conjunctions and subordinating conjunctions Sideordnende: and/but/or Underordnende: Because/after/who/whom/which/that Determiners Indefinite articles: a boy / an apple Definite article: The Possessives my/mine/you/your/he/his/she/hers our/ours/your/your/their/theirs Demonstratives this/these that/those Prepositions At/on/in/ago/during (for/by/until) 4

42 Linking words and phrases and/because/but/or/so/therefore/if although / in spite of / nevertheless / however/ moreover / which Matching British and American words Measures and weights Length/heights/weights/volume/temperatures To each grammar topic there is a test. Syntax Dependent and independent clauses (leddsetn. og helsetninger) Vary the structure of the clauses, start a sentence by using different dependent clauses and different word classes Communication/oral/comprehension Effortless English Intensive programme To learn to speak English as a native Intonation Pronunciation Vocabular expansion Idiomatic expressions and put them into use News/information and discussion Drama/Plays Poetry Short stories Novels- extracts 5

43 Presentations Objective achieved Present topics using Power Point, or other visual aids etc: for a larger group. More advanced small talk. Discussion. News topics, put across using relevant arguments. Background USA Political geography Institutions History New York LA Culture Ethnicity Objective achieved: Basic knowledge about the countries. 6

44 Engelskplan for 10. trinn Written Genre Revise basic genres Read a book Book review Analysis of fiction literature Motif Theme Message Use of symbols Film review Main focus: Writing texts starting with a minimum of 700 words, expanding during the year to at least 900 words. Moderate / muffle down the language Grammar corrections, to learn grammar in context, stress verbs, abbreviations and contractions (abolish them if not learned). Spelling and syntax Syntax expand and in depth. Student s book. Tailor-made for tests and exam Adjusted expressions for each genre. At least 30 sentences for each genre. Characteristic features within the various genres. A few Pay attention / reminders as: is/are, was/were, where/were then/than,who/how/so, with/whit/white/, which/witch,then/when as/like etc. 1

45 Objective achieved. Be able to write in defined and various genres/writing styles. Be able to write minimum 900 words. Grammar Reference to grammar tests in teacher s guide. Revise and polish repetitive grammar mistakes as they appear in students texts. Syntax Dependent and independent clauses (leddsetn. og helsetninger) Vary the structure of the clauses, start a sentence by using different dependent clauses and different word classes Idiomatic language, expand into upper level Sophisticated idiomatic expressions Communication/oral/comprehension Refine: Intonation Pronunciation Fluency: Improve speed vocabulary and idiomatic expressions Power Point presentations On a variety of topics: Entertainment: Music, musicals, films, dance, theatre, cabarets 2

46 Literature: Classic and modern world literature, ref. to appendix, list and books Global issues: People on the move/migration across borders, regional damages from global warming, The energy challenge etc Countries: Australia, India, Kenya, South Africa Tourism and culture Topics (advanced) from senior high school curriculum Objective achieved. Power Point presentations used as a visual enforcement. Discussion on a higher./.more advanced level as to literature, background Topics, news topics etc.. Small talk Background Topics from curriculum in senior high school: Objective achieved. Basic knowledge about the countries. 3

47 Internet addresses : (Fun-Page for Children, lower level) (Choose stories. Many nicely animated stories, good language, all levels) (Choose published student works and Lessons from Literary Cavalcade. Guideline about writing various texts upper level) (Net-book: Natalie s Secret, upper level ) =1&ThisPage=2&PageCount=3 (How to Write a Diary, intermediate ) Comic Strips with Just Enough Information in the Window. Enjoyable Reading and Comprehension, intermediate) (Anything You Can Dream about, all levels ) (Different Interactive Games, all sorts for all levels) (Games for all levels. Recognize, remember, guess, concentrate, all levels) (Maths etc, drills for all levels) (Language through games from easy to more advanced.) (Grammar, reading comprehension, writing, listening, all levels ) 4

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Årsplan i engelsk 2. trinn.

Årsplan i engelsk 2. trinn. Årsplan i engelsk 2. trinn. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 38 Språklæring Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være

Detaljer

Halvårsplan høst 2.klasse. Læreverk vi bruker: My English book Flash cards Cd. Engelsk

Halvårsplan høst 2.klasse. Læreverk vi bruker: My English book Flash cards Cd. Engelsk Halvårsplan høst 2.klasse Læreverk vi bruker: My English book Flash cards Cd Engelsk Periode emner kompetansemål Numbers: Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve August Kunne presentere seg og fortelle

Detaljer

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 ..Antall timer pr uke:1 time Lærere: Gro Åkerlund Læreverk: Stairs My English Book 1+2 Nettstedet: www.stairs.cappelen.no Eget vedlegg om lokal plan. Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 Grunnleggende

Detaljer

Repetisjon, og innlæring, av fleire ferdigheiter/gloser/setningar. Kunne rekkjetelje frå 1 20 Kunne lese tala 1 12 Kunne skrive tala 1-6

Repetisjon, og innlæring, av fleire ferdigheiter/gloser/setningar. Kunne rekkjetelje frå 1 20 Kunne lese tala 1 12 Kunne skrive tala 1-6 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34 36 Numbers - Gje eksempel på nokre situasjonar der det kan vera nyttig å kunne - Forstå og bruke nokre e ord, uttrykk omgivnader og eigne - Helse,

Detaljer

Repetisjon, og innlæring, av fleire ferdigheiter/gloser/setningar. Kunne rekkjetelje frå 1 20 Kunne lese tala 1 12 Kunne skrive tala 1-6

Repetisjon, og innlæring, av fleire ferdigheiter/gloser/setningar. Kunne rekkjetelje frå 1 20 Kunne lese tala 1 12 Kunne skrive tala 1-6 Årsplan ENGELSK Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Numbers - Gje eksempel på nokre situasjonar der det kan vera nyttig å kunne - Forstå og bruke nokre e ord, uttrykk omgivnader og

Detaljer

Årsplan i engelsk 2. trinn.

Årsplan i engelsk 2. trinn. Årsplan i engelsk 2. trinn. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 38 Uke 39-42 (uke 41: høstferie) Språklæring Gi eksempler på noen

Detaljer

Årsplan i engelsk 2.klasse Breivikbotn skole 2011/2012

Årsplan i engelsk 2.klasse Breivikbotn skole 2011/2012 Årsplan i engelsk 2.klasse Breivikbotn skole 2011/2012 Lærer: June Brattfjord Læreverk: Stairs. Heidi Håkenstad, Marianne Undheim Vestgård. Verket består av arbeids/lærebok (My English book), Flash Cards

Detaljer

Årsplan i engelsk - 2. klasse

Årsplan i engelsk - 2. klasse ..Antall timer pr uke:1 time Lærere: Adeleid Kornmo Læreverk: Stairs My English Book 1+2 Nettstedet: www.stairs.cappelen.no Årsplan i engelsk - 2. klasse 2017-2018 Grunnleggende ferdigheter: Uttrykke seg

Detaljer

Fagplan i 3. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag. til læreverk Angi priser, Stairs 3 mengder og

Fagplan i 3. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag. til læreverk Angi priser, Stairs 3 mengder og Fagplan i 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag Angi priser, Kunne rekketelle fra en tjue. Jeg kan noen Jeg kan tallene mengder og Kjenne igjen, forstå og lese ordbildene tall. fra

Detaljer

Årsplan i engelsk. 2.klasse

Årsplan i engelsk. 2.klasse Årsplan i engelsk 2.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Lærer: Linn-Olav Arntzen Læreverk:

Detaljer

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19 Uke Kapittel og ordbankord Uttrykk og strukturer Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk 34-42 Chapter 1 Numbers 0-12 Stairs 1: zero (370), one (371), two (372), three (373), four (374), five

Detaljer

Uke 35 og 36 Tema: Numbers. Uke 37 og 38. Tema: Food

Uke 35 og 36 Tema: Numbers. Uke 37 og 38. Tema: Food FAGPLAN I ENGELSK FOR 4. ÅRSTRINN, GOL SKULE Fagbok: Stairs 4 Måned Kappitel Kappitel 1: Back to School KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 4. ÅRSTRINN Språklæring: 1. Identifisere områder der han/hun har nytte

Detaljer

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre.

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre. Halvårsplan engelsk våren 2017 Læreverk: stairs Tema: Ukenummer: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Tema/innhold 1. I am strong 1-2 -Bruke noen vanlige gramatiske strukturer, småord,

Detaljer

Årsplan i Engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema 1 Numbers

Årsplan i Engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema 1 Numbers Årsplan i Engelsk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36-43 BACK TO SCHOOL Bruke det grunnleggende lydsystemet. småord, enkle setningsmønstre

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs ÅRSPLN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs U G U S T MÅL (K06) TEM RBEIDSFORM VURDERING Språklæring Muntlig kommuni-kasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur -gi eksempler

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 UKE 34 35 Elevene skal kunne Bruke tall i kommunikasjon. Hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål. Forstå enkle instruksjoner på engelsk. Uttrykke

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Årsplan engelsk Uke Tema fra Stairs Kompetansemål fra kunnskapsløftet Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Innhold/arbeidsmåter/evt praktiske aktiviteter/vfl/to 33 34 35 36 37 38 39 40

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016 34 35 36 37 38 39 40 Språklæring Identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk Samtale med eget arbeid med å lære engelsk Finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i

Detaljer

Årsplan engelsk 3.trinn

Årsplan engelsk 3.trinn Årsplan engelsk 3.trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Kompetansemål som gjelder hele året: Munlig kommunikasjon Bruke enkle lytte- og talestrategier. Lytte til og forstå

Detaljer

Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3

Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3 Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3 Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kap. Fra arbeidsbok Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August Identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk Bruke

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

samtaler om ulike fritidsaktiviteter

samtaler om ulike fritidsaktiviteter FAGPLAN I ENGELSK FOR 5. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. 2. Gi eksempler på ulike

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018 Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018 Emne/ tema Back to school -numbers -food

Detaljer

Henvisninger Ferdighetsmål Vurdering. Grammatikk

Henvisninger Ferdighetsmål Vurdering. Grammatikk Uke Kapittel og ordbankord 34-36 Chapter 1 Numbers 0-12 Stairs 2: seven (377), eight (378), nine (379), ten (380), eleven (381), twelve (382). 37-39 Chapter 2 Colours Stairs 2: black (05), orange (06),

Detaljer

Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4

Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4 Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4 Antall uker 8 Back to school Snake (alfabet og tall) Framføring av dikt Stairs 4 WB 4 CD Slip on one and two Bildekort 2a) bruke enkle lytte- og talestrategier

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2012-2013

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2012-2013 6 sept.2012 Uke Fagemne (Hentet fra Fagplan) Ukemål Språklære (Konkretiserte mål fra Fagplan) Læringsstrategier, metode Lærebøker, undervisningsmateriell og organisering 34 Repetisjon Jeg kan gi eksempler

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Årsplan 2017/2018 Engelsk 2. trinn

Årsplan 2017/2018 Engelsk 2. trinn Årsplan 2017/2018 Engelsk 2. trinn - Bruke digitale ressurser i opplevelse av språket - Hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk - Forstå og bruke noen interesser - Delta

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4. klasse

Årsplan i engelsk for 4. klasse Antall timer pr : 2 timer Lærere: Marianne Fjose og Randi Minnesjord Årsplan i engelsk for 4. klasse 2016-17 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4. klasse

Årsplan i engelsk for 4. klasse Årsplan i engelsk for 4. klasse 2017-18 Antall timer pr : 2 timer Lærer: Sondre Rue Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Lærere: Erlend Andresen, Karina Verpe, Åshild Ruud, Trude Thun Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN 2016/ 2017 WEEK TOPICS GRAMMAR REMEMBER KOMPETANSEMÅL (Leirskule i veke 40 og

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN 2016/ 2017 WEEK TOPICS GRAMMAR REMEMBER KOMPETANSEMÅL (Leirskule i veke 40 og ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN 2016/ 2017 WEEK TOPICS GRAMMAR REMEMBER KOMPETANSEMÅL 35-42 (Leirskule i veke 40 og «Down Under» haustferie Textbook p. 6-39 i veke 41) Workbook p. 3-31 -Verbs:Repetition

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Årsplan i engelsk

Årsplan i engelsk Årsplan i engelsk 2016-17 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-40 Kap 1 Meeting people Språklæring: Identifisere noen språklige likheter

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 FORFATTERE: Cecilie Thorsen og Hege Dahl Unnerud FORLAG: Cappelen Damm

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016 A U G - S E P T Faglærer: Inger-Alice Breistein Læreverk: Quest Everyday practice gjennom hele året lytte etter og e instruksjoner på forstå og noen e ord, til

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN 2017/2018. Hovudlæreverk: STAIRS

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN 2017/2018. Hovudlæreverk: STAIRS ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN 2017/2018 Hovudlæreverk: STAIRS Veke TEMA LÆRINGSMÅL OG KO6 INNHALD (Lærebøker..) 34-37 Fruit and berries Bruka språket gjennom fleire sansar og media. 38-39 Numbers Bruka

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Dagfinn/ Espen Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse. Bli

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Hilde E. Lewin Warren Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse.

Detaljer

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne FAGPLAN I ENGELSK FOR 7. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Kappitel Chapter 1 Tema:

Detaljer

Innhald/Lærestoff/ Grammatikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6:

Innhald/Lærestoff/ Grammatikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6: Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunne: 33-40 SPRÅKLÆRING identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk beskrive eget arbeid med å lære engelsk

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Årsplan i engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Årsplan i engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Årsplan i engelsk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 35-40 Kap 1 Meeting people Språklæring: Identifisere noen språklige likheter og

Detaljer

Munnleg øving/samtale. Oppgåver i arbeidsboka, syngja, læra dikt, tekstar og praktiske øvingar.

Munnleg øving/samtale. Oppgåver i arbeidsboka, syngja, læra dikt, tekstar og praktiske øvingar. Årsplan i engelsk, 2. klasse, 2016-2017 Læreplan for kunnskapsløftet (LK06) Læreverk: Quest, Aschehoug Lærarar: Kjellfrid Gustavsen og Vigdis Hilleren Timar: 1. time per veke Tid Kompetansemål Innhald

Detaljer

slebø oppvekstsenter

slebø oppvekstsenter Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Engelsk Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året 35-37 The colours og the weather. Lære engelske fraser for å Læreboka English

Detaljer

Årsplan i engelsk 2. trinn 2014/2015

Årsplan i engelsk 2. trinn 2014/2015 Årsplan i engelsk 2. trinn 2014/2015 VEKE EMNE 34-36 NUMBERS 37-38 COLOURS LÆRINGSMÅ L- KUNNSKAPS LØFTET Bruka tal i kommunikasjo n. presentera seg og fortelja kor gamle dei er. kvarandre på engelsk om

Detaljer

Kopioriginal 3a, 3b, 4 og 5. Activity cards: Colours 1, 2,

Kopioriginal 3a, 3b, 4 og 5. Activity cards: Colours 1, 2, I have You have We have My Textbook side 10 15 My Workbook side 9 13 Lærerveiledning side 29 37 Kopioriginal 3a, 3b, 4 og 5 Activity cards: Colours 1, 2, 3, 4 og 6 Stairs Readers 1 + 2: Sophie the Artist

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN 2016/2017 Hovudlæreverk: STAIRS

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN 2016/2017 Hovudlæreverk: STAIRS ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN 2016/2017 Hovudlæreverk: STAIRS Veke TEMA LÆRINGSMÅL OG KO6 INNHALD (Lærebøker..) 34-37 Fruit and Bruka språket berries gjennom fleire sansar og media. Kunna engelske namn

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2015/2016 Læreverk: Stairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2015/2016 Læreverk: Stairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug ÅRPLN I ENGELK FOR 4. TRINN 20152016 Læreverk: tairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug U G U T E P T. MÅL (K06) TEM RBEIDFORM VURDERING Numbers amtaleundervisning- felles med lærer Elevene skal: som bruke

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 ÅRSPLAN I Engelsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Stairs 1+2 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret i : ENGELSK for 1.trinn.

ÅRSPLAN for skoleåret i : ENGELSK for 1.trinn. 1 ÅRSPLAN for skoleåret 2016-2017 i : ENGELSK for 1.trinn. Faglærer: Marianne Skjegstad Fagbøker/lærestoff: Quest arbeidsbok, Quest digital tavleressurs, kort,, spill og Salaby Hver dag. Augu st- Septe

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014-15

Årsplan Engelsk 2014-15 Årsplan Engelsk 2014-15 Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Fax: 23 29 25 01 post@stsunniva.no Årstrinn: 2. trinn Lærere: Karina Møgster Verpe, Roci Paez Rokseth, Trude Thun, Judy Guneriussen Kompetansemål

Detaljer

Lokal læreplan i Engelsk, 3. trinn

Lokal læreplan i Engelsk, 3. trinn Lokal læreplan i Engelsk, 3. trinn Lærebok: Stairs 3 NB: Se de to siste sidene. Der er kompetansemål som går igjen i mange av temaene merket med en stjerne (*). De er kun skrevet opp 1 gang hver i planen.

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 1.TRINN

ÅRSPLAN I ENGELSK 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Annette Kjoshaug og Stine Guttormsen ÅRSPLAN I ENGELSK

Detaljer

Årsplan Stairs 3. Kapittel og tema. Ordforråd Fraser og strukturer Elevbok, lærerveiledning, kopioriginaler Ferdighetsmål

Årsplan Stairs 3. Kapittel og tema. Ordforråd Fraser og strukturer Elevbok, lærerveiledning, kopioriginaler Ferdighetsmål Årsplan Kapittel og tema Ordforråd Fraser og strukturer Elevbok, lærerveiledning, kopioriginaler Ferdighetsmål Kapittel 1 Numbers, 13 20 thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen,

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2015 Faglærere: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2015 Faglærere: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2015 Faglærere: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger A U G U S T MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Språklæring Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur,

Detaljer

Innhald/Lærestoff/Gram matikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6: CHAPTER 1: Radio Ratpack Media, radiosending frå rottene i kloakken.

Innhald/Lærestoff/Gram matikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6: CHAPTER 1: Radio Ratpack Media, radiosending frå rottene i kloakken. Fag: Engelsk Læreverk: Stairs, Cappelen Klasse/trinn: 6 Skuleåret: 2016-17 Lærar: Marianne Vee Hellebø, Silje Indrebø Ylvisåker Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunne: 33-40 SPRÅKLÆRING identifisere

Detaljer

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke Warming up 34 35 36 40 Me and my family Nasjonale Prøver varierende omfang frå forskjellige kilder -Bruke digitale

Detaljer

Chapter 1 Down Under. Stairs 7

Chapter 1 Down Under. Stairs 7 Chapter 1 Down Under Australia, geografi og historie dagligtale, presentasjon av seg selv Gloser Textbook side 252 253 Kompetansemål i Kunnskapsløftet Språklæring identifisere noen språklige likheter og

Detaljer

Chapter 1 Radio Ratpack

Chapter 1 Radio Ratpack Chapter 1 Radio Ratpack Medier. Radiosending fra rottene i kloakken Gloser Textbook side 193-194 Kompetansemål i Kunnskapsløftet Språklæring Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 Prøve består av følgende deler: Lyttetekst: Svar på spørsmål med fullstendige setninger Lesetekst: Les teksten og svar på spørsmålene med

Detaljer

Årsplan engelsk 3. trinn 2015-2016

Årsplan engelsk 3. trinn 2015-2016 Årsplan engelsk 3. trinn 2015-2016 Tidspunkt (uke) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: identifisere situasjoner

Detaljer

Fagplan i Engelsk 4. trinn

Fagplan i Engelsk 4. trinn Angi priser, mengder og størrelser identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk NUMBERS Kunne rekketelle med ti og ti opp til hundre Zero,Ten,Twenty, Thirty,Forty,Fifty Sixty,Seventy,Eighty Ninety,One

Detaljer

Jeg kan: FAGPLAN I ENGELSK FOR 6. ÅRSTRINN, GOL SKULE. Kjennetegn på måloppnåelse/kirterier KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7.

Jeg kan: FAGPLAN I ENGELSK FOR 6. ÅRSTRINN, GOL SKULE. Kjennetegn på måloppnåelse/kirterier KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. FAGPLAN I ENGELSK FOR 6. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Kappitel Chapter 1 The

Detaljer

Årsplan i engelsk for 3. klasse 2015-2016

Årsplan i engelsk for 3. klasse 2015-2016 Årsplan i engelsk for 3. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærer: Adeleid K Amundsen Læreverk: Stairs, Cappelen Nettstedet: http://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1110241

Detaljer

Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012

Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012 Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012 Læreverk: Cappelen: Stairs 4, Textbook, Workbook, CD med tekstar og songar, Teacher`s book med metodisk rettleiing, leiker, songar, kapitteltestar og kopioriginalar.

Detaljer

KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR

KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR HALVÅRSPLAN VÅREN 2016 TRINN: 3. trinn FAG: Engelsk UKE TEMA / EMNE 2-4 Repetisjon Vegetables Gloser: Carrot, tomato, potato. Cucumber, onion, broccoli. Peppers, lettuce, peas, corn cob, cabbage Muntlig

Detaljer

Årsplan engelsk høst 1.trinn 2016

Årsplan engelsk høst 1.trinn 2016 Årsplan engelsk høst 1.trinn 2016 Uke Tema Kunnskapsløftet sier Mål med kapitlet Innhold i timene 33-40 TALL 1-10 FARGER bruke de mest grunnleggende engelske språklyder og språkrytmer gjennom praktiskestetiske

Detaljer

Årsplan i engelsk 2016/ trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35

Årsplan i engelsk 2016/ trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35 Årsplan i engelsk 2016/2017 5. trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35 Warming up varierende omfang frå forskjellige kilder 36-40 Me and my family Nasjonale Prøver -Bruke digitale

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Årsplan Engelsk 5. trinn TB,

Årsplan Engelsk 5. trinn TB, Årsplan Engelsk 5. trinn 2017-2018 Hovedlærerverk: Steps 5 Textbook- TB, Steps 5 Activity Book- AB Kompetansemål 5.trinn Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 1. identifisere og bruke

Detaljer

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne:

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Trinn 2 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3.klasse

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3.klasse ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆREVERK: Stairs 3 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Veiledende læreplan, 3. trinn (Stairs)

Veiledende læreplan, 3. trinn (Stairs) I have You have We have What s your telephone number? My telephone number is... Who has? Flertalls-s i substantiv He/she Adjektiv/ adverb: tired, cold, warm, hot, awake, sad, angry, wet, happy My Textbook

Detaljer

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar)

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2015/16 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) Med forbehold om endringer! «Å kunne lese i engelsk

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7.

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7. Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: 4. Ve ke 34 35 36 Emne i henhold til læreverk Memory Quiz Leikar og glosetrening Achieving liftoff Mål Elevane skal: kunne repetere ord og uttrykk frå 3 bruke

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: Stairs 4 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge U G P T ÅRPLN I NGLK FOR 3. TRINN høst 2017 Faglærer: Ingerlice Breistein Læreverk: Quest veryday practice gjennom hele året samtale om eget arbeid med å lære finne likheter mellom ord og uttrykksmåter

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Eli Aareskjold, Hege Almås Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema:

Detaljer

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged Obj113 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

ENGELSK 2. TRINN - Årsplan for Kjølberg skole

ENGELSK 2. TRINN - Årsplan for Kjølberg skole VURDERING Målet med opplæringen er at eleven skal kunne: Gjenkjenne de Lytte ut og gjenkjenne Synge en engelsk Svare på norsk når de hører engelske noen av de engelske bokstavsang. bokstavlydene på bokstavlydene.

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 1. TRINN 2017/2018 Hovudlæreverk: STAIRS

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 1. TRINN 2017/2018 Hovudlæreverk: STAIRS Sist redigert skuleåret 2017/18 av Eilen V. Nødland ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 1. TRINN 2017/2018 Hovudlæreverk: STAIRS Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD ARBEIDSFORM ANNA 34-44 NUMBERS Kunna enkle ord

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj110 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 9. trinn 2014/15 Læreverk: New Flight 2 / New Flight 2 Extra, Cappelen Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Kompetansemål etter 7.årstrinn Speak :

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Kompetansemål etter 7.årstrinn Speak : Chapter 1 Radio Rat Pack 34-39 Kompetansemål etter 7.årstrinn Stairs Textbook s.6-27 Jeg kan uttrykke min mening ved å Stairs Workbook s. 4-15 bruke «in my opinion..» Lærerveiledning Jeg kan beskrive et

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: STAIRS

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: STAIRS ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: STAIRS Veke TEMA LÆRINGSMÅL OG KO6 INNHALD (Lærebøker..) 34-37 Fruit and berries Bruka språket gjennom fleire sansar og media. 38-39 Numbers Bruka

Detaljer

ENGELSK ÅRSPLAN. 6.TRINN. 2015/2016. BOK:A new scoop 6.

ENGELSK ÅRSPLAN. 6.TRINN. 2015/2016. BOK:A new scoop 6. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne Innhald Metode Vurdering 34 35 Unit 1, Back to forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner I can find London, Belfast and Edinburgh on the map.

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhol d Tema: Språklæring Skriftlig kommunikasjon Identifisere

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: Stairs 4 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: Strairs. Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD ARBEIDSFORM (Læringsstrategia r)

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: Strairs. Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD ARBEIDSFORM (Læringsstrategia r) ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: Strairs Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD ARBEIDSFORM (Læringsstrategia r) ANNA (Vurdering, utstyr.) 34-40 Haustferie v.41 «All about me» - Delta

Detaljer