Samarbeidet mellom barne-og mellomtrinn og mellom mellom-og ungdomstrinn, bør være på plass slik at overgangene ikke blir for store.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidet mellom barne-og mellomtrinn og mellom mellom-og ungdomstrinn, bør være på plass slik at overgangene ikke blir for store."

Transkript

1

2 Forord Engelsk er det første fremmedspråket elevene skal lære i skolen. Dette språket omgir elevene daglig, først og fremst gjennom media, men også ved at mange møter engelsktalende på reiser eller i nærmiljøet. Denne praktiske utøvelsen i faget er viktig. Motivasjon i faget kan ofte gis gjennom å vise og verdsette den engelsk de greier å tilegne seg på egen hånd. Så kan vi lærere hjelpe de med den systematiske delen av faget. Grunnlaget vi skal gi elevene gjennom systematisk opplæring i faget, er svært viktig. Denne planen skal i så måte være hjelp for lærerne til å kunne gi et faglig forsvarlig nivå til elevene. Samarbeidet mellom barne-og mellomtrinn og mellom mellom-og ungdomstrinn, bør være på plass slik at overgangene ikke blir for store. Vi håper disse fagplanene skal hjelpe lærerne i arbeidet med å forberede elevene til å bli gode engelsktalende- og skrivende mennesker. Formål med faget For å klare oss i en verden der engelsk benyttes i internasjonal, mellommenneskelig kommunikasjon, er det nødvendig å mestre det engelske språket. Det betyr å utvikle ordforråd, ferdigheter i grammatikk, uttale, setningog tekstbyggingssystemer. Elevene må kunne bruke disse for å lytte, snakke, lese og skrive språket. De må lære å tilpasse språket i stadig voksende og varierende kommunikasjonssituasjoner. Elevene må kunne skille mellom muntlig og skriftlig språkføring, og de må forstå forskjellen på og kunne bruke formell og uformell språkbruk. De må også lære de kulturelle omgangsformer og høflighetskonvensjoner som finnes i det engelske språk. Engelsk er både redskaps- og dannelsesfag. Det skal gi mulighet til å delta i kommunikasjon både skriftlig og muntlig. Faget skal også gi innsikt i hvordan mennesker tenker og lever i den engelskspråklige verden. ii

3 Hovedområder i faget SPRÅKLÆRING omfatter kunnskap om språket, språkbruk og innsikt i egen læring. KOMMUNIKASJON dreier som om å bruke det engelske språket for å kommunisere. KULTUR, SAMFUNN OG LITTERATUR dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I FAGET Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i faget. Å kunne lese med forståelse. Å kunne regne i engelsk. Å kunne bruke digitale verktøy. Planen er skrevet av: 1.-4.trinn: Brit Marie Kloster og Svanhild Lohne trinn: Brita Nærheim og Øystein Grønnevik trinn: Håvard Helgøy, Kirsten Øvregaard Redigering og koordinering: Anne Marie Sydnes Helland iii

4 Engelskplan for 1. trinn Kompetansemål med konkretisering og grunnleggende ferdigheter i faget. Kunne hilse på engelsk og presentere seg selv. Kunne spørre hva andre heter. Kunne telle til seks på engelsk. One, two, three, four, five, six Kunne rekketelle oppover og nedover. Lese og si tallbilder og tallord Farger Kunne spørre om hvilken farge som er vist fram. Red, blue, green, yellow Kunne engelske ord for frukt og bær. Banana, strawberry, apple, orange Kunne snakke om været. Bli kjent med og kunne bruke begrepene for i dag, i morgen og i går. Sun, rain, fog, snow, clouds, wind, thunder and lightening, rainbow, umbrella Sanger, rim og regler. Fraser og strukturer Good morning/ hello What s your name? My name is.. How many..? What colour is..? Kunne gi uttrykk for noe de ønsker. Today/ yesterday/ tomorrow What s the weather like today? It s sunny 1

5 Materiell/metode Flashcards Cd Ikt Arbeidsbok Spill Lærerveiledning med kopier Internett: Steps sin nettside 2

6 Engelskplan for 2. trinn Kompetansemål med konkretisering og grunnleggende ferdigheter i faget. Kunne presentere seg selv og fortelle hvor gamle de er. Kunne spørre på engelsk hva de heter og hvor gamle de er. (se kolonne for fraser og strukturer) Kunne gi utrykk for noe de ønsker, liker å spise eller ikke liker å spise. Kunne telle til 12: Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve Kunne engelske ord for ni farger: Black, orange, pink, white, brown. Fra 1.trinn red, blue, yellow, green Kunne engelske namn på noen frukter og bær: Fruit, berries, pears, grapes, plum, peach, strawberry milkshake, orange juice. Kunne navnene på de engelske ukedagene: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tomorrow, today, yesterday Kunne huske ti vanlige engelske juleord: Christmas present, Christmas stocking, Father Christmas, candle, Christmas tree, Christmas card, angel, star, Christmas bauble, Christmas fairy Kunne elleve enkle ord til temaet gård: Farm, cow, pig, horse, dog, cat, sheep, goat, calf, bull, roost Kunne kroppsord på engelsk: Head, hair, foot, leg, eye, nose, ear, arm, body, hand Kunne ti ord for klesplagg: Trousers, jacket, jumper, scarf, dress, T-shirt, cap, hat, socks, shoes 1

7 Kunne utrykke hva klokka er: One o`clock, two o`clock, three o`clock. four o`clock, five o`clock, six o`clock, seven o`clock, eight o`clock, nine o`clock, ten o`clock, eleven o`clock, twelve o`clock Kunne 12 klasseromsord: Classroom, window, door, book, desk, chair, pencil, pencil case, rubber, schoolbag, boy, girl. Kunne noen sanger, rim og regler. Mål for faget Kunne telle til 12 Kunne gi utrykk for noe de ønsker, liker å spise eller ikke liker å spise. Kunne ønske hverandre god jul på engelsk. Ha kjennskap til engelsk julefeiring (mat, kultur, og tradisjoner). Kunne synge og formidle noen kjente engelske julesanger. Kunne spørre og fortelle hva de har på seg i dag. Kunne spørre hvor klærne deres er. Kunne spørre og svare på engelsk om antall dyr av hvert slag. Kunne forstå en engelsk tekst som også har illustrasjoner. Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er (bare hele timer). Grammatikk Bli kjent med noen verb: Play, sleep, see, hear, write, speak and dance. Bli kjent med noen adjektiv: Big, small, fat, long, thin, tall, short, little and angry. Bli kjent med noen preposisjoner: In, on, under 2

8 Fraser og strukturer Goodbye/ See you later. What is your name? My name is... How old are you? Good morning! Hello! How are you today? I`m fine, thank you. How many.? Two plus one is three. What colour is Who are you? I am.i`m.. You are You`re Do you speak English? Yes, I do It`s my It`s your I`d like please. I don`t like Can I have please? Yes you can No, you can`t. Would you like..or? What day is it today? It is.. /it`s In days,.days ago Yes/ no Merry Christmas, What do you want for Christmas? I want a Guess what I`ve got? I wish.. Happy new year! Left-right Big-small Tall-short This is It`s 3

9 I have. It`s my Have you got? I have got What are you wearing? I`m wearing. Where`s my Put on your.. Take off your Repetere: Who are you? What`s your name? His / her name is I am I have got.. Have you got.? Can you go to / give me / find me/ point at the please! Where is the? There is There are I can see Flertall-s What`s the time? It`s o`clock Excuse me, what time is it? Materiell/metode Flash-cards CD IKT Workbook Internett: Steps sin nettside 4

10 Engelskplan for 3. trinn Kompetansemål med konkretisering og grunnleggende ferdigheter i faget. Tall: Kunne rekketall fra en til tjue Thirteen, fourteen, fiftheen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty Farger: Kunne 12 farger (4 nye) Purple, violet, grey, turquoise Årstider: Kunne årstidene og begrep knyttet til tid Seasons, winter, spring, summer, autumn, day, night, evening, Hjem: Kunne de vanligste ord knyttet til hus/mat 15 ord knyttet til hus og hage 16 vanligste ord til frokostmåltid Alfabetet: Lære 11 nye ord knyttet til skole Tid: Lære klokka Half past, quarter to, quarter past, short hand Dyr: Lære om dyr på bondegård og kjæledyr Kunne 13 nye ord knyttet til en bondegård, og 11 navn på kjæledyr Familie: Lære ord om familien Parents, wife, husband, grandparents, grandmother, grandfather, children, sister, brother Skole: Lære 11 nye ord knyttet til skole 1

11 Bær og grønnsaker: Cherries, blueberries, raspberries, pineapple, lemon carrot, cucumber, tomato, onion, potato, lettuce, cabbage, peas, broccoli, corn. Klær: Skirt, boots, mittens, shirt, raincoat, sweatshirt, gloves, sweater, suit, trainers, shorts, jeans, blouse, underwear. Sanger, rim og regler Mål for faget Kunne tlf.nr. Kunne kjenne igjen ordbildene til fargene og bruke disse. Kjenne igjen og bruke navn og begrep knyttet til årstidene. Kunne forstå og bruke ordene skriftlig og muntlig. Forstå og uttrykke seg om klær og påkledning. Kunne navn på grønsakene og bruke de muntlig og skriftlig. Kunne fortelle dette på en høflig måte. Kunne navn, adresse, bosted. Muntlig tale. Kunne beskrive mat og drikke. Spørre om hva andre liker/har lyst på. Bruke ordene sammen med verb og preposisjoner. Kunne det engelske alfabetet. Bli kjent med staving og mestre staving av småord. Bruke enkle klokkeord skriftlig og muntlig. Kunne lese og forstå og snakke om dyr på gården og hjemme. Kunne bruke preposisjoner som passer. Kunne intervjue hverandre. Lære familieord og adjektiv knyttet til livet. Kunne stave ordbildene Grammatikk Flertallsformer substantiv. Lære flertalls-s Adjektiv : Wet, tired, cold, warm, awake, sad, angry, happy old, young, tall, short, big, small, little, strong 2

12 Ubestemt artikkel: A/an Eiendomspronomen: 1. person entall Preposisjoner: Behind, in front of, between, next to, in, on, under Verbet- to be i entall Fraser og strukturer - Left/right - How old are you? - I`m / he is / she is years - What is your telephone number? How many..? There is/are. I have / who has? What colour is,,, Times and day Which season is it now? What`s the weather like? Would you like? Manners / being polite Where is/are my.? What are you wearing? What do you like? I would like please. I like/don`t like Would you like? Neither do I Could you pass me the, please? What`s your address? Where do you live? 3

13 Have/has Can you open /shut.. Can I please? Sorry I`m late It s quarter past It s half past. What`s the time? Have you got a pet? Yes I have a. Who is.? His/her name is Materiell/metode My English Book Lærerveiledning Elevene lager ordbankkort til My desk box Flashcards Lage English wall i klasserommet IKT Muntlig tale Parhest (veiledning) Drama Fortellinger Sanger 4

14 Engelskplan for 4. trinn Kompetansemål med konkretisering og grunnleggende ferdigheter i faget. Tall: Bruke det grunnleggende lydsystemet. Angi priser, mengder og størrelser. Zero, ten, twenty etc hundred. Mat: Sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i engelskpråklige land og Norge. Bruke noen faste utrykk som er vanlig i kjente situasjoner, muntlig og skriftlig. Diverse ord knyttet til mat og måltid. På skolen: Kunne 10 skolegårdsord Året: Kunne bruke ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser (både muntlig og skriftlig) Navn på alle årstider og måneder. Vite hvilken hver måned hører til, regel om stor forbokstav i navn på måneder. Jeg og familien min: Lære familieord: aunt, uncle, twins, son, daughter, baby. Lære spørreordene: who, what, why, when, where. Kroppen: Lære flere ord som beskriver kroppen Huset: Ord for å beskrive eget hus, møbler etc. Valentine s day: Lære om levesett, tradisjoner og skikker. Lære oppsett for postkort og brev. 1

15 Klokka: Kunne noen uttrykk for ulike klokker. Minutes, hour, schoolbell, alarmclock, watch Kunne spørre hva klokka er. Hele og halve timer, kvart over og kvart på. I byen: Kunne ord som forbindes med bymiljø. Zebra crossing, traffic lights, bus, park, pavement, the underground, police, church, cafe, road, bridge, bench, pond, sign, policeman, zoo, cinema. Bli kjent med London. Kunne be om hjelp til å finne veien og forklare veien. Shopping: Kunne ord som forbindes med besøk i butikker. Shop, money, note, coin, wallet, purse, hairdresser s, plastic bag, supermarket, toyshop, bookshop. Kunne be om regningen og forstå hvor mye de skal betale. Ville dyr: Lære navnene på 17 ville dyr fra hele verden. Kunne beskrive dyrene, utseende, levevis og hvor de bor. Sport: Lære navn på 12 sportsgrener og utstyr som hører til. Fritid: Lære 9 ord for fritidsaktiviteter. Kunne intervjue hverandre, registrere og lese resultater i statistisk materiale. Ferie: Kunne 25 ord knyttet til ferie. Land og byer. Kunne fortelle om reiseplaner og beskrive reisemål og ferieaktiviteter. Sanger, rim og regler 2

16 Grammatikk Present tense Vanlig presens av Have/ has Flertall av substantiv Verb: Play, ski, dance, make, skate, ride, throw Entallspresens s he/she plays, throws Adjektivene: Tall, short, fat, thin, young, old Alfabetet Staving Ubestemt artikkel: A/an Få kjennskap til preposisjonene: In, on, under, in front of, behind, next to, between, beside, over, outside, above. opposite, next to, outside, in front of, near, at the bottom of, on the left of, on the right of, Ordenstall Fraser og strukturer Like / dont`like I`m hungry, I`m starving, Today, tomorrow. See you later. Mr./Mrs. When is your birthday? My birthday is in Next month, last month Trick or treat 3

17 Left right What`s your adress? Where do you live? Do you live in a house or a flat? Excuse me, what time is it? It`s minutes to It`s..minutes past. Thank you, good bye! Straight ahead, Excuse me, can you tell me Excuse me, where can I find How much is the please? I`d like to pay please? Once, twice, three times a week Can see, visit, do, stay, I`m going to I have got Materiell/metode Tekstbøker, arbeidsbøker, flashcards, Lærerveiledning med kopieringsoriginaler. CD Film Lettlestbøker Internett: Steps sin nettside Lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur. Skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør. Identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk. Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og å skape tekst. Bruke ordbøker og andre hjelpemidler til egen språkopplæring. Bruke drama, rollespill og improvisasjon, angi priser, mengder og størrelser. 4

18 Engelskplan for 5. trinn Lesing Mål for lesingen: Øke leseferdighet i engelsk Finne en fin flyt i lesingen (fokus på uttale av engelske ord) Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere. Skal kunne: Elevene bør etter 5. trinn kunne være komfortable med tekster på rundt 250 ord. Lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner. Svare på enkle spørsmål til tekster som leses/lyttes til Finne raskt frem til ukjente ord i tekster (bruk av ordbok) Lese og forstå en engelsk kalender Lese valuta og kunne samtale rundt temaet Shopping Skal være kjent med: Tekster fra ulike kulturer og land St Valentine`s Day, Christmas og Halloween Forslag til arbeidsmetode: Gjenfortelle og skrive sammendrag fra tekster (kort) Lesingen må varieres (Stillelesing, lesing en og en, i store og små grupper) Lage rollespill av tekster Markere ord som er vanskelig å uttale, og slå opp de man ikke forstår. Svare på spørsmål fra teksten (også åpne spørsmål) og samtale om teksten. Lytte til innleste tekster og sanger Praktiske oppgaver og øvelser. Læringsstrategier (VØL-skjema etc, loggbok Spill og leker Forslag til nettsider med tekster: Mange kjekke tekster på minskole sine engelsksider 1

19 Skriving Mål for skrivingen: Skrive lengre sammensatte tekster (1/2 1 ½ A5) Bli trygge på spørresetninger og besvarelse av slike Skal kunne: Kunne svare på spørsmål med korte fullstendige setninger Skrive spørresetninger ut fra spørreordene Skrive korte dikt (vise de kan bruke rimeord og synonymer) Beskrive seg selv Beskrive sin hobby Skrive korte sammenhengende tekster ut fra bilde(-r) Beskrive familien, familielivet og fritiden Skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør. Skrive tekstbobler/dialoger på engelsk til en tegneserie (tegn selv) Skrive i dagbokform (Dear Diary, trening i ordinaler, kardinaler og dagene) Skrive handleliste (gjerne med priser/valuta) Forslag til arbeidsmetode: Skrive ut fra bildeserier Brevutveksling mellom klasser/skoler/venner Skrive handlingsreferat fra tekster som er lest Frie tekster Skrivestafett Praktiske oppgaver og øvelser Læringsstrategier (VØL-skjema, loggbok etc.) Spill og leker Feilkonvolutt Forslag til nettsider innen engelsk skriving: (ordbok) (ordbok) 2

20 Grammatikk Mål for grammatikk: skal komme gradvis inn som begrep skal forklare at engelsk er bygget opp litt annerledes enn norsk. Skal kunne: forskjellen på it is/they are bruke is/are - was/were vite forskjellen på og bruke a/an bruke pronomen: he/his, she/her vite når man bruker have/has forskjellen på vanligvis og akkurat nå: does the dishes/doing the dishes at det er noe som heter regelrette og uregelrette substantiv; horse/horses, mouse/mice Forslag til arbeidsmetode: Praktiske oppgaver og øvelser Integrert i tekster/oppgaver. Forslag til nettsider med grammatikk: (spelling) _for_deg_som_vil_trene_mer/ (hefte) 3

21 Muntlig/kommunikasjon Mål for muntlig/kommunikasjon: Elevene skal få økt kommunikasjonskompetanse. Elevene skal bruke språket aktivt. Elevene skal bli trygge på å snakke om dagligdagse ting som været og hvordan man har det. Skal kunne: Fortelle om seg selv på engelsk Beskrive/fortelle på engelsk om familien, familielivet og fritiden Kunne engelske ord og uttrykk (samtale) knyttet til måltider, fritid og skole. Hilse på, takke for etc Bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått. Bruke høflighetsuttrykk og delta i enkle dagligdagse dialoger. Gi noen eksempler på engelskspråklige land. Bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått. Bruke engelsk valuta Snakke om tid (klokka etc.) Skal være kjent med: Sanger, steder, kultur, personer og lignende fra engelsktalende land Forslag til arbeidsmetode: Samtale grupper og storklasse Rollespill Praktiske oppgaver og øvelser Læringsstrategier (VØL-skjema,loggbok etc) Spill og leker Lytte Forslag til nettsider: 4

22 Engelskplan for 6. trinn Lesing Mål for lesingen: Øke leseferdighet i engelsk. Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere. Få flyt i språket (ordlyd og uttale). Skal kunne: Elevene bør etter 6. trinn kunne være komfortable med tekster på rundt 400 ord. Lese og uttale matematiske uttrykk på engelsk (pluss, minus, times etc.). Samtale om tekstene som leses (konkrete og åpne spørsmål). Gjenfortelle en/flere engelske vitser. Noen utvalgte engelske sanger. Lese og uttale tall, datoer, måleenheter, valuta, klokke og lignende. Skal være kjent med: De britiske øyer (geografi, historie og kultur) Tekster fra ulike kulturer og land Forslag til arbeidsmetode: Gjenfortelle og skrive sammendrag fra tekster (kort) Lesingen må varieres (Stillelesing, lesing en og en, i store og små grupper) Lage rollespill av tekster Markere ord som er vanskelig å uttale, og slå opp de man ikke forstår. Svare på spørsmål fra teksten (også åpne spørsmål) og samtale om teksten. Lytte til innleste tekster og sanger Bruke lydskrift, ordbok, etc. Hvordan lærer jeg best? Praktiske oppgaver og øvelser Læringsstrategier (VØL-skjema,loggbok etc.) Spill og leker Forslag til nettsider med tekster: Mange kjekke tekster på minskole sine engelskside 1

23 Skriving Mål for skrivingen: Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på. Skrive lengre sammensatte tekster (1 2 sider A5) Tenke rettskriving (bruke ordbøker) Utnytte lært grammatikk, ordforråd og evne til å skrive mest mulig utfyllende Skal kunne: Skrive en tekst på 1-2 sider (A5) ut fra en gitt oppgave Beskrive seg selv i et brev (seg selv, interesser, familie, bosted og lignende) Svare med fullstendige setninger på ulike spørsmål. Skrive spørresetninger til tekster ved hjelp av alle spørreordene Bruke lært grammatikk i skriveprosessen, være bevisst på grammatikk og rettskriving Skrive om en hobby, et kjæledyr eller lignende. Forslag til arbeidsmetode: Læringsstrategier (VØL-skjema etc) Loggbok Hvordan lærer jeg best.. Praktiske oppgaver og øvelser Spill og leker Feilkonvolutt Forslag til nettsider innen engelsk skriving: (ordbok) 2

24 Grammatikk Mål for grammatikk: Bli bevisst det å bruke det engelske språket. Lære å bruke byggesteinene rett, lære de grunnleggende reglene i rettskriving og grammatikk Bli mer bevisst setningsmønsteret i engelsk språk Skal kunne: To be i presens: I, you, he/she/it, we, you, they Stille spørsmål i presens: Do/does. Forskjellen på there is/there are og vite når det brukes. Gradbøying av adjektiv: fast, faster, fastest. Positiv, komparativ og superlativ. Preteritum av svake verb: -ed ending Preteritum av svake OG sterke verb: eks. called, stood Svare på spm i rett grammatikalsk tid, bruke verbtider rett ; nåtid/fortid Entall og flertall av substantiv, regelrett og uregelrett; horse-horses, pony-ponies, bus-buses, mouse-mice Forskjell på to be i nåtid og fortid; I am I was, we are-we were. Lære å lage spørsmål med ulike spørreord; is, are, can, will, must,do, does, who, where, what, why, when, how Bruke apostrof s: kortversjon for is, has eller us Bruke futurum; will /going to. Sjelden shall Bruke samtidsform i nåtid og fortid; is playing/was reading Forslag til arbeidsmetode: Elevene får presentert grunnregelen. Skal jobbe med utfyllingsoppgaver Elevene blir oppfordret til å pugge regelen Skal bruke de nye grammatikkemnene i oppgaver. Det er test-deg-selv sider på slutten av hvert kapittel. Her kan en se måloppnåelsen og forståelsen Det kommer hele tiden repetisjon. Bør brukes i ulike skrivetekster for å gjøre best mulig nytte av ny grammatikk. 3

25 Forslag til nettsider med grammatikk: (spelling) (hefte) 4

26 Muntlig/kommunikasjon Mål for muntlig/kommunikasjon: Elevene skal få økt kommunikasjonskompetanse. Elevene skal bruke språket aktivt. Gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk. Presentere en hobby, et kjæledyr eller lignende Skal kunne: Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner. Kunne samtale om fritidsinteresser, hobbyer, ferier, musikk, film etc. Bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått. Skal være kjent med: Sanger, steder, kultur, personer og lignende fra engelsktalende land. Forslag til arbeidsmetode: Samtale Presentasjon/foredrag innen et valgt emne som er jobbet med. Hvordan lærer jeg best.. Praktiske oppgaver og øvelser. Læringsstrategier (VØL-skjema, loggbok etc). Spill og leker. Skuespill/rollespill. Lytte. Forslag til nettsider: 5

27 Engelskplan for 7. trinn Lesing Mål for lesingen: Øke leseferdighet i engelsk. Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere. Utvide ordforrådet gjennom mer avanserte tekster enn tidligere, og gjennom andre typer tekster. Bli bevisst egen lesing, og kjenne sine egne utfordringer innen lesing og uttale. Skal kunne: Elevene bør etter 7. trinn kunne være komfortable med tekster på rundt 400 ord. Bruke ordboken aktivt i leseprosessen Lese faglitteratur, skjønnlitteratur og aviser Samtale om tekstene som leses (Konkrete og åpne spørsmål, og så utfyllende som mulig) Et utvalg sanger Snakke om temaet lyd på engelsk (vibrations, sound, decibels, louder than etc.) Naturfenomen (Kjenne til disse, og kunne samtale rundt emnet) Skal være kjent med: USA, Irland, Australia, Sør Afrika, Canada og New Zealand (geografi, historie og kultur) Lydskrift i engelsk talemål Ulike dialekter/engelsktalende land. Høre forskjell på disse/beskrive hva ulikhetene er. Ulik engelsk skjønnlitteratur (for eksempel C.S. Lewis) Hva som forventes på ungdomstrinnet. Forslag til arbeidsmetode: Gjenfortelle og skrive sammendrag fra tekster Lesingen må varieres (Stillelesing, lesing en og en, i store og små grupper) Lage rollespill av tekster. Markere ord som er vanskelig å uttale, og slå opp de man ikke forstår. Svare på spørsmål fra teksten (også åpne spørsmål) og samtale om teksten. Lytte til innleste tekster og sanger. Bruke lydskrift, ordbok, etc. Læringsstrategier (VØL-skjema,loggbok etc). Hvordan lærer jeg best.. Spill og leker 1

28 Forslag til nettsider med tekster: Mange kjekke tekster på minskole sine engelsksider 2

29 Skriving Mål for skrivingen: Skrive lengre sammensatte tekster (2-3 sider A5) Uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier. Ta i bruk den grammatikken som frem til nå er innlært Lese kritisk gjennom egne produserte tekster, og tilegne seg metoder for å skrive feilfritt Skrive mer levende tekster enn tidligere trinn (beskrive/skildre) Skal kunne: Skrive en tekst på 3-4 sider (A5) ut fra en gitt oppgave Svare med gode fullstendige setninger på enkle og mer avanserte spørsmål Bruke Engelsk-Norsk/Norsk-Engelsk ordbok Lese sine egne tekster med kritiske øyne, og tenke rettskriving i den prosessen. Skrive med et levende språk (bruk av adjektiv og adverb. Beskrive) Bruke lært grammatikk i skriveprosessen, være bevisst på grammatikk og rettskriving Fordype seg i et selvvalgt emne, innhente faktastoff fra aviser, magasiner, faktabøker, lærebøker etc. Skal være kjent med: Ordbok på Internett Hva som forventes på ungdomstrinnet Forslag til arbeidsmetode: Oppgaveløsning Frie tekster Dialogskriving (skuespill) Skrive handlingsreferat fra bøker/tekster de leser Lage spørsmål til tekster/emner de har lest eller snakket om Skriving på data (bruke engelsk stavekontroll) Læringsstrategier (VØL-skjema etc) Loggbok Hvordan lærer jeg best.. Spill og leker Feilkonvolutt Forslag til nettsider innen engelsk skriving: (ordbok) 3

30 Grammatikk Mål for grammatikk: Identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål. Skal kunne bruke grunnleggende begrep fra grammatikken. At elevene skal kunne strukturen i det engelsk språket. At elevene skal kunne bruke grunnleggende grammatikk i rettskriving. Å kunne utvide grammatikkunnskapene fra 6. klasse. Skal kunne: Had to - fortid av must. Forskjellen på regular/irregular verbs Bruke ulik tegnsetting: full stop, comma, question mark, exclamation mark, apostrophe, quotation mark Some/any - bruke disse på rett måte. Vite at noen verb i ing form får dobbel konsonant. Bruke de ulike ordene som betyr som på norsk: who, which, that Vite forskjell på adjektiv og adverb: quiet/quietly. Kunne lage adverb av adjektiv; legg til - ly Forslag til arbeidsmetode: Lære reglene for ulik grammatikk Se om man kan finne forskjeller og lage reglene selv Fyll-ut oppgaver Å bruke det man har lært i skiving av tekst. Vise at man mestrer det man har lært. 4

31 Forslag til nettsider med grammatikk: (spelling) (hefte) 5

32 Muntlig/kommunikasjon Mål for muntlig/kommunikasjon: Elevene skal få økt kommunikasjonskompetanse. Elevene skal bruke språket aktivt. Beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner. Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging. Fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land. Uttrykke seg om valuta, mål og vekt. Uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier. Skal kunne: Gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne. Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner (hjem, fritid, skole/jobb etc.). Fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land. Guide andre geografisk (Kunne fraser og preposisjoner). Kunne samtale om fritidsinteresser, hobbyer, ferier, musikk, film etc. Gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk. Presentasjon av selvvalgt emne. Kunne si sine egne meninger, for eksempel gjennom å si In my opinion... Samtale og bruke det engelske språket spontant (Ikke ut fra gitte oppgaver). Skal være kjent med: Hva som forventes av dem når de kommer til 8.trinn. Sanger, steder, kultur, historie, personer og lignende fra engelsktalende land. Ulike kommunikasjonsformer (Sign language, finger spelling, body language, Braille and signs). Forslag til arbeidsmetode: Samtale Skuespill/rollespill Hvordan lærer jeg best.. Læringsstrategier (VØL-skjema etc) Loggbok Spill og leker Presentasjon/foredrag innen et valgt emne som er blitt jobbet med Lytte Forslag til nettsider: 6

33 Engelskplan for 8. trinn Written Genre Report Story Interview Informal letter Diary Poetry Essays/compositions with reference to background topics Idiomatic expressions put into use Syntax ref. to column syntax Grammar drills + tests All written texts focus on ongoing grammar drills / applied grammar (ref. grammar column) Student s book, grammar rules, expressions, spelling, phonetics, genres etc. Objective achieved after 8 th grade. Be able to write in defined and various genres/writing styles. Be able to write minimum 500 words. 1

34 Grammar Nouns Regular/irregular Uncountable Genitive s/ s / of Pronouns Personal pronouns/personlig pronomen, subjects/subjekts- and objects/objektsform Reflexive pronouns/refleksive pronomen It is/ there is/ there are To learn asking questions/ Interrogatives (spørrepronomen) Indefinite pronouns (ubestemt pronomen) Some, any, none, no one Relative pronouns Possessive pronouns Demonstrative pronouns Adjectives Comparison Irregular/regular Nationalities Adverbs Distinguish adverbs and adjectives. Verbs Revision of present simple, past simple. Irregular verbs Passive and simple present and present progressive (continuous) ing form, simple past and past progressive ing form. 2

35 Tag-questions Using infinite or gerund (-ing) and modalities Future Subject and predicate agreement Indefinite articles An/a Prepositions The metric system Punctuation Capital letters Formal letters format Quotation marks Comma To each grammar topic there is a test. Syntax Word order. Dependent and independent clauses/sentences. Learn that: In restrictive clauses the information is essential, while in nonrestrictive clauses the information is not essential to the grammar and meaning of the sentence. Adjectives Adverbs Verbs Irregular verbs Indefinite article Prepositions 3

36 Communication/oral/comprehension Comprehension (tekstforståelse) Pronunciation and intonation. Vocabulary Phonetics Presentations Conversation Discussion, small talk Idiomatic expressions Put them into use Listening skills Poetry Short stories Novels- extracts Objective achieved after 8 th grade Be able to master small talk To master communication situations based on topics from background material. Presentation for a small group, based on mind maps/clue words. Talk freely about a topic chosen. 4

37 Background The British Isles: Geography - History (The Vikings) Culture: music, food, fashion England London Scotland Wales Northern Ireland Republic of Ireland Objective achieved. Basic knowledge about the countries. 5

38 Engelskplan for 9. trinn Written Genre Fiction and prose Short story Essay (artikkel) Summary of fiction Formal letters Letter to the editor Ideomatic expressions put into use Syntax reference to column syntax All written texts, focus on ongoing grammar drills / applied grammar (ref. grammar column) Student s book, grammar rules, expressions, spelling, phonetics, genres etc. Objective achieved: Be able to write in defined and various genres/writing styles. Be able to write minimum 700 words. Grammar Nouns Proper nouns Common nouns Regular plural nouns -s nouns ending o- es nouns ending y- ies nouns ending:f/ fe-ves Irregulars Man - men Mouse - mice 1

39 Genitive s: Singular: girl s Plural: girls Genitiv of: A friend of ours Pronouns Personal pronouns I-me He-him We-us Reflexive pronouns Myself, themselves Indefinite pronouns / Ubestemt pronomen There/it There is / there was / there are / there were / it is / it was Interrogatives What/when/where/which/who/whose/who/why Question sentences with do/does/did Have/has/had Is/are/was/were Idefinite pronouns / Ubestemt pronomen Some/any someone/something/anything etc Adjectives Comparison/gradbøying Regular: -r/ -est -y/ ier/ iest -er/ er/ -rest beautiful/more/most demanding / less / the least Irregular: good / better / the best little / less / the least 2

40 Nationalities a Welshman / Welsh a Dane / Danish etc. Verbs Regular -ed / ed Present tense / simple past / present perfect simple/ Irregular verbs Fight/fought/fought swim/swam/swum put/run Contractions I m / we ve He hasn t Passive She was robbed/ They were beaten up Simple present / Present - and past progressive (continuous) She eats / She is eating She ate / She was eating Question Tags She is your sister, isn t she? You have done it, haven t you? Shall not/ don t / didn t / aren t / hasn t Infinite / the gerund to like swimming (svømming- altså ikke verb) Modal auxiliaries Can / could / will / would / shall / should / may/ might / must / ought to 3

41 Future / future continuous Shall / will / ikke planlagte aktiviteter going to / planlagte aktiviteter Subject / verb agreement Sally is/was nice They are/were nice My sister and I are/were They are/were Adverbs Separate adverbs from adjectives Happily/happy Well - both adjective and adverb (but good can never be an adverb) Adverbs of time (tidsadverb) Tomorrow/often/never/always/today Adverbs of place (Stedsadverb) upstairs/downstairs/everywhere Conjunctions and subordinating conjunctions Sideordnende: and/but/or Underordnende: Because/after/who/whom/which/that Determiners Indefinite articles: a boy / an apple Definite article: The Possessives my/mine/you/your/he/his/she/hers our/ours/your/your/their/theirs Demonstratives this/these that/those Prepositions At/on/in/ago/during (for/by/until) 4

42 Linking words and phrases and/because/but/or/so/therefore/if although / in spite of / nevertheless / however/ moreover / which Matching British and American words Measures and weights Length/heights/weights/volume/temperatures To each grammar topic there is a test. Syntax Dependent and independent clauses (leddsetn. og helsetninger) Vary the structure of the clauses, start a sentence by using different dependent clauses and different word classes Communication/oral/comprehension Effortless English Intensive programme To learn to speak English as a native Intonation Pronunciation Vocabular expansion Idiomatic expressions and put them into use News/information and discussion Drama/Plays Poetry Short stories Novels- extracts 5

43 Presentations Objective achieved Present topics using Power Point, or other visual aids etc: for a larger group. More advanced small talk. Discussion. News topics, put across using relevant arguments. Background USA Political geography Institutions History New York LA Culture Ethnicity Objective achieved: Basic knowledge about the countries. 6

44 Engelskplan for 10. trinn Written Genre Revise basic genres Read a book Book review Analysis of fiction literature Motif Theme Message Use of symbols Film review Main focus: Writing texts starting with a minimum of 700 words, expanding during the year to at least 900 words. Moderate / muffle down the language Grammar corrections, to learn grammar in context, stress verbs, abbreviations and contractions (abolish them if not learned). Spelling and syntax Syntax expand and in depth. Student s book. Tailor-made for tests and exam Adjusted expressions for each genre. At least 30 sentences for each genre. Characteristic features within the various genres. A few Pay attention / reminders as: is/are, was/were, where/were then/than,who/how/so, with/whit/white/, which/witch,then/when as/like etc. 1

45 Objective achieved. Be able to write in defined and various genres/writing styles. Be able to write minimum 900 words. Grammar Reference to grammar tests in teacher s guide. Revise and polish repetitive grammar mistakes as they appear in students texts. Syntax Dependent and independent clauses (leddsetn. og helsetninger) Vary the structure of the clauses, start a sentence by using different dependent clauses and different word classes Idiomatic language, expand into upper level Sophisticated idiomatic expressions Communication/oral/comprehension Refine: Intonation Pronunciation Fluency: Improve speed vocabulary and idiomatic expressions Power Point presentations On a variety of topics: Entertainment: Music, musicals, films, dance, theatre, cabarets 2

46 Literature: Classic and modern world literature, ref. to appendix, list and books Global issues: People on the move/migration across borders, regional damages from global warming, The energy challenge etc Countries: Australia, India, Kenya, South Africa Tourism and culture Topics (advanced) from senior high school curriculum Objective achieved. Power Point presentations used as a visual enforcement. Discussion on a higher./.more advanced level as to literature, background Topics, news topics etc.. Small talk Background Topics from curriculum in senior high school: Objective achieved. Basic knowledge about the countries. 3

47 Internet addresses : (Fun-Page for Children, lower level) (Choose stories. Many nicely animated stories, good language, all levels) (Choose published student works and Lessons from Literary Cavalcade. Guideline about writing various texts upper level) (Net-book: Natalie s Secret, upper level ) =1&ThisPage=2&PageCount=3 (How to Write a Diary, intermediate ) Comic Strips with Just Enough Information in the Window. Enjoyable Reading and Comprehension, intermediate) (Anything You Can Dream about, all levels ) (Different Interactive Games, all sorts for all levels) (Games for all levels. Recognize, remember, guess, concentrate, all levels) (Maths etc, drills for all levels) (Language through games from easy to more advanced.) (Grammar, reading comprehension, writing, listening, all levels ) 4

Lokal plan. Elevene skal:

Lokal plan. Elevene skal: 1. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet

Detaljer

FRASER OG STRUKTURER GRAMMATIKK. Rekketelle fra én til hundre og tierne opp til hundre

FRASER OG STRUKTURER GRAMMATIKK. Rekketelle fra én til hundre og tierne opp til hundre Chapter one BACK TO SCHOOL Bruke det grunnleggende lydsystemet. Bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavelser. 12 leksjoner Sammenlikne noen sider ved levesett,

Detaljer

Kommunal læreplan i engelsk

Kommunal læreplan i engelsk Kommunal læreplan i engelsk Utarbeidet av : Kari Gåre Gry Helstedt Håtveit Marit Vik Knudsen Anne Grete Ruhaven Hilde Sagedal Lene Sætra Tønnevold 1 Innledning Kunnskapsløftet har delt faget inn i språklæring,

Detaljer

Welcome to Stairs 5. Generell del

Welcome to Stairs 5. Generell del Welcome to Stairs 5 Generell del Stairs i skolehverdagen I Stairs har vi seks kapitler i hver bok, og tanken er at dere starter med kapittel 1 i august, og jobber dere igjennom boka i løpet av et skoleår.

Detaljer

Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug

Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson KeywordLink Lærerveiledning GAN Aschehoug ISBN 978-82-492-008-1 GAN Aschehoug 1. utgave / 2. opplag 2009 Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

Colloquial Norwegian

Colloquial Norwegian Colloquial Norwegian The Colloquial Series Series adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: Albanian Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic of the Gulf

Detaljer

Illustrasjon: Inger Dale. nr02-2006

Illustrasjon: Inger Dale. nr02-2006 C a p p e l e n s t i d s s k r i f t f o r e n g e l s k l æ r e r e Illustrasjon: Inger Dale nr- 21 22 23 24 Leder Kjære leser! innhold Language Learning and Communication in New Syllabus by Hilde Hasselgård

Detaljer

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS Artikler Substantiver Verb Adjektiver Adverb Relativpronomener Når det tilsvarer there Ordstilling Spørresetninger Bruk av stor forbokstav Språklige forskjeller

Detaljer

Norwegian on the Web. in Narvik

Norwegian on the Web. in Narvik Norwegian on the Web in Narvik Textbook Randi Bolle Eilertsen, Olaf Husby, Dominique Heyler Based on NoW - www.ntnu.edu/now by Åsta Øvregaard, Sissel Robbins, Birte Hillestad, Olaf Husby Trondheim, 3.10.2013

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Chapter 1 All about me!

Chapter 1 All about me! Chapter 1 All about me! Kroppen Klær Familie Hus og hjem Gloser Picture dictionary /Step 1: side 23 Substantiv: family, grandmother, grandfather, father/ dad, mother/ mum, sister, brother, aunt, uncle,

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Vurderte eksamenssvar i engelsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i engelsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i engelsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing *

Detaljer

ARTIKLENE. Den ubestemte artikkel a og an. uttales med e foran konsonantlyd og I foran vokallyd

ARTIKLENE. Den ubestemte artikkel a og an. uttales med e foran konsonantlyd og I foran vokallyd ARTIKLENE Den ubestemte artikkel a og an a house a tiger an egg an umbrella a - foran substantiver som begynner med konsonantlyd an - foran substantiver som begynner med vokallyd Den bestemte artikkel

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

New Flight 1. Engelsk for ungdomstrinnet. Temaoversikt og oversikt over hovedtekster New Flight Textbook 1 3:

New Flight 1. Engelsk for ungdomstrinnet. Temaoversikt og oversikt over hovedtekster New Flight Textbook 1 3: New Flight 1 3 Berit Haugnes Bromseth og Lisbeth Wigdahl Engelsk for ungdomstrinnet New Flight Textbook 1, 2 og 3 inneholder alle åtte kapitler med forskjellige temaer. Det er stort sett fire hovedtekster

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Uttale, muntlig grammatikk og lytting. Pronunciation, oral grammar and listening. Oppgaver. Exercises.

Uttale, muntlig grammatikk og lytting. Pronunciation, oral grammar and listening. Oppgaver. Exercises. Uttale, muntlig grammatikk og lytting Pronunciation, oral grammar and listening Oppgaver. Exercises. Heidi B. Helgå,Hege Langfjæran, Sissel Jensen Nefzaoui, Sissel Robbins.NTNU, 2014. Uttale, muntlig grammatikk

Detaljer

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 DECOR NO 4 M A G A S I N E T 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett STORT TEMA Dyr og fugler 04/2013 LØSSALGSPRIS KR.99 INTERPRESS

Detaljer

Vocabulary - NoWiN. amerikansk, amerikanske American 07B a /ɑmeri¹kɑːnsk/

Vocabulary - NoWiN. amerikansk, amerikanske American 07B a /ɑmeri¹kɑːnsk/ Akershus /ɑkeʃ¹hʉːs/ (proper name) 10A n akkurat /ɑkʉ¹rɑːt/ exactly, precisely 08B d et album /et ¹ɑlbʉm/ albumet, albumer, an album 07A n albumene aldri /²ɑldri/ never 03B d alene /ɑ²leːne/ alone 08B

Detaljer

Take Credit! Del I og Del II. Del I og Del II. Oppstart høsten 2007. Oppstart høsten 2007. NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU

Take Credit! Del I og Del II. Del I og Del II. Oppstart høsten 2007. Oppstart høsten 2007. NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU Take Credit! Del I og Del II Oppstart høsten 2007 Take Credit! 60 studiepoeng som fjernundervisning Del I og Del II Et årsstudium i engelsk på universitetsnivå Oppstart høsten 2007 60 studiepoeng som fjernundervisning

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer