P 1824 Fagseminar på Union scene 5. september

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P 1824 Fagseminar på Union scene 5. september 2008 09.00 12.00"

Transkript

1 P 1824 Fagseminar på Union scene 5. september

2 Innhold Velkommen Status for prosjektarbeidet Hvorfor fagseminar v/ Glenny Jelstad, prosjektleder Status og planer om faglig innhold i prosjektarbeidet v/ Kjetil Ramberg, leder av koordinerende team Refleksjon i grupper Forventninger v/ Lars Bjerke, leder av styringsgruppen Lunch

3 Hovedfunn kartleggingen av sosialklienter mellom år (forprosjekt) 565 brukere av sosialsenteret 428 brukere med utbetaling Nedgang i 2007 med 13 %. Marginale kjønnsforskjeller ( menn 49,5 % - kvinner 50,5 %) 62 % er i alderen 18 til 19 år 89 % har ikke fullført videregående skole 39 % har annen etnisk bakgrunn en norsk 33 % har en diagnose og/eller klare funn på problemområder psykisk helse og rus. 47 % mottar andre helse- og sosialtjenester 75 % oppgir at de har høy motivasjon og vilje til å komme i gang med arbeid, aktivitet eller utdanning.

4 Målsetting HOVEDMÅL Redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år med 50 % eller 214 personer innen STRATEGIER Forebygge rekruttering med særlig fokus på de to yngste årsklassene. Formidle unge sosialhjelpsmottakere inn i arbeid, aktivitet eller utdanning. Være ledende i landet i forhold til målrettet arbeid og utvikling av ny kompetanse sikre erfaringsoverføring til andre kommuner.

5 Organisasjonskart P 1824 Delprosjekt sosialsenteret Kartlegging og oppfølging Delprosjekt Ny sjanse Ikke vestlige deltakere i mål gruppen Delprosjekt bruk for alle unge Mål: hindre frafall vgs Partnerskapsmøter Bystyret ordfører Styringsgruppe Prosjektgruppe = Koordinerende Team Arbeid-aktivitet-utdanning Deltakere: Leder: Helse og sos.dir Nav Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Buskerud Fylkeskommune Prosjektledelse Medvirkning tillitsvalgte Deltakere: Prosjektledelse /rådmannen NAV Arbeid Fylkeskommune v/ Utdanningsavdelingen Karrieresenteret Senter for Rusforebygging Omsorgstiltakene Sosialsenteret Introduksjonssenteret Helsetjenesten Senter for oppvekst

6 Prosjektkostnader Kostnader Sum prosjektkostnader 2008: Sum prosjektkostnader 2009: Finansieringsplan Ekstern finansiering ( IMDI): Buskerud Fylkeskommune: Restfinansiering av Drammen kommune og partnere Bemanning (utover det som inngår i dagens drift): Prosjektleder hel stiling fra Økt bemanning på Sosialsenteret: 5 årsverk i årsverk i 2009

7 Arbeidsprosess Målgruppen: 428 som mottar økonomisk bistand Nytt vedtak vilkår om deltakelse sanksjon: opphør av økonomisk støtte avklart med Fylkesmannen Ressurskartlegging Intensiv periode: 4 uker, gruppe og individuelt Koordinerende team Nytt vedtak: ut i tiltak med basis i kartlegging sanksjon: opphør Av økonomisk støtte Tiltak - aktivitet For eksempel: skole, arbeid, arbeidstrening, NAV, behandling? Oppfølging Behov for ny kartlegging/ motivering? Har kommet i varig arbeid? behov for annen type oppfølging?

8 Status organisering Prosjektledelse og ekstern støtte Prosjektledelse fra rådmannens stab Leder av koordinerende team ekstern Evaluering, ekstern rådgiving Koordinerende team er etablert 14 faste medlemmer Ungteam er etablert 8 medarbeidere

9 Status innhold Ungteam Alle prosjektmedarbeidere har fått opplæring i metodikken Klart jeg kan 3 grupper ( 30 personer) har igangsatt ressurskartlegging etter KJK 20 av 53 inviterte til KJK har fått stopp i utbetaling av sosial stønad som følge av fravær fra KJK Koordinerende team Har gjennomført 2 møter tema: få rett person i KT, arbeidsform Forankringsarbeid Alle virksomheter skal være besøkt innen 10. september Første fagsamling holdes 5. september (50 deltakere) Informasjonsarbeid Informasjon på internett fra fredag 29. august (primær målgruppe: prosjektmedarbeidere) Informasjonsbrosjyre - Ungteam

10 Deltakere i koordinerende team Virksomhet Navn e-post Telefon 1 Omsorgstiltakene Torunn Thorstad / Senter for rusforebygging Bente Moen Sosialsenteret Ivar Wisting 4 Leder av Ung team Thor Martinsen 5 Buskerud fylkeskommune Liv Marie Bakka NAV arbeid Åsta Børte Introduksjo nssenteret Erling Frydenlund 8 Introduksjonssenteret Synnøve Aavik Gundesen 9 Helsetjenesten Torild Forselund Andersen 10 Senter for oppvekst Bente Pallin 11 Senter for oppvekst Ranveig van der Meij 12 Karrieresenteret Anna Bergmann Kjetil Ramberg -motiva.no Glenny Jelstad

11 Kontaktpersoner - Ungteam Leder: Ivar Wisting Koordinator: Thor Martinsen Rådgiver: Kjetil Ramberg

12 Rapporteringstidspunkt til bystyret og partnere 1. Tertial : juni 2. Tertial: oktober 3. Tertial = årsmelding i april

13 Styringsindikatorer P 1824 Utvikling antall mottakere: Sosialhjelp mottakere år Antall totalt 428 personer 1.1 til Antall med sosialstønad som viktigste livs-oppholds kilde 1.1 til Endring: -43 Endring: -19

14 Grunnlag for ressurskartleggingsprogram MENNESKESYN : medvirkning ref rapporten Her der det muligheter positive forventninger til klientene, vise i praksis at vi har tror på mulighetene bygge på det som er bra, ressursene, ikke problemene, begrensningene ta utgangspunkt i å bevisstgjøre klientene på sine sterke sider, mestring, områder de har selvtillit Brukermedvirksning : Klientene tar ansvar for ALT de kan klare selv, systemet bistår med resten (sortere utfordring utfra ressurser)

15 Klart jeg kan METODE Løft, livsstyrketrening, positiv psykologi, veiledning Gruppeprosess og ind.veiledning Affektiv, mental prosess Forankre ressurser som grunnlag for endring Enkelhetsprinsippet som endringsmetodikk

16 Spørreundersøkelse Ungteam På en skala fra 10 til 0, der 10 er veldig bra og 0 er veldig dårlig, hvordan vurderer du følgende spørsmål : Utbytte og læring på dette kurset : Mulighet for å komme i aktive tiltak : Utbytte og læring av de individuelle veiledningssamtalene : Stemning, trygghet og miljø i gruppen : Vurdering av kurslederne : Hvilken samling var den viktigste for deg Hva var det aller viktigste du lærte på kurset Hva er annerledes nå i din tenkemåte og i forhold til dine enn før kurset Hva blir det viktigste for deg å ta tak i etter kurset Hva slags oppfølging ønsker du deg av Ungteam etter kurset Annet

17 Resultat fra de 2 første gruppene 1. Utbytte og læring på dette kurset: 10, 7, 8, 9, 10, 10, 8. Gjennomsnitt: Mulighet for å komme i aktive tiltak: 8, 8, 9, 8, 10, 10, 2. Gjennomsnitt: Utbytte og læring av de individuelle veiledningssamtalene: 6, 10, 10, 10, 10, 10, 8. Gjennomsnitt: Stemning, trygghet og miljø i gruppen: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9. Gjennomsnitt: Vurdering av kurslederne: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Gjennomsnitt: 10

18 Resultat fra de 2 første gruppene, forts Hvilke samling var den viktigste for deg? - Alle har vært veldig viktige for meg. - Den samlingen der vi lærte om den indre stemme. - Den samlingen som det var snakk om selvtillit og hva som var bra og dårlig. - Klarer ikke velge, alle var viktige. - Personlige egenskaper, selvtillit og motivasjon. - Den siste samlingen, som er i dag er viktigst for meg. - Samlingen da vi tegnet vårt liv og pratet om nettverk. Hva var det aller viktigste du lærte på kurset? - Finne ut hvilke ressurser jeg har. - Å bytte ut og ta vare på det positive. Å være seg selv. - Bra og godt temaet. - Motivasjon og nettverk, tenke på det. - Jeg lærte at man har flere sjanser til videre. - At jeg må være ærlig mot meg selv. - At jeg kan være aktiv og ta lederrollen

19 Resultat fra de 2 første gruppene, forts Hva er annerledes nå i din tenkemåte i forhold til før kurset? - At jeg vil ta mer vare på de jeg har. - Det er mye klarere, tenker mer over hva jeg selv vet osv. - Vet mer om hva som bør forandres i livet. - Er mer bevisst på hva jeg vil og hvem jeg er. - Å var veldig lei meg men nå jeg er bra. - Jeg hadde ikke noen speilt tenkt. - Akseptere hvor jeg er i livet mitt, større selvtillit i forsamlinger (delmål)(visjon) Hva blir det viktigste for deg å ta tak i etter kurset? - Gjøre noe som gjør meg glad som jeg trives med. - Den jobben, trene. Gå ned i vekt. Å høre på meg selv. - Døgnrytmen. - Begynne hos psykolog, som er målet mitt. - Å videre få denne kurs jeg ønsker til videre utdanning. - Det må være å finne meg jobb som passer for meg. - Nytt kurs, stå opp om morgenen og ha noe å gjøre

20 Resultat fra de 2 første gruppene, forts Hva slags oppfølging ønsker du deg av Ungteam etter kurset - Gjerne flere kurs. - Samtale og kanskje samle gruppa en gang til. - Ingenting, klarer meg fint på egenhånd. - Fortsette med samtaler, råd og veiledning. - Å videre hjelpe med kurs hos nav og at denne kurs skal være til alle. - At jeg bare stå på det gjør uansett. - Samtaler der jeg kan få veiledning (noen som ser min situasjon). Annet. - Dette har vært en kjempe fin mulighet og få vite mere om meg selv og fått blitt kjent med så mange bra mennesker. - At jeg kan ta kontakt om det skjer noe. - Har vært interessant og lærerikt, og fått med meg det jeg trenger selv om jeg ikke har fått kunne deltatt på 1 kursdag. - Det er så bra at jeg blir trist når i dag er siste dagen men jeg håpe å treffe dere igjen. Mange takk dere skal ha for det dere gi oss mer energi og bli mer, mer aktive nå til fremtid. - Jeg glede meg til å se fremover hva som vil skje og glede meg også at jeg fullførte kurset som heter klart jeg kan. - Mer muligheter for de som kanskje ikke er 100% klar for jobb

21 Gruppeoppgaver Gr.1: Hva blir det ALLER viktigste for å lykkes å få målgruppen i aktive prosesser og mht. forebygging Gr.2: Hva blir det største problemet med å få målgruppen i aktive prosesser? Gr.3: Hva er de viktigste kriteriene for godt samarbeid mellom virksomhetene? Gr.4 og Gr.7: Hva håper du (dere) å få ut av samarbeidet? Hva vil være den største gevinsten for deg og dere som fagutøvere i dette prosjektet? Gr.5: Hvilke forventninger har du til informasjon (møter, internettside, e-post osv.) fra din virksomhets rep. i koordinerende team og fra prosjektledelsen? Gr.6: Hva blir det ALLER viktigste å endre i fagmiljøet for å nå målsettingen?

Her er det MULIGHETER

Her er det MULIGHETER Kartlegging av og intervjuer med sosialklienter 18-24 år Her er det MULIGHETER Prosjekt initiert av Arbeids og integreringsdepartementet, finansiert av Integrerings og mangfoldsdirektoratet og gjennomført

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-93 Dato: 15.2.2011

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-93 Dato: 15.2.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-93 Dato: 15.2.2011 PROSJEKT 1824 - SLUTTRAPPORT, OVERGANG TIL DRIFT OG ANBEFALINGER OM VIDERE ARBEID INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 24. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Mestring av hverdagen. Et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog

Mestring av hverdagen. Et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog Mestring av hverdagen Et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog Sluttrapport Prosjekt 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Bakgrunn og målsetting... 3 Prosjektorganisering... 3 Prosjektmidler... 4

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Therese Dahl og Kari Hjellum Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Kompetansesenter

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer