TEK10 - tips og råd om energiberegninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEK10 - tips og råd om energiberegninger"

Transkript

1 TEK10 - tips og råd om energiberegninger Fagdagene 2014, 5. nov 2014

2 Krav i Klimaforliket og EPBD II Klimaforliket 2012 (klimameldingen): Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i Kravnivå baseres på samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen. EUs reviderte bygningsenergidirektiv (2010/31/EU): Article 9 Nearly zero-energy buildings 1. Member States shall ensure that: (a) by 31 December 2020, all new buildings are nearly zero- energy buildings; (b) after 31 December 2018, new buildings occupied and owned by public authorities are nearly zero-energy buildings.

3 EU-Directive on energy performance of buildings Nearly zero-energy buildings from December 2020 EU

4 US

5 Japan

6 Nye energikrav i TEK Energikravkrav Overgangsperiode Ny teknisk forskrift 2017? Teknisk forskrift 2010 Nær nullenergi? Passivhusnivå 1 år? Teknisk forskrift 1997 TEK10 1 år? TEK97 rev ,5 år 1 år Jan 2016? Passivhusnivå 2021? Nær nullenergi?

7 TEK10 kap 14 Energi - To alternative modeller Energitiltaksmodellen m/ mulighet for omfordeling Ved omfordeling er referansen eget bygg med 20 % dør- og vindusareal Rammekravsmodellen totalt, netto energibehov småhus: /BRA (kwh/m 2 ) øvrige boligbygg: 115 kwh/m 2 Dokumentere at beregnet, normert energibehov er lavere enn rammen

8 Ulike beregningspunkt som referanse for energikrav TEK TEK NS 3700 Passivhus Energimerking Revidert bygningsenergidirektiv (EPBD II) Varmetap (energitiltak) Netto energibehov Levert energi Vektet, levert energi Beregnet varmetap fra bygget Beregnet energibehov for å holde bygget oppvarmet, uten hensyn til egenskapene til varmeanlegget Beregnet energibehov til bygget når det også tas hensyn til egenskapene til varmeanlegget Beregnet energibehov til bygget med (miljø)vekting av energivarene Inndata; Transmisjonsvarmetap Ventilasjonsvarmetap Infiltrasjonsvarmetap Inndata: Solvarmetilskudd Internvarme fra lys, utstyr og personer Varmekapasitet (varmelagring) Vifte- og pumpeenergi Varmtvannsbehov Inndata: Kapasitet til varmeanlegget Systemvirkningsgrader for varmeanlegget: - produksjonsvirkningsgrad - distribusjonsvirkningsgrad - romvirkningsgrad Inndata: Total primærenergifaktorer Ikke-fornybar primærenergifaktorer CO 2 -faktorer Energipriser etc.

9 Energitiltak m/ omfordeling Energitiltakene i TEK10 er grunnlag for energirammekrav U-verdier [W/(m 2 K)] TEK10 Yttervegg 0,22 0,18 Vinduer og dører 1,2 Tak Omfordeling 0,13 Golv 0,15 Normalisert kuldebro [W/K per m 2 BRA] 0,06/0,03 Varmegjenvinning ventilasjon 80 % 70 % Lekkasjetall [luftveksl. per time v/ 50 Pa] 1,5/2,5 SFP [kw/(m 3 /s)] 2,5 Vindus- og dørandel av BRA 20 % Boligprodusentene søker slanke yttervegger. Nye, roterende varmegjenvinnere har virkningsgrad %, mot TEK10-nivået 70 %. Bedre varmegjenvinning omfordeles mot slankere vegg. Vanlig utførelse er 20 cm isolasjon i yttervegg (Uverdi ca 0,22 W/(m 2 K)), mot 25 cm isolasjon som U-verdi 0,18 W/(m 2 K) ville tilsvare. Denne omfordelingen er en del av "TEK10-pakka".

10

11 Beregning av varmetap (W/K) Bygningsdel/ tiltak Mengde Nivå (energitiltak i TEK ) Varmetap Transmisjon Yttervegg 170 m 2 U = 0,18 W/(m 2 K) 31 W/K Vindu/dør 20 % av BRA = 32 m 2 U = 1,2 W/(m 2 K) 38 W/K Tak 88 m 2 U = 0,13 W/(m 2 K) 11 W/K Golv 80 m 2 U = 0,15 W/(m2K) 12 W/K Kuldebro 160 m 2 BRA ψ = 0,03 W/K per m 2 BRA 5 W/K "SINTEF-kassa" enebolig i to etasjer grunnflate 8 m x 10 m skråtak i andre etasje oppvarmet areal = 160 m 2 BRA Ventilasjon 1,2 m 3 /m 2 per time η = 70 % 19 W/K Luftlekkasjer 459 m 3 n 50 = 2,5 luftv. per time 26 W/K Varmetransportkoeffisient 143 W/K Varmetapstall 0,89 W/K per m 2 BRA

12 Beregning av netto energibehov (kwh/m 2 ) Utetemperatur Personvarme 1,5 W/m 2 BRA Interne varmetilskudd Belysning 1,3 W/m 2 BRA Elektrisk utstyr 1,2 W/m 2 BRA Innetemperatur Solinnstråling Varmetap: transmisjonsvarmetap infiltrasjonsvarmetap ventilasjonsvarmetap Varmetilskudd fra: belysning, elektrisk utstyr og personer (4,0 W/m 2 BRA) solinnstråling Andre parametre: Varmekapasitet Temperatur ventilasjonstilluft Eksempel: Netto oppvarmingsbehov for SINTEF-kassa ved 5 o C utetemperatur: Varmetap: 143 W/K (20 ( 5)) = W Varmetilskudd: 4,0 W/m 2 BRA 160 m 2 BRA = 640 W Netto oppvarmingsbehov per time (uten sol): Wh 640 Wh Wh

13 Beregning av levert energi (kwh/m 2 ) Bygger på netto energibehov, men tar hensyn til virkningsgrader i varmeanlegget: produksjonsvirkningsgrad distribusjonsvirkningsgrad romvirkningsgrad Total systemvirkningsgrad (NS 3031): elektriske panelovner: 0,98 bergvarmepumpe: 2,22 fjernvarme: 0,84 Varmeanlegg Eksempel: Levert energi til oppvarming for SINTEF-kassa ved 5 o C utetemperatur: Netto oppvarmingsbehov (per time): Wh Levert energi (per time): - elektrisk oppvarming: Wh/0,98 = Wh - bergvarmepumpe: Wh/2,22 = Wh - fjernvarme: Wh/0,84 = Wh

14 Beregning av vektet, levert energi (kwh/m 2 ) Bygger på levert energi, men med vekting av energibærerne EPBD II krever bruk av numerisk indikator basert på primærenergi. Primærenergifaktorer fastsettes nasjonalt, kan velge mellom: total primærenergi ikke-fornybar primærenergi

15 Primærenergifaktorer (pren 15603:2013) Energivare Ikke-fornybar primærenergifaktor Fornybar primærenergifaktor Total primærenergifaktor Fyringsolje 1,05 0,00 1,05 Gass 1,05 0,00 1,05 Elektrisitet fra nettet 2,30 0,20 2,50 Elektrisitet fra nettet basert på vannkraft 0,50 1,00 1,50 Fjernvarme 1,30 0,00 1,30 Ved 0,05 1,00 1,05 Biogass 0,05 1,00 1,50

16 NS 3031 Metode/formelverk: varmetapstall netto energibehov levert energi vektet levert energi Normative og informative inndata (bruksbetingelser) Bruksområde Beregne energiytelse opp mot krav i tekniske forskrift Beregne energiytelse opp mot energimerkeordningen Vurdere virkningen av alternative utforminger/løsninger Vurdere virkningen av tiltak i eksisterende bygg

17 Normative og informative tillegg

18 Referansebygg for rammekravsmodellen Energirammen er basert på utregninger for "SINTEF-kassa" og "SINTEF-blokka", med antakelse om energitiltak ihht. energitiltaksmodellen: småhus: /BRA (kwh/m 2 ) øvrige boligbygg: 115 (kwh/m 2 ) "SINTEF-kassa" småhus i to etasjer grunnflate 8 m x 10 m skråtak i andre etasje (gj.snitt romhøyde 2,9 m) oppvarmet areal = 160 m 2 BRA "SINTEF-blokka" blokk i tre etasjer grunnflate 10 m x 30 m romhøyde 2,4 m oppvarmet areal = 900 m 2 BRA

19 Valg av referansebygg har betydning Opprinnelig hadde "SINTEF-kassa" kaldt loft (flat himling) og romhøyde 2,4 m) I prosessen før "TEK07" ble dette endret til mønt himling og gjennomsnittlig romhøyde 2,9 m Opprinnelig Justert versjon med mønt himling 5 kwh høyere energiramme 1,87 m 2,4 m 2,4 m 5,05 m 0,25 m 5,05 m 0,25 m 2,4 m 2,4 m

20 Arkitektene må tenke på bygningsformen Hus X: Veggtykkelsen må økes fra 200 mm til 500 mm for å få like lavt oppvarmingsbehov som Trend 3

21 Alternative referansebygg størrelse og bygningsform Småhus Nordbohus Auriga m 2 Mesterhus Nora m 2 Norgeshus Trend m 2 Nordbohus Tekno 147 m 2 Block Watne Lykkebo 155 m 2 SINTEF-kassa- 160 m 2 Norgeshus Asplund m 2 Nordbohus Nukleus m 2 Mesterhus Karita m 2 Tomannsbolig m 2 Rekkehus 480 m 2 Øvrige boligbygg (blokker) SINTEF-blokka 900 m 2 Block Watne, Prosjekt K m 2 Block Watne, Prosjekt K m 2 Indeksbygg, UU-blokka m 2

22 Sammenheng mellom varmetapstall og oppvarmingsbehov Forutsetninger: - Energitiltak etter TEK10-20 % dør- og vindusandel - vindusorientering N/Ø/S/V = 25%/20%/35%/20%

23 Forenklet sammenheng mellom varmetapstall og netto energibehov y = oppvarmingsbehov (kwh per m 2 oppv. BRA) x = varmetapstall (W/K per m 2 oppv. BRA) Forutsetter energitiltak etter TEK10 og bygg med samme varmekapasitet, orientering av vinduene, solskjerming, teknisk utstyr, belysning, styring regulering m.m.

24 Eksempel: Beregning av varmetapstall for småhus Antakelser: rektangulær "skoeske" i to etasjer, lengde = 1,5 x bredde, (maks. bredde 8 m) energitiltak etter TEK10 Bruksareal m Geometrske inndata Bredde m 5,2 5,8 6,3 6,8 7,3 7,7 8,0 8,0 8,0 Lengde m 7,7 8,7 9,5 10,2 11,0 11,6 12,5 13,8 15,0 Romhøyde m 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Luftvolum m3 192,0 240,0 288,0 336,0 384,0 432,0 480,0 528,0 576,0 Omkrets m 25,8 28,9 31,6 34,2 36,5 38,7 41,0 43,5 46,0 Vinduer og dører m2 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0 Yttervegg m2 117,0 128,7 138,9 147,9 156,1 163,5 171,2 180,0 188,9 Golv m2 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 Tak m2 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 Beregnet varmetap W/K W/K W/K W/K W/K W/K W/K W/K W/K Vinduer og dører 1,2 W/(m2)K 19,2 24,0 28,8 33,6 38,4 43,2 48,0 52,8 57,6 Yttervegg 0,18 W/(m2)K 21,1 23,2 25,0 26,6 28,1 29,4 30,8 32,4 34,0 Golv 0,15 W/(m2)K 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 Tak 0,13 W/(m2)K 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 11,7 13,0 14,3 15,6 Kuldebroer 0,03 W/(m2)K 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 Luftlekkasjer 2,5 Luftv/time 11,1 13,9 16,6 19,4 22,2 24,9 27,7 30,5 33,3 Sum 64,9 78,0 90,8 103,4 115,9 128,2 140,5 153,1 165,7 Beregnet varmetapstall W/K per m2 0,812 0,780 0,757 0,739 0,724 0,712 0,703 0,696 0,690

25 Varmetapstall for småhus som funksjon av bruksareal (BRA) og antall etasjer Forutsetning: rektangulære "skoesker" i 1, 2 og 3 etasjer (maks. bredde 8 m) energitiltak etter TEK10 Varmetapstall uten ventilasjonsvarmetap (kun transmisjon og infiltrasjon)

26 Varmetapstall for øvrige boligbygg som funksjon av bruksareal (BRA) og antall etasjer Forutsetning: Rektangulære "skoesker" i 2, 3 og 4 etasjer (maks. bredde 14 m) energitiltak etter TEK10 Varmetapstall uten ventilasjonsvarmetap (kun transmisjon og infiltrasjon)

27 Varmetapstall for småhus med TEK10-tiltak Energitiltak etter TEK10, inkl 20 % dør- og vindusandel Varmetapstall uten ventilasjonsvarmetap (kun transmisjon og infiltrasjon)

28 Blokk K3

29 Blokk K4

30 UU-blokka (Indeksbygg)

31 Varmetapstall for blokker med TEK10-tiltak SINTEF-blokka 3 etasjer BW K3 3 etasjer BW K4 3 etasjer UU-blokka (indeksbygg) 4 etasjer Energitiltak etter TEK10, inkl 20 % dør- og vindusandel Varmetapstall uten ventilasjonsvarmetap (kun transmisjon og infiltrasjon)

32 Eksempel: Nødvendig økning av veggtykkelsen for å kompensere for det økte varmetap pga "ugunstig" bygningsform SINTEF-blokka 3 etasjer BW K3 3 etasjer BW K4 3 etasjer +13 cm veggisolasjon UU-blokka (indeksbygg) 4 etasjer +25 cm veggisolasjon +35 cm veggisolasjon +13 cm veggisolasjon

33 Valg av simuleringsprogram NS 3031 åpner for to beregningsalternativer: bruke månedsstasjonær beregning med formler gitt i standarden bruke simuleringsprogram som er validert (testet) etter NS-EN og tilfredsstiller 'level C'. Utfordring: validerte program gir ikke samme svar!

34 Validering etter NS-EN Standarden beskriver: referansebygg 8 alternative konstruksjonsløsninger og bruksbetingelser 3,6 m 5,5 m 2,8 m referanseklima (timesverdier) fasitsvar for oppvarmingsbehov (Q H,ref ) og kjølebehov (Q C,ref ) for de 8 alternativene kriterier for validering: 'level A' (maks ± 5% avvik fra fasitsvar) 'level B' (maks ± 10% avvik fra fasitsvar) 'level C' (maks ± 15% avvik fra fasitsvar) For å beregne energibehov opp mot krav i TEK10 må simuleringsprogrammet tilfredsstille "level C', tilsvarende maksimalt 15 % avvik fra fasitsvaret. Kravet gjelder for hver av de 8 alternativene, og skal tilfredsstilles separat for beregnet oppvarmingsbehov og beregnet kjølebehov.

35 Energibesparelse ved endring av energitiltak Utgangspunkt TEK10

36 Energibesparelse ved endring av energitiltak Utgangspunkt TEK10 Nåverdi av framtidig energibesparelse (50 år, 4 % realrente og energipris 1,00 kr/kwh) Boligstørrelse 160 m 2 BRA Eksempel: Økning fra 25 cm til 40 cm isolasjon i yttervegg: Energibesparelse = 8 kwh/m m 2 1,00 kwh/kwh 21,5 = kr Dvs. nåverdi av framtidige energibesparelser forsvarer en merinvestering på kr

37 Optimal isolasjonstykkelse for Glava 35 inkludert energibruken til produksjon av isolasjonen (innebygget energi)

38

39 Energiforsyning

40 "Rykk tilbake til start" Tilknytningsplikt til fjernvarme? 14-8 Hovedkrav 14-7 første og andre ledd Unntaksmulighet 14-7 tredje og fjerde ledd Krav til energiforsyning og varmeanlegg Krav i plan om tilknytning til fjernvarme? NEI JA Dekkes tilfredsstillende andel av netto varmebehov med annet enn fossilt brensel eller direktevirkende elektrisitet: 500 m 2 : 40 % > 500 m 2 : 60 % JA Nye bygg skal utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan utnyttes til romoppvarming, ventilasjon og varmtvann OK! NEI NB! Arealgrensen 500 m 2 refererer til oppvarmet bruksareal og gjelder hele bygningen, ikke enkeltleiligheter. Kjedete eneboliger bundet sammen med åpen carport, bod etc, regnes som én bygning NB! Passivhusstandarden NS 3700 stiller egne krav til energiforsyning. Med passivhus etter standarden er det dermed ikke "fritt fram" ved valg av varme-anlegg, selv om TEK gir unntak for bygg som tilfredsstiller passivhusnivå NEI NEI Naturforhold gjør det praktisk umulig? Mindre enn kwh/år Merkostnader over livsløpet? NEI JA JA JA Tilfredsstilles passivhusnivå? NEI JA Ikke krav til varmeanlegg NB! Passivhusstandarden NS 3700 stiller egne krav til energiforsyning Skorstein og lukket ildsted for biobrensel i alle boenheter over 50 m2

41 Lønnsomhetsberegning Kan bruke nøkkeltall for investeringskostnader for alternative varmeløsninger

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10 NOTAT Til: Medlemmer i Boligprodusentenes Forening Fra: Lars Myhre, lars.myhre@boligprodusentene.no Dato: 12.03.2012 (revidert 30.10.2014) Sak: KRAV TIL ENERGIFORSYNING I TEK10 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING

Detaljer

Veileder for prosjektering av passivhus småhus

Veileder for prosjektering av passivhus småhus SINTEF Byggforsk LARS MYHRE, PETER G. SCHILD, TRINE D. PETTERSEN, PETER BLOM OG LARS GULLBREKKEN Veileder for prosjektering av passivhus småhus Prosjektrapport 105 2012 SINTEF Byggforsk Lars Myhre, Peter

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF Byggmakker Fagdag Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak Erling Weydahl Rådg. ing. MRIF Innhold Innledning Bygningsenergidirektivet med ny Teknisk Forskrift Rammen rundt energimerkeordningen

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs

Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs Magne Våge, Harald Marrable, Jan Burgold, Henrik Kofoed Nielsen Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG BACHELOROPPGAVE: ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG FORFATTERE: BJØRN IVAR NORD TROND S. SØDERLUND MATS T. GRØTTING Dato: 25.5.2010 Sammendrag Tittel: Energi og økonomiske

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven Vedlegg 1 Høringsforslag 30.mai 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1. NYE ENERGIKRAV 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15)

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Oslo, 18. mai 2015 Deres ref.: 15/1311 Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Innledning Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

Vegkontoret i Steinkjer

Vegkontoret i Steinkjer Vegkontoret i Steinkjer Energieffektivisering ved bruk av Total Concept metoden Oppdragsgiver: Prosjekt utført av: Statsbygg, Resty Garcia SINTEF Byggforsk, Anna Svensson Anders-Johan Almås Mads Mysen

Detaljer