ENERGIRAPPORTEN. Lønnsomt med overgang til sentralisert web-løsning Les mer! Flis og deponigass skal varme bygg i Steinkjer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIRAPPORTEN. Lønnsomt med overgang til sentralisert web-løsning Les mer! Flis og deponigass skal varme bygg i Steinkjer."

Transkript

1 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 8 Nummer Torsdag. august ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Lønnsomt med overgang til sentralisert web-løsning 2 Lavere kostnader med sentralisert styring 3 Flis og deponigass skal varme bygg i Steinkjer 4 Bygger flere vindparker i Sverige 5 Energiflisordningen vil utløse 0 GWh energi i Kraftkommentar 2 Skal flytte inn i A- klassebygg 2 Lønnsomt med overgang til sentralisert web-løsning Les mer! Flis og deponigass skal varme bygg i Steinkjer Les mer! Klikk på tekst eller bilde og du kommer direkte til saken! Energioversikt Spotpriser Nasdaq OMX og EEX side 6 Sluttbrukerpriser Terminpriser Nasdaq OMX og EEX side 6 Elektrisitet side 9 Prissammenligning standard Elektrisitetspris varmepumper side 9 variabel kraftpris side 6 Fyringsolje side 9 Brent Blend (Nordsjø-olje) side 7 Propan side 0 Naturgass UK (Storbritannia) side 7 Pellets side 0 Kull side 7 Briketter side 0 Fyllingsgrader side 8 Flis side Kraftutveksling side 8 CO2-kvoter side 8 Klikk på teksten, og du kommer direkte til siden med tabellen!

2 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer - Side 2 SD-anlegg i Klepp kommune: Lønnsomt med overgang til sentralisert web-løsning I Klepp kommune i Rogaland går de gradvis over fra desentraliserte SD-anlegg til en sentralisert web-løsning. Dette gir reduserte energiutgifter for kommunen. Tekst: Tekniske Nyheter Sentral styring av SD-anleggene kan gi økonomisk gevinst. Foto: Kverneland Elektriske Vi har gjort målinger i forhold til daggradstall og hvor mange kilowattimer vi har brukt, på byggene hvor vi har gått over til en sentralisert løsning. Målingene viser at vi tjener inn investeringen på under et år, sier avdelingsingeniør Kjell Stangborli i Klepp kommune. Kommunen bruker SD-anlegget Datavaktmesteren fra Kverneland Elektriske AS. Å sentralisere et SD-anlegg innebærer at hovedhjernen i styringssystemet blir lagt på en egen server, slik at en kan nå anlegget uansett hvor en befinner seg. Før var det sånn at vi måtte ut på bygget for å gjøre endringer og kontrollere anleggene, men nå som det er sentralisert, så kan jeg nå det uansett hvor jeg befinner meg, sier Stangborli. Denne serveren har vi ellers like god kontroll med som andre kommunale systemservere. Serveren er plassert i hoveddatarommet i kommunen og har UPS, systemdriftsovervåking og sikkerhet, som alle andre servere, sier han. I Klepp kommune har de ikke en egen avdeling som sitter og overvåker og sjekker byggene hele tiden, slik som for eksempel i Kristiansand kommune. Skal det lønne seg, må en ha en viss mengde anlegg, sier Stangborli. Oppdager avvik på et tidligere tidspunkt I Klepp kommune er det Stangborli som kontrollerer og overvåker anleggene i tillegg til vaktmesteren som har vedlikeholdsansvaret for det aktuelle bygget. En sentralisert løsning gjør at vi får bedre kontroll med alle anleggene. Det blir lettere å se om det er avvik fra det normale. Vi oppdager feil på et tidligere tidspunkt, sier han. I og med at jeg kan sammenligne bygg for bygg, så er det lettere for meg å stille de kritiske spørsmålene. Hvorfor driftes anlegget sånn? Hvorfor er det ikke lavere temperatur der, og hvorfor stilles det inn sånn og sånn? Dette har gitt svært gode resultater for de første byggene, sier Stangborli. En vaktmester som har gått og sett på anlegget i 0 år, vil fort bli vant med de bildene og verdiene Fortsetter neste side

3 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer - Side 3 han ser. Hvis jeg ser et avvik som vaktmesterne ikke har sett selv, så tar jeg kontakt med dem og spør hvorfor og hvordan, eventuelt ber dem kontrollere ting som jeg ikke klarer å se fra weben, sier Stangborli. Det kan komme avviksalarmer som jeg kanskje burde vært på plassen for å kunne sjekke. Da ringer jeg opp dem som er på bygget, og ber dem gå og sjekke. Det sparer meg for utrykning. Nå er det er små avstander i Klepp kommune, men i kommuner med store avstander mellom byggene, vil dette være voldsomt besparende i forhold til kjørekostnader og tidsbruk, sier Stangborli. Hvor gode resultatene vil bli med en overgang til en sentralisert løsning, er avhengig av hvor flinke de enkelte vaktmestrene har vært til å kjøre anleggene på hvert enkelt bygg. Noen anlegg er også så komplekse at det vil ta lengre tid å tjene inn installasjonskostnadene, sier Stangborli. Nå er det er små avstander i Klepp kommune, men i kommuner med store avstander mellom byggene, vil dette være voldsomt besparende i forhold til kjørekostnader og tidsbruk. Lavere kostnader med sentralisert styring Med et sentralisert, web-basert SD-anlegg har kunden kun én lisens og ét system å forholde deg til. Han sparer penger fordi det er mindre installasjon på hvert enkelt sted, og serveren hvor softwaren ligger blir plassert i et rom med riktig miljø. Tekst: Tekniske Nyheter I et desentralisert anlegg vil systemet kanskje være plassert som en fotskammel under vaktmesterens pult, hvor det står og støver ned, sier avdelingsleder Thomas Liland Vik i Kverneland Elektriske AS. Selskapet har levert SD-anlegget Datavaktmesteren til Klepp kommune. Et web-basert anlegg er lett å betjene. Du kan nå det uansett hvor du er. Med trådløst nett og bærbar pc kan du blant annet sjekke anlegget fra bilen. Dermed blir det veldig fleksibelt, sier Liland Vik. Brukeren velger grensesnitt Ulempene ved desentraliserte anlegg kan være at det er ulik interesse og kompetanse hos driftspersonellet ute på de forskjellige byggene. Noen er veldig opptatte av å styre byggene sine, mens andre ønsker å prioritere andre oppgaver, sier Liland Vik. Med en sentralisert web-løsning kan det legges opp slik at de vaktmestrene som er interessert i å styre bygget, kan få et grensesnitt hvor det er mulig. I bygg hvor vaktmestrene ønsker å fokusere mer på andre ting, kan bygget kontrolleres av andre personer i kommunen, sier Liland Vik. En kommune kan legge opp forskjellige brukergrensesnitt for forskjellige brukere. For eksempel kan en vaktmester følge med, men ikke stille verdier, mens en annen vaktmester både kan følge med samtidig som han kan stille alle verdier, sier Liland Vik. Lokal og sentral styring kan kombineres Noen kommuner har sett det som en fordel å ha personer sentralt som har hovedkontrollen på anleggene. I tillegg kan driftspersonellet på de enkelte byggene ta seg av lokale tilpasninger. Hvis for eksempel lærer Hansen ønsker to grader høyere temperatur Det er også andre gevinster ved å innføre sentraliserte anlegg. Den serveren som var plassert ute på en skole kan fjernes. Det blir færre lisenser, PC er og maskinutstyr, sier han. Stangborli forteller at de skifter ut de desentraliserte anleggene med sentraliserte web-baserte anlegg gradvis. Vi tar bygg for bygg for å ha bedre kontroll. I tillegg er det en del arbeid med å legge dem inn. Det er også et økonomisk spørsmål, fordi vi må ha midlene til å kjøpe de tjenestene som skal til for å installere de sentraliserte løsningene, sier han. Det blir ellers en del henvendelser direkte til meg når nye anlegg er sentralisert. Derfor er det greit at jeg blir kjent med hvert enkelt anlegg før vi går over til det neste. Å ta anlegg for anlegg gir en fin progresjon, sier avdelingsingeniør Kjell Stangborli i Klepp kommune. Avdelingsleder Thomas Liland Vik i Kverneland Elektriske AS. Foto: Kverneland Elektriske i et klasserom, så kan det ordnes av driftspersonellet på det enkelte bygget, sier Liland Vik. På sikt tror Liland Vik at de fleste byggeiere med flere bygg vil ha en sentral enhet som styrer alle byggene. Han mener vi nå er i en overgangsfase fra desentralisert styring til sentralisert styring. Alle SD-anlegg vil bli sentralt styrte, da dette er nøkkelen til gode energiresultater. Det er mye å hente økonomisk ved å ha kontroll på driften, sier avdelingsleder Thomas Liland Vik i Kverneland Elektriske AS.

4 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer - Side 4 Guldbergaunet bioenergianlegg ble åpnet av olje- og energiminister Ola Borten Moe. Foto: Norsk Bioenergi Flis og deponigass skal varme bygg i Steinkjer Fredag 9. august åpnet olje- og energiminister Ola Borten Moe Guldbergaunet bioenergianlegg. Anlegges eies av Norsk Bioenergi AS og skal levere cirka 5 GWh med varme. Tekst: Tekniske Nyheter Nord-Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer kommune og Steinkjerhallen AS gikk i inn for i fellesskap å legge om til et miljøvennlig nærvarmeanlegg for oppvarming av egne bygg på Guldbergaunet. I tråd med kommunens og fylkeskommunens miljøpolitikk ønsket man å fase ut olje og elektrisk basert fyring, og å legge om til mer klimavennlige løsninger. Etter en åpen anbudskonkurranse ble prosjektet til Norsk Bioenergi AS valgt. Det viste seg å være det mest konkurransedyktige når kriteriene pris, leveringssikkerhet og miljø ble lagt til grunn, melder Norsk Bioenergi i en pressemelding. Norsk Bioenergi AS har etablert en energisentral med et tilhørende distribusjonsnett. Investeringen er på cirka 6 millioner kroner, og prosjektet får 2,6 millioner kroner i tilskudd fra Enova. Norsk Bioenergi selger gjennom avtalen varme til Steinkjer videregående skole, Steinkjer ungdomsskole, Steinkjerhallen og en kunstgressbane. 85 til 90 prosent av varmen fra flis Anlegget består av en modul som er levert av STX. Den innholder en fliskjele på,5 MW, en deponigasskjele på MW og en propankjele på 3 MW som back up hvis alt skulle falle ut. Fliskjelen vil levere 85 til 90 prosent av varmen, mens deponigasskjelen vil levere de resterende 0 til prosentene, sier prosjektleder Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS. Deponigasskjelen kan fungere både som spisslast og grunnlast. Deponigassen kommer fra Tranamarka avfallsmottak som eies av Steinkjer kommune. Utfordringene med å brenne deponigass er at metaninnholdet kan variere. Disse utfordringene er løst. Steinkjer kommune har vært dyktige når det gjelder å få god kvalitet på gassen, sier Topstad. Flisen hentes 20 minutter fra anlegget Norsk Bioenergi har en avtale med skogeier Atle Næss for levering av flis. Han har 20 minutters kjøretid til anlegget. Han leverer ferdig kuttet flis med lastebil. Flisen tippes rett ned i flissiloen som ligger nede i bakken. Siloen er på 70 m3. Flisen vi brenner er på prosents fuktighet. For å komme ned i den fuktighetsprosenten, må virket ligge og tørke på hugstfeltet eller i depoet fra våren til høsten, sier Jan Topstad. Flisen er såkalt G flis. Det vil si at flisstikkene er på cirka 2,5 cm. Norsk Bioenergi kjøper lokale tjenester for service, vedlikehold og vakthold av anlegget. Det kreves at det er folk innom anlegget et par ganger i uken. Dessuten kan driftspersonellet overvåke anlegget over internett, sier Topstad. I tillegg til å redusere CO2-utslippene med cirka 0 tonn per år gir løsningen som er valgt, også en økonomisk besparelse for kommunen og fylkeskommunen i forhold til dagens løsninger, sier prosjektleder Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS. Fra åpningen av Guldbergaunet bioenergianlegg. Fra venstre: Åsmund Bratberg (stedlig drift), Jan Topstad (Norsk Bioenergi), Bjørn Arild Gram (ordfører Steinkjer kommune), Arnfinn Dotterud (stedlig drift) og olje- og energiminister Ola Borten Moe. Foto: Norsk Bioenergi

5 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer - Side 5 Vindkraft er et viktig miljøvennlig bidrag i overgangen til et fremtidig lavkarbonsamfunn. Statkraft skal bygge flere vindpaker i Sverige. Bildet er fra Hitra. Foto: Statkraft Bygger flere vindparker i Sverige Statkraft har besluttet å bygge Stamåsen vindpark i Sverige. Fra september vil Statkraft dermed ha to store vindparker under bygging samtidig i Midt- Sverige og styrker dermed sin posisjon som størst i Europa innen fornybar energi. Vindparken etableres i samarbeid med SCA og skal være ferdigstilt med en effekt på 60 MW neste år. Dette melder Statkraft. Stamåsen vindpark vil bestå av 26 vindturbiner, hver med en effekt på 2,3 MW. Anlegget ventes å produsere rundt 200 GWh årlig. Byggingen starter i september, turbinene monteres neste sommer og vindparken settes i drift høsten 202. Den totale investeringen for prosjektet er på rundt 8 millioner kroner. Vindkraft er et viktig miljøvennlig bidrag i overgangen til et fremtidig lavkarbonsamfunn. Vi er svært glade for å kunne gå i gang med byggingen av nok en vindpark, og dermed styrke veksten innen et strategisk satsningsområde, sier konsernsjef Christian Rynning- Tønnesen i Statkraft. Flere byggetrinn mulig Stamåsen vindpark er planlagt i kommunene Sollefteå og Strömsund i Jämtland og Västernorrland i Midt-Sverige. Konsesjonen åpner for inntil MW i samlet installert effekt, men begrenset kapasitet i overføringsnettet i regionen medfører at utbyggingen gjennomføres trinnvis. Første byggetrinn, Stamåsen, blir på 60 MW. Vindparken bygges av Statkraft SCA Vind AB, som eies med 60 prosent av Statkraft og prosent av Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Stamåsen er det andre prosjektet i selskapets portefølje som gjennomføres, men det første som blir ferdigstilt. I august startet byggingen av Mörttjärnberget vindpark (85 MW) i Bräcke kommune i Jämtland, sørøst for Östersund i Midt-Sverige. Anlegget settes i drift i 203 og ventes å produsere 280 GWh årlig. Storstilt vindkraftutbygging i Statkraft-regi Parallelt med utbyggingene i Sverige bygger Statkraft Baillie Wind Farm i Caithness nord i Skottland. Statkraft eier 80 prosent av vindparken, som vil få 2 vindturbiner og en samlet installert effekt på 52,5 MW. Samtidig er Statkraft og Statoil i ferd med å bygge havvindparken Sheringham Shoal på 37 MW utenfor England. De første av i alt 88 vindturbiner er montert, og vindparken har allerede levert strøm på nettet i Storbritannia. Havvindparken ventes å produsere rundt 00 GWh årlig når den settes i full drift til våren.

6 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer - Spotpris uke 33* Gjennomsnittlig daglig systempris hos Nasdaq OMX: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 3,8 33,9 33,5 34,4 34, 3,5 32,6 Gjennomsnitt for uke 33 Systempris NO** NO2** NO3** NO4** NO5** Nasdaq OMX EEX*** APX **** 30,7 30,7 32,4 32,4 30,7 33, 38,8 38,9 Øre/kWh Spotpris 3 Energioversikt Elkraft Diagrammet viser en sammenligning av systemprisene hos Nasdaq OMX i årene 2006 til, og prisen på EEX og APX i. Kilde: Nasdaq OMX, EEX og APX EEX APX * Prisene er oppgitt i øre per kilowattime (kwh). ** For oversikt over elspotområdene, klikk her! *** EEX (European Energy Exchange) **** APX Nederland Elterminmarkedet Side 6 Nasdaq OMX EEX September,2 42,4 Oktober 38,2 47,2 November 39,0,7 Desember 39,5 48,7 Januar 2,5,5 Februar 2,6,8 202,0 44, ,7 44, ,7 44,9 Øre/kWh Øre/kWhk Sam m enligning av standard variabel kraftpris Sammenligning av NO, NO2, NO3, NO4 og NO Diagrammet viser den laveste prisen per uke for leverandører i Oslo på Konkurransetilsynets liste i årene 2006 til NO NO2 NO3 NO4 NO5 Diagrammet viser utviklingen i prisene for elspotområdene NO, NO2, NO3, NO4 og NO5. For oversikt over elspotområdene, klikk her! 2006 Prisene er oppgitt i øre/kwh og er innhentet tirsdag i utgivelsesuken. Omregningen fra EURO til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Kilde: Nasdaq OMX (tidligere Nord Pool) og EEX (European Energy Exchange) Prissammenligning tirsdag i uke - Listen over viser oppdaterte priser hos de leverandørene som har de laveste prisene på standard variabel kraftpris i Oslo, i følge Konkurransetilsynets oversikt. Prisen er oppgitt for et forbruk på kwh i øre per kwh, og inkluderer moms. Telinet Energi AS 28,95 Gudbrandsdal Energi,90 Haugaland Kraft AS 35, NorgesEnergi AS 35,39

7 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer - Energioversikt Side 7 Olje (Brent Blend) Gjennomsnittspris uke 33*: 09,20 Gjennomsnittspris : 80,27 Gjennomsnittspris : 62,8 Gjennomsnittspris : 98,96 Gjennomsnittspris : 72,27 Gjennomsnittspris 2006: 64,88 Gjennomsnittspris 2005: 53,54 Gjennomsnittspris 2004: 38,4 Gjennomsnittspris 2003: 28,72 * Prisene er oppgitt i US dollar per fat. US dollar per fat Oljepris Brent Blend :,6 øre/kwh Naturgass Futures* Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra flere byråer som refererer prisene på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point). Prisen over og i tabellen gjelder for levering i den etterfølgende måned. Dette er en engelsk markedspris, og er ikke relevant for det norske gassmarkedet. Øre per kwh 5 8 Naturgass Oktober 9,0 November 2,4 Desember,5 Januar 2 23,0 Februar 2,7 Mars 2 2,9 April 2 20,4 Mai 2 9,8 * Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra flere byråer som refererer futures-priser på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point), og er oppgitt i øre/kwh. Prisene er omregnet fra pence/therm. En therm =,3 kwh. Omregningen fra GBP til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Kull 33: 9,6 øre/kwh Kull Prisen gjelder kull levert Rotterdam, Amsterdam og Antwerpen. Prisene er omregnet fra US dollar/tonn til øre/ kwh. Energiinnhold: 7 kwh/kg. Omregningen fra US dollar til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Øre pr. kwh

8 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer - Energioversikt Side 8 Vannmagasinenes fyllingsgrad 33 Hele landet 77,5 Elspotområde NO 90, Elspotområde NO2 68,4 Elspotområde NO3 89,6 Elspotområde NO4 78,2 Elspotområde NO5 78,8 For oversikt over elspotområdene, klikk her. Fyllingsgrad i prosent Median Diagrammet viser en sammenligning av fyllingsgradene i årene fra 2006 til, samt median fra 990 til og med Kilde: SSB/NVE Kraftutvekslingen med utlandet ** * * ,0 TWh 6,9 TWh + 3, TWh GWh Totalt ** GWh Totalt GWh Totalt ** GWh Totalt 2003** 7 8 GWh Totalt ** GWh Totalt 2002 ** GWh Totalt ** GWh Totalt 200 ** GWh Totalt 2006** 800 GWh Totalt 2000 ** GWh Forklaring på diagrammene Diagrammet under til venstre viser kraftutvekslingen per år fra 2002 til og med, og utvekslingen hittil i. Diagrammet under til høyre viser utviklingen i, sammenlignet med utviklingen i,, og. + = Eksport = Import * Kilde: Statnett ** Kilde: NVE GWh Kraftutveksling GWh Kraftutveksling UKE 33 Desember : 97,9 Desember 202: 02,3 Desember 203: 09, Prisene er i NOK per tonn CO2 og viser prisen for fredag i gjeldende uke. Kilde: Nasdaq OMX CO2-kvotehandel NOK Kvotehandel CO Omregningen fra EURO til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. 6 2

9 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer - Energioversikt Side 9 Sluttbrukerpriser for næringsmarkedet Elektrisitetspris Pris uke 33: 62,9 øre/kwh Elektrisitet Prisen er basert på: - Siste ukes gjennomsnittspris fra NO(Øst-Norge) - Påslag på øre per kwh - Nettleie på 20 øre per kwh - Forbruksavgift,2 øre per kwh Merverdiavgift er ikke medregnet. Øre/kWh UKE Energipris ved bruk av varmepumper Priser uke 33 COP 2,5*:,2 øre/kwh COP 3** : 20,9 øre/kwh Energipris varm epum per Prisen er basert på: - COP luft til luft 2,5* - COP væske/vann til vann 3** - Siste ukes gjennomsnittspris fra NO(Øst-Norge) - Påslag på øre per kwh - Nettleie på 20 øre/kwh - Forbruksavgift,2 øre per kwh Merverdiavgift er ikke medregnet. Øre/kWh COP 2,5 COP 3 COP/Varmefaktor Sier hvor mange ganger mer varme du får igjen i forhold til tilført elektrisitet. Finnes ved å dele avgitt effekt med tilført effekt UKE Fyringsolje Pris uke 34*: 62,3 øre/kwh Fyringsolje * Prisen er basert på prosents rabatt på veiledende pris til bedriftskunder hos de største leverandørene, og er inklusiv mineraloljeavgift, men eksklusiv merverdiavgift og transporttillegg. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Øre per kwh UKE

10 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer - Pris uke 33*: 49,9 øre/kwh * Prisen er basert på tall fra flere byråer som refererer den internationale propanprisen. Historisk sett er prisen vi opererer med stort sett sammenfallende med prisene i Platts-indeksene som er hovedreferansen i det norske markedet, men i enkelte måneder vil det være merkbare forskjeller. Dette pluss tankstørrelse og lokale leveringsforhold kan gjøre at prisen vi oppgir kan variere i forhold til prisen som oppnås hos norske leverandører. Prisen er inklusiv et påslag på kr.,20 per kilo, og tar utgangspunkt i et årsforbruk på cirka 0 tonn. Påslaget inkluderer frakt i Oslos nærområde. Prisene er omregnet fra cent/gallon til øre/kwh. Energiinnhold: 2,87 kwh per kg. Fra.9. inkluderer prisen CO2-avgift på kr. 0,65 per kg (5,05 øre/kwh). Omregningen fra US dollar til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Energioversikt Propan Øre per kwh Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Prisen er eks. mva. Pellets Propan 8 Side 0 Pris uke33*: 33,5 øre/kwh * Prisen gjelder bulkleveranser til kunder innenfor en radius på 2 km. Leveransen må bestå av fulle lastebillass (cirka 30 tonn). Prisen er omregnet fra kilo til øre/kwh, og er en gjennomsnittspris basert på informasjon fra flere leverandører på Østlandet. Energiinnhold 4,8 kwh per kilo. Øre per kwh Pellets Prisen er eksklusiv mva. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Briketter Pris uke 33*: 23,6 øre/kwh * Prisen gjelder rene trebriketter fritt opplastet ved fabrikk og i fulle lastebillass. 30 Briketter Prisen er omregnet fra kilo til øre/kwh, og er en gjennomsnittspris basert på informasjon fra flere leverandører i Sør-Norge. Energiinnhold: 4,5 kwh per kg Prisen er eksklusiv mva. Øre per kwh Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad

11 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer - Energioversikt Flis Side Pris uke 33: Stammevedflis Fuktighet: < 35 prosent: 26 øre/kwh > 35 prosent: øre/kwh Grotflis 7 øre/kwh * Prisen gjelder stammevedflis med en fuktighet over 35 prosent og under 35 prosent, og grotflis som normalt har en fuktighet på til prosent. Prisen er basert på informasjon fra leverandører i Sør- Norge, og inkluderer transport inntil 5 mil. Prisene er eksklusiv mva. Øre per kwh Flis 7 23 Stammevedflis < 35 prosent fuktighet Stammevedflis > 35 prosent fuktighet Grot Energiflisordningen vil utløse 0 GWh energi i Det forventes at energiflisordningen vil utløse over en halv million løskubikkmeter skogsflis også i. En halv million løskubikkmeter skogflis gjort om til bioenergi tilsvarer 0 GWh og energimengden i millioner liter fyringsolje, eller varmebehovet til 000 hustander i løpet av et år. Dette melder Landbruks- og matdepartementet. Tilskuddet til energiflis ble videreført i med millioner kroner, en noe lavere bevilgning enn i, og tilskuddssatsene ble redusert med prosent. Per 9. august er det utbetalt 8,6 millioner kroner. Aktørene melder etter første halvår om noe dempet aktivitet på uttak av skogsflis i år. Dempet vekst i aktiviteten skyldes både reduserte satser og økt hogst av rundvirke. Dermed er færre entreprenører tilgjengelige til å utføre arbeidet. De tiltakene det søkes mest tilskudd til er kulturlandskapspleie og lauvskoghogst. Disse utgjør til sammen over tre firedeler av de totale utbetalingene. Det er skogeierne i Troms og de tradisjonelle skogfylkene som er de mest aktive brukerne av tilskuddsordningen. Dette har sammenheng med at det er i disse områdene det er utbygd fjernvarme basert på skogsflis, I tillegg har de også større nærhet til det svenske bioenergimarkedet. Det er registrert en positiv utvikling i Nord-Trøndelag og Østfold. Høyt prioritert Økt produksjon og bruk av bioenergi er et høyt prioritert område for Landbruks- og matdepartementet. Bioenergi er en fornybar og CO2-nøytral energibærer som bidrar til å dekke opp landets energibehov, og til sysselsetting og økt verdiskaping i distriktene. Videre kan produksjon av bioenergi bidra til å hindre gjengroing av verdifullt kulturlandskap. Bruk av bioenergi til erstatning for fyringsolje er også et kostnadseffektivt klimatiltak. Energiflisordningen fører til økt bruk av flis. Foto: Arena Bioenergi Innlandet

12 EnergiRapporten Årgang 8 Nummer - Side 2 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Fjellveien Kråkerøy Telefon: Telefaks: E-post: Foretaksnr.: NO mva Antall utgaver per år: Abonnementspris: Kr. 630,- per år Bestill abonnement her! Ansvarlig redaktør: Stig Granås E-post: Salgsansvarlig: Annelen Granås E-post: ISSN Vår internettadresse: Neste utgave utgis torsdag. september Kraftkommentar Høyere etterspørsel førte til prisstigning Statnetts nye hovedkontor i Nydalen i Oslo skal bli et energieffektivt bygg i miljøklasse A. Vi har klimaløsninger som en del av strategien vår og ser det som helt naturlig å gjøre det nye hovedkontoret til et moderne miljøbygg, sier direktør for HMS og organisasjonsutvikling Kirsten Berg i en melding fra Statnett. Bygget oppføres i Nydalen av Avantor. Statnett blir leietaker og skal flytte inn rundt årsskiftet 202/203. Bygget oppføres helt på Statnetts premisser, og det er vårt initiativ at bygget nå blir oppgradert fra B+ til A, sier Kirsten Berg. Hun forteller at det prosjekterte bygget var veldig bra i utgangspunktet. Det var derfor relativt lite som skulle til for å løfte standarden, slik at bygget havner i beste kategori med I de sørnorske områdene var den gjennomsnittlige prisen for uken på 30,7 øre/kwh. Det er 6,2 øre høyere enn uken før. Midt- og Nord- Norge hadde en snittpris på 32,4 øre/kwh i uke 33. Det er en økning på 3, øre. Prisene økte også i resten av Norden. Økningen har sammenheng med høyere etterspørsel i hele Norden og på kontinentet, melder NVE. I tillegg var det lavere vindkraftproduksjon i Danmark og lavere kjernekraftproduksjon i Sverige og Finland. Etterspørselen etter norsk kraft økte på grunn av dette, og medvirket til å løfte prisene i Norge. Økt nettoeksport Den norske nettoksporten økte med 62 GWh til 603 GWh. Høyt tilsig i deler av landet og økt etterspørsel fra Sverige, Danmark og Nederland førte til høyere produksjon og eksportøkning. Ved den nordiske kraftbørsen gikk prisene for fjerdekvartalskontrakten og førstekvartalskontrakten Skal flytte inn i A-klassebygg hensyn til energimerkeordningen som NVE innførte i fjor sommer. Energieffektiv drift Vi kommer ikke til å nøye oss med å være kategorisert i klasse A. Vi planlegger også tiltak for å minimere energibruken i den daglige driften. Blant annet investerer vi i varmepumper som kan dra ut energi fra datarommene i bygget og nyttiggjøre den til oppvarming i kontorarealene. Videre vil bygget bli koblet til Nydalen Energisentral som er Nord-Europas største i sitt slag basert på jordvarmeteknologi. Vi må også være bevisste på egne holdninger og praksis og gjøre vårt til å redusere energibruken i det daglige. Et papirløst kontor er ett av flere gode tiltak, sier Kirsten Berg. Også i Trondheim bygger 202 opp i første del av uken, før de falt torsdag og fredag til et nivå lavere enn ved slutten av uke 32, melder NVE. Utviklingen i brenselsmarkedet fulgte omtrent samme kurve. Fredag var prisen på førstekvartalskontrakten på 37,4 øre/kwh, en nedgang på 4 prosent. For fjerdekvartalskontrakten var prisen 38,2 øre/kwh. Statnett et nytt kontorbygg i A-klassen. Dette reises i disse dager på Strinda og skal tas i bruk før jul av de om lag medarbeiderne som har sitt daglige virke for Statnett i trønderbyen. I den bransjen vi er del av, er det selvsagt å ha fokus på energibruk og energiøkonomisering. Når vi bygger nytt skal vi ikke bare følge gjeldende regelverk, men strekke oss langt for å skape gode og langsiktige løsninger, understreker Kirsten Berg. Blant annet investerer vi i varmepumper som kan dra ut energi fra datarommene i bygget og nyttiggjøre den til oppvarming i kontorarealene. EnergiRapporten kan distribueres til medarbeidere på samme arbeidssted. Den kan også distribueres til avdelingskontorer og medarbeidere på et annet arbeidssted mot et tillegg i abonnementsprisen på kr. 7, per avdelingskontor/arbeidssted per år. Du bestiller videredistribusjon til avdelingskontorer/arbeidsteder ved å klikke her!

ENERGIRAPPORTEN. Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 2 Torsdag 6. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann 2 Nytt oppdrag til Rambøll i Akershus EnergiPark 4 Kjøleanlegg

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal levere 2,6 GWh varme Les mer! Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Les mer! Vanse nærvarmeanlegg er åpnet:

ENERGIRAPPORTEN. Skal levere 2,6 GWh varme Les mer! Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Les mer! Vanse nærvarmeanlegg er åpnet: Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 0 Torsdag 24. mars ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Vanse nærvarmeanlegg er åpnet: Skal levere 2,6 GWh varme 2 Konsesjon til bygging av ny 32 kv kraftledning

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 0 Nummer 5 Torsdag 7. februar ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Skal styre 0 prosent av norske gatelys 2 Ble hedret på Enovakonferansen 3 BioCHP kan bli en av løsningene

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 37 Torsdag 24. november 20 ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Strømstyringssystemet vaktmesteren kan installere selv 2 Sandvika kan få verdens nordligste energipositive,

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal installere 450 000 m2 med solceller

ENERGIRAPPORTEN. Skal installere 450 000 m2 med solceller Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 8 Nummer 9 Fredag 3. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Pilotprosjekt innen rensing av vannbårne anlegg: Gjennomsnittlig nedgang i energibruken på 0 prosent 2 Overraskende

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Kan få gratis oppvarmet. vann fra tre kilometer dyp energibrønn. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Kan få gratis oppvarmet. vann fra tre kilometer dyp energibrønn. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 34 Torsdag 7. november ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Kan få gratis oppvarmet vann fra tre kilometer dyp energibrønn 2 Kan produsere strøm med en vanntemperatur

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Halmfyringsanlegg har lavest varmekostnad. Bølgekraftverk som skal fungere i ekstremvær. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA

ENERGIRAPPORTEN. Halmfyringsanlegg har lavest varmekostnad. Bølgekraftverk som skal fungere i ekstremvær. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 24 Torsdag 22. august ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Halmfyringsanlegg har lavest varmekostnad 2 Bølgekraftverk som skal fungere i ekstremvær 4 Fartsdumper

Detaljer

Troms Kraft - litt ditt

Troms Kraft - litt ditt ÅRSRAPPORT Troms Kraft - litt ditt Har du tenkt på at du eier en liten del av Troms Kraft? Du kjenner sikkert til at Coop-kjeden er litt mitt og litt ditt men har du tenkt på at det samme gjelder for Troms

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme:

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Nr. 1 FEBRUAR 2010 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Snart

Detaljer

Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Flistilskuddet reduseres s 14-16

Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Flistilskuddet reduseres s 14-16 Nr. 1 FEBRUAR 2011 Fagtidsskrift utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Næringspolitikk: Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Biovarme: Flistilskuddet

Detaljer

Nyhetsbrev Norge. Håper på Fræna. powernews. montel

Nyhetsbrev Norge. Håper på Fræna. powernews. montel Nyhetsbrev Norge nr. 24, uke 51, 2005 montel powernews I DETTE NUMMER: Agder-sjefene gir seg Fredag 16. desember offentliggjorde konsernsjef i Agder Energi, Eivind Krokmo, at han ville fratre sin stilling

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

ENERGI. Fjernvarme: Landets mest moderne energipark åpnet s 3. Nr. 3 JUNI 2011. Fagtidsskrift utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.

ENERGI. Fjernvarme: Landets mest moderne energipark åpnet s 3. Nr. 3 JUNI 2011. Fagtidsskrift utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio. Nr. 3 JUNI 2011 Fagtidsskrift utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Fjernvarme: Landets mest moderne energipark åpnet s 3 Midten: NoBios årsmelding 2010 khfl tjjjfy Bioenergi utgis av Norsk Bioenergiforening

Detaljer

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen Krafthandel Ny plattform skapte meglertrøbbel s.4 Nettmeldingen OED vil øke konsesjonsfarten s.5 Energiutvalget Ser lyse utsikter for industrien s.6 Nr 10 2012 Nyhetsbrev Norge 7. mars 50 40 Nasdaq OMX

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931)

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Sist oppdatert februar 2010 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS Utførende: FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Årsrapport 2012. Innhold. Del 3 Årsregnskap. Del 1 Om Statkraft

Årsrapport 2012. Innhold. Del 3 Årsregnskap. Del 1 Om Statkraft Årsrapport 2012 Innhold Del 1 Om Statkraft 4 Konsernsjefens brev 5 Konsernledelsen 6 Statkraft på tvers 8 Vekstkraft av vannkraft 10 Internasjonal vekst med ren energi 13 Kraft fra havvindene 14 Medvind

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

BIOENERGI. TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21

BIOENERGI. TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21 BIOENERGI 01 13 TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21 14 8 28 17 21 INNHOLD Nær eller fjern varme?...4 Nytt fra nærvarmeforum...4 Biostøtte fra IN nærvarmer 1200

Detaljer

FJERNVARME 2008. regjeringens dummeste aprilspøk. Bioenergistrategien kaller hun

FJERNVARME 2008. regjeringens dummeste aprilspøk. Bioenergistrategien kaller hun FJERNVARME 2008 Bioenergistrategien kaller hun regjeringens dummeste aprilspøk. Derimot har Heidi Juhler mye pent å si om forslaget til ny plan- og bygningslov. Side 33 64 Regjeringens dummeste aprilspøk

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Innhold: Nøkkeltall og viktige hendelser 3. Konsernsjefens forord: Et krevende år 4. Geografisk plassering av virksomheten 6

Innhold: Nøkkeltall og viktige hendelser 3. Konsernsjefens forord: Et krevende år 4. Geografisk plassering av virksomheten 6 Innhold: Nøkkeltall og viktige hendelser 3 Konsernsjefens forord: Et krevende år 4 Geografisk plassering av virksomheten 6 Viktigste hendelser 2011 6 Konsernledelse og organisasjon 7 Visjon, verdier, forretningsprinsipper

Detaljer