IHE-profiler innenfor radiolog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IHE-profiler innenfor radiolog"

Transkript

1 Integrating the Healthcare Enterprise Norge IHE-profiler innenfor radiolog Status pr IHE-arbeidsutvalg IHE Norge v Utarbeidet av: Edgar Glück (KITH) 1

2 Innhold 1. Introduksjon Om IHE og standarder Om IHE-profiler for radiologi Oversikt over IHE-profiler innenfor radiologi Sammenheng mellom ulike IHE-profiler Avhengighet mellom ulike IHE-profiler Aktører Bruk av de ulike aktørene i de enkelte integrasjonsprofilene Transaksjoner Bruk av transaksjoner i ulike integrasjonsprofilene Beskrivelse av profilene for radiologi Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser (SW) Merknader Informasjonsflyt Implisitt etterbehandling Konsolidering av pasientopplysninger (PIR) Merknader Konsistent presentasjon av bilder (CPI) Informasjonsflyt Håndtering av kombinasjonsundersøkelser (PGP) Informasjonsflyt Fremhenting av radiologisk informasjon (ARI) Informasjonsflyt Tilgang til flere kilder Notat til nøkkelbilder (KIN) Informasjonsstruktur Informasjonsflyt Enkel svarrapport for bilder og strukturerte opplysninger (SINR) Informasjonsstruktur Merknad Informasjonsflyt

3 3.8. Grunnleggende sikkerhet (SEC) UTGÅR Merknader Fakturering (CHG) Merknader Informasjonsflyt Arbeidsflyt ved etterbehandling (PWF) Informasjonsflyt Arbeidsflyt ved besvarelse (RWF) Merknad Informasjonsflyt Dokumenterte undersøkelsesfunn (ED) Informasjonsflyt Overføring av radiologisk informasjon via CD-ROM/DVD (PDI) Informasjonsflyt Datastruktur Nukleær-medisinske bilder (NM) Informasjonsflyt Radiologi-profiler for uttesting Logging innenfor radiologi Triggere for logging XDS for bildehåndtering (XDS-I) Informasjonsflyt Bildeeksport for undervisning og klinisk uttesting (TCE) Informasjonsflyt Arbeidsflyt for bildehåndterende avdelinger Merknader Informasjonsmodell Definisjoner og forkortelser Referanser

4 1. Introduksjon 1.1. Om IHE og standarder Håndtering av informasjon innebærer at data overføres mellom ulike parter (aktører) og lagres for senere fremhenting. For de ulike trinn i denne prosessen baseres løsningene på internasjonale standarder. Slike standarder kan definere hvordan informasjonen skal struktureres og overføres og hvordan samhandlingen skal være mellom de ulike aktørene. De fleste standarder dekker ofte flere bruksområder hvor ikke alle krav i standarden er like aktuelle for alle områdene. Når en standard skal anvendes for et konkret formål vil det derfor være nødvendig å definere mer detaljert hvilke deler av en gitt standard som skal benyttes. For å få til den nødvendige samhandling (interoperabilitet) må alle involverte aktører benytte de valgte standardene på samme måte. IHE Integrating the Healthcare Enterprise er en organisasjon som definerer hvordan slik samhandling skal foregå ved å definere en IHE-profil for en gitt arbeidsoppgave. En IHE-profil definerer vanligvis hvordan et sett av aktører samhandler ved å utføre et sett av transaksjoner i en innbyrdes fastsatt rekkefølge. For hver transaksjon defineres informasjonsinnholdet som utveksles og det gis spesifikke opplysninger om hvilke standarder som skal benyttes til dette formålet og nøyaktig hvordan disse standardene skal benyttes. IHE samler et sett av IHE-profiler for et anvendelsesområde og publisere disse som et teknisk rammeverk. Noen IHE-profiler er mer generelle og kan være aktuelle innenfor mange anvendelsesområder disse publiseres som et teknisk rammeverk for IT infrastruktur. Andre IHE-profiler er spesifikke for et gitt anvendelsesområde og publiseres separat for hvert anvendelsesområde (radiologi, laboratorieområdet osv.). IHE internasjonalt er sterkt influert av store internasjonale leverandører som benytter IHE-profilene som referanse for sine produkters egenskaper og deres evne til å kunne samhandle med utstyr fra andre leverandører. Samhandlingen testes gjennom praktisk utprøvning under IHE's årlige Connectathon i USA og Europa. Her testes leverandørenes produkter mot produkter fra andre leverandører og det utstedes sertifikat som bekrefter at en leverandør har produkter i samsvar med gitte IHE-profiler. IHE har sitt utgangspunkt fra USA og løsningene er ikke alltid tilpasset behovene i andre land. Av denne grunn er det mulighet for å definere nasjonale tilpassinger som publiseres som tillegg til det tekniske rammeverket. Slike nasjonale tillegg er blant annet publisert for England, Frankrike, Italia og Tyskland Om IHE-profiler for radiologi Dette dokumentet gir en oversikt over eksisterende IHE-profiler for anvendelsesområdet radiologi. Dokumentet er en kortfattet presentasjon på norsk av det tekniske rammeverket for radiologi. 4

5 Dokumentet er ment å gi brukere, leverandører og andre interesserte en førstehånds oversikt over foreliggende IHE-profiler innenfor radiologi og hvilke arbeidsoppgaver den enkelte profilen ivaretar. Dokumentet gir vanligvis ikke opplysninger om tekniske detaljer. Brukere og leverandører som ønsker å implementere konkrete IHE-profiler må benytte det originale tekniske rammeverket for radiologi som er fritt tilgjengelig fra og eventuelle nasjonale tilpassinger. Det foreligger foreløpig ikke noen norske tilpassinger, men IHE-rammeverket er ikke uten videre anvendbart for norske forhold. Noen nasjonale forhold er kortfattet nevnt i dette dokumentet. 2. Oversikt over IHE-profiler innenfor radiologi Siste versjon av rammeverket for radiologi pr er revisjon 6.0 av Dette dokumentet beskriver følgende integrasjonsprofiler: 1. Scheduled Workflow (SWF) Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser 2. Patient Information Reconciliation (PIR) Konsolidering av pasientopplysninger 3. Consistent Presentation of Images (CPI) Konsistent presentasjon av bilder 4. Presentation of Grouped Procedures (PGP) Håndtering av kombinasjonsundersøkelser 5. Access to Radiology Information (ARI) Fremhenting av radiologisk informasjon 6. Key Image Note (KIN) Notat til nøkkelbilder 7. Simple Image and Numeric Report (SINR) Enkel svarrapport for bilder og strukturerte opplysninger 8. Basic Security (SEC) Grunnleggende sikkerhet (UTGÅR) 9. Charge Posting (CHG) Fakturering 10.Post-processing Workflow (PWF) Arbeidsflyt ved etterbehandling 11.Reporting Workflow (RWF) Arbeidsflyt ved besvarelse 12.Evidence Documents (ED) Dokumenterte undersøkelsesfunn 13.Portable Data for Imaging (PDI) Overføring av radiologisk informasjon via CD- ROM/DVD 14.Nuclear Medicine Image Profile (NM) Nukleær-medisinske bilder I tillegg er det fremmet 38 forslag til endringer. Det er også publisert et 2005 tillegg for uttesting med følgende innhold: 1. Radiology Audit Trail Option Logging innenfor radiology 2. Cross-enterprise Document Sharing for Imaging (XDS-I) XDS for bildehåndtering 5

6 3. Teaching File and Clinical Trial Export (TCE) Bildeeksport for undervisning og klinisk uttesting 4. Dokument vedrørende Arbeidsflyt for bildehåndterende avdelinger 2.1. Sammenheng mellom ulike IHE-profiler 2.2. Avhengighet mellom ulike IHE-profiler Integration Profile Consistent Presentation of Images Depends on Dependency Type Comments None None - Key Image Notes None None - NM Image None None - Evidence Documents None None - Simple Image and Numeric Report None None - 6

7 Access to Radiology Information One or more of : Scheduled Workflow Consistent Presentation of Images Evidence Documents Key Image Notes Simple Image Numeric Reports Required for Content output Scheduled Workflow None None - Presentation of Grouped Procedures Scheduled Workflow Required for workflow - Supporting the image related transactions of Scheduled Workflow counts as a Content profile Consistent Presenation of Images Required for Content output - Post-Processing Workflow Scheduled Workflow Required for workflow management - One or more of: Scheduled Workflow Evidence Documents Required for Content input Supporting the image related transactions of Scheduled Workflow counts as a Content profile One or more of: Scheduled Workflow Consistent Presentation of Images Evidence Documents Key Image Notes Required if any output is produced Supporting the image related transactions of Scheduled Workflow counts as a Content profile Reporting Workflow Scheduled Workflow Required for workflow management - One or more of: Scheduled Workflow Evidence Documents Required for Content input Supporting the image related transactions of Scheduled Workflow counts as a Content profile. Simple Image and Numeric Reports Required for Content input/output - Charge Posting Patient Information Reconciliation Portable Data for Imaging One or More of: Scheduled Workflow Post-Processing Workflow Reporting Workflow Scheduled Workflow Required for charge trigger input Required for workflow/content to manage None None - - Patient Information Reconciliation is an extension to this profile requiring that the workitems and/or content be updated. 7

8 2.3. Aktører Aktører er informasjonssystem eller applikasjoner som genererer, håndterer eller reagerer på informasjon i forbindelse med operasjonelle aktiviteter. Aktørene vil bli beskrevet i en senere versjon av dokumentet i forbindelse med den enkelte integrasjonsprofil hvor de opptrer Bruk av de ulike aktørene i de enkelte integrasjonsprofilene 8

9 2.5. Transaksjoner En transaksjon er en informasjonsutveksling mellom to aktører. Transaksjonene vil bli beskrevet i en senere versjon av dokumentet i forbindelse med den enkelte integrasjonsprofil hvor de opptrer Bruk av transaksjoner i ulike integrasjonsprofilene 9

10 10

11 11

12 3. Beskrivelse av profilene for radiologi 3.1. Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser (SW) Scheduled Workflow Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser kan betraktes som selve grunnmuren for integrasjonsprofilene. Profilen viser hvordan opplysninger om pasient og undersøkelser må utveksles mellom ulike system som PAS/EPJ (HIS), RIS, PACS, modaliteter og visningsstasjoner. Profilen omfatter: pasientregistrering henvisning timebestilling bildeopptak lagring granskning. Figur 1. Arbeidsflyt for planlagte undersøkelser. (Figur fra presentasjon på Figuren over illustrerer dataflyt mellom systemene. Informasjon om pasienten lagres først i PAS/EPJ (HIS). Nødvendig informasjon om pasienten må kunne overføres til RIS. RIS-et må altså kunne oppdateres med korrekt informasjon fra HIS. RIS formidler og eventuelt oppdaterer endringer i pasient- og undersøkelsesinformasjon til PACS og modaliteter gjennom transaksjonene "modality worklist" og "procedure sceduled". 12

13 "Forhåndshenting" av tidligere bilder fra PACS fra langtidsarkiv kan dermed iverksettes før pasient møter ut fra denne informasjonen. Videre ser vi at modaliteten oppdaterer RIS og PACS når bildeopptaket er ferdig, og bekrefter overfor PACS at bildene er lagret, og eventuelt at bildene er printet ut. Dette sikrer blant annet at RIS gis informasjon om hvilke undersøkelser som er utført og dermed kan visualisere hvilke undersøkelser som kan dikteres. Samtidig kan bilder slettes på modaliteten når det er bekreftet at bildene er forsvarlig lagret i PACS Merknader I Norge sendes stort sett opplysninger med hver enkelt rekvisisjon/henvisning i stedet for at opplysningene vedlikeholdes i en ADT-modul for kringkastning til alle som kan tenkes å få bruk for opplysningene på et senere tidspunkt Informasjonsflyt Tabellen nedenfor viser de ulike transaksjonene som de ulike aktørene er involvert i, hvorvidt transaksjonen må støttes (R) eller er valgfri (O) samt en henvisning til hvor transaksjonen er nærmere beskrevet i det tekniske rammeverket. 13

14 ADT Patient Registration Order Placer Actors Transactions Optionality Vol II / III Section Department System Scheduler/ Order Filler Acquisition Modality Patient Registration [1] R 4.1 Patient Update [12] R 4.12 Patient Registration [1] R 4.1 Patient Update [12] R 4.12 Placer Order Management [2] Filler Order Management [3] Appointment Notification [RAD-48] R 4.2 R 4.3 O 4.48 Patient Registration [1] R 4.1 Patient Update [12] R 4.12 Placer Order Management [2] Filler Order Management [3] Procedure Scheduled [4] Query Modality Worklist [5] Modality Procedure Step In Progress [6] Modality Procedure Step Completed [7] Images Availability Query [11] R 4.2 R 4.3 R 4.4 R 4.5 R 4.6 R 4.7 O 4.11 Procedure Updated [13] R 4.13 Creator Procedure Step in Progress [20] Creator Procedure Step Completed [21] Performed Work Status Update [42] (as the Receiver, see Note 1)) Appointment Notification [RAD-48] Instance Availability Notification [RAD-49] Query Modality Worklist [5] Modality Procedure Step In Progress [6] Modality Procedure Step Completed [7] Modality Images Stored [8] Storage Commitment [10] R 4.20 R 4.21 O 4.42 O 4.48 O 4.49 R 4.5 R 4.6 R 4.7 R 4.8 R

15 Image Manager/ Image Archive Performed Procedure Step Manager Image Display Evidence Creator Procedure Scheduled [4] Modality Procedure Step In Progress [6] Modality Procedure Step Completed [7] Modality Images Stored [8] Storage Commitment [10] Images Availability Query [11] R 4.4 R 4.6 R 4.7 R 4.8 R 4.10 R 4.11 Procedure Updated [13] R 4.13 Query Images [14] R 4.14 Retrieve Images [16] R 4.16 Creator Images Stored [18] Creator Procedure Step in Progress [20] Creator Procedure Step Completed [21] Performed Work Status Update [42] (as the Receiver, see Note 1) Instance Availability Notification [RAD-49] Modality Procedure Step In Progress [6] Modality Procedure Step Completed [7] Creator Procedure Step in Progress [20] Creator Procedure Step Completed [21] R 4.18 R 4.20 R 4.21 O 4.42 O 4.49 R 4.6 R 4.7 R 4.20 R 4.21 Query Images [14] R 4.14 Retrieve Images [16] R 4.16 Creator Images Stored [18] Creator Procedure Step in Progress [20] Creator Procedure Step Completed [21] Storage Commitment [10] R 4.18 O 4.20 O 4.21 R

16 Figuren ovenfor beskriver informasjonsutvekslingen i forbindelse med hovedsakelig administrative gjøremål forut for en radiologisk undersøkelse. 16

17 Figuren ovenfor beskriver informasjonsutvekslingen i forbindelse med en radiologisk undersøkelse. I tillegg til de viste prosedyrene omfatter profilen prosedyrer ifm.: Endring av pasientopplysninger (før og etter at undersøkelsen er satt opp), før og etter rekvirering Endring av rekvirert og/eller utført undersøkelse Håndtering av avvik Implisitt etterbehandling Etterbehandling håndteres vanligvis av en egen IHE-profil: Arbeidsflyt ved etterbehandling. Noen steder utføres imidlertid etterbehandlingsoppgaver som en implisitt del av selve undersøkelsen. Radiografer kan instrueres til å utføre slik etterbehandling for bestemte undersøkelsestyper. Det benyttes da ikke noen egen arbeidsliste for Evidence Creator for etterbehandlingen. 17

18 Figuren viser typisk informasjonsutveksling for en slik etterbehandling som en del av arbeidsflyten for planlagte undersøkelser. Obs: Transaksjonene Modality Presentation State Stored [9] og Creator Presentation State Stored [19] er ikke en del av denne profilen, men de er tatt med for å illustrere sammenhengen. 18

19 I forbindelse med etterbehandling som en del av profilen for Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser er det følgende å bemerke: Hvordan bildene som skal etterbehandles overføres fra Acquisition Modality til Evidence Creator er utenfor IHE teknisk rammeverk. Utføre etterbehandling: Evidence Creator bruker de opprinnelige bildene og/eller andre bildeobjekter som mottas fra Acquisition Modality for å utføre etterbehandlingsoppgavene og generere nye sett av bilder Konsolidering av pasientopplysninger (PIR) Patient Information Reconciliation Figur 2. Oppdatering av pasientinformasjon på tvers av systemer. (Figur fra presentasjon på Det er av stor viktighet at pasientene er entydig og korrekt identifisert i alle informasjonssystemene, i Norge i praksis ved bruk av fødselsnummer. Dersom det ikke er gode rutiner for å holde pasientinformasjonen oppdatert i alle systemene, kan data bli logisk borte ved at informasjonen knyttes til forskjellige identifikasjonsbegrep. Integrasjonsprofilen viser mekanismer for oppdatering av pasientidentifikasjon ved undersøkelser som utføres på pasienter med ukjent identitet eller hvor en pasient er blitt identifisert med et alternativt identifikasjonsbegrep (for eksempel nødnummer). For eksempel ved multi-traumer kan undersøkelser registreres direkte på modalitet, eller gjennom nødregistrering i HIS eller RIS. Pasienten får da en midlertidig unik identifikator. Dette kan også gjelde nyfødte, utenlandske pasienter eller andre tilfeller hvor pasientens identitet er ukjent. 19

20 Figur 2 viser hvordan oppdatering av pasientinformasjon mellom systemene sikrer korrekte pasientdata i ettertid, slik at pasientinformasjon sikres og samles. Denne integrasjonsprofilen er avhengig av at alle aktører også støtter profilen Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser Merknader Det er et begrenset behov for denne IHE-profilen i Norge som følge av at pasientene identifiseres ved bruk av fødselsnummer. Vi har heller ikke samme tradisjon for nødvendigvis å korrigere pasienters navn i ettertid som følge av navneendringer i og med at fødselsnummeret sikrer korrekt identifisering av personen Konsistent presentasjon av bilder (CPI) Consistent Presentation of Images Figur 3. Konsistent presentasjon av bilder. (Figur fra presentasjon på I et PACS skal digitale røntgenbilder kunne vises på forskjellige skjermer med ulik innstilling og eventuelt også skrives ut på printere. Det er viktig at bildene vises med de samme innstillinger som radiologen har lagret, uansett visningsmedium (se figur 3). Medisinsk og juridisk er dette viktig. Profilen for Konsistent presentasjon av bilder spesifiserer informasjonsutvekslingen som sikrer at gråtonebilder presenteres mest mulig ensartet uavhengig av visningsmedium. Annen bildebehandling, deriblant annoteringer, innblending, rotering og forstørrelser, bevares også på samme måte. For å sikre denne funksjonaliteten må både Grayscale Standard Display Function og Grayscale Softcopy Presentation State som er definert i DICOM, støttes. Denne integrasjonsprofilen er avhengig av at alle aktører også støtter profilen Arbeidsflyt for planlagte undersøkelser. 20

21 Informasjonsflyt 3.4. Håndtering av kombinasjonsundersøkelser (PGP) Presentation of Grouped Procedures Nye modaliteter gir muligheten for å kunne gjøre bildeopptak fra store deler av kroppen i samme seanse. Hvis man har en bestilling i RIS for undersøkelse av CT thorax, abdomen og bekken, kan alle disse scannes i et enkelt opptak. Det blir i etterkant viktig å kunne knytte disse bildeseriene til de respektive undersøkelsene som er bestilt i RIS samt å sikre at de respektive bildeseriene senere kan fremhentes fra PACS-arkivet. Dersom man ikke har en god fremgangsmåte for å gjøre dette, kan bildeserier bli logisk borte i PACS-arkivet da de blir lagret under feil undersøkelse. Profilen Håndtering av kombinasjonsundersøkelser beskriver en slik fremgangsmåte (Se figur 4). Denne profilen forenkler håndtering og visning av bilder som egentlig består av flere planlagte undersøkelser i RIS, men som utføres som et enkeltopptak på modaliteten. Ved å kombinere transaksjoner fra integrasjonsprofilene Konsistent bildepresentasjon og Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser, kan delundersøkelsene vises og beskrives hver for seg. Denne integrasjonsprofilen er avhengig av at alle aktører også støtter profilene Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser og Konsistent bildevisning. 21

22 Figur 4. Håndtering av kombinasjonsundersøkelser. (for eksempel CT Multislice). (Figur fra presentasjon på Informasjonsflyt 22

23 3.5. Fremhenting av radiologisk informasjon (ARI) Access to Radiology Information Det er også viktig at informasjon fra RIS og PACS kan gjøres tilgjengelig for andre informasjonssystem i helsevesenet, både i og utenfor radiologisk avdeling. Fremhenting av radiologisk informasjon beskriver hvordan en kan etterspørre ulike opplysninger og hvordan disse opplysningene skal avleveres. Profilen viser hvordan tekst og bilder i DICOM-format kan utveksles på en robust måte. 23

24 Figur 5. Sømløs tilgang til radiologisk informasjon. (Figur fra presentasjon på Informasjonsflyt Tilgang til flere kilder Dette er en opsjon hvor en bruker får tilgang til distribuert radiologisk informasjon hvor informasjonen befinner seg på flere steder. Dette krever at Image Display and Report Reader støtter forespørsler som ber om informasjon fra flere kilder. Kildene kan bli forespurt i parallell eller sekvensielt. 24

25 3.6. Notat til nøkkelbilder (KIN) Key Image Note Profilen for Notat til nøkkelbilder gjør det mulig å merke bilder av spesiell interesse og legge til kommentar(er) vedrørende begrunnelsen for dette utvalget. Sentralt er Key Object Selection Document, supplement 59 i DICOM-standarden, som gjør det mulig å merke bilder av interesse og lagre disse i bildearkivet. Et notat kan peke mot flere bilder og motsatt kan flere bilder peke på ett notat. Notat til nøkkelbilder kan i tillegg referere til en spesifikk visning av det aktuelle bildet, for eksempel med en spesiell kontrast og svertning, eller en forstørrelse. Denne profilen kan være til stor nytte i flere situasjoner. Radiograf på lab kan markere spesielle bilder med notater som for eksempel Pasienten kunne ikke ligge stille, strømmen gikk midt i bildeserien eller Her er det artefakter på grunn av feil i apparaturen. Radiologer kan markere bilde(r) med tekst knyttet til funn eller annet av interesse. Dette gjør at de som ser bildeserien i etterkant raskt kan få se de bildene som er av interesse med viktige kommentarer. Denne mekanismen kan også være nyttig i forbindelse med bilder som egner seg godt til undervisning. Figur 6. Notat til utvalgte bilder i en serie. (Figur fra presentasjon på Denne integrasjonsprofilen er avhengig av at alle aktører også støtter profilen Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser Informasjonsstruktur Denne profilen lar en bruker markere ett eller flere bilder fra en undersøkelse som spesielt viktige ved å knytte til ett eller flere notater som senere blir håndtert sammen med undersøkelsen. Hvert notat har en overskrift som angir formålet samt en 25

26 kommentar. Ett notat kan referere til flere bilder og flere notater kan referere til det samme bildet. Når et slikt notat refererer til et bilde kan det også angi en spesifikk visning (Presentation State) som skal benyttes ved presentasjonen. Denne kan spesifisere vindusstørrelse, flip, rotasjon samt grafiske og tekstlige annoteringer Informasjonsflyt 3.7. Enkel svarrapport for bilder og strukturerte opplysninger (SINR) Simple Image and Numeric Report Denne integrasjonsprofilen beskriver arbeidsflyten rundt behandlingen av en radiologisk svarrapport. IHE definerer i beskjeden målestokk hvordan en svarrapport skal lages, sendes, lagres og vises. 26

27 Rapportene som defineres av denne integrasjonsprofilen består av: Overskrift Undersøkelsesobjekt, undersøkelse og utførende tjenesteyter Avsnitt Overskrift Undersøkelsesobjekt, undersøkelse og utførende tjenesteyter Fritekst Referanser til bilder Evt. kodede målinger Utvekslingen av svarrapporten er basert på et utvalg fra DICOM structured reporting (DICOM-SR) samt DICOM content mapping resources (supplement 53). Figur 7. Svarrapport med pekere til bilder. (Figur fra presentasjon på Informasjonsstruktur Strukturen for svarrapporten er enkel og viser den viktigste informasjonen på en oversiktlig måte: en tittel, beskrivelse av funn og referanser til bilder. I sin enkleste form er dette et dokument med flere deler, hver med sin overskrift. Hver del kan referere til et sett av bilder som vist nedenfor. En skal benytte DICOM TID 2000 malen for svarrapport (se DICOM 2003 PS 3.16). 27

28 I tillegg til strukturen ovenfor kan en inkludere måleverdier og andre nummeriske verdier som vist nedenfor Merknad I Norge vil svarrapporter bli distribuert i CEN/XML-format og ikke ved bruk av HL7 v2.x. 28

29 Informasjonsflyt 29

30 3.8. Grunnleggende sikkerhet (SEC) UTGÅR Basic Security Denne profilen er erstattet av Radiology Audit Trail Option i ITI-Audit Trail and Node Authenticaton (Radiology Audit Trail Supplement). Denne integrasjonsprofilen håndterer sikkerhet som er nødvendig for å møte kravene om personvern. Det defineres en secure node : Underlagt en sikkerhetspolicy Enhver bruker må autentiseres mot noden Spesielle hendelser logges og overføres til sentralt loggmottak En samling sikre noder utgjør et sikkert domene som utfører sterk autentisering mot hverandre. Profilen definerer en rekke hendelser som skal medføre logging og stiller krav som nevnt over. For autentisering mellom nodene benyttes TLS (variant av SSL) slik at nodene autentiserer seg mot hverandre vha. digitale sertifikater. For brukerpålogging håndterer den enkelte node dette selv vha. uspesifisert autentiseringsmekanisme. Sikkerhetstiltakene i Grunnleggende sikkerhet er: Bruker-autentisering Autentisering av noden Logging IHE har definert et sett av triggere for når logging skal utføres. Slike triggere er til dels IHE transaksjoner og til dels andre sikkerhetsrelaterte aktiviteter Merknader TLS for autentisering av noder kan anses å være i tråd med norske anbefalinger, vi har tidligere anbefalt bruk av CEN pre-standarden ENV som omfatter det samme dog med noen andre anbefalinger for bruk av protokollen, noe som ikke burde utgjøre et problem Fakturering (CHG) Charge Posting Denne integrasjonsprofilen gir detaljert informasjon angående prosedyrer for fakturering av omkostninger. RIS/PACS meddeler faktureringssystemet når det er utført aktiviteter som skal avregnes for henholdsvis radiolog/radiograf. Slik varsling kan utføres fra ulike trinn av normal arbeidsflyt avhengig av lokale forhold og gjeldende regelverk. 30

31 Merknader Faktureringsrutiner i Norge avviker noe fra USA først og fremst ved at en i Norge har en samlet avregning som foretas i etterkant av undersøkelsen Informasjonsflyt Arbeidsflyt ved etterbehandling (PWF) Post-processing Workflow Denne integrasjonsprofilen utvider integrasjonsprofilen Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser til også å støtte arbeidsprosesser i forbindelse med bearbeidelse av bildematerialet som Computer aided detection, Image Processing og Image Reconstruction. 31

32 Informasjonsflyt Arbeidsflyt ved besvarelse (RWF) Reporting Workflow Denne profilen er en utvidelse av Arbeidsflyt ved planlagte undersøkelser og beskriver arbeidsflyten i forbindelse med generering av svarrapporter, herunder diktering, skriving, kvalitetskontroll og kodifisering. Resultatet av dette arbeidet er DICOM SR objekter som beskrevet i SINR-profilen. Rapportgenerering består av en rekke selvstendige arbeidstrinn: Fortolkning radiologen betrakter bildene og lager et utkast til en beskrivelse eller et diktat. Kodifisering radiologen klassifiserer funnene. Diktering radiologen dikterer en beskrivelse som vil bli innholdet i rapporten. Innskrivning radiologens diktat skrives ut. Signering radiologen godkjenner utskriften og markerer eventuelle påkrevde rettelser Avhengig av systemets egenskaper og brukerens rettigheter kan flere arbeidstrinn om ønskelig utføres under ett. Etter hvert som Report Creator avslutter sine arbeidstrinn blir status rapportert til Report Manager Merknad I Norge er arbeidsflyten noe avvikende i forhold til det IHE definerer. 32

33 Informasjonsflyt Figuren nedenfor viser et eksempel fra granskning til distribusjon av en godkjent rapport. 33

34 3.12. Dokumenterte undersøkelsesfunn (ED) Evidence Documents Denne profilen definerer hvordan undersøkelser, målinger og andre registrerte opplysninger håndteres på en måte som lar registrerte opplysninger bli lagret og håndtert av arkivsystemene og bli fremhentet og presentert for visning eller svarrapportering. Generering av Dokumenterte undersøkelsesfunn håndteres av profilene Arbeidsflyt for planlagte undersøkelser og/eller Arbeidsflyt for etterbehandling og benyttes av profilen Arbeidsflyt ved svarrapportering. 34

35 Dokumenterte undersøkelsesfunn består av objekter som inkluderer bilder, visning (presentation state) og Notat til nøkkelbilder. Disse objektene oppstår fra utførte delundersøkelser. Dokumenterte undersøkelsesfunn dannes av: aktøren Evidence Creator ved bruk av transaksjonen Creator Procedure Step In- Progress/Completed i profilen Arbeidsflyt for planlagte undersøkelser aktøren Acquisition Modality ved bruk av transaksjonen Modality Procedure Step In-Progress/Completed aktøren Evidence Creator ved bruk av transaksjonen Workitem Procedure Step In- Progress/Completed i profilen Arbeidsflyt for etterbehandling Som for andre Evidence Objects blir Dokumenterte undersøkelsesfunn vanligvis generert av system operator. De benyttes av radiologen i arbeidet med å produsere en svarrapport, enten ved at innholdet i dokumentet fortolkes eller ved å kopiere utvalgte deler inn i svarrapporten. Dokumenterte undersøkelsesfunn representerer de ubearbeidede opplysningene som i hovedsak håndteres og benyttes internt i en radiologisk avdeling, men dette er ikke til hinder for at disse opplysningene også kan distribueres eksternt. I motsetning til dette representerer svarrapporten i profilen Enkel svarrapport for bilder og strukturerte opplysninger bearbeidede opplysninger som er beregnet for en videre distribusjon Informasjonsflyt 35

36 3.13. Overføring av radiologisk informasjon via CD-ROM/DVD (PDI) Portable Data for Imaging Denne integrasjonsprofilen beskriver hvordan diagnostiske bilder og bilder i forbindelse med behandling skal overføres ved bruk av flyttbare medier som CD-ROM og DVD. Profilen beskriver: Eksport av bilder Betraktning av bilder på flyttbart medium Import av bilder Hovedpunktene er: Sikker utveksling av bilder og tilsvarende basert på DICOM-standarden Mulighet for å inkludere web-lesbart innhold Web-lesbart innhold kan være både i DICOM-format og XHTML eller JPG-format avledet fra DICOM-objekter Informasjonsflyt 36

37 Datastruktur Datainnholdet på mediet kan nås på to måter: DICOM objekter via DICOMDIR-filen (påkrevd) Web-lesbart innhold via filen INDEX.HTM (valgfritt) I tillegg kan mediet inneholde andre opplysninger, for eksempel en svarrapport som ikke er i DICOM-format. Siden denne profilen ikke definerer noe format for slike opplysninger skal disse plasseres i en separat katalog. Alle DICOM-objekter skal være generert av DICOM General Purpose Media Storage Application Profile og alle filer skal være referert fra DICOMDIR. Mediet kan også inneholde en applikasjon for å betrakte DICOM-bilder. 37

38 Web-lesbart innhold skal være avledet fra DICOM-objekter i form av XHTML-filer og JPEG bilder. Slik avledet informasjon skal gjengi det kliniske innholdet av DICOMobjektene på en god måte Nukleær-medisinske bilder (NM) Nuclear Medicine Image Profile Denne profilen forsøker å løse problemer i forbindelse med håndtering av nukleærmedisinske bilder ved å definere en profil for hvordan slike bilder bør genereres, lagres og fremhentes. Profilen angir hvordan nukleærmedisinske bilder skal lagres av Acquisition modaliteter og Evidence Creator arbeidsstasjoner samt hvordan Image Displays skal kunne hente frem og benytte opplysningene. Den definerer videre de basale presentasjonsegenskapene som Image Displays bør tilby og angir hvordan resultatvisning (både statisk og dynamisk) på skjerm bør lagres som DICOM-objekter. I tillegg til denne spesifikke profilen er generelle problemstillinger vedrørende bruk av IHE innenfor nukleærmedisin beskrevet utførlig i Vedlegg E av det tekniske rammeverket for radiologi. 38

39 Informasjonsflyt 39

40 4. Radiologi-profiler for uttesting 4.1. Logging innenfor radiologi Radiology Audit Trail Option Dette tillegget beskriver en opsjon til integrasjonsprofilen Audit Trail and Node Authentication (TF ITI-I ATNA) blant profilene for IT infrastruktur. ATNA-profilen beskriver et generelt sett av aktiviteter som kan logges, men definerer ikke hvilke aktører og transaksjoner som bør logge de ulike aktivitetene. Denne profilen spesifiserer detaljert hvilke aktiviteter som bør logges for de ulike aktørene innenfor radiologi. Mye av dette var tidligere spesifisert i radiologiprofilen SEC som nå utgår Triggere for logging 40

41 4.2. XDS for bildehåndtering (XDS-I) Cross-enterprise Document Sharing for Imaging Profilen XDS-I utvider XDS med å angi hvordan bildeopplysninger kan deles, lokaliseres og tilgjengeliggjøres. Bildeopplysninger omfatter her DICOM-objekter (bilder, dokumenterte undersøkelsesfunn og visning) samt svarrapporter beregnet for presentasjon. 41

42 Informasjonsflyt 4.3. Bildeeksport for undervisning og klinisk uttesting (TCE) Teaching File and Clinical Trial Export Denne profilen tar hand om behovene for å kunne velge ut bilder, bildeserier eller hele undersøkelser (som kan inneholde Notat til nøkkelbilder, svarrapporter, dokumenterte undersøkelsesfunn og visning) som det er behov for å eksportere i forbindelse med undervisning eller klinisk uttesting. Profilen definerer nye aktører for å foreta utvelgelsen av bildeopplysninger og en aktør for videre håndtering av utvalget. Slik videre håndtering kan typisk omfatte avidentifisering av bildeopplysningene Informasjonsflyt 42

43 4.4. Arbeidsflyt for bildehåndterende avdelinger For å kunne harmonisere og videreutvikle eksisterende profil for Arbeidsflyt for planlagte undersøkelser med andre integrasjonsprofiler er det behov for en overordnet konseptuel modell som håndterer alle vesentlige forhold vedrørende arbeidsflyt innenfor en bildehåndterende avdeling. Dette dokumentet beskriver IHE's forståelse av arbeidsflyten som ligger til grunn for det tekniske rammeverket innefor radiologi. Det antas at disse konseptene kan benyttes også av andre bildehåndterende avdelinger Merknader Dette dokumentet har mye til felles med det dokumentet IHE-Norge har utarbeidet vedrørende norske definisjoner av IHE's begreper Informasjonsmodell Figur 3. Tjenester for bildehåndterende avdelinger Figur 3. Diagnostiske tjenester 43

44 Figur 3. Tjeneste for tilgang til bildeopplysninger Figur 3. Aktører og transaksjoner over grensen mellom avdeling og foretak 5. Definisjoner og forkortelser ADT CEN DICOM DSS EPJ Pasientadministrasjon (Admission, Discharge and Transfer), vanligvis en del av det pasientadministrative systemet (PAS) Den europeiske standardiseringsorganisasjonen Standard for overføring av radiologisk bildeinformasjon Rekvisisjonsmottak (Department System Scheduler Order Filler) Elektronisk pasientjournal(-system) 44

45 HIS HL7 JPG PACS PAS RIS SSL TLS Sykehusinformasjonssystem (Hospital Information System) Standard blant annet for utveksling av medisinsk informasjon (Health Level Seven) Format for representasjon av bilder fra Joint Photographic Experts Group Bildehåndteringssystem (Picture Archiving and Communication System) Pasientadministrativt system Informasjonssystem for radiologi (Radiology Information System) Protokoll for formidling av dokumenter over internet (Secure Sockets Layer) Variant av SSL XHTML Format for utveksling av informasjon på web (The Extensible HyperText Markup Language) XML Utvekslingsformat for meldinger (Extensible Markup Language) 6. Referanser IHE: Rammeverk for radiologi: 45

NOTAT. IHE- Integrating the Healtcare Enterprise. Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1.

NOTAT. IHE- Integrating the Healtcare Enterprise. Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1. NOTAT Til IHE-Norge Fra Thorill Antonsen Dato 03.03.03 IHE- Integrating the Healtcare Enterprise Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1. Bakgrunn IHE står

Detaljer

Bør IHE Norge revitaliseres?

Bør IHE Norge revitaliseres? Behov for standardisering og samordning Bør IHE Norge revitaliseres? Edgar Glück Spesiallege KITH www.kith.no IHE Integrating the Healthcare Enterprise Å få til høy grad av integrasjon mellom informasjonssystem

Detaljer

IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing. Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH

IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing. Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH Agenda IHE Integrating the Healthcare Enterprise IHE teknisk rammeverk og IHE-profiler XDS-profilen for

Detaljer

TechnoPort 2005 Edgar Glück, Trondheim 21.10.2005

TechnoPort 2005 Edgar Glück, Trondheim 21.10.2005 Deling av RIS-informasjon mellom helseforetak Spesiallege Edgar Glück KITH Teleradiologiprosjektet i Helse Vest Skal tilby sømløs samhandling Mellom helseforetak Mellom system fra ulike leverandører Finne

Detaljer

IHE-profiler innenfor laboratorieområdet

IHE-profiler innenfor laboratorieområdet Integrating the Healthcare Enterprise Norge IHE-profiler innenfor laboratorieområdet Status pr. 01.11.2005 IHE-arbeidsutvalg IHE Norge v1.2 14.03.2007 Utarbeidet av: Edgar Glück (KITH) 1 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Heldigitalisert radiologi. Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering

Heldigitalisert radiologi. Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering Heldigitalisert radiologi Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering Eva G. Friberg Seksjonssjef, seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Statens strålevern HelsIT 2012 Trondheim, torsdag 20.

Detaljer

Dosemonitorering og rapportering - hvorfor og hvordan

Dosemonitorering og rapportering - hvorfor og hvordan Dosemonitorering og rapportering - hvorfor og hvordan Fokus på automatisering Eva G. Friberg Seksjonssjef Seksjon dosimetri og medisinsk strålebruk Statens strålevern Bakgrunn Medisinsk strålebruk er den

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Samhandling mellom foretak i Helse Øst

Samhandling mellom foretak i Helse Øst Inter Hospital Communication Får vi det til? Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS UUS Samhandling mellom foretak i Helse Øst Det enkle er ofte det beste Hva har skjedd så langt? Helse Øst inngikk rammeavtale

Detaljer

Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform. Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009

Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform. Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009 Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009 Nasjonale og regionale planer/rapporter : Lokalsykehusenes akuttfunksjon i en samlet behandlingskjede

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

IHE-profiler innenfor IT infrastruktur

IHE-profiler innenfor IT infrastruktur Integrating the Healthcare Enterprise Norge IHE-profiler innenfor IT infrastruktur Status pr. 01.11.2006 IHE-arbeidsutvalg IHE Norge v1.0 14.03.2007 Utarbeidet av: Edgar Glück (KITH) 1 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen IHE i Norge Petter Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen Doc. No/Page 1(xx) Innhold Introduksjon Føringer innenfor informasjonsutveksling Utfordringen

Detaljer

NOTAT - Funksjonell beskrivelse

NOTAT - Funksjonell beskrivelse NOTAT - Funksjonell beskrivelse Til Fra Leverandører av RIS/PACS m.fl. Teleradiologiprosjektet i Helse Vest v/ prosjektleder Sverre Størkson og Edgar Glück, KITH Dato 17.12.2003 Status v0.5 som vedlegg

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.3, datert 13.06.2007 Akseptansetest mottak

Detaljer

Grid computing for radiologi

Grid computing for radiologi Grid computing for radiologi Wolfgang Leister Sjefsforsker, Norsk Regnesentral PACS 2005, Trondheim Grid computing for radiologi Hva er grid? Hva kan grid bidra for radiologi? Hvilke fordeler har bruk

Detaljer

NORAKO NOrsk RAdiologisk KOdeverk. For NORAKO-redaksjonen, Seksjonsoverlege/Prof. Karen Rosendahl

NORAKO NOrsk RAdiologisk KOdeverk. For NORAKO-redaksjonen, Seksjonsoverlege/Prof. Karen Rosendahl NORAKO NOrsk RAdiologisk KOdeverk For NORAKO-redaksjonen, Seksjonsoverlege/Prof. Karen Rosendahl Nasjonale kodeverk 2004: Enhetlig nasjonalt kodeverk for alle laboratoriespesialiteter (HD) (Stm. Nr.5,

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder HØRINGSNOTAT Høring av forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder Dato for utsendelse 23.01.17 Behandles i Standardiseringsrådet 22.03.17 Frist for høringssvar 27.02.17 Implementeres i referansekatalogen

Detaljer

Tre RIS/PACS-kombinasjoner i samme HF - Utfordringer, mulighetsrom og mulige løsninger

Tre RIS/PACS-kombinasjoner i samme HF - Utfordringer, mulighetsrom og mulige løsninger Tre RIS/PACS-kombinasjoner i samme HF - Utfordringer, mulighetsrom og mulige løsninger Vårmøte, 19. april 2012 Håvard Roterud, OUS HF John Roar Berger, Sykehuspartner Utgangspunktet ved fusjon #2 Fem RIS/PACS

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Dialogmelding

Akseptansetest av mottak Dialogmelding Akseptansetest av mottak Dialogmelding Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Dialogmelding 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV DIALOGMELDINGEN...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak - PLO-melding

Detaljer

Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal

Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Meldingsversjon: Standard for administrativ kommunikasjon mot kjernejournal, versjon 1.0, datert 12.08.2008 Akseptansetest - Mottak

Detaljer

Digitalt Media Arkiv i Helse Vest. Muligheter og utfordringer

Digitalt Media Arkiv i Helse Vest. Muligheter og utfordringer Digitalt Media Arkiv i Helse Vest Muligheter og utfordringer HealthWorld, Oslo, 2014 Susanne Kroon, Helse Stavanger Nina Elisabeth Eltvik, Helse Vest IKT Susanne Kroon Inn med bilde av Susanne her Seksjonsoverlege,

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak

Detaljer

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO)

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.08 Akseptansetest mottak - Overføring

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon

Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon (inkludert EKG og kurvedata) Hvorfor skal vi ha en strategi? Bruk av bilder innen medisinsk diagnostikk og behandling er det raskest

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Se, de snakker sammen!

Se, de snakker sammen! Se, de snakker sammen! Utfordringene Pasienten opplever ikke et enhetlig behandlingsløp Alt for lite samhandling Lite nasjonal harmonisering Manglende økonomiske insentiver Organiseringen av norsk helsevesen

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest

Detaljer

AUTOMATISK DOSEREGISTERING

AUTOMATISK DOSEREGISTERING AUTOMATISK DOSEREGISTERING Novembermøtet 2014 Arne Erikson Strålevernkoordinator UNN Manuell doseregistrering kan for eksempel se slik ut..og er vel en smule tungvint? Manuelle eksempler UNN. Innhenting

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 13/443 Vår ref.: 13/10923-5 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal, Siri Utkilen Dato: 26.03.2014 Høringsuttalelse: Forslag

Detaljer

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse Versjon 2 31.10.2012 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 COPYRIGHT... 3 EPHORTE INTEGRATION SERVICES...

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Bjørn Nilsen, IT-leder Helse Nord RHF

Bjørn Nilsen, IT-leder Helse Nord RHF Bjørn Nilsen, IT-leder Helse Nord RHF Visjon for informasjonsdeling Pasient Arzt Innholdsportal Primærhelsetjeneste Arzt Helseforetak Henvisning / epikrise Timebestilling Behandlingsplaner Kliniske resultater

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Dato: 2015-12-07 Scenario: Låntaker har bestilt kopi av artikkel via Oria. Bestillingen er behandlet

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Radiologisk samhandling på tvers av helseinstitusjoner. Hvordan kan informasjonstilgangen for radiologer optimaliseres?

Radiologisk samhandling på tvers av helseinstitusjoner. Hvordan kan informasjonstilgangen for radiologer optimaliseres? Radiologisk samhandling på tvers av helseinstitusjoner Hvordan kan informasjonstilgangen for radiologer optimaliseres? Prosjektdeltakere: Ole Christian Nilsen Håvard Roterud Markus Stiris Veileder: John

Detaljer

Referansemodell for applikasjonsfunksjonalitet i spesialisthelsetjenesten

Referansemodell for applikasjonsfunksjonalitet i spesialisthelsetjenesten Referansemodell for applikasjonsfunksjonalitet i spesialisthelsetjenesten Innhold Innledning og bakgrunn Om modellen Om profiler Mulig anvendelser av modellen Eksempel på bruk 2 Bakgrunn Høsten 2015 starten

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

OpenEHR. Arkitektur for et strukturert EPJ? Sigurd From Utviklingsdirektør. DIPS ASA Jernbaneveien 85 Bodø

OpenEHR. Arkitektur for et strukturert EPJ? Sigurd From Utviklingsdirektør. DIPS ASA Jernbaneveien 85 Bodø OpenEHR Arkitektur for et strukturert EPJ? 18-09-2012 Sigurd From Utviklingsdirektør DIPS ASA Jernbaneveien 85 Bodø Telefon: Epost: 90096772 Sigurd.from@dips.no Telefon: 75 59 20 00 www.dips.no DIPS Arena

Detaljer

Parallelle og distribuerte databaser del III

Parallelle og distribuerte databaser del III UNIVERSITETET I OSLO Parallelle og distribuerte databaser del III NoSQL og alternative datamodeller Institutt for Informatikk INF3100 20.4.2015 Ellen Munthe-Kaas 1 NoSQL NoSQL er et paraplybegrep som omfatter

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

velkjent mantra fra ledelse og leverandører i forkant : alt skal bli så mye bedre

velkjent mantra fra ledelse og leverandører i forkant : alt skal bli så mye bedre Utgangspunkt AGFAs pacs siden 1998 Egenutviklet ris (Tris 2000) 120 000 us per år 108 ansatte : 45 radiografer 12 assistenter 20 kontoransatte 25 leger 6 i IT-gruppen velkjent mantra fra ledelse og leverandører

Detaljer

Identitetshåndtering og Single Sign-On (SSO)

Identitetshåndtering og Single Sign-On (SSO) Identitetshåndtering og Single Sign-On (SSO) Gjør livet enklere for sluttbrukere -men svekkelse av sikkerhet? Ivar Jørstad, PhD Oversikt Utfordringer og mål Løsninger Konsepter Teknologier & rammeverk

Detaljer

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER (standarder og standardisering) Formidlet 2013-04-24 på VIANOVA Brukerkonferanse i Oslo av Eilif Hjelseth, Digitale UMB E-post: eilif.hjelseth@umb.no DIGITALE MODELLER

Detaljer

Gemini SOSI Ledning GML dataflyt. Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel

Gemini SOSI Ledning GML dataflyt. Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel Gemini SOSI Ledning GML dataflyt Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel Agenda o Gemini Terreng > VA dataflyt ü Import av GMI (internt Gemini format) eksportert fra Gemini Terreng o Introduksjon av ny Gemini

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale)

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) AS Vinmonopolet Oppdatert 29.11.2013 Side 1 av 6 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjoner... 3 3. Produksjonssetting av nye meldingstyper... 3

Detaljer

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB PoC Duet Oppfølging av sykefravær SAP@NSB Agenda Introduksjon Bakgrunn forklaring av PoC en Teknisk plattform og landskap Installasjon Demo Erfaringer Spørsmål og Diskusjon Agenda Introduksjon Bakgrunn

Detaljer

PrENV 13608 : Sikkerhet for kommunikasjon i helsevesenet. Del 3 : Sikre datakanaler. Oversatt ved Kompetansesenter for IT i Helsevesenet

PrENV 13608 : Sikkerhet for kommunikasjon i helsevesenet. Del 3 : Sikre datakanaler. Oversatt ved Kompetansesenter for IT i Helsevesenet PrENV 13608 : Sikkerhet for kommunikasjon i helsevesenet Del 3 : Sikre datakanaler Oversatt ved Kompetansesenter for IT i Helsevesenet Forord Denne Europeiske Prestandard ble forberedt av CEN/TC251 Helseinformatikk

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

Nytt i NIMES 10.0.3.0

Nytt i NIMES 10.0.3.0 15.07.2010 Nytt i Nimes 2010 side 1 av 10 Nytt i NIMES 10.0.3.0 Kapittel: Side: 1. INNLEDNING 1 2. NYTT I NIMES KLINISK (NIMROD.NET) 2 3. NYE ELEMENTER FRA NPR-MELDING FOR SOMATIKK OG PSYKIATRI 2 4. TABELL

Detaljer

Strukturert Rapportering eller DICOM Structured Reporting. Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS

Strukturert Rapportering eller DICOM Structured Reporting. Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS Strukturert Rapportering eller DICOM Structured Reporting Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS Arbeidsflyt Klinisk problemstilling Bestilling Radiolog Svar Betingelser for bedret arbeidsflyt Digitalt bildemateriale

Detaljer

(Nasjonal IKT, Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten, 2008:8)

(Nasjonal IKT, Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten, 2008:8) Det er ingenting som provoserer meg mer enn folk som prøver å lage systemer som skal prøve å screene de opplysninger du skal ha tilgang til for at du skal drive med meningsfylt legearbeid. Respondent Det

Detaljer

Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi

Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi roald.bergstrom@helsedir.no 01.10.2012 Standarder for velferdsteknologi 1 Medisinsk utstyr Arkitektur Medisinsk utstyr som knyttes opp

Detaljer

Spesifikasjoner for norske systemer. 2010-09-27 Kjell-Erik B. Eilertsen Kjell-ErikE@nsb.no

Spesifikasjoner for norske systemer. 2010-09-27 Kjell-Erik B. Eilertsen Kjell-ErikE@nsb.no Spesifikasjoner for norske systemer 2010-09-27 Kjell-Erik B. Eilertsen Kjell-ErikE@nsb.no Mål i ny versjon Lage et nasjonalt regime for produktdefinisjoner Skape bedre konsistens mellom produktdefinisjoner

Detaljer

Nytt system - ingen jubel

Nytt system - ingen jubel Nytt system - ingen jubel Nytt felles system for RIS/PACS med tilhørende kommunikasjons- og informasjonsutvekslingssystem. Jubel med tvil og tro!? Hva er det rette? Hva er Kommunikasjon? Pasientsikkerhet

Detaljer

Labmeldinger - Anita Lorck Bjørgen, ~samhandling for helse og velferd

Labmeldinger - Anita Lorck Bjørgen, ~samhandling for helse og velferd Labmeldinger Rekvisisjon og svar Tradisjonelt inndelt i spesialitetene Klinisk kjemi Mikrobiologi Radiologi Patologi Immunologi har fått egen akseptansetest fordi det ble uttrykt sterkt ønske om det Trenger

Detaljer

Utfordringer. ved teleradiologisk samarbeid mellom offentlige og private aktører. Erfaringer etter ett års drift

Utfordringer. ved teleradiologisk samarbeid mellom offentlige og private aktører. Erfaringer etter ett års drift Utfordringer ved teleradiologisk samarbeid mellom offentlige og private aktører Erfaringer etter ett års drift Norsk Teleradiologisk Senter (NTRS) Etablert januar 2004 Vidreføring av egen privat konsulentvirksomhet

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Produksjonssetting av ny versjon av DIPS Arena, ny versjon av DIPS Classic og nye integrasjoner til/fra DIPS den 27. mai 2016 Nytt innhold

Detaljer

ADDML. Archival Data Description Markup Language. Generell del. Versjon PA 0.07 Sist oppdatert: TPD. ADDML_8_2.doc 03/03/2011 1(12)

ADDML. Archival Data Description Markup Language. Generell del. Versjon PA 0.07 Sist oppdatert: TPD. ADDML_8_2.doc 03/03/2011 1(12) ADDML Archival Data Description Markup Language Generell del Versjon PA 0.07 Sist oppdatert: 2010-09-16 TPD ADDML_8_2.doc 03/03/2011 1(12) Innledning... 4 Mål... 4 Historie... 4 Hvordan benytte ADDML...

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer

Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer Rapport IS-2143 Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer Publikasjonens tittel: Kodeveiledning 2014 (NCRP) Utgitt: 12/2013 Bestillingsnummer: IS-2143 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene?

Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene? Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene? Thomas Sødring Høyskolen i Oslo thomas.sodring@jbi.hio.no +47 99 57 04 72 NOKIOS Workshop NOARK 5 26. Oktober 2010

Detaljer

Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst

Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst Prekonferanse HelsIT 22.09.2009 Håvard Roterud, Radiograf, OUS, enhet Rikshospitalet havard.roterud@rikshospitalet.no Åge Sjåfjell, Seniorrådgiver, HSØ IKT aagsja@sykehuspartner.no

Detaljer

SAS IN A SOA WORLD MARIUS SOMMERSETH TEAM LEAD TECHNICAL ARCHITECTURE

SAS IN A SOA WORLD MARIUS SOMMERSETH TEAM LEAD TECHNICAL ARCHITECTURE SAS IN A SOA WORLD MARIUS SOMMERSETH TEAM LEAD TECHNICAL ARCHITECTURE HVA ER WEB SERVICER OG TJENESTELAG? Fra Wikipedia: En web service er definert av W3C som et software system som er designet for å støtte

Detaljer

Velferdsteknologi på kort og lang sikt BJARTE FRØYLAND HELSEDIREKTORATET

Velferdsteknologi på kort og lang sikt BJARTE FRØYLAND HELSEDIREKTORATET Velferdsteknologi på kort og lang sikt BJARTE FRØYLAND HELSEDIREKTORATET INNKJØP AV DIGITALE TRYGGHETSALARMER SOM OPPSTARTEN PÅ EN LENGRE PROSESS. Fokus på samspill og åpenhet i datautvekslingen 3 nasjonale

Detaljer

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan bruke

Detaljer

Strategi for data.norge.no. Datadelingsforum 29.04.2014 Øystein Åsnes, Difi

Strategi for data.norge.no. Datadelingsforum 29.04.2014 Øystein Åsnes, Difi Strategi for data.norge.no Datadelingsforum 29.04.2014 Øystein Åsnes, Difi Bakgrunn 2 år sidan lansering Behov for å løfte brukaropplevinga Ny europeisk standard for datakatalogar Behov for å desentralisere

Detaljer

Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser

Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser Vårmøtet 2013 for fastleger i SØ Lørdag 9. Mars, kl. 10:00 10:20 Prosjektleder Janne Lind, Helse Sør Øst Utkast

Detaljer

Regelverk finansiering poliklinisk radiologi 2016 - Private røntgeninstitutt

Regelverk finansiering poliklinisk radiologi 2016 - Private røntgeninstitutt Regelverk finansiering poliklinisk radiologi 2016 - Private røntgeninstitutt INNHOLD INNHOLD 2 1. INNLEDNING 4 2. ENDRINGER FOR 2016 4 3. OM FINANSIERING AV POLIKLINISK RADIOLOGI 5 4. OMFANG AV ORDNINGEN

Detaljer

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Utredning om standarder for definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Disposisjon Bakgrunn Om utredningen Behandlingen av utredningen i sekretariatet t t Utfordringer Relaterte aktiviteter

Detaljer

Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen

Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Avdelingssjef www.kith.no Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Avdelingssjef www.kith.no K I T H ~ samhandling for helse og velferd KITH KITH

Detaljer

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF 20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst skal tilby rett behandling på rett sted og dette krever en sikker og effektiv

Detaljer

Introduksjon til Office 2007

Introduksjon til Office 2007 Introduksjon til Office 2007 Av Kjetil Berglund 2009 Bidragsytere: Kjetil Hammershaug og Håkon Mælum for Læringsteamet i Oppland Fylkeskommune 1 Innhold Introduksjon til Office 2007... 1 Brukergrensesnitt...

Detaljer