Torsken langs kysten, tilstand, utviklingstrekk og forvaltningsutfordringer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsken langs kysten, tilstand, utviklingstrekk og forvaltningsutfordringer."

Transkript

1 Torsken langs kysten, tilstand, utviklingstrekk og forvaltningsutfordringer. Einar Dahl Havforskningsinstituttet Ytre Oslofjord konferanse, Thon Hotell Opera, 22/

2 Havforskningsinstituttet Flødevigen anno 2011

3 Flødevigens utklekkingsanstalt Utklekkingsanstalten ble bygget i 1882 finansiert som en privat stiftelse

4 De store spørsmål i 1882, da Flødevigen ble grunnlagt er fortsatt aktuelle Hvor er torsken blitt av? Kan vi gjøre noe for å øke bestanden? G.M. Dannevig, 1882

5 Hva er Flødevigen idag? - en avdeling på ca 40 under Havforskningsinstituttet Hva er vår oppgave? - frembringe kunnskap og gi råd for bærekraftig forvaltning av hav- og kystressursene - forvaltningsstøttende FOU til FKD/Fisk.dir. og andre Hvordan jobber vi? -feltdata fra overvåking og avgrensede prosjekter - lange tidsserier -eksperimenter Hvordan er vi finansiert? - 50% fra FKD og 50% fra andre kilder

6 Miljøforhold av betydning for torsken Strømforhold Temperatur Næringssalter Planteplankton Oksygenforhold Dyreplankton Leveområder for fisk (strandnotundersøkelser) Miljøgifter

7 70 % av vannet som kommer inn i Nordsjøen passerer ut gjennom Skagerrak Kildeområde for den norske kyststrømmen Skagerrakdypene er Nordsjøens søppelkasse Østlige deler er Nordsjøens Barentshav

8 Vannutveksling mellom Kyststrømmen og fjorder

9 Temperaturen langs kysten av Skagerrak Årlige middeltemperaturer for vinter og sommer i overflaten. Sammenstilte data fra Flødevigen, Kyststrømmen ved Arendal og Lista. Tykk linje er 10-års glidende middel.

10 Utviklingstrekk for nitrat langs kysten av Skagerrak Rød søyler er data fra Kyststrømmen utenfor Arendal Blå linje er data fra Helgoland i Tyskebukta

11

12 oksygenforbruk ml/l per måned 0,3 0,25 Risørbassenget m 0,2 0,15 0,1 0, år

13

14 Langtidsvariasjon i sammensetning av dyreplankton i Nordsjøen (mattilbudet til fiskeyngel og pelagiske ressurser) Calanus finmarchicus og C. helgolandicus SAHFOS Ecological Status 2004/5

15 Utviklingstrekk for dyreplankton langs kysten av Skagerrak

16 Ålegrasenger viktig oppvekstområder for torsk Mindre egnet når det overgrodd med trådalger?

17 Data fra strandnotstasjonene

18 Introdusert art Amerikansk lobemanet sett i Nordsjøen fra 2005 Den konkurrerer best i varmere vann, tallrik Beiter på torskeegg og larver? Konkurrer med torskeyngel om maten?

19 Miljøgifter Fører til lokale kostholdsråd Direkte negative effekter på torsken?

20 Undersøkelser og datagrunnlag Fiskeressurser og Fisket Genetiske undersøkelser (bestandsoppdeling) Kartlegging av gytefelt Strandnot (rekruttering) Garnfiske (voksen fisk) Merkeforsøk Dagbøker fra fiskere Erfaringer fra områder for vern av fisk Sjøpattedyr/sjøfugl

21 Lokale bestander Indre deler av fjorder er viktig gyteplasser for lokale bestander av kysttorsk (fjordtorsk) Tvedestrand ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 TV1 TV2 TV3 TV4 TV5 TV6 TV7 TV8 TV9 TV10 TV11 TV12 TV13 TV14 TV15 Egg og larver holdes Tilbake i fjorden

22 Lokale gyteplasser er ujevnt fordelt eggdata mars 2009

23 Strandnotserien (1919-): en av verdens lengste og mest verdifulle tidsserier på marin fisk! Startet av kaptein G.M. Dannevig for å måle effekt av utsetting av torskeyngel.

24 Standardisert innsamling Siden 1919 har kun tre personer ledet undersøkelsen

25 Strandnota sveiper over ca 700 kvaderatmeter Foto: Ø. Paulsen

26 Hvert år i september-oktober Ca 110 stasjoner, inkludert 36 av de 85 originale fra 1919 I hovedsak rettet mot å fange ½ år gammel torsk

27 Age-0 cod per haul Fangst av ½ år gammel torsk i nota 50 aul Torsk per trekk

28

29 Older cod per haul Eldre torsk per trekk Age 10 0 Fangst av eldre torsk i nota

30 Norge Hvasser Hvaler Jomfruland Lillesand Flødevigen Fiskeforsøk med trollgarn og Farsund Korshavn Mandal

31 Kilo per garn Torsk fanget i trollgarn Hvaler Hvasser Jomfruland Flødevigen Høvåg Høvåg Flødevigen Jomfruland Hvasser Hvaler

32 Akustisk telemetri: et nytt verktøy 1 km receiver transmitter

33 Depth (m) En overlever Days since 1 Jan 2008

34 Depth (m) Tatt i ruse av yrkesfisker Days since 1 Jan 2008

35 Merking av torsk i indre og ytre deler av skjærgården ( ) Lillesand Arendal Risør

36 Km Kysttorsk/fjordtorsk svært stasjonær Merkeforsøk og telemetriundersøkelser viser svært begrenset bevegelse av både yngel og større torsk. Økt bevegelse øker sjansen for å bli fisket Espeland et al 2008 MEPS, Olsen et al 2012 Ecol Evol, Rogers et al in prep

37 Marked individuals Marked individuals caught Marked individuals caught Marked individuals caught Research Hvem fisker torsken? All Recaptures Final Recaptures Professional Recreational Research Final Recaptures Month Omtrent 70 % av tilbakeleverte merker er fra fritidsfiskere Omtrent 60 % innrapporteringsrate for både yrkesfiskere og fritidsfiskere Topp i innrapportering på sommeren Month

38 Fiskeredskaper for merket fisk Yrkesfiskere: Ruser og garn Fritidsfiskere: Krok og garn

39 Verneområder for kysttorsk Kan virke på fjordskala Tiltak I en fjord vil ikke påvirke andre fjorder Storskala prosesser som klima og derved næringstilgang vil spille inn

40 90% percentile, cm Mean size, Tegn på at verneområder for kysttorsk kan bli nyttig C Before protection After Moland et al, Proc R Soc B, in revision

41 Sjøtemperatur Varmt vann og lite mat til fiskelarvene gir dårlig rekruttering Gytebestand Mat Rekruttering

42 Viktig kunnskap - oppsummert Mange lokale bestander av fjordtorsk noen nesten utryddet? Mange lokale gyte- og oppvekstområder Også betydelig med Nordsjøtorsk langs kysten, på ytre deler Mindre stor torsk, særlig øst på kysten Mange faktorer på virker forekomsten av torsk Klimaet er viktig, indirekte og direkte Fiskepresset på torsk er stort, ikke minst av fritidsfiskere

43 Hvorfor er det lite fisk, spesielt langs den østligste delen av Skagerrakkysten? Fisken får for lite mat og dør, eller trekker til bedre områder Forurensning eller sykdom dreper fisken eller skremmer den bort Fisken vandrer ut før den blir voksen Klimaendring Fisken er for hardt beskattet Direkte beskatning; fritidsfiske - yrkesfiske Bifangst? Sel Skarv

44 Hva kan vi gjøre for torsken? Spare småfisken Holdningsendring Regulering (f.eks. redskapstyper, maskevidder) Redusere fiskeinnsatsen Kvoteregulering Innsatsregulering Tidsregulering Frede gyteområder Verneområder (MPA marine protected areas) Tilrettelegge Redusere predasjonen fra skarv og sel Redusere forurensning Verne eller tilrettelegge gyte og oppvekstområder

45 Takk for meg

Et testlaboratorium for forskning og forvaltning

Et testlaboratorium for forskning og forvaltning Tema Bevaringsområder for hummer: Et testlaboratorium for forskning og forvaltning Siden 2004 har Havforskningsinstituttet arbeidet tverrfaglig med småskala bevaringsområder for hummer i Skagerrak. I dette

Detaljer

Imiddelalderen var landbruksområdene

Imiddelalderen var landbruksområdene Barentshavet et globalt spiskammer Knut Sunnanå Verdens økende befolkning har behov for mat. Fisk fra havet dekker store deler av dette behovet. Langs verdens kyster tas det hver dag fisk som enkelt blir

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Redaktører:

Detaljer

Aktiv forvaltning av marine naturverdier i kystsonen. Årsrapport 2011

Aktiv forvaltning av marine naturverdier i kystsonen. Årsrapport 2011 1 Aktiv forvaltning av marine naturverdier i kystsonen. Årsrapport 2011 Torskebåen. Foto: Havforskningsinstituttet 2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Aktivitet 2011 i Tvedestrand.... 4 2.1. Forslag

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMMENDRAG SAMLET PÅVIRKNING OG MILJØKONSEKVENSER Sammendrag for rapport om samlet påvirkning og miljøkonsekvenser Det er en rekke miljøutfordringer

Detaljer

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Viktige marine dataserier rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Rapport nr. 3 Viktige marine dataserier Det er utarbeidet tre

Detaljer

Utredning av Havforskningsinstituttets framtidige infrastrukturbehov for innhenting av marine data

Utredning av Havforskningsinstituttets framtidige infrastrukturbehov for innhenting av marine data Utredning av Havforskningsinstituttets framtidige infrastrukturbehov for innhenting av marine data 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering og konklusjoner... 4 2 Bakgrunn og mandat... 4 2.1 Formålet med utredningen...

Detaljer

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Fagrapport Ulla P. Ledje www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-361-2 Konsekvenser for fisk,

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMLET PÅVIRKNING OG MILJØKONSEKVENSER Forord Regjeringen planlegger å legge fram en melding til Stortinget om forvaltning av norsk del av Nordsjøen

Detaljer

SPFO-rapport 1043 SUKKERTAREPROSJEKTET SLUTTRAPPORT

SPFO-rapport 1043 SUKKERTAREPROSJEKTET SLUTTRAPPORT SPFO-rapport 143 SUKKERTAREPROSJEKTET SLUTTRAPPORT 2467 28 Statlig program for forurensningsovervåking Sukkertareprosjektet SPFO-rapport: 143/28 TA-2467/28 ISBN 978-82-577-5444- Oppdragsgiver: Statens

Detaljer

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER - Rapport fra arbeidsgruppe April 2005 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I deloppgave II i mandatet, Arealvurderinger/-analyse har en 1) vurdert og kartfestet

Detaljer

UTGAVE 2 - JULI 2008 ÅRGANG 24

UTGAVE 2 - JULI 2008 ÅRGANG 24 UTGAVE 2 - JULI 2008 ÅRGANG 24 Hummersaken endelig i havn side 24 LES MER OM: Til nord-norge for å stifte foreninger "Vi må ha restriksjoner som sparer småtorsken" Ny fiskeridirektør Reguleringsmøtet 2008

Detaljer

Overvåking av sjøørretførende bekker i Arendal i perioden 1994 til 2011.

Overvåking av sjøørretførende bekker i Arendal i perioden 1994 til 2011. Overvåking av sjøørretførende bekker i Arendal i perioden 1994 til 211. Årsrapport 211. NJFF Aust-Agder. Sluttrapport. 2 4, 18 35, 16 3, Solflekk 14 12 1 8 6 4 25, 2, 15, 1, aa-indeks (solvind) Sjøørret

Detaljer

På tur i et halvt år

På tur i et halvt år og tørt! www.harebakken.com FRDAG 6. februar 2015 Uke 6 Nr 31 142. årgang Løssalg kr 20 helg Nå snakker de engelsk på jobben Fagfolk fra hele verden strømmer til Flødevigen. Les hvorfor i dagens avis.

Detaljer

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99)

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99) ISBN 82-577-4196-5 Statens forurensningstilsyn (SFT) ble opprettet i 1974 som et direktorat under Miljøverndepartementet. SFT skal bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Vi arbeider for at forurensning,

Detaljer

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/1465 NAK-MA-MPS 21.05.2012 Arkivkode: 631.61 Høring av søknad om tillatelse til drift

Detaljer

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 RAPPORT L.NR. 6697-2014 Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 Foto: Jan Magnusson, NIVA. 1 Forord Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk

Detaljer

FISKEN OG HAVET. Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. nr. 6/2010

FISKEN OG HAVET. Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. nr. 6/2010 nr. 6/2010 FISKEN OG HAVET Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport Geir Ottersen 1, Egil Postmyr 2 og Magnus Irgens 2, redaktører 1 Havforskningsinstituttet, 2

Detaljer

Evaluering av Henningsværboksen

Evaluering av Henningsværboksen Evaluering av Henningsværboksen Svar på Bestilling til reguleringsmøtet høsten 2014 (brev fra Nærings- og fiskeridepartementet til Fiskeridirektoratet 03.07.14) Utarbeidet av Asgeir Aglen, Havforskningsinstituttet,

Detaljer

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET Redaktører: Erik Olsen (Havforskningsinstituttet) og Cecilie H. von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt) Mai 2003-1 - FORORD Havforskningsinstituttet

Detaljer

Nasjonal overvåking av marint biologisk mangfold i kystsonen

Nasjonal overvåking av marint biologisk mangfold i kystsonen Utredning 2005-2 Nasjonal overvåking av marint biologisk mangfold i kystsonen Forslag til overvåkingselementer, lokalisering av områder og kostnadsoverslag Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr

Detaljer

Taksering av bestand og rådgiving for fiske av rognkjeks nord for 62ºN i 2002

Taksering av bestand og rådgiving for fiske av rognkjeks nord for 62ºN i 2002 RAPPORT 14/21 Utgitt november 21 Taksering av bestand og rådgiving for fiske av rognkjeks nord for 62ºN i 22 Ole Thomas Albert Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling og består av

Detaljer

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser Felles generell del 1 for de fire sektorvise utredningsprogrammene Innledning Beskrivelse av utredningsområdet

Detaljer

Vanlige spørsmål om Skrei

Vanlige spørsmål om Skrei Vanlige spørsmål om Skrei 1. Hva er skrei?... 2 2. Hva er kvalitetsmerket Skrei?... 2 3. Hva går kvalitetsstandarden for Skrei ut på?... 2 4. Hva betyr ordet skrei?... 3 5. Hvordan skiller skrei seg fra

Detaljer

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Att. Elisenberg Anja Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/17482 ART-MA-CO 10.01.2011 Arkivkode: 361.20 Tildeling i forhåndsdefinerte

Detaljer

Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen. G.M. Dannevig l 7. september - 3. oktober 1991. Fartøy: Tidsrom: Område:

Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen. G.M. Dannevig l 7. september - 3. oktober 1991. Fartøy: Tidsrom: Område: IT I-92 Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen Intern toktrapport Fartøy: Tidsrom: Område: G.M. Dannevig l 7. september - 3. oktober 1991 Skagerrakkysten fra Torvefjorden i Vest-Agder

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

UTGAVE 1 - JULI 2008 ÅRGANG 24

UTGAVE 1 - JULI 2008 ÅRGANG 24 UTGAVE 1 - JULI 2008 ÅRGANG 24 Skremmende forslag til hummerforvaltning side 5 LES MER OM: Vellykket landsmøte 2008 Intensiv masseutryddelse Oslofjorden må reddes Ny havressurslov «SMÅFISKERGLEDE!» FOTO:

Detaljer