Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00"

Transkript

1 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013

2 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl Saksliste: 1. Konstituering 2. Melding og regnskap fra lokallagsstyret 3. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode 4. Budsjett 5. Saker som legges frem av styret / saker innmeldt fra klubbene 6. Valg til lokallaget o Leder/ nestleder o Hovedtillitsvalgte med vara o Styre med varamedlemmer o Valgkomité med varamedlemmer 7. Resolusjoner Årsmøtet vil denne gang arrangeres som åpent årsmøte. Begrunnelsen for dette kan leses på vår hjemmeside Dette betyr at alle medlemmer er hjertelig velkomne! Etter årsmøtet er alle invitert til årsmøtemiddag kl Det blir enkel bevertning ved møtets start (fra kl ). PÅMELDING: / sms: Innen 6. mars! (Gi også beskjed om du vil delta på middag.) Ytterligere informasjon og sakspapirer vil etter hvert legges ut på: Med vennlig hilsen Geir H Lindgren Lokallagsleder Arendal, 14. februar 2013

3 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Til delegater som deltok på Utdanningsforbundet Arendals årsmøte i Lokallagsstyret har vedtatt at årets årsmøte må avholdes som åpent årsmøte, uten delgasjonsordning. Møtet vil avholdes på kveldstid. Årsaken til dette er at det ved dagens slutt i går ikke var meldt inn nok delegater til årsmøtet til at dette ville ha rett til å gjøre vedtak. Som kjent ble det fra lokallagstyrets side på årsmøtet i 2011 fremmet en sak der delegasjonsordningen ble foreslått nedlagt. Saken falt etter at flere delegater i årsmøtet mente at det fortsatt var den beste ordningen for lokallaget. Årsmøtedelegatene ble etter vedtaket i sak utfordret på at det da ved neste årsmøte var viktig at klubbene stilte med det antall delegater som var nødvendig. Dette fikk støtte. Til årets møte har det blitt varslet om valg av delegater og innmelding av disse siden begynnelsen av januar. Foreløpig innkalling ble sendt ut 15. januar. I perioden etter dette har det blitt sendt ut flere påminnelser til klubber og ikke minst til enkeltmedlemmer i de medlemsgruppene som vi har sett har hatt problemer med å fylle sine delegatkvoter. Jeg tenker her spesielt på private barnehager, der vi sjelden har hatt delegater i det hele tatt. Det gjelder også FAS (Faglige, Administrative Støttesystemer) der vi kun har hatt svært få delegater. Til en viss grad gjelder det også ledere, der vi har hatt i gjennomsnitt i underkant av 50 % dekning. Dersom alle gruppene hadde stilt med delegater som de pleier ville dette heller ikke ha hjulpet på situasjonen i år. Det som får avgjørende virkning er at den største arbeidsplassen ikke får sende delegater på grunn av økonomi. Sam Eyde vgs har i tidligere årsmøter stilt med mellom 8-10 delegater. I år får de ikke sende noen. Et delegatårsmøte må ha minst 2/3 av innkalte delegater til stede for at man skal ha rett til å gjøre vedtak. I år var det kalt inn 91 delegater. Dette medfører at det minst måtte ha vært 61 delegater til stede på årsmøtet. Vi kunne nok ha kommet opp mot dette tallet etter hvert, men da måtte vi fylt på med varaer fra andre medlemsgrupper enn de som egentlig skulle hatt delegatplassen. Det er en regel i vedtektene som sier at ingen medlemsgruppe kan ha mer enn 50 % medlemmene i et besluttende fellesorgan ( 15.2). For vår del vil dette også kunne bli et problem. Per i dag har nemlig grunnskole meldt inn 28 delegater. Den eneste gruppen som har meldt inn varaer er også grunnskole. Totalt er det per dato innmeldt 43 delegater, inkludert styret med 12 delegater. Postadresse Bendiksklev ARENDAL Besøksadresse Bendiksklev ARENDAL E-post/Internett tel fax Org. nr Bankkonto

4 Konsekvensen av dette er at årsmøtet ikke kan gjennomføres slik som det var vedtatt og planlagt. Etter at mangelen på delegater var et faktum har styret vært i kontakt med fylkesleder og organisasjonsavdelingen sentralt. De mener det er støtte i vedtektene for å kunne gjennomføre et årsmøte uten delegasjonsordning dersom dere som tidligere delegater får informasjon om det inntrufne. Vi sender derfor ut denne informasjonen til alle som var delegater på vårt forrige årsmøte. Årsmøtet 2013 vil avholdes på Tyholmen hotell, mandag 11. mars. kl Det vil bli årsmøtemiddag etter møtet. Alle medlemmer er hjertelig velkomne. Påmelding til / sms: innen 6. mars! Gi beskjed om du vil delta på middagen. Velkommen! Med vennlig hilsen Geir H Lindgren Lokallagsleder Side 2 av 2

5 Arendal ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2013 Sak 01/2013: KONSTITUERING A. Foreløpig innkalling til delegatårsmøte er sendt ut i uke 3 i henhold til vedtektene. Endelig innkalling til åpent årsmøte er sendt ut 14. februar. a. Styrets forslag til vedtak: i. Innkallingen godkjennes. B. Valg av dirigenter a. Styrets forslag til dirigenter: i. Brit Bugge Mjåvatn Utdanningsforbundet Aust-Agder ii. Gitte Sachs Olsen Nedenes skole C. Valg av referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere a. Forslag til referenter: i. Knut Oksholm Moltemyr skole ii. Dorthe W. Rasmussen Skole og barnehagekontoret b. Forslag til tellekorps: i. Vemund Jensen Sam Eyde vgs ii. Line Stiansen Myra skole iii. Wenche Usterud Hisøy skole iv. Rune Larsen Stinta skole

6 c. Forslag til redaksjonskomité: i. John Willy Syvertsen Arendal vgs ii. Tove Karen Selås Birkenlund skole iii. Eli Berg Olsen Lia og Jovannslia bhg d. Forslag til protokollunderskrivere: i. Torunn L Didriksen Barnehager sentrum øst ii. Glenn Johansson Roligheden skole D. Godkjenning av saksliste og dagsorden a. Styrets forslag til saksliste og dagsorden i. Saksliste og dagsorden følger under. b. Styrets forslag til vedtak: i. Styrets forslag til saksliste for årsmøtet godkjennes. ii. Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet godkjennes. Side 2 av 34

7 SAKSLISTE Sak 01/13 Sak 02/13 Konstituering av årsmøtet 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigenter 3. Valg av referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere 4. Godkjenning av saksliste og dagsorden 5. Fastsetting av reglement for årsmøtet Årsmeldinger 1. Årsmelding fra Lokallagsstyret Årsmelding fra pensjonistklubben høst 2011 vår 2013 Sak 03/13 Regnskap Sak 04/13 Handlingsplan for Utdanningsforbundet Arendal Sak 05/13 Sak 06/13 Saker fra styret: 5.1. Reforhandling SFS arbeidstid i barnehagene Arbeidstid i skolen SFS Endring av årsmøteformen - avvikling av delegatordningen Saker fra klubbene: 6.1. Sak fra Roligheden skole - Strategi for å påvirke politikere 6.2. Sak fra Roligheden skole - Utdanningsforbundets mediestrategi 6.3. Sak fra Sandnes skole - Psykiske lidelser og adferdsvansker 6.4. Sak fra Sandnes skole - Vikarsituasjonen for grunnskolene i Arendal Sak fra Sandnes skole - Pedagogtetthet for 6-åringene i Arendalsskolen Sak fra Nedenes skole - Skoleruta i Aust-Agder, forskyving av sommerferien Sak 07/13 Budsjett for Utdanningsforbundet Arendal Sak 08/13 Sak 09/13 Valg - lokallaget 1. Leder og nestleder 2. Styremedlemmer og varamedlemmer 3. Hovedtillitsvalgte 4. Valgkomité Resolusjoner 1. Bevar kommunale barnehager Side 3 av 34

8 DAGSORDEN Registrering / kaffe / noe å bite i Sak 01/13 Konstituering Sak 02/13 Årsmeldinger Sak 03/13 Regnskap Sak 04/13 Handlingsplan / Innspill til nytt styre Sak 05/13 Saker fra styret Pause Sak 06/13 Saker fra klubbene Sak 07/13 Budsjett Sak 08/13 Valg lokallaget Sak 09/13 Resolusjoner Middag Side 4 av 34

9 E. Fastsetting av reglement for årsmøtet a. Saksfremlegg i. Forslag til møtereglement for årsmøtet. Ligger vedlagt. ii. Valgreglement for årsmøtet. Ligger vedlagt. b. Styrets forslag til vedtak: i. Styrets forslag til møtereglement for årsmøtet vedtas. ii. Styrets forslag til valgreglement for årsmøtet vedtas. Forslag til møtereglement a. Leder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. b. Taletiden begrenses til 3 minutter. Saksinnlederne kan få utvidet taletid, samt tid til sluttinnlegg. c. Årsmøtedeltakere som ønsker ordet, viser dette med nummerskilt. Ønskes ordet til dagsorden, saksopplysning eller replikk, markeres dette særskilt. Saksinnledere og medlemmer av styret kan få ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hver på maksimum ett minutts taletid. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til duplikk. De som ønsker ordet, må tale fra den faste talerstolen. Alle årsmøtedeltakere som ber om ordet til dagsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum ett minutts taletid. d. Dirigenter og årsmøtedeltakere kan komme med forslag om ytterligere begrensning i taletiden, eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemning. e. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn og arbeidssted. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. Side 5 av 34

10 f. Alle forslag kan vedtas med simpelt flertall. Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall. ( 58.4) g. Møtet avgjør voteringsmåten. Valgreglement for årsmøtet Generelt om valgene Valgene gjelder for årsmøteperioden: ( 58.3). Alle valg skal være skriftlige. Møteleder kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen og fra styret. 2. Kandidater som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol. NB! Valgene må skje i den rekkefølgen som er beskrevet nedenfor, jf Valg av lokallagsleder (Velges i plenum ) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får 2/3 av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får 2/3 av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er mer enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall, ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de gjenstående to kandidatene, er den valgt som har fått flest stemmer. 2. Valg av nestleder (Velges i plenum ) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå: I særmøter for årsmøterepresentanter som er tilsatt i virksomhetene ( ): Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalene innenfor virksomheter på kommunenivå. I plenumsmøte: Valg av øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret ( , jf. 61.2) Lokallagsstyret har åtte medlemmer. (Åtte medlemmer - årsmøtevedtak 2011.) Dette tallet omfatter leder og nestleder. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at Side 6 av 34

11 det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. I tillegg velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. (Tre varamedlemmer - årsmøtevedtak 2011.) 3. Valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder og nestleder. Dersom det ikke stiller kandidater (evt. i tilstrekkelig antall) fra en eller flere av medlemsgruppene, overføres disse styreplassene til gruppen fritt valgte. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen enten inneholde markering for at en følger valgkomiteens innstilling (ev. med retting etter forutgående valg) eller inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt, opplyses årsmøtedeltakerne om hvilken sammensetning (arbeidsplasstilhørighet og etter kjønn) som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. Deretter gis årsmøtedeltakerne beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde minst x kvinner. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kandidater med lavere stemmetall går foran innenfor sin arbeidsplasstilhørighetsgruppe når kjønnskriterium krever det. 4. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Det velges 3 møtende varamedlemmer i prioritert rekkefølge. (Tre varamedlemmer - årsmøtevedtak 2011.) Disse velges i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 5. Valg av valgkomité ( Valg av valgkomité, jf. 64.1) Styret fremmer forslag på representanter til valgkomité for perioden Sammensetningen skal ta hensyn til de prinsipper som gjelder i valg av styrer for øvrig, med hensyn på kjønn og arbeidsplasstilhørighet. Valgkomiteen består av minst 4 medlemmer. I tillegg eventuelle vararepresentanter. Valgkomiteen velges på samme måte som (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Det skal altså ikke velges leder og nestleder valgkomiteen konstituerer seg selv ( 64.1). Eventuelle endringsforslag som fremmes, må søke å ivareta den totale balansen i forslaget. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter arbeidsplasstilhørighet og etter stemmetall, men likevel slik at kandidater med lavere stemmetall går foran innenfor sin arbeidsplasstilhørighetsgruppe når kjønnskriterium krever det. Side 7 av 34

12 Sak 02/2013: ÅRSMELDINGER a. Meldinger i. Årsmelding fra Lokallagsstyret Utdanningsforbundet Arendal Dokumenter vedlagt saken: Årsmelding fra Lokallagsstyret ii. Årsmelding fra Pensjonistklubben Utdanningsforbundet Arendal Dokumenter vedlagt saken: Årsmelding Pensjonistklubben Utdanningsforbundet Arendal høst vår 2012 b. Styrets forslag til vedtak: i. Årsmeldingene blir tatt til orientering. ÅRSMELDING FRA LOKALLAGSSTYRET Medlemstall : 1271 Medlemstall : 1285 Medlemstall : 1319 Vi har hatt en netto medlemsøkning i løpet av perioden på 48 medlemmer. Lokallagsstyret etter valget 2011: Leder Geir H Lindgren G Flosta skole Nestleder Mette Berg Nielsen B Stinta barnehageenhet Styremedlem Kåre Mortveit G Stinta skole Styremedlem Jill Rigmor Abelsen Olsen B Espira Myraskogen barnehage Styremedlem Morten Guttormsen G Myra skole Styremedlem Linda A. Nilsen V Arendal vgs. Styremedlem Helge Venaas V Strømsbu vgs. Styremedlem Katrine Grøstad G Birkenlund skole 1. vara Vidar Iversen G Stinta skole Side 8 av 34

13 2. vara Pål Sandnes G Strømmen skole 3. vara Anne Cathrine Fodstad V Strømsbu vgs. 4. vara Torun Heier Sødal G Stinta skole Hovedtillitsvalgte HTV Kåre Mortveit G Stinta skole HTV-vara Mette Berg Nielsen B Stinta barnehageenhet Møte og talerett til styret: Hermod Husby Pensjonistklubben Endringer i styret i løpet av perioden: Jill Olsen søkte permisjon fra og ut perioden, grunnet flytting bort fra lokallaget. Vidar Iversen ble da flyttet fra første varastyremedlem til fast styremedlem. Endringene har ført til at det blir en skjevhet i styret i forhold til vedtektenes krav om kjønnskvotering. Styret har likevel ikke funnet å ha mulighet til å overstyre de valgte tillitsvalgtes rettigheter i forhold til rekkefølgen. Det har også i løpet av denne perioden alltid vært innkalt alle varamedlemmer til styremøtene. Bemanningen på lokallagskontoret har vært relativt stabil i perioden. Mette Berg Nielsen var våren 2012 utlånt til Utdanningsforbundet Aust-Agder i ca 50 % stilling som vikar for ressursperson barnehage. Styret og de frikjøpte tillitsvalgte har etter omleggingen av oppgaver i forrige periode hatt en enda mer sortering og fordeling av ansvar og oppgaver. Styret og de som til daglig arbeider på kontoret mener at oppgavene blir godt ivaretatt. Arbeidet med å dele informasjon er fortsatt viktig sett i lys av at det er en stadig mindre andel av tiden de frikjøpte faktisk er tilstede samtidig på kontoret. Frikjøp : a) Leder: 100 % fra Utdanningsforbundet sentralt b) Nestleder: 14,5 % fra lokallaget og 8 % fra Utdanningsforbundet sentralt c) HT: 100 % fra Hovedavtalen d) HT-vara: 77,5 % fra Hovedavtalen Høsten 2012 ble det reforhandlet frikjøp for de hovedtillitsvalgte med Arendal kommune. Denne medførte en stadfesting av de frikjøpsprosentene vi har hatt de siste ti årene. Side 9 av 34

14 Valgkomiteen har i denne perioden bestått av: Torgeir Moen Arendal vgs V Eli Berg Olsen Lia barnehage B Gro Kleven Rød Nedenes skole G Rune Speikland Stuenes skole G/L Knut Oksholm Moltemyr skole G Kort oppsummering av arbeidet: Styremøter i 2011: 11, med 66 behandlede saker. Styremøter i 2012: 6, med 33 behandlede saker. Medlemsmøter/aktiviteter: o 2011 Årsmøte 24. mars Debattmøte i forbindelse med kommunevalget 30. august Pensjonistforberedende kurs 12. oktober Diverse arrangementer for større og mindre medlemsgrupper o 2012 Medlemsmøte 31. januar om Profesjonsetikk med Frøydis Oma Ohnstad. Valgmøte (ekstraordinært årsmøte) 13. mars. Inviterte til medlemsmøte for medlemmer i private barnehager. Møtet ble avlyst på grunn av manglende deltakelse. Medlemsmøte 4. desember med Solveig Østrem og Morten Solheim Diverse arrangementer for større og mindre medlemsgrupper Valgmøte 2012 (Årsmøte). Som følge av at 2012 var et år der det både skulle avholdes fylkesårsmøte og landsmøte, måtte lokallaget avholde valgmøte. I møtet ble det nominert kandidater til nytt fylkesstyre og forslag til saker som skulle oversendes fylkesårsmøtet. Det var 41 medlemmer tilstede. Tillitsvalgtmøter / klubbmøter: ATV-G 2-3 samlinger per semester. ATV-B 2-3 samlinger per semester. Felles ATV-B/G samlinger 3 ganger per år. Deltakelse fra lokallagskontoret på 27 klubbmøter i 2011 Deltakelse fra lokallagskontoret på 34 klubbmøter i 2012 Hovedtillitsvalgte og lokallagsleder stiller på tilnærmet alt vi blir invitert til, og vi ønsker at flere klubber sender invitasjoner til kontoret. Side 10 av 34

15 Representasjon Utdanningsforbundet Arendal har i denne perioden vært representert i blant annet følgende utvalg og prosjekter i Arendal kommune: Administrasjonsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget, Unio Arendal, Kvalitetskommuneprogrammet, Skolestrukturgruppa politisk og administrativt, Kommunedelplan skole og barnehage, Nærværsutvalget, Overordna Nærværsutvalg, Styringsgruppe og AU i Leseprosjektet, Ansattportalen, månedlige drøftingsgrupper med skolesjef/ansvarlige i kommunen, møter i komité for oppvekst. Kurs/samlinger Lokallagskontoret har deltatt på alle kurs og samlinger i regi av Utdanningsforbundet Aust-Agder. I tillegg har vi deltatt på kurs i regi av KS og andre aktører som befatter seg med skole- og barnehagespørsmål i den grad vi har hatt mulighet til det. Temaer har blant annet vært: Tariff, lønn og arbeidsforhold, arbeidstidsavtalen, rammeplanen, arbeidsmiljø, endringer i Opplæringsloven, Hovedavtalen, profesjonsidealer, lærerutdanning i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv, lederprofesjonalitet og skolering av forhandlingsutvalg i forkant av tarifforhandlinger. Barnehage - private barnehager Helt siden vi klarte å få bystyret til vedta krav om minst tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår for at private barnehager skulle motta kommunalt tilskudd ( ), har vi brukt mye tid på å påvirke politikere og administrasjon til å ta en avgjørelse på hvem som skal håndheve dette vedtaket. Bystyrevedtaket ble lydende: for at private barnehageeiere skal motta kommunale midler, skal de ansatte ha minst like gode lønn- og arbeidsforhold som kommunalt ansatte. Det er dessverre i tiden etter vedtaket ikke blitt avklart hvem som skal følge opp de nye reglene, og foreløpig har ingen private barnehager mistet det kommunale tilskuddet selv om vi har informert politikere om dårligere arbeidsvilkår. Vi har også i denne perioden fortsatt å holde denne saken varm. Det er fortsatt ikke avklart hvem som skal utføre og håndheve vedtaket. Etter fire år er det veldig frustrerende overfor våre medlemmer i private barnehager ikke kan la de nyte godt av vedtaket. Arbeidet for øvrig i forhold til medlemmer i private barnehager består hovedsakelig i å bistå enkeltmedlemmer i saker knyttet opp mot lønn og arbeidsvilkår. Dette er tidkrevende saker som er kompliserte og som tar mye tid. Barnehager - kommunale Høsten 2012 i forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunen, ville politikerne i bystyret ha utredet hvor stor besparelse det ville bli ved å selge tre kommunale barnehager. Dette medførte mye arbeid for lokallaget. Vi kontaktet politiske partier for å påvirke og for å få de til å forstå viktigheten av å beholde de kommunale arbeidsplassene. I tillegg er det for oss viktig å beholde en strek kommunal satsing på barnehagesektoren og opprettholde det nivået som er i dag. Side 11 av 34

16 Resultatet ble at forslaget om å selge ikke var lønnsomt. For to av disse barnehagene er det nå vedtatt å investere for å effektivisere det bygges to nye barnehager for å samle virksomheten under ett tak, og samtidig øke antall plasser. For den tredje er situasjonen fortsatt uavklart. I løpet av perioden har kommunen også tilsatt en barnehagesjef som direkte under oppvekstsjefen. Dette merkes veldig positivt i forhold til det arbeidet vi driver i denne sektoren og vi merker et økt fokus på kvalitet i barnehagene. Ledere Vi har i perioden hatt en liten medlemsøkning i denne medlemsgruppen. Lokallaget har i denne perioden forsøkt å finne gode møteplasser for ledermedlemmer. Vi ønsker å kunne gi disse medlemmene et tilbud som er tilpasset det behovet de har for en fagforening. Vi har invitert lederne i barnehagene til en kveld for å snakke om endringene i forbindelse med endringer som konsekvens av forsøksordningen i SFS2201. (Arbeidstid i barnehagen.) Vi inviterte også alle medlemmer til møte i forbindelse med lederforhandlingene i Dette er en tradisjon som vi vil fortsette med. De siste årene har ledermedlemmene blitt invitert til lederkonferanser hver høst av Utdanningsforbundet Aust- og Vest-Agder. Disse er blitt sponset av lokallaget. I tillegg betalte lokallaget deltakelse for ledermedlemmene på storkurs arrangert av Utdanningsforbundet Aust-Agder. Vi har et klart ønske om å inkludere lederne som en del av lokallaget og vil også i neste periode jobbe for å finne måter å nå dette målet på. Dette er i tråd med landsmøtevedtak om opprettele av lederforum. Grunnskole Dette har vært nok en periode med intensjoner om kutt i grunnskolesektoren. Og nok en gang har skolestruktur og da trussel om nedleggelse av skoler tatt mye oppmerksomhet. Vi har hatt et sterkt fokus på at våre medlemmer skal ha en best mulig forutsetning for å kunne utføre sitt arbeid. Det er dette som har vært målet med det arbeidet vi har gjort overfor administrasjon og politikere i kommunen og som vi jobber kontinuerlig med. Uroen rundt hvilke skoler som skal bestå eller ikke er noe som fører til en stadig uro i sektoren og en tøffere hverdag for medlemmene våre. To områder bør nevnes spesielt. Lokallaget jobber iherdig med å bedre Arendal kommunes arbeid for å rekruttere nye lærere til kommunen. Dette er et område der vi ikke er enig i de strategier som kommunen har valgt og vi forsøker iherdig å påvirke til at dette blir bedret. I tillegg er det verdt å nevne at det er mye på grunn av HTVs innsats at det er satsing i Arendal på programmet for videreutdanning av lærere i skolen. Side 12 av 34

17 Videregående Det er fortsatt slik at forholdet til arbeidsgiver og arbeidet som drives gjennom hovedtillitsvalgte og seksjonsstyret på fylkeskontoret har vært det viktigste for denne medlemsgruppen. Det er en styrke at tre av styremedlemmene i lokallaget er tilsatt i videregående skole. Dette bidrar til at vi som lokallagsstyre er godt informert om hva som foregår i de videregående skolene i Arendal. Det har også i denne perioden vært forsøkt å finne nye måter å ivareta denne medlemsgruppen på. Blant annet ved å forsøke å finne felles saker og felles møteplasser. Vi har invitert til medlemsmøter og tilbudt våre tjenester på klubbmøter. Lokallagsleder har deltatt på 6 klubbmøter i videregående i løpet av perioden. Vi møter på stort sett alt vi blir invitert til. Lokallaget har også tatt kontakt med fylkeslaget for å få til et tettere samarbeid med HTV-F og ansvarlige for videregående-medlemmer på fylkesnivå. Lokallagsleder har deltatt på et av klubbstyrekursene for videregående som har vært avholdt i perioden. I denne perioden ble det klart at det skulle bygges ny videregående skole på Myra. Sam Eyde står nå ferdig og selv om det har vært en turbulent tid, med flytting av ansatte fra Blakstad vgs til Sam Eyde og andre innkjøringsproblemer er det flott å konstatere at vi har fått en storslått skole i vårt lokallag. Dette er Fylkets største arbeidsplass innen Utdanningsforbundet og vil i løpet av 2013 passere 100 medlemmer. Det er også hyggelig å registrere at vi i løpet av perioden har en kraftig medlemsøkning på Strømsbu vgs / Sam Eyde vgs. denne økningen kommer i tillegg til det rent tekniske at flere er flyttet til skolen. Det er en helt tydelig rekruttering også blant medlemmer som har stått utenfor eller har hatt annen tilknytning tidligere. I denne perioden ble det også vedtatt å overføre mer av kontingentmidlene fra lokallagene til fylkeslagene for å ivareta medlemmer i vgs på en bedre måte. dette ble gjennom både fylkesårsmøter og andre samlinger i forkant imøtegått av lokallaget. Ikke så mye på grunn av økonomi, men på grunn av de arbeidsoppgaver som lokallaget mente hørte med økonomien. Dette var en sak vi tapte. Anne Cathrine Fodstad kom inn i lokallagsstyret denne perioden og var da ATV på Strømsbu vgs. Hun ble i denne perioden valgt inn i fylkesstyret som kontaktperson vgs og som vara-htv-f. Faglig Administrative Støttesystemer - FAS Lokallaget har i perioden også arbeidet med medlemsgrupper som i organisasjonen ikke har tilhørighet i en av de fire store arbeidsgruppene. Dette er gruppe som ikke faller inn under de vanlige pedagogiske stillingene i skole og barnehage. Eksempler på grupper her er administrativt ansatte i kommune og fylke, PPT ansatte og ansatte i andre typer stillinger i pedagogisk og ikke pedagogisk arbeid. Arbeidet har bestått i å følge opp disse medlemmene gjennom medlems- og klubbmøter i tillegg til arbeid med enkeltsaker. Side 13 av 34

18 Vi har fått på plass ATV for PPT i Arendal kommune. Dette bedrer informasjonsarbeidet og samhandlingen med våre medlemmer i denne virksomheten. Tillitsvalgte i Arendal kommune Hovedtillitsvalgte, og lokallagets tillitsvalgte for øvrig, har som oppgave å være medvirkere og deltakere i prosjekter og utviklingsarbeid som har innvirkning på arbeidet som pågår i kommunens arbeidsplasser. Lokallaget har kurset og støttet den enkelte tillitsvalgte i enkeltsaker på arbeidsplassen. Vi må også oftere inn i saker som angår det enkelte medlem. Styreseminar September 2011 reiste lokallagsstyret til Kragerø hotell (Stabbestad) på styreseminar. Det nye lokallagsstyret hadde mange nye medlemmer og vi fant ut at et styreseminar var en god måte å effektivt få jobbet oss sammen på. Det ble et flott opphold der vi fikk jobbet mye og fikk mange gode opplevelser og samtaler. Styret var enige om at dette var en god utnyttelse av tiden og at det var å anbefale i neste periode. Samarbeid Samarbeidspartnere i denne perioden har vært: Unio organisasjonene i kommunen og Fagforbundet. I tillegg har vi hatt et nært samarbeid med hovedverneombudet. Media Lokallagets tillitsvalgte har ved diverse anledninger deltatt i debatter, i aviser, på nett, på radio og lokale TV-sendinger. Oppsummering Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort i perioden, selv om ikke alle mål for perioden er nådd helt slik vi har ønsket. Arbeidet blir stadig mer omfattende og tidkrevende. Til tross for dette, ser vi at det er en viktig funksjon vi utfører, både for enkeltmedlemmer og for medlemmene som yrkesgruppe. Årsmelding Hovedtillitsvalgte De hovedtillitsvalgte har deltatt på klubbmøter i de kommunale barnehagene og skolene. Dette er noe vi finner svært hyggelig og engasjerende. Dialogen medfører som regel at begge parter blir informert om saker som opptar forbundet og motsatt. Vi vil gjerne komme på flere klubbesøk. Vi har hatt 2-3 samlinger for plasstillitsvalgte hvert semester de siste 2 årene. Vi skulle gjerne hatt flere, men i perioden har vi oppdaget at de tillitsvalgte i større grad prioriterer undervisning. I tillegg deltar ATV-er på samlinger som Arendal kommune initierer og i tillegg kurs for tillitsvalgte i fylkesstyrets regi. HTV for Utdanningsforbundet er representert i AMU (arbeidsmiljøutvalg) og Administrasjonsutvalg. I AMU har vi hatt lederskap i Omorganisering i politisk system Side 14 av 34

19 medførte at politikerne ikke lenger er medlemmer i AMU. I AMU behandles saker som angår ansattes ve og vel i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er møter i AMU månedlig. Administrasjonsutvalget er styrt av ordføreren og er det organet der vi møter politikerne, særlig i forhold til saker som angår økonomi, personalreglement, personalsaker etc. Hovedtillitsvalgte er med i tilsettingsprosesser på rådhuset og noen ganger ute på enhetene. Flere enheter har ikke plasstillitsvalgt og da blir HTV bedt om å stille som representant. Tilsettingsprosesser tar en del tid og det har blitt tilsatt 5 nye enhetsledere i oppvekstsektoren i denne perioden. Områder som det har vært spesielt mye fokus på i perioden er: - Arbeidstid: SFS arbeidstid i barnehagene. Her ble det mellom partene sentralt forhandlet frem en helt ny praksis som er ute på prøve nå. Dette medførte mye kursing, avklaringsmøter med mere. For skolene er det i perioden forhandlet fram endringer i SFS 2213 som medførte en del skolering. Nåværende avtale gjelder fram til PP-Tjenesten: I forrige periode var det mange ubesatte stillinger og mye uro i PPT. Det er nå mer avklart og i tjenesten er det tilsatt ny leder og alle stillinger er besatt. Logopedtjenesten er i perioden overført til ansvarsområde PPT. - Prosjekter: "Saman om ein betre kommune" har overtatt etter Kvalitetskommuneprogrammet hvor HTV, sammen med politikerne og administrasjonen sitter i en arbeidsgruppe. Det såkalte trepartsamarbeidet. For våre medlemmer merkes dette best gjennom "Nærværsprogrammet". - "Nærværsprogrammet": det er en stadig pågående prosess for enhetene i Arendal kommune å ha fokus på økt nærvær. HTV sitter i gruppe med ledere og andre tillitsvalgte, det såkalte "Nærværsforum" hvor man diskuterer tiltak i henhold til å høyne nærværet. Nærværsdagen i slutten av januar er en av tiltakene i dette arbeidet. - Leseprosjekt: Leseprosjektet for Østre Agder ble avsluttet som prosjekt i perioden. HTV satt i styringsgruppen inntil prosjektets slutt høsten Skole- og barnehagestruktur: Dette er et stadig tilbakevendende tema og dukket igjen opp i Dette diskuteres i de fleste fora vi er med i, både sammen med administrasjon og politikere. - Salg av kommunale barnehager: I perioden kom det et forslag fra posisjonen i bystyret som ønsket en utredning om mulig salg av kommunale barnehager og vi hadde mange møter med politikere og administrasjon for å påvirke i denne prosessen. Dette arbeidet førte heldigvis til at ingen av de kommunale barnehagene ble foreslått solgt. Derimot er det vedtatt å bygge 2 nye kommunale barnehager til erstatning for mindre barnehager. Side 15 av 34

20 - Økonomiarbeid: Budsjettarbeid er en stor del av HTVs arbeidsoppgaver, både sammen med administrasjon og politikere. I tillegg er tertialrapporter og regnskap oppe til politisk behandling i Administrasjonsutvalget. - Lokale forhandlinger: Ganske mange uker av høsten går med til dette arbeidet. Vi forhandler i partallsår i alle kapitler i HTA (Hovedtariffavtalen), kap 3 (ledere), kap 4 (de som får hoveddelen av lønna bestemt i sentrale forhandlinger) og kap 5 (de som ikke er med i sentrale forhandlinger). I oddetallsår forhandles det for medlemmer i kap 3 og 5. Hoveddelen av medlemmene våre er i kap 4, som er den største gruppen i kommunal sektor. I tillegg forhandler vi også på privat sektor, St. Franciskus og Arendal International School. Det er ikke til å komme bort fra at arbeidsgiver har utfordringer i forhold til at opplysninger i deres lister er korrekte og at de lønnspolitiske retningslinjene kunne være mer konkrete. I 2012 gikk vi ikke til brudd i kap 4 forhandlingene, noe som ikke har skjedd siden Vi har også lokale forhandlinger i andre deler av HTA, men disse sakene løses stort ved drøftinger med arbeidsgiver. - Personalsaker: Fra tid til annen har vi personalsaker. Noen av alvorlig karakter, andre ganger er det enklere å finne løsninger. Vi jobber ofte sammen med arbeidsgiver om disse sakene og i majoriteten av sakene søker vi hjelp hos Utdanningsforbundet Aust- Agder. I virkelig kinkige saker må sentralleddet kontaktes. - Lederutvikling: HTV deltar også i lederutviklingsprogrammet i Arendal kommune, både i styringsgruppe og som medlem. Utdanningsforbundet er den organisasjonen med flest ledermedlemmer i Arendal kommune. HTV har i den sammenheng gjennomført studier ved UiA sammen med mange enhetsledere. Dette ble avsluttet i Drøftingsmøter. Vi har faste drøftingsmøter med oppvekstsjefen. Det har vært vanskelig å få dette inn i faste rutiner, men det er stadig bedring. Det står ikke på oss. - Kontaktforum: HTV deltar i kontaktforum hvor rådmannen innkaller og styrer informasjonen. Her kommer vi med innspill til prosesser som er igangsatt eller tenkes igangsatt og som vil få konsekvenser for ansatte i Arendal kommune. - Styrearbeid: HTV har i denne perioden vært fullverdig medlem av styret for Utdanningsforbundet Arendal etter vedtektsendringer foretatt av landsmøtet i Kurs/konferanser: HTV har deltatt på kurs og konferanser i regi av forskjellige aktører i perioden. De fleste er i regi av Utdanningsforbundet eller deres samarbeidspartere. Det er særdeles viktig for å holde seg oppdatert. - Fylkeslaget: Fylkeslaget har i perioden hatt 4 HTV samlinger for HTV-er i fylket. Dette er et nyttig forum for input og utveksling av erfaringer hvor gjensidig informasjon drøftes. I tillegg deltar HTV på storkursene i regi av fylkeslaget. Side 16 av 34

21 ÅRSMELDING FOR PERIODEN HØST 2011 VÅR 2013 PENSJONISTKLUBBEN Medlemstall pr er 336. STYRET FOR PENSJONISTKLUBBEN august 2011 juli 2013 Stein Torgersen - leder Hermod Husby - nestleder Trine Horgen - sekretær Tormod Urfjell - kasserer Solveig Svebak - styremedlem Anne Kathrine Lindgård - styremedlem Sylvia Løddesøl - styremedlem Antall styremøter i 2011 er 4, med 21 behandlede saker Antall styremøter i 2012 er 7, med 31 behandlede saker Antall styremøter i 2013 er 4. REPRESENTASJON Hermod Husby er oppnevnt som medlem i fylkesstyret for pensjonistene, og var delegat til fylkesårsmøtet i mai Stein Torgersen, m/vara Andreas Koch, er valgt av bystyret til eldrerådet i Arendal kommune for kommunevalgperioden. AKTIVITETER 2011 høst Tur til Moseldalen. Turleder Sigmund Messel, 3 medlemsmøter, hvorav 1 i regi av fylkeslaget 2 felles kulturopplevelser på Kulturhuset 2 vandreturer 2012 høst og vår Tur til Riga, arrangør Agenda Kurs og Reiser AS, turleder Inge E Johansen 7 medlemsmøter 1 medlemsmøte i regi av fylkespensjoniststyret 2 felles kulturopplevelser på Kulturhuset 1 vandretur 16 tirsdagsturer på Hove, Den glade vandrer 2013 vår, programfestede aktiviteter 3 medlemsmøter 2 utflukter/besøk 1 felles kulturopplevelse på kulturhuset Side 17 av 34

22 FOREDRAGSHOLDERE/KÅSØRER Guide Heidi Arild (Nes Verk), Eva Nærby, Utdanningsforbundets leder for pensjonister, Kirsti Pedersen Haugen (julemøte), Stein Torgersen (sangmøter), Helge Tveiten (Utvandringen til Amerika), Bente Pedersen (Arendal Internasjonale skole), Eli Woie ( historisk kavalkade jubileet), Bjarne Bjorvatten (jubileet), Kåre Thorsen og Bjørn Dale (Tromøyvandring), Torjus Olsbu (Løvlands samlinger), Magne Sollie, (Mørløs), Kjell Morka (julemøte), bibliotekarer v/arendal bibliotek (God litteratur), Arne Bergersen (Børli), Torstein Gundersen (Helse og eldre). Alle arrangementer i regi av styret i Pensjonistklubben Arendal sendes til samtlige medlemmer som mail eller vanlig post. Innbydelser går også til en kontaktperson i Froland for videresending, da de ikke har eget pensjonistlag og flere ønsker å delta hos oss. Medlemsmøtene blir holdt på Kroverten, His, tirsdager kl Frammøtet ligger på rundt personer. I tillegg tilmedlemsmøter, har styret invitert til vandretur på Øyna, turer med innlagte besøk, bl.a. på Nes Verk, Frolands Verk, Mørløs, Dømmesmoen, og besøk på Arendal Internasjonale skole, Biblioteket, Sam Eyde videregående skole og Sandvigen Fort. I 2012 inviterte styret til Den glade vandrer på Hove, der 8-14 personer deltok. ØKONOMI Pensjonistklubben opererer ikke med egne budsjettmidler, men får dekket løpende utgifter av lokallaget. Etter samtale med ledelsen i Utdanningsforbundet Arendal, har vi mulighet til å honorere/påskjønne foredragsholdere, eller andre som utfører en oppgave for oss. Utgifter til utsendelser pr. post dekker lokallaget. OPPSUMMERING Kontakten med leder i lokallaget har i perioden vært meget god. Styret har fått benytte lokalene i Bendiksklev til sine styremøter, kontoret er behjelpelig med kopiering og viser stor imøtekommenhet overfor pensjonistene generelt. Pensjonistklubben har fått egen hjemmeside, hvor aktiviteter og bilder jevnlig legges ut. Samarbeidet med fylkes-pensjoniststyret er godt. Som tidligere har også styret i denne perioden vektlagt det kulturelle og sosiale samværet i programtilbudet, og tilbakemeldingene er gode. Utfordringen blir å kunne tilby et variert og bredt program, som også kan fange opp de yngre pensjonistene. Hver arbeidsplass/tillitsvalgt har foldere som presenterer pensjonistklubben og aktiviteten vår. Pensjonistklubben i Arendal fylte 10 år 24. april 2012, og stor jubileumsfest ble avholdt på Kroverten. Stor stemning og nydelig servering, for de 70 deltakerne. Nå tar vi fatt på de neste ti år med friskt mot. Arendal, For styret Trine Horgen Side 18 av 34

23 Sak 03/2013: REGNSKAP a. Saksframlegg: i. Regnskap og balanse (vedlagt) ii. Revisjonsberetning 2011 og 2012 (se Vedlegg 1) b. Styrets forslag til vedtak: i. Forslag til vedtak: 1. Det framlagte regnskapet for Utdanningsforbundet Arendal 2011 og 2012 godkjennes. 2. Revisjonsberetningene tas til etterretning. Regnskap Utdanningsforbundet Arendal Kontingenter 3290 Kontingentinntekter FY/LOK kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Driftsinntekter 3910 Andre driftsinntekter kr - kr ,00 kr - kr ,00 Annen driftskostnad 5211 Fri telefon privat fordel, avg. pliktig kr ,00 kr , Fri telefon øvrig kr ,22 kr , Lønn kr 938,00 kr Telefondekning i form av lønnsytelse kr ,00 kr 6 996, Honorar uten feriepenger kr 9 000,00 kr 5 500, Arbeidsgiveravgift kr 6 477,26 kr 3 454, Andre dr.kostnader kantine kr 4 671,27 kr 7 213, Andre personalkostnader kr 1 368,00 kr 1 296, Gaver i arbeidsforhold, fritt kr 6 008,50 kr , Leie kontorlokaler kr ,00 kr ,00 Side 19 av 34

24 6340 Lys varme m.v. kr ,92 kr , Kontorforsikring kr 2 158,00 kr 2 103, Leie/service kontormaskiner kr ,21 kr , Inventar, innkjøp kr ,00 kr 4 189, Kontorteknisk utstyr kr 1 856,35 kr , Service/lisenser IKT kr 3 907,50 kr , Revisjons- og regnskapshonorar kr ,00 kr , Frikjøp tillitsvalgte etter avtale kr ,00 kr , Honorar uten oppg. plikt kr 6 000,00 kr Kontorrekvisita kr 7 876,28 kr , Datarekvisita kr 2 017,00 kr EDB-utstyr over drift kr ,00 kr , Aviser,tidskrifter m.v. kr 6 317,00 kr 5 872, Faglitteratur/trykksaker kr 2 014,00 kr 317, Telefon kr 4 496,04 kr , Porto kr 5 700,00 kr , Bilgodtgjørelse kr 8 900,84 kr , Bilgodtgj. passasjerer kr 392,00 kr 1 125, Flybilletter kr 2 169,00 kr Andre reiseutgifter kr ,50 kr , Hotell kr ,00 kr , Diett kr 190,00 kr Leie kurslokale/møterom kr 6 000,00 kr 5 000, Bevertning ved møter kr ,40 kr , Deltakeravgift møter/kurs kr ,00 kr , Andre kurs/møte kostnader kr 119,50 kr 5 000, Reklame/annonser kr - kr 8 250, Profileringsmateriell kr ,00 kr , Representasjon gaver kr 2 960,00 kr 1 474, Periodiserte kostnader kr 2 216,00 kr Bankomkostninger kr 879,68 kr 769,00 kr ,47 kr ,00 Renteinntekter 8040 Renteinntekter bank kr 994,06 kr 950, Andre finansinntekter kr 221,00 kr 1 215,06 kr 950,00 Overført fra/til fri egenkapital 8962 Disponering årsresultat fri EK kr ,59 kr ,00 kr ,59 kr ,00 Side 20 av 34

25 Spesifikasjon til balanse Andre fordringer Andre fordringer kr ,00 kr - kr ,00 kr - Bankinnskudd, kontanter o.l Driftskonto 1 kr ,77 kr ,00 kr ,77 kr ,00 Fri egenkapital 2050 Fri egenkapital kr ,93 kr ,00 kr ,93 kr ,00 Annen kortsiktig gjeld 1560 Fordring sentral organisasjonsdrift kr - kr , Gjeld 45%-ordn. Inndratt lokallag kr ,00 kr Annen kortsiktig gjeld kr ,84 kr ,00 kr ,84 kr ,00 Side 21 av 34

26 Sak 04/2013: HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL a. Saksframlegg: Styret har som vanlig revidert handlingsplanen i løpet av perioden. Det reviderte utkastet kan leses nedenfor. Dette vil være med på å danne grunnlaget i utarbeidelsen av en ny handlingsplan for lokallaget. Handlingsplan ligger vedlagt. b. Styrets forslag til vedtak: Det nye styret oppfordres til å utarbeide en ny handlingsplan for , der innspillene fra årsmøtet innarbeides. Utgangspunkt for handlingsplan : Handlingsplan SAMFUNNSPOLITIKK Videreutvikle et godt forhold til politikere, gjennom lobbyvirksomhet og organisasjonsarbeid. Først innsats på disse arenaene, etterpå media. Vi må være tydelige og konkrete i vårt møte med politikerne, be om faste møteplasser. På hvert styremøte settes det av tid til å diskutere aktuelle saker som kan gå til media. Det skal være en positiv vinkling, vi ønsker å få saker på dagsorden. Vi skal være medspillere. En satsing og styrking av samarbeidet med AKFU. Plasstillitsvalgte må bedre samarbeidet med FAU. I saker som det er formålstjenelig vil vi fortsette samarbeidet. ORGANISASJONSPOLITIKK Styrke arbeidet på skolene, rekruttering, klubbstyreaktivitet og opplæring. Storklubb for barnehagene. Dette er et mål for å øke bevisstheten om avtaleverket og sette fokus på barnehage og førskolelærerne. UTDANNINGSPOLITIKK Det er viktig å fokusere på etter- og videreutdanning for alle pedagoger/ andre medlemmer i utdanningssystemet. Vi vil arbeide for at alle pedagoger i utdanningssystemet i Arendal kommune / Aust-Agder fylkeskommune får en reell mulighet til etter- og videreutdanning. Vi vil arbeide for at det lages en handlingsplan. En vurdering av skole- og barnehagestrukturen i Arendal, uten at det er budsjettet som er den drivende faktor. Vi vil være pådrivere for at resultatene av de nasjonale prøvene brukes til å sette fokus på å gjøre noe annet enn drilling til nasjonale prøver. Fokus for skolen bør bli hele Side 22 av 34

27 mennesket. ARBEIDSMILJØ Vi vil fortsatt arbeide for å øke pedagogtettheten på alle nivå i utdanningssystemet og legge til rette for en bedre rekruttering. Vi må arbeide for å øke bevisstheten rundt HMS og avviksmeldinger ute i klubbene / blant alle medlemmene. Vi vil arbeide for at rutinene rundt avviksmeldinger blir tatt i bruk og fulgt opp. LØNNSPOLITIKK Utdanningsforbundet Arendal vil fortsette arbeidet med å få en rettferdig avlønning for våre medlemmer. MÅL FOR PERIODEN Åpenhet Våre medlemmer skal ha størst mulig grad av innsikt og innspillsmuligheter. Medlemmene Vi ønsker å øke fagforeningsbevisstheten og yrkesstoltheten hos medlemmene. Vi vil engasjere og tilby våre tjenester, og derved forsøke å skape engasjement. Vi ønsker å avholde medlemsmøter og arbeidsplassbesøk. Det er en målsetting at vi er innom alle arbeidsplassene i løpet av året. Hjemmesidene skal brukes som kommunikasjonskanal og informasjonstavle. Tillitsvalgt Hovedfokus skal være fagforeningsbevissthet og medlemmene. Vi ønsker en tettere kommunikasjon og oppfølging i forhold til lokallaget. Vi ønsker at den tillitsvalgte skal samarbeide aktivt med organer som FAU og SU. Vi ønsker å kurse og følge opp klubbstyrene for å øke bevisstheten om avtaleverket, forhandlinger og KS. Vi må arbeide aktivt for å bedre rekrutteringen til tillitsverv. Hovedtillitsvalgt Vi må legge forholdene til rette for at saker blir gjennomarbeidede overfor arbeidsgiver. Det er viktig å sortere og eventuelt konkretisere de hovedtillitsvalgtes oppgaver. Viktig at medlemmene våre ser og får vite om de sakene hovedtillitsvalgte jobber med. Styret Styremedlemmene skal være mer delaktige i konkrete arbeidsoppgaver for styret - det må komme flere innspill til hjemmesiden. Styret skal ha medlemsfokus. Det betyr også at vi skal ha fokus på enkeltgrupper og deres identitet. Vi ønsker å bedre forståelsen og forholdet mellom medlemmene i barnehage, skole og videregående skole. Styremedlemmene bør delta mer aktivt på AT- samlinger. Side 23 av 34

28 Sak 05/2013 SAKER FRA STYRET: 5.1. Reforhandling SFS arbeidstid i barnehagene. Da SFS 2201 ble reforhandlet høsten 2010 ble ikke partene enige, og tvisten ble brakt inn til en sentral nemnd. Nemndas kjennelse åpnet for at lærere i barnehage fra 1. august 2012 ikke lenger skulle ha full individuell råderett over deler av planleggingstiden. Av den ordinære arbeidstiden på 37,5 timer pr. uke, skulle minst fire timer i gjennomsnitt pr. uke avsettes til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Avtalen om 4 timers ubundet arbeidstid har lenge vært ønsket endret av arbeidsgiver. Målet har vært å gi arbeidsgiver rett til å styre innholdet i timene og bestemme hvor lærerne i barnehagene skal jobbe. I de siste forhandlingene (2010) ble partene dømt til å gjennomføre et prøveforsøk på et år, start 1. august Vi opplevde veldig stor variasjon på arbeidet som ble lagt ned i forhold til å utarbeide arbeidsplaner og finne egnede steder for å utføre jobben. 1. august 2011 var det mange som enda ikke hadde arbeidsplan og noen hadde rett og slett bare videreført ordningen som ble praktisert før 1. august. Selv om oppdraget fra meklingsmannen var å definere innholdet i planen og legge til rette for realistisk tidsbruk. Arendal kommune evaluerte ordningen i desember 2012, og da ble det bekreftet at det finnes like mange varianter av ordningen som det finnes lærere i barnehagene. Videre ser vi at lærerne ikke alltid får utført arbeidet de etter planen skulle gjøre, fordi det er sykdom blant de voksne. Inngåtte avtaler sikrer sjelden at ansatte faktisk får gjort jobben på de tidspunkt som er satt av til oppgavene. Arbeidspress fører til at oppgavene må gjøres innimellom andre oppgaver eller på fritiden. Overtid er ikke ønsket, men blir ofte eneste utvei for at læreren skal få utført planarbeidet sitt. Det planlegges akkurat nå to nye kommunale barnehager og i den forbindelse har arbeidsplasser for lærerne vært tema. Det kommer fram forslag om at ansatte skal dele plass, sitte med pc-en på fanget og eventuelt bruke pauserom eller møterom som arbeidsplass. Det er veldig arrogant av en arbeidsgiver som virkelig har vært pådriver for å binde lærernes plantid til arbeidsplassen. Styrets forslag til vedtak: Utdanningsforbundet Arendal forventer at Utdanningsforbundets sentrale forhandlingsdelegasjon må utfordre arbeidsgiver KS på detaljnivå når SFS 2201 skal reforhandles sommeren Spesielt i forhold til hvordan KS planlegger å forplikte sine kommuner til å tilrettelegge for en eventuell fast binding av arbeidstiden til lærere som jobber i barnehage. Side 24 av 34

29 5.2. Arbeidstid i skolen SFS 2213 I løpet av høsten 2013 skal Utdanningsforbundet inn i nye forhandlinger med KS om arbeidstiden for ansatte i skoleverket (SFS 2213). Det har også vært ute en undersøkelse blant tillitsvalgte i skoleverket om praktiseringen av endringer i de lokale arbeidstidsavtalene for skoleåret 2012/13. Endringene i den sentrale avtalen som sentralstyret aksepterte i februar 2012, er at skolenes tidsressurspott ble økt med 30 minutter pr. elev. Denne ressursen skulle blant annet brukes som tiltak for å redusere kontaktlærernes undervisningstid. Antallet planleggingsdager økte fra fem til seks ved en forskyvning av bundet arbeidstid. I mange kommuner/fylkeskommuner er endringene i den sentrale avtalen også tatt inn i den lokale arbeidstidsavtalen, mens man andre steder har kommet til enighet om andre løsninger. En rapport med resultatene fra denne undersøkelsen blir publisert innen utgangen av februar. I 2011 gjennomførte Utdanningsforbundet en organisasjonsmessig behandling av arbeidstiden for undervisningspersonalet i skolen. Alle de 19 fylkeslagene kom med uttalelser. Innholdet i oppsummeringen av den organisasjonsmessige behandlingen tilsvarer det som er beskrevet av "Tidsbrukutvalget": For mange og stadig flere oppgaver som skal utføres innenfor knappe tidsressurser. Med dette som utgangspunkt, ønsker medlemmene et større profesjonelt handlingsrom som gir dem anledning til å prioritere kjerneoppgavene. Den organisasjonsmessige behandlingen i Utdanningsforbundet viste at mange pekte på behov for endringer på følgende områder: Økt kontaktlærerressurs Redusert undervisningstid for seniorer skal sikre mer tid til eget for- og etterarbeid Klargjøring av undervisningsbegrepet Tydeliggjøring av hvilke krav som stilles til en arbeidsplan Manglende tid til pedagogisk ledelse og personalledelse Samsvar mellom elevenes rett til undervisning i et fag og de timene lærerne får til å undervise i faget Sentral avtale fremfor lokale avtaler Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Arendal ber forhandlingsdelegasjonen sentralt arbeide for å beholde den nåværende arbeidstidsordningen. I tillegg krever vi forbedringer på følgende områder: Økt kontaktlærerressurs Redusert undervisningstid for seniorer skal sikre mer tid til eget for- og etterarbeid Klargjøring av undervisningsbegrepet Tydeliggjøring av hvilke krav som stilles til en arbeidsplan Manglende tid til pedagogisk ledelse og personalledelse Samsvar mellom elevenes rett til undervisning i et fag og de timene lærerne får til å undervise i faget Sentral avtale fremfor lokale avtaler Side 25 av 34

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Å R S M Ø T E 2015 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Side 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2015 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL ÅRSMØTE Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL Vår dato: 26.03.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Delegater

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Viken folkehøgskole Onsdag 24. april kl. 18:00 Program Åpning ved leder Underholdning/foredrag: Koret Marmor Allsang: Din tanke er fri Årsmøtet i Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Oppdatert 30.04.2015 Kl 12:40 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15:

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark Vår dato: 08.05.15 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Ole E. Hansen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 23 13 83 20/ 907 55 622 Delegater fra lokallagene, jfr vedtektenes 44.2 Fylkesstyremedlemmer

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

3-årsmelding fra styret

3-årsmelding fra styret 3-årsmelding fra styret ÅRSMELDING 2006 2008 Innledning. Utdanningsforbundet Bergen har gjennomgått en spennende og hektisk treårsperiode. Det er mange små og store saker lokallaget har arbeidet med i

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND

ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND FREDAG 28. JANUAR 2011 KL 18.00 RADISSON SAS CALEDONIEN HOTEL KRISTIANSAND Innhold: Innhold: 2 Velkommen til Årsmøtet 3 Dagsorden 4 SAK 4 Årsberetninger 5 Årsberetning

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer