Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00"

Transkript

1 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013

2 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl Saksliste: 1. Konstituering 2. Melding og regnskap fra lokallagsstyret 3. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode 4. Budsjett 5. Saker som legges frem av styret / saker innmeldt fra klubbene 6. Valg til lokallaget o Leder/ nestleder o Hovedtillitsvalgte med vara o Styre med varamedlemmer o Valgkomité med varamedlemmer 7. Resolusjoner Årsmøtet vil denne gang arrangeres som åpent årsmøte. Begrunnelsen for dette kan leses på vår hjemmeside Dette betyr at alle medlemmer er hjertelig velkomne! Etter årsmøtet er alle invitert til årsmøtemiddag kl Det blir enkel bevertning ved møtets start (fra kl ). PÅMELDING: / sms: Innen 6. mars! (Gi også beskjed om du vil delta på middag.) Ytterligere informasjon og sakspapirer vil etter hvert legges ut på: Med vennlig hilsen Geir H Lindgren Lokallagsleder Arendal, 14. februar 2013

3 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Til delegater som deltok på Utdanningsforbundet Arendals årsmøte i Lokallagsstyret har vedtatt at årets årsmøte må avholdes som åpent årsmøte, uten delgasjonsordning. Møtet vil avholdes på kveldstid. Årsaken til dette er at det ved dagens slutt i går ikke var meldt inn nok delegater til årsmøtet til at dette ville ha rett til å gjøre vedtak. Som kjent ble det fra lokallagstyrets side på årsmøtet i 2011 fremmet en sak der delegasjonsordningen ble foreslått nedlagt. Saken falt etter at flere delegater i årsmøtet mente at det fortsatt var den beste ordningen for lokallaget. Årsmøtedelegatene ble etter vedtaket i sak utfordret på at det da ved neste årsmøte var viktig at klubbene stilte med det antall delegater som var nødvendig. Dette fikk støtte. Til årets møte har det blitt varslet om valg av delegater og innmelding av disse siden begynnelsen av januar. Foreløpig innkalling ble sendt ut 15. januar. I perioden etter dette har det blitt sendt ut flere påminnelser til klubber og ikke minst til enkeltmedlemmer i de medlemsgruppene som vi har sett har hatt problemer med å fylle sine delegatkvoter. Jeg tenker her spesielt på private barnehager, der vi sjelden har hatt delegater i det hele tatt. Det gjelder også FAS (Faglige, Administrative Støttesystemer) der vi kun har hatt svært få delegater. Til en viss grad gjelder det også ledere, der vi har hatt i gjennomsnitt i underkant av 50 % dekning. Dersom alle gruppene hadde stilt med delegater som de pleier ville dette heller ikke ha hjulpet på situasjonen i år. Det som får avgjørende virkning er at den største arbeidsplassen ikke får sende delegater på grunn av økonomi. Sam Eyde vgs har i tidligere årsmøter stilt med mellom 8-10 delegater. I år får de ikke sende noen. Et delegatårsmøte må ha minst 2/3 av innkalte delegater til stede for at man skal ha rett til å gjøre vedtak. I år var det kalt inn 91 delegater. Dette medfører at det minst måtte ha vært 61 delegater til stede på årsmøtet. Vi kunne nok ha kommet opp mot dette tallet etter hvert, men da måtte vi fylt på med varaer fra andre medlemsgrupper enn de som egentlig skulle hatt delegatplassen. Det er en regel i vedtektene som sier at ingen medlemsgruppe kan ha mer enn 50 % medlemmene i et besluttende fellesorgan ( 15.2). For vår del vil dette også kunne bli et problem. Per i dag har nemlig grunnskole meldt inn 28 delegater. Den eneste gruppen som har meldt inn varaer er også grunnskole. Totalt er det per dato innmeldt 43 delegater, inkludert styret med 12 delegater. Postadresse Bendiksklev ARENDAL Besøksadresse Bendiksklev ARENDAL E-post/Internett tel fax Org. nr Bankkonto

4 Konsekvensen av dette er at årsmøtet ikke kan gjennomføres slik som det var vedtatt og planlagt. Etter at mangelen på delegater var et faktum har styret vært i kontakt med fylkesleder og organisasjonsavdelingen sentralt. De mener det er støtte i vedtektene for å kunne gjennomføre et årsmøte uten delegasjonsordning dersom dere som tidligere delegater får informasjon om det inntrufne. Vi sender derfor ut denne informasjonen til alle som var delegater på vårt forrige årsmøte. Årsmøtet 2013 vil avholdes på Tyholmen hotell, mandag 11. mars. kl Det vil bli årsmøtemiddag etter møtet. Alle medlemmer er hjertelig velkomne. Påmelding til / sms: innen 6. mars! Gi beskjed om du vil delta på middagen. Velkommen! Med vennlig hilsen Geir H Lindgren Lokallagsleder Side 2 av 2

5 Arendal ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2013 Sak 01/2013: KONSTITUERING A. Foreløpig innkalling til delegatårsmøte er sendt ut i uke 3 i henhold til vedtektene. Endelig innkalling til åpent årsmøte er sendt ut 14. februar. a. Styrets forslag til vedtak: i. Innkallingen godkjennes. B. Valg av dirigenter a. Styrets forslag til dirigenter: i. Brit Bugge Mjåvatn Utdanningsforbundet Aust-Agder ii. Gitte Sachs Olsen Nedenes skole C. Valg av referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere a. Forslag til referenter: i. Knut Oksholm Moltemyr skole ii. Dorthe W. Rasmussen Skole og barnehagekontoret b. Forslag til tellekorps: i. Vemund Jensen Sam Eyde vgs ii. Line Stiansen Myra skole iii. Wenche Usterud Hisøy skole iv. Rune Larsen Stinta skole

6 c. Forslag til redaksjonskomité: i. John Willy Syvertsen Arendal vgs ii. Tove Karen Selås Birkenlund skole iii. Eli Berg Olsen Lia og Jovannslia bhg d. Forslag til protokollunderskrivere: i. Torunn L Didriksen Barnehager sentrum øst ii. Glenn Johansson Roligheden skole D. Godkjenning av saksliste og dagsorden a. Styrets forslag til saksliste og dagsorden i. Saksliste og dagsorden følger under. b. Styrets forslag til vedtak: i. Styrets forslag til saksliste for årsmøtet godkjennes. ii. Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet godkjennes. Side 2 av 34

7 SAKSLISTE Sak 01/13 Sak 02/13 Konstituering av årsmøtet 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigenter 3. Valg av referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere 4. Godkjenning av saksliste og dagsorden 5. Fastsetting av reglement for årsmøtet Årsmeldinger 1. Årsmelding fra Lokallagsstyret Årsmelding fra pensjonistklubben høst 2011 vår 2013 Sak 03/13 Regnskap Sak 04/13 Handlingsplan for Utdanningsforbundet Arendal Sak 05/13 Sak 06/13 Saker fra styret: 5.1. Reforhandling SFS arbeidstid i barnehagene Arbeidstid i skolen SFS Endring av årsmøteformen - avvikling av delegatordningen Saker fra klubbene: 6.1. Sak fra Roligheden skole - Strategi for å påvirke politikere 6.2. Sak fra Roligheden skole - Utdanningsforbundets mediestrategi 6.3. Sak fra Sandnes skole - Psykiske lidelser og adferdsvansker 6.4. Sak fra Sandnes skole - Vikarsituasjonen for grunnskolene i Arendal Sak fra Sandnes skole - Pedagogtetthet for 6-åringene i Arendalsskolen Sak fra Nedenes skole - Skoleruta i Aust-Agder, forskyving av sommerferien Sak 07/13 Budsjett for Utdanningsforbundet Arendal Sak 08/13 Sak 09/13 Valg - lokallaget 1. Leder og nestleder 2. Styremedlemmer og varamedlemmer 3. Hovedtillitsvalgte 4. Valgkomité Resolusjoner 1. Bevar kommunale barnehager Side 3 av 34

8 DAGSORDEN Registrering / kaffe / noe å bite i Sak 01/13 Konstituering Sak 02/13 Årsmeldinger Sak 03/13 Regnskap Sak 04/13 Handlingsplan / Innspill til nytt styre Sak 05/13 Saker fra styret Pause Sak 06/13 Saker fra klubbene Sak 07/13 Budsjett Sak 08/13 Valg lokallaget Sak 09/13 Resolusjoner Middag Side 4 av 34

9 E. Fastsetting av reglement for årsmøtet a. Saksfremlegg i. Forslag til møtereglement for årsmøtet. Ligger vedlagt. ii. Valgreglement for årsmøtet. Ligger vedlagt. b. Styrets forslag til vedtak: i. Styrets forslag til møtereglement for årsmøtet vedtas. ii. Styrets forslag til valgreglement for årsmøtet vedtas. Forslag til møtereglement a. Leder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. b. Taletiden begrenses til 3 minutter. Saksinnlederne kan få utvidet taletid, samt tid til sluttinnlegg. c. Årsmøtedeltakere som ønsker ordet, viser dette med nummerskilt. Ønskes ordet til dagsorden, saksopplysning eller replikk, markeres dette særskilt. Saksinnledere og medlemmer av styret kan få ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hver på maksimum ett minutts taletid. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til duplikk. De som ønsker ordet, må tale fra den faste talerstolen. Alle årsmøtedeltakere som ber om ordet til dagsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum ett minutts taletid. d. Dirigenter og årsmøtedeltakere kan komme med forslag om ytterligere begrensning i taletiden, eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemning. e. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn og arbeidssted. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. Side 5 av 34

10 f. Alle forslag kan vedtas med simpelt flertall. Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall. ( 58.4) g. Møtet avgjør voteringsmåten. Valgreglement for årsmøtet Generelt om valgene Valgene gjelder for årsmøteperioden: ( 58.3). Alle valg skal være skriftlige. Møteleder kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen og fra styret. 2. Kandidater som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol. NB! Valgene må skje i den rekkefølgen som er beskrevet nedenfor, jf Valg av lokallagsleder (Velges i plenum ) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får 2/3 av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får 2/3 av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er mer enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall, ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de gjenstående to kandidatene, er den valgt som har fått flest stemmer. 2. Valg av nestleder (Velges i plenum ) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå: I særmøter for årsmøterepresentanter som er tilsatt i virksomhetene ( ): Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalene innenfor virksomheter på kommunenivå. I plenumsmøte: Valg av øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret ( , jf. 61.2) Lokallagsstyret har åtte medlemmer. (Åtte medlemmer - årsmøtevedtak 2011.) Dette tallet omfatter leder og nestleder. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at Side 6 av 34

11 det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. I tillegg velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. (Tre varamedlemmer - årsmøtevedtak 2011.) 3. Valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder og nestleder. Dersom det ikke stiller kandidater (evt. i tilstrekkelig antall) fra en eller flere av medlemsgruppene, overføres disse styreplassene til gruppen fritt valgte. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen enten inneholde markering for at en følger valgkomiteens innstilling (ev. med retting etter forutgående valg) eller inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt, opplyses årsmøtedeltakerne om hvilken sammensetning (arbeidsplasstilhørighet og etter kjønn) som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. Deretter gis årsmøtedeltakerne beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde minst x kvinner. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kandidater med lavere stemmetall går foran innenfor sin arbeidsplasstilhørighetsgruppe når kjønnskriterium krever det. 4. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Det velges 3 møtende varamedlemmer i prioritert rekkefølge. (Tre varamedlemmer - årsmøtevedtak 2011.) Disse velges i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 5. Valg av valgkomité ( Valg av valgkomité, jf. 64.1) Styret fremmer forslag på representanter til valgkomité for perioden Sammensetningen skal ta hensyn til de prinsipper som gjelder i valg av styrer for øvrig, med hensyn på kjønn og arbeidsplasstilhørighet. Valgkomiteen består av minst 4 medlemmer. I tillegg eventuelle vararepresentanter. Valgkomiteen velges på samme måte som (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Det skal altså ikke velges leder og nestleder valgkomiteen konstituerer seg selv ( 64.1). Eventuelle endringsforslag som fremmes, må søke å ivareta den totale balansen i forslaget. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter arbeidsplasstilhørighet og etter stemmetall, men likevel slik at kandidater med lavere stemmetall går foran innenfor sin arbeidsplasstilhørighetsgruppe når kjønnskriterium krever det. Side 7 av 34

12 Sak 02/2013: ÅRSMELDINGER a. Meldinger i. Årsmelding fra Lokallagsstyret Utdanningsforbundet Arendal Dokumenter vedlagt saken: Årsmelding fra Lokallagsstyret ii. Årsmelding fra Pensjonistklubben Utdanningsforbundet Arendal Dokumenter vedlagt saken: Årsmelding Pensjonistklubben Utdanningsforbundet Arendal høst vår 2012 b. Styrets forslag til vedtak: i. Årsmeldingene blir tatt til orientering. ÅRSMELDING FRA LOKALLAGSSTYRET Medlemstall : 1271 Medlemstall : 1285 Medlemstall : 1319 Vi har hatt en netto medlemsøkning i løpet av perioden på 48 medlemmer. Lokallagsstyret etter valget 2011: Leder Geir H Lindgren G Flosta skole Nestleder Mette Berg Nielsen B Stinta barnehageenhet Styremedlem Kåre Mortveit G Stinta skole Styremedlem Jill Rigmor Abelsen Olsen B Espira Myraskogen barnehage Styremedlem Morten Guttormsen G Myra skole Styremedlem Linda A. Nilsen V Arendal vgs. Styremedlem Helge Venaas V Strømsbu vgs. Styremedlem Katrine Grøstad G Birkenlund skole 1. vara Vidar Iversen G Stinta skole Side 8 av 34

13 2. vara Pål Sandnes G Strømmen skole 3. vara Anne Cathrine Fodstad V Strømsbu vgs. 4. vara Torun Heier Sødal G Stinta skole Hovedtillitsvalgte HTV Kåre Mortveit G Stinta skole HTV-vara Mette Berg Nielsen B Stinta barnehageenhet Møte og talerett til styret: Hermod Husby Pensjonistklubben Endringer i styret i løpet av perioden: Jill Olsen søkte permisjon fra og ut perioden, grunnet flytting bort fra lokallaget. Vidar Iversen ble da flyttet fra første varastyremedlem til fast styremedlem. Endringene har ført til at det blir en skjevhet i styret i forhold til vedtektenes krav om kjønnskvotering. Styret har likevel ikke funnet å ha mulighet til å overstyre de valgte tillitsvalgtes rettigheter i forhold til rekkefølgen. Det har også i løpet av denne perioden alltid vært innkalt alle varamedlemmer til styremøtene. Bemanningen på lokallagskontoret har vært relativt stabil i perioden. Mette Berg Nielsen var våren 2012 utlånt til Utdanningsforbundet Aust-Agder i ca 50 % stilling som vikar for ressursperson barnehage. Styret og de frikjøpte tillitsvalgte har etter omleggingen av oppgaver i forrige periode hatt en enda mer sortering og fordeling av ansvar og oppgaver. Styret og de som til daglig arbeider på kontoret mener at oppgavene blir godt ivaretatt. Arbeidet med å dele informasjon er fortsatt viktig sett i lys av at det er en stadig mindre andel av tiden de frikjøpte faktisk er tilstede samtidig på kontoret. Frikjøp : a) Leder: 100 % fra Utdanningsforbundet sentralt b) Nestleder: 14,5 % fra lokallaget og 8 % fra Utdanningsforbundet sentralt c) HT: 100 % fra Hovedavtalen d) HT-vara: 77,5 % fra Hovedavtalen Høsten 2012 ble det reforhandlet frikjøp for de hovedtillitsvalgte med Arendal kommune. Denne medførte en stadfesting av de frikjøpsprosentene vi har hatt de siste ti årene. Side 9 av 34

14 Valgkomiteen har i denne perioden bestått av: Torgeir Moen Arendal vgs V Eli Berg Olsen Lia barnehage B Gro Kleven Rød Nedenes skole G Rune Speikland Stuenes skole G/L Knut Oksholm Moltemyr skole G Kort oppsummering av arbeidet: Styremøter i 2011: 11, med 66 behandlede saker. Styremøter i 2012: 6, med 33 behandlede saker. Medlemsmøter/aktiviteter: o 2011 Årsmøte 24. mars Debattmøte i forbindelse med kommunevalget 30. august Pensjonistforberedende kurs 12. oktober Diverse arrangementer for større og mindre medlemsgrupper o 2012 Medlemsmøte 31. januar om Profesjonsetikk med Frøydis Oma Ohnstad. Valgmøte (ekstraordinært årsmøte) 13. mars. Inviterte til medlemsmøte for medlemmer i private barnehager. Møtet ble avlyst på grunn av manglende deltakelse. Medlemsmøte 4. desember med Solveig Østrem og Morten Solheim Diverse arrangementer for større og mindre medlemsgrupper Valgmøte 2012 (Årsmøte). Som følge av at 2012 var et år der det både skulle avholdes fylkesårsmøte og landsmøte, måtte lokallaget avholde valgmøte. I møtet ble det nominert kandidater til nytt fylkesstyre og forslag til saker som skulle oversendes fylkesårsmøtet. Det var 41 medlemmer tilstede. Tillitsvalgtmøter / klubbmøter: ATV-G 2-3 samlinger per semester. ATV-B 2-3 samlinger per semester. Felles ATV-B/G samlinger 3 ganger per år. Deltakelse fra lokallagskontoret på 27 klubbmøter i 2011 Deltakelse fra lokallagskontoret på 34 klubbmøter i 2012 Hovedtillitsvalgte og lokallagsleder stiller på tilnærmet alt vi blir invitert til, og vi ønsker at flere klubber sender invitasjoner til kontoret. Side 10 av 34

15 Representasjon Utdanningsforbundet Arendal har i denne perioden vært representert i blant annet følgende utvalg og prosjekter i Arendal kommune: Administrasjonsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget, Unio Arendal, Kvalitetskommuneprogrammet, Skolestrukturgruppa politisk og administrativt, Kommunedelplan skole og barnehage, Nærværsutvalget, Overordna Nærværsutvalg, Styringsgruppe og AU i Leseprosjektet, Ansattportalen, månedlige drøftingsgrupper med skolesjef/ansvarlige i kommunen, møter i komité for oppvekst. Kurs/samlinger Lokallagskontoret har deltatt på alle kurs og samlinger i regi av Utdanningsforbundet Aust-Agder. I tillegg har vi deltatt på kurs i regi av KS og andre aktører som befatter seg med skole- og barnehagespørsmål i den grad vi har hatt mulighet til det. Temaer har blant annet vært: Tariff, lønn og arbeidsforhold, arbeidstidsavtalen, rammeplanen, arbeidsmiljø, endringer i Opplæringsloven, Hovedavtalen, profesjonsidealer, lærerutdanning i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv, lederprofesjonalitet og skolering av forhandlingsutvalg i forkant av tarifforhandlinger. Barnehage - private barnehager Helt siden vi klarte å få bystyret til vedta krav om minst tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår for at private barnehager skulle motta kommunalt tilskudd ( ), har vi brukt mye tid på å påvirke politikere og administrasjon til å ta en avgjørelse på hvem som skal håndheve dette vedtaket. Bystyrevedtaket ble lydende: for at private barnehageeiere skal motta kommunale midler, skal de ansatte ha minst like gode lønn- og arbeidsforhold som kommunalt ansatte. Det er dessverre i tiden etter vedtaket ikke blitt avklart hvem som skal følge opp de nye reglene, og foreløpig har ingen private barnehager mistet det kommunale tilskuddet selv om vi har informert politikere om dårligere arbeidsvilkår. Vi har også i denne perioden fortsatt å holde denne saken varm. Det er fortsatt ikke avklart hvem som skal utføre og håndheve vedtaket. Etter fire år er det veldig frustrerende overfor våre medlemmer i private barnehager ikke kan la de nyte godt av vedtaket. Arbeidet for øvrig i forhold til medlemmer i private barnehager består hovedsakelig i å bistå enkeltmedlemmer i saker knyttet opp mot lønn og arbeidsvilkår. Dette er tidkrevende saker som er kompliserte og som tar mye tid. Barnehager - kommunale Høsten 2012 i forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunen, ville politikerne i bystyret ha utredet hvor stor besparelse det ville bli ved å selge tre kommunale barnehager. Dette medførte mye arbeid for lokallaget. Vi kontaktet politiske partier for å påvirke og for å få de til å forstå viktigheten av å beholde de kommunale arbeidsplassene. I tillegg er det for oss viktig å beholde en strek kommunal satsing på barnehagesektoren og opprettholde det nivået som er i dag. Side 11 av 34

16 Resultatet ble at forslaget om å selge ikke var lønnsomt. For to av disse barnehagene er det nå vedtatt å investere for å effektivisere det bygges to nye barnehager for å samle virksomheten under ett tak, og samtidig øke antall plasser. For den tredje er situasjonen fortsatt uavklart. I løpet av perioden har kommunen også tilsatt en barnehagesjef som direkte under oppvekstsjefen. Dette merkes veldig positivt i forhold til det arbeidet vi driver i denne sektoren og vi merker et økt fokus på kvalitet i barnehagene. Ledere Vi har i perioden hatt en liten medlemsøkning i denne medlemsgruppen. Lokallaget har i denne perioden forsøkt å finne gode møteplasser for ledermedlemmer. Vi ønsker å kunne gi disse medlemmene et tilbud som er tilpasset det behovet de har for en fagforening. Vi har invitert lederne i barnehagene til en kveld for å snakke om endringene i forbindelse med endringer som konsekvens av forsøksordningen i SFS2201. (Arbeidstid i barnehagen.) Vi inviterte også alle medlemmer til møte i forbindelse med lederforhandlingene i Dette er en tradisjon som vi vil fortsette med. De siste årene har ledermedlemmene blitt invitert til lederkonferanser hver høst av Utdanningsforbundet Aust- og Vest-Agder. Disse er blitt sponset av lokallaget. I tillegg betalte lokallaget deltakelse for ledermedlemmene på storkurs arrangert av Utdanningsforbundet Aust-Agder. Vi har et klart ønske om å inkludere lederne som en del av lokallaget og vil også i neste periode jobbe for å finne måter å nå dette målet på. Dette er i tråd med landsmøtevedtak om opprettele av lederforum. Grunnskole Dette har vært nok en periode med intensjoner om kutt i grunnskolesektoren. Og nok en gang har skolestruktur og da trussel om nedleggelse av skoler tatt mye oppmerksomhet. Vi har hatt et sterkt fokus på at våre medlemmer skal ha en best mulig forutsetning for å kunne utføre sitt arbeid. Det er dette som har vært målet med det arbeidet vi har gjort overfor administrasjon og politikere i kommunen og som vi jobber kontinuerlig med. Uroen rundt hvilke skoler som skal bestå eller ikke er noe som fører til en stadig uro i sektoren og en tøffere hverdag for medlemmene våre. To områder bør nevnes spesielt. Lokallaget jobber iherdig med å bedre Arendal kommunes arbeid for å rekruttere nye lærere til kommunen. Dette er et område der vi ikke er enig i de strategier som kommunen har valgt og vi forsøker iherdig å påvirke til at dette blir bedret. I tillegg er det verdt å nevne at det er mye på grunn av HTVs innsats at det er satsing i Arendal på programmet for videreutdanning av lærere i skolen. Side 12 av 34

17 Videregående Det er fortsatt slik at forholdet til arbeidsgiver og arbeidet som drives gjennom hovedtillitsvalgte og seksjonsstyret på fylkeskontoret har vært det viktigste for denne medlemsgruppen. Det er en styrke at tre av styremedlemmene i lokallaget er tilsatt i videregående skole. Dette bidrar til at vi som lokallagsstyre er godt informert om hva som foregår i de videregående skolene i Arendal. Det har også i denne perioden vært forsøkt å finne nye måter å ivareta denne medlemsgruppen på. Blant annet ved å forsøke å finne felles saker og felles møteplasser. Vi har invitert til medlemsmøter og tilbudt våre tjenester på klubbmøter. Lokallagsleder har deltatt på 6 klubbmøter i videregående i løpet av perioden. Vi møter på stort sett alt vi blir invitert til. Lokallaget har også tatt kontakt med fylkeslaget for å få til et tettere samarbeid med HTV-F og ansvarlige for videregående-medlemmer på fylkesnivå. Lokallagsleder har deltatt på et av klubbstyrekursene for videregående som har vært avholdt i perioden. I denne perioden ble det klart at det skulle bygges ny videregående skole på Myra. Sam Eyde står nå ferdig og selv om det har vært en turbulent tid, med flytting av ansatte fra Blakstad vgs til Sam Eyde og andre innkjøringsproblemer er det flott å konstatere at vi har fått en storslått skole i vårt lokallag. Dette er Fylkets største arbeidsplass innen Utdanningsforbundet og vil i løpet av 2013 passere 100 medlemmer. Det er også hyggelig å registrere at vi i løpet av perioden har en kraftig medlemsøkning på Strømsbu vgs / Sam Eyde vgs. denne økningen kommer i tillegg til det rent tekniske at flere er flyttet til skolen. Det er en helt tydelig rekruttering også blant medlemmer som har stått utenfor eller har hatt annen tilknytning tidligere. I denne perioden ble det også vedtatt å overføre mer av kontingentmidlene fra lokallagene til fylkeslagene for å ivareta medlemmer i vgs på en bedre måte. dette ble gjennom både fylkesårsmøter og andre samlinger i forkant imøtegått av lokallaget. Ikke så mye på grunn av økonomi, men på grunn av de arbeidsoppgaver som lokallaget mente hørte med økonomien. Dette var en sak vi tapte. Anne Cathrine Fodstad kom inn i lokallagsstyret denne perioden og var da ATV på Strømsbu vgs. Hun ble i denne perioden valgt inn i fylkesstyret som kontaktperson vgs og som vara-htv-f. Faglig Administrative Støttesystemer - FAS Lokallaget har i perioden også arbeidet med medlemsgrupper som i organisasjonen ikke har tilhørighet i en av de fire store arbeidsgruppene. Dette er gruppe som ikke faller inn under de vanlige pedagogiske stillingene i skole og barnehage. Eksempler på grupper her er administrativt ansatte i kommune og fylke, PPT ansatte og ansatte i andre typer stillinger i pedagogisk og ikke pedagogisk arbeid. Arbeidet har bestått i å følge opp disse medlemmene gjennom medlems- og klubbmøter i tillegg til arbeid med enkeltsaker. Side 13 av 34

18 Vi har fått på plass ATV for PPT i Arendal kommune. Dette bedrer informasjonsarbeidet og samhandlingen med våre medlemmer i denne virksomheten. Tillitsvalgte i Arendal kommune Hovedtillitsvalgte, og lokallagets tillitsvalgte for øvrig, har som oppgave å være medvirkere og deltakere i prosjekter og utviklingsarbeid som har innvirkning på arbeidet som pågår i kommunens arbeidsplasser. Lokallaget har kurset og støttet den enkelte tillitsvalgte i enkeltsaker på arbeidsplassen. Vi må også oftere inn i saker som angår det enkelte medlem. Styreseminar September 2011 reiste lokallagsstyret til Kragerø hotell (Stabbestad) på styreseminar. Det nye lokallagsstyret hadde mange nye medlemmer og vi fant ut at et styreseminar var en god måte å effektivt få jobbet oss sammen på. Det ble et flott opphold der vi fikk jobbet mye og fikk mange gode opplevelser og samtaler. Styret var enige om at dette var en god utnyttelse av tiden og at det var å anbefale i neste periode. Samarbeid Samarbeidspartnere i denne perioden har vært: Unio organisasjonene i kommunen og Fagforbundet. I tillegg har vi hatt et nært samarbeid med hovedverneombudet. Media Lokallagets tillitsvalgte har ved diverse anledninger deltatt i debatter, i aviser, på nett, på radio og lokale TV-sendinger. Oppsummering Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort i perioden, selv om ikke alle mål for perioden er nådd helt slik vi har ønsket. Arbeidet blir stadig mer omfattende og tidkrevende. Til tross for dette, ser vi at det er en viktig funksjon vi utfører, både for enkeltmedlemmer og for medlemmene som yrkesgruppe. Årsmelding Hovedtillitsvalgte De hovedtillitsvalgte har deltatt på klubbmøter i de kommunale barnehagene og skolene. Dette er noe vi finner svært hyggelig og engasjerende. Dialogen medfører som regel at begge parter blir informert om saker som opptar forbundet og motsatt. Vi vil gjerne komme på flere klubbesøk. Vi har hatt 2-3 samlinger for plasstillitsvalgte hvert semester de siste 2 årene. Vi skulle gjerne hatt flere, men i perioden har vi oppdaget at de tillitsvalgte i større grad prioriterer undervisning. I tillegg deltar ATV-er på samlinger som Arendal kommune initierer og i tillegg kurs for tillitsvalgte i fylkesstyrets regi. HTV for Utdanningsforbundet er representert i AMU (arbeidsmiljøutvalg) og Administrasjonsutvalg. I AMU har vi hatt lederskap i Omorganisering i politisk system Side 14 av 34

19 medførte at politikerne ikke lenger er medlemmer i AMU. I AMU behandles saker som angår ansattes ve og vel i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er møter i AMU månedlig. Administrasjonsutvalget er styrt av ordføreren og er det organet der vi møter politikerne, særlig i forhold til saker som angår økonomi, personalreglement, personalsaker etc. Hovedtillitsvalgte er med i tilsettingsprosesser på rådhuset og noen ganger ute på enhetene. Flere enheter har ikke plasstillitsvalgt og da blir HTV bedt om å stille som representant. Tilsettingsprosesser tar en del tid og det har blitt tilsatt 5 nye enhetsledere i oppvekstsektoren i denne perioden. Områder som det har vært spesielt mye fokus på i perioden er: - Arbeidstid: SFS arbeidstid i barnehagene. Her ble det mellom partene sentralt forhandlet frem en helt ny praksis som er ute på prøve nå. Dette medførte mye kursing, avklaringsmøter med mere. For skolene er det i perioden forhandlet fram endringer i SFS 2213 som medførte en del skolering. Nåværende avtale gjelder fram til PP-Tjenesten: I forrige periode var det mange ubesatte stillinger og mye uro i PPT. Det er nå mer avklart og i tjenesten er det tilsatt ny leder og alle stillinger er besatt. Logopedtjenesten er i perioden overført til ansvarsområde PPT. - Prosjekter: "Saman om ein betre kommune" har overtatt etter Kvalitetskommuneprogrammet hvor HTV, sammen med politikerne og administrasjonen sitter i en arbeidsgruppe. Det såkalte trepartsamarbeidet. For våre medlemmer merkes dette best gjennom "Nærværsprogrammet". - "Nærværsprogrammet": det er en stadig pågående prosess for enhetene i Arendal kommune å ha fokus på økt nærvær. HTV sitter i gruppe med ledere og andre tillitsvalgte, det såkalte "Nærværsforum" hvor man diskuterer tiltak i henhold til å høyne nærværet. Nærværsdagen i slutten av januar er en av tiltakene i dette arbeidet. - Leseprosjekt: Leseprosjektet for Østre Agder ble avsluttet som prosjekt i perioden. HTV satt i styringsgruppen inntil prosjektets slutt høsten Skole- og barnehagestruktur: Dette er et stadig tilbakevendende tema og dukket igjen opp i Dette diskuteres i de fleste fora vi er med i, både sammen med administrasjon og politikere. - Salg av kommunale barnehager: I perioden kom det et forslag fra posisjonen i bystyret som ønsket en utredning om mulig salg av kommunale barnehager og vi hadde mange møter med politikere og administrasjon for å påvirke i denne prosessen. Dette arbeidet førte heldigvis til at ingen av de kommunale barnehagene ble foreslått solgt. Derimot er det vedtatt å bygge 2 nye kommunale barnehager til erstatning for mindre barnehager. Side 15 av 34

20 - Økonomiarbeid: Budsjettarbeid er en stor del av HTVs arbeidsoppgaver, både sammen med administrasjon og politikere. I tillegg er tertialrapporter og regnskap oppe til politisk behandling i Administrasjonsutvalget. - Lokale forhandlinger: Ganske mange uker av høsten går med til dette arbeidet. Vi forhandler i partallsår i alle kapitler i HTA (Hovedtariffavtalen), kap 3 (ledere), kap 4 (de som får hoveddelen av lønna bestemt i sentrale forhandlinger) og kap 5 (de som ikke er med i sentrale forhandlinger). I oddetallsår forhandles det for medlemmer i kap 3 og 5. Hoveddelen av medlemmene våre er i kap 4, som er den største gruppen i kommunal sektor. I tillegg forhandler vi også på privat sektor, St. Franciskus og Arendal International School. Det er ikke til å komme bort fra at arbeidsgiver har utfordringer i forhold til at opplysninger i deres lister er korrekte og at de lønnspolitiske retningslinjene kunne være mer konkrete. I 2012 gikk vi ikke til brudd i kap 4 forhandlingene, noe som ikke har skjedd siden Vi har også lokale forhandlinger i andre deler av HTA, men disse sakene løses stort ved drøftinger med arbeidsgiver. - Personalsaker: Fra tid til annen har vi personalsaker. Noen av alvorlig karakter, andre ganger er det enklere å finne løsninger. Vi jobber ofte sammen med arbeidsgiver om disse sakene og i majoriteten av sakene søker vi hjelp hos Utdanningsforbundet Aust- Agder. I virkelig kinkige saker må sentralleddet kontaktes. - Lederutvikling: HTV deltar også i lederutviklingsprogrammet i Arendal kommune, både i styringsgruppe og som medlem. Utdanningsforbundet er den organisasjonen med flest ledermedlemmer i Arendal kommune. HTV har i den sammenheng gjennomført studier ved UiA sammen med mange enhetsledere. Dette ble avsluttet i Drøftingsmøter. Vi har faste drøftingsmøter med oppvekstsjefen. Det har vært vanskelig å få dette inn i faste rutiner, men det er stadig bedring. Det står ikke på oss. - Kontaktforum: HTV deltar i kontaktforum hvor rådmannen innkaller og styrer informasjonen. Her kommer vi med innspill til prosesser som er igangsatt eller tenkes igangsatt og som vil få konsekvenser for ansatte i Arendal kommune. - Styrearbeid: HTV har i denne perioden vært fullverdig medlem av styret for Utdanningsforbundet Arendal etter vedtektsendringer foretatt av landsmøtet i Kurs/konferanser: HTV har deltatt på kurs og konferanser i regi av forskjellige aktører i perioden. De fleste er i regi av Utdanningsforbundet eller deres samarbeidspartere. Det er særdeles viktig for å holde seg oppdatert. - Fylkeslaget: Fylkeslaget har i perioden hatt 4 HTV samlinger for HTV-er i fylket. Dette er et nyttig forum for input og utveksling av erfaringer hvor gjensidig informasjon drøftes. I tillegg deltar HTV på storkursene i regi av fylkeslaget. Side 16 av 34

21 ÅRSMELDING FOR PERIODEN HØST 2011 VÅR 2013 PENSJONISTKLUBBEN Medlemstall pr er 336. STYRET FOR PENSJONISTKLUBBEN august 2011 juli 2013 Stein Torgersen - leder Hermod Husby - nestleder Trine Horgen - sekretær Tormod Urfjell - kasserer Solveig Svebak - styremedlem Anne Kathrine Lindgård - styremedlem Sylvia Løddesøl - styremedlem Antall styremøter i 2011 er 4, med 21 behandlede saker Antall styremøter i 2012 er 7, med 31 behandlede saker Antall styremøter i 2013 er 4. REPRESENTASJON Hermod Husby er oppnevnt som medlem i fylkesstyret for pensjonistene, og var delegat til fylkesårsmøtet i mai Stein Torgersen, m/vara Andreas Koch, er valgt av bystyret til eldrerådet i Arendal kommune for kommunevalgperioden. AKTIVITETER 2011 høst Tur til Moseldalen. Turleder Sigmund Messel, 3 medlemsmøter, hvorav 1 i regi av fylkeslaget 2 felles kulturopplevelser på Kulturhuset 2 vandreturer 2012 høst og vår Tur til Riga, arrangør Agenda Kurs og Reiser AS, turleder Inge E Johansen 7 medlemsmøter 1 medlemsmøte i regi av fylkespensjoniststyret 2 felles kulturopplevelser på Kulturhuset 1 vandretur 16 tirsdagsturer på Hove, Den glade vandrer 2013 vår, programfestede aktiviteter 3 medlemsmøter 2 utflukter/besøk 1 felles kulturopplevelse på kulturhuset Side 17 av 34

22 FOREDRAGSHOLDERE/KÅSØRER Guide Heidi Arild (Nes Verk), Eva Nærby, Utdanningsforbundets leder for pensjonister, Kirsti Pedersen Haugen (julemøte), Stein Torgersen (sangmøter), Helge Tveiten (Utvandringen til Amerika), Bente Pedersen (Arendal Internasjonale skole), Eli Woie ( historisk kavalkade jubileet), Bjarne Bjorvatten (jubileet), Kåre Thorsen og Bjørn Dale (Tromøyvandring), Torjus Olsbu (Løvlands samlinger), Magne Sollie, (Mørløs), Kjell Morka (julemøte), bibliotekarer v/arendal bibliotek (God litteratur), Arne Bergersen (Børli), Torstein Gundersen (Helse og eldre). Alle arrangementer i regi av styret i Pensjonistklubben Arendal sendes til samtlige medlemmer som mail eller vanlig post. Innbydelser går også til en kontaktperson i Froland for videresending, da de ikke har eget pensjonistlag og flere ønsker å delta hos oss. Medlemsmøtene blir holdt på Kroverten, His, tirsdager kl Frammøtet ligger på rundt personer. I tillegg tilmedlemsmøter, har styret invitert til vandretur på Øyna, turer med innlagte besøk, bl.a. på Nes Verk, Frolands Verk, Mørløs, Dømmesmoen, og besøk på Arendal Internasjonale skole, Biblioteket, Sam Eyde videregående skole og Sandvigen Fort. I 2012 inviterte styret til Den glade vandrer på Hove, der 8-14 personer deltok. ØKONOMI Pensjonistklubben opererer ikke med egne budsjettmidler, men får dekket løpende utgifter av lokallaget. Etter samtale med ledelsen i Utdanningsforbundet Arendal, har vi mulighet til å honorere/påskjønne foredragsholdere, eller andre som utfører en oppgave for oss. Utgifter til utsendelser pr. post dekker lokallaget. OPPSUMMERING Kontakten med leder i lokallaget har i perioden vært meget god. Styret har fått benytte lokalene i Bendiksklev til sine styremøter, kontoret er behjelpelig med kopiering og viser stor imøtekommenhet overfor pensjonistene generelt. Pensjonistklubben har fått egen hjemmeside, hvor aktiviteter og bilder jevnlig legges ut. Samarbeidet med fylkes-pensjoniststyret er godt. Som tidligere har også styret i denne perioden vektlagt det kulturelle og sosiale samværet i programtilbudet, og tilbakemeldingene er gode. Utfordringen blir å kunne tilby et variert og bredt program, som også kan fange opp de yngre pensjonistene. Hver arbeidsplass/tillitsvalgt har foldere som presenterer pensjonistklubben og aktiviteten vår. Pensjonistklubben i Arendal fylte 10 år 24. april 2012, og stor jubileumsfest ble avholdt på Kroverten. Stor stemning og nydelig servering, for de 70 deltakerne. Nå tar vi fatt på de neste ti år med friskt mot. Arendal, For styret Trine Horgen Side 18 av 34

23 Sak 03/2013: REGNSKAP a. Saksframlegg: i. Regnskap og balanse (vedlagt) ii. Revisjonsberetning 2011 og 2012 (se Vedlegg 1) b. Styrets forslag til vedtak: i. Forslag til vedtak: 1. Det framlagte regnskapet for Utdanningsforbundet Arendal 2011 og 2012 godkjennes. 2. Revisjonsberetningene tas til etterretning. Regnskap Utdanningsforbundet Arendal Kontingenter 3290 Kontingentinntekter FY/LOK kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Driftsinntekter 3910 Andre driftsinntekter kr - kr ,00 kr - kr ,00 Annen driftskostnad 5211 Fri telefon privat fordel, avg. pliktig kr ,00 kr , Fri telefon øvrig kr ,22 kr , Lønn kr 938,00 kr Telefondekning i form av lønnsytelse kr ,00 kr 6 996, Honorar uten feriepenger kr 9 000,00 kr 5 500, Arbeidsgiveravgift kr 6 477,26 kr 3 454, Andre dr.kostnader kantine kr 4 671,27 kr 7 213, Andre personalkostnader kr 1 368,00 kr 1 296, Gaver i arbeidsforhold, fritt kr 6 008,50 kr , Leie kontorlokaler kr ,00 kr ,00 Side 19 av 34

24 6340 Lys varme m.v. kr ,92 kr , Kontorforsikring kr 2 158,00 kr 2 103, Leie/service kontormaskiner kr ,21 kr , Inventar, innkjøp kr ,00 kr 4 189, Kontorteknisk utstyr kr 1 856,35 kr , Service/lisenser IKT kr 3 907,50 kr , Revisjons- og regnskapshonorar kr ,00 kr , Frikjøp tillitsvalgte etter avtale kr ,00 kr , Honorar uten oppg. plikt kr 6 000,00 kr Kontorrekvisita kr 7 876,28 kr , Datarekvisita kr 2 017,00 kr EDB-utstyr over drift kr ,00 kr , Aviser,tidskrifter m.v. kr 6 317,00 kr 5 872, Faglitteratur/trykksaker kr 2 014,00 kr 317, Telefon kr 4 496,04 kr , Porto kr 5 700,00 kr , Bilgodtgjørelse kr 8 900,84 kr , Bilgodtgj. passasjerer kr 392,00 kr 1 125, Flybilletter kr 2 169,00 kr Andre reiseutgifter kr ,50 kr , Hotell kr ,00 kr , Diett kr 190,00 kr Leie kurslokale/møterom kr 6 000,00 kr 5 000, Bevertning ved møter kr ,40 kr , Deltakeravgift møter/kurs kr ,00 kr , Andre kurs/møte kostnader kr 119,50 kr 5 000, Reklame/annonser kr - kr 8 250, Profileringsmateriell kr ,00 kr , Representasjon gaver kr 2 960,00 kr 1 474, Periodiserte kostnader kr 2 216,00 kr Bankomkostninger kr 879,68 kr 769,00 kr ,47 kr ,00 Renteinntekter 8040 Renteinntekter bank kr 994,06 kr 950, Andre finansinntekter kr 221,00 kr 1 215,06 kr 950,00 Overført fra/til fri egenkapital 8962 Disponering årsresultat fri EK kr ,59 kr ,00 kr ,59 kr ,00 Side 20 av 34

25 Spesifikasjon til balanse Andre fordringer Andre fordringer kr ,00 kr - kr ,00 kr - Bankinnskudd, kontanter o.l Driftskonto 1 kr ,77 kr ,00 kr ,77 kr ,00 Fri egenkapital 2050 Fri egenkapital kr ,93 kr ,00 kr ,93 kr ,00 Annen kortsiktig gjeld 1560 Fordring sentral organisasjonsdrift kr - kr , Gjeld 45%-ordn. Inndratt lokallag kr ,00 kr Annen kortsiktig gjeld kr ,84 kr ,00 kr ,84 kr ,00 Side 21 av 34

26 Sak 04/2013: HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL a. Saksframlegg: Styret har som vanlig revidert handlingsplanen i løpet av perioden. Det reviderte utkastet kan leses nedenfor. Dette vil være med på å danne grunnlaget i utarbeidelsen av en ny handlingsplan for lokallaget. Handlingsplan ligger vedlagt. b. Styrets forslag til vedtak: Det nye styret oppfordres til å utarbeide en ny handlingsplan for , der innspillene fra årsmøtet innarbeides. Utgangspunkt for handlingsplan : Handlingsplan SAMFUNNSPOLITIKK Videreutvikle et godt forhold til politikere, gjennom lobbyvirksomhet og organisasjonsarbeid. Først innsats på disse arenaene, etterpå media. Vi må være tydelige og konkrete i vårt møte med politikerne, be om faste møteplasser. På hvert styremøte settes det av tid til å diskutere aktuelle saker som kan gå til media. Det skal være en positiv vinkling, vi ønsker å få saker på dagsorden. Vi skal være medspillere. En satsing og styrking av samarbeidet med AKFU. Plasstillitsvalgte må bedre samarbeidet med FAU. I saker som det er formålstjenelig vil vi fortsette samarbeidet. ORGANISASJONSPOLITIKK Styrke arbeidet på skolene, rekruttering, klubbstyreaktivitet og opplæring. Storklubb for barnehagene. Dette er et mål for å øke bevisstheten om avtaleverket og sette fokus på barnehage og førskolelærerne. UTDANNINGSPOLITIKK Det er viktig å fokusere på etter- og videreutdanning for alle pedagoger/ andre medlemmer i utdanningssystemet. Vi vil arbeide for at alle pedagoger i utdanningssystemet i Arendal kommune / Aust-Agder fylkeskommune får en reell mulighet til etter- og videreutdanning. Vi vil arbeide for at det lages en handlingsplan. En vurdering av skole- og barnehagestrukturen i Arendal, uten at det er budsjettet som er den drivende faktor. Vi vil være pådrivere for at resultatene av de nasjonale prøvene brukes til å sette fokus på å gjøre noe annet enn drilling til nasjonale prøver. Fokus for skolen bør bli hele Side 22 av 34

27 mennesket. ARBEIDSMILJØ Vi vil fortsatt arbeide for å øke pedagogtettheten på alle nivå i utdanningssystemet og legge til rette for en bedre rekruttering. Vi må arbeide for å øke bevisstheten rundt HMS og avviksmeldinger ute i klubbene / blant alle medlemmene. Vi vil arbeide for at rutinene rundt avviksmeldinger blir tatt i bruk og fulgt opp. LØNNSPOLITIKK Utdanningsforbundet Arendal vil fortsette arbeidet med å få en rettferdig avlønning for våre medlemmer. MÅL FOR PERIODEN Åpenhet Våre medlemmer skal ha størst mulig grad av innsikt og innspillsmuligheter. Medlemmene Vi ønsker å øke fagforeningsbevisstheten og yrkesstoltheten hos medlemmene. Vi vil engasjere og tilby våre tjenester, og derved forsøke å skape engasjement. Vi ønsker å avholde medlemsmøter og arbeidsplassbesøk. Det er en målsetting at vi er innom alle arbeidsplassene i løpet av året. Hjemmesidene skal brukes som kommunikasjonskanal og informasjonstavle. Tillitsvalgt Hovedfokus skal være fagforeningsbevissthet og medlemmene. Vi ønsker en tettere kommunikasjon og oppfølging i forhold til lokallaget. Vi ønsker at den tillitsvalgte skal samarbeide aktivt med organer som FAU og SU. Vi ønsker å kurse og følge opp klubbstyrene for å øke bevisstheten om avtaleverket, forhandlinger og KS. Vi må arbeide aktivt for å bedre rekrutteringen til tillitsverv. Hovedtillitsvalgt Vi må legge forholdene til rette for at saker blir gjennomarbeidede overfor arbeidsgiver. Det er viktig å sortere og eventuelt konkretisere de hovedtillitsvalgtes oppgaver. Viktig at medlemmene våre ser og får vite om de sakene hovedtillitsvalgte jobber med. Styret Styremedlemmene skal være mer delaktige i konkrete arbeidsoppgaver for styret - det må komme flere innspill til hjemmesiden. Styret skal ha medlemsfokus. Det betyr også at vi skal ha fokus på enkeltgrupper og deres identitet. Vi ønsker å bedre forståelsen og forholdet mellom medlemmene i barnehage, skole og videregående skole. Styremedlemmene bør delta mer aktivt på AT- samlinger. Side 23 av 34

28 Sak 05/2013 SAKER FRA STYRET: 5.1. Reforhandling SFS arbeidstid i barnehagene. Da SFS 2201 ble reforhandlet høsten 2010 ble ikke partene enige, og tvisten ble brakt inn til en sentral nemnd. Nemndas kjennelse åpnet for at lærere i barnehage fra 1. august 2012 ikke lenger skulle ha full individuell råderett over deler av planleggingstiden. Av den ordinære arbeidstiden på 37,5 timer pr. uke, skulle minst fire timer i gjennomsnitt pr. uke avsettes til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Avtalen om 4 timers ubundet arbeidstid har lenge vært ønsket endret av arbeidsgiver. Målet har vært å gi arbeidsgiver rett til å styre innholdet i timene og bestemme hvor lærerne i barnehagene skal jobbe. I de siste forhandlingene (2010) ble partene dømt til å gjennomføre et prøveforsøk på et år, start 1. august Vi opplevde veldig stor variasjon på arbeidet som ble lagt ned i forhold til å utarbeide arbeidsplaner og finne egnede steder for å utføre jobben. 1. august 2011 var det mange som enda ikke hadde arbeidsplan og noen hadde rett og slett bare videreført ordningen som ble praktisert før 1. august. Selv om oppdraget fra meklingsmannen var å definere innholdet i planen og legge til rette for realistisk tidsbruk. Arendal kommune evaluerte ordningen i desember 2012, og da ble det bekreftet at det finnes like mange varianter av ordningen som det finnes lærere i barnehagene. Videre ser vi at lærerne ikke alltid får utført arbeidet de etter planen skulle gjøre, fordi det er sykdom blant de voksne. Inngåtte avtaler sikrer sjelden at ansatte faktisk får gjort jobben på de tidspunkt som er satt av til oppgavene. Arbeidspress fører til at oppgavene må gjøres innimellom andre oppgaver eller på fritiden. Overtid er ikke ønsket, men blir ofte eneste utvei for at læreren skal få utført planarbeidet sitt. Det planlegges akkurat nå to nye kommunale barnehager og i den forbindelse har arbeidsplasser for lærerne vært tema. Det kommer fram forslag om at ansatte skal dele plass, sitte med pc-en på fanget og eventuelt bruke pauserom eller møterom som arbeidsplass. Det er veldig arrogant av en arbeidsgiver som virkelig har vært pådriver for å binde lærernes plantid til arbeidsplassen. Styrets forslag til vedtak: Utdanningsforbundet Arendal forventer at Utdanningsforbundets sentrale forhandlingsdelegasjon må utfordre arbeidsgiver KS på detaljnivå når SFS 2201 skal reforhandles sommeren Spesielt i forhold til hvordan KS planlegger å forplikte sine kommuner til å tilrettelegge for en eventuell fast binding av arbeidstiden til lærere som jobber i barnehage. Side 24 av 34

29 5.2. Arbeidstid i skolen SFS 2213 I løpet av høsten 2013 skal Utdanningsforbundet inn i nye forhandlinger med KS om arbeidstiden for ansatte i skoleverket (SFS 2213). Det har også vært ute en undersøkelse blant tillitsvalgte i skoleverket om praktiseringen av endringer i de lokale arbeidstidsavtalene for skoleåret 2012/13. Endringene i den sentrale avtalen som sentralstyret aksepterte i februar 2012, er at skolenes tidsressurspott ble økt med 30 minutter pr. elev. Denne ressursen skulle blant annet brukes som tiltak for å redusere kontaktlærernes undervisningstid. Antallet planleggingsdager økte fra fem til seks ved en forskyvning av bundet arbeidstid. I mange kommuner/fylkeskommuner er endringene i den sentrale avtalen også tatt inn i den lokale arbeidstidsavtalen, mens man andre steder har kommet til enighet om andre løsninger. En rapport med resultatene fra denne undersøkelsen blir publisert innen utgangen av februar. I 2011 gjennomførte Utdanningsforbundet en organisasjonsmessig behandling av arbeidstiden for undervisningspersonalet i skolen. Alle de 19 fylkeslagene kom med uttalelser. Innholdet i oppsummeringen av den organisasjonsmessige behandlingen tilsvarer det som er beskrevet av "Tidsbrukutvalget": For mange og stadig flere oppgaver som skal utføres innenfor knappe tidsressurser. Med dette som utgangspunkt, ønsker medlemmene et større profesjonelt handlingsrom som gir dem anledning til å prioritere kjerneoppgavene. Den organisasjonsmessige behandlingen i Utdanningsforbundet viste at mange pekte på behov for endringer på følgende områder: Økt kontaktlærerressurs Redusert undervisningstid for seniorer skal sikre mer tid til eget for- og etterarbeid Klargjøring av undervisningsbegrepet Tydeliggjøring av hvilke krav som stilles til en arbeidsplan Manglende tid til pedagogisk ledelse og personalledelse Samsvar mellom elevenes rett til undervisning i et fag og de timene lærerne får til å undervise i faget Sentral avtale fremfor lokale avtaler Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Arendal ber forhandlingsdelegasjonen sentralt arbeide for å beholde den nåværende arbeidstidsordningen. I tillegg krever vi forbedringer på følgende områder: Økt kontaktlærerressurs Redusert undervisningstid for seniorer skal sikre mer tid til eget for- og etterarbeid Klargjøring av undervisningsbegrepet Tydeliggjøring av hvilke krav som stilles til en arbeidsplan Manglende tid til pedagogisk ledelse og personalledelse Samsvar mellom elevenes rett til undervisning i et fag og de timene lærerne får til å undervise i faget Sentral avtale fremfor lokale avtaler Side 25 av 34

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Årsmøtet 2011. - du påvirker valgene videre. Tyholmen hotell 22. mars 2011. Utdanningsforbundet Arendal Bendiksklev 6 4836 Arendal 37 01 36 13

Årsmøtet 2011. - du påvirker valgene videre. Tyholmen hotell 22. mars 2011. Utdanningsforbundet Arendal Bendiksklev 6 4836 Arendal 37 01 36 13 Årsmøtet 2011 - du påvirker valgene videre Tyholmen hotell 22. mars 2011 Utdanningsforbundet Arendal Bendiksklev 6 4836 Arendal 37 01 36 13 www.ufar.no Velkommen! Kjære delegat Velkommen til årsmøtet i

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015

ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Arendal ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Sak 01/2015: KONSTITUERING A. Foreløpig innkalling til årsmøte er sendt ut i uke 3 i henhold til vedtektene. Endelig innkalling til årsmøte er sendt ut.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2012 13. mars 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2012 13. mars 2012 Arendal EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2012 13. mars 2012 Sak 01/2012: KONSTITUERING a. Foreløpig innkalling er sendt ut i uke 2 i henhold til vedtektene. 1. Styrets forslag til vedtak:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009 En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen 30. - 31. mars 2009 1 Kjære delegat/funksjonær på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen For at Utdanningsforbundet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 Tilstede: Forfall: Referent: 23. oktober 2012,, Hanne Hansson, Torkild Grimsrud, Renée Christin Røyneland, Anne Cathrine Fodstad, Torgeir Moen (ikke sak 56, 58 og

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012/2013

HANDLINGSPLAN 2012/2013 HANDLINGSPLAN 2012/2013 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: 10.3.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad (til sak 17/11), Arild Larsen, Anne

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Formelt arbeid i lokallagene. Utdanningsforbundet Akershus 6. oktober 2015 Turid Pettersen

Formelt arbeid i lokallagene. Utdanningsforbundet Akershus 6. oktober 2015 Turid Pettersen Formelt arbeid i lokallagene Utdanningsforbundet Akershus 6. oktober 2015 Turid Pettersen Lokallag i Utdanningsforbundet 428 kommuner i prinsippet ett lokallag i hver kommune. NB! Rømskog og Aurskog-Høland

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17 Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte 1 2016/17 Sted: Fagforeningskontoret Storgt 141 Tid: 19.8.16 kl.12.00-15.00 Bevertning: Pizza, brus kaffe og snacks Møteleder: Ordstyrer: Referent: Astrid

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/ Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Arbeidstid Arbeidstid Kom som resultat av endringer i

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse Årsmøteforberedende kurs 8.12.2015 Gode forberedelser er viktig! Årsmøteforberedelser bør være sak på alle styremøter Hold styr på alle frister Styret har

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Mål for arbeidet 2015/2016 Oppdatert 11/1-16 1. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for sine medlemmer.

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik

Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik Viken folkehøgskole Torsdag 15. mars kl. 17:30 Program Åpning ved leder Foredrag: Forfriskning mer alvor enn lavkarbo? Ine Wigernæs Allsang: Din tanke er

Detaljer

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer