EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN"

Transkript

1 DN Magasinet Da Runa Øvland ikk diagnosen paranoid schizofreni som 18-åring, avskrev helsevesenet hennes arbeidsevner. Men Øvland ville ha både utdannelse og jobb. foto: brian cliff olguin lørdag 28. juli 2012 EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

2 30 arbeidsliv illustrasjon: rebecca egebjerg

3 31 JOBB PÅ RESEPT Angst og depresjoner er blant de viktigste årsakene til at folk blir psykisk uføre i Norge. Samtidig viser forskning at det kan være helsebringende å være i jobb for folk med alvorlige psykiske lidelser. tekst INGRID BJØRKLUND foto Linda Næsfeldt & Brian Cliff Olguin Oslo/Skien/Stavanger Runa Øvlands (33) fremtid ble lagt i grus den dagen inne på psykologens kontor. Jeg ble fortalt at jeg måtte lære meg å leve resten av livet som om jeg gikk med en skje med vann i hånden, sier hun. Hun var 18 år og hadde akkurat blitt diagnostisert som paranoid schizofren. De skulle realitetsorientere meg på hvordan jeg måtte forholde meg til livet fremover. De sa jeg aldri kom til å ta høyere utdanning. Jeg kom kanskje en dag til å være i stand til å fullføre videregående skole i trygge sykehusomgivelser, kanskje være i stand til å bo alene i kommunal leilighet og klare å kjøpe inn det jeg trengte av mat og dopapir. Akkurat det sa han. Jeg måtte slutte å drømme om de tingene jeg hadde drømt om før, og forholde meg til mine nye begrensninger, sier hun. Hun forteller at sykepleierne klappet henne på skulderen og gratulerte henne med at hun nå aldri trengte bekymre seg for økonomien igjen. Uførepensjonen var så godt som innvilget. Når du får en slik beskjed som 18-åring får man lite lyst til å fortsette. Man har ikke så mye å motivere seg til. Etter det brukte jeg mesteparten av tiden på å planlegge min egen død. Hvilekuren. Tidligere var det slik at nærmest alle diagnoser du kan tenke deg skulle kureres med hvile. Man hadde sanatorier med senger der folk skulle ligge lenge, sier professor Arnstein Mykletun, seniorforsker og professor i folkehelse. I dag er det nesten ikke noen sykdommer hvor fullstendig hvile forskrives som kur, ifølge Mykletun. Han har var i 2009 med å skrive rapporten «Psykiske lidelser i Norge» for Folkehelsinstituttet. Der slo

4 32 jobb på resept Når du får en slik beskjed som 18-åriNg får man lite lyst til å fortsette. man har ikke så mye å motivere seg til runa øvland Tok høyere utdanning på tross av psykologens råd man fast at rundt halvparten av befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og rundt en tredjedel plages med det i løpet av et år. Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er omtrent på nivå med andre vestlige land. Det spesielle med Norge er alle som faller utenfor arbeidslivet. En av ti nordmenn i arbeidsfør alder er ufør. Av de rundt som mottar uførepensjon her i landet, er det 31 prosent som gjør det fordi de har en psykisk lidelse. Angst og depresjon er de to viktigste årsakene til at nordmenn blir psykisk uføre. Også blant de 5,5 prosent av befolkningen som mottar arbeidsavklaringspenger og de 3,9 prosent som får sykepenger, er psykiske lidelser en viktig årsak til at de ikke er i jobb. I rapporten oppsummerer forfatterne at arbeid kan forebygge psykiske lidelser fordi jobben gir rutiner og aktivitet, sosialt samvær, mening med tilværelsen, inntekt og tilhørighet. Det ser ut til at den beste måten å oppnå aktivitet på, er gjennom at folk har kontakt med arbeidslivet. Oppsummert ser det ut til at de leste psykiske lidelser har bedre av aktivitet enn passivitet. Jeg vil våge den påstand at den gjennomsnittlige arbeidsplass er mer helsebringende enn helseskadelig, sier Mykletun. Motsatt er arbeidsledighet forbundet med økt forekomst av ulike helseplager, deriblant psykiske lidelser. Gode velferdsordninger og et mer komplisert arbeidsliv som krever en robust psykisk helse, er ofte forklaringen som blir gitt for at folk faller utenfor. FLERE UFØRE Uføre i befolkningen under 30 år Antall i Venstre akse: Kvinner Menn Høyre akse: Andel av bef. under ,8 % * * Tall per mai 2012 Utvalgte diagnoser som gir uførhet, etter fylke (per 1000 i befolkningen. Tall per 31. desember 2010) Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Vestfold Oppland Vest-Agder Troms Nord-Trøndelag Muskel/skjelettsykdommer Nordland Finnmark Hedmark Østfold Aust-Agder Telemark 13,1 20,8 20,9 21,6 26,5 22,7 29,9 30,2 32,8 36,9 35,0 45,4 41,5 44,4 45,0 44,3 42,7 36,5 42,0 Psykiske lidelser 21,9 20,5 25,6 25,7 22,7 28,1 23,8 31,4 34,9 32,9 35,7 26,8 31,5 30,0 31,3 34,5 37,8 44,7 43,3 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % Mistet lysten til alt. Jon-Erick Kloumann Greenslade (20) hopper inn i trucken og demonstrerer hvordan han kjører paller og plukker deler hos landbruksmaskinprodusenten Kverneland på Jæren. Jeg hadde jo ikke lyst, vet du. Det er ingen som har lyst til å gjøre noe når de ikke har gjort noe på så lenge, sier Greenslade. For to år siden var han en passiv 18-åring med stø kurs mot uføretrygd etter at han ikk sin første psykose som 12-åring. Han var inn og ut av ulike behandlingsinstitusjoner, kom seg gjennom ungdomsskolen med et nødskrik, men droppet ut etter to uker på videregående skole. Jeg gjorde ingenting i den perioden, det var slik at jeg ikke hadde lyst å gå på butikken en gang. Man sliter med alle mulige ting. Han sov dårlig, opparbeidet etterhvert angst for sosiale situasjoner og brukte dagene på pc. Men det var bare for å få tiden til å gå at jeg satt ved pc-en, jeg følte at det ikke var noe annet jeg kunne gjøre. Når du har sittet på rommet uten å gjøre noe annet i mange nok år, så mister du lysten til å gjøre noe i det hele tatt. Så tok livet en ny vending. Utforsker drømmer. Ved Stavanger Universitetssykehus har de gått nye veier. Det var her Jon-Erick Kloumann Greenslade ikk plass ved ungdomspsykiatrisk avdeling. Det å gi arbeid eller skolegang til unge mennesker som sliter med alvorlige psykiske lidelser, har vi har deinert, sett og erfart er en ekstremt viktig del av den behandlingen vi gir, sier Randi Mobæk som er leder for Avdeling for unge voksne, psykiatrisk divisjon ved Stavanger universitetssykehus. Det betyr å fokusere på det som er friskt og det folk mestrer, sier hun. På avdelingen ble det i 2007 opprettet et prosjekt som rekvirerer arbeid for unge mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Mange av dem sliter også med rusproblemer. Prosjektet kalles Jobbresept og er et samarbeid mellom sykehuset og Nav. Normalitet har en tilfriskningskraft i seg selv som gjør at du er mindre i din egen verden, du er mindre i passivitet. Du må lære å forholde deg til andre og ikke minst hjelper det at folk får tilbake mestringsfølelsen, sier Mobæk. Tid er viktig suksessfaktor. Mobæk og Jobbreseptteamet vil helst ha ungdommen inn til samtaler så tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Dess tidligere en kan utforske drømmer, ønsker og mål for utdanning og skole, og hjelpe ungdommen i gang igjen, dess bedre resultater får du, sier Randi Mobæk. To spesialsykepleiere, en psykolog og en ergoterapeut er tilknyttet Jobbresept. Resultatene er slående, de er kjempegode, sier spesialsykepleier og prosjektleder Lena Heitmann. Så langt har 276 personer vært innom Jobbresept, og over halvparten er kommet i jobb. De ire medarbeiderne tilknyttet prosjektet kartlegger muligheter, kompetanse og interesser sammen med klientene som er henvist dit av sine behandlere ved sykehuset. Ofte sender de unge folk ut i jobber der de får dobbelt så godt betalt som de selv gjør. Forskning i nyere tid har vist at det å sende folk ut i attføringsbedrifter og drive med langsom trening, det er en omvei, det er en «straferunde». Det har ingen efekt, det har ingenting å si for resultatet. Man korter ned tiden ved å få folk ut i ordinært arbeid med en gang, sier Heitmann. av Norges befolkning rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Én av tre nordmenn plages av en psykisk lidelse i løpet av et år. Én av ti nordmenn i arbeidsfør alder er ufør. Én av tre som mottar uførepensjon i Norge har en psykisk lidelse. Ble frisk. Jeg vet om mange med uføretrygd som gjør en super innsats for samfunnet med humanitært, frivillig arbeid, men jeg vet det er forferdelig mange som bare ønsker å komme i jobb. Det å være i en jobb som gir mening, er med på å holde en frisk også, sier Runa Øvland (33) som ikke har tatt en pille eller hatt et eneste symptom etter at hun ble frisk for 12 år siden.

5 33

6 34 jobb på resept 1

7 35 JEG GJORDE INGENTING I DEN PERIODEN, DET VAR SLIK AT JEG IKKE HADDE LYST Å GÅ PÅ BUTIKKEN EN GANG Jon-Erick Kloumann Greenslade Fikk jobb etter først å ha droppet ut av videregående skole 2 Nordmenn i arbeidsfør alder (18-67 år) med uførepensjon Antall i Venstre akse: Kvinner Menn ,5 % * * Tall per mai 2012 Andelen arbeidsuføre etter aldersgrupper % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Andelen arbeidsuføre etter aldersgrupper og kjønn i mai 2012 Kvinner Menn 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Høyre akse: Andel av befolkningen 12,0 % 11,5 % 11,0 % 10,5 % 10,0 % 9,5 % 9,0 % Aldersgrupper Aldersgrupper Både pasientene og arbeidsgiverne blir fulgt opp av teamet. Men det hender de møter motstand fra uventet hold. Behandlernes motstand er det største hinderet hos oss og andre steder i landet. Tradisjonelt har man tenkt at du er for dårlig, du må ha behandling først, før du kan komme deg ut i jobb eller skole. Den største utfordringen for oss er behandlingsmiljøets tanker om at vi utsetter pasientene for stress eller nederlag. Selv hos oss venter de for lenge, sier Mobæk. En god rutine. Teamleder Otto Skurve hos Kverneland husker godt den dagen Jon-Erick Kloumann Greenslade skulle skrive kontrakt. Han visste lite om unggutten han hadde ansatt via Jobbresept, annet enn at han hadde hatt en posttraumatisk opplevelse. Så han spurte like godt rett ut hva det var. «Det er ikke slik at jeg vil hoppe på deg og klore ut øynene på deg» sa han, ler Skurve. Siden har de to kommet godt ut av det med hverandre. Greenslade har sklidd inn i miljøet på lik linje med de andre ansatte. Han spurte selv raskt om å få trappe opp de ire timene i uken, til full stilling. Hvis ikke en mulighet som dette hadde dukket opp, hadde jeg antagelig endt opp som ufør før jeg var 30. Og det er jo ikke noe galt med meg. Det er ingenting i veien for at jeg kan jobbe, har jeg funnet ut. Fra å ha null interesser og dårlig motivasjon til det meste, holder han nå på å ta lappen, han trener, har tatt truckførerbevis, søkt skoleplass og vil ha en vanlig jobb. Jeg har ikke lyst til å ha det jævlig lenger. Jeg synes det er veldig greit å ha noe å stå opp til om morgenen, selv om det er litt tidlig, innrømmer han. Han priser hverdagens rutiner. Det trenger ikke være så kjempestrengt, men det må være noe i hverdagen. Det er greit å slippe å tenke så mye over hva du gjør hele tiden, har du en rutine så går du etter den. Har du ingen rutine må du hele tiden tenke «hva skal jeg gjøre nå?». Otto Skurve er så godt fornøyd med unggutten at han gjerne vil ha han tilbake etter endt skolegang. Han har vært fantastisk link. Det er ikke for ingenting jeg ønsker å få ham tilbake når han er ferdig med skolen. Fornøyde arbeidsgivere. Skurve er ikke alene om å rose arbeidstagerne fra Jobbresept. En kvalitativ undersøkelse ved Universitetet i Stavanger der 14 arbeidsledere ble spurt om deres erfaringer med Jobbresept, ga foreløpig oppløftende resultater. De opplevde det som positivt både for arbeidsmiljøet i bedrif- ), ) & ) God arbeidsevne. - Det hadde vært helt tåpelig om jeg hadde endt opp ufør. Det er helt sikker veldig mange mennesker som meg som gjør det, sier Jon-Erick Kloumann Greenslade som fant ut at det ikke var noe i veien med arbeidsevnen sin etter litt mildt press fra Jobbresept-teamet ved Stavanger Universitetssykehus. 3

8 36 jobb på resept ips Står for Indivdual Placement and Support, oversatt til individuell jobbstøtte i Norge. Evidensbasert metode for å få folk med alvorlige psykiske helseproblemer i jobb. For praktisk gjennomføring av IPS er det utviklet en 14 punkts kvalitetsskala. Hovedprinsippene for IPS av IPS-pasientene kom seg ut i vanlig arbeid viser en samlestudie. Alle med psykiske lidelser som ønsker å jobbe, er kvaliisert for individuell jobbstøtte. Skal i ordinær jobb, ikke skjermet virksomhet. Deltagerens preferanser og ønsker i fokus. Arbeidsveiledning integreres med behandling. av deltagerne som ikk tradisjonell behandling, kom ut i jobb, viser den samme studien. Individuell rådgivning om økonomiske stønader. Jobbsøk starter så snart deltager ønsker å jobbe. De med IPS-støtte holdt seg lenger i arbeid, tjente mer og hadde færre tilbakefall som medførte innleggelse. Jobbveiledere undersøker jobbmuligheter basert på deltagers ønske. Kontinuerlig oppfølging over tid om ønskelig, både for arbeidstager og arbeidsgiver. Målet er å bli uavhengig av oppfølging etterhvert. ten og ønsket å bidra samfunnsmessig til å gjøre en forskjell for den enkelte. Hos den lille gründer-bedriften Come2gether opplevde daglig leder Erik Robertsen (33) å få en medarbeider som skled rett inn i miljøet. Kristofer briljerte med en gang og snakket over hodet på nesten samtlige her. Vi avdekket ganske kjapt at han var på et teknisk høyt nivå, sier Robertsen om nyansatte Kristofer Ask Hansen. Han sa vel da han kom at han slet litt med søvnproblemer. Men Kristofer er faktisk den mest punktlige av oss, så det er ikke noe problem. Den autodidakte 21-åringen har ingen formell utdannelse, men har plukket fra hverandre tekniske duppeditter siden familien ikk sin første pc. En rastløs sjel som har vært i jobb siden han begynte å gå med avisen som 13-åring, men med hang til avhengighet. I års alderen begynte han å eksperimentere med rus, droppet ut av skolen, ikk seg jobb i it-bedrift og levde lenge et dobbeltliv der rusen tok mer og mer overhånd. En dag våknet han med abstinenser og klarte ikke å gå på jobb. Jeg tok det aldri seriøst før jeg hadde nådd bunnen. Jeg hadde ingen jobb, ingen steder å bo og sov på sofaen hos en kamerat. Jeg blir avhengig av alt, om det er pc, snop, rusmidler, eller hva det måtte være. Når noe gjør meg noe godt, blir jeg raskt avhengig. Han la seg inn til avvenning ved Stavanger Universitetssjukehus og hadde såvidt begynt å venne seg til institusjonslivet da psykologen ville snakke om hva han skulle gjøre i fremtiden. Da blir verden utenfor plutselig stor og skummel. Du skal ut og leve ditt eget liv, det er ingen som tar deg imot hvis du faller. Derfor er han glad for støtten fra Jobbresept-teamet som alltid er tilgjengelig. Hvis det er noe jeg sliter med, så vet jeg at jeg kan ringe noen som kan hjelpe. Så langt har alt gått smertefritt. I den grad at Erik VI HAR HOLDT PÅ LITT FOR MANGE ÅR BARE MED Å TRENE FOLK OG ALDRI PUTTE DEM UT I ORDINÆRT ARBEIDSLIV. DET PRØVER VI Å FÅ SNUDD Gina Krogsvold fagansvarlig for arbeid og psykisk helse i Nav JOBBRESEPT Samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus og NAV. Prosjekt som foreskriver arbeid for de som har eller har hatt en psykisk lidelse. Arbeidsgiver har ingen lønnsutgifter de tre første månedene, da deltagerne mottar sin ordinære trygd. Et team med helsefaglig bakgrunn ved sykehuset kartlegger i samarbeid med deltagerne muligheter, kompetanse og interesser, før teamet tar kontakt med potensielle arbeidsgivere eller studiesteder. Teamet samarbeider med deltagernes behandler ved sykehuset og det lokale NAV-kontoret. Gir individuell oppfølging og veiledning til både deltager og arbeidsgiver så lenge det er behov og ønske om det. Robertsen har valgt å ansette Ask Hansen i fast jobb som teknisk ansvarlig i bedriften. Det har vært en vinn-vinn situasjon for oss, vi kunne ikke fått noen bedre, sier Robertsen. Nav på ballen. Ideen om å bruke arbeid som et ledd i behandling av psykisk syke oppsto i USA på begynnelsen av 1990-tallet. Forskere begynte å se på hvordan yrkesrettede tiltak for mennesker med psykiske lidelser fungerte. Man jernet seg fra ideen om at man måtte være helt frisk og ferdigbehandlet for å komme i jobb, og utviklet en ny type metodikk kalt Indivdual Placement and Support (IPS) for å få folk i helt vanlige jobber mens de fortsatt ikk behandling. Det ga resultater. Kjernen i IPS-modellen er at mennesker med alvorlige psykiske lidelser kommer seg raskest mulig ut i vanlig arbeid i det de selv er motivert for det, og får behandling parallelt med at de er i jobb. Metoden har spredd seg til Europa. Særlig Storbritannia er kommet langt i å arbeide etter denne modellen. En samlestudie fra seks europeiske land, viste at 55 prosent av IPS-pasientene kom seg ut i arbeid. En kontrollgruppe der deltagerne ikk tradisjonell behandling, viste at bare 28 prosent kom seg i jobb. De med IPS-støtte holdt seg lenger i arbeid, tjente mer og hadde færre tilbakefall som medførte innleggelse. Nav følger interessert med på utviklingen. Vi har holdt på litt for mange år bare med å trene folk og aldri putte dem ut i ordinært arbeidsliv. Det prøver vi å få snudd, sier fagansvarlig for arbeid og psykisk helse i Nav, Gina Krogsvold. Vi har sett mange eksempler på folk som ingen har trodd på, som har ligget mange år på institusjoner som koster kroner i døgnet, som klarer å komme seg ut i jobb og egen bolig. Det er jo helt topp. Nylig ikk 17 pilotprosjekter inspirert av IPS bevilget lere millioner kroner i støtte fra Helsedirektoratet. Ifølge Krogsvold er samarbeidet mellom Nav og helsesektoren nøkkelen for å få satt IPS i system.

9 37 Syvmilssteg. Alt har fungert sinnssykt bra. Jeg føler jeg har hoppet 15 hakk oppover, jeg kunne ikke fått det bedre, sier Kristofer Ask Hansen (21) som ikk jobb som teknisk ansvarlig i gründerbedriften Com2gethter i Stavanger etter å ha slitt med rus. Han setter opp ulike mobile løsninger for it-bedriftens kunder. Vi sitter med de samme kundene, enten står de i køen hos Nav, eller så står de i helsekøen, sier hun. Forbudte drømmer. 15 år etter at Runa Øvland ikk en realitetsorientering hos psykologen, er det ingenting som tyder på at hun ikke selv makter å tjene til livets opphold og skafe seg sitt daglige brød. Hun sitter stødig i en stol i en hage. Hendene rolig på bordet, fast blikk og klar tale. Det har plaget meg og familien veldig i ettertid at vi aksepterte den forklaringen, sier Øvland. Du ønsker å vite hva det er det som har gått galt, akkurat som når du kjenner symptomer på andre ting, du vil vite hva det er, for det er skummelt, det som foregår. Når du da blir presentert for en løsning, er det i hvert fall godt å vite hva det er. Derfor blir man så mottagelig. Hun hadde kjørt seg selv beinhardt i mange år og ikke tatt signalene på alvor. Hun hadde toppkarakterer i alle fag, ansvar for tre teatergrupper på fritiden og en stor oppsetning på trappene, bodd på hybel siden hun var 16. Det siste halvåret før det smalt, kunne jeg bare sove ire timer per natt for å få alt arbeidet gjort, så jeg ba jo om bråk. Så ikk hun et panikkanfall som varte i 14 timer Det var helt forferdelig, det verste jeg noensinne har opplevd. Da skjønte jeg at jeg måtte ha hjelp, sier hun. Hun tok selv kontakt og ble raskt innlagt. Etter tre måneder kom ekspertene frem til diagnosen paranoid schizofreni. En sekkebetegnelse med symptomer som stemmehøring, vrangforestillinger, hallusinasjoner, forvrengte sanseinntrykk, depresjoner og angst. Den indre monologen vi alle har, ble plutselig veldig høy og hørtes på en måte ut som den kom fra et annet sted. For meg var situasjonen knyttet til ekstremt sterk angst panikk over å føle at du ikke lenger er herre over egne tanker og egen kropp. Ingen applaus. I 2008 satte Nav-direktør Terje Tønnessen en støkk i attføringsbedriftene i Telemark. JEG TOK DET ALDRI SERIØST FØR JEG HADDE NÅDD BUNNEN. JEG HADDE INGEN JOBB, INGEN STEDER Å BO OG SOV PÅ SOFAEN HOS EN KAMERAT. Kristoffer Ask Hansen Fikk jobb i it-bedrift Det var jo ikke akkurat bølgen. Men sånn er det vel når du skal lage en ny kultur- det er ikke alltid du får applaus i første omgang, sier Tønnesen som er sjef for Nav i Telemark. Han introduserte noe helt nytt. Telemark ligger på uføretoppen i Norge, og Tønnessen ville vite hva han ikk igjen for attføringstjenestene han kjøpte for NAVs brukere i Telemark. Hvor mange kom seg egentlig tilbake i jobb etter å ha vært på ulike tiltak? Det var vel litt sjokkartet for dem at de skulle bli målt på resultatene. Nå har vi månedlige og kvartalsvise resultater. De bedriftene som ikke leverer, tar vi en prat med, sier han. Det fantes attføringsbedrifter som knapt ikk en eneste bruker tilbake i jobb. Den tiden er forbi i Telemark. De skjerpede kravene har blant annet ført til at arbeidsmarkedsbedriften Grep nå får nærmere åtte av ti i jobb, mot en av ire tidligere. Og Tønnessen har redusert kjøp av attføringstjester med ti prosent. Når Nav kjøper såpass mye, må vi sette krav til de vi kjøper tjenester av, sier han. I 2010 ble det overført 7,7 milliarder kroner fra statskassen til ulike arbeidsrettede tiltak. Ifølge en ofentlig utredning har tilbudene ofte «en uklar innretning mot arbeid som mål, blant annet fordi arbeid anses som et mål som ligger langt frem i tid». I Telemark forsøker man å endre på det. Det gjelder fortest mulig å få knyttet brukerne mot ordinært arbeidsliv. Dette gjelder generelt også de med psykiske lidelser. Jo raskere vi kan få knyttet dem til ordinært arbeidsliv, jo bedre efekt får vi, sier Tønnessen. Vi er nok i Nav litt preget av at det er mye diskusjon om diagnoser. Vi prøver å komme litt vekk fra det tankesettet, og forsøker å se hva som er arbeidsevnen til folk, sier Tønnessen. Det avholdes møter mellom NAVs folk og fastlegene i fylket både månedlig og kvartalsvis for at de skal forstå hverandre. Hvis ikke vi skjønner legene og deres diagnoser og fremstilling, risikerer vi å bli passive og si «at disse er så syke at vi kan ikke røre dem». Da kan vi gjøre enkelte en bjørnetjeneste. Diagnosen løser jo ingenting, det er eventuelt årsaken til diagnosen som kan være interessant hvis man skal integrere i et arbeidsliv, sier direktøren. Ikke syk hele tiden. Overlegen her pleier å si at «det er ingen som er sjuk i heile hauet heile tida», sier psykologspesialist og forsker Beate Brinchmann ved Nordlandssykehuset i Bodø. Hun har siden 2005 jobbet med et prosjekt kalt Jobbhuset rettet mot rehabilitering av mennesker med alvorlige psykiske lidelser, blant annet for å få bedre kunnskap om deres evne til å fungere i arbeidslivet. Vi så at i den perioden pasientene var innlagt og ute av ordinær drift, så datt de ut av ting. Det så ut som de ble vedvarende utenfor både arbeidsliv og andre ting.

10 38 jobb på resept Diagnosetyranniet. Det er fort gjort for folk å tenke at en diagnose sier mye om personlighet, forutsetninger og evner, og hva man vil trives med. Men det sier ingenting om det, det er utrolig viktig å vite, sier Runa Øvland som ble diagnostisert som paranoid schizofren da hun var 18 og nektet utdannelse på grunn av diagnosen. Det var et ønske om å forhindre en slik utvikling, sier Brinchmann. Hun mener tankegodset fra USA begynner å få fotfeste i Norge, selv om vi er sent ute. Snart håper hun å komme i gang med et rent IPS-basert forskningsprosjekt. Skolegang og arbeid blir likestilt, og målgruppen er unge med psykose, som i Stavanger. Det er ikke vi i helsevesenet som skal bestemme om folk får lov til å prøve seg eller ikke. Vi er så trent til å tenke at det er vi som skal ta avgjørelsen og bestemme, og ikke minst står ansvarlig hvis det skjer noe. Man er blitt redd for å si «kjør på». Vi tenker ut ifra en stresssårbarhetsmodell som gjør at vi er redde for å utsette dem for mye stress og arbeid er nok dessverre ofte blitt plassert under betegnelsen stress. Forskning viser at det hverken er diagnoser, vrangforestillinger, hallusinasjoner eller rus som avgjør om IPS lykkes i denne gruppen, men tidligere arbeidserfaringer og om pasienten selv ønsker og har tro på at man skal klare det. Hvor syk kan man være og fortsatt være i jobb? Det vi har sett på Jobbhuset er spennende. Folk som er veldig syke mens de er på avdelingen, trenger ikke å være så preget av sine symptomer når de er på Jobbhuset og skal jobbe. Dette kan være fordi det er en annen setting, det forventes noe annet og de blir møtt på en annen måte. Noen kan til og med si når de går fra Jobbhuset «nå skal jeg gå på avdelingen og være litt gal». Ingen skje. Med en diagnose i hånden, ble Runa Øvland overført til langtidsinstitusjon for å trenes opp PSYKOSE SCHIZOFRENI Psykisk lidelse preget av psykose. Omdiskutert som diagnose om det er snakk om en enkelt lidelse eller lere adskilte symptomer. Diagnose stilles basert på pasienters selvrapportering og observert adferd. Symptomer kan være vrangforestillinger, Betyr unormal tilstand av sinnet. Generell psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand som ofte beskrives som «tap av kontakt med virkeligheten». Symtpomer kan være hallusinasjoner, vrangforestillinger, personlighetsforandringer og tankeforstyrrelser. Årsaker som kan utløse psykoser er depresjon, psykososialt stress, søvnmangel, traumatiske hendelser, sykdom, narkotika, schizofreni og bipolare lidelser. Identifisering og behandling av psykose i tidlig stadium forbedrer prognosen på sikt. sanseforstyrrelser, språklige forstyrrelser, følelsesmessig avlating, sosial isolasjon, oppmerksomhetssvikt og uro/anspenthet. Genetikk, oppvekstmiljø, nevrobiologiske, psykologiske og sosiale prosesser kan være medvirkende faktorer til schizofreni. til å bo alene og være sammen med andre. Det var ikke noe tema å bli frisk. Hun skulle lære seg å leve med diagnosen. Det føltes som om de ga meg opp. Jeg er veldig usikker på hvor hjelpsomt diagnosesystemet er generelt for å fortelle om mennesker i krise. Diagnoser har enormt mye makt. Man er jo så mye mer enn en diagnose. Angsten og depresjonen slapp taket litt etter litt, og hun hadde en familie som støttet henne. Selvbildet kom gradvis tilbake. Jeg kom mer og mer til at de tok feil. Jeg følte at det er ikke rett, det de har fortalt meg. Da begynte en ny kamp. Min nest største kamp, var kampen om å få utdanning, slik at jeg kunne komme i en livssituasjon der jeg var i stand til å jobbe med de tingene jeg var interessert, leve det livet jeg ønsket og være den jeg er. Hele sitt liv hadde hun ønsket å drive med noe innen teater. Nav ville heller gi henne et datakurs. Men Runa Øvland ga ikke opp. Etter mange møter og avslag, ikk hun til slutt støtte til høyere utdanning. Hun tok seks års utdanning på ire år, blant annet lærerskolen, lyttet til India og jobbet som frivillig i slummen, før hun bygget seg opp som teateraktivist hjemme. Hun har ikke tatt en pille eller hatt et eneste symptom på 12 år. Jeg tror at Norge som samfunn har tjent på det. Menneskelig, fordi jeg er lykkelig, men også økonomisk, fordi jeg havnet i en jobb jeg passer i og trives i, i stedet for at jeg fremdeles sitter på institusjon og forsøker å leve med en skje med vann i hånden.

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra Bakgrunnsbilde 60 70 % av alle som lider av en psykiske lidelse ønsker å jobbe 85 % av de som behandles i offentlige helsetjenester har ikke en jobb Alle former for overganger er kritiske faser og forskning

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) 31.oktober Bergen

Individuell jobbstøtte (IPS) 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) En standardisert metode for å bidra til at flere mennesker med psykiske helseproblemer får, og beholder arbeid. Filosofi: Alle

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling

Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling Kristin Vold Hjerpås Seksjon oppfølging Arbeids- og velferdsdirektoratet Karin Irene Gravbrøt Avd. psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Individuell

Detaljer

SAT. Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet

SAT. Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet Har diagnosen Paranoid Schizofreni Innlagt 3 ganger, 2 ganger på tvang og en gang frivillig Gikk i terapi etter første innleggelse samt kognitiv terapi Behandler

Detaljer

UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF

UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER 2017 Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF 2 Om artikkelen Datagrunnlag Intervju i alle NAV kontor i ett fylke (25 kontor,

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) Seminar 30. oktober Stord 31.oktober Bergen

Individuell jobbstøtte (IPS) Seminar 30. oktober Stord 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) Seminar 30. oktober Stord 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) En standardisert metode for å bidra til at flere mennesker med psykiske helseproblemer får, og beholder

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

-Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et

-Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et -Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et Tidlig intervensjon ved psykoser, behandling og organisering. Den 6.nasjonale TIPS arbeidskonferanse, Bergen behandlingstilbud 9.-10

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag Norsk forening for slagrammede Faktaark Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag De fleste som har hatt hjerneslag vil oppleve følelsesmessige forandringer etterpå. Et hjerneslag

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser 2011 En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser I denne rapporten presenterer vi de første funnene fra forskningsprosjektet ROP-Nord. Rapporten handler om sammenhengen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann

Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann Visjonen til JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Fremtid Det var ikke Nav som hjalp Peter Norum tilbake i arbeidslivet http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.8399450

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

NAV sitt bidrag i forhold til ROPpasienter. «Arbeid er bra for helsa» 1. november 2017 Bjørn Lien, Fylkesdirektør NAV Hedmark

NAV sitt bidrag i forhold til ROPpasienter. «Arbeid er bra for helsa» 1. november 2017 Bjørn Lien, Fylkesdirektør NAV Hedmark NAV sitt bidrag i forhold til ROPpasienter «Arbeid er bra for helsa» 1. november 2017 Bjørn Lien, Fylkesdirektør NAV Hedmark Tall og omfang Velferdsstaten Norge I 2016 tapte vi 531000 årsverk på grunn

Detaljer

Arbeid. det vi vanligvis gjør fra endt utdanning til pensjonsalder

Arbeid. det vi vanligvis gjør fra endt utdanning til pensjonsalder Arbeid det vi vanligvis gjør fra endt utdanning til pensjonsalder Hvorfor er arbeid viktig? Å være i arbeid er den vanligste rollen for voksne mennesker fra endt utdanning til oppnådd pensjonsalder Arena

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland.

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland. Samfunnsperspektiv Et inkluderende arbeidsliv er et svært viktig mål for regjeringen: De ønsker at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide nå? Hvilken type jobb?

Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide nå? Hvilken type jobb? Klientens navn: Adresse: Klient-ID: Telefon: Mobiltelefon: E-postadresse: Henvisningsdato: Primærbehandler: Beste måte å få tak i klienten på: Hva sier klienten om arbeid? Hvorfor ønsker han/hun å arbeide

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Februar Nav Kurs Helserådgiver / Medical Trainer Dato: 4 april til 29 april 2016 Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Oppløftende Motiverende Inspirerende Tiltaket passer for arbeidsledige, langtidssykemeldte,

Detaljer

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående.

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående. Eks erter slår alarm om stress lager hos barn Av HILDE KRISTINE MISJE og FRODE HANSEN (foto) Hvert år tar Rikshospitalet imot barn med uforklarlige fysiske plager på grunn av stress og psykiske belastninger.

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Kunnskapsstatus: arbeidsliv og psykisk (u)helse

Kunnskapsstatus: arbeidsliv og psykisk (u)helse Kunnskapsstatus: arbeidsliv og psykisk (u)helse Stian Reinertsen Faglig Rådgiver stian.reinertsen@napha.no Det store bildet De store tallene viser at uønsket passivitet fører til problemer. Mangel på arbeid

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K

HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K INNLEDNING 1% av befolkningen har helseangst De fleste går til fastlegen. Noen går mye: www.youtube.com/watch?v=jewichwh4uq

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Jobbmestrende Oppfølging

Jobbmestrende Oppfølging Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Jobbmestrende Oppfølging Strukturert samhandling gir resultater Status og erfaringer Arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser Jobbmestrende Oppfølging

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Hva er egentlig (god) helse?

Hva er egentlig (god) helse? 1 Hva er egentlig (god) helse? Fravær av sykdom Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære(who) Helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens

Detaljer

«Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!»

«Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!» «Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!» Rapport fra intervjuer med pasienter i Tyrili som har avsluttet substitusjonsbehandlingen eller redusert medisindosen vesentlig.

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON PØRREKJEMA OR KONTROLLPERON oktober 2007 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Attføring ykmeldt Arbeidsledig Uføretrygdet Annet

Detaljer

Kunnskapsstatus: Arbeid, helse og livskvalitet

Kunnskapsstatus: Arbeid, helse og livskvalitet Kunnskapsstatus: Arbeid, helse og livskvalitet Stian Reinertsen Faglig Rådgiver stian.reinertsen@napha.no Bø i Telemark 7.oktober 2015 Hvem er vi? Etablert høst 2008 22 personer i hel- og deltidsstillinger

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Gåten Martin. A-magasinet # februar 2016

Gåten Martin. A-magasinet # februar 2016 A-magasinet #6 12. februar 2016 K Kultur Magisk danser vender hjem U Ute Hønsehaukens festmiddag R Relasjon Syklet fra India for kjærligheten Gåten Martin 17-åringen er en av flere unge som lider av uforklarlige

Detaljer

Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken

Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken Om Forandringsfabrikken og PsykiskhelseProffene Forandringsfabrikken gjennomførte

Detaljer