EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN"

Transkript

1 DN Magasinet Da Runa Øvland ikk diagnosen paranoid schizofreni som 18-åring, avskrev helsevesenet hennes arbeidsevner. Men Øvland ville ha både utdannelse og jobb. foto: brian cliff olguin lørdag 28. juli 2012 EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

2 30 arbeidsliv illustrasjon: rebecca egebjerg

3 31 JOBB PÅ RESEPT Angst og depresjoner er blant de viktigste årsakene til at folk blir psykisk uføre i Norge. Samtidig viser forskning at det kan være helsebringende å være i jobb for folk med alvorlige psykiske lidelser. tekst INGRID BJØRKLUND foto Linda Næsfeldt & Brian Cliff Olguin Oslo/Skien/Stavanger Runa Øvlands (33) fremtid ble lagt i grus den dagen inne på psykologens kontor. Jeg ble fortalt at jeg måtte lære meg å leve resten av livet som om jeg gikk med en skje med vann i hånden, sier hun. Hun var 18 år og hadde akkurat blitt diagnostisert som paranoid schizofren. De skulle realitetsorientere meg på hvordan jeg måtte forholde meg til livet fremover. De sa jeg aldri kom til å ta høyere utdanning. Jeg kom kanskje en dag til å være i stand til å fullføre videregående skole i trygge sykehusomgivelser, kanskje være i stand til å bo alene i kommunal leilighet og klare å kjøpe inn det jeg trengte av mat og dopapir. Akkurat det sa han. Jeg måtte slutte å drømme om de tingene jeg hadde drømt om før, og forholde meg til mine nye begrensninger, sier hun. Hun forteller at sykepleierne klappet henne på skulderen og gratulerte henne med at hun nå aldri trengte bekymre seg for økonomien igjen. Uførepensjonen var så godt som innvilget. Når du får en slik beskjed som 18-åring får man lite lyst til å fortsette. Man har ikke så mye å motivere seg til. Etter det brukte jeg mesteparten av tiden på å planlegge min egen død. Hvilekuren. Tidligere var det slik at nærmest alle diagnoser du kan tenke deg skulle kureres med hvile. Man hadde sanatorier med senger der folk skulle ligge lenge, sier professor Arnstein Mykletun, seniorforsker og professor i folkehelse. I dag er det nesten ikke noen sykdommer hvor fullstendig hvile forskrives som kur, ifølge Mykletun. Han har var i 2009 med å skrive rapporten «Psykiske lidelser i Norge» for Folkehelsinstituttet. Der slo

4 32 jobb på resept Når du får en slik beskjed som 18-åriNg får man lite lyst til å fortsette. man har ikke så mye å motivere seg til runa øvland Tok høyere utdanning på tross av psykologens råd man fast at rundt halvparten av befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og rundt en tredjedel plages med det i løpet av et år. Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er omtrent på nivå med andre vestlige land. Det spesielle med Norge er alle som faller utenfor arbeidslivet. En av ti nordmenn i arbeidsfør alder er ufør. Av de rundt som mottar uførepensjon her i landet, er det 31 prosent som gjør det fordi de har en psykisk lidelse. Angst og depresjon er de to viktigste årsakene til at nordmenn blir psykisk uføre. Også blant de 5,5 prosent av befolkningen som mottar arbeidsavklaringspenger og de 3,9 prosent som får sykepenger, er psykiske lidelser en viktig årsak til at de ikke er i jobb. I rapporten oppsummerer forfatterne at arbeid kan forebygge psykiske lidelser fordi jobben gir rutiner og aktivitet, sosialt samvær, mening med tilværelsen, inntekt og tilhørighet. Det ser ut til at den beste måten å oppnå aktivitet på, er gjennom at folk har kontakt med arbeidslivet. Oppsummert ser det ut til at de leste psykiske lidelser har bedre av aktivitet enn passivitet. Jeg vil våge den påstand at den gjennomsnittlige arbeidsplass er mer helsebringende enn helseskadelig, sier Mykletun. Motsatt er arbeidsledighet forbundet med økt forekomst av ulike helseplager, deriblant psykiske lidelser. Gode velferdsordninger og et mer komplisert arbeidsliv som krever en robust psykisk helse, er ofte forklaringen som blir gitt for at folk faller utenfor. FLERE UFØRE Uføre i befolkningen under 30 år Antall i Venstre akse: Kvinner Menn Høyre akse: Andel av bef. under ,8 % * * Tall per mai 2012 Utvalgte diagnoser som gir uførhet, etter fylke (per 1000 i befolkningen. Tall per 31. desember 2010) Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Vestfold Oppland Vest-Agder Troms Nord-Trøndelag Muskel/skjelettsykdommer Nordland Finnmark Hedmark Østfold Aust-Agder Telemark 13,1 20,8 20,9 21,6 26,5 22,7 29,9 30,2 32,8 36,9 35,0 45,4 41,5 44,4 45,0 44,3 42,7 36,5 42,0 Psykiske lidelser 21,9 20,5 25,6 25,7 22,7 28,1 23,8 31,4 34,9 32,9 35,7 26,8 31,5 30,0 31,3 34,5 37,8 44,7 43,3 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % Mistet lysten til alt. Jon-Erick Kloumann Greenslade (20) hopper inn i trucken og demonstrerer hvordan han kjører paller og plukker deler hos landbruksmaskinprodusenten Kverneland på Jæren. Jeg hadde jo ikke lyst, vet du. Det er ingen som har lyst til å gjøre noe når de ikke har gjort noe på så lenge, sier Greenslade. For to år siden var han en passiv 18-åring med stø kurs mot uføretrygd etter at han ikk sin første psykose som 12-åring. Han var inn og ut av ulike behandlingsinstitusjoner, kom seg gjennom ungdomsskolen med et nødskrik, men droppet ut etter to uker på videregående skole. Jeg gjorde ingenting i den perioden, det var slik at jeg ikke hadde lyst å gå på butikken en gang. Man sliter med alle mulige ting. Han sov dårlig, opparbeidet etterhvert angst for sosiale situasjoner og brukte dagene på pc. Men det var bare for å få tiden til å gå at jeg satt ved pc-en, jeg følte at det ikke var noe annet jeg kunne gjøre. Når du har sittet på rommet uten å gjøre noe annet i mange nok år, så mister du lysten til å gjøre noe i det hele tatt. Så tok livet en ny vending. Utforsker drømmer. Ved Stavanger Universitetssykehus har de gått nye veier. Det var her Jon-Erick Kloumann Greenslade ikk plass ved ungdomspsykiatrisk avdeling. Det å gi arbeid eller skolegang til unge mennesker som sliter med alvorlige psykiske lidelser, har vi har deinert, sett og erfart er en ekstremt viktig del av den behandlingen vi gir, sier Randi Mobæk som er leder for Avdeling for unge voksne, psykiatrisk divisjon ved Stavanger universitetssykehus. Det betyr å fokusere på det som er friskt og det folk mestrer, sier hun. På avdelingen ble det i 2007 opprettet et prosjekt som rekvirerer arbeid for unge mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Mange av dem sliter også med rusproblemer. Prosjektet kalles Jobbresept og er et samarbeid mellom sykehuset og Nav. Normalitet har en tilfriskningskraft i seg selv som gjør at du er mindre i din egen verden, du er mindre i passivitet. Du må lære å forholde deg til andre og ikke minst hjelper det at folk får tilbake mestringsfølelsen, sier Mobæk. Tid er viktig suksessfaktor. Mobæk og Jobbreseptteamet vil helst ha ungdommen inn til samtaler så tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Dess tidligere en kan utforske drømmer, ønsker og mål for utdanning og skole, og hjelpe ungdommen i gang igjen, dess bedre resultater får du, sier Randi Mobæk. To spesialsykepleiere, en psykolog og en ergoterapeut er tilknyttet Jobbresept. Resultatene er slående, de er kjempegode, sier spesialsykepleier og prosjektleder Lena Heitmann. Så langt har 276 personer vært innom Jobbresept, og over halvparten er kommet i jobb. De ire medarbeiderne tilknyttet prosjektet kartlegger muligheter, kompetanse og interesser sammen med klientene som er henvist dit av sine behandlere ved sykehuset. Ofte sender de unge folk ut i jobber der de får dobbelt så godt betalt som de selv gjør. Forskning i nyere tid har vist at det å sende folk ut i attføringsbedrifter og drive med langsom trening, det er en omvei, det er en «straferunde». Det har ingen efekt, det har ingenting å si for resultatet. Man korter ned tiden ved å få folk ut i ordinært arbeid med en gang, sier Heitmann. av Norges befolkning rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Én av tre nordmenn plages av en psykisk lidelse i løpet av et år. Én av ti nordmenn i arbeidsfør alder er ufør. Én av tre som mottar uførepensjon i Norge har en psykisk lidelse. Ble frisk. Jeg vet om mange med uføretrygd som gjør en super innsats for samfunnet med humanitært, frivillig arbeid, men jeg vet det er forferdelig mange som bare ønsker å komme i jobb. Det å være i en jobb som gir mening, er med på å holde en frisk også, sier Runa Øvland (33) som ikke har tatt en pille eller hatt et eneste symptom etter at hun ble frisk for 12 år siden.

5 33

6 34 jobb på resept 1

7 35 JEG GJORDE INGENTING I DEN PERIODEN, DET VAR SLIK AT JEG IKKE HADDE LYST Å GÅ PÅ BUTIKKEN EN GANG Jon-Erick Kloumann Greenslade Fikk jobb etter først å ha droppet ut av videregående skole 2 Nordmenn i arbeidsfør alder (18-67 år) med uførepensjon Antall i Venstre akse: Kvinner Menn ,5 % * * Tall per mai 2012 Andelen arbeidsuføre etter aldersgrupper % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Andelen arbeidsuføre etter aldersgrupper og kjønn i mai 2012 Kvinner Menn 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Høyre akse: Andel av befolkningen 12,0 % 11,5 % 11,0 % 10,5 % 10,0 % 9,5 % 9,0 % Aldersgrupper Aldersgrupper Både pasientene og arbeidsgiverne blir fulgt opp av teamet. Men det hender de møter motstand fra uventet hold. Behandlernes motstand er det største hinderet hos oss og andre steder i landet. Tradisjonelt har man tenkt at du er for dårlig, du må ha behandling først, før du kan komme deg ut i jobb eller skole. Den største utfordringen for oss er behandlingsmiljøets tanker om at vi utsetter pasientene for stress eller nederlag. Selv hos oss venter de for lenge, sier Mobæk. En god rutine. Teamleder Otto Skurve hos Kverneland husker godt den dagen Jon-Erick Kloumann Greenslade skulle skrive kontrakt. Han visste lite om unggutten han hadde ansatt via Jobbresept, annet enn at han hadde hatt en posttraumatisk opplevelse. Så han spurte like godt rett ut hva det var. «Det er ikke slik at jeg vil hoppe på deg og klore ut øynene på deg» sa han, ler Skurve. Siden har de to kommet godt ut av det med hverandre. Greenslade har sklidd inn i miljøet på lik linje med de andre ansatte. Han spurte selv raskt om å få trappe opp de ire timene i uken, til full stilling. Hvis ikke en mulighet som dette hadde dukket opp, hadde jeg antagelig endt opp som ufør før jeg var 30. Og det er jo ikke noe galt med meg. Det er ingenting i veien for at jeg kan jobbe, har jeg funnet ut. Fra å ha null interesser og dårlig motivasjon til det meste, holder han nå på å ta lappen, han trener, har tatt truckførerbevis, søkt skoleplass og vil ha en vanlig jobb. Jeg har ikke lyst til å ha det jævlig lenger. Jeg synes det er veldig greit å ha noe å stå opp til om morgenen, selv om det er litt tidlig, innrømmer han. Han priser hverdagens rutiner. Det trenger ikke være så kjempestrengt, men det må være noe i hverdagen. Det er greit å slippe å tenke så mye over hva du gjør hele tiden, har du en rutine så går du etter den. Har du ingen rutine må du hele tiden tenke «hva skal jeg gjøre nå?». Otto Skurve er så godt fornøyd med unggutten at han gjerne vil ha han tilbake etter endt skolegang. Han har vært fantastisk link. Det er ikke for ingenting jeg ønsker å få ham tilbake når han er ferdig med skolen. Fornøyde arbeidsgivere. Skurve er ikke alene om å rose arbeidstagerne fra Jobbresept. En kvalitativ undersøkelse ved Universitetet i Stavanger der 14 arbeidsledere ble spurt om deres erfaringer med Jobbresept, ga foreløpig oppløftende resultater. De opplevde det som positivt både for arbeidsmiljøet i bedrif- ), ) & ) God arbeidsevne. - Det hadde vært helt tåpelig om jeg hadde endt opp ufør. Det er helt sikker veldig mange mennesker som meg som gjør det, sier Jon-Erick Kloumann Greenslade som fant ut at det ikke var noe i veien med arbeidsevnen sin etter litt mildt press fra Jobbresept-teamet ved Stavanger Universitetssykehus. 3

8 36 jobb på resept ips Står for Indivdual Placement and Support, oversatt til individuell jobbstøtte i Norge. Evidensbasert metode for å få folk med alvorlige psykiske helseproblemer i jobb. For praktisk gjennomføring av IPS er det utviklet en 14 punkts kvalitetsskala. Hovedprinsippene for IPS av IPS-pasientene kom seg ut i vanlig arbeid viser en samlestudie. Alle med psykiske lidelser som ønsker å jobbe, er kvaliisert for individuell jobbstøtte. Skal i ordinær jobb, ikke skjermet virksomhet. Deltagerens preferanser og ønsker i fokus. Arbeidsveiledning integreres med behandling. av deltagerne som ikk tradisjonell behandling, kom ut i jobb, viser den samme studien. Individuell rådgivning om økonomiske stønader. Jobbsøk starter så snart deltager ønsker å jobbe. De med IPS-støtte holdt seg lenger i arbeid, tjente mer og hadde færre tilbakefall som medførte innleggelse. Jobbveiledere undersøker jobbmuligheter basert på deltagers ønske. Kontinuerlig oppfølging over tid om ønskelig, både for arbeidstager og arbeidsgiver. Målet er å bli uavhengig av oppfølging etterhvert. ten og ønsket å bidra samfunnsmessig til å gjøre en forskjell for den enkelte. Hos den lille gründer-bedriften Come2gether opplevde daglig leder Erik Robertsen (33) å få en medarbeider som skled rett inn i miljøet. Kristofer briljerte med en gang og snakket over hodet på nesten samtlige her. Vi avdekket ganske kjapt at han var på et teknisk høyt nivå, sier Robertsen om nyansatte Kristofer Ask Hansen. Han sa vel da han kom at han slet litt med søvnproblemer. Men Kristofer er faktisk den mest punktlige av oss, så det er ikke noe problem. Den autodidakte 21-åringen har ingen formell utdannelse, men har plukket fra hverandre tekniske duppeditter siden familien ikk sin første pc. En rastløs sjel som har vært i jobb siden han begynte å gå med avisen som 13-åring, men med hang til avhengighet. I års alderen begynte han å eksperimentere med rus, droppet ut av skolen, ikk seg jobb i it-bedrift og levde lenge et dobbeltliv der rusen tok mer og mer overhånd. En dag våknet han med abstinenser og klarte ikke å gå på jobb. Jeg tok det aldri seriøst før jeg hadde nådd bunnen. Jeg hadde ingen jobb, ingen steder å bo og sov på sofaen hos en kamerat. Jeg blir avhengig av alt, om det er pc, snop, rusmidler, eller hva det måtte være. Når noe gjør meg noe godt, blir jeg raskt avhengig. Han la seg inn til avvenning ved Stavanger Universitetssjukehus og hadde såvidt begynt å venne seg til institusjonslivet da psykologen ville snakke om hva han skulle gjøre i fremtiden. Da blir verden utenfor plutselig stor og skummel. Du skal ut og leve ditt eget liv, det er ingen som tar deg imot hvis du faller. Derfor er han glad for støtten fra Jobbresept-teamet som alltid er tilgjengelig. Hvis det er noe jeg sliter med, så vet jeg at jeg kan ringe noen som kan hjelpe. Så langt har alt gått smertefritt. I den grad at Erik VI HAR HOLDT PÅ LITT FOR MANGE ÅR BARE MED Å TRENE FOLK OG ALDRI PUTTE DEM UT I ORDINÆRT ARBEIDSLIV. DET PRØVER VI Å FÅ SNUDD Gina Krogsvold fagansvarlig for arbeid og psykisk helse i Nav JOBBRESEPT Samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus og NAV. Prosjekt som foreskriver arbeid for de som har eller har hatt en psykisk lidelse. Arbeidsgiver har ingen lønnsutgifter de tre første månedene, da deltagerne mottar sin ordinære trygd. Et team med helsefaglig bakgrunn ved sykehuset kartlegger i samarbeid med deltagerne muligheter, kompetanse og interesser, før teamet tar kontakt med potensielle arbeidsgivere eller studiesteder. Teamet samarbeider med deltagernes behandler ved sykehuset og det lokale NAV-kontoret. Gir individuell oppfølging og veiledning til både deltager og arbeidsgiver så lenge det er behov og ønske om det. Robertsen har valgt å ansette Ask Hansen i fast jobb som teknisk ansvarlig i bedriften. Det har vært en vinn-vinn situasjon for oss, vi kunne ikke fått noen bedre, sier Robertsen. Nav på ballen. Ideen om å bruke arbeid som et ledd i behandling av psykisk syke oppsto i USA på begynnelsen av 1990-tallet. Forskere begynte å se på hvordan yrkesrettede tiltak for mennesker med psykiske lidelser fungerte. Man jernet seg fra ideen om at man måtte være helt frisk og ferdigbehandlet for å komme i jobb, og utviklet en ny type metodikk kalt Indivdual Placement and Support (IPS) for å få folk i helt vanlige jobber mens de fortsatt ikk behandling. Det ga resultater. Kjernen i IPS-modellen er at mennesker med alvorlige psykiske lidelser kommer seg raskest mulig ut i vanlig arbeid i det de selv er motivert for det, og får behandling parallelt med at de er i jobb. Metoden har spredd seg til Europa. Særlig Storbritannia er kommet langt i å arbeide etter denne modellen. En samlestudie fra seks europeiske land, viste at 55 prosent av IPS-pasientene kom seg ut i arbeid. En kontrollgruppe der deltagerne ikk tradisjonell behandling, viste at bare 28 prosent kom seg i jobb. De med IPS-støtte holdt seg lenger i arbeid, tjente mer og hadde færre tilbakefall som medførte innleggelse. Nav følger interessert med på utviklingen. Vi har holdt på litt for mange år bare med å trene folk og aldri putte dem ut i ordinært arbeidsliv. Det prøver vi å få snudd, sier fagansvarlig for arbeid og psykisk helse i Nav, Gina Krogsvold. Vi har sett mange eksempler på folk som ingen har trodd på, som har ligget mange år på institusjoner som koster kroner i døgnet, som klarer å komme seg ut i jobb og egen bolig. Det er jo helt topp. Nylig ikk 17 pilotprosjekter inspirert av IPS bevilget lere millioner kroner i støtte fra Helsedirektoratet. Ifølge Krogsvold er samarbeidet mellom Nav og helsesektoren nøkkelen for å få satt IPS i system.

9 37 Syvmilssteg. Alt har fungert sinnssykt bra. Jeg føler jeg har hoppet 15 hakk oppover, jeg kunne ikke fått det bedre, sier Kristofer Ask Hansen (21) som ikk jobb som teknisk ansvarlig i gründerbedriften Com2gethter i Stavanger etter å ha slitt med rus. Han setter opp ulike mobile løsninger for it-bedriftens kunder. Vi sitter med de samme kundene, enten står de i køen hos Nav, eller så står de i helsekøen, sier hun. Forbudte drømmer. 15 år etter at Runa Øvland ikk en realitetsorientering hos psykologen, er det ingenting som tyder på at hun ikke selv makter å tjene til livets opphold og skafe seg sitt daglige brød. Hun sitter stødig i en stol i en hage. Hendene rolig på bordet, fast blikk og klar tale. Det har plaget meg og familien veldig i ettertid at vi aksepterte den forklaringen, sier Øvland. Du ønsker å vite hva det er det som har gått galt, akkurat som når du kjenner symptomer på andre ting, du vil vite hva det er, for det er skummelt, det som foregår. Når du da blir presentert for en løsning, er det i hvert fall godt å vite hva det er. Derfor blir man så mottagelig. Hun hadde kjørt seg selv beinhardt i mange år og ikke tatt signalene på alvor. Hun hadde toppkarakterer i alle fag, ansvar for tre teatergrupper på fritiden og en stor oppsetning på trappene, bodd på hybel siden hun var 16. Det siste halvåret før det smalt, kunne jeg bare sove ire timer per natt for å få alt arbeidet gjort, så jeg ba jo om bråk. Så ikk hun et panikkanfall som varte i 14 timer Det var helt forferdelig, det verste jeg noensinne har opplevd. Da skjønte jeg at jeg måtte ha hjelp, sier hun. Hun tok selv kontakt og ble raskt innlagt. Etter tre måneder kom ekspertene frem til diagnosen paranoid schizofreni. En sekkebetegnelse med symptomer som stemmehøring, vrangforestillinger, hallusinasjoner, forvrengte sanseinntrykk, depresjoner og angst. Den indre monologen vi alle har, ble plutselig veldig høy og hørtes på en måte ut som den kom fra et annet sted. For meg var situasjonen knyttet til ekstremt sterk angst panikk over å føle at du ikke lenger er herre over egne tanker og egen kropp. Ingen applaus. I 2008 satte Nav-direktør Terje Tønnessen en støkk i attføringsbedriftene i Telemark. JEG TOK DET ALDRI SERIØST FØR JEG HADDE NÅDD BUNNEN. JEG HADDE INGEN JOBB, INGEN STEDER Å BO OG SOV PÅ SOFAEN HOS EN KAMERAT. Kristoffer Ask Hansen Fikk jobb i it-bedrift Det var jo ikke akkurat bølgen. Men sånn er det vel når du skal lage en ny kultur- det er ikke alltid du får applaus i første omgang, sier Tønnesen som er sjef for Nav i Telemark. Han introduserte noe helt nytt. Telemark ligger på uføretoppen i Norge, og Tønnessen ville vite hva han ikk igjen for attføringstjenestene han kjøpte for NAVs brukere i Telemark. Hvor mange kom seg egentlig tilbake i jobb etter å ha vært på ulike tiltak? Det var vel litt sjokkartet for dem at de skulle bli målt på resultatene. Nå har vi månedlige og kvartalsvise resultater. De bedriftene som ikke leverer, tar vi en prat med, sier han. Det fantes attføringsbedrifter som knapt ikk en eneste bruker tilbake i jobb. Den tiden er forbi i Telemark. De skjerpede kravene har blant annet ført til at arbeidsmarkedsbedriften Grep nå får nærmere åtte av ti i jobb, mot en av ire tidligere. Og Tønnessen har redusert kjøp av attføringstjester med ti prosent. Når Nav kjøper såpass mye, må vi sette krav til de vi kjøper tjenester av, sier han. I 2010 ble det overført 7,7 milliarder kroner fra statskassen til ulike arbeidsrettede tiltak. Ifølge en ofentlig utredning har tilbudene ofte «en uklar innretning mot arbeid som mål, blant annet fordi arbeid anses som et mål som ligger langt frem i tid». I Telemark forsøker man å endre på det. Det gjelder fortest mulig å få knyttet brukerne mot ordinært arbeidsliv. Dette gjelder generelt også de med psykiske lidelser. Jo raskere vi kan få knyttet dem til ordinært arbeidsliv, jo bedre efekt får vi, sier Tønnessen. Vi er nok i Nav litt preget av at det er mye diskusjon om diagnoser. Vi prøver å komme litt vekk fra det tankesettet, og forsøker å se hva som er arbeidsevnen til folk, sier Tønnessen. Det avholdes møter mellom NAVs folk og fastlegene i fylket både månedlig og kvartalsvis for at de skal forstå hverandre. Hvis ikke vi skjønner legene og deres diagnoser og fremstilling, risikerer vi å bli passive og si «at disse er så syke at vi kan ikke røre dem». Da kan vi gjøre enkelte en bjørnetjeneste. Diagnosen løser jo ingenting, det er eventuelt årsaken til diagnosen som kan være interessant hvis man skal integrere i et arbeidsliv, sier direktøren. Ikke syk hele tiden. Overlegen her pleier å si at «det er ingen som er sjuk i heile hauet heile tida», sier psykologspesialist og forsker Beate Brinchmann ved Nordlandssykehuset i Bodø. Hun har siden 2005 jobbet med et prosjekt kalt Jobbhuset rettet mot rehabilitering av mennesker med alvorlige psykiske lidelser, blant annet for å få bedre kunnskap om deres evne til å fungere i arbeidslivet. Vi så at i den perioden pasientene var innlagt og ute av ordinær drift, så datt de ut av ting. Det så ut som de ble vedvarende utenfor både arbeidsliv og andre ting.

10 38 jobb på resept Diagnosetyranniet. Det er fort gjort for folk å tenke at en diagnose sier mye om personlighet, forutsetninger og evner, og hva man vil trives med. Men det sier ingenting om det, det er utrolig viktig å vite, sier Runa Øvland som ble diagnostisert som paranoid schizofren da hun var 18 og nektet utdannelse på grunn av diagnosen. Det var et ønske om å forhindre en slik utvikling, sier Brinchmann. Hun mener tankegodset fra USA begynner å få fotfeste i Norge, selv om vi er sent ute. Snart håper hun å komme i gang med et rent IPS-basert forskningsprosjekt. Skolegang og arbeid blir likestilt, og målgruppen er unge med psykose, som i Stavanger. Det er ikke vi i helsevesenet som skal bestemme om folk får lov til å prøve seg eller ikke. Vi er så trent til å tenke at det er vi som skal ta avgjørelsen og bestemme, og ikke minst står ansvarlig hvis det skjer noe. Man er blitt redd for å si «kjør på». Vi tenker ut ifra en stresssårbarhetsmodell som gjør at vi er redde for å utsette dem for mye stress og arbeid er nok dessverre ofte blitt plassert under betegnelsen stress. Forskning viser at det hverken er diagnoser, vrangforestillinger, hallusinasjoner eller rus som avgjør om IPS lykkes i denne gruppen, men tidligere arbeidserfaringer og om pasienten selv ønsker og har tro på at man skal klare det. Hvor syk kan man være og fortsatt være i jobb? Det vi har sett på Jobbhuset er spennende. Folk som er veldig syke mens de er på avdelingen, trenger ikke å være så preget av sine symptomer når de er på Jobbhuset og skal jobbe. Dette kan være fordi det er en annen setting, det forventes noe annet og de blir møtt på en annen måte. Noen kan til og med si når de går fra Jobbhuset «nå skal jeg gå på avdelingen og være litt gal». Ingen skje. Med en diagnose i hånden, ble Runa Øvland overført til langtidsinstitusjon for å trenes opp PSYKOSE SCHIZOFRENI Psykisk lidelse preget av psykose. Omdiskutert som diagnose om det er snakk om en enkelt lidelse eller lere adskilte symptomer. Diagnose stilles basert på pasienters selvrapportering og observert adferd. Symptomer kan være vrangforestillinger, Betyr unormal tilstand av sinnet. Generell psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand som ofte beskrives som «tap av kontakt med virkeligheten». Symtpomer kan være hallusinasjoner, vrangforestillinger, personlighetsforandringer og tankeforstyrrelser. Årsaker som kan utløse psykoser er depresjon, psykososialt stress, søvnmangel, traumatiske hendelser, sykdom, narkotika, schizofreni og bipolare lidelser. Identifisering og behandling av psykose i tidlig stadium forbedrer prognosen på sikt. sanseforstyrrelser, språklige forstyrrelser, følelsesmessig avlating, sosial isolasjon, oppmerksomhetssvikt og uro/anspenthet. Genetikk, oppvekstmiljø, nevrobiologiske, psykologiske og sosiale prosesser kan være medvirkende faktorer til schizofreni. til å bo alene og være sammen med andre. Det var ikke noe tema å bli frisk. Hun skulle lære seg å leve med diagnosen. Det føltes som om de ga meg opp. Jeg er veldig usikker på hvor hjelpsomt diagnosesystemet er generelt for å fortelle om mennesker i krise. Diagnoser har enormt mye makt. Man er jo så mye mer enn en diagnose. Angsten og depresjonen slapp taket litt etter litt, og hun hadde en familie som støttet henne. Selvbildet kom gradvis tilbake. Jeg kom mer og mer til at de tok feil. Jeg følte at det er ikke rett, det de har fortalt meg. Da begynte en ny kamp. Min nest største kamp, var kampen om å få utdanning, slik at jeg kunne komme i en livssituasjon der jeg var i stand til å jobbe med de tingene jeg var interessert, leve det livet jeg ønsket og være den jeg er. Hele sitt liv hadde hun ønsket å drive med noe innen teater. Nav ville heller gi henne et datakurs. Men Runa Øvland ga ikke opp. Etter mange møter og avslag, ikk hun til slutt støtte til høyere utdanning. Hun tok seks års utdanning på ire år, blant annet lærerskolen, lyttet til India og jobbet som frivillig i slummen, før hun bygget seg opp som teateraktivist hjemme. Hun har ikke tatt en pille eller hatt et eneste symptom på 12 år. Jeg tror at Norge som samfunn har tjent på det. Menneskelig, fordi jeg er lykkelig, men også økonomisk, fordi jeg havnet i en jobb jeg passer i og trives i, i stedet for at jeg fremdeles sitter på institusjon og forsøker å leve med en skje med vann i hånden.

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) 31.oktober Bergen

Individuell jobbstøtte (IPS) 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) En standardisert metode for å bidra til at flere mennesker med psykiske helseproblemer får, og beholder arbeid. Filosofi: Alle

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling

Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling Kristin Vold Hjerpås Seksjon oppfølging Arbeids- og velferdsdirektoratet Karin Irene Gravbrøt Avd. psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Individuell

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) Seminar 30. oktober Stord 31.oktober Bergen

Individuell jobbstøtte (IPS) Seminar 30. oktober Stord 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) Seminar 30. oktober Stord 31.oktober Bergen Individuell jobbstøtte (IPS) En standardisert metode for å bidra til at flere mennesker med psykiske helseproblemer får, og beholder

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser 2011 En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser I denne rapporten presenterer vi de første funnene fra forskningsprosjektet ROP-Nord. Rapporten handler om sammenhengen

Detaljer

-Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et

-Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et -Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et Tidlig intervensjon ved psykoser, behandling og organisering. Den 6.nasjonale TIPS arbeidskonferanse, Bergen behandlingstilbud 9.-10

Detaljer

Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann

Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann Visjonen til JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Fremtid Det var ikke Nav som hjalp Peter Norum tilbake i arbeidslivet http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.8399450

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland.

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland. Samfunnsperspektiv Et inkluderende arbeidsliv er et svært viktig mål for regjeringen: De ønsker at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Arbeid. det vi vanligvis gjør fra endt utdanning til pensjonsalder

Arbeid. det vi vanligvis gjør fra endt utdanning til pensjonsalder Arbeid det vi vanligvis gjør fra endt utdanning til pensjonsalder Hvorfor er arbeid viktig? Å være i arbeid er den vanligste rollen for voksne mennesker fra endt utdanning til oppnådd pensjonsalder Arena

Detaljer

Kunnskapsstatus: arbeidsliv og psykisk (u)helse

Kunnskapsstatus: arbeidsliv og psykisk (u)helse Kunnskapsstatus: arbeidsliv og psykisk (u)helse Stian Reinertsen Faglig Rådgiver stian.reinertsen@napha.no Det store bildet De store tallene viser at uønsket passivitet fører til problemer. Mangel på arbeid

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

SAMHANDLING FOR ARBEID Arbeid og psykisk helse. Marianne Bjørkly Fylkeskoordinator Marianne.Bjorkly@nav.no

SAMHANDLING FOR ARBEID Arbeid og psykisk helse. Marianne Bjørkly Fylkeskoordinator Marianne.Bjorkly@nav.no SAMHANDLING FOR ARBEID Arbeid og psykisk helse Marianne Bjørkly Fylkeskoordinator Marianne.Bjorkly@nav.no Oppfølgingsseminar 15. desember 2010 Fokus på samhandling Oppgavene fra gruppene Behov for mer

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Innføring i Individual placement and support / IPS Individuell jobbstøtte

Innføring i Individual placement and support / IPS Individuell jobbstøtte Innføring i Individual placement and support / IPS Individuell jobbstøtte Innledning Mennesker med psykiske helseproblemer ønsker å jobbe. Forskning viser at 60 til 70 prosent av alle som lider av en alvorlig

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

Kunnskapsstatus: Arbeid, helse og livskvalitet

Kunnskapsstatus: Arbeid, helse og livskvalitet Kunnskapsstatus: Arbeid, helse og livskvalitet Stian Reinertsen Faglig Rådgiver stian.reinertsen@napha.no Bø i Telemark 7.oktober 2015 Hvem er vi? Etablert høst 2008 22 personer i hel- og deltidsstillinger

Detaljer

Jobbmestrende Oppfølging

Jobbmestrende Oppfølging Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Jobbmestrende Oppfølging Strukturert samhandling gir resultater Status og erfaringer Arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser Jobbmestrende Oppfølging

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Arbeid og psykisk helse

Arbeid og psykisk helse NAV Vestfold Arbeid og psykisk helse - hva kan NAV bidra med? Solgunn Måløy, fylkeskoordinator Arbeid og psykisk helse Elin Hem, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Dette skal vi snakke om: Bakgrunn for satsningen

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken 2 Velkommen til oss! I denne brosjyren får du som ung pasient viktig informasjon om tilbudet vårt til deg. Her finner

Detaljer

Vedleggstabeller 145

Vedleggstabeller 145 45 Helse i Norge Tabell 2. Andel personer, etter kjønn, alder og utdanning, krysset med egenvurdert helse. 998. Prosent God/meget Verken god Dårlig/meget N god helse eller dårlig helse dårlig helse Alle...

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre?

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser Og hva som kan være til hjelp Psykiater Per Jonas Øglænd Hvilke plager er det jeg har? Som

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Arbeid og helse 2 sider av samme sak? Innlegg OSS AU 03.12. 2015

Arbeid og helse 2 sider av samme sak? Innlegg OSS AU 03.12. 2015 Kjetil Drangsholt, koordinerende rådgivende overlege NAV Vest- Agder Anne Midtlien, avdelingsdirektør NAV Aust-Agder Arbeid og helse 2 sider av samme sak? Innlegg OSS AU 03.12. 2015 Tema å ta opp Samarbeidsavtalen

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

VIPS- Individuell jobbstøtte for ungdom i Vestfold. VIPS IPS og Individuell jobbstøtte hva er det?

VIPS- Individuell jobbstøtte for ungdom i Vestfold. VIPS IPS og Individuell jobbstøtte hva er det? VIPS- Individuell jobbstøtte for ungdom i Vestfold VIPS IPS og Individuell jobbstøtte hva er det? Hva er IPS - Individuell jobbstøtte og VIPS Individuell jobbstøtte (Individual Placement and Support =IPS)

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

ACT-team og modellens fokus på arbeid Nettverkssamling 23. og 24.1.13. Seniorrådgivere Karin Irene Gravbrøt og Kaja Cecilie Sillerud

ACT-team og modellens fokus på arbeid Nettverkssamling 23. og 24.1.13. Seniorrådgivere Karin Irene Gravbrøt og Kaja Cecilie Sillerud ACT-team og modellens fokus på arbeid Nettverkssamling 23. og 24.1.13 Seniorrådgivere Karin Irene Gravbrøt og Kaja Cecilie Sillerud Innhold Betydningen av arbeid i et behandlingsperspektiv Nasjonal satsing

Detaljer

Senter for jobbmestring

Senter for jobbmestring Senter for jobbmestring Fagutviklingsprogram i regi av Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012) Yngvil Starheim, Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet Yngvil.starheim@nav.no

Detaljer

Det redda livet mitt å få den jobben - erfaringer fra VIPS -individuell jobbstøtte i Vestfold av Olav Løkvik

Det redda livet mitt å få den jobben - erfaringer fra VIPS -individuell jobbstøtte i Vestfold av Olav Løkvik Det redda livet mitt å få den jobben - erfaringer fra VIPS -individuell jobbstøtte i Vestfold av Olav Løkvik Tom Rudi og Amila Begic. Foto: Olav Løkvik Det var Tom Rudi som sa det: «Det redda livet mitt

Detaljer

HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K

HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K INNLEDNING 1% av befolkningen har helseangst De fleste går til fastlegen. Noen går mye: www.youtube.com/watch?v=jewichwh4uq

Detaljer

Depresjon og sykefravær: Angsten for å gå tilbake til jobben

Depresjon og sykefravær: Angsten for å gå tilbake til jobben Depresjon og sykefravær: Angsten for å gå tilbake til jobben Arnstein Mykletun Prof dr psychol Seniorforsker Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bergen & Oslo Antall individer Hva er en psykisk lidelse? Symptomer

Detaljer

Forklarer fatigue med språklige bilder

Forklarer fatigue med språklige bilder Forklarer fatigue med språklige bilder Annes batterier er til lading mange timer hver natt, men de tar dårlig lading og blir sjeldent fulladet. Slik beskrev Anne Rygg Lindseth livet med fatigue da familien

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Hva er egentlig (god) helse?

Hva er egentlig (god) helse? 1 Hva er egentlig (god) helse? Fravær av sykdom Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære(who) Helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens

Detaljer

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen.

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. 1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. Minner kan gå i arv Dine barn kan arve din frykt og redsel, enten du vil

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse. Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5.

Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse. Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5. Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5. november 2014 Selvhjelp Trange rom og åpne plasser. Hjelp til mestring

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

«Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!»

«Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!» «Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!» Rapport fra intervjuer med pasienter i Tyrili som har avsluttet substitusjonsbehandlingen eller redusert medisindosen vesentlig.

Detaljer

Roller og oppgaver. Psykologer og palliasjon roller og oppgaver. Palliativt team. Pasientrettet arbeid i palliasjon Pasientgrunnlag

Roller og oppgaver. Psykologer og palliasjon roller og oppgaver. Palliativt team. Pasientrettet arbeid i palliasjon Pasientgrunnlag Roller og oppgaver Psykologer og palliasjon roller og oppgaver «Somatisk sykdom psykologens verktøy» Psykologspesialistene Borrik Schjødt og Tora Garbo Pasientrettet arbeid Systemrettet arbeid: I forhold

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Sammen om jobb NAV og Helse

Sammen om jobb NAV og Helse Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Sammen om jobb NAV og Helse Erfaringer med arbeidsrehabilitering for personer med alvorlige psykiske lidelser fra FoU - prosjektet Jobbmestrende Oppfølging..\Jobben

Detaljer

Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting. v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting. v/psykologspesialist Elin Fjerstad Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting v/psykologspesialist Elin Fjerstad Innhold Begrepet mestring på godt og vondt Hva skal mestres? Nøkkelen til mestring god selvfølelse Å forholde seg til

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

TIPS - oppdagelsesteamet

TIPS - oppdagelsesteamet TIPS - oppdagelsesteamet Stavanger Universitetssykehus Robert JørgensenJ Noen fakta om Schizofreni. På verdensbasis er det ca 5-10 nye tilfeller med diagnosen Schizofreni på p pr. 100 tusen innbyggere.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent DEPRESJON Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent Depresjoner er vanlig: Mellom 6 og 12 prosent har depresjon til enhver tid i Norge. Betydelig

Detaljer

Hvordan få «ting» til slik du ønsker? Prestasjonsmestring. Ingrid Kristiansen www.ingrid-kristiansen.com

Hvordan få «ting» til slik du ønsker? Prestasjonsmestring. Ingrid Kristiansen www.ingrid-kristiansen.com Hvordan få «ting» til slik du ønsker? Prestasjonsmestring Ingrid Kristiansen www.ingrid-kristiansen.com Presentasjon av meg selv Tidligere toppidrettsutøver Langrenn Friidrett Har trent fysisk siden 12

Detaljer

Kvinners erfaringer med å rammes av TTC. Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet

Kvinners erfaringer med å rammes av TTC. Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet Kvinners erfaringer med å rammes av TTC Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet Bakgrunn Sykdomsbilde Forveksles med hjerteinfarkt Brystsmerter og dyspnè Syncope, kardiogent

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014 Jobbfokusert terapi Arbeid for alle! Alle moderne reformer bygger opp under Arbeidslinja Oppretthold en høy arbeidsstyrke og hjelp grupper som

Detaljer