EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN"

Transkript

1 DN Magasinet Da Runa Øvland ikk diagnosen paranoid schizofreni som 18-åring, avskrev helsevesenet hennes arbeidsevner. Men Øvland ville ha både utdannelse og jobb. foto: brian cliff olguin lørdag 28. juli 2012 EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

2 30 arbeidsliv illustrasjon: rebecca egebjerg

3 31 JOBB PÅ RESEPT Angst og depresjoner er blant de viktigste årsakene til at folk blir psykisk uføre i Norge. Samtidig viser forskning at det kan være helsebringende å være i jobb for folk med alvorlige psykiske lidelser. tekst INGRID BJØRKLUND foto Linda Næsfeldt & Brian Cliff Olguin Oslo/Skien/Stavanger Runa Øvlands (33) fremtid ble lagt i grus den dagen inne på psykologens kontor. Jeg ble fortalt at jeg måtte lære meg å leve resten av livet som om jeg gikk med en skje med vann i hånden, sier hun. Hun var 18 år og hadde akkurat blitt diagnostisert som paranoid schizofren. De skulle realitetsorientere meg på hvordan jeg måtte forholde meg til livet fremover. De sa jeg aldri kom til å ta høyere utdanning. Jeg kom kanskje en dag til å være i stand til å fullføre videregående skole i trygge sykehusomgivelser, kanskje være i stand til å bo alene i kommunal leilighet og klare å kjøpe inn det jeg trengte av mat og dopapir. Akkurat det sa han. Jeg måtte slutte å drømme om de tingene jeg hadde drømt om før, og forholde meg til mine nye begrensninger, sier hun. Hun forteller at sykepleierne klappet henne på skulderen og gratulerte henne med at hun nå aldri trengte bekymre seg for økonomien igjen. Uførepensjonen var så godt som innvilget. Når du får en slik beskjed som 18-åring får man lite lyst til å fortsette. Man har ikke så mye å motivere seg til. Etter det brukte jeg mesteparten av tiden på å planlegge min egen død. Hvilekuren. Tidligere var det slik at nærmest alle diagnoser du kan tenke deg skulle kureres med hvile. Man hadde sanatorier med senger der folk skulle ligge lenge, sier professor Arnstein Mykletun, seniorforsker og professor i folkehelse. I dag er det nesten ikke noen sykdommer hvor fullstendig hvile forskrives som kur, ifølge Mykletun. Han har var i 2009 med å skrive rapporten «Psykiske lidelser i Norge» for Folkehelsinstituttet. Der slo

4 32 jobb på resept Når du får en slik beskjed som 18-åriNg får man lite lyst til å fortsette. man har ikke så mye å motivere seg til runa øvland Tok høyere utdanning på tross av psykologens råd man fast at rundt halvparten av befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og rundt en tredjedel plages med det i løpet av et år. Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er omtrent på nivå med andre vestlige land. Det spesielle med Norge er alle som faller utenfor arbeidslivet. En av ti nordmenn i arbeidsfør alder er ufør. Av de rundt som mottar uførepensjon her i landet, er det 31 prosent som gjør det fordi de har en psykisk lidelse. Angst og depresjon er de to viktigste årsakene til at nordmenn blir psykisk uføre. Også blant de 5,5 prosent av befolkningen som mottar arbeidsavklaringspenger og de 3,9 prosent som får sykepenger, er psykiske lidelser en viktig årsak til at de ikke er i jobb. I rapporten oppsummerer forfatterne at arbeid kan forebygge psykiske lidelser fordi jobben gir rutiner og aktivitet, sosialt samvær, mening med tilværelsen, inntekt og tilhørighet. Det ser ut til at den beste måten å oppnå aktivitet på, er gjennom at folk har kontakt med arbeidslivet. Oppsummert ser det ut til at de leste psykiske lidelser har bedre av aktivitet enn passivitet. Jeg vil våge den påstand at den gjennomsnittlige arbeidsplass er mer helsebringende enn helseskadelig, sier Mykletun. Motsatt er arbeidsledighet forbundet med økt forekomst av ulike helseplager, deriblant psykiske lidelser. Gode velferdsordninger og et mer komplisert arbeidsliv som krever en robust psykisk helse, er ofte forklaringen som blir gitt for at folk faller utenfor. FLERE UFØRE Uføre i befolkningen under 30 år Antall i Venstre akse: Kvinner Menn Høyre akse: Andel av bef. under ,8 % * * Tall per mai 2012 Utvalgte diagnoser som gir uførhet, etter fylke (per 1000 i befolkningen. Tall per 31. desember 2010) Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Vestfold Oppland Vest-Agder Troms Nord-Trøndelag Muskel/skjelettsykdommer Nordland Finnmark Hedmark Østfold Aust-Agder Telemark 13,1 20,8 20,9 21,6 26,5 22,7 29,9 30,2 32,8 36,9 35,0 45,4 41,5 44,4 45,0 44,3 42,7 36,5 42,0 Psykiske lidelser 21,9 20,5 25,6 25,7 22,7 28,1 23,8 31,4 34,9 32,9 35,7 26,8 31,5 30,0 31,3 34,5 37,8 44,7 43,3 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % Mistet lysten til alt. Jon-Erick Kloumann Greenslade (20) hopper inn i trucken og demonstrerer hvordan han kjører paller og plukker deler hos landbruksmaskinprodusenten Kverneland på Jæren. Jeg hadde jo ikke lyst, vet du. Det er ingen som har lyst til å gjøre noe når de ikke har gjort noe på så lenge, sier Greenslade. For to år siden var han en passiv 18-åring med stø kurs mot uføretrygd etter at han ikk sin første psykose som 12-åring. Han var inn og ut av ulike behandlingsinstitusjoner, kom seg gjennom ungdomsskolen med et nødskrik, men droppet ut etter to uker på videregående skole. Jeg gjorde ingenting i den perioden, det var slik at jeg ikke hadde lyst å gå på butikken en gang. Man sliter med alle mulige ting. Han sov dårlig, opparbeidet etterhvert angst for sosiale situasjoner og brukte dagene på pc. Men det var bare for å få tiden til å gå at jeg satt ved pc-en, jeg følte at det ikke var noe annet jeg kunne gjøre. Når du har sittet på rommet uten å gjøre noe annet i mange nok år, så mister du lysten til å gjøre noe i det hele tatt. Så tok livet en ny vending. Utforsker drømmer. Ved Stavanger Universitetssykehus har de gått nye veier. Det var her Jon-Erick Kloumann Greenslade ikk plass ved ungdomspsykiatrisk avdeling. Det å gi arbeid eller skolegang til unge mennesker som sliter med alvorlige psykiske lidelser, har vi har deinert, sett og erfart er en ekstremt viktig del av den behandlingen vi gir, sier Randi Mobæk som er leder for Avdeling for unge voksne, psykiatrisk divisjon ved Stavanger universitetssykehus. Det betyr å fokusere på det som er friskt og det folk mestrer, sier hun. På avdelingen ble det i 2007 opprettet et prosjekt som rekvirerer arbeid for unge mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Mange av dem sliter også med rusproblemer. Prosjektet kalles Jobbresept og er et samarbeid mellom sykehuset og Nav. Normalitet har en tilfriskningskraft i seg selv som gjør at du er mindre i din egen verden, du er mindre i passivitet. Du må lære å forholde deg til andre og ikke minst hjelper det at folk får tilbake mestringsfølelsen, sier Mobæk. Tid er viktig suksessfaktor. Mobæk og Jobbreseptteamet vil helst ha ungdommen inn til samtaler så tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Dess tidligere en kan utforske drømmer, ønsker og mål for utdanning og skole, og hjelpe ungdommen i gang igjen, dess bedre resultater får du, sier Randi Mobæk. To spesialsykepleiere, en psykolog og en ergoterapeut er tilknyttet Jobbresept. Resultatene er slående, de er kjempegode, sier spesialsykepleier og prosjektleder Lena Heitmann. Så langt har 276 personer vært innom Jobbresept, og over halvparten er kommet i jobb. De ire medarbeiderne tilknyttet prosjektet kartlegger muligheter, kompetanse og interesser sammen med klientene som er henvist dit av sine behandlere ved sykehuset. Ofte sender de unge folk ut i jobber der de får dobbelt så godt betalt som de selv gjør. Forskning i nyere tid har vist at det å sende folk ut i attføringsbedrifter og drive med langsom trening, det er en omvei, det er en «straferunde». Det har ingen efekt, det har ingenting å si for resultatet. Man korter ned tiden ved å få folk ut i ordinært arbeid med en gang, sier Heitmann. av Norges befolkning rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Én av tre nordmenn plages av en psykisk lidelse i løpet av et år. Én av ti nordmenn i arbeidsfør alder er ufør. Én av tre som mottar uførepensjon i Norge har en psykisk lidelse. Ble frisk. Jeg vet om mange med uføretrygd som gjør en super innsats for samfunnet med humanitært, frivillig arbeid, men jeg vet det er forferdelig mange som bare ønsker å komme i jobb. Det å være i en jobb som gir mening, er med på å holde en frisk også, sier Runa Øvland (33) som ikke har tatt en pille eller hatt et eneste symptom etter at hun ble frisk for 12 år siden.

5 33

6 34 jobb på resept 1

7 35 JEG GJORDE INGENTING I DEN PERIODEN, DET VAR SLIK AT JEG IKKE HADDE LYST Å GÅ PÅ BUTIKKEN EN GANG Jon-Erick Kloumann Greenslade Fikk jobb etter først å ha droppet ut av videregående skole 2 Nordmenn i arbeidsfør alder (18-67 år) med uførepensjon Antall i Venstre akse: Kvinner Menn ,5 % * * Tall per mai 2012 Andelen arbeidsuføre etter aldersgrupper % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Andelen arbeidsuføre etter aldersgrupper og kjønn i mai 2012 Kvinner Menn 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Høyre akse: Andel av befolkningen 12,0 % 11,5 % 11,0 % 10,5 % 10,0 % 9,5 % 9,0 % Aldersgrupper Aldersgrupper Både pasientene og arbeidsgiverne blir fulgt opp av teamet. Men det hender de møter motstand fra uventet hold. Behandlernes motstand er det største hinderet hos oss og andre steder i landet. Tradisjonelt har man tenkt at du er for dårlig, du må ha behandling først, før du kan komme deg ut i jobb eller skole. Den største utfordringen for oss er behandlingsmiljøets tanker om at vi utsetter pasientene for stress eller nederlag. Selv hos oss venter de for lenge, sier Mobæk. En god rutine. Teamleder Otto Skurve hos Kverneland husker godt den dagen Jon-Erick Kloumann Greenslade skulle skrive kontrakt. Han visste lite om unggutten han hadde ansatt via Jobbresept, annet enn at han hadde hatt en posttraumatisk opplevelse. Så han spurte like godt rett ut hva det var. «Det er ikke slik at jeg vil hoppe på deg og klore ut øynene på deg» sa han, ler Skurve. Siden har de to kommet godt ut av det med hverandre. Greenslade har sklidd inn i miljøet på lik linje med de andre ansatte. Han spurte selv raskt om å få trappe opp de ire timene i uken, til full stilling. Hvis ikke en mulighet som dette hadde dukket opp, hadde jeg antagelig endt opp som ufør før jeg var 30. Og det er jo ikke noe galt med meg. Det er ingenting i veien for at jeg kan jobbe, har jeg funnet ut. Fra å ha null interesser og dårlig motivasjon til det meste, holder han nå på å ta lappen, han trener, har tatt truckførerbevis, søkt skoleplass og vil ha en vanlig jobb. Jeg har ikke lyst til å ha det jævlig lenger. Jeg synes det er veldig greit å ha noe å stå opp til om morgenen, selv om det er litt tidlig, innrømmer han. Han priser hverdagens rutiner. Det trenger ikke være så kjempestrengt, men det må være noe i hverdagen. Det er greit å slippe å tenke så mye over hva du gjør hele tiden, har du en rutine så går du etter den. Har du ingen rutine må du hele tiden tenke «hva skal jeg gjøre nå?». Otto Skurve er så godt fornøyd med unggutten at han gjerne vil ha han tilbake etter endt skolegang. Han har vært fantastisk link. Det er ikke for ingenting jeg ønsker å få ham tilbake når han er ferdig med skolen. Fornøyde arbeidsgivere. Skurve er ikke alene om å rose arbeidstagerne fra Jobbresept. En kvalitativ undersøkelse ved Universitetet i Stavanger der 14 arbeidsledere ble spurt om deres erfaringer med Jobbresept, ga foreløpig oppløftende resultater. De opplevde det som positivt både for arbeidsmiljøet i bedrif- ), ) & ) God arbeidsevne. - Det hadde vært helt tåpelig om jeg hadde endt opp ufør. Det er helt sikker veldig mange mennesker som meg som gjør det, sier Jon-Erick Kloumann Greenslade som fant ut at det ikke var noe i veien med arbeidsevnen sin etter litt mildt press fra Jobbresept-teamet ved Stavanger Universitetssykehus. 3

8 36 jobb på resept ips Står for Indivdual Placement and Support, oversatt til individuell jobbstøtte i Norge. Evidensbasert metode for å få folk med alvorlige psykiske helseproblemer i jobb. For praktisk gjennomføring av IPS er det utviklet en 14 punkts kvalitetsskala. Hovedprinsippene for IPS av IPS-pasientene kom seg ut i vanlig arbeid viser en samlestudie. Alle med psykiske lidelser som ønsker å jobbe, er kvaliisert for individuell jobbstøtte. Skal i ordinær jobb, ikke skjermet virksomhet. Deltagerens preferanser og ønsker i fokus. Arbeidsveiledning integreres med behandling. av deltagerne som ikk tradisjonell behandling, kom ut i jobb, viser den samme studien. Individuell rådgivning om økonomiske stønader. Jobbsøk starter så snart deltager ønsker å jobbe. De med IPS-støtte holdt seg lenger i arbeid, tjente mer og hadde færre tilbakefall som medførte innleggelse. Jobbveiledere undersøker jobbmuligheter basert på deltagers ønske. Kontinuerlig oppfølging over tid om ønskelig, både for arbeidstager og arbeidsgiver. Målet er å bli uavhengig av oppfølging etterhvert. ten og ønsket å bidra samfunnsmessig til å gjøre en forskjell for den enkelte. Hos den lille gründer-bedriften Come2gether opplevde daglig leder Erik Robertsen (33) å få en medarbeider som skled rett inn i miljøet. Kristofer briljerte med en gang og snakket over hodet på nesten samtlige her. Vi avdekket ganske kjapt at han var på et teknisk høyt nivå, sier Robertsen om nyansatte Kristofer Ask Hansen. Han sa vel da han kom at han slet litt med søvnproblemer. Men Kristofer er faktisk den mest punktlige av oss, så det er ikke noe problem. Den autodidakte 21-åringen har ingen formell utdannelse, men har plukket fra hverandre tekniske duppeditter siden familien ikk sin første pc. En rastløs sjel som har vært i jobb siden han begynte å gå med avisen som 13-åring, men med hang til avhengighet. I års alderen begynte han å eksperimentere med rus, droppet ut av skolen, ikk seg jobb i it-bedrift og levde lenge et dobbeltliv der rusen tok mer og mer overhånd. En dag våknet han med abstinenser og klarte ikke å gå på jobb. Jeg tok det aldri seriøst før jeg hadde nådd bunnen. Jeg hadde ingen jobb, ingen steder å bo og sov på sofaen hos en kamerat. Jeg blir avhengig av alt, om det er pc, snop, rusmidler, eller hva det måtte være. Når noe gjør meg noe godt, blir jeg raskt avhengig. Han la seg inn til avvenning ved Stavanger Universitetssjukehus og hadde såvidt begynt å venne seg til institusjonslivet da psykologen ville snakke om hva han skulle gjøre i fremtiden. Da blir verden utenfor plutselig stor og skummel. Du skal ut og leve ditt eget liv, det er ingen som tar deg imot hvis du faller. Derfor er han glad for støtten fra Jobbresept-teamet som alltid er tilgjengelig. Hvis det er noe jeg sliter med, så vet jeg at jeg kan ringe noen som kan hjelpe. Så langt har alt gått smertefritt. I den grad at Erik VI HAR HOLDT PÅ LITT FOR MANGE ÅR BARE MED Å TRENE FOLK OG ALDRI PUTTE DEM UT I ORDINÆRT ARBEIDSLIV. DET PRØVER VI Å FÅ SNUDD Gina Krogsvold fagansvarlig for arbeid og psykisk helse i Nav JOBBRESEPT Samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus og NAV. Prosjekt som foreskriver arbeid for de som har eller har hatt en psykisk lidelse. Arbeidsgiver har ingen lønnsutgifter de tre første månedene, da deltagerne mottar sin ordinære trygd. Et team med helsefaglig bakgrunn ved sykehuset kartlegger i samarbeid med deltagerne muligheter, kompetanse og interesser, før teamet tar kontakt med potensielle arbeidsgivere eller studiesteder. Teamet samarbeider med deltagernes behandler ved sykehuset og det lokale NAV-kontoret. Gir individuell oppfølging og veiledning til både deltager og arbeidsgiver så lenge det er behov og ønske om det. Robertsen har valgt å ansette Ask Hansen i fast jobb som teknisk ansvarlig i bedriften. Det har vært en vinn-vinn situasjon for oss, vi kunne ikke fått noen bedre, sier Robertsen. Nav på ballen. Ideen om å bruke arbeid som et ledd i behandling av psykisk syke oppsto i USA på begynnelsen av 1990-tallet. Forskere begynte å se på hvordan yrkesrettede tiltak for mennesker med psykiske lidelser fungerte. Man jernet seg fra ideen om at man måtte være helt frisk og ferdigbehandlet for å komme i jobb, og utviklet en ny type metodikk kalt Indivdual Placement and Support (IPS) for å få folk i helt vanlige jobber mens de fortsatt ikk behandling. Det ga resultater. Kjernen i IPS-modellen er at mennesker med alvorlige psykiske lidelser kommer seg raskest mulig ut i vanlig arbeid i det de selv er motivert for det, og får behandling parallelt med at de er i jobb. Metoden har spredd seg til Europa. Særlig Storbritannia er kommet langt i å arbeide etter denne modellen. En samlestudie fra seks europeiske land, viste at 55 prosent av IPS-pasientene kom seg ut i arbeid. En kontrollgruppe der deltagerne ikk tradisjonell behandling, viste at bare 28 prosent kom seg i jobb. De med IPS-støtte holdt seg lenger i arbeid, tjente mer og hadde færre tilbakefall som medførte innleggelse. Nav følger interessert med på utviklingen. Vi har holdt på litt for mange år bare med å trene folk og aldri putte dem ut i ordinært arbeidsliv. Det prøver vi å få snudd, sier fagansvarlig for arbeid og psykisk helse i Nav, Gina Krogsvold. Vi har sett mange eksempler på folk som ingen har trodd på, som har ligget mange år på institusjoner som koster kroner i døgnet, som klarer å komme seg ut i jobb og egen bolig. Det er jo helt topp. Nylig ikk 17 pilotprosjekter inspirert av IPS bevilget lere millioner kroner i støtte fra Helsedirektoratet. Ifølge Krogsvold er samarbeidet mellom Nav og helsesektoren nøkkelen for å få satt IPS i system.

9 37 Syvmilssteg. Alt har fungert sinnssykt bra. Jeg føler jeg har hoppet 15 hakk oppover, jeg kunne ikke fått det bedre, sier Kristofer Ask Hansen (21) som ikk jobb som teknisk ansvarlig i gründerbedriften Com2gethter i Stavanger etter å ha slitt med rus. Han setter opp ulike mobile løsninger for it-bedriftens kunder. Vi sitter med de samme kundene, enten står de i køen hos Nav, eller så står de i helsekøen, sier hun. Forbudte drømmer. 15 år etter at Runa Øvland ikk en realitetsorientering hos psykologen, er det ingenting som tyder på at hun ikke selv makter å tjene til livets opphold og skafe seg sitt daglige brød. Hun sitter stødig i en stol i en hage. Hendene rolig på bordet, fast blikk og klar tale. Det har plaget meg og familien veldig i ettertid at vi aksepterte den forklaringen, sier Øvland. Du ønsker å vite hva det er det som har gått galt, akkurat som når du kjenner symptomer på andre ting, du vil vite hva det er, for det er skummelt, det som foregår. Når du da blir presentert for en løsning, er det i hvert fall godt å vite hva det er. Derfor blir man så mottagelig. Hun hadde kjørt seg selv beinhardt i mange år og ikke tatt signalene på alvor. Hun hadde toppkarakterer i alle fag, ansvar for tre teatergrupper på fritiden og en stor oppsetning på trappene, bodd på hybel siden hun var 16. Det siste halvåret før det smalt, kunne jeg bare sove ire timer per natt for å få alt arbeidet gjort, så jeg ba jo om bråk. Så ikk hun et panikkanfall som varte i 14 timer Det var helt forferdelig, det verste jeg noensinne har opplevd. Da skjønte jeg at jeg måtte ha hjelp, sier hun. Hun tok selv kontakt og ble raskt innlagt. Etter tre måneder kom ekspertene frem til diagnosen paranoid schizofreni. En sekkebetegnelse med symptomer som stemmehøring, vrangforestillinger, hallusinasjoner, forvrengte sanseinntrykk, depresjoner og angst. Den indre monologen vi alle har, ble plutselig veldig høy og hørtes på en måte ut som den kom fra et annet sted. For meg var situasjonen knyttet til ekstremt sterk angst panikk over å føle at du ikke lenger er herre over egne tanker og egen kropp. Ingen applaus. I 2008 satte Nav-direktør Terje Tønnessen en støkk i attføringsbedriftene i Telemark. JEG TOK DET ALDRI SERIØST FØR JEG HADDE NÅDD BUNNEN. JEG HADDE INGEN JOBB, INGEN STEDER Å BO OG SOV PÅ SOFAEN HOS EN KAMERAT. Kristoffer Ask Hansen Fikk jobb i it-bedrift Det var jo ikke akkurat bølgen. Men sånn er det vel når du skal lage en ny kultur- det er ikke alltid du får applaus i første omgang, sier Tønnesen som er sjef for Nav i Telemark. Han introduserte noe helt nytt. Telemark ligger på uføretoppen i Norge, og Tønnessen ville vite hva han ikk igjen for attføringstjenestene han kjøpte for NAVs brukere i Telemark. Hvor mange kom seg egentlig tilbake i jobb etter å ha vært på ulike tiltak? Det var vel litt sjokkartet for dem at de skulle bli målt på resultatene. Nå har vi månedlige og kvartalsvise resultater. De bedriftene som ikke leverer, tar vi en prat med, sier han. Det fantes attføringsbedrifter som knapt ikk en eneste bruker tilbake i jobb. Den tiden er forbi i Telemark. De skjerpede kravene har blant annet ført til at arbeidsmarkedsbedriften Grep nå får nærmere åtte av ti i jobb, mot en av ire tidligere. Og Tønnessen har redusert kjøp av attføringstjester med ti prosent. Når Nav kjøper såpass mye, må vi sette krav til de vi kjøper tjenester av, sier han. I 2010 ble det overført 7,7 milliarder kroner fra statskassen til ulike arbeidsrettede tiltak. Ifølge en ofentlig utredning har tilbudene ofte «en uklar innretning mot arbeid som mål, blant annet fordi arbeid anses som et mål som ligger langt frem i tid». I Telemark forsøker man å endre på det. Det gjelder fortest mulig å få knyttet brukerne mot ordinært arbeidsliv. Dette gjelder generelt også de med psykiske lidelser. Jo raskere vi kan få knyttet dem til ordinært arbeidsliv, jo bedre efekt får vi, sier Tønnessen. Vi er nok i Nav litt preget av at det er mye diskusjon om diagnoser. Vi prøver å komme litt vekk fra det tankesettet, og forsøker å se hva som er arbeidsevnen til folk, sier Tønnessen. Det avholdes møter mellom NAVs folk og fastlegene i fylket både månedlig og kvartalsvis for at de skal forstå hverandre. Hvis ikke vi skjønner legene og deres diagnoser og fremstilling, risikerer vi å bli passive og si «at disse er så syke at vi kan ikke røre dem». Da kan vi gjøre enkelte en bjørnetjeneste. Diagnosen løser jo ingenting, det er eventuelt årsaken til diagnosen som kan være interessant hvis man skal integrere i et arbeidsliv, sier direktøren. Ikke syk hele tiden. Overlegen her pleier å si at «det er ingen som er sjuk i heile hauet heile tida», sier psykologspesialist og forsker Beate Brinchmann ved Nordlandssykehuset i Bodø. Hun har siden 2005 jobbet med et prosjekt kalt Jobbhuset rettet mot rehabilitering av mennesker med alvorlige psykiske lidelser, blant annet for å få bedre kunnskap om deres evne til å fungere i arbeidslivet. Vi så at i den perioden pasientene var innlagt og ute av ordinær drift, så datt de ut av ting. Det så ut som de ble vedvarende utenfor både arbeidsliv og andre ting.

10 38 jobb på resept Diagnosetyranniet. Det er fort gjort for folk å tenke at en diagnose sier mye om personlighet, forutsetninger og evner, og hva man vil trives med. Men det sier ingenting om det, det er utrolig viktig å vite, sier Runa Øvland som ble diagnostisert som paranoid schizofren da hun var 18 og nektet utdannelse på grunn av diagnosen. Det var et ønske om å forhindre en slik utvikling, sier Brinchmann. Hun mener tankegodset fra USA begynner å få fotfeste i Norge, selv om vi er sent ute. Snart håper hun å komme i gang med et rent IPS-basert forskningsprosjekt. Skolegang og arbeid blir likestilt, og målgruppen er unge med psykose, som i Stavanger. Det er ikke vi i helsevesenet som skal bestemme om folk får lov til å prøve seg eller ikke. Vi er så trent til å tenke at det er vi som skal ta avgjørelsen og bestemme, og ikke minst står ansvarlig hvis det skjer noe. Man er blitt redd for å si «kjør på». Vi tenker ut ifra en stresssårbarhetsmodell som gjør at vi er redde for å utsette dem for mye stress og arbeid er nok dessverre ofte blitt plassert under betegnelsen stress. Forskning viser at det hverken er diagnoser, vrangforestillinger, hallusinasjoner eller rus som avgjør om IPS lykkes i denne gruppen, men tidligere arbeidserfaringer og om pasienten selv ønsker og har tro på at man skal klare det. Hvor syk kan man være og fortsatt være i jobb? Det vi har sett på Jobbhuset er spennende. Folk som er veldig syke mens de er på avdelingen, trenger ikke å være så preget av sine symptomer når de er på Jobbhuset og skal jobbe. Dette kan være fordi det er en annen setting, det forventes noe annet og de blir møtt på en annen måte. Noen kan til og med si når de går fra Jobbhuset «nå skal jeg gå på avdelingen og være litt gal». Ingen skje. Med en diagnose i hånden, ble Runa Øvland overført til langtidsinstitusjon for å trenes opp PSYKOSE SCHIZOFRENI Psykisk lidelse preget av psykose. Omdiskutert som diagnose om det er snakk om en enkelt lidelse eller lere adskilte symptomer. Diagnose stilles basert på pasienters selvrapportering og observert adferd. Symptomer kan være vrangforestillinger, Betyr unormal tilstand av sinnet. Generell psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand som ofte beskrives som «tap av kontakt med virkeligheten». Symtpomer kan være hallusinasjoner, vrangforestillinger, personlighetsforandringer og tankeforstyrrelser. Årsaker som kan utløse psykoser er depresjon, psykososialt stress, søvnmangel, traumatiske hendelser, sykdom, narkotika, schizofreni og bipolare lidelser. Identifisering og behandling av psykose i tidlig stadium forbedrer prognosen på sikt. sanseforstyrrelser, språklige forstyrrelser, følelsesmessig avlating, sosial isolasjon, oppmerksomhetssvikt og uro/anspenthet. Genetikk, oppvekstmiljø, nevrobiologiske, psykologiske og sosiale prosesser kan være medvirkende faktorer til schizofreni. til å bo alene og være sammen med andre. Det var ikke noe tema å bli frisk. Hun skulle lære seg å leve med diagnosen. Det føltes som om de ga meg opp. Jeg er veldig usikker på hvor hjelpsomt diagnosesystemet er generelt for å fortelle om mennesker i krise. Diagnoser har enormt mye makt. Man er jo så mye mer enn en diagnose. Angsten og depresjonen slapp taket litt etter litt, og hun hadde en familie som støttet henne. Selvbildet kom gradvis tilbake. Jeg kom mer og mer til at de tok feil. Jeg følte at det er ikke rett, det de har fortalt meg. Da begynte en ny kamp. Min nest største kamp, var kampen om å få utdanning, slik at jeg kunne komme i en livssituasjon der jeg var i stand til å jobbe med de tingene jeg var interessert, leve det livet jeg ønsket og være den jeg er. Hele sitt liv hadde hun ønsket å drive med noe innen teater. Nav ville heller gi henne et datakurs. Men Runa Øvland ga ikke opp. Etter mange møter og avslag, ikk hun til slutt støtte til høyere utdanning. Hun tok seks års utdanning på ire år, blant annet lærerskolen, lyttet til India og jobbet som frivillig i slummen, før hun bygget seg opp som teateraktivist hjemme. Hun har ikke tatt en pille eller hatt et eneste symptom på 12 år. Jeg tror at Norge som samfunn har tjent på det. Menneskelig, fordi jeg er lykkelig, men også økonomisk, fordi jeg havnet i en jobb jeg passer i og trives i, i stedet for at jeg fremdeles sitter på institusjon og forsøker å leve med en skje med vann i hånden.

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes Psykisk helsehjelp der du bor En veiviser til kommuner som har lykkes presjoner hittil har vært altfor dårlig. Det er viktig at disse pasientene får hjelp i førstelinjetjenesten, men i dag er hjelpen de

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade «Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade Illustrasjoner av Eldbjørg Ribe Kirsten Sæther (red.) KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Hefter

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Gjør det så enkelt som mulig

Gjør det så enkelt som mulig Gjør det så enkelt som mulig Tipshefte om Individuell plan Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.shdir.no IS-1544 MILJØMERKET 241 450 Trykksak Heftets

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer