ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/ årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2008 38. årgang"

Transkript

1 ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/ årgang

2 FYLKESLAGSLEDERE 2008 FINNMARK Kontoret Assistanse Sporveisgata Oslo TROMS Inger Johansen Fjæreplyttveien 3b 9022 Krokelvdalen NORDLAND Siv Olsen Hagen Holstveien Bodø TRØNDELAG Per Norman Oma Nardoskrenten Trondheim MØRE OG ROMSDAL Grete Bæverfjord Vennevold 6612 Grøa SOGN OG FJORDANE Kontoret Assistanse Sporveisgata Oslo HORDALAND Trond Hauge Sædalssvingene Bergen ROGALAND Knut-Oskar Sørskår Kristtornveien Haugesund VEST-AGDER Trine Lohne Olsen Salemsveien Søgne AUST-AGDER Tore Gustavsen Valbergv Tvedestrand VESTFOLD Erik Bostrøm Solløkkakroken Sandefjord ØSTFOLD Anja Gretland Sledemeien Borgenhaugen TELEMARK Brian Norborg Solumgt Skien HEDMARK/ OPPLAND Kristel Gården Paulsen Tåjegutua Fåberg BUSKERUD Ingunn Engebretsen Beversvingen Vestfossen OSLO/AKERSHUS Thor Bye Odinsvei 5a 1413 Trollåsen HJEMMESIDENE til Assistanse: E-POST: Notater: Kontoret: Leder: Kasserer: Kurskomite: Hjemmesidene: STYRET 2008 Leder: Eli Vogt Godager Nord-Torpvegen Nord-Torpa mob: (jobb) (hjem) Kasserer Hilde M. Hansen Libakkfaret 1 b 1184 Oslo Styremedlem Friede Hagen Midtibakken 2338 Espa Styremedlem Christine Amlie Tømmeråsen Paradis (001) Styremedlem Jørg Kunzendorf Skogstien Hundhamaren Styremedlem Karen Marie Oma Nardoskrenten Trondheim (red. Notater) Styremedlem Kristel Gården Paulsen Tåjegutua Fåberg (red. Notater) Styremedlem Gro Anita Rød Kodalveien Andebu Styremedlem Brita Skotheimsvik Oskar Bråthensvei Elverum (red. Notater) Styremedlem Håvard Vik Lunden 20, leil Oslo Styremedlem Ellen Kathrine Dahl Ulsholtveien Oslo Valgkomite: Vegard Bjørnstad og Svein Erik Haldorsen

3 Nr NOTATER Sporveisgt Oslo Tlf Fax Årsabonnement kr 200,- Gratis for medlemmer Planlagt utgitt 4 utgaver i 2009 Forsidebilde: Miljøvennlig julekule Foto: Karen Marie Oma REDAKSJONSKOMITE Brita Skotheimsvik Karen Marie Oma Kristel Gården Paulsen Arbeidsuke på Tambartun side 6 Regionssamling i Vistdalen side 9 Ferskinger på foreldrekurs side 22 Jeg fant, jeg fant! side 7 Anders og kunnskapsturneen side 12 Endelig! Åpent Assistansehus side 28 Lederen: Høsten fornyer gnisten i Assistanse... side 4 Nye kontingentsatser... side 5 Om rundskriv fra NAV... side 5 Abakus... side 6 Arbeidsuke på Tambartun... side 6 Jeg fant, jeg fant!... side 7 Skriveleir for synshemmet ungdom... side 8 Mitt forbilde... side 8 Regionssamling i Vistdalen... side 9 TANKER... til ettertanke... side 11 Anders og Kunnskapsturneen... side 12 Søsken i fokus, nytt hefte... side 13 Antidiskrimineringsloven... side 14 Syn 2008, bokomtale... side 14 Jubileumsbok om punktskrift... side 15 Opplæringsprogrammet TAKT, nytt hefte... side 16 Full rulle... side 16 BPA til barn... side 17 Alpinsamling Hurdalssenteret... side 18 Rapport fra søskensamling på Huseby... side 19 Regionssamling i vest... side 20 Go for it!... side 21 Åge Nigardsøy er død... side 22 Ferskinger på foreldrekurs side 22 Hurdalssenteret 3-5 okt side 26 Rettighetskonferanse, Evenes 6-9 juni side 27 Endelig! Åpent Assistansehus... side 28 Oversikt over aktuelle rettigheter og muligheter. side 30 Informasjonsmateriell fra Assistanse... side 31 FRIST FOR STOFF MANUSKRIPT/DISKETT MANUSKRIPT KAN OGSÅ TIL NESTE NUMMER SENDES TIL: MAILES TIL: 15. februar 2009 ASSISTANSE Sporveisgt. 10, 0354 Oslo 3

4 LEDEREN HAR ORDET... Høsten fornyer gnisten i Assistanse Av Eli Vogt Godager Høstens foreldrekurs føyer seg inn i rekken av gode foreldrekurs i Assistanse. Igjen var mellom omtrent 150 mennesker samlet til en helg på Gardermoen. Dette er en god og lang tradisjon i Assistanse. En tradisjon for å samle foreldre, fagfolk og hjelpemiddelleverandører til en helg fylt av faglig påfyll og den gode samtale. Det varmer ekstra godt når man hører at folk virkelig treffer hverandre, endelig opplever å kunne snakke med noen som står midt i det samme som dem selv. Slik er foreldrekurset vår unike mulighet for å lage rommet for den gode samtalen. I år var det 25% av deltakerne som var nye på kurs. Kanskje ikke nye i Assistanse, men nye på denne samlingen. Jeg opplevde at vi klarte å innlemme de nye i fellesskapet. Og det er kanskje den aller viktigste jobben vi gjør. Takk til kurskomiteen for godt arbeid og velkommen tilbake oktober 2009, samme sted; Quality Airport hotell, Gardermoen. Jeg gleder meg allerede! Lørdag ettermiddag på kurset hadde vi noen spennende timer. Etter en kort innledning i plenum delte forsamlingen seg i grupper, etter barnas alder og skolesituasjon. Problemer og muligheter ble satt ord og erfaring delt. Dette er superviktige innspill til Assistanses styre. Erfaringer som er viktige i vårt interessepolitiske arbeid. Alt som kom fram vil bli brakt videre, både gjennom vårt generelle politiske arbeid, men spesielt vil vi gjøre det vi kan for at vår erfaring og kunnskap skal nå fram til Midtlyng-utvalget. Midtlyng-utvalget er et offentlig utvalg som arbeider med å se på spesialundervisningens plass og organisering i norsk skole. At vi samlet oss om erfaringsutveksling på kurset gjør vår stemme sterkere! kl var det innkalt til årsmøte. Også denne gangen med svært godt oppmøte. Dette er viktig, det samler oss som organisasjon og skaper den tryggheten styret trenger i sitt daglige arbeide. Et nytt styre kom også på plass. To nye styremedlemmer ble valgt, Håvard Vik og Ellen Kathrine Dahl, begge fra Oslo. Det er med stor glede vi ønsker våre nye styremedlemmer velkommen! Høsten 2008 har vi igjen fått større fart i det interessepolitiske samarbeidet med Norges Blindeforbund. Dette er viktig. Vi må dra lasset sammen. Synsnorge er ikke så stort, sakene er mange og store. Kun ved felles innsats kan vi arbeide tungt og seriøst med politiske spørsmål som angår barn og ungdom med synshemming. Når jeg nå ser tilbake på året som har gått har vi fått til MYE: - Erfaringskartlegging og skoleundersøkelse er ferdigstilt.. Dette sikrer at vi argumenterer med fakta ikke bare følelser. - Heftet Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming Denne nye versjonen av et hefte som første gang med gitt ut for ca 15 år siden er det en glede å kunne dele med foreldre og foresatte som kontakter oss. - Fem regionsamlinger. Dette er et kjempeløft for oss. I år har ALLE familier i Assistanse hatt muligheten for å delta på en familiesamling i sin region. Vi satser på samme suksess i Heftet Søsken i fokus og samling for søsken mellom år. I november sluttfører vi en viktig satsning; Søsken i fokus. For første gang arrangeres en samling BARE for søsken. Oppslutningen er svært god og plassene ble fylt over natta. Rett før kurset kom også heftet Søsken i fokus : Et vakkert hefte om det å vokse opp i en litt annerledes familie. Heftet er basert på søskens egne fortellinger. Gled deg til å lese, hvis du ikke allerede har gjort det! - ADL-prosjektet (Hverdagsliv kunnskap og syn) avslutter på nyåret. Dette har allerede synliggjort mye viktig kunnskap. Hva skal til for at vi skal kunne bli gode på å gjøre ungene våre mer selvstendige i hverdagen. Det kommer etter hvert en bok, og det er allerede etablert et nettsted: - Internasjonalt samarbeid med vår søsterorganisasjon i Sachsen. I mars 2008 tok vi i mot en delegasjon, i april 2009 reiser fem familier igjen på Studietur til Sachsen. Det vi lærer deler vi med alle! Og når du leser dette sitter du med nr 4/2008 av Notater i hånda. Bladet blir bare bedre og bedre. Det fungerer som et sted å dele erfaringer og som et sted å hente opp ny kunnskap. En takk til redaksjonen for godt arbeid! Godt nytt år til alle! 4

5 Nye kontingentsatser for 2009 Årsmøtet vedtok styrets fremlagte forslag til kontingentsatser for Satsene blir da slik: Familiemedlemskap kr 400,- Enkeltmedlemskap kr 250,- Støttemedlemskap kr 300,- Abonnement på Notater kr. 200,- (gratis for medlemmer) Begrunnelsen bak styrets forslag er at kontingenten ikke er endret på flere år, Assistanse driver kun på offentlige bidrag, enkelte gaver og kontingent. Kontingenten er den viktigste delen av våre frie inntekter, dvs inntekter som kan brukes der vi som organisasjon synes det er mest påkrevd til en hver tid. Våre utgifter øker, det er derfor nødvendig også å forsøke å øke inntektene. Tre satser ble derfor justert opp. Satsen for støttemedlemskap, som inkluderer Notater, har vært så lav at den nærmest har vært en utgiftspost for oss. Fire nummer av Notater koster om lag kr 200,- inkl. porto. For at støttemedlemskapene skal gå i balanse ble denne satsen justert opp med kr 100,- For styret Eli Vogt Godager Om rundskriv fra NAV Lurer du på noe i forbindelse med NAV? Ofte er ting regulert gjennom rundskriv. Mange av tjenestene vi benytter i vår hverdag er regulert av folketrygdloven. En lovtekst er ganske generell, derfor er oversikt over forskrifter og rundskriv viktig når loven skal forvaltes. NAV har laget en database over viktige rundskriv, denne er tilgjengelig på Internett Eli 5

6 Abakus En abakus er en regnetavle. Huseby-abakusen er utarbeidet spesielt med tanke på blinde. Men den er godt egnet i undervisning i matematikk for alle elever. I tillegg til at abakus er et utmerket regnehjelpemiddel, kan den også brukes til å skape variasjon i undervisningen. Abakus kan bidra til å øke tallforståelsen hos elevene, og til en økt forståelse av posisjonssystemet. Dette heftet tar for seg hvordan abakus kan brukes for å notere tall, og for å løse oppgaver innen de fire regneartene. Målgruppen er først og fremst matematikklærere. Forfatter: Hilde Havsjømoen Utgiver: Huseby kompetansesenter Utgivelsesår: 2008 Statped skriftserie nr 69 ISSN X ISBN Heftet kan lastes ned fra Sakset fra Arbeidsuke på Tambartun Et lite intervju med Tamara og Solveig-Marie fra Trondheim. Når var det dere hadde arbeidsuke? Vi var der i juni i niende, nå går vi i tiende klasse. Hvordan kom dere fra Trondheim og til Tambartun sør for byen? Vi brukte drosje. Fortell litt om hva dere gjorde av arbeidsoppgaver! En dag var vi i kantina, der laget vi tomatsuppe, stekte vafler og vaska opp. Det var artige folk som jobbet i kantina, så der likte vi oss veldig godt. Vi hjalp til med korrekturlesing av punktbøker og holdt på med data. Solveig-Marie gjorde litt med ADL-prosjektet som hun er med på siden hun er blind. Vi fikk omvisning på kompetansesenteret. Vi fikk se der hvor de lager lydbøker og der de lager svelletegninger, for eksempel kart som blinde kan kjenne på med fingrene. Vi var med på materialverkstedet og klippet opp figurer. Vi fikk designe noe som dama der sydde. Figurene ble fylt med erter og vatt. Vi fikk med oss noen hjem. Hvordan syntes dere det var å ha arbeidsuke på et kompetansesenter? Vi synes det var ei fin uke, koselig og ganske variert. Vi møtte mange hyggelige folk og en trivelig førerhund som heter Aron. Av Karen Marie Oma, Hva lærte dere? Vi fant ut en del om hva et kompetansesenter for syn driver med. Vil dere anbefale andre å ha arbeidsuka si på Tambartun? Ja det vil vi, særlig det å være i kantina. Å lese korrektur syntes vi var kjedelig. Men vi hadde korte arbeidsdager, ca 09-14, mandag til torsdag. Fredagen var vi på Sunnland, ungdomsskolen vår, fordi de på Tambartun skulle noe annet. På skolen laget vi fruktsalat til lærerne. De likte den veldig godt. Tamara og Solveig-Marie, foto KM Oma. 6

7 Jeg fant, jeg fant! Kurs på Tambartun kompetansesenter for svaksynte elever på 1-3 trinn, med foresatte og lærere mai var vi på 3 dagers kurs på Tambartun for elever på 1-3 trinn, kurset ble arrangert av Tambartun Kompetansesenter sammen med synspedagogene i regionen, så for oss foreldre var det fantastisk å ha så mye kompetanse samlet disse dagene! Kurset ble kalt Jeg fant, jeg fant, med utgangspunkt i eventyret med samme navn. Hovedmålet med kurset var at barna skulle få bli kjent med andre svaksynte på sin alder og at foreldre og barnas lærere skulle få utveksle erfaringer og knytte bekjentskaper. Kurset tok utgangspunkt i et undervisningsopplegg hvor hensikten var å integrere fagene norsk, matematikk og naturfag. Som foreldre syntes vi at dette kurset var et supert initiativ fra Tambartun! Vi synes det var flott å få treffe andre foreldre i lignende situasjon, det virket lærerikt og inspirerende for lærere og ikke minst gøyalt for barna! Artig å se 6 svaksynte barn sprudle seg gjennom 3 dager sammen med oss voksne. Det var tydelig at de satte pris på å møte jevnaldrende barn med dårlig syn, og de ble fort kjent med hverandre. Barna var nysgjerrige, og spurte og grov om de andre var født svaksynte, om hva de så og hvor godt de så. Det føltes nok litt kjekt at de andre barna også var annerledes på samme måte som de selv. Det var både ute og inneaktiviteter. Ute var vi på leirplass med grilling rundt bål. Barna fikk hver sin kniv og spikket egne pølsepinner og senere seljefløyter. De lagde vindmøller av papir som roterte over bålet. Barna var også ute i en orienteringsløype sammen med sine lærere, da var det både kikkerttrening og bruk av luper. Og naturligvis var det også tid til uteleik. Innomhus var det bla. trening i bruk av lese-tv, - her fikk de mulighet til å forstørre opp det de hadde samlet opp ute, både blader og ekle meitemarker! Stor stas... Tid til skuespill ble det også, hvor barna fikk mulighet til å spille på selvlagde seljefløyter. Vi foreldre deltok også på teoriøkter med bl.a innføring i lovverk, fokus på mobilitet og synshjelpemidler. Lærerne hadde i tillegg en teoritime med fokus på hvordan man bør tilrettelegging ved lesing. Noe vi foreldre vet er en stadig utfordring, for barna kan jo ikke lære hvis de ikke ser hva de skal lære.. Tambartun var flinke til å fokusere på at man må bruke ulike hjelpemidler i ulike situasjoner, kanskje må man bruke både lommelupe, storskrift, Daisyspiller og lese-tv. Jeg tror nok at vi alle brakte med oss ny kunnskap og nye erfaringer hjem etter kurset, og så får vi håpe vi kan ta det i bruk til glede for de svaksynte barna. Vi håper veldig på en fortsettelse av dette kurset, det er så viktig ikke minst for de svaksynte barna at de får noen dagers avbrek fra hverdagen hvor de kan møte likesinnete som strever med de samme problemene. Og vi som er foreldre og lærere har stadig behov for tilførsel av fagkunnskap, vi blir i alle fall aldri ferdig utlært. Randi Resell 7

8 Norsk lyd - og blindeskriftbibliotek HVOR OG NÅR? Huseby kompetansesenter i Oslo fra 25 juni til 1 juli For dem som skal på BUAS ungdomsleiren like etterpå: Vi sørger for at du kommer deg rett dit. FORFATTERE OG PROGRAM De samme suksessforfatterne som sist kommer!!! Ellers blir det utflukter og litterære overraskelser. Vi kommer også til å lage en lydbok med deltakernes tekster og vi legger ut tekster på NLB- webben. HVA KOSTER DET? Samme prisen som i fjor! Kr 1000,- inkludert kost, losji og reiseutgifter i Oslo. Reise til og fra Oslo må du selv bestille og betale. MEN: Hvis reisen koster deg mer enn kr 1200 slipper du deltakeravgiften. PRAKTISKE OPPLYSNINGER Du tar med deg din egen laptop. Du får hjelp til vanlig ledsaging og med praktiske ting. Og vi møter og følger deg enten du reiser med tog, buss eller fly. Arrangementet er alkoholfritt. Mitt forbilde er broren min Sindre. Han har en sykdom som gjør at han ser veldig dårlig, men likevel så gjør han det han får beskjed om av mamma og pappa uansett hva det er uansett når. Han skriver med venstre men han skriver ikke så pent, så fra 8.kl -2. i videregående tror jeg han brukte data. Han har tenkt å bli kokk, akkurat nå er han SKRIVELEIR FOR SYNSHEMMET UNGDOM SOMMEREN 2009 PÅMELDING Frist for påmelding : 1 mars 2009 eller så lenge det er plasser igjen. Fortell om deg selv, hvorfor du vil melde deg på og hva DU forventer av skriveleiren. Mail: Post: Eli Frisvold Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 Oslo Telefon : Mer info kommer på web-sida! Velkommen! Mitt forbilde lærling på sykehjemmet, men det er ikke sikkert han får bli der på grunn av synet hans, det er fordi han ikke ser hvor han skjærer, men vi vet ikke det ennå. Men Sindre er en snill bror, han er 18 år og han er KJEMPEsprek, men han kommer aldri til å lære å kjøre bil. Fra Eirik (12 år) 8

9 Regionssamling i Vistdalen I år var vi 8 familier, 6 fra Møre og Romsdal og 2 fra Trøndelag med totalt 31 familiemedlemmer som møttes. I år som de siste 2 åra var samlingspunktet Visthus i Vistdalen. Fredag var vi samlet til felles måltid og sosialisering. Edel og Jan, Morten og Kjell var og satte garn fredag ettermiddag. Barna fant hverandre med en gang og utfoldet seg i leiken. De voksne holdt praten i gang til langt ut i de seine nattetimer. Spennende å ro ut og trekke trollgarn. Foto: Kjell Henriksen Lørdag morgen 09:00 startet dagen med felles frokost. Det var behov for starthjelp for enkelte av barna, for at de skulle orke å komme seg til frokost. I samlet tropp reiste vi hjem til Laila og Jan Brakstad. Der møttes vi i fjøra for å trekke garn. Vi fikk en meget fin fangst med variert utvalg. Flyndre, torsk, sei, makrell, hestemakrell, sild, krabbe, hummer, kråkeboller, sjøstjerner, brennmaneter, Sankt Peter fisk, osv. Barna var både tøffere og mer interesserte enn forrige år. De var overbegeistret både over aktivitetens innhold og fangstens mangfold. Ikke minst var vi meget heldige med været. Fra ekte vestlandsvær de siste uker fikk vi opplett, vindstille og rimelig bra temperatur. Med bål i fjøra som tillitsaktivitet var suksessen sikret. Krabbekoking på bål og med gassbluss. To fulle panner ble det ut av fangsten. Hummeren var fort tilbake i Koselig for hele familien på Visthus Foto: Kjell Henriksen sjøen både på grunn av størrelse og fredningsbestemmelsene. De så heldigvis ut til å greie seg bra. Tilbake til Visthus for enda et nydelig måltid der krabben kom på bordet i lag med mye annen god mat. På ettermiddagen var vi på skolen og prøvde å treffe gamle og muligens noen nye venner. Bueskytingen er et meget positivt innslag. Utrolige prestasjoner med tanke på barnas og ikke minst de voksnes evne til å være lydhøre, presise og også sikkerhetsorienterte under skytingen. Parallelt med bueskytingen var det også en gruppe ute og padlet med havkajakker. Her var det ingen balanseproblemer. Barna satt fjellstøtt i kajakken, det var som om de var født i en. Flere av de voksne fikk i år prøve seg på LEIRDUE skyting med hagle. Dette var en ny erfaring for flere av oss. Ille for selvtilliten hos noen av mennene, at deres fruer traff og Tenk å få nykokt krabbe i sjøvann rett fra gryta i fjæresteinene! For byfolk er det eksotisk. Foto: K.M. Oma Visthus leirsted, her var det veldig greit å være. Foto: K.M. Oma Forts. neste side 9

10 de TRAFF ikke. Var nesten slik at vi treffsikre, ønsket å ta natta til hjelp for å få nok treffere. At samlingen er berettiget viste seg da et av våre barn tok til tårene siste kvelden. Grunnen for tårene var at det er så lenge til neste gang vi samles. Beste skussmålet vi kan få. Og at en og samme familie legger turen hit når de denne helgen hadde tre bursdager, inklusiv en 40 årsdag, å feire sier vel sitt. Barna stortrives med dette leirstedet og de aktiviteter vi har i løpet av en helg. Det er slik at vi til tider lurer på hvor barna oppholder seg. De er i full aktivitet sammen. Når vi ikke har uteaktiviteter er leikerommet den store slageren fra morgen til kveld. Søndagen med årsmøte og ikke minst fordeling av verv gikk som en lek. 100% fremmøte på årsmøtet og stort engasjement var på plass. Grunnet entusiasmen var det til tider vanskelig å holde seg til agendaen. Aktivitetskomite er på plass og mange ønsker om neste års aktiviteter er kommet inn til komiteen. Forslagene viser også hvor vellykket samlingen var. Alt som kom opp var det samme som vi hadde i år. Why change a winning team. Samlingen har vist seg så vellykket at ny samling med faglig innslag fra hjelpemiddelsentralen er på tapetet. NAV har allerede takket ja til å stille neste år. Og Visthus er allerede bestilt. Fotoalbum for treffet finner dere på denne adressen: VisthusSeptember2008?authkey=QZCTf5E51Zk# Til de av oss som enda ikke har sendt sine bilder til Morten, det er ikke for sent. SEND INN og Morten legger de ut. Kort om Visthus: Visthus er opprinnelig en fiskehytte bygd i 1908 av en engelskmann, med navn Gay Freemantle. Han videresolgte til Sir Wilfred Lawsen i Lawsen satt som parlamentsmedlem i Overhuset. Deretter kjøpte skipsreder Thor Thoresen hytta i Hytta skiftet eier på nytt i 1940, da kjøpte Bjarne Eidsvik fra Ålesund. I 1951 kjøpte Ålesund menighet hytta. De hadde tenkt å plukke den ned og montere den opp igjen på Vaksvikfjellet. Prosjekt skrinlagt og videresolgt i 1957 til Sunnmøre krins av Norges Kristlige Ungdomsforbund. De hadde samme planer som forrige eier, men også de skrinla planene. Hytten ble så i 1958 overtatt av indremisjonen (NRI) som har drevet den siden. Kjell Henriksen En trønderpappa og en kristiansundsgutt jobber med å få krabba ut av trollgarnet. Foto: K.M. Oma Tre ungdommer ute i båt, hvis et par ser litt er det bare å hive seg med! Foto: K.M. Oma Bakevje Institusjon Rart å røres rundt i livets bakevje kan være eneste orkede alternativ for en tid men skal jeg leve må jeg våge å krabbe opp på land spørre om veien til det stedet hvor jeg kan stupe uti og svømme videre KMO da jeg gikk på Blindeskolen lærte de ansatte meg hele livet mitt nå når Hjemme er skolen min er det mamma og pappa som skal ruste meg for framtida men ingen har ennå sikret at de får lære å lære meg hvordan kan jeg da bli en institusjon i meg sjøl KMO når løvet faller blir utsikten bedre uansett hva vi mister finnes et frø til noe nytt i det tapte KMO 10

11 TANKER til ettertanke mottatt fra en av våre medlemmer. There was a blind girl who hated herself because she was blind. She hated everyone, except her loving boyfriend. He was always there for her. She told her boyfriend, If I could only see the world, I will marry you. One day, someone donated a pair of eyes to her. When the bandages came off, she was able to see everything, including her boyfriend. He asked her, Now that you can see the world, will you marry me? The girl looked at her boyfriend and saw that he was blind. The sight of his closed eyelids shocked her. She hadn t expected that. The thought of looking at them the rest of her life led her to refuse to marry him. Her boyfriend left in tears and days later wrote a note to her saying: Take good care of your eyes, my dear, for before they were yours, they were mine. This is how the human brain often works when our status changes. Only a very few remember what life was like before, and who was always by their side in the most painful situations. Life Is a Gift Today before you say an unkind word - Think of someone who can t speak. Before you complain about the taste of your food - Think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband or wife - Think of someone who s crying out to GOD for a companion. Today before you complain about life - Think of someone who went too early to heaven. Before whining about the distance you drive Think of someone who walks the same distance with their feet. And when you are tired and complain about your job - Think of the unemployed, the disabled, and those who wish they had your job. And when depressing thoughts seem to get you down - Put a smile on your face and think: you re alive and still around. Haldorsen 11

12 Anders og Kunnskapssturneen Torsdag 6.november var ein spennande dag for Anders Røyseth. Han hadde (saman med sin far, Andreas) fått, og tatt, ei utfordring frå Per Einar Johannessen i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Dei blei utfordra til å delta i årets Kunnskapsturnè sitt arrangement i Ålesund Kunnskapsturneen er eit samarbeidsprosjekt mellom Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè og Norsk Tipping. I tillegg har dei ein del lokale samarbeidspartnarar på dei ulike stadene dei besøker. Tekst: Gunn Røyseth, Foto: Litt forskjellig... innslag på TV, og sjølv om Anders var litt spent, såg han heilt scenevand ut på sendinga. Første del av Kunnskapsturneen var ei utstilling av idretts- og aktivitetshjelpemiddel frå ulike leverandørar. Anders hadde med seg biskia si (sitte-slalåmski) som kom på utstilling saman med mange andre spennande hjelpemiddel. Ein kunne få prøve ut aktuelle hjelpemiddel, og det var mange som tok turen innom utstillinga. Tema for årets turne var Fra lokal inkludering til internasjonal suksess og grunnen til at Anders blei utfordra, var at han i august deltok på Sommerskiskulen på Savalen arrangert av Norges Skiforbund. For dei som ikkje kjenner Anders, kan vi fortelle at han er 14 år, har CP som gjer han avhengig av rullestol, og han har ein svært liten synsrest (ca 2-3%). Arrangementet var på ettermiddagstid, og reisen gjekk direkte frå skulen og til Ålesund. Så vart det ein liten matbit før sjølve seminaret tok til. Det var mange spennande og interessante innslag både frå arrangøren si side og frå lokale krefter. Vi fekk høyre om Norsk Tipping sine planer for nye snille speleautomatar, måla for norsk idrett og eit innslag om integrering og inkludering i idretten. Så var det ny pause før Anders og Andreas skulle i elden. Dei hadde laga ein powerpoint-presentasjon med bilde frå dei ulike aktivitetane Anders er med på. Samtidig med at dette vart vist på skjerm, prata dei to om aktivitetane og om korleis Anders opplevde dei. Anders er ein liten skøyer, og la inn litt humor i innlegget. Bl.a. ville Andreas at Anders skulle fortelle korleis dei gjer det når dei køyrer biski. Er det du eller eg som bestemmer kva veg vi skal svinge? ville han vite. Tja, det er no litt begge deler, men mest er det vel du som bestemmer, sa Anders, og la til og det er no ikkje alltid like lurt Ellers fortalte dei om symjing som Anders er så heldig å ha fått drive med i mange år, faktisk heilt sidan han var om lag tre år gammal og reiste på varmtbadet med assistenten i barnehagen kvar veke. Det har han fått fortsette med opp gjennom heile barneskulen, og etter at han tok til på ungdomsskulen, får han gå i varmtbassenget to gonger i veka! Det har vore kjempefint for han, cp-en gjer at han er ganske stiv i kroppen, og varme bad mjuker han opp. Like før avreise fekk dei beskjed om at NRK Møre og Romsdal ville stå og vente på dei på kaia i Ålesund, og at dei ville prøve å få til eit direkte innslag på ettermiddagssendinga på radioen. Etterpå ville dei gjere fjernsynsopptak til kveldssendinga. Hadde dei hatt litt sommarfulgar i magen før, så vart det vel ikkje mindre av dette Dei fortalte også om rullestolpigging som er ein favoritt når det er snøfritt. Dei var innom skipigging og ispigging, sykling og ikkje minst fotball då som supporter på sidelinja. Det kom klart fram både i bilde og tale at den største favoritten er AAFK, Ålesund Fotballklubb! Som avslutning på foredraget, song Anders songen Seasons in the sun og alle to hundre deltakarane i salen klappa med på refrenget. Etter Anders og Andreas sitt innslag, fekk vi høyre om korleis NAF Motorsport Ålesund har klart å rekruttere funksjonshemma ungdom. Dei har investert i ATV-ar og har fått med seg mange unge med ulike vanskar. Spjelkavik Alpint (i Ålesund kommune) har også hatt suksess med si inkludering, og har no to deltakarar som skal til neste vinter-paralympics! NRK-folka venta som avtalt på kaia, men radioinnslaget fekk dei ikkje gjennomført pga tidsnød. Derimot vart det Vidare fekk vi høyre historia til ein ung mann som har hatt stor suksess som solo-seglar til tross for manglande armar fantastisk! Og til sist var det eit innslag om eit fotballag 12

13 Jippi! Et stort og viktig arbeid er sluttført. I over to år har vi arbeidet det heftet Søsken i fokus. Vi, det er Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Huseby og Assistanse. Søsken, foreldre og fagfolk har utgjort en tett og nær prosjektgruppe. for utviklingshemma i Trondheim. Mange flotte innlegg og verkeleg eit arrangement verd å få med seg! Når det gjeld lokal inkludering i idretten, er det lite av dette for Anders. Han trenar åleine og er ikkje medlem av nokon klubb eller noko lag. Vi har ikkje gjort noko stort framstøt for å forandre på dette, så vi kan ikkje klandre nokon for det. Ein skal ha både tid, krefter og kreativitet for å kome på banen bokstaveleg talt. Ikkje alle idrettar egnar seg like godt for alle, og i vårt område er det ikkje mange typer idrettar som ville vore aktuelle. Anders fekk innbyding både til NAF Motorsport Ålesund og til Spjelkavik Alpint, men det vil vere vanskeleg å vere fast med på trening der pga. lang geografisk avstand. Det er likevel flott at det blir sett fokus på problemstillinga, slik at ein kan få ei bevisst haldning til det. Rundene har vært mange, hvem er målgruppe for et slikt hefte..jo, både søsken og foreldre. Men hvordan skal vi klare å skrive til to målgrupper samtidig. Jeg tror vi har klart det. Heftet baserer seg på søskens opplevelser av sin hverdag. En hverdag som er like forskjellig som søsknene selv og deres familier. Gjennom samlinger med foreldre, med søsken og med fagfolk har erfaringer og kunnskap kommet fram. Dette har vi brukt og eltet og forsøkt å gi en form som er god for alle å lese, enten du er søsken eller forelder. Vi har alle lært av hverandre og derfor tror jeg vi har skapt et produkt som er mer enn summen av hver enkeltes kunnskap. I forordet skriver vi: Historier, dikt og sitater viser på forskjellig vis hva søsken tenker på og bryr seg om på godt og vondt. Historiene etterfølges av spørsmål som er ment å bidra til ettertanke for alle, både søsken, foreldre og fagfolk. Hensikten er å vise et mangfold av tanker og erfaringer, der du kanskje kan kjenne deg igjen eller få nye ideer, uansett hvilke sko du har på. Etter at arrangementet var over, kom det mange bortom Anders med positiv respons. Men den største opplevinga var nok når ein av spelarane på AAFK sitt A-lag, Jonathan Tollaas, kom og helste på! Gjett om det var ein fornøgd kar då! Nokre dagar etterpå var det også klart at AAFK greide seg gjennom kvallik-kampane mot Sogndal og får fortsette neste sesong i tippeligaen. Som avslutninga på Anders sitt foredrag var: Livet er herleg!! «Broren min har gitt meg masse selvtillit jeg er ikke så redd for å være litt annerledes.» Vi er stolte av heftet vi har vært med på å lage. En spesiell takk til søsken som har delt sine historier! Heftet kan bestilles fra Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Det er også lagt ut på Assistanses hjemmesider Eli Vogt Godager 13

14 Antidiskrimineringsloven trer i kraft januar 2009 trer en ny og viktig lov i kraft; Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Vi siterer her lovens formål, 1. Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Loven styrker mennesker med nedsatt funksjonsevnes muligheter til å bli likestilt i samfunnet, uavhengig av egen funksjonsnedsettelse. Det offentlige har et stort ansvar for å sørge for at loven etterleves, slik det sies i 3; Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Over tid skal det bli umulig å bygge for eksempel skolebygg som ikke er universelt utformet og det blir ikke mulig for det offentlige å kjøpe inn datasystemer som for eksempel ikke kan brukes av blinde og svaksynte. Vi understreker dette med tid. Og i denne første utgaven av loven er det også en del hull, dvs at den for eksempel ikke ennå omfatter IKT. Dette selv om loven i utgangspunktet har følgende virkeområde, jfr. 2; Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og andre forhold av personlig karakter. Hvem følger opp evt brudd på loven? Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal med unntak av 10 og 11 (universell utforming av bygg og IKT) føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av loven her, jf. diskrimineringsombudsloven. Se for fullstendig lovtekst. Se også På Likestillings- og diskrimineringsombudets sider kan du lese mer om hva loven innebærer og hvorledes man evt skal gå fram får å reise en sak i forbindelse med antidiskrimineringsloven. Eli Syn Ny artikkelsamling fra Huseby og Tambartun 1. januar 2009 trer en ny og viktig lov i kraft; Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Syn 2008 er en oppfølger av artikkelsamlingen Syn Igjen har vi samlet et knippe fagartikler fra Huseby og Tambartun kompetansesentre. Denne gangen retter vi oppmerksomheten spesielt mot ulike aspekter ved det å leve med en synsvanske og det å mestre dagliglivets mange gjøremål i hjem og skole. Flere artikler beskriver utredningsmetoder som kan øke vår innsikt i ulike synsvansker. Form og innhold i artiklene vil variere. Her vil du finne alt fra lettlest reportasje til tyngre vitenskapelige artikler. Hvordan kan vi best nå ut med vår synsfaglige kompetanse og synliggjøre vårt fagområde? Diskusjon om ulike strategier og formidlingsformer pågår stadig. Når det gjelder artikkelstoff, har synssentrene i flere år valgt å spre publikasjoner til ulike tidsskrift. Hensikten har vært å presentere fagstoff om syn og synshemmede på ulike arenaer og til ulike målgrupper. Nå henter vi fram igjen noen av de tekstene som har vært spredt for alle vinder, i håp om at de kan bli lettere tilgjengelig for mange. Vi tenker særlig på dem som selv har en synsvanske, pårørende, studenter og fagfolk av mange slag. Samlingen vil vise noe av bredden i vårt spennende fagområde, men er langt fra heldekkende i forhold til sentrenes samlede virksomhetsområder. Boka kan lastes ned fra vedlagte filer (PDF og Word) Redaktør: Synnøve M. Sydnes Redaksjonsgruppe: Gunvor Elisabeth Haugum, Inger Larsen, Toril Loe, Aud Jorunn Løvehaug Bilderedaktør: Ole Bjørn Lier Utg. av Huseby og Tambartun kompetansesentre, Oslo 2008 ISSN X ISBN Statped skriftserie 67 Boka kan lastes ned, enten som wordfil eller i PDF. 14

15 Offentlig utvalg for blindeskrift (OUB) utgir jubileumsbok om punktskrift Slipp skrivekløen løs! Send bidrag til jubileumsbok om punktskrift! I 2009 er det 200 år siden Louis Braille, punktskriftens oppfinner, ble født. I den anledning planlegger Offentlig utvalg for blindeskrift (OUB) å utgi ei jubileumsbok. Den er beregnet på allmennheten, men vil naturligvis komme ut ikke bare i vanlig skrift, men også i punktskrift og på lyd. Hva boka skal inneholde, er for en stor del opp til dere som leser dette, men vi har noen ideer om hva dere kan skrive om. Dere som har brukt punktskrift lenge, kan mimre om erfaringer med punktskrift, om punktssskrifttilbudet før og nå, og om hvilken rolle punktskriften spilte på internatskolene, i blindeorganisasjonen og i dagliglivet. Dere kan også si hva dere mener om punktskriftens stilling i dag og i framtida. Dere som er unge og knapt vet hva internatskoler er, kan skrive om hvordan punktskriften har fungert i den integrerte undervisningen, om hvordan dere synes punktskriften hevder seg i konkurranse eller samspill med lydmediet, om punktskrift og bruk av pc, og sikkert mye mer. Dere som underviser i punktskrift, kan dele erfaringer og tanker med oss, eller dere kan skrive om likheter og forskjeller mellom punktskrift og vanlig skrift. Vi tar også imot bidrag om Louis Braille, om punktskriftens betydning for blindes deltakelse i skriftkulturen, om hva punktskrift kan brukes til utover det å lese og skrive vanlig tekst. For å si det med en forslitt klisjé: bare fantasien setter grenser! - Og så selve emnet, naturligvis. Bidragene vil bli vurdert av en redaksjonskomité, og alle bidrag som blir tatt med i boka, vil bli honorert. Send inn ditt bidrag, du også! Fristen er 1. februar 2009, og du kan bruke punktskrift, vanlig skrift eller e-post. Adressen er: Offentlig utvalg for blindeskrift v/liv Kristin Saur Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli E-post: Oslo, 8. oktober 2008 Otto Prytz, leder i OUB Liv Kristin Saur, utvalgssekretær Bok om Louis Braille på Lunde Forlag Jakob Streit Louis Braille - Gutten som oppfant blindeskriften Dette er en usedvanlig varm og vakker skildring av livet til Louis Braille ( ), gutten som oppfant et punktskriftsystem for blinde. Se 15

16 Vil samarbeide tettere med familiene. Sakset fra Av Per Halvorsen Nå foreligger sluttrapporten fra opplæringsprogrammet Takt. Programmet hadde som formål å øke kompetansen til kommuneansatte som jobber med familier med funksjonshemmede barn. 82 prosent av deltakerne mener de har utviklet bedre ferdigheter i samhandling med familiene. Cirka 60 prosent svarer de vil samarbeide tettere med familien enn de har gjort før. Opplæringsprogrammet ble i årene gjennomført i alle fylker, noen steder to ganger. I alt har 1234 deltakere i tverrfaglige grupper fra 282 kommuner/ bydeler gjennomført programmet. En pedagogisk grep har vært at kommunene melder på en tverrfaglig gruppe, som jobber sammen gjennom kurset med presentasjon av en god løsning fra sin kommune og om en handlingsplan for veien videre. Intensjonen er at samarbeidet om å iversette nye ideer og videreføre gode løsninger skal fortsette etter kurset. I rapporten, som er utarbeidet av Østlandsforskning, avdekkes en rekke forskningsbehov blant annet knyttet til individuell plan. Det pekes på behov for mer kunnskap om: Familienes erfaringer med implementering av individuell plan (IP). Erfaringer med koordinering av IP-arbeidet mellom individ- og systemnivå. Erfaringer fra integrering av skolesektoren i IParbeidet. Takt-programmet har vært drevet i regi av Helsedirektoratet. Sluttrapporten er skrevet av Torhild Andersen. Mer informasjon om TAKT finnes på Helsedirektoratets nettsider Full Rulle august. Arrangør: Norges Blindeforbund, Buskerud. Et Helse og Rehabiliteringsprosjekt. Pappa og jeg dro på Full Rulle sammen med andre svaksynte og blinde. Vi bodde på et ridesenter på Vestfossen. De fleste sov inne, men Pappa og jeg sov i lavvo. Første kvelden ble vi kjent, og skravla og kosa oss med pizza. På lørdag ble noen igjen på Vestfossen for å ri, mens vi dro vi til Sigdal for å kjøre firhjuling, rally og gokart. Jeg sa til sjåføren i rallybilen at han skulle kjøre alt han hadde, og det gjorde han 16

17 GO For IT Her er det lett å bli en del av gjengen - Dette var veldig bra! Jeg er klar til neste gang! Tekst: Turid Kind Ekroll (KABB) Det er 16 år gamle Ida Utne fra Sunndalsøra som slik gir en tydelig tilbakemelding etter å ha vært med på KABBs ungdomssamling Go for it andre helga i september. Sammen med 15 andre synshemmede ungdommer inntok hun KABBhuset med aktiviteter nesten døgnet rundt denne helga. Ida er helt blind, det har hun vært hele livet. Hun er glad i fart og spenning og koste seg på gokart-banen. - Jeg liker action og tar de mulighetene som kommer, og jeg skulle gjerne kjørt mye mer gokart. Det er skikkelig morsomt, sier Ida. Hun er også er glad i å gå på ski og til skolen sykler hun tandem sammen med en venninne. Ellers synger hun i kor og hun spiller piano. - Jeg har jo vært med på leirer i Blindeforbundet, men dette var første gang i KABB. Jeg kjente med en gang at det var lett å bli en del av fellesskapet, sier Ida. Hun sier også at lederne hadde laget et veldig bra program. - Det var liksom passe mye av alt, bortsett fra søvn, da. Men det kan vi jo ta igjen, ler hun. Det morsomste var å kjøre gokart, for da fikk jeg kjøre sjøl! Andrea og jeg kjørte nesten like fort som de voksne, det var gøy På kvelden grilla vi hamburger og pølser, og så var det popcorn, potetgull og brus. På søndag var det ridning. Før vi skulle ri, måtte vi stelle hestene. Vi ga dem høy, børsta dem, og tok av møkk under hovene.noen red avgårde på tur, og noen av oss ble igjen på bane. Der øvde vi på western-ridning. Vi red i sirkel og gikk over hindere. Det var gøy når vi så at hesten gjorde det vi ba han om. Dette har vært en proppfull helg full av action Hilsen Eirik Bjørnstad 12 år 17

18 Alpinsamling Hurdalsenteret november Helse og Rehabiliterings-prosjekt. Et samarbeid mellom BUA, Norges Skiforbund, Akershus Skikrets og Fremad-Hurdal Da dro Pappa og jeg på tur igjen! Denne gangen var det barmarkstrening for oss som syns alpin-sport er gøy. Vi kom rett til middag, og etterpå brukte vi tida til å bli kjent med hverandre. Vi sto opp tidlig på lørdag, og etter frokost begynte vi å trene. Vi gikk etter hverandre med tau og blindfold i skauen jeg skal love deg at det var et par trær som stod i veien! Vi balanserte på tau, vi klatra i tau som var spent opp i flere høyder mellom trær, og vi kjørte taubane. Jeg kjørte taubane med blindfold, og det var kult! Vi fikk også tid til å kjøre litt ATV. Etter lunsj dro vi til gymsalen på Hurdal ungdomsskole. Der hadde vi først balansetrening, da stod vi på en planke oppå et rør. Det var vanskelig i starten, men morsomt. Så hadde vi både styrketrening og avspenning. Det var mange morsomme øvelser. Om kvelden slappa vi av og skravla, og vi ungdommene hadde det kult! På søndag var det kondisjonstrening. Først var det en tøff oppvarmingsrunde. Etterpå løp vi en runde, så skøyt vi med lydgevær, og så måtte vi løpe én strafferunde for hver bom... Før vi reiste hjem fikk vi lunsj. Helger som dette burde alle få lov å prøve. Det har vært kult Hilsen Eirik Bjørnstad 12 år 18

19 Rapport fra søskensamling november 2008, på Huseby Mellom klokka og på fredag 14. november dukket deltakerne opp en etter en, til sammen 13 stykk. Deltakerne var spente, og det var også de to lederne som skulle se til at dette ble en fin helg for deltakerne. Da dette var den første samlingen for søsken som Assistanse har arrangert, var det mange runder vi måtte ta i forbindelse med hvordan vi ledere og deltakerne ville at helgen skulle gjennomføres. Deltakerne ble først delt opp i to grupper, hvor den ene gruppa skulle handle inn det vi trengte til tacomiddagen og den andre gruppa skulle handle inn mat vi trengte ellers i helga. Da de kom tilbake til Huseby, satte vi alle i gang med å lage taco. Dette gikk kjempe fint, selv om det var litt vanskelig å finne frem til alt i skapene og forholde seg til så mange på kjøkkenet på en gang. Men deltakerne gjorde en kjempe innsats, og maten smakte helt topp! Vi koste oss med maten og fikk anledning til å bli litt kjent med hverandre. Etter vi var ferdig å spise, satte vi oss ned for å sette noen rammer for helga. Hva ville deltakerne egentlig oppnå med å være sammen med andre søsken på Huseby ei helg? Her kom det frem flere punkter, og noe av det de fleste var enige om var det å få treffe andre i samme situasjon og at også de skulle få «anledning til å komme seg litt vekk» og da få oppleve noe nytt. Deltakerne var i alder 10 til 14 år. Da vi dessverre ikke hadde fått satt opp romfordeling på forhånd ble det noe skeiv fordeling på rommene i forhold til alder, men sånn i bunn og grunn gikk det seg til, men dette er noe vi tar med oss til (forhåpentligvis) neste samling. Det å være på Huseby kompetansesenter oppfattet jeg som en positiv opplevelse med at det var noen av deltakerne som aldri hadde vært der før, men likevel hørt mye om plassen. Det var også mulighet for deltakerne og dele seg litt opp, i og med at vi fikk mulighet til å bruke to stuer og hadde i tillegg andre rom som de også kunne oppholde seg i. Lørdagen begynte vi med felles frokost klokken 09.00, da var vi så heldige med at Synøve Berg også kunne komme. Synøve jobber på Huseby, og skulle være med på «søsken i fokus» samtalene vi skulle ha. Etter frokost tok Synøve med seg alle deltakerne som ville ha en liten omvisning på Huseby, deretter satte vi oss ned for å prate om det å være søsken. Hva innebærer det å være søsken til noen som har en funksjonsnedsettelse? Vi tok først en runde for å presentere oss, og fortelle litt om hvordan vi opplevde situasjonen hjemme. Vi fikk snakket om ulike tema. Det var ikke meningen å gi deltakerne en oppskrift på hvordan man skal ha det i hjemmet, men mer som skulle være tankevekkere og gi dem mulighet til å se at det finnes ikke nødvendigvis bare én måte å takle ulike situasjoner på. Det var også meningen å gi dem mulighet til å tenke annerledes. Ordet «skyld» kom opp flere ganger. Men hvem sin «skyld» er det egentlig? Er det alltid den seende sin skyld at den blinde/svaksynte tråkker på lekene som ligger på søskenet sitt rom? Det handler her om at den blinde/svaksynte også kan ta sin del av skylden om han eller hun for eksempel kræsjer i en stol, eller hele skylden for den saks skyld! Og det handler også om å ikke nødvendigvis stakkarsliggjøre den med synsnedsettelse. Det handler om å behandle søsken så likt som mulig. Etter samtalen dro vi til Oslo sentrum. Der delte vi oss opp i mindre grupper, slik at man kunne velge å shoppe klær, eller cd er eller bare gå rundt og se byen. Etter en god time møttes vi for å spille bowling. Dette var en ny vri på det å bowle, for det var nemlig virtuell bowling, altså skulle man kaste kula som vanlig, men etter noen meter ble kula som du kastet erstattet med en kule på skjerm og som da traff kjeglene som også bare var på skjerm. Det var morsomt å prøve noe nytt, men de fleste var enige om at vanlig bowling er kjekkere. Etter bowlingen gikk vi for å spise på Peppes Pizza. Vi ble alle gode og mette, og kom fornøyd tilbake til Huseby. På kvelden ble det godteri og litt underholdning, og deretter fritt for hva de ville gjøre. Se på tv, lage smykker, spille Showdown (et spill som likestiller blinde/svaksynte og seende - for poenget er at ingen skal se noen ting). Søndagen var det frokost kl 0930, hvor Synøve Berg også deltok. Etter frokost hadde vi nok en samtale om det å være søsken. Synøve snakket noe om hvilen rolle søsken kan ha i en familie, og deretter skulle alle deltakerne komme med spørsmål til Klara Klok om det å være søsken. Disse spørsmålene var anonyme, og vi leste dem høyt til deltakerne for at de selv skulle kunne svare på dem. Her kom det opp mange fine tanker om hva som er rett og galt, eller refleksjoner om hvordan man kan løse ulike utfordringer. Deltakerne fikk også i oppgave å dele seg i to grupper for å lage rollespill ut i fra noen dilemma vi hadde laget. For eksempel: hvordan å løse problemet tv-titting. Den som er svaksynt trenger kanskje å sitte helt i nærheten av tv en, men det kan fort føre til at andre som også vil se ikke ser tv en i det hele tatt eller bare ser deler av tv en. Deltakerne utførte disse dilemmaene fint, og det kom frem ulike måter å løse dette problemet på. Etter at vi var ferdige med samtalen «søsken i fokus» var det full fart i bassenget på Huseby. Etterpå var det på tide og pakke ferdig, få i seg noe mat og sette nesen i retning hjem. Mitt inntrykk fra denne helga er at Assistanse virkelig traff med det å arrangere en slik samling for søsken. Alle deltakerne virket utrolig fornøyde, og satte ord på at de veldig gjerne håpet på en ny samling, helst om 6 måneder allerede!:o) Så om vi ikke får til å ha samling hver 6. måned, så håper jeg virkelig at dette kan bli et tilbud som kan komme en helg i året. For det viser seg nødvendig å sette mer fokus på søsken. Assistanses hovedstyre vil benytte anledningen til å takke Katrine Torkelsen spesielt for innsatsen på denne samlingen. At Katrine sammen med styrets representant Jørg Kunzendorf, påtok seg å være ledere på samlingen, gjorde at det i det hele tatt var mulig å få dette til. Også takk til Synøve Berg som delte sine erfaringer med søsknene! Og vi har søkt om midler til å gjennomføre slike samlinger på permanent basis! For styret i Assistanse, Eli Vogt Godager 19

20 Regionsamling i vest En aktiv helg ved Solvik kurs- og mestringssenter på Askøy ved Bergen, september 2008 Tekst og foto: Knut-Oskar Sørskår Å kjenne at man mestrer oppgaver litt i overkant av hva man selv trodde man skulle klare, gir en god følelse. På Assistansesamlinger har vi tradisjon for det å strekke strikken litt lenger enn hva man gjør i hverdagen. Det går nesten an å vokse på slike opplevelser. Med god hjelp fra ivrige foreldre, og vår etterhvert så faste aktivitetsleder Jan Helge Svendsen (BUA), fikk deltakerne på årets regionsamling i vest, prøvd seg i en rekke nye situasjoner. Show-down er et ballspill på bord, tilrettelagt for synshemmede. Mange tøffe dueller ble utkjempet over bordet i gymsalen på Solvik. Beskyttelseshansker på hendene var gode å ha. Smash`ene dine er knallharde, Knut. for de fleste av oss. Tror faktisk at noen av barna var iferd med å utvikle svømmehud mellom tærne, iløpet av helgen på Solvik. Jan Helge er en aktiv friluftsmann og aktivitetsleder, og han har alltid noe spennende med seg i bagasjen. På Solvik fikk alle som hadde lyst, og som torde å bryte grenser, prøve seg som klatrer i en stupbratt fjellskrent ned mot sjøen. Ikke fritt for at noen av oss foreldre stod på sidelinjen og trippet med hjertet nesten i halsen. Barna lot seg ikke affisere, og rappellerte ned fjellskrenten gang på gang. Med Jan Helge som instruktør kan den største skeptiker bli beroliget med at situasjonen er under kontroll. I det våte element var dykking med luft fra flaske en stor suksess. Det var faktisk tilløp til kødannelse i svømmehallen, da pappa Knut Verpe tok frem dykkerutstyret. Å slippe seg ned på bunnen i bassenget i vektløs tilstand, og faktisk ligge der og slappe av i flere minutter uten å gå tom for luft, var nytt Tusen takk til styret i fylkeslaget Hordaland for en strålende helg. Dato for samling neste høst er allerede satt, og da er det Rogaland som står som arrangør. Håper vi da blir enda flere, og at nye utfordringer kan overvinnes. 20

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 1/2008 38. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 1/2008 38. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 1/2008 38. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 3/2008 38. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 3/2008 38. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 3/2008 38. årgang FYLKESLAGSLEDERE 2008 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no TROMS Inger

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 1/2005 35. årgang

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 1/2005 35. årgang ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 1/2005 35. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 TROMS Inger Johansen

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2009 39. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2009 39. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2009 39. årgang FYLKESLAGSLEDERE 2009 FINNMARK Kontoret Assistanse Sporveisgata 10 0354 Oslo 22 56 88 24 kontor@assistanse.no TROMS

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang Redaksjonskomite Notater: Karen Marie Oma: kmoma@ntebb.no Sissel-May Berntzen: sissel.may.berntzen@tromsoskolen.no

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Seniortreff i Trondheim

Seniortreff i Trondheim STORSAMLING: HUSK PÅMELDING INNEN 1. MAI Nr. 1 2015 61. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen se side 16 ADRIAN BJØRDAL: Foto for livet se side 10 CP-BLADET 1-2015 Seniortreff i Trondheim se

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

bladet Fosser frem mot Paralympics Fikk et nytt liv med et «nytt» syn Intensiv trening for de minste Se side 16 Nr. 1 2014 60.

bladet Fosser frem mot Paralympics Fikk et nytt liv med et «nytt» syn Intensiv trening for de minste Se side 16 Nr. 1 2014 60. CP bladet Nr. 1 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Fikk et nytt liv med et «nytt» syn se side 6 Intensiv trening for de minste se side 22 Fosser frem mot Paralympics Se side 16 CP

Detaljer

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6 CP bladet Nr. 2 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Musikk: «Et terapeutisk pusterom» Se side 24 Maiken Kvåle: NAV gjør oss til «krigere» Se side 26 Tøff start for Anine! Se side

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 2 2014

MUSKELNYTT Nr. 2 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 2 2014 Æres- Asbjørn Effektivt Landsmøte Johnny G. Johansen: Verdt 4 mill. i året? Muskelsyk Birkebeiner Leder Kjære medlemmer og lesere Hva ønsker

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

Detaljer

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr. 2 2012 58. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 CP bladet Nr. 2 2012 58. årgang

Detaljer

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy.

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-8. årgang 2009 LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7 Enkle grep kan redde liv s. 4-5 Stor julemesse i Vesterålen s. 8-9 Vellykket

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

Våre Barn PPT. ÅRETS DOKUMENTAR: Håvard Flaatten MÅ FØLGE OPP FORELDE SOM SLITER SIDE 12 SIDE 28 SIDE 6

Våre Barn PPT. ÅRETS DOKUMENTAR: Håvard Flaatten MÅ FØLGE OPP FORELDE SOM SLITER SIDE 12 SIDE 28 SIDE 6 Våre Barn NR. NR. 1 32012 2011 27. 26. ÅRGANG UTGITT UTGITT AV STØTTEFORENINGEN AV FOR FOR KREFTSYKE BARN BARN SKB SKB PPT Pedagogiskpsykologisk tjeneste SIDE 12 ÅRETS DOKUMENTAR: Håvard Flaatten SIDE

Detaljer

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6 CP bladet Nr. 1 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen En helt unik arbeidsplass Se side 20 Om unge og fordommer Se side 28 Veien videre for Sondre Se side 6 CP bladet N r. 1 2011 57.

Detaljer

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 21. årgang Nr 4-2012 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Sommertreff 2012 - Sarpsborg 4 Landsmøte 2012 - Sarpsborg 5 Likemannskurs

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 4 2013

MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Nora (6) i farta! Pål Eikrem om sin ALS: Gi meg ett minutts pause! TEMA: Fagkonferansen VEIEN VIDERE FOR FFM Tone Edvardsen: Ferietips Leder

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Døves Tidsskrift Nr. 4-2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 93 I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Side 16 Døves Tidsskrift 4-2013 Side

Detaljer

Våre Barn. Ferie Med Mening. Ildsjelene. «Drømmedagen» The attacking Viking Challenge 2012. Ungdomssamling på Bjøntegaard!

Våre Barn. Ferie Med Mening. Ildsjelene. «Drømmedagen» The attacking Viking Challenge 2012. Ungdomssamling på Bjøntegaard! Våre Barn Nr. 3 2012 27. årgang Utgitt av Støtteforeningen for Kreftsyke Barn SKB Ildsjelene The attacking Viking Challenge 2012 «Drømmedagen» Ungdomssamling på Bjøntegaard! Ferie Med Mening LEDER Det

Detaljer

SynHør-bladet. Julehilsner side 4. ADBN side 7. Gulborg Arnesen til minne side 10. 17. årgang

SynHør-bladet. Julehilsner side 4. ADBN side 7. Gulborg Arnesen til minne side 10. 17. årgang SynHør-bladet 17. årgang Nr 6-2008 Julehilsner side 4 ADBN side 7 Gulborg Arnesen til minne side 10 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 6-2008 LSHDBs postadresse:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer