ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/ årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2008 38. årgang"

Transkript

1 ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/ årgang

2 FYLKESLAGSLEDERE 2008 FINNMARK Kontoret Assistanse Sporveisgata Oslo TROMS Inger Johansen Fjæreplyttveien 3b 9022 Krokelvdalen NORDLAND Siv Olsen Hagen Holstveien Bodø TRØNDELAG Per Norman Oma Nardoskrenten Trondheim MØRE OG ROMSDAL Grete Bæverfjord Vennevold 6612 Grøa SOGN OG FJORDANE Kontoret Assistanse Sporveisgata Oslo HORDALAND Trond Hauge Sædalssvingene Bergen ROGALAND Knut-Oskar Sørskår Kristtornveien Haugesund VEST-AGDER Trine Lohne Olsen Salemsveien Søgne AUST-AGDER Tore Gustavsen Valbergv Tvedestrand VESTFOLD Erik Bostrøm Solløkkakroken Sandefjord ØSTFOLD Anja Gretland Sledemeien Borgenhaugen TELEMARK Brian Norborg Solumgt Skien HEDMARK/ OPPLAND Kristel Gården Paulsen Tåjegutua Fåberg BUSKERUD Ingunn Engebretsen Beversvingen Vestfossen OSLO/AKERSHUS Thor Bye Odinsvei 5a 1413 Trollåsen HJEMMESIDENE til Assistanse: E-POST: Notater: Kontoret: Leder: Kasserer: Kurskomite: Hjemmesidene: STYRET 2008 Leder: Eli Vogt Godager Nord-Torpvegen Nord-Torpa mob: (jobb) (hjem) Kasserer Hilde M. Hansen Libakkfaret 1 b 1184 Oslo Styremedlem Friede Hagen Midtibakken 2338 Espa Styremedlem Christine Amlie Tømmeråsen Paradis (001) Styremedlem Jørg Kunzendorf Skogstien Hundhamaren Styremedlem Karen Marie Oma Nardoskrenten Trondheim (red. Notater) Styremedlem Kristel Gården Paulsen Tåjegutua Fåberg (red. Notater) Styremedlem Gro Anita Rød Kodalveien Andebu Styremedlem Brita Skotheimsvik Oskar Bråthensvei Elverum (red. Notater) Styremedlem Håvard Vik Lunden 20, leil Oslo Styremedlem Ellen Kathrine Dahl Ulsholtveien Oslo Valgkomite: Vegard Bjørnstad og Svein Erik Haldorsen

3 Nr NOTATER Sporveisgt Oslo Tlf Fax Årsabonnement kr 200,- Gratis for medlemmer Planlagt utgitt 4 utgaver i 2009 Forsidebilde: Miljøvennlig julekule Foto: Karen Marie Oma REDAKSJONSKOMITE Brita Skotheimsvik Karen Marie Oma Kristel Gården Paulsen Arbeidsuke på Tambartun side 6 Regionssamling i Vistdalen side 9 Ferskinger på foreldrekurs side 22 Jeg fant, jeg fant! side 7 Anders og kunnskapsturneen side 12 Endelig! Åpent Assistansehus side 28 Lederen: Høsten fornyer gnisten i Assistanse... side 4 Nye kontingentsatser... side 5 Om rundskriv fra NAV... side 5 Abakus... side 6 Arbeidsuke på Tambartun... side 6 Jeg fant, jeg fant!... side 7 Skriveleir for synshemmet ungdom... side 8 Mitt forbilde... side 8 Regionssamling i Vistdalen... side 9 TANKER... til ettertanke... side 11 Anders og Kunnskapsturneen... side 12 Søsken i fokus, nytt hefte... side 13 Antidiskrimineringsloven... side 14 Syn 2008, bokomtale... side 14 Jubileumsbok om punktskrift... side 15 Opplæringsprogrammet TAKT, nytt hefte... side 16 Full rulle... side 16 BPA til barn... side 17 Alpinsamling Hurdalssenteret... side 18 Rapport fra søskensamling på Huseby... side 19 Regionssamling i vest... side 20 Go for it!... side 21 Åge Nigardsøy er død... side 22 Ferskinger på foreldrekurs side 22 Hurdalssenteret 3-5 okt side 26 Rettighetskonferanse, Evenes 6-9 juni side 27 Endelig! Åpent Assistansehus... side 28 Oversikt over aktuelle rettigheter og muligheter. side 30 Informasjonsmateriell fra Assistanse... side 31 FRIST FOR STOFF MANUSKRIPT/DISKETT MANUSKRIPT KAN OGSÅ TIL NESTE NUMMER SENDES TIL: MAILES TIL: 15. februar 2009 ASSISTANSE Sporveisgt. 10, 0354 Oslo 3

4 LEDEREN HAR ORDET... Høsten fornyer gnisten i Assistanse Av Eli Vogt Godager Høstens foreldrekurs føyer seg inn i rekken av gode foreldrekurs i Assistanse. Igjen var mellom omtrent 150 mennesker samlet til en helg på Gardermoen. Dette er en god og lang tradisjon i Assistanse. En tradisjon for å samle foreldre, fagfolk og hjelpemiddelleverandører til en helg fylt av faglig påfyll og den gode samtale. Det varmer ekstra godt når man hører at folk virkelig treffer hverandre, endelig opplever å kunne snakke med noen som står midt i det samme som dem selv. Slik er foreldrekurset vår unike mulighet for å lage rommet for den gode samtalen. I år var det 25% av deltakerne som var nye på kurs. Kanskje ikke nye i Assistanse, men nye på denne samlingen. Jeg opplevde at vi klarte å innlemme de nye i fellesskapet. Og det er kanskje den aller viktigste jobben vi gjør. Takk til kurskomiteen for godt arbeid og velkommen tilbake oktober 2009, samme sted; Quality Airport hotell, Gardermoen. Jeg gleder meg allerede! Lørdag ettermiddag på kurset hadde vi noen spennende timer. Etter en kort innledning i plenum delte forsamlingen seg i grupper, etter barnas alder og skolesituasjon. Problemer og muligheter ble satt ord og erfaring delt. Dette er superviktige innspill til Assistanses styre. Erfaringer som er viktige i vårt interessepolitiske arbeid. Alt som kom fram vil bli brakt videre, både gjennom vårt generelle politiske arbeid, men spesielt vil vi gjøre det vi kan for at vår erfaring og kunnskap skal nå fram til Midtlyng-utvalget. Midtlyng-utvalget er et offentlig utvalg som arbeider med å se på spesialundervisningens plass og organisering i norsk skole. At vi samlet oss om erfaringsutveksling på kurset gjør vår stemme sterkere! kl var det innkalt til årsmøte. Også denne gangen med svært godt oppmøte. Dette er viktig, det samler oss som organisasjon og skaper den tryggheten styret trenger i sitt daglige arbeide. Et nytt styre kom også på plass. To nye styremedlemmer ble valgt, Håvard Vik og Ellen Kathrine Dahl, begge fra Oslo. Det er med stor glede vi ønsker våre nye styremedlemmer velkommen! Høsten 2008 har vi igjen fått større fart i det interessepolitiske samarbeidet med Norges Blindeforbund. Dette er viktig. Vi må dra lasset sammen. Synsnorge er ikke så stort, sakene er mange og store. Kun ved felles innsats kan vi arbeide tungt og seriøst med politiske spørsmål som angår barn og ungdom med synshemming. Når jeg nå ser tilbake på året som har gått har vi fått til MYE: - Erfaringskartlegging og skoleundersøkelse er ferdigstilt.. Dette sikrer at vi argumenterer med fakta ikke bare følelser. - Heftet Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming Denne nye versjonen av et hefte som første gang med gitt ut for ca 15 år siden er det en glede å kunne dele med foreldre og foresatte som kontakter oss. - Fem regionsamlinger. Dette er et kjempeløft for oss. I år har ALLE familier i Assistanse hatt muligheten for å delta på en familiesamling i sin region. Vi satser på samme suksess i Heftet Søsken i fokus og samling for søsken mellom år. I november sluttfører vi en viktig satsning; Søsken i fokus. For første gang arrangeres en samling BARE for søsken. Oppslutningen er svært god og plassene ble fylt over natta. Rett før kurset kom også heftet Søsken i fokus : Et vakkert hefte om det å vokse opp i en litt annerledes familie. Heftet er basert på søskens egne fortellinger. Gled deg til å lese, hvis du ikke allerede har gjort det! - ADL-prosjektet (Hverdagsliv kunnskap og syn) avslutter på nyåret. Dette har allerede synliggjort mye viktig kunnskap. Hva skal til for at vi skal kunne bli gode på å gjøre ungene våre mer selvstendige i hverdagen. Det kommer etter hvert en bok, og det er allerede etablert et nettsted: - Internasjonalt samarbeid med vår søsterorganisasjon i Sachsen. I mars 2008 tok vi i mot en delegasjon, i april 2009 reiser fem familier igjen på Studietur til Sachsen. Det vi lærer deler vi med alle! Og når du leser dette sitter du med nr 4/2008 av Notater i hånda. Bladet blir bare bedre og bedre. Det fungerer som et sted å dele erfaringer og som et sted å hente opp ny kunnskap. En takk til redaksjonen for godt arbeid! Godt nytt år til alle! 4

5 Nye kontingentsatser for 2009 Årsmøtet vedtok styrets fremlagte forslag til kontingentsatser for Satsene blir da slik: Familiemedlemskap kr 400,- Enkeltmedlemskap kr 250,- Støttemedlemskap kr 300,- Abonnement på Notater kr. 200,- (gratis for medlemmer) Begrunnelsen bak styrets forslag er at kontingenten ikke er endret på flere år, Assistanse driver kun på offentlige bidrag, enkelte gaver og kontingent. Kontingenten er den viktigste delen av våre frie inntekter, dvs inntekter som kan brukes der vi som organisasjon synes det er mest påkrevd til en hver tid. Våre utgifter øker, det er derfor nødvendig også å forsøke å øke inntektene. Tre satser ble derfor justert opp. Satsen for støttemedlemskap, som inkluderer Notater, har vært så lav at den nærmest har vært en utgiftspost for oss. Fire nummer av Notater koster om lag kr 200,- inkl. porto. For at støttemedlemskapene skal gå i balanse ble denne satsen justert opp med kr 100,- For styret Eli Vogt Godager Om rundskriv fra NAV Lurer du på noe i forbindelse med NAV? Ofte er ting regulert gjennom rundskriv. Mange av tjenestene vi benytter i vår hverdag er regulert av folketrygdloven. En lovtekst er ganske generell, derfor er oversikt over forskrifter og rundskriv viktig når loven skal forvaltes. NAV har laget en database over viktige rundskriv, denne er tilgjengelig på Internett Eli 5

6 Abakus En abakus er en regnetavle. Huseby-abakusen er utarbeidet spesielt med tanke på blinde. Men den er godt egnet i undervisning i matematikk for alle elever. I tillegg til at abakus er et utmerket regnehjelpemiddel, kan den også brukes til å skape variasjon i undervisningen. Abakus kan bidra til å øke tallforståelsen hos elevene, og til en økt forståelse av posisjonssystemet. Dette heftet tar for seg hvordan abakus kan brukes for å notere tall, og for å løse oppgaver innen de fire regneartene. Målgruppen er først og fremst matematikklærere. Forfatter: Hilde Havsjømoen Utgiver: Huseby kompetansesenter Utgivelsesår: 2008 Statped skriftserie nr 69 ISSN X ISBN Heftet kan lastes ned fra Sakset fra Arbeidsuke på Tambartun Et lite intervju med Tamara og Solveig-Marie fra Trondheim. Når var det dere hadde arbeidsuke? Vi var der i juni i niende, nå går vi i tiende klasse. Hvordan kom dere fra Trondheim og til Tambartun sør for byen? Vi brukte drosje. Fortell litt om hva dere gjorde av arbeidsoppgaver! En dag var vi i kantina, der laget vi tomatsuppe, stekte vafler og vaska opp. Det var artige folk som jobbet i kantina, så der likte vi oss veldig godt. Vi hjalp til med korrekturlesing av punktbøker og holdt på med data. Solveig-Marie gjorde litt med ADL-prosjektet som hun er med på siden hun er blind. Vi fikk omvisning på kompetansesenteret. Vi fikk se der hvor de lager lydbøker og der de lager svelletegninger, for eksempel kart som blinde kan kjenne på med fingrene. Vi var med på materialverkstedet og klippet opp figurer. Vi fikk designe noe som dama der sydde. Figurene ble fylt med erter og vatt. Vi fikk med oss noen hjem. Hvordan syntes dere det var å ha arbeidsuke på et kompetansesenter? Vi synes det var ei fin uke, koselig og ganske variert. Vi møtte mange hyggelige folk og en trivelig førerhund som heter Aron. Av Karen Marie Oma, Hva lærte dere? Vi fant ut en del om hva et kompetansesenter for syn driver med. Vil dere anbefale andre å ha arbeidsuka si på Tambartun? Ja det vil vi, særlig det å være i kantina. Å lese korrektur syntes vi var kjedelig. Men vi hadde korte arbeidsdager, ca 09-14, mandag til torsdag. Fredagen var vi på Sunnland, ungdomsskolen vår, fordi de på Tambartun skulle noe annet. På skolen laget vi fruktsalat til lærerne. De likte den veldig godt. Tamara og Solveig-Marie, foto KM Oma. 6

7 Jeg fant, jeg fant! Kurs på Tambartun kompetansesenter for svaksynte elever på 1-3 trinn, med foresatte og lærere mai var vi på 3 dagers kurs på Tambartun for elever på 1-3 trinn, kurset ble arrangert av Tambartun Kompetansesenter sammen med synspedagogene i regionen, så for oss foreldre var det fantastisk å ha så mye kompetanse samlet disse dagene! Kurset ble kalt Jeg fant, jeg fant, med utgangspunkt i eventyret med samme navn. Hovedmålet med kurset var at barna skulle få bli kjent med andre svaksynte på sin alder og at foreldre og barnas lærere skulle få utveksle erfaringer og knytte bekjentskaper. Kurset tok utgangspunkt i et undervisningsopplegg hvor hensikten var å integrere fagene norsk, matematikk og naturfag. Som foreldre syntes vi at dette kurset var et supert initiativ fra Tambartun! Vi synes det var flott å få treffe andre foreldre i lignende situasjon, det virket lærerikt og inspirerende for lærere og ikke minst gøyalt for barna! Artig å se 6 svaksynte barn sprudle seg gjennom 3 dager sammen med oss voksne. Det var tydelig at de satte pris på å møte jevnaldrende barn med dårlig syn, og de ble fort kjent med hverandre. Barna var nysgjerrige, og spurte og grov om de andre var født svaksynte, om hva de så og hvor godt de så. Det føltes nok litt kjekt at de andre barna også var annerledes på samme måte som de selv. Det var både ute og inneaktiviteter. Ute var vi på leirplass med grilling rundt bål. Barna fikk hver sin kniv og spikket egne pølsepinner og senere seljefløyter. De lagde vindmøller av papir som roterte over bålet. Barna var også ute i en orienteringsløype sammen med sine lærere, da var det både kikkerttrening og bruk av luper. Og naturligvis var det også tid til uteleik. Innomhus var det bla. trening i bruk av lese-tv, - her fikk de mulighet til å forstørre opp det de hadde samlet opp ute, både blader og ekle meitemarker! Stor stas... Tid til skuespill ble det også, hvor barna fikk mulighet til å spille på selvlagde seljefløyter. Vi foreldre deltok også på teoriøkter med bl.a innføring i lovverk, fokus på mobilitet og synshjelpemidler. Lærerne hadde i tillegg en teoritime med fokus på hvordan man bør tilrettelegging ved lesing. Noe vi foreldre vet er en stadig utfordring, for barna kan jo ikke lære hvis de ikke ser hva de skal lære.. Tambartun var flinke til å fokusere på at man må bruke ulike hjelpemidler i ulike situasjoner, kanskje må man bruke både lommelupe, storskrift, Daisyspiller og lese-tv. Jeg tror nok at vi alle brakte med oss ny kunnskap og nye erfaringer hjem etter kurset, og så får vi håpe vi kan ta det i bruk til glede for de svaksynte barna. Vi håper veldig på en fortsettelse av dette kurset, det er så viktig ikke minst for de svaksynte barna at de får noen dagers avbrek fra hverdagen hvor de kan møte likesinnete som strever med de samme problemene. Og vi som er foreldre og lærere har stadig behov for tilførsel av fagkunnskap, vi blir i alle fall aldri ferdig utlært. Randi Resell 7

8 Norsk lyd - og blindeskriftbibliotek HVOR OG NÅR? Huseby kompetansesenter i Oslo fra 25 juni til 1 juli For dem som skal på BUAS ungdomsleiren like etterpå: Vi sørger for at du kommer deg rett dit. FORFATTERE OG PROGRAM De samme suksessforfatterne som sist kommer!!! Ellers blir det utflukter og litterære overraskelser. Vi kommer også til å lage en lydbok med deltakernes tekster og vi legger ut tekster på NLB- webben. HVA KOSTER DET? Samme prisen som i fjor! Kr 1000,- inkludert kost, losji og reiseutgifter i Oslo. Reise til og fra Oslo må du selv bestille og betale. MEN: Hvis reisen koster deg mer enn kr 1200 slipper du deltakeravgiften. PRAKTISKE OPPLYSNINGER Du tar med deg din egen laptop. Du får hjelp til vanlig ledsaging og med praktiske ting. Og vi møter og følger deg enten du reiser med tog, buss eller fly. Arrangementet er alkoholfritt. Mitt forbilde er broren min Sindre. Han har en sykdom som gjør at han ser veldig dårlig, men likevel så gjør han det han får beskjed om av mamma og pappa uansett hva det er uansett når. Han skriver med venstre men han skriver ikke så pent, så fra 8.kl -2. i videregående tror jeg han brukte data. Han har tenkt å bli kokk, akkurat nå er han SKRIVELEIR FOR SYNSHEMMET UNGDOM SOMMEREN 2009 PÅMELDING Frist for påmelding : 1 mars 2009 eller så lenge det er plasser igjen. Fortell om deg selv, hvorfor du vil melde deg på og hva DU forventer av skriveleiren. Mail: Post: Eli Frisvold Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 Oslo Telefon : Mer info kommer på web-sida! Velkommen! Mitt forbilde lærling på sykehjemmet, men det er ikke sikkert han får bli der på grunn av synet hans, det er fordi han ikke ser hvor han skjærer, men vi vet ikke det ennå. Men Sindre er en snill bror, han er 18 år og han er KJEMPEsprek, men han kommer aldri til å lære å kjøre bil. Fra Eirik (12 år) 8

9 Regionssamling i Vistdalen I år var vi 8 familier, 6 fra Møre og Romsdal og 2 fra Trøndelag med totalt 31 familiemedlemmer som møttes. I år som de siste 2 åra var samlingspunktet Visthus i Vistdalen. Fredag var vi samlet til felles måltid og sosialisering. Edel og Jan, Morten og Kjell var og satte garn fredag ettermiddag. Barna fant hverandre med en gang og utfoldet seg i leiken. De voksne holdt praten i gang til langt ut i de seine nattetimer. Spennende å ro ut og trekke trollgarn. Foto: Kjell Henriksen Lørdag morgen 09:00 startet dagen med felles frokost. Det var behov for starthjelp for enkelte av barna, for at de skulle orke å komme seg til frokost. I samlet tropp reiste vi hjem til Laila og Jan Brakstad. Der møttes vi i fjøra for å trekke garn. Vi fikk en meget fin fangst med variert utvalg. Flyndre, torsk, sei, makrell, hestemakrell, sild, krabbe, hummer, kråkeboller, sjøstjerner, brennmaneter, Sankt Peter fisk, osv. Barna var både tøffere og mer interesserte enn forrige år. De var overbegeistret både over aktivitetens innhold og fangstens mangfold. Ikke minst var vi meget heldige med været. Fra ekte vestlandsvær de siste uker fikk vi opplett, vindstille og rimelig bra temperatur. Med bål i fjøra som tillitsaktivitet var suksessen sikret. Krabbekoking på bål og med gassbluss. To fulle panner ble det ut av fangsten. Hummeren var fort tilbake i Koselig for hele familien på Visthus Foto: Kjell Henriksen sjøen både på grunn av størrelse og fredningsbestemmelsene. De så heldigvis ut til å greie seg bra. Tilbake til Visthus for enda et nydelig måltid der krabben kom på bordet i lag med mye annen god mat. På ettermiddagen var vi på skolen og prøvde å treffe gamle og muligens noen nye venner. Bueskytingen er et meget positivt innslag. Utrolige prestasjoner med tanke på barnas og ikke minst de voksnes evne til å være lydhøre, presise og også sikkerhetsorienterte under skytingen. Parallelt med bueskytingen var det også en gruppe ute og padlet med havkajakker. Her var det ingen balanseproblemer. Barna satt fjellstøtt i kajakken, det var som om de var født i en. Flere av de voksne fikk i år prøve seg på LEIRDUE skyting med hagle. Dette var en ny erfaring for flere av oss. Ille for selvtilliten hos noen av mennene, at deres fruer traff og Tenk å få nykokt krabbe i sjøvann rett fra gryta i fjæresteinene! For byfolk er det eksotisk. Foto: K.M. Oma Visthus leirsted, her var det veldig greit å være. Foto: K.M. Oma Forts. neste side 9

10 de TRAFF ikke. Var nesten slik at vi treffsikre, ønsket å ta natta til hjelp for å få nok treffere. At samlingen er berettiget viste seg da et av våre barn tok til tårene siste kvelden. Grunnen for tårene var at det er så lenge til neste gang vi samles. Beste skussmålet vi kan få. Og at en og samme familie legger turen hit når de denne helgen hadde tre bursdager, inklusiv en 40 årsdag, å feire sier vel sitt. Barna stortrives med dette leirstedet og de aktiviteter vi har i løpet av en helg. Det er slik at vi til tider lurer på hvor barna oppholder seg. De er i full aktivitet sammen. Når vi ikke har uteaktiviteter er leikerommet den store slageren fra morgen til kveld. Søndagen med årsmøte og ikke minst fordeling av verv gikk som en lek. 100% fremmøte på årsmøtet og stort engasjement var på plass. Grunnet entusiasmen var det til tider vanskelig å holde seg til agendaen. Aktivitetskomite er på plass og mange ønsker om neste års aktiviteter er kommet inn til komiteen. Forslagene viser også hvor vellykket samlingen var. Alt som kom opp var det samme som vi hadde i år. Why change a winning team. Samlingen har vist seg så vellykket at ny samling med faglig innslag fra hjelpemiddelsentralen er på tapetet. NAV har allerede takket ja til å stille neste år. Og Visthus er allerede bestilt. Fotoalbum for treffet finner dere på denne adressen: VisthusSeptember2008?authkey=QZCTf5E51Zk# Til de av oss som enda ikke har sendt sine bilder til Morten, det er ikke for sent. SEND INN og Morten legger de ut. Kort om Visthus: Visthus er opprinnelig en fiskehytte bygd i 1908 av en engelskmann, med navn Gay Freemantle. Han videresolgte til Sir Wilfred Lawsen i Lawsen satt som parlamentsmedlem i Overhuset. Deretter kjøpte skipsreder Thor Thoresen hytta i Hytta skiftet eier på nytt i 1940, da kjøpte Bjarne Eidsvik fra Ålesund. I 1951 kjøpte Ålesund menighet hytta. De hadde tenkt å plukke den ned og montere den opp igjen på Vaksvikfjellet. Prosjekt skrinlagt og videresolgt i 1957 til Sunnmøre krins av Norges Kristlige Ungdomsforbund. De hadde samme planer som forrige eier, men også de skrinla planene. Hytten ble så i 1958 overtatt av indremisjonen (NRI) som har drevet den siden. Kjell Henriksen En trønderpappa og en kristiansundsgutt jobber med å få krabba ut av trollgarnet. Foto: K.M. Oma Tre ungdommer ute i båt, hvis et par ser litt er det bare å hive seg med! Foto: K.M. Oma Bakevje Institusjon Rart å røres rundt i livets bakevje kan være eneste orkede alternativ for en tid men skal jeg leve må jeg våge å krabbe opp på land spørre om veien til det stedet hvor jeg kan stupe uti og svømme videre KMO da jeg gikk på Blindeskolen lærte de ansatte meg hele livet mitt nå når Hjemme er skolen min er det mamma og pappa som skal ruste meg for framtida men ingen har ennå sikret at de får lære å lære meg hvordan kan jeg da bli en institusjon i meg sjøl KMO når løvet faller blir utsikten bedre uansett hva vi mister finnes et frø til noe nytt i det tapte KMO 10

11 TANKER til ettertanke mottatt fra en av våre medlemmer. There was a blind girl who hated herself because she was blind. She hated everyone, except her loving boyfriend. He was always there for her. She told her boyfriend, If I could only see the world, I will marry you. One day, someone donated a pair of eyes to her. When the bandages came off, she was able to see everything, including her boyfriend. He asked her, Now that you can see the world, will you marry me? The girl looked at her boyfriend and saw that he was blind. The sight of his closed eyelids shocked her. She hadn t expected that. The thought of looking at them the rest of her life led her to refuse to marry him. Her boyfriend left in tears and days later wrote a note to her saying: Take good care of your eyes, my dear, for before they were yours, they were mine. This is how the human brain often works when our status changes. Only a very few remember what life was like before, and who was always by their side in the most painful situations. Life Is a Gift Today before you say an unkind word - Think of someone who can t speak. Before you complain about the taste of your food - Think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband or wife - Think of someone who s crying out to GOD for a companion. Today before you complain about life - Think of someone who went too early to heaven. Before whining about the distance you drive Think of someone who walks the same distance with their feet. And when you are tired and complain about your job - Think of the unemployed, the disabled, and those who wish they had your job. And when depressing thoughts seem to get you down - Put a smile on your face and think: you re alive and still around. Haldorsen 11

12 Anders og Kunnskapssturneen Torsdag 6.november var ein spennande dag for Anders Røyseth. Han hadde (saman med sin far, Andreas) fått, og tatt, ei utfordring frå Per Einar Johannessen i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Dei blei utfordra til å delta i årets Kunnskapsturnè sitt arrangement i Ålesund Kunnskapsturneen er eit samarbeidsprosjekt mellom Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè og Norsk Tipping. I tillegg har dei ein del lokale samarbeidspartnarar på dei ulike stadene dei besøker. Tekst: Gunn Røyseth, Foto: Litt forskjellig... innslag på TV, og sjølv om Anders var litt spent, såg han heilt scenevand ut på sendinga. Første del av Kunnskapsturneen var ei utstilling av idretts- og aktivitetshjelpemiddel frå ulike leverandørar. Anders hadde med seg biskia si (sitte-slalåmski) som kom på utstilling saman med mange andre spennande hjelpemiddel. Ein kunne få prøve ut aktuelle hjelpemiddel, og det var mange som tok turen innom utstillinga. Tema for årets turne var Fra lokal inkludering til internasjonal suksess og grunnen til at Anders blei utfordra, var at han i august deltok på Sommerskiskulen på Savalen arrangert av Norges Skiforbund. For dei som ikkje kjenner Anders, kan vi fortelle at han er 14 år, har CP som gjer han avhengig av rullestol, og han har ein svært liten synsrest (ca 2-3%). Arrangementet var på ettermiddagstid, og reisen gjekk direkte frå skulen og til Ålesund. Så vart det ein liten matbit før sjølve seminaret tok til. Det var mange spennande og interessante innslag både frå arrangøren si side og frå lokale krefter. Vi fekk høyre om Norsk Tipping sine planer for nye snille speleautomatar, måla for norsk idrett og eit innslag om integrering og inkludering i idretten. Så var det ny pause før Anders og Andreas skulle i elden. Dei hadde laga ein powerpoint-presentasjon med bilde frå dei ulike aktivitetane Anders er med på. Samtidig med at dette vart vist på skjerm, prata dei to om aktivitetane og om korleis Anders opplevde dei. Anders er ein liten skøyer, og la inn litt humor i innlegget. Bl.a. ville Andreas at Anders skulle fortelle korleis dei gjer det når dei køyrer biski. Er det du eller eg som bestemmer kva veg vi skal svinge? ville han vite. Tja, det er no litt begge deler, men mest er det vel du som bestemmer, sa Anders, og la til og det er no ikkje alltid like lurt Ellers fortalte dei om symjing som Anders er så heldig å ha fått drive med i mange år, faktisk heilt sidan han var om lag tre år gammal og reiste på varmtbadet med assistenten i barnehagen kvar veke. Det har han fått fortsette med opp gjennom heile barneskulen, og etter at han tok til på ungdomsskulen, får han gå i varmtbassenget to gonger i veka! Det har vore kjempefint for han, cp-en gjer at han er ganske stiv i kroppen, og varme bad mjuker han opp. Like før avreise fekk dei beskjed om at NRK Møre og Romsdal ville stå og vente på dei på kaia i Ålesund, og at dei ville prøve å få til eit direkte innslag på ettermiddagssendinga på radioen. Etterpå ville dei gjere fjernsynsopptak til kveldssendinga. Hadde dei hatt litt sommarfulgar i magen før, så vart det vel ikkje mindre av dette Dei fortalte også om rullestolpigging som er ein favoritt når det er snøfritt. Dei var innom skipigging og ispigging, sykling og ikkje minst fotball då som supporter på sidelinja. Det kom klart fram både i bilde og tale at den største favoritten er AAFK, Ålesund Fotballklubb! Som avslutning på foredraget, song Anders songen Seasons in the sun og alle to hundre deltakarane i salen klappa med på refrenget. Etter Anders og Andreas sitt innslag, fekk vi høyre om korleis NAF Motorsport Ålesund har klart å rekruttere funksjonshemma ungdom. Dei har investert i ATV-ar og har fått med seg mange unge med ulike vanskar. Spjelkavik Alpint (i Ålesund kommune) har også hatt suksess med si inkludering, og har no to deltakarar som skal til neste vinter-paralympics! NRK-folka venta som avtalt på kaia, men radioinnslaget fekk dei ikkje gjennomført pga tidsnød. Derimot vart det Vidare fekk vi høyre historia til ein ung mann som har hatt stor suksess som solo-seglar til tross for manglande armar fantastisk! Og til sist var det eit innslag om eit fotballag 12

13 Jippi! Et stort og viktig arbeid er sluttført. I over to år har vi arbeidet det heftet Søsken i fokus. Vi, det er Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Huseby og Assistanse. Søsken, foreldre og fagfolk har utgjort en tett og nær prosjektgruppe. for utviklingshemma i Trondheim. Mange flotte innlegg og verkeleg eit arrangement verd å få med seg! Når det gjeld lokal inkludering i idretten, er det lite av dette for Anders. Han trenar åleine og er ikkje medlem av nokon klubb eller noko lag. Vi har ikkje gjort noko stort framstøt for å forandre på dette, så vi kan ikkje klandre nokon for det. Ein skal ha både tid, krefter og kreativitet for å kome på banen bokstaveleg talt. Ikkje alle idrettar egnar seg like godt for alle, og i vårt område er det ikkje mange typer idrettar som ville vore aktuelle. Anders fekk innbyding både til NAF Motorsport Ålesund og til Spjelkavik Alpint, men det vil vere vanskeleg å vere fast med på trening der pga. lang geografisk avstand. Det er likevel flott at det blir sett fokus på problemstillinga, slik at ein kan få ei bevisst haldning til det. Rundene har vært mange, hvem er målgruppe for et slikt hefte..jo, både søsken og foreldre. Men hvordan skal vi klare å skrive til to målgrupper samtidig. Jeg tror vi har klart det. Heftet baserer seg på søskens opplevelser av sin hverdag. En hverdag som er like forskjellig som søsknene selv og deres familier. Gjennom samlinger med foreldre, med søsken og med fagfolk har erfaringer og kunnskap kommet fram. Dette har vi brukt og eltet og forsøkt å gi en form som er god for alle å lese, enten du er søsken eller forelder. Vi har alle lært av hverandre og derfor tror jeg vi har skapt et produkt som er mer enn summen av hver enkeltes kunnskap. I forordet skriver vi: Historier, dikt og sitater viser på forskjellig vis hva søsken tenker på og bryr seg om på godt og vondt. Historiene etterfølges av spørsmål som er ment å bidra til ettertanke for alle, både søsken, foreldre og fagfolk. Hensikten er å vise et mangfold av tanker og erfaringer, der du kanskje kan kjenne deg igjen eller få nye ideer, uansett hvilke sko du har på. Etter at arrangementet var over, kom det mange bortom Anders med positiv respons. Men den største opplevinga var nok når ein av spelarane på AAFK sitt A-lag, Jonathan Tollaas, kom og helste på! Gjett om det var ein fornøgd kar då! Nokre dagar etterpå var det også klart at AAFK greide seg gjennom kvallik-kampane mot Sogndal og får fortsette neste sesong i tippeligaen. Som avslutninga på Anders sitt foredrag var: Livet er herleg!! «Broren min har gitt meg masse selvtillit jeg er ikke så redd for å være litt annerledes.» Vi er stolte av heftet vi har vært med på å lage. En spesiell takk til søsken som har delt sine historier! Heftet kan bestilles fra Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Det er også lagt ut på Assistanses hjemmesider Eli Vogt Godager 13

14 Antidiskrimineringsloven trer i kraft januar 2009 trer en ny og viktig lov i kraft; Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Vi siterer her lovens formål, 1. Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Loven styrker mennesker med nedsatt funksjonsevnes muligheter til å bli likestilt i samfunnet, uavhengig av egen funksjonsnedsettelse. Det offentlige har et stort ansvar for å sørge for at loven etterleves, slik det sies i 3; Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Over tid skal det bli umulig å bygge for eksempel skolebygg som ikke er universelt utformet og det blir ikke mulig for det offentlige å kjøpe inn datasystemer som for eksempel ikke kan brukes av blinde og svaksynte. Vi understreker dette med tid. Og i denne første utgaven av loven er det også en del hull, dvs at den for eksempel ikke ennå omfatter IKT. Dette selv om loven i utgangspunktet har følgende virkeområde, jfr. 2; Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og andre forhold av personlig karakter. Hvem følger opp evt brudd på loven? Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal med unntak av 10 og 11 (universell utforming av bygg og IKT) føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av loven her, jf. diskrimineringsombudsloven. Se for fullstendig lovtekst. Se også På Likestillings- og diskrimineringsombudets sider kan du lese mer om hva loven innebærer og hvorledes man evt skal gå fram får å reise en sak i forbindelse med antidiskrimineringsloven. Eli Syn Ny artikkelsamling fra Huseby og Tambartun 1. januar 2009 trer en ny og viktig lov i kraft; Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Syn 2008 er en oppfølger av artikkelsamlingen Syn Igjen har vi samlet et knippe fagartikler fra Huseby og Tambartun kompetansesentre. Denne gangen retter vi oppmerksomheten spesielt mot ulike aspekter ved det å leve med en synsvanske og det å mestre dagliglivets mange gjøremål i hjem og skole. Flere artikler beskriver utredningsmetoder som kan øke vår innsikt i ulike synsvansker. Form og innhold i artiklene vil variere. Her vil du finne alt fra lettlest reportasje til tyngre vitenskapelige artikler. Hvordan kan vi best nå ut med vår synsfaglige kompetanse og synliggjøre vårt fagområde? Diskusjon om ulike strategier og formidlingsformer pågår stadig. Når det gjelder artikkelstoff, har synssentrene i flere år valgt å spre publikasjoner til ulike tidsskrift. Hensikten har vært å presentere fagstoff om syn og synshemmede på ulike arenaer og til ulike målgrupper. Nå henter vi fram igjen noen av de tekstene som har vært spredt for alle vinder, i håp om at de kan bli lettere tilgjengelig for mange. Vi tenker særlig på dem som selv har en synsvanske, pårørende, studenter og fagfolk av mange slag. Samlingen vil vise noe av bredden i vårt spennende fagområde, men er langt fra heldekkende i forhold til sentrenes samlede virksomhetsområder. Boka kan lastes ned fra vedlagte filer (PDF og Word) Redaktør: Synnøve M. Sydnes Redaksjonsgruppe: Gunvor Elisabeth Haugum, Inger Larsen, Toril Loe, Aud Jorunn Løvehaug Bilderedaktør: Ole Bjørn Lier Utg. av Huseby og Tambartun kompetansesentre, Oslo 2008 ISSN X ISBN Statped skriftserie 67 Boka kan lastes ned, enten som wordfil eller i PDF. 14

15 Offentlig utvalg for blindeskrift (OUB) utgir jubileumsbok om punktskrift Slipp skrivekløen løs! Send bidrag til jubileumsbok om punktskrift! I 2009 er det 200 år siden Louis Braille, punktskriftens oppfinner, ble født. I den anledning planlegger Offentlig utvalg for blindeskrift (OUB) å utgi ei jubileumsbok. Den er beregnet på allmennheten, men vil naturligvis komme ut ikke bare i vanlig skrift, men også i punktskrift og på lyd. Hva boka skal inneholde, er for en stor del opp til dere som leser dette, men vi har noen ideer om hva dere kan skrive om. Dere som har brukt punktskrift lenge, kan mimre om erfaringer med punktskrift, om punktssskrifttilbudet før og nå, og om hvilken rolle punktskriften spilte på internatskolene, i blindeorganisasjonen og i dagliglivet. Dere kan også si hva dere mener om punktskriftens stilling i dag og i framtida. Dere som er unge og knapt vet hva internatskoler er, kan skrive om hvordan punktskriften har fungert i den integrerte undervisningen, om hvordan dere synes punktskriften hevder seg i konkurranse eller samspill med lydmediet, om punktskrift og bruk av pc, og sikkert mye mer. Dere som underviser i punktskrift, kan dele erfaringer og tanker med oss, eller dere kan skrive om likheter og forskjeller mellom punktskrift og vanlig skrift. Vi tar også imot bidrag om Louis Braille, om punktskriftens betydning for blindes deltakelse i skriftkulturen, om hva punktskrift kan brukes til utover det å lese og skrive vanlig tekst. For å si det med en forslitt klisjé: bare fantasien setter grenser! - Og så selve emnet, naturligvis. Bidragene vil bli vurdert av en redaksjonskomité, og alle bidrag som blir tatt med i boka, vil bli honorert. Send inn ditt bidrag, du også! Fristen er 1. februar 2009, og du kan bruke punktskrift, vanlig skrift eller e-post. Adressen er: Offentlig utvalg for blindeskrift v/liv Kristin Saur Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli E-post: Oslo, 8. oktober 2008 Otto Prytz, leder i OUB Liv Kristin Saur, utvalgssekretær Bok om Louis Braille på Lunde Forlag Jakob Streit Louis Braille - Gutten som oppfant blindeskriften Dette er en usedvanlig varm og vakker skildring av livet til Louis Braille ( ), gutten som oppfant et punktskriftsystem for blinde. Se 15

16 Vil samarbeide tettere med familiene. Sakset fra Av Per Halvorsen Nå foreligger sluttrapporten fra opplæringsprogrammet Takt. Programmet hadde som formål å øke kompetansen til kommuneansatte som jobber med familier med funksjonshemmede barn. 82 prosent av deltakerne mener de har utviklet bedre ferdigheter i samhandling med familiene. Cirka 60 prosent svarer de vil samarbeide tettere med familien enn de har gjort før. Opplæringsprogrammet ble i årene gjennomført i alle fylker, noen steder to ganger. I alt har 1234 deltakere i tverrfaglige grupper fra 282 kommuner/ bydeler gjennomført programmet. En pedagogisk grep har vært at kommunene melder på en tverrfaglig gruppe, som jobber sammen gjennom kurset med presentasjon av en god løsning fra sin kommune og om en handlingsplan for veien videre. Intensjonen er at samarbeidet om å iversette nye ideer og videreføre gode løsninger skal fortsette etter kurset. I rapporten, som er utarbeidet av Østlandsforskning, avdekkes en rekke forskningsbehov blant annet knyttet til individuell plan. Det pekes på behov for mer kunnskap om: Familienes erfaringer med implementering av individuell plan (IP). Erfaringer med koordinering av IP-arbeidet mellom individ- og systemnivå. Erfaringer fra integrering av skolesektoren i IParbeidet. Takt-programmet har vært drevet i regi av Helsedirektoratet. Sluttrapporten er skrevet av Torhild Andersen. Mer informasjon om TAKT finnes på Helsedirektoratets nettsider Full Rulle august. Arrangør: Norges Blindeforbund, Buskerud. Et Helse og Rehabiliteringsprosjekt. Pappa og jeg dro på Full Rulle sammen med andre svaksynte og blinde. Vi bodde på et ridesenter på Vestfossen. De fleste sov inne, men Pappa og jeg sov i lavvo. Første kvelden ble vi kjent, og skravla og kosa oss med pizza. På lørdag ble noen igjen på Vestfossen for å ri, mens vi dro vi til Sigdal for å kjøre firhjuling, rally og gokart. Jeg sa til sjåføren i rallybilen at han skulle kjøre alt han hadde, og det gjorde han 16

17 GO For IT Her er det lett å bli en del av gjengen - Dette var veldig bra! Jeg er klar til neste gang! Tekst: Turid Kind Ekroll (KABB) Det er 16 år gamle Ida Utne fra Sunndalsøra som slik gir en tydelig tilbakemelding etter å ha vært med på KABBs ungdomssamling Go for it andre helga i september. Sammen med 15 andre synshemmede ungdommer inntok hun KABBhuset med aktiviteter nesten døgnet rundt denne helga. Ida er helt blind, det har hun vært hele livet. Hun er glad i fart og spenning og koste seg på gokart-banen. - Jeg liker action og tar de mulighetene som kommer, og jeg skulle gjerne kjørt mye mer gokart. Det er skikkelig morsomt, sier Ida. Hun er også er glad i å gå på ski og til skolen sykler hun tandem sammen med en venninne. Ellers synger hun i kor og hun spiller piano. - Jeg har jo vært med på leirer i Blindeforbundet, men dette var første gang i KABB. Jeg kjente med en gang at det var lett å bli en del av fellesskapet, sier Ida. Hun sier også at lederne hadde laget et veldig bra program. - Det var liksom passe mye av alt, bortsett fra søvn, da. Men det kan vi jo ta igjen, ler hun. Det morsomste var å kjøre gokart, for da fikk jeg kjøre sjøl! Andrea og jeg kjørte nesten like fort som de voksne, det var gøy På kvelden grilla vi hamburger og pølser, og så var det popcorn, potetgull og brus. På søndag var det ridning. Før vi skulle ri, måtte vi stelle hestene. Vi ga dem høy, børsta dem, og tok av møkk under hovene.noen red avgårde på tur, og noen av oss ble igjen på bane. Der øvde vi på western-ridning. Vi red i sirkel og gikk over hindere. Det var gøy når vi så at hesten gjorde det vi ba han om. Dette har vært en proppfull helg full av action Hilsen Eirik Bjørnstad 12 år 17

18 Alpinsamling Hurdalsenteret november Helse og Rehabiliterings-prosjekt. Et samarbeid mellom BUA, Norges Skiforbund, Akershus Skikrets og Fremad-Hurdal Da dro Pappa og jeg på tur igjen! Denne gangen var det barmarkstrening for oss som syns alpin-sport er gøy. Vi kom rett til middag, og etterpå brukte vi tida til å bli kjent med hverandre. Vi sto opp tidlig på lørdag, og etter frokost begynte vi å trene. Vi gikk etter hverandre med tau og blindfold i skauen jeg skal love deg at det var et par trær som stod i veien! Vi balanserte på tau, vi klatra i tau som var spent opp i flere høyder mellom trær, og vi kjørte taubane. Jeg kjørte taubane med blindfold, og det var kult! Vi fikk også tid til å kjøre litt ATV. Etter lunsj dro vi til gymsalen på Hurdal ungdomsskole. Der hadde vi først balansetrening, da stod vi på en planke oppå et rør. Det var vanskelig i starten, men morsomt. Så hadde vi både styrketrening og avspenning. Det var mange morsomme øvelser. Om kvelden slappa vi av og skravla, og vi ungdommene hadde det kult! På søndag var det kondisjonstrening. Først var det en tøff oppvarmingsrunde. Etterpå løp vi en runde, så skøyt vi med lydgevær, og så måtte vi løpe én strafferunde for hver bom... Før vi reiste hjem fikk vi lunsj. Helger som dette burde alle få lov å prøve. Det har vært kult Hilsen Eirik Bjørnstad 12 år 18

19 Rapport fra søskensamling november 2008, på Huseby Mellom klokka og på fredag 14. november dukket deltakerne opp en etter en, til sammen 13 stykk. Deltakerne var spente, og det var også de to lederne som skulle se til at dette ble en fin helg for deltakerne. Da dette var den første samlingen for søsken som Assistanse har arrangert, var det mange runder vi måtte ta i forbindelse med hvordan vi ledere og deltakerne ville at helgen skulle gjennomføres. Deltakerne ble først delt opp i to grupper, hvor den ene gruppa skulle handle inn det vi trengte til tacomiddagen og den andre gruppa skulle handle inn mat vi trengte ellers i helga. Da de kom tilbake til Huseby, satte vi alle i gang med å lage taco. Dette gikk kjempe fint, selv om det var litt vanskelig å finne frem til alt i skapene og forholde seg til så mange på kjøkkenet på en gang. Men deltakerne gjorde en kjempe innsats, og maten smakte helt topp! Vi koste oss med maten og fikk anledning til å bli litt kjent med hverandre. Etter vi var ferdig å spise, satte vi oss ned for å sette noen rammer for helga. Hva ville deltakerne egentlig oppnå med å være sammen med andre søsken på Huseby ei helg? Her kom det frem flere punkter, og noe av det de fleste var enige om var det å få treffe andre i samme situasjon og at også de skulle få «anledning til å komme seg litt vekk» og da få oppleve noe nytt. Deltakerne var i alder 10 til 14 år. Da vi dessverre ikke hadde fått satt opp romfordeling på forhånd ble det noe skeiv fordeling på rommene i forhold til alder, men sånn i bunn og grunn gikk det seg til, men dette er noe vi tar med oss til (forhåpentligvis) neste samling. Det å være på Huseby kompetansesenter oppfattet jeg som en positiv opplevelse med at det var noen av deltakerne som aldri hadde vært der før, men likevel hørt mye om plassen. Det var også mulighet for deltakerne og dele seg litt opp, i og med at vi fikk mulighet til å bruke to stuer og hadde i tillegg andre rom som de også kunne oppholde seg i. Lørdagen begynte vi med felles frokost klokken 09.00, da var vi så heldige med at Synøve Berg også kunne komme. Synøve jobber på Huseby, og skulle være med på «søsken i fokus» samtalene vi skulle ha. Etter frokost tok Synøve med seg alle deltakerne som ville ha en liten omvisning på Huseby, deretter satte vi oss ned for å prate om det å være søsken. Hva innebærer det å være søsken til noen som har en funksjonsnedsettelse? Vi tok først en runde for å presentere oss, og fortelle litt om hvordan vi opplevde situasjonen hjemme. Vi fikk snakket om ulike tema. Det var ikke meningen å gi deltakerne en oppskrift på hvordan man skal ha det i hjemmet, men mer som skulle være tankevekkere og gi dem mulighet til å se at det finnes ikke nødvendigvis bare én måte å takle ulike situasjoner på. Det var også meningen å gi dem mulighet til å tenke annerledes. Ordet «skyld» kom opp flere ganger. Men hvem sin «skyld» er det egentlig? Er det alltid den seende sin skyld at den blinde/svaksynte tråkker på lekene som ligger på søskenet sitt rom? Det handler her om at den blinde/svaksynte også kan ta sin del av skylden om han eller hun for eksempel kræsjer i en stol, eller hele skylden for den saks skyld! Og det handler også om å ikke nødvendigvis stakkarsliggjøre den med synsnedsettelse. Det handler om å behandle søsken så likt som mulig. Etter samtalen dro vi til Oslo sentrum. Der delte vi oss opp i mindre grupper, slik at man kunne velge å shoppe klær, eller cd er eller bare gå rundt og se byen. Etter en god time møttes vi for å spille bowling. Dette var en ny vri på det å bowle, for det var nemlig virtuell bowling, altså skulle man kaste kula som vanlig, men etter noen meter ble kula som du kastet erstattet med en kule på skjerm og som da traff kjeglene som også bare var på skjerm. Det var morsomt å prøve noe nytt, men de fleste var enige om at vanlig bowling er kjekkere. Etter bowlingen gikk vi for å spise på Peppes Pizza. Vi ble alle gode og mette, og kom fornøyd tilbake til Huseby. På kvelden ble det godteri og litt underholdning, og deretter fritt for hva de ville gjøre. Se på tv, lage smykker, spille Showdown (et spill som likestiller blinde/svaksynte og seende - for poenget er at ingen skal se noen ting). Søndagen var det frokost kl 0930, hvor Synøve Berg også deltok. Etter frokost hadde vi nok en samtale om det å være søsken. Synøve snakket noe om hvilen rolle søsken kan ha i en familie, og deretter skulle alle deltakerne komme med spørsmål til Klara Klok om det å være søsken. Disse spørsmålene var anonyme, og vi leste dem høyt til deltakerne for at de selv skulle kunne svare på dem. Her kom det opp mange fine tanker om hva som er rett og galt, eller refleksjoner om hvordan man kan løse ulike utfordringer. Deltakerne fikk også i oppgave å dele seg i to grupper for å lage rollespill ut i fra noen dilemma vi hadde laget. For eksempel: hvordan å løse problemet tv-titting. Den som er svaksynt trenger kanskje å sitte helt i nærheten av tv en, men det kan fort føre til at andre som også vil se ikke ser tv en i det hele tatt eller bare ser deler av tv en. Deltakerne utførte disse dilemmaene fint, og det kom frem ulike måter å løse dette problemet på. Etter at vi var ferdige med samtalen «søsken i fokus» var det full fart i bassenget på Huseby. Etterpå var det på tide og pakke ferdig, få i seg noe mat og sette nesen i retning hjem. Mitt inntrykk fra denne helga er at Assistanse virkelig traff med det å arrangere en slik samling for søsken. Alle deltakerne virket utrolig fornøyde, og satte ord på at de veldig gjerne håpet på en ny samling, helst om 6 måneder allerede!:o) Så om vi ikke får til å ha samling hver 6. måned, så håper jeg virkelig at dette kan bli et tilbud som kan komme en helg i året. For det viser seg nødvendig å sette mer fokus på søsken. Assistanses hovedstyre vil benytte anledningen til å takke Katrine Torkelsen spesielt for innsatsen på denne samlingen. At Katrine sammen med styrets representant Jørg Kunzendorf, påtok seg å være ledere på samlingen, gjorde at det i det hele tatt var mulig å få dette til. Også takk til Synøve Berg som delte sine erfaringer med søsknene! Og vi har søkt om midler til å gjennomføre slike samlinger på permanent basis! For styret i Assistanse, Eli Vogt Godager 19

20 Regionsamling i vest En aktiv helg ved Solvik kurs- og mestringssenter på Askøy ved Bergen, september 2008 Tekst og foto: Knut-Oskar Sørskår Å kjenne at man mestrer oppgaver litt i overkant av hva man selv trodde man skulle klare, gir en god følelse. På Assistansesamlinger har vi tradisjon for det å strekke strikken litt lenger enn hva man gjør i hverdagen. Det går nesten an å vokse på slike opplevelser. Med god hjelp fra ivrige foreldre, og vår etterhvert så faste aktivitetsleder Jan Helge Svendsen (BUA), fikk deltakerne på årets regionsamling i vest, prøvd seg i en rekke nye situasjoner. Show-down er et ballspill på bord, tilrettelagt for synshemmede. Mange tøffe dueller ble utkjempet over bordet i gymsalen på Solvik. Beskyttelseshansker på hendene var gode å ha. Smash`ene dine er knallharde, Knut. for de fleste av oss. Tror faktisk at noen av barna var iferd med å utvikle svømmehud mellom tærne, iløpet av helgen på Solvik. Jan Helge er en aktiv friluftsmann og aktivitetsleder, og han har alltid noe spennende med seg i bagasjen. På Solvik fikk alle som hadde lyst, og som torde å bryte grenser, prøve seg som klatrer i en stupbratt fjellskrent ned mot sjøen. Ikke fritt for at noen av oss foreldre stod på sidelinjen og trippet med hjertet nesten i halsen. Barna lot seg ikke affisere, og rappellerte ned fjellskrenten gang på gang. Med Jan Helge som instruktør kan den største skeptiker bli beroliget med at situasjonen er under kontroll. I det våte element var dykking med luft fra flaske en stor suksess. Det var faktisk tilløp til kødannelse i svømmehallen, da pappa Knut Verpe tok frem dykkerutstyret. Å slippe seg ned på bunnen i bassenget i vektløs tilstand, og faktisk ligge der og slappe av i flere minutter uten å gå tom for luft, var nytt Tusen takk til styret i fylkeslaget Hordaland for en strålende helg. Dato for samling neste høst er allerede satt, og da er det Rogaland som står som arrangør. Håper vi da blir enda flere, og at nye utfordringer kan overvinnes. 20

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Lære for livet Foto: Ø. Hvalsengen Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Fredag 19.10.07 14.30 Åpning ved leder i Assistanse Eli Vogt Godager. 15.00 Valg

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben September 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben September 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben September 2016 Litt å huske på i september: 7. september: foreldremøte fra kl. 18 til 21. 14 og 15 september: Studenter fra Høgskolen i Hedmark. 17. september: Kristian 2 år!

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 4/2005 Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Mitt

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

31/10-13 Lillehammer hotell

31/10-13 Lillehammer hotell 31/10-13 Lillehammer hotell LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Satsningsområde: Aktive barn 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger. Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune BAKRUNN FOR PROSJEKTET

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole.

Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole. Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole. Vi ønsket å være med i hyttebyggekonkurransen for å bygge hytte, klassemiljø og vennskap. Torsdag 29.oktober fikk vi besøk av Ole

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

Sluttrapport. Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2007/3/0053 Aktiv blind mor Norges Blindeforbund Rogaland

Sluttrapport. Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2007/3/0053 Aktiv blind mor Norges Blindeforbund Rogaland Sluttrapport Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2007/3/0053 Aktiv blind mor Norges Blindeforbund Rogaland Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2017. Hei alle sammen! Mars måned har gått fort. Vi har forsket videre på musikk og musikk instrumenter, vi har blitt kjent med en ny fortelling i Hakkebakkeskogen,

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

En minnerik tur reisebrev fra Madagaskar

En minnerik tur reisebrev fra Madagaskar En minnerik tur reisebrev fra Madagaskar På nyåret ble Hans Bjørn Bakketeig spurt om å være veileder for optikerstudenter på Madagaskar. Optikerstudenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge får nå tilbud om et

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 14. 15. PLAN- LEGGINGSDAG Barnehagen stengt 16. Velkommen til nytt barnehageår «gamle» og nye barn! Velkommen til Olivia Venne 17. med

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen.

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen. Da var vi kommet i gang med høsten, og vi har vært utrolig heldige med det flotte været som vi har hatt. Vi har kost oss både inne og ute i barnehagen. Hadde vært utrolig fint om vi kunne fått dette været

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden februar 2014.

Arbeidsplan for Askeladden februar 2014. Arbeidsplan for Askeladden februar 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3 Kulturskole 4 år kl 10:35 4 5 Samling: Anne Grethe 6 Samling: Anne Grethe 7 Turdag: kl 10:00 Felles med Tyrihans Vi feirer

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2013. Hei alle sammen! Da er juni måned også over og vi vil takke dere for et barnehage år fylt med glede, latter, smil, tårer, utfordringer og ikke minst utvikling!

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2007/1/0054 Sommerleir for blinde og svaksynte barn Barne- og ungdomsavdelingen, Norges Blindeforbund

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2007/1/0054 Sommerleir for blinde og svaksynte barn Barne- og ungdomsavdelingen, Norges Blindeforbund SLUTTRAPPORT Forebygging 2007/1/0054 Sommerleir for blinde og svaksynte barn Barne- og ungdomsavdelingen, Norges Blindeforbund Forord: NORGES BLINDEFORBUNDS SOMMERLEIR FOR BARN 6 12 ÅR ARRANGERT PÅ HURDALSENTERET

Detaljer

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE I august har vi blitt kjent med mange flotte, nye barn. Vi har arbeidet for at alle skal få en trygg og forutsigbar hverdag, og for at barna skal føle seg ivaretatt og sett.

Detaljer