menighetsblad Sommervind over livet Side 3 En liten milepelsprat Side 4 Barnas medieverden trenger vi råd? Side 7 Konfirmantene Side 8 og 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad Sommervind over livet Side 3 En liten milepelsprat Side 4 Barnas medieverden trenger vi råd? Side 7 Konfirmantene Side 8 og 9"

Transkript

1 STANGE OG menighetsblad Nr årgang TANGEN Sommervind over livet Side 3 En liten milepelsprat Side 4 Barnas medieverden trenger vi råd? Side 7 Konfirmantene Side 8 og 9 Musikknytt Side 11 Nytt menighetsråd i Stange Side 13 Soweto-Tangem Siste side Takk til Tangen menighetspleie Tusen takk til Tangen menighetspleie som har gitt Tangen kirke en vakker oblateske i sølv. For de som ikke vet hva det er så kan jeg fortelle at det er en eske til å oppbevare nattverdbrødet i. Hver gang det er nattverd under gudstjenesten ses den på alteret sammen med kalken og disken. Igjen, hjertelig tusen takk! For Tangen menighet, Morten Erik Stensberg

2 2 Stange kirkekor Øvelse hver onsdag i Stange Menighetssenter kl Åpent for alle, kvinner og menn, som ønsker å synge i kor. Dirigent Martin Lennox tlf.: Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2. mandag i måneden kl på Vollbo. Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening Møter annenhver måned på tirsdager kl Kontakt: Astrid Arstad. Stange Santalforening/Normisjon møte 2. tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Menighetspleieforeningene Nordre sving menighetspleie Møte 1. torsdag i måneden. Leder: Manese Løken. Sørholte menighetspleie Møte 1. tirsdag i måneden. Kontakt: Astrid Arstad Tangen menighetspleie Leder: Anne Lise Myhre, tlf Skogen - siste uke i måneden kontaktp:a.l.myhre Stange og Tangen menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Sigmund Rye Berg og Morten Stensberg. Tangen nordre - siste tirsdag i måneden. kontaktp: Bodil Granli tlf.: Ullsaker - siste torsdag i måneden kontaktp: Mai Liss Johnsrud, tlf.: Vardeberg - siste onsdag i måneden - kontaktp: Bitte Dons Haug, tlf.: Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontaktperson: Else Karin Nordnes, tlf.: Barn og ungdom Tangen menighets barnehage Åpningstid: Styrer: Inger Renolen. Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl For barn fra 0 5 år i følge med en voksen. Styrer: Elise Jevanor Assistent: Anne Kathrine Vasaasen SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse Ledere: Fra menighetsrådet: Vegard Fikke, Aud Elin Engeskaug Løvås, Kjell Sørum, Olav Nordlien, Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Dala Mesnatrykk, 2380 Brumunddal Kasserer: Stein Rusdal, Jernbanegt. 1, 2335 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Bankgiro: Aasa Gjestvang. Hjelpeledere: Tommy Finstad, Marius Solvang, Magnus Lundby Tangen Ungdomscafe holder til i kjelleren på Tangen Menighetshus. Åpen for ungdom fra 7. klasse til 3. v.g.s. hver fredag fra Kontaktperson Lene Haug, tlf.: eller mobil: Leie av Tangen menighetshus i forbindelse med møter, kurs, arrangementer, minnesamvær, bryllup, selskap etc. Kontakt Anne Mari Sletli: Tlf (privat), mobil eller på e-post: (Tangen prestekontor kan også kontaktes) Leie av Stange Menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Menighetssenterets bankkonto:

3 3 Sommervind over livet Et luftig landskap I Stange er det mye vind. Her kan det blåse fra nær sagt alle retninger. Hva er som en mild sørvest som stryker inn over landskapet og varmer mennesker og alt som lever. Men sannelig kan det blåse kaldt og voldsomt fra nord og nordvest Mjøsa og det åpne landskapet gir fri vei. Har dette noe med sommervinden over livet å gjøre? Saken er at vind beveger! Vi har nettopp feiret pinse og konfirmasjonsfest. Og Den Hellige Ånd, som er et hovedpunkt alltid og særlig på pinsedag, er Guds bevegende pust og livgivende kraft inn i våre ofte så trosfattige og åndelig døde liv. Derfor behøver vi Guds pust og livskraft så vi kan tro og leve! Vinden kan som kjent være kraftig og uimotståelig også for den som av naturen er ganske treg. Også jeg er blitt beveget til tro, enda så åndelig tungnem jeg kan være. Guds Ånd mektigere enn tankekraft og forstand Det er Guds Ånd som beveger oss så vi slutter å alltid trekke oss tilbake fra Gud, men heller vender oss til Han. Da konfirmantene valgte å bli med på konfirmantåret i menigheten sin, var Guds Ånd på ferde. Når foreldre velger å bære sitt barn til dåp, er det Guds varme vind som beveger. Vi forklarer alt så fornuftig vi kan, men det går an å se spor av Guds kjærlighets blåst inn i våre egne tanker og lengsler og valg. Derfor kan det godt være slik som Jesus sier til disiplene til alle tider: «Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.» Slik vil Jesus Kristus, som er menighetens eneste Herre og Frelser, fortsatt være nær alle som åpner sitt hjertelandskap for Guds himmelske vind og Ånd. Derfor er det også så viktig å ikke glemme det Jesus har gjort og sagt i kjærlighet til oss. Alle må være med på livets åndelige seilas Det gjelder å slippe Guds friske og sterke vind inn i livet, i tanker og følelser, inn i de viktige livsvalgene våre, enten vi er unge eller gamle av år eller sinn. Det er ikke lenger forbudt å snakke om religiøsitet, kristendom og tro. Men Ånden beveger også kirken som helhet. Ja, for det er jo kirke vi er. Kirke betyr: det som hører Kristus til. Kirkefader Chrysostomos som levd omkring 400 f. Kr.: «Kirken er et skip som seiler gjennom denne verden. Herren er styrmann, de troende besetning. Masten er korset, seilet er den evangeliske tro. Drivkraften er Den Hellige Ånd. Drevet av Ham seiler skipet inn i Paradisets og det evige livs havn. Guds ord er kompass, håpet anker, bønnen ankertau og Guds trofasthet ankerfeste.» Se for deg Stange kirke og husk at du er med i Guds kirkeskip. Guds ånd beveger verden Verden vi lever i beveges av Guds Ånds vind! Ja faktisk så er ikke Ånden noe som kirken kan beslaglegge og eie. Ingen av oss kan si at det er bare jeg eller vi som tar imot Den Hellige Ånd. Mennesker som har ligget nede, blir løftet opp til håp og liv ved Guds Ånd. De som jager av sted i livets kav, stoppes opp og velger en ny livskurs. Folk får en ny og sterk erkjennelse, for Gud gir menneskeverd og identitet, tilhørighet og bevissthet om å være elsket. En skadet verden kan vokse sammen igjen der kjærligheten får nye ben og føtter å gå på ved Åndens impuls og fornyelse. Det er fortsatt slik at mange rustes ut til å være kjærlighetens budbærere i den verden Gud har gitt oss. Vi er alle bærere av Guds kjærlighet. For det er i Gud vi alle lever og er til, som skrevet står. Gud skaper og nyskaper mens kirkens skip er på seilas over livets hav. Sporene av Guds Hellige Ånd Kanskje vi kan se Guds gode vind i vårt eget liv. Heller ikke vi i Stange menighet og da mener jeg alle døpte er glemt eller fortapt. Så godt at vi kan takke og glede oss over Guds pust som holder oss levende og gir oss livsglede! For et under det er med livet og tilværelsen og verden! Jeg tror det ble kaldt uten Guds kjærlighet den kjærligheten er raust vist oss av Jesus Kristus. Og akkurat Jesus er det Guds Ånd som forklarer for oss. For å bli i kirkeskipets bilde: Vit at du er om bord i Guds skip med ditt liv du har et utgangspunkt og et mål og et liv som skal leves i Guds varme livspust. Jeg regner med at vi fortsatt kan sees og møtes. Fellesskap og vennskap er godt i alle livsfaser. Vi hører sammen i Guds kirke. Velsignet sommer i Guds varme vind! Vennlig hilsen Sigmund

4 4 En liten milepelsprat langs livsveien Jeg vet ikke riktig hva slags overskrift som passer på denne artikkelen. Det er kanskje ikke så farlig heller. Men det handler om et intervju i anledning Sigmund Rye Bergs siste måned som sokneprest i Stange prestegjeld før han går ut i pensjon i august. Velinformerte kilder kan fortelle at han blir 67 år 5. august. Men møtet med en studentprest i det som het Laget (Skolelaget) førte til at et kall modnet fram. Ikke plutselig, men over tid. I 1960 kom Sigmund til Det teologiske menighetsfakultets lokaler i St Olavsgt. i Oslo, de samme lokalene som i dag huser Humanetisk Forbund. Studentdagene var gode, og jammen ble det ikke tid til kjærlighet også. I 1965 ble Ruth og Sigmund gift. Den første av 4 unger kom i 1967, og het Birgitte. Så kom Frode i 1969, Katrine i 1973 og til sist Silje i Det sier sitt om livet til en prestefamilie at ingen av de fire er født på samme sjukehus. St. Hans 1968 ble Sigmund ordinert i Nidarosdomen. Så fulgte vikarpresttjeneste og feltpresttjeneste. Siden ble det noen år i Hemne prestegjeld, nærmere bestemt Snillfjord. Det var et fuktig klima. Kanskje det ville passe bedre med stabilt østlandskima? Fra 1971 til 1977 var Sigmund kapellan i Nord-Odal. Da passet det godt at Ruth var sjukepleier, for det var enkelt for henne å få jobb. Etter Nord-Odal gikk ferden til Brandval, nesten 16 år varte den perioden før Ruth, Sigmund og Silje Det er i grunnen litt rart å tenke på at det er rundt 46 år siden Sigmund var ferdig med gymnaset. I denne perioden var det fortsatt åpent om han skulle velge teologien, veterinærstudiet eller skogbruksutdanning som heller ikke var uaktuelt for en som hadde røtter på gard. kom til Stange sommeren Resten er historie som det heter. Fellesnevner for Sigmunds tjeneste er virke på bygda, ikke akkurat unaturlig for en som selv har røtter i det samme jordsmonn. Men han er rask til å understreke at det nok har vært en sammenheng mellom hva han har lagt vekt på og livsfasene. Det har vært en glede å møte mennesker av forskjellig bakgrunn og yrke. Så langt det har latt seg gjøre har han vært prest for alle. Mennesker skal bli sett og ivaretatt, sier Sigmund ettertenksomt, men det er ikke sikkert jeg alltid har lyktes med akkurat det. De som har jobbet sammen med Sigmund har ofte spurt seg hvor han tar kreftene fra, akkurat vanskelig å be om en ekstra tjeneste har han ikke vært. Så et sted må vel kreftene komme fra. Sigmund har hatt et stille rom, ikke nødvendigvis fysisk, men mentalt. Et rom hvor han har snakket med Gud om mennesker og seg selv. Men også gudstjenesten med sin puls og rytme har gitt hvile. Glede og berikelse er stikkord for det, sier han. Og konfirmantene har vært en fast og viktig puls gjennom året. Likevel er det møte med mennesker i sorg og savn som har vært mest utfordrende og

5 mest berikende. Møtene har satt spor etter seg I den grad det har vært fritid, så har det vært sykling i Brandval, jogging i Odalen, og turer på bena i Stange, Vestbygda byr på mange muligheter. Turene har gjerne vært i lag med Ruth og sammen med gode venner. I de senere årene har det blitt hytte på Sjusjøen, Elgåsen. Et sted for å trekke seg unna, men bekjentskapet strekker seg lenger tilbake. Alt under Odalstida fikk familien Rye Berg lånt seg ei hytte. Men Sigmund skynder seg å legge til at kanskje aller viktigst har det vært med gode vennskap, en sammenheng som holder en oppe, fast. Han beskriver seg selv som sosialt sulten. Gode vennskap har det ved seg at de skaper en grunn som det går an å stå på. Hage og grønt har også noe ved seg. For ikke å forglemme litteratur, Sigmund gleder seg over lyrikk, skjønnlitteratur og faglitteratur. Kanskje blir det mer tid til slikt nå, undres han. Ikke for det, er det brukt for vikar, så trår han gjerne til. Akkurat nå har han ingen ambisjoner eller store planer for hva han skal gjøre, ferie til høsten. Og ikke minst, mer tid til barn og barnebarn. Det lar seg ikke nekte for at prestejobben har vært i travleste laget, særlig da ungene var små. Men, legger Sigmund til, jeg har skiftet mange bleier. Det er forresten artig med unger. Familiegudstjeneste med unger er alltid berikende og spennende. Jeg bryr meg om barn selv om nok mine egne har opplevd meg som travel. Skulle noe ha vært gjort annerledes? Vanskelig å se det, Sigmund har prøvd å bruke seg selv. Feil har det blitt noen av. Prestelivet har sine faser, gjerne sammenfallende med livsfasene. Det er annerledes nå, livet, enn fasen som nyutdannet. Prestetjenesten er spennende i den forstand at en alltid får tatt ut ting og 5 må prøve å bruke seg selv. Involvert i mange ting har Sigmund vært. Gjerne flere enn de som sorterer direkte under prestegjerningen. Men det har vært viktig med engasjement i kirkelig fellesråd, prostilag, menighetssenter. Og ikke minst engasjementet for misjonen. I det hele er det viktig at den lokale menighet gjør erfaringer som knytter den til den verdensvide kirke. Ved siden av dette har Sigmund satt pris på godt kollegafellesskap med de andre prestene i Stange kommune. Nå er en epoke over, avskjed med prestetjenesten er snart et faktum. Men det er ikke avskjed med Stange menighet eller Stangebygda. Ruth og Sigmund blir boende i Sannerveien. Livet er merkelig avslutter Sigmund, det går så fort, det reiser av gårde Neste år til St Hans er det 40 år siden ordinasjonen i Nidarosdomen, nei livet står ikke stille. Kirkekaffe/brus Kirkekaffe/brus med konfirmanter og foreldre i Stange Menighetssenter etter samtalegudstjenesten 28. mai. Her nyter ungdommene sjokoladekaker og brus.

6 6 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk: Vi er spesialister på reproduksjon av gamle bilder

7 7 Temakveld i barnehagen Barnas medieverden trenger vi råd? Tirsdag 23. mai ble det holdt temakveld i Tangen menighets barnehage. Foredragsholder fra BarneVakten var Øystein Samnøen, og temaet denne kvelden var om barn og fjernsyn, spill og medienes utseendepress. BarneVakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Deres visjon er å bidra til at barn bruker mediene på en trygg og bevisst måte. BarneVakten har to målsettinger for arbeidet: det er å øke foreldre og andre voksnes kunnskaper om barn og medier gjennom å informere og gi gode råd, samt å beskytte barn mot skadelig informasjon gjennom mediene. Samnøen holdt et energisk og inspirerende foredrag om temaet denne kvelden, og ga oss en kveld til ettertanke. Samnøens og BarneVaktens hensikt med disse temakveldene er gjennom spørsmål og samtale å fokusere på hvordan foreldre kan veilede barn på en god måte uten å vifte med pekefingeren. Gjennom disse foredragene ønsker de å informere og inspirere foreldre til å være aktive i barns mediehverdag. Både foreldre og ansatte møtte opp og var veldig fornøyde med kvelden. Vi vil på det varmeste anbefale andre barnehager og skoler til å invitere Øystein Samnøen i aksjon på Solstua på Tangen menighets barnehage. Hvert år møter ca 7000 personer på temakvelder i samarbeid med BarneVakten. BarneVakten til å holde en slik temakveld. Vi ser stadige eksempler på at barns voldsbruk er økende, og medienes utseendepress og ikke minst sexpress på barn blir mere utspekulert. Og vi foreldre har et stort ansvar i å la barna våre være barn så lenge de faktisk er barn. Av og til er det både bra og godt å få litt hjelp fra noen, slik som BarneVakten. Vil dere se litt nærmere på hva BarneVakten er så kan dere kikke på deres internett sider på Jeg vil på vegne av oss foreldre få takke barnehagen, Øystein Samnøen og BarneVakten for en fin kveld. Foreldrerepresentant Marianne A. Larsen

8 8 Konfirmantene i Stange kirke søndag 4. juni 2006: Første rekke fra venstre: Emma Martine Qvale, Jeanett Johansen, Julie Rosnæss Tyriberget, Marie Louise Tønnesen Amalie Lunde Johansen, Mari Jaya Aas, Marianne Jensen Evenrud, Yasmin Skinnehaugen Stenhaug, Maja Kristine Langrusten. Andre rekke: Magnus Lundby, Robert Sund Midtlund, Bjørn Kristian Nylund, Sven Einar Solbakken, Marius Westerhaug Solvang, Tore Jensen, Maren Wilson, Linda Olstad, Aina Jensen, Pia Emilie Evenstad, Astrid Rommerud. Ttredje rekke: Ole Christian Børvan, Kenneth Ripsrud Kristiansen, Thomas Berglie Larsen, Halvor Løken, Magnus Lundquist, Daniel Normann Østgård, Stian Finstad, Ole Dahl, Andreas Berglie Larsen, Ruth Solveig K. Andreassen, Karoline Martinsen. (Fotograf Pål Godager, Stange) Konfirmantene i Ta Første rekke fra ven Linn-Marita H. Lysg Andre rekke: Mats Knut Nesdal Kipper Hege Eriksen Haug, Tredje rekke: Per E Tomas Juan Engelst Siw Helene Spitalen (Fotograf Pål Goda Madagaskar Thor Ringsbu fra Kongsvinger har arbeidet flere perioder som misjonær på Madagaskar, men har i senere år jobbet i Kongsvinger kommune både med skog- og eiendomsforvaltning. Han er snart pensjonist, men sluttet i kommunen for å dra tilbake til Madagaskar. Her ble han spurt om å jobbe på landbruksskolen Tombontsoa. Landbruksskolen er 41 år, og har hatt gassisk rektor fra Skolen har vært drevet godt, og har de siste årene uteksaminert nesten 100 agronomer hvert år. Til sammen har over 2600 ungdommer blitt uteksaminert på denne skolen. Skolen har hatt stor betydning for utviklingen av landbruket i store deler av det gassiske høylandet. Rektor Razafimandimby gikk av med pensjon i 2003, og den nye rektoren maktet desverre ikke oppgaven. Skolen stod i fare for å legges ned, rektor og styre ble avsatt. Kirken på Madagaskar

9 9 Denne sangen ble brukt i gudstjenesten i Stange kirke 4. juni. Sangen setter ord på livets mål og mening i et kristent perspektiv. Gud, du er rik! Din godhet er stor, din miskunnhet tar ikke slutt. Du nærer og styrker din kirke på jord og leger når håpet er brutt. Du gav din Sønn! I ham ble vi skapt til gjerninger båret av tro. Du frelste i kjærlighet det som var tapt, og brakte nytt liv til å gro. ngen og Strandlykkja kirke søndag 28. mai 2006: stre: Silje Helene Adreassen Kristoffersen, Lillian Solbakken, Magni Hagen Karlsen, aard, Stine Fallet, Maria Haukland, Dagmar Busterud, Oustad. Myhre Tollan, Line Andreassen Lundem, Thomas Østli, Mattis Trosviken, sund, Gjermund Ekren, Espen Berntsen Monland, Andrea Skarabot Pedersen, Monica Temmen, Ida Kristine Andresen Haug, Morten Erik Stensberg. ven Lysgaard, Jens Martin Otten Jensen, Robert Østerhagen, Jan Gunnar Frøysjø, ad, Vegard Brenne, Jostein Lille-Mælum, Geir Anders Stalsberg, Thea Christina Spitalen,. ger, Stange) Vi er ditt verk! Du eier oss, Gud, med alle de goder vi har. Du byr oss forvalte dem etter de bud du gav oss, vår Skaper og Far. Styrk da vår tro! Tenn håp i vårt sinn, fyll hjertet med kjærlighet varm! Så går vi frimodig til tjenesten inn i ly av din utstrakte arm. ba Det norske Misjonsselskap om hjelp, og NMS sendte derfor Thor Ringsbu ned for å bistå. Midlertidig rektor, som er en gassisk veterinær jobber sammen med Thor, og de har kommet langt med å få skikk på driften. Det er nå 40 studenter ved skolen, men de regner med å ta opp 100 i oktober. De er optimistiske for framtida, men økonomien er et problem. De økonomiske ressursene er oppbrukt, og mye må fornyes, bl.a. traktorer og annet redskap. Menighetene er fattige, det er vanskelig å finne givere. Vi håper det blir en løsning, skolen er viktig for landbruket og dermed for menneskenes levevilkår. La oss huske på dem!

10 10 Stange Normisjon Møteplan høsten 2006 Tlf Tlf Formiddagstreff på Haraset følgende dager. Tirsdag kl Magnhild Holm forteller om Matias Orheim ( ). Vi synger noen av hans salmer. Musikk og andakt ved Kåre Haug. Tirsdag kl Asbjørn Græsli forteller om Bjerkely folkehøgskole. Lysbilder. Andakt ved samme. Åsvangmusikken synger og spiller. Tirsdag kl Salmer og sanger jeg er glad i ved Tord Kristian Horne, som også forteller litt om speiderbevegelsen i Romedal. Musikk ved Aslaug Bjørnstad. Andakt ved Leif Hansen. På alle møter: Bevertning. Sang og spill. Andakt. Kollekt. Alle velkomne. Søndag kl møte på Stange menighetssenter. Sang- og hyggekveld. Gamle og nye sanger/salmer. Margaret Hårstad og Marit Strømstad leder møtet. Musikk. Kollekt. Lørdag julemesse på Haraset fra kl Vanlig opplegg. Kaffe/ kakesalg. Se ellers kunngjøring i avisen. Trekning kl Hvordan har du det egentlig? Kirkens SOS Et menneske å snakke med når livet er som verst Du kan også skrive via Vi er her. Alltid! Tlf.: HEDMARK KJØKKENET Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken Skyvedørsgarderobe etter mål Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet Hvitevarer fra AEG, Elektrolux, Husqvarna og Zanussi Ring for uforpliktende pristilbud Tlf./faks E-post: Internett Adr.: 2337 TANGEN

11 Stange kirke musikknytt Martin Lennox Sommerkonserter i Stange kirke Programbilletter kr. 100, (barn og skoleungdom gratis) Enkel bevertning Tre fredager 7. juli kl Orgelkonsert Martin Lennox, bl.a. Bach, Yon, Widor 14. juli kl Orgelkonsert Arnfinn Tobiassen (Royal Academy of Music) bl.a. Bach, Mendelssohn, Sandvold 18. august kl Orgelkonsert Kevin Duggan (Bornholm, Danmark) bl.a. Bach, Schumann, Ives 7. juli, kl Det er 30 år siden Martin Lennox spilte sin første orgelkonsert i Til anledningen spilles det samme musikk som for 30 år siden: bl.a. Toccata & Fuge i d-moll av Johann Sebastian Bach og Toccata i F-dur av Charles Marie Widor. Han har hatt anerkjente orgelprofessorer som Lady Susi Jeans (Susi Jeans var elev av Widor. Fra Widor går det en elev/lærer rekkefølge tilbake til selveste Johann Sebastian Bach). Han studerte komposisjon med professor William Mathias. Martin debuterte i Liverpool Cathedral. Tidligere har Martin vært kantor i Saltdal og i Loddefjord, Bergen. Med ulike orkestre har han vært solist i orgelkonserter, klaverkonserter og cembalokonserter. Martin har undervist ved Langhaugen Videregående skole og Fredheim Folkehøyskole juli, kl. 2100, spiller Arnfinn Tobiassen. Arnfinn er fra Sotra (Fjell kommune) ved Bergen. Arnfinn går femte året (hovedfag/diplomstudiet) på «The Royal Academy of Music, London». Han studerer nå med Professor Susan Landale etter tidligere å ha studert med bl.a. James O'Donnell (domorganist i Westminster Abbey). I 10 år var han elev av Martin Lennox. I løpet av studiene har han vunnet flere konkurranser, både for beste akkompagnement og beste solofremførelse. Han har to organiststillinger i London, «De Nederlandse Kerk» og «St. Paul's Church, Knightsbridge». I Stange spiller han bl.a. Johann Sebastian Bach Passacaglia i c-moll, Mendelssohn orgelsonate IV og Adagio av tidligere domorganist i Oslo, Arild Sandvold. 18. august, kl. 2100, spiller Kevin Duggan. Kevin studerte musikk ved universitet i Bath og «The Royal College of Music, London». Han studerte orgel med Nicolas Kynaston, cembalo med Ruth Dyson, og komposisjon med George Odam. Han har vunnet flere konkurranser bl.a. første pris i «The West of England Organ Competition». Kevin har spilt mange orgelkonserter og er aktiv som pianist, cembalist og komponist. Hans «Sinfonia Nordic» fikk uroppførelsen i 2005, og han har nylig skrevet kantaten «Kontakion for Bornholm», et stort korverk i anledning Bornholms befrielse fra Russland for 60 år siden. Til daglig er han organist ved St. Nicolai Kirke på Bornholm. Der i år skal det avholdes en internasjonal orgelfestival i tillegg til sommerkonserter.

12 STANGE TLF TIMERS SERVICE TLF Siloveien 6, 2335 Stange Tlf.: Storgata 11, 2335 Stange Telefon: Vi leverer blomster til alle anledninger Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

13 Line Knutsen f Kirsti Johanne Ringnes f (begr. i Ottestad) Ellen Pettersen f Stange Døpte Lucas Martinsen Nordby Matilde Hagen Haraseth (døpt i Vallset) Marie Louise Tønnessen Herman Johansen-Løken Andreas Bårdseth Heggeriset (døpt i Vang) Kristian Haugsrud Theodor Dahlen Arne Marius Alm Martinus Lahlum Døde Gunnar Enger f Else Hagen f Tangen Døpte Heine Rønning Østlie Lina Helseth Haug Hedda Svenkerud Olsen (døpt i Strandlykkja) Mina Bjørnstad Bjerkeli (døpt i Strandlykkja) Karoline Myhre Døde Gerd Sørensen f Kåre Bækkelund f Signe Nilsen f Rolf Sørlie f Nytt menighetsråd i Stange Vi har gleden av å presentere for leserne det nye Stange menighetsråd for perioden Her er rådet samlet til siste møte før sommeren i Menighetssenteret. Fra venstre: Vegard Fikke, Inger Marie Bye, Marit J. Nordsveen, Bjørg Langsethagen, Ove Hoel, Kjell Sørum, Aasa Gjestvang, Inge Beate Austlid, Olav Nordlien.

14 14 Bli med på sommerens gudstjenester 25. juni - 3.søndag etter pinse Lukas 19,1 10. Kaller Gud på meg? STANGE KIRKE kl Høymesse. Stensberg og Lennox. 7. juli - fredag STANGE KIRKE kl Orgelkonsert 30-års jubileumskonsert med Martin Lennox. 9. juli - 5. søndag etter pinse Johannes 8,2 11. Hvem kaster den første steinen? VEENSTRANDA kl Friluftsgudstjeneste. Stensberg. Ta med kirkekaffe. 14. juli - fredag STANGE KIRKE kl Orgelkonsert ved Arnfinn Tobiassen. 16. juli - 6. søndag etter pinse/aposteldagen Matteus 16, Om Jesus og hans kirke og deg og meg. STANGE KIRKE kl Høymesse. Stensberg og Lennox. Offer til Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet. 30. juli - 8. søndag etter pinse/olsok Matteus 10, Spurven og mitt verd STANGE KIRKE kl Olsokmesse. Vikarprest og Kari Bjørgen. Offer til menighetsarbeidet. 13. august søndag etter pinse Lukas 12, Våre evner og ressuser hvordan skal vi forvalte klokt? STANGE MENIGHETSSENTER kl Høymesse. Vikarprest og Lennox. Offer til Haraset leirsted. 18. august - fredag STANGE KIRKE kl Orgelkonsert ved Kevin Duggan. 27. august søndag etter pinse Matteus 21, Kommer vi alle til himmelen eller? STANGE KIRKE kl Familiegudstjeneste. Vikarprest og Lennox. 4-års dåpsbarna er innbudt og får sin kirkebok Offer til dåpsopplæringsarbeidet. Kaffe og brus i nordskipet. 3. september søndag etter pinse. Matteus 12, Et godt tre gir god frukt hjerte, munn og handlinger. TANGEN KIRKE kl Familiemesse. Stensberg og Bjørgen. 4-årsbarna er innbudt og får sin kirkebok. 6. august - 9. søndag etter pinse Matteus 7, Finnes det en lettvint vei til himmelen? TANGEN KIRKE kl Høymesse. Vikarprest og Kari Bjørgen.

15 Stange kirkekontor Kontaktsted for kirke og menighet Telefoner og kontortider Kontortid Sentralbord Faks For dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd For leie av kirker For kirkegård, grav og gravfeste Epost: Stange menighet Menighetsrådsleder Aasa Gjestvang Sokneprest Sigmund Rye Berg (priv.: ) Kantor Martin Lennox Kirketjener Knut Kjeverud Kontonr. for gaver eller innbetaling: Tangen menighet Menighetsrådsleder Lisbeth A. Skogsrud Kapellan Morten Erik Stensberg (priv.: ) Organist Kari Bjørgen Kantor Martin Lennox Kirketjener Odvar Støen Kontonummer for gaver: Stange kirkelige fellesråd (felles for alle menighetene) Fellesrådsleder Reidar Bråthen Kirkeverge Ivar Manum Konsulent Randi Lier Hov Prestesekretær Gunnhild Slåtten STANGE KIRKES BLOMSTERFOND Blomsterfondkortene er laget som kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og bisettelse. Blomsterkortene kan brukes alene eller sammen med blomster. Minnekortene for menighetens blomsterfond kan kjøpes disse stedene: Kvisgaard, Fotosentret Stange, Gullsmed Bruun, Sparebanken Hedmark og på Kirkekontoret. Minnekortene koster nå kr. 20, pr. stk, og overskuddet av salget går til menighetens blomsterfond.

16 16 Fra Soweto til Tangen Det var en stor begivenhet for oss da vi fikk reise til Soweto, men det var også en stor begivenhet å få besøk tilbake! Maggie og Winnie fra barnehagen «vår» kom til Gardermoen på en kald 16.mai, og var klar til å feire nasjonaldagen vår sammen med oss. 17. mai opprant kald og våt, men det var ingen klager! De var spente på barnetoget, og var imponerte over alle de fine bunadene. De hadde finklær med seg, tok på 17.mai-sløyfa og det norske flagget i hånda. De deltok på gudstjenesten på Tangen, og fikk dermed oppleve en fullsatt kirke. Mange fikk se og høre dem, både med det de sa og sang! Etter gudstjenesten ble de med i barnehagen, som var hovedmålet for besøket. Her ble det både pølse- og kakespising og sekkeløp!17.mai ble avsluttet med rømmegrøt! Det falt i smak. Barnehagen på Tangen har tre avdelinger, med til sammen 50 barn og tre voksne på hver avdeling. I Soweto har de 50 barn på en avdeling med 4 voksne! Vi har 7,5 timers arbeidsdag, de har 10 timers dag! Maggie og Winnie fikk oppleve en dag på hver avdeling, og fikk derfor god kontakt med barna. Vi hadde en fellessamling der vi sang og spilte teater for dem (Bukken Bruse og De tre bjørnene, var kjente eventyr for dem), og de sang for oss. Vi opplevde dem sprudlende og engasjerte! Barnehagen fikk gaver, en Barnebibel som også var puslespill, samt et fotoalbum fra Legae la Bana (som barnehagen heter), og to collager som barna hadde laget. Collagene handlet om å være glad i seg selv, være glad i familien, venner og dem vi møter, og være glad i naturen og ta vare på den. Vi måtte vise dem litt mer av landet vårt. Det ble først en Oslo-tur med besøk hos Kirkens Nødhjelp og i den Sør-Afrikanske ambassaden, samt Vikingskipmuseet. Tur til Skogbruks- og Glomdalsmuseet ble det også. De syntes det var spennende med de norske dyra, spesielt elgen, og den fikk de se «live» fra togvinduet på vei oppover Østerdalen. Vi tror de har stor glede av å fortelle og vise bilder av elgen til barna i Soweto! Gjestene våre fikk dessverre oppleve en kald og våt mai, men de ga uttrykk for at de møtte varme mennesker her i bygda vår, og at de hadde flotte dager sammen med oss. De ville gjerne komme igjen! og ønsket oss velkommen til Soweto. De fikk med seg en del barneklær og mange kosedyr, noe de var svært takknemlige for. Takk til glade givere! Vi takker for besøket, det var til glede og bidro til tettere vennskap. Mai Britt og Kari

menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer?

menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer? STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2005 58. årgang TANGEN Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Stange kirkes orgelfond Side 7 Sør-Afrika Side 10 og 11 Tanker om Tangen kirke Side 8 Rettferdige bananer? Side 14

Detaljer

50-års konfirmantene jubilerer

50-års konfirmantene jubilerer STANGE OG menighetsblad Nr. 4 2004 57. årgang TANGEN 50-års konfirmantene jubilerer Både for Stange og Tangen blir det jubileumsgudstjenester for 50-års konfirmantene: Søndag 12. september kl. 11.00 i

Detaljer

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang TANGEN En ny kake til jul? 60 g gjær 60 g sukker 1,5 dl lunken melk 250 g smør (usaltet) 1 klype kanel, kardemomme og malt muskatt 2 ss rom 200 g rosiner 5

Detaljer

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang TANGEN Døpe og lære leder To av Kirkens viktigste oppgaver er å døpe og lære. I Jesu siste møte med disiplene var det dette han påla dem. Denne avskjedstalen

Detaljer

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang STANGE TANGEN OG menighetsblad Nr. 4 2009 62. årgang Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3 Hva er det med Kirken? leder Noen av oss har det bare sånn at vi ikke klarer oss uten Kirken!

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12. Tangen kirke jubilerer side 4 og 5. Kirkevalg side 7. 50 år side 9 og 17.

Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12. Tangen kirke jubilerer side 4 og 5. Kirkevalg side 7. 50 år side 9 og 17. Nr. 4 2011 64. årgang www.stangemenighet.no Foto: Lars Kristian Seierstad, Stangeavisa Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12 Tangen kirke jubilerer side 4 og 5 Kirkevalg side 7 50 år side 9 og 17 100

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Karneval i Tangen menighets barnehage

Karneval i Tangen menighets barnehage STANGE OG menighetsblad Nr. 1 2005 58. årgang TANGEN Karneval i Tangen menighets barnehage Karneval er den store, morsomme festen før fastetida begynner. Karneval betyr egentlig «farvel til kjøttet», men

Detaljer

Adventstid i Stange og Tangen

Adventstid i Stange og Tangen Stange kulturskole Tirsdag 3. desember kl.18.00 arrangerer Stange kulturskole konsert i Stange kirke. Lysmessene 8. desember 2. søndag i advent, 8. desember, kl. 18.00 er det lysmesse i Stange kirke med

Detaljer

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67.

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67. www.stangemenighet.no Nr. 3 2014 67. årgang Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6 Ved dåp i Tangen kirke 31. august 2014 ble Sølvi- Emilia Nørgaard

Detaljer

Ny kirketjener i Stange

Ny kirketjener i Stange Nr. 1 2003 56. årgang Ny kirketjener i Stange Misjonsvinduet side 4 Menighetslivet i bilder side 8 12 Årsmelding for Stange menighetsråd side 13 Regnskaper side 15 17 og 19 Knut Kjeverud heter den nytilsatte

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper 141 000 til Aksjon Håp i Stange Søndag 10. desember gikk en stor flokk bøssebærere ut til Stanges befolkning for å samle inn en 2000 års takkegave til Norsk Misjonsråd. Pengene skulle benyttes til en rekke

Detaljer

En samtale med Nils Ringnes om jakt og høst og skaperverk og sånn... side 4. Ble konfirmert og skal bli konfirmert side 13 og 21

En samtale med Nils Ringnes om jakt og høst og skaperverk og sånn... side 4. Ble konfirmert og skal bli konfirmert side 13 og 21 www.stangemenighet.no Nr. 3 2013 66. årgang En samtale med Nils Ringnes om jakt og høst og skaperverk og sånn... side 4 Ble konfirmert og skal bli konfirmert side 13 og 21 Internasjonal kafé side 15 tangenihedmark.com

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai 2013 88. årgang Framtid og håp Kirka bruker vi hele livet. Her kan du ta vare på drømmene dine om et godt liv. På konfirmasjonsdagen i kirka samles vi til fest

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Menighetsblad for Dyrøy Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Sommeren med Jesus Plutselig er sommeren der. Mørke vinterdager avløses av lyse sommerdøgn. Temperaturen stiger og forventninger til i alle fall noen

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer