JELØY ROTARY KLUBB 35 ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JELØY ROTARY KLUBB 35 ÅR"

Transkript

1 JELØY ROTARY KLUBB 35 ÅR

2 Faksimile av medlemsfortegnelse ved starten, mai 1971.

3 JELØY ROTARY KLUBB JUBILEUMSSKRIFT I ANLEDNING 35 ÅRS-JUBILÈET JUNI SKREVET AV IVAR ERNØ OG FINN VARDAL OG KARIN HALS TIL JUBILEUMSMARKERINGEN 19. DESEMBER

4 Jeløy RK's første president Bjarne EIvsås flankert av Erik Vogt og Richard Manskow til venstre og Even Rønvik til høyre på 20 års jubileet. Klubbens annen president Finn Vardal med målsetningen foran seg. 4 SERVICE ABOVE SELF

5 JELØY ROTARYKLUBB 25 ÅR FORORD Først var vi en gruppe unge menn med en oppgave, et ønske og et håp om å starte en ny Rotaryklubb, så fikk vi vårt charter, så hadde vi ett års-jubileum, så 5 års og 10 års, 15 års og 20 års, og nå har vi vårt 25 års-jubileum. 25 år er gått siden vi satt sammen og ble venner omkring en oppgave og skapte en klubb som hadde Iivets rett, og som skulle være med i det store, velkjente, verdensomspennende Rotary-arbeidet. 25 år! I 25 år har vi holdt på med vårt arbeide, og vi er mange venner, og vi har gjort en mengde - og lært enda mer. Men 25 år er ingen lang tid. Se bare på oss selv. Jo, da vi var små, var en 25 åring en voksen, nesten gammel!. Men nå er 25 år ingenting, og vi sier så ofte: «Tiden går så fort!» Ja, det gjør den, fordi vi har det godt, og slipper å kjede oss, bl.a. fordi vi har Rotary. Men tenker vi ordentlig etter, så skjer det da ganske mye på 25 år. I dette jubileumsskrift eller historikk eller hva vi ønsker å kalle det, skal vi også se at hos oss i Jeløy Rotaryklubb har det skjedd utrolig mye på disse 25 årene, akkurat som med oss selv. Vi har hatt en rekke prosjekter på gang, og flere av dem er fortsatt levedyktige. Det har vært fint med disse oppgavene, de har gitt livet i Rotary mening, og de har gitt oss kunnskaper og kjennskap om så mye og om hverandre. De bar gitt oss glede mens vi har holdt på og en god følelse etterpå, mest når det har lykkes, men ellers også. Tapte slag var aldri forgjeves. Se bare på vår hvileløse søken etter møtelokale her på Jeløy, den er nesten symbolsk. Det gikk opp og ned, og vi holdt sammen også når vi var nede, og på Torderød gård kunne vi i vårt 25 år sågar høre sang på nesten hvert eneste møte. På forsiden av dette jubileumsskrift har vi som vanlig tatt med klubb-flagget vårt, og på denne vår grønne øy har vi vist alle de møtestedene vi var innom på disse 25 årene. Ingen skal komme å si at vi ikke har vært aktive! Og bildene i teksten er fra vårt eget fotoalbum! Les om Jeløy Rotaryklubb på sidene som følger fra dag til år, fra 10 år til 10 år helt frem ti125 år og døm selv. Vi har vært og er en aktiv klubb, det har flere Klubbens første faste møtested på Jeløy: Nordlandsforeningen. guvernører sagt, også, og slik skal det være. Se for deg klubben din - eller vår - og se om ikke du fornemmer den fine tonen og den aktive viljen til innsats, og effektiviteten 5

6 som har rådet på grunn av rotasjonsprinsippet på både godt og vondt. Se for deg alle medlemmene og vennene og gjestene - og våre damer - som ofte har vært med på det vi har drevet med, og spør om vi ikke har hatt noe igjen for alt dette. Jo, Rotary har masser å gi, vi må bare være med å yte noe selv, så har vi i mangfold tilbake. Her er skole til tusen, og den er god å ta med seg. Venner hjemme og ute, i Moss og i USA og i Australia, og alle arbeider for samme ide: Service above self = GAGN ANDRE! Dette var noe å arbeide for og er det fortsatt, og det gjelder både i klubben, med vennene, hjemme og i arbeidet, hvor eller hva det enn måtte være. Da har vi fått noe av Rotary - og Rotary noe av oss. Tilslutt en takk til aile månedsbrevforfatterne som har muliggjort skriving av denne historikk, og la det være sagt en gang for alle, at månedsbrev må vi fortsette med. For månedsbrevet er godt for mye mer, og det gir oss viktig informasjon om klubben hver måned hele året - til hver enkelt av oss, og det er med på å binde oss sammen, og det gir stoff til nye møter og nytt arbeid - og nye skrifter. Moss, 7. september 1996 Finn Vardal Ivar Ernø THE FOUR WAY TEST over ting vi tenker, sier og gjør 1. ER DET SANNHET? 2. ER DET RETTFERDIG OVERFOR ALLE SOM DET ANGÅR? 3. VIL DET SKAPE FORSTÅELSE OG BEDRE VENNSKAP? 4. VIL DET VÆRE TIL BESTE FOR ALLE SOM DET ANGÅR? 6

7 JELØY ROTARYKLUBB 25ÅR STARTEN: DE FØRSTE DAGENE Moss Rotaryklubb er vår fadderklubb, og derfra kom hjelpen til å danne en ny klubb på Jeløy. Men selve gnisten kom nok fra distriktsguvernøren den gang, Anthon B. Nilsen fra Rygge Rotaryklubb. Fra begge hold ble jeg bedt om å påta meg å starte Jeløy Rotaryklubb, og jeg sa Ja, og satte i gang. Med blokk og blyant satt jeg meg ned, og skrev opp navnene på dem jeg tenkte ville kunne hjelpe meg best med denne oppgaven. Navn fra Round Table, NIF, industri og handel i Moss var med. Det var et vanskelig puslespill, og det var viktig at alle fra begynnelsen måtte trekke sammen i riktig retning. Heldigvis traff jeg de fleste hjemme i dobbelt forstand, og noe begynte å skje. Dette var i desember 1970 og januar 1971, og 18. februar ble det første møte holdt i salongen på Hotell Refsnes Gods. Foruten Finn Saugestad og Philip Rønneberg fra Moss Rotary klubb og Ivar Ernø fra Rygge Rotary klubb møtte Bjarne Elvsås, Ricbard Haave, Sverre Gulbrandsen, Egil Lund og Finn Vardal. På det første møtet i Jeløy Rotaryklubb in spe ble det gitt en orientering om Rotarys organisasjon og arbeidsmåte. Rotary's ide var å samle folk fra forskjellige yrker, så de kunne lære hverandre og hverandres arbeid å kjenne, og å respektere hverandres yrke. Likeledes skulle man lære å respektere hverandre, og det langt over landegrensene. Rotary var internasjonal og arbeidet for fred og forståelse basert på vennskap, basert på en ide: Service above self eller Gagn andre!, og det ville vi arbeide for! Det ble avtalt å fortsette arbeidet med dannelse av klubben, og det andre møtet ble avholdt 25. februar s.å. i Moss Sparebank (nå DnB NOR) med ytterligere 6 medlemmer. Det tredje møtet ble avholdt 18. mars s.å. på Norblikk-Sannem (nå Skanem) med 3 medlemmer til, og 30. mars s.å. med ytterligere 3. Arbeidet dreide seg hovedsakelig om utvelgelse av medlemmer og yrker, og vi hadde et viktig mål for øyet, nemlig å få vårt Charter-brev så fort som mulig. Noen ganger virket det som vi hadde for få yrker å velge mellom på øya vår, og vi måtte finkjemme både gater og gårder for å finne frem til de beste medlemmene vi kunne tenke oss. Det var også spennende om alle syntes ideen var noe god, og om de ville være med, og om de ville like seg. Vi som hadde vært med i Rotary i flere år alt, tvilte jo ikke, men ville vi klare å smitte vår tro og iver over på de andre? Ville vi kunne klare å vise dem at Rotary hadde noe å lære oss og noe å gi? Ville de forstå at ved å yte noe i Rotary, så ville Rotary yte mangfold tilbake, bare man fanget opp ideen og den kraften som klubben og vennskapet ga? Alle vi spurte, var positive, og nesten alle ble med, og vi glemte ikke hovedgrunnen til at vi var sammen. Vi ble en godt sammensveiset klubb som valgte sitt styre på et møte 13. april Vi passerte det magiske medlemstall 25 stk. 4. mai 1971 og med jubel mottok vi klubbens Charter 9. juni

8 Nå var Jeløy Rotaryklubb tilsluttet Rotary International, og Anthon B. Nilsen og Finn Saugestad kunne feste Rotary-merket på de ferske rotarianeres jakkeslag. Nå var vi i gang, og det var møte hver uke med tirsdag som fast møtedag. Programkomiteen hadde vært i arbeid en tid allerede, og de øvrige komiteer ble oppnevnt l. juni. Så hadde alle noe å henge fingrene i med stadig interessante møter og utfordrende oppgaver, og selv om vi likte oss på møtene i Noblikk-Sannem, så arbeidet vi iherdig for å finne et møtested på Jeløy. Det var der vi hørte hjemme! DET FØRSTE ÅRET 1971/72 Vårt første Rotary-år var 1971/72, og fra september 1971 hadde vi våre møter i Nordlandsforeningens lokaler i Nesveien 29. Endelig på Jeløy, og enkelt og greit med eget kjøkken og pinnestoler og småbord, som vi kjøpte små duker til. Her slo vi fort rot og koste oss på våre møter, og mange ganger siden tenkte vi tilbake til denne tiden med vemod og sa: Den gang vi var i Nordlansforeningen...! I dag er det Mormoner-kirke på det stedet møtelokalene våre lå, og mye annet har også skjedd Refsnes Gods var fast møtested for Jeløy RK i over 5 år. på de 25 årene som er gått siden vi holdt våre møter der. Bjarne Elvsås var klubbens første president og førte oss sikkert gjennom alle innkjøringsvanskene godt hjulpet av resten av styret med Finn Vardal, Oscar Nørgaard og Ernø Nagy samt meg, som fikk overføring fra Rygge Rotaryklubb til Jeløy. Selvfølgelig hjalp også fadderklubben til når det trengtes. Den praktiske del av klubbens drift kunne jo by problemer på grunn av mye papir og rapporteringsplikter m.m. Den gang gjorde vi også avtale med Moss Rotaryklubb om at vi skulle rekruttere våre medlemmer på øya, fortrinnsvis ut fra bosted, mens de skulle kunne ta medlemmer fra hele Moss inklusive Jeløy. De skulle imidlertid si fra dersom de valgte noen fra vårt område. Vi vokste forsiktig og hadde det første året 27 medlemmer med gjennomsnittsalder 47 år, og alle var vel plassert i sin komite, og komiteene arbeidet godt. I starten hadde alle komiteformennene bøker som fortalte om komiteenes oppgaver og plikter, og forat presidenten skulle få sin startrapport til guvernøren, måtte alle komiteformennene lage sine korte arbeidsprogram for året. Når året var omme, skulle årsrapporter lages, og de var greie å ha for historieskrivere, også. Månedsbrev kom vi også i gang med etter hvert, og de var gode å ha blant annet for dem som ikke kunne delta på alle møtene. Møteprosenten første året var upåklagelige 78%, og arbeidsmoralen var fin. Programmene var preget av mye egeninnsats, og da som nå erfarte vi hvor viktig det var. 8

9 Fra møteprogrammet i 1971 sakser vi: 6. juli kl Trapbanen Vanem 13. juli kl Aktuelt tema ved Jon Eikeland 20. juli kl Aktuelt tema ved Finn Vardal 27. juli kl Aktuelt tema ved Per Skjelbred 3. august kl Aktuelt tema ved Kjell Garder (Innlevering av komiterapport til presidenten) 10. august kl Vi forbereder guvernørbesøk I 7. august kl Besøk av guvernøren for Distr.131: Waldemar Platou 24. august utsettes til 27. august kl Charterfest m/damer. Refsnes Gods 31. august kl Styret har ordet 7. sept. kl Oscar Nørgaard. "En orientering om valgordningen" 14. sept. kl Besøk på Alby, Galleri F sept. kl Yrkesforedrag ved Ola Nakkim 28. sept kl Styret har ordet 5. okt. Knut Lolland. Om fuglehunder 11. okt. Fellesmøte med Moss RK. Motemøte m/damer. Sted: Spisesalen Helly-Hansen A/S 19. okt. Yrkesforedrag Øivind Dahl 25. okt. Fellesmøte med Moss RK. Foredrag ved stortingsmann Svenn Stray. Sted: Hotell Prinds Christian Fredrik kl nov. Yngvar Michelsen. Småbåthavner 9. nov. Rolf Gevelt. Sykehuset i Moss? 16. nov. Thor Wang. Rotary Foundation 23. nov. Klassifikasjonskomiteen 30. nov. Yrkesforedrag. Karl Hallgren 7. des. Edmund Ree. Et lite gløtt i det gammeldagse Spanien Med damer. Medbrakt snitter og kaker 14. des. Johan Amt Wenaas. Om julefeiring 21. des. Torskeaften 28. des. "Kåsedrag" konfr. Finn Vardal Og vi kan lese videre for Rotary-året i 1972: 4. jan. Yrkesforedrag Erik Vogt 11. jan. Sjefsbibliotekar Odd Mår: Omkring Statens tilskuddsordning 18. jan. Styret har ordet 25. jan. Bedriftsbesøk Noblikk-Sannem AS kl

10 l. feb. Yrkesforedrag Egil Lund 8. feb. Fylkesarbeidssjef Erling Upsahl: Arbeidsmarkedet i Østfold? 15. feb. Styret har ordet. Yrkeskomiteen: The IV Way Test 22. feb. Besøk m/damer Sivilforsvarsanlegget i Mosseporten 29. feb. (Vinterferie) Aktuelt tema 7. mars Yrkesforedrag Richard Haave I 4. mars Finn Saugestad Moss RK. Om Rotary 21. mars Styret har ordet. Årsmøte: Valg av nytt styre 28. mars (Påskeuken) Aktuelt tema Uten forkleinelse for noen eller noe som heist våger vi påstanden at innkjøringsåret var meget spesielt. Alle sto overfor noe helt nytt. Den informasjonsflommen som vi mottok, kunne til tider virke overveldende, ja, nesten skremmende på medlemmene i en ny klubb som skulle finne sin form og stil innenfor Rotarybevegelsens normer. Møtene skulle gjennomføres «by the book». Dette klarte vi. Dessuten lærte vi hverandre stadig bedre å kjenne, noe som er uhyre viktig for en klubbs trivsel og fremgang. De av oss som nyter det privilegium å ha vært med fra starten, bør ha dette i «bakhodet» i vår omgang med de medlemmer som er kommet til senere. Styret det føste året i Jeløy Rotaryklubb hadde bestått av: President: Bjarne Elvsås Visepresident: Finn Vardal Sekretær: Oscar Nørgaard Kasserer: Ernø Nagy og styret det neste året ble: President: Finn Vardal Visepresident: Ivar Ernø Sekretær: Richard Haave Kasserer: Ernø Nagy Med dette styret og de kommende var vi så på full fart inn i de første 10-årene. DE FØRSTE 10 ÅRENE Det er fristende å sakse noe fra 10-årsskriftet, men det skal vi ikke gjøre, for det er så meget annet å skrive om istedet får vi skaffe flere 10- og 15 årsskrift etter behov. Det er likevel så mange og viktige ting som skjedde etter hvert, at de bør nevnes spesielt. Klubben vokste jevnt og trutt, og vi fikk mange fine medlemmer både fra øya og omegn, og alle så ut til å like seg svært godt, for alle gjorde jobben sin, og møteprosenten var god. Den kunne nok svinge litt, men det hadde mer med møtested å gjøre enn hva programmene bød på. Vi erfarte at møter på andre steder enn vårt vanlige nok var årsak til sviktende fremmøte. Ferie og jakt spilte selvfølgelig også en rolle. 10

11 Vi lærte også at ikke alle syntes Rotary var stedet for dem, og vi måtte se at gode venner forlot oss enten på grunn av arbeid eller andre grunner. Vi lærte også veldig fort at gjennomsnittsalderen steg med ett år i året! Til inspirasjon og utvikling ble det også diskutert å opprette forbindelse med en vennskapsklubb, og i juni 1972 hilste vi våre venner fra Randers Søndre Rotaryklubb velkommen til besøk her på Jeløy. Dette var begynnelsen til en lang rekke besøk i Randers og på Jeløy med 2-3 års mellomrom, og det har vært en stor opplevelse å få være med. Og hadde vi ikke vært med til Danmark, var beretningene til Gunnar Wang Hansen og Øivind Dahl fra besøket så fulle av liv og humør at vi hadde nesten følelsen av å ha vært til stede. Klubbens tredje president ble utlånt fra Rygge RK for å starte opp Jeløy RK etter oppdrag fra fadderklubben Moss RK. Kontakten med Randers Søndre har vært god å ha, for vi har fått så mange gode kontakter og enda flere venner. Dessuten lærte vi mer om andre både steder og skikker. Under forberedelsene lærte vi også om vårt eget sted og om oss selv, og det var ikke av det dummeste. Alt dette var noe av det Rotary vii vi skal gjøre, og det går an å få venner for livet både fra denne og andre vennskapsklubber. Det kan sikkert også våre barn berette om, for på denne tiden kom også ungdomsutvekslingen i gang. Våre barn gjestet både vennskapsklubben og andre klubber i hele Europa, og vi hadde unge gjester på besøk hos våre medlemmer. Her var det kanskje at Rotary kom til å spille den alier største rollen for mange av oss, den tid da våre egne barn var i alder for utveksling og kunne reise rundt i fremmede land og samle lærdom og erfaring. Hva barna våre og samfunnet ellers har hatt igjen for dette, er ikke målbart, men at Rotary her hjelper oss å utføre et viktig arbeid for en bedre verden å leve i for oss alle er helt sikkert. Imens måtte vi også tenke på andre ting, nem1ig nye møtelokaler, for i Nordlandsforeningen kunne vi ikke lenger være, og i april 1973 hadde vi vårt siste møte der. Vi flyttet da over til Refsnes Gods og syntes alt var såre vel. Vi tok sågar imot våre venner fra Randers Søndre her - etter at vi hadde vært hos dem, og det ble en stor opplevelse, sa de! Men vårt lokale var i kjelleren, og vårt håp om å få komme opp på bakkeplan gikk ikke i oppfyllelse. Tvert imot, etter vel 5 år måtte vi videre til Gimlekjelleren, og det var enda verre. Vi måtte ha noe nytt og bedre, syntes vi, og vi lette med lys og lykte, også på Mosse-siden, og det hendte vi var på Noblikk, men etter 1 1/2 år fant vi heldigvis et nytt sted på Jeløy. Per Åldstedt var hos oss, og han hjalp oss å få husvære der han arbeidet, nem1ig Scadania AS i Bråtengaten 66. Takk, Per! Det var redningen, og der fikk vi være i mange år. Nesten 8 år fra , og det ble som et hjem for mange av oss. Møter og fest ble det, og hvem glemmer Anna i Scadanias kantine og hennes vafler og kaffe til møtene og deilige mat til fest? 11

12 Men det skulle skje mer i de første årene: På ettersommeren foreslo Bjarne Elvsås at vi skulle utgi en fotokavalkade over små og store begivenheter i Moss gjennom året, og grønt lys ble gitt. En drøy måned senere kunne han fortelle at det var tegnet annonser for kr ,-. Salget av heftene som fikk navnet «Moss 1973», innbrakte netto kr ,-. Dette beløpet ble dette året gitt til Moss Skiklubb som en honnør for uegennyttig innsats til glede for alle som bruker Mossemarka. Suksessen med fotokavalkaden ble så stor at det ble bestemt å gjøre den til et årlig innslag, og mange er de foreninger og institusjoner i Moss sammen med Rotary Foundation og Handicamp som har fått glede av denne ideen opp gjennom årene. I alt er hittil innsamlet og videregitt ca. kr ,- takket være Bjarnes ide og store innsats gjennom mange år. Året etter hadde Bjarne en ny ide: Orkerød skanse, og han overlot den til Samfunnskomiteen som satte i gang med planer og arbeid for å sette skansen i stand etter mange års forfall og hærverk. En fin sak å arbeide sammen om, og vi fikk et nytt incitament til å jobbe sammen. Denne gang ute i friluft, og det hadde både kroppene våre og vennskapet vårt godt av. Noen tok ekstra hardt i, for det var en del tunge løft, mens andre gjorde det bra med øks eller hakke eller rive. Godt var det også med litt kaffe og kaker! Da alt var klart i mai 1978, ble skansen overrakt til Moss Kommune ved parksjefen, og Bjarne hadde laget fin historisk beskrivelse til stedet, og jamen hadde han fått med noen ord om Thorbjørnsrød skanse også. Den var i samme dårlige forfatning, så den måtte noen andre ta seg av. Senere fant vi også siktebordet som noen hadde kastet ned i skråningen, og fikk lagt det på plass. Nå manglet bare kanonene, men i stedet fikk vi musikk av Ramberg skolekorps en del år senere. Blant de første oppgavene i klubben var også den å få egen vimpel ettersom alle klubber gjerne hadde et visittkort å overlevere når representanter var på besøk eller når noen var ute og reiste. Det ble stor tegnekonkurranse i klubben, og alle som syntes de kunne tegne, tegnet. Det ble Egil Lund som hentet hjem første pris: et stilisert kart over «Oslofjordens perle» som grunnmotiv. Vimpler ble bestilt og statutter laget, og snart kunne våre medarbeidere overrekke vår hilsen med vimpel ved besøk hos Rotaryklubber over hele kloden. Internt i klubben kom vi også etter hvert mer og mer i orden og fikk orden bl.a. på våre egne regler og rutiner, som f.eks. at visepresident blir president, og past president blir formann i Samfunnskomiteen o.s.v. Vi fikk også peismøter som fast programpost 1-2 ganger i halvåret, og vi måtte passe på at maten ikke ble det viktigste, så til å begynne med ordnet vi med fast meny fra sentralt hold. Men etter hvert klarte vi å styre oss selv, så hos oss var praten det viktigste, selv om rapporteringen etterpå ikke alltid ble like fyldig. Konkurransen om å lage det største måltidet ble iallfall undertrykket. Eksternt var vi b1.a. med Rotary's innsamlingsaksjon til blindesaken, hjemmet som det dessverre ikke ble noe av, og 3H: Health-Hunger-Humanity. Dette var et verdensomspennende kjempeprosjekt, og vi mottok en 3H-vimpel som takk for var innsats. Hensikten var å samle inn midler til vaksinasjon av barn i U-land, og prosjektet ble meget vellykket. Senere ble det utvidet til et enda større prosjekt: Polio-Plus. Dag Rødsand var med sin kunst med i begge prosjekter, og vår klubb fikk - sammen med 12

13 de andre klubbene i Moss og omegn - takket være ham et særlig godt bidrag til innsamlingen. Fra det siste månedsbrevet i dette 10-året tar vi med en viktig melding fra BE: «Hvorfor har Jeløy Rotary Klubb så dårlig fremmøte? Normalt ligger vi blant de klubber som har lavest fremmøteprosent hver måned, i mai aller lavest? - Er interessen for klubben stor nok? - Er møteprogrammene ikke gode nok? - Og en rekke andre spørsmål bør vi stille oss selv. Styremøte i Jeløy RK, president Hans Lunder flankert av Richard Haave, Oscar Nørgaard og Bjarne Elvsås til venstre og Øivind Dahl, Øivind Bratsvedal, lvar Erno og Per Skjelbred til høyre. Hvorfor er fremmøte så lavt når møtet ikke er på det vanlige møtested? 16.6 møtte 12 medlemmer på Kalnes. Fremmøte på Rosnes AIdershjem forbigås i taushet.» Bjarne minnet også om vår mulighet og privilegium til å møte i andre klubber hvis vår egen møtedag ikke passer. Likeså minnet han om muligheten til å «flekse», d.v.s. møte 2 ganger i en uke for å kompensere for fravær den andre. Hans innlegg tyder på at vi ved siden av alt arbeidet og gleden hadde problemer og bekymringer. Men disse ble etter hvert overvunnet, og over tid er vår plass nesten nederst på fremmøtestatistikken blitt overtatt av andre. DE NESTE 10 ÅRENE Se bare her fra det første månedsbrevet i neste 10-års avsnitt: «2. juni 1981: Fremmøte 37% + 10 av våre damer Møtested Kalnes Jordbruksskole i Tune, hvor vi ankom i deilig junivær i egne biler, men dessverre med dårlig deltakelse. Hadde ikke 10 av våre damer stått oss bi hadde vi vært en sørgelig liten flokk. Hva er årsaken til dette?...» «9. juni 1981: Fremmøte 78% 10-årsdagen for Jeløy Rotary Klubbs charter. Presidenten holdt en kort tale i anledning charterdatoen og fremhevet det utbytte hvert av medlemmene har i medlemskapet i Rotary og den spesielle ånd som vi mener hersker i vår klubb...» «16. juni 1981: Fremmøte 79% Gunnar Tollefsen refererte fra sin utenlandsreise, et seminar i Strasbourg, besøkte Reims R.K., overrakte vår fane og fikk fane med tilbake. Hans Lunder fikk så ordet: Han valgte å snakke om sitt arbeide som kommunalpolitiker, men understreket at han kun var en av fotfolket og derfor ikke hadde førstehånds informasjon...» «23. juni 1981: Fremmøte 55% + familier 13

14 Karin og Knut inviterte til St.Hans feiring på sitt nye «småbruk» på Feste. Vi ble hilst velkommen med en liten drink nede ved Værla...» «30 juni 1981: Fremmøte 73% Dag møtte i Svolvær R.K., Knut i Moss R.K. Bjarne holdt kort innlegg med henstilling til komitemedlemmene om at materialet fra deres arbeid blir avlevert neste komite. Et lite underskudd på Moss 1980 ble fort forandret til et overskudd ved en lynutlodning. Helge klargjorde så for klubbens 10-årsfest 4. sep. i Frimurerlogen. Dag meldte seg selv for 3 min. Rotary. Han tok for seg kunstsvindel... Presidenten grep så ordet og sa det var med vemod. Dette er siste gang som president. Han hadde følt det som et stort ansvar å være president for en forsamling av stedets fremste yrkesutøvere. Han hadde funnet glede ved arbeidet og håpet flest mulig hadde vært i aktivt Rotaryarbeid i klubben. Knut kom inn på var dårlige møteprosent. Han hadde ikke kommet frem til noe botemiddel, men trodde dette skyldtes uheldige omstendigheter. Det er også underlig at møtene «ute» trekker så få. Han minnet om at vi er med i en organisasjon som krever noe av oss og at vi følger opp dette. Han takket så for godt samarbeid og måtte nevne Programkomiteen og Kameratskapskomiteen. Bjarne fikk som seg hør og bør mange «blomster» for vel utført arbeid. Øivind fikk så presidentkjeden rundt sin hals med følgende ord med på veien: «Du og du alene har nå ansvaret for klubben og dens trivsel. Ditt arbeid er like viktig som enhver guvernørs eller høyere embetsmann i Rotary. Rotary består av klubber som utgjør hele R.I. Jeg er sikker på at du vii gjøre en god jobb. Du er en mann som går rett på sak.» Øivind takket Knut for er godt Rotary-år for Jeløy, men Rotary ruller videre og han ville forsøke å gjøre sitt beste. For sin innsats overrakte Øivind Knut en rose... Og så rullet vi inn i de neste 10 år med sommermøter hos Øivind Dahl på hytta på Skjeløy, på Galleri F 15 med «Tendenser 81» og hos Egil Lund og Knut Lolland med rømmegrøt som god tradisjon. Massevis av gode møter med innsats både fra oss selv og fremmede, og stadig stigende - om enn svært vaklende - fremmøteprosent. Interessante foredrag som stadig brakte oss videre i utvikling og vekst. Karl Gulbrandsens «Myke verdier» og Kåre Klette dypt filosoferende om The Four Way Test er ting vi husker. Likeså guvernørens sitat av «Dagen er din» i hans siste månedsbrev. Ord til ettertanke. Eller opplevelser på øya vår - ute og inne - i følge med Egil Lund og Knut Lolland eller Edmund Ree. «Jeløyvandringer» både i naturen og i bilder har alltid slått godt an, og ingenting er som å bli kjent med seg selv og sine nærmeste omgivelser, og våre egne krefter har aldri sviktet. Husker dere Ole Aas og datteren hans som kåserte og sang om granbarkbillen? Eller Gunnar Wang-Hansens alltid like glødende fortellinger om seilbåter og Danmarksturer. For oss som lytter, er det som å være med, og en gang ble sågar Rotary-møtet holdt i båten til Gunnar. Ikke for det, mange stilte med båter når det gjaldt! Til sommermøter på Sletter, Revlingen eller AIby. Da stilte medlemmene opp med det de hadde av flytende i dobbelt forstand, og vi koste oss med kylling, hvitvin og sang eller opplesning - og damene våre var med, hvis det passet. Noen ganger traff vi også Kjell Aukrust ute hos 14

15 Øivind, og det var koselig med Solan Gundersen og alle vennene hans. Det er mange ganger 3 min. Rotary i det de karene har å si! Arbeidsmøtene våre brakte egne 3 min. Rotary, og vi hadde innarbeidet et greit mønster for disse: kun på møter uten fremmede foredragsholdere og ingen diskusjon etterpå. Det siste var fordi det ikke alltid passet slik, og det var heller ikke alltid ønsket av de som holdt innlegget. Men jamen kunne det enkelte ganger vært fristende å fortsette, også, fordi temaet var så veldig bra. Ellers er det jo bare å spørre, og det er fint, for da får vi alltid litt ekstra viden. Det gjorde vi også på bedriftsbesøkene våre. Ofte var det 2-3 bedriftsbesøk i semesteret, og vi var rundt på flere av bedriftene i Moss og omegn: SEAS, nye Helly Hansen flere ganger, Møllene, Moss Bryggeri, Brannvakten, nye Fylkesarbeidskontoret, nye Moss Sparebank, Høyang Polaris (i dag finske Hackmann, og gamle IL-O-Van), Th. Kristiansen, NSO på Kambo og mange flere. AIltid aktuelle og veldig interessante omvisninger og informasjoner, og alltid en hyggelig avslutning med øl og spekemat eller kaffe og wienerbrød. Det skjedde så mye, og vi følte at vi fulgte med. Derfor var det litt skuffende at vi plutselig ikke lenger skulle drive yrkesrettledning for avgangsklassene på Hoppern ungdomsskole, slik vi hadde gjort en årrekke gjennom de første 10 årene. Nå var det slutt, fordi Fylkesarbeidsformidlingen ikke lenger hadde kapasitet til å bistå oss under arbeidet med rettledningen. Vi prøvde riktignok å finne frem til enk1ere måter å drive arbeidet på, men det førte ikke frem, og vi måtte bare se oss slått av mer profesjonelle rettledere fra skolene. Vi så etter andre oppgaver, og vi fikk nok annet å henge fingrene i. For det første fortsatte Mosseheftet og dugnadskveldene på Orkerød Skanse som aldri før, og 3H og Polio-Plus opptok oss ganske kraftig. Det var snakk om store prosjekter både hjemme og ute, og mens sønnen til Richard Manskow ett år solgte hele 500 Mossehefter, samlet Jeløy Rotaryklubb inn kr ,- til Polio- Plus, (kravet var ,-) hovedsakelig takket være Dag Rødsands generøse kunstgave som alle klubbene i Mosseregionen fikk nyte godt av. Hele kr ,- innbrakte Dags kunst ved salg av naturbilder fra Heyerdahl og Nes her på Jeløy. Derfor ble han også utropt til Paul Harris Fellow sammen med Ivar Ernø som var med å starte Jeløy Rotaryklubb. Tidligere hadde Helge Nilsen fått samme heder av Moss Rotaryklubb og Bjarne Elvsås for alt han hadde gjort for vår klubb opp gjennom alle år. Senere ble han forresten også slått til Jeløy Rotaryklubbs første ridder, men da er vi helt fremme ved 20 års-jubileet, så det kommer vi tilbake til senere. Fra presidentens tale til Bjarne på klubbmøte siterer vi: «Rotarys ideal - Å gagne andre - spenner vidt. Arbeidet mot idealet har så mange nivåer, oss selv i privatlivet, i yrket, i klubben, i nærmiljøet og samfunnet rundt oss, og i global målestokk. Rotarybevegelsen har lenge gavnet verdenssamfunnet, blant annet via Rotary Foundation. Nå senest ved også å etablere prosjektet Polio-Plus, i ekte Paul Harris' Ånd. 15

16 En rotarianer skal gagne andre. Noen gjør det mer enn hva som er vanlig. Du er en av dem. Våre dataiister viser dine aktiviteter fra du ble vår første president og til i dag, hele tiden i sentrale komiteverv. Det finnes en spesiell kvalitet i dette som er knyttet til deg som person. Alltid engasjert. Vesentligst er det at du har stått bak og vært sentral i de fleste av de tiltak som har markert Jeløy Rotary Klubb eksternt. Vi har sendt vårt første betydningsfulle bidrag til Polio-Plus. Når vi da ba om å få tildelt en Paul Harris Fellowship som bekreftelse, da var du en klar intern kandidat til denne hedersbevisning. Vi tildeler deg denne Paul Harris Fellowship for mangeårig og aktivt klubbarbeid og for samfunnsgagnlig innsats. Vi fremhever ditt arbeid for utveksling, for restaurering av Orkerød skanse og, ikke minst, Mosseheftet. Overskuddet av salget av dette heftet har gjort det mulig for Jeløy Rotary Klubb årlig å gi store bidrag til andre institusjoner, organisasjoner og personer som gagner andre. Vi gratulerer deg og håper at hedersbevisningen skal inspirere til fortsatt innsats.» Typisk for Bjarne er det også at han alltid har deltatt som hjelpemannskap sammen med en 10-taIls stykker til av oss i de årlige TV-innsamlingene. Det er også blitt en nesten tradisjon at vi deltar der, og det ble nesten tradisjon at vi besøkte Petersonske Aldershjem på Rosnes, også. I flere år på rad var vi der vinterstid og spilte og sang og pratet med de gamle, og særlig Helge Fellkjær og Tore Bakken var trofaste med sine instrumenter. Som takk fikk vi bl.a. høre fru Christensen i en alder av 90 år deklamere sitt dikt «Fra mitt vindu». Tur til Skihytta var også en tradisjon vi med glede tenker tilbake på, likeså høstfestene med erter, kjøtt og flesk i Sjømannsforeningen. Slikt fremmer vennskapet, og man får snakket om så mye. Det satte vi pris på, både gamle og nye medlemmer, og det var godt å skifte lokale en gang i mellom. Ikke slik ment at vi ønsket å skifte møtelokaler, men omtrent midt i dette 10 året måtte vi dessverre flytte fra Scadanias kantine som var så koselig og grei. Mens vi lette etter nye, bl.a. på Torderød, flyttet vi rundt på Noblikk-Sannem igjen, på Helly Hansen og andre steder. Tilslutt ble det kjellerstuen i Sprinthuset, og der skulle vi komme til å bli helt til vi rundet de 20 og vel så det. Litt mørkt var det jo der, og litt problem hadde vi med ventilasjonen, men vi fikk deilige vafler og kaffe av Sprintdamene, så vi klagde ikke. Møteprosenten var fortsatt god, og vi mente kanskje at flere peiskvelder kunne gjøre godt, så det ble prøvet. Likeså ble det stadig mer alminnelig å ta med i månedsbrevene hvem som hadde møtt på alle møtene i måneden, og likeså de som hadde 100% fremmøte i siste halvår. Det var faktisk noen som hadde fullt hus for hele året. Et ekstra «medlem» hadde vi forresten i 1986, da hadde vi Jennifer Monticchio, en amerikansk utvekslingsstudent hos oss. Hun bodde hos tre vertsfamilier i klubben, og Bjarne var koordinator. Han var flink til å engasjere de andre medlemmene under besøket, og kontakten med henne har han opprettholdt, og vi har jevnlig fått hilsner fra henne også etter at hun både er blitt gift og fått barn. 16

17 Forut for dette deltok vi i mai 1984 sammen med Rotaryklubbene i Moss og Rygge i mottakelse av 6 Group Study Exchange-representanter fra USA og Canada. Også et interessant og lærerikt Rotary-arrangement til nytte og glede for dem som var med fra vår side - og forhåpentligvis fra gjestenes side. Senere, d. v. s. i 1991 eller akkurat i overgangen til neste tidsepoke, hadde vi et arrangement for polske studenter som Eilert Lund og Ivar Ernø tok seg av på anmodning fra past guvernør Finn Næss. Eilert kjørte minibuss til alle severdighetene i Oslo og omegn, og Ivar hjalp til med rullestolen, og det ble en fin internasjonal utveksling av tanker og opplevelser. Slikt arbeid gir Rotary mening, og vi har derfor vært glade for at kontakten med Randers Søndre Rotaryklubb har holdt seg, selv om hyppigheten i besøk i Randers og på Jeløy har variert. Vi har besøkt hverandre, og vi har alltid vært glade for det, og ønsket hverandre velkommen tilbake. Bare så synd at ikke alle alltid kunne være med, og det var ofte slik at det var de gamle som hadde mest glede av samværet. Dette har nok rettet seg etter hvert som de unge har fått de samme opplevelsene som oss gamle, og selv blitt eldre. Vennskapet innenfor klubben var selvfølgelig en annen viktig parameter i Rotary, og vi tok også denne del alvorlig. Både de vanlige møtene med best mulig program og de spesielle tilstelningene vi allerede har fortalt om, ble gjennomført på en samvittighetsfull måte fra såvel Programkomiteens side som fra Kameratskaps- og festkomiteens side. Det var interessante foredrag i massevis. For mange til å ta dem med her, og det var informasjoner og diskusjoner til stor nytte for oss alle. Dog skal vi ta med Erik Vogts kunnskapskonkurranse om Rotary Foundation. En slik konkurranse kunne Erik lage til oss oftere! Ole Aas' 3 min. Rotary om Rotary-hjulet hadde også fortjent en reprise. Tilsist, men slett ikke minst, var i tillegg til guvernør-besøkene og Skihytte-turene, teaterturene med damer og julemøtene med hele familien et viktig ledd i det å bli bedre kjent med hverandre. AIltid fin-fine opplegg med buss til Oslo, med mat og moro både før og etter, og forestillingene var all right de og, se bare: Tosca, Czardasfyrstinnen, Stillhetens barn, Cats, Chat Noir med La belle epoque, Lang dags ferd mot natt og ikke minst Englene faller ved Culturselskabet i Tivoli, Moss med etterfølgende julebord på Magnus Gjestegård. Våre damer har enten vært med oss eller bistått oss hele tiden, og i løpet av disse 10 årene har vi opptil flere ganger diskutert opptakelse av damer i Jeløy Rotaryklubb. Etter 20 år var vi etter hvert begynt å bli gamle, eller iallfall eldre, og vi hadde begynt for alvor å diskutere hvordan vi skulle holde gjennomsnittsalderen nede. Vi måtte unngå generasjonskløften som vi så ville bli et problem, og vi måtte være flinkere til å få yngre krefter inn i klubben. Samtidig måtte vi også innse at en del av våre gode Rotary-venner ble borte for oss. Noen syntes ikke de lenger hadde tid, eller at det ikke passet for dem å være med, og det var trist. Men vi så dem jo igjen fra tid til annen, og noen kom faktisk tilbake til klubben. Verre var det med dem vi aldri fikk se noe mer, og etter hvert var det blitt mange vi lærte å sette pris på og bli glad i, som forlot oss så altfor tidlig. Slik var det bare, og livet måtte gå videre, selvom det var hardt en gang i blant. 17

18 DE SISTE 5 ÅRENE Alle som var med i klubben, satte sitt preg på den, på dens stil og miljø, og på aktivitet og intensitet, og selv om nok presidentene var de som preget klubben i sine respektive år mest, så var alle med på å gi klubben dens identitet. Derfor var det alltid godt med litt rotasjon både på presidenter og andre tillitsverv, og klubben har alltid vært en fin klubb, men fin på mange forskjellige måter. Iallfall har alltid guvernørene vært fornøyd med oss, når de har vært på guvernørbesøk. Hvert år har de kommet, og hvert år har vi tatt dem imot på samme måte: med samtaler først med president og sekretær, så med komiteformennene og så hele klubben. Litt forskjell har det vært med damene, noen ganger var de med, når guvernøren hadde med sin dame, og noen ganger var de ikke med, når guvernøren kom alene. Guvernøren har så holdt sitt foredrag til klubben og dens medlemmer, og vi har alltid hatt godt av å høre guvernørens budskap. Det har ikke alltid vært det samme, for også der er det fint med rotasjon! Tilslutt har det så vanket litt å bite i, og vi har vært fornøyd med oss selv. Det hyggelige var jo da at guvernøren i sitt takkebrev alltid uttrykte sin tilfredsstillelse over klubben, dens medlemmer og det vi arbeidet med. God inspirasjon var det i disse besøkene, og vi er blitt bedt om å passe på både medlemstall som sist ble antydet til 55, og gjennomsnittsalder som må holdes i sjakk. Likeså var andre viktige ting som Rotary Foundation, Paul Harris Fellowship og Polio-Plus oppe, og - selvfølgelig damer i Rotary. Alt dette og meget mer skulle bli saker vi arbeidet ekstra mye med i de neste 5 årene. I august 1991 holdt Even Rønvik 3 min. Rotary over emnet Kvinner i Rotary, og en gang var det sågar en prøveavstemning med håndsopprekning. Men bare 2-3 hadde hånden oppe, og stemningen var temmelig laber. I februar 1992 hadde vi besøk av kvinnelige rotarianere fra Fredrikstad og Glemmen R.K., og vi fikk vite at alt var såre vel. Men vi lot tiden arbeide for oss, Standhugg på Revlingen med damer og musikk. og da det var snakk om å danne en ny klubb i samarbeid med bl.a. Moss R.K. i vårt område, var det meningen at den skulle ta opp damer. Dette ble det ikke noe av den gang i 1993, og ennå i 1996 er vi tilbakeholdne. I et spesielt diskusjonsmøte hvor vi også diskuterte rutinehåndbok for Jeløy R.K. samt kontingent og loddsalg, ble det også konkludert med at vi lar spørsmålet ligge til en kvinne blir foreslått som medlem. Da går det kanskje som i Moss R.K., da 2 damer ble innvalgt. På diskusjonsmøtet ble det også vedtatt å bruke en ekstrakontingent for å styrke klubbens økonomi, mens loddsalg kun skulle brukes ved enkelte anledninger. 18

19 Rutinehåndboken var en samling rutiner og instrukser for forskjellige oppgaver i klubben. AIt skulle gjennomarbeides og redigeres for bedre å sikre at nødvendige oppgaver ble utført som de skulle, og ingenting ble glemt selv om vi fulgte vårt rotasjonsprinsipp. Forat ikke klubben skulle stivne i for faste opplegg, ville det nok være bra med en åpning for stadige korrigeringer og tilføyelser. Men mye skjedde før vi kom så langt som til dette møte. I det hele tatt skjedde det veldig mye i disse 5 årene, både ute i verden og i Moss - eller ifølge munnhellet: I Værla og på Moss! - og i klubben vår. Først var det jo sommermøter hjemme hos medlemmene, spesielt hos trofaste Øivind Dahl på Skjeløy og Olsokmøter med rømmegrøt, de siste årene hos Ivar Ernø, og spesielt i 1991 var det båttur Moss-Horten og retur med Bastøfergen MF «Vestfold» med orientering og servering. Så var det 20 års-jubileum i november, med stilig fest i Storgt. 20, og det var da Bjarne Elvsås ble slått til ridder. Fra da av kom også skipsklokken vi hadde fått av Richard Manskow for lenge siden, igjen til heder og verdighet, og etter hvert er vi blitt svært glad i den fine klangen i klokken og minnes mange fine møter og gode stunder i klubben. Alltid er det våre egne presterer i klubben blant det beste, og vi tenker da på alle de gode 3 minuttene som er blitt holdt og på foredragene. For eksempel Gamalost-møtet Eilert Lund holdt, eller Bengt Olav Pedersens seilas i Karibien. Det var ikke bare Gunnar Wang-Hansen som kunne seile, men han kunne også mimre: «Han var 7. president i rekken. Han var også den første som fikk æren av å bære presidentkjedet. (Som Ernø Nagy for øvrig kjøpte i Roma!) Ut fra sitt presidentårs program som støtte for hukommelsen, tryllet Gunnar fram en rekke høydepunkter fra dette året. Han mintes særlig det kulturelle innslag som Dannis Sandberg stod for. Videre så han tilbake - med særlig glede - på kamerataften på Persilhytta, uten damer, turen til Skihytta med damer - besøket fra Randers Søndre R.K., også med damer, selvfølgelig. Gunnar fikk også gleden av å «overlevere» Orkerød Skanse til Moss kommune v/parksjef Viggen. Det var tydelig at Gunnar så tilbake på sitt år med glede og takknemlighet.» Veldig fine var også møtene som Knut Lolland, Ole Aas, Finn Vardal m.fl. hadde med foredrag om Gårder på Jeløy, Bygater på Jeløy og personer både på gårder og i gatene. Slikt kunne vi like, likesa når Nils Bjørnebekk og Fredrik Bolin, begge fra Moss R.K. fortalte oss om henholdsvis byplan for Moss og prins Christian Fredrik med Konvensjonen til Moss. Vi er interessert i byen og øya vår, det viste vi også da det var omvisning på Moss Havn med var egen Finn Syvertsen som cicerone. Men vi skal heller ikke glemme alle yrkes- og egoforedragene vi hørte fra våre nye medlemmer som det ble en del av etter hvert, og fra de gamle som mimret litt en gang i blant. Du verden så sikkert det er at vi får både kone og jobb helt tilfeldig! À propos, i desember 1991 fikk vi hilsen fra en nygift Jennifer. 19 Bjarne Elvsås blir slått til ridder.

20 På denne tiden begynte vi også å bli lei av å ha møter i kjelleren i Sprint-huset, og en effektiv og hurtig arbeidende komite tok seg av arbeidet med å skaffe noe annet og bedre. Etter mye frem og tilbake ble det Torderød gård, og de første møtene var i juni Riktignok kom det noen skjær i sjøen ved årsskiftet, men det ordnet seg, og i mai 1993 hadde vi dugnad på Torderød. Egne stoler fikk vi oss, også, og nå følte vi oss skikkelig hjemme, selv om vi ikke eide noe annet selv enn stolene. Arnulf Johannessen fortalte oss om Torderød, og siden er vi blitt medlemmer av Torderøds Venner, og vi har hjulpet til med utstillinger og annet i samarbeid med Moss Husflidslag som også holder til på gården. Når vi ikke var på Torderød, var vi enten på bedriftsbesøk eller på teaterturer. Det var alltid veldig interessant å se andre bedrifter, men ikke alltid like mange som kommer, det vet vi. Men i løpet av de siste 5 årene har vi f.eks. klart å besøke det nye Statens Hus, Moss Aktiebryggeri, hvor vi også traff Mosseølets Venner, og Seatronic-gruppen som har vokst seg stor og allsidig, likeså Moss Havn som er nevnt Torderød gård er Jeløy RK s faste møtested nå. allerede. Så var vi hos tannlegen på Hoppern ungdomsskole. Wenche og Bengt Olav Pedersen fortalte om og viste oss Jeløy tannklinikk. Besøket hos AIgas og Helge Fellkjær eller omvendt var det siste i denne perioden og ble en verdig avslutning, og vi ønsker en god fortsettelse! Turer som ellers må nevnes, er teaterturene til «12 skillingsoperaen», «Barkrakk» på Cats i Fredrikstad, «Ugler i mosen», «Kunsten å overleve» og «Albertine», og andre turer som strandtur til AIby, Skagentur i august 1992 med Dag Rødsand som guide og representanter fra Randers som hyggelig følge, og turene til Oscarsborg for å se kanonene «Moses» og «Aron» og til Fredriksten som gjester hos Rotary-klubben der. Innimellom var vi forresten på langtur til Lillehammer og Ringebu R.K. for å se på OL-forberedelsene, og det var en opplevelse som nok vil huskes på linje med besøkene hos og av Randers Søndre R.K. I perioden var de hos oss i september 1995, og vi har vært hos dem i 25 års-jubileum - representert ved Bengt O. Pedersen og Øystein Kase. Og så var vi på båttur i Vansjø! Alle disse møtene var med damer, og det samme gjaldt spaserturen sammen med Dag Rødsand på 3000 år gamle veier i Skjeberg-distriktet og utemøtet på Grønlie gård for å trene golf. Vi hadde nemlig hørt en masse om golf de siste årene etter at flere av medlemmene var blitt bitt av basillen, og Erik Vogt og Jon Eikeland holdt langt foredrag om opprinnelse, utbredelse og utførelse. Lykkelig var de som traff ballen! Og siden OL var på tale, fortalte Nils Messelt oss om sikkerhetstiltak i forbindelse med lekene på Lillehammer, og det var imponerende å høre ham både før og etter OL. Nils 20

21 Båttur i Vansjø. fortalte forresten en gang også om politiets sikkerhetsutstyr, og det var betryggende å høre at politiet var godt rustet til sine mange og farlige oppgaver. Som nevnt skjedde det veldig mye «i Værla og på Moss» i disse årene, eller var det bare et inntrykk vi fikk, og som vi sitter igjen med, fordi det ikke er så lenge siden? - F.eks. vinterolympiaden på Lillehammer, eller NSB's dobbeltspor gjennom Moss og bedre E6 til Oslo og Halden, eller Moss bys 275 års-jubileum, eller frigjøringsjubileet med utstilling i Moss Kunstgalleri og Rotarymøte samme sted med mange sterke innlegg fra egne medlemmer. Eller noe så hverdagslig som handelsutviklingen i Moss by og omegn. AIt dette preget også arbeidet i klubben vår, og vi har hatt mye å gjøre. Vi var flinke til å få det meste med oss og holde oss à jour, slik at vi alltid skulle kunne gjøre en best mulig innsats der det trengtes og leve opp til det Rotary krever av oss. Et stort arbeid ble derfor nedlagt i distriktssamlingen vi sto ansvarlig for i mai 1994, da vi arrangerte hovedmøte i Jeløy kirke, med etterfølgende gruppemøter og bespisning på Torderød. Vi var aile med, og det ble et vellykket møte på alle måter, det fikk vi vite fra andre, og møtet ble omtalt i avisen. Andre Rotary-ting som ny klubb, som nevnt allerede, og Rotaract og Interact, som var prøvet før, har ikke gått så bra, men RYLA har vi vært med på, og Anne Jørgensen hadde fått RYLA-diplom og var hos oss og holdt foredrag. Camilla Aicher sendte vi som utvekslingsstudent til Australia, og vi fikk fyldig rapport både før og etter. I retur fikk vi i januar 1995 besøk av Jodie Collett fra Toowoomba, Australia på 1 års utvekslingsopphold. Hun fortaite oss om seg selv og hjemstedet sitt, tilslutt fortalte hun om Australia på skikkelig norsk. Hos oss bodde hun hos 3 vertsfamilier, mens hun gikk på Malakoff videregående skole. Hun likte seg godt i klubben vår og i Moss, og kommer visst tilbake på ny visitt. Etter vår mening er slike besøk noe av det beste vi kan gjøre i Rotary for våre unge, og det var litt synd at ikke flere deltok aktivt i å ta seg av Jodie, da kunne besøket kanskje ha blitt enda mer interessant for henne. For oss hadde det blitt enda mer kunnskap om unge mennesker fra andre land, og vi har godt av å lære litt mer om både de unge og de andre landene. 21

22 Jubileumsarets president Jorgen Bryhn j godt lag dvs. 20 års-jubileum med gode venner og løftet glass. Det passer jo også veldig fint at vi holder til på Torderød, hvor det også fylles en skole med amerikanske studenter. Ett møte og en avslutningsfest har vi hatt sammen med dem, men vi hadde hatt godt av å gjøre det oftere for å lære mer. På samme måte som vi har godt av å lære om andre klubber som vi f.eks. fikk vite i informasjonsmøtene med Soroptimistene og Inner Wheel. Likeledes var det veldig interessant å høre Helge Fellkjær fortelle om Rotary-møtene i andre land, fra alle de reisene han har gjennomført i aile disse årene. Innimellom alt dette tok vi oss tid til en «sjømannsfest» eller «guttefest» en gang i året og vi fortsatte med både Mosseheftet og dugnad på Orkerød skanse samt juletrefest for hele familien med musikk av Helge og Tore. Gamle tradisjoner skal holdes i hevd, og gamle musikanter er de beste man kan ha. Men vi ivaretok også nye «tradisjoner», nem1ig utdeling av Paul Harris Fellowships. I 1993 fikk Magnus B. Landstad og Lars Brandstrup hver sin pris, og i 1995 fikk Berit Bryhn, Edmund Ree og Finn Syvertsen sine medaljer. Dette var en fin påskjønnelse til folk som har gjort en ekstra innsats her på Jeløy og i Moss, og for oss er det en fin måte å si en hjertens takk på. Og vårt valg av person er viktig for takkens verdi. Noe som dessverre ikke ble tradisjon, var Ramberg skolekorps' konsert for oss under dugnaden på Orkerød skanse. Tanken var å gi korpset en liten støtte som takk for musikk til arbeidet, og med tanke på Øivind Bratsvedals minnefond i korpset burde vi være med å øke dette. Da dette i sin tid ble opprettet, fikk vi et ansvar vi må huske. Øivind satset mye både der og hos oss, og han og Leiv Tjeldflaat tok opp arbeidet med klubbens fotoalbum. I dag er det Leiv og Erik Vogt som passer på å ta bilder av alle store hendelser og setter dem inn i albumet som heldigvis kom til rette etter lang tids forsvinning. Konsert fikk vi da i stedet under vårt besøk i Jeløy kirke for å høre Trond Oftung fortelle om orgler. Han fortaite, og det ble en ny opplevelse. Orgel er noe riktig gammelt og fint, og musikken Trond ga oss etterpå, gikk langt inn i oss. Det gjorde forresten også konserten som Jeløy Rotaryklubb arrangerte i Moss kirke i juni 1994, da kunne vi også dele den fine opplevelsen med mange av byens øvrige innbyggere. Som avslutning sakser vi fra et månedsbrev i 1994 en del stikkord fra peismøter , fordi det gir et glimt av de ting som opptok oss denne tiden: Utstilling av/om Rotary i et monter i gågaten. Er vi enig i en slik presentasjon? I såfall må vi snakke med de andre klubbene. Ikke alle var enig at vi skulle vise oss frem på denne måten. 22

23 - Presidenten tar opp Community Chest of Ideas og kommer tilbake til dette senere. - Nye, unge medlemmer ønskes til klubben. Stikkord «Brainstorming». - Paul Harris-kandidater ønskes også. Vi har anledning til å utnevne flere. Hvem? Møte i komiteen avholdes. I samme omgang settes opp liste over Paul Harris Fellows som klubben har utnevnt og hvorfor. Forslag fra Bjarne og andre tas opp til vurdering i styret før jul. - Forlenget møtetid, 1 møte i måneden utvides, feks. starte litt før med kaffeservering - Formålet med Mosseheftet i år RF, Café Nattugla og Varmestua. - Kontinuitet i komiteene ønskes, et medlem sitter over til neste år. - Arrangementskomite i anledning 25 års-jubileet.» Nå skulle det egentlig vært slutt på denne del av historikken, men la oss også ta med 2 ting som bør bli husket fra det siste året og de siste dagene: Sangen først på nesten hvert eneste møte med president Bengt, som konkluderte med at det hadde vært morsomt, men at vi aldri kom til å bli noe sangkor, og brilleinnsamlingen som Bjarne Elvsås var med på sammen med optikerne Nybø og Evensen par ble det til, og kanskje skal like mange mennesker få et nytt syn på livet, akkurat som vår egen Robert Jørgensen etter at han var ferdig med sin øyeoperasjon, og nå er det på tide å se fremover! Eilert Lund overrekker presidentkjedet til Bengt Pedersen, president i Jubileumsåret. HVA SYNES VI OM ROTARY NÅ? Ved 25 års-milepelen stopper vi opp et øyeblikk og spør om hvilke tanker vi har om Rotary, og vi har laget en liten enquéte basert på 3 spørsmål til 7 medlemmer av vår klubb. Spørsmålene lød: - Hva har ditt medlemskap i Rotary betydd for deg? - Har du opplevet noe som du vii betegne som et absolutt høydepunkt i din tid som medlem av Jeløy Rotaryklubb? - Hva forventer du av Rotary i fremtiden? Våre utvalgte klubbkamerater svarte: Ole Aas - Sosialt utbytte. Blitt bedre kjent med andre yrker. - Kan ikke umiddelbart trekke frem noe spesielt. Ser som regel frem til møtene som i seg selv inneholder høydepunkter. - At Rotary blir litt mindre byråkratisk. 23

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014 Visjon: I Molde Rotary er det møtelyst, ikke møteplikt som sørger for det

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner.

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner. Presidentens hjørne Kjære Rotary venner. Da har vi satt i gang Rotary hjulet for enda en omgang, hjulet har gått rundt 45 ganger siden vår klubb ble stiftet i 1972. Hjulet har gått rundt 20 ganger siden

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter Sortland Rotary Klubb Ukeavisen 19.06.12 Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter Rotarymøte 19.06.12 Avtroppende president Trond Arthur Christiansen Ved åpningen av møtet opplyste

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

NØTTERØY ROTARY KLUBB

NØTTERØY ROTARY KLUBB NØTTERØY ROTARY KLUBB JUNI 2012 Møtedato 04.06 11.06 18.06 25.06 Måned Fremmøte 41 29 32 36 Fremmøteprosent 67,2 Referater for juni 2012 Møte 4.juni 2012 Besøk i andre klubber: Ranveig Roberg Re RK, Gunnar

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Rotary er ikke ment å være et folkeakademi, hvor vi kun sitter avslappet og tilbakelent på de ukentlige klubbmøtene,

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260

Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260 Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260 Svein-Erik Dippner Leder, Klubb- og medlemsutvikling, D2260 (Skedsmo Nord Rotaryklubb) Medlemsutvikling Vi må jobbe målrettet for å sikre positiv medlemsutvikling

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund Mitt drømmehus Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund På Nordnorsk Kunstnersenter er vi imponert over det arbeidet Dere har gjort, både med drømmehus og med å gi oss tilbakemelding

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato:

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato: Styringsdokument 2016-2017 President: Arve Brenne Dato: 06.10.2016 1 ato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2016/-17 er styringsmålet: «Rotary Serving Humanity». R.I. President: John

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130 Norsk etnologisk gransking Desember 1980 Spørreliste 130 Fødselsdagsfeiring I 1953 sendte NEG ut spørreliste nr 39: Høgtidsmat ved familiefester, der vi blant annet stilte noen spørsmål om feiring av fødselsdager.

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb TILE Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb 1. Rotarys formål: Å gagne andre 2. I-presidentens tema: Light up Rotary (+ hvordan vi i Rotary lever, tenker, føler og jobber) 3. Guvernørens hovedmål for distriktet:

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

Eidsvoll Rotaryklubb. 1) Årsberetning fra presidenten 2) Regnskap Eidsvoll Rotary DRIFT og Eidsvoll i Bilder

Eidsvoll Rotaryklubb. 1) Årsberetning fra presidenten 2) Regnskap Eidsvoll Rotary DRIFT og Eidsvoll i Bilder Eidsvoll Rotaryklubb 1) Årsberetning fra presidenten 2) Regnskap Eidsvoll Rotary DRIFT og Eidsvoll i Bilder 2015-2016 0 Rotaryåret 2015-2016 ved President Ingunn Gresslien (årsberetning) I Eidsvoll Rotary

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB Vår utfordring DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV OKTOBER 2011 Kronikk Medlemsskapskomiteen hadde ansvaret for møtet den 11.10. 2011. Vi innledet og inviterte til diskusjoner og delte forsamlingen

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer