NYE KURS I ÅR. Om sommaren og i helgene arrangerar Raulandsakademiet kortare kurs hovudsakleg innan husflid og handverk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE KURS I ÅR. Om sommaren og i helgene arrangerar Raulandsakademiet kortare kurs hovudsakleg innan husflid og handverk."

Transkript

1

2 Raulandsakademiet blei bygd som ein folkehøgskule fyrst på 70-talet og har derfor store og greie rom til møte og kursverksemd. Fyrst på 90-talet blei Telemarkstunet bygd opp med kopiar av gamle, lafta hus frå distriktet. Desse bygningane blir bruka til verkstad og utsal for handverkarar, kafé og undervisningsrom. Om sommaren og i helgene arrangerar Raulandsakademiet kortare kurs hovudsakleg innan husflid og handverk. Kursa blir arrangert i samarbeid med Rauland Husflidslag og Studie-forbundet kultur og tradisjon. I år tilbyr vi ca 65 kurs. I denne katalogen finn du omtale av dei ymse kurstilboda. Detaljinformasjon om kursa finn du på Raulandsakademiet leiger ut til Høgskolen i Telemark, Institutt for folkekultur. Meir informasjon om studia finn du på Vi tilbyr overnatting og mat til våre kursgjester. Vi har 49 rom, enkeltrom, dobbeltrom og familierom. Til saman ca. 90 senger. Hausten 2010 vart alle romma pussa opp til høgare standard. Nå er det dusj og toalett til kvart rom. Romma blir leigd ut heile året til gjester som treng overnatting og mat. Raulandsakademiet er medlem i Norske Vandrerhjem. Staden er eit godt alternativ for større grupper som treng rimeleg overnatting. Velkommen til Raulandsakademiet som feriegjest, kursdeltakar, eller berre for ein tur på Telemarkstunet. NYE KURS I ÅR ENDELEG SKJER DET: Kurs for barn 8 14 år. Dette har det vore spørsmål om i mange år. Det blir eit vekesopplegg med forskjellige aktivitetar kvar dag; Friluftsliv, matlaging, tekstilarbeid, sølvarbeid og spikking. Sjå side 11. Keramikk og rakubrenning. Vi får besøk av Erzsebet Kabai frå Ungarn som er kjend som folkekunstmeister i heimlandet. Samstundes vil Andras Varga lære bort korleis ein lagar blyglas-lampeskjerm. Neverfletting, plantefarging og spinning av ull. Det er minst 10 år sidan sist det var på programmet. Ta vare på den gamle omnen din. Ikkje la han bli spiker! Han kan bli like god som ny og det er framleis lov å bruke han. Anders Sundvold vil lære bort kunsten. Eller ta vare på dei gamle bøkane dine. Meld deg på bokbindarkurs med Lisa Bøthun! Veske av resirkulert traktorslange, redesign av klede eller fletting med søppel. Spanande kurstilbod der ein nyttar materiale som elles er søppel. ANDRE KURSTILBOD: Fleire knivkurs Lafting med rundtømmer Skrivekurs Akvarell Male landskap Bakekurs Biletvev Tægerbinding Møbeltapetsering Dreiing i tre Fotografering Gyllenler Slektsgransking Kalligrafi Handsaumsteknikkar Sølvarbeid Steinsliping Maskinstrikking Ølhøner Lasering Vegetarmat Baking av jolebakst Dreiing i tre og mykje mykje meir Ann Mari Jore 2 Les meir på

3 MELD DEG PÅ KURS FØR 1. MARS FÅ 10% RABATT PÅ KURSAVGIFTA! Raulandsakademiet er og har vore den staden i Noreg som tilbyr flest kurs innan tradisjonshandverk. Kursverksemda er eit samarbeid med Studieforbundet kultur og tradisjon. Den lokale tilknytinga er Rauland Husflidslag. Raulandsakademiet og Studieforbundet kultur og tradisjon har som visjon at det skal vera mogeleg for alle som bur i Noreg å bli kjende med og lære folkelege kulturutrykk. Vi skal legge til rette for trygge og skapande læringsfellesskap med høg kvalitet. Opplæringa som blir gjeve skal ha kvalitet og breidde. Ho skal representere eit mangfald geografisk og på ulike nivå, og ho skal syne både tradisjonelle og eksperimentelle uttrykk. Vi håper du finn eit kurs som høver for deg! Velkommen til oss! Helsing Ann Mari Jore # Nr. og namn på kurset: Frå dato: Til dato: Namn: Adresse: Postnr. og -stad: Fødselsdato: Tlf. om dagen: Tlf. om kvelden: E-post: Fax: Skal du bu på Raulandsakademiet under kurset? Ja Nei Melder du deg på kurs før 1. mars? Ja Nei Er du medlem i Rauland Husflidslag? (betalt medlemskap for 2013)... Ja Nei Særlege opplysningar: Stad og dato: Underskrift: KURSKATALOG

4 Lafting med rundtømmer Ottar Romtveit Olav Romtveit Kurs Nr.: 1310 Påmeldingsfrist 13. mai Kurs kr 9 600,- Opphald og mat kr 9 000,- Hent tømmer i eigen skog og bygg ei lita bu! På kurset kan du setje opp di eiga hytte (sjølvbyggar), eller du kan vere vanleg kursdeltakar der du er med og byggjer ei anna hytte. Max storleik på lafta hytte er 20 m 2. Du vil rekke å kome godt i gang med veggane på hytta, men vil trenge meir tid for å bli ferdig. Du kan leige lafteverktøy, kr 300,- Vil du lære meir, kan du melda deg på neste kurs som startar 8. juli. Det er høve til å arbeide vidare med lafting om kveldane og i helga. Ottar Romtveit er byggmeistar og arbeider profesjonelt med lafting. Kurset varer 2 veker. Kursstart måndag kl 19. Sølvarbeid, filigran, sølje Gunnhild Astrid Evju Kurs Nr.: 1364 Påmeldingsfrist 13. mai Kurs kr 9 600,- Opphald og mat kr 9 000,- Lag di eiga sølje! For eksempel ei slangesølje. Då kan du velge størrelse etter eige behov. Dette kurset høver for deg som har erfaring med sølvarbeid. Vi skal arbeide med ulike filigranteknikkar, så som tvinning av tråd, lage kruser, smelte kjørner og spikke demanter. Bearbeide og hamre opp sølvplate og utsagingsteknikkar høyrer og med. Vi overflatebehandlar smykket til slutt. Ein må rekne ein del utlegg til sølv. Gunnhild Astrid Evju har svenne- og meisterbrev i filigran og har mastergrad frå Høgskolen i Telemark, Rauland. Kurset varer 2 veker. Kursstart måndag kl 19. Biletvev Anne Gro Johansen Kurs Nr.: 1388 Påmeldingsfrist 13. mai Kurs for nye og erfarne biletvevarar. Her kan du veve tradisjonelt eller eksperimenterande etter eige ynskje. Det blir undervist i grunnleggande teknikkar, både tradisjonelle og nyare variantar. For dei heilt ferske er det lurt å byrja med ein prøvelapp. Eller har du eit mønster du aldri har fått sett ut i livet? Har du lyst til å lage eigne komposisjonar, får du hjelp og rettleiing til det. Biletvev er eit stort kunnskapsfelt, du kan sjølv velje område du vil arbeide med; teknikkar, fargar, materialkombinasjonar, komposisjon eller uttrykk. Du må ha eiga biletvevramme. Anne Gro Johansen er biletvevar og har undervist i mange år. Kurs måndag kl 19 til sundag kl Les meir på

5 MELD DEG PÅ KURS FØR 1. MARS FÅ 10% RABATT PÅ KURSAVGIFTA! Skinnfell, tradisjonell saum og trykking Britt Solheim Kurs Nr.: 1301 Påmeldingsfrist 13. mai Deltakarane lærer å skjære til og handsy ein skinnfell etter tradisjonell metode. Vidare lærer ein om val av material og arbeidsreiskap til skinnfellsaum, tradisjonell bruk av farge, komposisjon og ornament i dekortrykk, og praktisk trykking på skinnfell.materialkostnadene er avhengig av kva slag type skinn og kor mange skinn deltakarane ynskjer. Pris pr skinn varierar frå ca kr 950,- til 1500,-. Fire til seks skinn er vanleg å bruke. Materiell elles, skjærnåler, klyper, lintråd, koster til sammen ca 300 kr. Bok: Skinnfell du kan lage selv. Kurslærar sender deltakarane utfyllande informasjon om skinn og prisar før kurset. Kurs måndag kl 19 til sundag kl 12. Maskinstrikking, grunnkurs Maria Valsdottir Kurs Nr.: 1306 Påmeldingsfrist 13. mai Det blir gjennomgang av dei ulike mønstervariasjonane som ein finn på maskinen, kantar, avslutningar, utrekning av oppskrifter, montering og etterbehandling. Deltakarane må ha basiskunnskap som å legge opp og felle av. Ta med eigen strikkemaskin, elektronisk eller holkort. Leige av strikkemaskin kr 500,-. Kurs måndag kl 19 til sundag kl 12. Kniv med sølvbeslag, laurdagskniv Morten Håkonsen Kurs Nr.: 1342 Påmeldingsfrist 13. mai På kurset vil du lære heile prosessen med å lage ein laurdagskniv med sølvbeslag. Ein sølvholk på skaftet og/eller ein sølvholk på slira. Skaft av valbjørk med smidd knivblad. Innhald: Skjera til slira, bløyting og holstikking, sying, dekor og overflatebehandling. Skaftarbeid med val av material, forming, skjefting, tilpassing av holker og overflatebehandling. Sølvarbeid: Lage ein holk på skaftet og ein på slira. Lage hengsel for oppheng på slireholken med tilpasning og lodding. Polering og etterbehandling av sølvbeslaga. Kurset høver best for dei som har laga kniv før. Erfaring frå sølvarbeid er ikkje nødvendig. Materialkostnad kr 1 200,-. Kurs måndag kl 19 til sundag kl 12. KURSKATALOG

6 Treskjering, dragestil Rune Hjelen Kurs Nr.: 1323 Påmeldingsfrist 13. mai Kurs kr 5 500,- Opphald og mat kr 4 500,- Få grunnleggande innføring i dragestilen i norsk treskjerartradisjon! Du får praktisk tilnærming til dragestilen gjennom skjering av ulike dragestilornament. I tillegg blir det fokus på stilhistoriske trekk ved dragestilen, praktiske element ved skjering i dragestil, grunnleggande materiallære, grunnleggande slipeteknikk, utveljing av egna utstyr, emnetilpassing og prinsipp for overflate-behandling. Kurshalder har ulike teikningar som deltakarane kan bruke. Kostnader for klargjorte emne kjem i tillegg. Kurset høver både for nybyrjarar og for meir øvde treskjerarar. Rune Hjelen er lektor, har svennebrev i treskjerarfaget og ein mastergrad i tradisjonskunst frå Høgskolen i Telemark. Les mer: Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 12. Fotografering med digitalt kamera Dagfinn Kristiansen Kurs Nr.: 1378 Påmeldingsfrist 13. mai Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- Kurset høver for deg som vil ta betre bilete, og lære meir om funksjonar/innstillingar i eit digitalt kamera. Grunnleggande opplæring. Fotohistorie, korleis virker kameraet med; lukker, blendar, effektar ved ulike lukkertider og blendarar, kvitballanse, ISO, blitsbruk, unngå raude auge, fotografering uten blitz, lysretningar, makrofotografering, djubdeskarphet, lyskompensasjon, bruk av stativ, frihand, digital zoom, filstorleik, formatere minnekort, komposisjon, konkrete og abstrakte motiv, biletelement etc. Deltakarane må ha med seg eit digitalt kamera med manual, ladar og helst to minnekort. Kurs frå måndag kl.19 til torsdag kl 12. Fotografering med digitalt kamera, påbygging Dagfinn Kristiansen Kurs Nr.: 1302 Påmeldingsfrist 16. mai Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- Kurset høver for deg som har gått på fotokurs tidligare og vil ha oppfriskningar, eller for deg som har fotografert en del med digitalt kamera, og vil ha meir kunnskap om m.a. kamerainnstillingar. På dette kurset er det ein fordel å ha med speilreflekskamera med eitt eller fleire objektiv. Etter grunnleggande gjennomgang arbeider vi med: Lukker og blendarprioitet, kvitballanse, ISO, riktig blizbruk, fotografering uten blitz, lysretningar, makrofotografering, djubdeskarphet, lyskompensasjon, effektar ved ulike lukkertider, blendar og zoom, lage fotokunst, konkrete og abstrakte motiv, komposisjon, biletelement, etc. Deltakarane må ha med seg eit digitalt kamera med manual, ladar og helst to minnekort. Kurs frå torsdag kl. 19 til sundag kl Les meir på

7 MELD DEG PÅ KURS FØR 1. MARS FÅ 10% RABATT PÅ KURSAVGIFTA! Redesign av klede Veronika Glitsch Kurs Nr.: 1362 Påmeldingsfrist 21. mai Har du klede liggande som ikkje har rett fasong, men som har eit stoff du likar og som ikkje er utslite enda? Da kan du lære å lage heilt nye plagg ut av dei bruka kleda. Du får rettleiing til å få fram dine eigne idear og ynskjer. Vi spretter frå kvarandre delar av plagga og set delane samen på ein ny måte til det plagget vi ynskjer å sy. Vi jobbar med innprøving på eigen kropp. Du får rettleiing i sømteknikk slik at du får eit proft resultat: sjå eksempler på Finn fram bruka klede som har litt ulike stoffkvalitetar og lag nytt antrekk. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 12 Toving/filting av klede Toril Vestad Kurs Nr.: 1367 Påmeldingsfrist 21. mai Grunnleggande kurs i toving med ull og silke der vi konsentrerar oss om skulpturell filting av klede med detaljar og tilbehør. Dette er eit basiskurs i nunofilting, det vil sei filting med ull og silke. Du kan lage jakke, kjole, skjørt, tunika eller vest og i tillegg småting som skjerf, pulsvanter eller hovudplagg. Materialkostnad er ca 700,- for ein tunika. På dette kurset får du tid til å lage fleire plagg. Heimeside: Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 12. Male landskapsbilete Kjersti Eliassen Kurs Nr.: 1353 Påmeldingsfrist 21. mai Dette er eit kurs i olje-/akrylmåleri der vi brukar landskapet som motiv. Vi tek for oss grunnleggande fargelære og komposisjon. Vi lagar skisser ute og arbeider vidare med måleriet inne eller ute. Alle får individuell rettleiing og vi vil bruke døme frå kunsthistoria til å forklare dei ulike problema vi møter på. Ta med godt med klede slik at vi kan vere mykje ute. Kjersti Eliassen er aktiv biletkunstnar og har utdanning frå Statens Kunstakademi. Kurs måndag kl 19 til sundag kl 12. KURSKATALOG

8 Knipling grunnkurs Anna Sigurðardóttir Kurs Nr.: 1374 Påmeldingsfrist 21. mai Kurset tek sikte på å lære dei grunnleggande teknikkane i knipling. Individuell undervisning. Nybyrjarar og dei som har knipla litt kan melde seg på. Materialkostnad ca 900 kr, dersom du må kjøpe alt. Anna Sigurdardottir har mastergrad i Tradisjonskunst ved HIT, Rauland, med spesialemne kniping. Kurs måndag kl 19 til sundag kl 12. Tredreiing Rune Hjelen Kurs Nr.: 1360 Påmeldingsfrist 21. mai Kurs kr 5 500, - Opphald og mat kr 4 500,- Tredreiing er spanande. På kurset får du innføring i dei grunnleggande dreieteknikkane. Det blir fokus på dreiing i rått virke, dreiing av fat og dreiing av bollar, samt dekorering. I tillegg vil vi gå inn på grunnleggande materiallære, grunnleggande slipeteknikk, utveljing av egna utstyr og prinsipp for overflatebehandling. Utlegg til material kjem i tillegg til kursprisen. Kurset passar både for nybyrjarar og for de med noko erfaring. Rune Hjelen er lektor, har svennebrev i treskjerarfaget og ein mastergrad i tradisjonskunst frå Høgskolen i Telemark. Les meir: Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 12. Tægerbinding Signe Irene Berg Kurs Nr.: 1328 Påmeldingsfrist 21. mai Røtene eller tæger er mjuke og elastiske, og skal ein laga korger av dette materialet, kan ein ikkje bruka vanleg fletteteknikk. Teknikken eller bindinga held materialet godt saman og forma vert stødig. Dei skarpe bøyningane i bindinga set store krav til materialet, og det er berre røter som tåler det. Tæger hentar vi i myr eller sand. Reinskar og deler. Vi bind saman i ymse mønster; vanleg binding, kontur, ruter og fleire. Vi lagar fat, skåler, korger og andre bruksting. Nybyrjarar kan få kjøpe tæger av lærar. Det tek lang tid å hente tæger, så dei som har høve til det, bør sanke tæger før kurset. Kurs måndag kl 19 til sundag kl Les meir på

9 MELD DEG PÅ KURS FØR 1. MARS FÅ 10% RABATT PÅ KURSAVGIFTA! Lafting med rundtømmer Ottar Romtveit, Olav Romtveit Kurs Nr.: 1332 Påmeldingsfrist 27. mai Kurs kr 9 600,- Opphald og mat kr 9 000,- Dette er laftekurs nr. 2 i sommar. For å vera med på dette kurset bør du ha gått det fyrste laftekurset eller ha anna liknande erfaring med lafting. På kurset få du mellom anna vera med på rausting og legging av åsar på ei hytte. Du kan og setje opp di eiga hytte. Max storleik er 20 m 2. Du får opplæring i materialval, dimensjonering og kvalitetskrav og bruk og oppsetjing av verktøy. Deltakarane må ha med eige handverktøy og verneutstyr. Du kan leige lafteverktøy, kr 300,- Det er høve til å arbeide vidare med lafting om kveldane og i helga. Ottar Romtveit er byggmeistar og arbeider profesjonelt med lafting. Kurset varer 2 veker. Kursstart måndag kl 19. Design, mønsterkonstruksjon og saum av klede Veronika Glitsch Kurs Nr.: 1330 Påmeldingsfrist 27. mai Har du lyst til å saume klede etter eigne ideer, men ikkje veit korleis du skal få laga mønster til dei? Finn du aldri klede som passer heilt til dine mål? Har du for eksempel ein kjole i hovudet som du aldri heilt finn i butikken? Har du eit yndlingsplagg som er utslite, men som du gjerne skulle hatt ein kopi av? På kurset jobbar vi med grunnleggande mønsterkonstruksjon for klede. Vi tar for oss grunnformene for skjørt, overdel og bukse. Grunnformene blir bruka som utgangspunkt for å konstruere plagg etter dine eigne idear. Du lærer korleis du forandrar grunnmønstra, legg inn større volum, forandrar fasong, legg saumar der du ynskjer, til du har fått fram din eigen design. Så syr vi lerretsmodell av mønsteret, gjer innprøving på kroppen og overfører endringane attende til mønsteret. Dei siste dagane på kurset brukar vi til å sy opp plagget du har konstruert. Du lærer den saumteknikken som skal til for å få eit proft resultat. Under saumprosessen gjer vi innprøvinger etter eigen kropp. Heimeside: Kurs måndag kl 19 til sundag kl 12. Sølvsmykke, grunnleggande teknikkar Linn Sigrid Bratland Kurs Nr.: 1329 Påmeldingsfrist 27. mai Dette er eit kurs som ikkje krev nokon forkunnskaper. Du vil lære grunnleggjande gullsmedteknikkar, som filing, saging og lodding, samt enkle smykketeknikkar. Linn Sigrid Bratland jobbar som smykkedesigner, og sylvsmed på fulltid. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 12. KURSKATALOG

10 Pilfletting Klara Pil Kurs Nr.: 1336 Påmeldingsfrist 27. mai Kurs kr 5 800,- Opphald og mat kr 4 500,- Dette kurset høver både for nybyrjarar og øvde innan pilflettingskunsten. Pil er eit inspirerande materiale å jobbe med. Det blir undervist i: Grunnleggande teknikkar i korgfletting. Kimning Forskjellige sideflettingar Nedlegging av kant Påsetting av hank. Dei som ynskjer det kan og lage katalanske korger. Det blir ei spanande og annleis korg som passer veldig godt til små arbeid. Ein dag av kurset får du høve til å flette inspirerande saker til hagen. Kursdeltakarane kan ta med eige verktøy eller du kan låne eller kjøpe av Klara Pil. Klara Pil må ha antal påmeldte seinast 2 veker før kursstart. Då blir pilen lagt i bløyt så han er klar til kurset. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 12. Skrivekurs for besteforeldre Kjersti Wold Kurs Nr.: 1303 Påmeldingsfrist 30. mai Kurs kr 3 900,- Opphald og mat kr 2 250,- I boka Writing your life story seier forfattaren Michael Oke: Din historie er unik. Hvis den ikke blir skrevet ned vil den forsvinne. Han skriv vidare: Jeg tror at det mest verdifulle vi kan gi til vår familie og de som skal følge etter oss, er en fortrolig, førstehånds beretning om våre liv. På dette kurset lærer du ulike innfallsvinklar og teknikkar for å skrive ned dine eigne erfaringar. Du får praktiske tips og råd for å starte eller avslutte eit skriveprosjekt, der du jobbar med eigen erindring og hentar inspirasjon fra eige liv. Kurset krev ingen førehandskunnskap. Kjersti Wold er skjønnlitterær forfattar og har saman med Gro Dahle gjeve ut to bøker om kreativ skriving. Ho har hatt fleire hundre skrivekurs og er ein av dei mest etterspurte kursleiarane i landet. Kurs måndag kl 19 til torsdag kl 12. Handsaumteknikkar Anne Kari Martinsen Kurs Nr.: 1309 Påmeldingsfrist 27. mai Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- Skal du sy bunad? Mange som startar på bunadkurs har ikkje erfaring med handsaum. På dette kurset vil du lære å bruke dei mest vanlege stinga som blir bruka på bunader. Stinga og teknikkane brukar vi til å lage eit klesplagg, enten til deg sjølv eller andre. Det kan vera dåpslue, middelalderlue, skjørt eller barneskjorte. Det er fint å vite på førehand om du har særskilde ynskje, for eksempel ein bunad du skal sy. Materialkostnader ca 300,-, avhengig av kva deltakarane sjølve har med. Kurs frå måndag kl.19 til torsdag kl Les meir på

11 MELD DEG PÅ KURS FØR 1. MARS FÅ 10% RABATT PÅ KURSAVGIFTA! Akt ivi t e t sve k a på Raula nd Kurs Nr.: 1315 Påmeldingsfrist 1. mai Kurs kr 1 600,- (Rabatt for medlemmer i Varden Xtra og medlemmer i Rauland Husflidslag) Opphald og mat kr 2 250,- (i dobbeltrom med føresette) I samarbeid med Noregs Husflidslag blir det for fyste gong arrangert aktivitetsveke for barn frå 8 til 14 år på Rauland. Barna blir delt inn i grupper og får ein dag på kvar base. Base 1: Tekstildagen. Lær å spinne på handtein, lag din eigen nøkkelring med fargerikt band. Lag ditt eige hoppetaug med repslagingsteknikk. Hekle tøft panneband. Base 2: Spikkedagen. Du lærer spikke ymse ting i rått materiale. Du får låne ein god og skarp spikkekniv. Base 3: Sølvdagen. Du lærer å lage eit armband eller fotlenke i sølv med glasperler. Base 4: Friluftslivdagen i samarbeid med Villreinsenteret. Ein dag ute i det fri på jakt etter spor av fuglar og dyr. Praktiske oppgåver: Lage bål og lage eit måltid på bålet, spikking m.m. Base 5: Matdagen. Bli med på kjøkenet og lag suppe og rundstykke til gruppa di. Rundstykka kan du få steikt i vedfyrt steinomn eller på bål. Etterpå lagar vi solskinnslefser. Be om eige påmeldingsskjema på epost eller på telefon Frammøte måndag kveld kl.19 for informasjon. Sundag føremiddag blir det utstilling av ting som er laga på kursa. Vi inviterar foreldre og andre. Utdeling av kursbevis. Kurset startar tysdag morgon og varer til sundag kl 12. Aktivitetsveka er støtta av Varden Xtra. Noregs Husflidslag og Villreinsenteret m.fl. Meir informasjon finn du på KURSKATALOG

12 Steinsliping og fatting Birgith Hestangen Kurs Nr.: 1387 Påmeldingsfrist 3. juni Lag sølvsmykke med eigenslipa stein! På kurset blir det undervist i smykkesteinsliping, ulike steinar og ulike former. Du lærer om kva eigenskapar og kvalitetar ein smykkestein bør ha. Har du stein du ynskjer å slipe, ta dei med, elles har Birgith eit rikt utval. Etter slipinga skal du lodde og fatte inn steinen til ferdig smykke. Birgit Hestangen driv eigen verkstad og utsal, slipar smykkestein og kombinerar stein og sølv til smykke. Kurs måndag kl 19 til sundag kl 12. Ølhøner Harald Kolstad Kurs Nr.: 1390 Påmeldingsfrist 3. juni Ølhøner er tradisjonelle drikkekar som blei bruka til fest og høgtid. Dei er rikt dekorera med både utskjering og måling. Du lærer å lage di eiga ølhøne, og lærer samstundes mykje om tradisjon, lokale variantar, symbolbruk, folketru og ritual knytt til bruk av ølkaret. Emne og verktøy får du kjøpt på kurset. Kostnad ca. kr 1700,- Harald Kolstad har gjeve ut bøkene Gamle redskaper, små antikviteter og Vakkert verktøy. Kurs måndag kl 19 til sundag kl 12. Blyglas lampeskjerm Andras Varga Kurs Nr.: 1369 Påmeldingsfrist 3. juni Lag din eigen heilt spesielle lampeskjerm i blyglasteknikk. Dette er eit meisterkurs og du bør ha arbeidd med blyglas for å vera med på kurset. Andras Varga er frå Ungarn. Han lærte blyglasteknikken av ein serbisk meister. Fra 2007 har han budd i Noreg og jobba med blyglas i Tønsberg. Han har mellom anna restaurert glasmalerier i Uranienborg kirke og i Tønsberg Domkirke. Materialkostnad til glas og bly ca. kr 2000,- Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 12. Rosemåling Vivian Grieg Teisner Kurs Nr.: 1365 Påmeldingsfrist 3. juni Kurset høver for deg som har prøva litt rosemåling. Men det er og plass for nybyrjarar. For det meste individuell undervisning. Oljefargar. Kurset inneheld teori om oppbygging og linjeføring i ei telemarksrose, men hovudvekta ligg på praktisk øvingar. Vivian Grieg Teisner har mastergrad i tradisjonskunst frå HIT, Rauland, og er kjend for å prøve nytt innan rosemålingskunsten. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl Les meir på

13 MELD DEG PÅ KURS FØR 1. MARS FÅ 10% RABATT PÅ KURSAVGIFTA! Keramikk, rakubrenning Erzsebet Kabai Kurs nr Påmeldingsfrist 3. juni. Kurs kr 5 500,- Opphald og mat kr 4 500,- På kurset vil du lage ditt eige keramikkprosjekt. Du lærer korleis leire blir forma til kopp eller tallerken. Vi brukar forskjellige teknikkar for å forma leira. Til slutt kjem eit vakkert mirakel, Rakubrenning. Rakubrenning er ein oksygenfri brenning. Ved hjelp av eit hol i jorda, sagflis, eld og høg temperatur blir keramikken brent og skiftar farge. Erzsebet Kabai er ein av dei mest kjende keramikarane i Ungarn, ho har fått høge prisar for arbeidet sitt og har tittel folkekunst meister. Ho snakkar engelsk, men vil få hjelp av Katalin som snakkar norsk. Materialkostnad ca kr 1 500,- Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 12. Maskinstrikking, Designa Knit Maria Valsdottir Kurs Nr.: 1307 Påmeldingsfrist 3. juni Bli kjent med dataprogrammet Designa Knit. Det blir undervist i Designa Knit versjon 8. På kurset vil vi gå gjennom dei mest bruka teknikkane. Ta med eigen strikkemaskin og utstyr som høyrer til eller du kan leige utstyr. Maria Valsdottir har svennebrev i kjole- og draktsaum og 2-årig utdanning i maskinstrikking frå HiT, Rauland. Kurs måndag kl 19 til sundag kl 12. Annonse: Open heile året! Raulandsakademiet har pussa opp romma! Tlf KURSKATALOG

14 Akvarell Ivar Øksendal Kurs Nr.: 1335 Påmeldingsfrist 3. juni Du blir kjent med ulike akvarellteknikkar. Vi målar akvarell både ute og inne, landskap, oppstilling m.m. Ivar Øksendal er utdanna frå Statens Kunst- og Handverkskole og Statens Kunstakademi, og har hatt mange separatutstillingar. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 12. Baking på takke Anne Lise Andersen Kurs Nr.: 1395 Påmeldingsfrist 3. juni Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- Du vil lære baking på takke, lage kling, potetlefse, tykklefse, vestlandslefse, lappar, potetkake, flatbrød m.m. Det blir og tid til å prøve ut særskilde oppskrifter. Kurs frå måndag kl 19 til torsdag kl 12. Restaurering av gamle omnar Anders Sundvold Kurs Nr.: 1321 Påmeldingsfrist 3. juni Kurs kr 3 900,- Opphald og mat kr 2 250,- Ikkje kast den gamle omnen din! Ikkje la gamle omnar bli til spiker! Etter restaurering av omnen får du eit smykke av ein omn som er like god som ny, når du fyrer rett. På kurset lærer du alt som har med restureringa å gjera. Ta med eigen omn! Kurset høver for alle som er interessert i å ta vare på gamle verneverdige omnar. Anders Sundvold har jobba med omnar i 20 år og er for tida opptatt med å setje i stand eldstadene på Eidsvoldbygningen. Ta ein titt på heimesida hans og klikk deg vidare til Norge Rundt innslag. Kurs frå måndag kl 19 til torsdag kl 12. Vegetarmat Henriette Bohwim Kurs Nr.: 1345 Påmeldingsfrist 6. juni Kurs kr ,- Opphald og mat kr 2 250,- Lær å tilberede smakfull og energigjevande mat full av vitaminer og smak. Raw food: Vi lager bl.a. raw lasagne, sjå bilete. Og vi lagar sunne, enkle godsaker av naturlege rå ingredienser, sukkerfritt og glutenfritt. Burgere og tilbehør lagar vi av belgfrukter og vegetabilske produkt. Det er ikkje animalsk mat i kurset. Henriette Bohwim er vegetarianer og arbeidd med vegetarmat i 20 år. I tillegg til kursavgifta kjem utlegg til matvarer. 14 Les meir på

15 MELD DEG PÅ KURS FØR 1. MARS FÅ 10% RABATT PÅ KURSAVGIFTA! Bokbinding Lisa Bøthun Kurs Nr.: 1384 Påmeldingsfrist 10. juni Bokbinding er eit gamalt handverk som appellerar til både den fingerferdige og den kreative. Kurset skal vise enkle bokbindarteknikkar du kan gjera heime utan for mykje spesialutstyr. Vi kjem til å lage ei notat- eller gjestebok for å trene på teknikk og lære 20 å kjenne materialane. Deltakerene vil og lære korleis ein lagar eit fotoalbum. Vi skal ha litt materiallære og bokbindarhistorie. Vi kjem og til å dekorere papir med klistermarmor, slik at kvar bok blir unik. Ta med minst fire bøker som du ynskjer å binde inn, og minst to bøker som du ynskjer å reparere. Bøkene skal helst ikkje vere verdfulle og ikkje av skinn. Ta og med ei vanleg pocketbok eller ei samling lause ark som du ynskjer å binde inn. Materialpakke med alt du treng av material og noko handverktøy kostar kr 800,-. Lisa Bøthun er utdanna bokbindar og har hatt eigen bokbindarverkstad i Tønsberg sidan Kurs måndag kl 19 til sundag kl 12. Møbeltapetsering/trekk om møblar Erik Melcher Kurs Nr.: 1370 Påmeldingsfrist 10. juni Her kan du lære enkel stopp og trekk av stolar. Gjerne antikke stolar. Treverket må vere i orden. For nokon kan det vere aktuelt å lære snøring av fjærer. Snøring av fjærer og stopping er arbeidskrevjande. Lærar tek kontakt med deltakarane før kurset for å bestemme kva som skal gjerast og kva som trengs av materialer og utstyr. Materialkostnad til eit spisestolsete med fjærer er ca. kr 750,-. Kurset er for nybyrjarar og dei som har arbeidd med møbeltapetsering ei tid. Erik Melcher er meister i faget og har arbeidd som møbeltapetserar i 35 år. Kurs måndag kl 19 til sundag kl 12. Lasering, gamle måleteknikkar Vivian Grieg Teisner Kurs Nr.: 1352 Påmeldingsfrist 10. juni Vi legg vekt på lasering, ådring og marmorering. Du må ta med eigne ting til å måle på, eks. stol, dør, kommode, skap eller mindre gjenstandar. Hugs at treverket må vera i orden! Kostnad til måling ca. kr 300,-. Vivian Grieg Teisner har mastergrad i tradisjonskunst frå HIT, Rauland. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 12. KURSKATALOG

16 Veving Eli Vesaas Kurs Nr.: 1351 Påmeldingsfrist 10.juni Kurs kr 5 800,- Opphald og mat kr 4 500,- På kurset skal vi lage ca 4 meter kraftig ullstoff som kan brukast til bekledning. Stoffet er i naturfargar. Når du kjem på kurset, er veven ferdig rennt og sveipa på. Du lærar å tre veven, knyte fram, knyte ned, justering av veven, spoling og veving. Når stoffet er ferdig vevd laurdag, blir det stampa i ei vassdriven stampe på Mjonøy i Vinje. Materielkostnad ca. kr 1000,- Eli Vesaas er vevlærar, har produsert vevnader for sal og har hatt mange kurs. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 12. Neverfletting Inger Johanne Larsen Kurs Nr.: 1334 Påmeldingsfrist 10. juni Kurs kr 5 500,- Mat og opphald kr 4 500,- På kurset får du kunnskap om å ta ut never, behandling, oppbevaring og bearbeiding. Du lærer ymse fletteteknikkar og lagar både nytte- og pyntegjenstandar, mellom anna kjeleunderlag, stjerner, korger og fat. Inger Johanne Larsen har arbeidd med never sidan i 1982 og har undervist på utallige kurs. Materialkostnad kjem i tillegg til kursprisen. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 12. Gyllenler Marit Furulund Kurs Nr.: 1311 Påmeldingsfrist 10. juni Dette er eit kurs for både nye og erfarne gyllenlermakarar. Det er individuell undervisning. På kurset får du innføring i heile prosessen for gyllenler, prege skinnet, legge på gullgrunn, legge på bladgull, legge på gullferniss og til slutt male leret med oljefargar. Vi brukar vegetabilsk garva skinn. Materialkostnad ca kr 1300,-. Dersom du har gjort grunnarbeidet heime får du hjelp og ispirasjon til malearbeidet. Marit Furulund er meister i gyllenlerfaget. Kurs måndag kl 19 til sundag kl 12. Plantefarging Berit Knai Johansen Kurs nr 1359 Påmeldingsfrist 10. juni Kurs kr Opphald og mat kr Plantefarging: raude, gule og blå fargar. På kurset får du ei innføring i heile fargeprosessen: beising, farging og etterbehandling. Vi fargar ullgarn med lav, indigo og andre fargestoff frå naturen. Plantekunnskap. Kort historikk. Lærer tek med garn og noko fargestoff for sal. Kurs måndag kl 19 til torsdag kl Les meir på

17 MELD DEG PÅ KURS FØR 1. MARS FÅ 10% RABATT PÅ KURSAVGIFTA! Sølvarbeid, nybyrjarkurs Anne Synnøve Berglund Kurs Nr.: 1363 Påmeldingsfrist 10. juni Kurs kr 5 800,- Opphald og mat kr 4 500, Dette er eit nybyrjarkurs. Du vil lære grunnleggande gullsmedteknikkar som lodde, sage- og fileteknikk. Du lærer om enkel forming av metallet, overflatebehandling, sliping og polering. Kurset er lagt opp med ulike prosjekt kvar dag slik at ein kjem innom alle dei ulike teknikkane. Du får laga ferdig fleire smykke under kurset: armband, ring, ørepynt og anheng eller ring. Etter kurset vil du vera i stand til å jobbe vidare på eiga hand. Anne Synnøve Berglund har svennebrev som filigransølvsmed og utdanning fra Høgskolen i Telemark. Kurs måndag kl. 19 til søndag kl. 12. Vesker av resirkulert traktorslange Else Ljungstrøm Kurs Nr.: 1376 Påmeldingsfrist 10. juni Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- På dette kurset vil du lære å sy veske, nett og småprodukt som smykke av resirkulerte materialer: nemlig innerslangen på traktordekk og sykkelslanger. Vi lærer å klargjera materiala til bruk. Lærer å jobbe med materialet og ikkje mot det, det vil seie å sjå på moglegheitar som materialet gjev oss. Du vil lære å lage mønster som nyttar det materialet du har. Du lærer å lage mønster og morosame lukningar og dekor. Alt syast for hand med voksa lintråd. Materialutgifter kroner. Ta gjerne med eigne slanger. Les meir: Kurs frå måndag kl 19 til torsdag kl 12. Skrivekurs Kjersti Wold Kurs Nr.: 1320 Påmeldingsfrist 13. juni Kurs kr 3 900,- Opphald og mat kr 2 250,- Dette kurset vender seg til alle som ynskjer å bli betre kjent med verktøykassa til forfattarfaget. Med hjelp av ulike skriveoppgåver vil du få innblikk i korleis du komponerer eit dikt, skriv ei novelle eller startar på ein roman. Du vil og få innføring i knep og skrivetriks for å bli ein betre skribent. Kurset passer for alle skrive- og litteraturinteresserte og krev ikkje noko særskilt erfaring på førehand. Kjersti Wold er skjønnlitterær forfattar og har saman med Gro Dahle gjeve ut to bøkar om kreativ skriving. Ho har hatt fleire hundre skrivekurs, og er ein av dei mest etterspurte kursleiarane i landet. KURSKATALOG

18 Pølser, heimelaga Bodil Nordjore Kurs Nr.: 1397 Påmeldingsfrist 26. august Kurs kr 4 200,- Opphald og mat kr 2 250,- Få hjelp av Bodil til å få god smak på middagspølsene. Eller lær å lage spekepølse av elg, storfe, lam, svin og blanding, noko salta og røykt og noko berre salta. Middagspølser av lam, svin og blanding, t.d. bondepølse, medisterpølse, tradisjonspølse. Pølser med eller utan urter. Ein må rekne ca. kr 2500,- i råvarekostnad. Deltakarane tek med seg produkta heim. Bodil Nordjore har arbeidd med tradisjonsmat i 25 år og er fagleg ansvarleg for tradisjonsmatstudiet på Høgskolen i Telemark, Rauland. Kurs torsdag kl 19 til sundag kl 12. Tredreiing, helgekurs Rune Hjelen Kurs Nr.: 1392 Påmeldingsfrist 26. august Kurs kr 3 700,- Opphald og mat kr 2 250,- Under kurset får du innføring i dei grunnleggande dreieteknikkane, der det blir fokus på dreiing i rått virke, dreiing av fat og bollar. I tillegg går vi inn på grunnleggande materiallære, slipeteknikk, utveljing av egna utstyr og prinsipp for overflatebehandling. Kurshaldar har emne, kostnader kjem i tillegg. Kurset passer både for nybyrjarar og for de med noko erfaring. Rune Hjelen er lektor, har svennebrev i treskjerarfaget og ein mastergrad i tradisjonskunst. Kalligrafi Borghild Telnes Kurs Nr.: 1386 Påmeldingsfrist 26. august Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- Kurset gjev innføring i kalligrafikunsten. Vi tek for oss ulike skrifttyper innan vestleg kalligrafi. Det vert lagt mest vekt på italic (renesansekursiv); ei skrifttype som passar godt til invitasjonar, helsingar o.l. I tillegg blir det undervist i layout og skrifthistorie. På kurset trenar vi på skrifttyper og bokstavformer og arbeider med enkle prosjekt der du brukar bokstavar og skrift (kort, enkel bokbinding o.l). Vi opnar for at dei som har noko kunnskap om kalligrafi frå før og gjerne vil arbeide med eigne prosjekt, kan melde seg på kurset. Desse deltakarane vil arbeide meir sjølvstendig og kurshaldar vil gje individuell rettleiing. Du får kjøpt materiell på kurset, men ta med det du har av kalligrafipennar, pennesplittar, blekk og vassfarge. Materiellkostnad: ca kr. 18 Les meir på

19 MELD DEG PÅ KURS FØR 1. MARS FÅ 10% RABATT PÅ KURSAVGIFTA! Brikkeveving, steg Sonja Berlin Kurs Nr.: 1358 Påmeldingsfrist 26. august Kurs 3 900,- Opphald og mat kr 2 250,- Kurset bygger vidare på grunnkurset og høver for dei som har gått grunnkurs eller har vevd brikkeband før og kjenner grunnprinsippet. Kursinnhald: Repetisjon av oppsetting. Mønsterkonstruksjon. Fletting. Veve med ulike garnkvalitetar i same renning. Veve med eit eller to tomme holl i kvar mønsterbrikke. Rundvev. Avslutningar og montering. Småting av saueskinn Britt Solheim Kurs Nr.: 1304 Påmeldingsfrist 26. august Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- På kurset lager vi lager pulsvarmerar, skjerf, lue, babytøflar, vottar, sitteunderlag, puter m.m. Du får kjøpt skinn og verktøy av Britt. Skjærenåler, klyper, lintråd, koster til sammen ca 300 kr og utlegg til skinn er avhengig av kor mykje og kor store ting som blir laga. Kurslærar har arbeidsverktøy til utlån for dei som ynskjer det. Britt Solheim har gitt ut boka Skinnfell du kan lage selv. Les meir: Spinning av ull Harriet Beisland Kurs Nr.: 1338 Påmeldingsfrist 26. august Kurs kr 3 500,- Mat og opphald kr 2 550,- På kurset lærer du å spinne ull på rokk og på handtein. Dette er eit nybyrjarkurs. Du vil spinne av norsk ull og du vi lære å spinne dekkhår av spelsau. Du får og prøve å spinne andre fiber så som lama. Ta med rokk og karder. Ca. kr 100,- i materialutlegg. KURSKATALOG

20 Baking i steinomn, kornsortar, næringstoff, bakemetodar Øystein Løvlie Kurs Nr.: 1313 Påmeldingsfrist 26. august Kurs kr 3 900,- Opphald og mat kr 2 250,- Kurset vil gje ei innføring i gamle og nye kornsortar (enkorn, emmer, spelt, bygg, rug, havre), fyring,- baking og bruk av vedfyrte bakeromnar. Aktiviteten blir knytt opp mot baking i steinomnen i Eldhuset på Telemarkstunet. Vi går gjennom bakemetodar med bruk av gjær, surdeig og spontanheving. Vi brukar og tid på forarbeid og behandling av ymse ingredienser i brød i tillegg til korn og mjøl. Øystein er utdanna bakar, og var dagleg leiar for den økologiske bakerikjeden Godt Brød frå oppstart 1994 til hausten I dag jobber Øystein som inkubatorleiar ved den Mat- og Naturbaserte Inkubatoren i Seljord. Utlegg til råvarer og ved ca. kr 500,-. Annonse: Rauland kunstforening kunsten i sentrum ope kvar dag i alle feriar elles ope fredag, laurdag og sundag 12-17, torsdag etter avtale galleributikk kaffebar/lunchbar filmrom/black Box Årets kunstforening 2010! 20 Les meir på

21 MELD DEG PÅ KURS FØR 1. MARS FÅ 10% RABATT PÅ KURSAVGIFTA! Baking i steinomn, kornsortar, næringstoff, bakemetodar Øystein Løvlie Kurs Nr.: 1394 Påmeldingsfrist 16. september Kurs kr 3 900,- Opphald og mat kr 2 250,- Kurset vil gje ei innføring i gamle og nye kornsortar (enkorn, emmer, spelt, bygg, rug, havre), fyring,- baking og bruk av vedfyrte bakeromnar. Aktiviteten blir knytt opp mot baking i steinomnen i Eldhuset på Telemarkstunet. Vi går gjennom bakemetodar med bruk av gjær, surdeig og spontanheving. Vi brukar og tid på forarbeid og behandling av ymse ingredienser i brød i tillegg til korn og mjøl. Øystein er utdanna bakar, og var dagleg leiar for den økologiske bakerikjeden Godt Brød frå oppstart 1994 til hausten Utlegg til råvarer ca. kr 500,-. Lasering, helgekurs Vivian Grieg Teisner Kurs Nr.: 1382 Påmeldingsfrist 16. september Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- Du må ta med eigne ting til å måle på eks. stol, dør, kommode, skap eller mindre gjenstandar. Hugs at treverket må vera i orden. Det er viktig at ubehandla treverk får eit målingsstrøk før kurset tek til, slik at du ikkje treng å bruke tid på grunning og pussing. Materialutlegg ca. kr 300,- Vivian Grieg Teisner har mastergrad i tradisjonskunst frå HIT, Rauland. Kniv, nybyrjarkurs Morten Håkonsen Kurs Nr.: 1368 Påmeldingsfrist 16. september Kurs kr ,- Opphald og mat kr 2 250,- Her skal vi lage ein brukskniv med treskaft og lærslire. Klargjering av blad før skjefting Sauming og bearbeiding av slire Skjefting og forming av skaft Oppheng Uttak av sliremal Finish og etterbehandling av slire og skaft Moten Håkonsen er heiltids knivmakar og knivsmed. Han er ein av landets beste på sitt område og har premiar på øvste hylle både for knivmaking og smiing. Les meir: Materialkostnad kr 600,- Kurs frå torsdag kl 19 til sundag kl 12 KURSKATALOG

22 Spinning av lin Anne Holen Kurs Nr.: 1337 Påmeldingsfrist 16. september Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- Lær å spinne lin! Lin, som betyr det svært nyttige, er eit fantastisk materiale. På kurset lærer du om spinneutstyr, korleis ein legg lin på rokkehovud og spinning av ymse kvalitetar. Orientering om linsortar, dyrking og bearbeiding, så som tørking, røyting, braking m.m. Ta med eigen rokk eller du kan leige. Jolemat, tradisjonelle rettar Bodil Nordjore Kurs Nr.: 1316 Påmeldingsfrist 16. september Kurs kr 4 200,- Opphald og mat kr 2 250,- La deg inspirere av Bodil sine mange tradisjonelle matrettar. På kurset vil du lage tradisjonell jolepålegg som sylte, lammerull og leverpostei og mykje meir. Du må rekne ca kr i råvarekostnad, alt etter kor mykje som blir laga. Deltakarane tek med seg dei ferdige produkta heim. Bodil har gjeve ut fleire kokebøkar, hausten 2010 kom Go Jolemat. Sy klede etter ferdigmønster Veronika Glitsch Kurs Nr.: 1314 Påmeldingsfrist 16. september Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- Er du ein av dei som aldri har noe å ha på seg fordi standardstørrelsane i butikken ikkje passer heilt til din kropp? Eller har du en draum om å sy akkurat den kjolen som passar perfekt til dine mål? På dette kurset lærer du å sy eigne klede etter ferdigmønster og tilpasse det etter eigne mål. Du lærer å forstå mønsteret, tilpasse det etter eigne mål og gjera innprøving på eigen kropp under sømprosessen. Du får og rettleiing til den sømteknikken som skal til for å få et proft resultat. For nybyrjarar er det lurt å velge skjørt som er det enklaste plagget, men du kan og sy eit annet plagg om du ynskjer det. Er du litt trena i sømfaget vil du og få godt utbytte av kurset i form av smarte måter å gjera ting på. 22 Les meir på

23 MELD DEG PÅ KURS FØR 1. MARS FÅ 10% RABATT PÅ KURSAVGIFTA! Jolebakst med Bodil Bodil Nordjore Kurs Nr.: 1398 Påmeldingsfrist 23. september Kurs kr 4 200,- Opphald og mat kr 2 250,- Bli med Bodil og lag heile jolebaksten denne helga. Goro, kromkaker, smultringar, rosettbakkels og mykje meir. Deltakarane tek med seg dei ferdige produkta heim. Bodil Nordjore har arbeidd med tradisjonsmat i 25 år og er fagleg ansvarleg for tradisjonsmatstudiet på Høgskolen i Telemark, Rauland. Ho har gjeve ut fleire kokebøkar, hausten 2010 kom Go jolemat. Plukkeband/grindeband Eli Vesaas Kurs Nr.: 1383 Påmeldingsfrist 23. september Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- Du lærar veving av plukkeband i grind med og uten spalter. Typiske eksempel på plukkeband er band til Vest-Telemark bunaden, her er botnveven i mercerisert bomull med mønstertrådar i ull. Vevmetoden gjev deg stor fridom når det gjeld mønster og motiv. Du må ha med bandgrind, helst med spalter og helst grind med 9 spalter, ein trekniv til og plukke mønster med, eit bandvevfeste og belte til å feste bandvevfeste rundt livet. Lærar har med vevmønster og garn, og kan låne ut noko vevutstyr. Kostnader ca. kr 200,- Eli Vesaas er vevlærar, har produsert vevnader for sal og har hatt mange kurs. Fletting med søppel Camilla Gundlach Kurs Nr.: 1357 Påmeldingsfrist 23. september Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- Ikkje kast potetgullposen din! På dette kurset lagar du dei lekraste vesker og pungar ut av det som til vanleg berre blir kasta. Det vil si at vi brukar tomme kaffiposar, potetgullposar og liknande. Det blir vaska, skore til, bretta og deretter fletta. Den ferdig fletta gjenstanden blir til slutt montert. Kveding, tradisjonell song Unni Boksasp Kurs Nr.: 1348 Påmeldingsfrist 23. september Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- Innføring i norsk vokal tradisjonsmusikk. Unni Boksasp har fordjupa seg i dei to tradisjonsområda Nordmøre og Tinn i Telemark. Dette kjem sjølvsagt kurset til å bere preg av, men ein kjem og til å arbeide med songtradisjonane frå andre stader i landet. I tillegg generell song- og pusteteknikk. Unni har studert folkemusikk både i Rauland, Valle i Setesdal og i Stockholm. Kurs torsdag kl 19 til sundag kl 12. KURSKATALOG

24 Maskinstrikking, vottar, luer og sokkar Maria Valsdottir Kurs Nr.: 1343 Påmeldingsfrist 23. september Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- Vi lærer å utforme vottar, sokkar og luer med og utan mønster, ymse fellingar og saumar. Ta med eigen strikkemaskin, elektronisk eller holkort, gjerne med patentapparat da kan vi strikke rundt utan saumar. Leige av strikkemaskin kr 500,- Maria Valsdottir har svennebrev i kjole- og draktsaum og 2-årig utdanning i maskinstrikking frå HIT Rauland. Gravering på sølv, påbygging Eli Taugbøl Kurs Nr.: 1326 Påmeldingsfrist 23. september Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- På kurset lærer du å gravere med hand på sølvplate. Teknikken blir bruka som dekor på smykke eller dekor på sølvbeslag på kniv. Dette kurset bygger på grunnkurs eller liknande erfaring. Du må rekne utlegg til ferdig oppsette gravørstikler og sølvplate, dersom du ikkje har det frå før. Eli Taugbøl er meister i sølvsmedfaget. Slektsforsking, innføring om utvandringa Liv Marit Haakenstad Kurs Nr.: 1324 Påmeldingsfrist 23. september Kurs kr 3 500,- Opphald og mat kr 2 250,- Har du ein onkel i Amerika? På kurset får du ei innføring i utvandrarhistorie og kjelder til utvandring. Ta med den informasjonen du har, namn, opplysningar om fødsel, dato og stad, evt. død, omtrent når han eller ho utvandra og stader dei kan ha vore. Generell utvandrarhistorie Innføring i kjelder og metodikk Munnlege kjelder Skriftlege kjelder Digitaliserte avskrifter av kjelder Nettressurs og søking i desse Litt om slektsprogram Slektsfora der du får hjelp Særskilde problem som dukkar opp. 24 Les meir på

25 MELD DEG PÅ KURS FØR 1. MARS FÅ 10% RABATT PÅ KURSAVGIFTA! Annonse: 30. JUNI 4. AUGUST Fire vise kvinner (detalj) Anne Valen Ness VINJEUTSTILLINGA 2013 SOMMARUTSTILLING: MÅLERI, GRAFIKK, SKULPTUR, TEKSTIL, KERAMIKK OG FOTO Tema: Mål og meining. Vi markerer Språkåret 2013 og Stemmerettsjubileet Opningstider alle dagar: kl Opningsprogram på Vinjar sundag 30. juni kl Inngang Bill : kr 40,- Born under 15 år gratis Utstillingsstad: Vinjar, 13 km vest for Åmot (retning Haukeli). Utstillingsnemnda i Vinje handverkslag er arrangør av utstillinga. Vinje handverkslag driv òg Haugsæl i Bøgrend og stampa på Mjonøy. Annonse: Annonse: Se det komplette aktivitetstilbud i Rauland på Tlf KURSKATALOG

26 Annonse: Snoformingsfestivalen 2013 Åmot februar ORD-BRU FREDAG 15. februar kl Start stor kube og bålkos ved teltet kl Quiz i teltet kl ANTI-LOOP, danseframsyning ved kubene LAURDAG 16. februar kl Brakar og Mikkel-bamseknep og revestrekar kl Opning ved ordførar Arne Vinje og song av Måneskin kl Hopprenn og barneskirenn med premieutdeling kl Visning av klede frå Silkevippa og Vinjebue Sal av mat og drikke på området kl ANTI-LOOP møter snoformingsfestivalen for andre gong kl Dans på kroa SUNDAG 17. februar kl Messe med musikkinnslag kl Premieutdeling Annonse: 26 Les meir på

27 MELD DEG PÅ KURS FØR 1. MARS FÅ 10% RABATT PÅ KURSAVGIFTA! Annonse: Annonse: 30. august 1. september 2013 Aa. O. Vinje er i fokus på fredagen Foredrag, konsertar og debutantsamtale Utdeling av Storegutprisen på laurdag i Edland Knut Buen i Biletgalleriet på sundag For nærare tema, program og påmelding: KURSKATALOG

28 KURSA PÅ RAULANDSAKADEMIET blir arrangera i samarbeid med Rauland Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon. Fleire kurs gå parallelt slik at ektefeller eller vener kan gå på kvart sitt kurs samstundes. I år er det om lag 65 kurs å velje mellom. Det blir utarbeidd ein plan for kvart kurs, som blir sendt til dei som ber om det, eller melder seg på. Her finn du detaljopplysningar om tidsrom, lærar, materiale, verktøy og kva materialkostnadene blir. Du finn mykje informasjon på KVEN KAN MELDE SEG PÅ KURS? Kursa er opne for alle over 14 år. Er du dårleg til beins eller har andre hemningar, vil vi gjerne ha beskjed om det, slik at vi kan legge alt best mogleg til rette. Dersom du ikkje snakkar norsk, er dette som regel ikkje eit problem. Men ta for sikkerheits skuld kontakt med oss og spør. Dei fleste av våre lærarar snakkar engelsk. Dersom ikkje anna er nemnt i kursomtalen, er undervisningsspråket norsk. Dersom du snakkar andre framandspråk enn engelsk, må du ta kontakt med oss. MOST COURSES ARE OPEN FOR ENGLISH SPEAKERS Nearly all our teachers understand and speak English. To be certain about the course language, please contact us. If nothing else is mentioned in the course description, the teaching language is Norwegian. For information about the courses in English, please look at our homepage PROGRAM FOR SOMMARKURS Innkvartering frå kl 15:00 Kl 18:00 Måltid for dei som har bestilt overnatting og mat. Kl 19:00 Fyrst felles orientering i Vesaas-salen, deretter startar kurset på verkstaden. Kl 21:00 Kaffi og kake i matsalen. Ein kursdag ser slik ut: Frukost frå 07:30. Samling i Vesaas-salen kl 08:30 til orientering om program for dagen. 08:45 12:00 Undervising. 12:00 Lunch 12:45 16:00 Undervisning. 16:00 Kaffi, te, frukt mm. Etterpå er det høve til å gå på utstilling, fjelltur eller liknande. 18:30 Middag. Verkstaden er opne til kl 22:00. Nokre kveldar er det foredrag om ymse emne. Siste kveld stiller kursdeltakarane ut det dei har laga på kurset. Etterpå blir det ekstra servering og underhaldning. Kurset avsluttast med lunsj kl 1200 siste kursdag. FRITIDSAKTIVITETAR Det er undervising fram til kl 16. Etterpå kan du arbeide vidare på verkstaden eller nytte tida til andre fritidsaktivitetar. Tur i fjellet, bading i Totak, båttur på Møsvatn, fisking, padling eller ridetur. Du kan vitje ei av kunstutstillingane i distriktet: Raulandsutstillinga, Mjonøy og Vinjeutstillinga, Vinje Biletgalleri med verk av Henrik Sørensen og Harald Kihle, Øyfjell Bygdemuseum, Haukeliutstillinga, Seljordsutstillinga, Dyre Vaa samlingane, Knut Skinnarland Skulptursamling, Lårdal Bygdemuseum, Anne Grimdalen museet, eller andre kulturminne som Vinjestoga, Myllarheimen og freda bygningar og tun. GÅVEKORT Å få eit kurs i gåve er populært. Ta kontakt med oss, gje oss namnet på den heldige, kor gåvekortet skal sendast og kven som skal betale. 28 Les meir på

Velkommen til kurs. Kurskalender 2015

Velkommen til kurs. Kurskalender 2015 KURSKALENDER 2 15 Velkommen til kurs. I denne kalenderen finn du oversikt over kursa med dato, kursinstruktør og prisar. Detaljopplysningar om kursa finn du på vår heimside. Dersom du ikkje har høve til

Detaljer

Kurs og program. Våren 2015. Medlemsblad

Kurs og program. Våren 2015. Medlemsblad Kurs og program Våren 2015 Medlemsblad NY BOK FOR BARN OG UNGDOM! ZSPOR #MØNSTER#DEKOR Ei variert bok som gir deg mange innfallsvinkler til å utvikle egne ideer. Boka Z SPOR # mønster # dekor gir inspirasjon

Detaljer

Kurs og program. Høsten 2015. Medlemsblad

Kurs og program. Høsten 2015. Medlemsblad Kurs og program Høsten 2015 Medlemsblad NY BOK FOR BARN OG UNGDOM! ZSPOR #MØNSTER#DEKOR Ei variert bok som gir deg mange innfallsvinkler til å utvikle egne ideer. Boka Z SPOR # mønster # dekor gir inspirasjon

Detaljer

Kurskatalog Nr 1 Vår 2015

Kurskatalog Nr 1 Vår 2015 Kurskatalog Nr 1 Vår 2015 LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Se vår hjemmeside: www.lorenskog-husflidslag.no Styret: Stiftet 1982 292 medlemmer Liv Sommeling Johansen Leder 993 08 835 lei-joh3@online.no Hanne Skøld

Detaljer

14. 16. august 2009. Jorunn Torsheim Ansiktsmaling. Eikefjorddagane 14. 16. august 2009. «Svanhild» Spik Adel. Open gard.

14. 16. august 2009. Jorunn Torsheim Ansiktsmaling. Eikefjorddagane 14. 16. august 2009. «Svanhild» Spik Adel. Open gard. 14. 16. august 2009 Jorunn Torsheim Ansiktsmaling «Svanhild» 1 Spik Adel Open gard EM handbak generalsponsor: Hovudsponsorar: 2 GENERALSPONSOR...der hjartet er Teikn eit abonnement på Firdaposten på Eikefjord

Detaljer

Dykking i Egypt. - eksotisk, fargerikt og litt skummelt. side 10. Klubben - Skolekoret er vårt samlende flaggskip! mf-sommarhotell. Kappadokia.

Dykking i Egypt. - eksotisk, fargerikt og litt skummelt. side 10. Klubben - Skolekoret er vårt samlende flaggskip! mf-sommarhotell. Kappadokia. Avis for elevlaget ved Møre Folkehøgskule, 2009-33. årgang Klubben - Feststemning i peisestova Side 3. Minneord Reidar Lødemel Side 12. Skolekoret er vårt samlende flaggskip! Stemningsrapport frå elevstemnet

Detaljer

Handverksmessa. Jondal. Mønster og plagg med ny vri. 27.- 29. juni 2014. Særtema: SiLyA Heidi Marie Vestrheim. Utstillarar 2014 Side.

Handverksmessa. Jondal. Mønster og plagg med ny vri. 27.- 29. juni 2014. Særtema: SiLyA Heidi Marie Vestrheim. Utstillarar 2014 Side. Handverksmessa Jondal 27.- 29. juni 2014 Særtema: Mønster og plagg med ny vri Underhaldning: SiLyA Heidi Marie Vestrheim Litt strikkehistorie Side.16 BallOf Hardanger Big Band Per Inge Torkelsen Hanne

Detaljer

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid.

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. NOREG 2011 VELKOMMEN introduksjon Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. Morgon ved

Detaljer

13. 15. august 2010. Ansiktsmåling Spik Adel Gråtass Dyreutstilling. Koriander HJORTESHOW

13. 15. august 2010. Ansiktsmåling Spik Adel Gråtass Dyreutstilling. Koriander HJORTESHOW 13. 15. august 2010 1 Ansiktsmåling Spik Adel Gråtass Dyreutstilling Koriander HJORTESHOW GENERALSPONSOR...der hjartet er Teikn eit abonnement på Firdaposten på Eikefjord Grendalag sin stand. Då støttar

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 NESTE ÅR, 2015 MED LIVIVINJE Me har jo hatt ein del år med Livivinje -aktivitetar no. Prosjekttida er jo over og

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet

GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet www.gullingen.no Innleiing Leirskuleundervisning er grunnskuleundervisning lagd til ein stad der miljøet skil seg

Detaljer

Fyriord. Medlemspengar i Hallinglaget for år 2010

Fyriord. Medlemspengar i Hallinglaget for år 2010 2/10 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Mimreside med informasjon side 5 Kjende Hallingar: Hallgrim Berg side 6 Omlegginga i BLS side 10 Helgekurs i Hallingspringar side 12 Program for hausten

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår

Detaljer

Olav Stedje Dyreutstilling. 15. 17. august 2014. «Veltepetter» Koriander «Elias» Good Time Charlie «Gråtass» splint Klatretårn

Olav Stedje Dyreutstilling. 15. 17. august 2014. «Veltepetter» Koriander «Elias» Good Time Charlie «Gråtass» splint Klatretårn Foto: Joachim Vie Foto: Dag N. Frøyen, Firdaposten Foto: Joachim Vie Barnekonsert 15. 17. august 2014 «Veltepetter» Koriander «Elias» Good Time Charlie «Gråtass» splint Klatretårn Olav Stedje Dyreutstilling

Detaljer

HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE

HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE INNHALD: Velkomen til leirskulen s. 1 2. GENERELL INFORMASJON, ØKONOMI OG REISE s. 2 Sesong for leirskulen s. 2 Ankomst- og avgangshamn og lengd på tokta s. 2 Pris

Detaljer

medarbeidersamling sammen med Telemark, Aust- og Vestagder 9.-11. oktober 2015 på Grand hotell i Egersund.

medarbeidersamling sammen med Telemark, Aust- og Vestagder 9.-11. oktober 2015 på Grand hotell i Egersund. KURS OG ARRANGEMENT HØSTEN 2015 medarbeidersamling sammen med Telemark, Aust- og Vestagder 9.-11. oktober 2015 på Grand hotell i Egersund. Program: Fredag 9. Kl 18.00 Registrering Utstilling av Søya -Anne

Detaljer

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget.

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget. 1/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Innkalling til Årsmøte side 6 Årsmelding for laget 2010 side 7 Hyttemelding 2010 side 11 Infoside om laget side 13 Bilete frå øvingskveldar side 14 Program

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid.

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. NOREG 2010 VELKOMMEN introduksjon Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. Morgon ved

Detaljer

Lisa Tønne «Artist for hall» Drive-in-kino Musikkspel for barn Splint

Lisa Tønne «Artist for hall» Drive-in-kino Musikkspel for barn Splint 14. 16. august 2015 Lisa Tønne «Artist for hall» Drive-in-kino Musikkspel for barn Splint Barneaktivitetar Kunstutstilling Hengekøyesøndag generalsponsor...der hjartet er Hald kontakt heimplassen gjennom

Detaljer

12. 14. august 2011. Rita Eriksen Trio «Gråtass» «Elias» Dyreutstilling

12. 14. august 2011. Rita Eriksen Trio «Gråtass» «Elias» Dyreutstilling 12. 14. august 2011 Rita Eriksen Trio «Gråtass» «Elias» Dyreutstilling Nybø Band Plasthoppbakke K8 2 3 sørlandssommer på idylliske strand Hotel Fevik 25 minutter fra Dyreparken finner du Sørlandets eneste

Detaljer

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST SPA THALASSO - KLOSTER - GALLERI - GOLF - VESTKAPP - BÅTLIV - SURF - DYKKING SELJE MAGASIN Nr. 27 September 2011 Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST Reiselyst... Lysta skapar verket...

Detaljer

Språkmedviten film. Takkar av

Språkmedviten film. Takkar av Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2010 Takkar av Eg er redd for at norsk kan forsvinne. Dei som ikkje er redde for det, bryr seg ikkje, seier avtroppande

Detaljer

Utsikt frå Geitnetten, Fyresdal

Utsikt frå Geitnetten, Fyresdal NOREG 2013 VELKOMMEN introduksjon Utsikt frå Geitnetten, Fyresdal Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffi i vasskanten. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda

Detaljer

7350 egg pr dag. Side 12-15. fylkesmagasinet.no

7350 egg pr dag. Side 12-15. fylkesmagasinet.no NR. 3 MARS 2011 fylkesmagasinet.no 7350 egg pr dag Side 12-15 M2 Harevadet Hyttegrend side 32-33 REPORTASJE Yndestad Mekaniske side 28-31 LITE NYTT The Aller Best of 2010 side 46 LIVET ER MEIR ENN BILAR.

Detaljer

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp?

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp? FOR TANKE OG TRU Kakepynt, tokt og bibelvers. Dette var vi med på Fire trivelege festsider i hagen. FOR TANKE OG TRU Korleis fer vi åt ved dåp? Møte med menneske Konfirmantar og eldre har det kjekt. 9

Detaljer