Side 1 av 5. Forfedre til: Marie Caroline Næss [Langeland] 1. Generation. 2. Generation (Foreldre) 3. Generation (Besteforeldre)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1 av 5. Forfedre til: Marie Caroline Næss [Langeland] 1. Generation. 2. Generation (Foreldre) 3. Generation (Besteforeldre)"

Transkript

1 Side av 5. Generation. (Jens Kristian J., Jørgen Johan Jensen, Jens Jenson, Jens, Jonn ) 5 4 ble født i Okt. 0, 887 i Solsvik og døde i Jan. 8, 958 i Sandefjord, Norway. Andre begivenheter i livet til Husmor Jan Ekeberg, Sandefjord. Jens Kristian J. Langeland ble født i Feb. 7, 848 i Solsvik, Fjell og døde i Apr. 5, 9.. Karoline Emelie Langeland [Jensen] ble født i Jun., 859 i Hosanger, Ryland og døde i Jan. 4, 94.. Generation (Foreldre). Jens Kristian J. Langeland (Jørgen Johan Jensen, Jens Jenson, Jens, Jonn ) ble født i Feb. 7, 848 i 4 Solsvik, Fjell og døde i Apr. 5, 9.Han møtte Karoline Emelie Langeland [Jensen]. Andre begivenheter i livet til Jens Kristian J. Langeland Feb Fjell 4. Jørgen Johan Jensen Langeland ble født i Nov., 8 i Solsvik og døde i Mar., 888 i Solsvik. 5. Malene Langeland [Torjersdotter] ble født i Jan., 86 i Misje, Herdla og døde i Sep. 6, 888 i Solsvik.. Karoline Emelie Langeland [Jensen] (Jens ) ble født i Jun., 859 i Hosanger, Ryland og døde i Jan. 4, 94. Andre begivenheter i livet til Karoline Emelie Langeland [Jensen] 6. Jens Jensen ble født i Des. 5, 86 i Ramløse, Sjælland. 7. Andrea Emilie Andreassen ble født i Sep. 0, 89 i København og døde 95.. Generation (Besteforeldre) 4. Jørgen Johan Jensen Langeland (Jens Jenson, Jens, Jonn ) ble født i Nov., 8 i Solsvik og døde i Mar., 888 i Solsvik.Han møtte Malene Langeland [Torjersdotter] i Aug., 8.

2 Side av 5 Andre begivenheter i livet til Jørgen Johan Jensen Langeland Nov 4 8 Manger Konfirmasjon Des 87 Fjell 8. Jens Jenson Langeland ble født 786 i Eid og døde i Mai, 80 i Solsvik. 9. Janicke Schult Skult Langeland [Helt] ble født i Mai 5, 79 i og døde 859 i Solvik, Fjell, Hordaland. 5. Malene Langeland [Torjersdotter] ble født i Jan., 86 i Misje, Herdla og døde i Sep. 6, 888 i Solsvik. Andre begivenheter i livet til Malene Langeland [Torjersdotter] 6. Jens Jensen ble født i Des. 5, 86 i Ramløse, Sjælland.Han møtte Andrea Emilie Andreassen. Andre begivenheter i livet til Jens Jensen Møllebestyrer 7. Andrea Emilie Andreassen ble født i Sep. 0, 89 i København og døde Generation (Oldeforeldre) 8. Jens Jenson Langeland (Jens, Jonn ) ble født 786 i Eid og døde i Mai, 80 i Solsvik.Han møtte Janicke Schult Skult Langeland [Helt]. Andre begivenheter i livet til Jens Jenson Langeland Herdla kirke 0. Jens Jonnson ble født 744 i HusevÅgøy og døde 85 i Eid.. Lisbeth Jørgensdotter Langeland ble født i Apr. 6, 747 i Eid og døde i Des. 5, 87 i Solsvik. 9. Janicke Schult Skult Langeland [Helt] (Martinus Phaal ) ble født i Mai 5, 79 i og døde 859 i Solvik, Fjell, Hordaland.

3 Side av 5 Andre begivenheter i livet til Janicke Schult Skult Langeland [Helt] Mai 79 Nykirken,. Martinus Phaal Helt ble født Mai 758 i og døde 80.. Elen Kristine Hillebrandt ble født 767 i og døde Generation (Oldeforeldre) 0. Jens Jonnson (Jonn) ble født 744 i HusevÅgøy og døde 85 i Eid.Han møtte Lisbeth Jørgensdotter Langeland i Jul. 0, Jonn Jensson ble født 76 og døde i Jun. 0, 76. Lisbeth Jørgensdotter Langeland (Jørgen Jensson) ble født i Apr. 6, 747 i Eid og døde i Des. 5, 87 i Solsvik. 5. Jørgen Jensson Dombstein ble født 74 og døde i Feb. 0, Mart Dombstein [Jonsdotter] døde i Mai 0, 79. Martinus Phaal Helt ble født Mai 758 i og døde 80.Han møtte Elen Kristine Hillebrandt. Andre begivenheter i livet til Martinus Phaal Helt Mai Nykirken, 758 Folketelling 80 Under folketellingen i 80, i rode -7 er Kiøpmand og Vertshuusholder Martinus Heldt en typisk representant for huseieren. Hans husstand består i tillegg av hans kone Elen Christina Hillebrandt og deres tre felles barn. Foruten denne kjernefamil 80 Kjøbmand (business man). Elen Kristine Hillebrandt ble født 767 i og døde 89. Andre begivenheter i livet til Elen Kristine Hillebrandt Tittel 790 Madame

4 Side 4 av 5 6. Generation (Oldeforeldre) 4. Jonn Jensson ble født 76 og døde i Jun. 0, 76. Andre begivenheter i livet til Jonn Jensson Husmann 5. Jørgen Jensson Dombstein ble født 74 og døde i Feb. 0, 77.Han møtte Mart Dombstein [Jonsdotter]. 6. Mart Dombstein [Jonsdotter] døde i Mai 0, 79. Notater Notater på Jens Kristian J. Langeland Gårdbruker og handelsmann. Poståpner fra..89 Notater på Karoline Emelie Langeland [Jensen] Karoline Emelie var født av danske foreldre, møllermester Jens Jensen og Andrea Emilie. Møllermester Jensen med familie flyttet fra København til Bergen og bosatte seg i juli måned 850, og ble senere møllebestyrer i Rylandsvåg nord for Bergen. Konstituert som poståpner etter mannens død, Notater på Jørgen Johan Jensen Langeland Johan Jørgen Langeland, Solsvik (8-888) Han kalla seg vanlegvis berre Jørgen Langeland. Landhandlar og salteri. Den store og kjende Krohn-familien kjøpte Solsvik i 789 frå familien Wallace frå Skottland, og i 8 overtok den etterkvart særs profilerte Dankert D. Krohn handelsstaden. Med overtakinga følgde og ein handelsstyrar, nemleg Jens Jensen Langeland som kom frå Langeland i Nordfjord. Jens kjøpte Solsvik frå Krohn i 87, men døydde diverre alt i 80. Sonen, Johan Jørgen Langeland vart då den som tok over verksemda, men ikkje før i 848. Saman med kona Malene Torjursdotter frå Misje dreiv han verksemda fram til 888 (Kjelde: Kjell Terje Dåvøy i: Havstrilen 007). I skattelista frå 888 står det dødsbo etter Johan Jørgen sitt namn, og skattelista for Lokøy er diverre tapt for 889. Langeland døydde. mai 888. Futen i Nordhordland Domsakter 860 Mappe nr. Bergen Stiftsoverrets Domsact i Justitssagen No mod Johan Jørgen Langeland Incamineret den 5. Juni 860 og Sluttet ved Dom af 0. Juli s.a. Justituarius og øvrige Tilforordnede i Bergens Stiftsoverret Giøre Vitterlig: at Aar 860 den 5. Juni blev Bergen Stiftsoverret paa lovbefalet Maade afholdt paa Stedens Raadhuus og administreret af Justtuarius Falch samt Assesorne Ege og Bredsdorff, Hvorda! Foretages Sagen No 9/ 860 Justition mod Johan Jørgen Langeland Referenten Oversagfører Dahl, mødte og fremlagde Indstilling med bilage.indstillingen indtages for saalydende, hvorimod Bilagene, 4 i Tallet, følge denne Act in originali.

5 Side 5 av 5 Indstilling I Iustitssag mod Johan Jørgen Langeland hermed har jeg den Ære at fremlægge:. Forhør af 0. Januar 860. Ditto af 6. ditto do. Thingsvidne af. April 860 og 4. Underretsact af. Marts til 6. Mai s. A. I hvor vel det tiltalte af Stevnevidnerne gjorte tilkjendegivende om sagens Appel ifølge Paategningene paa domsacten ikke har været aldeles fuldstendigst osv... Aar 860 den 0. Juli blev inden Bergens Stiftsoveret i nærværende Sag afsagt saadan Dom: Ved den i nærværende sag af Sorenskriveren i Midthordlands Sorenskrivere den 6. Mai sidstleden afsagte Dom er angjeldende Handelsmand Johan Jørgen Langeland for Bedragerie efter Criminallovens Cap til funden Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 0 Dage og tilpligtet at udrede de med hans Afstraffelse forbundne Omkostninger fandt osv.... Sagens faaliske sammenheng er følgende: De trende ved Underretten Medtiltalte fandte den 6. Januar f. A. drivende paa Søen en Egestok, 5 Alen lang og 0 Tommer tyk og indbjergede samme til deres hjem, men da de ikke havde Noget at belegge den med og derfor seyglede for, at den ikke skulde drive bort, besluttede de sig allerede samme dag til at sælge deres Bjærgeløn til Angjeldende, der imidlertid først ville see stokken, som derfor den følgende dag blev bragt til hans hiemsted, Solsvik, hvor handelen den nestfølgende dag blev sluttet osv... Stokken blev derefter, uden at nogen Anmeldelse imidlertid var gjort, henliggende i Solsvik, indtil Angjeldende ved St. Hans tid f. A. lod den slæbe ind til Laxevaag og falbyde til 5 Vidne under Hovedsagen. Efter det anførte har Underdommeren med føie anseet Angjeldende overførte bedragersk forhold med hensyn til det her omhandlede Vraggods, hvorimod Overretten ei kan bifalde, at saadan er henført under Criminallovens Cap istedet for under samme Capitels 4, sidste Passus hvilket osv.... Thi kjendes for Ret: Tiltalte Johan Jørgen Langeland bør for at have underslaaet Vraggods hensettes i fængsel paa Vand og Brød i 0 ti Dage. Forøvrigt bør den ergangne Dom, saavidt paaanket er, ved Magt at stande. Dette til Bekreftelse under Rettens Segl og Institarie Haand Sendes Hr. Lensmand Børnes til Forkyndelse for Johan Jørgen Langeland Norhordland Fogedktr. 7. Aug. 860 Notater på Jens Jensen Flyttet til Bergen fra København i 850. Møllebestyrer Rylandsvåg nord for Bergen. Notater på Andrea Emilie Andreassen Møllemester Jensen med familie flyttet fra København til Bergen og bosatte seg i juli 850. Ble senere møllebestyrer i Rylandsvåg nord for Bergen. Notater på Jens Jenson Langeland Kjøpmann, gjestgiver og bonde på Solsvik. Notater på Jens Jonnson Fra gården Krabbestien på Hugevågøya i Davik Bonde på Langeland, Nordfjordeid Notater på Jonn Jensson Fisker og gårdbruker. Krabbestien på Husevågøy i Davik sogn i Ytre Nordfjord.

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO Åse Eikemo Strømme "Han Lars i Ørrvikjæ" Lars var fødd 1837, og vart 1862 g.m. Maria Johannesdtr. Leiro f. 1841. Dei budde ei tid som husfolk på Eikemo og fekk då 2 døtre,

Detaljer

Stavåsen og busettinga der:

Stavåsen og busettinga der: Stavåsen og busettinga der: Gamle navn og plasser ved Eidslia og Stavåsen Plassen Nytrøhalsen Marenrommet Marenekro Gammelgarden Tjørhjellhaugen Stuorommet Øverlia Hovdbua Krestistuo Krestilandet Magnhildekro

Detaljer

1905 - Vågsøy kommune

1905 - Vågsøy kommune Side 1 av 10 Parti av Måløy hamn sett frå sør. Nærmast ser ein Amtskaia, den sokalla Hagenskaia. Lenger nord Kvalheimsbua og gamle Firda Canning. Det kvite store huset midt på biletet er Johnsen Hotel.

Detaljer

«De forlot sin barndoms egn og flyttet til Nordland»

«De forlot sin barndoms egn og flyttet til Nordland» «De forlot sin barndoms egn og flyttet til Nordland» Av Ola M. Heide Utvandringa til Amerika var stor i Ringebu som i de fleste bygder i Gudbrandsdalen, og temaet er omtala i Hemgrenda ei rekke gonger

Detaljer

Hvordan ta i bruk Legacy?

Hvordan ta i bruk Legacy? Hvordan ta i bruk Legacy? Registrer slekten din på PC Vers. 0.8 Side 1 av 46 1. Formål Etter at jeg tok i bruk Legacy brukte jeg lang tid på å rette opp min tidligere registrerte informasjon. Jeg la merke

Detaljer

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Tegning av Christian Krogh Sagaen om losen og sjømannen fra Grimstad, som brøt den engelske blokaden av den norske kyst under Napoleonskrigen og nødsårene i Norge 1807-14,

Detaljer

1905 - Selje kommune

1905 - Selje kommune Side 1 av 7 Foto av Karl Rasmussen Nordpollen og kona Anna Eiriksdotter. Karl var fødd kring 1838 og Anna kring 1840. Dei budde på Nordpollen som jordlause husmenn i 1900. Dette biletet er teke kring 1880-1900.

Detaljer

Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07

Maleren Philip Henrich Kriebel. Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07 Maleren Philip Henrich Kriebel Av Jan Henrich Lexow I: Stavanger Museum / Årbok, årg. 66(1956), S. 95-1 07 MALEREN PHILIP HENRICH KRIEBEL,4e7 JAN HENDRICH LEXOiY I 1955 fikk Ledaal et gouachemaleri som

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

Samuel Steinmann Shmuel Leib b r Salman David HL

Samuel Steinmann Shmuel Leib b r Salman David HL MINNETALE Født: 24. August 1923 - Død: 1. Mai 2015-12 Ijar 5775 Gravlagt: 5. Mai 2015-16 Ijar 5775 Tale ved: Harald Korn La oss høre hva våre hellige skrifter sier om oss mennesker, når vi spør: Hva er

Detaljer

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt I. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Selvbiografi (1841)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt I. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Selvbiografi (1841) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt I Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Selvbiografi (1841) Dikt Fem Viser (1843) Symra (1863) innhald, teksten Einstaka dikt

Detaljer

Atle Døssland: Lutter Bønder vare Faddere til min Daab Det prosjektet handlar om

Atle Døssland: Lutter Bønder vare Faddere til min Daab Det prosjektet handlar om Shp, Høgskulen i Volda: Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn. Prosjektseminar 3. 4. september 2008. Atle Døssland: Lutter Bønder vare Faddere til min Daab Det prosjektet handlar om Tittelen

Detaljer

To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet

To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet En skisse av Randi Rostrup, juni 2007 (10 sider + Tavle) To menn ved navn Morten fra Viborg på 1500-tallet Mester Morten, sogneprest i Ålborg Det første spor etter presten Morten er da han den 13. april

Detaljer

Det e glo i strengan!

Det e glo i strengan! 1 AND Odd Solhaug Det e glo i strengan! Andøy Energi 1946-1996 «Tenk om det ikke fantes elektrisitet? Da måtte vi sitte i mørket og se på fjernsyn». (Fra ukjent barnemunn) 2 Forfatterens forord «Allting

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Trondheim postkontor - fra år til år.

Trondheim postkontor - fra år til år. Trondheim postkontor - fra år til år. Opprettet: 1647 eller like etter Navn: Trondhjem (fra start), Nidaros (1930), Trondheim (1931) Fra år til år: 1647 17/1 Hollenderen Henrik Morian fikk privilegium

Detaljer

prestegjerninga var han redaktør, journalist, «rikssynar», fiolinist, kranglefant, refsar av alt som hadde med pietisme å gjere og mykje, mykje anna.

prestegjerninga var han redaktør, journalist, «rikssynar», fiolinist, kranglefant, refsar av alt som hadde med pietisme å gjere og mykje, mykje anna. Prestens 160 år gamle skispor (Sakset fra Rbnett) Aage Wold, Jan Inge Tomren og Ola Gjendem på veg mot Daugstadsetra. Foto: Iver Gjelstenli/Jan Inge Tomren 9. januar 1851 gjekk vestnespresten Otto Theodor

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Makten og æren i Danmark-Norge før 1814 med et glimt av tiden etter

Makten og æren i Danmark-Norge før 1814 med et glimt av tiden etter 1 Makten og æren i Danmark-Norge før 1814 med et glimt av tiden etter Innledning I Danmark-Norge som i andre deler av Europa var slutten 1700-tallet en tid hvor monarkisk og aristokratisk makt og prestisje

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Hvem var Rasmus Malling-Hansen?

Hvem var Rasmus Malling-Hansen? Hvem var Rasmus Malling-Hansen? En biografi skrevet av Sverre Avnskog Malling-Hansens Personlighed er ikke let at skildre; hvidt på sort er så mat, man trænger til Ildfarver, til noget levende i stedet

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

"Strø sukker, du brunøjede"

Strø sukker, du brunøjede Line Mork Vatneødegård "Strø sukker, du brunøjede" -Impresjonisme i Ved Vejen av Herman Bang Masteravhandling i nordisk litteratur Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap NTNU Våren 2011 1 2 Forord

Detaljer

Redaktøren har kuppet lederplassen!

Redaktøren har kuppet lederplassen! Røyken Historielag Redaktøren har kuppet lederplassen! Status Mølla Det ser ut til å gå litt tregt med rydding og restaurering av vår nye ervervelse. En må vel innse at folk flest har nok med sitt eget

Detaljer

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG Huset, slik det så ut i 1909, og presenteres på bokpermen og tittelsiden, er tegnet av fhv. byantikvar Einar He& Illustrasjonene på sidene 9, 45, 61, 93, 95 og 99, er utført

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Undset Hamsun ÆRER DE UNGE

Undset Hamsun ÆRER DE UNGE Undset Hamsun mot ÆRER DE UNGE Det fjerde bud: «DU SKAL HEDRE DIN FAR OG DIN MOR» Og hvorfor forarge sig saa over min Fremstilling av det Fjerde Bud? Er denne Fremstilling saa langt av Veien? Jeg paastaar

Detaljer

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år I 1905 var det oppe i Fylkestinget at Staten burde byggja sinnsjukehus for Vestlandet. Dette var det heller vanskeleg å få gehør for hos dei sentrale styresmaktene. Fylket

Detaljer

Gammelt og Nytt Nr.4 2008

Gammelt og Nytt Nr.4 2008 Gammelt og Nytt Nr.4 2008 Medlemsblad for Båtsfjord Historie og Museumslag Julen 2008 Lederen har ordet. Et nytt år er gått. Julen har igjen innhentet oss, og tro blir vi ferdig til jul med alt vi skulle

Detaljer