FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET"

Transkript

1 FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET Søknadsfrist 1. juni IDRETT FRILUFTSLIV KUNST KULTUR MUSIKK

2 FELLES INFORMASJON Med denne brosjyren ønsker vi å informere om fritidsaktiviteter innen Idrett, Friluftsliv og KunstKulturMusikk. Du finner også brosjyren og påmeldingsskjema på menighetens nettside (www.samfundet.org), og der er det muligheter for elektronisk påmelding. For en del av aktivitetene må du søke plass hvert år, mens andre er du medlem av helt til du gir beskjed om at du ønsker å slutte. Ved søknad om plass, må du bruke et felles påmeldingsskjema. Hvis en ønsker det, kan hele familien bruke ett skjema. Påmeldingsfristen hvert år er 1. juni. Dere må huske å føre opp fødselsdato på påmeldingsskjemaet, og det gjelder både barn og voksne.for å forenkle registreringsarbeidet, oppfordrer vi alle som har muligheter, til å bruke elektronisk påmelding. Vær oppmerksom på at påmeldingen er bindende for hele skoleåret hvis ikke noe annet er nevnt. Deltakere på de aktiviteter som det er påmelding til, har møteplikt. Det er mange ledere som bruker av sin fritid for å lede dette, derfor bør det være en naturlig plikt å gi beskjed hvis en er forhindret fra å komme. Vi prøver i utgangspunktet å få plass til alle som søker, og hører du ikke fra oss innen 1. august, har du fått tildelt plass på ditt ønske. Vi tar kun kontakt med dem som ikke får oppfylt sitt ønske. Når det gjelder kulturskolen, tar vi kun kontakt med nye søkere. Gamle elever som søker, har fått plass hvis de ikke hører noe innen 1. august. Vi vil spesielt minne om at det er foreldrenes ansvar å sørge for transport til/fra aktiviteter, og at lederne kun har ansvar for barna i det tidsrom aktiviteten varer. Vi vil oppfordre til samkjøring. Tenk miljø! På en del av aktivitetene er det også svært hyggelig hvis foreldrene har lyst til å være med, f eks på en trening eller en tur. Som dere ser, er det svært mange fritidstilbud å velge mellom. Det er viktig at en ikke søker på flere aktiviteter enn det en har anledning til å delta på. Vi vil spesielt be foreldre hjelpe barna til å gjøre de rette valg slik at hverdagen ikke blir for hektisk og urolig. Det er fullt mulig å delta på en aktivitet i ett av de andre distriktene enn der du bor. Hvis det er søkere med psykisk eller fysisk handikap, eller andre deltakere som trenger spesiell oppfølging, må dere snarest mulig ta kontakt med den aktuelle hovedleder. Så vil vi prøve å legge til rette for at aktiviteten kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Hvis det er noe du lurer på, kan du gjerne ta kontakt med hovedledere eller lederne for de enkelte aktiviteter. Hovedledere Telefon Mail Idrett Tone Tønnessen / Friluftsliv Ole Martin Steene KKM Evert Dean / Fritidsleder Helge Dvergsnes Fritidssekretær Gina Marthe Steene KALENDER 2009/10 Kulturskolen starter i uke 35, og de fleste fritidsaktiviteter starter opp fra ca 1. september. Kursledere tar kontakt ved oppstart eller gir melding gjennom Samhold Express. Fritidsaktivitetene følger som regel skolens ferier og fridager. Kulturskolen avslutter undervisningen med elevkonserter i uke 22/23. For andre aktiviteter vil vi henvise til månedskalenderen og annen informasjon i Samhold Express. Se også menighetens nettside: Ønsker du å bli leder vi trenger deg! Vi driver et omfattende barne- og ungdomsarbeid i menigheten, og det er veldig mange ledere som er i virksomhet for at alt skal fungere. Men det er stadig behov for nye ledere. Vi trenger både unge og eldre, og hvis du har lyst, må du gjerne ta en uformell kontakt med en av oss som er hovedledere. Vi kan da drøfte om et nytt tilbud er mest aktuelt, eller om det heller passer å overta en av aktivitetene som allerede er i gang. Noen ledere har holdt på i mange år, og det vil alltid være noen som ønsker avløsning.

3 IDRETT Vårt mål er å tilby barn og unge idrettsaktiviteter som kan gi dem en fysisk utfordring. Med idretten ønsker vi å skape og utvikle et sosialt nettverk innenfor menigheten. Påmelding til alle idrettsaktivitetene skjer på felles påmeldingsskjema. Påmeldingen er bindene for hele skoleåret 09/10, og en skal møte opp på alle treninger. Ved forfall må en gi beskjed til kurslederen. Hvis du ikke hører noe innen 1. august, har du fått plass på det du har søkt på. Søkere med psykisk eller fysisk handikap som ønsker å delta på en av våre aktiviteter må ta kontakt med Sosialutvalget i menigheten. Kontingent for en person på en aktivitet er kr 200,- for hele året. Familiekontingenten er på kr 700,- og omfatter både foreldre og barn til og med 10. klasse Barneidrett Barneidrett 4-6 år*) Gruppe 1 (Barn født i 2004 og Ingrid Bueklev ( ) Partall tirsdag Oftenes 2005) Judith Hansen ( ) Gruppe 2 Siv Myklebust ( ) Oddetall tirsdag Oftenes Trine Andersen( ) Monica Aamodt ( ) Hver mandag Oftenes Barneidrett Henriette Severinsen ( ) klasse Dag Aksel Vabo ( ) Partallsmandag Randesund Marius Dogger ( ) *) Hvis det blir behov for det kan foreldre bli spurt om å være med som hjelpeledere en eller to ganger.

4 Fotball Fotball Bodil Try ( ) Hver onsdag Oftenes klasse Andrè Rogstad ( ) Fotball Therese Vabo Steene ( ) Oddetalls mandag Randesund 1 3. klasse*) Fotball Halvor Aamodt ( ) Hver onsdag Oftenes klasse Arnt Egil Aamodt ( ) Fotball Preben Hjort ( ) Hver tirsdag Odderøy klasse Jarl Sindland ( ) hallen Fotball Nils Petter Røsstad ( ) Hver mandag Odderøy klasse Hans Chr. Andersen ( ) hallen Fotball **) Forløpig uten leder - Fra Fra 10. klasse men blir igangsatt. Hver tirsdag Vigørhallen Fotball voksne ***) Terje Rogstad ( ) Hver tirsdag Oftenes (Søgne) Fotball damer ****) Karina Bueklev ( ) Hver torsdag Oftenes Fra 10. klasse *) Kun en leder på dette kurset derfor må foreldre regne med å måtte stille opp ca. 1 gang pr. halvår avhengig av antall påmeldte deltakere. Liste vil bli delt ut. **) Denne sesongen har vi leid Vigørhallen på tirsdager fra kl kl På tirsdag kveld vil det på aktiviteten spilles med faste lag til fastsatt tid. Deltakerne må alltid stille - om ikke må deltakeren selv skaffe en erstatter. Deltakerne må være med å betale deler av hall-leien. Da det er satt en begrensning på antall spillere vil det bli «venteliste» ved for mange påmeldte. Interesserte må benytte påmeldingsskjemaet. Kunstgressbane Vi har nå leid kunstgressbanen på Haumyrheia (7er bane) tirsdager fra kl og lørdager fra kl i perioden mai til oktober. ***) Fotball voksne - Oftenes Aktiviteten spilles med faste lag til fastsatt tid. Deltakerne må alltid stille. Om ikke må deltakeren selv skaffe en erstatter. Interesserte bes kontakte Terje Rogstad på tlf Da det er satt en begrensning på antall spillere vil det bli «venteliste» ved for mange påmeldte. Hvis det blir mange nok interesserte vil en prøve å få til en trening til for denne gruppen på en annen ukedag også. ****) Fotball damer - Oftenes Deltakerne må alltid stille - om ikke må deltakerne selv skaffe en erstatter. Da det er satt en begrensning på antall spillere vil det bli «venteliste» ved for mange påmeldte. Denne listen kan benyttes når en trenger en erstatter. Hvis det er ønskelig kan to spillere velge å komme annenhver torsdag. Interesserte bes kontakte Karina Bueklev på tlf

5 Ball-spill Ball-spill Helge Mushom ( ) Hver mandag Oftenes (ikke fotball) Morten Stubstad ( ) kl Tor Helge Helgesen ( ) Ball-spill (ikke fotball) Martin Aamodt ( ) Oddetallstorsdag Sentrum kl Innebandy Per Erik Andersen ( ) Hver lørdag Oftenes Badminton voksne Per Try ( ) Hver mandag Oftenes Annet Kondisjon, spenst Hver tirsdag og styrketrening Sigvald Aamodt ( ) Oftenes Fra 7. klasse Jentetrim ungdom Charlotte Eigestad ( ) Hver torsdag Sentrum Fra 7. klasse Aerobic m/styrke Vibeke Bueklev ( ) Hver torsdag Oftenes 10. kl. + Nina S. Klungland ( ) Hver lørdag Svømmehall i Jenny Aamodt ( ) Partallstirsdag Avgang fra Mandal *) (ansvarlig for kjørelister) Avgang Oftenes og klasse Sentrum Barnelek i vann/ Foreløpig uten leder. Hvis vi får Foreløpig dag Skolen vanntilvenning**) tak i leder, blir kurset igangsatt - mandag kl i Sentrum Fra 2 år og til skolealder og de påmeldte får beskjed. *)Påmelding til denne aktiviteten skjer som påmelding til kjøreliste som settes opp av Jenny Aamodt. Det blir brukt privatbiler, og de voksne som kjører skal være til stede inne i svømmehallen som tydelige voksne mens aktiviteten pågår. De påmeldte betaler inngangsbillett hver gang, og må derfor sørge for å ha med penger til dette. Det er oppmøte på skolen kl Påmeldingen en bindende for ett halvår om gangen hvis du ikke gir beskjed til Jenny i god tid før nyttår om at du ønsker å slutte, vil du også bli medregnet for vårhalvåret på kjørelistene. **) Aktiviteten vil foregå i svømmehallen på skolen i byen i den perioden som svømmehallen er i bruk (dvs. fra ca oktober - mars). Det er en aktivitet for foreldre og barn i sammen hvor det legges vekt på vanntilvenning og at barna blir trygge i vannet. Max antall barn er 8 stk. Sykling (Ingen kontingent) Det er en gjeng som har startet opp med sykling. Dag og tidspunkt er ikke bestemt, men hvis du har lyst til å være med er det bare å kontakte Edvard Dean på tlf Syklingen starter opp på våren og vil holde på utover høsten så lenge værforholdene tilsier det.

6 FRILUFTSLIV Friluftsliv er en helårig aktivitet for barn og unge i menigheten. Hensikten med aktiviteten er å skape interesse for friluftsliv gjennom felles aktiviteter og naturopplevelser. En vesentlig del av aktiviteten foregår ute i naturen på naturens egne vilkår. Det gir kunnskap om naturen, respekt for naturens krefter og dens sårbarhet. Friluftsliv søker å fremme det enkle friluftslivet som gir naturopplevelser og utfordringer uten å etterlate spor i naturen. Friluftsliv skal være en holdningsskapende aktivitet som gir grunnlag for aktiv og meningsfylt fritid. Vi prøver å utvikle selvstendighet, ansvars følelse, gode holdninger og godt kameratskap. Menighetens kristne verdigrunnlag skal på en naturlig måte komme til uttrykk i aktiviteten. Lederne skal fremstå som gode eksempler ved at de gjennom holdning og handling synliggjør menighetens verdigrunnlag. Friluftsliv er organisert i aldersgrupper, Friluftsliv 1, 2 og 3. F1 er delt inn i lokale «flokker». F2 er delt i to grupper, «Stifinnere» (6.-7.klasse) med lokale patruljer og «Vandrere» (8.-9.klasse). Vandrerne får mer selvstendig trening med bl.a. overnattingsturer på egen hånd. F3 er helt selvstendige, men har med seg voksne ledere med lang erfaring på noen av turene for å opprettholde sikkerheten. Friluftsliv har et eget depot med mye felles tur- og leirutstyr. Personlig utstyr og bekledning må du holde selv, men det er ikke så mye som skal til.

7 Du kan begynne i Friluftsliv fra du går i 3. klasse eller når som helst senere ved å benytte felles påmeldingsskjema. Hvis du har vært medlem i Friluftsliv et år, trenger du ikke melde deg på til neste år. Du er automatisk medlem helt til du gir beskjed om at du slutter. Det er viktig at vi får beskjed dersom du skulle ønske å slutte, ellers løper medlemskapet og kontingentkrav må betales. Du kan f.eks bruke påmeldingsskjemaet for å gi beskjed at du slutter. Kontingenten er kr 200,- pr skoleår. Tabellen nedenfor er kun veiledende. Detaljert program for sesongen blir utdelt ved skolestart, hovedsakelig benyttes torsdag ettermiddag. Ved overnattingsturer benyttes fredag-lørdag. Hvert år har vi hatt sykkeltur, kanotur og snøhuletur. I år har vi en tre dagers leir for fjerde året på rad. Vi samarbeider med Friluftsliv i Egersund og arrangerer leiren annet hvert år. I Kristiansand er det kyst og sjøliv som er i fokus, og i Egersund er det skog og hei. GRUPPE GRUPPELEDER TIDSPUNKT STED/PATRULJE LEDERE Friluftsliv 1 Torleif Sandø Partalluke Se (Sentrum) Torleif Sandø klasse Tlf torsdag Ra (Randesund) Britt Elin Thorkildsen Sø (Søgne) Vibeke Bueklev Stifinnere: Friluftsliv 2 Endre Aamodt Partalluke Se: Gaupepatrulje Jonatan Andresen klasse Tlf torsdag Se: Maurpatrulje Edvard Dean Ra: Rådyrpatrulje Torgeir Throne Sø: Ørnepatrulje Tormod Klungland Vanligvis Vandrere: fredag og/ Elgpatrulje Endre Aamodt eller lørdag Friluftsliv 3 Annika Klungland Eget program Trine Bentsen 10. klasse + Tlf: Karina Bueklev Jakt og fiske* Willy Thorkildsen Påmelding til SMS-liste. SMS blir sendt ut med tid 10. klasse Tlf og sted for hver tur. og eldre * Jakt og fiskegruppen har vært på fisketurer og jaktturer. Jaktturene har gått til Bygland hvor to av lederne har leid jaktterreng privat, og tar med ungdommer på rype og skogsfugljakt. De har også vært på rypejakt ved Roskreppfjorden. Fremmøtet har vært bra, men vi vil gjerne ha med fler. Dette er ett unikt tilbud for ungdommer som ønsker å prøve jakt og fiske under kontrollerte forhold og kyndig veiledning. Ta kontakt med Willy Thorkildsen hvis du er interessert.

8 KUNST-KULTUR-MUSIKK Under hovedgruppen KunstKulturMusikk finner vi tre undergrupper: Samfundets kulturskole som driver en fritidsskole med opplæring innen ulike disipliner. Kulturutvalget er en «paraply» for kunst og kulturaktiviteter. Musikkutvalget som de ulike musikkaktivitetene i menigheten hører inn under. SAMFUNDETS KULTURSKOLE Kulturskolen er en fritidsskole på ettermiddagen der en gjennom undervisningen skal veilede elevene til å utvikle deres evner på flere områder. Ved å søke en elevplass innen musikk eller visuell kunst, binder en seg for hele skoleåret. Alle elever må søke plass hvert år. De som er elever inneværende skoleår og søker på nytt, beholder i utgangspunktet sin plass og blir kun kontaktet av læreren ved skolestart for å avtale undervisningstidspunkt. Nye søkere får melding i løpet av sommeren om de har fått plass eller ikke. Hvis du likevel skulle ombestemme deg etter at du har søkt, eller at det tildelte tidspunkt for undervisning kolliderer med andre aktiviteter som du heller vil prioritere, bør du så snart som mulig kontakte Evert Dean. Siste angrefrist er ved Kulturskolens skolestart i uke 35. Alle som slutter etter det, må betale elevkontingent for hele skoleåret. Elevkontingenten for musikk og visuell kunst er kr 2.200,- pr år. Noter, utstyr og instrumentleie kommer i tillegg. Instrumentbanken i menigheten eier en del instrumenter som kan leies for kr 500,- pr år. Kontingenten for trafikalt grunnkurs er kr Mopedføreropplæring koster kr 1.500,- og i tillegg kommer offentlig gebyr for prøve og førerkort (ca kr). Båtførerkurset koster kr 1.000,- inklusiv leie av lærebok og eksamensgebyr. Musikk Opplæring i musikk er som regel 20 minutters ene-undervisning hver uke. I noen tilfeller slår en sammen undervisningstiden til en lengre økt med gruppeundervisning eller undervisning hver 14. dag. Kulturskolen har tilbud innen følgende instrumenter: trompet, eufonium, fløyte, blokkfløyte, fiolin, horn, gitar, piano, klarinett og kirkeorgel. Til høsten har vi noe begrenset med elevplasser på gitar, men størst kapasitet på piano og fløyte. Visuell kunst Opplæring innen visuell kunst foregår som 1,5 timers gruppeundervisninig annen hver uke. Dette tilbudet passer fra 5. klasse og oppover. Emnene varierer fra år til år alt fra tegning, maling, skulptur og lignende. Opplæring og kurs som gjennomføres over kortere perioder Kulturskolen tilbyr også opplæring innen trafikalt grunnkurs, mopedopplæring og båtførerprøven. Tidspunkt for trafikalt grunnkurs og mopedopplæring er ikke avklart. En må selvfølgelig ta forbehold om nok søkere til kursene, og antall elevplasser er også begrenset. Alle som søker nå, har førsteprioritet, og blir kontaktet med mer informasjon før kursstart. Hvis det da viser seg at tidspunktet ikke passer, er det anledning til å trekke seg. Trafikalt grunnkurs 10 timer teori og 3 timer med mørkekjøring. Undervisningen foregår en ettermiddag/kveld i uka over en kortere periode på 1-2 måneder. Kurset er beregnet for elever fra 10 klasse og oppover. Obligatorisk fremmøte for å få kurset godkjent. Dette er første trinn i trafikkopplæringen, og et slikt kurs må gjennomføres før en kan øvelseskjøre med moped eller bil. Mopedføreropplæring 14 timers øvelseskjøring en ettermiddag/kveld i uka over en kortere periode på 1-2 måneder. Også dette kurset er beregnet for elever fra 10. Klasse og oppover. Obligatorisk fremmøte for å få mopedførerbeviset. For å starte på dette, må en først ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Båtførerkurs Kurset gjennomføres intensivt i uke 36 og 37: tirsdag og fredag og lørdag Totalt ca 20 timer. Båtførerprøve tirsdag 15 sept. Obligatorisk fremmøte for å få avlegge prøven.

9 KULTURUTVALGET Kursaktiviteter med påmelding Arbeidsstue Nina Sandø Klungland ( / ) Partalllstirsdag Oftenes klasse Tone Camilla Pedersen Arbeidsstue Edel Andersen ( ) Oddetallsmandag Sentrum klasse Janne Hjort( / ) Arbeidsstue Heidi Mitchell ( ) Oddetallsmandag Randesund klasse Siri Z. Throne ( ) kl Smått og godt Mona Andersen ( / ) Oddetallsmandag Oftenes klasse Lisbeth Bentsen ( / ) Matlaging Svanhild Klungland ( / ) Oddetallsmandag Sentrum klasse Aase Z Thorkildsen ( ) Matlaging Elisabeth Slettebøe Hansen( / ) Partallsmandag Randesund klasse Snekkerbua Arnfinn Tønnessen ( / ) Partallstirsdag Randesund klasse Martin Tønnessen Hobbyverksted Gina M. Steene ( ) Oddetallsmandag Randesund klasse Scrape-booking* Barbro Dvergsnes ( ) Onsdag eller torsdag fra 5. Klasse Torill Dvergsnes ( ) kl Matlagingskurs Per Erik Andersen( ) Oddetallstorsdag Sentrum klasse Lillian Aamodt ( ) * Scrape-booking Til høsten starter vi opp et nytt kurs for deg som går i 5.klasse og oppover. Det heter scrapbooking, og i løpet av kurset vil vi bl.a lage fotoalbum, julekort og egenprodusert papir. Ta med bilder, papp og papir og ellers alt annet du kan tenke deg å bruke. Vi lager en plan for hva vi skal gjøre de ulike kveldene, men det blir også mulighet til å komme med egne ønsker. Vel møtt! Mvh søstrene Dvergsnes (Torill og Barbro)

10 Aktiviteter uten påmelding Småbarnstreff Else D. Aamodt ( / ) Hver tirsdag Oftenes Siri Kristiansen ( ) Småbarnstreff Martha Sindland ( ) Hver tirsdag og torsdag Tømmerstø Kristin Dean ( ) Grendehus Anne D. Aamodt ( ) Marianne Aamodt ( ) Mekkekveld* Torgeir Throne Dette går parallelt med Sentrum Fra 10. klasse Jon Karlsen mopedopplæring Huset** Tom Andresen Når du vil, men Sentrum felles onsdag kl Informasjon om enkelte tilbud * Mekkekvelder Fra høsten 2009 har vi lyst til å starte opp et mekkekurs. Dette har vi tenkt å ha parallelt med trafikalt grunnkurs og mørkekjøringskurs som også starter opp da. Vi tror det kan være noen nye mopedkjørere som også har interesse for å fikse og mekke på mopedene sine. Vi vil gjerne ha en tilbakemelding fra de som synes dette kunne være noe for dem. Hilsen Jon Karlsen og Torgeir Throne ** HUSET Vår virksomhet er basert på kjærlighet til det gamle Huset og en genuin interesse av å fylle alle små rom og kroker med aktiviteter. I HUSET jobber vi mest med teknisk avanserte hobbier som Modellfly og Racingbåter, men har du (eller dere) andre ideer som du ønsker å sette ut i livet så vil vi gjerne styrebehandle forslaget. I HUSETs styre er det «gamlinger» og skoleelever, og vi gjør det meste sammen. Du kommer når du vil, men kommer du inn i miljøet så kommer du mest alltid. Vi spiser middag sammen hver onsdag kl Pizza, bakt potet og vafler er billigst..og så jobber vi. Vi har egen hjemmeside og egen redaksjon for HUSAVISA. Følg med på Under fritid finnes en link til HUSET. Hilsen Tom Andresen (daglig leder av Kr.4.des.gt 47)

11 MUSIKKUTVALGET Musikklivet i menigheten skal styrke samholdet mellom menighetens medlemmer og samle både barn, unge og eldre om sunne interesser. Musikklivet skal fremme sang og musikkgleden og legge til rett for musikalsk utvikling og fremgang for det enkelte medlem. Det er ikke påmelding til de ulike musikkaktivitetene. Men hvis en ønsker å begynne, er det naturlig å ta kontakt på forhånd med en av lederne. Enkelte musikkaktiviteter krever en viss ferdighet for å kunne delta. Det betales en kontingent for å være medlem. I tillegg må en også regne med noen utgifter til noter. Takt og tone Sven Ove Jensen ( ) Ca èn fredag i mnd, Svein Erik Aamodt ( ) kl Oftenes Monica Dvergsnes ( ) Barnemusikken Else Dvergsnes Aamodt I forbindelse med Fra 4 år ( / ) småbarnstreff Oftenes Mannskoret Erik Daland ( / ) Annen hver mandag Sentrum ungdom-voksne Mikal Hansen ( ) kl UJO-novise Monica Dvergsnes ( ) Annen hver tirsdag Sentrum Per Erik Andersen ( ) kl UJO-master Gunnar Andersen ( ) Annen hver tirsdag Sentrum Per Erik Andersen ( ) L ods Evert Dean ( / ) Ca én tirsdag Sentrum Astrid C. Aamodt ( / ) i måneden Kammerorkesteret Carl Dversnes ( / ) Øver sammen med Sentrum Blandetkoret Blandetkoret Carl Dversnes ( / ) hver torsdag ungdom-voksne Tormod Aamodt ( ) kl Sentrum Eine Kleine Terje Sandø ( ) Ca annen hver uke Sentrum Orchester (EKO)

12

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Skolereglement og priser

Skolereglement og priser Trafikalt Grunnkurs Trafikalt Grunnkurs gjelder for de som er yngre enn 25 år, og som skal ta førerkort for første gang. Du må være fylt 15 år for å kunne delta på Trafikalt Grunnkurs. Det er 4 obligatoriske

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5. Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6

SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5. Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6 INNHOLD Hilsen fra lederen 4 Nytt fra senteret 5 SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5 Nytt fra omverdenen 6 Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6 Kjekt å vite 8 Brukermedvirkning 9 Tonje

Detaljer

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 Verran kommunale kulturskole Informasjon: VKK har vært i drift siden skoleåret 1986-87. Skolen har ca. 100 elevplasser. Undervisningen foregår primært

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Det nye kommunestyret holder sitt første møte torsdag den 11. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016 KONFIRMASJONSTID Velkommen til oss i Eidsvåg menighet 2015/2016 Denne brosjyren er sendt til deg som er medlem eller tilhørende i Den Norske kirke, og bor i Eidsvåg menighet født i 2001. Dersom du kjenner

Detaljer

Kulturskolen 2014-2015

Kulturskolen 2014-2015 HURUM KOMMUNE Kulturskolen 2014-2015 musikk, dans, visuell kunst Male og tegneelevene, våren 2011 2 Velkommen til Hurum kommunale kulturskole! Visjon: Hurum kommune skal ha en kulturskole hvor barn og

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Manual for Nattergalen

Manual for Nattergalen Manual for Nattergalen 2008-2009 Innhold: Nattergalen: Bakgrunn, mål og rammer side 2 Koordinatorens oppgaver side 6 Skolens deltakelse i Nattergalen side 18 Rekruttering av barn og prioritering side 19

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer

Musikk Teater Dans Visuell kunst

Musikk Teater Dans Visuell kunst DRAMMEN KULTURSKOLE 2010 2011 Musikk Teater Dans Visuell kunst Søknadsfrist 15. mai 1 2 Velkommen Velkommen til Drammen kulturskole! Det er en stor glede og kunne presentere kulturskoletilbudet i Drammen

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-gutter etter seier i Lerum Cup 2014 Velkommen til Tertnes Idrettslag Tertnes Idrettslag ble stiftet 25. januar 1953, og er således inne i sitt 62. år.

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade turnere fra Tertnes Turn 2015 Velkommen til Tertnes Idrettslag Tertnes Idrettslag ble stiftet 25. januar 1953, og er således inne i sitt 63. år. Tertnes Idrettslag

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer