FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET"

Transkript

1 FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET Søknadsfrist 1. juni IDRETT FRILUFTSLIV KUNST KULTUR MUSIKK

2 FELLES INFORMASJON Med denne brosjyren ønsker vi å informere om fritidsaktiviteter innen Idrett, Friluftsliv og KunstKulturMusikk. Du finner også brosjyren og påmeldingsskjema på menighetens nettside (www.samfundet.org), og der er det muligheter for elektronisk påmelding. For en del av aktivitetene må du søke plass hvert år, mens andre er du medlem av helt til du gir beskjed om at du ønsker å slutte. Ved søknad om plass, må du bruke et felles påmeldingsskjema. Hvis en ønsker det, kan hele familien bruke ett skjema. Påmeldingsfristen hvert år er 1. juni. Dere må huske å føre opp fødselsdato på påmeldingsskjemaet, og det gjelder både barn og voksne.for å forenkle registreringsarbeidet, oppfordrer vi alle som har muligheter, til å bruke elektronisk påmelding. Vær oppmerksom på at påmeldingen er bindende for hele skoleåret hvis ikke noe annet er nevnt. Deltakere på de aktiviteter som det er påmelding til, har møteplikt. Det er mange ledere som bruker av sin fritid for å lede dette, derfor bør det være en naturlig plikt å gi beskjed hvis en er forhindret fra å komme. Vi prøver i utgangspunktet å få plass til alle som søker, og hører du ikke fra oss innen 1. august, har du fått tildelt plass på ditt ønske. Vi tar kun kontakt med dem som ikke får oppfylt sitt ønske. Når det gjelder kulturskolen, tar vi kun kontakt med nye søkere. Gamle elever som søker, har fått plass hvis de ikke hører noe innen 1. august. Vi vil spesielt minne om at det er foreldrenes ansvar å sørge for transport til/fra aktiviteter, og at lederne kun har ansvar for barna i det tidsrom aktiviteten varer. Vi vil oppfordre til samkjøring. Tenk miljø! På en del av aktivitetene er det også svært hyggelig hvis foreldrene har lyst til å være med, f eks på en trening eller en tur. Som dere ser, er det svært mange fritidstilbud å velge mellom. Det er viktig at en ikke søker på flere aktiviteter enn det en har anledning til å delta på. Vi vil spesielt be foreldre hjelpe barna til å gjøre de rette valg slik at hverdagen ikke blir for hektisk og urolig. Det er fullt mulig å delta på en aktivitet i ett av de andre distriktene enn der du bor. Hvis det er søkere med psykisk eller fysisk handikap, eller andre deltakere som trenger spesiell oppfølging, må dere snarest mulig ta kontakt med den aktuelle hovedleder. Så vil vi prøve å legge til rette for at aktiviteten kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Hvis det er noe du lurer på, kan du gjerne ta kontakt med hovedledere eller lederne for de enkelte aktiviteter. Hovedledere Telefon Mail Idrett Tone Tønnessen / Friluftsliv Ole Martin Steene KKM Evert Dean / Fritidsleder Helge Dvergsnes Fritidssekretær Gina Marthe Steene KALENDER 2009/10 Kulturskolen starter i uke 35, og de fleste fritidsaktiviteter starter opp fra ca 1. september. Kursledere tar kontakt ved oppstart eller gir melding gjennom Samhold Express. Fritidsaktivitetene følger som regel skolens ferier og fridager. Kulturskolen avslutter undervisningen med elevkonserter i uke 22/23. For andre aktiviteter vil vi henvise til månedskalenderen og annen informasjon i Samhold Express. Se også menighetens nettside: Ønsker du å bli leder vi trenger deg! Vi driver et omfattende barne- og ungdomsarbeid i menigheten, og det er veldig mange ledere som er i virksomhet for at alt skal fungere. Men det er stadig behov for nye ledere. Vi trenger både unge og eldre, og hvis du har lyst, må du gjerne ta en uformell kontakt med en av oss som er hovedledere. Vi kan da drøfte om et nytt tilbud er mest aktuelt, eller om det heller passer å overta en av aktivitetene som allerede er i gang. Noen ledere har holdt på i mange år, og det vil alltid være noen som ønsker avløsning.

3 IDRETT Vårt mål er å tilby barn og unge idrettsaktiviteter som kan gi dem en fysisk utfordring. Med idretten ønsker vi å skape og utvikle et sosialt nettverk innenfor menigheten. Påmelding til alle idrettsaktivitetene skjer på felles påmeldingsskjema. Påmeldingen er bindene for hele skoleåret 09/10, og en skal møte opp på alle treninger. Ved forfall må en gi beskjed til kurslederen. Hvis du ikke hører noe innen 1. august, har du fått plass på det du har søkt på. Søkere med psykisk eller fysisk handikap som ønsker å delta på en av våre aktiviteter må ta kontakt med Sosialutvalget i menigheten. Kontingent for en person på en aktivitet er kr 200,- for hele året. Familiekontingenten er på kr 700,- og omfatter både foreldre og barn til og med 10. klasse Barneidrett Barneidrett 4-6 år*) Gruppe 1 (Barn født i 2004 og Ingrid Bueklev ( ) Partall tirsdag Oftenes 2005) Judith Hansen ( ) Gruppe 2 Siv Myklebust ( ) Oddetall tirsdag Oftenes Trine Andersen( ) Monica Aamodt ( ) Hver mandag Oftenes Barneidrett Henriette Severinsen ( ) klasse Dag Aksel Vabo ( ) Partallsmandag Randesund Marius Dogger ( ) *) Hvis det blir behov for det kan foreldre bli spurt om å være med som hjelpeledere en eller to ganger.

4 Fotball Fotball Bodil Try ( ) Hver onsdag Oftenes klasse Andrè Rogstad ( ) Fotball Therese Vabo Steene ( ) Oddetalls mandag Randesund 1 3. klasse*) Fotball Halvor Aamodt ( ) Hver onsdag Oftenes klasse Arnt Egil Aamodt ( ) Fotball Preben Hjort ( ) Hver tirsdag Odderøy klasse Jarl Sindland ( ) hallen Fotball Nils Petter Røsstad ( ) Hver mandag Odderøy klasse Hans Chr. Andersen ( ) hallen Fotball **) Forløpig uten leder - Fra Fra 10. klasse men blir igangsatt. Hver tirsdag Vigørhallen Fotball voksne ***) Terje Rogstad ( ) Hver tirsdag Oftenes (Søgne) Fotball damer ****) Karina Bueklev ( ) Hver torsdag Oftenes Fra 10. klasse *) Kun en leder på dette kurset derfor må foreldre regne med å måtte stille opp ca. 1 gang pr. halvår avhengig av antall påmeldte deltakere. Liste vil bli delt ut. **) Denne sesongen har vi leid Vigørhallen på tirsdager fra kl kl På tirsdag kveld vil det på aktiviteten spilles med faste lag til fastsatt tid. Deltakerne må alltid stille - om ikke må deltakeren selv skaffe en erstatter. Deltakerne må være med å betale deler av hall-leien. Da det er satt en begrensning på antall spillere vil det bli «venteliste» ved for mange påmeldte. Interesserte må benytte påmeldingsskjemaet. Kunstgressbane Vi har nå leid kunstgressbanen på Haumyrheia (7er bane) tirsdager fra kl og lørdager fra kl i perioden mai til oktober. ***) Fotball voksne - Oftenes Aktiviteten spilles med faste lag til fastsatt tid. Deltakerne må alltid stille. Om ikke må deltakeren selv skaffe en erstatter. Interesserte bes kontakte Terje Rogstad på tlf Da det er satt en begrensning på antall spillere vil det bli «venteliste» ved for mange påmeldte. Hvis det blir mange nok interesserte vil en prøve å få til en trening til for denne gruppen på en annen ukedag også. ****) Fotball damer - Oftenes Deltakerne må alltid stille - om ikke må deltakerne selv skaffe en erstatter. Da det er satt en begrensning på antall spillere vil det bli «venteliste» ved for mange påmeldte. Denne listen kan benyttes når en trenger en erstatter. Hvis det er ønskelig kan to spillere velge å komme annenhver torsdag. Interesserte bes kontakte Karina Bueklev på tlf

5 Ball-spill Ball-spill Helge Mushom ( ) Hver mandag Oftenes (ikke fotball) Morten Stubstad ( ) kl Tor Helge Helgesen ( ) Ball-spill (ikke fotball) Martin Aamodt ( ) Oddetallstorsdag Sentrum kl Innebandy Per Erik Andersen ( ) Hver lørdag Oftenes Badminton voksne Per Try ( ) Hver mandag Oftenes Annet Kondisjon, spenst Hver tirsdag og styrketrening Sigvald Aamodt ( ) Oftenes Fra 7. klasse Jentetrim ungdom Charlotte Eigestad ( ) Hver torsdag Sentrum Fra 7. klasse Aerobic m/styrke Vibeke Bueklev ( ) Hver torsdag Oftenes 10. kl. + Nina S. Klungland ( ) Hver lørdag Svømmehall i Jenny Aamodt ( ) Partallstirsdag Avgang fra Mandal *) (ansvarlig for kjørelister) Avgang Oftenes og klasse Sentrum Barnelek i vann/ Foreløpig uten leder. Hvis vi får Foreløpig dag Skolen vanntilvenning**) tak i leder, blir kurset igangsatt - mandag kl i Sentrum Fra 2 år og til skolealder og de påmeldte får beskjed. *)Påmelding til denne aktiviteten skjer som påmelding til kjøreliste som settes opp av Jenny Aamodt. Det blir brukt privatbiler, og de voksne som kjører skal være til stede inne i svømmehallen som tydelige voksne mens aktiviteten pågår. De påmeldte betaler inngangsbillett hver gang, og må derfor sørge for å ha med penger til dette. Det er oppmøte på skolen kl Påmeldingen en bindende for ett halvår om gangen hvis du ikke gir beskjed til Jenny i god tid før nyttår om at du ønsker å slutte, vil du også bli medregnet for vårhalvåret på kjørelistene. **) Aktiviteten vil foregå i svømmehallen på skolen i byen i den perioden som svømmehallen er i bruk (dvs. fra ca oktober - mars). Det er en aktivitet for foreldre og barn i sammen hvor det legges vekt på vanntilvenning og at barna blir trygge i vannet. Max antall barn er 8 stk. Sykling (Ingen kontingent) Det er en gjeng som har startet opp med sykling. Dag og tidspunkt er ikke bestemt, men hvis du har lyst til å være med er det bare å kontakte Edvard Dean på tlf Syklingen starter opp på våren og vil holde på utover høsten så lenge værforholdene tilsier det.

6 FRILUFTSLIV Friluftsliv er en helårig aktivitet for barn og unge i menigheten. Hensikten med aktiviteten er å skape interesse for friluftsliv gjennom felles aktiviteter og naturopplevelser. En vesentlig del av aktiviteten foregår ute i naturen på naturens egne vilkår. Det gir kunnskap om naturen, respekt for naturens krefter og dens sårbarhet. Friluftsliv søker å fremme det enkle friluftslivet som gir naturopplevelser og utfordringer uten å etterlate spor i naturen. Friluftsliv skal være en holdningsskapende aktivitet som gir grunnlag for aktiv og meningsfylt fritid. Vi prøver å utvikle selvstendighet, ansvars følelse, gode holdninger og godt kameratskap. Menighetens kristne verdigrunnlag skal på en naturlig måte komme til uttrykk i aktiviteten. Lederne skal fremstå som gode eksempler ved at de gjennom holdning og handling synliggjør menighetens verdigrunnlag. Friluftsliv er organisert i aldersgrupper, Friluftsliv 1, 2 og 3. F1 er delt inn i lokale «flokker». F2 er delt i to grupper, «Stifinnere» (6.-7.klasse) med lokale patruljer og «Vandrere» (8.-9.klasse). Vandrerne får mer selvstendig trening med bl.a. overnattingsturer på egen hånd. F3 er helt selvstendige, men har med seg voksne ledere med lang erfaring på noen av turene for å opprettholde sikkerheten. Friluftsliv har et eget depot med mye felles tur- og leirutstyr. Personlig utstyr og bekledning må du holde selv, men det er ikke så mye som skal til.

7 Du kan begynne i Friluftsliv fra du går i 3. klasse eller når som helst senere ved å benytte felles påmeldingsskjema. Hvis du har vært medlem i Friluftsliv et år, trenger du ikke melde deg på til neste år. Du er automatisk medlem helt til du gir beskjed om at du slutter. Det er viktig at vi får beskjed dersom du skulle ønske å slutte, ellers løper medlemskapet og kontingentkrav må betales. Du kan f.eks bruke påmeldingsskjemaet for å gi beskjed at du slutter. Kontingenten er kr 200,- pr skoleår. Tabellen nedenfor er kun veiledende. Detaljert program for sesongen blir utdelt ved skolestart, hovedsakelig benyttes torsdag ettermiddag. Ved overnattingsturer benyttes fredag-lørdag. Hvert år har vi hatt sykkeltur, kanotur og snøhuletur. I år har vi en tre dagers leir for fjerde året på rad. Vi samarbeider med Friluftsliv i Egersund og arrangerer leiren annet hvert år. I Kristiansand er det kyst og sjøliv som er i fokus, og i Egersund er det skog og hei. GRUPPE GRUPPELEDER TIDSPUNKT STED/PATRULJE LEDERE Friluftsliv 1 Torleif Sandø Partalluke Se (Sentrum) Torleif Sandø klasse Tlf torsdag Ra (Randesund) Britt Elin Thorkildsen Sø (Søgne) Vibeke Bueklev Stifinnere: Friluftsliv 2 Endre Aamodt Partalluke Se: Gaupepatrulje Jonatan Andresen klasse Tlf torsdag Se: Maurpatrulje Edvard Dean Ra: Rådyrpatrulje Torgeir Throne Sø: Ørnepatrulje Tormod Klungland Vanligvis Vandrere: fredag og/ Elgpatrulje Endre Aamodt eller lørdag Friluftsliv 3 Annika Klungland Eget program Trine Bentsen 10. klasse + Tlf: Karina Bueklev Jakt og fiske* Willy Thorkildsen Påmelding til SMS-liste. SMS blir sendt ut med tid 10. klasse Tlf og sted for hver tur. og eldre * Jakt og fiskegruppen har vært på fisketurer og jaktturer. Jaktturene har gått til Bygland hvor to av lederne har leid jaktterreng privat, og tar med ungdommer på rype og skogsfugljakt. De har også vært på rypejakt ved Roskreppfjorden. Fremmøtet har vært bra, men vi vil gjerne ha med fler. Dette er ett unikt tilbud for ungdommer som ønsker å prøve jakt og fiske under kontrollerte forhold og kyndig veiledning. Ta kontakt med Willy Thorkildsen hvis du er interessert.

8 KUNST-KULTUR-MUSIKK Under hovedgruppen KunstKulturMusikk finner vi tre undergrupper: Samfundets kulturskole som driver en fritidsskole med opplæring innen ulike disipliner. Kulturutvalget er en «paraply» for kunst og kulturaktiviteter. Musikkutvalget som de ulike musikkaktivitetene i menigheten hører inn under. SAMFUNDETS KULTURSKOLE Kulturskolen er en fritidsskole på ettermiddagen der en gjennom undervisningen skal veilede elevene til å utvikle deres evner på flere områder. Ved å søke en elevplass innen musikk eller visuell kunst, binder en seg for hele skoleåret. Alle elever må søke plass hvert år. De som er elever inneværende skoleår og søker på nytt, beholder i utgangspunktet sin plass og blir kun kontaktet av læreren ved skolestart for å avtale undervisningstidspunkt. Nye søkere får melding i løpet av sommeren om de har fått plass eller ikke. Hvis du likevel skulle ombestemme deg etter at du har søkt, eller at det tildelte tidspunkt for undervisning kolliderer med andre aktiviteter som du heller vil prioritere, bør du så snart som mulig kontakte Evert Dean. Siste angrefrist er ved Kulturskolens skolestart i uke 35. Alle som slutter etter det, må betale elevkontingent for hele skoleåret. Elevkontingenten for musikk og visuell kunst er kr 2.200,- pr år. Noter, utstyr og instrumentleie kommer i tillegg. Instrumentbanken i menigheten eier en del instrumenter som kan leies for kr 500,- pr år. Kontingenten for trafikalt grunnkurs er kr Mopedføreropplæring koster kr 1.500,- og i tillegg kommer offentlig gebyr for prøve og førerkort (ca kr). Båtførerkurset koster kr 1.000,- inklusiv leie av lærebok og eksamensgebyr. Musikk Opplæring i musikk er som regel 20 minutters ene-undervisning hver uke. I noen tilfeller slår en sammen undervisningstiden til en lengre økt med gruppeundervisning eller undervisning hver 14. dag. Kulturskolen har tilbud innen følgende instrumenter: trompet, eufonium, fløyte, blokkfløyte, fiolin, horn, gitar, piano, klarinett og kirkeorgel. Til høsten har vi noe begrenset med elevplasser på gitar, men størst kapasitet på piano og fløyte. Visuell kunst Opplæring innen visuell kunst foregår som 1,5 timers gruppeundervisninig annen hver uke. Dette tilbudet passer fra 5. klasse og oppover. Emnene varierer fra år til år alt fra tegning, maling, skulptur og lignende. Opplæring og kurs som gjennomføres over kortere perioder Kulturskolen tilbyr også opplæring innen trafikalt grunnkurs, mopedopplæring og båtførerprøven. Tidspunkt for trafikalt grunnkurs og mopedopplæring er ikke avklart. En må selvfølgelig ta forbehold om nok søkere til kursene, og antall elevplasser er også begrenset. Alle som søker nå, har førsteprioritet, og blir kontaktet med mer informasjon før kursstart. Hvis det da viser seg at tidspunktet ikke passer, er det anledning til å trekke seg. Trafikalt grunnkurs 10 timer teori og 3 timer med mørkekjøring. Undervisningen foregår en ettermiddag/kveld i uka over en kortere periode på 1-2 måneder. Kurset er beregnet for elever fra 10 klasse og oppover. Obligatorisk fremmøte for å få kurset godkjent. Dette er første trinn i trafikkopplæringen, og et slikt kurs må gjennomføres før en kan øvelseskjøre med moped eller bil. Mopedføreropplæring 14 timers øvelseskjøring en ettermiddag/kveld i uka over en kortere periode på 1-2 måneder. Også dette kurset er beregnet for elever fra 10. Klasse og oppover. Obligatorisk fremmøte for å få mopedførerbeviset. For å starte på dette, må en først ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Båtførerkurs Kurset gjennomføres intensivt i uke 36 og 37: tirsdag og fredag og lørdag Totalt ca 20 timer. Båtførerprøve tirsdag 15 sept. Obligatorisk fremmøte for å få avlegge prøven.

9 KULTURUTVALGET Kursaktiviteter med påmelding Arbeidsstue Nina Sandø Klungland ( / ) Partalllstirsdag Oftenes klasse Tone Camilla Pedersen Arbeidsstue Edel Andersen ( ) Oddetallsmandag Sentrum klasse Janne Hjort( / ) Arbeidsstue Heidi Mitchell ( ) Oddetallsmandag Randesund klasse Siri Z. Throne ( ) kl Smått og godt Mona Andersen ( / ) Oddetallsmandag Oftenes klasse Lisbeth Bentsen ( / ) Matlaging Svanhild Klungland ( / ) Oddetallsmandag Sentrum klasse Aase Z Thorkildsen ( ) Matlaging Elisabeth Slettebøe Hansen( / ) Partallsmandag Randesund klasse Snekkerbua Arnfinn Tønnessen ( / ) Partallstirsdag Randesund klasse Martin Tønnessen Hobbyverksted Gina M. Steene ( ) Oddetallsmandag Randesund klasse Scrape-booking* Barbro Dvergsnes ( ) Onsdag eller torsdag fra 5. Klasse Torill Dvergsnes ( ) kl Matlagingskurs Per Erik Andersen( ) Oddetallstorsdag Sentrum klasse Lillian Aamodt ( ) * Scrape-booking Til høsten starter vi opp et nytt kurs for deg som går i 5.klasse og oppover. Det heter scrapbooking, og i løpet av kurset vil vi bl.a lage fotoalbum, julekort og egenprodusert papir. Ta med bilder, papp og papir og ellers alt annet du kan tenke deg å bruke. Vi lager en plan for hva vi skal gjøre de ulike kveldene, men det blir også mulighet til å komme med egne ønsker. Vel møtt! Mvh søstrene Dvergsnes (Torill og Barbro)

10 Aktiviteter uten påmelding Småbarnstreff Else D. Aamodt ( / ) Hver tirsdag Oftenes Siri Kristiansen ( ) Småbarnstreff Martha Sindland ( ) Hver tirsdag og torsdag Tømmerstø Kristin Dean ( ) Grendehus Anne D. Aamodt ( ) Marianne Aamodt ( ) Mekkekveld* Torgeir Throne Dette går parallelt med Sentrum Fra 10. klasse Jon Karlsen mopedopplæring Huset** Tom Andresen Når du vil, men Sentrum felles onsdag kl Informasjon om enkelte tilbud * Mekkekvelder Fra høsten 2009 har vi lyst til å starte opp et mekkekurs. Dette har vi tenkt å ha parallelt med trafikalt grunnkurs og mørkekjøringskurs som også starter opp da. Vi tror det kan være noen nye mopedkjørere som også har interesse for å fikse og mekke på mopedene sine. Vi vil gjerne ha en tilbakemelding fra de som synes dette kunne være noe for dem. Hilsen Jon Karlsen og Torgeir Throne ** HUSET Vår virksomhet er basert på kjærlighet til det gamle Huset og en genuin interesse av å fylle alle små rom og kroker med aktiviteter. I HUSET jobber vi mest med teknisk avanserte hobbier som Modellfly og Racingbåter, men har du (eller dere) andre ideer som du ønsker å sette ut i livet så vil vi gjerne styrebehandle forslaget. I HUSETs styre er det «gamlinger» og skoleelever, og vi gjør det meste sammen. Du kommer når du vil, men kommer du inn i miljøet så kommer du mest alltid. Vi spiser middag sammen hver onsdag kl Pizza, bakt potet og vafler er billigst..og så jobber vi. Vi har egen hjemmeside og egen redaksjon for HUSAVISA. Følg med på Under fritid finnes en link til HUSET. Hilsen Tom Andresen (daglig leder av Kr.4.des.gt 47)

11 MUSIKKUTVALGET Musikklivet i menigheten skal styrke samholdet mellom menighetens medlemmer og samle både barn, unge og eldre om sunne interesser. Musikklivet skal fremme sang og musikkgleden og legge til rett for musikalsk utvikling og fremgang for det enkelte medlem. Det er ikke påmelding til de ulike musikkaktivitetene. Men hvis en ønsker å begynne, er det naturlig å ta kontakt på forhånd med en av lederne. Enkelte musikkaktiviteter krever en viss ferdighet for å kunne delta. Det betales en kontingent for å være medlem. I tillegg må en også regne med noen utgifter til noter. Takt og tone Sven Ove Jensen ( ) Ca èn fredag i mnd, Svein Erik Aamodt ( ) kl Oftenes Monica Dvergsnes ( ) Barnemusikken Else Dvergsnes Aamodt I forbindelse med Fra 4 år ( / ) småbarnstreff Oftenes Mannskoret Erik Daland ( / ) Annen hver mandag Sentrum ungdom-voksne Mikal Hansen ( ) kl UJO-novise Monica Dvergsnes ( ) Annen hver tirsdag Sentrum Per Erik Andersen ( ) kl UJO-master Gunnar Andersen ( ) Annen hver tirsdag Sentrum Per Erik Andersen ( ) L ods Evert Dean ( / ) Ca én tirsdag Sentrum Astrid C. Aamodt ( / ) i måneden Kammerorkesteret Carl Dversnes ( / ) Øver sammen med Sentrum Blandetkoret Blandetkoret Carl Dversnes ( / ) hver torsdag ungdom-voksne Tormod Aamodt ( ) kl Sentrum Eine Kleine Terje Sandø ( ) Ca annen hver uke Sentrum Orchester (EKO)

12

IDRETT FRILUFTSLIV KUNST KULTUR MUSIKK

IDRETT FRILUFTSLIV KUNST KULTUR MUSIKK FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET IDRETT FRILUFTSLIV KUNST KULTUR MUSIKK 2008-2009 Søknadsfrist 1. juni FELLES INFORMASJON Med denne brosjyren ønsker vi å informere om fritidsaktiviteter innen

Detaljer

FRITIDSAKTIVITETER for Menigheten Samfundet

FRITIDSAKTIVITETER for Menigheten Samfundet FRITIDSAKTIVITETER for Menigheten Samfundet 2010-2011 Søknadsfrist 1. juni Hei og velkommen til årets brosjyre med fritidsaktiviteter! Som vanlig har vi laget en brosjyre hvor alle menighetens fritidstilbud

Detaljer

FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET

FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET 2011-2012 REGLER FOR ALLE AKTIVITETER 1. Vi møter opp til avtalt tid, og gir beskjed hvis vi ikke kommer. 2. Vi er snille og vennlige mot alle. 3. Vi er stille

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Barne- og ungdomsgruppen

Barne- og ungdomsgruppen Menigheten Samfundet Drifts- og oppvekststyret Barne- og ungdomsgruppen Årsrapport 2007 Rapporten er utarbeidet av B&U-gruppen på grunnlag av rapporter og møter i Barne- og ungdomsutvalget. Rapporten er

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger 3 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1.0 Undervisningstilbud... 5 1.1

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening

Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening Informasjon til elevene skoleåret 2015/2016 Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening Velkommen til kulturskolen! Trysil kulturskole er en mangfoldig kulturskole, og

Detaljer

Barne- og ungdomsgruppen

Barne- og ungdomsgruppen Menigheten Samfundet Drifts- og oppvekststyret Barne- og ungdomsgruppen Årsrapport 2008 Rapporten er godkjent av Drifts- og oppvekststyret i møte 24.02.2009 Side 2 Barne- og ungdomsutvalget - Årsrapport

Detaljer

KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018

KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018 KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018 Kulturskolen i Sørfold ønsker alle elever Vel møtt til nytt skoleår! Alt du trenger å vite om kulturskolen i Sørfold. I Sørfold tilbyr vi undervisning på sang, fløyte,

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER 2011 11/201 /2012 Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende KULTURSKOLEN - NOE FOR DEG? Alta kulturskole har som mål å bidra til et rikere kulturmiljø

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015.

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015. Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

Bardu Kulturskole. Informasjon og søknadsskjema kan innhentes på kommunens hjemmeside på internett eller ved henvendelse direkte til kulturskolen.

Bardu Kulturskole. Informasjon og søknadsskjema kan innhentes på kommunens hjemmeside på internett eller ved henvendelse direkte til kulturskolen. Bardu Kulturskole TLF. 77 18 25 90 KONTORTID: Avtale ved skolestart. ADRESSE: Bardu Kulturskole, Postboks 5, 9365 Bardu. REKTOR: Kai-Erik Vikan, tlf. 95776876 SØKNADSFRIST: 1. juni Søknader mottas hele

Detaljer

Rendalen Kulturskole

Rendalen Kulturskole Rendalen Kulturskole Påmeldingsskjema for kommende skoleår Om du allerede er elev ved kulturskolen må du likevel melde deg på på nytt, men du er da garantert plass innenfor det faget du går på! Påmeldingsfristen

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM!

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! Dette er et tilbud for ungdom fra 8.klasse og oppover. Vi starter aktivitetssommeren 23. juni med St. hans feiring i Storvika. Videre utover sommeren blir det aktiviteter

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Velkommen til Kulturskolen i Odalen!

Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

Barne- og ungdomsgruppen

Barne- og ungdomsgruppen Menigheten Samfundet Drifts- og oppvekststyret Barne- og ungdomsgruppen Bildene i rapporten er tatt bort pga distribusjon på web Rapporten er utarbeidet av B&U-gruppen på grunnlag av rapporter og møter

Detaljer

Aktiviteter skoleåret 2016/2017

Aktiviteter skoleåret 2016/2017 Aktiviteter skoleåret 2016/2017 1 1. klasse 1. klasse legger vekt på samhold og på å bli godt kjent. Det er satt opp ulike aktiviteter hver dag. Se ukeplanen som henger på basen. Ukeplanen legges også

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

Haugen AKS. Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole

Haugen AKS. Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole Haugen AKS Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole HØSTEN 2016 Til alle barn, foreldre og foresatte! Sommerferien er over og vi har hatt en fin oppstart i august med fokus på barnas sosiale kompetanse.

Detaljer

Brevik idrettslag ønsker velkommen til å delta på våre aktiviteter!

Brevik idrettslag ønsker velkommen til å delta på våre aktiviteter! Brevik idrettslag ønsker velkommen til å delta på våre aktiviteter! Fotball Turn - Svømming Følg med på hjemmesiden vår: www.brevikil.no Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen! Fotballgruppa Fotballgruppa

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Aktivitetstilbud Base 3 høst 2017

Aktivitetstilbud Base 3 høst 2017 Aktivitetstilbud Base 3 høst 2017 Til alle elever, foreldre og foresatte på base 3 Vi starter høsten med denne kurskatalogen der du finner oversikt over hvilke aktiviteter og kurs det er mulig å melde

Detaljer

Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema

Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema Barnekretsturnstevne på Sortland 4. 5. juni 2011 Påmeldingsskjema FRIST FOR PÅMELDING ER SENEST 8. MARS 2011. Vedlagt finner dere invitasjon til Barnekretsturnstevnet som i år skal arrangeres av Sortland

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Måsøy kulturskole Tilbud og info. www.maskulskole.com

Måsøy kulturskole Tilbud og info. www.maskulskole.com 2014-15 Måsøy kulturskole Tilbud og info. www.maskulskole.com Kulturskoleåret varer i 32 uker. Timene varer i 60 minutter i gruppeundervisning og 30 min i enkelt undervisning. Kulturskoleåret avsluttes

Detaljer

Aktivitetstilbud Base 4 høst 2017

Aktivitetstilbud Base 4 høst 2017 Aktivitetstilbud Base 4 høst 2017 Til alle elever, foreldre og foresatte på base 4 Vi starter høsten med denne kurskatalogen der du finner oversikt over hvilke aktiviteter det er mulig å melde seg på i

Detaljer

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Kulturkalenderen høsten 2013 Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Toppenklubben Fritidsklubben er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

Detaljer

Kurs og akademi for AKS base 3 vår 2017

Kurs og akademi for AKS base 3 vår 2017 Kurs og akademi for AKS base 3 vår 2017 Til alle elever, foreldre og foresatte på base 3 Vi starter våren med denne kurskatalogen med spennende kurs og aktiviteter. Alle kan melde seg på, men pass på at

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Februar 2011 Innhold 1) Medlemsinfo 2) Bli medlem i CISV 3) Nytt medlemsregister 4) Ledige plasser i sommer 5) Helgeleir 10+ 6) Helgeleir 13+ 7) NJC på Mjølfjell i påsken 8) Pre-camp

Detaljer

Kurskatalog for A-basen

Kurskatalog for A-basen Kurskatalog for A-basen Vår 2017 Til alle barn og foresatte på A-basen I uke 19 begynner vi med ny kursperiode. Kursene går over 4/5 uker (pga. helligdager). Alle kan melde seg på kurs med unntak av kokkekurs

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

Velkommen til Kunstskolen på Heimdal

Velkommen til Kunstskolen på Heimdal Kurs 2 Velkommen til Kunstskolen på Heimdal Kunstskolen er åpen for alle over 14 år. Skolen er godkjent etter lov om voksenopplæring. Skolens formål er å bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling

Detaljer

Aktivitetstilbud Base 4 vår 2017

Aktivitetstilbud Base 4 vår 2017 Aktivitetstilbud Base 4 vår 2017 Til alle elever, foreldre og foresatte på base 4 Vi starter høsten med denne kurskatalogen der du finner oversikt over hvilke akademier og kurs det er mulig å melde seg

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf:

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf: Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Mobil: 91347492 Tlf: 77791090 Åpningstider: Vintertid fra 15. september til 14. mai. - Mandag og tirsdag: kl. 09.00 15.30. - Onsdag: Kun åpent for personer i aldersgruppen

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vår Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vår Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vår 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Vår 2017 Endelig har våren begynt å komme til oss på Marienlyst Aktivitetsskole. Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å benytte de fine uteområdene

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 Informasjon om SFO Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og fritidstilbud for barn på 1. 4. trinn og for elever med

Detaljer

Kurstilbud. Nysgjerrigper. på Hjellestad Kulturforum. Brosjyre_kulturforum_A.indd 1

Kurstilbud. Nysgjerrigper. på Hjellestad Kulturforum. Brosjyre_kulturforum_A.indd 1 2014 2015 Kurstilbud Nysgjerrigper på Hjellestad Kulturforum Brosjyre_kulturforum_A.indd 1 For skoleåret 2014/2015 ønsker vi å informere om kursene som er i regi av Kulturforum. Påmelding vil være fredag

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Tid: 10-12 desember 2010 Sted: Langhushallen Ski Instruktører: Grandmaster Cho Woon Sup 9 Dan Master Svein Andersstuen 7 Dan Master Jan

Detaljer

Hei, alle sammen! Hvis der er noen som har behov for hjelp til transport, ta kontakt så skal vi prøve å ordne dette

Hei, alle sammen! Hvis der er noen som har behov for hjelp til transport, ta kontakt så skal vi prøve å ordne dette Hei, alle sammen! Her kommer vårens program. NB! Det er viktig at dere følger med på fylkeslagets Facebookside. Der kommer nye aktiviteter og eventuelle endringer på planlagte aktiviteter. For de som ikke

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Aktivitetsopplegg for 1. Trinn 2016/2017

Aktivitetsopplegg for 1. Trinn 2016/2017 Aktivitetsopplegg for 1. Trinn 2016/2017 Her er en oversikt over de oppleggene vi kommer til å satse på i høst. Det er mulig å melde seg på flere opplegg selv om de krasjer, siden det kan hende at det

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse: WWW.SVEIN-SVENDSEN.NO Velkommen til en av Norges største trafikkskoler! Takker for at du valgte oss som din samarbeidspartner på veien til ditt Bil førerkort. Her vil du få litt generell informasjon om

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Alle må levere endelig påmelding, også de som har fylt ut lappen for foreløpig påmelding!

Alle må levere endelig påmelding, også de som har fylt ut lappen for foreløpig påmelding! Planleggingskomitéen for Islandsturen i sommer har nå hatt flere møter. Vi har hatt en foreløpig påmelding ute hvor 23 personer har meldt sin interesse.på grunn av at prisen på leiren stiger med ca 200

Detaljer

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder Årsplan for kulturskolen Skoleåret 16-17 For Loppa kommune Siw Jensen, leder Hva er kulturskole? ÅRSPLAN FOR LOPPA KOMMUNE 2016 17. Kulturskolen er et kommunalt opplærings-, aktivitets- og opplevelsessenter

Detaljer

Kulturaktiviteter Turdag Fritidsaktiviter Lekedag Kosedag 2. Mandagsquiz. Rydde strand-dagen FRI. Små kokker leken

Kulturaktiviteter Turdag Fritidsaktiviter Lekedag Kosedag 2. Mandagsquiz. Rydde strand-dagen FRI. Små kokker leken MÅNEDSPLAN FOR HVALUNGENE: Mai Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 18 19 20 21 22 Kulturaktiviteter Turdag Fritidsaktiviter Lekedag Kosedag 2. Mandagsquiz 9. Mandagsquiz om sjøvettsregler 16. 23.

Detaljer

KRoP Nytt 19.mai 2009

KRoP Nytt 19.mai 2009 KRoP Nytt 19.mai 2009 Sjøsetting på eskimovis Hei alle sammen, håper dere er klare for en ny aktiv padlesesong. Loggboka i konteineren viser at 2008 var en god sesong, og allerede nå er det loggført mange

Detaljer

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE Velkommen til første trinn på Korsvoll Aktivitetsskole. Basen heter Solstua. Vi har laget et bra kurstilbud som vi kommer til å gjennomføre her på Solstua. Kursene

Detaljer

Lederkurs for ungdom år med mentorordning

Lederkurs for ungdom år med mentorordning Lederkurs for ungdom 15-26 år med mentorordning Kurset er for ungdom mellom 15-26 år som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe andre ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt,

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Tid: 9-11 desember 2011 Sted: Langhushallen Ski Instruktører: Grandmaster Cho Woon Sup 9 Dan Master Svein Andersstuen 7 Dan Master Jan

Detaljer

Nytt fra Tynset kulturskole

Nytt fra Tynset kulturskole Nytt fra Tynset kulturskole NR2.......2012...05.ÅRG. Kjære elever og foreldre Det er blitt desember og snart er første semester i skoleåret 2012/13 historie. Høsten har bestått av vanlig undervisning for

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015 Infomøte ESK-UCK 17 DSSP 2015 13. januar 2015 Ressursgruppe Stian Ørbæk Anton Brandsø Jan Åge Tømte Britt T. Lund Logistikk Tor Olav Trefjord Alle har et ansvar med å skaffe følgebiler Vi trenger minst

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 4A

Velkommen til foreldremøte 4A Velkommen til foreldremøte 4A Voksne i klassen May-Britt Hassel: Norsk, matematikk, engelsk, gym, RLE, kunst og håndverk, natur og miljø. Liv Breivik: kunst og håndverk, kurstimer Terje Karlsen: Musikk

Detaljer

Program for SFO 1.-17. august

Program for SFO 1.-17. august Program for SFO 1.-17. august Generell informasjon - NB! Dette programmet gjelder i første rekke elever som går på 2.-4. trinn. Enkelte dager er lettere å få med de nye førsteklassingene på, men stort

Detaljer

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsfrist 15.mai 2015 En kulturskole for alle -der trivsel og produksjon vil gi læring- Steigen kulturskole gir et desentralisert tilbud der undervisninga

Detaljer

- FEBRUAR - Tirsdag 8/2 kl. 17: Jentekveld første jentekveld, der vi møtes for å informere og høre jentenes ønsker framover.

- FEBRUAR - Tirsdag 8/2 kl. 17: Jentekveld første jentekveld, der vi møtes for å informere og høre jentenes ønsker framover. - FEBRUAR - Tirsdag 8/2 kl. 17: Jentekveld første jentekveld, der vi møtes for å informere og høre jentenes ønsker framover. Torsdag 10/2 fra kl. 17: Spillkveld SJAKKTURNERING Her har du mulighet til å

Detaljer

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg NB: Dan-seminar er i Larvik 9-11 november! Tid: 07-09 desember 2007. Sted: Langhushallen SKI Instruktører: Grandmaster Cho 8 Dan Master

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

SOFUS AULI SKOLEFRITIDSORDNING 2015-2016.

SOFUS AULI SKOLEFRITIDSORDNING 2015-2016. SOFUS AULI SKOLEFRITIDSORDNING 2015-2016. ADMIMISTRASJON Auli skolefritidsordning er en kommunal skolefritidsordning. Øverste administrative leder er Ingar Dølen, Kommunalsjef. Rektor ved skolen, Øivind

Detaljer

Sandnes skolefritidsordning

Sandnes skolefritidsordning Sandnes skolefritidsordning Velkommen til Sandnes SFO! Denne brosjyren er for deg/dere som har barn i SFO på Sandnes, eller som vurderer å benytte tilbudet vi har. Kontakt oss Adresse: Sjyveien 7 8450

Detaljer

MUSIKK - DANS - KUNST

MUSIKK - DANS - KUNST Kulturskolen MUSIKK - DANS - KUNST TILBUD 2015-2016 Før skolealder Før skolealder Babysang for baby med voksen Babysang er en hyggelig og uformell møteplass for voksen med baby. Timen er todelt. Først

Detaljer

TTU ARRANGERER FOR 14. GANG VINTERLEIER

TTU ARRANGERER FOR 14. GANG VINTERLEIER TTU ARRANGERER FOR 14. GANG VINTERLEIER Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Tid: 7-9 desember 2012 Sted: Langhushallen Ski Instruktører: Grandmaster Cho Woon Sup 9 Dan Master

Detaljer