Lokalhistorisk arkiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalhistorisk arkiv"

Transkript

1 Tilvekstnu mmer Arkiv Lokalhistorisk arkiv OST. 1/86 Lonevåg meieri OST. 2/86 Valestrand meieri OST. 3/86 Haus meieri OST. 4/86 Fotlandsvåg meieri OST. 5/86 Hamre meieri OST. 6/86 Gjerstad gamleheim OST. 7/86 Hamre prestegjælds læseselskap OST. 8/86 Bruvik bibliotek (privat samling?) OST. 9/86 Nordhordaland krinsvinstrelag OST.10/86 Gjerstad/Haugar fråhaldslag OST.11/86 Gjerstad fråhaldslag OST.12/86 Solbjørg ungdomslag OST.13/86 Vatle ungdomslag OST.14/86 Gjerstad kontrollag OST.15/86 Seljerind folkeboksamling OST.16/86 Seljerind skulehageprosjekt OST.17/86 Svar på tevling om namn og nemning OST.18/86 Frimerke - usortert OST.19/86 Flyfoto - usortert OST.20/89 Hosanger Kristlige Ungdomsforening OST.21/89 Gjerstad Fråhaldslag OST.22/89 Lonevåg Arbeidarungdomslag OST.23/89 Gamleheimsforeining OST.24/89 Mjeldalen Ungdomslag OST.25/89 Hamre Bondelag OST.26/89 Valestrand Skoglag OST.27/89 Ivar J. Vedå OST.28/89 Hamre Skogeigarlag OST.29/89 Tepstad Meieri OST.30/89 Stongfjell, Losjelag OST.31/89 Maria Lillejord, Butikk, Hosanger OST.32/89 Gjerstad badelag OST.33/89 Ungdomslaget Fram OST.34/91 Gjerstad Misjonslag OST.35/91 Hauge Husmorlag OST.36/92 Gjerstad Mållag OST.37/9 Mjøs Landhandel OST.38/92 Valestrand Raude Kross OST.39/91 Gardsarkiv, Espevoll OST.40/92 Losje Reppen OST.41/91 Nils T. Reigstad Dampgarveri. Også Nils T. Reigstad Sønner A/S med overgang til Borge Kromlær avd. Valestand OST.42/91 Borge Kromlær, avd. Valestrand. & Nils T. Reigstad & Sønner A/S OST.43/91 Nils T. Reigstad & Sønner A/S OST.44/91 A/S Fjæra Garveri OST.45/93 Dalblomen barneforening, Mjeldalen OST Mikkel H. Kleivelandsli OST.47/93 Kårenke Agate Johannesdtr. Solberg OST.48/93 Benedikte Fredrike Sontum Hansen/Prost Wilhelm Magnus Landstad OST.49/93 Osterøy Museum OST.50/93 Stiftinga Havråtunet OST.51/93 Hosanger Kreaturassuranse Selskap OST.52/93 Osterøy Meieri

2 OST.53/93 A.K. Mjøs, Hosanger OST.54/93 Haus Vegarbeiderforening, Haus OST.55/93 Dagfinn Riple Jernvareforretning, Lonevåg OST.56/93 M. Birkelid Karosseriverksted, Lonevåg OST.57/94 H.B.H. Møbelfabrikk A/S, Fotlandsvåg OST.58/94 Birkeland/Mjelstad kvinneforening OST.59/94 Hauge misjonsforening av det Norske Misjonsselskap OST.60/94 Askeland misjonsforening for det Norske Misjonsselskap OST.61/94 Havglytt sjømannsmisjonsforening OST.62/94 Bruviks kvindeforening 1914 OST.63/94 Hamre misjonsforening OST.64/94 Valestrand helselag OST.65/94 Gjerstad landboforening, stambok1899 OST.66/96 Bysheim og Hosanger samvirkelag OST.67/96 Hosanger Gamleheimsfond OST.68/95 Lensmann Veseth d.y., privatarkiv OST.69/96 S. Fjeldstad, bedriftsarkiv OST.70/98 Gjerstad ungdomsorkester, musikkforsøk OST.71/99 Odd Reigstad, privatarkiv OST. 72/01 Eirik Flesland OST. 73/00 Treskeverket OST. 74/00 Magnes Konditori OST. 75/00 Anna Østerbø Kåstad OST. 76/00 Hjellvik Landhandel OST. 77/00 Hjellvik postkontor OST. 78/00 Hamre Pukkelverk OST. 79/01 Lars Mjøs landhandel/m. Mjøs Gudmundsen landhandel, Hosanger OST. 80/01 Haus husmorlag OST. 81/02 Brita Borge. Vedkomande Godskegården og Stiftelsen Forskning og Friluftsliv OST. 82/02 Hauge songlag OST. 83/02 Seljerinden skule, 6-7 kl OST. 84/02 UL Heimdal OST. 85/02 Vegbygget Audestad-Mæle OST. 86/00 Albert Burkeland Husteikningar OST. 87/03 Hosanger sogelag OST. 88/03 Indre Osterøy pensjonistlag OST. 89/03 Mjøsdalen ungdomslag OST. 90/00 Nilla Østerbø/ Nils Østerbø - Kart OST. 91/00 Nils Østerbø, Hjellvik. OST. 92/93 Minnebok til Mons Reigstad OST. 93/98 Valestrand Lærarbeiderforeining OST. 94/93 Andreas, Asbjørg m.fl Hauge. Olinahuset OST. 95/? Mo sogns lønningsfond OST. 96/03 Berta Grytaas. Oppskrifter: mat, handarbeid,m.m OST. 98/03 Osterøy Friundervisning, OST. 99/04 Haugsvik Fealslag OST. 100/04 Valestrand Fjørfelag OST. 101/04 Gudmund Kleiveland songar og avisutklipp OST. 102/04 Hosanger Skyttarlag OST. 103/04 Bruvik Husmorlag OST. 104/04 Valestrand Handelslag , Hauge Samyrkjelag 1950 OST. 105/04 Ingunn Rongved Mønster- og arbeidsbok frå Industriskulen

3 OST. 106/04 Berit Vatne Vik Perm med registrering og foto av åkle m.m OST. 107/04 Hanstveit Møbelfabrikk OST. 108/04 Foreldrerådet ved Seljerinden skule 2003 OST. 1/05 Almanakkar frå Kleiveland OST. 2/05 Tepstad meieri OST. 3/05 Osterøy Utvikling avslutta OST. 4/05 Osterøy Spel- og dansarlag OST. 5/05 Samling, Leiv Mæhle OST. 6/05 HBH OST. 7/05 Tepstad meieri OST. 8/05 Solstrand ungdomslag OST. 9/05 Dalaveringen/Bergensdistriktet OST. 10/05 Hosanger sogelag OST. 11/05 Tøsse Møllearbeiderforening avd OST. 1/06 Mjøs handel OST. 2/06 Samling frå, Mailahuset, Hauge OST. 3/06 Benedicte Sontum Hansen, div OST. 4/06 Magne Rongved, div OST. 5/06 Om senkinga av Borgovatnet OST. 6/06 Gjerstad Låsefabrikk OST. 7/06 Jarle Rundhovde Garveri OST. 8/06 Hauge Husmorlag OST. 9/06 Rasjoneringskort, reg som g OST. 10/06 Samling, funne i lomme Sandal OST. 11/06 Mjøllappar frå Havrå 1 konv OST. 12/06 Div etter N A Mjøs OST. 13/06 Etter A Danilesen, grensebuarbevis m.m OST. 14/06 Osterøy Venstre OST. 15/06 Osterøy Fråhaldslag, tidlegare Gjerstad, Fitje Haus og Haugar Fhl OST. 16/06 Frank Olsen, heradsagronom. Teikningar og kart OST. 17/06 Orkesteret Ostringen OST. 18/06 Herlandsfossen Kraftverk OST. 19/06 Simon Lone, teikningar, mønster OST. 20/06 Osterøy utvikling OST. 21/06 Tysse Husmorlag OST. 22/06 Gruvene på Nonås?? Lønningsbok OST. 23/06 Gjerstad Bondekvinnelag Frå ca 1970 Haus og Gjerstad bondekvinnelag) OST. 24/06 J.O Veseth, papir og bøker (frå Arna sogelag) OST. 25/06 Albert M Burkeland husteikningar OST. 26/06 Johan Hansen, kort m.m ca 1931 OST. 27/06 Osterøy Idrettsråd OST. 28/06 Hageselskapet Osterøy, OST. 29/06 Berta Grytaas, , alm. OST. 30/06 Leiv Mæhle, div OST. 31/06 Gunnar Røsland, div postkort OST. 32/06 Gunnel Tveiten, konf. kort OST. 33/06 Ingrid Berg Glomstein OST. 34/06 Arvid Midttun OST. 35/06 Osterøy sogelag OST. 36/06 Knut Borge

4 OST. 01/07 Valestrandsfossen Husmorlag OST. 02/07 Osterøy Husflidslag OST. 03/07 Arne Høyland OST. 04/07 Hilde Rinde/Gunda Koppen OST. 05/07 Osterøy musikkråd OST. 06/07 Osterøy bondelag OST. 07/07 Gjerstad Misjonslag v/alf Hannisdal (sjå 34/91) OST. 08/07 BNR v/amhh, ruter, tabellar m.m OST. 09/07 Myrtel Fereira: mønster og strikkeoppskrifter OST. 10/07 Haus Meieri, kassabok 1908 (sjå 3/86) OST. 11/07 Berta Grytaas, strikkeoppskrifter, 1987 OST. 12/07 Leiv Mæhle, div OST. 13/07 Haus kvinne- og familielag/mjeldalen Husmorlag (Haus) sjå 80/ OST. 14/07 Magnus Mostraum, Haus snekkar Rekneskap, snekkarverkstad + hønserekneskap OST. 15/07 Utlån av museumsting frå Gjerstad Fornminnelag, protokoll sjå 49/93 OST. 16/07 Perm med oppskrifter frå B Grytaas (sjå 96/03) OST. 17/07 Haus Husdyrtrygdelag/ Haus Gjensidige Hustrygdelag OST. 19/07 Gjerstad Bondelag, Haus herad Bondelag, Voss krins av Noregs Bondelag OST. 20/07 Etter Nils A og August Mæle OST. 21/07 Halldis Skjær, notebøker, stenografi, elevarbeid OST. 22/07 Olav Solberg, Kassa og notisbøker frakteskule OST. 23/07 Berta Vevle, strikkeoppskrifter OST. 24/07 Arna Sogelag v/j Berg. Ymse etter O Veseth OST. 25/07 Ingeborg Rød v/b Vevle Teikningar, oppskrifter, handarbeid OST. 26/07 Møtebok Hosanger meieri OST. 27/07 Rekneskap Hosanger meieri OST. 28/07 Lonevåg meieri, 2 møtebøker 1921, 1951, aksiebok 1945, kassabok OST. 29/07 Norsk arbeidsmannsforbund, avd 205. Hosanger Grubearbeiderforening: Medlemsprotokoll m brev , rekneskap V/Bjørg Røsland OST. 30/07 Bysheim Yngres Lag / Bysheim indremisjon , +brev lagskort m.m V/ Bjørg Røsland OST. 31/07 Nora Gjerstad, tobakkskort for menn OST. 32/07 Øystein Lidtun: Fortegnelse over ein del fåremerke på Osterøy 1886 (kopi), kopiar/avskrifter Amerikabrev og andre brev OST. 01/08 Agnar Vevle: Veraringen: 1 perm med styresaker, bilagsjournal, rekneskap, m.m; 1. stk Verabok, Ring 149, (skrivebok) OST. 02/08 Osterøy hestealslag , Møtebok , Møtebok , Rekneskapsbok OST. 03/08 Fitje ungdomslag : Protokoll Von , kassabok , OST. 04/08 Gardsarkiv frå Gatland (26/1) OST. 05/08 Berit Mjelde 1 ks med handteikna og ferdigkjøpte mønter, og strikkeoppskrifter. 1 kladdebok, elevarbeid/syarbeid, 1 perm med det same OST. 06/08 Osterfjord pensjonistlag ( ) OST. 07/08 D/S Oster OST. 08/08 Kristina Borge OST. 01/09 Leiv Vevle/Osterøy Billag åra OST. 02/09 Osterøy bonde- og småbrukarlag OST. 03/09 Inger Alise Aasheim. 1 mappe med 115 gravferdshefte OST. 04/09 Skistad kristne ungdomslag protokoll, Lagsavis OST. 05/09 Fitje Indremisjon /90; og Lonevåg indremisjon OST. 06/09 Solbjørg ungdomslag

5 OST. 07/09 Solbjørg ugdomslag/stiftelsen Forskning og Friluftsliv Godskegården OST. 08/09 Bjørn B Knutsens Agentur og Handel Bergen OST. 09/09 Fitje Skulemusikklag Note og notehefte OST. 10/09 Losje Stongfjell OST. 11/09 Frå gamalt arkiv: Fargebok (Ludmar Wiik), Rekningsbok for Thomas Hekland frå N Hvidsten 1916; LN Skjerping fortegnelse over varer Kari Hana minnebok 1893; Ingeborg Hana bok med handskrivne kristne tekstar 1938 OST. 12/09 Hamre prestegard, div trykte journalsaker OST. 13/09 Bysheim Handel OST. 14/09 Asbjørg Hauge OST. 15/09 Mjøs Handel OST. 01/10 Sveinung Hartveit - arbeidsteikningar eldhuset på Rogne 1956, rasjoneringskort for drivstoff OST. 02/10 Harald Njåstad OST. 03/10 Osterøy Mållag OST. 04/10 Sigrid Mjelde avskrift av Phermakologi og Therapi af G. A. Wilson, møtebok for Haus samyrkjelag , lover for Haus husdyrtrygdelag (prent), rekneskapsbok med kladdar av ymse personlege brev frå Johannes Mjelde, Hermannsbok for Magnus J. Mjelde, Engelsk lærebok for Olai Olsen Mjelde, OST. 05/10 Rolf Kleiveland Fram ungdomslag Framstidend OST. 06/10 Gjerstad ungdomsorkester OST. 07/10 OK skifabrikk OST. 08/10 Valestrand bakeri OST. 09/10 Valestrand Meieri/Osterøy meieri OST. 10/10 Frå Berta Grytås. Etter faren Hans Binningsbø. Forteljing kring fjellskålnesloftet OST. 11/10 Gloppa skyttarlag OST. 01/11 Arbeidsteikning av skåp Gjevar Lillian Njåstad Mjelde. Sjå tilvekst nr.: 02/10 OST. 02/11 Dimisjonspapir Gjevar: Per Olav Øfsthus OST. 03/11 Osterøy klatreklubb OST. 04/11 Tysse skule: Utlånsbok, Tysse skuleboksamling, ymse skuleoppgåver (kommunearkiv) OST. 05/11 Hordaland pelsdyralslag 1980/90-talet OST. 06/11 Hosanger sogelag Kontobok , kassabok , , 6 foto (den gamle døpefonten, prestar, kyrkja), medlemsliste , femårsmeldingar , , Rekneskapsvedlegg , perm : ymse rekneskap OST. 07/11 Frida Synnøve Petersen g. Borge: Ymse frå hennar tid i husmorlaget (1937-), venstrekvinnelaget, suroptemist, garveridrift, anti EF OST. 08/11 Johannes Vedå ca Bruksanvisning for Ferguson slåmaskin og Hydor luftkompressor. Sjå tilvekst 27/89. OST. 01/12 Haus brandassuranseforening, Bysheim Handelslag (sjå og ), Kleiveland skule, Hans Binningsbø Branntakstprotokoll (frå Mons Mjelde), Møtebok Kleiveland skule , Bysheim handelslag, ymse (frå Nils Nonås), Hans Binningsbø - "lister over gamle ting" OST. 02/12 Hordaland pelsdyralslag OST. 03/12 Idrettsrådet Osterøy OST. 04/12 Osterøy klatreklubb Årsmelding, budsjett, årsmøtereferat, rekneskap OST. 05/12 Gamleheimsnemndi i Gjerstad. Møtebok (avskrift) 1933 OST. 06/12 Osterøy industrilag. 1 perm og 1 arkivboks. Møtebøker 2 stk., ymse k/s OST. 07/12 Signe Mjelde Nordås. Avskrift av gjestebok med opplysingar om eit husflagg vi skal ha i samlinga. OST. 08/12 Hamre indremisjon, Hamre yngres. Rekneskap, møtebøker m.m. OST. 09/12 Osterøy utvikling. Fotoalbum OST. 10/12 Kleiveland skule. Ymse prent. Ein konvolutt med brukte frimerke 60-talet. OST. 11/12 Osterøy Fråhaldslag OST. 12/12 Borge garveri OST. 13/12 Sjur og Gerda Hartveit. Ymse korrespondanse/prent OST. 01/13 Reidun Thunestvedt. Havråstoff

6 OST. 02/13 Magnus Espevoll. Gardsarkiv OST. 03/13 Kopi av avskrift om Skikke og Ceremonier i Nordhordland OST. 04/13 Ole Einarson Rongved. Slektsgranskingsmateriell om husmann O.E. Rongved OST. 05/13 Havrå. Kart og teikningar Havrå OST. 06/13 BNR. Div materiell. Sjå òg 08/07 OST. 07/13 Osterøy klatreklubb Årsmelding, budsjett, årsmøtereferat, rekneskap OST. 08/13 Bruvik husmorlag. Brev m.m. OST. 09/13 Votlo skule. Arbeidsbøker m.m. OST. 10/13 Osterøy frivillighetssentral. Komplett arkiv OST. 11/13 Ole Pedersen (og Ellinor Pedersen). Drosje R-70. Rekneskap OST. 12/13 Elias Låstad. Handelsmann. Rekneskap ca OST. 13/13 Signy Låstad, f. Revheim. Optegnelser ved Ørlandet Meieriskole 1907/08 OST. 14/13 Distriktslege Einar Thesen. Aktutskrift åstedssak Einar Thesen mot fabrikkeier Wilhelm Iversen OST. 15/13 Hosanger treskofabrikk. Arbeidsbok OST. 16/13 Osterøy spel- og dansarlag. OST. 17/13 Gardsarkiv Røskeland fjøsrekneskap 1945 og OST. 18/13 Alfred Langeland Postkort, telegram Odd Gjelsvik - 1. Brev frå Odd Gjelsvik 1945, bror til Olav som gjekk ned med båt under krigen. 2. Kungjering om krigsmedalje til Olav Gjelsvik. 3. Krigsmedalje stk. Bjørn West songar. 5 Bladet Fritt OST. 19/13 Norge 1995 OST. 20/13 Osterøy musikkråd 01/14 Lonevåg husmorlag Møtebøker, rekneskap, K/S m.m. ca Valestrand indremisjon Kassabøker, medlemsblader, referatbøker, korrespondanse m.m. 1 øskje med stempel. 02/14 1 møtebok Yngres ( ).

Protokoll privatarkiv

Protokoll privatarkiv Protokoll privatarkiv Arkivskaper Tidsrom Innhold Mottatt Klausul 1 Asker kommune 1618-1945 Privatarkivnemd 2 Drengsrud skole 3 Asker Helselag 1895-1988 Regnskapsbøker, arkivsaker, 11.02.88 spedbarnskontroll,

Detaljer

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012 BYGDEARKIVET I LØTEN Registratur pr. juli 2012 For supplerende opplysninger om innlevering, klausulering m.v. vises til kvitteringsskjema. Der kvitteringsskjema mangler, er disse opplysningene tatt med

Detaljer

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203)

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1 Skifte etter mora Kristine Pedersd. Tang. 1907 Innkalling til Skifteretten. O1. L2 Gratulasjonstelegram til bryllupet

Detaljer

Arkivliste - Mundal Hotell (SFF-87001)

Arkivliste - Mundal Hotell (SFF-87001) Arkivliste - Mundal Hotell (SFF-87001) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1. Korrespondanse 1890-1902 O1. L2. Korrespondanse 1903 O1. L3. Korrespondanse 1904 O1. L4. Korrespondanse 1905

Detaljer

Vantar. 100 3 Folkekunst Rosemaaling, iii. Telemarki 1910. Olav Langerud yngre. Beskrivelse av arbeida hans. 101 1 Inneheld ymse oppskrifter av Rikard Berge. Dalane 1907. Detaljskildringar, skisser av

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 16.02.2010 009/10 KJHE Kvam eldreråd 19.02.2010 007/10 KJHE Kvam heradsstyre 09.03.2010 018/10 KJHE Avgjerd

Detaljer

Hvor godt overlever du?

Hvor godt overlever du? Anno 1983 Hvor godt overlever du? Fortid - nåtid - for fremtid Blad nr 30-2007 Organisasjon- Personalkonsulent Personlig kvalitet - Formidling av kunnskap Rådgivning og problemløsing Temakvelder - Kurs

Detaljer

Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste

Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste 1 INNHALD Forord og forkortingar Husstandar gnr 1-7 Aursnes - Grebstad Husstandar gnr 8-16 Eidem - Nakkegjerde Husstandar gnr 17-19 Vik

Detaljer

Gnr. 1. Vedøy. (også kalt Salvøy). Oppdatering av de familiene som har bosted på denne gard. Ansvarlig: Leif Olsen. ***

Gnr. 1. Vedøy. (også kalt Salvøy). Oppdatering av de familiene som har bosted på denne gard. Ansvarlig: Leif Olsen. *** Oppdatert: 25 Okt. 1996. Gnr. 1. Vedøy. (også kalt Salvøy). Oppdatering av de familiene som har bosted på denne gard. Ansvarlig: Leif Olsen. Bnr 1. side 16-Å. (Karmøy bygdebok) 1. 1629-1661: Salve Olsen

Detaljer

1905 - Balestrand kommune

1905 - Balestrand kommune Side 1 av 9 Gamle Sagatun skule sett frå vegen mot hovudinngangen. Skulen vart opna i 1905 og var i bruk til ny skule kom på Kreklingen i 1983. Porten mot vegen og arkane i sveitserstil vart rivne ned

Detaljer

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Kjelda Nr. 2 - Juni 2008. Årgang 17 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet på Internett: www.fylkesarkiv.no Grav der du står Korleis eg opplever Norge Av Rahimollah

Detaljer

Hvor godt overlever du?

Hvor godt overlever du? Anno 1983 Hvor godt overlever du? Fortid - nåtid - for fremtid Blad nr 33-2010 Organisasjon- Personalkonsulent Personlig kvalitet - Formidling av kunnskap Rådgivning og problemløsing Temakvelder - Kurs

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: Kl. 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer

Namn Kontaktperson Adresse Postnr. Telefon E-post Webside Type

Namn Kontaktperson Adresse Postnr. Telefon E-post Webside Type 53 47 15 36, jan.magne.steinsland@kvinnherad.komm Kvinnherad kystlag v/jan Steinsland Furenesvn. 34 5450 416 82 172 une.no 101 Kultur- og kulturvernlag Oppsangervegen veteranbåtlag Edvin Hammerø Sundsveien

Detaljer

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal Fulldistribusjon 60. årg. Nr. 3-4/2006 DALE KYRKJE 50 ÅR! JUBILEUMS PROGRAM Side 5-10 Flygel til Dale kyrkje Side 10 Julehelsing frå kapellanen Side 3 Kunstverket Fader Vår Side 4 Aksjon Håp 3. og 10.

Detaljer

Handverksmessa. Jondal. Mønster og plagg med ny vri. 27.- 29. juni 2014. Særtema: SiLyA Heidi Marie Vestrheim. Utstillarar 2014 Side.

Handverksmessa. Jondal. Mønster og plagg med ny vri. 27.- 29. juni 2014. Særtema: SiLyA Heidi Marie Vestrheim. Utstillarar 2014 Side. Handverksmessa Jondal 27.- 29. juni 2014 Særtema: Mønster og plagg med ny vri Underhaldning: SiLyA Heidi Marie Vestrheim Litt strikkehistorie Side.16 BallOf Hardanger Big Band Per Inge Torkelsen Hanne

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 29.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhusn - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer

Helsingar. Helsing frå Aust-Agder Ungdomslag. Gratulerer med 80-årsjubilèet!

Helsingar. Helsing frå Aust-Agder Ungdomslag. Gratulerer med 80-årsjubilèet! Innhald Helsingar 4 Forord 6 Innleiing 7 Stiftinga 8 Det første styret 9 Aktiviteten dei første åra 10 Grantun i 47 år 13 30-talet 19 Leikarskeid på 30-talet 20 Striden om runddansen 21 Hugin gjennom 80

Detaljer

KATALOG. selja forlag

KATALOG. selja forlag 2013 KATALOG selja forlag Kjære lesar Selja Forlag har sidan starten i 1996 gitt ut 180 bøker. Alle med forankring på Vestlandet. Den første boka handla om klosterøya Selja, som i tidlegare tider var eit

Detaljer

Veteraner på tur 10-12/9 2008. Hvor godt overlever du? b l a Returadresse: Auto Inform

Veteraner på tur 10-12/9 2008. Hvor godt overlever du? b l a Returadresse: Auto Inform B b l a Returadresse: Auto Inform d Pb 9 BØNES 5849 BERGEN Bedrift - medlemmer / sponsorer: Algaard AS Arka Karosseri A/S Auto 1923 A/S Auto Teknikk AS Autodeler AS Autolakk A/S Autosalg AS Autotjenester

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Arkivliste - Frønningen hovudgard (SFF-87042)

Arkivliste - Frønningen hovudgard (SFF-87042) Arkivliste - Frønningen hovudgard (SFF-87042) Består av ein ordna og ein uordna del Nummer Innhald Periode Merknad B. Korrespondanse O1. L1 Frå Catrine Heiberg, Bergen, lån. Frå Benedicte Lem, Aurland,

Detaljer

Landingen, 1976-, Register

Landingen, 1976-, Register Land Museum Landingen, 1976-, Register Årgang Side Forfatter Tittel Stikkord 1976 7 Lands Museum Om årboksiden Artikkel 1976 9 Kulturstyret, N. og S. Land Hilsen til "Landingen" Artikkel 1976 11 Schou,

Detaljer

Aktivitetsoversikt lag og organisasjoner. Arna og Åsane

Aktivitetsoversikt lag og organisasjoner. Arna og Åsane Aktivitetsoversikt lag og organisasjoner Arna og Åsane INNHOLD: AKTIVITETER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE... 3 DANS OG TEATER... 4 DIVERSE AKTIVITETER... 6 FESTIVALER OG MØNSTRINGER... 8 HUMANITÆRE ORGANISASJONER...

Detaljer

Tabell 1. Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1) 11/5 2002 Etterkommere etter Magdelone Side 1 Tabell 1 Magdelone Espeland. Født før 1563. Død på Espeland etter 1620 i Lindås. En rekke forhold kan tyde på at Magdelone har bodd på Seim og vært gift der.

Detaljer

Kyrkjebladet. Kontakt. 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008. God sommar! Meland kyrkjelyd

Kyrkjebladet. Kontakt. 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008. God sommar! Meland kyrkjelyd Kyrkjebladet Kontakt 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008 God sommar! Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no

Detaljer

Bedrift - medlemmer / sponsorer:

Bedrift - medlemmer / sponsorer: B b l a Returadresse: Auto Inform d Pb 9 BØNES 5849 BERGEN Bedrift - medlemmer / sponsorer: Algaard AS Arka Karosseri A/S Auto 1923 A/S Auto Teknikk AS Autodeler AS Autolakk A/S Autosalg AS Autotjenester

Detaljer