Minnebok for 4. Gardekompani Hans Majestets Kongens Garde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Minnebok for 4. Gardekompani Hans Majestets Kongens Garde"

Transkript

1 Minnebok for 4. Gardekompani Hans Majestets Kongens Garde

2

3 2000 Hans Majestets Kongens Garde

4

5

6 Ansvarlig redakt r: Anders EngŒs GraÞsk design og ombrekking: Magnus Hjelstuen Printed in Norway by É Henvendelser om denne boken kan rettes til: Anders EngŒs St. Hansveien YTTEREN eller Hans Majestets Kongens Garde 4. Gardekompani Postboks 7 R a 0701 OSLO En stor takk til Sturlason for alle bildene vi har fœtt lov til Œ bruke i denne minneboken: ROALD AMUNDSENSGT 6 Ð OSLO Kvalitetsbevisst portrett- og familiefotograf Husk vœre spesialtilbud pœ fotograferinger i paradeuniform «Kontakt oss for timebestilling Tlf For gardister 10% rabatt pœ forst rrelser og rammer 10% rabatt for gardister ved innlevering av Þlm Vi sender over hele landet, ogsœ pr. postoppkrav Fotograferingene blir oppbevart hos oss for senere bestillinger Det mœ ikke kopieres fra denne boken i strid med Œndsverkloven og fotograþloven eller i strid med avtaler inngœtt med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til Œndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medf re erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med b ter eller fengsel.

7 I NNHOLD Redakt ren hilser Gardesjefen hilser Kompanisjefen hilser Nestkommanderende hilser Administrerende offiser hilser Sjef vakt og parade hilser Gardeprest hilser Norsk gardistforening hilser Gardens historie Rekrutten Evjemoen Gardeperioden Øvelser Hengsvann Ð Minisleipner Terningmoen Ð Tor Sessvollmoen Ð St v Vaktstedene Slottet Skaugum Akershus Festning Huseby leir Litt forskjellig Joint Winter H¾rens taktiske treningssenter Parader Gardeball Ordbok Et skjema til begj¾r

8 Troppene Staben Tropp Tropp Tropp Jeger Pioner Adresseliste Fotoalbum Et Œr i bilder

9 G ARDESJEFEN HILSER Kj¾re 4. Gardekompani! til lykke med vel utf rt f rstegangstjeneste. Det er med blandede f lelser man hilser en utgœende kontingent. Mye godt arbeid har blitt nedlagt av befal og mannskaper for Œ nœ et tilfredsstillende utdanningsnivœ, slik at avdelingen kan l se sine oppdrag. For meg er det derfor trist nœr dimisjonsdatoen kommer og Garden mœ til med utdanning av nye mannskaper. For den enkelte av dere ser dere sannsynligvis pœ dimisjonsdatoen med noe andre yne. H M Kongens Garde har vakt og sikring av Hans Majestet Kongen og den kongelige familie som sitt hovedoppdrag. Dette skal l ses i fred, krise og krig. I tillegg har vi en viktig og synlig funksjon i forbindelse med vœre parader i forskjellige sammenhenger. Mesteparten av tiden gœr derfor med til utdanning mot og gjennomf ring av slike oppdrag. Jeg har kun hatt gleden av Œ f lge dere det siste halvœret av tjenesten, men mitt inntrykk er at dere har nœdd et meget h yt nivœ spesielt innenfor vakt og parade. Det er slik det skal v¾re nœr dere dimitterer. Dere er eldst og skal derfor v¾re best. Jeg er s¾rdeles godt forn yd med den tjenesten 4. Gardekompani har utf rt! Kp 4 er et spesielt kompani, i og med at det bestœr av 2 kontingenter. Jeg kunne trekke frem mange h ydepunkter fra deres tjeneste, men det vil f re for langt her. La meg imidlertid nevne noen fœ, som ogsœ for meg har fremstœtt som spesielt godt utf rt og gitt meg gode minner. For det f rste har 4. Gardekompani l st vaktoppdraget fremragende, bœde operativt og seremonielt. For det andre var kompaniets gjennomf ring av st tte til KFOR-utdanning pœ Rena beundringsverdig, s¾rlig med tanke pœ det tynne treningsgrunnlaget dere da hadde. Kp 4 har i denne kontingenten hatt lite tid til Çgr nn utdannelseè. Dette er en beklagelig konsekvens av det antall vakter og parader kompaniet har gjennomf rt. Det er alltid nskelig Œ kunne gi kompaniene mye tid ute for Œ videreutvikle sine soldatferdigheter. De seremonielle oppdragene har blitt l st pœ en utmerket mœte, bœde i forbindelse med statsbes k av Latvias president, og sist Finlands president hvor kompaniet var ¾reskompani bœde pœ slottsplassen og ved nasjonalmonumentet pœ Akershus festning. Videre har vi hatt en Kirkeparade sammen med resten av avdelingen som jeg tror vil bli husket.

10 Gardesjefen hilser Tradisjoner er dessverre en mangelvare her i landet, ogsœ i milit¾re avdelinger. Et ßott unntak i sœ mœte er H M Kongens Garde. Avdelingen har gjennom 144 Œr evnet Œ ta vare pœ sin historie og sine tradisjoner pœ en sv¾rt god mœte. En av Œrsakene til dette er den jobben vœre veteranforeninger gj r. Dere kjenner sikkert alle veteranmottoet ÇEn gang gardist Ð alltid gardistè. Jeg er sikker pœ at dere ikke ser den fulle verdien av det Œret dere har hatt sammen nœ, men tro meg nœr jeg sier at dere snart vil ta frem minneboka med vemod. Da er det pœ tide Œ engasjere seg! Garde-veteranene er meget gode st ttespillere for oss alle sammen, og jeg vil be dere om Œ st tte aktivt opp om Gardist-foreningene pœ hjemstedene deres. Er det ingen forening der, sœ lag en! Det er naturlig for meg Œ benytte anledningen til ogsœ Œ gi en honn r til kaptein Gombos for den ßotte mœten han har ledet kompaniet pœ og de resultater han har oppnœdd sammen med det vrige befal. Det er lett Œ v¾re Gardesjef med slike folk i avdelingen! Jeg tror de aller ßeste gardister opplever det Œ vokte vœrt kongehus som en meningsfull tjeneste, og en tjeneste som sv¾rt mange Ð med rette Ð er stolt av Œ ha gjennomf rt. Jeg hœper dere drar herfra med gode minner og godt kameratskap. PŒ Hans Majestets, Forsvarets og avdelingens vegne vil jeg takke dere for vel gjennomf rt tjeneste ved H M Kongens Garde og nske dere all mulig lykke i fremtiden. Velkommen innom nœr dere har anledning Ð tre av! Bjarne Nermo Oberstl ytnant Gardesjef 12

11 sss

12

13 velser

14 sss

15 skyteøvelse av Magnus Hjelstuen T ERNINGMOEN Ð TOR 13.11Ð PANG! Garden er som kjent ikke bortskjemt med skytebaner i n¾rheten av Huseby leir. Den eneste skytebanen Garden har ligger inne i Huseby leir og den er innend rs. Ja, en kan faktisk gœ t rrskodd fra kaserna og ned til banen (hvem sa at gardister er pyser) et ganske ukjent begrep for ferske folk fra Evjemoen. PŒ denne banen foregœr det meste med enkeltskudd og under ildkommando fra skyteleder, sœ for at gardistene skulle fœ pr ve tyngre skyts og annen ammunisjon enn r dplast mellom Þngrene i ukontrollerte former (les: Stubbmarka), bestemte kp4 seg for Œ dra til Terningmoen for Œ bli kjent med begrep som family og laget i angrep. Som alt annet som blir gjort i Garden sœ ble ogsœ denne velsen gjort med snert og vending. Hele kompaniet ble dermed transportert til Terningmoen mandag morgen i busser med staben slepende etter seg i MB-er og Scaniaer fylt opp til randen med mat og ammunisjon. De ßeste troppene ble dumpet direkte pœ skytebanen der de straks begynte skytingen. Lagstelt og multifuel kunne man heller ve seg pœ Œ sette opp i m rke. G¾vertroppene dannet senere pœ kvelden sin egen lille landsby ikke langt fra banene sine, mens pionerene dro inn i sibo-byen for Œ trene Œling, lys- og lydforbud pœ natterstid (bare synd at kp1 hadde lagf rerkurs i de samme bygningene og de trente pœ det motsatte Ð mest mulig lyd, lys og brœké). Staben dannet som vanlig sitt eget lille kpko der alt (og med alt sœ mener vi alt) utstyret fra kompanidepo ble plassert. Mon tro om vi Þkk bruk for mer enn en mikropromille av utstyret denne gangen? Jegerene plasserte seg strategisk et lite steinkast fra kpko Ð mon tro om det var koteletter og pornobla som lokketé DEN FØRSTE 12,7 LEKSJON Staben er den eneste troppen i kp4 som fœr pr ve seg pœ 12,7. Ikke sœ lite stolt dro derfor staben av gœrde til skytebanen tirsdag morgen berende pœ to 12,7-er. Mange gjetord har versert blant de menige om dette brutale vœpenet og nede pœ troppsdepo fortaltes det ofte om hoder som ble blœst av

16 Terningmoen Ð Tor ÇFantometÈ Holmvik i sitt rette ess! dersom en stod 1 meter fra munningen pœ vœpenet. Ikke rent mange Þkk derfor hakeslepp nœr deposjef EngŒs l ftet pœ lokket til 12,7-kassa for stolt Œ visse fram en jernhaug av amerikansk teknologi. Ved ankomst skytebanen var alle i staben enige om at disse vœpnene neppe egner seg for Çild og r rsleè med mindre mann er av Arnold Schwartzneger kaliber Ð vekten er pœ utrolige 60 kg og tyngre f les de for hver meter de mœ b¾resé PŒ skytebanen ble 12,7-ene montert opp pœ hver sin trefot og grundig sjekket med forskjellige spacere. Funksjonsfeil var noe man helst ikke burde fœ pœ disse vœpnene da utfallet kunne bli sv¾rt sœ fatalt. Ammoen vi brukte var blœplast med sporlys. Hensikten med sporlys Þkk vi raskt erfare: ÇHer skyt me fyst og sikte ett¾ pœè fortalte Holmvik (et lite jungelord kan en faktisk sié). Som sagt sœ gjort Ð vi skj t f rst og siktet etterpœ. Like greit egentlig for trefoten var ganske vinglete og gjorde dette presisjonsvœpnet (teoretisk rekkevidde helt opptil 1200 meter) til et n¾rstridsvœpen mot lettere kj ret y opptil en avstand pœ maks 300 meter. Etter at blœr yken (ja, vi skj t jo med blœplasté) hadde lagt seg tok vi innmaten i vœpnene i n¾rmere beskuelse. Til alles forundring var de bevegelige delene fulle av metallspon Ð ja det sœ nesten ut som en mus med bauþl hadde gœtt amokk. Siden man ikke langt unna kunne h re solide knall fra Tropp 2 og 3 som kastet sjokkgranater etter jordrotter og andre smœgnagere, kom vi fram til den konklusjon at metallsponen kom fra den brutale effekten i vœpnet og ikke smœgnagere. 40 EngŒs og Kj llesdal i lykkesrus etter Œ ha h rt lyden av ßerskudd fra en 12,7.

17

18 Terningmoen Ð Tor Skj thaug i family-modus pœ en 12,7. Etter en kjapp vœpenpuss og litt pornolining av tre 12,7-ere ble lunsjen inntatt. Historiene om 12,7-en levde videre der ßammene fra lunsjbœlet slikket opp mot en blœ himmel (riktignok en himmel av blœ kruttr yk) Ð og historiene fortelles den dag i dag fra generasjon til generasjon. M72 Etter en bedre lunsj (takk til de to i staben som kj rte i skytteltraþkk mellom skytebanene med kakao og ved) ble 12,7-en erstattet med M72. M72 er en engangsrakkett Ð ja rett og slett bare bruk (dvs. skyt ett skudd) og kast. Noen har kanskje sett Rambo klare Œ skyte av ßere skudd med en M72, men det er altsœ et Þlmtriks. Siden M72 har et ganske farlig sprenglegeme brukte vi i stedet et vingssystem med en minirakett. I motsetning til en skarp M72 fungerte vingssystemet som en reþll-rakett. Man tager en rakett Ð som til forveksling sœ ut som en liten blekksprut Ð putter den inn i rakettr ret og fyrer av. Blekkspruten var faktisk en ganske artig kar og nyttœrsfyrverkeri Þkk en annen dimmensjon etter Œ ha sett denne karen gœ hodestups ned i steinr yser og sprenge seg gjennom jernbanesviller. NØDHJELP Stabens tjeneste tar som kjent aldri slutt og det gjorde den heller ikke denne dagen. Etter endt skytetjeneste var det pœ tide med utkj ring av mat til de andre troppene. Hvis noen kan se for seg et bilde av en ßyktningleir med sultne folk labbene rundt i uorganiserte formasjoner 42

19 Terningmoen Ð Tor Skyte velsen pœ Terningmoen huskes som den mest koseligste av velsene med kakao og bœl til hver lunsj og god mat under hele velsen. velsene fra Evjemoen blir rene marerittet i sammenligning med sludd og stridsrasjoner der pappesken smakte bedre enn innholdet.pœ bildet sees Gjerstad og Skj thaug godt i gang med Œ lage negertoast. (sv¾rt sœ ugardistisk faktisk) sœ var det det samme synet vi i staben Þkk der vi kj rte rundt med matforsynger til troppene. Scanian med mat var alltid et trofast samlingspunkt der vi kom kj rende, og et tegn pœ at dagens tjeneste var over. Blant boksmat og andre kulinariske delikatesser som ble delt ut fra Scanian var nok grillp lser tilberedt over bœl h ydepunktet blant sultne gardister. Stridsrasjoner var heldigvis ting vi kunne mimre over Ð de tilh rte fordums tider fra Evjemoen. GRANATKASTING Onsdag ble de kraftige vœpnene byttet ut med lettere vœpen. Dagen startet borte pœ hœndgranatbanen. Vi ble litt engstelige nœr vi ble m tt av Kenneth (gardepresten) ved banen Ð var det en spesiell grunn til at han var pœ denne banen? Kj llesdal var uroligé Bedre ble det ikke 43

20 Terningmoen Ð Tor Hele kp4 samlet til felles minedemonstrasjon i regi av NK Sandvik og Pionersjef Kalkvik. nœr NK pr vde Œ trykke en alt for liten hjelm ned pœ hodet og samtidig l p rundt for Œ fœ kontakt med meniga fra Tropp 1 som ble plassert rundt pœ OP for Œ holde folk vekk fra banen. Litt nerv se stod vi bak dekningen og ventet pœ tur. ÇStakkars den som kaster en blindgjenger og mœ ligge bak betongveggen sammen med NK og hans t rre vitser i over en timeè, sa noen og pr vde Œ l se opp i stive miner uten helt Œ lykkes. Kj llesdal sin tur kom. Vi h rte et bom. Det gikk bra! Kj llesdal smilte igjen. HINDERLØYPE Etter et raskt sceneskifte (les: baneskifte) Þkk vi i staben utfolde oss med ßerskudd. Ganske sœ artig egentlig. Vi avsluttet det hele med at samtlige i family-modus skj t mot et AG3-magasin festet pœ en hel- Þgur: Bare ett skudd traffé AG3-ene ble lagt til side og Holmvik dro fram en kasse med Glock. DHO-vŒpen number uno var det ogsœ bare Staben som Þkk pr ve. Etter litt skytetrening alla Quitin Tarrantino stil var vi utl¾rte og vi skulle over til MP5. Til alles store forundring mœtte vi igjen bytte bane. Ved neste bane ble vi m tt av pakksekker med arbeidsuniformer. Her var det noe muffens (ikke mufþns EngŒsÉ). Etter Œ ha tatt omgivelsene i n¾rmere yesyn oppdaget vi at vi var inne pœ Terningmoens hinderl ype. Utfallet var fatalt etter at vi hadde gœtt i Holmviks lille felle. 44

21 Terningmoen Ð Tor Sv¾rt sœ blide pionerer etter kanskje den beste velsen i garden. Bedre ble det ikke da vi mœtte bli med pœ en liten demorunde ledet ann av Holmvik med Rondung halsende etter for Œ se hvor ufyselige hindrene virkelig var. Vi Þkk skikkelig lov til Œ grue oss f r vi mœtte gjennom banen selv, men vi tok utfordringen selvsagt som en stabsgardist b r og halset gjennom banen ulastelig antrukket i nypressette arbeidsuniformer. DEMO AV M-100 MINE Etter dagens lille utfoldelse i hinderl ypa ble Staben og hele kp4 samlet for Œ avrunde dagen med en sprengningsdemonstrasjon av en M-100 mine. Vi h rte ikke noe og sœ heller ikke noe. Kanskje stod vi for langt unna? Kanskje kom vi for sent? RETUR TIL LEIR Torsdag var den store returdagen for alle troppene etter litt skyting pœ formiddagen. Lastebiler og busser ble lastet opp med soldater og materiell som effektivt transporterte ting tilbake til oppstillingsplass kp4. 45

22

23 Vaktstedene

24 vaktstedene av Ronny Larsen S LOTTET VAKTEN VED DET KONGELIGE SLOTT stœ pœ post foran slottet i stram giv akt og g¾veret pœ aksel er kan hende det mest kjente bildet pœ en gardist. Dette ogsœ selv om det kun er en liten del av en gardists hverdag. Men hvor liten denne delen enn er er den kanskje vœrt viktigste ansikt utad til publikum. Om sommeren er det nok enda mer spesielt med myriader av turister med nikon-gru, og stolte besteforeldre som vil ha et lite blinkskudd med barnebarnet foran slottet. Mange stolte foreldre og besteforeldre har nok bilder av gardister i fotoalbumet hjemme. Fin vaktstue og en del interresante og mindre interresante historier fra forbipasserende kveldstid, er noe som setter slottsvakta litt h yere i status. Allikevel kan nok vakta fortone seg som et mareritt i miniatyr nœr det er kaldt v¾r og ullvantene ligger igjen pœ Huseby, sammen med ullundert yet og loslua. Men i det store og hele. Ville vi v¾rt foruten slottsvakta og det spesielle den f rer med seg? Jeg tror ikke det, for hva er vel Garden uten slottsvakta??

25 Slottet POSTENE VED SLOTTET POST 1 Gev¾rpost foran vaktstua, som har kontroll over omrœdet rundt vaktstua. Er den som i st rst grad er gjenstand for oppmerksomhet fra forbipasserende nattestid. POST 2 VENSTRE Venstre forport er stor sjef foran slottet hvor han bestemmer all patruljering for 1,2 h yre og 3. Er turistenes store bildefavoritt og sover veldig godt om natta. POST 2 HØYRE H yre forport er 2 venstreõs h yre hœnd, hvor samtidighet og snert er nesten et must, og avtaler med 2 venstre er en livsn dvendighet. Denne fyren sover ogsœ om natta. POST 3 Har faktisk en del Œ gj re med Œ slippe inn ansatte og andre som har ¾rend pœ slottet. Plassert ved s ndre ß y. NŒr Dronningparken er Œpen stœr han pœ innsiden av porten. 51

26

27 Slottet POST 4 Posten er plassert ved bakporten pœ slottert og har heller lite Œ gj re, bortsett fra nœr de kongelige tar seg en tur innom, og pœ sommeren da parken er Œpen. POST 5 StŒr ved stallporten og slipper inn kongelige, ansatte og andre. PŒ sommeren da parken er Œpen stœr han ved inngangen til stallen, og har kontroll over all innpassering dit. EN SLOTTSAVLØSNING I BILDER Tropp 1 stiller ut pœ stripa med vaktkommand r fenrik AlmŒs i front. Pioner har ankommet for Œ l se av Tropp 1. Det er liten vakt og vaktstyrken har derfor spiss. En ivrig liten pjokk etterligner korporal Aannerud i et ubevoktet yeblikk. 53

28 Slottet Her ser vi Pioner tar Çmed samme front en tett linè Ð kommandert av l ytnant Kalkvik. Pioner venter tolmodig mens f rste avl sning er inne i vaktstua. F rste avl sning stiller ut pœ stripa ledet av pœtroppende avl sningsf rer. Her har avl sningen blitt kommandert bajonett pœ. PŒtroppende avl sningsf rer korporal degœrd melder f rste avl sning klar. F rste avl sning stikker av for Œ hente inn slitne soldater mens de andre stikker inn i vaktbua for Œ skravle. F rste avl sning pœ vei tilbake fra runden. Avtroppende avl sningsf rer korporal Haugen leder nœ avl sningen. 54

29 Slottet Hovedavl sning del to har startet. Pioner har stilt ut pœ stripa og fœtt kommandoen ÇpŒ en tett lin, retning midtè. Legg merke til Fammestad som ser i feil retning. Tropp 1 stiller ut for Œ gj re seg klar til vœpenvisitasjon. En av sluttet orden velsene med absolutt c moment. Fenrik AlmŒs sjekker at vœpnene er tomme for ammunisjon. VŒpenvisitasjonen er ferdig og tropp 1 kommanderes ÇpŒ stedet hvilè. Avtroppende vaktkommand r nsker pœtroppende vaktstyrke en Çgod vaktè. PŒtroppende vaktkommand r svarer med Çgod vakt skal v¾reè. 55

30

31 Troppene

32 sss

33 P IONER 4.4Ð TROPPSJEFEN HILSER NŒ er det over. Skytset er byttet ut med det farligste vœpen Ð ordet. NŒ har dere noe Œ v¾re stolt av. Tolv mœneder i Forsvarets tjeneste er unnagjort, og dere har, i motsetning til stadig ßere av vœre landsmenn, utf rt verneplikten, og det pœ en mœte som det virkelig stœr respekt av. Dere har v¾rt gardister, med alt det dere vet ligger i det. Det er ikke tilfeldig hvem som fœr tjenestegj re i Hans Majestet Kongens Garde. Ð Dere er noe av det ypperste norsk ungdom kan by pœ. NŒ har dere noe Œ se tilbake pœ. Ni mœneder med tjeneste her i pionertroppen, her i Garden, ligger bak oss. Tiden har gœtt fort, tempoet har v¾rt h yt og belastingen stor. Overgangen fra AGR/U til Garden var slik jeg forstod det pœ dere, formidabel og slitsom. Resultatet av vœr alles innsats i l pet av de fem f rste, krevende ukene, har vi bœret frukter av resten av Œret. S¾rlig er jeg glad for det positive inntrykk dere gav i forbindelse med ut velse av vœrt viktigste virke, vakttjenesten. TusenŒrssommeren ble jo, som resten av Œret, preget av vakt Ð mye vakt. Tross lange, strevsomme vaktperioder, lot mange av dere meg imponerte med en s¾rdeles positiv og profesjonell tiln¾rming til de pœlagte oppgavene. I l pet av h sten ble da ogsœ oppgavene variert: Dere har v¾rt stormlag oppsatt pœ CV-9030; Dere var med pœ Œ l se det vanskeligste paradeoppdrag vaktkompaniene blir tildelt, ßaggheis i Slottsbakken, pœ en mœte som skrev seg inn i historien som et eksempel til etterf lgelse (Kaptein Melan har aldri v¾rt sœ raus med superlativene som i nettopp denne anledning.); Til slutt diverse paradeoppdrag inklusive ¾reskompani, fanevakt, ¾resvakt i forbindelse med Russlands statsministers bes k, kirkeparade med mer. Det er slikt som gj r det spesielt Œ tjenestegj re i Hans Majestet Kongens Garde. NŒ har dere noe mer i sekken. Dere har blitt vant til h ye krav, stor arbeidsbelastning, mœlrettet arbeid i fellesskap med andre og sett viktigheten av humor og skrœblikk pœ hverdagen. Noen av dere har i l pet av Œret tatt deres f rste steg ut av familiens rede, eller fœtt erfare hva det vil si Œ ha noen en er glad i langt borte. Dere har alle vokst pœ de opplevelsene dere har hatt, og de erfaringene dere har h stet. Tjenesten i Garden er karakterbyggende, om det gir seg utslag i tunge turer

34 Pioner tidlig om morgenen, forsering av store h yder, detaljfokusert tjeneste eller stor stas pœ Gardeball. Norske gardister har v¾rt anerkjent for sin karakter og moral helt siden den gang de tjenestegjorde i Stockholm: ÇEn gang gardist, alltid gardistè. NŒ stœr fremtiden foran dere. Ta med dere det beste fra tiden her i pionertroppen. Takk for tiden vi har tilbrakt sammen, de resultat vi i felleskap har skapt. NŒ overtar dere kommandoen, til lykke med fremtiden. ÇNŒ er du. Her og nœ. Det er nœ du har ansvareté Vent ikke pœ dr mmen om i morgen, kamerat. Sleng lassoen din rundt hornene pœ den, hal inn og hiv den over ende. Det er nœ du har sjansen. Her og nœ. Bare her og nœ.è NŒ. fra Redningsfors k av Kolbein Falkeid Geir Egil Kalkvik L ytnant/pionertroppssjef LØYTNANT GEIR EGIL KALKVIK TROPPSJEF VŒr troppsjef er en kar som vet akkurat hvordan han vil ha, og som regel fœr han det ogsœ som han vil. Han styrer pionerene med jernhœnd, noe vi ikke alltid har v¾rt helt enige i!!! I gardeperioden var han en smule mer ekstrem enn befalet i de andre troppene, noe som resulterte i at vi ble litt mer slitne, men ogsœ litt bedre enn de andre troppene nœr det gjelder operativt og sermonimessig pœ vakt. Morgentrening er ogsœ en del av Kalkviks id om Œ fœ en bedre tropp, d.v.s. Œ stœ opp halv fem om morgenen for Œ l pe til Holmenkollen eller andre ÇÞneÈ fysiske aktiviteter. Han er den av kompanibefalet som har mest ÇsnertÈ i vendingene sine. Noe som sikkert har med gode personlige egenskaper i sluttet orden Œ gj re, i hvertfall virker det sœnn!!!!! FENRIK BJØRN ERIK BJØRE NK Bj re kan nok v¾re et av de greieste menneskene vi vet om. Dette resulterer i at vi gj r det vi blir bedt om (som regel) og at ting fungerer som de skal. Faglig sett virker han ogsœ ßink. Han synes som han er pœ b lgelengde med troppen, men at han ogsœ har funnet en balanse mellom det Œ v¾re kamerat, og sjef nœr det gjelder!!! Han tok oss ogsœ litt pœ senga pœ sin f rste oppstilling her, da han i stedet for ÇpionerÉ tropp!!!!è, plutselig gikk hen og sa: ÇPI!!!!È. Ikke mange som var forberedt pœ den nei!!!!! I tillegg har han en del rare fakter nœr han skal kommandere!! Det kommer noen sinnsykt snœle grimaser med munnen, som om han ikke vet helt hva han skal si for deretter Œ huske det. AHA, liksom. 132

35 Pioner SERSJANT MORTEN KARLSEN INSTRUKTØR Karlsen er en grei gutt fra stfold, som vi nœ kjenner som vœr eneste ÇsjantÈ. Dette har nok sikkert f rt til litt merarbeid for ham, men det ser ikke ut til Œ ha lagt en demper pœ hum ret hans. Han er som regel en glad gutt, noe som ogsœ smitter over pœ resten av troppen. Fyren virker som en dyktig kar, bœde i felt og pœ vakt. Han hadde nok sikkert hadde en del tabber i f rsten, men som alle andre greier han Œ rette det opp ganske raskt. KrŒker ygutten er en skikkelig grei kar Œ ha!!!!!! 4800 KORPORAL OLE BJØRN HØYLAND TROPPS ASSISTENT & LAGFØRER STAB Han er en lojal odelsgutt fra Nordheimsund med en bortkastet (?) siv. ing. utdannelse. PŒ rommet er det ofte han som slœr henda i bordet og sier ÇNo e da nok!è Noen ganger kan temperamentet til sindige H yland stige og da blir det ÇsilencioÈ pœ rom 410. H yland er en seri s lagf rer som bidrar til ro og orden og en koselig stemning rundt seg. Han er den eldste r¾vva pœ rommet! 4801 ØYVIND SMELVÆR STAB, MB-SJÅFØR Denne gutten har det med Œ ta MBÕen til Kalkvik pœ to hjul i svingene, noe l ytnanten er meget forn yd med. Han har ogsœ fœtt skylda for Œ skremme bort uvedkommende pœ post kun ved hjelp av sin enorme brystkasse, noe Sandvik har kommentert ßere ganger!! Han har ogsœ stor angst for Œ ikke fœ godkjent vasken pœ kubegangen, noe han beviser hver natt ved Œ mumle i s vne: ÇFankern sœ mykje rot!è Han har ogsœ en av pitroppens st rste bein(46) bare slœtt av Harstad med str. 47. Ofte h rt nœr denne mannen er under h yt press: ÇHellsitjen mœk av han h ve og hiv han ut glaset!!è 4802 THORLEIF ENG JAKOBSEN STAB OgsŒ denne fyren pr vde seg for musikktroppen, med kornett som spesialitet. ÇFl¾skek¾ssenÈ er ogsœ Jakobsens overordnede ansvar, noe vi fœr h re bœde titt og ofte. Fyren er egentlig fra Karm y, men fœr som regel skylda for Œ v¾re fra Stavanger av Ahmed. Haugesund, som dessverre rykket ned i Œr, er Jakobsens favorittlag i eliteserien. Har ogsœ en pœgœende strid om hvilket lag som er best av Start og Haugesund med Visser. Jakobsen prater forresten et sprœk som er umulig Œ forstœ. 133

36 Pioner 4803 GJERMUND BERSÅS STAB, SCANIA SJÅFØR BersŒs er en kjempekar fra bygde-norge. Han er lagets Forrest Gump, da han l per og l per til krampa tar ham, det har han bevist med infanteril pene han har gjennomf rt. BersŒs er en t ffelhelt, da han hver dag lœser seg inn pœ rommet for Œ snakke med sin utkœrede fra Kristiansand. BersŒs er ogsœ en ypperlig talsmann for troppen, det har alle merket i troppens timer KORPORAL KARL OLAF AANNERUD LAGFØRER LAG 1 SPITKING Aannerud er kjent som ÇLoffenÈ, dette av forskjellige grunner som vi ikke b r komme n¾rmere innpœ her, og skal ha mye av ¾ren for at omvask pœ rommet er heller sjelden. Han er oftest den f rste som stœr opp om morgenen og er alltid ßink til Œ vekke oss andre. Aannerud har den aller st rste mobiltelefonen i pitroppen, og har den aller mest bisarre ringelyd vi noen gang har v¾rt vitne til. Han har f rt lag 1 gjennom lystige og tyngre stunder. Hans favorittfarge er ÇrŒssaÈ, som han selv har referert mang en gang. Pionertroppens oõboy elsker er AUDUN LANGELAND PI-SOLDAT 1 & MB-SJÅFØR My name is Audun, Gamle Audun. Motto: Eg, eg gjer ikkje meir enn eg mœ! Audun er en kjekk kar som stammer fra nordheimsund, ÇHardangers perleè. Snakker ofte om trening, men oftest ender det i en middagslur og en tur pœ byen. Langeland er som kjent MB-sjŒf r for lag 1, han vil alltid minnes for orienteringsturen i Oslo og Asker som endte med hjernerystelse for lag 1. Langeland er en trivelig kar som holder hum ret oppe. Langeland er ÇveteranenÈ i blandt oss pœ lag 1, hans barndom skriver seg tilbake til den tiden da Napoleon levde. Gamle Audun har en rekke r verhistorier pœ lager, og han er alltid villig til Œ dele en med oss AZRAR AHMED PI-SOLDAT 2 AHMED DEN ANDRE Elg! Ahmed har ansvar for t rkerommet i troppen, og i den sammenheng har vi ofte fœtt h re: ÇHvem har kl¾r i t rkeskapet sitt?è Ahmed er en hissig pakistaner som sniker seg lett unna den daglige tjeneste. Han skryter seg ofte opp i skyene, men lag 1 har l¾rt seg Œ leve med det, og jekker ham ned nœr vi Þnner det n dvendig. Han er pionertroppens sorte p¾rle og den mest energiske i fotball. Han bor hjemme, spiser hjemme og sover hjemme, og dermed trenger han spesialmat, noe som har fœtt kokkene i HMKG til Œ gœ hverandre pœ nervene f r vi skal pœ vakt. ÇSigvaldstah, ta kl¾rene i t rkeskapet, din prehstej¾velè. 134

37 Pioner 4813 STEFAN CHRISTENSEN PI-SOLDAT 3 Stefan holder liv i lag 1, tropp og befal med sin sinnsyke latter og humor. Vimsekoppen fra T nsberg som har rota bort bœde hjelm og feltsko slenger ofte ut kommentarer som: ÇAudun, Audun Gamle Audun, ferdig er sagtè. 20Ð20Ð20, ett!!! Selv om han er litt vimsete er han en gardist av rang som selv Kongen kan v¾re stolt av, kjent for sin av og pœ modus, gœr mye med ynene igjen, men ingen er mer ÇpŒÈ enn Stefan pœ post. Den eneste som leverer sambandet med snert! 4814 TOR HENNING GRØNLIEN PI-SOLDAT 4 Gardistnummeret tilh rte tidligere nœv¾rende pi-sold 3, men Tor med hammeren synes Œ v¾re forn yd med overtagelsen. Gr nlien har il pet av f rstegangstjenesten snorket ut 2 mann fra soverommet, hvor en av dem sa takk for seg i troppen vœr og ble vaktskriver. Den smœhissige Bergenseren er ikke alltid like lett Œ ha med Œ gj re. Gr nlien er en kjernekar som sm rer ansiktet sitt inn med vaselin etter endt dusj - ferdig. Gr nlien er med pœ Œ holde hum ret i gang med sine lystige tanker mens han roter litt i skapet sitt borti hj rnet. Ringe dama etter endt tjenestetid er blitt et h ydepunkt for ham og alle oss andre pœ rommet KORPORAL LARS FJELL LAGFØRER LAG 2, TILLITSVALGT & KLOSETTSLIKKEREN Ofte h rt: ÇDette er et sjukt spell, Snug Fjell, Per Spell, E, mann!!è ÇBlir du med og prage prod? Ha, ha da er du en nevekrodod!!è Fjell er den i pionertroppen som har hatt ßest rare skader. Vi nevner i ßeng: dykkesœr, kjemisk lungebetennelse grunnet inntak av den kjente grillvesken Çtennv¾skeÈ, skade i legg grunnet n¾rkamp-trening med sjefen sj l. Fjell har tenkt til og bli en todde(rocke)stjerne nœr han blir stor! Han har alltid et ekstra sengesett i skapet i tilfelle andre i Ravna utf rer terrorhandlinger. Som romsjef pœ rom 420 er han stolt av og kunne si at de aldri har fœtt en eneste omvask!?!! Han er et trofast medlem av preste-gjengen og Ravna RONNY PALERUD LARSEN PI-SOLDAT 1 & BV-SJÅFØR Larsen har en utrolig trang etter damer i pastell-farger!! Les: Britney Spears. NŒr l nningene kommer stiger plutselig antallet CD`er, videoer og Se&H r blader betraktelig pœ rommet! Det gœr rykte i garden at han har tenkt Œ pr vesynge for The Corrs!! Noe han har bevist at kan v¾re en ÇMission ImpossibleÈ. Dynen til Larsen er et vanlig offer nœr resten kommer hjem fra byen. 135

38 Pioner 4822 MORTEN NESSE NILSEN PI-SOLDAT 2, SENGEVÆTER & DRAGETEMMER SLA, SLA! HAM! Er det f rste vi h rer om morgenen. N¾ls er opp- Þnneren av RAVNA, ETT! N¾ls er Ravnelederens h yre hœnd. Ingen vet egentlig hvem eller hvor den verste lederen for Ravna er. Det sies at han lever nede i kulverten. N¾ls har aldri fœtt omvask pœ TV-stuen, noe han er veldig stolt av! Han er en mester i dyneavdragning og utf - rer det med stor presisjon, og kontant snert. Skapet til N¾ls er alltid fullt i bunn, og han er en storforbruker av hengelœser. N¾ls ble nesten voldtatt av en drake89, og det unner vi han ikke. Ofte h rt fra Kalkvik: Hehr duh behrbert deg meh sph¾de i d¾gh??? 4823 KJETIL SIGVALDSEN PI-SOLDAT 3 & KOMPOSTSAMLER Stor tilhenger av rullering av smeiseseng sammen med N¾ls. STAH har vanskelig for og holde latteren inne pœ hovedavl sninger og morgenoppstillinger i likhet med N¾ls. Noe befalet ikke setter helt pris pœ! Han sjokkerte hele troppen med at han ikke hadde en eneste TS under kompanim nstringen. Tilogmed Anna`en var tilstede!! I gardeperioden Þkk han ßere ganger beskjed om Œ Çt rke av seg det ßireaaaaaÈ, etter dette tr stet han seg ßere ganger med en bedre middag og en p¾ls eller tolv. NŒr vi ser VISA-blikket i STAHÕs yne vet vi at det er pizza pœ gang. Sigghvaltsen É fehrdistillinng É kom ijjenn!!!!! 4824 ARILD SVENDSEN PI-SOLDAT 4, GENERAL Svendsen er fotball-herre. Faren til Svends var L ytnant i Garden i de glade 70-Œra!! Av den grunn har han trœkket i farens fotspor og blitt en 4 stjerners General!! Svendsen kan v¾re usynlig til tider, noe befalet ikke legger merke til. Og sœ fort Befalet har sagt ÇTre avè er han allerede pœ T-banen. Han er sinnsyk god til og vaske gangen uten Œ bruke vann! 4825 VEGARD THYNES PI-SOLDAT 5, SLASK Delvis-helvis-Tynes. Thynes har aldri penger og er alltid fyllesjuk. OgsŒ denne fyren er ßink til Œ vaske uten vann, noe som faktisk funker en gang iblant!!!!! Thynes` ubestridte spesialitet er Œ etterligne Jegertroppens gamle troppsjef Lt. Slinning. Her er han mester!!!!!! 136

39 Pioner 4830 KORPORAL FREDRIK SOLSVIK LAGFØRER LAG 3 Solsvik er den f dt lagf rer, ikke bare f rte han laget gjennom den beryktede lagsmarsjen, men hele troppen. NŒr Solsvik tenner pœ alle pluggene kan fort VisserÕs seng bli full av bollesmuler. Ellers sœ er han alltid blid og glad sœ lenge ingen har rotet i stuen hans. Solsvik er en god mann Œ ha nœr det butter imot OLE CHRISTER NYLENDE PI-SOLDAT 2 Nylende er en skikkelig sarping som elsker Œ ligge og dagdr mme i stuen foran tvõen med svenskesnus under leppen. NŒr Nylende gikk lagsmarsj, tok krampa ham og stemningen i laget ble veldig amper en stund (vœpenet skulle lades og lignende)é Nylende er ikke alltid den f rste som stiller opp pœ oppstillinga, da han alltid f ler at han har god tid. Ellers er Nylende en grei kar med meninger om det meste BENGT RUNE MISJE PI-SOLDAT 3 Misje er en blid kar fra Sotra. Han er et positivt innslag pœ rom 430, da han l ser en konßikt med sitt avv¾pnede smil. Misje har ikke alltid hatt dreisen pœ sengestrekken og skaporden, noe han bortforklarer for befalet om morgenen. Misje har sprikende interesser i forhold til resten av rom 430. Han hater sport og elsker Simpsons. Det f rer ofte til heftige diskusjoner der Misje blir nedstemt av oss andre. Han liker seg godt i hinderl ypa der han er raskeste av alle i Pi-tropp. Han tar seg gjerne en tur pœ byen med oss gutta pœ 430É 4834 ROALD VISSER PI-SOLDAT 4 Visser er en merkelig blanding av en s rlending og nederlender. Han er en koselig gutt med full av humor, men man skulle tro at mannen er gal da han har NATOÕs korteste lunte. Har alltid glimt i yet nœr han kommer med sine verbale gloser. Han har til tider kommet pœ kant med kompaniledelsen da han ikke alltid har v¾rt i henhold. Han er veldig engasjert i fotball spesielt nœr favorittlaget Start er i ilden. Han er rett og slett en kjernekar! 137

40 Pioner 4840 KORPORAL PER MARIUS ØDEGAARD LAGFØRER LAG 4 Den eneste i troppen med t-skjorte med bilde av seg selv setter en standard pœ spitt og press som den ivrigste musikktropper sliter med Œ overgœ. Han har v¾rt i musikktropp i likhet med de ßeste andre lagf - rere i pitropp. degaards beste egenskap er Œ bevege seg pœ kattepoter og vekker aldri noen pœ sin ferd mot senga nœr han kommer hjem litt utpœ natta. Morgeninspeksjon: ÇHva er dette?è ÇDetta er B NGOÕN min!è. En meget habil leder, men med sviktende kunnskaper i orientering (les: Lagsmarsj)! Alt i alt; gutten i r yken med et godt hum ré Bar 3 sandsekker fra Frognerparken KRISTIAN DE LANGE PI-SOLDAT 1 En gammel mann, skj nt han viser det aldri, han er faktisk eldste pioner Œr Mannen har skrevet en hovedoppgave om elg og bever! Positiv til det meste, men med et fast mœl: jobbdimme f r tida. Arendals s nn med h y Generalf ring og sterke ferdigheter i slo. Fikk lurt til seg en uke perm til elgejakt. SUM = Lange er en 1,50 h y stabel av gode ting (+snus) som stadig gj r rom 440 et Œlreit sted Œ bo. Ofte h rt: ÇJeg mœ ta det med ro i kveld, jeg er ikke lenger 20 Œr!È Bar 3 sandsekker opp fra Frognerparken ÅSMUND LIMA PI-SOLDAT 2 Lima er bonde og har Walkie-Talkie i VolvoÕn. Han er lang og litt av et rivjern med samband pœ ryggen. Han og Tredal ÇvaskerÈ soverommet sitt hver morgen. Vinneren av den store permkonkurransen er utvilsomt han, med landbruksperm og lastebilperm. Sikre kilder sier at han engang hadde ÇLimaÈ skiter pœ 740Õn, men disse er nœ erstattet med standardskilter. Harryfaktor? Ofte h rt: ÇLurer pœ om jeg skal s ke perm?è Bar 2 sandsekker fra Frognerparken FREDRIK TREDAL PI-SOLDAT 3 Tysse, Gaupen, Orkel, Tokvam, Bj lseth, Cabby, Solifer og Knaus er alle brukbare tilhengerleverand rer, men ingenting slœr Tredalboggien med hydraulisk teleskophengerstag!!! Han er en bj rn pœ 1,90 og Ð ÇvaskerÈ soverommet sitt hver dag sammen med Lima. Sitat Lt Kalkvik: ÇÉ og du Tredal, jeg tror det blir litt mye Cola og hamburger pœ degéè Observert i messa med enorme mengder majones og stor matlysté Ofte h rt: ÇSkal du hjem i helga, Visser?È Bar 2 sandsekker fra Frognerparken. 138

41 Pioner 4844 TORSTEIN KRISTIANSEN PI-SOLDAT 4 Kjent scenario: Kristiansen banner seg gjennom d ra, kaster GRUen i skapet med et pœf lgende raseriannfallé Han kr¾sja bœde Mercedes og Polo i fors k om Œ dimme, noe han slapp unna med kun lettelser i lommebok. Han stiller bakerst i en hver drillformasjon, ikke grunnet dœrlig oppf rsel, heller grunnet h yde, type skyskraperé Mislykka UB-Korp. Gleden var stor da han nesten Þkk lov til Œ dra pœ klasse-reunion. Han er absolutt en bra mann, men man trœkker ham ikke ikke pœ t¾rne, langt mindre kj rer over disse (uansett slitekanter og stjerner) Ofte h rt: ÇDette er Psycho Circus!!!È Bar 2 sandsekker fra Frognerparken (med et sinnsykt hat) KORPORAL MAGNUS TVEDT LAGFØRER ABC Ikke i familie med v¾rdronningen Elin. Skulle egentlig v¾rt i musikktroppen men han var for dœrlig. Men han kom seg. Han steg fort i gradene og etter en viss Mathiesen overtok han ABC teateret som lagf rer og korporal. De ßeste har bena godt planta pœ bakken, Tvedt har hendene hardt planta mellom beina (les: Al Bundy). Det har faktisk ikke skjedd en hovedavl sning der Tvedt ikke har glemt noe av ritualet. Selv om han er den yngste i ABC-laget er han paradoksalt nok den med mest makt og ßest vinkler. Ofte h rt: ÇFy fé, Gj mle! Slutt Œ klag!!!è (SŒ begynner de Œ krangleé) 4851 GLENN WESTERMANN ABC/PI-SOLDAT 1 En herremann fra de polare str k, nord for Trondheim. Festgeneral og delviskonge da han pœdro seg en krigsskade pœ en ordre fra Lt. Kalkvik: ÇGi gass!è. Er en kl pper pœ kj kkentjeneste og har en djevelsk blodsirkulasjon selv om han er den bleikeste mannen i Nato. Et bedre mœltid beviser detteé Elvis, Hugo-Boss og varatillitsmann, det er Westermann. Ellers en kar med nordnorsk lynne og godt hum r. Sitat Lt. Kalkvik: ÇÉ og Westermann stod til og med og skr yt av at han kunne vifte med rende under oppstilling!è PS! Westermann er oppf rt som MB/BV sj f r, synd han aldri fœr vise sine ferdigheter. Ofte h rt: ÇNei, reis til h¾léè 139

42 Pioner 4852 LEIF ÅGE GJØMLE ABC/PI-SOLDAT 2 Denne mannen kan ikke beskrives med ord, mœ oppleves! Mistenkelig lik Gunther i The Julekalender. Gj mmel er KP 4s store gj gler, pœmmfri-mann og sinnatagg. En stor kriger, noe han beviste pœ Rena, da han tok ut en hel tropp alene, inklusiv en NK tropp og en troppsjef. Gj mle til Pitroppsjef: ÇHvorfor skal vi ha alle disse paradene, kan vi ikke bare sende opp noen raketter nœr vi har statsbes k?è Gj mle er god i SLO, stepping og ßaggdans og viser seg stadig som en trofast soldat. Kj¾rligheten hans til kvinnen kom tydelig frem da han innledet et lengre forhold til BlŒsedokke-Anna. Sier aldri nei-takk til en veltemperert krangel med Tvedt. Ofte h rt: ÇKoffer det?è 4853 GEIR OVE HAUGEN ABC/PI-SOLDAT 3 Haugen har v¾rt innom de ßeste lag innen pionertroppen, han startet i staben, tok seg en liten tur innom lag 1, og endte til slutt med v¾rnedrakt i ABC. Haugen er en t fþng som biter tennene sammen uansett smerte! Han pendler daglig fra sitt lille krypinn i Drammen der han bor sammen med sin kj¾re Bj rg, og inn til Huseby leir der han tjenestegj r. Haugen er som kjent i ABC, men bor allikevel sammen med oss (lag 1) og er nest eldst med en alder av 24 Œr. Haugen er en troppens aller beste skyttere, i tillegg til at han er en BV-racerÉ Det skal nevnes at Haugen alltid er en grei kar som alltid gir oss en god latter MIKAEL HARSTAD ABC/PI-SOLDAT 4 Valles store s nn! Harstad kommer fra Valle, det kan alle h re og se. Han er lagets muskelmann som han liker Œ vise med Œ dra Þngeren av halve troppen. Harstad liker ogsœ Œ ta seg en l eller toé ÇIngen drikker meg under bordetè er den f rste beskjeden troppskamerater fœr nœr de reiser ut pœ byené SŒnn blir det ikke alltid. NŒr Harstad gœr i exmarsj er ikke alltid armsvingen hans pœ topp, noe han har fœtt h re av utallige befal. 140

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Liv Margareth Alver. Døden er her. Slangeringen 1. Gyldendal

Liv Margareth Alver. Døden er her. Slangeringen 1. Gyldendal Liv Margareth Alver Døden er her Slangeringen 1 Gyldendal TAKK TIL Professor Bergljot Solberg, som var min veileder til Arkeologi hovedfag. Rosvita M. Alver, Eirik W. Alver, Anne L. Alver, Bjarte S. Larsen,

Detaljer

Velkommen hjem, valp!

Velkommen hjem, valp! Velkommen hjem, valp! 60 H&F 08/2010 Mye lek Oppvakt liten kar Det er veldig koselig å få en liten valp hjem. Vi gir deg gode råd om den første tiden. Tekst: Nina Østli Første kvelden sammen med valpen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. MORGEN Vi er utenfor huset, gjennom stua vinduet går vi inn. Det er en stue med noen bilder på veggen.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig.

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig. Nordmarka på langs Tekst og foto: Sølve H. Paulsen og Joel Gillberg Halv seks, fredag ettermiddag, møtes vi under tavla på Oslo S. Fire staute mannfolk med hver vår sekk pakket med mat, sovepose og varme

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Blanca Busquets. Stillhetens hus. Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord

Blanca Busquets. Stillhetens hus. Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord Blanca Busquets Stillhetens hus Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord Til min far og til min onkel Francesc, som alltid har gitt alt for musikken Øvelsen Teresa Min første fiolin fant jeg på en søppelfylling.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg.

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg. Stue, morgen ROBERT, mann i slutten av tjueårene, lener seg mot vinduskarmen og ser utover gata. Han virker svett og sliten, han studerer et par med barnevogn som går forbi under han. Han stryker knoklene

Detaljer

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 COGNACLAUGET XO NORWAY - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 Et reisebrev fra Morten, Rune og Kay Tore ONSDAG 6. juni: Nok en gang startet vi tidlig om morgenen 6. juni på Rygge med Ryan Air med kurs mot

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman Karin Fossum Jeg kan se i mørket roman CAPPELEN DAMM AS 2011 ISBN 978-82-02-34986-8 ISBN 978-82-525-7775-4 (Bokklubben) 1. utgave, 1. opplag 2011 Omslagsdesign: Juve Design Sats: Type-it AS Trykk og innbinding:

Detaljer

RUNE JOHANSEN GLADE JUL

RUNE JOHANSEN GLADE JUL RUNE JOHANSEN GLADE JUL 2 3 4 Bodø 1968 Som barn var adventstida den lengste tida i året. Jeg husker ventetida til selve juleaften som en evighet. Jeg var enebarn mine første femten leveår. I «heimhusan»

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Vintercamp Porto Botte, Sardinia uke 4, 2016

Vintercamp Porto Botte, Sardinia uke 4, 2016 Vintercamp Porto Botte, Sardinia uke 4, 2016 Sofia, Matteo, Håkon, Kristian, Ola, Isak, Oda og Elise forlot Rygge flyplass i sludd tidlig lørdag morgen. Flyturen via London gikk problemfritt og vi landet

Detaljer

Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots.

Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots. Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots. De som ikke gidder lese hele historien, kan nøye seg med å lese dette sammendraget:

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Arild Stavrum. Maradonas mål

Arild Stavrum. Maradonas mål Arild Stavrum Maradonas mål Tre kullsorte, livløse øyne stirret på meg. Jeg så på de to øverste. Ingen bevegelse, de blunket ikke, de var fylt av et rent og purt hat. Jeg så ned på det tredje øyet. Like

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting Illustrert av Per Dybvig 2002, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25566-3

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

FORFATTERENS NOTAT Hendelsene det blir fortalt om i denne boken er ikke virkelige, selv om de kunne ha vært det, noe virkeligheten selv har vist. Enhver likhet med virkelige hendelser og personer er derfor

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Kari Wæge OMNIPAX, OSLO 2015

Kari Wæge OMNIPAX, OSLO 2015 Kari Wæge ADA SPLITTER NAKEN OMNIPAX, OSLO 2015 DREYERS FORLAG 2015 EPUB-PRODUKSJON: ROSENDAHLS BOOKPARTNERMEDIA ISBN 978-82-826-5042-1 Det må ikke kopieres eller tilgjengeliggjøres noe fra denne bok i

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no 7 EFFEKTIVE TIPS FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG SELV Cecilie Flo www.cecilieflo.no ARBEIDSHEFTE FOR AUTISME- OG ADHD-MAMMAER 2 av 13 Velkommen! Du har nå et arbeidshefte i hånden med 7 effektive tips for å

Detaljer

Heine T. Bakkeid Jeg skal savne deg i morgen. Kriminalroman

Heine T. Bakkeid Jeg skal savne deg i morgen. Kriminalroman Heine T. Bakkeid Jeg skal savne deg i morgen Kriminalroman Om forfatteren: Heine Bakkeid (f. 1974) er fra Gratangen i Troms og utdannet systemutvikler fra NITH i Stavanger. Han har tidligere utgitt romanen

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark Vristsparket Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark I Trenerhjørnet 06.01.2008 hadde Tor en flott artikkel

Detaljer

"Fisketur" eller tre kællær på biltur

Fisketur eller tre kællær på biltur "Fisketur" eller tre kællær på biltur Jeg har en god venn på Gran Canaria som er like gammel/ung som meg. Egentlig er vi ganske like. Han er en nylig pensjonert politimann fra Gran Canaria med røtter fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2016 Hei alle sammen! Da er nok en fin måned på Brynjå over. Ukene i april har gått fort, for vi har gjort mye kjekt sammen! Vi har begynt med svømmeopplæring i Tastahallen,

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY Front Forlag AS, 2011 Originaltittel: Ronin 1: Sværdet Copyright tekst 2010 Jesper Christiansen og Forlaget

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Uke: 10 Navn: Gruppe: G

Uke: 10 Navn: Gruppe: G Uke: 10 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Fritid og følelser Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Klar, ferdig, norsk!» og «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Nettsider: Bildeordbok

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen.

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Aktiviteter på Dansebandfestivalen Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Torsdagen 7/7-05 Denne uken ble turen lagt til Telemark, bestemt Seljord. Dansebandfestivalen

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

BOKANBEFALINGER. Lettlest for ferske lesere

BOKANBEFALINGER. Lettlest for ferske lesere BOKANBEFALINGER Lettlest for ferske lesere VENNER Henry Bronken (2013) Løveunge serien Kåre, Kari og Kurr leker sammen. De spiller i band og Kurr er trommeslager. I dag spiller Kurr for fort, kanskje fordi

Detaljer

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER Brev til en ufødt datter 28. AUGUST SEPTEMBER Epler Veps Plastposer Solen Tenner Niser Bensin Frosker Kirker Piss Rammer Skumring

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene:

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene: Spillinformasjon: Jakten p Dypet Jakten p Dypet er et simulasjonsspill som tar utgangspunkt i hvordan det er drive et selskap innen petroleumsbransjen. Spillet gir en forenklet, men likevel realistisk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2016. Hei alle sammen! Februar måned har gått fort, vi har forsket sammen med barna og denne måneden er det dyr som har vært i hovedfokus. Det kommer vi til å fortsette

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS ISBN: 978-82-489-1718-2. Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo. www.kagge.no

2015 Kagge Forlag AS ISBN: 978-82-489-1718-2. Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo. www.kagge.no VERA VOSS 2015 Kagge Forlag AS Konseptutvikling, manusproduksjon og art direction: TV Wonder AS (Kristine Berg) Tilrettelegging av design: Gisle Lyng Vagstein Omslagsfoto: Bendik Stalheim Møller Sats/layout:

Detaljer

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Kartlegging 2. Bokmål

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Kartlegging 2. Bokmål Kari Kolbjørnsen Bjerke Kartlegging 2 Bokmål Del 1 Advarsel Mamma skrur opp lyden. «Velkommen til løveparken. I parken bor det én hannløve og tretten hunnløver. Løver er farlige dyr» Stemmen fra høyttaleren

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Go Beyond, Create Tomorrow

Go Beyond, Create Tomorrow Go Beyond, Create Tomorrow Skrevet av Bendik Luthentun Scene 1 EXT. SKOG. HØSTDAG. Vinden blåser kraftig høyt oppe i trærne. Fargerike blader flyr rundt. Ikke unormalt for å være Sør-Norge. Året er 1942.

Detaljer

Høy stemning! G19: Sunde Mastra 5-3

Høy stemning! G19: Sunde Mastra 5-3 Høy stemning! G19: Sunde Mastra 5-3 Høy steming! Stemningen var høy da juniorlaget gikk av banen etter årets 2. seriekamp. Seier og 3 poeng mot Mastra var en strålende start på hjemmebane. Dessuten var

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Tyrkia treningsleir for FGI fotball J16, J-Jr og D-Sr

Tyrkia treningsleir for FGI fotball J16, J-Jr og D-Sr Tyrkia treningsleir for FGI fotball J16, J-Jr og D-Sr Dag 7, Fredag 21.10 Det var formiddagstrening for Jr og Sr spillerne, ungdomsskoleelevene hadde skole. Ettermiddagstreningen var konkurranser på stranden

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

FOTBALLVISA den 16/11 1946 av Knut Willhelmsen.

FOTBALLVISA den 16/11 1946 av Knut Willhelmsen. FOTBALLVISA den 16/11 1946 av Knut Willhelmsen. Roalds0y ballklubb var besser i ar det vise seg det nar me BU0yna slar sja kje om guttane kan sine ting nar ballen i maskane kling. BU0y A BU0y A De sko

Detaljer

Amal Aden. Min drøm om frihet. En selvbiografisk fortelling

Amal Aden. Min drøm om frihet. En selvbiografisk fortelling Amal Aden Min drøm om frihet En selvbiografisk fortelling 2009, 2011 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Book Partner Media, København 2011 ISBN 978-82-03-29246-0

Detaljer