Minnebok for 4. Gardekompani Hans Majestets Kongens Garde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Minnebok for 4. Gardekompani Hans Majestets Kongens Garde"

Transkript

1 Minnebok for 4. Gardekompani Hans Majestets Kongens Garde

2

3 2000 Hans Majestets Kongens Garde

4

5

6 Ansvarlig redakt r: Anders EngŒs GraÞsk design og ombrekking: Magnus Hjelstuen Printed in Norway by É Henvendelser om denne boken kan rettes til: Anders EngŒs St. Hansveien YTTEREN eller Hans Majestets Kongens Garde 4. Gardekompani Postboks 7 R a 0701 OSLO En stor takk til Sturlason for alle bildene vi har fœtt lov til Œ bruke i denne minneboken: ROALD AMUNDSENSGT 6 Ð OSLO Kvalitetsbevisst portrett- og familiefotograf Husk vœre spesialtilbud pœ fotograferinger i paradeuniform «Kontakt oss for timebestilling Tlf For gardister 10% rabatt pœ forst rrelser og rammer 10% rabatt for gardister ved innlevering av Þlm Vi sender over hele landet, ogsœ pr. postoppkrav Fotograferingene blir oppbevart hos oss for senere bestillinger Det mœ ikke kopieres fra denne boken i strid med Œndsverkloven og fotograþloven eller i strid med avtaler inngœtt med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til Œndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medf re erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med b ter eller fengsel.

7 I NNHOLD Redakt ren hilser Gardesjefen hilser Kompanisjefen hilser Nestkommanderende hilser Administrerende offiser hilser Sjef vakt og parade hilser Gardeprest hilser Norsk gardistforening hilser Gardens historie Rekrutten Evjemoen Gardeperioden Øvelser Hengsvann Ð Minisleipner Terningmoen Ð Tor Sessvollmoen Ð St v Vaktstedene Slottet Skaugum Akershus Festning Huseby leir Litt forskjellig Joint Winter H¾rens taktiske treningssenter Parader Gardeball Ordbok Et skjema til begj¾r

8 Troppene Staben Tropp Tropp Tropp Jeger Pioner Adresseliste Fotoalbum Et Œr i bilder

9 G ARDESJEFEN HILSER Kj¾re 4. Gardekompani! til lykke med vel utf rt f rstegangstjeneste. Det er med blandede f lelser man hilser en utgœende kontingent. Mye godt arbeid har blitt nedlagt av befal og mannskaper for Œ nœ et tilfredsstillende utdanningsnivœ, slik at avdelingen kan l se sine oppdrag. For meg er det derfor trist nœr dimisjonsdatoen kommer og Garden mœ til med utdanning av nye mannskaper. For den enkelte av dere ser dere sannsynligvis pœ dimisjonsdatoen med noe andre yne. H M Kongens Garde har vakt og sikring av Hans Majestet Kongen og den kongelige familie som sitt hovedoppdrag. Dette skal l ses i fred, krise og krig. I tillegg har vi en viktig og synlig funksjon i forbindelse med vœre parader i forskjellige sammenhenger. Mesteparten av tiden gœr derfor med til utdanning mot og gjennomf ring av slike oppdrag. Jeg har kun hatt gleden av Œ f lge dere det siste halvœret av tjenesten, men mitt inntrykk er at dere har nœdd et meget h yt nivœ spesielt innenfor vakt og parade. Det er slik det skal v¾re nœr dere dimitterer. Dere er eldst og skal derfor v¾re best. Jeg er s¾rdeles godt forn yd med den tjenesten 4. Gardekompani har utf rt! Kp 4 er et spesielt kompani, i og med at det bestœr av 2 kontingenter. Jeg kunne trekke frem mange h ydepunkter fra deres tjeneste, men det vil f re for langt her. La meg imidlertid nevne noen fœ, som ogsœ for meg har fremstœtt som spesielt godt utf rt og gitt meg gode minner. For det f rste har 4. Gardekompani l st vaktoppdraget fremragende, bœde operativt og seremonielt. For det andre var kompaniets gjennomf ring av st tte til KFOR-utdanning pœ Rena beundringsverdig, s¾rlig med tanke pœ det tynne treningsgrunnlaget dere da hadde. Kp 4 har i denne kontingenten hatt lite tid til Çgr nn utdannelseè. Dette er en beklagelig konsekvens av det antall vakter og parader kompaniet har gjennomf rt. Det er alltid nskelig Œ kunne gi kompaniene mye tid ute for Œ videreutvikle sine soldatferdigheter. De seremonielle oppdragene har blitt l st pœ en utmerket mœte, bœde i forbindelse med statsbes k av Latvias president, og sist Finlands president hvor kompaniet var ¾reskompani bœde pœ slottsplassen og ved nasjonalmonumentet pœ Akershus festning. Videre har vi hatt en Kirkeparade sammen med resten av avdelingen som jeg tror vil bli husket.

10 Gardesjefen hilser Tradisjoner er dessverre en mangelvare her i landet, ogsœ i milit¾re avdelinger. Et ßott unntak i sœ mœte er H M Kongens Garde. Avdelingen har gjennom 144 Œr evnet Œ ta vare pœ sin historie og sine tradisjoner pœ en sv¾rt god mœte. En av Œrsakene til dette er den jobben vœre veteranforeninger gj r. Dere kjenner sikkert alle veteranmottoet ÇEn gang gardist Ð alltid gardistè. Jeg er sikker pœ at dere ikke ser den fulle verdien av det Œret dere har hatt sammen nœ, men tro meg nœr jeg sier at dere snart vil ta frem minneboka med vemod. Da er det pœ tide Œ engasjere seg! Garde-veteranene er meget gode st ttespillere for oss alle sammen, og jeg vil be dere om Œ st tte aktivt opp om Gardist-foreningene pœ hjemstedene deres. Er det ingen forening der, sœ lag en! Det er naturlig for meg Œ benytte anledningen til ogsœ Œ gi en honn r til kaptein Gombos for den ßotte mœten han har ledet kompaniet pœ og de resultater han har oppnœdd sammen med det vrige befal. Det er lett Œ v¾re Gardesjef med slike folk i avdelingen! Jeg tror de aller ßeste gardister opplever det Œ vokte vœrt kongehus som en meningsfull tjeneste, og en tjeneste som sv¾rt mange Ð med rette Ð er stolt av Œ ha gjennomf rt. Jeg hœper dere drar herfra med gode minner og godt kameratskap. PŒ Hans Majestets, Forsvarets og avdelingens vegne vil jeg takke dere for vel gjennomf rt tjeneste ved H M Kongens Garde og nske dere all mulig lykke i fremtiden. Velkommen innom nœr dere har anledning Ð tre av! Bjarne Nermo Oberstl ytnant Gardesjef 12

11 sss

12

13 velser

14 sss

15 skyteøvelse av Magnus Hjelstuen T ERNINGMOEN Ð TOR 13.11Ð PANG! Garden er som kjent ikke bortskjemt med skytebaner i n¾rheten av Huseby leir. Den eneste skytebanen Garden har ligger inne i Huseby leir og den er innend rs. Ja, en kan faktisk gœ t rrskodd fra kaserna og ned til banen (hvem sa at gardister er pyser) et ganske ukjent begrep for ferske folk fra Evjemoen. PŒ denne banen foregœr det meste med enkeltskudd og under ildkommando fra skyteleder, sœ for at gardistene skulle fœ pr ve tyngre skyts og annen ammunisjon enn r dplast mellom Þngrene i ukontrollerte former (les: Stubbmarka), bestemte kp4 seg for Œ dra til Terningmoen for Œ bli kjent med begrep som family og laget i angrep. Som alt annet som blir gjort i Garden sœ ble ogsœ denne velsen gjort med snert og vending. Hele kompaniet ble dermed transportert til Terningmoen mandag morgen i busser med staben slepende etter seg i MB-er og Scaniaer fylt opp til randen med mat og ammunisjon. De ßeste troppene ble dumpet direkte pœ skytebanen der de straks begynte skytingen. Lagstelt og multifuel kunne man heller ve seg pœ Œ sette opp i m rke. G¾vertroppene dannet senere pœ kvelden sin egen lille landsby ikke langt fra banene sine, mens pionerene dro inn i sibo-byen for Œ trene Œling, lys- og lydforbud pœ natterstid (bare synd at kp1 hadde lagf rerkurs i de samme bygningene og de trente pœ det motsatte Ð mest mulig lyd, lys og brœké). Staben dannet som vanlig sitt eget lille kpko der alt (og med alt sœ mener vi alt) utstyret fra kompanidepo ble plassert. Mon tro om vi Þkk bruk for mer enn en mikropromille av utstyret denne gangen? Jegerene plasserte seg strategisk et lite steinkast fra kpko Ð mon tro om det var koteletter og pornobla som lokketé DEN FØRSTE 12,7 LEKSJON Staben er den eneste troppen i kp4 som fœr pr ve seg pœ 12,7. Ikke sœ lite stolt dro derfor staben av gœrde til skytebanen tirsdag morgen berende pœ to 12,7-er. Mange gjetord har versert blant de menige om dette brutale vœpenet og nede pœ troppsdepo fortaltes det ofte om hoder som ble blœst av

16 Terningmoen Ð Tor ÇFantometÈ Holmvik i sitt rette ess! dersom en stod 1 meter fra munningen pœ vœpenet. Ikke rent mange Þkk derfor hakeslepp nœr deposjef EngŒs l ftet pœ lokket til 12,7-kassa for stolt Œ visse fram en jernhaug av amerikansk teknologi. Ved ankomst skytebanen var alle i staben enige om at disse vœpnene neppe egner seg for Çild og r rsleè med mindre mann er av Arnold Schwartzneger kaliber Ð vekten er pœ utrolige 60 kg og tyngre f les de for hver meter de mœ b¾resé PŒ skytebanen ble 12,7-ene montert opp pœ hver sin trefot og grundig sjekket med forskjellige spacere. Funksjonsfeil var noe man helst ikke burde fœ pœ disse vœpnene da utfallet kunne bli sv¾rt sœ fatalt. Ammoen vi brukte var blœplast med sporlys. Hensikten med sporlys Þkk vi raskt erfare: ÇHer skyt me fyst og sikte ett¾ pœè fortalte Holmvik (et lite jungelord kan en faktisk sié). Som sagt sœ gjort Ð vi skj t f rst og siktet etterpœ. Like greit egentlig for trefoten var ganske vinglete og gjorde dette presisjonsvœpnet (teoretisk rekkevidde helt opptil 1200 meter) til et n¾rstridsvœpen mot lettere kj ret y opptil en avstand pœ maks 300 meter. Etter at blœr yken (ja, vi skj t jo med blœplasté) hadde lagt seg tok vi innmaten i vœpnene i n¾rmere beskuelse. Til alles forundring var de bevegelige delene fulle av metallspon Ð ja det sœ nesten ut som en mus med bauþl hadde gœtt amokk. Siden man ikke langt unna kunne h re solide knall fra Tropp 2 og 3 som kastet sjokkgranater etter jordrotter og andre smœgnagere, kom vi fram til den konklusjon at metallsponen kom fra den brutale effekten i vœpnet og ikke smœgnagere. 40 EngŒs og Kj llesdal i lykkesrus etter Œ ha h rt lyden av ßerskudd fra en 12,7.

17

18 Terningmoen Ð Tor Skj thaug i family-modus pœ en 12,7. Etter en kjapp vœpenpuss og litt pornolining av tre 12,7-ere ble lunsjen inntatt. Historiene om 12,7-en levde videre der ßammene fra lunsjbœlet slikket opp mot en blœ himmel (riktignok en himmel av blœ kruttr yk) Ð og historiene fortelles den dag i dag fra generasjon til generasjon. M72 Etter en bedre lunsj (takk til de to i staben som kj rte i skytteltraþkk mellom skytebanene med kakao og ved) ble 12,7-en erstattet med M72. M72 er en engangsrakkett Ð ja rett og slett bare bruk (dvs. skyt ett skudd) og kast. Noen har kanskje sett Rambo klare Œ skyte av ßere skudd med en M72, men det er altsœ et Þlmtriks. Siden M72 har et ganske farlig sprenglegeme brukte vi i stedet et vingssystem med en minirakett. I motsetning til en skarp M72 fungerte vingssystemet som en reþll-rakett. Man tager en rakett Ð som til forveksling sœ ut som en liten blekksprut Ð putter den inn i rakettr ret og fyrer av. Blekkspruten var faktisk en ganske artig kar og nyttœrsfyrverkeri Þkk en annen dimmensjon etter Œ ha sett denne karen gœ hodestups ned i steinr yser og sprenge seg gjennom jernbanesviller. NØDHJELP Stabens tjeneste tar som kjent aldri slutt og det gjorde den heller ikke denne dagen. Etter endt skytetjeneste var det pœ tide med utkj ring av mat til de andre troppene. Hvis noen kan se for seg et bilde av en ßyktningleir med sultne folk labbene rundt i uorganiserte formasjoner 42

19 Terningmoen Ð Tor Skyte velsen pœ Terningmoen huskes som den mest koseligste av velsene med kakao og bœl til hver lunsj og god mat under hele velsen. velsene fra Evjemoen blir rene marerittet i sammenligning med sludd og stridsrasjoner der pappesken smakte bedre enn innholdet.pœ bildet sees Gjerstad og Skj thaug godt i gang med Œ lage negertoast. (sv¾rt sœ ugardistisk faktisk) sœ var det det samme synet vi i staben Þkk der vi kj rte rundt med matforsynger til troppene. Scanian med mat var alltid et trofast samlingspunkt der vi kom kj rende, og et tegn pœ at dagens tjeneste var over. Blant boksmat og andre kulinariske delikatesser som ble delt ut fra Scanian var nok grillp lser tilberedt over bœl h ydepunktet blant sultne gardister. Stridsrasjoner var heldigvis ting vi kunne mimre over Ð de tilh rte fordums tider fra Evjemoen. GRANATKASTING Onsdag ble de kraftige vœpnene byttet ut med lettere vœpen. Dagen startet borte pœ hœndgranatbanen. Vi ble litt engstelige nœr vi ble m tt av Kenneth (gardepresten) ved banen Ð var det en spesiell grunn til at han var pœ denne banen? Kj llesdal var uroligé Bedre ble det ikke 43

20 Terningmoen Ð Tor Hele kp4 samlet til felles minedemonstrasjon i regi av NK Sandvik og Pionersjef Kalkvik. nœr NK pr vde Œ trykke en alt for liten hjelm ned pœ hodet og samtidig l p rundt for Œ fœ kontakt med meniga fra Tropp 1 som ble plassert rundt pœ OP for Œ holde folk vekk fra banen. Litt nerv se stod vi bak dekningen og ventet pœ tur. ÇStakkars den som kaster en blindgjenger og mœ ligge bak betongveggen sammen med NK og hans t rre vitser i over en timeè, sa noen og pr vde Œ l se opp i stive miner uten helt Œ lykkes. Kj llesdal sin tur kom. Vi h rte et bom. Det gikk bra! Kj llesdal smilte igjen. HINDERLØYPE Etter et raskt sceneskifte (les: baneskifte) Þkk vi i staben utfolde oss med ßerskudd. Ganske sœ artig egentlig. Vi avsluttet det hele med at samtlige i family-modus skj t mot et AG3-magasin festet pœ en hel- Þgur: Bare ett skudd traffé AG3-ene ble lagt til side og Holmvik dro fram en kasse med Glock. DHO-vŒpen number uno var det ogsœ bare Staben som Þkk pr ve. Etter litt skytetrening alla Quitin Tarrantino stil var vi utl¾rte og vi skulle over til MP5. Til alles store forundring mœtte vi igjen bytte bane. Ved neste bane ble vi m tt av pakksekker med arbeidsuniformer. Her var det noe muffens (ikke mufþns EngŒsÉ). Etter Œ ha tatt omgivelsene i n¾rmere yesyn oppdaget vi at vi var inne pœ Terningmoens hinderl ype. Utfallet var fatalt etter at vi hadde gœtt i Holmviks lille felle. 44

21 Terningmoen Ð Tor Sv¾rt sœ blide pionerer etter kanskje den beste velsen i garden. Bedre ble det ikke da vi mœtte bli med pœ en liten demorunde ledet ann av Holmvik med Rondung halsende etter for Œ se hvor ufyselige hindrene virkelig var. Vi Þkk skikkelig lov til Œ grue oss f r vi mœtte gjennom banen selv, men vi tok utfordringen selvsagt som en stabsgardist b r og halset gjennom banen ulastelig antrukket i nypressette arbeidsuniformer. DEMO AV M-100 MINE Etter dagens lille utfoldelse i hinderl ypa ble Staben og hele kp4 samlet for Œ avrunde dagen med en sprengningsdemonstrasjon av en M-100 mine. Vi h rte ikke noe og sœ heller ikke noe. Kanskje stod vi for langt unna? Kanskje kom vi for sent? RETUR TIL LEIR Torsdag var den store returdagen for alle troppene etter litt skyting pœ formiddagen. Lastebiler og busser ble lastet opp med soldater og materiell som effektivt transporterte ting tilbake til oppstillingsplass kp4. 45

22

23 Vaktstedene

24 vaktstedene av Ronny Larsen S LOTTET VAKTEN VED DET KONGELIGE SLOTT stœ pœ post foran slottet i stram giv akt og g¾veret pœ aksel er kan hende det mest kjente bildet pœ en gardist. Dette ogsœ selv om det kun er en liten del av en gardists hverdag. Men hvor liten denne delen enn er er den kanskje vœrt viktigste ansikt utad til publikum. Om sommeren er det nok enda mer spesielt med myriader av turister med nikon-gru, og stolte besteforeldre som vil ha et lite blinkskudd med barnebarnet foran slottet. Mange stolte foreldre og besteforeldre har nok bilder av gardister i fotoalbumet hjemme. Fin vaktstue og en del interresante og mindre interresante historier fra forbipasserende kveldstid, er noe som setter slottsvakta litt h yere i status. Allikevel kan nok vakta fortone seg som et mareritt i miniatyr nœr det er kaldt v¾r og ullvantene ligger igjen pœ Huseby, sammen med ullundert yet og loslua. Men i det store og hele. Ville vi v¾rt foruten slottsvakta og det spesielle den f rer med seg? Jeg tror ikke det, for hva er vel Garden uten slottsvakta??

25 Slottet POSTENE VED SLOTTET POST 1 Gev¾rpost foran vaktstua, som har kontroll over omrœdet rundt vaktstua. Er den som i st rst grad er gjenstand for oppmerksomhet fra forbipasserende nattestid. POST 2 VENSTRE Venstre forport er stor sjef foran slottet hvor han bestemmer all patruljering for 1,2 h yre og 3. Er turistenes store bildefavoritt og sover veldig godt om natta. POST 2 HØYRE H yre forport er 2 venstreõs h yre hœnd, hvor samtidighet og snert er nesten et must, og avtaler med 2 venstre er en livsn dvendighet. Denne fyren sover ogsœ om natta. POST 3 Har faktisk en del Œ gj re med Œ slippe inn ansatte og andre som har ¾rend pœ slottet. Plassert ved s ndre ß y. NŒr Dronningparken er Œpen stœr han pœ innsiden av porten. 51

26

27 Slottet POST 4 Posten er plassert ved bakporten pœ slottert og har heller lite Œ gj re, bortsett fra nœr de kongelige tar seg en tur innom, og pœ sommeren da parken er Œpen. POST 5 StŒr ved stallporten og slipper inn kongelige, ansatte og andre. PŒ sommeren da parken er Œpen stœr han ved inngangen til stallen, og har kontroll over all innpassering dit. EN SLOTTSAVLØSNING I BILDER Tropp 1 stiller ut pœ stripa med vaktkommand r fenrik AlmŒs i front. Pioner har ankommet for Œ l se av Tropp 1. Det er liten vakt og vaktstyrken har derfor spiss. En ivrig liten pjokk etterligner korporal Aannerud i et ubevoktet yeblikk. 53

28 Slottet Her ser vi Pioner tar Çmed samme front en tett linè Ð kommandert av l ytnant Kalkvik. Pioner venter tolmodig mens f rste avl sning er inne i vaktstua. F rste avl sning stiller ut pœ stripa ledet av pœtroppende avl sningsf rer. Her har avl sningen blitt kommandert bajonett pœ. PŒtroppende avl sningsf rer korporal degœrd melder f rste avl sning klar. F rste avl sning stikker av for Œ hente inn slitne soldater mens de andre stikker inn i vaktbua for Œ skravle. F rste avl sning pœ vei tilbake fra runden. Avtroppende avl sningsf rer korporal Haugen leder nœ avl sningen. 54

29 Slottet Hovedavl sning del to har startet. Pioner har stilt ut pœ stripa og fœtt kommandoen ÇpŒ en tett lin, retning midtè. Legg merke til Fammestad som ser i feil retning. Tropp 1 stiller ut for Œ gj re seg klar til vœpenvisitasjon. En av sluttet orden velsene med absolutt c moment. Fenrik AlmŒs sjekker at vœpnene er tomme for ammunisjon. VŒpenvisitasjonen er ferdig og tropp 1 kommanderes ÇpŒ stedet hvilè. Avtroppende vaktkommand r nsker pœtroppende vaktstyrke en Çgod vaktè. PŒtroppende vaktkommand r svarer med Çgod vakt skal v¾reè. 55

30

31 Troppene

32 sss

33 P IONER 4.4Ð TROPPSJEFEN HILSER NŒ er det over. Skytset er byttet ut med det farligste vœpen Ð ordet. NŒ har dere noe Œ v¾re stolt av. Tolv mœneder i Forsvarets tjeneste er unnagjort, og dere har, i motsetning til stadig ßere av vœre landsmenn, utf rt verneplikten, og det pœ en mœte som det virkelig stœr respekt av. Dere har v¾rt gardister, med alt det dere vet ligger i det. Det er ikke tilfeldig hvem som fœr tjenestegj re i Hans Majestet Kongens Garde. Ð Dere er noe av det ypperste norsk ungdom kan by pœ. NŒ har dere noe Œ se tilbake pœ. Ni mœneder med tjeneste her i pionertroppen, her i Garden, ligger bak oss. Tiden har gœtt fort, tempoet har v¾rt h yt og belastingen stor. Overgangen fra AGR/U til Garden var slik jeg forstod det pœ dere, formidabel og slitsom. Resultatet av vœr alles innsats i l pet av de fem f rste, krevende ukene, har vi bœret frukter av resten av Œret. S¾rlig er jeg glad for det positive inntrykk dere gav i forbindelse med ut velse av vœrt viktigste virke, vakttjenesten. TusenŒrssommeren ble jo, som resten av Œret, preget av vakt Ð mye vakt. Tross lange, strevsomme vaktperioder, lot mange av dere meg imponerte med en s¾rdeles positiv og profesjonell tiln¾rming til de pœlagte oppgavene. I l pet av h sten ble da ogsœ oppgavene variert: Dere har v¾rt stormlag oppsatt pœ CV-9030; Dere var med pœ Œ l se det vanskeligste paradeoppdrag vaktkompaniene blir tildelt, ßaggheis i Slottsbakken, pœ en mœte som skrev seg inn i historien som et eksempel til etterf lgelse (Kaptein Melan har aldri v¾rt sœ raus med superlativene som i nettopp denne anledning.); Til slutt diverse paradeoppdrag inklusive ¾reskompani, fanevakt, ¾resvakt i forbindelse med Russlands statsministers bes k, kirkeparade med mer. Det er slikt som gj r det spesielt Œ tjenestegj re i Hans Majestet Kongens Garde. NŒ har dere noe mer i sekken. Dere har blitt vant til h ye krav, stor arbeidsbelastning, mœlrettet arbeid i fellesskap med andre og sett viktigheten av humor og skrœblikk pœ hverdagen. Noen av dere har i l pet av Œret tatt deres f rste steg ut av familiens rede, eller fœtt erfare hva det vil si Œ ha noen en er glad i langt borte. Dere har alle vokst pœ de opplevelsene dere har hatt, og de erfaringene dere har h stet. Tjenesten i Garden er karakterbyggende, om det gir seg utslag i tunge turer

34 Pioner tidlig om morgenen, forsering av store h yder, detaljfokusert tjeneste eller stor stas pœ Gardeball. Norske gardister har v¾rt anerkjent for sin karakter og moral helt siden den gang de tjenestegjorde i Stockholm: ÇEn gang gardist, alltid gardistè. NŒ stœr fremtiden foran dere. Ta med dere det beste fra tiden her i pionertroppen. Takk for tiden vi har tilbrakt sammen, de resultat vi i felleskap har skapt. NŒ overtar dere kommandoen, til lykke med fremtiden. ÇNŒ er du. Her og nœ. Det er nœ du har ansvareté Vent ikke pœ dr mmen om i morgen, kamerat. Sleng lassoen din rundt hornene pœ den, hal inn og hiv den over ende. Det er nœ du har sjansen. Her og nœ. Bare her og nœ.è NŒ. fra Redningsfors k av Kolbein Falkeid Geir Egil Kalkvik L ytnant/pionertroppssjef LØYTNANT GEIR EGIL KALKVIK TROPPSJEF VŒr troppsjef er en kar som vet akkurat hvordan han vil ha, og som regel fœr han det ogsœ som han vil. Han styrer pionerene med jernhœnd, noe vi ikke alltid har v¾rt helt enige i!!! I gardeperioden var han en smule mer ekstrem enn befalet i de andre troppene, noe som resulterte i at vi ble litt mer slitne, men ogsœ litt bedre enn de andre troppene nœr det gjelder operativt og sermonimessig pœ vakt. Morgentrening er ogsœ en del av Kalkviks id om Œ fœ en bedre tropp, d.v.s. Œ stœ opp halv fem om morgenen for Œ l pe til Holmenkollen eller andre ÇÞneÈ fysiske aktiviteter. Han er den av kompanibefalet som har mest ÇsnertÈ i vendingene sine. Noe som sikkert har med gode personlige egenskaper i sluttet orden Œ gj re, i hvertfall virker det sœnn!!!!! FENRIK BJØRN ERIK BJØRE NK Bj re kan nok v¾re et av de greieste menneskene vi vet om. Dette resulterer i at vi gj r det vi blir bedt om (som regel) og at ting fungerer som de skal. Faglig sett virker han ogsœ ßink. Han synes som han er pœ b lgelengde med troppen, men at han ogsœ har funnet en balanse mellom det Œ v¾re kamerat, og sjef nœr det gjelder!!! Han tok oss ogsœ litt pœ senga pœ sin f rste oppstilling her, da han i stedet for ÇpionerÉ tropp!!!!è, plutselig gikk hen og sa: ÇPI!!!!È. Ikke mange som var forberedt pœ den nei!!!!! I tillegg har han en del rare fakter nœr han skal kommandere!! Det kommer noen sinnsykt snœle grimaser med munnen, som om han ikke vet helt hva han skal si for deretter Œ huske det. AHA, liksom. 132

35 Pioner SERSJANT MORTEN KARLSEN INSTRUKTØR Karlsen er en grei gutt fra stfold, som vi nœ kjenner som vœr eneste ÇsjantÈ. Dette har nok sikkert f rt til litt merarbeid for ham, men det ser ikke ut til Œ ha lagt en demper pœ hum ret hans. Han er som regel en glad gutt, noe som ogsœ smitter over pœ resten av troppen. Fyren virker som en dyktig kar, bœde i felt og pœ vakt. Han hadde nok sikkert hadde en del tabber i f rsten, men som alle andre greier han Œ rette det opp ganske raskt. KrŒker ygutten er en skikkelig grei kar Œ ha!!!!!! 4800 KORPORAL OLE BJØRN HØYLAND TROPPS ASSISTENT & LAGFØRER STAB Han er en lojal odelsgutt fra Nordheimsund med en bortkastet (?) siv. ing. utdannelse. PŒ rommet er det ofte han som slœr henda i bordet og sier ÇNo e da nok!è Noen ganger kan temperamentet til sindige H yland stige og da blir det ÇsilencioÈ pœ rom 410. H yland er en seri s lagf rer som bidrar til ro og orden og en koselig stemning rundt seg. Han er den eldste r¾vva pœ rommet! 4801 ØYVIND SMELVÆR STAB, MB-SJÅFØR Denne gutten har det med Œ ta MBÕen til Kalkvik pœ to hjul i svingene, noe l ytnanten er meget forn yd med. Han har ogsœ fœtt skylda for Œ skremme bort uvedkommende pœ post kun ved hjelp av sin enorme brystkasse, noe Sandvik har kommentert ßere ganger!! Han har ogsœ stor angst for Œ ikke fœ godkjent vasken pœ kubegangen, noe han beviser hver natt ved Œ mumle i s vne: ÇFankern sœ mykje rot!è Han har ogsœ en av pitroppens st rste bein(46) bare slœtt av Harstad med str. 47. Ofte h rt nœr denne mannen er under h yt press: ÇHellsitjen mœk av han h ve og hiv han ut glaset!!è 4802 THORLEIF ENG JAKOBSEN STAB OgsŒ denne fyren pr vde seg for musikktroppen, med kornett som spesialitet. ÇFl¾skek¾ssenÈ er ogsœ Jakobsens overordnede ansvar, noe vi fœr h re bœde titt og ofte. Fyren er egentlig fra Karm y, men fœr som regel skylda for Œ v¾re fra Stavanger av Ahmed. Haugesund, som dessverre rykket ned i Œr, er Jakobsens favorittlag i eliteserien. Har ogsœ en pœgœende strid om hvilket lag som er best av Start og Haugesund med Visser. Jakobsen prater forresten et sprœk som er umulig Œ forstœ. 133

36 Pioner 4803 GJERMUND BERSÅS STAB, SCANIA SJÅFØR BersŒs er en kjempekar fra bygde-norge. Han er lagets Forrest Gump, da han l per og l per til krampa tar ham, det har han bevist med infanteril pene han har gjennomf rt. BersŒs er en t ffelhelt, da han hver dag lœser seg inn pœ rommet for Œ snakke med sin utkœrede fra Kristiansand. BersŒs er ogsœ en ypperlig talsmann for troppen, det har alle merket i troppens timer KORPORAL KARL OLAF AANNERUD LAGFØRER LAG 1 SPITKING Aannerud er kjent som ÇLoffenÈ, dette av forskjellige grunner som vi ikke b r komme n¾rmere innpœ her, og skal ha mye av ¾ren for at omvask pœ rommet er heller sjelden. Han er oftest den f rste som stœr opp om morgenen og er alltid ßink til Œ vekke oss andre. Aannerud har den aller st rste mobiltelefonen i pitroppen, og har den aller mest bisarre ringelyd vi noen gang har v¾rt vitne til. Han har f rt lag 1 gjennom lystige og tyngre stunder. Hans favorittfarge er ÇrŒssaÈ, som han selv har referert mang en gang. Pionertroppens oõboy elsker er AUDUN LANGELAND PI-SOLDAT 1 & MB-SJÅFØR My name is Audun, Gamle Audun. Motto: Eg, eg gjer ikkje meir enn eg mœ! Audun er en kjekk kar som stammer fra nordheimsund, ÇHardangers perleè. Snakker ofte om trening, men oftest ender det i en middagslur og en tur pœ byen. Langeland er som kjent MB-sjŒf r for lag 1, han vil alltid minnes for orienteringsturen i Oslo og Asker som endte med hjernerystelse for lag 1. Langeland er en trivelig kar som holder hum ret oppe. Langeland er ÇveteranenÈ i blandt oss pœ lag 1, hans barndom skriver seg tilbake til den tiden da Napoleon levde. Gamle Audun har en rekke r verhistorier pœ lager, og han er alltid villig til Œ dele en med oss AZRAR AHMED PI-SOLDAT 2 AHMED DEN ANDRE Elg! Ahmed har ansvar for t rkerommet i troppen, og i den sammenheng har vi ofte fœtt h re: ÇHvem har kl¾r i t rkeskapet sitt?è Ahmed er en hissig pakistaner som sniker seg lett unna den daglige tjeneste. Han skryter seg ofte opp i skyene, men lag 1 har l¾rt seg Œ leve med det, og jekker ham ned nœr vi Þnner det n dvendig. Han er pionertroppens sorte p¾rle og den mest energiske i fotball. Han bor hjemme, spiser hjemme og sover hjemme, og dermed trenger han spesialmat, noe som har fœtt kokkene i HMKG til Œ gœ hverandre pœ nervene f r vi skal pœ vakt. ÇSigvaldstah, ta kl¾rene i t rkeskapet, din prehstej¾velè. 134

37 Pioner 4813 STEFAN CHRISTENSEN PI-SOLDAT 3 Stefan holder liv i lag 1, tropp og befal med sin sinnsyke latter og humor. Vimsekoppen fra T nsberg som har rota bort bœde hjelm og feltsko slenger ofte ut kommentarer som: ÇAudun, Audun Gamle Audun, ferdig er sagtè. 20Ð20Ð20, ett!!! Selv om han er litt vimsete er han en gardist av rang som selv Kongen kan v¾re stolt av, kjent for sin av og pœ modus, gœr mye med ynene igjen, men ingen er mer ÇpŒÈ enn Stefan pœ post. Den eneste som leverer sambandet med snert! 4814 TOR HENNING GRØNLIEN PI-SOLDAT 4 Gardistnummeret tilh rte tidligere nœv¾rende pi-sold 3, men Tor med hammeren synes Œ v¾re forn yd med overtagelsen. Gr nlien har il pet av f rstegangstjenesten snorket ut 2 mann fra soverommet, hvor en av dem sa takk for seg i troppen vœr og ble vaktskriver. Den smœhissige Bergenseren er ikke alltid like lett Œ ha med Œ gj re. Gr nlien er en kjernekar som sm rer ansiktet sitt inn med vaselin etter endt dusj - ferdig. Gr nlien er med pœ Œ holde hum ret i gang med sine lystige tanker mens han roter litt i skapet sitt borti hj rnet. Ringe dama etter endt tjenestetid er blitt et h ydepunkt for ham og alle oss andre pœ rommet KORPORAL LARS FJELL LAGFØRER LAG 2, TILLITSVALGT & KLOSETTSLIKKEREN Ofte h rt: ÇDette er et sjukt spell, Snug Fjell, Per Spell, E, mann!!è ÇBlir du med og prage prod? Ha, ha da er du en nevekrodod!!è Fjell er den i pionertroppen som har hatt ßest rare skader. Vi nevner i ßeng: dykkesœr, kjemisk lungebetennelse grunnet inntak av den kjente grillvesken Çtennv¾skeÈ, skade i legg grunnet n¾rkamp-trening med sjefen sj l. Fjell har tenkt til og bli en todde(rocke)stjerne nœr han blir stor! Han har alltid et ekstra sengesett i skapet i tilfelle andre i Ravna utf rer terrorhandlinger. Som romsjef pœ rom 420 er han stolt av og kunne si at de aldri har fœtt en eneste omvask!?!! Han er et trofast medlem av preste-gjengen og Ravna RONNY PALERUD LARSEN PI-SOLDAT 1 & BV-SJÅFØR Larsen har en utrolig trang etter damer i pastell-farger!! Les: Britney Spears. NŒr l nningene kommer stiger plutselig antallet CD`er, videoer og Se&H r blader betraktelig pœ rommet! Det gœr rykte i garden at han har tenkt Œ pr vesynge for The Corrs!! Noe han har bevist at kan v¾re en ÇMission ImpossibleÈ. Dynen til Larsen er et vanlig offer nœr resten kommer hjem fra byen. 135

38 Pioner 4822 MORTEN NESSE NILSEN PI-SOLDAT 2, SENGEVÆTER & DRAGETEMMER SLA, SLA! HAM! Er det f rste vi h rer om morgenen. N¾ls er opp- Þnneren av RAVNA, ETT! N¾ls er Ravnelederens h yre hœnd. Ingen vet egentlig hvem eller hvor den verste lederen for Ravna er. Det sies at han lever nede i kulverten. N¾ls har aldri fœtt omvask pœ TV-stuen, noe han er veldig stolt av! Han er en mester i dyneavdragning og utf - rer det med stor presisjon, og kontant snert. Skapet til N¾ls er alltid fullt i bunn, og han er en storforbruker av hengelœser. N¾ls ble nesten voldtatt av en drake89, og det unner vi han ikke. Ofte h rt fra Kalkvik: Hehr duh behrbert deg meh sph¾de i d¾gh??? 4823 KJETIL SIGVALDSEN PI-SOLDAT 3 & KOMPOSTSAMLER Stor tilhenger av rullering av smeiseseng sammen med N¾ls. STAH har vanskelig for og holde latteren inne pœ hovedavl sninger og morgenoppstillinger i likhet med N¾ls. Noe befalet ikke setter helt pris pœ! Han sjokkerte hele troppen med at han ikke hadde en eneste TS under kompanim nstringen. Tilogmed Anna`en var tilstede!! I gardeperioden Þkk han ßere ganger beskjed om Œ Çt rke av seg det ßireaaaaaÈ, etter dette tr stet han seg ßere ganger med en bedre middag og en p¾ls eller tolv. NŒr vi ser VISA-blikket i STAHÕs yne vet vi at det er pizza pœ gang. Sigghvaltsen É fehrdistillinng É kom ijjenn!!!!! 4824 ARILD SVENDSEN PI-SOLDAT 4, GENERAL Svendsen er fotball-herre. Faren til Svends var L ytnant i Garden i de glade 70-Œra!! Av den grunn har han trœkket i farens fotspor og blitt en 4 stjerners General!! Svendsen kan v¾re usynlig til tider, noe befalet ikke legger merke til. Og sœ fort Befalet har sagt ÇTre avè er han allerede pœ T-banen. Han er sinnsyk god til og vaske gangen uten Œ bruke vann! 4825 VEGARD THYNES PI-SOLDAT 5, SLASK Delvis-helvis-Tynes. Thynes har aldri penger og er alltid fyllesjuk. OgsŒ denne fyren er ßink til Œ vaske uten vann, noe som faktisk funker en gang iblant!!!!! Thynes` ubestridte spesialitet er Œ etterligne Jegertroppens gamle troppsjef Lt. Slinning. Her er han mester!!!!!! 136

39 Pioner 4830 KORPORAL FREDRIK SOLSVIK LAGFØRER LAG 3 Solsvik er den f dt lagf rer, ikke bare f rte han laget gjennom den beryktede lagsmarsjen, men hele troppen. NŒr Solsvik tenner pœ alle pluggene kan fort VisserÕs seng bli full av bollesmuler. Ellers sœ er han alltid blid og glad sœ lenge ingen har rotet i stuen hans. Solsvik er en god mann Œ ha nœr det butter imot OLE CHRISTER NYLENDE PI-SOLDAT 2 Nylende er en skikkelig sarping som elsker Œ ligge og dagdr mme i stuen foran tvõen med svenskesnus under leppen. NŒr Nylende gikk lagsmarsj, tok krampa ham og stemningen i laget ble veldig amper en stund (vœpenet skulle lades og lignende)é Nylende er ikke alltid den f rste som stiller opp pœ oppstillinga, da han alltid f ler at han har god tid. Ellers er Nylende en grei kar med meninger om det meste BENGT RUNE MISJE PI-SOLDAT 3 Misje er en blid kar fra Sotra. Han er et positivt innslag pœ rom 430, da han l ser en konßikt med sitt avv¾pnede smil. Misje har ikke alltid hatt dreisen pœ sengestrekken og skaporden, noe han bortforklarer for befalet om morgenen. Misje har sprikende interesser i forhold til resten av rom 430. Han hater sport og elsker Simpsons. Det f rer ofte til heftige diskusjoner der Misje blir nedstemt av oss andre. Han liker seg godt i hinderl ypa der han er raskeste av alle i Pi-tropp. Han tar seg gjerne en tur pœ byen med oss gutta pœ 430É 4834 ROALD VISSER PI-SOLDAT 4 Visser er en merkelig blanding av en s rlending og nederlender. Han er en koselig gutt med full av humor, men man skulle tro at mannen er gal da han har NATOÕs korteste lunte. Har alltid glimt i yet nœr han kommer med sine verbale gloser. Han har til tider kommet pœ kant med kompaniledelsen da han ikke alltid har v¾rt i henhold. Han er veldig engasjert i fotball spesielt nœr favorittlaget Start er i ilden. Han er rett og slett en kjernekar! 137

40 Pioner 4840 KORPORAL PER MARIUS ØDEGAARD LAGFØRER LAG 4 Den eneste i troppen med t-skjorte med bilde av seg selv setter en standard pœ spitt og press som den ivrigste musikktropper sliter med Œ overgœ. Han har v¾rt i musikktropp i likhet med de ßeste andre lagf - rere i pitropp. degaards beste egenskap er Œ bevege seg pœ kattepoter og vekker aldri noen pœ sin ferd mot senga nœr han kommer hjem litt utpœ natta. Morgeninspeksjon: ÇHva er dette?è ÇDetta er B NGOÕN min!è. En meget habil leder, men med sviktende kunnskaper i orientering (les: Lagsmarsj)! Alt i alt; gutten i r yken med et godt hum ré Bar 3 sandsekker fra Frognerparken KRISTIAN DE LANGE PI-SOLDAT 1 En gammel mann, skj nt han viser det aldri, han er faktisk eldste pioner Œr Mannen har skrevet en hovedoppgave om elg og bever! Positiv til det meste, men med et fast mœl: jobbdimme f r tida. Arendals s nn med h y Generalf ring og sterke ferdigheter i slo. Fikk lurt til seg en uke perm til elgejakt. SUM = Lange er en 1,50 h y stabel av gode ting (+snus) som stadig gj r rom 440 et Œlreit sted Œ bo. Ofte h rt: ÇJeg mœ ta det med ro i kveld, jeg er ikke lenger 20 Œr!È Bar 3 sandsekker opp fra Frognerparken ÅSMUND LIMA PI-SOLDAT 2 Lima er bonde og har Walkie-Talkie i VolvoÕn. Han er lang og litt av et rivjern med samband pœ ryggen. Han og Tredal ÇvaskerÈ soverommet sitt hver morgen. Vinneren av den store permkonkurransen er utvilsomt han, med landbruksperm og lastebilperm. Sikre kilder sier at han engang hadde ÇLimaÈ skiter pœ 740Õn, men disse er nœ erstattet med standardskilter. Harryfaktor? Ofte h rt: ÇLurer pœ om jeg skal s ke perm?è Bar 2 sandsekker fra Frognerparken FREDRIK TREDAL PI-SOLDAT 3 Tysse, Gaupen, Orkel, Tokvam, Bj lseth, Cabby, Solifer og Knaus er alle brukbare tilhengerleverand rer, men ingenting slœr Tredalboggien med hydraulisk teleskophengerstag!!! Han er en bj rn pœ 1,90 og Ð ÇvaskerÈ soverommet sitt hver dag sammen med Lima. Sitat Lt Kalkvik: ÇÉ og du Tredal, jeg tror det blir litt mye Cola og hamburger pœ degéè Observert i messa med enorme mengder majones og stor matlysté Ofte h rt: ÇSkal du hjem i helga, Visser?È Bar 2 sandsekker fra Frognerparken. 138

41 Pioner 4844 TORSTEIN KRISTIANSEN PI-SOLDAT 4 Kjent scenario: Kristiansen banner seg gjennom d ra, kaster GRUen i skapet med et pœf lgende raseriannfallé Han kr¾sja bœde Mercedes og Polo i fors k om Œ dimme, noe han slapp unna med kun lettelser i lommebok. Han stiller bakerst i en hver drillformasjon, ikke grunnet dœrlig oppf rsel, heller grunnet h yde, type skyskraperé Mislykka UB-Korp. Gleden var stor da han nesten Þkk lov til Œ dra pœ klasse-reunion. Han er absolutt en bra mann, men man trœkker ham ikke ikke pœ t¾rne, langt mindre kj rer over disse (uansett slitekanter og stjerner) Ofte h rt: ÇDette er Psycho Circus!!!È Bar 2 sandsekker fra Frognerparken (med et sinnsykt hat) KORPORAL MAGNUS TVEDT LAGFØRER ABC Ikke i familie med v¾rdronningen Elin. Skulle egentlig v¾rt i musikktroppen men han var for dœrlig. Men han kom seg. Han steg fort i gradene og etter en viss Mathiesen overtok han ABC teateret som lagf rer og korporal. De ßeste har bena godt planta pœ bakken, Tvedt har hendene hardt planta mellom beina (les: Al Bundy). Det har faktisk ikke skjedd en hovedavl sning der Tvedt ikke har glemt noe av ritualet. Selv om han er den yngste i ABC-laget er han paradoksalt nok den med mest makt og ßest vinkler. Ofte h rt: ÇFy fé, Gj mle! Slutt Œ klag!!!è (SŒ begynner de Œ krangleé) 4851 GLENN WESTERMANN ABC/PI-SOLDAT 1 En herremann fra de polare str k, nord for Trondheim. Festgeneral og delviskonge da han pœdro seg en krigsskade pœ en ordre fra Lt. Kalkvik: ÇGi gass!è. Er en kl pper pœ kj kkentjeneste og har en djevelsk blodsirkulasjon selv om han er den bleikeste mannen i Nato. Et bedre mœltid beviser detteé Elvis, Hugo-Boss og varatillitsmann, det er Westermann. Ellers en kar med nordnorsk lynne og godt hum r. Sitat Lt. Kalkvik: ÇÉ og Westermann stod til og med og skr yt av at han kunne vifte med rende under oppstilling!è PS! Westermann er oppf rt som MB/BV sj f r, synd han aldri fœr vise sine ferdigheter. Ofte h rt: ÇNei, reis til h¾léè 139

42 Pioner 4852 LEIF ÅGE GJØMLE ABC/PI-SOLDAT 2 Denne mannen kan ikke beskrives med ord, mœ oppleves! Mistenkelig lik Gunther i The Julekalender. Gj mmel er KP 4s store gj gler, pœmmfri-mann og sinnatagg. En stor kriger, noe han beviste pœ Rena, da han tok ut en hel tropp alene, inklusiv en NK tropp og en troppsjef. Gj mle til Pitroppsjef: ÇHvorfor skal vi ha alle disse paradene, kan vi ikke bare sende opp noen raketter nœr vi har statsbes k?è Gj mle er god i SLO, stepping og ßaggdans og viser seg stadig som en trofast soldat. Kj¾rligheten hans til kvinnen kom tydelig frem da han innledet et lengre forhold til BlŒsedokke-Anna. Sier aldri nei-takk til en veltemperert krangel med Tvedt. Ofte h rt: ÇKoffer det?è 4853 GEIR OVE HAUGEN ABC/PI-SOLDAT 3 Haugen har v¾rt innom de ßeste lag innen pionertroppen, han startet i staben, tok seg en liten tur innom lag 1, og endte til slutt med v¾rnedrakt i ABC. Haugen er en t fþng som biter tennene sammen uansett smerte! Han pendler daglig fra sitt lille krypinn i Drammen der han bor sammen med sin kj¾re Bj rg, og inn til Huseby leir der han tjenestegj r. Haugen er som kjent i ABC, men bor allikevel sammen med oss (lag 1) og er nest eldst med en alder av 24 Œr. Haugen er en troppens aller beste skyttere, i tillegg til at han er en BV-racerÉ Det skal nevnes at Haugen alltid er en grei kar som alltid gir oss en god latter MIKAEL HARSTAD ABC/PI-SOLDAT 4 Valles store s nn! Harstad kommer fra Valle, det kan alle h re og se. Han er lagets muskelmann som han liker Œ vise med Œ dra Þngeren av halve troppen. Harstad liker ogsœ Œ ta seg en l eller toé ÇIngen drikker meg under bordetè er den f rste beskjeden troppskamerater fœr nœr de reiser ut pœ byené SŒnn blir det ikke alltid. NŒr Harstad gœr i exmarsj er ikke alltid armsvingen hans pœ topp, noe han har fœtt h re av utallige befal. 140

Gardister og gardevenner!

Gardister og gardevenner! Ansvarlig utgiver Ole Anders Øie Redaksjonssjef Lars Magne Hovtun Grafisk utforming Olav Linnestad Aasrum Redaksjon David Hortman Bøe Thomas Iversen Olav Linnestad Aasrum Knut Johan Heyeraas Ansvarlig

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER 69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER INNHOLD SAMBAND I OSLO SENTRUM ØVELSE NOBLE LEDGER SAMARBEID MED POLITIET ÉN DAG GARDIST, ALLTID GARDIST INNHOLD ANSVARLIG UTGIVER:

Detaljer

VAKTLOGGEN DETTE OPPLEVER GARDISTENE PÅ VAKT: STEINKASTING, TRUSLER, OVERFALL OG FULLE FOLK

VAKTLOGGEN DETTE OPPLEVER GARDISTENE PÅ VAKT: STEINKASTING, TRUSLER, OVERFALL OG FULLE FOLK VAKTLOGGEN DETTE OPPLEVER GARDISTENE PÅ VAKT: STEINKASTING, TRUSLER, OVERFALL OG FULLE FOLK ANSVARLIG UTGIVER Ole Anders Øie REDAKSJONSSJEF Lars Magne Hovtun GRAFISK UTFORMING Mushir Hoda REDAKSJON Audun

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 09-2014 35. årgang. Verneplikt på overtid rekrutter, rett! 10 I 12 I.

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 09-2014 35. årgang. Verneplikt på overtid rekrutter, rett! 10 I 12 I. Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 09-2014 35. årgang 10 I 12 I Verneplikt på overtid rekrutter, rett! 16 IBlod og tårer TMO RÅDET RÅR INNHOLD September Redaksjonelt Suksess med delte rom...............

Detaljer

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 06-2014 35. årgang 8 I 14 I. spøkelser på sykestua

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 06-2014 35. årgang 8 I 14 I. spøkelser på sykestua Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 06-2014 35. årgang 8 I 14 I Soldataksjonen spøkelser på sykestua 16 ITaktfast tattoo TMO RÅDET RÅR INNHOLD JUNI Redaksjonelt Lytt til Landskonferansen!...............

Detaljer

Doc til bro, Doc til bro

Doc til bro, Doc til bro Doc til bro, Doc til bro Av Løytnant Haakon Hasselgren Eilertsen, skipslege Utgitt av Saniteten i Sjøforsvaret Bergen, 2011 Marinesanitetens Skriftserie nr 7 2 Marinesanitetens Skriftserie nr 7 2011 Saniteten

Detaljer

Innhold E.E.T. AKTUELT

Innhold E.E.T. AKTUELT Innhold 8 16 18 AKTUELT 8 Hilsen fra det sivile hælvete! 12 Refleksjon av tre års ferie 14 Jeg er soldat -med god samvittighet! 16 Geniet versus systemet 18 Fjellkurs sommer 20 Løs oppdrag! Ta vare på

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Er det beste godt nok?

Er det beste godt nok? 1 leder Det blir en konkurranse i dag. Spiselig belønning ved løst "oppgave" Madeleine Mysen Holm Er det beste godt nok? Tenk på fremtiden! Lev i nuet! Jobb med lekser! Rydd rommet! Gjør det bedre! Det

Detaljer

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 05-2014 35. årgang 12 I 14 I. lærlinger i Sikkerhetsfaget Skikk og bruk

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 05-2014 35. årgang 12 I 14 I. lærlinger i Sikkerhetsfaget Skikk og bruk Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 05-2014 35. årgang 12 I 14 I lærlinger i Sikkerhetsfaget Skikk og bruk 16IRidderuken TMO RÅDET RÅR INNHOLD MAI Redaksjonelt Soldater har også arbeidstid!...............

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Fra gardist Til grenader

Fra gardist Til grenader Fra gardist Til grenader SJekk dine muligheter etter garden Innhold Gardesjefen STYRKBRØNNN 0 Gardistene SOM BL KRIGR FRA GARDN TIL POLITIT n førstegangstjeneste i Garden er gull verdt for en videre karriere,

Detaljer

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48 nr. 5 august 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon BFO godt representert på FOS-BS 2013! Side 6-8 BFO også på plass i Nijmegen! Side 20-21 Det norske NH-90 programmet er godt i gang

Detaljer

VETERANVOGNEN. God Jul. Godt nytt år. Redaksjonen plager. og et V ETERANVOGN. Tvillingene Bård og Frode Henriksen. Nr 6-2008 Årg.

VETERANVOGNEN. God Jul. Godt nytt år. Redaksjonen plager. og et V ETERANVOGN. Tvillingene Bård og Frode Henriksen. Nr 6-2008 Årg. VETERANVOGNEN Nr 6-2008 Årg.33 Redaksjonen plager Tvillingene Bård og Frode Henriksen God Jul og et Godt nytt år GRENLAND V ETERANVOGN KLUBB 19 68 Leder: Roar Christensen Tlf: 35 55 08 42 / 915 17 999

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

En samtale om å få barn

En samtale om å få barn RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2013 - 32. ÅRGANG Beliebers Å leve med hydrocephalus, NF og svaksynthet Koser meg på havets bunn! Les mer side 19 Les mer side 30 Les mer side 33 En samtale

Detaljer

Lucinda Riley. Jenta på klippen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt

Lucinda Riley. Jenta på klippen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt Jenta på klippen Lucinda Riley Jenta på klippen Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: The Girl on the Cliff Oversatt av Elisabeth Sætvedt Copyright Lucinda Riley, 2011 All rights

Detaljer

FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011

FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011 FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011 2 Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte

Detaljer

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

Stress ned lev livet

Stress ned lev livet Anne Bryan Smollin Stress ned lev livet Enkle måter å finne igjen balansen på Lunde Copyright 2005 Lunde Forlag AS Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lunde-forlag.no Originalens tittel: God Knows You

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Forord norsk utgave. God fornøyelse! Mai 2004 Terje Berntsen Rotvelta fuglehundsenter www.rotvelta.no

Forord norsk utgave. God fornøyelse! Mai 2004 Terje Berntsen Rotvelta fuglehundsenter www.rotvelta.no Forord norsk utgave Det er med stor glede og nytte jeg har brukt årets første måneder til å oversette dette heftet til norsk. Metodene som beskrives er helt i tråd med hvordan jeg selv arbeider med egne

Detaljer

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Copyright Frank Andersen Utgiver: Ildsjelen Melkedammen 13 4844 Arendal Tlf. 37025579 www.ildsjelen.no Trykk: Allservice AS Omslagsdesign: Henning Jon Grini ISBN 82-996312-1-1

Detaljer

HEIMEVERNET. Partiene om HV Side 6. Gullgrossisten Side 14. Bidro under flommen Side 25 NR. 2 2013

HEIMEVERNET. Partiene om HV Side 6. Gullgrossisten Side 14. Bidro under flommen Side 25 NR. 2 2013 NR. 2 2013 HEIMEVERNET Partiene om HV Side 6 Gullgrossisten Side 14 Bidro under flommen Side 25 Stadig bedre GIHV inspiserte øvelse Nidaros. Her har hun akkurat hilst på vaktsoldat Aage Nordahl som var

Detaljer