Nabolagsprofil Flotsvegen 691

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nabolagsprofil Flotsvegen 691"

Transkript

1 Nabolagsprofil Flotsvegen 691 TRANSPORT VARER/TJENESTER Oslo Gardermoen km Kremmertorget Kjøpesenter Mart'n Senteret 20.7 km 21.4 km SPORT Elverum Trehørningen Melåsberget skole Jømna idrettsplass Family Sports Club Elverum Elverum Sportssenter 21.6 km 6.9 km 7.2 km 9.1 km 20.8 km 21.2 km Coop Heradsbygd Joker Braskereidfoss Boots apotek Kremmertorget Sykehusapoteket Elverum Elverum Vinmonopol Coop Marked Heradsbygd Joker Braskereidfoss Mix Kiosken Kremmertorget Narvesen Butikken 12.2 km 18.3 km 20.3 km 20.4 km 20.9 km 12.1 km 18.3 km 20.3 km 20.4 km Yx Braskereidfoss Esso Bankhjørnet Bensinstasjon 18.3 km 20.6 km SKOLER, BARNEHAGER Melåsberget skole 1-7 kl km Hanstad barne- og ungdomsskole 1-10 kl. 10 klasser km Elverum ungdomsskole 8-10 kl km Elverum videregående skole km Terningen Arena km Hagen barnehage 1-5 år km Solkroken barnehage 0-5 år 3 avdelinger km Bakkebygrenda barnehage 0-5 år 3 avdelinger km Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Norsk Eiendomsinformasjon AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kartene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2013

2 Nabolagsprofil Flotsvegen 691 TILHØRIGHET STEDER I NÆRHETEN Kommune Grunnkrets Kirkesogn Elverum Melåsberget Heradsbygd Skybakkgrenda Jømna Braskereidfoss Hanstad 9.3 km 9.7 km 18.3 km 18.4 km Elverum kommune ligger i Østerdalen i Hedmark, og grenser mot Åmot i nord, Trysil i nordøst, Våler i sør og Løten i vest. Elverum kommune dekker 1229 km2 og store deler av dette er dekket av skog. Kommunen er skoghovedstaden på Østlandet, med flere mindre treindustribedrifter. Andre steder i kommunen er bygdene Jømna, Melåsberget, Sørskogbygda, Hernes, Nordskogbygda, Heradsbygd og Strandbygda. Elverum har innlandsklima med relativt lite nedbør, kalde vintrer, varme somrer og betydelige forskjeller mellom dag- og nattetemperaturen i sommerhalvåret. Elverum fikk bystatus i Den økende veksten i innbyggertallet skyldes i særlig grad økt offentlig tjenesteytring, særlig gjennom Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Hedmark og Forsvaret. Grunnen til Elverum sentrums («Leiret») beliggenhet, er Christianfjeld festning. Soldater kom dit for å bosette seg, og etterhvert som det kom flere, kom det også kremmere og salgsmenn. Dette dannet grunnlaget for befolkningsveksten som kommunen nyter godt av i dag. På 16- og 1700-tallet ble det anlagt flere festningsverk rundt omkring i Elverum. Kilde: Elverum kommune, Wikipedia BEFOLKNING 15.0% 18.1% 7.8% 9.7% 18.9% Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre (0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år) 13.1% Område Personer Husholdninger Kommune: Elverum Grunnkrets: Melåsberget % 44.4% 17.3% 14.7% DEMOGRAFI 34% er gift 48% er barnefamilier 9% har høyskoleutdanning 46% har inntekt over % eier sin egen bolig 17% eier hytte 20% av boligene er nyere enn 20 år 99% bor i enebolig 67% av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill LIVSSTIL (Melåsberget grunnkrets) BOLIGMASSE Aktiviteter: Frilluftsliv, skisport, fotball Interesser: Musikk, lokalpolitikk, friluftsliv Radio & TV-vaner: Vintersport, lokalnyheter, naturprogram Lesevaner: Friluftsblader, ukeblader, rubrikk og søk på nett Forbruk: Motor, sportsutstyr Ferievaner: Friluftsferier, bussferie Bilmerker: Volkswagen, Opel, Toyota, Mitsubishi, Peugeot Livsstilsbeskrivelsene er levert av Experian Insight AS som har delt norges befolkning inn i Mosaic(TM)- grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv. Kilde: Experian Insight AS Data om Demografi, Boligmasse gjelder for Melåsberget grunnkrets. Kilde: Befolkning, demografi og boligmasse: SSB 2012, Norsk Eiendomsinformasjon 2012

3

4

5

6

7

8

9

10

11 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Skybakkgrenda JØMNA Gnr. Bnr ELVERUM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Erik-André Brodersen AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Org.nr: MVA Bef.dato

12 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Om rapporten Org.nr: MVA BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

13 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Org.nr: MVA - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Hovedhensikten med denne rapporten er og gjennomgå tilstanden til hovedbygningen. Takstmann er ikke gjort kjent med andre forhold som kan ha innvirkning på verdien enn det som er nevnt i dokumentet. Feil eller mangler er kun anmerket der det er klart synlige forhold som kan registreres visuelt, uten inngrep i bygningskonstruksjoner. Alder er et symptom på svikt i seg selv, og referansenivået er fra den gang bygningene ble oppsatt (relatert til byggforskrifter som var gjeldene ved oppføringen). Takstmann tar forbehold om skjulte feil om mangler og forutsetter at byggene er godkjent slik som de fremsto ved befaringen. Det er ikke fremlagt ferdigattest. Takstmann forutsetter at byggene er lovlig oppført og at det kan gis offentlig godkjenning med uforbeholden ferdigattest. Det oppfordres spesielt til at dette fremskaffes før salg. Markedsverdien som Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

14 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Org.nr: MVA er satt på eiendommen er ansatt pr. takseringsdagen og det er bl.a. tatt hensyn til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, utidsmessighet, avvik, osv. Markedsverdien defineres som; "Det ansatte beløp som takstmannen mener eiendommen normalt kan omsettes for på takseringsdatoen". Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse Beliggenhet: Eiendom med beliggenhet i Jømna/Heradsbygda ca 15 km fra Elverum sentrum med alle servicetilbud. Det er ca 2,5 km til Melåsberget som er nærmeste barneskole. Ca 6 km til dagligvarebutikk med post. Ca 9 km til Hagen barnehage. Ca 14km til Våler vgs. Kort avstand til skistadion og fotballbane. Fine tur ogfriluftsområder i umiddelbar nærhet. Eiendom: Jord og- skogbrukseiendom på totalt ca. 242 daa. Bestående av dyrket mark, skog, utmark og tun. Hageanlegget er opparbeidet med plenarealer, beplantning, prydbusker mm. Gruset innkjøring og gårdsplass med gode parkeringsforhold. Eiendommen har gode lys og- solforhold. Bebyggelsen: Eiendommen er bebygget med ett våningshus over 2 etasjer og kjeller, uthus og stall. Standard: Enebolig over 2 etasjer med kjeller under deler av boligen, oppført i ca Boligen har en ordinær areal og planløsning. Boligen har generelt eldre standard, med noe oppgraderinger, det er bla ny kjøkkeninnredning, nytt stuegulv og enkelte nye veggflater i Oppgraderinger og vedlikehold må påregnes. Boligen er oppført på en tradisjonell byggemåte fra byggeår. Det er foretatt "enkle" fuktsøk med fuktindikator på utsatte steder, ingen unormale utslag.ny eier må være oppmerksom på at boligen er oppført ihht andre krav og byggeforskrifter enn de som gjelder pr i dag. Bygningen har bla. dårligere varmeisolering og tetthet enn det byggeforskrifter krever for nybygg i dag. Andre forhold: Taksten er utført etter beste skjønn og i henhold til gjeldene instruks og retningslinjer. Det er ikke registrert eller opplyst om noe spesielle forhold eller offentlige pålegg ved eiendommen utover det som fremgår av takstdokumentet. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil eller mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Boligen var innredet og møblert på befaringtidspunktet, og det er kun synlige overflater som er kommentert og vurdert i takstdokumentet. Iforb. med kjøp/salg av fast eiendom, viser en til Avhendingslova 3-10, 2. ledd vedr. kjøpers undersøkelsesplikt, og oppfordrer derfor til grundig Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

15 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Org.nr: MVA gjennomgang av eiendommen og takstdokumentet før eventuelle avtaler inngås. markedsverdi er satt ut i fra hva som kan forventes på dagens marked tatt i betraktning: standard, størrelse og beliggenhet. Konklusjon tilstand Enebolig over 2 plan med kjeller under deler av boligen, oppført i ca Boligen er oppført på steinsatte fundamenter og gråsteinsmur. Yttervegger over grunnmur er utført i laftet tømmer, antatt uisolert, med utvendig stående kledning. Plassbygde takkonstruksjoner i tre, tekket med flat sementstein. Boligen har generelt eldre/ utidsmessig standard, og bærer preg av manglende vedlikehold. Det er registrert skjevheter i gulv, vegg og- takkonstruksjoner, samt sprekk/ setningsskade i grunnmur mot nord- øst. Det er ikke registrert avvik/ tilstandssvekkelser av stor betydning utover dette. Det må påregnes oppgraderinger og vedlikehold. VÅNINGSHUS: Boligen er fundamentert på støpte gråsteinsfundamenter og gråsteinsmur. Byggegrunn av antatte jord og morenemasser. Byggegropen er antatt steinsatt. 2 separate kjellerrom, hvorav ett rom med adkomst via kjellerlem og ett rom med utvendig adkomst. Krypkjeller under deler av boligen. Forhold rundt radon er ukjent. Krypkjeller er ikke besiktiget, da det mangler adkomstmulighet. Drenering fra byggeår, antatt utført med steinsatte drensgrøfter. Det er ukjent hva slags type tettesjikt som er benyttet på utvendig grunnmur, dersom dette finnes. Etasjeskiller med trebjelkelag, antatt isolert med stubbloftsleire og/ eller flis. Påvist noe retningsavvik og skjevheter i etasjeskillene. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

16 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Org.nr: MVA Yttervegger over grunnmur er utført i laftet tømmer, foret ut og kledd med stående panel utvendig, antatt uisolerte veggkonstruksjoner. Saltakkonstruksjoner i tre, utført med plassbygde taksperrer, opplagret på yttervegger/ knevegger. Takets konstruksjonsstyrke er ikke vurdert. Undertak av trepanel. Taktekking er utført med flat sementtakstein. Doble vindskier og isbord er utført i tre. Taktekkingen er besiktiget fra bakkeplan. Ukjent alder på taktekking. Boligen har doble varevinduer, i malt utførelse. 2 stk vinduer med isolertglass, produsert i Boligen er kledd med stående panel i beiset/ malt utførelse med vindsperre av asfaltplater og/eller papp. Delevis luftet ytterkledning. 1. etg: Lakkerte tregulv, vinylbelegg og malte murgulv. 2. etg: Malte tregulv. 1. etg: Malt og ubehandlet panel, malt strie og baderomsplater. 2. etg: Malt og ubehandlet panel. 1. etg: Ubehandlet panel og takess plater. 2. etg: Malt panel og takess plater. Tretrapp med lakkerte trinn og malte vanger/ rekkverk. 2 stk murte teglpiper antatt fra byggeår. Pipene pusset og malt i etasjene, pipebeslag over tak. Pipestokken er ikke kontrollert innvendig. Ingen visuelle skader på ildstedet/ pipe. Lukkemekanismen for sotluke er normal. Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og laminert benkeplate med oppvaskkum i rustfritt stål. Underskap med profilerte fronter i lakkert utførelse. Bad: Servant og ett- greps blandebatteri, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Toalettrom: Wc og servant. Kjøkken: Oppvaskkum i rustfritt stål med ett- greps blandebatteri. Kjeller: Varmtvannsbereder på 200 liter og vannpumpe. Elektriske panelovner. 3 vedovner. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

17 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Org.nr: MVA 230-volts anlegg. Sikringsskap med skrusikringer. 35 A hovedsikring med 6 kurser. Hamar, Erik-André Brodersen Takstmann/Bygg-og Tømrermester. (sign) Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

18 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Befarings- og eiendomsopplysninger Org.nr: MVA Rekvirent Rekvirert av: Ola Morten Lømo Besiktigelse, tilstede Dato: Ola Morten Lømo Eier - Erik-André Brodersen Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: EDR Dato Eiendomsregisteret Diverse Dato Opplysninger fra takstmannens database Andre dok./kilder: Eier Dato Eier fremviste eiendommen ved befaringen Kommentar til egenerklæring Takstmannens kommentar til egenerklæringen: Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 71 Bnr. 103 Hjemmelshaver: Tomt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Forsikringsforhold Kommentar: Ola Lømo`s dbo Eiet tomt. Ihht eiendomsregisteret. Offentlig adkomst Eiendommen er tilknyttet privat vann fra brønn Eiendommen er tilknyttet privat avløp, tank og spredegrøfter. LNF- område Forsikringspolisen er ikke fremvist. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

19 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE Bygninger på eiendommen AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Org.nr: MVA Våningshus Byggeår: Ca. byggeår iflg eier. Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Våningshus - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1. etasje Gang, bad, wc, kjøkken, spisestue, stue, stue/sal Arealet er oppmålt innvendig på stedet i hht. "Takseringsbransjens retningslinjer" 2. etg Gang, 3 soverom Arealet er oppmålt innvendig på stedet i hht. "Takseringsbransjens retningslinjer" Kjeller Kjellerrom Arealet er oppmålt innvendig på stedet i hht. "Takseringsbransjens retningslinjer" Sum bygning Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

20 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Våningshus - romfordeling Org.nr: MVA Etasje Primærrom Sekundærrom 1. etasje Gang, bad, wc, kjøkken, spisestue, stue, stue/sal 2. etg Gang, 3 soverom Kjeller 2 kjellerrom Beskrivelser - Våningshus Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Beskrivelse: Boligen er fundamentert på støpte gråsteinsfundamenter og gråsteinsmur. Byggegrunn av antatte jord og morenemasser. Byggegropen er antatt steinsatt. 2 separate kjellerrom, hvorav ett rom med adkomst via kjellerlem og ett rom med utvendig adkomst. Krypkjeller under deler av boligen. Forhold rundt radon er ukjent. Krypkjeller er ikke besiktiget, da det mangler adkomstmulighet. Vedlikehold ol: Det gjøres oppmerksom på at krypkjeller er en risikokonstruksjon, med hyppige fukt/kondensskader, samt over bred gråsteinsmur med utilstrekkelig luftveksling. Det ble registrert en sprekk/ setning i grunnmuren i det nord- østre hjørnet. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt ut i fra alder og påviste forhold. TG: 2 Levetider: Drenering Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1-5 år. Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Beskrivelse: Drenering fra byggeår, antatt utført med steinsatte drensgrøfter. Det er ukjent hva slags type tettesjikt som er benyttet på utvendig grunnmur, dersom dette finnes. Vedlikehold ol: Drenering har begrenset brukstid. Det er ikke foretatt noen kontroll av dreneringen, da kontrollmulighetene er svært begrenset. Det opplyses på generelt grunnlag at kvaliteten på fyllmassene, vanntilsiget og fuktpåkjenningen i grunnen er forhold som påvirker levetiden til dreneringen. Tilstanden til evnt. rør og kummer under terrenget er ikke kontrollerbare. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

21 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Org.nr: MVA Vurderinger: Tilstandsgrad er satt utifra alder og påviste forhold. TG: 2 Levetider: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1-5 år. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Beskrivelse: Yttervegger over grunnmur er utført i laftet tømmer, foret ut og kledd med stående panel utvendig, antatt uisolerte veggkonstruksjoner. Vedlikehold ol: Dagens gjeldende krav til isolering, tetthet m.m. er strengere enn gjeldende krav i oppføringsåret. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt utifra alder og påviste forhold. TG: 2 Utvendige overflater Beskrivelse: Boligen er kledd med stående panel i beiset/ malt utførelse med vindsperre av asfaltplater og/eller papp. Delevis luftet ytterkledning. Vedlikehold ol: Det ble registrert noe svertesopp enkelte steder på utvendig kledning. Vurderinger: Levetider: Vinduer og dører Ytterkledningen fremstår som malings/ værslitt. Foretatt stikkprøver som stikking i ytterkledningen med syl. Ikke påvist negative forhold. Sporadiske forekomster av sprekker i nedre delen av ytterkledningen. Ytterkledningen har behov for vedlikehold på kort sikt. Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6-12 år. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2-6 år. Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4-8 år. Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Beskrivelse: Påkostninger: Vurderinger: Boligen har doble varevinduer, i malt utførelse. 2 stk vinduer med isolertglass, produsert i : 2 nye vinduer. Det opplyses at enkelte vinduer og dører er kontrollert og funksjonstestet. Det opplyses på generelt grunnlag at punkterte isolerglass kan være vanskelig å oppdage ved enkelte temperatur og lysforhold. Ikke påvist råte, fukt/ kondensmerker på vindusrammer. TG: 1 TG: 2 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

22 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Levetider: Ytterdører og porter Beskrivelse: Org.nr: MVA Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2-8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er år. 2- fløyet tredør i malt utførelse. Vedlikehold ol: Døren tetter ikke tilfredsstillende mellom karm og dørblad. Vurderinger: TG: 2 Levetider: Innvendige dører Beskrivelse: Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2-8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Speilfyllingsdører i malt utførelse. Vurderinger: TG: 2 Levetider: Normal tid før utskifting av tredør er år. Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Beskrivelse: Saltakkonstruksjoner i tre, utført med plassbygde taksperrer, opplagret på yttervegger/ knevegger. Takets konstruksjonsstyrke er ikke vurdert. Vedlikehold ol: Det ble registrert skjevheter i takkonstruksjonen. Senteravstand for takstoler er ca. 90 cm. På generelt grunnlag gir dette en dårligere konstruksjonsstyrke enn dagens gjeldende krav. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt utifra alder og påviste forhold. TG: 2 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Beskrivelse: Undertak av trepanel. Taktekking er utført med flat sementtakstein. Doble vindskier og isbord er utført i tre. Taktekkingen er besiktiget fra bakkeplan. Ukjent alder på taktekking. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt utifra alder og påviste forhold. TG: 2 Levetider: Normal tid før utskifting av bordtak/treshingel er år. Normal tid før omlegging av bordtak/treshingel er år. Normal tid før utskifting av betongtakstein er år. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

23 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Terrasse, balkonger, trapper ol. Org.nr: MVA Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Beskrivelse: Tretrapp med lakkerte trinn og malte vanger/ rekkverk. Vurderinger: TG: 1 Levetider: Normal tid før utskifting av trapper i tre er år. Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Beskrivelse: 2 stk murte teglpiper antatt fra byggeår. Pipene pusset og malt i etasjene, pipebeslag over tak. Pipestokken er ikke kontrollert innvendig. Ingen visuelle skader på ildstedet/ pipe. Lukkemekanismen for sotluke er normal. Vedlikehold ol: Funksjon eller tilstand på piper, peiser og ovnsmontasjer er ikke kontrollert av takstmannen. Dette må gjøres av fagkyndig. Det er ikke opplyst om noe påbud/ pålegg. Tilstandsgrad er derfor ikke satt. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Bad Beskrivelse: Etasjeskiller med trebjelkelag, antatt isolert med stubbloftsleire og/ eller flis. Noe mineralull utenfor knevegg i bjelkelag mellom 1. og 2. etg. Påvist noe retningsavvik og skjevheter i etasjeskillene. Vurderinger: Tilstandsgrad er satt utifra alder og påviste forhold. TG: 2 Levetider: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I- bjelker er år. Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Bad: Himling med takess plater. Vegger med baderomsplater og malt murgulv. Servant, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Lokalt fall rundt sluk, noe oppkant under dørterskel. Kobber vanntilførsler, skjulte/ åpene rørføringer. Sluk er plassert under dusjkabinett. Det er utført enkle fuktsøk på normalt utsatte steder. Ikke påvist variasjoner av betydning i indikasjonsverdiene. Baderommet tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom, oppgraderinger må påregnes. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

24 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Org.nr: MVA TG: 2 Kjøkken Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning Beskrivelse: Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og laminert benkeplate med oppvaskkum i rustfritt stål. Underskap med profilerte fronter i lakkert utførelse. Påkostninger: Det opplyses på generelt grunnlag at vanntilførsel til rom uten sluk og vanntette overflater er en risikokonstruksjon som erfaringsmessig kan ha hyppige skadefrekvenser. Det er utført enkle fuktsøk på normalt utsatte steder. Ikke påvist variasjoner av betydning i indikasjonsverdiene. 2005: Ny kjøkkeninnredning montert. Vurderinger: TG: 1 Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Beskrivelse: 1. etg: Lakkerte tregulv, vinylbelegg og malte murgulv. 2. etg: Malte tregulv. Vedlikehold ol: 2005: Nytt gulv på 1 stue. Vurderinger: TG: 1 Levetider: Normal tid før utskifting av golv i våtrom med belegg av vinyl, påstøp og golvvarme er år. Normal tid før maling av trapper i tre, malt er 6-10 år. Normal tid før utskifting av vinyl er år. Normal tid før vedlikehold av tregolv, parkett, lakkert er 4-6 år. Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Beskrivelse: 1. etg: Malt og ubehandlet panel, malt strie og baderomsplater. 2. etg: Malt og ubehandlet panel. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

25 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Org.nr: MVA Vurderinger: TG: 1 Levetider: Overflater på innvendig himling Beskrivelse: Normal tid før utskifting av våtrom, baderomspanel er år. Normal tid før maling av trevindu, malt er 6-12 år. Normal tid før maling av tredører, malt er 8-20 år. Normal tid før maling av trepanel, malt er 8-16 år. 1. etg: Ubehandlet panel og takess plater. 2. etg: Malt panel og takess plater. Vurderinger: TG: 1 Levetider: Normal tid før maling av trepanel, malt er år. Normal tid før maling av plater, malt er år. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Sanitærinstallasjoner, generelt Beskrivelse: Bad: Servant og ett- greps blandebatteri, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Toalettrom: Wc og servant. Kjøkken: Oppvaskkum i rustfritt stål med ett- greps blandebatteri. Kjeller: Varmtvannsbereder på 200 liter og vannpumpe. Vedlikehold ol: Toaletter er delevis tett, ukjent årsak. Sanitærutstyret er ikke fagelig kontrollert av takstmannen. Dette bør evnt. gjøres av fagkyndig. Tilstandsgrad er derfor ikke satt. Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Beskrivelse: Boligen har kobber vannrør, plast/ soil avløpsrør. Vedlikehold ol: Ledningsnett for sanitær er ikke faglig kontrollert av takstmannen. Dette bør evnt. gjøres av fagkyndig. Varme, generelt Beskrivelse: Tilstandsgrad er derfor ikke satt. Elektriske panelovner. 3 vedovner. Vedlikehold ol: Teknisk tilstand på elektrisk anlegg eller faste installasjoner, er ikke vurdert eller kontrollert av takstmannen. Dette bør evnt. utføres av fagkyndig. Det er ikke opplyst om påbud. Ildsteder er ikke kontrolert av takstmannen. Dette bør gjøres av fagkyndige. Det er ikke opplyst om pålegg/påbud. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

26 Gnr. 71 Bnr. 103 m.fl. Enebolig - Skybakkgrenda 82, 2416 JØMNA ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Hamar Takst og Byggvurdering Erik-Andre Brodersen Skarpholvegen 3, 2319 Hamar. Tlf: Org.nr: MVA Tilstandsgrad er derfor ikke satt. Luftbehandling, generelt Beskrivelse: Naturlig ventilasjon via luftventiler i vegger og vinduer. Elektrisk anlegg Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt Beskrivelse: 230-volts anlegg. Sikringsskap med skrusikringer. 35 A hovedsikring med 6 kurser. Vedlikehold ol: Teknisk tilstand på elektrisk anlegg eller faste installasjoner, er ikke vurdert eller kontrollert av takstmannen. Dette bør evnt. utføres av fagkyndig. Det er ikke opplyst om påbud. Tilstandsgrad er derfor ikke satt. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 16 NTF, Norges TakseringsForbund

27

28

29

30 Adresse Skybakkgrenda 82 Postnr 2416 Sted Andels- /leilighetsnr. Jømna / Gnr. 71 Bnr. 103 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A Dato Eier Innmeldt av Ola Morten Lømo Ola Morten Lømo Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter. Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme. Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk Brukeren har benyttet enkel registrering eller valgt å ikke oppgi målt energibruk.

31 Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom: deler av boligen ikke er i bruk, færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller den ikke brukes hele året. Gode energivaner Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen. Tips 1: Tips 2: Tips 3: Tips 4: Følg med på energibruken i boligen Luft kort og effektivt Redusér innetemperaturen Bruk varmtvann fornuftig Mulige forbedringer for boligens energistandard Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr. Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1) - Montere tetningslister - Etterisolering av yttertak / loft - Randsoneisolering av etasjeskillere - Isolere loftsluke - Termografering og tetthetsprøving - Installere luft/luft-varmepumpe - Installere ny olje/parafinkamin alternativt pelletskamin alternativt gasspeis/gassovn - Tetting av luftlekkasjer - Isolering av gulv mot kald kjeller / kryprom - Etterisolering av yttervegg - Utskifting av vindu - Temperatur- og tidsstyring av panelovner - Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnsats, alternativt pelletskamin Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

32 Boligdata som er grunnlag for energimerket Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan- dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for. Bygningskategori: Småhus Bygningstype: Enebolig Byggeår: 1865 Bygningsmateriale: Tre BRA: 301 Ant. etg. med oppv. BRA: 2 Detaljert vegger: Nei Detaljert vindu: Nei Teknisk installasjon Oppvarming: Ventilasjon: Detaljering varmesystem: Elektrisitet Olje Ved Kun naturlig Elektriske ovner og/eller varmekabler Oljekamin Lukket peis eller ovn

33 Om grunnlaget for energiattesten Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på og logge inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som eier av denne boligen i matrikkelen, eller har fått delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Eier kan når som helst lage en ny energiattest. Om energimerkeordningen Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. rettes til Enova svarer på tlf , eller For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkefor energikarakteren baserer seg på NS 3031 forskriften, vedtatt desember 2009, og sist endret i (www.energimerking.no/ns3031) januar 2012 NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se eller ring Enova svarer på tlf

34 Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1) Adresse: Skybakkgrenda 82 Gnr: 71 Postnr/Sted: 2416 Jømna Bnr: 103 Leilighetsnummer: Seksjonsnr: Bolignr: Festenr: Dato: :34:03 Bygnnr: Energimerkenummer: A Ansvarlig for energiattesten: Ola Morten Lømo Energimerking er utført av: Ola Morten Lømo Bygningsmessige tiltak Tiltak 1: Montere tetningslister Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat. Tiltak 2: Tetting av luftlekkasjer Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindsperre. Utettheter ved tilslutninger mellom bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammeheng med etterisoleringstiltak. Tiltak 3: Etterisolering av yttertak / loft Evt. kaldt loft kan etterisoleres med isolasjonsmatter eller løsblåst isolasjon. Etterisolering krever dampsperre på varm side av isolasjonen. Tetting av loftsluke må alltid gjennomføres samtidig for at det ikke skal opptre kondens i taket over loftsluka. For etterisolering av yttertak avhenger utførelse/metode av dagens tilstand. Tiltak 4: Isolering av gulv mot kald kjeller / kryprom Det fins flere løsninger for etterisolering av gulv mot kald kjeller eller kryperom. Utførelse/metode avhenger av dagens løsning. Vindsperre etableres på kald side. Tiltak 5: Randsoneisolering av etasjeskillere Kald trekk i randsonen av trebjelkelag kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra nederst på utsiden av veggen. Tiltak 6: Etterisolering av yttervegg Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving. Tiltak 7: Isolere loftsluke Loftsluken isoleres og tettes ved bruk av tettelister for å redusere varmetap og direkte luftlekkasjer. Tiltak 8: Utskifting av vindu Gammelt vindu som isolerer dårlig skiftes ut med nytt vindu. Det anbefales en U-verdi på 1,2 W/m2K eller lavere (medregnet karm og ramme).

35 Tiltak 9: Termografering og tetthetsprøving Bygningens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter. Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse og må utføres av fagfolk. Tiltak på elektriske anlegg Tiltak 10: Temperatur- og tidsstyring av panelovner Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet. Tiltak på varmeanlegg Tiltak 11: Installere luft/luft-varmepumpe Det kan vurderes å installere en luft/luft-varmepumpe (også kalt komfortvarmepumpe). Den henter "gratis" varme fra uteluften som tilføres inneluften, og reduserer dermed energiutgiftene til oppvarming i boligen. Best utnyttelse fås ved en åpen romløsning. For hver kilowattime varmepumpen bruker i strøm, gir den gjennomsnittlig over fyringssesongen 2-3 kilowattimer i varmeutbytte. Tiltak 12: Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnsats, alternativt pelletskamin I gamle vedovner / peiser med dør utnyttes kun % av energiinnholdet i veden, mens med nye rentbrennende vedovner /peisinnsatser (som kom på markedet i 1988) er virkningsgraden på %. Alternativt kan den gamle vedovnen / peisen skiftes ut med en pelletskamin. Nye vedovner, peisinnsatser og pelletskaminer utnytter energien mer effektivt samt at røykgassforurensning og utslippene reduseres med inntil 90 % sammenlignet med gammel vedovn. De fleste pelletskaminer styres av en romtermostat, slik at man kan stille inn ønsket temperatur. Kaminen kan starte og slokke av seg selv, og mange kaminer kan også programmere inn ukeprogram, med f.eks. nattsenkning. Tiltak 13: Installere ny olje/parafinkamin alternativt pelletskamin alternativt gasspeis/gassovn Dersom det er en gammel olje/parafinkamin med dårlig virkningsgrad kan den skiftes ut med en ny olje/parafinkamin som gir en mer effektiv forbrenning. I tillegg reduseres utslipp av sot og partikler. Enkelte olje/parafinkaminer har også termostat- og tidsstyring av temperaturen. Alternativt kan det installeres en ny pelletskamin. De fleste pelletskaminer styres av en romtermostat, slik at man kan stille inn ønsket temperatur. Kaminen kan starte og slokke av seg selv, og mange kaminer kan også programmere inn ukeprogram, med f.eks. nattsenkning. Alternativt kan det installeres en ny gasspeis / gassovn. Den har vanligvis fjernkontroll med termostat og tidsstyring (nattsenkning). Merk: Som en oppfølging av klimameldingen vurderer Kommunal- og regionaldepartementet å innføre forbud mot å ersatte gamle oljekjeler med nye i eksisterende bygg. Brukertiltak Tips 1: Følg med på energibruken i boligen Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming. Tips 2: Luft kort og effektivt Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

36 Tips 3: Redusér innetemperaturen Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene. Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr. Tips 5: Slå av lyset og bruk sparepærer Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet. Tips 6: Vask med fulle maskiner Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke. Tips 7: Slå el.apparater helt av Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av. Tips 8: Spar strøm på kjøkkenet Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet/boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur. Tips 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene. Tips 10: Fyr riktig med ved Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når peisen ikke er i bruk. Tips 11: Tiltak utendørs Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, timer mot timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

37 Elverum kommune Postadresse:Storgata 18 Postnr./-sted: 2418 ELVERUM Telefon: Telefaks: Hjemmeside: MEGLEROPPLYSNINGER Gnr.: 71 Bnr.: 103 Fnr.: Snr.: Adresse: Flotsvegen 691, 2415 HERADSBYGD Skybakkgrenda Tilknytning til offentlig vann og avløp Tilknyttet kommunalt Tilknyttet privat felles vannverk Vann Avløp Foreligger det pålegg om endring av tilknytningsforhold til eiendommen? I tilfelle hvilken? Kan pålegg om endring av tilknytningsforhold til eiendommen påregnes ut fra avstand til eksisterende vann- / avløpsnett? Finnes det konkrete utbyggingsplaner som kan utløse pålegg om tilknytningsforhold til eiendommen? I tilfelle hvilken? Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ikke tilknyttet Kommentar: Teig Skybakkgrenda 82 har slamavskiller som tømmes hvert 2. år. Sist tømt Ingen dokumentasjon på det private vann og avløpsanlegget.. Side 1 av 1

38 Elverum kommune Postadresse:Storgata 18 Postnr./-sted: 2418 ELVERUM Telefon: Telefaks: Hjemmeside: MEGLEROPPLYSNINGER Gnr.: 71 Bnr.: 103 Fnr.: Snr.: Adresse: Flotsvegen 691, 2415 HERADSBYGD Skybakkgrenda Adkomst til eiendommen Adkomst: Riks/fylkesveg Kommunal veg Privat veg Gangsti Merknad :Teig Skybakkgrenda 82 har adkomst til kommunal veg. Flotsvegen 691 skogsbilveg.. Side 1 av 1

39 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER , rev , Kommuneplanens arealdel er utarbeidet på grunnlag av Plan- og bygningsloven (PBL) Bruk av gammel lov er hjemlet i PBL 2008, 34 2 Overgangsbestemmelser i plandelen. Rettslig bindende bestemmelser som inngår i arealdelen med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) er nummerert og uthevet med ramme. Øvrig tekst er retningsgivende ved behandling av enkeltsaker. 1. GENERELT Ved behandling av reguleringsplaner og/eller byggesaker skal risiko- og sårbarhetsanalyse foreligge (ROS-analyse). Jordloven 9 og 12 gjelder for alle framtidige byggeområder inntil det foreligger vedtatt reguleringsplan for områdene Forholdet til gjeldende planer Oversiktskartet i kommuneplanens arealdel unntas for rettsvirkning for følgende områder Areal som omfattes av kommunedelplanen for Elverum Byområde og tidligere vedtatt kommunedelplan for Nordhue Løtenfjellet Tidligere vedtatte reguleringsplaner, bortsett fra reguleringsplan nr. 2/80 Hernes skole 1.2. Universell utforming Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn for utforming av alle bygg, fellesarealer, trafikkarealer etc. Friområder skal i størst mulig grad gis en universell utforming. Universell utforming innebærer at de fysiske omgivelsene skal kunne brukes av alle mennesker på en likestilt måte. Alle plan- og byggesaker skal redegjøre for hvordan disse hensyn er ivaretatt. Temaveileder Bygg for alle eller tilsvarende veileder anbefalt av kommunen skal legges til grunn ved utforming av bygg og uteområder. 2. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF-områder) Landbruks-, natur- og friluftsområdene er inndelt i 3 kategorier jf. tegnforklaringen områder hvor spredt boligbebyggelse tillates, områder hvor spredt fritidsbebyggelse tillates og LNF- områder. I tillegg er viktige Landbruks-, Natur- og Friluftsområder beskrevet etter dominerende bruk, LNFområder der landbruk er dominerende, LNF-områder der friluftsliv er dominerende og LNF-områder der naturvern er dominerende. Ved behandling av saker etter jordloven bør det så vidt mulig tas hensyn til kommuneplanens intensjoner. 2.1 Spredt boligbebyggelse I følgende områder som vist i kommuneplanens arealdel kan det i planperioden fradeles enkelttomter på inntil 2 daa med maksimalt bebygd areal (BYA) 25 %. Områdene kan bebygges med inntil følgende antall nye boliger uten tilknytning til landbruket eller annen stedbundet næring Sted: Tillatt antall SB 1 Voldmogrenda 5 SB 2 Vestre Hernes 6 SB 3 Bergeberget 3 SB 4 Skuruberget 5 SB 5 Uthuslia 5 SB 6 Furuknappen 3 SB 7 Melåsberget 3 SB 8 Lømo 4 Fradeling av enkelttomter kan ikke skje på dyrket eller dyrkbar mark. Fradeling skal ikke berøre eller redusere verdien av viktige natur- eller kulturverdier. 1

40 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2.2 Spredt fritidsbebyggelse I følgende områder som vist i kommuneplanens arealdel kan det i planperioden fradeles enkelttomter på inntil 2 daa med maksimalt bebygd areal (BYA) 20 %. Områdene kan bebygges med inntil følgende antall nye fritidsboliger uten tilknytning til landbruket eller annen stedbundet næring Sted: Tillatt antall SF 1 Ryssjøen 2 SF 2 Rensjøen 2 SF 3 Rusta seter 2 SF 4 Kvarstadsetra 5 SF 5 Bjølsetsetra 3 Fradeling av enkelttomter kan ikke skje på viktige landbruksarealer. Fradeling skal ikke berøre eller redusere verdien av viktige natur- eller kulturverdier. Elverum kommune skal ha en positiv holdning til at det oppføres fritidsbebyggelse i nærheten av, eller på gamle setergrender, koietufter og lignende. Søknad om delings-/byggetillatelse skal vedlegges kart som viser tomtesituasjonen i området. 3. PLANKRAV For byggeområder som angitt nedenfor kan arbeid og tiltak etter plan- og bygningsloven ikke finne sted før området inngår i vedtatt reguleringsplan. Sted: Ca. antall nye tomter R 1 Hovindberget 15 R 2 Erikshagan 60 R 3 Nistilmarka øst 25 R 4 Finstad 8 R 5 Karenslyst 10 R 6 Kvithammarberget 40 R 7 Sørskogbygda sør 4 R 8 Teaterbyen/Tassåsen 100 R 9 Søsetra 30 R10 Kvisthøgda 40 S 1 Ny skole i søndre Elverum ca 25 daa R 1 Hovindberget kan ikke utbygges før tilfredsstillende gang- og sykkelveg til Hernes skole er etablert. R 8 Teaterbyen/Tassåsen skal gjennom områderegulering avklare areal til boligformål, skole, grøntstruktur, overordnet vegnett og utbyggingsrekkefølge. Konsekvensanalyse og risikoog sårbarhetsanalyse skal utredes i forbindelse med områderegulering. Boligområdene utbygges trinnvis etter at detaljregulering for delområdene er vedtatt. S 1 Skole i søndre Elverum kan ikke tas i bruk før lokalt vegnett er etablert i tilfredsstillende standard. R8/S1 Før områdeplan kan tas opp til behandling må det foretas en artsregistrering av rødlistearter, kategori sårbare og nært truet ihht. Norsk rødliste for arter 2010 og dokumenteres at utbygging ikke vil påvirke artenes utbredelse negativt. 4. OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING For nye masseuttak og utvidelse av eksisterende masseuttak skal det foreligge vedtatt reguleringsplan før det kan iverksettes arbeid og tiltak etter plan- og bygningsloven, eller fradeling til slike formål. Mindre uttak som berører et overflateareal mindre enn 5 daa, krever i utgangspunktet ikke reguleringsplan, og kan behandles etter særlov. 2

41 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 5. OMRÅDER FOR VERN AV VASSDRAG For områder inntil 100 meter fra strandlinjen langs Glomma med sidevassdragene Julussa/Røta, Øksna, Terningåa, Bronka, Norderåa, Jømnåa/Kynna/Agåa, Ulvåa, Flisa, samt Ryssjøen, Bergesjøen, Lisjøen, Kynnsjøen, Agsjøen, Rensjøen, Storbronken og Skjærsjøen er det ikke tillatt med bebyggelse eller annet arbeid og tiltak. Avstanden måles i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. 3

42 Opplysninger til eiendomsmegler Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap Adresse: Postboks 155, 2402 Telefon: Utskriftsdato: EM Kommunale avgifter og eiendomsskatt Kilde: Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap Gjelder eiendom: Kommunenr.: 0427 Gårdsnr.: 71 Bruksnr.: 103 Adresse: Flotsvegen 691, 2415 HERADSBYGD Referanse: 227/ / Skybakkgrenda 82 Kommunalt standardgebyr, inkl. mva, for bebygde eiendommer som er tilknyttet kommunalt/interkommunalt tjenestetilbud: Avgift Grunnlag Årlig avgift Slamtømming 955 Kommentar Fritak på renovasjon pga ubebodd eiendom. FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER. Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk. Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler. Levert av Norsk Eiendomsinformasjon as via nettjenesten Infoland.no Side 1 av 1

43 Opplysninger til eiendomsmegler Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap Adresse: Postboks 155, 2402 Telefon: Utskriftsdato: EM Restanser og legalpant Kilde: Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap Gjelder eiendom: Kommunenr.: 0427 Gårdsnr.: 71 Bruksnr.: 103 Adresse: Flotsvegen 691, 2415 HERADSBYGD Referanse: 227/ / Skybakkgrenda 82 Ubetalte gebyrer og eiendomsskatt Inkasso/legalpant Det finnes ikke inkassokrav/legalpant på eiendommen. FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER. Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk. Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler. Levert av Norsk Eiendomsinformasjon as via nettjenesten Infoland.no Side 1 av 1

44 Elverum kommune Besøksadresse: Storgata 18 Postadresse: 2418 ELVERUM Telefon: Telefaks: Hjemmeside: MEGLEROPPLYSNINGER Gnr.: 71 Bnr.: 103 Fnr.: Snr.: Adresse: Flotsvegen Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest Om det er utstedt ferdigattest for bygningen(-e): - vedlegg sendes Om det er utstedt midlertidig brukstillatelse: - vedlegg sendes Om bygningene er byggeanmeldt: Er det privat avløpsanlegg: Ja Nei X X Kommentarer: Side 1 av 1

45 Elverum kommune Eiendomsinformasjon MATRIKKELENHET Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Type Bruksnavn Tinglyst Beregnet areal Oppgitt areal Arealkilde Elverum kommune Grunneiendom MOSKAU Ja ,4 0 0-Ikke oppgitt Etablert dato Utgått Har aktive festegrunner Er seksjonert Antall seksjoner Sameiebrøk Representasjonspunkt Nei Nei Nei Nord: ,29 Øst: ,23 System: EPSG:32632 FORRETNINGER Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring Jordskifte 48/ / / / / /1 0 53/ /8 0 82/7 0 46/2 0 53/ /4 0 48/6 0 48/ / / /4 0 84/ / / :29:35 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 1 av 5

46 48/ / /9 0 63/ / / / / / / / /1 0 48/ / /2 0 52/24 0 Jordskifte 63/ / /4 0 36/ / / /9 0 63/1 0 82/1 0 48/ / / / / / / :29:35 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 2 av 5

47 53/ / / /5 0 48/ / / / / /4 0 48/5 0 43/ /7 0 48/ / /3 0 48/ /2 0 52/ / /6 0 83/ /7 0 59/1 0 70/1 0 Skylddeling /1 0 71/103 0 BYGNINGER Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt Annen landbruksbygning Jordbruk, skogbruk og fiske Tatt i bruk Hus for dyr/landbr.lager/silo Jordbruk, skogbruk og fiske Tatt i bruk Våningshus Tatt i bruk :29:35 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 3 av 5

48 ADRESSER Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser Flotsvegen 691 Nord: Øst: System: EPSG:32632 Skybakkgrenda 82 Nord: Øst: System: EPSG:32632 Valgkrets 7-MELÅSBERGET SKOLEKRETS 8-LILLEMOEN Kirkesogn Heradsbygd Grunnkrets 606-MELÅSBERGET Postnummerområde 2415-HERADSBYGD Grunnkrets 604-JØMNA Valgkrets 7-MELÅSBERGET SKOLEKRETS 8-LILLEMOEN Kirkesogn Heradsbygd Postnummerområde 2416-JØMNA KOMMUNAL TILLEGGSDEL Bruk av grunn Referanser Kommentarer U-Uoppgitt Type: K28-Merknad Etat: - Saksnummer: Tekst: Jordskiftesak 3/93 H Flotta TEIGER Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter 36610,5 Nord: , Øst: , System: EPSG:32632 Ja Nei Nei ,3 Nord: , Øst: , System: EPSG:32632 Nei Nei Nei 51121,6 Nord: , Øst: , System: EPSG:32632 Nei Nei Nei ANLEGGSPROJEKSONSFLATER Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium Beregnet areal: Areal som baseres på eiendommens registrerte eiendomsgrenser i Matrikkelen. Dersom eiendomsgrenser ikke har latt seg registrere nøyaktig i Matrikkelen, vil det beregnede arealet ikke være korrekt. Oppgitt areal: For matrikkelenheter der det ikke er registrert eiendomsgrenser i Matrikkelen slik at areal ikke kan beregnes, angis Oppgitt areal dersom slike data er registrert. Oppgitt areal kan være hentet fra ulike forretningsdokumenter som f.eks. skylddelinger. Oppgitt areal oppdateres ikke når det f.eks. skjer delinger fra en matrikkelenhet. Areal og forretningshistorikk på seksjonerte eiendommer: Dersom eiendommen er seksjonert vil eiendommens areal som oftest være registrert på hovedeiendommen og ikke på hver enkelt seksjon. Eiendomsrapporter for en spesifikk seksjon vil derfor som regel være oppført uten areal. Det samme gjelder historikk over forretninger. Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten. Det tas forbehold om feil og mangler :29:35 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 4 av 5

49 KOMMENTARFELT: :29:35 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 5 av 5

50 Utskrift Page 1 of ELVERUM KOMMUNE Eiendom: Hj.haver/Fester: Dato: 20/ Sign: Tegnforklaring SITUASJONSKART Gnr: 71 Bnr: 103 Fnr: 0 Snr: 0 Adresse: Flotsvegen 691, 2415 HERADSBYGD, med flere LØMO OLA (død), DBO V/OLA MORTEN LØMO,VINDHEIAVEGEN 52, 2406 ELVERUM Målestokk 1:2500 A Bygg og anlegg Gatelys Teiggrense god nøyaktighet Stolpe Luftledning høyspent Teiggrense dårlig nøyaktighet 68 Skoghøy 76 Bekkevoll m 89 Mobekk Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

51 Opplysninger til eiendomsmegler Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap Adresse: Postboks 155, 2402 Telefon: Utskriftsdato: EM Kommunale avgifter og eiendomsskatt Kilde: Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap Gjelder eiendom: Kommunenr.: 0427 Gårdsnr.: 71 Bruksnr.: 33 Adresse: Skybakkgrenda 99, 2416 JØMNA Referanse: 227/ / Skybakkgrenda 82 Kommunalt standardgebyr, inkl. mva, for bebygde eiendommer som er tilknyttet kommunalt/interkommunalt tjenestetilbud: Avgift Grunnlag Årlig avgift Kommentar Ingen avgift på denne eiendommen pr d.d. FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER. Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk. Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler. Levert av Norsk Eiendomsinformasjon as via nettjenesten Infoland.no Side 1 av 1

52 Opplysninger til eiendomsmegler Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap Adresse: Postboks 155, 2402 Telefon: Utskriftsdato: EM Restanser og legalpant Kilde: Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap Gjelder eiendom: Kommunenr.: 0427 Gårdsnr.: 71 Bruksnr.: 33 Adresse: Skybakkgrenda 99, 2416 JØMNA Referanse: 227/ / Skybakkgrenda 82 Ubetalte gebyrer og eiendomsskatt Inkasso/legalpant Det finnes ikke inkassokrav/legalpant på eiendommen. Kommentar Ingen avgift på denne eiendommen pr d.d. FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER. Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk. Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler. Levert av Norsk Eiendomsinformasjon as via nettjenesten Infoland.no Side 1 av 1

53 Eiendomsinformasjon fra KOMTEK Forvaltning - avtale Elverum - 71/103/0/0 Eierrepresentant: Lømo Ola d/bo Regningsmottaker: Lømo Ola d/bo Matrikkelinformasjon Type Kommune Gårdsnr Bruksnr Festenr Seksjonsnr Grunneiendom 427 Elverum Bruksnavn Tinglyst Seksjonert Oppgitt areal Beregnet areal MOSKAU Ja Nei 0 m ,4 m2 Grunnforurensing Har festegrunner Punktfeste Kulturminne Nei Nei Nei Nei Adresser Adresse Postnr.område Adresse Postnr.område 2 SKYBAKKGRENDA 82-0 Tilleggsnavn 2416 JØMNA Grunnkrets JØMNA FLOTSVEGEN Tilleggsnavn 2415 HERADSBYGD Grunnkrets MELÅSBERGET Kirkesogn Valgkrets Kirkesogn Valgkrets Heradsbygd MELÅSBERGET Heradsbygd MELÅSBERGET Bygninger 1 Bygningsnr. Type Status Næringsgruppe Bygningsendring Bruksareal Våningshus Tatt i bruk 0 m2 Eiere (tinglyste) Eier Adresse Postnr/Sted Eierandel Rolle LØMO OLA VINDHEIAVEGEN ELVERUM 1/1 Hjemmelshaver Utestående kommunale gebyr registrert i KOMTEK Forvaltning Vare Grunnlag Enhetspris Fra Andel Korr% Beløp inkl. mva 1424 Eiendomsskatt ,00 PRM kr 3, /1 0 kr 234,00 kr 234,00 Fakturerte gebyr siste 3 år i KOMTEK Forvaltning 2010 Oversendt Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korr% Beløp inkl. mva Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 4,00 1/1 0 kr 312, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 4,00 1/1 0 kr 312,00 kr 624, Oversendt Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korr% Beløp inkl. mva Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 4,00 1/1 0 kr 312, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 4,00 1/1 0 kr 312,00 kr 624, Oversendt Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korr% Beløp inkl. mva Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 3,50 1/1 0 kr 273, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 3,50 1/1 0 kr 273,00 kr 546,00 KOMTEK Rapport

54 2013 Oversendt Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korr% Beløp inkl. mva Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 3,00 1/1 0 kr 234, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 3,00 1/1 0 kr 234,00 kr 468,00 KOMTEK Rapport

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 m Målestokk 1 : 1500 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /103 Tilknyttede grunneiendommer: 71/103 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) Kartet viser en presentasjon av valgt = Fulldyrka jord 20,4 5 Overflatedyrka jord 0,0 6 Innmarksbeite 0,5 20,9 S Skog av særs høg bonitet 0,0 H Skog av høg bonitet 22,5 M Skog av middels bonitet 180,5 L Skog av lav bonitet 0,4 i Uproduktiv skog 8,2 211,6 1 Myr 0,0 Åpen jorddekt fastmark 7,3 Åpen grunnlendt fastmark 0,0 7,3 Bebygd, samf, vann, bre 3,1 Ikke klassifisert 0,0 3,1 Sum: 242,9 242,9 type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar av de ulike arealklassene for eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser på flyfoto Eiendomsgrenser

66 m Målestokk 1 : 2500 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /33 Tilknyttede grunneiendommer: 71/33 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) Kartet viser en presentasjon av valgt = Fulldyrka jord 34,7 5 Overflatedyrka jord 0,0 6 Innmarksbeite 0,0 34,7 S Skog av særs høg bonitet 0,0 H Skog av høg bonitet 0,0 M Skog av middels bonitet 6,6 L Skog av lav bonitet 0,0 i Uproduktiv skog 2,9 9,5 1 Myr 0,0 Åpen jorddekt fastmark 2,5 Åpen grunnlendt fastmark 0,0 2,5 Bebygd, samf, vann, bre 0,9 Ikke klassifisert 0,0 0,9 Sum: 47,6 47,6 type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar av de ulike arealklassene for eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser på flyfoto Eiendomsgrenser

67 m Målestokk 1 : ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /103 Tilknyttede grunneiendommer: 71/103 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) Kartet viser en presentasjon av valgt = Fulldyrka jord 20,4 5 Overflatedyrka jord 0,0 6 Innmarksbeite 0,5 20,9 S Skog av særs høg bonitet 0,0 H Skog av høg bonitet 22,5 M Skog av middels bonitet 180,5 L Skog av lav bonitet 0,4 i Uproduktiv skog 8,2 211,6 1 Myr 0,0 Åpen jorddekt fastmark 7,3 Åpen grunnlendt fastmark 0,0 7,3 Bebygd, samf, vann, bre 3,1 Ikke klassifisert 0,0 3,1 Sum: 242,9 242,9 type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar av de ulike arealklassene for eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser på flyfoto Eiendomsgrenser

ENEBOLIG MED ROMSLIG FLAT TOMT BIRKENES. Enebolig beliggende i rolig sentrumsområde med stor solrik tomt. Grantunvegen 36

ENEBOLIG MED ROMSLIG FLAT TOMT BIRKENES. Enebolig beliggende i rolig sentrumsområde med stor solrik tomt. Grantunvegen 36 ENEBOLIG MED ROMSLIG FLAT TOMT BIRKENES Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Enebolig beliggende i rolig sentrumsområde med stor solrik tomt. Grantunvegen 36 MEGLERS KOMMENTAR Vi kan her presentere en

Detaljer

LILLESAND LEILIGHET MED USJENERT BAKGÅRD. Lillesand - Pen leilighet over 2 plan med hyggelig avskjermet bakgård. Øvregate 3

LILLESAND LEILIGHET MED USJENERT BAKGÅRD. Lillesand - Pen leilighet over 2 plan med hyggelig avskjermet bakgård. Øvregate 3 Prisantydning: Kr. 2 390 000,- + omk. LILLESAND Lillesand - Pen leilighet over 2 plan med hyggelig avskjermet bakgård. Øvregate 3 LEILIGHET MED USJENERT BAKGÅRD MEGLERS KOMMENTAR Velkommen til en trivelig

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

Nabolagsprofil Smebyvegen 5 A

Nabolagsprofil Smebyvegen 5 A Nabolagsprofil Smebyvegen 5 A TRANSPORT VARER/TJENESTER Oslo Gardermoen 85.4 km CC Mart'n Olrud City 2.4 km 2.6 km SPORT Hamar Sundalskrysset Vang gras Børstad Kunstgress Actic - Brygga Frisk Forum 3.1

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Solås 5636 Gnr. 173 Bnr. 19 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1590 05.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Nabolagsprofil Frydenlundvegen 27

Nabolagsprofil Frydenlundvegen 27 Nabolagsprofil Frydenlundvegen 27 TRANSPORT VARER/TJENESTER Oslo Gardermoen 99.7 km Kremmertorget Kjøpesenter Mart'n Senteret 0 km* 0.8 km* SPORT Elverum Kirkevegen v/sykehuset Frydenlund (skole) aktivitetsanlegg

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. 363 SERTIFISERT TAKSTMANN Roger Solbrekken Oppdrag Bef.dato 3285 15.08.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn 49 5036 BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig i Stølsvegen 25 B 0590 OSLO Gnr. 86 Bnr. 224 Seksjonsnr. 1 Eiendommen er under seksjonering. SERTIFISERT TAKSTMANN Sven P. Meyer

Detaljer

ENEBOLIG BARNEVENNLIG OG USJENERT GRIMSTAD. Vik - Attraktiv enebolig med dobbel garasje. Usjenert og barnevennlig. Moy Moner 22

ENEBOLIG BARNEVENNLIG OG USJENERT GRIMSTAD. Vik - Attraktiv enebolig med dobbel garasje. Usjenert og barnevennlig. Moy Moner 22 ENEBOLIG BARNEVENNLIG OG USJENERT GRIMSTAD Prisantydning: Kr. 3 200 000,- + omk. Vik - Attraktiv enebolig med dobbel garasje. Usjenert og barnevennlig. Moy Moner 22 MEGLERS KOMMENTAR Nyere enbolig, meget

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst BJØRKLUND Tjørn 4387 BJERKREIM Gnr. 11 Bnr. 13 SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Arnbjørn Aase Oppdrag Bef.dato Vedlegg 203171 26.01.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Lislebyveien 206 1617 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 2 Sameiebrøk: 131/262 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tilstandsrapport del 3 - Kårboligen Damtjernveien 143 3175 RAMNES SERTIFISERT TAKSTMANN Øyvind Stokke Bef.dato Vedlegg 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fritidseiendom i Hafjell Mosetertoppen Felt FB1 - Storslåveien 90 2636 ØYER Gnr. 17 Bnr. 67 Tomtnr. 28 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst TOMANNSBOLIG Nedre Goslia 9 1350 Gnr. 96 Bnr. 165 SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas B. Vogt Bygningsingeniør Oppdrag Bef.dato Vedlegg 3023

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Boroaveien 8 3158 Andebu Gnr: 43 Bnr: 1 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0719 Kommune: Andebu 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/13.06.2012 Tel:

Detaljer

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Tomteareal: Eiet tomt 952 m2 Boligareal: Bruttoareal (BTA): 205 m2 Bruksareal (BRA): 190 m2 Primærareal (PMA): 102 m2 PRISANTYDNING: 950.000.- + OMK Kontaktinformasjon:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Villa med dobbel garasje Seiersbjerget 9 5022 Bergen SERTIFISERT TAKSTMANN Olav Flagtvedt Bef.dato 06.04.2011 Om rapporten

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer