Det er vel ingen av dere som har hørt om denne personen før, så nå kan jeg fortelle de underligste skrøner uten å bli irettesatt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er vel ingen av dere som har hørt om denne personen før, så nå kan jeg fortelle de underligste skrøner uten å bli irettesatt."

Transkript

1 Det er vel ingen av dere som har hørt om denne personen før, så nå kan jeg fortelle de underligste skrøner uten å bli irettesatt. I forhold til studieringens motto «Tanke&refleksjon» blir denne presentasjonen mere «folkeopplysning» og anekdotisk med forhåpentligvis innslag av noen momenter som kan appellere til tanker og refleksjoner. Den vil nok også inneholde elementer av lokalpatriotisme så dere får unnskylde meg om jeg skulle bli utidig engasjert og sneversynt. Ole Tobias Olsen og jeg er etter hvert blitt så gode venner at jeg kaller ham bare for Ole Tobias. Det første Tanke&Refleksjonspunktet vil jeg knytte til noe Karin nevnte i sin presentasjon av Rolf Jakobsen den utrolige utviklingen som vår generasjon har opplevd. Kanskje det er en grunn til at tidene før oss dvs historien om menneskene før - blir desto mere interesente for å se våre livsløp i relieff. Og da snubler vi rett inn i den første anekdoten en privat opplevelse. Jeg vokste opp i Sputnik alderen. 1

2 Hvordan ble jeg så venn med Ole Tobias? Her ligger svaret blant bildene i sakristiet i Hadsel kirke. Blant kragekledte prester og proster henger det et bilde av OT. Og da blir det nok en personlig anekdote, Oldefar Jørgen Larsen ( ) som i likhet med OT også var organist og lærer i Hadsel hadde i sitt første ekteskap 10 barn deriblant min bestemor. Så ble han enkemann og pensjonist men vikarierte ett år på en skole utenfor Harstad. Vaskedama ble gravid og oldefar måtte ta ansvar for sine handlinger, giftet seg med henne i en alder av 70 år. De fikk siden 3 barn til og en av dem «halvtante Karen» levde til hun ble 95 år og døde i fjor. Hun kunne fortelle om sin far at han hadde rodd Bjørnstjerne Bjørnson fra Stokmarknes til Hadsel og at faren i 1914 ville se på Jubileumsutstillingen for 100 års jubileet 1814 i Kristiania. Han tok båt til Trondheim OT hadde ikke på det tidspunkt fått realisert drømmen sin om Nordlandsbanen og så syklet han fra Trondheim til Oslo fordi heller ikke Dovrebanen var ferdig. Da var han 71 år! Vi føler at 1850 er støvete svart/hvit historie, men for halvtante Karen var den bare en generasjon unna! 2

3 For dere som nå spør «Hadsel hvor er det?» og for å lage nok en kobling mellom min gode venn OT og meg et maleri fra den tiden OT var organist og lærer i Hadsel. Bodde i lærerstua og underviste i skolestua. Kirkestedet Hadsel har gitt navn til øya og kommunen. Hadseløya Vesterålens perle og for å plassere Vesterålen på kartet ligger vegg i vegg med Lofoten -vi har alt det naturskjønne som Lofoten har men bobiltettheten om sommeren er betydelig mindre. 3

4 Kortversjonen, da jeg fikk overta huset var det heller ikke ytterdører, slik at når det regnet så sto hesten til forpakteren inne i spisestua. Her må jeg legge bånd på meg for ikke å fortape meg i anekdoter knyttet til restaureringen av Klokkergården. Spesielt interesserte kan få en link til et bildespill om restaureringen. 4

5 Kopi av et postkort som kan kjøpes i alle velutstyrte postkortbutikker. Møysalen det høyeste fjellet på Norges største øy Hinnøya. Men hvor var vi jo OTO 5

6 Han var født på gården Bjellaaneset i Dunderlandsdalen den 18. august 1830 i Mo i Rana. Gården ligger få kilometer sør for polarsirkelen, godt og vel 5 mil fra handelsstedet Mo i Rana Forbi gården går elven farlig og stri, og den måtte en over for å komme til naboer, enten en skulle oppover eller nedover dalen. Vei fantes ikke, og fire ganger måtte man over elven. Skulle en til kirken, måtte en dra av sted fredag morgen for å nå fram før presten gikk på prekestolen søndag. Hjem kom en først sent på dagen tirsdag. 6

7 Faren var gift to ganger. I sitt første ekteskap hadde han 10 barn. I sitt 2. ekteskap hadde faren også 10 barn hvorav Ole Tobias var barn nr av barna vokste opp. Mellom den eldste og den yngste var det 38 års aldersforskjell. Går en bakover i slekten på farssiden, så finner en Gregorius Andresson, lendermann hos kong Håkon den gamle og gift med hans datter Cecilie. Altså hadde OTO kongelig blod i årene. Ole Tobias viste tidlig gode evner og stor leselyst, og foreldre og søsken hjalp han. Faren spilte fiolin og moren var også musikalsk. I hjemmet ble det sunget mye, mest religiøse sanger, og en tid bodde også Hans Nilsen Hauge der, på en av sine vandringer nordover. Faren var den første som lærte ham å lese. Og lese ble han riktig glad i. Kom han over en bok, slukte han den straks, hva den så enn handlet om. I hjemmet var jo ikke mange bøkene. Det var bibelen, som Ole Tobias skal ha lest før han begynte på skolen. Skolegangen var 3 år, 3 dager i 3 ukers omgangsskole i 3 år. Til sammen skulle dette bli 3 x 3 x 3 år = 27 dagers skolegang. I våre dager er grunnskolens «normalskoleår» 190 dager x 10 år = videregående 190 x 3 = 570. Tar man så med 3 årig videregående blir det totalt ca 2500 dager - en faktor på nesten 100. Personlig observasjon fra datamaskinens steinalder til i dag. Den datamaskinen som ble brukt i det første blodbanksystemet på AHUS var en Nord-10 fra Norsk Data. Dagens datamaskiner man får kjøpt på samvirkelaget er ganger raskere og dersom dette skulle innvirket på arbeidsdagens lengde, skulle arbeidsdagen nå vært ca 0.27 sekunder lang. Er det fortere, mere, større som er de viktigste og eneste faktorer? 7

8 Tobias ble hjemme til han var 14 ar gammel og skulle gå for presten. Da begynte hans reise fra torv til tårn. Ungdommen fra Bjellanes og de andre garder inne i dalen måtte bo på Mo under konfirmasjonsforberedelsen. Presten så straks at han hadde for seg en riktig gløgg gutt med evner utover det alminnelige. Også etter konfirmasjonen gav presten ham en del undervisning. Han ble så flink at han 17 år gammel ble beskikket som omgangsskolelærer. Lønnen var 20 daler (80 kroner) om året. Hertil kom så fritt opphold på gårdene. 8

9 Reisen fra torvtakhus til tårntakhus fortsatte med reise nordover da han som 21 åring kjøpte sammen med en kamerat, som også skulle til lærerskolen i Tromsø, for seks daler en seksring. Ole Tobias begynte i den nederste klassen på lærerskolen. Men etter en ukes tid syntes bestyreren at det ville være bortkastet tid for ham å gå videre der, og sa ble han flyttet opp i øverste klassen. Tok avgangseksamen med beste karakter, den flinkeste av alle. Men da kameraten ikke var ferdig på lærerskolen andre brukte jo to til tre ar for å komme igjennom den ble hans part i båten innløst. Denne gang hadde han tre «passasjere: minarister, som også skulle hjem. Han solgte baten i god stand til den tidligere eier og fikk de 6 dalerne igjen. Som 22-åring ansatt som lærer og organist i Hadsel. Fikk årslønn som lærer 20 daler og som organist 30 daler. Han skaffet seg bi-inntekter på ymse måter. Han fungerte som vaksinatør, reiste rundt med folketellingslister, stemte pianoer og reparerte ur. Samstundes som han stiftet sangforeninger i bygden lærte han de fiskere som drev gardsbruk å ta vel vare på bondens gull. De måtte grøfte sine myrer og gjødsle jorden godt. De måtte ikke bygge fjøsene slik at gjødselen gikk ut i fjæra og ble skyllet bort av sjøen. Det sies at mange fulgte hans rad og fikk mange dobbelt utbytte av jorden sin. Er dag fikk han brev fra Kristiania. Han var blitt headhuntet som lærer ved Ankerløkken folkeskole og reiste sørover med 400 daler i lommene. Godt gjort når lønna disse 4 årene utgjorde bare 200 daler. 9

10 Som 26 åring ansatt ved Ankerløkken folkeskole. Han begynte straks å lese til artium, forlot folkeskolen og begynte som timelærer ved Nissens latin- og realskole. Her var han i 2 år før han sa opp og begynte å studere. Det var ofte å sitte til langt ut på natten med lesningen. Når Ole Tobias da ble så trett at han hadde vanskelig for å holde øynene oppe, dyppet han hodet i kaldt vann. Man sa ofte om de studenter som hadde begynt som seminarister, at de kunne holde ut tretti arbeidstimer i døgnet! 30 år gammel ble han student, 36 år gammel var han utdannet prest. Han søkte på en del prestekall, men fikk ingen ansettelse som prest selv om han var eneste søker. Han var nok for «utradisjonell» for den norske kirke den gang. 37 år gammel ansatt som assistent ved konstruksjonskontoret i Statens Jernbanevesen. På grunn av sin allsidighet kunne han også ta en del bijobber, han var pianostemmer, urmaker og fotograf. Han studerte også videre, fulgte forelesninger i mineralogi og kjemi, og forelesninger på Kunst- og Tegneskolen og studerte språk. Han fikk derfor et godt utbytte av en 2 måneders reise til Tyskland, Frankrike og England der han spesielt studerte jernbaneutbyggingen. 10

11 Under sitt opphold som lærer i Hadsel, forteller Ole Tobias, hadde han fatt øynene opp for hvilken herlig næring fisken var. Med sorg og forbauselse så han hvilke veldige masser av den som gikk til spille på grunn av at det ikke var marked nok. Og hvor latterlig lav var ikke prisen. Det ble altfor lite fortjeneste for fisker ( Ref verdikjeden fra fiskeren med blåfrosne fingertupper som drar fisken opp fra dypet til fiskehandleren i Bogstadveien som flytter fisken fra bakrommet til kjøledisken) En måtte se til å fa fisken ut på verdens- markedet. Men med datidens samferdselsmidler lot det seg ikke gj0re. Noe bedre transportmiddel enn dampskip kunne jo ikke tenkes. Da var det at Ole Tobias under et bes0k på verdensutstillingen i London, på hans før omtalte utenlandsreise i 1862, på en jernbanestasjon fikk se flere vogner fullastet med fersk fisk. Ved å undersøke saken fikk han vite at fisken var sendt på den maten like fra Skottland og Doggerbank. En jernbane må vi ha for å bringe nordlandsfisken ut på verdensmarkedet. Men hvor la dette som best? Ubetinget i Russland. Han fikk også rede på at fiskeprisene i Russland var atskillig høyere enn Norge. Utbyttet av Lofotfisket var i den tid 6 millioner kroner om året, men den samme fisken ville i fersk tilstand gi 138 millioner kroner. Bredsporet første klasses hurtigtogsbane, ville anleggskostnaden, havneanleggene innbefattet dreie seg om 47 millioner kr. Ville forrente anleggskapitalen med 3.5 prosent. Utsettelse med å bygge Nordlandsbanen kostet landet etter en moderat beregning over 6 millioner spesidaler ( 24 mill kr) om året bare pga Lofotfisket. I 1872 skrev han en artikkel i Morgenbladet Om en jernbaneforbindelse mellom Nordland og St.Petersburg over Haparanda. Artikkelen vakte stor interesse, og den svenske jernbanedirektøren kom til Christiania for å konferere med han. Også i den utenlandske presse ble man oppmerksom på saken. I verdensbladet «Times» var det en som ville ha banen satt i arbeid snarest mulig. Men han ville lenger enn til St. Petersburg. Banen burde føres til Peking og Asias østkyst med sidelinjer til Calkutta og Bombay. Vi ser at han var langt forut for sin tid, ja, sogar forut for vår tid. Som ansatt i jernbanen arbeidet han målbevisst for at det skulle bygges jernbane nordover. Men det skulle gå mange år før det 17. november 1923 ble vedtatt at Nordlandsbanen skulle bygges til Bodø. Men i alle disse årene fra 1872 til 1923 arbeidet han iherdig for Nordlandsbanen, og han er med rette blitt kalt Nordlandsbanens far. 11

12 Som teknisk fotograf gjorde han forsøk med lystrykk. Etter iherdig arbeid lyktes det ham å «oppfinne» den såkalte blåkopiering, som en sparte mange penger med. Oppfinnelsen vakte oppmerksomhet Også utenfor landet. Utlendinger kom hit for å se den, og dem matte Ole Tobias ta seg av. Snart ble blåkopieringen brukt av alle ingeniør- og arkitektkontorer Noen særegen godtgjørelse for oppfinnelsen fikk han ikke. Han gjorde vel heller ikke krav på det. Og hva er vel oppfinnelsen av ostehøvelen i forhold til dette? Et raskt søk på nettet hvem som er oppfinneren av blåkopi ga ikke noe entydig resultat. Wikipedia:In 1861 Alphonse Louis Poitevin, a French chemist, found that ferro-gallate in gum is light sensitive.[2] Light turns this to an insoluble permanent blue. A coating of this chemical on a paper or other base may be used to reproduce an image from a translucent document. The ferro-gallate is coated onto a paper from aqueous solution and dried. The coating is yellow. In darkness it is stable for up to three days. It is clamped under glass and a light transmitting document in a daylight exposure frame, which is similar to a picture frame. The frame is put out into daylight requiring a minute or two under a bright sun or about ten times this under an overcast sky. Where ultra-violet light is transmitted the coating converts to a stable blue or black dye. The image can be seen forming, when a strong image is seen the frame is brought indoors and the unconverted coating, under the original image, is washed away. The paper is then dried. The result is a copy of the original image with the clear background area rendered dark blue and the image reproduced as a white line. The image is stable. The contact printing process has the advantage that no large-field optical system is required. A further advantage is that the reproduced document will have the same scale as the original. Another quality is that the dark blue background makes it difficult to add new information to the print (such as recording as-built changes); a blueprint cannot easily be altered depending on the situation, this can be either a strength or a drawback. Since the paper is soaked in liquid during processing, a minor change of scale can occur,and the paper can also become brittle. Engineering drawings often are marked to remind users not to rely on the scale of reproductions.[3] 12

13 Holcks system, laget etter sogneprest Ole Tobias Olsens anvisning. Den 18. juni 1862 fikk nordmannen Olaus Krøger Holch patent på en kamerakonstruksjon for våtplatemetoden. Prinsippet var basert på at den fotografiske platen skulle gjøres lysfølsom, eksponeres og fremkalles inni selve kameraet, uten bruk av mørkerom. Med et slikt kamera kunne man ta bilder utenfor atelieret uten å måtte trekke med mørkeromstelt. Holcks patentkamera ble bygget i flere størrelser i årene. I senere kameramodeller ble det også gjort en del modifikasjoner. Blant de mange som benyttet Holcks patentkamera har særlig sogneprest Ole Tobias Olsen utmerket seg. Holchs patent er det første innen fotografi i Norge og bidro til å skape grunnlag for amatørfotograferingen i Norge. O. K. Holck døde i 1876, før tørrplaten ble introdusert. 13

14 Fartet fra ca. 1863/64 til 1883 rundt på trehjulsykkel i Christiania og omegn og fotograferte, Oppfinner av blåkopiering.. Hans våtplatekamera som han bl. a. hadde med seg over fjellet da han gikk opp traseen for den fremtidige Nordlandsbanen, er forært Norsk Teknisk Museum av hans sønn. Norsk Teknisk Museum har flere av hans kameraer. Han fotograferte med Holck's systemkameraer. Ett av dem er et kjempekamera, som i seg selv er så stort og tungt at selve hensikten med systemet (å slippe en større oppakning som mørkeromstelt o. l.) blir parodisk. Han hadde også stereokameraer basert på samme prinsippet. 14

15 Masse megapixel Optikken som ble brukt den gang hadde best skarphet i midten av bildet. 15

16 Legg merke til mann med flosshatt Og Akevitt midt på blanke formiddagen! 16

17 Etter all akevitten måtte noen legge seg nedpå. 17

18 Lørenskog? 18

19 Side 54 i «Norske folkeeventyr og sagn» «Govætten Perpaalsa hyser Svensk-Henrik» «For henved hundrede aar siden færdedes i Dunderlandsdalen en svensk mand, Henrik, almindelig kjendt under navnet»svensk-henrik«. Denne mand saa og hørte jevnlig de underjordiske. Han kjendte deres opholdssteder og blev altid vel mottat, naar han av og til besøkte dem. Han roste dem for deres hjaelpsomhet og talte ofte om govaetten Perpaalsa, og om, hvorledes denne engang hjalp ham, da det i en snarvending knep som værst.... Han gik hurtig bak stenen, banket paa hos sin gode ven, Perpaalsa, og bad indtraengende om ly og skjul hos ham saalaenge, og her forregnet han sig heller ikke. Stenen blev lukket op, Henrik smuttet ind, og stenen lukkedes efter ham. Han satte sig ned inde i stenen og kunde naa i god ro og mak gjennem en spraekke peke lang naese til lensmanden, som netop strøk tæt forbi, men snart efter maatte vende om med uforrettet sak. Henrik var som sunket i jorden like for deres øine.» 19

20 Nærmest en «fjøsnisse»? 20

21 Folketonar få Nordland nr 138,

22 Ble etter 27 år i hovedstaden som 53 åring ansatt som prest til han søkte avskjed i 1904 som 74 åring. I prestegjeldet bodde 1000 mennesker. Bygden ble den tid betraktet som den reneste avkrok, ikke til a leve i for siviliserte mennesker. Vinteren er lang og hard med opptil førti til femti graders kulde.hvor n0dig ban enn ville, sier ban, matte ban også være den som sørget for folkehelsen. Kvaksalver var han ikke, men i sitt rikholdige husapotek fant han alltid den medisin sm passet for tilfellet. Sa var han meteorologisk observatør, urmaker, mekaniker, snekker m Ved noen av disse veiene som ble bygd hadde en det sjeldne syn at sognepresten foretok utstikingen i marka. 22

23 Solvaagtind set fra Junkerdal Gaard x=0#0 Mennesker i naturen 23

24 3D- bilder er ikke noe nytt! 24

25 Teateroppsetting i naturen 25

26 Edvard Munch «Livets dans» 26

27 «Tanke&Refleksjon» Forskjell på foto(kunst) og malerkunst? Fografiet 'Rhein II' lavet af Andreas Gursky er verdens dyreste foto efter det blev solgt for svimlende 23 mill. kroner på enn auktion hos auktionshuset Christies i New York. Skrik ble solgt for nesten 700 mill 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Jeg har ikke tenkt å prøve å påstå at Ole Tobias hadde noe med «Mona Lisa» å gjøre. Han var imidlertid et multi-talent og kanskje Nord-Norges svar på han derre italieneren Leonardo da Vinci? Ole Tobias Olsen stod med føttene godt plantet der han hadde trått barbeint i gresset hjemme nord på Helgeland, hode og hender brukte han kreativt og med stor integritet i bymiljøet sørpå. Hallgeir Eldstad som har skrevet om OT i Norsk Biografisk leksikon sier det slik: «Ole Tobias Olsen var ein fargerik person, med kraftfull røyst og ramsalte replikkar. Han var ein meister til å fortelle skrøner, oftast med lokalpatriotisk poeng og ein ikkje alltid løynd brodd mot søringane. Det vert framleis fortalt anekdoter om han, som til dømes om da han avslutta ei preike over temaet Jesus stiller stormen med å argumentere for at dette mirakelet ikkje hadde vore naudsynt dersom disiplane hadde nytta ein skikkelig ranværingsbåt!» 32

33 Jeg skal avlutte i en lokalpatriotisk tone med et dikt som Lars Saabye Christensen har skrevet. Bodde på Sortland som er nabokommunen til Hadsel i en årrekke Månen over Møysalen Lysene på Times Square er puslete i forhold og Eifeltårnet krymper Petersplassen er bare et stoppested og den kinesiske mur et hagegjerde Karl Johan er en sti under himmelen og La Scala en oppbevaringsboks Pyramidene blir ikke mye å skryte av og Louvre er en rammebutikk Uansett hvor jeg befinner meg i verden skal jeg ta beina fatt For å se månen over Møysalen inatt 33

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Flyttet til Transvaal

Flyttet til Transvaal Flyttet til Transvaal I Gud Vi hadde fått svar om at det var Guds vilje at vi flyttet til Transvaal. Den 6. februar 1927 reiste vi fra Nzongomane misjonsstasjon til Evmelo. Margrethe og Ruth begynte på

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre? Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre? Innlevert av 1.-4. trinn ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi vil takke alle som tok seg tid til å svare på spørsmål.

Detaljer

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK ASE-BERIT OG ROLF STRANDSKOGEN ORIS FORLAG Oris Forlag 1985 Printed in Norway Otto Falch A/S, Oslo 1985 Omslag: Leif Rødder ISBN 82-7362-001-8 2. opplag 1996 GCSAS Ifølge

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Gylne Sider. Ski kommuneskoger fyller 100 år!

Gylne Sider. Ski kommuneskoger fyller 100 år! Årgang 3, nummer 2 1.oktober 2012 Gylne r E T I N F O S K R I V F R A S K I L O K A L H I S T O R I S K E A R K I V Søker ditt sinn stillhet og fred efter hverdagens sysler og jag. Finner du intet bedre

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

Hans Nielsen Hauge (1771-1824)

Hans Nielsen Hauge (1771-1824) Hans Nielsen Hauge (1771-1824) Jeg er hos Gud i nådehva skader verden meg? Om den en stund får råde og stenger meg min veg? Om den mitt legem binder i fengslets mørke skjul. Så skal dog Ånden vinne og

Detaljer

Livets Ord Min historie

Livets Ord Min historie Livets Ord Min historie Fredag 19. desember 2014 Innledning Mitt navn er Jon Andersen. Jeg er fra Norge, men for tiden bor jeg i Uppsala i Sverige. Jeg har vært medlem i menigheten Livets Ord siden 1995.

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Boston College- for Psykologstudenter

Boston College- for Psykologstudenter Boston College- for Psykologstudenter Boston College er en privat Jesuitt-eid institusjon, og rangeres som ett av de mer anerkjente collegene i USA, nå tilhørende en gruppe ofte referert til som den nye

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

Det er to betydninger av ordet

Det er to betydninger av ordet Øyanytt 20. årgang og gammalt Lokalavis for RØVÆR Desember 2007 Kirke i ett og alt... Det er to betydninger av ordet Kirke. Det er kirke som bygning og kirke som menighet/ fellesskap. Denne forholdsvis

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Tro på Den Herre Jesus Kristus

Tro på Den Herre Jesus Kristus LOKALSIDER BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE De europeiske helliges tro Eldste José A. Teixeira, Portugal President for området Europa Tro på Den Herre Jesus Kristus kommer til uttrykk i våre valg, spesielt

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Utvandringen til USA på begynnelsen av 1900-tallet - I SØKEN ETTER EN BEDRE TILVÆRELSE

Utvandringen til USA på begynnelsen av 1900-tallet - I SØKEN ETTER EN BEDRE TILVÆRELSE Utvandringen til USA på begynnelsen av 1900-tallet - I SØKEN ETTER EN BEDRE TILVÆRELSE Iveland, Andreas 3STB 16. mars 2014 Forord Dette skoleåret har klassen min arbeidet med et prosjekt i historie med

Detaljer

Christen Joensen fra Gangsaa

Christen Joensen fra Gangsaa Christen Joensen fra Gangsaa og hans familie fra storbonde på Rosfjord til vognmand i Mandal Myten om Rosfjord Eventyret på Rosfjord er en oppdiktet historie basert på fortellinger og myter om slekten

Detaljer

Lofotboka -06. Årbok for Lofoten. Lofotboka 2006. Din lokalhistorie. I Lofotboka besøker du spennende steder, møter menneskene og hører historiene.

Lofotboka -06. Årbok for Lofoten. Lofotboka 2006. Din lokalhistorie. I Lofotboka besøker du spennende steder, møter menneskene og hører historiene. Din lokalhistorie I Lofotboka besøker du spennende steder, møter menneskene og hører historiene. Lokalhistorie for Lofoten spenner over seks kommuner og berører et helt øyrike. Den nære historien er likevel

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Et bryllup hos gudene

Et bryllup hos gudene Astrid Brennhagen KOPIERINGSORIGINALER Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett: www.arbeidmedord.no

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Innledning. Immaculée Ilibagiza, New York, USA

Innledning. Immaculée Ilibagiza, New York, USA Innledning Denne boken er ikke en historie om Rwanda og folkemordet der. Dette er min historie. Det er gitt ut flere gode og informative bøker som i detalj tar for seg det som utløste og drev folkemordet

Detaljer