Vestlia Borettslag FASADEREHABILITERING. Beboermøte 26.mai 2014 Presentasjon av tilstand, beboerundersøkelse og tiltakspakker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestlia Borettslag FASADEREHABILITERING. Beboermøte 26.mai 2014 Presentasjon av tilstand, beboerundersøkelse og tiltakspakker"

Transkript

1 Vestlia Borettslag FASADEREHABILITERING Beboermøte 26.mai 2014 Presentasjon av tilstand, beboerundersøkelse og tiltakspakker

2 BEBOERMØTE 26. MAI 2014 Prosessen frem til nå Oppsummering av beboerundersøkelse Tilstandsvurdering Forslag til tiltakspakker Husleie- og bokostnader Veien videre

3 Prosessen frem til nå Tilstandsvurdering Beboerundersøkelse Skissert forslag til tiltak Forslag til tiltakspakker Bokostnadsberegninger

4 Oppsummering - beboerundersøkelse Beboerundersøkelse gjennomført i Desember 169 av 324 andelseiere har svart på undersøkelsen (52 %) Delt i 3 deler: Inneklima og støy Uteområdet Generelt

5 Oppsummering - beboerundersøkelse Del I: Inneklima og støy Inneklima: Stor andel opplever trekk fra vinduer/balkongdør på stue/kjøkken (>80%) Stor andel opplever innetemperatur for lav om vinteren og for høy om sommeren (>70%) Flere opplever trekk fra vinduer på soverom (>30%) Flere mener at avtrekk på vedovn ikke er tilfredsstillende Over halvparten mener at avtrekk på kjøkken og bad ikke er tilfredsstillende. Enkelte opplever forstyrrende støy og lukt (<20%)

6 Oppsummering - beboerundersøkelse Del I: Inneklima og støy Kommentarer/innspill: Flere kommenterer kalde gulv, trekk og dårlig isolasjon på soverom. Spesielt mange kommentarer ang. kalde gulv på soverom i 1.etasje. Mange kommentarer ang. dårlig isolering på balkongside, trekk fra vinduer og balkongdør. Flere kommenterer dårlig luft og ventilasjon i leiligheten. Mange kommenterer at avtrekk på kjøkken er for dårlig. Flere melder at de har problemer med røyklukt i leiligheten ved fyring i vedovn.

7 Oppsummering - beboerundersøkelse Del II: Uteområdet Uteområdet: Stor andel opplever utendørs belysning som tilfredsstillende (>80%) Stor andel opplever parkeringssituasjonen som tilfredsstillende (<80%) Flere mener lekeplassene ikke er tilfredsstillende (>40%) Flere mener det er for lite beplantning og sittegrupper ute (>30%)

8 Oppsummering - beboerundersøkelse Del II: Uteområdet Kommentarer/innspill: Flere kommentarer ang. lekeplasser og sittegrupper Flere kommentarer ang. parkering Flere kommentarer på beplantning og belysning

9 Oppsummering - beboerundersøkelse Del III: Generelt Generelt: Stor andel mener at balkong har tilfredsstillende utforming og størrelse (>80%) Stor andel har registrert synlige skader på betong/balkong (>60%) Flere mener at brannsikkerheten i borettslaget ikke er tilfredsstillende (15%) Flere mener at inngangsparti og trappeoppgang ikke er tilfredsstillende (20%) Alle trives i borettslaget!

10 Oppsummering - beboerundersøkelse Kommentarer generelt Innspill/ønsker fra beboere "Håper på utbedring av betong på balkong" "Utskifting av vinduer på stue og kjøkken, samt etterisolering!" "Kunne ønske det var bed/busker ved inngangsparti" "Personlig er kulden i 1.etg det aller største problemet. Dyr leilighet å bo i pga. strøm og fyringsutgifter! Uvanlig dårlig gulvisolering" "Inngangsparti og trappeoppganger er gammelt, men fungerer til sitt bruk. Ønsker strømuttak/lampe på veranda, felles for hele brl" "Balkong kunne vært større, utvidelse i dybden" "Verandagulv må rettes opp, så vann renner av, og ikke inn på gulvet" "Isolering av yttervegg. Stue/kjøkken trekkfullt!" "Oppgradering av veranda (vegger). Lekkasje fra gulv på veranda i 2.etg. Vann renner rett ned på vindu i verandadør hos meg. Bør tette lekkasje!" "Kunne vært innstallert brannrømningsvei fra soverom" "Stiller spørsmålstegn ang rømningsveier fra leiligheter i 2. og 3. etasje. Her er tilsynelatende eneste rømningsvei ned i trappeoppgangen. "Ønsker mer informasjon om brannsikkerhet (Spes. Varsling av brann i andre etasjer/oppganger" "Noe må gjøres med ventilasjonssystemet" "Balkongen. Det flasser murpuss" "Oppgang: Håpløs plassering av vinduer. Dårlig plass foran trappeoppgang til barnevogner. Trenger et estetisk løft" "Trapper har sprukket etter takarbeidet! (Rystelser) bevegelser?"

11 Tilstand Oppsummering - Yttervegger (fasade) - Tak - Fasade - soveromside - Fasade balkongside - Kortsider (gavlvegger) - Ventilasjon - Drenering - EL-anlegg - Brannteknisk rapport - Tilstand Betong - rapport - Avløpssystem - rapport

12 Tilstand Oppsummering Fasade - soveromside Oppbygging - Ytterveggene i blokkens langside (soveromside) er rehabilitert i 2004/2005. Veggen er lektet ut og etterisolert med 50mm mineralull. 9mm gipsplater som vindsperre, lektet ut og kledd med Cemberit plater/plank.

13 april 2013

14 Tilstand Oppsummering Fasade - soveromside Utlekting(lufting av vegg) - Over og under vindu: 25x50mm vertikale lekter og 38x56mm horisontale lekter. - Mellom vinduer: Cemberit plater monteres på vertikale lekter. Vertikale og horisontale lekter: Feil utførelse, horisontale lekter:

15 Tilstand Oppsummering Fasade - soveromside Utlekting(lufting av vegg) - Luftspalte i underkant av vegg er enkelte steder avstengt med asfaltplate. Riktig utførelse: Delvis avstengt med asfaltplate: Avstengt med asfaltplate:

16 Tilstand Oppsummering Fasade - soveromside Vinduer - Vinduer med 2-lags isolerglass U-verdi 1,1 satt inn i 2003/ Vinduene i trappeoppgang er plassert i samme høyde som resterende vinduer i fasaden og er derfor ikke plassert hensiktsmessig i forhold til trapperepos. Dette bør utbedres ift. lysforhold.

17 Tilstand Oppsummering Fasade - soveromside Kuldebro på soverom mot søppelrom Tilsvarende soverom i 3.etg

18 Tilstand Oppsummering Fasade - balkongside Ytterveggene i blokkens langside (mot balkong) har dårlig isolasjonsevne og store vindusflater. 10cm isolasjon, ikke lufting mellom ytterkledning og vindtett sjikt. Vindsperre + avrenning balkong bør undersøkes ettersom det har vært fuktskader enkelte steder på yttervegg ved slagregn.

19

20 Tilstand Oppsummering Fasade - balkongside Vinduer fra byggeår. Balkongdør fra ca. 1996

21 Tilstand Oppsummering Fasade - soveromside Termografering balkongside

22 Tilstand Oppsummering Fasade kortsider/gavlvegger Gavlvegg er av betong og er lektet ut, etterisolert (10cm) og kledd med stålplater. «Konstatert dårlig vindsperre på bunn av platekledning gavler. Hent gir tilbud på montering av asfaltplate».

23 Tilstand Oppsummering Ventilasjon Mekanisk ventilasjon med avtrekk over tak - Spalteventiler i vinduer på soveromsiden - Ventil på kjøkken - Kjøkkenavtrekk med kullfilter - Avtrekk på bad - Avtrekk pipe

24 Tilstand Oppsummering Drenering - Byggene har drensledninger fra byggeårene. - Drenering er skiftet ut i EBS8, 12, 18 (Delvis) og Det bør gjøres noe med fallforholdene der man opplever at overflatevann renner inn mot grunnmur. - Behov for drenering må vurderes i enkelttilfeller.

25 Tilstand Oppsummering Brannteknisk rapport Gjennomføringer - Enkelte gjennomføringer mangler branntetting. Trapperom - Når trapperommet går over 2 etasjer skal det iht. forskrifter røykventileres. Dette er løst ved at vinduer i trapperommet kan åpnes. Vinduene i trapperommet er noe vanskelig tilgjengelig. Her bør det gjøres tiltak for å bedre tilgjengeligheten. Røykvarslere - Varslere fra Det anbefales å foreta en sjekk på at røykvarslere finnes og fungerer, evt. utstyre alle leiligheter med nye varslere.

26 Tilstand Oppsummering Brannteknisk rapport - Balkongdekket er bygget slik at det er en spalte på 5-10cm mellom dekket og veggen. Spalten må fjernes, enten ved at den branntettes, eller ved en ombygning av balkongdekket/vegg. Balkongdekket skal ivareta kravet om branncelleskille, dette for å hindre vertikal brannspredning mellom etasjene.

27 Tilstand Oppsummering EL-anlegg - Hovedfordeling, stigeledninger og sikringsskap leiligheter og fellesarealer er fra byggeåret. - Det er gjennomført befaring sammen med fagmann (Vintervoll). - Ingen mangler eller feil observert. Konklusjon fra denne befaringen er at EL-anlegget er i god stand, men at man mtp. alder og dagens forskriftskrav bør planlegge utskifting av anlegget.

28 Tilstand Oppsummering Tilstand betong - Tilstandsregistreringen omfatter balkonger på boligblokkene. - Balkongene er betongplater som er lagt opp på skiver mellom boenhetene. For større leiligheter er det en ekstra skive/søyle som understøttelse. - Vestlia BRL ble rehabilitert i Det ble da foretatt en mekanisk reparasjon og realkalisering av betong. Det er også støpt på en utvidelse på 30cm i forkant av balkongene. - Årsaken til skadene som var bakgrunn for rehabiliteringen på tallet var lav armeringsoverdekning og karbonatisert betong.

29 Tilstand Oppsummering Tilstand betong Oppsummering funn - Flassende maling i underkant av balkongdekker. I forkant på en del balkonger og ofte der balkongene er lagt opp på en metallvinkel der det er sprang i etasjehøyden. - I noen tilfeller er det større områder med malingsavflassing. Årsaken kan være svakheter/riss på oversiden av elementet.

30 Tilstand Oppsummering Tilstand betong Oppsummering funn - Det registreres en brun flekk i fugen mellom ny og gammel betong på AF10 og et riss i korrosjonsprodukter i EBS2c. - Det registreres også en skade på EBS10b på skive mellom balkonger. - For øvrig registreres det ikke spor etter armeringskorrosjon i underkant dekker.

31 Tilstand Oppsummering Tilstand betong Konklusjon - Balkongdekkene og skivene er i god stand. - Behandlingen som ble gitt på midten av 90-tallet ser ut til å ha fungert bra. - På lang sikt kan det være aktuelt å utføre realkalisering av de områdene som ikke er realkalisert i dag. Anbefalte tiltak - Tetting for å hindre vann i å renne ned i støpeskjøten/fuge på kortsiden av betongelementene. Lokal malingsfjerning og påføring av ny maling. - Reparasjon av lokale skader på EBS 10 og Vedlikehold av overside dekker

32 Tilstand Oppsummering Avløpssystem - I blokkene har det vært en del lekkasjer og noen av stammene er rehabilitert. Generelt kan man anta at levetiden er overskredet, og at lekkasjer kan øke i hyppighet i tiden fremover. Det er gjennomført videokontroll av avløpssystemet. -

33 Tilstand Oppsummering Avløpssystem - Utført videokontroll av spillvannstamme, kjøkkenstamme og bunnledninger i AF2 og EBS2. - Spillvannsstamme og kjøkkenstamme er av type plast (ABS) - Bunnledninger er av støpejern (MA-rør)

34 Tilstand Oppsummering Avløpssystem Konklusjon - Spillvannsstamme (ø100mm) - Åpne skjøter + registrert stort åpent «sår. Rør sprakk delvis etter kapp - Gren på koblinger/moffer ser dårlige ut. - Bør for renoveres. - Kjøkkenstamme (ø75mm) - Flere sprekker, her må noe gjøres. - Registrert åpen skjøt nederst på røret. - Bilde fra kjeller som viser at det er lekkasje - Bunnledninger - Kan ikke se synlige skader eller sprekker. - Ledningen er slitt i bunnen og har begynt å ruste. - Deler av ledningen har fått røtter inn i ledningen. - Utskifting/rehabilitering nødvendig

35 april 2013

36 Rehabilitering Vestlia brl -Tilstandsanalyse -Beboerundersøkelse -Skisseforslag m ulike alternativ 1310 Rehabilitering Vestlia brl

37 Kvaliteter Lys & luft Utsikt Sol Planløsninger Svalgangsfritt! Folk trives 1310 Rehabilitering Vestlia brl

38 Tidsvinduet - En mulighet for oppgradering økt komfort/teknisk standard estetisk løft bedre funksjonalitet Fokus: - Langsiktig perspektiv 20-30år - Livssykluskostnader - Gode helhetlige løsninger -«Gjør ting skikkelig når det først gjøres!» 1310 Rehabilitering Vestlia brl

39 Helhetlig plan for rehabilitering Nytt klimaskall Etterisolering (250mm) Nye vinduer (3-lags) Vindtetting Ny kledning Eliminering av kuldebroer Balansert ventilasjon Bedre inneklima og økt komfort Reduserte energikostnader Teknisk Belysning VVS Brannsikkerhet 1310 Rehabilitering Vestlia brl

40 Energimerke Energikarakter ENERGIMERKE A <= 76 kwh/m² B <= 96 kwh/m² Etter tiltak 103 kwh/m 2 C <= 112 kwh/m² C D <= 138 kwh/m² E <= 164 kwh/m² F <= 205 kwh/m² Før tiltak 273 kwh/m 2 G > 205 kwh/m² G >= 82.5 % < 82.5 % < 65.0 % < 47.5 % < 30.0 % Andel fossil/el. oppvarming Beregnet levert energi normalisert klima: kwh/m² Sum andel el/olje/gass av netto oppvarmingsbehov: % 1310 Rehabilitering Vestlia brl

41 Helhetlig plan for rehabilitering Estetisk og funksjonelt Moderne utrykk Bryte opp monotonitet Dagslysinnslipp Bygge ned terskler Større balkonger Individuelt preg innganger Sportsbod Utomhus 1310 Rehabilitering Vestlia brl

42 Helhetlig oppgradering Verdiøkning Reduserte energikostnader Vedlikehold Estetisk løft Økt komfort og trivsel! 1310 Rehabilitering Vestlia brl

43 Støtte / finansiering Tidlig dialog viktig(forhåndsgodkjenning) Rehabilitering Vestlia brl

44 Eksempler Borettslagene på Kattem ust Rehabilitering Vestlia brl

45 -Hedrende omtale 2009 Trondheim kommunes Energisparepris 1310 Rehabilitering Vestlia brl

46 1310 Rehabilitering Vestlia brl

47 1310 Rehabilitering Vestlia brl

48 1310 Rehabilitering Vestlia brl

49 1310 Rehabilitering Vestlia brl

50 1310 Rehabilitering Vestlia brl

51 1310 Rehabilitering Vestlia brl

52 1310 Rehabilitering Vestlia brl

53 Forslag til tiltakspakker Tiltakspakke 1 (vedlikeholdspakke) Balkongfasade Skifte vinduer/dører, isolasjon og ny kledning x x Utbedring eksisterende balkonger Bytte av vegg med glassfelt x Tiltakspakke 2 Tiltakspakke3 (anbefalt) Nye balkongdekker massivtre x x Gavlvegger Isolasjon + ny kledning x x x Inngangsside Skifte vinduer, isolasjon og ny kledning Rive søppelrom, nytt inngangsparti x x x Glassfasade trapperom Ventilasjon Utbedring eksist. Ventilasjon Balansert ventilasjon x x VVS ogbrann Rehabilitering avløpssystem x x x Brannvarslingsanlegg x x x Utomhus Sportsboder x x Lekeplasser/uteområder Kostnadsestimat: 100 millioner 180 millioner 225 millioner x x x x

54 Husleieberegninger og bokostnad Tabellen nedenfor viser konsekvenser for husleie og bokostnad for de ulike tiltakspakkene. Tallene er basert på ovenstående budsjett på tiltakspakker. Husleie: Andel av felleskostnader. Bokostnad: Husleie inkludert kostnader for oppvarming og skattefradrag. 2 -ROMS Husleie i dag Lånebeløp Vedlikehold Ny husleie Energikostnad Skattefradrag Bokostnad Per i dag Tiltakspakke 1 (Lånetid 20 år, 3,5% rente) Tiltakspakke 2 (Lånetid 30 år, 3,5% rente) Tiltakspakke 3 (Lånetid 30 år, 3,5% rente) ROMS Husleie i dag Lånebelp Vedlikehold Ny husleie Energikostnad Skattefradrag Bokostnad Per i dag Tiltakspakke 1 (Lånetid 20 år, 3,5% rente) Tiltakspakke 2 (Lånetid 30 år, 3,5% rente) Tiltakspakke 3 (Lånetid 30 år, 3,5% rente) ROMS Husleie i dag Lånebeløp Vedlikehold Ny husleie Energikostnad Skattefradrag Bokostnad Per i dag Tiltakspakke 1 (Lånetid 20 år, 3,5% rente) Tiltakspakke 2 (Lånetid 30 år, 3,5% rente) Tiltakspakke 3 (Lånetid 30 år, 3,5% rente)

55 Veien videre

56 Ferdig.

REFERAT FRA BEBOERMØTE 27. OG 28. AUGUST

REFERAT FRA BEBOERMØTE 27. OG 28. AUGUST REFERAT FRA BEBOERMØTE 27. OG 28. AUGUST Prosjektnr 1356 Dato 27.-28.8.14 Møteleder Frode Lægreid Prosjekt Møtetid fra - til 18.00-20.30 VESTLIA BORETTSLAG REHABILITERING BLOKKER Sted Kåret på Othilienborg

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle SINTEF NOTAT 4 Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL SINTEF Notat Karine Denizou, Michael Klinski, Erica Löfström og Kari Hovin Kjølle Nordre

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-119617 ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 HH/februar 2010. OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf.

Detaljer

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen GULLMYRA BOLIGSAMEIE Selskapsnr. 300881 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utskriftsdato: 23. januar 2015 Oppdragsbeskrivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Gullmyra Boligsameie Org.nr 975 564 509 POSTADRESSE

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING Borettslaget Torshov Kvartal I UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 2011-10-03 Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17

VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 2011-10-03 Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Endelig 2011-10-03 Rapport Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 2 av 17 1 Bakgrunn Sohlberg & Toftenes as har på vegne av Studentskipnaden i

Detaljer