Rambøll Norge AS. Tilstandsanalyse--- Kvam Herad. Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148. (Rev. 0)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rambøll Norge AS. Tilstandsanalyse--- Kvam Herad. Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148. (Rev. 0) 2009-11-02"

Transkript

1 Rambøll Norge AS Tilstandsanalyse--- Kvam Herad Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148 (Rev. 0)

2 Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148 Tilstandsanalyse Oppdragsnr.: Oppdragsgiver: Kvam kommune Oppdragsgivers repr.: Arvid Tangerås Oppdragsleder: fagansvarlig bygg: Fagansvarlig RIV: Fagansvarlig RIE: Torill Tverberg Jomar Haktorson Helge Gaarder Roy Pettersen Rev. 0 Dato Kontroll Godkjent Helge Gaarder Jomar Haktorson Antall sider: Rapport Vedlegg - Rambøll Norge AS Torgny Segerstedtsvei27 Pb 3705 Fyllingsadalen 5845 Bergen

3 Innhold 1. Innledning Grunnlag Oppdragsomfang Dokumentasjon Befaring Opplysninger om eiendommen Sammenstilling anbefalte vedlikeholdstiltak Bygningsteknisk tilstand Grunn og Fundamenter Drenering Lufting av blindkjeller Bærende konstruksjoner Generelt Vertikal bæring Horisontal bæring: Takkonstruksjoner Sekundære konstruksjoner Gulv/belegg Himlinger: Isolasjon i dekker Yttervegger Fasader Isolasjon i yttervegger: Vinduer Ytterdører: Innervegger Vegger Innvendige dører: Overflater innervegger Toaletter i kjeller Yttertak Taktekking Takrenner/beslag Snøfangere VVS-teknisk tilstand Generelt Utførte tiltak i senere tid Sanitæranlegg Varmeanlegg Luftbehandling Luftkjøling Drenering utendørs Sprinklere Elektroteknisk tilstand Generelt Fremlagt dokumentasjon Hovedtavle Underfordelinger Jording Lys/nød/ledelys og stikk

4 5.7 Varme og kjøling Nød og ledelys Svakstrøm UPS Brannalarmanlegg Heis Bæresystemer Konklusjoner, elektroteknisk tilstand Tabeller Tabell 1 Generelle opplysninger... 6 Vedlegg Vedlegg 1: Bilder 4

5 1. Innledning 1.1 Grunnlag Oppdragsomfang Av Kvam Kommune, eining for tekniske tenester, er Rambøll AS (RN) bedt om å utarbeide tilstandsanalyse for Norheimsund Barneskule, 1966-bygget. Tilstandsanalysen er utført på nivå 1 slik dette er definert i NS3424. I følge samme standard har vi benyttet tilstandsgrad 0 3 med følgende hovedbetydning: Tg 0: Ingen symptomer Ingen tiltak nødvendig Tg 1: Svake symptomer Ordinært vedlikehold tilstrekkelig Tg 2: Middels kraftige symptomer Moderate utbedringer nødvendig Tg 3: Kraftige symptomer Store utbedringer nødvendig For tilstandsgrad 0 og 1 har vi ikke medtatt noen utbedringstiltak eller kostnader. Oppdragsgivers adresse: Kvam Kommune, eining for tekniske tenester Kvam rådhus, Grovagjelet Norheimsund Dokumentasjon Til hjelp for under tilstandsanalysen har vi hatt tilgang til Arkitekttegninger Betongegninger Armeringstegninger Branntilsynsrapporter for perioden Befaring Denne rapporten vurderer på et overordnet nivå byggets tekniske tilstand (bygg, VVS og elektro). Vurderingene baseres hovedsakelig på visuelle observasjoner, på opplysninger som fremkommer av dokumentasjonen under og intervju med driftsansvarlig Ved intervjuet deltok også Rektor. og Prosjektleder Befaring i bygget ble avholdt den Følgende personer fra Rambøll deltok og står for vurderingene: Jomar Haktorson Bygningsmessige og bygningstekniske fag Helge Gaarder: VVS-tekniske fag Roy Pettersen: EL-tekniske fag 5

6 Opplysninger om eiendommen Tabell 1 Generelle opplysninger Opplysninger Tilstandsvurderingens formål: Tilstandsvurdering som grunnlag for rehabilitering Anbefalte tiltak og kostnader omfatter vedlikeholdstiltak som bør gjennomføres uavhengig av rehabiliteringen Adresse: Tilstandsanalysens omfang: Bygningsmessige, EL-tekniske og VVStekniske fag. Tilstandsanalysen er basert på: NS nivå 1 Kommune: Norheimsund barneskule Gamle Sandvenveg Norheimsund Gnr/Bnr 11/148 Kvam Bygningstype / Virksomhet:* Skole/undervisning Etasjetall: 2 + delvis kjeller Oppført år: 1966 Bruttoareal, BTA (m 2 ): ca M2 6

7 2. Sammenstilling anbefalte vedlikeholdstiltak Tabell 4 Sammenstilling av fremtidige tiltak (anbefalinger) Fagområde Side nr Spesifisering av tiltak Kostnader Utføres innen 1-3 år 3-5 år Bygningsteknisk Masseutskifting langs søndre fasade ,- Rengjøring blindkjeller ,- Forbedre ventilasjon i blindkjeller ,- Betongflikk yttervegger ,- Skifting av vinduer ,- Skifte 2 stk. glassfelt i trapperom ,- Skifte hoveddører og glassfelt i inngnagsparti Utvendig maling av yttervegger ,- Skifte dører mellom ,- undervisningsrom og korridor Justering branndører/div ,- branntetting Skifting av himlinger ,- Skifting av gulvbelegg (delvis) ,- Isolasjon under dekke over ,- blindkjeller Opprensking takrenner ,- Tekking baldakin ,- Oppussing toaletter ,- VVS-Teknisk Sanitæranlegg: Nytt anlegg Varmeanlegg: Vannbåren varme. Luftbehandling: Balansert ventilasjon , , ,- Elektroteknisk Ny hovedtavle ,- Nye underfordelinger ,- Ny Jording ,- Ny belysning og nødlys m. styring, ,- stikkontakter, brytere og føringsveier. Nye tilførsler til ventilasjonsanlegg ,- Oppgradering brannalarmanlegg ,- SUM: ,- 7

8 På bakgrunn av de ulike typer bygningsdeler og installasjoners levetid i bygget, må det påregnes utskifting eller reparasjoner innen de angitte tidsperiodene i tabell 2. 8

9 3. Bygningsteknisk tilstand 3.1 Grunn og Fundamenter Bygningen har kjellermurer av betong som står på fjell. Bygningen har delvis blindkjeller og delvis en kjeller med tilfluktsrom og toaletter. Betongveggene er i god stand Tg. 1 Ingen Drenering I blindkjelleren har det trengt inn vann. Vannet har demmet seg opp mot vegg mot innredet toalettrom. Dette har ført til saltutslag på veggen på guttetoalettet. Innsig av vann skyldes sannsynligvis tette masser på utsiden av kjellermurene. Vannmassene i blindkjelleren har en tykk gjørmeaktig konsistens Tg. 3 Masseutskifte langs søndre kjellervegg. Etablere drensgrøft til lavere terrengnivå eller eksisterende drenssystem. Tømming av vann/gjørme i blindkjeller. Kostnad: RS kr , Lufting av blindkjeller Blindkjelleren er luftet via rister i betongvegg over terreng. Antall rister og areal virker knapt i forhold til kjellerens volum. Tg. 2 Supplering med flere rister i kjellermur. Sikre tversgående lufting av blindkjeller. Evt. ved hjelp av mekanisk ventilasjon Kostnad: RS kr ,- 3.2 Bærende konstruksjoner Generelt 9

10 Vertikal bæring Bygningen har innvendige og utvendige bærevegger av plasstøpt betong. Innvendig er det betongvegg mellom undervisningsrom og korridorer. Nordre yttervegg er av betong. I søndre langfasade er det betongpilastre med mellomliggende brystningsfelt. Brystningsfeltene danner bæring for betongdekket over 1. etasje. Bæresystemene er totalt sett i god stand. Under brystningsfelt over 1 etasje ble det dog registrert en skade i betongoverflaten som kan tyde på armeringsrust. Tg. 2 Kontroll av underkant på betongbrystning 2. etasje langs sydfasade. Utbedre eventuelle skader. Kostnader: Anbefalt avsatt beløp: kr , Horisontal bæring: Bygningen har plasstøpte betongdekker med underliggende T-bjelker, både over kjeller / blindkjeller og i etasjeskiller mellom 1 og 2. etasje. Det ble ikke rapportert eller registret noe som tilsier skader eller svekkelser i dekkene. Tg. 1. Ingen Takkonstruksjoner Bæring for tak er utført med prefabrikkerte takstoler. Takkonstruksjonene er i god stand Tg 1 Ingen 3.3 Sekundære konstruksjoner Gulv/belegg I undervisningsrommene er det linoleumsbelegg eller vinylbelegg. I korridorene er det vinylfliser. I inngangspartiene er gulvene belagt med skifer. Gulvbeleggene i undervisningsrommene har ulik alder og tilstand. Tg

11 Vinylflisene i korridorene er trolig opprinnelige. Vinylfliser og gulvlim kan inneholde asbest. Tg. 3 Skifting av belegg i korridorer. Delvis skifting av belegg i undervisningsrom Kostnader: Kr ,- Vi har forutsatt skifting av belegg på ca. halvparten av gulvarealene Himlinger: Himlingene består hovedsakelig av systemhimlinger med plater av perforert gips. Tilstand Himlingsplatene er stort sett intakte, men det registreres skader på enkelte plater. Platene tilfredsstiller ikke dagens standard til etterklangstid for undervisningsrom (NS81759). Tg. 1 2 I og med at det skal monteres nytt ventilasjonsanlegg i bygget må himlingen uansett rives. Kostnad: Kr , Isolasjon i dekker Etasjeskiller mellom 1 etasje og blindkjeller består av et plasstøpt betongdekke. Betongdekket er ikke isolert. Undergurt på takstoler er isoler med 150 mm isolasjon. Uisolert dekke mellom 1. etasje og er ikke forskriftsmessig Tg. 3 Isoleringen i takkonstruksjonene holder ikke kravene i dagens forskrifter. Tilleggsisolering her vil likevel neppe være lønnsomt. Tg 1-2 Isolere undersiden av betongdekke i blindkjeller. Kostnad: Kr

12 3.4 Yttervegger Fasader Fasadene består malte betongflater. Fasadene er i normalt god stand, alderen tatt i betraktning. Malte overflater er imidlertid slitte og bærer preg av klimapåkjenninger. Tg. 2. Rengjøring og maling av betongfasader. Kostnad: kr , Isolasjon i yttervegger: Yttervegger er isolert med 100 mm siporex. Siporexen holder ikke dagens krav til isolasjon. For øvrig har vi ingen merknader. Tg 1-2 Ved en oppgradering av skolen vil det være naturlig å foreta en utvendig etterisolering av ytterveggene. Dette innebærer oppføring av ny fasade i form av utlektet platekledning eller system med murpuss på isolasjon. Det er ikke lagt inn kostnader for dette i denne tilstandsanalysen. Kostnad: Ingen Vinduer Bygningen har vinduer med trekarmer og isolerglass. På sydfasaden i 2 etasje er vinduene nylig skiftet til nye med solavskjermende glass. De øvrige vinduene i bygningen er originale. I hvert av trapperommene er det store vindusfelt i aluminiumsrammer som spenner over to etasjer. Med unntak av de nye vinduene i 2. etasje vindu anser vi vinduene for å være i dårlig stand. Denne vurderingen baseres i stor grad på vinduenes isolerende egenskaper sammenlignet med nye vinduer. Tg. 2 3 Kostnad: Vinduer fasade syd: kr ,- Vinduer fasade nord: kr ,- Vinduer fasade vest: kr ,- Vindusfelt trapperom: kr ,- 12

13 Ytterdører: Bygningen har to like inngangsfelt. Hvert av inngangsfeltene har to stk. dører med sidefelt og overlys av glass Dørene er utført av tre og glass, med solid sparkebeslag. Rammeverket i vindusfeltene er av tre. Inngangsfeltene er trolig originale. Dørene slutter dårlig til tersklene er således kilde til varmetap. Glassfeltene som er originale er energiøkonomisk i dårlig stand. Tg 2 Skifte dører i inngangsfelt Skifte glassruter i vindusfelt. Kostnad: Kr ,- 3.5 Innervegger Vegger Innvendige vegger mellom undervisningsrom er oppført av ½-stein teglvegger med støyabsorbent på en side. Vegger mellom korridor er utført av plasstøpt betong. Disse veggene er bærende. Vegger mellom korridorer og trapperom er utført av gips Vi har ingen merknader til vegger utført av betong eller tegl. Når det gjelder gipsvegger registrer vi stedvis manglende branntetting mot tilstøtende betongvegger. Utbedre branntetting mellom brannvegger av gips og tilstøtende betongvegger. Kostnad: kr , Innvendige dører: Innvendige dører er kompaktdører av tre. Mellom korridorer og trapperom er det brannklassifiserte dører av nyere dato Dører mellom klasserom og undervisningsrom fungerer mekanisk tilfredsstillende, men mangler brannklassifisering. Tg. 3 Branndører mellom korridorer og trapperom er av nyere dato og i god stand. Noen av dørene trekkes ikke ordentlig igjen. 13

14 Dører mellom korridorer og undervisningsrom skiftestil nye brannklassifiserte dører. Justere branndører mellom korridorer og trapperom Kostnad: Nye brannklassifiserte dører Kr ,- Justering branndører: kr , Overflater innervegger Hovedsakelig malte flater på murpuss. Overflatenes tilstand tyder på at intervallmessig oppussing utføres jevnlig. Tg. 1 Ingen Toaletter i kjeller Toalettene i kjelleren er innredet som følger: Gulv med keramiske fliser på betonggulv Vegger av betong eller tegl med malt murpuss. Deler av veggflatene har også furupaneler. Toalettavlukkene er utført spanskvegger. Toalettene er for tiden stengt på grunn av dårlig inneklima/lukt. Dette har trolig sammenheng med vanninntrengning i blindkjeller samt mangelfull ventilasjon. Overflatene i seg selv er i relativt god stand. Det vil likevel være naturlig å renovere toalettene etter at blindkjelleren er satt i stand, og nytt ventilasjonsanlegg er etablert. Tg. 2 Anbefale tiltak: Oppussing av toalettrom Bygging av nye toalettavlukker (spanskvegger) Kostnad: Oppussing: kr ,- Nye avlukker: kr ,- 3.6 Yttertak Taktekking Bygningen er tekket med betongtakstein Som sutak er det benyttet oljeherdete huntonitplater. Baldakin/leskur langs nordsiden av bygningen er tekket med papp. Taksteinen over hovedbygningen er i god stand Tg 1 14

15 Tilstanden på papptekkingen på baldakinen er i dårlig stand Tg 2. Omtekking av tak over baldakin: Kostnad: Kr Takrenner/beslag Bygningen har relativt nye takrenner, nedløp og skvettsink av rustfritt stål. Nedre del av nedløpene er beskyttet av støpejernsrør Renner og nedløp er generelt i god stand. Tg. 1 Det registreres stedvis en del vegetasjon/torv i takrennene. Dette skyldes manglende vedlikehold. Opprensking av tilgrodde takrenner Kostnad: Kr , Snøfangere Snøfangerne er utført av malt stål. Snøfangerne er tilsynelatende funksjonsmessig god stand. Det registreres noe avskalling og rust. Tg Ingen 15

16 4. VVS-teknisk tilstand 4.1 Generelt Gjeldende adresse: Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148 Det foreligger bygningstegninger og branntegninger av bygget. Tegninger for sanitæranlegget og ventilasjonsanlegg mangler Utførte tiltak i senere tid År Etasje Tiltak ukjent U Avtrekksystem for kjeller 4.2 Sanitæranlegg Generelt: Sanitæranlegget er fra skolen var ny. Det anbefales at alt sanitæranlegget blir sanert ved ombygging av skolen. Bunnledninger: TG 3 Ledninger i grunnen er soil-rør og antas og være i dårlig stand, må skiftes ut. Spillvannsledninger: TG 2 Ledninger er soil-rør. Opplegg ligger skult i skilleveggkonstruksjon. Det ble ikke oppservert synlige skader eller lekkasjer på rørene. Ved ombygging av skole anbefales rør skiftes ut. Forbruksledninger: TG 2 Forbruksvannsledninger er av kobberrør. Rørene har ikke hatt lekkasjer, men tilkobling til utstyr har det forkommet lekkasje. Ved ombygging anbefales rørene skiftes ut. Sanitærutstyr og armatur: TG 2 Sanitærutstyr og armatur er fra bygget var nytt i Batterier på vasker er av den sorten som har separate kraner for kaldt og varmt vann, ingen beskyttelse mot skolding. Sanitærutstyr anbefales utskiftet ved ombygging av skolen. VVB er plassert i kjeller og er i orden. Den er av eldre dato og ble installert når bygget var nytt. Skiftes ut ved ombygging av bygget. Brannslukking: TG1 Brannslanger og pulverapparat har jevnlig kontroll og er funnet i orden. 4.3 Varmeanlegg Bygget har elektrisk oppvarming i dag. Ved ombygging anbefales det vannbåren oppvarming med radiatorer. Det er mulighet for å tilknytte seg varmesentral i nabobygget på skolen. 16

17 4.4 Luftbehandling Luftbehandlingsanlegget TG 2. Det er installert mekanisk avtrekk i skolen med 2 avtrekksvifter på tak og en i kjeller. Den i kjeller er ute av drift. Tilluft i bygget blir tilført via rister i fasade og ved hjelp av undertrykk som skapes fra avtrekkssystemet. Dette er en svært dyr ventilasjonsprinsipp pga all varmen i bygget blir dradd ut via avtrekksystemet. Ny balansert ventilasjon anbefales installert i bygget på ca 7500 m 3 /h. Ventilasjonsaggregat plasseres inne i bygget med inntak og avkast over tak. Det må frigjøres areal for nytt vifterom. 4.5 Luftkjøling Ingen anlegg per i dag. 4.6 Drenering utendørs Utendørs drenering ser ok ut, TG 1. Det samler seg smuss i takrenne pga manglende rengjøring. 4.7 Sprinklere Bygget er ikke i sprinklet i dag 17

18 5. Elektroteknisk tilstand 5.1 Generelt Hovedfordeling er plassert i kjeller forsynt fra hovedfordeling i annet bygg, hvor måler er plassert. Hovedkabel av type PFSP 3x95mm² AL, er av nyere dato og tilsynelatende i god stand. Renovering av bygg medfører installasjon av vannbåren varme levert fra fyrkjele i kjeller gymbygg. Det vil derfor bli frigitt kapasitet i tilførselskabel til installasjoner for nytt ventilasjonsanlegg med nødvendig utstyr. Effektforbruk registrert kl.10:30 var ca. 40kW. 5.2 Fremlagt dokumentasjon FDV dokumentasjon ikke fremlagt. Serviceavtaler ikke fremlagt. Elektrodokumentasjon, kortslutningsberegninger, kursfortegnelser ikke funnet/fremlagt. Historikk over effektforbruk ikke fremlagt. 5.3 Hovedtavle Spenningssystem 230V. Inntaksskap er plassert i kjeller i eget tavlerom. Stålplateskap montert på gulv fra vegg. Skapet er åpent i bakkant. Utstyrt med skrusikringer og NH skuffer. Måler for bygget er plassert i hovedfordeling i annet bygg. Hovedkurser til underfordelinger med mer må skiftes ut. Tavle tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet. Utskifting av hovedtavle er påkrevd. Tilstandsgrad: 3 Tiltaksbehov: Utskifting av fordeling. Kostnad: ,- 5.4 Underfordelinger Plassert i 1. og 2. etasje. 2 stk. i hver etasje. Stålplateskap montert i vegg. Fordelinger er utstyrt med skrusikringer, automatelementer, kontaktorer og styring for varmeanlegg. Kursfortegnelse montert i fordeling. Kursopplegget utført som skjult røranlegg og synlig kabel på bygningskonstruksjoner, utvidet og supplert etter behov. Installasjoner har varierende alder. Generell oppgradering av underfordelinger er påkrevd da de ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet. Alle forbrukerkurser må skiftes ut. Det må vurderes gevinst ved sammenslåing av fordelinger i etasjene da alle varmekurser med tilhørende styring utgår. Tilstandsgrad: 3 Tiltaksbehov: Utskifting av 4 fordelinger Kostnad: ,- 18

19 5.5 Jording Jording via inntakskabel. fundamentsjord, ringjord eller spyd ikke funnet. Tilstandsgrad: 3 Tiltaksbehov: Ny jording med wire og spyd må legges i grøft utenfor bygget. Drenering skal graves opp og disse grøftene kan benyttes til dette. Kostnad: Lys/nød/ledelys og stikk Belysning i klasserom, lager, utrom og korridorer er montert i tak og av nyere dato ikke eldre enn 5 år. Belysning som utenpåliggende lysrørarmaturer. Det er ikke avdekket armaturer med PCB innhold i bygget. I forbindelse med utskifting av himlinger til systemhimling kan ikke armaturer benyttes. Nye armaturer med styring må monteres i klasserom, kontorer og korridorer hvor ny himling monteres. Oppgradering av kursopplegg til belysningsanlegg er nødvendig. Oppgradering av kursopplegg og stikkontakter er nødvendig. Tilstandsgrad: 0 Tiltaksbehov: Oppgradering av belysningsanlegg pga. nye himlinger. Nye stikk etter dagen krav med jording. Kostnad: Varme og kjøling Vannbåren oppvarming, etablering av nye tilførsler til drift av ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg. Tilstandsgrad: Tiltaksbehov: Tilførsler til nytt ventilasjonsanlegg Kostnad: ,- 5.8 Nød og ledelys Mangelfull. Det er ikke installert noen form for godkjent nød/ledelys, dette anbefales montert. Estimert kostnad per armatur for selvtestarmatur tilkoblet nærmeste lyskurs kr 2000 inkludert montasje. For å dekke dagens ekspedisjon/trafikkstyring er estimert antall armaturer 15 stk, som gir en samlet kostnad kr ,- Tilstandsgrad: 3 Tiltaksbehov: Nødvendig ledelys, markeringslys og panikkbelysning må monteres. Kostnad: ,- 5.9 Svakstrøm Cat 5 UTP spredenett for data og IP telefon til kontorer. Det er ikke eget datarom, men et patcheskap på loft. Signal til bygg via fiber. 19

20 Dette er etter dagens standard fullt ut brukende med tanke på tilgjengelig båndbredde og kapasitet. Tilstandsgrad: 0 Tiltaksbehov: Ingen Kostnad: Ingen Adgangskontrollanlegg Ingen anlegg Overvåkingsanlegg Ingen anlegg Andre anlegg Ingen anlegg Tyverivarslingsanlegg Ingen anlegg SD-anlegg Ingen anlegg 5.10 UPS Ingen anlegg 5.11 Brannalarmanlegg Adresserbart anlegg tilknyttet overordnet brannvarsling type Autronika BS-80. Delvis dekning med røkdetektor i rom og rømningsvei. Manuelle meldere ved utgangsdør. Alarmering med brannklokke. Service følger overordnet anlegg. Montering av meldere/alarmorganer inkl. montasje, estimert til kr pr stk. Estimert mengde: 30 stk Tilstandsgrad: 3 Tiltaksbehov: Supplering av røkdetektorer i henhold til dagens krav i klasserom, loft, over nye himlinger. Orienterings planer og oppdatering av sentral. Kostnad: ca , Heis Ingen anlegg. 20

21 5.13 Bæresystemer Åpen forlegning av kursopplegg på loft, skjult installasjon i øvrige rom Forlegning av installasjonskabel på bygningskonstruksjoner i utrom, lager og kjeller. Ved montasje av ny himling er det behov for føringsveier av type galvanisert kabelbro 400mm bredde. Antatt lengde ca. 40m. Tilstandsgrad: 0 Tiltaksbehov: galvanisert kabelbro 400mm bredde. Antatt lengde ca. 40m. Kostnad: ca ,- Konklusjoner, elektroteknisk tilstand HOVEDKONKLUSJON: Installasjoner for forsyning og fremføringer er i hovedsak fra da bygget var nytt og tilfredsstiller ikke dagens krav i forhold til personsikkerhet og brannfare. Bygget er jordet via soilrør og inntaksledning for vann. Dette er ikke tillatt. Jordelektroden er ikke dokumentert. Ny hovedjord for bygget og jordelektrode må etableres. Det er ikke montert lynvernanlegg. Det elektriske anlegget er delvis vedlikeholdt, belysning i tak er skiftet ut i alle rom i siste 5 års periode og inneholder ikke PCB. Armaturer er av god kvalitet og kan gjenbrukes ved tilrettelegging for takmontasje i ny himling. Vurdering brannalarm og nødlysanlegg. Brannalarmsentral er av type Autronica BS-80 og er av nyere dato. Denne står plassert i foajé i idrettsbygget. Sløyfer til adresserbare røykdetektorer er montert i tak i alle rom i 67 bygget. Nødlys-/rømningslys: Dette er generelt mangelfullt. Det er utgangsmarkeringslys i noen rom. Andre rom mangler utgangsmarkeringslys. Korridorer er delvis utstyrt med etterlysende markeringsskilt. Varme. Anbefaler at Eswa elementer i tak fjernes og at løsning med vannbåren varme fra sentralvarmeanlegget velges se anbefalinger fra RIV. TILSTAND 6.3 Hovedfordeling Åpen stativløsning, som bærer preg av manglende vedlikehold. Den tilfredsstiller ikke dagens krav til person- og anleggssikkerhet. Designlevetid på utstyr montert i tavle er overskredet. Anbefaler på det sterkeste at hovedtavlen byttes ut til utstyr som er i henhold til dagens krav. 21

22 6.4 Underfordelinger Underfordelinger er i hovedsak utført med eldre skrusikringer, noen nyere utvidelser er gjort. Ved rehabilitering av bygget er det naturlig at fordelinger oppgraderes med nye automater med topolt brudd, samt jordfeilbryter på utgående kurser, for å tilfredsstille dagens krav til personsikkerhet og brannsikkerhet. Komplette nye fordelinger anbefales montert. 6.5 Varme Varmeanlegget er fra da skolen var ny, Eswa elementer i tak. Noen av elementene er defekt og dette er kompensert ved å montere nedhengte stråleovner i taket. Eksisterende Eswa anlegg er slitt og delvis ødelagt noe som kan representere en mulig brannfare. Tilstanden på de elementene som fremdeles er i drift er ikke dokumentert. Varmeanlegg for tining av nedløpsrør på tak er ikke forskriftsmessig og må repareres/skiftes. 6.6 Belysning Belysnings armaturer er skiftet ut i de senere år og er av god kvalitet. Det er ikke PCB holdige lysarmaturer i bygget. Ved rehabilitering av skole kan eksisterende armaturer benyttes dersom ny himling tillater dette. 6.8 Nødlyssystemer Dette er generelt mangelfullt. Det er utgangsmarkeringslys i noen rom. Andre rom mangler utgangsmarkeringslys. Det bør installeres komplett nytt nødlyssystemer. Korridorer er delvis utstyrt med etterlysende markeringsskilt/henvisningsskilt Brannalarmanlegg Brannalarmanlegg er i god stand det er ikke dokumentert vedlikehold på detektorer. 22

23 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 1 Trasé for masseuskifting langs sydsiden av bygningen Bilde 2 Bilde tatt fra blindkjelleren viser oppdemming av vann/gjørme mot veggen mot guttetoalettet Side 1 av 8

24 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 3 Ventiler i blindkjellervegg er for få og for små, og gir ikke tilstrekkelig lufting. Dette medfører stillestående luft med høy fuktighet Bilde 4 Avskalling av betong over vindusstolpe kan indikere armeringsrus. Grundigere undersøkelse av betongoverflaten er anbefalt. Side 2 av 8

25 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 5 Prefabrikkerte takstoler er i god stand, Det samme gjelder sutak av oljeherdete huntonitplater Bilde 6 Himlingsplater av perforert gips holder ikke standardens krav til etterklangstid for undervisningsrom. Som bildet viser er enkelte plater skadet. Side 3 av 8

26 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 7 Bildet viser uisolert betonghimling med T-dragere under betongdekke over blindkjeller I rapporten har vi anbefalt etterisolering under betongplaten Bilde 8 Bildet viser isolasjon av mineralull på blindloftet. Tykkelsen anslås til 150mm. Side 4 av 8

27 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 9 Utsnitt fra fasade mot syd med nye vinduer i 2. etasje og gamle vinduer i 1. etasje. Felter mellom vinduer i 1. etasje er trolig av asbestholdig eternitt. Bilde 10 Eksempel på vindu i 1. etasje, syd. Treverket bærer preg av manglende vedlikehold Side 5 av 8

28 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 11 Vindusfelt i trapperom vest. Tilsvarende felt i trapperom øst. Energiøkonomisk er vindusfeltene i dårlig stand. Skifting anbefales Bilde 12 Vestre inngangsparti med dører av tre og felter med trådglassfelt. Dører og glassfelter er anbefalt skiftet Side 6 av 8

29 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 13 Fra guttetoaletter i kjelleren. Toalettet er for tiden stengt på grunn av dårlig inneklima. Bilde 14 Som bildet viser gror det godt i takrennene. Renner og nedløp er for øvrig i god stand. Side 7 av 8

30 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 15 Tekkingen på baldakinen mot skoleplassen er i dårlig stand og bør skiftes. Som et strakstiltak bør en foreta en opprensking av groe og løvrester langs bygningslivet. Se bilde 16 Bilde 16 Side 8 av 8

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Ingen tegn til fuktighet i kjeller/tilfluktsrom under SFObygget.

Ingen tegn til fuktighet i kjeller/tilfluktsrom under SFObygget. BYGNINGSDELER OG TILSTAND BYGG Eiendomsnavn: Ebbestad skole lagt inn i Facilit Byggtype/-navn: Barneskole og SFO BYGNINGSDELER TILSTAND KOSTNADER KOSTNADER Post Bygningsdel NS kode Plassering Konstr. /

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK

FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK TILSTANDSANALYSE (NIVÅ 1-2) JANUAR 2013 UTFØRT AV: i samarbeid med Sweco Norge AS (Elektro - RIE) Lars Myhre Østfold AS (VVS - RIV). Brannkonsult AS (Brann

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-119617 ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 HH/februar 2010. OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf.

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅSHALLEN... 2

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Tilstandsrapport Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 1 26.8.2013 Tilstandsrapport G.T H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 Del 1 Tilstandsrapport Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom GULLSTØLTUNET SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen GULLMYRA BOLIGSAMEIE Selskapsnr. 300881 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utskriftsdato: 23. januar 2015 Oppdragsbeskrivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Gullmyra Boligsameie Org.nr 975 564 509 POSTADRESSE

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 Del 1 Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 11.06.2014 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato:11.06.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT NORDNES SJØBAD... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer