Rambøll Norge AS. Tilstandsanalyse--- Kvam Herad. Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148. (Rev. 0)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rambøll Norge AS. Tilstandsanalyse--- Kvam Herad. Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148. (Rev. 0) 2009-11-02"

Transkript

1 Rambøll Norge AS Tilstandsanalyse--- Kvam Herad Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148 (Rev. 0)

2 Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148 Tilstandsanalyse Oppdragsnr.: Oppdragsgiver: Kvam kommune Oppdragsgivers repr.: Arvid Tangerås Oppdragsleder: fagansvarlig bygg: Fagansvarlig RIV: Fagansvarlig RIE: Torill Tverberg Jomar Haktorson Helge Gaarder Roy Pettersen Rev. 0 Dato Kontroll Godkjent Helge Gaarder Jomar Haktorson Antall sider: Rapport Vedlegg - Rambøll Norge AS Torgny Segerstedtsvei27 Pb 3705 Fyllingsadalen 5845 Bergen

3 Innhold 1. Innledning Grunnlag Oppdragsomfang Dokumentasjon Befaring Opplysninger om eiendommen Sammenstilling anbefalte vedlikeholdstiltak Bygningsteknisk tilstand Grunn og Fundamenter Drenering Lufting av blindkjeller Bærende konstruksjoner Generelt Vertikal bæring Horisontal bæring: Takkonstruksjoner Sekundære konstruksjoner Gulv/belegg Himlinger: Isolasjon i dekker Yttervegger Fasader Isolasjon i yttervegger: Vinduer Ytterdører: Innervegger Vegger Innvendige dører: Overflater innervegger Toaletter i kjeller Yttertak Taktekking Takrenner/beslag Snøfangere VVS-teknisk tilstand Generelt Utførte tiltak i senere tid Sanitæranlegg Varmeanlegg Luftbehandling Luftkjøling Drenering utendørs Sprinklere Elektroteknisk tilstand Generelt Fremlagt dokumentasjon Hovedtavle Underfordelinger Jording Lys/nød/ledelys og stikk

4 5.7 Varme og kjøling Nød og ledelys Svakstrøm UPS Brannalarmanlegg Heis Bæresystemer Konklusjoner, elektroteknisk tilstand Tabeller Tabell 1 Generelle opplysninger... 6 Vedlegg Vedlegg 1: Bilder 4

5 1. Innledning 1.1 Grunnlag Oppdragsomfang Av Kvam Kommune, eining for tekniske tenester, er Rambøll AS (RN) bedt om å utarbeide tilstandsanalyse for Norheimsund Barneskule, 1966-bygget. Tilstandsanalysen er utført på nivå 1 slik dette er definert i NS3424. I følge samme standard har vi benyttet tilstandsgrad 0 3 med følgende hovedbetydning: Tg 0: Ingen symptomer Ingen tiltak nødvendig Tg 1: Svake symptomer Ordinært vedlikehold tilstrekkelig Tg 2: Middels kraftige symptomer Moderate utbedringer nødvendig Tg 3: Kraftige symptomer Store utbedringer nødvendig For tilstandsgrad 0 og 1 har vi ikke medtatt noen utbedringstiltak eller kostnader. Oppdragsgivers adresse: Kvam Kommune, eining for tekniske tenester Kvam rådhus, Grovagjelet Norheimsund Dokumentasjon Til hjelp for under tilstandsanalysen har vi hatt tilgang til Arkitekttegninger Betongegninger Armeringstegninger Branntilsynsrapporter for perioden Befaring Denne rapporten vurderer på et overordnet nivå byggets tekniske tilstand (bygg, VVS og elektro). Vurderingene baseres hovedsakelig på visuelle observasjoner, på opplysninger som fremkommer av dokumentasjonen under og intervju med driftsansvarlig Ved intervjuet deltok også Rektor. og Prosjektleder Befaring i bygget ble avholdt den Følgende personer fra Rambøll deltok og står for vurderingene: Jomar Haktorson Bygningsmessige og bygningstekniske fag Helge Gaarder: VVS-tekniske fag Roy Pettersen: EL-tekniske fag 5

6 Opplysninger om eiendommen Tabell 1 Generelle opplysninger Opplysninger Tilstandsvurderingens formål: Tilstandsvurdering som grunnlag for rehabilitering Anbefalte tiltak og kostnader omfatter vedlikeholdstiltak som bør gjennomføres uavhengig av rehabiliteringen Adresse: Tilstandsanalysens omfang: Bygningsmessige, EL-tekniske og VVStekniske fag. Tilstandsanalysen er basert på: NS nivå 1 Kommune: Norheimsund barneskule Gamle Sandvenveg Norheimsund Gnr/Bnr 11/148 Kvam Bygningstype / Virksomhet:* Skole/undervisning Etasjetall: 2 + delvis kjeller Oppført år: 1966 Bruttoareal, BTA (m 2 ): ca M2 6

7 2. Sammenstilling anbefalte vedlikeholdstiltak Tabell 4 Sammenstilling av fremtidige tiltak (anbefalinger) Fagområde Side nr Spesifisering av tiltak Kostnader Utføres innen 1-3 år 3-5 år Bygningsteknisk Masseutskifting langs søndre fasade ,- Rengjøring blindkjeller ,- Forbedre ventilasjon i blindkjeller ,- Betongflikk yttervegger ,- Skifting av vinduer ,- Skifte 2 stk. glassfelt i trapperom ,- Skifte hoveddører og glassfelt i inngnagsparti Utvendig maling av yttervegger ,- Skifte dører mellom ,- undervisningsrom og korridor Justering branndører/div ,- branntetting Skifting av himlinger ,- Skifting av gulvbelegg (delvis) ,- Isolasjon under dekke over ,- blindkjeller Opprensking takrenner ,- Tekking baldakin ,- Oppussing toaletter ,- VVS-Teknisk Sanitæranlegg: Nytt anlegg Varmeanlegg: Vannbåren varme. Luftbehandling: Balansert ventilasjon , , ,- Elektroteknisk Ny hovedtavle ,- Nye underfordelinger ,- Ny Jording ,- Ny belysning og nødlys m. styring, ,- stikkontakter, brytere og føringsveier. Nye tilførsler til ventilasjonsanlegg ,- Oppgradering brannalarmanlegg ,- SUM: ,- 7

8 På bakgrunn av de ulike typer bygningsdeler og installasjoners levetid i bygget, må det påregnes utskifting eller reparasjoner innen de angitte tidsperiodene i tabell 2. 8

9 3. Bygningsteknisk tilstand 3.1 Grunn og Fundamenter Bygningen har kjellermurer av betong som står på fjell. Bygningen har delvis blindkjeller og delvis en kjeller med tilfluktsrom og toaletter. Betongveggene er i god stand Tg. 1 Ingen Drenering I blindkjelleren har det trengt inn vann. Vannet har demmet seg opp mot vegg mot innredet toalettrom. Dette har ført til saltutslag på veggen på guttetoalettet. Innsig av vann skyldes sannsynligvis tette masser på utsiden av kjellermurene. Vannmassene i blindkjelleren har en tykk gjørmeaktig konsistens Tg. 3 Masseutskifte langs søndre kjellervegg. Etablere drensgrøft til lavere terrengnivå eller eksisterende drenssystem. Tømming av vann/gjørme i blindkjeller. Kostnad: RS kr , Lufting av blindkjeller Blindkjelleren er luftet via rister i betongvegg over terreng. Antall rister og areal virker knapt i forhold til kjellerens volum. Tg. 2 Supplering med flere rister i kjellermur. Sikre tversgående lufting av blindkjeller. Evt. ved hjelp av mekanisk ventilasjon Kostnad: RS kr ,- 3.2 Bærende konstruksjoner Generelt 9

10 Vertikal bæring Bygningen har innvendige og utvendige bærevegger av plasstøpt betong. Innvendig er det betongvegg mellom undervisningsrom og korridorer. Nordre yttervegg er av betong. I søndre langfasade er det betongpilastre med mellomliggende brystningsfelt. Brystningsfeltene danner bæring for betongdekket over 1. etasje. Bæresystemene er totalt sett i god stand. Under brystningsfelt over 1 etasje ble det dog registrert en skade i betongoverflaten som kan tyde på armeringsrust. Tg. 2 Kontroll av underkant på betongbrystning 2. etasje langs sydfasade. Utbedre eventuelle skader. Kostnader: Anbefalt avsatt beløp: kr , Horisontal bæring: Bygningen har plasstøpte betongdekker med underliggende T-bjelker, både over kjeller / blindkjeller og i etasjeskiller mellom 1 og 2. etasje. Det ble ikke rapportert eller registret noe som tilsier skader eller svekkelser i dekkene. Tg. 1. Ingen Takkonstruksjoner Bæring for tak er utført med prefabrikkerte takstoler. Takkonstruksjonene er i god stand Tg 1 Ingen 3.3 Sekundære konstruksjoner Gulv/belegg I undervisningsrommene er det linoleumsbelegg eller vinylbelegg. I korridorene er det vinylfliser. I inngangspartiene er gulvene belagt med skifer. Gulvbeleggene i undervisningsrommene har ulik alder og tilstand. Tg

11 Vinylflisene i korridorene er trolig opprinnelige. Vinylfliser og gulvlim kan inneholde asbest. Tg. 3 Skifting av belegg i korridorer. Delvis skifting av belegg i undervisningsrom Kostnader: Kr ,- Vi har forutsatt skifting av belegg på ca. halvparten av gulvarealene Himlinger: Himlingene består hovedsakelig av systemhimlinger med plater av perforert gips. Tilstand Himlingsplatene er stort sett intakte, men det registreres skader på enkelte plater. Platene tilfredsstiller ikke dagens standard til etterklangstid for undervisningsrom (NS81759). Tg. 1 2 I og med at det skal monteres nytt ventilasjonsanlegg i bygget må himlingen uansett rives. Kostnad: Kr , Isolasjon i dekker Etasjeskiller mellom 1 etasje og blindkjeller består av et plasstøpt betongdekke. Betongdekket er ikke isolert. Undergurt på takstoler er isoler med 150 mm isolasjon. Uisolert dekke mellom 1. etasje og er ikke forskriftsmessig Tg. 3 Isoleringen i takkonstruksjonene holder ikke kravene i dagens forskrifter. Tilleggsisolering her vil likevel neppe være lønnsomt. Tg 1-2 Isolere undersiden av betongdekke i blindkjeller. Kostnad: Kr

12 3.4 Yttervegger Fasader Fasadene består malte betongflater. Fasadene er i normalt god stand, alderen tatt i betraktning. Malte overflater er imidlertid slitte og bærer preg av klimapåkjenninger. Tg. 2. Rengjøring og maling av betongfasader. Kostnad: kr , Isolasjon i yttervegger: Yttervegger er isolert med 100 mm siporex. Siporexen holder ikke dagens krav til isolasjon. For øvrig har vi ingen merknader. Tg 1-2 Ved en oppgradering av skolen vil det være naturlig å foreta en utvendig etterisolering av ytterveggene. Dette innebærer oppføring av ny fasade i form av utlektet platekledning eller system med murpuss på isolasjon. Det er ikke lagt inn kostnader for dette i denne tilstandsanalysen. Kostnad: Ingen Vinduer Bygningen har vinduer med trekarmer og isolerglass. På sydfasaden i 2 etasje er vinduene nylig skiftet til nye med solavskjermende glass. De øvrige vinduene i bygningen er originale. I hvert av trapperommene er det store vindusfelt i aluminiumsrammer som spenner over to etasjer. Med unntak av de nye vinduene i 2. etasje vindu anser vi vinduene for å være i dårlig stand. Denne vurderingen baseres i stor grad på vinduenes isolerende egenskaper sammenlignet med nye vinduer. Tg. 2 3 Kostnad: Vinduer fasade syd: kr ,- Vinduer fasade nord: kr ,- Vinduer fasade vest: kr ,- Vindusfelt trapperom: kr ,- 12

13 Ytterdører: Bygningen har to like inngangsfelt. Hvert av inngangsfeltene har to stk. dører med sidefelt og overlys av glass Dørene er utført av tre og glass, med solid sparkebeslag. Rammeverket i vindusfeltene er av tre. Inngangsfeltene er trolig originale. Dørene slutter dårlig til tersklene er således kilde til varmetap. Glassfeltene som er originale er energiøkonomisk i dårlig stand. Tg 2 Skifte dører i inngangsfelt Skifte glassruter i vindusfelt. Kostnad: Kr ,- 3.5 Innervegger Vegger Innvendige vegger mellom undervisningsrom er oppført av ½-stein teglvegger med støyabsorbent på en side. Vegger mellom korridor er utført av plasstøpt betong. Disse veggene er bærende. Vegger mellom korridorer og trapperom er utført av gips Vi har ingen merknader til vegger utført av betong eller tegl. Når det gjelder gipsvegger registrer vi stedvis manglende branntetting mot tilstøtende betongvegger. Utbedre branntetting mellom brannvegger av gips og tilstøtende betongvegger. Kostnad: kr , Innvendige dører: Innvendige dører er kompaktdører av tre. Mellom korridorer og trapperom er det brannklassifiserte dører av nyere dato Dører mellom klasserom og undervisningsrom fungerer mekanisk tilfredsstillende, men mangler brannklassifisering. Tg. 3 Branndører mellom korridorer og trapperom er av nyere dato og i god stand. Noen av dørene trekkes ikke ordentlig igjen. 13

14 Dører mellom korridorer og undervisningsrom skiftestil nye brannklassifiserte dører. Justere branndører mellom korridorer og trapperom Kostnad: Nye brannklassifiserte dører Kr ,- Justering branndører: kr , Overflater innervegger Hovedsakelig malte flater på murpuss. Overflatenes tilstand tyder på at intervallmessig oppussing utføres jevnlig. Tg. 1 Ingen Toaletter i kjeller Toalettene i kjelleren er innredet som følger: Gulv med keramiske fliser på betonggulv Vegger av betong eller tegl med malt murpuss. Deler av veggflatene har også furupaneler. Toalettavlukkene er utført spanskvegger. Toalettene er for tiden stengt på grunn av dårlig inneklima/lukt. Dette har trolig sammenheng med vanninntrengning i blindkjeller samt mangelfull ventilasjon. Overflatene i seg selv er i relativt god stand. Det vil likevel være naturlig å renovere toalettene etter at blindkjelleren er satt i stand, og nytt ventilasjonsanlegg er etablert. Tg. 2 Anbefale tiltak: Oppussing av toalettrom Bygging av nye toalettavlukker (spanskvegger) Kostnad: Oppussing: kr ,- Nye avlukker: kr ,- 3.6 Yttertak Taktekking Bygningen er tekket med betongtakstein Som sutak er det benyttet oljeherdete huntonitplater. Baldakin/leskur langs nordsiden av bygningen er tekket med papp. Taksteinen over hovedbygningen er i god stand Tg 1 14

15 Tilstanden på papptekkingen på baldakinen er i dårlig stand Tg 2. Omtekking av tak over baldakin: Kostnad: Kr Takrenner/beslag Bygningen har relativt nye takrenner, nedløp og skvettsink av rustfritt stål. Nedre del av nedløpene er beskyttet av støpejernsrør Renner og nedløp er generelt i god stand. Tg. 1 Det registreres stedvis en del vegetasjon/torv i takrennene. Dette skyldes manglende vedlikehold. Opprensking av tilgrodde takrenner Kostnad: Kr , Snøfangere Snøfangerne er utført av malt stål. Snøfangerne er tilsynelatende funksjonsmessig god stand. Det registreres noe avskalling og rust. Tg Ingen 15

16 4. VVS-teknisk tilstand 4.1 Generelt Gjeldende adresse: Norheimsund Barneskule Gnr/Bnr 11/148 Det foreligger bygningstegninger og branntegninger av bygget. Tegninger for sanitæranlegget og ventilasjonsanlegg mangler Utførte tiltak i senere tid År Etasje Tiltak ukjent U Avtrekksystem for kjeller 4.2 Sanitæranlegg Generelt: Sanitæranlegget er fra skolen var ny. Det anbefales at alt sanitæranlegget blir sanert ved ombygging av skolen. Bunnledninger: TG 3 Ledninger i grunnen er soil-rør og antas og være i dårlig stand, må skiftes ut. Spillvannsledninger: TG 2 Ledninger er soil-rør. Opplegg ligger skult i skilleveggkonstruksjon. Det ble ikke oppservert synlige skader eller lekkasjer på rørene. Ved ombygging av skole anbefales rør skiftes ut. Forbruksledninger: TG 2 Forbruksvannsledninger er av kobberrør. Rørene har ikke hatt lekkasjer, men tilkobling til utstyr har det forkommet lekkasje. Ved ombygging anbefales rørene skiftes ut. Sanitærutstyr og armatur: TG 2 Sanitærutstyr og armatur er fra bygget var nytt i Batterier på vasker er av den sorten som har separate kraner for kaldt og varmt vann, ingen beskyttelse mot skolding. Sanitærutstyr anbefales utskiftet ved ombygging av skolen. VVB er plassert i kjeller og er i orden. Den er av eldre dato og ble installert når bygget var nytt. Skiftes ut ved ombygging av bygget. Brannslukking: TG1 Brannslanger og pulverapparat har jevnlig kontroll og er funnet i orden. 4.3 Varmeanlegg Bygget har elektrisk oppvarming i dag. Ved ombygging anbefales det vannbåren oppvarming med radiatorer. Det er mulighet for å tilknytte seg varmesentral i nabobygget på skolen. 16

17 4.4 Luftbehandling Luftbehandlingsanlegget TG 2. Det er installert mekanisk avtrekk i skolen med 2 avtrekksvifter på tak og en i kjeller. Den i kjeller er ute av drift. Tilluft i bygget blir tilført via rister i fasade og ved hjelp av undertrykk som skapes fra avtrekkssystemet. Dette er en svært dyr ventilasjonsprinsipp pga all varmen i bygget blir dradd ut via avtrekksystemet. Ny balansert ventilasjon anbefales installert i bygget på ca 7500 m 3 /h. Ventilasjonsaggregat plasseres inne i bygget med inntak og avkast over tak. Det må frigjøres areal for nytt vifterom. 4.5 Luftkjøling Ingen anlegg per i dag. 4.6 Drenering utendørs Utendørs drenering ser ok ut, TG 1. Det samler seg smuss i takrenne pga manglende rengjøring. 4.7 Sprinklere Bygget er ikke i sprinklet i dag 17

18 5. Elektroteknisk tilstand 5.1 Generelt Hovedfordeling er plassert i kjeller forsynt fra hovedfordeling i annet bygg, hvor måler er plassert. Hovedkabel av type PFSP 3x95mm² AL, er av nyere dato og tilsynelatende i god stand. Renovering av bygg medfører installasjon av vannbåren varme levert fra fyrkjele i kjeller gymbygg. Det vil derfor bli frigitt kapasitet i tilførselskabel til installasjoner for nytt ventilasjonsanlegg med nødvendig utstyr. Effektforbruk registrert kl.10:30 var ca. 40kW. 5.2 Fremlagt dokumentasjon FDV dokumentasjon ikke fremlagt. Serviceavtaler ikke fremlagt. Elektrodokumentasjon, kortslutningsberegninger, kursfortegnelser ikke funnet/fremlagt. Historikk over effektforbruk ikke fremlagt. 5.3 Hovedtavle Spenningssystem 230V. Inntaksskap er plassert i kjeller i eget tavlerom. Stålplateskap montert på gulv fra vegg. Skapet er åpent i bakkant. Utstyrt med skrusikringer og NH skuffer. Måler for bygget er plassert i hovedfordeling i annet bygg. Hovedkurser til underfordelinger med mer må skiftes ut. Tavle tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet. Utskifting av hovedtavle er påkrevd. Tilstandsgrad: 3 Tiltaksbehov: Utskifting av fordeling. Kostnad: ,- 5.4 Underfordelinger Plassert i 1. og 2. etasje. 2 stk. i hver etasje. Stålplateskap montert i vegg. Fordelinger er utstyrt med skrusikringer, automatelementer, kontaktorer og styring for varmeanlegg. Kursfortegnelse montert i fordeling. Kursopplegget utført som skjult røranlegg og synlig kabel på bygningskonstruksjoner, utvidet og supplert etter behov. Installasjoner har varierende alder. Generell oppgradering av underfordelinger er påkrevd da de ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet. Alle forbrukerkurser må skiftes ut. Det må vurderes gevinst ved sammenslåing av fordelinger i etasjene da alle varmekurser med tilhørende styring utgår. Tilstandsgrad: 3 Tiltaksbehov: Utskifting av 4 fordelinger Kostnad: ,- 18

19 5.5 Jording Jording via inntakskabel. fundamentsjord, ringjord eller spyd ikke funnet. Tilstandsgrad: 3 Tiltaksbehov: Ny jording med wire og spyd må legges i grøft utenfor bygget. Drenering skal graves opp og disse grøftene kan benyttes til dette. Kostnad: Lys/nød/ledelys og stikk Belysning i klasserom, lager, utrom og korridorer er montert i tak og av nyere dato ikke eldre enn 5 år. Belysning som utenpåliggende lysrørarmaturer. Det er ikke avdekket armaturer med PCB innhold i bygget. I forbindelse med utskifting av himlinger til systemhimling kan ikke armaturer benyttes. Nye armaturer med styring må monteres i klasserom, kontorer og korridorer hvor ny himling monteres. Oppgradering av kursopplegg til belysningsanlegg er nødvendig. Oppgradering av kursopplegg og stikkontakter er nødvendig. Tilstandsgrad: 0 Tiltaksbehov: Oppgradering av belysningsanlegg pga. nye himlinger. Nye stikk etter dagen krav med jording. Kostnad: Varme og kjøling Vannbåren oppvarming, etablering av nye tilførsler til drift av ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg. Tilstandsgrad: Tiltaksbehov: Tilførsler til nytt ventilasjonsanlegg Kostnad: ,- 5.8 Nød og ledelys Mangelfull. Det er ikke installert noen form for godkjent nød/ledelys, dette anbefales montert. Estimert kostnad per armatur for selvtestarmatur tilkoblet nærmeste lyskurs kr 2000 inkludert montasje. For å dekke dagens ekspedisjon/trafikkstyring er estimert antall armaturer 15 stk, som gir en samlet kostnad kr ,- Tilstandsgrad: 3 Tiltaksbehov: Nødvendig ledelys, markeringslys og panikkbelysning må monteres. Kostnad: ,- 5.9 Svakstrøm Cat 5 UTP spredenett for data og IP telefon til kontorer. Det er ikke eget datarom, men et patcheskap på loft. Signal til bygg via fiber. 19

20 Dette er etter dagens standard fullt ut brukende med tanke på tilgjengelig båndbredde og kapasitet. Tilstandsgrad: 0 Tiltaksbehov: Ingen Kostnad: Ingen Adgangskontrollanlegg Ingen anlegg Overvåkingsanlegg Ingen anlegg Andre anlegg Ingen anlegg Tyverivarslingsanlegg Ingen anlegg SD-anlegg Ingen anlegg 5.10 UPS Ingen anlegg 5.11 Brannalarmanlegg Adresserbart anlegg tilknyttet overordnet brannvarsling type Autronika BS-80. Delvis dekning med røkdetektor i rom og rømningsvei. Manuelle meldere ved utgangsdør. Alarmering med brannklokke. Service følger overordnet anlegg. Montering av meldere/alarmorganer inkl. montasje, estimert til kr pr stk. Estimert mengde: 30 stk Tilstandsgrad: 3 Tiltaksbehov: Supplering av røkdetektorer i henhold til dagens krav i klasserom, loft, over nye himlinger. Orienterings planer og oppdatering av sentral. Kostnad: ca , Heis Ingen anlegg. 20

21 5.13 Bæresystemer Åpen forlegning av kursopplegg på loft, skjult installasjon i øvrige rom Forlegning av installasjonskabel på bygningskonstruksjoner i utrom, lager og kjeller. Ved montasje av ny himling er det behov for føringsveier av type galvanisert kabelbro 400mm bredde. Antatt lengde ca. 40m. Tilstandsgrad: 0 Tiltaksbehov: galvanisert kabelbro 400mm bredde. Antatt lengde ca. 40m. Kostnad: ca ,- Konklusjoner, elektroteknisk tilstand HOVEDKONKLUSJON: Installasjoner for forsyning og fremføringer er i hovedsak fra da bygget var nytt og tilfredsstiller ikke dagens krav i forhold til personsikkerhet og brannfare. Bygget er jordet via soilrør og inntaksledning for vann. Dette er ikke tillatt. Jordelektroden er ikke dokumentert. Ny hovedjord for bygget og jordelektrode må etableres. Det er ikke montert lynvernanlegg. Det elektriske anlegget er delvis vedlikeholdt, belysning i tak er skiftet ut i alle rom i siste 5 års periode og inneholder ikke PCB. Armaturer er av god kvalitet og kan gjenbrukes ved tilrettelegging for takmontasje i ny himling. Vurdering brannalarm og nødlysanlegg. Brannalarmsentral er av type Autronica BS-80 og er av nyere dato. Denne står plassert i foajé i idrettsbygget. Sløyfer til adresserbare røykdetektorer er montert i tak i alle rom i 67 bygget. Nødlys-/rømningslys: Dette er generelt mangelfullt. Det er utgangsmarkeringslys i noen rom. Andre rom mangler utgangsmarkeringslys. Korridorer er delvis utstyrt med etterlysende markeringsskilt. Varme. Anbefaler at Eswa elementer i tak fjernes og at løsning med vannbåren varme fra sentralvarmeanlegget velges se anbefalinger fra RIV. TILSTAND 6.3 Hovedfordeling Åpen stativløsning, som bærer preg av manglende vedlikehold. Den tilfredsstiller ikke dagens krav til person- og anleggssikkerhet. Designlevetid på utstyr montert i tavle er overskredet. Anbefaler på det sterkeste at hovedtavlen byttes ut til utstyr som er i henhold til dagens krav. 21

22 6.4 Underfordelinger Underfordelinger er i hovedsak utført med eldre skrusikringer, noen nyere utvidelser er gjort. Ved rehabilitering av bygget er det naturlig at fordelinger oppgraderes med nye automater med topolt brudd, samt jordfeilbryter på utgående kurser, for å tilfredsstille dagens krav til personsikkerhet og brannsikkerhet. Komplette nye fordelinger anbefales montert. 6.5 Varme Varmeanlegget er fra da skolen var ny, Eswa elementer i tak. Noen av elementene er defekt og dette er kompensert ved å montere nedhengte stråleovner i taket. Eksisterende Eswa anlegg er slitt og delvis ødelagt noe som kan representere en mulig brannfare. Tilstanden på de elementene som fremdeles er i drift er ikke dokumentert. Varmeanlegg for tining av nedløpsrør på tak er ikke forskriftsmessig og må repareres/skiftes. 6.6 Belysning Belysnings armaturer er skiftet ut i de senere år og er av god kvalitet. Det er ikke PCB holdige lysarmaturer i bygget. Ved rehabilitering av skole kan eksisterende armaturer benyttes dersom ny himling tillater dette. 6.8 Nødlyssystemer Dette er generelt mangelfullt. Det er utgangsmarkeringslys i noen rom. Andre rom mangler utgangsmarkeringslys. Det bør installeres komplett nytt nødlyssystemer. Korridorer er delvis utstyrt med etterlysende markeringsskilt/henvisningsskilt Brannalarmanlegg Brannalarmanlegg er i god stand det er ikke dokumentert vedlikehold på detektorer. 22

23 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 1 Trasé for masseuskifting langs sydsiden av bygningen Bilde 2 Bilde tatt fra blindkjelleren viser oppdemming av vann/gjørme mot veggen mot guttetoalettet Side 1 av 8

24 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 3 Ventiler i blindkjellervegg er for få og for små, og gir ikke tilstrekkelig lufting. Dette medfører stillestående luft med høy fuktighet Bilde 4 Avskalling av betong over vindusstolpe kan indikere armeringsrus. Grundigere undersøkelse av betongoverflaten er anbefalt. Side 2 av 8

25 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 5 Prefabrikkerte takstoler er i god stand, Det samme gjelder sutak av oljeherdete huntonitplater Bilde 6 Himlingsplater av perforert gips holder ikke standardens krav til etterklangstid for undervisningsrom. Som bildet viser er enkelte plater skadet. Side 3 av 8

26 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 7 Bildet viser uisolert betonghimling med T-dragere under betongdekke over blindkjeller I rapporten har vi anbefalt etterisolering under betongplaten Bilde 8 Bildet viser isolasjon av mineralull på blindloftet. Tykkelsen anslås til 150mm. Side 4 av 8

27 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 9 Utsnitt fra fasade mot syd med nye vinduer i 2. etasje og gamle vinduer i 1. etasje. Felter mellom vinduer i 1. etasje er trolig av asbestholdig eternitt. Bilde 10 Eksempel på vindu i 1. etasje, syd. Treverket bærer preg av manglende vedlikehold Side 5 av 8

28 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 11 Vindusfelt i trapperom vest. Tilsvarende felt i trapperom øst. Energiøkonomisk er vindusfeltene i dårlig stand. Skifting anbefales Bilde 12 Vestre inngangsparti med dører av tre og felter med trådglassfelt. Dører og glassfelter er anbefalt skiftet Side 6 av 8

29 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 13 Fra guttetoaletter i kjelleren. Toalettet er for tiden stengt på grunn av dårlig inneklima. Bilde 14 Som bildet viser gror det godt i takrennene. Renner og nedløp er for øvrig i god stand. Side 7 av 8

30 Vedlegg 1: Bilder Norheimsund Barneskule Bilde 15 Tekkingen på baldakinen mot skoleplassen er i dårlig stand og bør skiftes. Som et strakstiltak bør en foreta en opprensking av groe og løvrester langs bygningslivet. Se bilde 16 Bilde 16 Side 8 av 8

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. 1 FJELLHEIM TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING 1. HISTORIKK Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955. 01.01.1989

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER

SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER Oppdragsgiver Svelvik kommune Rapporttype Tilstandsrapport 2012-06-06 SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER TILSTANDSANALYSER 2 (15) SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER Oppdragsnr.: 1120410 Oppdragsnavn: Svelvik

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport.

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS 1 Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS Bergen 10.05.06 Ing. Eirik Milde AS 2 Skjold skole,

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Oppdatert statusrapport kirkebygg Sør-Varanger

Oppdatert statusrapport kirkebygg Sør-Varanger 2011 Oppdatert statusrapport kirkebygg Sør-Varanger Vår visjon: Åpne dører! Joh Åp 3,8: Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan stenge. Sør-Varanger menighet 3. november 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

SANDNES SYKEHUS TILSTANDSRAPPORT

SANDNES SYKEHUS TILSTANDSRAPPORT SANDNES SYKEHUS TILSTANDSRAPPORT Sandnes sykehus side 2 KAP. 1 GENERELL ORIENTERING Post 1.1 Om denne rapport. har på oppdrag fra Sandnes kommune foretatt en rask tilstandsvurdering av Sandnes Sykehus.

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE. Nye sykehjemsrom Sunndal helsetun Funksjonsbeskrivelse PROSJEKT: SAK:

FUNKSJONSBESKRIVELSE. Nye sykehjemsrom Sunndal helsetun Funksjonsbeskrivelse PROSJEKT: SAK: FUNKSJONSBESKRIVELSE Sunndal kommune skal bygge om kontorfløy i bygg 2 på Sunndal helsetun til sykehjemsplasser. Arbeidet omfatter ombygging av kontorer, toaletter og medisinrom til 8 stk. sykehjemsrom,

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Bergen kommune, Bergen kommunale bygg Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011 Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Innholdsfortegnelse Kapitel Sider 1.0 Basisinformasjon 3-3 2.0 Innledning 4-4 3.0

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune.

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. 1 Sammendrag Som notat av 01.07.15 oppsummerer, er det åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på «Klokkarsu». Ifm. dette kostnadsoverslaget er tidligere

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Ingen tegn til fuktighet i kjeller/tilfluktsrom under SFObygget.

Ingen tegn til fuktighet i kjeller/tilfluktsrom under SFObygget. BYGNINGSDELER OG TILSTAND BYGG Eiendomsnavn: Ebbestad skole lagt inn i Facilit Byggtype/-navn: Barneskole og SFO BYGNINGSDELER TILSTAND KOSTNADER KOSTNADER Post Bygningsdel NS kode Plassering Konstr. /

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 1 Side: 1 av 5

NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 1 Side: 1 av 5 Side: 1 av 5 Til: Fra: Asker kommune v/rolf Langum Heiko Trampenau Dato: 15. mars 2011 NESØYA SKOLE Vurdering av bygningsmassens fleksibilitet og tilpasningsdyktighet ved rehabilitering og utbygging 1

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

OBJEKT TILSTANDSREGISTRERING VURDERING ANBEFALTE TILTAK Bygningsdel Symptomer for å beskrive objekt. Tilstandsgradering (TG)

OBJEKT TILSTANDSREGISTRERING VURDERING ANBEFALTE TILTAK Bygningsdel Symptomer for å beskrive objekt. Tilstandsgradering (TG) Beskrivelse av objekt 21 Grunn-, fundamenter og kjelleryttervegger. BYGG Drenering / fuktgjennomgang i kjellerdelen (teknisk rom). Ellers er bygget fundamentert på ringmurer og gulv på grunn. Her er det

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Referansegruppa anbefaler at det alt vesentlige av tiltakene som anbefales for blokkene iverksettes snarest.

Referansegruppa anbefaler at det alt vesentlige av tiltakene som anbefales for blokkene iverksettes snarest. Referansegruppa, anbefaling om vedlikehold Oslo 07.04.2014 Arkiv nummer: 38 2 Til: Styret Fra: Referansegruppa Sammendrag og konklusjoner Referansegruppa anbefaler at generalforsamlingen gir styret fullmakt

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Gjeninnført tiltak for AN01 og AN02 på best fra RK Bevegelse siden sist møte Byggnavn/oppgave J F

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Bok 2. Beskrivelse. Mellomhagen U-skole, Østre Halsen skole, Kveldsol sykehjem og Borgejordet 23 (øp-bygget). Nye brannalarmanlegg

Bok 2. Beskrivelse. Mellomhagen U-skole, Østre Halsen skole, Kveldsol sykehjem og Borgejordet 23 (øp-bygget). Nye brannalarmanlegg Bok 2 Beskrivelse Mellomhagen U-skole, Østre Halsen skole, Kveldsol sykehjem og Borgejordet 23 (øp-bygget). Nye brannalarmanlegg Larvik kommune, Eiendom april 2016 1. GENERELT... 2 2. RIGG OG DRIFT...

Detaljer

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset.

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 4: AKUSTIKK Omsorgsboliger - Tanabru Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. 0 Tilbudsgrunnlag

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer