Årsplan. for Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september"

Transkript

1 Årsplan for 2013 Lysaker idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september

2 Vår visjon Vi skal være en barnehage det stråler av! Vår forretningsidé Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger. Vi ønsker at en Idrettsbarnehage skal kjennetegnes gjennom følgende: Barn skal bli glad i bevegelse for bevegelsens skyld Barna skal utvikle bevegelsesglede og god motorikk Barna skal få et naturlig forhold til å være i mye bevegelse ute, inne, i hall og på tur Barna skal bli glade i og trygge på kroppen sin Barna skal få oppleve mestring, sanselige erfaringer og få gode opplevelser Barna skal få gode venner gjennom samspill og lek Barna skal få møte varierte læringsopplevelser gjennom lek og aktivitet Barna skal få et sunt kosthold med 3 måltider hver dag tilberedt av barnehagens egen kokk Barna skal få oppleve måltidet som et fokus- og læringsområde Barna skal få boltre seg i egen gymsal Barna skal få oppleve avspenning og hvile hver dag Vi ønsker at barna skal møte engasjerte, lekne, utforskende, omsorgsfulle voksne som tilrettelegger for barnegruppas trygghet, trivsel, utvikling og læring, samt for enkelt barnets behov for tilpasset opplæring. Nyttig ÅPNINGSTID: Barnehagen åpner og stenger Alle foreldre må være i barnehagen senest klokken Personalet slutter på jobb klokken og da må alle barn og foreldre ha forlatt barnehagen. Vi ber dere om å respektere dette. LEVERING OG HENTING: Skal barnet hentes av andre enn foreldre/ foresatte, må barnehagen ha beskjed om dette. Vi gir aldri fra oss barn til ukjente dersom vi ikke har fått beskjed på forhånd. Personer dere har skrevet ned på kontaktskjemaet anser vi også som godkjent av dere til å hente. Når kontakt er oppnådd mellom barn og foresatte tar vi det som at barnet er hentet. Barnehagens regler gjelder, men foreldrene har ansvaret. Dette gjelder også på arrangementer som avholdes i barnehagen. FRAVÆR: Gi beskjed innen dersom barnet ikke kommer i barnehagen. SYKE BARN: Vi kontakter foreldre umiddelbart dersom barnet blir sykt i barnehagen. Syke barn skal holdes hjemme. Barn som har hatt feber skal ha en feberfri dag før de kan komme tilbake. Om barnet er i for dårlig form til å være ute, må barnet også holdes hjemme. Dersom barnet har smittsomme barnesykdommer vil vi at dere informerer oss. Diaré og oppkast er veldig smittsomt og barn som har dette SKAL holdes hjemme. (Helst ha ett døgn hjemme uten symptomer før barnet kommer til barnehagen. Man er smittebærer i opptil 48 timer). MEDISINERING AV BARN: Som hovedregel medisinerer ikke barnehagen barna. Etter anvisning fra lege og ved kronisk sykdom gjør vi unntak. Medisineringsskjema må fylles ut før vi gjør det. å vite KLÆR: Husk merking av alle klær. Vi har ingen mulighet til å ha oversikt dersom klærne ikke er merket. Vi har utarbeidet et eget hefte som heter påkledning. Spør etter dette dersom det ikke har blitt utlevert. BLEIER: Foreldrene har ansvar for å kjøpe inn bleier, og sammen med personalet passe på at det til enhver tid er nok. BETALING: Fakturaer får dere direkte tilsendt fra PBL regnskap hver måned. Vi oppfordrer dere til å benytte e faktura. Juli er betalingsfri måned. OPPSIGELSE: Skal barnet slutte i barnehagen er det 2 måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelsen skal leveres skriftlig til daglig leder. FLYTTING OG NY ADRESSE: Dette melder dere fra om skriftlig til daglig leder. OPPMØTE PÅ TUR: Dersom det er bestemt at avdelingen eller hele barnehagen skal på tur, må dere møte opp presis. Hvis man kommer for sent kan man risikere å komme til låst dør. VEDTEKTER: Alle barnehager har egne vedtekter der det står mye viktig og nyttig informasjon. Disse skal leses og signert lapp på at det er lest skal leveres styrer.

3 Lysaker idrettsbarnehage Daglig leder: Kristin Blütecher Tlf: Kokk: Tore Andreas Jensen Tlf: Avdeling: Copernicus (3-6 år) «Mestring» Tlf: Mail: Personale: Lene T Johansen, Pedagogisk leder Nora Toft Bysveen, Pedagogisk medarbeider Kirsty High, Pedagogisk medarbeider Avdeling: Sensus (1-3 år) «Følelse» Tlf: Mail: Personale: Hanne Spilde, Pedagogisk leder Miriam Holiløkk Blåmoli, Idrettspedagog Rebecca Svensson, Pedagogisk medarbeider Elin Bang Langballe, Pedagogisk medarbeider Nora B. Egenæs, Støtteassistent Avdeling: Motus (1-6 år) «Bevegelse» Tlf: Mail: Personale: Pia Ruud Gilbert, Pedagogisk leder Bryndis Petursdottir, Pedagogisk medarbeider Hanne Fjørtoft, Pedagogisk medarbeider Emelie Kvist, Pedagogisk medarbeider Avdeling: Gaudium (3-6 år) «Glede» Tlf: Mail: Personale: Mia Marie Skaaraas, Pedagogisk leder Julie Ludvigsen, Pedagogisk medarbeider Susann Jensen, Pedagogisk medarbeider Avdeling: Fiducia (1-3 år) «Tillit» Tlf: Mail: Personale: Mona Folkestad, Pedagogisk leder Anette Kvam Moen, Pedagogisk medarbeider Maria Sunde, Pedagogisk medarbeider Torbjørn Jacobsson, Pedagogisk medarbeider Avdeling: Cura (1-6 år) «Omsorg» Tlf: Mail: Personale: Hanna Berge, Pedagogisk leder Gøril Fauske, Idrettspedagog Gry Christine Jensen, Fagarbeider Luis Lyster, Pedagogisk medarbeider Lisa Torp, støtteassistent

4 Om oss i Lysaker idrettsbarnehage Lysaker Idrettsbarnehage har i dag 94 barn i alderen 1-6 år. Barna er fordelt på seks avdelinger. Det er to rene småbarnsavdelinger med 13 barn (1-3 år), en avdeling med 15 barn i alderen 1-4 år, en avdeling med 16 barn i alderen 1-4 år og to rene storebarnsavdelinger med 19 barn (3-6 år). Det har blitt lagt vekt på at lokalene skal være lyse og trivelige, med store vinduer og mulighet for å åpne opp mellom avdelingene. To og to avdelinger er vennskapsavdelinger og har et nært samarbeid. Lysaker Idrettsbarnehage åpnet i august Vi har vår egen gymsal som alle avdelingene bruker minimum en gang i uken. Vi har tilgang på vår egen skog. Om vinteren har vi egen skisone og om sommeren sykkelsone. Som hjerte i barnehagen ligger kjøkkenet hvor alle måltider blir tilberedt. Vi har faste dager der vi arbeider i grupper som er aldersinndelt. Vi har kalt gruppene våre Minimus (2009), Medimus (2008) og Maximus (2007). Alle gruppene har ulike aktiviteter, men Maximus har spesielt fokus på førskoleaktiviteter. Det står beskrevet mer om Maximus litt lenger bak i årsplanen, samt at det blir gitt egen informasjon på høstens foreldremøte. Daglig leder har det overordnede ansvaret i barnehagen. På hver avdeling er det en pedagogisk leder som har ansvaret for den daglige driften på avdelingen. Det er en forutsetning at de pedagogiske lederne samarbeider nært med idrettspedagogene og de pedagogiske medarbeiderne.

5 Idrettspedagogikk Idrettspedagogikk Idrettsbarnehage har et overordnet fokus på fagområde 2 i rammeplanen; «Kropp, Bevegelse og Helse» og vi skal bli best i landet på dette. I barnehagene våre er det ansatt idrettspedagoger med bakgrunn fra høgskoler eller universitet. Idrettspedagogene har god kompetanse i å se muligheten for fysisk aktivitet på ulike arenaer, samt kunnskap om motoriske ferdigheter, koordinative egenskaper og sanser, noe som er grunnleggende i barns utvikling. Idrettspedagogene jobber tett sammen med pedagogene, samt idrettspedagoger i andre barnehager i konseptet. De er også i tett dialog med fagsjef i idrettspedagogikk, som er ansatt i Idrettsbarnehage AS, (IBAS), for å sikre en felles idrettspedagogisk plattform i konseptet. Idrettspedagogene har ansvar for å utforme idrettspedagogiske planer i barnehagen ved å ta utgangspunkt i barnehagens idrettspedagogiske sirkel. Her er motoriske ferdigheter, koordinative egenskaper og sanser fordelt over fire perioder. På denne måten sikrer vi at barna opplever allsidighet og variasjon. Samtidig har vi fokus på at aktivitetene skal tilpasses barnas interesser og forutsetninger, slik at de opplever mestring. Når vi tilrettelegger for fysisk aktivitet i Idrettsbarnehage er leken alltid i fokus og vi bruker elementer fra idretten som pedagogisk verktøy. Intensjonen er å ivareta bevegelsesgleden hos hvert enkelt barn i håp om at de tar med seg de gode vanene senere i livet.

6 I Idrettsbarnehagen er vi opptatt av at barna skal få gode erfaringer og opplevelser innfor et bredt spekter av utfordringer, både inne / ute / hall / på tur. Vi er også opptatt av at barna skal få være med å påvirke dagene sine i idrettsbarnehagen, og setter derfor barns medvirkning i høyt fokus. Vi deler året inn i fire perioder og lager periodeplaner. På periodeplanene vil man også få en oppsummering, og et tilbakeblikk på perioden som har gått. Prosjektsirkelen er utgangspunktet for det tverrfaglige arbeidet. Temaene vil man få i forkant av hver periode. Vi jobber med å se helhetlig på all pedagogisk planlegging. Idrettspedsirkelen skal synliggjøre at vi har et bevist forhold til bevegelse gjennom hele året. I hver periode lages det øktplaner med leker som har til hensikt å stimulere de ulike ferdighetene, egenskapene og sansene. På denne måten sikrer vi at barna opplever allsidighet og variasjon i aktivitetene de gjennomfører. Åle/krabbe Berøringssans Kaste/ta i mot Balanse Rulle/snurre Romorientering Likevektsans Øye-hånd koordinasjon Rytme Klatre Tilpasset kraft Synssans Muskel og leddsans Øye-fot koordinasjon Sparke Hoppe Reaksjon Hørselssans Idrettspedagogikk Prosjekt Ute/tur I idrettsbarnehagen ønsker vi å ha et bevisst forhold til hva som skjer i utetiden og på tur. Dette betyr ikke at barna ikke skal få leke fritt, og utfolde seg, men at vi også her ønsker å gi barna nye og varierte impulser. Å være ute er i seg selv ingen garanti for aktivitet og bevegelse, og det er av den grunn vi ønsker å ha et bevisst fokus på også denne delen av barnehagehverdagen. Eksempel på fokus ute / på tur kan være friluftsliv, natur, ekspedisjoner.

7 barnehagens innhold Rammeplantreet Barnehagenes innhold er styrt av mål fra satt i rammeplanen for barnehagen. Se egen folder fra Kunnskapsdepartementet på: Rammeplan gir daglig leder/styrer, de pedagogiske lederne og det øvrige personalet forpliktende rammer for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. I dette kapittelet vil vi gjøre rede for hvordan idrettsbarnehagen jobber for å nå målene i rammeplan. For å illustrere arbeidet vårt bruker vi idrettsbarnehagens rammeplantre. Foreldre, barn og personalet er utgangspunktet for hele driften. Sentrale og viktige temaer som må vektlegges i stor grad er ordene vi har lagt på trestammen. For å lykkes med de syv fagområdene som bladene illustrerer må stammen være sterk og solid. Som treet illustrerer ligger vårt konsept under fagområdet 2; Kropp, bevegelse og helse, og det er derfor vi har valgt å utheve det. Dette betyr ikke at de andre fagområdene blir nedprioritert, men at vi jobber tverrfaglig og ser mulighet for bevegelse gjennom de andre fagområdene. Som det også kommer frem er kosthold sentralt i våre barnehager: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehageloven 2 Barnehagens innhold Ref. Kari Pape

8 Dokumentasjon Hensikten med dokumentasjon og vurdering er å gi grunnlag for refleksjon og læring. Vi skal synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og vurdere innholdet i vårt arbeid. I Idrettsbarnehage har vi valgt å jobbe med verktøyet «fra plan til praksis». Vi ønsker å ha et helhetlig syn på all pedagogisk planlegging. Vi synliggjør dokumentasjon gjennom: Virksomhetsplan Årsplan Periodeplan - periodeevaluering Nyhetsbrev: Ukeplan, ukerapport, ukemeny Øktplaner: Med utgangspunkt i den idrettspedagogiske sirkelen utarbeider idrettspedagogene øktplaner som gjennomføres i hallen. En øktplan består av to eller flere leker som har til hensikt å stimulere de gitte ferdig hetene i den aktuelle perioden. Øktplanen avsluttes alltid med en avspenningsaktivitet. Alle aktivitetene i en øktplan er lekpreget, og er gjerne tilknyttet periodens tema. Vi vurderer vårt arbeid og vår voksenrolle gjennom: Brukerundersøkelse - Undersøkelse blant foreldre hvert år Periodeevaluering - Personalet vurderer de pedagogiske planene hver periode (dvs. fire ganger i løpet av et år ) Praksisfortellinger - Personalet vurdere sin voksenrolle med utgangspunkt i praksisfortellinger fra hverdagen jevnlig gjennom hele året. Praksisfortellinger er fortellinger om hendelser som har oppstått, og en viktig metode for dokumentasjons- og refleksjonsgrunnlaget for det videre pedagogiske arbeidet i barnehagen.

9 Omsorg og danning Vårt fokus skal være på barnas positive handlinger og framskritt de gjør. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig lek.» Barnehagelovens 1 Praksisfortelling Gutt to år ligger på gulvet og er lei seg, jente 2,5 år går bort «snørr i ansiktet». Hun går inn på stellerommet, henter papir og tørker ansiktet til gutten. «I barnehagen er gjensidige samhandlings prosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene» Vi i Lysaker Idrettsbarnehage er opptatt at vi skal være aktive voksne i barns danning. Gjennom danning legges grunnlaget for barns allsidige utvikling. Vi har fokus på å møte barna på det ferdighetsnivået der de er og gir utfordringer og legger til rette for mestringsfølelse.

10 Lek og læring Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehageloven 2 Leken er en av de viktigste aktivitetene som foregår i barnehagen. Den har stor betydning for barnas trivsel og er en grunnleggende arena for læring. I leken gjør barna seg gode erfaringer med å samarbeide med andre barn og voksne. Gjennom rolleleken får barna bearbeidet inntrykk og impulser de har fått. For å kunne hjelpe barna, må personalet være aktive og tilgjengelige. Vi skal være gode rollemodeller og gi barna nye impulser, og bidra til progresjon i leken. Praksisfortelling: En voksen og noen barn leker doktor, et barn er overlege og to andre er sykepleiere. Barna pakker voksen inn i tepper på gulvet. Den voksne spør overlegen (gutt 3 år) «Kan jeg få litt varm te?». Gutt 3 år «Ja det kan du» (går for å hente) Etter en liten stund kommer han tilbake og sier: «Jeg har ikke te, men du kan få varm melk fra kua»

11 Sosial kompetanse og vennskap Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. I Lysaker er vi opptatt av at barna skal samhandle positivt med hverandre i ulike situasjoner. Som voksne må vi derfor være aktive og tydelige for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. I omsorg., lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjoner og viser medfølelse.

12 Språklig kompetanse Barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. Lysaker idrettsbarnehage har fokus på språk og kommunikasjon gjennom bruk av kropp, bevegelse og ord. Vi jobber med at alle barn skal få et rikt og variert språklig miljø i barnehagen, tilpasset sitt eget nivå. Leken er en god og viktig arena for utviklingen av språklig kompetanse. Vi i personalet er bevisste på vår rolle som språklige forbilder og bruker språket aktivt i hverdagen gjennom samtaler, høytlesning og varierte aktiviteter.

13 Barns medvirkning Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Medvirkning handler også om å utforske tilværelsen sammen. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven 3. Vi er opptatt av at barna skal være med å påvirke sin egen barnehagehverdag, tilpasset det enkelte barns alder og utvikling. Vi tar utgangspunkt i barnas interesser og åpner for spontanitet i hverdagen. Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap og samtidig kjenne at de kan uttrykke sine egne intensjoner. Personalet støtter de i å leve seg inn i andres situasjon, og til å ta hensyn til andre. Barna uttrykker seg kroppslig og språklig for hvordan de har det, vi voksne møter barnas opplevelsesverden på en anerkjennende måte og oppmunter de til å gi uttrykk for sine ønsker og behov.

14 Like muligheter for jenter og gutter i barnehagen Alle barn skal få like muligheter og bli verdsatt på lik måte. Det finnes ingen sannheter om hvordan jenter og gutter skal være eller er. Dette er noe som vi jobber med, ved å ha bevisste holdninger og verdier på hvordan vi møter hvert enkelt barn til å prøve ut alt i barnehagen. Barna skal få utvikle sin egen identitet uavhengig av tradisjonelle kjønnsroller.

15 Kulturelt mangfold Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehageloven 2 Personalet har ansvar for at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn får oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet. Rp s. 18. Mangfold handler om forskjellighet, alle barn er ulike. Med kulturelt mangfold tenker vi ikke kun på barn fra andre land, men også på etnisk norske barn som har forskjellig kulturell bakgrunn. Kjønn, seksualitet, funksjonsmuligheter, alder og familietyper, språk, kultur og religion er alle viktige ulikheter hos barna. Vi legger til rette for at alle barn opplever at de selv og alle barna i barnegruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Personalet er viktige rollemodeller for barna. Hva personalet sier og gjør påvirker barnas sosiale kompetanse. Personalet skal være bevisste på egne holdninger og handlinger, samtidig som de lytter, støtter og utfordrer barna. Vi markerer FN-dagen, Samefolkets dag 6. februar og arrangerer årlig en basar til inntekt for en veldedig organisasjon til nytte for barn i andre land gjennom. Kokken i barnehagen lager varmretter fra alle kontinenter og barna kan få kjennskap om ingredienser og retter fra ulike land gjennom dette.

16 Kommunikasjon, språk og tekst For å utvikle et godt muntlig språk, er både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen viktig. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Det er viktig for barna å oppleve språk gjennom flere sanser. Lysaker idrettsbarnehage har kjøpt snakkepakken. Snakkepakken er et pedagogisk språkverktøy som skaper motivasjon og lystbetont bruk av språket. Vi vil bruke konkreter og bilder for å synliggjøre ord for økt forståelse og støtte til språket. Vi bruker språket i enhver anledning og deler ofte barna i mindre grupper. Gjennom arbeidet i grupper ønsker vi å få frem de gode samtalene og et bedre språkstimulerende miljø, for hvert enkelt barn. Praksisfortelling Gutt 2 år, sitter med bordet og spiser lunsj. Så sier han til naboen: «Jeg er ikke i barnehagen i dag. Jeg er hjemme med mamma, pappa og bilen.»

17 Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Vi er en idrettsbarnehage og vi har fokus på bevegelsesglede gjennom ulike aktiviteter. Dette gjøres gjennom øktplaner, organisert lek, fri lek, ukens og månedens lek, turdag en dag i uken, egen gymsal og en sykkelsone ute etc. Dette gjør at barna blir glad i å bevege seg, blir vant til å bruke kroppen sin, blir bedre motorisk og blir tryggere på sin egen kropp. Vi har hovedfokus på konseptet vårt som ligger inn under fagområdet «Kropp, bevegelse og helse», og vi benytter aktivitet og bevegelse som et pedagogisk virkemiddel. Med dette mener vi at vi jobber bevisst for å se mulighet for bevegelse innenfor de andre fagområdene. Vi fokuserer ikke på de forskjellige særidrettene, men på de grunnleggende motoriske ferdigheter man har glede av samme hvilken aktivitet man senere ønsker å drive med. Verdens aktivitetsdag arrangeres av idrettsbarnehagen hvert år og da inviteres barn fra barnehager i nærmiljøet for å delta. Idrettspedagogene og pedagogiske ledere jobber med å implementere målområdet i kropp, bevegelse og helse i de andre fagområdene. Ski og sykling er en naturlig del av hverdagen i idrettsbarnehagen. Inne: Mini-røris, turn-aktiviteter som f.eks rullekråke, slåhjul, stå på hode/hender, formingsaktiviteter som f.eks perle,male, pusle, ulike ballongleker, bevegelse som virkemiddel (se de andre målområdene Ute: Ulike arrangement hvor barna blir introdusert for ulike aktiviteter som f.eks vintercamp, månedens lek, aktive voksne som igangsettere, sykler, ski lett tilgjengelige Hall: Øktplaner som idrettspedagogene lager, disse øktplanene varierer ut i fra hvilke tema og prosjekter vi har i de ulike periodene. Tur: Tur med flere elementer, Gå på tur hvor vi slår opp camp på f.eks skøytebanen, Historiske ekspedisjoner som f.eks Roald Amundsen, Månedens turtips, Vi lager mat på bål en gang i mnd, bruk av ulike arenaer i nærmiljøet, klatring.

18 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn bearbeider sine inntrykk og erfaringer via lek og utforskning. Slik får de en forståelse for verden rundt seg. Barna skal få mulighet til å videreutvikle sin fantasi og nysgjerrighet gjennom varierte og felles opplevelser. Barnehagen skal kunne oppmuntre til kreativ tenkning, fantasi og skaperglede. Vi bruker samlingsstunden som en arena for å introdusere barna for ulike tema, og avslutter prosjektene med en utstillingsvegg på hver enkelt avdeling. Vi har fokus på prosessen og ikke produktet.

19 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Gjennom å være mye ute ønsker vi å stimulere barnas undring og nysgjerrighet. Naturen er en viktig arena for å styrke barnas motoriske ferdigheter. Dette har vi fokus på ved å la barna ferdes i ulent terreng.

20 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Vi jobber for å være en trygg og stabil barnegruppe, med de voksne som gode rollemodeller. Vi jobber med å ha felles retningslinjer, inkludere alle og snakke om vennskap. Barnas skal få kjennskap til hva som er rett og galt. Ved å oppmuntre barna til å hjelpe hverandre og vise interesse for hva de andre barna er opptatt av, bidrar barna også til å hjelpe hverandre å oppnå mestringsfølelse. De store barna på avdelingen hjelper de yngre barna i påkledning situasjoner og andre situasjoner i løpet av dagen. Vi skal legge grunnlag for refleksjon og undring sammen med barna.

21 Nærmiljøet og samfunn Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Vi bruker nærmiljøets ressurser til å gi barna gode opplevelser og læringsmuligheter. Trafikksikkerhet er noe vi vektlegger, da barnehagen ligger ved veien. Vi har fine turområder i nærmiljøet, som vi benytter oss ofte av: Polhøgda, skogen ved SAS-hotellet, Nansenparken, Fornebustranda, Fornebulandet og i nabolaget. Vi ønsker å bruke bussen for å komme oss fram, og for å bli bedre kjent i nærområdet.

22 Antall, rom og form Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Matematikk finnes i alt rundt oss. Gjennom eksperimentering, lek og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Vi i barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforsking og legge til rette for god stimulering. De skal få kjennskap til former, mønstre og størrelser gjennom ulike aktiviteter og hverdagssituasjoner som påkledning, måltider og lek. Barna skal få fundere over avstand, tid, volum og vekt gjennom ulike aktiviteter. Barna skal få tilgang til ulikt materiell som klosser, spill, formingsmateriell og annet som vil stimulere utforskertrangen deres. Vi voksne må være bevisst egen begrepsbruk og være lydhøre ovenfor barns uttrykk og interesser. Praksisfortelling rundt magnetbordet: «Jeg trenger en trekant» sier et barn. En voksen gir han en trekant. «Nei, en SÅNN trekant» sier barnet og holder opp en firkant, «Åja,» svarer den voksne, «men hvor mange kanter har en sånn trekant da?» spør den voksne. Gutten teller og kommer til fire. «Og siden den har fire kanter blir det jo en firkant» sier den voksne. «Ja vel, men har du en firkant eller ikke?»

23 Barn under 3 år De yngste barna i barnehagen har andre behov enn de eldste og vår viktigste oppgave er å skape trygghet. Barna skal få mye nærhet og omsorg og det legges opp til aktiviteter som barna mestrer. Vi skal være støttende voksne som ser hvert enkelt barn og dets behov. 1 og 2 åringene går kortere tur og holder seg for det meste i nærmiljøet. 3-åringene utfordres litt mer og drar både på lengre turer og har annet innhold i barnehagehverdagen. Vi ønsker at personalet alltid er i utvikling og har ulike kurs og nettverksmøter vi deltar på som for eksempel hvordan holde gode samlingsstunder for de yngste barna, språklig utvikling og hvilke aktiviteter appellerer mest til de under 3 år. Fokuset på godt foreldresamarbeid er en viktig del av jobben på en småbarnsavdeling mye grunnet lite språk hos mange av barna. Vi ønsker å ha tid til hver enkelt forelder når de leverer og henter slik at de/vi kan informere om hendelser/beskjeder og lignende. På avdelingen er alt barna skal leke med i barnas høyde slik at det er lett tilgjengelig for dem. Under måltidet veileder vi barna slik at de skal føle mestring ved å for eksempel gå fra tutekopp til å drikke av vanlig kopp. Vi er nøye med å følge dem tett opp og de har alltid minst en voksen som sitter ved bordet. Småbarnsavdelingene er på bakkeplan slik at det skal være så tilrettelagt som mulig for både barn og voksne. Småbarnsavdelingene er i samme etasje slik at de har mulighet til å samarbeide. Lekene som er på avdelingen er tilrettelagt for den aldersgruppen som er på avdelingen. Det fysiske miljøet er tilrettelagt for at barna skal få utfolde seg. Det er også en del matter, puter slik at de får utfordret det motoriske og lekene i barnas høyde slik at de selv kan velge hva de vil leke med. Barna får mulighet til å bruke sanser ved å se og ta på ting som henger på veggene. Ellers ved å bruke kroppen og oppleve. Vi har fokus på at barna skal få mestringsopplevelser hver dag. Barn med behov for spesiell hjelp og støtte Vi har tett samarbeid med spesialpedagog og fysioterapeut for å kunne gi barna med ekstra behov et best mulig tilbud. Støtteassistentene får jevnlig veiledning av de eksterne ressurspersonene. Vi tilrettelegger for hver enkelt med det de skal behøve for å være mest mulig integrert i barnegruppen og for å kunne delta mest mulig i de vanlige aktivitetene. Vi har fokus på integrering i barnegruppen.

24 Overgang barnehage skole Maximus Idrettsbarnehagen orienterer seg om hvordan det fungerer lokalt i forhold til overgangen barnehage skole i hver enkelt kommune vi har barnehager og følger gitte retningslinjer. Haslum Idrettsbarnehage forholder seg til retningslinjene i Bærum kommune. Det er utarbeidet informasjon for foreldre, elever og ansatte i kommunen på internettsiden til Bærum kommune: https://www.baerum.kommune.no/opplaringslop. Dette skal hjelpe alle involverte parter å sikre en helhetlig gjennomføring. Den enkelte barnehage har oversikt over hvilke skoler barna skal begynne på, og har kontakt med disse skolene for å sikre en så smidig overgang som mulig. Prosedyren i den enkelte bydel/kommune følges. I våre barnehager er vi opptatt av å gi de eldste barna spesielle opplevelser som knytter gruppen godt sammen, vekker ytterligere nysgjerrighet i forhold til læring og forbereder dem til skolestart. Vi tilrettelegger til at barna skal få mulighet til å bli enda mer selvstendige. Maximusbarna skal få opplevelser som vekker nysgjerrighet for skolerelaterte aktiviteter Dette skal gjøres på en lek basert måte, men vi skal være spesielt bevisst på fagområdene «Språk, kommunikasjon og tekst» og «Antall, rom og form». Maximusbarna får lov til å pynte barnehagen til jul, slik at øvrige barn kommer til ferdig pyntet barnehage 1. desember. Det vil bli foretatt en tur til Vangen på leirskole, eller et annet velegnet sted. Nytt for året er vårt fokus på matpakka for Maximusbarna. Målet er at barna skal få kjennskap til matkultur og -tradisjoner, samt bidra til å tilberede ulike matpakker og turmat basert på sesongens råvarer. Vi ønsker å la barna få høste ting i naturen, som kan konserveres og tas i bruk igjen på matpakken til vinteren. Dette vil være et tverrfaglig prosjekt hvor alle fagområder kan trekkes inn. Maximusgruppen I idrettsbarnehagen kaller vi førskolegruppen vår for Maximus-gruppen, og følgende kan foresatte forvente av oss: Hver høst er det foreldremøte. Her vil foresatte av Maximusbarna få satt av litt egen slik at personalet kan informere om innhold og mål for Maximusbarna. På hver Maximusgruppe er det minimum en førskolelærer. Maximusbarna skal bli trygge og selvstendige barn som er godt rustet til å møte forventningene som stilles til dem på skolen. Holde orden på tingene sine Ta imot beskjeder Kunne gå på toalettet alene Blyantgrep og kunne klippe Kjenne igjen/skrive navnet sitt

25 Kosthold Frokost AKTIVITET OG KOSTHOLD HENGER NØYE SAMMEN. Idrettsbarnehagen tilbyr alle måltider i barnehagen med det siktemål å gi barna et variert og sunt kosthold. Barnehagen er en viktig arena for å fremme sunne kostvaner blant barn. For å optimalisere dette, samarbeider vi med Universitetet i Oslo (avdeling: kosthold og ernæring). Barnehagens satsing på kosthold har også gjort at vi feirer bursdager uten kake, is og lignende på selve dagen, men vi kan tilby både kaker og is når vi har årstidsbursdag. Årstidsbursdag har vi fire ganger i året med bursdagsleker som f. eks disco, spa-rom og andre morsomme aktiviteter. Vi slår oss løs og feirer alle som har hatt bursdag i foregående periode. På selve dagen (til det enkelte barn) markerer vi barnet med flagg, krone, bursdagssang og stort fokus på barnet. Idrettsbarnehage er sukkerbevisste barnehager, men ikke helt sukkerfrie. Frokost serverer vi mellom kl og Frokosten vil bestå av havregrøt, kornblanding, brød, knekkebrød med pålegg, frukt og grønnsaker. Mandag Rent kjøtt, grønnsaker, brun saus og kokte poteter. Appelsin. Tirsdag Blandet fisk med råkost og kokte poteter. Eple Fredag Hjemmelaget suppe med gulrot, sellerirot, friske urter og Foccachia. Druer Idrettsbarnehagene har et sterkt fokus på selve måltidet. Måltidet skal være en positiv og rolig læringsarena preget av kommunikasjon, sosialt samspill og gode dialoger mellom barn og voksne. Barna skal oppøve sin selvstendighet, oppleve turtaking og få medvirke i gjennomføringen av måltidet. Barna skal få kunnskap om maten og hvor den kommer fra og de skal få øve seg på å bruke bestikk. Barna skal få stimulert sanseinntrykkene gjennom å se, lukte, smake og føle. De voksne skal være gode rollemodeller som selv spiser samme mat og som sørger for en hyggelig atmosfære. Vi ønsker at måltidssituasjonene skal inneholde følgende verdier: trygghet, respekt, toleranse, omsorg, fellesskap og matglede. Måltidet skal ha sin egenverdi der alle barna blir sett, hørt og tatt på alvor. Torsdag Turmat: Husk drikke i sekken! Onsdag Blandet kjøtt, friske grønnsaker. Pære Fisk, grønnsaker, kokte poteter Melon Ettermiddagsmat Ettermiddagsmat serverer vi kl Idrettsbarnehagens grove rundstykker med pålegg, melk, frukt og grønnsaker. :-)

26 Lysaker Idrettsbarnehage. Prosessorientert plan måltid HVILKE VERDIER SKAL DANNE GRUNNLAGET FOR ARBEIDET? Måltidssituasjonene skal inneholde følgende verdier: Toleranse Likeverdig dialog barn-barn og barn-voksne Matglede Fellesskap Omsorg Trygghet Respekt HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ GJENNOM FROKOSTEN? Barna skal oppleve matglede og glede seg til måltidene Barna skal ha gode mestringsopplevelser Ønsker at barna skal oppleve høflighet som en naturlig del av måltidet Barna skal oppleve måltidet som hyggelig avkobling Barna skal få mulighet til å prøve seg på overgang fra kopp til glass og øve seg på å bruke bestikk Barna skal oppleve at det er viktig med god hygiene Alle barn skal bli sett også de som ikke ber om det Barna skal oppleve at måltidet er et sted der dialoger skapes og få kjennskap til gode samtaler Barna skal oppleve gode rollemodeller Barna skal få mulighet å delta aktivt selv (forsyne seg selv osv) og få mulighet til å bli mer selvstendige HVA SKAL TIL FOR AT MÅLENE SKAL NÅS? HVA KREVES AV DEN ENKELTE VOKSNE FOR AT VI SKAL NÅ MÅLENE? De voksne må snakke med barna om maten de spiser La de eldste hjelpe de yngste Veilede barna, la de få lov til å prøve og feile De voksne må gå foran med et godt eksempel og spise det samme som barna Positive voksne rundt bordet Husk at måltidet er for barna De voksne må snakke til og med barn, ikke med hverandre Vi må ha en felles forståelse for hvordan måltidet skal være Rose det som er bra, i stedet for å fokusere på det negativt Starte samtaler med barna Positivt fokus på å smake på ting

27 HMS I Idrettsbarnehagene har vi et stort fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet). BBG har ansatt egen HMS-leder som, sammen med styrere/daglig ledere i hver barnehage, skal sikre at det systematiske HMS-arbeidet til enhver tid fungerer optimalt. Hver barnehage har også eget verneombud, stedlig brannvernsleder og førstehjelpsansvarlig. Disse foretar rutinekontroller hver måned. I tillegg til HMS-rutinene har vi valgt å bruke eksterne konsulenter i forhold til IK mat. Vi bruker Ecolab som har gode rutiner i forhold til kjøkkenhygiene. SAMARBEID Personalsamarbeid For å skape et miljø hvor både barn og voksne trives er det viktig å ha et godt personalsamarbeid. Vi ønsker at personalet skal ha en åpen og aksepterende holdning til hverandre. Vi har variert bakgrunn, men også en viktig felles forankring i forhold til gleden ved bevegelse og troen på konseptet. Vi bruker personalmøter og planleggingsdager til å diskutere arbeidet med felles holdninger og arbeidsmetoder vi bruker i barnehagen. Foreldresamarbeid Vi ønsker at alle foreldrene skal føle tilhørighet og eierskap til barnehagen, samtidig som de skal oppleve at de har mulighet for å være med å påvirke barnas hverdag. Et nært samarbeid mellom barnehage og hjem gir de best forutsetninger for gode år i barnehagen for barna. Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Her kan alle foreldre møtes og diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen, herunder foreldrebetalingen. Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene, og utvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet, herunder med utgangspunkt i rammeplanen fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. FAU I Idrettsbarnehagen ønsker vi også å ha et FAU (foreldrenes arbeidsutvalg). Det velges to representanter fra hver avdeling (en hovedrepresentant og en vara). Representantene velges på foreldremøte. FAU har som hovedoppgave å styrke samarbeid og fellesskap mellom barnehage og hjem. Det kan for eksempel være arrangementer som juletrefest, sommerfest og lignende.

28 januar 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Idrettsped. Periode 1 1. Nyttårsdag 2. Oppstart etter juleferien

29 Februar 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Periode Vinterfestivaluke 5. Vinterfestivaluke 6. Samefolkets dag Vinterfestivaluke 7. Vinterfestivaluke 8. Vinterfestivaluke

30 Mars 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Periode Foreldremøte Motus og Cura Foreldremøte Copernicus og Gaudium 18. Påskefrokostuke 19. Aktivitetsdag Påskefrokostuke 6. Foreldremøte Sensus og Fiduca Påskefrokostuke 21. Påskefrokostuke 22. Påskefrokostuke Påskeforberedelser I påskeforberedelsene ønsker vi at barna skal få kjennskap til hvorfor vi feirer påske og tradisjoner knyttet til påsken. Det er også naturlig å knytte påsken opp mot våren, og det at naturen våkner til nytt liv. Vi leser, lager påskepynt og lærer påskesanger. 25. Påskestengt 26. Påskestengt 27. Påskestengt 28. Påskestengt Skjærtorsdag 29. Påskestengt Langfredag

31 april 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Periode 2 1. Påskestengt 2. påskedag Årtidsbursdag

32 mai 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Periode 2 1. Barnehagen stengt Verdens Aktivitetsdag 9. Barnehagen stengt Kr. himmelfart 10. Barnehagen stengt Planleggingsdag mai-feiring 20. Barnehagen stengt 2. pinsedag 27. Dugnad 17. Barnehagen stengt Nasjonaldag mai Vi feirer med sang, går i tog og har 17. mai-leker i barnehagen i forkant av dagen. Vår Verdens aktivitetsdag arrangerer 8. mai. Da inviteres førskolebarn fra andre barnehager til en dag fylt med morsomme og utfordrende uteaktiviteter i Idrettsbarnehage. De yngre barna i barnehagen vår, har egne aktiviteter tilpasset sin aldersgruppe.

33 juni 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Periode Sommerfest barn og foreldre Sommerfestivaluke 25. Aktivitetsdag Sommerfestivaluke 26. Sommerfestivaluke 27. Sommerfestivaluke 28. Sommerfestivaluke Overgang til ny avdeling Vi begynner en god tilvenningsprosess for barn som skal starte på storbarnsavdeling til høsten. De får besøke sin nye avdeling for å bli kjent med de voksne og barna som går der.

34 juli 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Periode Sommerstengt 16. Sommerstengt 17. Sommerstengt 18. Sommerstengt 19. Sommerstengt Sommerstengt 29. Sommerstengt 23. Sommerstengt 30. Sommerstengt 24. Sommerstengt 31. Sommerstengt 25. Sommerstengt 26. Sommerstengt God sommer :-)

35 August 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Periode 3 5. Planleggingsdag 6. Oppstart Årtidsbursdag 31. Fokus på vennskap og tilvenning Gode venner er som teddybjørner jo eldre de blir, jo mer er de elsket! (ukjent). Barnehagen skal være en arena for tillit, trygghet og vennskap. Tilvenning er ofte noe foreldre er spente på, og vi ønsker å legge forholdene til rette for at både store og små opplever en god overgang når de starter i Idrettsbarnehage. Derfor blir periode 1 en viktig periode hvor vi jobber med å gjøre barna trygge og legger til rette for å skape gode relasjoner mellom barn og voksne på avdelingen.

36 September 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Periode Foreldremøte småbarna. Felles info for nye foresatte Aktivitetsdag 18. Foreldremøte storebarna. Info om Maximusgruppa Planleggingsdag

37 Oktober 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Periode FN-dagen og barnas innsamllingsaksjon/forut

38 November 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Periode Årtidsbursdag Maximusovernatting. De pynter til jul Planleggingsdag Årstidsbursdag Idrettsbarnehage arrangerer årstidsbursdag 4 ganger i året hvor man tar en felles feiring for de barna som har hatt bursdag i perioden. Vi lager en stor fest for barna med mange spennende aktiviteter for alle, samt at det blir litt ekstra god mat. På selve fødselsdagen flagger vi og barnet får krone og bursdagssang.

39 Desember 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nisseaktivitetsdag Periode Lucia Barnas julebord 23. Planleggingsdag 24. Barnehagen stenger til jul. Julaften 25. Første juledag Andre juledag Juleforberedelser I adventstiden vil vi formidle og videreføre juletradisjonen gjennom baking, forming, sanger og fortellinger. Fellesskap og sosialt samvær er viktig. Jul i barnehagen skal være en fredfull tid uten stress og mas. Forventningen og gleden over at julen nærmer seg skal ivaretas. Vi har en del faste arrangementer i alle barnehagene våre. Blant annet adventssamlinger, barnas julebord, nisseaktivitetsfest og Lucia feiring. Kanskje kommer nissen også? Nyttårs aften 1. januar 2014 Første nyttårsdag 2. januar 2014 Barnehagen åpner etter jul

40 Vi sees i 2014! Lysaker Idrettsbarnehage Fornebuveien Lysaker

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Furunåla: 11 barn. Pedagogisk leder Christina Fonn, fagarbeider Julie Grøndahl og fagarbeider Marte Korsen.

Furunåla: 11 barn. Pedagogisk leder Christina Fonn, fagarbeider Julie Grøndahl og fagarbeider Marte Korsen. Storbarnsavdeling: Storbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage består av 3 grupper: Kongla Furunåla Kvisten Kongla: 10 barn. Pedagogisk leder Mari Fredriksen og barneveileder Hanne Hofsøy. Furunåla:

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Velkommen til Markaplassen Barnehage!

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Markaplassen 192, 7054 Ranheim Telefon: 73 57 04 30 E-post: vera@markaplassen-barnehage.no Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning Vi på Katthult ser frem til et spennende år sammen med dere. Alle avdelingene på Mælumenga barnehage har sin egen halvårsplan. På den måten sikrer

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer