St. Olavs Hospital Seksjon for smittevern Isolering oversikt over infeksjoner og smittestoffer og deres isoleringsmåte Side 1 av 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St. Olavs Hospital Seksjon for smittevern Isolering oversikt over infeksjoner og smittestoffer og deres isoleringsmåte Side 1 av 18"

Transkript

1 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 1 av 18 Smittemåte Smitteregime Abscess, se sårinfeksjon Adenovirus-infeksjon Adenovirus Så lenge det er kliniske symptomer Acinetobacter baumanii, multiresistent AIDS, se HIV-infeksjon Amøbedysenteri, se mage/tarm-infeksjoner Blodkultur, vekst av bakterier i blod Brannsår, se sårinfeksjon Brennkopper (Impetigo) Acinetobacter baumanii Gule stafylokokker, Streptokokker Øyesekret Så lenge det er kliniske symptomer Avføring Sårsekret, ekspektorat urin Fekal-oral smitte * * Så lenge det er kliniske symptomer Så lenge pasienten er innlagt. Sårsekret 1-2 døgn etter start av effektiv AB-behandling Calicivirus, se norovir.. Optimal beskyttelse forutsetter bruk av øyebeskyttelse. Daglig desinfeksjon av kontaktflater. Gardiner vaskes på minimum 60 grader eller legges i. * gjelder ved funn i ekspektorat/luftveisinf..

2 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 2 av 18 Campylobacter, se mage/tarm-infeksjoner Smittemåte Smitteregime Chlamydia-infeksjon (genital) Clostridium difficile Chlamydia trachomatis Clostridium difficile Sekret fra genitalia Direkte kontaktsmitte ved seksuell kontakt Avføring Så lenge pas. har diarè PeraSafe Sporer av Cl. difficile kan overleve i miljøet i lang tid. Daglig desinfeksjon av kontaktflater. Coxsackie-virus, se Hånd-fot-og-munn-syke Creutzfeldt-Jakobs sykdom Cryptosporidier se mage/tarm-infeksjoner Prioner Hjernevev og enkelte andre vevstyper Inokulasjon Ta kontakt med smittevernpersonell ev. vakthavende mikrobiolog* Se smittevernboka fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) Cytomegalovirusinfeksjon Cytomegalovirus Urin, Blod Diarè - akutt, se mage/tarm-infeksjoner

3 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 3 av 18 Dysenteri, se mage/tarm-infeksjon Difteri EHEC, se mage/tarminfeksjon Encefalitt Corynebacterium diphtheriae Enterovirus eller ukjent evt. sårsekret Avføring Smittemåte Smitteregime Fekal-oral ved faryngeal difteri ved kutan difteri Inntil to bakterie-prøver tatt med minst 24 timers mellomrom er negative etter AB-behandling eller inntil fullført 14 dager med adekvat ABbehandling. Enterocolitt, se mage/tarm-infeksjon Enterokokkinfeksjon vancomycinresistente (VRE) eller/og linezolidresistente, se VRE Erysipelas Arbovirus Streptokokker gruppe A, eller gule stafylokokker Blod Insektbåren inoku. Sårsekret * *Det er sjelden puss ved erysipelas. Hvis puss forekommer, se sårinfeksjon.

4 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 4 av 18 Erythema infectiosum (5. barnesykdom) Smittemåte Smitteregime Parvovirus B 19 1 døgn etter at utslettet er brutt ut. Ved aplastiske kriser utløst av parvovirus: 1 uke fra symptom-debut. Smittefaren størst før symptomer. Når utslettet bryter ut, er smittefaren liten og avtar raskt. ESBL, ESBL CARBA * Escherichia coli, Klebsiella. Avføring, evt urin, ev sårsekret Så lenge pasienten er innlagt* *Individuell vurdering av pasient, se prosedyre Dokument ID Furunkulose, se sårinfeksjon Forkjølelse Rhinovirus; Parainfluensavirus, Enterovirus, RSvirus hos voksne, Coronavirus, Metapneumovirus Bocavirus mm. Nærdråpesmitte Gassgangren Clostridium perfringens Sårsekret Avføring Autoinfeksjon PeraSafe Gastroenteritt, se mage/tarm-infeksjon

5 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 5 av 18 Hemoragisk feber Lassa virus Marburg virus Ebola virus Krim-Kongo virus Blod og vevsvæske Oppkast Smittemåte Smitteregime Inokulasjon Luftsmitte Så lenge sykdommen PeraSafe varer Svært viktig med korrekt anvendelse av beskyttelsesutstyr. Størst virusmengde i blod i sykdommens sluttfase, se ebolaveileder fra Folkehelseinstituttet.Se også prosedyre Dokument ID Hepatitt A* og E Hepatitt B*, C* og D Hepatitt A virus Hepatitt E virus Hepatitt B virus Hepatitt C virus Hepatitt D virus Avføring Urin Blod og vevsvæsker (kropps-væsker) Fekal-oral, ofte via matvarer Inokulasjon ** * 1 uke etter debut av ikterus Så lenge pas er smittebærer * ** er forsvarlig hvis pas kan samarbeide og har god håndhygiene. * dersom det er fare for ukontrollert blodsøl eller pas ikke kan samarbeide. Hepatitt D virus gir bare infeksjon hos personer som er bærere av hepatitt B virus. *

6 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 6 av 18 Herpes simplex (vesikulær, neonatal, genital) Herpes simplex virus type 1 og 2 Sekret fra hudog slimhinnelesjoner Smittemåte Smitteregime Spesielle tiltak ved fødsel hos kvinner med utbrudd av genital herpes. Herpes zoster (helvetesild) HIV-infeksjon/AIDS Varicella-zoster virus Humant immunsviktvirus Vesikkelinnhold Blod og kroppsvæsker (Luftsmitte) Inokulasjon * Luftsmitte* Til det er blitt skorper *I føde-,barsel- og barneavdelingene gjelder kontaktsmitteisolering. Pas med helvetesild skal som hovedregel ikke ligge på samme avdeling som immunsupprimerte pas., men hvis uunngåelig da på luftsmitteisolat. Ved opportunistiske infeksjoner skal pasientene isoleres i henhold til regimer for disse. Hudinfeksjoner, se sårinfeksjoner Hånd-fot-og-munnsyke Coxsackie-virus Avføring Direkte kontaktsmitte Så lenge sykdommen varer Virus kan påvises i avføringen i mange uker. Impetigo se brennkopper

7 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 7 av 18 Influensa alle typer influensavirus inkl. influensa A(H1N1) Smittemåte Smitteregime Influensavirus * 7 døgn etter symptomstart uavhengig antiviral behandling. Innvollsmark Div. parasitter Avføring Fekal-oral smitte Kikhoste Klebsiella, se sårinfeksjon, pneumoni, urinveisinf. Kolera, se mage/ tarminfeksjon Bordetella pertussis 5 dager etter start av effektiv AB-behandling *Åndedrettsvern ved prosedyrer som kan danne aerosoler, som intubering, suging, bronkoskopering. Inkubasjonstid 7-14 dager. Eksponerte barn bør få antibiotikaprofylakse. meldinspliktig MSIS Konjunktivitt Adenovirus Øyesekret Så lenge det er kliniske symptomer. Chlamydia trachomatis Div. bakterier Enterovirus o.a Neisseria Gonorrhoae Øyesekret Øyesekret Så lenge det er kliniske symptomer 1 døgn etter AB behandlingssstart. Pas er smittsom så lenge vedkommende har symptomer

8 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 8 av 18 Smittemåte Smitteregime Kusma Parotitt virus 10 døgn etter at hevelsen er startet. Luftveis-infeksjon, nedre se pneumoni Mage/tarminfeksjoner, - bakterielle Salmonella* Campylobacter* Shigella* Yersinia* E. coli EHEC (Enterohemorragisk E. coli)* Vibrio cholera* m. fl. Clostridium diffiile Avføring Fekal-oral smitte, ofte via mat * / *Så lenge pas har diaré Skal ha eget toalett. Pas som kan samarbeide og har god håndhygiene, kan gå fritt i avdelingen * Avføring Så lenge pas. har diarè PeraSafe Sporer av Cl. difficile kan overleve i miljøet i lang tid. Daglig desinfeksjon av kontaktflater. Mage/tarminfeksjoner, - virale Adenovirus Rotavirus m. fl. Norovirus Avføring Oppkast Avføring Oppkast Fekal-oral smitte Fekal-oral smitte ved brekninger Så lenge pas har diaré 2 døgn etter at pas er blitt symptomfri Sprit har dårlig effekt, desinfiser med Virkon eventuelt PeraSafe. Svært smittsomt. Se prosedyre Dokument ID 6669

9 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 9 av 18 Mage/tarm- Infeksjoner - parasitter - toksiner Toksiner fra div. bakterier Malaria Meningokokk-sykdom (meningitt / sepsis) Meningitt, - bakteriell Smittemåte Giardia lamblia Avføring Fekal-oral smitte Entamøba Avføring Fekal-oral histolytica smitte Cryptosporider* m. fl. Marariaplasmodier Neisseria meningitidis Pneumokokker* Hemophilus Influenzae** Andre bakterier Forurenset mat Blod Inntak av matvarer Insektbåren inokulasjon* Smitteregime Så lenge pas har diaré Så lenge sykdommen varer. 1døgn etter start av effektiv AB-behandling. Varierende med agens Varierende med agens 1 døgn etter start av effektiv behandling * Gruppe A er nominativt. * ved systemisk pneumokokksykdom, samt ved infeksjoner og bærerskap med penicillinresistente pneumokokker. ** Gruppe A

10 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 10 av 18 Meningitt - viral Enterovirus og andre virus Avføring Smittemåte Fekal-oral smitte Meslinger Morbillivirus Luftsmitte Smitteregime Luftsmitte 5 døgn etter at utslettet er brutt ut. Enterovirus er vanligste årsak til virusmeningitt. Isolat med sluse og undertrykksventilasjon. Personell som er immune bruker åndedrettsvern. Personell med usikker immunitet mot meslinger skal unngå kontakt, ev. bruke åndedrettsvern. Eksponerte pasienter som ikke er immune bør isoleres i smittsom periode etter vurdering av smittevernlege.. Meticillin-resistente gule stafylokokker (MRSA). Metillicinresistente stafylokokker Puss, sårsekret Hudepitel Mononucleose Epstein Barr virus Mycoplasma, se pneumoni Inntil mistanke er avkreftet eller så lenge pasienten er innlagt. Screening av pasienter og ansatte. Se prosedyre Dokument ID 2142

11 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 11 av 18 Norovirus-infeksjon Norwalk-virus Norovirus Avføring og oppkast Smittemåte Fekal-oral smitte ved brekninger Smitteregime Kohortisolering ved flere tilfeller 2 døgn etter at pas. er symptomfri Sprit har dårlig effekt, desinfiser med Virkon eventuelt PeraSafe. Svært smittsomt. Se prosedyre Dokument ID Ornitose Chlamydia psittaci * Så lenge pas hoster. *Pas med kraftig hoste og luftveissymptomer.. Paratyfoidfeber, se tyfoidfeber Parvovirus, se erythema Infectiosium Pest - byllepest Yersinia pestis Sårsekret ved byllepest Vektorbåren (lopper) 2 døgn etter start av effektiv AB-behandling * - lungepest Yersinia pestis ved lungepest. Luftsmitte 2 døgn etter effektiv AB-behandling. Luftsmitteregime pga alvorlighetsgrad. *.

12 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 12 av 18 Pneumoni, - bakteriell Pneumokokker Hemophilus influenzae Pseudomonas aeruginosa Proteus, Klebsiella, Enterobacter Gule stafylokokker Streptokokker gr A Legionella pneumophila Smittemåte Smitteregime * Luftsmitte (inhalasjon av aerosol) 3 døgn etter start av effektiv AB-behandling *Isolering etter klinisk vurdering basert på mengde av ekspektorat og hoste. Legionella smitter ikke fra person til person Pneumoni, - bakteriell Mycoplasma pneumoniae Chlamydophila pneumoniae Andre bakterier

13 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 13 av 18 Pneumoni - viral Virus (herunder RS-virus, parainfluensa virus) Adenovirus Så lenge pasienten hoster. Smittemåte Smitteregime Så lenge pas hoster Poliomyelitt Poliovirus Avføring Fekal-oral 1 uke etter start av symptomer Optimal beskyttelse mot dråpesmitte forutsetter bruk av øyebeskyttelse. Vaksinasjon av personalet Proteus, se sårinfeksjon, pneumoni, urinveisinfeksjon Pseudo-membranøs colitt, se Clostridium. difficile Pseudomonas aeruginosa, se sårinfeksjon, luftveisinfeksjon Rabies Rabies virus Inokulasjon Rotavirus, se mage/tarm-infeksjon Så lenge sykdommen varer Vaksinasjon av personell med direkte kontakt. Smitte med rabies fra person til person er aldri dokumentert.

14 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 14 av 18 RS-virus, se pneumoni Røde hunder (rubella) Smittemåte Smitteregime Rubella-virus 1 uke etter at utslettet er brutt ut. Salmonella, se mage/tarm-infeksjon Shigella, se mage/tarm infek. Skabb Sarcoptes scabiei Hudlesjoner Direkte kontakt 1 døgn etter start av behandling Skarlagensfeber Streptokokker gruppe A Evt. sårsekret 1 døgn etter start av behandling. Kvinnelig personale i fertil alder som ikke er immune, bør vaksineres. Gravide som ikke er immune, skal ikke ha kontakt med rubellapasienter. Bruk hansker ved berøring av affiserte hudområder. Soppinfeksjoner Gjærsopp Varierende etter lokalisasjon Direkte kontakt Dermatofytter Hudlesjoner Direkte kontakt Dimorfe sopp Inhalasjon av luftbårne soppsporer Smitter ikke fra person til person

15 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 15 av 18 Spongiforme encefalopatier, se Creutzfeldt Jakobs sykd Stafylokokker, se sårinfeksjon Streptokokker, - halsinfeksjon - hud, se sårinfeksjon Syfilis Sårinfeksjoner og hudinfeksjoner, - med liten* sekresjon Sårinfeksjoner og hudinfeksjoner, - med moderat eller stor* sekresjon Streptokokker gr A, C og G Treponema pallidum Gule stafylokokker Streptokokk gr A Ukjent før svar på prøve Noen gram negative stavbakt. Gule stafylokokker Streptokokk gr A Ukjent før svar på prøve Noen gram negative stavbakterier Smittemåte Smitteregime 1 døgn etter start av effektiv behandling Lesjoner på genitalia Puss / sårsekret Puss / sårsekret Direkte kontakt Så lenge det er purulent sekresjon * Til sekresjonen er liten eller opphørt * Ved mindre hudsår hvor sekresjonen er svært liten og såret er tildekket med bandasje, er det ikke nødvendig å isolere pasienten. *Utbredte hud- og sårinfeksjoner hvor sekresjonen ikke kan kontrolleres med bandasje eller lukket drenasje. Ved mindre hudsår hvor sekresjonen er svært liten og såret er tildekket med bandasje, er det ikke nødvendig å isolere pas.

16 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 16 av 18 Tetanus (stivkrampe) Clostridium tetani Jord og Ekskrementer Smittemåte Smitteregime Inokulasjon i sår PeraSafe Smitter ikke fra person til person. Tuberkulose, - pulmonal (mistenkt eller bekreftet smitteførende) Mycobacterium tuberculosis Luftsmitte Luftsmitte 2 uker etter start av effektiv behandling og negative sputumprøver PeraSafe Isolat med sluse og undertrykksventilasjon. Det skal brukes åndedrettsvern. - ekstrapulmonal med puss - med multiresistente bakterier Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium tuberculosis Puss Urin Puss Urin Luftsmitte Luftsmitte Til sikker klinisk og bakteriologisk effekt, minimum 2 uker PeraSafe PeraSafe Isolat med sluse og undertrykksventilasjon. Det skal brukes åndedrettsvern.. Tularemi Francisella tularensis Vektorbåren via insekter Kontakt med dyr. Direkte kontakt Smitter ikke fra person til person, men smittefare i laboratorier..

17 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 17 av 18 Tyfoidfeber / paratyfoidfeber Urinveisinfeksjon ESBL, se ESBL Vannkopper (varicella) Salmonella typhi Salmonella paratyphi A/B Avføring og urin Smittemåte Fekal-oral Matbåren smitte Smitteregime * Div. bakterier Urin Varicella-zostervirus Luftsmitte Luftsmitte Til det er skorper på alle utslett *regime dersom pasienten har ukontrollerbar diaré eller ikke kan ivareta sin personlige hygiene. Pasienten bør uansett ha eget toalett. e og ikke-infiserte pasienter med blærekateter bør ikke ligge på samme rom. Isolat med sluse og undertrykksventilasjon. Personell som har gjennomgått vannkopper bruker munnbind. Ikkeimmune personell bør ikke gå inn på pasientens rom hvis immune personell er tilgjengelig. Hvis uunngåelig, anbefales åndedrettsvern til ikke-immune personell. Eksponerte pasienter som ikke er immune bør isoleres i smittsom periode etter vurdering av smittevernlege.

18 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 18 av 18 VRE (vankomycinresistente enterokokker eller/og linezolidresistente) Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Avføring, evt sårsekret, evt. urin Smittemåte Smitteregime Kontsmitte Så lenge pasienten er innlagt. Enterokokker kan overleve i miljøet i lang tid. Daglig desinfeksjon av kontaktflater. Gardiner vaskes på minimum 60 grader eller legges i. Se prosedyre Dokument ID

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus Redaktør: Bjørg Marit Andersen Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin Avdeling for sykehushygiene og smittevern 2003 Håndboken bestilles

Detaljer

Basale smittevernrutiner i praksis. Ursula Hryszkiewicz Hygienesykepleier 26.04.2013

Basale smittevernrutiner i praksis. Ursula Hryszkiewicz Hygienesykepleier 26.04.2013 Basale smittevernrutiner i praksis Ursula Hryszkiewicz Hygienesykepleier 26.04.2013 Risikofaktorer for ervervelse av sykehusinfeksjoner 1. Økt konsentrasjon av mennesker 2. Økt konsentrasjon av mikrober

Detaljer

Barnehager og smittevern

Barnehager og smittevern Barnehager og smittevern Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Det er spesielt de nye barna i barnehagen som blir syke. Undersøkelser har vist at forkjølelsessymptomer

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

RÅD OM SYKE BARN I BARNEHAGE

RÅD OM SYKE BARN I BARNEHAGE RÅD OM SYKE BARN I BARNEHAGE Folkehelseinstituttet gir råd vedrørende Barnehager og smittevern i kapittel 10 i Smittevernboka. Dette er grunnlaget for smittevernlegens anbefalinger og råd til ansatte i

Detaljer

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING...

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 1 Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14).... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 7 INFEKSJONSUTBRUDD - når flere er syke samtidig... 8 INFEKSJONSFOREBYGGENDE

Detaljer

Barnehagepersonell og helsepersonell som gir råd og veiledning i forhold til håndtering av smittsomme sykdommer i barnehager.

Barnehagepersonell og helsepersonell som gir råd og veiledning i forhold til håndtering av smittsomme sykdommer i barnehager. Revidert av: Drude og Mona Tot. ant. sider: 1 av 7 FORMÅL: Kunne gi medisinsk faglig godt begrunnet informasjon/råd til foreldre og barnehageansatte i forbinnelse med infeksjonssykdommer hos barnehagebarn.

Detaljer

Smittevernplan Reipå skole

Smittevernplan Reipå skole Smittevernplan Reipå skole Gjelder fra og med oktober 2013 Innhold: 1. Innledning s. 3 2. Lovverk og veiledere s. 3 3. Smittevernlegens rolle s. 3 4. Generell hygiene s. 3 5. Rutiner for oppsamling av

Detaljer

Rå d om syke bårn i bårnehåge

Rå d om syke bårn i bårnehåge Rå d om syke bårn i bårnehåge I utgangspunktet er det alltid barnet sin allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehage eller bør være hjemme. I tillegg kommer spørsmålet om barnet bør være hjemme

Detaljer

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Syke Barn og Barnehage Infeksjonssykdommer

Syke Barn og Barnehage Infeksjonssykdommer Syke Barn og Barnehage Infeksjonssykdommer 1 Smittevern og Hygiene Generelle og spesielle råd. Trygve B. Torjusen Helsestasjonslege Spes. Allmennmedisin Kilde: Smittevernboka 4. utg, 2009, Kap 11: Barnehager

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015.

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015. SMITTEVERNPLAN SKIPTVET 2015 Oppgradering av plan 2012-13 Oppdatert januar 2015. 1 Innhold SMITTVERNPLAN... 9 FORMÅL:... 9 FREMGANGSMÅTE:... 9 UNDERLIGGENDE LOVER/PLANER/LITTERATUR:... 9 1. SMITTEVERN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE I ASKER. FRA SMITTEVERNLEGEN/ KOMMUNEOVERLEGEN INNLEDNING... 3 HYGIENEREGLER...

Detaljer

Smittevern ved ebolavirussykdom (EVD)

Smittevern ved ebolavirussykdom (EVD) Smittevern ved ebolavirussykdom (EVD) Ebolavirus tilhører virusfamilien Filoviridae som forårsaker alvorlig hemorragisk feber hos mennesker og non-humane primater. Så langt er det bare påvist to medlemmer

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Sørlandet Sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Sørlandet Sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 22 06 73 00 (Oslo) 73 59 30 00 (Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE

INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE Informasjonen er utarbeidet av Ås kommune ved helse og sosialetaten i samarbeid med oppvekst og miljøetaten. Den er basert på faglige

Detaljer

Friske barnehager. Illustrasjon Ella: Okstad

Friske barnehager. Illustrasjon Ella: Okstad Friske barnehager Illustrasjon Ella: Okstad Barn blir syke. Ingen rutiner vil kunne forhindre at aktive, nysgjerrige barn med ujevne mellomrom blir forkjølte, får virussykdommer, oppkast, diaré og alt

Detaljer

barnehager og smittevern

barnehager og smittevern Informasjonsbrosjyre til alle foreldre/foresatte og ansatte i barnehagene i Hamar kommune. barnehager og smittevern morguefile 1 Innhold Shutterstock 1. Innledning 3 2. Allmenntilstand 4 3. Hygiene og

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Oslo kommune Bydel Grorud GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN INFORMASJON TIL FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? Du kommer sikkert

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. 1 INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE HELSESTASJONSTJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i barnehage

EIGERSUND KOMMUNE HELSESTASJONSTJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i barnehage EIGERSUND KOMMUNE HELSESTASJONSTJENESTEN Helseinformasjon til foreldre med barn i barnehage 0 HELSESTASJONSTJENESTEN I EIGERSUND Syke barn, når må de holdes hjemme fra barnehagen? Oktober 2014 Helsestasjonstjenesten

Detaljer

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Generell informasjon s. 4 Infeksjoner forårsaket av bakterier s. 5 Noen råd

Detaljer

2. Avdelingens funksjoner

2. Avdelingens funksjoner Innhold 2005 1. Forord...3 2. Avdelingens funksjoner...3 3. Organisasjon...4 4. Bemanning...4 5. Datasystem...4 6. Aktivitet...5 6.1 Seksjon bakteriologi og prøvemottak...5 6.2 Seksjon for virologi og

Detaljer

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner Smittevern 2004:9 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Isoleringsveilederen Bruk

Detaljer

Smittevern ved ebolavirussykdom

Smittevern ved ebolavirussykdom Smittevern ved ebolavirussykdom Ebolavirus tilhører virusfamilien Filoviridae som forårsaker alvorlig hemorragisk feber hos mennesker og non-humane primater. Så langt er det bare påvist to medlemmer av

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen 0 Syke barn, når må de holdes hjemme fra skolen? Januar 2010 Helsestasjonstjenesten i Eigersund Skriveralmenningen

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer