Escherichia coli Venn og/eller fiende?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Escherichia coli Venn og/eller fiende?"

Transkript

1 Sykehushygiene Mikrobiologi Antibiotikaresistens Escherichia coli Venn og/eller fiende? Jørgen Bjørnholt Mikrobiologisk avd, Rikshospitalet,OUS Normalflora Smitte Patogenese 1

2 Hvorfor er E. coli interessant for sykehushygiene? Et av de hyppigste gram-negative funn i pos. BK Nosokomielle infeksjoner - urinveisinfeksjoner Fødemiddelrelatert smitte Resistens problematikk 2

3 Escherichia coli Theodor Escherich Bredt spekter av stammer som er patogene. Uropatogene E. coli Stammer som gir neonatal-meningitt/sepsis Enteropatogene/diaréfremkallende E. coli Spesifikke patogenisitetsfaktorer: fimbrie adhesiner, systemer for protein sekresjon/transport, toxin produksjon. Antibiotikaresistens; ex. ESBL betinget av plasmider. 3

4 Tilhører normalflora i tarm De fleste E. coli stammer residerer harmløst i tarmlumen hos dyr og mennesker. E. coli etablerer seg i løpet av første dage sammen med streptokokker i tarmen hos nyfødte, hvor de bereder veien for de anaerobe bakterier: Bifidobacterium > Bacteroides > Clostridium > Ruminococcus. Hos brysternærte stabil etter en måned med klar dominans av Bifidobacterium. Tilsvarer flora hos voksne ved 2 års alder, totalt domineres floraen av anaerobe spp. 4

5 (A) Bakterietettheten øker i jejunum/ileum fra ventrikkel og duodenum, og i tykktarmen, bakteritettheten i colon når den høyeste celletetthet observert i et økosystem. De dominerende anaerobe and aerobe genera er anført. (B) Kommensale bakterier utøver forskjellige protektive, strukturelle og metabolske effekter på tarm mukosa. Adapted by permission from Macmillan Publishers Ltd: EMBO reports 7, 7, (2006)doi: /sj.embor , copyright (2006). 5

6 Hudflora 6

7 Er det forskjellige E. coli som gir hhv. naturlige og nosokomielle infeksjoner? Urinveisinfeksjoner Sepsis/meningitt GI tractus (diaré) Hud/bløtdele ESBL coli Njah, - primært er det vertsforhold/eksponering... 7

8 E. coli urinveis infeksjoner Ukomplisert (%) Komplisert (%) Gram-negative E Coli P mirabilis Klebsiella spp Citrobacter spp <1 5 Enterobacter spp < P aeruginosa < Andre < Gram-positive Koagulase neg stafylokokker Enterokokker Grp B streptokokker <1 1-4 S aureus <1 1-2 Andre <1 2 Nicolle LE Drugs 1997; 53:

9 Naturlig forløp av ukomplisert urinveisinfeksjon % av nedre UVI hos kvinner helbredes spontant uten behandling! (1,2) 26% av kvinner på placebo spontan helbredelse etter 14 dager(3) 28% av kvinner på placebo spontan bakteriologisk helbredelse, (43% klinisk helbredelse) versus 76-90%, (68-74%) av behandlede (4) Symptomer kan persistere i mange uker hos ubehandlede, selvom en god del blir friske. Kvinner som blir behandlet med et AB for hvilket mikroben er resistent risikerer å utvikle pyelonefritt(5) 1 av 38 på placebo utviklet pyelonefritt etter 3 dager(6) Ukomplisert nedre urinveisinfeksjon utvikler seg sjældent til pyelonefritt(7) (1) Brumfitt W, Hamilton-MillerJM J Antimicrob Chemother 1984; 13(suppl B):S (2) Mabeck CE Postgrad Med J 1972; 48: (3) Asbach HW Drugs 1991; 42(suppl 4): 10. (4) Nicolle LE J Antimicrob Chemother 2000; 46(suppl S1):35-9. (5) Noskin et al Clin Drug Invest 2001;21(suppl!): (6) Christaens TC et al. Br J Gen Pract 2002;52: (7) Kunin CM Urinary tract infections: detection, prevention and management 5th ed. Baltimore Williams and Wilkins

10 Patogenese E colivirulensfaktorer Verts-respons 10

11 E. coli virulensfaktorer og UVI O serotyper: O1, O2, O4, O6,07, O16, O18, O75. Fimbrie adhesiner, 2 hovedtyper pap og sfa. Non-fimbriale adhesiner (f.ex assosiert med biofilmdannelse). P-fimbriae er sterkt assosiert til pyelonefritt - i.e. binder seg ikke til urothel i blæren men proksimalt i urinveiene. MEN, husk også vertsfaktorer... 11

12 STEC EIEC ETEC EHEC DEC - diaré fremkallende E. coli Enterotoxigene E. coli (ETEC) Enteroinvasive E. coli (EIEC) Enteropatogene E. coli (EPEC) Enterohemorrhagiske E. coli (EHEC) Shigatoxin produserende E. coli (STEC) Attaching and effacing E. coli (AEEC) DEAC Enteroaggregative E. coli (EAEC) Difust adherante E.coli (DAEC) AEEC VTEC EPEC 12

13 DEC Norge 2002 til EHEC EIEC EPEC ETEC

14 EHEC antall meldte tilfeller Norge EHEC

15 VTEC antall meldte tilfeller i DK O157 Non O

16 relationships AEEC Typical EPEC EHEC STEC Atypical EPEC O157:H7 (fritt fra Donnenberg MS, Whittam TS. Pathogenesis and evolution of virulence in enteropathogenic and enterohemorrhagic Escherichia coli. J Clin Invest 2001;107: ) 16

17 ETEC Enterotoxigene E. coli Hyppig etiologi til diare hos barn i utviklingslande og blant reisende som travellers diarrhea. Erhverves via tungt kontaminert drikkevann eller føde, primært reservoir er menneske. Symptomatologi varierer fra asymptomatisk bærerskap til alvorlig choleralignende bilde. Bildet domineres av vandig diare, kvalme og abdominalt ubehag. Sjeldent feber, oppkast, avorlige magekramper eller blod/slim i avfføringen. Innkubasjonstid 2 t til 2 dager, sykdomsforløpet strekker seg sjeldent lengre enn 5 dager. 17

18 ETEC Patogenesen er, slik som den er forstått idag, knyttet til pilus mediert adheranse og toxin mediert vævssekresjon som primært affiserer tynntarm. Adhesinerne er plasmidbårne, men sannsynligvis er kromosomale virulens/ koloniserings-faktorer av større betydning. Historisk er pili hos ETEC beskrevet som koloniseringsfaktor antigener CFAI, CFAIII...etc., n > 20. Opp til 2 enterotoxiner ( HT & LT enterotoxin),- begge nært beslektet med choleratoxin. Reinfeksjoner hos barn i 3 verden skyldes diversitet i koloniseringsfaktorer, om en blir voksen har en utviklet immunitet... Behandling: rehydrering, loperamid(tidlig) (- og flourokinolon). Forebyggelse: kok og stek. Sanitær forhold. Oral vaksine(dukoral)????? 18

19 EPEC Karakterisert ved Attaching and effacing egenskap (eae = intimin), samt fravær av shigatoxin. 19

20 EPEC Identifisert i 1940 i forbindelse svære utbrudd av nosokomial og CA neonatal diare. Idag er EPEC viktigste årsak til alvorlig diare hos barn < 6 mndr i utviklingslande. Person til person smitte - hospitaler viktig kilde! Klinikken kan ikke differensieres fra andre etiologier, men er ofte ledsaget av oppkast og lavgradig feber,- evt utviklende et alvorlig og/eller langvarigt forløp medførende vektab, malnutrisjon og død. Patogenesen er karakterisert ved attaching & effacing fenomenet, EPEC bærer endvidere selv sin egen reseptor som den injiserer i vertscellen. EAF plasmid tilstede/ikke tilstede hos typiske/ikke typiske EPEC; økt virulens/ redusert virulens 20

21 EPEC Mekanismen bak diareen er lite forstått... Diagnosen hviler på DNA teknologi, påvisning av gener kodene for specifikke virulensfaktorer, samt fravær av gener kodene for shigatoxin Dyrkning kan også påvise typical adherence pattern,- men kun hos typiske EPEC. Behandling: rehydrering, antibiotika ved lengrevarende/alvorlig forløp, OBS multiresistens. Forebyggelse: amming, -antistoffer i morsmelk gir høy beskyttelse mot EPEC. Vaccine finnes ikke. 21

22 EHEC & STEC AEEC Typical EPEC EHEC STEC Atypical EPEC O157:H7 (fritt fra Donnenberg MS, Whittam TS. Pathogenesis and evolution of virulence in enteropathogenic and enterohemorrhagic Escherichia coli. J Clin Invest 2001;107: ) 22

23 STEC & EHEC Shigatoxin (verotoxin) er et bakteriophag betinget toxin som induserer celledød ved å hemme den ribosomale proteinsyntese. Shigatoxiner kan forårsake variende grad av sykdom fra vandig diare - blodig diare - hemorrhagisk colitt - HUS til død. Blant de shigatoxin produserende E.coli (STEC) finnes stammer som også har egenskapen adhesion & effacing (typisk EPEC = AEEC) og disse benevnes EHEC. Beskrevet 1975, første utbrudd EHEC av serogruppen O157:H7 har vært bakenforliggende etiologi til større utbrudd med økt hyppighet av komplikasjoner og de synes mere patogene/ virulente end non-ehec STEC stammer (... epidemiologien synes dog i endring). 23

24 EHEC utbrudd i Norge År Serotype Antall tilfeller Antall HUS Antall døde 2006 O103:H O157:H?

25 EHEC Reservoir er herbivore mammaler (prevalens i Norge; 0,03%??), EHEC overlever fint i omgivelserne, selv ved lav ph. Kan vokse på grønnsaker og andre fødevarer inkl. drikke. Infeksiøs dose er < 100 bakterier. Inkubasjonstid 3-4 dager (1-14). Smitte ofte fra ikke stekt/kokt kjøttdeig, andre fødevarer inkl. drikke/is, recreational water, petting zoos, person til person smitte. Klinikk: abdominale kramper, vandig til blodig diare, ikke sjeldent fravær av feber, evt hematochezia. EHEC er primær etiologi til HUS og viktigste årsak til nyresvikt hos barn. Ved utbrudd kan HUS forekomsten nærme seg 5-10%. Barn < 5 år og eldre mest utsatt for å utvikle HUS. 25

26 Shigatoxinerne ligner i varierende grad på Shigella dysenteriae toxiner, spesielt Stx 1 og 2. Shigatoxinerne er bakteriophag bårne,- ved stress (ex antibiotika) lyserer disse bakteriophager vertscellen, hvilket medfører frigjøring av store mengder toxin. Det synes som om leukocytter binder toxinerne og at dette er en viktig spredningsvei,- endothelceller er viktig målorgan i patogenesen til HUS hvor disse stimuleres til å frigjøre prokoagulanter med medfølgende mikrovaskulær trombosering. I tillegg er stammerne karakterisert ved adhesion & effacing som er en kromosomal egenskap fra pathogenicity island. STEC infeksjon skal mistenkes hos alle med; 1) HUS. 2) Svær blodig diare og hos 3) Alle med diare og abdominal kramper. 26

27 Diagnostisering er viktig; hindre/forebygge utbrudd. O157:H7 fermenterer sorbitol langsomt og denne egenskap var tidl. brukt til å finne EHEC. Laboratoriet dog informeres om mistanke da disse skåle ikke brukes rutinemessig. non- O157:H7 serotyper påvise ikke ved ovenstående. Idag anvendes DNA teknologiske metoder (Stx 1 og 2 samt evt intimin). Dessuten finnes enzyme immunoassays for toxin påvisning i afføring. Forebyggelse: hygiene rundt matproduksjon, mattilberedning, steking/koking! Vaksine under utvikling (både til dyr og menneske). Behandlingen er utelukkende støttende, antibiotika er kontraindisert/ omdiskutert, OBS differential diagnoser,- men risiko for betydlig toxin frigørelse og utvikling av HUS er økt. Ikke antimoti...! Ved etablert HUS, antibiotika?? Dyrestudier pågår med oppløselige toxinreseptorer, monoklonal antitoxin? 27

28 EIEC ETEC EHEC AEEC VTEC STEC DEAC EPEC 28

29 ESBL E. coli ESBL : Exstendet-spectrum-beta-laktamase Fortsatt lav prevalens i Norge Utbrudd av bæreskap som med MRSA Ikke mere virulente, men mere resistente... 29

30 P F G E PFGE Oppklaring utbrudd RH PFGE Øye,ytre BKLS Blod. Trakealsekret BKLS4 BKLS Anus BKLS Urin ANEBI Fæces. Urin BKLS4 KIRBARNS Urin KIRBARNS Urin KIRBARNS Urin. Hals BARNPOL BKLS Hals BKLS4 Vennligst utlånt av A Ingebretsen, Smittevern RH 30

31 E. coli er ikke bare E. coli Takk for oppmerksomheten 31

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Antibiotikaresistens Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Hva er antibiotikaresistens? Antibiotikaresistens En mikrobes evne til å motstå virkningen av antibiotika

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 2015 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman-Herrador Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen

Detaljer

EHEC-situasjonen i Norge smitteverntiltak ved enkelttilfeller og under utbrudd

EHEC-situasjonen i Norge smitteverntiltak ved enkelttilfeller og under utbrudd EHEC-situasjonen i Norge smitteverntiltak ved enkelttilfeller og under utbrudd Katrine Borgen Avdeling for infeksjonsovervåkning Nasjonalt folkehelseinstitutt November 2013 Overvåkning av EHEC og HUS EHEC:

Detaljer

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Nasjonale faglige retningslinjer IS-2030 Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-xxxx Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

Om inflammatorisk tarmsykdom, samt protokollutvikling for isolasjon av enkeltceller fra colonslimhinnebiopsier

Om inflammatorisk tarmsykdom, samt protokollutvikling for isolasjon av enkeltceller fra colonslimhinnebiopsier Om inflammatorisk tarmsykdom, samt protokollutvikling for isolasjon av enkeltceller fra colonslimhinnebiopsier 5.årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Tobias Tysnes

Detaljer

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151 Antibiotikabruk i sykehus Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014 Kortversjon IS-2151 Forord Denne kortversjonen er basert på fullversjonen av Nasjonal faglig retningslinje

Detaljer

Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser

Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser 5.årsoppgave, Profesjonsstudiet i Medisin, UiT Norges arktiske universitet Student: Eeva-Liisa Angell,

Detaljer

STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B)

STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B) Strategimøte nr 15, 2001: STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B) Rapport fra strategimøte nr 15 Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2003 EKSTERNE KVALITETSVURDERINGER I BAKTERIOLOGI, MYKOLOGI

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Gastroenteritt. Jan-Erik Berdal Inf med avd Ahus 19.03.13

Gastroenteritt. Jan-Erik Berdal Inf med avd Ahus 19.03.13 Gastroenteritt Jan-Erik Berdal Inf med avd Ahus 19.03.13 Kasuistikk Ung frisk mann 4 dag av 7 dagers reise, natt rumling i mage Akutt intens voluminøs vandig diaré, tenesmer, frysninger tiltagende kvalme

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Helse-/sykdomsproblemer hos norske oppdrettsarter

Helse-/sykdomsproblemer hos norske oppdrettsarter Helse-/sykdomsproblemer hos norske oppdrettsarter Gjennomgang, drøfting og forslag til prioriteringer av forskningen Rapport fra en arbeidsgruppe: Øystein Evensen (leder), Olav Breck, Brit Hjeltnes, Frank

Detaljer

Tema: Clostridium difficile

Tema: Clostridium difficile Årgang 20 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 1 - mars 2013 Tema: Clostridium difficile Clostridium difficile, s. 7 Norge Rundt Kristiansund, s. 18 Portrett: Ivar Blix, s. 20 Swasi-Norwegian

Detaljer

Redaksjonen ble avsluttet: november 09.

Redaksjonen ble avsluttet: november 09. Forord Effektive antibiotika er blant de aller beste medisiner vi har til behandling av alvorlig sykdom. Økende bruk og misbruk av antibiotika har i store deler av verden ført til resistensutvikling og

Detaljer

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml.

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobramycin B. Braun 1 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Tobramycin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Tobramycin

Detaljer

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus Redaktør: Bjørg Marit Andersen Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin Avdeling for sykehushygiene og smittevern 2003 Håndboken bestilles

Detaljer

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Utbruddsrapport Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samarbeidspartnere... 3 Sammendrag... 3 Introduksjon...

Detaljer

Introduksjon. Forfattere Merete Hofshagen, veterinær, Dr.scient., Veterinærinstituttet. Karin Nygård, veterinær, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Introduksjon. Forfattere Merete Hofshagen, veterinær, Dr.scient., Veterinærinstituttet. Karin Nygård, veterinær, Nasjonalt folkehelseinstitutt Innhold Introduksjon Informasjonskilder Salmonellose Campylobacteriose Yersiniose Listeriose Infeksjon med E. coli O157 og lignende bakterier Tuberkulose Brucellose Trikinose Ekinokokkose Toksoplasmose

Detaljer

Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner 2013 Smittevern 2 1 Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner Nasjonal veileder Mette Fagernes Nina Sorknes Egil Lingaas Smittevern 21 Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner Nasjonal

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

2. Avdelingens funksjoner

2. Avdelingens funksjoner Innhold 2005 1. Forord...3 2. Avdelingens funksjoner...3 3. Organisasjon...4 4. Bemanning...4 5. Datasystem...4 6. Aktivitet...5 6.1 Seksjon bakteriologi og prøvemottak...5 6.2 Seksjon for virologi og

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Masteroppgave i klinisk ernæringsfysiologi Frida van Megen Avdeling for

Detaljer

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karen Prytz MK- 05 Veileder: Knut Holtedahl,, prof allmennmedisin, dr. med UiT Tromsø

Detaljer

Resistente bakterier i mat hva vet vi? Marianne Sunde 8. desember 2014

Resistente bakterier i mat hva vet vi? Marianne Sunde 8. desember 2014 Resistente bakterier i mat hva vet vi? Marianne Sunde 8. desember 2014 Resistente bakterier i mat er i utgangspunktet uønsket! Hvorfor er vi bekymret? Hvilke resistente bakterier har størst betydning i

Detaljer