Vaksinere nå? Informasjon om vaksinasjon og sykdommer hos hund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vaksinere nå? Informasjon om vaksinasjon og sykdommer hos hund"

Transkript

1 Vaksinere nå? Informasjon om vaksinasjon og sykdommer hos hund

2 Ta godt vare på hunden din For ansvarsfulle hundeeiere er det en selvfølge å vaksinere hunden sin. Dette er den viktigste måten å bidra til å holde et lavt smittepress for hele den norske hundepopulasjonen. I Norge vaksineres hunder først og fremst mot valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus. I tillegg vaksinerer man mot kennelhoste da kennelhoste ofte er et problem med årlige utbrudd. Ved utenlandsopphold er det i tillegg aktuelt å vaksinere mot leptospirose og rabies. Når hunden følger et vaksinasjonsprogram og helseprogram hos veterinæren vil den ha alle forutsetninger for å holde seg frisk. Eventuell sykdom vil som regel bli oppdaget på et tidlig tidspunkt, dette kan spare hunden for mye plager. Tidlig behandling kan i mange tilfeller gjøre livet lettere for både hunden og hundeeieren. VALPESYKE (Distemper) Valpesyke er en livstruende sykdom som eksisterer over hele verden. Tiden det tar fra hunden smittes til den viser symptomer på sykdommen er 3-6 dager. Hunder i alle aldre kan bli smittet av valpesyke. Sykdommen gir noen dager med høy feber og nedsatt appetitt etterfulgt av oppkast, diaré, rennende nese og øyne, samt hoste. Hunden kan senere få sekundære lidelser som lungebetennelse og øyebetennelse. Enkelte hunder utvikler akutt hjernebetennelse som kan medføre kramper, dårlig koordinasjonsevne og lammelser. Slike nevrologiske symptomer kan oppstå flere uker eller måneder etter at hunden ser frisk ut. I et senere stadium av valpesyke vil noen hunder utvikle hornhinnebetennelse. Hundene kan også utvikle forharding av tredeputene. Hunder som overlever risikerer permanent nedsatt syn og luktesans samt nevrologiske skader. Smitte spres gjennom luften til luftveiene og gjennom munnen via kon - takt med smittede hunder eller objekter som en smittet hund har vært i kontakt med. Smitterisiko Det er for tiden liten risiko for et utbrudd av valpesyke i Norge. En viktig grunn til dette er bruk av vaksiner. Utbrudd forekommer fra tid til annen i våre naboland. Valpesyke kan smitte alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos unge, uvaksi nerte hunder eller eldre dyr som ikke har tilstrekkelig immunitet på grunn av utilstrekkelig vaksinasjon. Valpesykevirus kan ikke infisere mennesker, imidlertid kan for eksem pel mink, rev, ilder og sel få sykdommen. De kan da fungere som smittebærere og bidra til å opprettholde infeksjonen i et geografisk område.

3 INFEKSJON MED HUNDENS PARVOVIRUS Parvovirus har eksistert i Norge siden 1980-tallet. Viruset er et av de minste virus man kjenner til. Det er meget stabilt og motstandsdyktig mot middel som brukes ved bekjempelse av virus. Når viruset først har fått fotfeste i omgivelsene, for eksempel i en kennel, er det vanskelig å bli kvitt. En infisert hund skiller ut virus med avføringen og smitter på denne måten andre hunder. Spredningen av virus skjer i en kort periode før hunden viser symptomer på sykdommen. Tiden det tar fra hunden smittes til den viser symptomer på sykdommen er 3-14 dager ved smitte mellom hunder. Hunden vil med andre ord kunne smitte andre hunder før man i det hele tatt vet at den er syk. De første symptomene er først og fremst oppkast og diaré. Resultatet av sykdommen kan bli alvorlig væsketap. Valper som smittes tidlig kan få skade på hjertet. Dødeligheten varierer, men den er høyere hos valper enn hos voksne hunder. Smitterisiko Sykdom forårsaket av parvovirus fore kommer hos hunder i alle aldre, men unge valper er mer følsomme. Hunder som er smittet trenger ikke bli syke og kan fungere som friske bærere av viruset. Parvoviruset er meget smitt somt og skilles ut i store mengder via oppkast og diaré. Virus kan skilles ut i noen dager før hunden viser symptomer på sykdommen. Et menneske som går gjennom en kennel der det finnes parvovirus kan få smitte på sko og klær. På denne måten kan virus fraktes til andre miljø med hunder som er mot takelige for smitte. Hundens parvovirus kan ikke smit te til mennesker. SMITTSOM LEVERBETENNELSE HCC Smittsom leverbetennelse HCC (Hepatitis contagiosa canis) er en alvorlig sykdom. Viruset angriper hundens lever og slimhinner. Smitte spres direkte eller indirekte gjennom kontakt med urin, avføring, spytt, matskåler og redskap, men også via hundeeiere. Hunder som har hatt HCC kan spre virus via urin i flere måneder og i noen tilfeller opp til ett år. Tiden det tar fra hunden smittes til den viser symptomer på sykdommen er 4-7 dager. Til å begynne med får hunden høy feber, økt drikkelyst, rennende øyne og nese samt blødninger fra slimhinnene. I alvorlige tilfeller kan det forekomme væskeansamling i vev. Hos valper kan sykdommen for løpe raskt og i løpet av noen dager kan valpen dø. Hos voksne hunder skjer vanligvis en spontan bedring etter 5-10 døgn. Under denne perioden kan det oppstå ødem som skaper en blågrå farge i øyet ( blue eye ). Denne tilstanden forsvinner oftest etter 3-4 dager, men kan vedvare i flere uker.

4 Smitterisiko HCC-virus kan overleve flere måneder i hundens omgivelser. Alle hunder bør vaksineres mot smittsom leverbetennelse. Smittsom leverbetennelse forekommer i Norge, men er ikke særlig utbredt da mange hunder vaksineres jevnlig. Mennesker smittes ikke. KENNELHOSTE Kennelhoste kan være forårsaket av flere virus og bakterier. I de fleste tilfeller er kennelhoste forårsaket av en bakterie kalt Bordetella bronchiseptica (Bb) og/ eller et virus kalt parainfluensavirus. Det er ikke så lett å få fullstendig beskyttelse mot kennelhoste da man ikke til enhver tid vet hvilke virus og bakterier hunden kan bli smittet av. Smitte skjer via infiserte luftbårne væskedråper fra hunder som hoster. Risikoen for smitte er større i de tilfeller hvor mange hunder fra ulike miljøer samles (kenneler, utstillinger, parker ol). Ved smitte blir luftrør og bronkier røde og irriterte og belagt med slim. Typiske symptomer på smittsom kennel hoste hos hund er kraftig hoste, ofte etterfulgt av brekninger. Det kan ofte høres ut som om hunden har fått noe i halsen. Feber og dårlig appetitt kan også forekomme. Selve virusinfeksjonen kan ikke behandles, men bakterieinfeksjonen lar seg behandle med antibiotika. Som regel forsvinner symptomene i løpet av 1-2 uker, men i noen tilfeller utvikler infeksjonen seg til lungebetennelse og kan være alvorlig om ikke hunden får behandling av veterinær. Infiserte hunder er vanligvis for øvrig friske og i godt humør, med unntak av hosteanfallene. Smitterisiko Kennelhoste er i seg selv ikke en livstruende sykdom, men hos små valper, eldre hunder eller hunder med nedsatt immunforsvar bør man ta sykdommen alvorlig. Vaksinasjon av risikogrupper er spesielt viktig, selv om alle hunder bør vaksineres for å redusere smittepresset i omgivelsene. Parainfluensavirus og Bb er svært smittsomt. Overføring av smitte via mennesker eller andre dyr er imidlertid lite sannsynlig ettersom smittestoffene ikke overlever lenge utenfor vertsdyret. I prinsippet kan enhver hund smittes, risikoen er imidlertid alltid størst for de som jevnlig omgås mange andre hunder. Vaksinering mot både parainfluensa og Bordetella bronchiseptica (BbPi) vil gi

5 en bredere beskyttelse enn å vaksinere mot bare parainfluensa. Vaksinen BbPi gir også en raskere beskyttelse enn tradisjonell vaksine. I tillegg til vanlig beskyttelse oppnår en også lokal beskyttelse i luftveienes slimhinner med vaksinen BbPi. Kjekt Å VITE OM VAKSINASJON Dette bør du tenke på før vaksinasjon Kun friske dyr skal vaksineres. Veterinæren vil gjøre en helsekontroll før vaksinasjon for å vite om hunden er frisk og om det er aktuelt å vaksinere. Etter vaksinasjon bør hunden ta det med ro ett døgn. Hunder som lever et veldig aktivt liv med hard trening (sledehunder, arbeidshunder og andre hunder under hard trening) kan i noen tilfeller ha behov for å ta det med ro i en periode opptil 5 dager. Det tar tid før hunden har utviklet beskyttelse mot sykdommene man har vaksinert mot. Det er derfor viktig å holde hunden borte fra smitte til den har oppnådd god beskyttelse. Dette tar fra 3 dager til 3-4 uker avhengig av hvilken vaksine hunden er vaksinert med. Revaksinering og vaksinasjonsattester Etter grunnvaksinering må hunden revaksineres gjennom hele livet for å opprettholde beskyttelsen. Ved å ta godt vare på vaksinasjonsattesten kan du og din veterinær følge hundens vaksinasjonsstatus. Ta derfor med vaksinasjonsattesten hver gang hunden skal vaksineres. Sykdom på tross av vaksinasjon Det finnes ingen vaksine som kan garantere fullstendig beskyttelse mot sykdom. Det forekommer at hunder ikke klarer å produsere nok antistoffer til å gi fullstendig beskyttelse. Det kan være flere årsaker til dette. De antistoffene valpen får i seg via morsmelken kan forstyrre dens egen produksjon av antistoffer. Dette kan gjøre at effekten av vaksinen reduseres. Enkelte hunder kan ha redusert evne til å produsere tilstrekkelig med antistoffer. Dette kalles immunologisk inkompetanse. Dårlig immunkompetanse kan også sees hos hunder som hadde en eller annen sykdom på vaksinasjonstidspunktet. Dersom en hund blir vaksinert under inkubasjonstiden (etter at den er smittet, men før den får symptomer) kan sykdommen likevel bryte ut ettersom det tar noen dager før tilstrekkelig beskyttelse blir utviklet.

6 Det er derfor viktig at hunden er frisk når den blir vaksinert. Enkelte lege midler kan hemme immunsystemet og gi dårligere beskyttelse av vaksiner. Det vanligste legemiddelet med denne virkningen er kortison. MSD Animal Health NO Vaksinasjon av drektige tisper Ei drektig tispe som ikke er vaksinert jevnlig kan vaksineres under drektigheten. Antistoffene som tispa danner vil da finnes i morsmelken og valpene blir under diegiving passivt immunisert de første leveukene. Om tispa er godt vaksinert fra før (følger et vaksinasjonsprogram) er det ikke nødvendig å vaksinere en ekstra gang under drektigheten. Bivirkninger All bruk av legemidler er forbundet med risiko for bivirkninger. Dette gjelder også ved vaksinasjon av dyr. Bivirkninger kan oppstå hos enkelte individ uav hengig av kjønn, alder eller rase. Bivirkninger er sjeldne, men kan opptre som ufarlige lokalreaksjoner på injeksjonsstedet, eller i sjeldne tilfeller som en alvorlig anafylaktisk reaksjon som krever umiddelbar veterinærbehandling. Modifiserte levende vaksiner innholder ikke tilsetningsstoffer, noe som eliminerer de bivirkningene som er relatert til disse tilsetningsstoffene. Men dette utelukker ikke andre bivirkninger. Det er ikke uvanlig at hundene kan bli noe nedstemt og lettere påkjent den første dagen etter vaksineringen. Å reise utenlands med hund Myndighetene har vedtatt strenge bestemmelser som regulerer import av hund til Norge og tilbakeførsel av hund som har oppholdt seg i utlandet. Der som du planlegger å importere en hund eller ta med hunden din til utlandet og tilbakeføre den til Norge må du i god tid innhente informasjon om gjel dende bestemmel ser hos de respektive lands myndigheter og hos Mattilsynet (www.mattilsynet.no). VAKSINE / Beskytter mot DHP vet. DHPPi vet. BbPi vet. Pi vet. Parvo vet. Lepto vet. Valpesyke Parvovirusinfeksjon Smittsom leverbetennelse, HCC Parainfluensavirus Leptospirose B. bronchiseptica MSD Animal Health, Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Tlf

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub På noen områder er hunder ganske like oss mennesker. Et sunt og godt liv er i stor grad avhengig av miljøet

Detaljer

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Skrevet av Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub (NKK) link til NKK her En takk til Astrid Indrebø og NKK for at Potefaret Kennel får låne artikkelen

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN

FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN Skrevet av: R. Serine Jonstang, BSc og Linn Merete Jonstang, DVM. Foto: Serine Jonstang Innhold 1. Førstehjelp... 2 1.1. Overvåkning... 2 1.2. Hjerte og lungeredning...

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Kombinasjonsvaksiner Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Oslo kommune Bydel Grorud GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN INFORMASJON TIL FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? Du kommer sikkert

Detaljer

INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE

INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE Informasjonen er utarbeidet av Ås kommune ved helse og sosialetaten i samarbeid med oppvekst og miljøetaten. Den er basert på faglige

Detaljer

Drektighet og valping

Drektighet og valping Drektighet og valping En hund går drektig i ca 2 måneder. Det kan være vanskelig å si eksakt hvor lenge drektigheten varer, da befruktningen kan skje over en periode fra 2-10 dager. Man sier at drektigheten

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå på skolen i dag? Hensikten med denne

Detaljer

Jeg har fått et nytt organ Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Anna Varberg Reisæter, Rikshospitalet 2003

Jeg har fått et nytt organ Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Anna Varberg Reisæter, Rikshospitalet 2003 Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Anna Varberg Reisæter, Rikshospitalet 2003 Blir livet som før? Livet blir ikke som før du ble syk. Du har vært igjennom en periode med sykdom som har gjort noe med

Detaljer

Friske barnehager. Illustrasjon Ella: Okstad

Friske barnehager. Illustrasjon Ella: Okstad Friske barnehager Illustrasjon Ella: Okstad Barn blir syke. Ingen rutiner vil kunne forhindre at aktive, nysgjerrige barn med ujevne mellomrom blir forkjølte, får virussykdommer, oppkast, diaré og alt

Detaljer

Kjønnssykdommer og hiv

Kjønnssykdommer og hiv Kjønnssykdommer og hiv KJØNNSSYKDOM- MER OG HIV Kjønnssykdommer, eller seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) som de også kalles, smitter via kjønnsorgan, munn og endetarm. Enkelte sykdommer, som hiv og

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

TEMA/HELSE: Har du tenkt deg ut og reise med hunden din?

TEMA/HELSE: Har du tenkt deg ut og reise med hunden din? TEMA/HELSE: Har du tenkt deg ut og reise med hunden din? Skal du en svipptur til Sverige eller en litt lengre ferietur med båten og går i land i Danmark? Eller har d tenkt å reise enda lenger sammen med

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE I ASKER. FRA SMITTEVERNLEGEN/ KOMMUNEOVERLEGEN INNLEDNING... 3 HYGIENEREGLER...

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Skarlagensfeber s 5 Kikhoste s 5 Brennkopper s 5 Tredagersfeber (4. barnesykdom) s 6 Vannkopper s 6 Meslinger kusma røde hunder

Detaljer

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom.

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Jeg er en veterinær med lidenskap for katter, og er opptatt av å bedre vilkårene for dem. Min erfaring er at katter ofte kommer til veterinær sent i sykdomsforløpet,

Detaljer

Helseråd for barnehagebarn

Helseråd for barnehagebarn 1 Helseråd for barnehagebarn Til foreldre, foresatte og barnehagepersonale - nyttig informasjon for å vurdere om barnet er for sykt eller frisk nok til å være i barnehagen Det er viktig å ta utgangspunkt

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? barnehage Jan. 09 KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Et lite hefte om barnesykdommer og hvilke forholdsregler man bør ta. Barnehage INFORMASJON Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg spørsmålet: Er

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN BÆRUM KOMMUNE Utarbeidet av helsesøster Nina Misvær i 2000 og revidert i 2002 og september 2003 Det er blant annet tatt utgangspunkt i en brosjyre fra Trondheim kommune

Detaljer

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN OG HELSE Tema Adopsjon -1- INNHOLD Adopterte barn og helse Den første legeundersøkelsen etter hjemkomst Helsestasjonen Vaksinasjonsprogrammet Det premature barnet Vekst Understimulering

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune 2009.

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune 2009. BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune 2009. Utarbeidet av helsesøster Nina Misvær i 2000. Sist revidert i august 2009 av Bjørg T. Dysthe, smittevernoverlege,

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer