Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE"

Transkript

1 Sjekk NR posten Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE 10IDE 6 En reflektert kriger SIDE 8 Taler veteranenes sak SIDE 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

2 Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE 10IDE 6 Aktuelt Leder...4 Aktuelt hjemme: HV - en god plattform for tjeneste ute...5 Portrett: En reflektert kriger Aktuelt hjemme: Mange syke gulfveteraner hjemme Portrett: Taler veteranenes sak Aktuelt hjemme: Ivaretakelse fra ord til handling Tilbakeblikk: Balkans forbannelse Aktuelt hjemme: Medaljeseremoni for NCC, NSE og NAD...21 Portrett: Ildsjelen Knut Willy Aktuelt hjemme: Åpenhet om kompensasjon til veteraner...24 Aktuelt hjemme: Hele sekretariatet under samme tak...24 Aktuelt hjemme: Vervekampanjen...25 Lokalforeningene SANDEFJORD OG NORDRE VESTFOLD: Rememberance Day HEDMARK: Sa ja til å samarbeide om Veterandagen...28 RINGERIKE: Jobber for lokalt veteranarrangement...28 KVINNHERAD: Lokalforening ØSTFOLD: Veteran Prosjekt i Bosnia ØSTFOLD: Julemarkering...31 Kontakt med leserne Hva er anerkjennelse?...32 Veteranene trengs i skolen!...33 Invitasjoner NR Sjekk posten Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE 10IDE 6 En reflektert kriger SIDE 8 Taler veteranenes sak SIDE 6 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Nr ISSN: Utgiver: NVIO v/presidenten bygg 60, Oslo Mil/Akershus festning, 0015 Oslo Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Kristin Bjerkli Tlf.: e-post: Neste nummer av Sjekkposten (nr ) kommer ut i april med deadline 28. mars. Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse Ansvarlig for produksjon og annonser: Styrk Mediainformasjon: Opplag: Lay Out: Styrk Trykk: Norby Grafisk as Redaktør Nytt år og nye muligheter - slik fortoner det seg for sekretariatet i NVIO som etter et år preget av flytting og vanskelige arbeids-/ kontorforhold endelig kunne flytte sammen igjen i bygning 60 på Akershus festning med kontorplasser til alle. Så får det være at det fremdeles er mye som må pusses opp og legges til rette fremover før vi igjen blir 100% operative. På initiativ fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), påla forsvarsministeren Forsvarsdepartementet i 2009 å opprette en arbeidsgruppe for å gå gjennom det som foreligger av internasjonal forskning om gulfkrigslidelsen, og kartlegge hvilket omfang disse problemene har blant norske veteraner. Arbeidsgruppen begynte sitt arbeid i september Del 1 av arbeidsgruppens rapport, som tok for seg årsakene til gulfkrigslidelsen, ble lagt fram for Forsvarsdepartementet 24. mars 2011, og konkluderte med at gulfkrigslidelsen skyldes fysiske forandringer i hjernevevet som følge av eksponering for flere ytre faktorer av fysisk og/eller kjemisk natur. 24. januar 2012 ble del 2 av rapporten lagt frem for Forsvarsstaben. Den avdekker at det er påvist økt sykelighet blant et betydelig antall norske veteraner som tjenestegjorde i Gulfkrigen. Les mer om rapporten på s. 10. Vi starter årets første nummer av Sjekkposten med flere interessante portretter. Det første portrettet er av veteran og yrkesoffiser Emil Johansen, forfatteren av boken Brødre i blodet. Boken som gir et innblikk i hva en kriger er, og som nådde den jevne nordmann. I portrettet viser han at en kriger har flere sider ved seg. Møt Emil Johansen, en meget reflektert ung mann, på s.6. Neste portrett er av tidligere leder av NVIO avd. Bergen og omland. Noen ganger var det en påkjenning å brette ut livet sitt i media, men jeg har innsett at det har vært viktig for mange. De har sagt at de føler seg normale i sine reaksjoner. Å høre det, opphevde på mange måter påkjenningen. Dette sier Paul Smines, en skadet veteran som bruker sin egen historie for å hjelpe andre skadde veteraner. Møt Paul på s. 12. Siste mann ut er Knut Willy - et kjent og kjært navn i sekretariatet, og en ildsjel som bruker det meste av sin energi på å hjelpe andre. Les om han på s. 22. Kameratstøtte.no Velkommen til nettjenesten Kameratstøtte.no Mange opplever utenlandstjenesten som en positiv erfaring, men for noen kan tjenesten føre til ulike problemer senere i livet. Snakk om dine opplevelser med en likemann. Gå inn på Kameratstøtte.no eller ring vår landsdekkende Kameratstøttetelefon:

3 :aktuelt: hjemme Leder «Jeg kan ikke tolke dette annerledes enn at SIOPS i nærmere tre år, med all tydelighet, ikke har forstått arbeidsgruppens mandat, drøftinger og konklusjoner basert på hele rapporten, Gulfkrigveteranenes særlige helseproblemer del 1 og 2.» HV - en god plattform for tjeneste ute På Værnes og Ørlandet er 80 soldater under hard trening. De skal i løpet av seks intensive måneder formes til neste kontingent av Force protection Coy. En tredjedel kommer fra Heimevernet. AV KAPTEIN RUNE HAARSTAD, HVST Tirsdag 24. januar 2012 ble Gulfkrigveteranenes særlige helseproblemer del 2 overlevert til Forsvarsstaben. Gulfkrigundersøkelsens del 1 ble overlevert Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet (FD) i mars Arbeidsgruppen -GWI - er nå ferdige med sine drøftinger og konklusjoner. Nærmere tre års arbeid er avsluttet. Basert på spørreundersøkelsen er det påvist en økt sykelighet hos et betydelig antall norske Gulfkrigveteraner. På oppdrag fra FD og etter innspill fra blant annet veteranorganisasjonen NVIO, oppnevnte Forsvarets sanitet (FSAN) i 2009 en arbeidsgruppe som bestod av Øyvind Rolstad, Geir O. Stamnes, Vidar Lehmann, Bjørn Angell Knudtzen og Jo Haldor Kvello. Dette var en arbeidsgruppe med en sterk medisinskfaglig kompetanse, samt mange års erfaring fra internasjonale operasjoner, inkludert Gulfkrigen i 1991 og UNICOM. Arbeidsgruppen fikk et betydelig ekstraarbeid med å fremskaffe personellister som også omfattet tjenestegjørende avdelinger. I tillegg møtte de til tider stor motstand i visse fagmilitære miljøer, slik at arbeidet ble forsinket i mange måneder og muligens så lenge som over ett år. At rapporten ble ferdigstilt, vitner om en stor utholdenhet og personlig integritet innad i arbeidsgruppen. Jeg mener dette er et forbilledlig arbeid, utført av veteraner for veteraner, og et type arbeid som aldri har vært utført tidligere i norsk veteran- og forsvarshistorie. Jeg ønsker å takke hvert enkelt medlem av arbeidsgruppen for vel utført arbeid- et arbeid som for alltid kommer til å være et eksempel på fremtidig medisinskfaglig arbeid. Dette arbeidet er også lagt merke til, og nevnt i det amerikanske senatets høring om Gulfkriglidelsen i november Det er i disse dager utarbeidet et høringsnotat i USA for perioden for videre forskning på diagnostiske verktøy og behandling for syke Gulfkrigsveteraner. Dette kommer NVIO til å følge nøye, i samarbeid med den beste norske medisinskfaglige kompetanse. Jeg finner det merkelig at veteranforbundet SIOPS - skadde i internasjonale operasjoner - i sine oppsummeringer, sier blant annet at de har gjennomgått rapporten og vurderer denne noe inkonsekvent. I nærmere tre år har SIOPS hatt alle muligheter til å sette seg inn i arbeidsgruppens mandat. I tillegg har de hatt tilgang på informasjon om arbeidets fremdrift fra sin egen representant i arbeidsgruppen. Jeg mener at i anstendighet burde SIOPS isteden takket arbeidsgruppen og sin egen representant, for den meget viktige innsatsen for skadde Gulfkrigveteraner. De fleste av arbeidsgruppens medlemmer har under hele arbeidets gang, arbeidet gratis og kun fått dekket reise og kost. De har brukt hundrevis av timer av egen fritid for å finne gode svar og løsninger på skadde Gulfkrigveteraner og deres pårørendes felles lidelser. Jeg kan ikke tolke dette annerledes enn at SIOPS i nærmere tre år, med all tydelighet, ikke har forstått arbeidsgruppens mandat, drøftinger og konklusjoner basert på hele rapporten, Gulfkrigveteranenes særlige helseproblemer del 1 og 2. SIOPS har med sin smålighet vist manglende interesse og kunnskapsløshet når de ikke har benyttet seg deres egen representants kompetanse og anbefalinger om Gulfkriglidelsen. Dette er blitt lagt merke til! Igjen, hjertelig takk til arbeidsgruppen! Odd Helge Olsen. President NVIO I seks måneder skal de ta seg av sikkerheten i den norske leiren i Maimanah. Det er luftforsvaret som setter opp styrken, som er hentet fra de fleste forsvarsgrener. Heimevernet stiller med en prosentandel på 32 til denne dugnaden. Luftforsvaret bruker jo Heimevernets reglementer for objektsikrings, så vi er vant med å samarbeide med HV om sikringen av flystasjonene våre, sier sjefen for kompaniet, major Johan Åge Dagslott. GOD ERFARING MED HVS INNSATSSTYRKER Kompaniets hovedoppgave er å ivareta sikkerheten i den norske leiren i Maimanah. De skal ivareta perimetersikringen av leiren, men opererer også i nærområdet rundt leiren, samt vise tilstedeværelse og drive informasjonsinnhenting. En annen tung oppgave er eskortevirksomhet og funksjonen som hurtig utrykningsstyrke. Det virker som innsatsstyrkene utnytter de 20 årlige treningsdagene meget godt. Jeg ser at mange av disse soldatene virkelig brenner for faget, og holder et overraskende godt kunnskapsnivå til å ikke være i daglig tjeneste, sier kompanisjefen, major Dagslott. Som en integrert del av Provincial Reconstruction Team (PRT) som skal kompaniet kunne virke i hele Faryabprovinsen, men det daglige arbeidet blir å finne i sikringen av PRT-leiren. Major Dagslott forteller at soldatene fra HV har bred erfaring, både sivilt og militært, og en fin allsidighet som han som sjef setter pris på. Mange har en imponerende liste med kunnskaper og kurs. En fordel med å REALISME: Kim Rognø er fenrik i stabstroppen til Innsatsstyrke Bjørn West. I Afghanistan vil han nå få en mer operativ rolle, her trener han på sanitet i kampsituasjoner (care under fire) er et av mange viktige momenter som må på plass før kompaniet er klart. rekruttere så mange fra spesielt to av innsatsstyrkene er at de kjenner hverandre, og har en felles kunnskapsplatform, utdyper kompanisjefen. SOLDAT OG SIVIL Heimevernet har lenge fungert som en styrkebrønn i forhold til oppdraget i Afghanistan og har tradisjonelt bidratt med spesialister og enkeltsoldater. Det nye nå er aktiv rekruttering fra innsatsstyrkene. Sersjant Anders Søreide har tilhørt Innsatsstyrke Bjørn West i fem år, og ser på tjenesten i innsatsstyrkene som en god mulighet til å fortsatt ha god kontakt med Forsvaret, samtidig med en sivil karriere og et sivilt liv. De dagene jeg trener sammen med innsatstyrken gjør at jeg vedlikeholder de militære grunnkunnskapene, og kan dra ut på misjoner som dette, forteller sersjant Søreide. Joakim Haugen fra innsatsstyrke Rype håper han kan bringe erfaringene sine tilbake til Rype. Bakgrunnen min i innsatsstyrkene har vært en god plattform for å dyktiggjøre meg til et slikt oppdrag som dette. Jeg har lenge tenkt på å ta en tur ut, men det var først nå det virkelig passet og denne muligheten dukket opp, forteller han. - Luftforsvaret bruker svært mye ressurser på å gi oss det vi trenger av trening, kursing og utstyr for å kunne løse oppdraget, poengterer kompanisjef Dagslott. Men Luftforsvaret hadde ikke kunnet løst dette uten bidraget fra Heimevernet sin store styrkebrønn. : f a k t a : Force Protection Company (FP-COY) FP-COY består av 80 soldater og offiserer Sammensatt av personell fra Luftforsvaret, Heimevernet og Hæren Spesialister innen vakt og sikring Perimetersikring av leiren Utrykningsstyrke Eskorte og patruljering i området Maimanah by Sikring av militære flybevegelser 4 5

4 :portrett Med boka Brødre i blodet ville Emil Johansen hedre guttene han er villig til å ofre sitt eget liv for. I prosessen ble han Norges kanskje mest kjente soldat- og gav selv den mest folkelige Skavlan-titter et innblikk i hva en kriger egentlig er. En reflektert kriger AV KATRINE SVILAND - Det er veldig mange veteraner som føler de mangler anerkjennelse for den jobben de har gjort, og som føler de møter lite forståelse for det de har vært med på. Jeg har begynt litt i andre enden på akkurat den problematikken, jeg mener vi må ta litt ansvar sjøl. Hvis ikke vi kan fortelle hva vi har gjort, forklare folk hva vi har vært med på, så har heller ikke noe grunnlag til å ha forståelse heller - og da kan de hvert fall ikke anerkjenne, sier Johansen. - Gjør vi det, vil folk kunne komme litt nærmere den jobben vi gjør - faktisk på vegne av dem. Jeg møter Emil Johansen på Sessvollmoen, grønn uniform, smilende. Utseendemessig ligger han nær stereotypien. En storvokst, veltrent og bredskuldret soldat. Men med det åpne blikket og den joviale fremtoningen er det lite annet ved han som kan minne om de mentale bildene folk kanskje har av en kriger. Men det er heller ingen voldsromantikk i beretningen om soldatlivet i Afghanistan. - Altså, når jeg drar ut i sosiale lag i Trondheim, med sivile, så er ikke akkurat det første jeg sier at jeg er en kriger, det er jo et sosialt selvmord, sier han. - Men hvis jeg bruker mer enn fem minutter på å forklare ting, mister folk interessen. Og du får ikke fortalt denne historien her på fem minutter. Denne boka har gjort at til og med mine foreldre har blitt mer kjent med meg. For nå har de fått hele historien - hvert fall deler av historien. HVA ER EN KRIGER? Etter at boka nådde den allment interesserte leser, kom også interessen for foredrag av soldaten fra Telemark bataljon. - Når jeg holder foredrag får jeg litt lenger tid på å forklare hva vi legger i det å være kriger. Da bruker jeg en mer aggressiv teknikk; jeg kaller meg kriger fra starten av. For å la folk få smake litt på det, sier Emil. - Vi er jo menn som faktisk drar ut i krig for Norge. Det er vi som er kampsoldatene; det er vi som ligger i fremste linje, og som ofte betaler prisen. Og for oss så har det også litt med yrkesstolthet å gjøre, altså alt det vi står for- en del av en krigerkultur, der er det noen egenskaper vi verdsetter. Den historien der soldater urinerer på fiendelige drepte soldater, sånt er selvfølgelig helt uaktuelt. Det handler om å ha respekt for døde mennesker, og respekt for motstanderen, sier han. - Men det skal ikke være noen tvil om at når vi først møtes til kamp er det for å vinne. Og vi skal overleve. Og vi skal også være forberedte på å dø, om det er nødvendig. Og det er dèt det handler om å være kriger- for oss. Dette med å være villig til å ofre livet sitt i kamp er en fjern tanke for de fleste. Hvordan forklarer du mentaliteten som oppstår? - Da jeg gikk inn i Forsvaret i 2004, eller jeg startet jo egentlig i HV i 2000, da satt jeg jo ikke med en anelse om hva jeg kom til å gjøre fire år frem i tid. Da møtte jeg også opp til et forsvar der krigermentaliteten var ganske undertrykt; det handlet hele tiden om ikke å være aggressiv. Det var jo egentlig ganske greit. Man skulle ikke snakke høyt om kamplyst eller sånne ting, sier Emil. Men da Emil kom inn i kampavdelingen, møtte han en helt annen verden - der skulle de forberede seg til krig. - Da var det faktisk å ta frem de gamle lærebøkene fra 2. verdenskrig for å se hva de gjorde før. Vi måtte se den aggressiviteten, profesjonaliteten, offerviljen og de ferdighetene vi måtte ha for å overleve. Det var en ganske brutal hverdag. Så begynte vi å dyrke en avdelingsfølelse for å forberede oss. Det samholdet i seg selv blir faktisk nok til å være villig til å ofre alt for han ved siden av deg, sier Emil. Og det er ved denne delen av samtalen blikket hans blir konsentrert. Det er ikke noe lakonisk over svarene hans, men det er tydelig at selv bak en god forklaring ligger det en sterkere historie. - Det er veldig mange som lurer på om det er fælt å ta livet av noen, sier han. - Ja. Men det er èn ting å ta livet av noen, men det er også en annen ting - å gi liv. Å være villig til å ofre makkeren din; å være villig til å sende folk i døden om det er til større nytte for troppen din. Å være villig til å sende deg selv i døden, sier han - Og det er ting jeg ikke kunne drømme om å gjøre i 2004, men som realiteten og treningen i ettertid ikke bare har trent meg til å gjøre, men som jeg i kamp har jeg blitt tvunget til å gjøre. Og det er ganske vanskelig å forklare for folk flest. - DET Må BLI EN BREDERE DEBATT Interessen for boka fra den jevne nordmann kom som en stor overraskelse på Emil. - Det var over all forventning. Alle de målsetningene jeg satt meg,for eksempel i forordet på boka, har jo gått i oppfyllelse. Og mer til. Jeg hadde jo håpet at boka kunne bli noe innenfor en interessegruppe. Jeg tenkte på eksmilitære, stadig tjenestegjørende og folk med kjennskap til forsvarsfolk. Men det har vist seg at det er et bredt spekter av publikum som har fattet interesse for historien. Det har heller ikke manglet på tilbakemeldinger fra leserne eller oppmerksomhet fra pressen. - Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger gjennom mail og på Facebook. De kommer fra vilt fremmede folk, fra alle religioner. Muslimer har skrevet til meg og sagt at de har satt pris på at jeg forteller fra min opplevelse der borte. De føler det har manglet noe i samfunnsdebatten. Og det er akkurat de innspillene jeg håper det vil komme mer av i fremtiden, sier Emil. Emil mener den offentlige debatten om Norges tilstedeværelse i Afghanistan må bli mer nyansert. - Det er faktisk demokratiet som bestemmer her. Jeg mener at vi må ta ansvar vi som har vært der, og få ut historiene. Selv FORTS NESTE SIDE 6 7

5 :portrett :portrett om vi ikke kan delta på samme måte siden vi jobber i Forsvaret, så kan vi i hvert fall fortelle hva som skjer. Hva mener du har manglet i den norske mediedebatten om den norske deltakelsen i Afghanistan? - Media er veldig sensasjonsprega når det gjelder fremstillinga av situasjonen i Afghanistan, det er alltid ytterpunktene som skal fram. Jeg mener det er veldig lite fokus på de gangene vi har lykkes, og også lite fokus på bakgrunnen for de gangene vi ikke lykkes, sier han. - Jeg har fortsatt ikke vært med på å tape et slag i Afghanistan. Men jeg har vært med på å tape operasjoner fordi rammebetingelsene ikke har vært nok til å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre. Det er ofte et stort fokus på det med humanitær hjelp, og at man ikke skal blande det med militær hjelp, men skal man lykkes i Afghanistan må man ha militær eskorte for å få frem humanitær hjelp. Den komplekse situasjonen vises ikke i media. Emil mener kunnskapen om den reelle situasjonen i Afghanistan generelt er for liten hos de som er for styrkenes tilstedeværelse - og de som er imot. - Hvis du ser spesielt i de større byene i Afghanistan finner man en kjempeutvikling; ungdommer er på internettkafè, flere damer dropper sløret, handelen florerer - og jeg mener at jo mer folk setter seg inn i det, jo bedre og bredere debatt kan vi få her hjemme om vår tilstedeværelse der. At folk demonstrerer mot Norges tilstedeværelse i Afghanistan er jo helt ryddig og greit, det er jo deres demokratiske rett. Men det er viktig at slike demonstrasjoner ikke skal misbrukes til å hetse enkeltpersoner eller norske soldater generelt. Da har de misforstått litt, sier Emil. - Det er ikke jeg som bestemmer at jeg skal til Afghanistan- jeg blir faktisk sendt dit av Norge. - DE ER MER OPPTATT AV å HA DET BRA ENN å SLåSS Det er ingen tvil om at styrkene i Afghanistan har hatt store utfordringer. Hva synes du selv har vært de største? - Vi mangler kanskje en strategi på hvordan vi skal få løst forskjellige problemer vi møter i feltet. Et eksempel er dette med humanitær hjelp. Å støtte afghanske sikkerhetsstyrker nok - ikke med kampkraft, men med å få styrt hva de foretar seg. Hjelp-til-selvhjelp, rett og slett, sier Emil. - I et norsk område i Faryab har vi kanskje rundt 100 mann som er utenfor leirporten og jobber på et område på størrelse med Hedmark fylke. Det sier seg selv at det er vanskelig å oppnå stabilitet med så få mennesker. Til sammenligning var Kosovo på samme størrelse, men hadde mann fra forskjellige land tilstede for å stabilisere. Men Norge har ikke mange å sende. - På enkelte avdelinger er gjenbruksraten helt ekstrem. Flere av stormingeniørene fra ingeniørkompaniet på Rena har i snitt vært ute seks måneder i året siden 2005, sier han. - Vi er for få. Noen av de viktigste tingene dere har fått tiletter din mening? - Fremgangen i Meymaneh. Vi har tilført den byen en god del vestlig velferd som er nytt for dem. De har blitt mer opptatt av å ha det bra enn av å slåss. Jeg skulle ønske at den utviklingen kunne gått videre til landsbyene, men det er veldig vanskelig og ressurskrevende å få lagt om infrastrukturen. Men jeg tror med velferdstilbud kommer freden. Vann, elektrisitet, helsetjenester, og ikke minst skoler. Der de tingene mangler, er også opprørsaktiviteten stor, sier han. - Det store formålet til ISAF har jo vært å støtte afghanske myndigheter til å kunne ivareta sikkerheten sin selv. Det blir spennende å se om Afghanistan klarer det. Jeg håper det for deres del. Men jeg blir dessverre ikke overrasket om det går andre veien heller. KAN IKKE BLANDE LANGRENN OG KRIG Emil mener norske soldater har en annen tilnærming til problemer enn soldater fra andre land, men han er ydmyk i forhold til utenlandske styrker. - Man kan ikke akkurat blande langrenn og krig, med å tenke at det er typisk norsk å være god. Det blir arrogant overfor for eksempel amerikanere og briter, som nesten har vært kontinuerlig i krig siden - I et norsk område i Faryab har vi kanskje rundt 100 mann som er utenfor leirporten og jobber på et område på størrelse med Hedmark fylke 2.verdenskrig. De har egentlig lært oss alt vi kan. Men vi gjør jobben vår, og vi har lykkes med de oppdragene vi har fått. Han er overbevist om at Afghanistanerfaringen har vært verdifull for det norske forsvaret. - Vi har fått en reality check - og en utvikling for ledere og soldater, sier han. Hvordan ser sivilbefolkningen på dere? - Sivilbefolkningen er veldig pragmatiske egentlig. For sivilbefolkningen er vi nok en aktør i konflikten; det er oss og det er opprørere og Taliban. De lever bare i det, og prøver å ha nok mat til å overleve. IKKE SOM I LIBANON Mens Libanon-veteraner reiser på ferie til gamle trakter og blir tatt imot som helter av lokalbefolkningen, er det heller usannsynlig at Emil noen gang kan feriere i Afghanistan. Jeg er dessverre litt redd for at jeg ikke får oppleve at det blir fred i Afghanistan, sier han. -Forskjellen er også at FN-styrken i Libanon ikke var en part i konflikten, men fungerte som en buffer mellom partene og passet på at våpenhvilen ble overholdt. De tilførte også lokalsamfunnet mye ressurser. Ikke minst var Libanon et ganske utbygd land med tanke på infrastruktur, og generelt vestlig orientert, sier Emil. - Det blir aldri sånn i Afghanistan i min levetid. Man hører om Libanon-veteraner som har giftet seg med en libanesisk dame. Jeg har ikke engang sett på en afghansk dame, det er helt utenkelig for oss å for eksempel gå på en cafè. Så fort vi ruller ut av leirporten, så er det med ladde våpen klar til å gå i kamp. For da kan vi i realiteten bli angrepet når som helst. Det er to vidt forskjellige konflikter. Likevel tror han ikke Afghanistanveteraner skiller seg så mye ut fra eldre veteraner. - Det har jo vært veldig forskjellige oppdrag. Men som jeg skriver i boka - det å være i kamp og bli skutt på føles ikke noe annerledes i FN-uniform i Libanon enn det vi opplever i Afghanistan. Forskjellen er at vi deltar i en mer tradisjonell krig, mens for eksempel Libanon-veteranene deltok i et fredsoppdrag, sier han. - Likevel, vi har jo i snitt lenger fartstid enn de eldre veteranene, mer trening og lenger tid sammen før vi reiser ut og gjør jobben. Og det er den samme gjengen som reiser ut år etter år, så det er nok litt annerledes. Før var mange kanskje ute et år før de gikk over til det sivile igjen. Dagens soldater ser også bakover for å forhindre de skadene noen veteraner har pådratt seg tidligere. - Vi har lært veldig mye av Libanon og Bosnia, og studert hva som ble gjort der. Så har vi prøvd å utvikle oss videre fra det, for å ha en bedre forberedelse på de mentale påkjenningene man blir utsatt for, og ikke minst det å kunne lære deg å leve med dem i ettertid. Så jeg håper vi har kommet et steg videre enn fra Libanontiden. Det var jo ikke soldatenes feil, men vi har et helt annet system i dag, sier han. Når vi snakker om mentale påkjenninger; hvordan omstiller man seg fra kampmodus til å en time senere sitte og spise middag i leiren, for eksempel? - Vi pleide å spille musikk i kjøretøyet. Rolige ballader og sånt. Bare for å komme seg ned på bakken igjen. Har du vært i din første stridskontakt, kan man gå og være lys våken i to dager, fordi man er så på. Men også strid blir man vant til. Hva med mellomlandingen? Holder den som akklimatiseringsperiode, synes du? - Nå har jeg faktisk ikke opplevd mellomlanding, men det er viktig å akklimatisere seg, ja. Det er en syv-timers flytur hjem til et normalt liv. Og det tar en stund før man venner seg til hverdagen, spesielt hvis jeg får litt fri begynner jeg å savne guttene, sier Emil. - Vi er så vant med å være rundt hverandre at det blir rart. Vi var 30 gutter som bodde med fem centimeter fra hverandre i to måneder under en feltoperasjon. Sånt blir det et sterk bånd av. Emil mener det er viktig å sysselsette seg selv etter en operasjon - og holde kontakten med de man har vært ute med. - Vi har jo fordelen med at vi starter på jobb sammen igjen, så forbereder vi oss til en eventuell ny operasjon. Så det går litt i en sirkel. Jeg har vel ikke helt fått tid til å sette meg ned og tenke og gruble i det store ennå, sier han. Men at soldater må pensjonere seg i en alder av 35 er han sterkt uenig i. - Dessverre kan jeg ikke fortsette for alltid, da må jeg ta krigsskolen. Når jeg er 35 kommer jeg jo til å bli sparket ut av forsvaret. Jeg er veldig imot den ordningen der, sier han. - Jeg venter på at spesialistkorpset skal komme. Ikke minst er det jo livsviktig at vi beholder den kompetansen fra denne krigen her. Nå har vi fått krigserfaringen, og allerede nå mister vi folk som føler de må finne en sivil jobb for å ha fremtidig trygghet. Jeg håper det forandrer seg. Og det han frykter, sier han, er å miste samtalepartnerne. - Det kommer jo en dag når jeg må legge ned sverdet. Da blir jeg jo vanlige, sivile Emil på gata. Jeg må ut og finne en sivil jobb. Noe av det man frykter er å miste den trygge sjargongen. Men det er noe du bare må forberede deg på mentalt. Jeg tror det er lurt å ta det litt gradvis, ta en roligere stilling i forsvaret. For min egen del blir det å sette seg mål. Se fremover, sier han. For meg ble det å skrive denne boka en kjempeterapi, tiden etter ble det foredrag og jobb. Jeg har ikke tid til å gruble på noe. EN MEDALJE TIL KRIGSBRØDRENE For Emil har boka på mange måter blitt skrevet som en anerkjennelse av de han har tilbrakt mest tid med de siste årene. Og reaksjonene har vært utelukkende positive, sier han. Fra Forsvaret også? - Ja, det er som jeg skriver i boka; at dette er min medalje til de jeg jobber med. Jeg føler meg også ganske sikker på at flere av de som leser boka også vil oppleve den som akkurat det. Hva er en medalje? Ja, det kan være et tøystykke med messing på, men medaljen er egentlig at noen av de nærme deg verdsetter det du har gjort og det du har vært villig til å ofre. Og sånn sett føler jeg at boka har hatt den betydningen for dem også. 8 9

6 :aktuelt: hjemme: Mange syke Gulfveteraner i Norge lidelsen ligger utenfor vårt mandat, men vi ser at sannsynligheten er stor for at flere er skadet, sier Stamnes. Selv om ikke undersøkelsen gir svar på årsaken til Gulfkrigslidelsen, kom det frem av rapporten av oljerøyk angis som den mest belastende ytre miljøpåkjenningen. Det er påvist sikker korrelasjon mellom GWIindikatorer og miljøfaktorene PSB, pesticider og oljerøyk, heter det i rapportens konklusjon. Videre står det at uførhet er lavere og sykelighet ikke signifikant forskjellig fra det en ser i en sammenlignbar normalbefolkning. Som stridsdyktige mannskaper med gjennomgått helseklarering rett før deployering ville det i utgangspunktet forventes at mannskapene hadde bedre gjennomsnittlig helse enn en sammenlignbar referansegruppe. Funnet er i samsvar med funn som omtales i flere internasjonale rapporter. Interessant er det også at gruppen på 11 personer som hadde lang og krevende tjeneste i Gulfen angir høy forekomst av indikasjoner både på GWI, posttraumatisk stressyndrom (PTSD), opplevelse av dårlig helse og psykiske plager. Konklusjonene i rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant 491 veteraner. Disse ble fordelt etter mulige eksponering for de antatte risikofaktorer for å utvikle Gulfkrigsykdommen (GWI), og ble dermed delt inn to noenlunde like store grupper etter tjenestested, der en gruppe kunne ha blitt eksponert for antatte risikofaktorer mens den andre gruppen bare i liten eller ingen grad var eksponert. I tillegg var det en liten gruppe på 11 personer som hadde tjenestegjort i Gulfen i rundt ett år. Netto svarprosent på undersøkelsen var 59,3. En FV432 passerer forbi en brennende 9P133 Malyutka Det er påvist økt sykelighet blant et betydelig antall norske veteraner som tjenestegjorde i Gulfkrigen. Det avdekket andre del av forskningsrapporten om Gulfkrigslidelsen, som ble lagt frem for Forsvarsstaben den 24.januar. AV KATRINE SVILAND - Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) forventer at den politiske ledelsen oppfatter alvoret av funnene i denne rapporten og tar konsekvensene av noe som kan være den mest alvorlige skandalen i nyere norsk militærhistorie, sier helserådgiver i NVIO, Geir O. Stamnes. - NVIO bistår gjerne videre i arbeidet i oppfølging av videre forskning og arbeidet med berørte veteraner. LANGVARIG ARBEID Stamnes har vært en del av arbeidsgruppen som ble nedsatt av Forsvaret i 2009 for å kartlegge internasjonal forskning på Gulfkrigslidelsen (Gulf War Illness). Oppdraget ble gitt etter at forsvarsministeren møtte NVIOs initiativ om å pålegge Forsvarsdepartementet å skaffe en oversikt over mulige miljøbetingede helseskader utløst av Gulfkrigen i Ifølge leder av arbeidsgruppen, major og overlege Bjørn Angell Knudzen, beskrives Gulfkrigslidelsen som en samling ulike symptomer som blant annet kan skyldes en kombinasjon av insektsdrepende kjemikalier, nervegasstabletter, og/eller lave konsentrasjoner av nervegass. Arbeidsgruppen la frem første del av rapporten for Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben i mars i fjor. Den slo fast at forskning fra USA og Storbritannia tyder på at det kan være en sammenheng mellom visse typer helseplager og tjeneste i Gulfkrigen på 90-tallet. Etter en omfattende spørreundersøkelse blant norske veteraner konkluderer nå arbeidsgruppen med at sykdomsbildet hos flere norske veteraner ikke er ulikt det man har sett i utlandet hos veteraner som har lidelsen. NVIO KREVER FULL OPPFØLGING NVIO forventer at veteraner som kan være berørt av Gulfkrigslidelsen får tilstrekkelig medisinsk oppfølging. NVIO forutsetter også at arbeidsgruppens anbefalinger om videre forskning blir fulgt, og at det blir gjort en utredning av personellet som var i denne tjenesten. - På bakgrunn av konklusjonen på denne rapporten vet vi at det ligger mye lidelse bak resultatet av Gulfkrigen i 1991, også på det personlige plan for soldatene og deres pårørende. Å konkludere med at flere norske soldater er rammet av Gulfkrigs

7 :portrett Taler veteranenes sak Paul Smines Paul Smines bruker sin egen historie for å hjelpe skadde veteraner. - Noen ganger var det en påkjenning å brette ut livet sitt i media, men jeg har innsett at det har vært viktig for mange. De har sagt at de føler seg normale i sine reaksjoner. Å høre det, opphevet på mange måter påkjenningen, sier han. AV KATRING SVILAND - Men det å være en skadd veteran er ikke et begrep som definerer meg. Smines` historie er godt dokumentert, og for mange personifiserte han soldaten som ble skadd i tjeneste. Etter å ha fått diagnosen PTSD for over 10 år siden skjønte Smines at eventuell erstatning måtte komme gjennom en rettssak mot staten. Han bestemte seg for å fortelle om sine psykiske senskader for å påvirke myndighetene til å forandre lovverket. - På mange måter ble det starten på det som i dag er den nye veteranloven, sier Smines. USYNLIG SKADE - Mange ganger skulle jeg ønsket at jeg i stedet hadde fått en synlig skade. Når folk ser at du er oppegående og smiler, og gjerne er i arbeid, så skjønner de ikke at du av og til må si stopp til ting, at du noen ganger føler ubehag ved store forsamlinger eller at du blir fort sliten og har mye mareritt. En synlig skade er noe folk automatisk tar hensyn til, sier Smines. I dag har Smines lært seg å leve med skaden sin. - Jeg har også lært meg å bruke skaden min til å hjelpe andre. Jeg holder en del foredrag, jeg lærer folk til å takle sine problemer og jeg gir råd til folk som skal gjennom prosessen med å finne psykolog og advokat. Så jeg bruker min erfaring mye til å hjelpe andre. Det er også viktig at jeg har et parallelt liv, der jeg prøver å jobbe med ting som ikke er forsvarsrelaterte.,, Det er viktig at jeg ikke blir sittende fast i Jeg har også lært meg å bruke skaden min til å hjelpe andre. gamle dager, men hele tiden utvikler meg som menneske, sier han. - På mange måter er jeg blitt nødt til å synliggjøre at jeg har en annen side; skaden var en del av livet mitt den gang, til dels er det det i dag. Men jeg er ikke i dag som jeg var for ti år siden, og derfor blir også mange overrasket når de treffer meg. De har et inntrykk fra media som ikke helt passer i dag. Smines mener at fremtidens veteraner kanskje enkeltvis er utsatt for tøffere situasjoner i dagens utenlandstjenester. - Men for de fleste har det nok ikke vært verre tjenester enn det for eksempel var på Balkan, Somalia eller i Gulfen. Jeg tror nok at det var samme stressnivå og utfordringer, sier han. - Fordelen til de som reiser ut i dag er bedre forberedt på det de skal gjøre. Dessuten har de et helt annet mandat enn det vi ofte hadde. I dag kan de gjennomføre planen sin med makt; det kunne ikke vi. Noen ganger ble vi da vitne til situasjoner der partene tok seg til rette og utførte ting mens vi måtte stå og se på helt passive, sier han.som ambulansesjåfør i fronten mellom Kroatia og Serbia i 1992, ble Smines utsatt for en gisselsituasjon i Kraina-området. Smines utviklet PTSD etter tjenesten på Balkan. - Mandatet var, som kjent, veldig begrenset. I praksis ble vi stående å se på en etnisk rensning Europa ikke har sett maken til siden 2. Verdenskrig. FN har selv innrømt at operasjonen var mislykket, og personlig synes jeg det var rett at NATO tok over for å stoppe krigen i Kosovo. Jeg tror mange har en litt for stor tro på FN-styrker som fredsopprettende styrker, og ser ikke at de fleste styrkene som er, og har vært ute, er der for å ta vare på en eksisterende fred, men ikke har mandat til å gripe inn om en av sidene bryter fredsavtalen.dette har vi sett flere eksempler på i Afrika og på Balkan, sier han. Selv har han syv kontingenter bak seg, fra Libanon, Balkan og Gulfkrigen. Etter flere kontingenter på relativt kort tid, ble det vanskelig å tilpasse seg livet hjemme. Ikke bare for han selv, men for de rundt ham. - Normalisering er et nøkkelord i arbeidet mitt med veteraner; det å synliggjøre at det er normalt å oppleve ting som problematiske etter tjenesten.jeg tror vi kan forebygge mye ved å inkludere pårørende i vårt arbeid i lokalforeningene rundt om i landet, for om de ser at andre også opplever de samme problemene, så blir det ikke så fremmed og vanskelig å komme igjennom dem. Da kan vi kanskje forebygge og redusere den høye skilsmisseprosenten som det er i dag blant de som reiser i internasjonale operasjoner sier han. MER HUMOR Etter å ha drevet aktivt med veteranarbeid i flere år har Smines en klar formening om hvilke utfordringer en interesseorganisasjon for veteraner står overfor. Han har vært en engasjert tillitsvalgt i NVIO, og mener selv at det må mer humor og positivt engasjement inn i veteranarbeidet. - Nå kan NVIO være med å påvirke veteranpolitikken i fremtiden, og være en vakthund slik at myndighetene tar vare på de som blir skadet på en eller annen måte, enten fysisk eller psykisk. Det er gjerne der NVIO må vri seg mer mot å bli en interesseorganisasjon, i tillegg til et samlingssted for tidligere soldater. Vi må tørre å gi tydelig beskjed til myndighetene om de gjøre noe vi finner kritikkverdig, sier han. - Det er viktig at vi tar vare på det gode arbeidet til lokalforeningene; NVIO har et stort potensial for a være interessant for veteraner som ikke er blitt skadet i tjeneste. Dette bør jo utnyttes bedre. Dessuten bør NVIO bli en mer synlig aktør i media, slik at vi blir kjent blant veteraner og pårørende som enda ikke kjenner til det gode arbeidet vi gjør rundt om i lokalforeningene. Det er nok også på tide at litt yngre krefter får slippe til i NVIO, sier han. 13

8 Bøker til glede og nytte Husk å benytte deg av våre medlemstilbud på flotte prydbøker, diktsamlinger og annen aktuell litteratur. Bruk kupongen i bladet eller gå inn på vår hjemmeside for å bestille i vår nettbutikk. Blå bunker Vidar Lehmann er veteran og tidl. overlege og professor ved Haukeland Universitetssykehus. Han har arbeidet i legetjenesten i 5 fredsbevarende operasjoner, som har etterlatt mange sterke inntrykk. Tankene og opplevelsene fra tjeneste i felt, men også en del andre flotte dikt, har han samlet i denne diktsamlingen. Diktsamling. Forfatter: Vidar Lehmann Kr 160,- INNTEKTEN FRA SALGET AV denne BoKA GÅR uavkortet TIL STIFTELSEN VETERANHJELPEN. stk Vidar Lehmann, Rapport frå ein Blå Bunker stk Vidar Lehman, Blå beret, raud jord Libanon-boka Historie, religion, politikk, borgerkrig, FN-innsatsen - og ikke minst: turistlandet! Boken om Libanon gir en god oversikt over det sammensatte og kaotiske landet, på en lettlest måte. Forfatter: Erlend Larsen. Kr 200,- AV PRISEN GÅR KR 150,- TIL STIFTELSEN VETERANHJELP stk Irene Ulstein Soleim, Oppdrag Hjemmefront stk Erlend Larsen, Libanon oppdrag hjemmefront Den første boken som forteller historien om de som bærer den største byrden når Norge sender soldater til internasjonale operasjoner ,- nordmenn har tjenestegjort i krigsområder. Konene deres - eller samboerne, mennene, barna, foreldrene - sitter igjen hjemme, uten mulighet til å ringe sine kjære og uten å vite hva de egentlig driver med. Her er fortellingen om frykten for at soldaten skal dø, om savnet, om å takle hverdagens små og store utfordringer på egen hånd, og å oppdage at utfordringene langt fra er over når soldaten vender hjem. Full tittel: Oppdrag hjemmefront - De norske soldatenes usynlige støtteapparat. Forfatter: Irene Ulstein Soleim. Kr 299,- Blå beret, raud jord I denne boken skildrer en av våre mest erfarne veteraner livet i felten, fra Bagdad via Gaza og Libanon til Sarajevo. Vidar Lehmann har vært lege og offiser i fredsbevarende FNstyrker i flere perioder siden 1960-årene. Leseren får et levende innblikk i både hverdag og dramatiske hendelser. Lehmann forteller f.eks. om hvordan det var å debriefe de nederlamdske FN-soldatene som ikke klarte å stanse massakeren ved Srebrenica - og om hvordan det var å jakte på kjernevåpen i ørkenen i Irak. Boka har egne kapitler om traumer og senskader som har rammet mange veteraner. Her blir og Khiam-rapporten offentliggjort for første gang. Men først av alt er denne boken et sterkt forsvar for de opprinnelige ideene om hva FN skal være. Kr 299,- Navn:... Postadresse:... Sted:... Bestillingen sendes: NVIO, bygg 60, Oslo Mil/Akershus festning, 0015 Oslo. Faks: Det kan også sendes e-post bestilling til Stiftelsen Veteranhjelpen, er en stiftelse som gjør det mulig å gi øyeblikkelig hjelp til veteraner og nærmeste pårørende som er kommet i en akutt økonomisk krise, og som trenger økonomisk hjelp. Registrert i Enhetsregisteret og i Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Stiftelsen er avhengig av nye bidrag for å hjelpe flere veteraner. Vi oppfordrer derfor til å støtte oss i hjelpen til våre veterankamerater og deres nærmeste pårørende Bestillingen sendes: NVIO, Bygning 60, Akershus festning, 0015 Oslo

9 Ivaretakelse fra ord til handling Alle fotos: JTAC-laget i OMLT 4 Det er skrevet mange og kloke ord om hvordan vi i Hæren og Forsvaret skal ta vare på våre veteraner, kolleger og hverandre. Ikke bare de stereotype Afghanistan-veteranene som har behov for ekstra støtte og hjelp når de kommer hjem fra krigen, men også om hvordan vi skal ta vare på hverandre i den daglige tjenesten hjemme i Norge. MAJOR ROY NORDFONN, S-1 ARTILLERIBATALJONEN Foreløpig har det vært vanskelig å se de konkrete resultatene av dette arbeidet. Familiekoordinatorene, veteransenteret på Bæreia, mellomlandingsprosjektet, medaljeseremonier og erkjennelse av erstatnings- og oppfølgingsansvar er kanskje de som er mest synlig i tillegg til gjeninnføring av Krigskorset. Artilleribataljonen i Brigade Nord er en av flere avdelinger som har hatt Familiekoordinator i flere år, men som samtidig har opplevd det vanskelig å omsette øremerkede midler til faktiske tiltak som treffer. Årsakene er flere, men det er ikke tvil om at noe av grunnen er rigide og lite koordinerte regler både i Forsvaret og i Skatteetaten. Samtidig er det slik at ivaretakelse av familier og pårørende har fått langt større fokus enn å ta vare på den enkelte ansatte som har vært ute. Forward Air Controller (FAC) og Joint Terminal Attack Controller (JTAC) er betegnelser på offiserer som er sertifiserte spesial-ildledere. Forenklet sagt er det disse offiserene som sammen med resten av sin patrulje bestemmer hvor den tunge ildstøtten i form av luftbårne bomber/raketter og artilleri- eller bombekastergranater skal treffe. Artilleriet har sendt slike offiserer i internasjonal tjeneste i krigs- og konfliktområder i mange år, og siden Norge startet deltakelsen i Afghanistan-krigen har flere titalls spesialildledere fra Artilleriet deltatt i tildels svært krevende operasjoner. Noen har opplevd meget sterke scener. Dette er nøye selekterte, ressurssterke og dyktige befalingsmenn som har løst sine oppdrag på en utmerket måte. Enkelte er tildelt utmerkelser og dekorasjoner fra andre nasjoner etter å ha støttet avdelinger fra disse landene i kritiske situasjoner. Artilleriet har en sterk tradisjon og avdelingskultur gjennom sin årlige feiring av artilleristers skytshelgen, St. Barbara. Fjerde desember hvert år møtes artillerister til både faglig og sosialt program, med tilhørende oppmerksomhet til de som har levert prestasjoner som fortjener oppmerksomhet. Artilleristenes valgspråk Gjør rett, frykt ingen! er et utmerket konsentrat av de holdninger, verdier, ferdigheter, egenskaper og krav som forventes av og stilles til offiserer. Artilleribataljonen ønsker å gjøre rett, og har derfor tatt et initiativ til å ta vare på våre. Gjennom handling og praksis. Vi kontaktet derfor alle befal som har deployert til Afghanistan som FAC/JTAC med/for artilleriet til en egen samling i forbindelse med årets feiring av St. Barbara. Fremmøte var satt til ettermiddag/kveld fredag andre desember, med uformell samling i Norges kanskje mest tradisjonsrike befalsmesse. Lørdag startet programmet med en omvising i Setermoen leir, som har gjennomgått enorme endringer siden år Deretter bød programmet blant annet på velkomst fra bataljonssjef, oberstløytnant Ole Kristian Karlsen, som også informerte om Artilleribataljonen og feltartilleriet i dag og nær fremtid. Orientering og diskusjon om fagtjenesten for FAC/JTAC og tilhørende materiell og utvikling hører naturlig hjemme i et slikt program, og her fikk de inviterte diskutere med sine egne, på sitt eget stammespråk. En generell diskusjon rundt fenomenet ivaretakelse fikk vi også gjort, i tillegg til god anledning til å snakke om hva den enkelte driver med og hvordan man har det. Lørdag kveld ble det offisielle programmet avsluttet med en enkel middag, hvor den enkelte fikk overrakt det nye kvalifikasjonsmerket som synliggjør statusen som FAC/JTAC. Deretter var det fri strid sammen med gamle og nye kolleger i messa. Søndagen var det satt av tid til individuelle samtaler og kontroll/oppdatering av rulleblad. P3 (personellsystemet) var dessverre utilgjengelig, så dette ble en kort post. Det gav desto bedre tid til å forberede seg selv og finstasen for årets feiring av St. Barbara samme kveld. De offiserene som hadde anledning til å møte gav alle uttrykk for at dette initiativet var meget velkomment, og at det opplevdes om svært bra. Vår oppfatning er at artilleriets feiring av St. Barbara er ivaretakelse i praksis. Her møtes artillerister fra alle nålevende generasjoner, og det er en utmerket arena for å møte gamle og nye kolleger, snakke samme språk, dele erfaringer, få faglige oppdateringer og rett og slett føle seg inkludert. Artilleribataljonen har derfor besluttet å gjenta dette neste år, og vil på nytt invitere til samling i sammenheng med feiringen av St. Barbara den fjerde desember

10 :tilbakeblikk :tilbakeblikk Balkans forbannelse Det kjente bildet av den interpol-ettersøkte forbryteren Arkan med en tigerunge i hånden. Norge har hatt soldater ute i internasjonale operasjoner jevnlig siden den første kontingenten i Tysklandsbrigaden i Totalt har ca norske kvinner og menn deltatt i fredsbevarende operasjoner over hele kloden vår. Bidragene til de forskjellige operasjonene har variert i størrelse, med alt fra en til to personer til det største bidraget, Tysklandsbrigaden med sine i overkant av deltakere. AV SVEIN BOLSTAD De internasjonale operasjonene har vært spredt utover hele jordkloden vår; det er kun to kontinenter vi ikke har vært på, Nord- og Sør-Amerika. Noen av disse operasjonene har fått bred pressedekning opp gjennom årene, mens andre har havnet litt i skyggen av de store operasjonene. Med denne artikkelen ønsker jeg å belyse noen aspekter ved konflikten på Balkan, og da spesielt i det tidligere Jugoslavia. I denne utgaven kommer en kort historisk fremstilling. Faktadelen baserer seg både på historiske kilder og historier fra lokale guider jeg har møtt under mine egne reiser til Sarajevo. Deretter vil artikkelen fortsette i neste nummer med et intervju med mannen bak dokumentarene Sporene til Sarajevo og Srebrenica- byen som kunne ofres, NRK-journalist Ola Flyum.. Dessuten kommer forhåpentligvis innspill fra tidligere forsvarsminister, utenriksminister og fredsmegler på Balkan, Thorvald Stoltenberg og historieprofessor og Balkan-ekspert Svein Mønnesland. HISTORISK BAKGRUNN Jugoslavia har en betydelig plass i europeisk historie. Vi starter vår historie i Sarajevo den 28.juni 1914; datoen har en spesiell betydning i det historiske bildet for regionen. I følge den ottomanske kalenderen er det datoen for serbernes nederlag for Osmanerne i Slaget ved Kosovosletten i Denne dagen ble den østerriksk- ungarske erkehertug Franz Ferdinand og hans hustru myrdet i et attentat i Sarajevo. Attentatsmennene var av serbisk herkomst. Attentatet og drapet ble en av de utløsende faktorer til den 1.verdenskrig, da Østerrike-Ungarn brukte attentatet som et påskudd til å i iverksette en regionalt avgrenset krig mot Serbia. Krigen markerte også slutten på kongedømmet Østerrike-Ungarn og starten på kongedømmet Jugoslavia, som bestod av de områdene som vi i dag kjenner som Slovenia, Kroatia, Bosnia og Hercegovina, Serbia med Voivodina, Montenegro, Makedonia og Kosovo. I 1941 invaderte tyskerne Jugoslavia som del av planen for å angripe Russland. Tyskerne måtte sikre sin sørflanke før de invaderte Russland. Det ble et kort felttog; hovedstaden Beograd falt etter et tre dager langt luftbombardement, og tyskerne fikk kontroll over landet. I løpet av okkupasjonstiden kom de etniske og de politiske forskjellene i det gamle kongedømmet til overflaten. Det var to hovedgrupperinger som var toneangivende; kroatene og serberne ble stående på hver sin side. Den kroatiske, ultranasjonalistiske Ustasjabevegelsen sto på tyskernes side, og hadde et etnisk rent Kroatia som mål. På den andre siden stod tsjetnikene, en serbisk bevegelse som først kjempet mot tyskerne, men i løpet av krigen skiftet side. Det vokste også fram en tredje gruppering, Titos kommunistiske partisaner, som kjempet nådeløst mot tyskerne - og kom seirende ut. Slaget ved Neretva, udødeliggjort i filmen med samme navn, er et av de slagene i partisankrigen på Balkan. I dette slaget ved byen Jablanica i det sentrale Bosnia, unnslapp omkring Titopartisaner en tysk omringing og en sikker tilintetgjørelse. Det ligger et stort museum i Jablanica som vitner om dette slaget. Det samme museet har også en oppdatert del om krigen i Bosnia på 90-tallet. I krigen mot partisanene brukte tyskerne blant annet 7. SS frivillige fjelljegerbataljon Prinz Eugen. Vi vet med sikkerhet at norske frontkjempere deltok i kamper med denne divisjonen på Balkan, kanskje et paradoks til de bidrag Norge yter under konflikten på Balkan i Vi kjenner ikke til at det var allierte agenter av norsk opprinnelse som opererte på Balkan. Titos partisaner, støttet av de allierte, gikk seirende ut av krigen, og republikken Jugoslavia med Josef Broz Tito som leder oppsto. JUGOSLAVIA UNDER OG ETTER TITO Jugoslavia ble, etter freden i 1945, en egen republikk ledet av partisanlederen Josep Broz Tito. Tito var født i Kroatia med kroatisk far og slovensk mor. Han ble fascinert av arbeiderbevegelsens grunnidealer og markerte seg som en radikaler i sine yngre år. Han ble medlem av det jugoslaviske kommunistpartiet i 1920, og hadde før den tid, blant annet, deltatt i demonstrasjonene i St. Petersburg i 1917, som ledet til kommunistenes maktovertagelse i Russland. Kommunistene var blant de første som drev organisert motstandskamp mot den tyske okkupasjonsmakten. Tito ble valgt til leder for den kommunistiske militærkomiteen i 1941; fra denne dagen til krigens slutt ledet han kampen mot okkupasjonsmakten, en kamp som ble kronet med seier og banet vei for Tito som republikken Jugoslavias ubestridte leder. Tito viste seg som en mester i politisk spill - og klarte å balansere mellom det kommunistiske øst og det demokratiske vest. Han klarte også å stabilisere et Jugoslavia som var preget av interne nasjonalistiske strømninger. Et av virkemidlene var å forflytte folkegrupper fra sine naturlige områder til andre områder for å skape et multietnisk samfunn, noe som viste seg å bli skjebnesvangert under konflikten som oppstod i Jugoslavia i Tito døde i Ljubljana i Det multietniske samfunnet han bygde opp og ledet med jernhånd i 25 år, gled etter hans død langsomt mot en konflikt. Det definitive nådestøtet kom i 1990, da Berlinmuren falt og det kommunistiske Øst-Europa raste sammen. Kort tid etter Titos død signaliserte Slovenia og Kroatia at de ønsket mer autonomt selvstyre, og det var tegn til maktkamp blant landets øverste ledere - og markante skikkelser som president Milosevic og Kroatias Franjo Tudman sto mot hverandre. Kommunistpartiets 14. kongress markerte slutten på Jugoslavia og kommunistpartiets styre da Slovenia og Kroatias delegasjon forlot kongressen i protest. KRIGEN Som første land brøt Slovenia ut av republikken Jugoslavia den 25.juni 1991, noe som resulterte i en 10 dagers lang krig som endte med at den føderale jugoslaviske hæren trakk seg ut av Slovenia i løpet av oktober og Slovenia oppstår som et eget land. I Kroatia var situasjonen annerledes; de serbiske folkegruppene i landet var imot prosessen mot et mer autonomt selvstyre, og støttet av den jugoslaviske hæren etablerte de den serbisk -kroatiske republikk som besto av området Øst-Slavonia og Krajina i Kroatia. I kampene som oppsto så vi for første gang råskapen som etter hvert sjokkerte en hel verden, og særlig europeerne, utfolde seg i denne konflikten. Ingen har glemt bildet fra Vokuvar på grensen mot Serbia i det som er Øst-Slavonia, bildene av milits- FORTS NESTE SIDE 18 19

Sjekkposten NR 2-2012. Fredsmegleren. Levekårsundersøkelse blant veteraner SIDE 5. Forsvarsminister Espen Barth Eide: Jeg føler meg hjemme SIDE 6

Sjekkposten NR 2-2012. Fredsmegleren. Levekårsundersøkelse blant veteraner SIDE 5. Forsvarsminister Espen Barth Eide: Jeg føler meg hjemme SIDE 6 Sjekkposten NR 2-2012 Fredsmegleren SIDE 10IDE 6 Levekårsundersøkelse blant veteraner SIDE 5 Forsvarsminister Espen Barth Eide: Jeg føler meg hjemme SIDE 6 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

Reisen tilbake S IDE 8 NVIO vil hjelpe etter Utøya-tragedien SIDE 5

Reisen tilbake S IDE 8 NVIO vil hjelpe etter Utøya-tragedien SIDE 5 Sjekk NR 4-2011 posten Reisen tilbake S IDE 8 NVIO vil hjelpe etter Utøya-tragedien SIDE 5 Kameratstøtte.no i dagside 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

NR 2-2011. Den nye. Gulfkrigslidelsen. skyldes fysisk skade SIDE 6. Når det verste skjerside 12

NR 2-2011. Den nye. Gulfkrigslidelsen. skyldes fysisk skade SIDE 6. Når det verste skjerside 12 Sjekk NR 2-2011 posten Den nye veteranenside 8 Gulfkrigslidelsen skyldes fysisk skade SIDE 6 Når det verste skjerside 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Når det verste skjer Side

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

NR 3-2012. -Hils gutta

NR 3-2012. -Hils gutta NR 3-2012 -Hils gutta Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 3-2012 Landsmøte 2012 SIDE 6, 7, 8 og 9 Aktuelt Leder...4 28 soldater hedret for sin innsats...5 Veterandagen 2012...6-9

Detaljer

NR 6-2010. Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6

NR 6-2010. Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6 Sjekk NR 6-2010 posten Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Den fremtidige veteran

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12

Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12 Sjekk NR 2-2010 posten MEYMANEH: Startet stor operasjon Side 6 FN-MISJONEN Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Startet stor operasjon

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte. SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008 USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.no side 6 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND

Detaljer

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Sjekk NR 6-2009 posten Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6 Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Aktuelt

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen General, mine damer og herrer. Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Først av alt vil jeg som kadett

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...»

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2008 Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» Soldater som gir sitt liv for fedrelandet «Betaler den nest høyeste

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

NR 3-2010. Den fremtidige veteranen Side 6 TSJAD: Flagget ned Side 10 NVIO: Landsmøte 2010 Side 18

NR 3-2010. Den fremtidige veteranen Side 6 TSJAD: Flagget ned Side 10 NVIO: Landsmøte 2010 Side 18 Sjekk NR 3-2010 posten Den fremtidige veteranen Side 6 TSJAD: Flagget ned Side 10 NVIO: Landsmøte 2010 Side 18 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Den fremtidige veteranen

Detaljer

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Sjekk NR 4-2009 posten TEMA: Forsvarets nye utenlandsoperasjon: FNs feltsykehus i Tsjad Side 12 Krigshistoriens entusiaster War & Peace Show i UK Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 5-2005 Erfaringer fra Irak s. 4 5 Norsk konsept suksess i UNIFIL s. 6-7 USA ut av Irak? s. 10 11 Somalia 1995, et ti års minne s. 12

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 1-2006 1-2005 Forsvarets legitimitet s. 4 5 Kameratstøtte s. 6 8 Veteran og hva så? s. 10 11 Veteranene sliter s. 13 Historien om UNIFIL

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Kontaktblad nr. 2 2009. En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge

Kontaktblad nr. 2 2009. En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge Kontaktblad nr. 2 2009 En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge Kjære leser Forsvarets oppdrag utenfor Norges grenser har de siste årene blitt viktigere og viktigere. Totalt

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 2 mars 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Luftvernet kommet Maktkamp! s.6-8 for å bli Gjør fienden mør! Øvelse EODEX 2009 s.12-15 s.44-45 s.50-51

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: De står æresvakt ved minnelunden på Akershus Festning.

Detaljer

Kosovo Europas nye stat

Kosovo Europas nye stat Kontaktblad nr.2 2008 Kosovo Europas nye stat Kjære leser Den store diplomatiske nøtten de siste ukene har vært Kosovos ensidige uavhengighetserklæring. En del land var raskt ute med anerkjennelse av den

Detaljer

Forbundsstyret 2005. B-blad

Forbundsstyret 2005. B-blad Sjekkposten_01-36 19.01.05 14:58 Side 36 B-blad Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 08-05-06 12:32 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 3-2006 3-2005 Landsmøtet 2006 s. 4 7 Gaza 50 år, vi var der først s. 8 11 Humanitære soldater s. 12 14

Detaljer