Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad"

Transkript

1 lf Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf jøgt. 3 - Ulsteinvik FOMJO 3. november lle typer vindu Ytter- og innerdører Kjøkkeninnreiing Badeinnreiing Benkeplater Garderobeskap Balkongdører Kvitevarer Garasjeportar rapper Utskifting av isolerglas Montering BØD D D VDU & Ø var asengt. 18 mibakken Ø ÅUD Køyrerute: Øyane Vanylven ordfjord pjelkavik å kan Ola sparke ball ide BDFV Vi tilbyr konsulenttjenester og rådgivning. For bedrifter som ønsker stabile -systemer og setter fokus på dette, tilbyr vi bedriftsavtale, med periodisk vedlikehold og overvåking av kritiske punkt. n slik avtale gir mange fordeler og kan inneholde både vedlikehold d og garantier om responstid og kapasitet. Kontakt oss. Vi har ipad Vi har eget verksted og lånepc. M - F: Ø: PC? MC? BUKK ÅP G VC UPPO Ulstein -Partner Bjørndalvegen 3B 6065 Ulsteinvik lf: Bedrift & Privat erver ettverk ikkerhet ådgivning eparasjon Gadgets Flatskjerm MP3

2 2 Onsdag 3. november 2010 egionavisa Ute ventar det kattar kring alle nover. Matmora hugsar dei nok med ein siladrope. Dersom eg ikkje er inne i huset eller ute på tunet når de kjem, så finn de meg inne i fjøset. Vi har ringt til Gunnhild Foldal (41) på Follestaddalen i Ørsta og tigga oss til eit besøk, og ho avsluttar telefonsamtalen på denne greie måten. Vi fann ho i fjøset. Mjølkemaskinen dura koseleg, og i bingane venta 7 nyfødde kalvar på servering. På båsane stod kalvemødrene på rekkje og rad, og bonden sjølv såg til at mjølkinga vart gjort grundig. Berre sjå dokke ikring. g er straks ferdig med kveldsstellet, trøystar Gunnhild og arbeider vidare med sitt på fjøskrakken. Mot straumen Det har etter kvart vorte langt mellom aktive bønder her i området. tadig høyrer vi om mjølkekvotar som vert selde og / eller fellesfjøs som vert sett i gong. Gunnhild Foldal har vorte litt som kjerringa imot straumen her. Ho er ei av dei få kvinnelege bøndene vi kjenner, og ho har ikkje vorte teken av fellesfjøsbøjla. Gunnhild er åleinemor til to søner; jur på 17 år og Jakob på 9 år. Dei bur i eit familietun, der foreldra hennar, bror hennar med familie og ho sjølv og sønene har kvar sine hus. Gardsbruket overtok ho fyrst i 2003, då foreldra slutta på grunn av alder og helsesvikt. Før ho tok til som gardbrukar på fulltid, arbeidde ho på ufo i Ørsta. Då jur var liten, budde dei ei tid på anzarote, der Gunnhild var supervisor på flyplassen. jur fekk dermed fyrste skuleåret sitt der. Har du landbruksutdanning, Gunnhild? ei, men eg har engelsk og italiensk grunnfag. Det hjelper ikkje mykje innan dette yrket, kvitterer ho og rettar på fjøsskautet. Visst manglar eg formell utdanning i landbruksfaget, men ettersom eg er oppvaksen på garden, har eg rikeleg med praksis, ler ho og fortel at det var vanleg at borna hjelpte til på gardane då ho voks opp. ngen snakka om barnearbeid, og heller ikkje opplevde dei det som nokon tvang. Vi borna likte å vere til nytte. Vi kjende oss litt vaksne då, meiner Gunnhild. Donna og Johanna in bonde på Hareid fortalde oss ein gong at det var like frekt å spørje folk etter kor mange dyr dei hadde, som det var å spørje etter kor mange kroner dei hadde i banken. ikevel dristar vi oss til å stille nett dette spørsmålet til den unge bonden. Jau, eg har tilsaman 17 kyr, og no i dag har eg som de ser 7 kalvar. okre av desse vert nok selde etter kvart, men så har eg no sauene då Då vi var på besøk hadde ho ikkje fått alle sauene ned frå fjellet, men sidan fortel ho tilfreds at heile flokken kom vel til rette dette året. Utanfor driftsbygningen beiter ein flott hest saman med følet sitt. Ja dette er Donna med følet som heiter Johanna. Det er dessverre ikkje mine, dei er her berre på ferie. Veninna mi, nne tine Foldal am, eig dei, og eg brukar dei berre som beitepussarar. Hestane er utruleg flinke til slikt arbeid, fortel Gunnhild og stappar ein brødskalk inn mellom godtesjuke hestetenner. Gunnhild har ein flat og lettdriven gard, der det ikkje er store vanskar å nyttiggjere seg av maskiner. Ho innrømmer at gardsarbeid truleg høver best for menn, då dei er fysisk sterkare og meir interesserte i mekanikk. Det er ein del gjeremål eg slett ikkje likar! g maktar t.d. ikkje å forsone meg med å rygge traktoren med avlessarvogn! Ho vert skarp og klar i stemma, så vi skjønar at dette er alvor. Der vi står på tunet og ser på dei digre traktortrolla, forstår vi bonden så indarleg godt. Men eg trur at vi kvinner er betre eigna når det gjeld dyrevelferd, legg ho til. Det er vel denne omsorgsevna vår som er betre utvikla? fjøstida onnene leiger eg hjelp til ein del gardsarbeid. lles så har det periodevis vore problem å få avlasting med fjøsstellet, slik at eg kan vere med på litt av det sosiale livet. Foreldra mine er hjelpsame, og dertil har eg fått leige ei skikkeleg dyktig jente. Merkeleg, men dei fleste sosiale aktivitetane vert lagde akkurat til fjøstida, ler Gunnhild. Får du tid til ferie og hobbyar då? Har klart å få til korte feriar inn i mellom, men hobbyar vert det mindre med. g likte så godt å strikke før, men eg har vorte nøydd til å legge strikketyet vekk på grunn av senebetennelse. desse jakttider vert det naturleg å spørje om ho driv med slike ting også. ei, heldigvis så har eg andre som jaktar for meg. For meg er det viktig at eg kjem meg ut mellom folk. Klubbkveldane saman med veninner må eg ha med meg, poengterer den vevre bonden og leitar fram mat til dei mange flotte kattane som glytter fram i tunet. r det nokon der ute som vil ha seg ein fin kattunge, så må dei berre kontakte meg! Utvalet er stort enno, ropar den tøffe bonden i det vi forlet henne. FOO: Y ØY MYVOD K: OVG H MYVOD -Du finn meg i fjøset Det beste i livet er G! - - ay Out/sats: egionavisa rykk: Polaris rykk Ålesund Opplag: Distribusjon: ordvest Distribusjon Produksjonsleiar Gunlaug Kleppe lf.: Journalist oger Oldeide lf: alg og produksjon Gunn Homberset lf.: Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik Besøksadr.: tålhaugen 10, aunes Brygge elefon: elefax: Ørsta-kontoret, besøksadresse: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: edaktør/dagleg leiar Hugo ntonsen lf.: algskonsulent Kari H. Berge lf.: Produksjon Guttorm Osnes lf.: Produksjon une arhus lf.: algssjef ine Urke lf.: Kontor og adm. Hildegunn O. Haugen lf.: algskonsulent ol-gitte Veiseth lf.: Prosjektmedarbeidar Daniel eljen Breiteig lf.: ye egionavisa Gratisavis for: Hareid - Herøy - ande - Ulstein - Vanylven - Volda - Ørsta

3 egionavisa Onsdag 3. november Mykje å tenkje på for ein ung gardbrukar, men Gunnhild ser slett ikkje mœrkt på arbeidet sitt. Mykje arbeid i fjœset. Gunnhild steller vel med beitepussarane sine.

4 4 Onsdag 3. november 2010 egionavisa tabeisen Kverulentar er eigentleg ikkje opptekne av å ha rett. Kverulanten er ein festleg og utfordrande rase. Dei argaste kverulantane går gjennom eld og vatn for å sleppe å tape andlet. Å gje slepp på argumentet sitt er det same som den sikre død. alle fall for egoet. go er som regel den einaste byggesteinen i ein kverulant. Men det er med kverulantar som med psykopatar: ngen vil nokon gong innrømme at dei er nokon av delane. For motparten handlar det ikkje om kor gode argument ein har, men snarare om kor lenge ein gidd å diskutere med nokon som ikkje har tenkt å gje seg. Kverulanten bit seg fast i leggen din og firar ikkje ein tomme før du heisar det kvite flagget. Og nettopp i dette ligg faren med å diskutere høglytt med ein idiot: Dei som står i den ytre ringen og ser på er nemleg ikkje i stand til å sjå kven som er den kloke, og kven som er den store dusten. jølv om kverulanten hardnakka prøver å forfekte synet sitt, er han eigentleg ikkje så oppteken av å vinne diskusjonen, men med å halde fram med å kverulere. Det er der han hentar næringa si. Om ein skal hamle opp med ein kverulant, er det berre éin utveg. Gløym som sagt sunn fornuft og harde fakta, og gå over til plan B: Gje kverulanten rett. Men smør tjukt på, og understrek gjerne kor takksam du er for at vedkomande har gitt deg ei heilt ny forståing av situasjonen. a han i handa og takk innstendig for at du no ser lyset. nviter han gjerne på ein kopp kaffi og spør om han kan lære deg endå meir om livet. Du kjem garantert ikkje til å verte konfrontert med han igjen, med mindre de begge to skulle vere politikarar. Det skal ikkje mange år til som stortingspolitikar eller statsråd før ein lærer at å halde på argumenta sine er den einaste måten å overleve på. Det er i alle fall det dei trur. Det er alltid like frustrerande å sjå på politiske debattar der dei stridande partane kranglar om kva som faktisk vart sagt den gongen for tre eller fire år sidan. Dette er den største feilen politikarar gjer. Dei trur nemleg det ligg makt i det å ha rett. egg òg merke til at dei som regel berre kranglar om kva som har vorte sagt, og langt sjeldnare om kva som vart gjort. Håpar forresten at nokon snart kan konstruere ei mediaboks som umiddelbart kan spele av fasiten kvar gong eit parti hevdar at dei sa noko som motparten meiner dei ikkje sa. rik Wold i K hadde kanskje blitt arbeidsledig, men då hadde jo politikarane fått frigjort litt tid til jobbing i det minste. Felix har òg ein liten kverulant i seg som må ut og lufte seg av og til. Det artige er at dette trollet ser ut til å vekse berre på éin måte; at vi gidd å krangle med han. år vi sit ved matbordet har han ein lei tendens til å traske kvilelaust fram og tilbake, fram og tilbake. Han veit at han skal ligge på plassen sin medan vi et, men han har sannsynlegvis eit ørlite håp om at han før eller seinare skal få eigen plass ved matbordet. Vi tek han tilbake gong etter gong og får han til å legge seg ned. Han gjer som han får beskjed om, men to sekund etter står han på beina igjen med det yppige trynet sitt. Vi legg han ned nok ein gong, men har ikkje snudd stussen til før han står oppreist nok ein gong. Og det er her vi kan gjere dette til ein duell mellom to idiotar om vi har lyst. Di sintare vi blir, og di meir vi hevar stemma, di trassigare blir Felix. Og då har ein det gåande, med mindre ein vél den smarte varianten og blir ståande stille og roleg og sjå på han, heilt til han legg seg ned frivilleg. Det kan ta både to og tre minutt før han gir etter, og vi ser den indre kampen i han undervegs, men til slutt kapitulerer han. Og dette bør jo vere dårleg nytt for framtidige kverulantar. staden for å gje dei rett med sine eigne argument, kan ein kanskje heller berre bli ståande og lytte. år dei er ferdigsnakka kan ein berre kvittere med eit smil. Den beste reaksjonen er som regel ingen reaksjon. FOO: P D M{ZD{ 3 JUBUMMOD M{ZD{ B 105HK KU: ,- (F P ,-) 1.6 D 109HK KU: ,- (F P ,-) Jubileumsutstyr 17 lettmetallfelger // portstoler // port støtfangere // kyvbart fremre armlene // o-sone klimaanlegg // D-baklykter // toffmatter // Metallic-lakk // Bluetooth handsfree // etc. M{ZD{.O Prisen er inkl. mva. levert forhandler. Årsavgift og reg.omk kommer i tillegg. Drivstofforbruk: 4,4-7,6 l/100km. CO2 -utslipp: g/km. ilbudet gjelder så lenge lageret rekker.

5 egionavisa Onsdag 3. november O V VÅ BOG KKU Å! FOVÅG - tor leilighet ØY - 3 stk. hyttetomter v/sjøen HD - nebolig m/ stor tomt HØY - nebolig i rolige omgivelser YH YH YH dresse: Flusund Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: ierleilighet, 3 sov. B/P-OM: 193/144 kvm omt: 667 kvm Byggeår: 1946 Visning: ing for tidspunkt. dresse: øyra Prisantydning: Frå: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Hyttetomter v/sjøen omt: kvm. Visning: ing for tidspunkt. dresse: Hareidsveien 213 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 3 sov. B/P-OM: 243/131 kvm omt: kvm Byggeår: 1967 Visning: orsdag kl. 16:30-17:30 dresse: Voldsund Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 4 sov. B/P-OM: 162/138 kvm omt: 824,7 kvm Byggeår: 1966 Visning: Onsdag kl. 16:30-17:30 ndré akken ommy ylte ndré akken ndré akken UVK - ttraktiv enebolig UVK - måbruk - strandlinje HD - eiligheitsbygg i sentrum HD - omannsboliger KOMM VG 3 OG dresse: Gamlevegen 6 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 3 sov. B/P-OM: 217/186 kvm omt: kvm Byggeår: 1963 Visning: ing for tidspunkt. dresse: Hasundvegen 45 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: måbruk, 4 sov. B/P-OM: 289/195 kvm. omt: kvm. Byggeår: 1927 Visning: Onsdag kl. 16:30-17:30 dresse: trandgt. 48 Prisantydning: Frå/il: 1.690` ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: ierleiligheter B/P-OM: Frå/il: 77/122 kvm. omt: kvm. Byggeår: 2009 Visning: ing for tidspunkt. dresse: Bruland 2-mannsboliger Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Dokumentavgift av tomteverdi + tinglysningsgebyr Boligtype: Halvpart vert.delt tomannsbolig, 3 sov. B/P-OM: 110 kvm Byggeår: 2011 Visning: ing for tidspunkt. ndré akken ommy ylte ommy ylte ndré akken UVK - aunes Brygge UVK - Pent oppusset leilighet HD - ttraktiv enebolig GUK - Oppgradert enebolig 10 OG dresse: esevegen Prisantydning: Frå/il: 3.250` ,- + omkostn. Omkostninger: Ca 2,75% av tomteverdi Boligtype: eiligheitsbygg B/P-OM: Frå/il: kvm. Byggeår: Visning: ing for tidspunkt. dresse: torehaugen 20 D Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: ierleilighet, 3 sov. B/P-OM: 125/115 kvm omt: 1 211,5 kvm Byggeår: 1994 Visning: ing for tidspunkt. dresse: Hovlidveien 24 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 4 sov. B/P-OM: 255/213,5 kvm omt: 858 kvm Byggeår: 1965 Visning: ing for tidspunkt. dresse: Knotten Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 3 sov. B/P-OM: 168/138 kvm. omt: 732 kvm. Byggeår: 1932 Visning: ing for tidspunkt. ommy ylte ndré akken ndré akken ommy ylte FOVÅG - Flott leilighet HDD - 2 stk. nye leiligheiter HD - tor enebolig KOG - BUD - Hytte dresse: Fosnavåg Brygge Prisantydning: Kommer Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: ierleilighet, 2 sov. B/P-OM: 119/119 kvm Byggeår: 2006 Visning: ing for tidspunkt. dresse: Kvievegen 4 Prisantydning: 2 050`og ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% av tomteverdi Boligtype: ierleilighet, 3 sov. B/P-OM: 118/106 kvm. omt: kvm. Byggeår: 2010 Visning: ing for tidspunkt. dresse: esset Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 5 sov. B/P-OM: 282/267 kvm omt: 1 151,9 kvm Byggeår: 1993 Visning: ing for tidspunkt. dresse: Budaneset, eikong Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Hytte/Fritidseiendom - v/ sjøen, 5 sov. B/P-OM: 107/107 kvm. omt: 478 kvm. Byggeår: 2007 Visning: ing for tidspunkt. ndré akken ommy ylte ndré akken ommy ylte orstein Drevik lf ommy ylte lf ndré akken lf Yvonne Kirkenes lf kal du selge bolig? Vi gir deg salgsgaranti helt uten bindingstid! lf

6 6 Onsdag 3. november 2010 egionavisa Hvem eier bølgene? BŒlger kan bli til energi. Men hvem er det som egentlig eier denne energien? FOO: M GJD Da Jens vensen var havrettsminister på 70-tallet, fikk han en dag et brev med et merkelig spørsmål: Hvem eier bølgene? Havrettsminister vensen var vant til å jobbe med nye og vanskelig spørsmål. Han la grunnlaget for internasjonal havrett og slik sett ga svaret på hvem som eier havene. Men spørsmålet om hvem som eier bølgene, var verre. t eksempel: Bølgene fødes i en storm utenfor kottland, går over ordsjøen og blir fanget i et bølgekraftverk på Vestlandet og overføres til strømnettet. r det skottene eller nordmennene som eier den energien som er i bølgene? Bølgerettsminister pørsmålet kom ikke fra hvem som helst heller. Det var professor Johannes Falnes ved Høgskolen i rondheim (nå U) som hadde skrevet brevet til Jens vensen. Falnes så en mulig konflikt mellom stater når man skulle hente ut energi fra bølgene. Men spørsmålet om hvem som eier bølgene ble mindre aktuelt. Bølgeenergi ble ikke fokusert. Med minkende oljepris på 1980-tallet og redusert finansiering, ble videre utvikling av bølgekraftverk satt på vent. orge som ellers i verden. år oljealderen går mot slutten, vil spørsmålet til Falnes igjen bli aktuelt. Kanskje det blir behov for en ny, ikke havrettsminister, men bølgerettsminister? Kompetansesenter for havenergi ist torsdag holdt professor Falnes (79 år!) et foredrag om energien i bølgene og mulighetene for å omdanne energien til vårt bruk. Han var invitert til åpningen av havenergisenteret i unde Miljøsenter. enteret har tatt mål av seg til å bli et kompetansesenter for havenergi i orge. llerede i dag er det to bølgekraft-prosjekt på gang ved unde. Miljøsenteret har overtatt bølgekraftverket torewave fra gründeren Ola tornes fra ingvoll. nlegg som skal installeres i vannkanten, er en demo-installasjon som produserer inntil 30 kw. F GJD Bølgekraft kan bli en betydelig energikilde for kommende generasjoner. Det andre prosjektet er det ussa og veriges svar på tatkraft, Vattenfall, som står bak. De tester ut en bøye på 1,2 m i diameter som ligger i havet utenfor Måganeset ved unde. Vattenfall har ambisjoner om å bli ledende innen bølgekraft i uropa. Mye energi fra havet Bølgekraft er bare ett av flere fornybare energikilder som vi kan hente fra havet. ammen med tidevann, offshore vindkraft og saltkraft, kan bølgekraft teoretisk skaffe svært mye av den energien som våre etterkommere trenger etter oljen. Men foreløpig er det mye teori og mye forsøksvirksomhet. Den optimale teknologiske løsningen lar vente på seg. Bølger er skapt av vind som beveger seg over vannflaten og skaper bevegelse i vannet. Vannet beveger seg opp og ned og i svingninger, men flytter seg ikke noe særlig bortover. Det er det vinden og energien som gjør. Helst ikke monster-bølger Bølger er et produkt av tre faktorer: vindstyrke, hvor lenge det blåser, og lengden på det åpne havstrekket. Blåser det for eksempel med orkans styrke vil bølgene i åpent hav etter en time måle 4,2 meter, og etter et døgn 14,1 meter. tter mer enn ett døgn med sammenhengende orkan kan den signifikante bølgehøyden være over 20 meter. Det er ikke disse monster-bølgene som er de optimale for å hente ut bølgeenergi. Mange testanlegg for bølgekraftverk har blitt ødelagt av de kreftene de prøver å fange. ypisk nok er testanlegget til ussa og Vattenfall utenfor unde nå satt ut av drift fordi bølgene foreløpig er sterkere enn teknologien. nlegget blir satt i drift igjen til våren Første gang i 1799 Det første patenterte forsøket på å utnytte energi fra bølger skjedde i Frankrike i iden den gang har det kommet mer enn tusen forskjellige patentforslag for å hente opp bølgeenergi. De siste ti åra har utviklingsarbeid med tanke på kommersiell utnytting av bølgeenergi igjen skutt fart. Flere store kraftselskap i uropa har investert i slike prosjekt, der i blant Vattenfall. Fikk aldri svar Professor Johannes Falnes tror bølgene kan bli en betydelig energikilde for kommende generasjoner. Det vil ta tid, og det er ikke sikkert gjennombruddet kommer i orge, men det vil komme. Hva havrettsminister Jens vensen svarte på spørsmålet fra Falnes om hvem som eier bølgene? Han svarte aldri.

7 egionavisa Onsdag 3. november elje på øre unnmøre? nytt deg av vår Gratis Meklarakst og lokale kunnskap ing ina. Bjerkvik vd.leder/ Megler lf vd. øre unnmøre urid Bøstrand Megler Ulsteinvik/Herøy lf vd. Moa Karianne usterslått ilrettelegger lf vd. Moa/ øre unnmøre Beate ørløkken Melum iendomsmegler MF Fagansvarlig lf vd. rondheim/ øre unnmøre Guri einsberg algskoordinator lf vd. rondheim/ øre unnmøre Bjørn rik Fosseide æringsmegler Møre og omsdal lf vd. Molde Kjell Paulsen æringsmegler/ iendomsmegler MF lf vd. Ålesund Vanylven BOG Brudevika 6143 FKÅBYGD Prisant.: ,- + omk. Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 145/192/174 kvm omt: Ca kvm, iertomt Byggeår: 1972 iendom i naturskjønne omgivelser nær sjø, ca. 7 km. fra Fiskå sentrum. torslått utsikt, solrikt. austtomt følger. Gruset tilkomst og biloppstillingsplass, gressbakke/plen, markterrasse, enkelte trær, planter og busker. Boligen er over tre etasjer, og inneholder h. etg.: nng.parti m/ platting, vf./trappegang, bod, 1 soverom, kjøkken, 2 stuer og utgang liten altan. 2.etg.: rappegang, skråkott, 3 soverom. U.etg.: rappegang, boder, 2 soverom, bad/toalett, vaskerom, utg.gårdsplass. Garasje. Må sees! Visning: ørdag kl.14:00-15:00 Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: Ø BOG Håkonsgate Ø Prisant.: ,- + omk. Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 167/266/244 kvm omt: Ca kvm, iertomt Byggeår: 1952 igedomen ligg i roleg, populært bustadområde i jagerlia. Flott utsikt, solrikt og svært barnevenleg. naturterreng og sentrum forøvrig. Pent opparbeidd tomt m/grusa tilkomst og biloppstillingsplass, plen, planter, tre, lita fontene, gangsti til garasje m/utkjøyrsle frå veg nedanfor. Bustaden inneh.h.etg.: Overbygd inng.parti, vf./ trappegang, gang, bad, kjøken, stove m/ utg.sydv. balkong. 2.etg.: Gang, 3 soverom, toalett, kjøken,kott. U.etg.: Gang, vaskekjeller, toalett, boder, soverom/kjellarstove, utg. hageareal. Visning: tter avtale med megler Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / Ø BOG Håkonsgate Ø Prisant.: ,- + omk. Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 117/225/205 kvm omt: Ca. 842 kvm, iertomt Byggeår: 1957 igedomen ligg i eit populært og roleg bustadområde i jagerlia. Flott utsikt, solrikt og svært barnevennlig. naturterreng og sentrum forøvrig. omta er opparbeidd m/hellelagt tilkomst og biloppstillingsplass, plen, tre og planter. Frittliggande garasjebygg i bakkant. Bustad inneh.h.etg.: Overbygd inng. parti, vf./ trappegang, dusjbad, 1 sov, kjøken, stove m/ utg.sydvendt veranda. 2.etg.: rappegang, loftsstove, 2 sov, kjøken, kott. U.etg.: rappegang, vaskekjellar, bad/ toalett, boder, soverom, gang m/tilkomst hageareal. Visning: tter avtale med megler Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / Ørsta: Vikegata 11, 6150 Ørsta, tlf , faks Volda: Gymnasvegen 2, 6100 Volda, tlf Ulsteinvik: jøgata 13, 6067 Ulsteinvik, tlf Herøy: ådhusgata 4, 6090 Fosnavåg, tlf

8 8 Onsdag 3. november 2010 egionavisa

9 egionavisa Onsdag 3. november G! på alt det beste ilbudsperiode Foss Bad 30% på tandard serien Kr 1.779,- Kr 1.190,- Grohe Concetto kjøkkenkran nkel og stilren kjøkkenkran. rf KOMP PKKBUD! Kr 7.633,- Pakketilbud Kr 3.690,- Pakketilbudet inneholder: Porsgrund even D veggskål. rf even D slow-close toalettsete. rf Grohe nnbygningsramme. rf rykknapp Cosmopolitan matt/krom. rf Grohe trykknapp Cosmopolitan matt/krom. vb.no vb.no Brændes ørleggerforretning Hamnegt Volda vein oppen Kyrkjegata Ulsteinvik tåle Berge VV 6092 ggesbønes VM & BD - OG DDKKD ØGGKJD FO PV- OG BDFMKD Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. ilbudet gjelder fra til eller så langt lageret rekker. Utvalget kan variere fra forhandler til forhandler. oen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

10 10 Onsdag 3. november 2010 egionavisa KPK: Mia ia veit ikkje kva som skal skje. KOPØY: Mia ia oppfœrte seg, sjœlv då sprœyta vart sett. BBG: Huskatten Mia ia vert gjort klar klar til sterilisering. FDG: Vi avlivar 100 kattungar i året, det burde vere unœdvendig. terilisering er rett måte å fœrebyggje dette, meiner veterinõr iw Œdemel.

11 egionavisa Onsdag 3. november kniven Pus under Halvanna år gamle Mia ia skal under kniven. tter å ha født fem kattungar har matmor no satt ned foten. Ho må steriliserast. Huskatten Mia ia sine fruktbare dagar er i ferd med å bli historie. Det vert avliva unødvendig mange kattungar kvart år. Dette er ikkje kjekt for verken veterinæren eller for dei som kjem med dei. For å førebyggje dette er sterilisering og kastrering av kattane rette vegen å gå, meiner veterinær iw ødemel ved Ørsta & Volda Dyreklinikk. Katten bør ikkje vere yngre enn seks månader ved sterilisering eller kastrering, opplyser ødemel og set narkosesprøyta i ryggen på den vesle katten. Ho gir ikkje frå seg ein lyd, ho set seg roleg ned og kikar seg rundt. o minutt seinare har ho lagt seg ned, blikket blir tomt og ho sig gradvis meir saman. teriliseringskampanje Det tek rundt fem minutt før ho er heilt bedøvd, seier ødemel som i mellomtida opplyser om at klinikken, i samarbeid med dyrebeskyttelsen, no har ei steriliseringskampanje gåande. november har vi kampanjeprisar på sterilisering og kastrering av kattar, vi vil anbefale alle med katt om å gjere dette om ein ikkje ynskjer kattungar, seier ødemel som presiserer at kampanjen gjeld utelukkande kattar. kal ein unngå all denne avlivinga må ein begynne i rett ende, ved sterilisering og kastrering, konkluderer veterinæren. vlivar 100 kattar i året Kva med p-pillar? P-pillar kan vere kreftframkallande og mange slurvar dessutan med desse, eg vil på det varmaste anbefale operasjon, det er uansett sikrare, meiner ho. r ikkje folk flinke til å sterilisere og kastrere kattane sine? Mange er det. Under løpetida på våren har vi gjerne 10 kattar inne til sterilisering kvar veke, men vi må avlive nesten 100 kattar i året så det er framleis mange som er forplantingsdyktige. Vi vonar at denne kampanjen kan avgrense dette, seier ho. Operasjon Mia ia er i djup søvn og vert lagt på rygg på den vesle operasjonsbenken. tter at ei ny sprøyte med smertestillande er sett, barberer ho buken på den sovande pusen. it centimeter langt snitt med skalpellen er alt veterinæren treng for å gjere inngrepet. år ein har gjort dette mange nok gonger får fingrane auger, ein kjenner livmora og eggstokkane på konsistensen, forklarar ho og trekk den forsiktig ut. Pusen ligg urørleg medan iw gjer unna operasjonen. Halvtimen seinare er iw ferdig med å sy att buken. Det er eit langt enklare inngrep på hannkattane, det går raskare med dei, seier iw. OP: VeterinÕr iw Œdemel ved ±rsta & Volda Dyreklinikk fjernar eggstokkar og livmor på huskatten Mia ia (1½ ). Vellukka Opptil 100 kattungar blir avliva kvart år på denne klinikken. Men no vil ikkje lenger Mia ia produsere avkom i risikosona. Heldigvis klarar vi å omplassere ein del av dei kattungane som kjem inn, rundt 20 kattar har vi omplassert i år, fortel iw medan assistenten Hege ystad pakkar den nyopererte pusen inn i eit pledd og legg den i buret tett saman med ei varmeflaske. Dei kan bli litt kalde etter ein operasjon. år ho vaknar blir ho nok litt omtåka og svimmel, men det går seg til, seier ho og klappar katten. Vi har enno ikkje mista ein einaste katt her, avsluttar iw. K OG FOO: OG ODD ØV: Mia ia sœv av seg narkosen med varmeflaska tett ved.

12 12 Onsdag 3. november 2010 egionavisa helga FY V til nye, fine lokaler på aunes Frå måndag 8. november er vår nye gateadresse: tålhaugen 10. (vkøyring ved ema 1000) Du er hjarteleg velkomen til å stikke innom! sjå kva som skjer Basar på Høgtun Vikebygda sanitetslag arrangerer Basar på Høgtun, laurdag 6. november. al av kaffi og kaker. rekning på bøker, smålodd og tombola. Underholdning av elevar frå Musikkskulen. id: 6. november tad: Høgtun, Volda Ut i helga? Hareid HD HO: Damenes aften, fredag Herøy U FOVÅG BYGG: rubadur Brahim krim spelar fredag og laurdag Jubileumskonsert på ust unnmœre Baarelag frå ein konsert på rebaatfestivalen i Ulsteinvik Ulstein KFFB: Karaoke, fredag KB: Konsert "Brothers in arms" fredag. Konsert m/"crashville" laurdag Volda rubadur Brahim krim D GØ : Konsert m/"crashville" fredag unnmøre Baarelag vart starta i 1980, gav ut si første singelplate i 1983 og er framleis gjengangarar på K radio. Bandet som levde ut rockemyten rundt om på Vestlandet i dei gode gamle 80-åra er med andre ord framleis "live and kicking". in god del år eldre, men fulle av erfaringar frå ei rad oppturar og nedturar. år feirar bandet 30 år på scena, noko som i seg sjølv er nokså eineståande i norsk musikkliv. På same måten som Baarelaget i løpet av 80-talet rakk å bli ein kulturinstitusjon på ordvestlandet, så gjekk det å spele i Baarelaget i blodet til medlemmane. Og arrangørane slutta aldri å ringe. unnmøre Baarelag har aldri gitt seg, og er stadig aktive på scena. Dette er eit band som er meir trufast mot eigne røter enn nokon gong. Bandet har gitt ut fleire plater, sist samleplata Minst like bra i 2007 i tillegg til ei rad med andre studioprosjekt. Og det kan godt seiast at samleplata Minst like bra er like bra som noko av det bandet har gitt ut i løpet av si 30-årige karriere. Her er nemleg ein cd - smekkfull av det meste av det beste, og fleire nye songar i tillegg. Minst like bra er ei samling som inneheld 22 songar, fordelt på kjende og kjære klassikarar som "Blide mannj", "like daga", "Plattingdans", "Bertil i frå Berknes", "Ferjemannj på vei", i tillegg til nye spanande titlar som Umm, Milliona glapp og Medvind. På 30 årskonserten på ust komande laurdag vil bandet spele seg gjennom musikkhistoria si, med ei låtliste som for mange har fungert som bakgrunnsmusikk gjennom oppveksten. Minst like bra vil vere å få kjøpt på konserten saman med alla dei andre platene, og Baarelaget lovar høgt og tydeleg å spele alle dei gamle klassikarane - høgt og tydeleg! id: 6. november tad: ust Club & cene Ørsta HO V : Herrenes aften m/trubadur Åge ybø fredag Åge ybœ U CUB & C: Konsert m/ unnmøre Baarelag OØ PUB: rubadur Odd Kåre Fløtre spelar fredag og laurdag Odd Kåre FlŒtre GFJOD HO: rubadur ondre Johansen fredag ondre Johansen ock frå Florø og Måløy i Gymmen Punch frå Florø, Demolition Crew frå ikefjord og lloy frå Måløy er uttekne til å spele på Gymrock nummer to på ordfjordeid torsdag 4. november. Banda kjempar om spelejobb på Malakoff ockfestival og gratis studiotid. ifrost frå Jølster, Untitled frå tryn og he ast Province frå id var banda som fekk æra av å spele på den aller første Gymrock 21. oktober. morgon er det duka for ein ny konsert, denne gongen med band frå unnfjord og ordfjord. Punch Punch frå Florø har spelt saman i fire år og har mellom anna support for Manifest og Bigbang samt konsert på lmstreet i Oslo på skrytelista si. Dei spelar hard rock n roll. Vi er opptekne av å ikkje berre lage fengande musikk, men også designe bandet og utforme sceneshow slik at publikum får ei komplett punchpakke, uttaler bandmedlemmene Jan Kjetil Klubben, iklas versen, une Hopen og homas Hansen. Demolition Crew Metalbandet Demolition Crew frå ikefjord er sett saman av orstein a, veinung Havn, Ole-Petter eversund og Christian Mo. Dei byrja å spele saman for sju år sidan. byrjinga gjekk det mest i coverlåtar av Metallica og ron Maiden, før dei gjekk over til å lage sine eigne songar med meir trash og metalcore uttrykk. - Vi lever for å spele konsertar, fortel rockarane som spelte inn sin første P i fjor sommar. lloy Måløyværingane Kristoffer tøylen efvik, Kyrre tegane og William Mitei har spelt saman i bandet lloy i halvtanna år. Konsertar på ildakrunafestival, puben Jibben og støttekonsert for he Pink obots er blant erfaringane til rockebandet. Dei siste åra har svært få nye band klart og levere riff som held mål, men som direkte ættlingar av vikingane tek lloy jobben på strak arm, og er klare for å ta tilbake heile det gamle vikingriket, skriv trioen på heimesida si. pelejobb og studio Gymrock er både ein konsertserie og ein konkurranse. Dei ni banda på dei tre konsertane kjempar om å bli eitt av banda som får spele på Malakoff ockfestival tillegg får bandet som samlar mest folk og skapar mest liv, to gratis opptaksdagar i Gymmen studio. in sjanse til redje og siste Gymrock vert arrangert 27. januar. Uttaket til denne vert gjort seinare, så det er framleis mogleg å melde seg på. Gymrock er ein konsert for alle, utan aldersgrense og sjølvsagt alkoholfritt. rrangørar er Malakoff ockfestival og Gymmen scene og studio. Dei håpar på mykje folk og stor stemning, med eit publikum som kjem for å høyre på banda. id: 4. november, 27. januar tad: gamle gymsalen v/id vidaregåande skule

13 egionavisa Onsdag 3. november Draumekjolar hos Fru vendsen Fru vendsens "vener" inviterer i kveld til ein hyggeleg damekveld i mørketida. emaet er draumekjolar. Jeanette frå FM Mote skal vise festkjolar, sko og ellers alt frå topp til tå. Ho vil også gi råd og tips om kva som kler kvar enkelt til ulike festlegheiter. Festkjolane som blir vist passar til både unge og voksne damer. Kjolane vil etter visninga bli hengt på eit stativ, slik at ein kan få sjå nærare på dei. nne lin byr på kanapear og kake på stett. id: 3. november ted: Fru vendsen, Ørsta Catwalk og sirkus på MF mfi Ørsta markerer sine fire år med stort moteshow, kveldsmat og sirkusshow torsdag kveld. Det har gått tradisjon i desse moteshowa på mfi som alltid har samla mykje folk. Denne gongen er også Ørsta org med på laget, seier initiativtakar Gerd arsæther. lle klesbutikkane og sportsbutikkane på mfi og Ørsta org skal ta del i moteshowet som skal vise både kleog hårmotar for både barn og vaksne. Chess Frisør på mfi skal vise hårmotar. åleis vil det bli svært mange modellar i sving denne kvelden. Det vil også bli song frå unge og lovande vokalistar under motevisninga, seier arsæther som også kan freiste med kveldsmat torsdag. Både Ørsta org og mfi vil spandere kjøtsuppe til kundane ut på kvelden. tillegg vil det også bli servert sirkusakrobatikk av det avanserte slaget, seier arsæther. o internasjonale sirkusartiskar gjestar mfi Ørsta i morgon. På sein kveldstid skal dei vise klassisk akrobatikk med mykje humor. Dei har vunne prisar på cirkusfestival i Monaco og dei har reist over heile uropa som sirkusartistar. Opphaveleg kjem dei frå Ungarn og Portugal. fleire år har dei turnert med ulike europeiske sirkus, mellom anna Cirkus gora. Og det er Jan Ketil mørdal som også denne gongen har fått dei til orge. Dette er artistar av høg internasjonal klasse, og tilhøyrer familiar som har drive med akrobatikk i sju genarasjonar, seier mørdal. Dei har mellom anna vunne prisar på sirkusfestivalar i Monaco. o kjem dei frå V-opptak i pania og skal opptre på sirkusvariete i Bergen før dei kjem hit til Ørsta og skal opptre torsdag. id: 4. november tad: mfi, Ørsta K: OG ODD KOBKK: Madrucas, to internasjonale sirkusartistar skal vise akrobatikk på mfi i morgon CWK: Mykje fint å sjå på moteshowa på mfi. Her frå november i fjor. Dag ørås til Ulsteinvik Han er ein kompromisslaus stand-up komikar, dette er ikkje for sarte sjeler, meiner Fredrik teen om komikaren Dag ørås som er booka til Kaffebaren torsdag. Komikaren Dag ørås, mellom anna kjent som det faste sidekicket i howman på V2, skal åleine stå for underhaldninga på Kaffebaren i Ulsteinvik torsdag. Konferansier Fredrik teen er frå seg av begeistring over komikaren som vann nykomarprisen i Dag ørås er noko så uvanleg som ein totalt uredd og kompromisslaus komikar, han herjar med maktapparatet, sparkar oppover og er såleis ei viktig stemme. Med han på plakaten er eg sikker på det vil bli publikumsrekord på Kaffebaren torsdag, meiner teen. idlegare i år gjorde ørås suksess på den verdskjende stand-up festivalen Fringefestivalen i dinburgh. På bloggen sin omtalar han seg sjølv slik: tand-up-komikar, gladateist, misantropisk humanist, usikker betrevitar og tacoelskar. K: OG ODD UDD: Komikaren Dag Œrås kjem til Kaffebaren i Ulsteinvik torsdag. id: 4. november tad: Kaffebaren - musikk - kaffi - disco - mat - drikke - dans - musikk - kaffi - disco - mat - drikke - kos - trubadur - DJ - dans - musikk - kaffi - disco - mat - drikke - kos - trubadur - DJ - dans - Uteliv i Ulsteinvik rubadur Jan Helseth Karaoke spelar laurdag??. mars Velkomen til oss! fredag Kom og prøv vår nye meny! lf. nr CHV dans - musikk - kaffi - disco - mat - drikke - kos - trubadur - DJ - dans - musikk - kaffi - disco - mat - drikke - kos - trubadur - DJ - dans - musikk - kaffi - disco - mat - drikke

14 14 Onsdag 3. november 2010 egionavisa sjå kva som skjer unvert ngrid Opedal, informasjonsleiar Gaute ±vereng og formidlingsleiar Kjersti Markegård Bae i asen-tunet med eit prœveeksemplar av adventskalenderen. ynorsk adventskalender Julesongane er ein viktig del av høgtida. o sørgjer var asen-tunet for at heile familien kan synge seg inn i jula med ein ny song for kvar dag. Dei har laga ein adventskalender med 24 små songbøker der songutvalet består av både tradisjonelle og nye nynorske julesongar. edaksjonsgruppa har plukka ut songar med tanke på at dei passar godt for born, men dette er ein adventskalender som mange vaksne også kan ha glede av. Her finn du 24 songar frå den nynorske songskatten som kan inspirere til songstunder i ei travel adventstid, år etter år, seier Øvereng. Både jule- og adventstida er sterkt prega av tradisjonar, og songutvalet i adventskalenderen ivaretek desse tradisjonane i tillegg til å fornye dei. Her finn du songar om Boklansering på Brandal juletre, julestri julenissar, stjerner, snø, ucia, englar og Betlehem. ekstforfattarane som er representerte er mellom andre ngebrigt Davik, rygve Bjerkrheim, yvind keie, lf Prøysen og Kristin Voll esdal. Fagmannen på alt innen G - MM - FOO Vikemyra 1. tlf.: e-post: ammebransjeforbundet i orge Bokfestival Biblioteka i Ørsta og Volda inviterer til «Bokfestival» i morgon er utpeikt til nasjonalt leseår, og skal vere starten på eit leseløft som skal vare til eseåret vert markert med små og store arrangement og aktivitetar i bibliotekregi landet over. Møre og omsdal ønskjer ein mellom anna å sette lokale forfattarar i sentrum, så torsdag inviterer biblioteka til ulike arrangement i høve «Den store forfattardagen». Folkebiblioteka i Ørsta og Volda og biblioteka ved Høgskulen og Volda vidaregåande skule har gått saman om å arrangere ein mini «Bokfestival». Det vert eit allsidig program, der fem lokale forfattarar deltek med kvart sitt innslag. Valborg Hustadnes vil snakke om «æterliv i Voldafjell». Jostein Fet tek for seg «Folkemusikken i Møre og omsdal» m.m.. Omar ayda, som er ny i Volda og flyktning frå Kurdistan, fortel om forfattarskapen sin og les eigne dikt. Jon nge ørbø presenterer den nye boka si «yset frå fars ansikt» og erje arset formidlar «Den nynorske songskatten». Biblioteka håper mange vil sette av denne ettermiddagen til litterært påfyll og besøkje arrangementet på Volda omsorgssenter. id: 4. november tad: Biblioteka i Ørsta og Volda Dobbelkonsert på elebygget Fredag vert det konsert på elebygget Ungdomhus i Volda. Då blir det rock n roll med to band, Blodig lvor frå Ålesund og ewera frå Volda. Blodig lvor om seg sjølve: ung og sint ock 'n roll. ysta på dette gjorde at Blodig lvor starta opp. Med blytunge riff, sinte tekstar og halsbrekkande gitarsoloar kjem vi for å ta nettopp deg! Du trur kanskje vi tullar, men dette er alvor.. Blodig lvor! Blodig lvor spelte mellom anna på auma ock 2010, så her snakkar vi kvalitet. Bandet består av: Mr. Molotov, Magnus Mord, ruls yrann og une ama. ewera er også eit up and coming band med mange lovande musikarar. Dei ligg i sjangeren rock/metal. Det er no ei stund sidan dei spelte live så dei gler seg vilt til å opptre på heimebane igjen. ewera har for eksempel toppa lista til K- Urørt, så det er ikkje tvil om at dei har noko å fare med. Bandet består av imen otevatn, rik Moe, Mathias. ngeset, Per inar D. Myklebust og imen Boka "s, skuter og folk" - sflaket 10 år, er snart klar frå trykkeriet. øndag 7. november blir det boklansering på shavsmuseet med underhaldning og god mat. Boka inneheld eit utval artiklar frå dei første 10 åra med sflaket. Dei utplukka artiklane handlar ikkje først og fremst om skutene, men om folka som var med dei på selfangst, ekspedisjonar og overvintring. Boka spenner over eit tidsrom på 100 år. Ho er rikt illustrert med nær 200 foto, og har over 300 sider. edaktørane i boka, Finn indre liassen, Magnus efland og Gunnar Wiik vil vere tilstades under lanseringa. id: 7. november tad: shavsmuseet, Hareid rild Hoksnes Humor og galskap i asen-tunet Kåsør og forfattar rild Hoksnes er ekspert på å ta feil, han har i alle fall skrive bok om det. På boknatta i var asen-tunet onsdag 3. november gir han publikum betre innsikt i Kunsten å ta feil på hans umiskjennelege humoristiske stil. Boknatta byd også på møte med forfattarane ars mund Vaage, tle Berge, ngvild Holvik, Hilde Myklebust og vokalgruppa Halv8. Fanny Holmin er programleiar for kvelden. ars mund Vaage var festspeldiktar ved Dei nynorske festspela i o kjem han tilbake til asen-tunet med ein roman som handlar om psykiatrisk behandling på 1950-talet, sett frå den sjuke si side. Den store utfordringa med kuggen og dronninga, var å prøve å sjå verda gjennom den schizofrene sine auge, seier Vaage til Dagbladet. Denne gripande romanen har sterke kjensler og stor innlevingskraft, og fleire meiner det er den beste han har skrive. Du får møte to debutantar på boknatta. ngvild Holvik har skrive ein debutroman som gnistrar som eit faresignal på ei høgspentmast, i følgje om gil Hverven. ykkefeltet gir den type innsikt bare virkelig god litteratur kan gi. (...) Mest imponerende med ngvild Holviks debutroman er presisjonen i språket. Hvert ord virker velplassert innenfor en tett, trist og fin handling, skriv Hverven i Klassekampen. tle Berge sin debutroman Muntergang, møter vi Pål tordalen som er mistenkt for å meine at livet er latterleg. Berge har skrive ei munter bok om kjærleik og undergang, med ei tydeleg samfunnssatirisk slagside. tle Berge skriver tett og konsentrert i en prosa som krever å bli lest, også for sin egen skyld. esultatet er ofte helt ubetalelige replikkvekslinger og overraskende beskrivelser, seier bokmeldar eif kle i K. På boknatta møter du også vokalgruppa Halv8 og forfattaren Hilde Myklebust som skal vere med og snakke om lyrikk. Halv8 er sett saman av ti songarar frå søre unnmøre med mange års korerfaring. Denne kvelden presenterer vokalgruppa første del av prosjektet Jazz på nynorsk, med nyskrivne tekstar av Hilde Myklebust. Boknatta fangar med andre ord mykje av mangfaldet i bokhausten. Dette er det litterære høgdepunktet på haustprogrammet i asentunet og eit godt høve til å oppdage og oppleve ny litteratur. id: 3. november tad: asen-tunet, Ørsta Bjørdal. a turen denne kvelden, dette luktar det svidd av. rrangementet er rusfritt. id: 5. november tad: elebygget, Volda Metal-bandet Blodig lvor frå Ålesund

15 egionavisa Onsdag 3. november Utstilling og kurs på andetun regi av Den kulturelle spaserstokk vil det utover hausten og vinteren i år bli arrangert ulike kunst og kulturinnslag av høg kvalitet på andetun. Dette vil famne om utstillingar, kurs, korsang, korps, dans og teater. Denne veka opnar Karin Flatøy varstad utstilling på andetun. den forbindelse held ho og kurs i toving for bebuarar, pårørande og brukarar av dagsenteret på andetun. Karin er utflytta sandsokning og kjem frå Flatøya i ande. Ho har arbeidd som kunstnar i 25 år og har bygd opp ommarakademiet i Kalvåg. Ho har hatt ansvar og regi for fleire nasjonale prosjekt med ull som tema. Ho har og representer orge på utstillingar i utlandet der ull har vore tema. Utstillinga er i 2. etg. på sjukeheimen og er open for alle interesserte. id: varer til midten av november tad: andetun, ande Cøliakiforeninga MDMMØ i ysfjøset i Ørsta søndag 7. november kl. 14 Påmelding til Janne Vatne, tlf innen 5.nov. Jubileumsveke ved Volda vidaregåande skule Volda vidaregåande skule (Volda vgs) starta opp i 1910, og kan dermed feire 100-årsjubileum i Jubileet blir markert over heile veke 45, og inneheld ei rekke med ulike arrangement frå måndag 8. november til fredag 12. november. Måndag vert det konsert for elevar og andre interesserte på okken med musikklinja og dei tidlegare elevane Karen osenberg Olsen, Marie Mundal ustrheim og ars var ordahl. ysdag held musikklinja kyrkjekonsert, og onsdag vert det open skule for alle interesserte med m.a. omvising i det oppussa øvre bygget (gymnasbygget), føredrag, forsøk/ demonstrasjonar, utstillingar, framsyningar, sal av jubileumsbok og informasjonsmøte for føresette til 10.-klassingane i Volda og Ørsta. Fredag vert jubileet avslutta med offisiell overtaking ved fylkesordførar Olav Bratland av det ferdig oppussa øvre bygget, med musikkinnslag. Her vert det jubileumsfest med mellom anna prolog, tale, utdeling av stipend og musikkinnslag. id: veke 45 tad: Volda vidaregåande skule Hovudfasaden sett frå den utvida vestibylen med glasveggar og glastak. devoldfabrikken.no BG ÅP Y OU BUKK 4. OVMB K.17:00 M PÅ DVODFBKK.O DVODFBKK 6030 GVÅG lf: Åpent: Man-Fre: ors:10-18 ør:10-15 På Devoldfabrikken samler vi nå enda flere kjente merkevarer. Her finner du det du trenger innen sport og fritidsklær, spennende interiør og gaveartikler til svært så hyggelige priser. Hos oss er det alltid salg, med rabatter på 30-70% på kjente merkevarer. Outlet butikkene ligger i de historiske bygningene på Devoldfabrikken og innbyr til en annerledes førjulshandel i hyggelige og rolige omgivelser. tter handelen kan du nyte deilige fristelser i vår kaf e og den flotte utsikten over fjorden. Velkommen til Devoldfabrikken! Forlenget åpningstid: 4.november: (Bergans 17-21) 5.og 6.november: 10-18

16 16 Onsdag 3. november 2010 egionavisa Møteveke sjå kva som skjer tida 4-7.november vert det møteveke på Ulsteinvik bedehus ved Ole udun Os. Han er svært godt kjend i bygdene på unnmøre etter å ha vore tilsett i barne- og ungdomsarbeid og forkynnarverksemd i over 30 år. Han har vore og er framleis aktivt med i krinsen sitt korarbeid, og mange unge kjenner han også gjennom dette. Denne veka vert temaet: Ja til livet! Chasm og pic oise på Vikingen og vi inviterer til kveldsmøte torsdag og fredag. orsdag vert det song ved kjærgårdsklang og fredag kjem ein kvartett frå angevåg. aurdag er Os med på andakt ved Ulstein sjukeheim og om kvelden er det ope hus for alle på Ulsteinvik bedehus saman med ungdomsgruppa dventura. øndag vert møteveka avslutta med øndag 17 som er lagt opp som ei familiesamling. Kaja ode og Bendik Klungsøyr, to elevar ved Ulstein musikkskule, vil ta del med song, og det vert misjonsinfo frå Mongolia. amlinga vert avslutta med enkel servering. lle vel møtt! rrangør er Ulstein Misjonslag M. id: november tad: Ulsteinvik bedehus Ole udun Os Vikingen Ungdomsklubb har gleda av å by ungdommane på konsert med plateaktuelle CHM på Vikingen ungdomsklubb i Ulsteinvik fredag 5. november. Bandet med base i Volda har det siste året jobba hardt fram mot sleppet av «Cacophonic P», som kom ut 29. september. Chasm har det siste året gjort i overkant av 20 konsertar, og har tidlegare samarbeidd med band som Dog lmighty og ibozyme. Bandet har også vore vertskap for Zoom-turnéen, spelt på aumarock og pon ockfestival. tillegg har Chasm sluppe singelen «mbrace» i Kina, og motteke svært gode kritikkar for sin liveperformance. tudenthuset okken, som av P3 vart kåra til årets mest sexy scene i 2009, og som har hatt band som Public nemy, urboneger, WP og Opeth meiner «sterke låtar, dyktige musikarar og eit tett samspel har gjort Chasm-konsertane til imponerande opplevingar». okalavisa Møre kallar bandet: «ei finstemt maskin» og «eit unikt band med ein spennande og kompleks sound». følgje bandmedlemmane sjølve spelar Chasm melodisk, raffinert rock etter oppskrifta «vanskeleg å spele, lett å høyre på». Bandet har tidlegare vorte samanlikna med band som Mew, Porcupine ree og Filter. Chasm vart av pon ockfestival 2009 definert som «eit band som ikkje skal høyrast, men nytast, med lukka auge og gåsehud». Oppvarmingsband for Chasm er PC O med medlemmar frå Ulstein og Hareid. Bandet har to gonger tidlegare i haust spelt på Vikingen Ungdomsklubb, og ville gjerne komme tilbake. pic oise vart danna i mai 2009, og består av fem karar på 17 år. Bandet spelar for det meste sjølvlaga musikk. Det er innanfor sjangeren rock, sjølv om musikken har innspel i frå fleire andre sjangrar. «år vi lagar musikk er det viktig for oss å lage noko som er forskjellig i frå alt anna», seier bandmedlemmane sjølve. pic oise jobbar for tida med å lage nye låtar: «Vi spelar i band fordi vi synest det er kjempekjekt og lærerikt. Vi kjem til å halde fram med det som hobby så lenge vi kan». jå vedlagte lenker for meir informasjon om dei to banda. ydjobben under fredagens konsert er det Jogeir Haanes som har. Med seg har han to av Vikingen Ungdomsklubb sine crewmedlemmar, som skal få prøve seg! id: 5. november tad: Vikingen Ungdomsklubb, Ulsteinvik Chasm pic oise Blå time Country på kibet Det Ørsta-baserte countrybandet Crashville såg dagens lys under ein fuktig flåtefest på Vatnevatnet ein varm maikveld i tter nokre månader med øving kom tilbodet om den fyrste spelejobben, og sidan då har det balla på seg. Bandet består i dag av vein var Holen (gitar/vokal), om ndrè Holen (bass), Hans- Christian Humberset (el-gitar) og Øystein ybø (slagverk). starten spelte bandet mest coverlåtar frå kjende countryartistar, men i desse dagar er karane i full sving med å skrive eige låtmateriale til sin fyrste CD. Denne er venta i butikkhyllene i løpet av hadde bandet 25 ulike oppdrag, og Crashville har fylt opp både mindre pubar og store hallar. nspirasjon til musikken hentar bandmedlemmane både på jobb og elles i nærmiljøet, samt frå andre artistar. Dei har mellom anna skrive songen in pensjonerte kar, som heidrar pensjonistane ved Ørsta tål. Karane syng på klingande Ørsta-dialekt og ynskjer å skrive songar som folk kan kjenne seg att i. Målet er å spreie musikken over heile landet, og så langt er bandet godt på veg. Dei kan vise til fulle hus frå Voss til ordmøre, og har blitt tatt varmt i mot av heimepublikummet på unnmøre. o er det tid for å ta på seg cowboyhatten og danseskorne å teste ut det nye dansegolvet på kibet! id: 6. november tad: kibet, Ulsteinvik Crashville ±rsta-bandet Crashville tek turen til kibet komande laurdag. På allehelgensdag søndag 7. november har ikkje Frikyrkja vanleg gudsteneste på føremiddag, men «Blå time» om kvelden på Fosnavåg bedehus. Mellom dei som syr saman programmet, er Petter Ole Kopperstad som fortel at ideen har vakse fram i møte med og mellom menneske. Diakonrådet i Frikyrkja har siste to åra hatt mykje framme temaet omsorg, og vi ønskjer å lære oss sjølve og kvarandre å sjå folk som treng trøyst og oppmuntring. For å kome dit må vi lære om sorg og lære omsorg! Difor ønskjer vi til denne kvelden å spesielt invitere alle som slit med stort eller lite, og strevar med stor eller mindre sorg, eller kjempar med tap av ulike slag. Det betyr vel at mange godt kan kjenne seg inviterte. Og vi vil gjerne prøve å plante håp for folk før vi går heim og ut i ny veke. org og tapskjensle kan ha mange årsaker, og i samfunnet vårt er vi ikkje alltid så flinke å gi plass til dette i liva og samtalane våre. kkje i ei vanleg veke, og kanskje ikkje i spesielle tider heller. kkje ein gong i kyrkje og bedehus har vi tid til det alltid. Men på llehelgensdag kan det i alle fall vere naturleg. id: 7. november tad: Fosnavåg bedehus

17 egionavisa Onsdag 3. november årsjubileum for are-cup aurdag 6. og søndag 7. november arrangerer Hødd Fotball are-cup i aldersgruppa 7 til 12 år i unnmørshallen i Ålesund. Cupen har 10 årsjubileum og heile 260 lag frå til saman 49 klubbar deltek. løpet av komande helg skal det spelast 393 fotballkampar i unnmørshallen. Omlag 2700 jenter og gutar skal i aksjon frå tidlig morgon til langt på kveld. Hovudsponsor parebanken Møre er stolte over å presentere ei av dei største innandørsturneringane for born i orge. Kampane startar klokka både laurdag og søndag og held på fram til omlag klokka rrangøren, Hødd Fotball, ønskjer liten og stor velkomen til fotballfest i unnmørshallen. For dei unge håpefulle som skal i aksjon i kamp om ballen er det stor stas at familie, venner og bekjente er på plass og heier dei fram. id: november tad: unnmørshallen, Ålesund Hilde Myklebust FOO: MG D ynorsk jazz på boknatta i asen-tunet ysstøyping i Ørsta øndag 7. november inviterer orsk Cølakiforening til lysstøyping i ysfjøsen i Ørsta. Dette er eit medlemsmøte som fylkeslaget arrangerer. Vi har framleis nokre ledige plassar. Det er kjekt å samlast no i førjulstida og gjere aktivitetar i lag og gjerne dele litt tankar kring glutenfri julebakst, seier fylkesleiar Janne Gårdsvoll Vatne i Ørsta. ars mund Vaage Vokalgruppa Halv8 frå Ålesund byd på urframføring av jazz på nynorsk på boknatta i var asen-tunet onsdag 3. november. Forfattaren Hilde Myklebust har skrive nye tekstar på kjende jazzsongar som blir framførte i friske a cappella-arrangement. Halv8 står for det musikalske krydderet i ei boknatt som presenterer mangfaldet i bokhausten. Fanny Holmin er programleiar for arrangementet der vi møter forfattarane rild Hoksnes, ars mund Vaage, tle Berge, ngvild Holvik, Hilde Myklebust og Hanne Bramness. Vi får høyre frå bøker fulle av humor og glitrande skildringar av alvorlege tema. Mellom anna frå ars mund Vaage sin gripande roman kuggen og dronninga, som handlar om psykiatrisk behandling på 1950-talet, sett frå den sjuke si side. yrikarane Hilde Myklebust og Hanne Bramness skal samtale om kor viktig lyrikken er for resten av litteraturen. Vi får også oppleve kor viktig lyrikken er for musikken når Halv8 syng Myklebust sine heilt nye tekstar til kjende songar frå standard jazzrepertoar. ekstane inneheld heilt andre bilete enn dei vi kjenner frå før, og gir dermed melodiane ein ny dimensjon. Vokalgruppa Halv8 er sett saman av ti songarar frå øre unnmøre med mange års erfaring frå kormiljø, som Ålesund kammerkor, Oslo kammerkor, KUK og Det norske kammerkor. Dei har eit variert repertoar og syng mest a cappella. Cøliakiforeninga held maten på arrangementet og det er gratis inngang. Men dei som deltek på sjølve lysstøypinga, får litt utgifter. Over heile fylket har det i løpet av året vore sett opp ulike typar medlemsmøte frå fylkesstyret si side. ysstøypinga vert det siste arrangementet på unnmøre før jul. Årsmøtet til fylkeslaget skal vere i februar. Vi treng også ny likemann for øre unnmøre, så viss nokon kan tenkje seg å vere det, er det berre å ta kontakt med meg, oppmodar fylkesleiar Janne G. Vatne. Vokalgruppa Halv8 frå Ålesund spelar jazz på nynorsk på boknatta i asen-tunet. På boknatta får vi høyre første del av prosjektet Jazz på nynorsk. Boknatta er det litterære høgdepunktet i haustprogrammet til asen-tunet og eit godt høve til å oppdage og oppleve ny litteratur. id: onsdag 3. november tad: asen-tunet, Ørsta ytt kouen-verk Den tredje helga i november vert det oppført eit heilt nytt korverk i Volda og i Ålesund. Komponisten er ynne kouen, tidlegare leiar for komponistforeininga og musikk-sjef i K. Verket er tinga av Volda Vokal, som no er inne i sin sesong nummer 20. Verket heiter Hysj bla stille om, og hentar tekst-materiale frå dikt av ainer Maria ilke og Gro Dahle. aman med koret stiller Ålesund strykekvartett og barytonsongaren jål parbo. olisten syng teksten av ilke i tysk språkdrakt, medan koret syng dels ei norsk omsetjing, dels teksten av Gro Dahle (som er inspirert av ilke). ynne kouen har studert komposisjon i Wien og ved orges Musikkhøyskole. Ho har arbeidd med film og teater, og hadde som ung roller i nokre av filmane til faren, rne kouen. Mellom komposisjonane hennar er operaen Volven, som vart tinga av Den orske Opera. Ho har også hatt viktige stillingar i kulturlivet: redaktør av Ballade, tidsskrift for samtidsmusikk, leiar av komponistforeininga, musikk og kultur-sjef i K, og musikk-kritikar i ulike publikasjonar. Det nye verket blir framført i Volda først, laurdag 20. november, og dagen etter i Volsdalen kyrkje i Ålesund. id: 20. november tad: Volda Kyrkje Høstklipp FOVÅG Frisørloftet HD op Fix HUGBYGD Curly Frisørsalong v/aila og ølvi / ande Frisørsalong UVK Carisma dame- & herrefrisør Föhnix Dame & Herrefrisør Hårstova ijera VOD aksa ans Frisør Ø Ørsta Hårdesign nnsel Frisørstudio id: 7. november tad: ysfjøsen, Ørsta id: 21. november tad: Volsdalen Kirke pør oss om råd - Velkommen innom!

18 18 Onsdag 3. november 2010 egionavisa it tryggare uteliv sjå kva som skjer Vi ynskjer alle at det skal vere trygt å gå ut ein kveld, og at ein skal kunne hygge seg og ha det kjekt i lag med andre uten å bli plaga av rusa personar. Men mange har opplevd at fyll og vold har lagt ein dempar på festkvelden, og at dei derfor er redde for å ta familien med til utestadane på kveldstid. r dette eit aktuelt problem i vårt område? pørsmålet vert teke opp på eit folkemøte på unnmøre Folkehøgskule onsdag 10. november. ensmann Per Otto Myklebust vil der orientere om forholda på/ved utestadane sett frå politiet sin ståstad. oald Heggernes frå OG orge vil orientere om korleis problema med fyll og vold i utelivet er tema for prosjekt som er gjennomførde mange stader i verige. iltak i samband med prosjektet har gitt ein reduksjon i politimelde voldssaker på 30% i tockholm. Det gode resultatet kjem av tett samarbeid mellom kommunen, politiet og utelivsbransjen. OG øre unnmøre er arrangør for folkemøtet på unnmøre Folkehøgskule, og vi inviterer representantar for utelivsbransjen, politiet, kommunen, frivillige organisasjonar og folk flest til å vere med på møtet. lle er velkomne. id: 10. november tad: unnmøre Folkehøgskule, Ørsta Kalender ovember 3. Boknatt i asen-tunet, Ørsta 4. tand-up m/dag ørås, Kaffebaren, Ulsteinvik 4. Gymrock, ordfjordeid 4. Bokfestival, biblioteka i Ørsta og Volda Møteveke v/ole udun Os, Ulsteinvik bedehus 5. Damenes ften, Hareid Hotell rubadur Brahim krim, est. Fosnavåg Brygge 5. Konsert m/blodig lvor & ewera, elebygget 5. Konsert v/chasm og pic oise, Vikingen Ungdomsklubb, Ulsteinvik 5. Herrenes ften m/trubadur Åge ybø, Hotell var asen 5. Karaoke, Kaffibaren, Ulsteinvik 5. Konsert v/brothers in arms, kibet, Ulsteinvik Dansehelg, lexandra hotell, oen 6. Crashville, kibet, Ulsteinvik 6. unnmøre Baarelag, ust, Ørsta 6. Konsert v/crashville på kibet, Ulsteinvik 6. Brazz Brothers, jøborg kulturhus, Ulsteinvik 6. Forfattardagen, Vanylven 6. Jesus Christ uperstar, Volda Kyrkje 6. Basar på Høgtun, Volda 6. Jubileumskonsert m/baarelaget, ust, Ørsta 7. Konsert v/hjørungavåg Brass, Hareid kyrkje 7. Frikar, danseshow, Operahuset ordfjord 7. Boklansering, shavsmuseet, Hareid 7. Medlemsmøte Cøliakiforeninga, ysfjøset, Ørsta 8. Frikar, danseshow, Ørsta kulturhus Jubileumsveke Volda vidaregåande skule 10. eminar v/og øre unnmøre, unnmøre Folkehøgskule 10. Konsert m/usanne undfør på okken, Volda 10. Folkemøte it tryggare uteliv unnmøre Folkehøgskule, Ørsta 11. Basarkveld v/møre barne- og ungdsomsskule, Herøy 11. Konsert m/he Manhattan ransfer, jøborg kulturhus, Ulsteinvik 12. Konsert m/lexandra Quartet på okken, Volda 12. Kari Bremnes, Ørsta kulturhus 12. Kulturnatt, ordfjord 13. Bergsøy Blandakor, Herøy kulturhus 13. First ego eague, Operahuset ordfjord 13. Konsert: Messias, Herøy Kyrkje 14. Vamp, Operahuset ordfjord 14. Konsert: Messias, Volda Kyrkje Kunstutstilling, Herøy kulturhus 17. Jul i Mummidalen, Ørsta kulturhus 18. Jul i Mummidalen, jøborg kulturhus, Ulsteinvik 19. Konsert med 22 på okken, Volda 19. Per ivle-kveld på OG-huset i Myrvåg andemessa, arsnes 20. Konsert m/igrid Moldestad, tryn Kulturhus 20. Vamp, unnmørshallen Ålesund 20. Utkantmarknad i nnvik, tyrkhallen i nnvik 20. levkonsert undt flygelet, Herøy kulturhus 20. Volda Vokal og Ålesund strykekvartett, Volda Kyrkje 21. Volda Vokal og Ålesund strykekvartett, Voldsdalen Kyrkje 24. Bygdekafé på Vonheim, Gursken 26. Klypa, Operahuset ordfjord 26. Konsert m/eikong blandakor, eikong kyrkje how med song og dans, Herøy kulturhus 27. Klypa, ordfjordhallen, Måløy 28. Konsert m/hareid kammerkor, Hareid kyrkje 28. ysmesse, Herøy kyrkje 29. Konsert tille natt, hellige natt, Herøy kyrkje Kilde: Kulturkalendarane til kommunane i området. Feil eller manglar? Ha med ditt arrangement? a kontakt på eller "Dire traits" på kibet Bandet Komande fredag kan du oppleve musikken til det legendariske britiske bandet Dire traits på kibet i Ulsteinvik. Det er rett nok ikkje dei store rockeheltane frå 70- og 80-tallet som entrar scena, men ein gjeng meget habile musikarar som saman dannar tributebandet "Brothers in rms". Dire traits vart starta i 1977, og i 1978 kom debutalbumet "Dire traits" ut. Bandet vart kjende med superhiten "ultans of wing". Denne saman med store slagerar som "Brothers in arms", "omeo & Juliet", "Money for nothing" og "Walk of life" har udødeleggjort dette bandet. Bandet vart oppløyst i 1995, men fleire av bandmedlemmane, blandt andre vokalisten Mark Knopfler har hatt ei stor solokarierre. ribute-bandet "Brothers in arms" består av rutinerte musikarar frå Ålesund og Brattvåg med lang fartstid i ulike band i distriktet: rik James nderson - vokal, Ketil trand - gitar, ars Øverås - bass, Bjørn kjelten - trommer, Kjell Myklebust - tangentar, ten- ven Holstad - gitar og Kjetil. ngvaldsen - sax. Publikum vert invitert på ei musikalsk "mimrestund" der dei vil få høyre både fleire av dei gode gamle hit-ane til Dire traits, i tillegg til nokre av musikarane sine eigne favorittlåtar. jølv om "Brothers n rms" gjer Dire traits-låtane på sin måte, vil gjenkjennelsesfaktoren garantert vere høg. Den nye underhaldningscena på kibet, har vist seg å fungere meget godt. kustikken er god, og det store dansegolvet gjer at stemninga lett vert høg! Vi oppfordrar folk til å kome tidleg for å sikre seg ein god plass, og minner samstundes om at fredagskonsertane har 18-års aldersgrense. a turen til kibet, Det handlar om å kose seg! id: 5. november tad: kibet, Ulsteinvik Moen Kro og Motell Vi har nyopna med islandsk drivar! Ope: Måndag fredag aurdag søndag elefon: egionavisa 2010 "Brothers in arms" spelar kjende Dire traits-låtar på kibet. aksofonist Kjetil. ngvaldsen 7/11 kl Brazz Brothers 11/9 kl og he Manhattan ransfer 18/11 kl Jul i Mummidalen 8/12 kl ven ordin - Pappa Billettsal ervicetorget ved Ulstein rådhus (mån-fre 08-16,tlf ) og i Kinokiosken (45 min. før arr.)

19 egionavisa Onsdag 3. november xpert blir lkjøp og efdal på søre unnmøre Hareid Group vil med ny drakt og nytt utval bli ein framtredande aktør på elektromarknaden på søre unnmøre med fire elektroforretningar. Mylnå, dotterselskap i Hareid Group, er ny franchisetakarar av lkjøp i Blåhuset i Ulsteinvik. Vidare har Hareid Group-selskapet Hareid lektriske Handel stifta kjedesamarbeid med efdal lektromarked etter eit 34 år langt samarbeid med xpert-kjeden. Det betyr at i løpet av november skal xpert butikkane både i Furene i Volda og i aunesmarka opne med ny drakt og nytt utval som efdal butikkar. tillegg skal det som tidlegare har vore xpert i Fosnavåg i løpet av november bli lkjøp butikk. okre av butikkane vil halde nokre dagar stengt for omprofilering og varekursing av dei tilsette. yddig overgang Vi vil sjølvsagt behalde våre tilsette, så kundane vil verte tekne imot av dei same som før. Det nye kjedesamarbeidet med efdal vil resultere i eit breiare vareutval og lågare prisar, seier dagleg leiar av Hareid lektriske Handel, ngar eigene. Overgangen til ny kjede er spanande. Vi skal no kombinere namnet til oregs sterkaste elektrovaremerke med lokal identitet og kompetanse, seier eigene som vil presisere at det har vore ein ryddig prosess rundt overgangen til nytt kjedesamarbeid. amarbeidet vi har hatt igjennom 34 år med xpert er over, det har vore ein ryddig prosess frå begge partar. Vi kjende at tida var moden for noko nytt og vi har stor tru på å lukkast som franchisetakarar av efdal, avsluttar eigene. K: OG ODD PO: eiar av organisasjonen BV, Gerd. Vik FlŒ (t.h) saman med Dorota som sjœlv budde på barneheimen i ugustow som ung. BV har stœtta barneheimen i 20 år. BD: 120 barn finns det på dei to barneheimane i byane uwalki og ugustow i det nordaustlege Polen. tœttemedlemar frå unnmœre er med å bidra for å betre livskvaliteten deira. BDG: Barneheimen Przystan i ugustow er blitt oppussa. BV har bidrege med Œkonomisk stœtte i dette arbeidet. Hjelper polske barneheimsbarn Organisasjonen Barneheimen uwalkis venner har i 20 år støtta to polske barneheimar. øndag held dei sin årvisse innsamlingsbasar på arsnes. tøtte er naudsynt for å halde fram arbeidet i Polen. lle som vil hjelpe barna på våre to utvalte barneheimar i Polen er velkomne til vår årvisse basar på Halletun på arsnes søndag 7. november. Der vert det lotteri og åresal til inntekt for desse barneheimane som husar 120 vanskelegstilte barn, fortel Gerd. Vik Flø, leiar av organisasjonen Barneheimen uwalkis venner (BV). Vi vil også gi informasjon og vise lysbilete om kva vi driv med. Det vil også bli servering av mat og musikalsk underhaldning frå Ulstein trekkspelklubb, opplyser ho. er at det hjelper idan 1990 har foreininga støtta to barneheimar i byane uwalki og ugustow i det nordaustlege Polen. nnsamlingsarbeidet, som har gått føre seg på dugnad og frivillig basis over 20 år, har gitt gode resultat, meiner Vik Flø. Vi ser at det hjelper. Midlane vi samlar inn går til barna i form av mat, leiker og skuleutstyr samt oppussing av sjølve barneheimane. esten går til løn av dei som er tilsett der. 96 % av dei innsamla midlane går uavkorta til barneheimane, seier Vik Flø. jølv besøker ho nesten kvart år dei to barneheimane som begge går under namnet przystan som tyder trygg hamn. osar alle støttemedlemar Vi i organisasjonen har no rundt 70 trufaste støttemedlemar på unnmøre som årleg bidreg til at desse barna i alderen 2 til 18 år får eit betre liv, seier organisasjonsleiaren som treng økonomisk støtte for å halde fram arbeidet i Polen. Vi er heilt avhengig av støttemedlemar for at vi skal kunne halde fram med dette, dei er sjølve ryggrada i dette arbeidet, seier Vik Flø som meiner samarbeidet med barneheimane er tett og godt. Vi har i 20 år samarbeida med dei lokale leiarane av barneheimane og blitt gode venner med dei som jobbar der. Vi er stolte av og glade for at vi har greidd å halde drifta gåande i alle desse åra. Vi veit at har vi gitt mange barn eit betre liv og ein større føresetnad for å klare seg sjølve som vaksne, avsluttar Vik Flø som no berre kan oppmodne folk til å ta del i basaren søndag. Meir informasjon om Barneheimen uwalkis venner er å finne på facebook. K: OG ODD

20 20 Onsdag 3. november 2010 egionavisa Denne gongen var egionavisa innom Hjellebakkane barnehage i Volda. Vi spurte borna om kva dei likte å sjå på tv. b g K OG FOO: D J MH 5 Å g ser på Finnis og Ferb, dei bygg forskjellige ting. Det er kun det eg ser på. likar å sjå nesten alt utenom voksenfilmar og romskip. 4 Å g har ikkje lestar på meg fordi alle er våte. Dora likar eg å sjå, ho finn ting ute i naturen. g hadde Hello Kitty på V fœr men ikkje akkurat no. Har du tatt bilde av alle jentene no? D 3 Å immy likar eg å sjå på, det er en sau. g likar Mikke Mus også. yhetene er iblant spennande. g har fleire lestar i hylla mi og eg har eit fint smykke. O V 4 Å g likar å sjå nesten alt utenom voksenfilmar og romskip. Batman er det eg likar best. BJØ MH 4 Å g veit kva du skal no for du har med deg eit kamera! g likar Kaptein abeltann. g har teikna eit skattekart men eg har ikkje funne skatten enda. Forresten sa eg at eg heitte sbjœrn? Kva heiter du? OV 4 Å g bruka å sjå på barne-v og K super. g har sett andre ungar i avisa. g bur forresten i ein bakke.

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Bokbad på BERGSLAGEN Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Laurdag 16.02.2013 Kvinnherad kulturfestival i samarbeid med kulturnemda på SØRAL, Norsk kulturråd, Folkeakademiet i Hordaland,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil?

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil? Introduksjon av økta Individuelt: Historie om drikkepress Individuelt: Øving med årsaksbilde Par: Hjernetransplantasjon Par: Øving med årsaksbilde Gjengen Ein ungdom som velgjer å drikka eller velgjer

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Det Norske Samlaget Omslagsdesign: Torill Stranger Omslagsillustrasjon og vignettar: Lene Ask

Det Norske Samlaget Omslagsdesign: Torill Stranger Omslagsillustrasjon og vignettar: Lene Ask Det Norske Samlaget 2016 www.samlaget.no Omslagsdesign: Torill Stranger Omslagsillustrasjon og vignettar: Lene Ask Tilrettelagd for ebok av BookPartnerMedia, København 2016 ISBN 978-82-521-8946-9 «Fager

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Forslag. Her er to bilde av gutar og jenter som har det fint saman.

Forslag. Her er to bilde av gutar og jenter som har det fint saman. Introduksjon av økta Bilda: er dei vener, kva er bra og korleis er det forskjellar? Fakta-ark med tilbakemeldingar Gruppe: Kan alkohol styrkja og svekkja venskap? Gruppe: Kva gjer me for at det skal halda

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer